Naam Vragenlijst cao-onderhandelingen (verstreken looptijd: 4 dag(en) en 23 uur)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam Vragenlijst cao-onderhandelingen 2014 1262--0044 21-04. 16-04-2014 (verstreken looptijd: 4 dag(en) en 23 uur)"

Transcriptie

1 Algemene vragenlijststatistieken Naam Vragenlijst cao-onderhandelingen 2014 Inhoud 27 vragen stnaurt eind Startdatum Einddatum (verstreken looptijd: 4 dag(en) en 23 uur) (resterende looptijd: 0 dag(en) en 0 uur) Afgerond 1259 Begonnen 2592 Gemiddelde tijdsduur 00:37:14 ± 04:35:35 (7,4%) Gemiddelde tijdsspanne 00:37:14 ± 04:35:35 (7,4%) Gemiddeld aantal sessies 1,0 ± 0,0 (0%) Bent u... Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage Werkgever ,7% Werknemer ,3%

2 Zou u bereid zijn, als werkgever, om een loonsverhoging in te voeren? Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage Ja 70 29,8% Nee ,2% Hoeveel procent acht u reeël? Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage 1% 22 31,4% 2% 26 37,1% 3% 13 18,6% meer ,9% Waarom bent u niet bereid een loonsverhoging door te voeren? naar verhoging opdrachtgevers stijgen oost cao chauffeur werk loonkosten concurrentie concurentie markt jaar moment tegen buitenlandse veel jaren verlies kosten meer onze geld nu is, ruimte haalbaar europa loon zich tarieven rendement we prijzen marges niet. concurrentiepositie genoeg andere winst chauffeurs steeds loonsverhoging krijgen nederlandse druk hoog lonen transport momenteel al moeite genoeg om de cijfers plus te krijgen. omdat er nog steeds geen winst gemaakt word financiële situatie alles staat nog te veel te veel onderdruk.

3 Loonkosten in vervoer worden veel te hoog geen financiele mogelijkheden zware concurrentie uit oost europa Daar is ruimte voor.de marges zijn zo krap dat er niet of nauwelijks winst wordt gemaakt.bedrijfsvoortzetting wordt door loonsverhoging steeds moeilijker. concurrentiepositie te duur kan de kosten niet doorberekenen Eerst dienen andere zaken geregeld te worden niet haalbaar in ons marktsegment tarieven te laag door kope oosteuropese arbeidskrachten Zit geen ruimte meer in Geen ruimte voor op dit moment er is geen ruimte voor Resultaten laatste 5 jaren zijn 0 tot licht negatief. Reserves zijn er zo al niet. Waarvan moet je dit betalen? Van de alsmaar dalende tarieven zal dat niet lukken... Kosten stijgen en omzet loopt terug Prijzen zeer onder druk met verlies afgesloten. Prijsverhogingen niet mogelijk. Onbetaalbaar concurrentie Met name in het buitenlands transport zou dat desastreus zijn. We prijzen ons uit de markt en nog meer buitenlandse bedrijven nemen het werk over. Dit gaat, hoe vervelend dit ook is en klinkt. te kosten van de werkgelegenheid. In het binneland ligt dat anders, maar ook daar zal de druk op illegale ' salaris' oplossingen toenemen. Geen reden toe wegens rendement MAAK AL GEEN WINST Nederlandse chauffeurs verdienen al genoeg en meer dan in andere landen. geen geld we draaien al verlies Loonkosten in verhouding met onze buitenlandse collega's zijn te hoog We rijden al tegen kostprijs, dit i.v.m. buitenlandse concurente. Te weinig Marges war er persol is geen probleem echter zijn er heel veel die niet voldoen aan eisen voor simpele handelingen of niet willen. Omdat er simpelweg geen geld voor is, Geen ruimte voor helaas verliessituatie, concurrentieverhoudingen met andere EU landen. Omdat de vrachtprijzen eerst verhoogd moeten worden,de opdrachtgevers willen niet meer betalen en anders staan de collega's in de rij om het werk over te nemen. Er is geen. Winst meermin het transport Wij draaien al jaren met verlies verschil met buitenlandse chauffeurs wordt op deze manier nog veel groter Geen enkele ruimte voor, zal ondergang bedrijf betekenen. Omdat het gewoon niet mogelijk is, wij willen wel maar kunnen niet. Omdat dat op dit moment bij veel transportbedrijven het water tot aan de lippen staat, wat hebben de werknemers liever, de boel failliet en geen werk of de nullijn! Het is maar een klein gedeelte die loopt te zeuren om meer loon in deze slechte tijden. De laatsten hebben niet in de gaten dat ze er straks het eerste uitvliiegen!! tarieven stijgen niet, internationale concurrentie(oost Europese Chauffeurs) Dan wordt ik per direct verlieslatend en zal persol moeten ontslaan Tarieven liggen vast voor 2014 door de orlijke concurentie door met name de oostblok landen raken we steeds meer werk kwijt omdat we prijstechnisch niet voor die tarieven kunnen rijden. eerst weer stabiliseren volgend jaar snap ik t wel. is niet meer door te belasten Ik had liever Ja ingevuld, gun mijn persol het allerbeste. Realiteit is echter dat de TOTALE loonkosten in vergelijking met de rest van Europa veel te hoog is. De markt bepaald uiteindelijk waar de lat ligt. Het gaat hier niet om 3% voor de chauffeurs! maar om de loonheffingen, pensioenpremies en het SOOB fonds doet ook nog leuk mee. Nederland is te duur en transport laat zich het makkelijkste door een koper alternatief vervangen. Het probleem is mijns inziens niet exclusief voor chauffeurs kosten stijgen harder dan inkomsten de max is bereikt Een vaste collectieve loonsverhoging stimuleert de ontwikkeling van de werknemer niet. Daarnaast concurreer je tegen de lage lonen landen, het verschil verder vergroten bevorderd de continuïteit van de banen onder Nederlandse condities niet. Onze chauffeurs hebben tijdens de crisis die nu al 5 jaar duurt nog niets gemerkt in hun salaris Wij als werkgever hebben zwaar ingeleverd aan tarieven bij onze klanten om onze chauffeurs aan het werk te kunnen houden. Al veel op tarief ingeleverd, ivm buitenlandse chauffeurs welke koper zijn. Door de EU is er een dermate grote concurentievervalsing gecreeerd dat een loonsverhoging dit alleen nog maar vergroot, als we zo doorgaan is het einde van de Nederlandse chauffeur een feit eerst andere problemen oplossen,zoals de concurrentie met de buitenlanders enzv.. Wij moeten onze concurrentiepositie niet verder verslechteren absoluut geen ruimte voor door invloed moe chauffeurs Doordat het door onder druk staande tarieven en een onstabiele markt nog niet lukt om boven de nullijn te komen. Het is niet verantwoord om de kosten nog meer te laten stijgen op dit moment. er is geen opdrachtgever die meer wil/kan betalen, en zelf de extra kosten dragen kunnen we niet meer markktomstandigheden geen omzet verhoging mogelijk

