Naam Vragenlijst cao-onderhandelingen (verstreken looptijd: 4 dag(en) en 23 uur)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam Vragenlijst cao-onderhandelingen 2014 1262--0044 21-04. 16-04-2014 (verstreken looptijd: 4 dag(en) en 23 uur)"

Transcriptie

1 Algemene vragenlijststatistieken Naam Vragenlijst cao-onderhandelingen 2014 Inhoud 27 vragen stnaurt eind Startdatum Einddatum (verstreken looptijd: 4 dag(en) en 23 uur) (resterende looptijd: 0 dag(en) en 0 uur) Afgerond 1259 Begonnen 2592 Gemiddelde tijdsduur 00:37:14 ± 04:35:35 (7,4%) Gemiddelde tijdsspanne 00:37:14 ± 04:35:35 (7,4%) Gemiddeld aantal sessies 1,0 ± 0,0 (0%) Bent u... Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage Werkgever ,7% Werknemer ,3%

2 Zou u bereid zijn, als werkgever, om een loonsverhoging in te voeren? Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage Ja 70 29,8% Nee ,2% Hoeveel procent acht u reeël? Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage 1% 22 31,4% 2% 26 37,1% 3% 13 18,6% meer ,9% Waarom bent u niet bereid een loonsverhoging door te voeren? naar verhoging opdrachtgevers stijgen oost cao chauffeur werk loonkosten concurrentie concurentie markt jaar moment tegen buitenlandse veel jaren verlies kosten meer onze geld nu is, ruimte haalbaar europa loon zich tarieven rendement we prijzen marges niet. concurrentiepositie genoeg andere winst chauffeurs steeds loonsverhoging krijgen nederlandse druk hoog lonen transport momenteel al moeite genoeg om de cijfers plus te krijgen. omdat er nog steeds geen winst gemaakt word financiële situatie alles staat nog te veel te veel onderdruk.

3 Loonkosten in vervoer worden veel te hoog geen financiele mogelijkheden zware concurrentie uit oost europa Daar is ruimte voor.de marges zijn zo krap dat er niet of nauwelijks winst wordt gemaakt.bedrijfsvoortzetting wordt door loonsverhoging steeds moeilijker. concurrentiepositie te duur kan de kosten niet doorberekenen Eerst dienen andere zaken geregeld te worden niet haalbaar in ons marktsegment tarieven te laag door kope oosteuropese arbeidskrachten Zit geen ruimte meer in Geen ruimte voor op dit moment er is geen ruimte voor Resultaten laatste 5 jaren zijn 0 tot licht negatief. Reserves zijn er zo al niet. Waarvan moet je dit betalen? Van de alsmaar dalende tarieven zal dat niet lukken... Kosten stijgen en omzet loopt terug Prijzen zeer onder druk met verlies afgesloten. Prijsverhogingen niet mogelijk. Onbetaalbaar concurrentie Met name in het buitenlands transport zou dat desastreus zijn. We prijzen ons uit de markt en nog meer buitenlandse bedrijven nemen het werk over. Dit gaat, hoe vervelend dit ook is en klinkt. te kosten van de werkgelegenheid. In het binneland ligt dat anders, maar ook daar zal de druk op illegale ' salaris' oplossingen toenemen. Geen reden toe wegens rendement MAAK AL GEEN WINST Nederlandse chauffeurs verdienen al genoeg en meer dan in andere landen. geen geld we draaien al verlies Loonkosten in verhouding met onze buitenlandse collega's zijn te hoog We rijden al tegen kostprijs, dit i.v.m. buitenlandse concurente. Te weinig Marges war er persol is geen probleem echter zijn er heel veel die niet voldoen aan eisen voor simpele handelingen of niet willen. Omdat er simpelweg geen geld voor is, Geen ruimte voor helaas verliessituatie, concurrentieverhoudingen met andere EU landen. Omdat de vrachtprijzen eerst verhoogd moeten worden,de opdrachtgevers willen niet meer betalen en anders staan de collega's in de rij om het werk over te nemen. Er is geen. Winst meermin het transport Wij draaien al jaren met verlies verschil met buitenlandse chauffeurs wordt op deze manier nog veel groter Geen enkele ruimte voor, zal ondergang bedrijf betekenen. Omdat het gewoon niet mogelijk is, wij willen wel maar kunnen niet. Omdat dat op dit moment bij veel transportbedrijven het water tot aan de lippen staat, wat hebben de werknemers liever, de boel failliet en geen werk of de nullijn! Het is maar een klein gedeelte die loopt te zeuren om meer loon in deze slechte tijden. De laatsten hebben niet in de gaten dat ze er straks het eerste uitvliiegen!! tarieven stijgen niet, internationale concurrentie(oost Europese Chauffeurs) Dan wordt ik per direct verlieslatend en zal persol moeten ontslaan Tarieven liggen vast voor 2014 door de orlijke concurentie door met name de oostblok landen raken we steeds meer werk kwijt omdat we prijstechnisch niet voor die tarieven kunnen rijden. eerst weer stabiliseren volgend jaar snap ik t wel. is niet meer door te belasten Ik had liever Ja ingevuld, gun mijn persol het allerbeste. Realiteit is echter dat de TOTALE loonkosten in vergelijking met de rest van Europa veel te hoog is. De markt bepaald uiteindelijk waar de lat ligt. Het gaat hier niet om 3% voor de chauffeurs! maar om de loonheffingen, pensioenpremies en het SOOB fonds doet ook nog leuk mee. Nederland is te duur en transport laat zich het makkelijkste door een koper alternatief vervangen. Het probleem is mijns inziens niet exclusief voor chauffeurs kosten stijgen harder dan inkomsten de max is bereikt Een vaste collectieve loonsverhoging stimuleert de ontwikkeling van de werknemer niet. Daarnaast concurreer je tegen de lage lonen landen, het verschil verder vergroten bevorderd de continuïteit van de banen onder Nederlandse condities niet. Onze chauffeurs hebben tijdens de crisis die nu al 5 jaar duurt nog niets gemerkt in hun salaris Wij als werkgever hebben zwaar ingeleverd aan tarieven bij onze klanten om onze chauffeurs aan het werk te kunnen houden. Al veel op tarief ingeleverd, ivm buitenlandse chauffeurs welke koper zijn. Door de EU is er een dermate grote concurentievervalsing gecreeerd dat een loonsverhoging dit alleen nog maar vergroot, als we zo doorgaan is het einde van de Nederlandse chauffeur een feit eerst andere problemen oplossen,zoals de concurrentie met de buitenlanders enzv.. Wij moeten onze concurrentiepositie niet verder verslechteren absoluut geen ruimte voor door invloed moe chauffeurs Doordat het door onder druk staande tarieven en een onstabiele markt nog niet lukt om boven de nullijn te komen. Het is niet verantwoord om de kosten nog meer te laten stijgen op dit moment. er is geen opdrachtgever die meer wil/kan betalen, en zelf de extra kosten dragen kunnen we niet meer markktomstandigheden geen omzet verhoging mogelijk

4 Ik kjan het niet doorbereken en dan zou ons verlies nog hoger worden Het speelveld is niet gelijk, naleving van CAO wordt slecht gecontroleerd. Wijzelf werken volgens CAO maar zien nog vele misstanden in onze branche en merken ook dat collega werkgevers ermee wegkomen om de CAO naar eigen hand zetten. Laten we eerst met elkaar ervoor zorgen dat de CAO breedt wordt uitgedragen en de controle hierop ook voor elkaar is. De toestand in het transport is zorgelijk en chauffeurs hebben een van de beste CAO's die er zijn in NL. Een chauffeur krijgt nagenoeg alle uren uitbetaald in tegenstelling tot veel andere bedrijfstakken. Vergelijk het loon van een chauffeur en een bouwvakker die beide om 6.00 uur s'morgens de deur THUIS uitgaat en om uur weer THUIS binnen stapt. De chauffeur krijgt meer uitbetaald. Wij zijn bang dat dit ten koste gaat van de voortzetting van ons bedrijf. Onze chauffeurs staan al op E6, wat bij het overgrote deel van de werkgevers niet zo is. Wanr er verhoging komt, ga ik ze inschalen in D5. concurrectiepositie en als je de resultaten in de branche ziet is het volgens mij onverantwoord Kostenverhoging niet door te berekenen aan klanten. continuiteit van het bedrijf we zitten al dik in het verlies en meer kosten betekend een sneller einde slechte economie op dit moment is daar geen ruimte voor, prijzen staan dusdanig onder druk dat wij absoluut geen mogelijkheden hierin hebben omdat wij nu net een beetje aan het herstellen zijn na 6 zeer zware jaren.wij zijn een transportbedrijf met allemaal Nederlandse chauffeurs, deze hebben allemaal netjes op tijd elke maand betaald gekregen. willen wij een beetje concurerend blijven moet je nu niet met loonsverhoging komen. niet haalbaar in verhouding mat tarieven In voorgaande jaren, ook tijdens de crisis zijn er, ondanks de malaise en concurrentie, telkens loonsverhogingen geweest, ondanks dat vele eigenaren zich dit eigenlijk niet konden permitteren. economische situatie Tarieven staan extreem onder druk, en de inzet van de buitenland chauffeurs zijn steeds minder flexibel. De buitenlanders zijn niet zo moeilijk in de weekenden, kan de NL chauffeur een voorbeeld aan nemen Het gaat gewoon niet heb nu al geen positief resultaat, werknemers realiseren zich niet wat 1% loon verhoging kost. Salaris is 50% van de kostprijs. Gekken werk DIT ZOU VOOR ONS VOOR 2014 EEN NEGATIEF BEDRIJFSRESULTAAT GEVEN. De lonen moeten omlaag om te blijven bestaan. Anders gaan wij ook naar het buitenland. lonen moeten omlaag geen ruimte door de crisis zijn we zo zwaar getroffen dat die ruimte er momenteel niet in zit. das geen kwestie van neit willen maar gewoon weg van niet kunnen! geen ruimte binnen tarieven Met huidig salaris al moeilijk genoeg om positief rendement te maken. geen financiele ruimte voor NIet haalbaar met het huidige prijsniveau Markt trekt iets aan, verhoging loon = verhoging tarieven wat de groei in gevaar brengt eerst investeringen doen die een paar jaar zijn blijven liggen ik krijg er ook niets bij Kan het niet doorberekenen kan gewoon niet heel eenvoudig dan vallen we omdat de marges zo klein zijn geworden dat we dat wij het financieel niet kunnen dragen Omdat wij het ook niet krijgen kan niet betaald worden geen ruimte Bedrijfseconomische redenen wegens Europese concurrentiepositie Gaat ten koste van de continuiteit Kan de extra kosten niet dragen na 5 jaar crisis heb maar 1% resultaat concurrentiepositie internationaal Wij hebben de laatste jaren veel moeten inleveren wij willen graag onze nederlandse chauffeurs aan het werk houden onze opdrachtgevers willen geen verhoging betalen want dan zijn er wel kopere buitenlandse transporteurs verhoging lasten en slechte concurentie positie kan met geen mogelijkheid de tarieven omhoog krijgen. Als we rijden willen moeten we zakken. Alles is al jaren kostprijs. Ook bij ons zit er geen vet meer op de botten. als het doorgevoerd wordt wel, maar de dieselolieprijs wordt niet lager, de opbrengsten minder, dus het voortbestaan van het bedrijf wordt steeds moeilijker enorme concurentie uit Oost Europa en daardoor geen mogelijkheden om winst te maken. OOk de nederl;andse overheid "verblijd" ons met telkens nieuwe kostenverhogingen die niet altijd door kunnen worden berekend Nee kostentechnisch Europees gezien is de nederlandse chauffeur te duur, t.o.v. zijn prestaties. De marges zijn op zijn best 0% door de druk van de Oost Europese vervoerders. omdat de concurrentiepositie dit absoluut niet toelaat. Op dit moment door een invasie van schijnconstructies vanuit de Oostbloklanden geen ruimte We hebben de ruimte niet en het is maar de vraag of we kunnen overleven. Kosten wordne niet gedekt door opbrengsten.