4 Ik kjan het niet doorbereken en dan zou ons verlies nog hoger worden Het speelveld is niet gelijk, naleving van CAO wordt slecht gecontroleerd. Wijzelf werken volgens CAO maar zien nog vele misstanden in onze branche en merken ook dat collega werkgevers ermee wegkomen om de CAO naar eigen hand zetten. Laten we eerst met elkaar ervoor zorgen dat de CAO breedt wordt uitgedragen en de controle hierop ook voor elkaar is. De toestand in het transport is zorgelijk en chauffeurs hebben een van de beste CAO's die er zijn in NL. Een chauffeur krijgt nagenoeg alle uren uitbetaald in tegenstelling tot veel andere bedrijfstakken. Vergelijk het loon van een chauffeur en een bouwvakker die beide om 6.00 uur s'morgens de deur THUIS uitgaat en om uur weer THUIS binnen stapt. De chauffeur krijgt meer uitbetaald. Wij zijn bang dat dit ten koste gaat van de voortzetting van ons bedrijf. Onze chauffeurs staan al op E6, wat bij het overgrote deel van de werkgevers niet zo is. Wanr er verhoging komt, ga ik ze inschalen in D5. concurrectiepositie en als je de resultaten in de branche ziet is het volgens mij onverantwoord Kostenverhoging niet door te berekenen aan klanten. continuiteit van het bedrijf we zitten al dik in het verlies en meer kosten betekend een sneller einde slechte economie op dit moment is daar geen ruimte voor, prijzen staan dusdanig onder druk dat wij absoluut geen mogelijkheden hierin hebben omdat wij nu net een beetje aan het herstellen zijn na 6 zeer zware jaren.wij zijn een transportbedrijf met allemaal Nederlandse chauffeurs, deze hebben allemaal netjes op tijd elke maand betaald gekregen. willen wij een beetje concurerend blijven moet je nu niet met loonsverhoging komen. niet haalbaar in verhouding mat tarieven In voorgaande jaren, ook tijdens de crisis zijn er, ondanks de malaise en concurrentie, telkens loonsverhogingen geweest, ondanks dat vele eigenaren zich dit eigenlijk niet konden permitteren. economische situatie Tarieven staan extreem onder druk, en de inzet van de buitenland chauffeurs zijn steeds minder flexibel. De buitenlanders zijn niet zo moeilijk in de weekenden, kan de NL chauffeur een voorbeeld aan nemen Het gaat gewoon niet heb nu al geen positief resultaat, werknemers realiseren zich niet wat 1% loon verhoging kost. Salaris is 50% van de kostprijs. Gekken werk DIT ZOU VOOR ONS VOOR 2014 EEN NEGATIEF BEDRIJFSRESULTAAT GEVEN. De lonen moeten omlaag om te blijven bestaan. Anders gaan wij ook naar het buitenland. lonen moeten omlaag geen ruimte door de crisis zijn we zo zwaar getroffen dat die ruimte er momenteel niet in zit. das geen kwestie van neit willen maar gewoon weg van niet kunnen! geen ruimte binnen tarieven Met huidig salaris al moeilijk genoeg om positief rendement te maken. geen financiele ruimte voor NIet haalbaar met het huidige prijsniveau Markt trekt iets aan, verhoging loon = verhoging tarieven wat de groei in gevaar brengt eerst investeringen doen die een paar jaar zijn blijven liggen ik krijg er ook niets bij Kan het niet doorberekenen kan gewoon niet heel eenvoudig dan vallen we omdat de marges zo klein zijn geworden dat we dat wij het financieel niet kunnen dragen Omdat wij het ook niet krijgen kan niet betaald worden geen ruimte Bedrijfseconomische redenen wegens Europese concurrentiepositie Gaat ten koste van de continuiteit Kan de extra kosten niet dragen na 5 jaar crisis heb maar 1% resultaat concurrentiepositie internationaal Wij hebben de laatste jaren veel moeten inleveren wij willen graag onze nederlandse chauffeurs aan het werk houden onze opdrachtgevers willen geen verhoging betalen want dan zijn er wel kopere buitenlandse transporteurs verhoging lasten en slechte concurentie positie kan met geen mogelijkheid de tarieven omhoog krijgen. Als we rijden willen moeten we zakken. Alles is al jaren kostprijs. Ook bij ons zit er geen vet meer op de botten. als het doorgevoerd wordt wel, maar de dieselolieprijs wordt niet lager, de opbrengsten minder, dus het voortbestaan van het bedrijf wordt steeds moeilijker enorme concurentie uit Oost Europa en daardoor geen mogelijkheden om winst te maken. OOk de nederl;andse overheid "verblijd" ons met telkens nieuwe kostenverhogingen die niet altijd door kunnen worden berekend Nee kostentechnisch Europees gezien is de nederlandse chauffeur te duur, t.o.v. zijn prestaties. De marges zijn op zijn best 0% door de druk van de Oost Europese vervoerders. omdat de concurrentiepositie dit absoluut niet toelaat. Op dit moment door een invasie van schijnconstructies vanuit de Oostbloklanden geen ruimte We hebben de ruimte niet en het is maar de vraag of we kunnen overleven. Kosten wordne niet gedekt door opbrengsten.

5 Onze concurrentie positie is al lastig en wordt op deze manier onhoudbaar! Wij werken met Nederlandse chauffeurs en dat willen we graag blijven doen. Door deze loonsverhoging prijzen wij onszelf uit de markt en wordt de nederlandse chauffeur te duur! Rendement is gevaarlijk laag, voortbestaan van bedrijven is in gevaar. Dit kan niet worden doorberekend aan de klanten. En aangezien we al diverse jaren niets verdienen en zelfs geld bij moeten leggen, zit er dat niet in omdat dit tenkoste gaat van arbeidsplaatsen daar is geen ruimte voor tarieven/werk staan sterk onder druk Als het rendemend het niet toelaat gaat het niet Omdat de concurrentie positie tegenover buitenlandse vervoerders al heeeel zwak is, dit wordt alleen maar groter dan. Bonden kunnen zich beter druk maken om die problemen aan te pakken. geen financiele ruimte ik kan negens mijn prijzen verhogen omdat er kope chauffeurs zijn Dan trekt de bank meteen de stekker uit het bedrijf Voor 2 % tariefs verhoging lopen klant al weg en wordt jouw werk door een ander gedaan genoeg is genoeg, teveel is teveel Bruto lonen moeten minimaal 3 % omlaag!!! de chauffers hebben alle jaren naar 2009 nog loons verhoging gehad toen het niet kon prijzen staan onder druk verladers bepalen de vrachtpris concurentie van bedrijven uit lage lonen landenvechten tegen de bierkaai transportprijzen liggen nog steeds onder de kostprijs.al jaren. wij moeten met onze Nederlandse chauffeurs tegen de oost Europese prijzen concurreren. te weinig marge de km tarieven blijft het zelfde Werkbehoud belangrijker concurrentie buitenland, wij zijn al te duur. Het kan financieel niet uit Voor veel transportondernemingen staat de liquiditeit enorm onder druk, de tarieven blijven laag en het is op dit moment nog voor velen overleven. Hogere lonen gaan ook gelijk meer faillisementen geven ben ik bang voor. Wie heeft er dan een voordeel gekregen? financieel geen ruimte 3% zou vorig jaar verschil betekend hebben tussen beetje winst of behoorlijk verlies. omdat er al jaren geen geld wordt verdient en we ons werk kwijt raken aan de oostblokkers; klanten betalen minder ivm kopere krachten uit buitenland. wij krijgen er geen cent bij dus kunnen, nu het al jaren overleven is, we geen extra salaris betalen. loonsverhoging heeft 1 gevolg; nog meer "kope krachten uit het buitenland" op de nederlandse truck!!! geen ruimte de enorme druk op de markt, met name in transport, dwingt ons tot verre gaande prijs corrigerende maatregelen, niet wij doch onze klanten wijgeren kosten stijgingen, de tarieven moeten!! nog steeds naar beneden, het is een overlevingsmarktm en er vallen daarom nog teveel vervoeders om!! Te veel buitenland concurentie Concurrentiepositie wordt internationaal onhoudbaar Concurrentie positie de marge laat het niet toe, het resultaat is marginaal geen ruimte marges zeer krap onmogelijk om de kostenstijging halverwege het jaar door te belasten, dus dat gaat wederom ten koste van de al minimale marges Als het water nu al aan de lipen staat, een buitenland chauffeur, met ca 59 uur in de 4 wkn en onkostenvergodingen, is dat echt zo slecht? Iedereen moet terug... Als wij bij een opdrachtgever komen, krijgen wij er niets bij, of minimaal. Opdrachtgevers laten Ned chauffeurs rijden, willen Oosteuropese prijzen betalen. Opdrachgevers die zelf bepalen wanr zij ons betalen en opdrachtgevers die het geen eerste prioriteit geven als wij verzoeken ons te betalen, na... wat doet TLN voor ons? Past de mentaliteit van de chauffeur ook in de huidige situatie? Zij roepen wij zijn de beste chauffeurs... er is niet altijd wat mis met de andere europeanen, het ligt aan die werkgevers waar zij werken en zijn sommigen ook lid van TLN? loonkosten worden een steeds groter deel van de totale transportkosten en dat is niet meer te verantwoorden naar onze klanten concurrentie vanuit buitenland Omdat het financieel niet haalbaar is, we kunnen ook stoppen, dan krijgen ze een uitkering. eerst maar landelijk het rendement en de tarieven op een hoger peil krijgen kosten t.o.v. marge Onze sector opereert niet meer in de Benelux, maar in Europa. Wat is het gemiddelde loon in Europa... om niet te spreken over de laagste (voor chauffeurs) Geen fin ruimte Verlies is nu al te hoog - alleen met winst is het rendabel om door te gaan met het bedrijf. loonkosten zijn al te hoog Bedrijfseconomisch niet verantwoord omdat ik denk dat we ons uit de markt prijzen en de concurentie niet het hoofd kunnun bieden. dus beter 1 vogel in de hand dan huidige niveau is al niet concurrerend Kan niet zo lang er auto's op de weg zijn zolals in u bericht uit Keulen kosten worden nu al niet verdiend Nederlandse transportbedrijven prijzen zich uit de markt ivm te hooge kosten Eerst de naleving CAO op orde aangezien de Nederlandse sector transport ten opzichte van buitenlandse transportbedrijven al met veel hogere loonkosten moeten werken. Willen wij kunnen blijven concureren dan zullen we pas op de plaats moeten maken.