5 Onze concurrentie positie is al lastig en wordt op deze manier onhoudbaar! Wij werken met Nederlandse chauffeurs en dat willen we graag blijven doen. Door deze loonsverhoging prijzen wij onszelf uit de markt en wordt de nederlandse chauffeur te duur! Rendement is gevaarlijk laag, voortbestaan van bedrijven is in gevaar. Dit kan niet worden doorberekend aan de klanten. En aangezien we al diverse jaren niets verdienen en zelfs geld bij moeten leggen, zit er dat niet in omdat dit tenkoste gaat van arbeidsplaatsen daar is geen ruimte voor tarieven/werk staan sterk onder druk Als het rendemend het niet toelaat gaat het niet Omdat de concurrentie positie tegenover buitenlandse vervoerders al heeeel zwak is, dit wordt alleen maar groter dan. Bonden kunnen zich beter druk maken om die problemen aan te pakken. geen financiele ruimte ik kan negens mijn prijzen verhogen omdat er kope chauffeurs zijn Dan trekt de bank meteen de stekker uit het bedrijf Voor 2 % tariefs verhoging lopen klant al weg en wordt jouw werk door een ander gedaan genoeg is genoeg, teveel is teveel Bruto lonen moeten minimaal 3 % omlaag!!! de chauffers hebben alle jaren naar 2009 nog loons verhoging gehad toen het niet kon prijzen staan onder druk verladers bepalen de vrachtpris concurentie van bedrijven uit lage lonen landenvechten tegen de bierkaai transportprijzen liggen nog steeds onder de kostprijs.al jaren. wij moeten met onze Nederlandse chauffeurs tegen de oost Europese prijzen concurreren. te weinig marge de km tarieven blijft het zelfde Werkbehoud belangrijker concurrentie buitenland, wij zijn al te duur. Het kan financieel niet uit Voor veel transportondernemingen staat de liquiditeit enorm onder druk, de tarieven blijven laag en het is op dit moment nog voor velen overleven. Hogere lonen gaan ook gelijk meer faillisementen geven ben ik bang voor. Wie heeft er dan een voordeel gekregen? financieel geen ruimte 3% zou vorig jaar verschil betekend hebben tussen beetje winst of behoorlijk verlies. omdat er al jaren geen geld wordt verdient en we ons werk kwijt raken aan de oostblokkers; klanten betalen minder ivm kopere krachten uit buitenland. wij krijgen er geen cent bij dus kunnen, nu het al jaren overleven is, we geen extra salaris betalen. loonsverhoging heeft 1 gevolg; nog meer "kope krachten uit het buitenland" op de nederlandse truck!!! geen ruimte de enorme druk op de markt, met name in transport, dwingt ons tot verre gaande prijs corrigerende maatregelen, niet wij doch onze klanten wijgeren kosten stijgingen, de tarieven moeten!! nog steeds naar beneden, het is een overlevingsmarktm en er vallen daarom nog teveel vervoeders om!! Te veel buitenland concurentie Concurrentiepositie wordt internationaal onhoudbaar Concurrentie positie de marge laat het niet toe, het resultaat is marginaal geen ruimte marges zeer krap onmogelijk om de kostenstijging halverwege het jaar door te belasten, dus dat gaat wederom ten koste van de al minimale marges Als het water nu al aan de lipen staat, een buitenland chauffeur, met ca 59 uur in de 4 wkn en onkostenvergodingen, is dat echt zo slecht? Iedereen moet terug... Als wij bij een opdrachtgever komen, krijgen wij er niets bij, of minimaal. Opdrachtgevers laten Ned chauffeurs rijden, willen Oosteuropese prijzen betalen. Opdrachgevers die zelf bepalen wanr zij ons betalen en opdrachtgevers die het geen eerste prioriteit geven als wij verzoeken ons te betalen, na... wat doet TLN voor ons? Past de mentaliteit van de chauffeur ook in de huidige situatie? Zij roepen wij zijn de beste chauffeurs... er is niet altijd wat mis met de andere europeanen, het ligt aan die werkgevers waar zij werken en zijn sommigen ook lid van TLN? loonkosten worden een steeds groter deel van de totale transportkosten en dat is niet meer te verantwoorden naar onze klanten concurrentie vanuit buitenland Omdat het financieel niet haalbaar is, we kunnen ook stoppen, dan krijgen ze een uitkering. eerst maar landelijk het rendement en de tarieven op een hoger peil krijgen kosten t.o.v. marge Onze sector opereert niet meer in de Benelux, maar in Europa. Wat is het gemiddelde loon in Europa... om niet te spreken over de laagste (voor chauffeurs) Geen fin ruimte Verlies is nu al te hoog - alleen met winst is het rendabel om door te gaan met het bedrijf. loonkosten zijn al te hoog Bedrijfseconomisch niet verantwoord omdat ik denk dat we ons uit de markt prijzen en de concurentie niet het hoofd kunnun bieden. dus beter 1 vogel in de hand dan huidige niveau is al niet concurrerend Kan niet zo lang er auto's op de weg zijn zolals in u bericht uit Keulen kosten worden nu al niet verdiend Nederlandse transportbedrijven prijzen zich uit de markt ivm te hooge kosten Eerst de naleving CAO op orde aangezien de Nederlandse sector transport ten opzichte van buitenlandse transportbedrijven al met veel hogere loonkosten moeten werken. Willen wij kunnen blijven concureren dan zullen we pas op de plaats moeten maken.

6 Gaat u de eventuele loonsverhoging doorberekenen aan uw opdrachtgevers/klanten? Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage Ja 65 27,7% Nee 86 36,6% Misschien/Weet ik niet 84 35,7% Ondermijnt een loonsverhoging in uw ogen de concurrentiepositie? Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage Ja ,7% Nee 28 11,9% Misschien/Weet ik niet 15 6,4%

7 Bent u van mening dat een loonsverhoging gevolgen heeft voor de continuering van uw bedrijf Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage Ja ,5% Nee 45 19,1% Misschien/Weet ik niet 29 12,3% Wat vindt u van de houding van de werkgeversorganisaties in de huidige cao-onderhandelingen Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage Goed ,9% Matig 53 22,6% Slecht 53 22,6% Licht hier uw antwoord toe nederlandse chauffeurs positie we meer steeds fnv nl vervoerders zeker vind begrijpen jaren werkgevers betalen veel cao buitenlandse weten vasthouden nullijn onze bedrijven lonen ze naar maken men chauffeur verhoging ruimte loon loonsverhoging sector transport slecht andere druk nu geld houden weer weinig moment prijzen werknemers tln leden Crisis!! ken niet de hele materie over wat er besproken wordt en wat niet in de hele bedrijfstak gaat het nog steeds erg slecht voorlopig vasthouden aan de nullijn tot er weer wat vet op de botten zit. als ik binnen mijn bedrijf mijn medewerkers polst vinden zij het veel belangrijker dat het bedrijf blijft bestaan.