6 Gaat u de eventuele loonsverhoging doorberekenen aan uw opdrachtgevers/klanten? Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage Ja 65 27,7% Nee 86 36,6% Misschien/Weet ik niet 84 35,7% Ondermijnt een loonsverhoging in uw ogen de concurrentiepositie? Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage Ja ,7% Nee 28 11,9% Misschien/Weet ik niet 15 6,4%

7 Bent u van mening dat een loonsverhoging gevolgen heeft voor de continuering van uw bedrijf Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage Ja ,5% Nee 45 19,1% Misschien/Weet ik niet 29 12,3% Wat vindt u van de houding van de werkgeversorganisaties in de huidige cao-onderhandelingen Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage Goed ,9% Matig 53 22,6% Slecht 53 22,6% Licht hier uw antwoord toe nederlandse chauffeurs positie we meer steeds fnv nl vervoerders zeker vind begrijpen jaren werkgevers betalen veel cao buitenlandse weten vasthouden nullijn onze bedrijven lonen ze naar maken men chauffeur verhoging ruimte loon loonsverhoging sector transport slecht andere druk nu geld houden weer weinig moment prijzen werknemers tln leden Crisis!! ken niet de hele materie over wat er besproken wordt en wat niet in de hele bedrijfstak gaat het nog steeds erg slecht voorlopig vasthouden aan de nullijn tot er weer wat vet op de botten zit. als ik binnen mijn bedrijf mijn medewerkers polst vinden zij het veel belangrijker dat het bedrijf blijft bestaan.

8 Goed meer overleg is wellicht betere optie star Er is altijd naar een middenweg gezocht in het verleden, nu is dat onmogelijk en daar moet aan vastgehouden worden Loonsverhogingen kunnen eigenlijk nooit, niet als het ""gaat en niet als het slecht gaat, de brandstofprijzen stijgen ook al jaren en die kunnen op de een of andere manier wel altijd worden doorberekend poot stijf houden Niet iedereen kan een verhoging betalen i.v.m. tariefdruk. Sommige kiezen voor verlaging wij gaan voor performance lonen kunnen niet stijgen ivm concurentie positie We kunnen niet anders, eerst dienen veel andere zaken geregled te worden wij moeten absoluut vasthouden aan ons standpunt 0% Nederlandse transportsector wordt door de CAO onderhandelingen weggeconcureerd ze doen niks tegen die badslippers Rek is er uit... Men heeft steekhoudende argumenten om de bonden ervan te overtuigen dat er nu geen ruimte voor een verhoging is. Cijfers spreken voor zich. Men luistert alleen naar de paar grotere vervoerders welke in een hevige concurrentiestrijd zitten en geen verhogingen aan klanten doorberekenen, eerder verlaging van de tarieven er is geen ruimte om te onderhandelen Er is geen geld, zeker niet in internationaal transport waar de oostblokkers ons aan alle kanten voorbij lopen door koper aan te bieden Wat er niet is kun je niet betalen --- de cao wordt al jaren niet correct nageleefd dus is een loonsverhoging eigenlijk een correctie Poot stijf houden loonsverhoging=uiteindelijk inflatie=dus geen koopkrachtverbetering=dus t.o.v. buitenlandse concurrentie prijzen we ons uit de markt. Veel organisaties, waaronder die van ons, kunnen de lasten van een loonsverhoging alleen dragen als wij die door kunnen berekenen. Dit omdat het vet inmiddels wel van de botten is. Deze loonseis komt te vroeg. Ik gun het onze chauffeurs wel. ook zij zitten met gestegen lasten, maar het kan niet (meer) uit onze reserves komen geen oog voor buitenlandse bedrijven die hier alles wegrijden Niet toegeven Ik vind dat TLN hier op dit moment een verantwoorde positie in mt. De irreële vraag van de werknemersorganisaties dwingt hen hiertoe. er moet een meer redelijke vraag komen. Ieder bod van TLN zal eerst afgedaan worden als laagdunkend etc., daarom is de nullijn wat mij betreft op dit moment de beste houding. wat je ook biedt, het zal voorlopig nooit hoog genoeg zijn. veel te slap opgetreden. loonsverhoging gaat niet hh Na 7 jaar crisis is de bodem in zicht. hebben eerst tijd nodig om gemaakte schulden te beperken. Er worden door de werknemersorganisaties irreele eisen gesteld. In dit kader vind ik het dat de werkgeversorganisatie hun voet dwars zetten. Ook vind ik dreigementen en verstorende acties richting consumenten niet (meer) van deze tijd. Op deze manier overvragen de werknemersorganisaties zichzelf Moeten kwaliteit niet uit het oog verliezen hoor hun visie niet. Men is niet duidelijk Het zijn de sociale lasten die het duur maken Zijn niet op de hoogte van de Nederlandse transportsector en kijken teveel naar Brussel. Loonsverhoging is nu nog niet mogelijk we moeten eerst zien alles weer aan het draaien te krijgen men zou eens wat aan de buitenlandse chauffeurs moeten mijden dan gaan nl chauffeurs wat meer motivatie geven de cao heeft het alleen over nl. chauffeurs daar komen er steeds meer van op straat te staan Het geld zit bij de mulinationals en klanten zolang deze met kope oosteuropeesche vervoerders in zee gaan zullen wij ons ook moeten verlagen om met buitenlanders te gaan werken en zodoende NL chauffeurs buiten spel zetten. Kost een hoop bedrijven de kop minachting van de werknemers vasthouden aan de nullijn Veels te star. Mijn werknemers gun ik salaris en bovenal erkenning Ik vind dat zowel de werkgevers als de werknermersorganisatie niet echt naar oplossingen zoeken, maar verharden in hun standpunten. Door intimidatie hebben de werknemers/bonden zichzelf buiten spel gezet. De organisatie loopt alleen aar hard voor de groete bedrijven,de klein en iets grotere bedrijven zijn alleen maar voor de contributie te betalen. Het loon gaat al jaren achteruit en de concurrentie uit het oosten is moordend maar er wordt ook niet over werk garantie gesproken Omdat ze weten dat er geen winst in het transport is verhoging op dit ogenblik onverantwoord. geen reactie Er is geen ruimte, eerst behoud van wergelegenheid en dat staat al enorm onder druk. Duidelijk zijn en blijven. is Ze verdedigen positie werkgevers internationale vervoerders hebben geen ruimte voor hogere lonen. chauffeurs verdienen prima, bij binnenlandvervoer is dat anders veel lager salaris geen royale onkostenvering Voet bij stuk houden!!! Je kunt niet weggeven wat we niet hebben