8 Goed meer overleg is wellicht betere optie star Er is altijd naar een middenweg gezocht in het verleden, nu is dat onmogelijk en daar moet aan vastgehouden worden Loonsverhogingen kunnen eigenlijk nooit, niet als het ""gaat en niet als het slecht gaat, de brandstofprijzen stijgen ook al jaren en die kunnen op de een of andere manier wel altijd worden doorberekend poot stijf houden Niet iedereen kan een verhoging betalen i.v.m. tariefdruk. Sommige kiezen voor verlaging wij gaan voor performance lonen kunnen niet stijgen ivm concurentie positie We kunnen niet anders, eerst dienen veel andere zaken geregled te worden wij moeten absoluut vasthouden aan ons standpunt 0% Nederlandse transportsector wordt door de CAO onderhandelingen weggeconcureerd ze doen niks tegen die badslippers Rek is er uit... Men heeft steekhoudende argumenten om de bonden ervan te overtuigen dat er nu geen ruimte voor een verhoging is. Cijfers spreken voor zich. Men luistert alleen naar de paar grotere vervoerders welke in een hevige concurrentiestrijd zitten en geen verhogingen aan klanten doorberekenen, eerder verlaging van de tarieven er is geen ruimte om te onderhandelen Er is geen geld, zeker niet in internationaal transport waar de oostblokkers ons aan alle kanten voorbij lopen door koper aan te bieden Wat er niet is kun je niet betalen --- de cao wordt al jaren niet correct nageleefd dus is een loonsverhoging eigenlijk een correctie Poot stijf houden loonsverhoging=uiteindelijk inflatie=dus geen koopkrachtverbetering=dus t.o.v. buitenlandse concurrentie prijzen we ons uit de markt. Veel organisaties, waaronder die van ons, kunnen de lasten van een loonsverhoging alleen dragen als wij die door kunnen berekenen. Dit omdat het vet inmiddels wel van de botten is. Deze loonseis komt te vroeg. Ik gun het onze chauffeurs wel. ook zij zitten met gestegen lasten, maar het kan niet (meer) uit onze reserves komen geen oog voor buitenlandse bedrijven die hier alles wegrijden Niet toegeven Ik vind dat TLN hier op dit moment een verantwoorde positie in mt. De irreële vraag van de werknemersorganisaties dwingt hen hiertoe. er moet een meer redelijke vraag komen. Ieder bod van TLN zal eerst afgedaan worden als laagdunkend etc., daarom is de nullijn wat mij betreft op dit moment de beste houding. wat je ook biedt, het zal voorlopig nooit hoog genoeg zijn. veel te slap opgetreden. loonsverhoging gaat niet hh Na 7 jaar crisis is de bodem in zicht. hebben eerst tijd nodig om gemaakte schulden te beperken. Er worden door de werknemersorganisaties irreele eisen gesteld. In dit kader vind ik het dat de werkgeversorganisatie hun voet dwars zetten. Ook vind ik dreigementen en verstorende acties richting consumenten niet (meer) van deze tijd. Op deze manier overvragen de werknemersorganisaties zichzelf Moeten kwaliteit niet uit het oog verliezen hoor hun visie niet. Men is niet duidelijk Het zijn de sociale lasten die het duur maken Zijn niet op de hoogte van de Nederlandse transportsector en kijken teveel naar Brussel. Loonsverhoging is nu nog niet mogelijk we moeten eerst zien alles weer aan het draaien te krijgen men zou eens wat aan de buitenlandse chauffeurs moeten mijden dan gaan nl chauffeurs wat meer motivatie geven de cao heeft het alleen over nl. chauffeurs daar komen er steeds meer van op straat te staan Het geld zit bij de mulinationals en klanten zolang deze met kope oosteuropeesche vervoerders in zee gaan zullen wij ons ook moeten verlagen om met buitenlanders te gaan werken en zodoende NL chauffeurs buiten spel zetten. Kost een hoop bedrijven de kop minachting van de werknemers vasthouden aan de nullijn Veels te star. Mijn werknemers gun ik salaris en bovenal erkenning Ik vind dat zowel de werkgevers als de werknermersorganisatie niet echt naar oplossingen zoeken, maar verharden in hun standpunten. Door intimidatie hebben de werknemers/bonden zichzelf buiten spel gezet. De organisatie loopt alleen aar hard voor de groete bedrijven,de klein en iets grotere bedrijven zijn alleen maar voor de contributie te betalen. Het loon gaat al jaren achteruit en de concurrentie uit het oosten is moordend maar er wordt ook niet over werk garantie gesproken Omdat ze weten dat er geen winst in het transport is verhoging op dit ogenblik onverantwoord. geen reactie Er is geen ruimte, eerst behoud van wergelegenheid en dat staat al enorm onder druk. Duidelijk zijn en blijven. is Ze verdedigen positie werkgevers internationale vervoerders hebben geen ruimte voor hogere lonen. chauffeurs verdienen prima, bij binnenlandvervoer is dat anders veel lager salaris geen royale onkostenvering Voet bij stuk houden!!! Je kunt niet weggeven wat we niet hebben

9 Er is al zo weinig tot geen marge Wees realistisch en drijf niet kost wat kost alles op de spits. Werk nu eens naar een moderne cao, xxxxx Er word teveel ingezet op goekopere buitenlandse krachten. matig misschien is er meer uitleg nodig waarom er geen ruimte is op dit moment. kom met een reel bod voor 2015 als je de binnenlandse markt beschermt tegen orlijke concurentie kun je eerlijke prijzen berekenen in nationaal vervoer en kun je marktconform ook de lonen aanpassen te star duidelijk marktconform standpunt TLN heeft wel gelijk maar geen/te weinig duidelijke communicatie gaat begrip verloren. vindt op dit moment niet verstandig is ivm de crisis Er wordt te weinig aandacht besteed aan het feit dat de collectiviteit van de afspraken van de baan moet. Stimuleren om beter te presteren kan nu niet. Daarnaast lijkt wel of het besef er niet is dat het geen onwil is maar het gat tussen westers basis loon en oosters basis loon te groot is en dat de opdrachtgever geen onderscheid maakt waar de man achter het stuur vandaan komt... Het loon wat al vele jaren op t zelfde niveau ligt, is beschamend laag voor de verantwoordelijkheid en het kosten plaatje om te voldoen aan alle wettelijke eisen. Chauffeurs hebben nu een loon Zijn niet gauw tevreden Zij weten ook dat er al veel bedrijven onder de nul lijn werken TLN Heeft geen inzicht laten ze eerst maar het probleem met die buitenlanders oplossen.. Je kan niet uitgeven wat je niet (meer) hebt! Er is absoluut geen ruimte voor loonsverhogingen. Ik gun het mijn medewerkers wel, maar ik heb het simpelweg niet. Dat gfegeven is ook bij de organisaties bekend. geen idee we hebben geen persol Het zijn de kopstukken van TLN die Oostblok in dienst hebben of een dependance in het Oostblok. Vasthouden aan geen lastenverhoging Sector is niet gebaat bij impasse. Koopdrachtinflatie is al 2 1/2 %. Dat maakt vasthouden aan de nullijn onredelijk geen loonsverhoging Mensen van de bond hebben geen kennis van de realiteit, cao is zeer slecht in Nederland. Er is geen mogelijkheid om e chauffeurs extra te belonen. wat je niet hebt, kun je niet uitgeven geen omzet verhoging mogelijk Het zit er op het moment gewoon niet in, ze zullen eerst moeten zorgen dat de buitenlandse chauffeurs die voor NL werkgevers werken hetzelfde gaan verdienen als hun NL collega's en dan moeten de tarieven van iedereen wel omhoog en zal dat ook geaccepteerd moeten worden door de opdrachtgevers. Als je nu tariefsverhoging probeert af te dwingen zeggen ze je doodleuk dat je Polen in dienst moet nemen want dan kan het wel????? Star en slecht voor de branche Er wordt te veel over één kam geschoren en helaas zoals eerder aangegeven is het ook belangrijk dat misstanden worden opgehelderd en er in de branche "gelijke monniken en gelijke kappen" Er is geen ruimte geen mening Zij kunnen niet anders onder druk van de achterban Niet onder druk laten zetten de vakbonden, die ook niet voor hun leden opkomen, maar eerst aan zichzelf denken Begrijpen hoe de branche er voor staat. er is op dit moment ECHT geen ruimte voor loonsverhoging hety is gewoon op dit moment niet haalbaar consequent 3% is echt irrieel zoals eerder geschreven is er ook daadwerkelijk geen ruimte om enige loonsverhoging toe te passen. tariefsonderhandelingen zijn al afgesloten en wij hebben geen enkele verhoging kunnen doorvoeren. zij zien de problemen die momenteel bij transportbedrijven spelen. tevens zijn de onderhandelingen een keer verstoord door werknemers/vakbonden op zeer agressieve wijze. mensen maken je bedrijf, Zonder persol heb je geen bedrijf, waarom ze dan niet als zodanig belonen. De lonen in de CAO beroepserenvervoer staan al jaren stil. o-lijn eindelijk eens een keer vasthouden In andere sectoren zijn er jarenlang geen verhogingen geweest, maar in het transport is er telkens aan toe gegeven. Het is nu eigenlijk aan de late kant, maar men moet tbv positie van het transport voet bij stuk houden wel kritiek op houding FNV Intimidatie in welke vorm dan ook, valt niet te praten. Erg dom waar de vakbonden mee bezig zijn. We kunnen niet Het wordt tijd dat men niet toegeeft aan het automatisme van loonsverhoging. De vakbonden denken op korte termijn d.w.z. een kortlopend voordeel voor de werknemers met op lange termijn werkloosheid en WW. De werkgeversbonden moetn nu vasthouden en niet toegeven. De huidige Cao is al veel te veel uitgebreid met o.a. bijzonder verlofdagen etc. Waarom moeten de werkgevers de bijzonderverlofdagen voor hun rekening nemen? Hier zit geen logica in. Bevalling thuis? Prima maar dan voor rekening wn. Is overlijden een der ouders schuld van de werkgever? Nee? dan voor rekening werknemer. te halsstarig Ook de laatste Nederlandse werkgever wordt gedwongen om uit te vlaggen. men moet veel harder inzetten op de steeds zwakker wordende positie van de nederlandse vervoerder! Zeggen in belang van grote ondernemers halsstarrig 0% geen oog voor positie bedrijven Niet toegeven