9 Er is al zo weinig tot geen marge Wees realistisch en drijf niet kost wat kost alles op de spits. Werk nu eens naar een moderne cao, xxxxx Er word teveel ingezet op goekopere buitenlandse krachten. matig misschien is er meer uitleg nodig waarom er geen ruimte is op dit moment. kom met een reel bod voor 2015 als je de binnenlandse markt beschermt tegen orlijke concurentie kun je eerlijke prijzen berekenen in nationaal vervoer en kun je marktconform ook de lonen aanpassen te star duidelijk marktconform standpunt TLN heeft wel gelijk maar geen/te weinig duidelijke communicatie gaat begrip verloren. vindt op dit moment niet verstandig is ivm de crisis Er wordt te weinig aandacht besteed aan het feit dat de collectiviteit van de afspraken van de baan moet. Stimuleren om beter te presteren kan nu niet. Daarnaast lijkt wel of het besef er niet is dat het geen onwil is maar het gat tussen westers basis loon en oosters basis loon te groot is en dat de opdrachtgever geen onderscheid maakt waar de man achter het stuur vandaan komt... Het loon wat al vele jaren op t zelfde niveau ligt, is beschamend laag voor de verantwoordelijkheid en het kosten plaatje om te voldoen aan alle wettelijke eisen. Chauffeurs hebben nu een loon Zijn niet gauw tevreden Zij weten ook dat er al veel bedrijven onder de nul lijn werken TLN Heeft geen inzicht laten ze eerst maar het probleem met die buitenlanders oplossen.. Je kan niet uitgeven wat je niet (meer) hebt! Er is absoluut geen ruimte voor loonsverhogingen. Ik gun het mijn medewerkers wel, maar ik heb het simpelweg niet. Dat gfegeven is ook bij de organisaties bekend. geen idee we hebben geen persol Het zijn de kopstukken van TLN die Oostblok in dienst hebben of een dependance in het Oostblok. Vasthouden aan geen lastenverhoging Sector is niet gebaat bij impasse. Koopdrachtinflatie is al 2 1/2 %. Dat maakt vasthouden aan de nullijn onredelijk geen loonsverhoging Mensen van de bond hebben geen kennis van de realiteit, cao is zeer slecht in Nederland. Er is geen mogelijkheid om e chauffeurs extra te belonen. wat je niet hebt, kun je niet uitgeven geen omzet verhoging mogelijk Het zit er op het moment gewoon niet in, ze zullen eerst moeten zorgen dat de buitenlandse chauffeurs die voor NL werkgevers werken hetzelfde gaan verdienen als hun NL collega's en dan moeten de tarieven van iedereen wel omhoog en zal dat ook geaccepteerd moeten worden door de opdrachtgevers. Als je nu tariefsverhoging probeert af te dwingen zeggen ze je doodleuk dat je Polen in dienst moet nemen want dan kan het wel????? Star en slecht voor de branche Er wordt te veel over één kam geschoren en helaas zoals eerder aangegeven is het ook belangrijk dat misstanden worden opgehelderd en er in de branche "gelijke monniken en gelijke kappen" Er is geen ruimte geen mening Zij kunnen niet anders onder druk van de achterban Niet onder druk laten zetten de vakbonden, die ook niet voor hun leden opkomen, maar eerst aan zichzelf denken Begrijpen hoe de branche er voor staat. er is op dit moment ECHT geen ruimte voor loonsverhoging hety is gewoon op dit moment niet haalbaar consequent 3% is echt irrieel zoals eerder geschreven is er ook daadwerkelijk geen ruimte om enige loonsverhoging toe te passen. tariefsonderhandelingen zijn al afgesloten en wij hebben geen enkele verhoging kunnen doorvoeren. zij zien de problemen die momenteel bij transportbedrijven spelen. tevens zijn de onderhandelingen een keer verstoord door werknemers/vakbonden op zeer agressieve wijze. mensen maken je bedrijf, Zonder persol heb je geen bedrijf, waarom ze dan niet als zodanig belonen. De lonen in de CAO beroepserenvervoer staan al jaren stil. o-lijn eindelijk eens een keer vasthouden In andere sectoren zijn er jarenlang geen verhogingen geweest, maar in het transport is er telkens aan toe gegeven. Het is nu eigenlijk aan de late kant, maar men moet tbv positie van het transport voet bij stuk houden wel kritiek op houding FNV Intimidatie in welke vorm dan ook, valt niet te praten. Erg dom waar de vakbonden mee bezig zijn. We kunnen niet Het wordt tijd dat men niet toegeeft aan het automatisme van loonsverhoging. De vakbonden denken op korte termijn d.w.z. een kortlopend voordeel voor de werknemers met op lange termijn werkloosheid en WW. De werkgeversbonden moetn nu vasthouden en niet toegeven. De huidige Cao is al veel te veel uitgebreid met o.a. bijzonder verlofdagen etc. Waarom moeten de werkgevers de bijzonderverlofdagen voor hun rekening nemen? Hier zit geen logica in. Bevalling thuis? Prima maar dan voor rekening wn. Is overlijden een der ouders schuld van de werkgever? Nee? dan voor rekening werknemer. te halsstarig Ook de laatste Nederlandse werkgever wordt gedwongen om uit te vlaggen. men moet veel harder inzetten op de steeds zwakker wordende positie van de nederlandse vervoerder! Zeggen in belang van grote ondernemers halsstarrig 0% geen oog voor positie bedrijven Niet toegeven