10 hebben begrip voor de ondernemer en weten hoe moeilijk het nog is we zullen nu toch allemaal eens moeten gaan begrijpen dat dankzij onze fijen europese unie er veel sectoren (niet alleen de transportsector) zwaar onder druk staan. laat ons eerst de problemen oplossen en zorgen dat we met zijn allen blijven bestaan voordat we weer met loonsverhogingen komen! laten zich te vaak de oren wassen door vakbonden en nemen het weinig op voor de sector. Vakbonden vertegenwoordigen slechts 25% van alle chauffeurs maar hebben zo veel zeggenschap. Onbegrijpelijk!! Waarom wordt hier niets aan gedaan? er zijn al bedrijven die toegeven, dan is het eind zoek. de nederlandse chauffeur prijzen zichzelf uit de markt!! Er zijn teveel bedrijven die door de hoge lonen van de nederlandse chauffeurs met buitenlandse collega's gaan werken! Denken aan toekomst branche iets verhoging mag wel ivm inflatie Star (van beide kanten) moeilijke tijd ook voor ons juist standpunt in deze tijd de markt staat enorm onder druk, als de chauffers meer geld willen word er nog meer naar het oostblok verlegd. de focus moet liggen op een gezonde sector ook voor onze NL werkgelegenheid. wat voor ons geldt geldt voor ieder van ons Wij kunnen niet beter, Wij zijn in de EU. maar hebben geen gelijkwaardige loonkosten in de Oostbloklanden, simpel toch.!! Dus nemen de verladers de gopedkopere vervoerders uit het oostblok. Wan t de consument jullie wij allemaal willen niet te veel betalen.maar het geld dat wij de CAO chauffeurs moeten b etalen moet toch ergens vandaan komen.!! geen mening als het betaald kon worden waren ze er wel uitgekomen simpelweg onmogelijk Er is geen ruimte voor een loonsverhoging tevens is dit tegen iedere marktsituatie in Begrijpen de situatie/marktomstandigheden vakbond bepalend Eerst europees gelijk speelveld creeeren het rode kabinet heeft eenzelfde boodschap voor zieken, ouderen etc etc Je kunt met z'n allen ook de schouders er onderzetten en de bedrijfstak weer gezondmaken we moeten ook eens de tering naar de nering zetten poot stujf houden vind ik 80% van de nederlandse transporteurs hebben verlies gedraaid. En dat weten ze. zijn standvastig; begrijpen de ernst van de moeilijke situatie van de werkgevers Te halsstarrige houding er wordt te weinig rekening gehouden met de stijgende kosten en het niet kunnen doorberekenen hiervan Neb is geinformeerd middels enquetes over de redamenten in het vervoer. Eenvoudigweg ; bedroevend. Hard werken om het hoofd boven water te houden. altijd open staan voor elkaar in alle redelijkheid Het FNV heeft nog steeds het besef niet dat de vervoerders het zeer moeilijk hebben, wij zien nog geen verbetering. Een loons verhoging is voor veel ondernemers het mogelijke einde van het bedrijf, of gaan gedwongen uitvlagen om te overleven. Bij een loonsvehoging zullen er zeker weer ontslagen vallen. Dat moet het FNV zich wel realiseren. Vakbond is onder huidige leiding te starrig en differentieert haar looneis niet naar sector zij weten dat het niet kan blijft achter zijn leden staan. Ze zouden beter moeten toelichten dat een loonsverhoging in dit economisch climaat een nekslag betekend voor het wegtransport. je niet altijd het maximale bieden. de loonkosten en toeslagen zijn al on evenredig hoog in de transportbranche Laten de bonden eerst de misstanden van schijconstructies aanpakken. realistisch olijn werkt niet Ze moeten beter aantoonbaar maken wat er aan de hand is - wat ons rendement is in relatie tot het risico. Begrijpelijk maken dat we geen ruimte hebben. De sector heeft geen ruimte voor loonsverhoging omdat de tarieven zwaar onder druk staan. Men heeft oog voor de verstrekkende gevolgen Goed uitleggen, wat er aan de hand is aan de andere partijen Mijn s inziens hadden ze dit probleem jaren geleden aan moeten pakken, niet in deze crisistijd de werknemersvakbonden moeten begrijpen dat een loonsverhoging gevolgen heeft voor arbeidsplaatsen Men begrijpt dat er geen cao verhoging gedaan kan worden nog steeds hebben we te maken met een crisis en vallen er nog steeds bedrijven om zz ik vindt dat er geen verhoging moet komen en daar moet aan vast gehouden worden, in het belang van de werkgelegenheid. daarnaast ergerde ik me mateloos dat bij de eerste onderhandelings ronde FNV leden de onderhandelingskamer binnen kwamen, met keuring van de bonden. Zullen de werkgevers de volgende keer maar binnen stappen?? Werkgeversorganisaties zijn volledig terecht uit de onderhandelingen gestapt. CNV en FNV hebben een slechte en onacceptabele strategie gevoerd ze moeten eerst bedrijven aanpakken welke met kope chauffeurs werken en dan hebben ze zeker recht op een loonsverhoging Men zou de cao voor de gehele sector moeten afzweren en per individueel bedrijf of deelmarkt moeten kijken of er ruimte bedrijf Internationaal gezien prijzen we ons dan nog meer uit de markt en nationaal gaat de productiviteit per uur/km steeds meer naar beneden er wordt nog steeds teveel gepraat. Centjes zijn op in NL. Dat moet de inzet worden, en niet eeuwig blijven ouwehoeren. Dan maar geen CAO, dan maar staken en wel NL kapot laten staken.