10 hebben begrip voor de ondernemer en weten hoe moeilijk het nog is we zullen nu toch allemaal eens moeten gaan begrijpen dat dankzij onze fijen europese unie er veel sectoren (niet alleen de transportsector) zwaar onder druk staan. laat ons eerst de problemen oplossen en zorgen dat we met zijn allen blijven bestaan voordat we weer met loonsverhogingen komen! laten zich te vaak de oren wassen door vakbonden en nemen het weinig op voor de sector. Vakbonden vertegenwoordigen slechts 25% van alle chauffeurs maar hebben zo veel zeggenschap. Onbegrijpelijk!! Waarom wordt hier niets aan gedaan? er zijn al bedrijven die toegeven, dan is het eind zoek. de nederlandse chauffeur prijzen zichzelf uit de markt!! Er zijn teveel bedrijven die door de hoge lonen van de nederlandse chauffeurs met buitenlandse collega's gaan werken! Denken aan toekomst branche iets verhoging mag wel ivm inflatie Star (van beide kanten) moeilijke tijd ook voor ons juist standpunt in deze tijd de markt staat enorm onder druk, als de chauffers meer geld willen word er nog meer naar het oostblok verlegd. de focus moet liggen op een gezonde sector ook voor onze NL werkgelegenheid. wat voor ons geldt geldt voor ieder van ons Wij kunnen niet beter, Wij zijn in de EU. maar hebben geen gelijkwaardige loonkosten in de Oostbloklanden, simpel toch.!! Dus nemen de verladers de gopedkopere vervoerders uit het oostblok. Wan t de consument jullie wij allemaal willen niet te veel betalen.maar het geld dat wij de CAO chauffeurs moeten b etalen moet toch ergens vandaan komen.!! geen mening als het betaald kon worden waren ze er wel uitgekomen simpelweg onmogelijk Er is geen ruimte voor een loonsverhoging tevens is dit tegen iedere marktsituatie in Begrijpen de situatie/marktomstandigheden vakbond bepalend Eerst europees gelijk speelveld creeeren het rode kabinet heeft eenzelfde boodschap voor zieken, ouderen etc etc Je kunt met z'n allen ook de schouders er onderzetten en de bedrijfstak weer gezondmaken we moeten ook eens de tering naar de nering zetten poot stujf houden vind ik 80% van de nederlandse transporteurs hebben verlies gedraaid. En dat weten ze. zijn standvastig; begrijpen de ernst van de moeilijke situatie van de werkgevers Te halsstarrige houding er wordt te weinig rekening gehouden met de stijgende kosten en het niet kunnen doorberekenen hiervan Neb is geinformeerd middels enquetes over de redamenten in het vervoer. Eenvoudigweg ; bedroevend. Hard werken om het hoofd boven water te houden. altijd open staan voor elkaar in alle redelijkheid Het FNV heeft nog steeds het besef niet dat de vervoerders het zeer moeilijk hebben, wij zien nog geen verbetering. Een loons verhoging is voor veel ondernemers het mogelijke einde van het bedrijf, of gaan gedwongen uitvlagen om te overleven. Bij een loonsvehoging zullen er zeker weer ontslagen vallen. Dat moet het FNV zich wel realiseren. Vakbond is onder huidige leiding te starrig en differentieert haar looneis niet naar sector zij weten dat het niet kan blijft achter zijn leden staan. Ze zouden beter moeten toelichten dat een loonsverhoging in dit economisch climaat een nekslag betekend voor het wegtransport. je niet altijd het maximale bieden. de loonkosten en toeslagen zijn al on evenredig hoog in de transportbranche Laten de bonden eerst de misstanden van schijconstructies aanpakken. realistisch olijn werkt niet Ze moeten beter aantoonbaar maken wat er aan de hand is - wat ons rendement is in relatie tot het risico. Begrijpelijk maken dat we geen ruimte hebben. De sector heeft geen ruimte voor loonsverhoging omdat de tarieven zwaar onder druk staan. Men heeft oog voor de verstrekkende gevolgen Goed uitleggen, wat er aan de hand is aan de andere partijen Mijn s inziens hadden ze dit probleem jaren geleden aan moeten pakken, niet in deze crisistijd de werknemersvakbonden moeten begrijpen dat een loonsverhoging gevolgen heeft voor arbeidsplaatsen Men begrijpt dat er geen cao verhoging gedaan kan worden nog steeds hebben we te maken met een crisis en vallen er nog steeds bedrijven om zz ik vindt dat er geen verhoging moet komen en daar moet aan vast gehouden worden, in het belang van de werkgelegenheid. daarnaast ergerde ik me mateloos dat bij de eerste onderhandelings ronde FNV leden de onderhandelingskamer binnen kwamen, met keuring van de bonden. Zullen de werkgevers de volgende keer maar binnen stappen?? Werkgeversorganisaties zijn volledig terecht uit de onderhandelingen gestapt. CNV en FNV hebben een slechte en onacceptabele strategie gevoerd ze moeten eerst bedrijven aanpakken welke met kope chauffeurs werken en dan hebben ze zeker recht op een loonsverhoging Men zou de cao voor de gehele sector moeten afzweren en per individueel bedrijf of deelmarkt moeten kijken of er ruimte bedrijf Internationaal gezien prijzen we ons dan nog meer uit de markt en nationaal gaat de productiviteit per uur/km steeds meer naar beneden er wordt nog steeds teveel gepraat. Centjes zijn op in NL. Dat moet de inzet worden, en niet eeuwig blijven ouwehoeren. Dan maar geen CAO, dan maar staken en wel NL kapot laten staken.

11 Ze moeten t.o.v. De werknemers en bonden veel meer laten blijken dat zij onze transporteconomie stukmaken. de mensen hebben een fatsoenlijk loon verdiend te stram Onrealistisch Internationaal en nationale cao s moeten apart Persol heeft ook recht op een aanpassing van het loon.een ondernemer die niet in staat is om dit te doen moet eerst zijn eigen zaken regelen. veel tln leden maken gebruik van de schijn constucties We moeten onze werknemers koesteren en waarderen in mijn optiek moeten we naar een hele andere vorm van belonen waarin veel toeslagen verdwijnen en de gewerkte uren veren die weten hoe slecht alles is er dient compensatie te komen vande overheid voor Nederlandse transportbedrijven met 100% Nederlandse chauffeurs kom op... kijk naar de concurrentie van de andere landen + als ik kijk wat de gemiddelde chauffeur bij ons momemteel verdiend, dan mag hij zeker niet klagen ( ). werkgevers hebben weinig rechten Nvt eerst moet het oostblok probleem worden aangepakt kijk naar de verschillen in europa, nederlandse chauffeur bruto 1200 euro duitse chauffeur 800 euro, poolse chauffeur 400 euro, wat is de winst per auto Ook als werkgever wil ik vooruit, maar dat gaat ook niet. Op dit moment is het niet logisch om de lonen te verhogen. Voor de werknemer een relatief klein voordeel, voor een transportondernemer marge naar 0 of lager. standvast Er zijn andere, veel grotere problemen in het binnenlands vervoer. Naleving van CAO en afdracht pensioenen bijvoorbeeld. onder het mom van gezond maken van de sector gewoon gaan voor 3%. Die 2 dingen gaan niet samen. er is geen geld!!!! dat FNV en CNV dat niet begrijpen of willen inzien snap ik echt niet!! zeer,zeer kortzichtig denken heet dit!! de nederlandse chauffeur wordt hier uiteindelijk de dupe van!! geen ruimte de meeste leden willen het zo te eenzijdig, laten we zien naar de markt situatie, die komt te weining aan bod, in beeld hou me er niet mee bezich Dit gaat banen kosten Bedreigingen mogen nooit onderdeel uitmaken van onderhandelingen. Onacceptabel, dus opschorten. Als het niet verantwoord is om een loonsverhoging door te voeren, moet je daaraan vast houden weten dat er geen ruimte is voor loonsverhoging en toch doordrammen eindelijk enigszins begrip voor de financiele problematiek 0% is niet reeel. We krijgen de handel niet in beweging als we alleen maar kosten verhogen of verlagen. Structureel zullen er zaken als cabotage, arbeidstijden, toegestane rij-uren, etc. over een eigentijdse maar vooral werkbare leest geschoeid moeten worden Als het erdoor komt, zijn wij genoodzaakt te atoppen 28 man op strraat waarvan eenman met 1 been, die zich inzet waar menig gezond chaufferu een voorbeeld aan kan nemen, wij zijn MVO bezig, Keurmerk, Hggienecode, waarvoor, waarom Geen één transportbedrijf kan geld bij krijgen bij zijn klanten dat moeten de chauffeurs en bonden begrijpen. Probeer eerst samen uit een diep dal te komen en ga dan om de tafel zitten. Ik wil mijn chauffeurs best meer betalen maar het wordt mijn ondergang Niet zwichten voor stakingen Het wordt tijd dat er meer eenheid komt, lonen mogen best omhoog, maar dan de netto lonen. zie bijvoorbeeld de duitse lonen, bruto zijn deze een stuk lager dan in NL maar netto op gelijk niveau. Er wordt te veel aan de wensen van de klanten gedacht en niet aan die van het eigen persol momenteel is het overleven,te veel aanbod in het algemeen en te weinig werk waardoor de tarieven te veel onder druk staan Ze realiseren helemaal niet dat het geld er niet is. Als er nog meer transportbedrijfen omvallen hebben ze niets. En zullen er meer buitenlanders aangenomen worden die doen het voor een derde... ik hoop dat zij hun poot stijf houden te weinig aandacht voor de werkelijke problemen in de transport en te veel macht bij de grote bedrijven. hiermee wordt de soep alleen maar dunner nvt Er is geen keuze Verhoging met terugwerkende kracht vergroot het verlies. Afspraak met verlader moet gelijktijdig met datum loonsverhoging in kunnen gaan omdat mijn coleega s het doen met polen en zo gaat de prijs niet om hoog een vast standpunt is nooit zwak altijd blijven praten We kunnen nu al niet concurreren bij buitenlandwerk. markt is slecht. prijzen staan steeds meer onder druk De huidige vrachtprijzen zijn dermate laag dat een loonsverhoging er niet in zit. Om 3 procent verhoging op te vangen moet je de verlader minimaal 1,5% extra berekenen. Dat lukt zeker niet meer voor dit jaar. weet niet Als een groep chauffeurs uitleg komt geven ov er een vak waar zij zeer pasiol over zijn voelt TLN zich aangevallen, huuh wij zijn volwassen mensen. de sector kan op dit moment geen loonsverhoging betalen de wereld staat in brand, er wordt niets verdiend Kan beter eerst e controle op koop werkende buitenlanders