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede ( EnschedePanel) We moeten - juist in deze tijd blijven investeren in projecten om mensen in de bijstand weer aan het werk te krijgen in plaats

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3 Inhoud 1. Opening en mededelingen... 3 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 4 A1. Spoeddebat Aldel... 4 1 2 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg Griffier: mevrouw

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Het probleem zit niet per se in het gedrag van bankiers maar in het hele kapitalistische systeem. Zolang we dit systeem houden, blijven de problemen bestaan.

Nadere informatie

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel Bachelorscriptie Een toekomstgericht pensioenstelsel Scriptiebegeleider: Mevr. K. Rohde Paul van Wetten 302467 302467pw@student.eur.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Blz. 4 Hoofdstuk 2: Het Nederlandse

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 2013

26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 2013 26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 168 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Geen mensen uitsluiten van hulp Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Inhoudspagina 3 Schuld? 4 Hoe en bij wie ontstaan schulden? Schulden zijn niet alleen een zaak van

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

5%, 10% of 20%: NIEUWE BALANS TUSSEN FLEXIBILITEIT EN VRIJE TIJD INHOUD. Meer zekerheid over je eigen vrije tijd. Uitgangspunten nieuwe cao

5%, 10% of 20%: NIEUWE BALANS TUSSEN FLEXIBILITEIT EN VRIJE TIJD INHOUD. Meer zekerheid over je eigen vrije tijd. Uitgangspunten nieuwe cao PAGINA 3 BASISUURLOON PAGINA 5 ROOSTER PAGINA 7 VERLOF PAGINA CONTRACTWISSELING PAGINA 1 FULLTIME / PARTTIME KRANT OVER DE NIEUWE CAO IN DE PARTICULIERE BEVEILIGING DECEMBER 1 INHOUD OVERZICHT OUDE/ NIEUWE

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 607 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I) Nr. 59 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 20 november 2002

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

11 Aanpak schijnconstructies

11 Aanpak schijnconstructies 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel 05 augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Netwerk Veteranen FNV van start gegaan Loonbod is sigaar uit eigen doos OPLINIE AUGUSTUS 2015 01 @ANNEMARIESNELS VOORZITTER ANNE-MARIE

Nadere informatie