12 water bij de wijn doen er is momenteel geen ruimte voor verhoging van lonen. continuiteit van bedrijfvoering komt dan in gevaar Willen we werknemers gemotiveerd houden en jonge mensen voor onze bedrijfstak laten kiezen, dan zullen we als werkgevers moeten laten zien en bereid zijn om hierin te investeren in onze werknemers. Het is geen signaal om nu hardnekkig aan de nullijn vast te houden en over een half jaar weer van de daken roepen dat we door de vergrijzing nieuwe instromers nodig zijn. Bedrijven die een loonsverhoging niet kunnen betalen hebben in de toekomst geen bestaansrecht. ongelijk.. te kort door de bocht denken van TLN Te eenzijdig en niet gericht op de toekomst (als die er nog is voor intenationale transport) er is geen ruimte, voor meer loon. we zijn al te duur. enige mogleijkheid is bvrije dagen inleveren Eerst continuiteit van de ondernemingen herstellen en controle op naleving verbeteren we zitten in een zeer slechte branche, dus kan wel begrijpen dat de bond zich zo opstelt voor de leden op dit moment Deze hanteren een realistische zienswijze Wat vind u van de houding van de vakbonden in de huidige cao-onderhandelingen? Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage Goed 12 5,1% Matig 52 22,1% Slecht ,8% Licht hier uw antwoord toe Crisis weten naar kijken werkgevers nederlandse cao houding werk alles chauffeur eens bonden vakbonden houden vorige ze meer maken oog internationale star werknemers chauffeurs 3% men korte zie andere bedrijven denk verhoging loonsverhoging sector is. zien werkgelegenheid loon tegen we begrip denken onze staken nu slecht markt kapot veel Laat ze eerst eens kijken waar we in Nederland in beland zijn. die weten ook dat het nog niet gaat meer loon geeft meer faillissementen en dus meer werkeloosheid Te eenzijdig wij als wekgevers zijun hard aan het werk het bedrijf te laten voort bestaan. met praten bereik je meer star Hebben geen idee hoe de markt in elkaar steekt.uitvlaggen het gevolg zijn. Er wordt een halfslachtige houding aangenomen, ze willen misschien wel actie voeren maar durven niet? weinig gevoel voor realiteit Niet iedereen kan verhoging betalen niet realisties zijn de werkelijkheid kwijt ze dienen te onderhandelen over andere punten, dan simpel 'n verhoging vragen. De houding van de vakbonden lijden er toe dat er helemaal geen werk meer is voor Nederlandse chauffeurs i.v.m. concurentiepositie t.o.v. kopere Oosteuropese arbeidskrachten nvt markt is er niet naar

13 Staken lost niets op, kan er wel begrip voor op brengen echter niet de manier waarop. Absoluut onverantwoord om nu 3% te eisen.bonden hebben totaal geen inzicht hoe de sector er voor staat.navraag bij onze chauffeur leert dat het behouden van werkgelegenheid op dit moment het belangrijkste is. De bonden vertegenwoordigen nog geen 18% van de beroepsbevolking en we kunnen het ons niet permiteren om door deze kleine groep in de problemen te worden gebracht. Problemen hebben we even genoeg nu. behoud van werkgelegenheid moet voorop staan voor binnenlands vervoer hebben ze denk ik wel een punt. Onze internationale jongens gunnen we het allerbeste, maar er zijn periodes (4 weken) waarin ze met 3400 netto naar huis gaan. Nou, reken maar eens uit hoeveel dat bruto is. En vergelijk dat eens met een buitenlander voor 2000 bruto. tegen acties op de weg WIe gaat alles betalen zie vorige enerzijds klagen over kope buitenlanders, anderzijds de Nederlandse chauffeurs nog duurder maken - dat werkt dus niet Zoek het in secundaire voorwaarden. Meer loon betekend uiteindelijk niet meer koopkracht. Zie voorgaande toelichting te star, kijken alleen naar de korte termijn en willen zelf graag weer leden scoren verhoging - geen werk geen feeling met de werkelijkheid Ze gebruiken dit ter opklopping van de gevoelens voor hun leden, en vooral de vele niet leden. Ik denk dat het meer een promotiecampagne is. Niet meer niet minder maken alles kapot onmogelijke en onterechte looneis, intimideren en dan gaan staken? maar 400 van de chauffeures die ze verrtegenwoordigen. hh te dreigend Overvragen en dreigementen jkhkjh hebben geen oog voor de stand van zaken in de beroepstak Star vast houden aan 3% is niet de oplossing. Kijk hoe je en een salaris kunt geven en de werkgelegenheid kunt behouden Teveel ambtenaren mentaliteit. Halstarrig vasthouden aan 3% terwijl eigenlijk iedereen moet inleveren men denk niet over de gevolgen hiervan, misschien weer meer ontslagen en biutenlandse chauffeurs krijgen meer werk Ze moeten de oorzaak aanpakken en niet de werkgevers. Zie vorig antwoord moeten geen werknemers tijdens de onderhandelingen toelaten star, ouderwerts Dat de zich voor de 3% hard maken begrijp ik, maar dat met name kaderleden van deze bonden zich zo negatief over de sector uitlaten vind ik spijtig. Dat schaad de sector. Al begrijp dat ook TLN hier een rol in heeft Willen door zich hard op te stellen alleen maar leden werven, zijn nrealistisch bezig. Veel internationale vracht zal niet meer door Nederlandse chauffeurs worden uitgevoerd. rigide looneis, geen enkel begrip en/of constructieve houding om tot oplossingen te komen. Zij zouden rekening moeten houden met de transportmarkt,doen zij niet. 3% is voor veel bedrijven niet te doen als de cabbotage ook nog eens vrij gegeven wordt zijn we als Nederlander nergens meer Ze weten al jaren dat het slecht gaat en dat de Nederlandse chauffeur het best e loon heeft de bomen groeien (nu) niet tot in de hemel geen commentaar onbegrijpelijk dagelijks vele bedrijven in zware problemen, waar is het verstand van de bonden, zij helpen juist de branch in de problemen Laten ze de werkgevers maar eens bezoeken Geen maatwerk... Er zij. Grote verschillen in transportsector men kijkt alleen naar het geld en niet naar de chauffeurs die hun baan verliezen Die mensen van de vakbonden gaan niet mee met de tijd, over een aantal jaren zijn ze overbodig!! Er komt ee Meer begrip voor de rentabiliteit van de sector zou de vakbeweging sieren Staken lost niets op Idem als werkgeversorganisaties xxxxx Ze moeten harder actie voeren. Waarom gelijk staken in deze moeilijke tijden betrek ook de orlijke concurentie in je verhaal proberen hun eigen hachje te redden. toch is er totaal geen actiebereidheid. denk dat polderen teveel leden kost. beide partijen liggen rotsvast tegenover elkaar Het gaat nog steeds veel te slecht in de transportsector en wij moeten zien het huidige marktaandeel te behouden Kortzichtig gebrul. Wel meer geld afdwingen en raar opkijken als bedrijven uitvlaggen. Hoe simpel kan je zijn zie vorige andwoord Het gaat niet om werk behoud maar om inkomenshoogte behoud. Slechte informatie, niet transparant, en door de ondoorzichtigheid wat er achter de schermen gebeurd werkt t negatief speculatie in de hand. Lomp Probeer eerst andere dingen op te lossen zoals demverdringing Deze zouden zich eens Europees moeten orienteren wel weten waar het nu echt om gaat Ook de bonden moeten begrijpen dat "meer loon" niet altijd de oplossing is.

14 Zij zijn horende doof en ziende blind voor de ontwikkelingen in de branche vakbonden maken alles kapot dat is al vele tientallen jaren zo ze hebben sinds 2000 niks gedaan voor de chauffeur en denken nu faam te maken. hebben oogkleppen op Beide partijen zijn slecht bezig met deze impasse.. Is niet in het belang van de branche slopen de bedrijfstak geen benul van realiteit, als de slechte chauffeurs zijn aangesloten bij de bond. zij willen iets wat er niet is de transport markt wordt te duur. Ze moeten eerst de orlijke concurrentei weghalen Star, niet constructief Er wordt nog te gemakkelijk gedacht aan loonsverhoging, echter is de marktsituatie zo verslechtert dat het voortbestaan van vele bedrijven wordt bedreigd. Eventuele loonsverhoging zal hieraan bijdragen. De concurrentiepositie voor NL transporteurs t.o.v. de internationale transportbedrijven zal erdoor nog groter worden. geen mening Gaan voorbij aan de realiteit. Zij snappen het echt niet, want hun houding gaat ten kosten van de werkgelegeheid in de branche Houden vast aan 3% terwijl economisch herstel zeer matig is en de tarieven niet (zullen) stijgen. Wanr je aan de eene kant tegen de lagelonenlanden chauffeurs bent en aan de andere kant loonsverhoging eist, dan weet je niet wat er speelt of stellen eisen tegen beter weten in. 3% en anders niet kun je nu niet direct onderhandelen noemen, tevens moeten ze eens te rade bij hun echte achterban en niet de vutters die nu meelopen star je hoeft geen deskundige te zijn om te zien dat het op dit moment niet haalbaar is je mag al blij dat iemand bereid is om in deze situatie bereid te zijn zijn nek uit te steken om het bedrijf instand te houden eisen absurd intimidatie is nooit een e raadgever zie mijn vorige antwoord ik vind de vakbonen (vooral FNV) van een zeer opruiend karakter. star acties en stakingen zijn niet voor de economie van een land te agressief & PR-stunt gerelateerd Ze realiseren niet dat de werknemers met hun baan spelen. Het is voor werkgevers maar een oplossing en dat is buitenlandse chauffeurs in die St. Nemen. Bespaart je 60%. Stakingen en opgeroepen chauffeurs die leuzen staan te scanderen, is ontzettend dom, en getuigt niet van erg hoge intelligentie. Kortzichtig en gericht op korte termijnsucces. te slap het is belachelijk naief te denken dat er geld bijkan Hersenloos. Men vernietigd de laatste transport bedrijven in Nederland. geen oog voor positie bedrijven Als het mijzelf betrof zou ik ook wensen dat ze een dergelijke houding hebben Aggresief hebben totaal geen idee van de strijd die de werkgevers moeten doen om hun bedrijf overeind te houden zoals gezegd laat ons eerst overleven voordat we komen met loonsverhogingen. Nederlandse chauffeurs worden veel te duur in vergelijking met hun buitenlandse collega's Korte termijnvisie, denken niet aan gevolgen loonsverhoging voor toekomst branche Vakbonden leggen alle kosten bij de werkgever r wat niet realistisch meer is. Zijn pro- staking, hoe dom, want in deze tijd je klanten tevreden houden is de reden waarom bedrijven bestaan. Stakende chauffeurs zorgen er indirect voor dat een bedrijf onderuit kan gaan. Waarom zien vakbonden dat niet? De verhoging van 3% is onbegrijpelijk in de huidige tijd. Net nu er een kleine verbetering te zien is. Het lijkt wel of de vakbonden liever zien dat er nog meer bedrijven kapot gaan. de vakbonden moeten verder kijken dan alleen naar hun eigen mensen. Star niet dreigen Gaat ten kopste vd werkgelegenheid Ze willen minder oostblokkers maar wel meer geld, dat gaat niet samen. te veel focus op 3% onverantwoord snappen de ernst niet Kunnen de vakbonden voor ons als vervoerders niet beter de vrachttarieven afspreken bij onze opdrachtgevers. Dan weten we zeker dat we kunnen stoppen.!! Als zij denken dat zij zo zijn. als het betaals kon worden waren ze er wel uitgekomen naief Deze zouden eens begrp moeten hebben voor de internationale ontwikkelingen. Daarin passen geen loonsverhogingen Buitenlandse chauffeurs nemen hetb werk over als je niet oppast geen oog voor bedrijven kom met constructieve oplossinegen we moeten eens de tering naar de nering zetten ze moeten meedenken weigeren internationaal te denken eisen veel te veel; moeten niet de orozaak worden dat er nóg meer transportbedrijven het loodje moeten leggen. Die CAO stamt uit het stenen tijdperk. Nationaal mischien wel een loonsverhoging maar internationaal komen we nergens meer aan de bak. Mischien een compleet andere cao voor internationale chaufeurs?

15 ook te hasstarrig het voorbestaan van bedrijven is niet belangrijk Enerzijds begrijp ik dat ook werknemers geconfronteerd worden met het duurder worden van het "leven". Anderzijds moet men begrip hebben dat naast de recessie ook de moordende concurentie het winstmaken in de weg stgaat. Men wil dat niet altijd zien. altijd open staan voor elkaars mening Zie vorig antwoord generaliseren en hebben geen kennis van het vak en de markt Zij tonen geen enkel begrip voor de ondernemers en handelen meer in eigen belang, mogen er een cao akkoord komen er zeker weer ontslagen gaan vallen. te snel, te negatief. Deze denken dat alles maar zomaar kan. Ze hebben eerst de werkweek verkort, dus voor ons de rentabiliteit, en nu nog meer geld vangen ook! Laat ze lekker in Oost Europa gaan roepen dat daar de lonen naar boven moeten. Dan gaat bij ons de druk van de ketel, en krijgen wij ook weer ruimte om meer te gaan betalen. stel je meer open wat er geboden wordt, en houdt de chauffeurs in de gaten. dreigen met staking en intimidatie van de onderhandelaars is niet in deze situatie Zeer slecht in deze spannende tijd. niet realistisch geen duidelijk beleid Voor het behoud van de sector en hun banen mag er geen verhoging plaatsvinden! Geen oog voor de concurrentie postie en continuiteit van bedrijven (zie aantal failissementen). Hier is het omgekeerde van toepassing en men spreekt zichzelf tegen door aan de ene kant Oost Europeese chauffeurs af te wazen en aan de andere kant de werkgevers geen andere keus als deze te bieden Bonden kijken naar kort scoren en geen verantwoordelijkheid voor consequenties. Ook deze hadden hier veel eerder op in moeten spelen zie vorige toelichting Men maakt transport sector kapot in nederland het zit er gewoon niet in ze onderhandelen voor individuen en niet voor een algemeen belang CNV en FNV hebben helemaal geen achterban meer in de transportsector! het zelfde Ondoordacht. Het ene na het andere transportbedrijf gaat op de fles, of verzint buitenlandse constructies. Met de cao trekt men aan een dood paard. Vakbonden moeten ook uit het oog punt van werkgever blijven bekijken ik denk 3% loon erbij 6% minder banen De roversbende meent dat ze het veel te slecht hebben. Mag hopen dat er nog veel transportbedrijven kapot gaan, idem als Phillip Morris. Kijk ik lachen toe naar alle huilebakken die door de bonden hun baantje verliezen Die mensen streven alleen hun eigen belan na, en dat van de werknemers, maar niet ons aller belang. geven en nemen te soft Verslechteren economische positie Logisch maar staken is nooit. Sta als ondernemer volledig achter. acties lost niets op en geeft de sector een slecht imago en er is bij veel bedrijven maar weinig ruimte Respect voor elkaar is een e zaak weinig flexcibel ze kennen de markt tonen geen begrip voor werkgevers Mijn inziens geen oog voor de realiteit! geen Nvt eerst moet het oostblok probleem worden aangepakt zij kijken te veel naar nederland, en niet europees Pertinent vasthouden aan iets is ook niet Voor mijn gevoel wil men niet dat de transportonderneming met buitenlandse chauffeurs gaat werken, vervolgens moeten de lonen van de Nederlandse chauffeurs omhoog waardoor het gat groter wordt. Wij mogen zeker nog niet klachen maar ik ken collega bedrijven in andere sigmenten die het echt moeilijk hebben. Voor mijn gevoel speeld de Vakbond over de rug van de chauffeurs een spel om meer leden te krijgen in deze periode. Een failliete werkgever heeft geen werk, wat heb je dan aan 3 %. éénzijdig belang Ik heb het gevoel dat de vakbonden niet de daadwerkelijke doelgroep vertegenwoordigen. Onder het mom van gezond maken van de sector gewoon gaan voor 3%. Die 2 dingen gaan niet samen. zie vorige antwoord; er is geen geld voor loonverhoging!!! kortzichtig denken van vakbonden; ze jagen de nederlandse chauffeur van de auto's af!!! geen begrip staan niet genoeg open voor een andere wereld/speelveld zie voorgaan anwoord hou me er niet mee bezich Op buitenland vervoer is er geen ruimte Standpunten zijn altijd hetzelfde. CAO is het probleem. Geen onderscheid in verschillende specialisaties maakt een algemeen verbindend verklaring voor de sector problematisch. Alle werkgevers worden over 1 kam geschoren. Vraag me af van welke plat deze mensen komen geen comentaar totaal geen begrip voor de concurrentie positie

16 3% is veel hoger dan de inflatie. Korte termijnpolitiek, tunnelvisie. Lezen zij geen krant of zvolgen het nieuws niet, wij gunnen de chauffeurs wel hubn loonsverhoging maar het gat niet, iedereen moet inleveren. Waar blijven de controles cabotage, CAO, wij latenb een vrijwillige CA scan doen, geen probleem, alles volgens de regels. Snappen die chauffeur swel wat er echt aan de hand is? Wij verdienen altijd ons brood mede door onze instelling, maar die 28 man en 2 vrouwen en een gehandivapte en een ex wajonger die nu ADR en Tank heeft gehaald, een ex dutschbatter die wat extra aandacht nodig heeft??? Ik laat het hierbij... ze denken niet aan de werkgever Korte termijn politiek. Werkgelegenhied is volgens osn nu belangrijker dan op korte termijn scoren met salaris blijkbaar zien zij niet hoe zwaar de sector het heeft. De een na de ander valt om. Zie vorig antwoord!! begrijpen nog steeds niet hoe de situatie is momenteel, er gaan nog steeds vervoerders failliet, willen ze dan alles naar het buitenland hebben ZE realiseren helemaal niet dat de kans dat we dan omvallen groot is en dan hebben ze niets,. Daarnaast zullen we dan overgaan op buitenlands werknemers, ze werken voor een derde tov de hollandse chaufeurs uit de vakbond is nog nooit iets s gekomen hameren te veel op 38/40 urig werkweek. ik vind dat gehele cao in combinatie met een niet mee te werken rijtijdenbesluit geheel op de schop moet met ruimere werk/rijtijden zodat chauffeur zelf kan bepalen hoeveel hij werkt! Daar wordt vooral door de bonden in tegen gewerkt ten nadele van de chauffeurs! naar mijn idee weten ze niks van kosten in de transport, buiten om de persolskosten, sector en economie wordt beschadigd hierdoor nvt Pure chantage Moet harde toezegging van bonden komen om kwaliteit werknemers te verbeteren alle andereb beroepen gaan toch ook omhoog dus mijn chauffers ook door harde eis zwak altijd blijven praten Zij bedeigen de werkgelegenheid van hun leden. chauffeur s moeten realistisch zijn en niet op deze wij Ik snap dat die ook hun werk doen maar momenteel handelen ze meer ter eigen glorie dan voor de werknemers waarbij ze ver van de werkelijkheid af staan. te 1 zijdig Gewoon eerlijk en duidelijke taal en bij hun standpunten blijven vakbonden hebben te weinig begrip voor werkgevers op deze manier wordt de sector veel schade aangedaan. Vergelijk het met de grafische sector, deze sector is door de vakbonden opgeblazen door de extreme verhogingen van 15 jaar terug. Kan beter te star eerst NL berijven proberen gezond te maken dat ze allemaal met NL chauffeurs gaan werken water bij de wijn doen lijkt me dat werkzekerheid belangrijker is dan hoger loon We zullen als werkgevers moeten investeren in onze werknemers. Om jonge mensen voor onze sector te laten kiezen, moeten we de lonen naar een hoger niveau tillen zodat we ze niet verliezen aan andere sectoren. Bedrijven die de loonsverhoging niet kunnen betalen hebben nu en in de toekomst geen bestaansrecht 2% okee, maar vaak geef ik ze absoluut niet gelijk in de onder handelingen.. al jaren geen loonsverhoging in deze sector om de inflatie op te vangen Op deze manier is er geen toekomst voor de internationale transportsector in Nederland de kope krachten moet een halt toe worden geroepen, en onze chauffeurs meer verdienen. ze slaan de plank mis Door de Soob als breekijzer te gebruiken mt men de collectiviteit weg uit de sector en blokkades bij de onderhandelingsdelegatie wg is not done ze moeten verder kijken, wordt al jaren niets verdiend in het transport! alle verhogingen zijn kosten die momenteel niet verhaald kunnen worden, dus grotere kans op faillissementen en werk naar de bedrijven gaat met oos teuropesche chauffeurs Hebben absoluut geen idee van de moeilijke positie waar momenteel de transportbedrijven in verkeren

17 Wilt u zelf nog iets toevoegen? uur eigen loonsverhoging lonen n werk, mee jaar nu % eens onze bonden cao persol toch maken. meer europa mensen chauffeurs heel denk beter minder loon naar krijgen werkgever werkgevers soob is. euro werknemers verhoging zich ruimte chauffeur bedrijven ze 3 transport we vakbonden veel betalen weer x n eerst financieel stabiliseren dan kijken naar de lonen. Nee blijf praten, wellicht kan den haag bijspringen met minder heffingen op de lonen waardoor betere koopkracht ontstaat De bonden moeten zich eens afvragen waar zij mee bezig zijn.denken zij dat wij als werkgevers het allemaal zo leuk vinden de hele recessie?dacht het niet,laten we nou eerst is proberen weer sterk in de markt te komen en dan weer is gaan praten over loonsverhoging. De markt zal eerst moeten groeien voordat de lonen weer wat kunnen groeien. - NEE bruto uur loon moet naar beneden. om werkgelegenheid te behouden. Als er landen in europa zijn die voor 20 % van onze loonkosten kunnen werken. is er geen ruimte om de lonen te laten stijgen. blijf standvastig je ziet al zo'n ODS transport welke de zaak ondermijnt men had dit anders moeten oplossen De transportbranche zullen we met z'n allen zowel op korte als op lange termijn gezond dienen te houden. Door de aangekondigde acties van de vakbonden zal de rest van de Nederlandse transportbedrijven ook omvallen dom gedrag Nee We moeten loonmatiging accepteren en zo proberen te overleven. Het is zuur, maar dat is stap 1. Als we straks niet meer bestaan is het te laat. Dan zien de chauffeurs ins hoeveel een uitkering op basis van laag basisloon aan uitkering oplevert, dat kunnen ze toch ook niet willen? Dat is trouwens nog wel een punt, de CAO moet wel vernieuwd worden op enige manier, flexibeler qua uren per week etc Zolang er geen tarief verhogingen moegelijk zijn moeten de kosten bevroren worden geen toevoegingen Iedereen zou moeten begrijpen dat eerst de Europese arbeidsvoorwaarden en -regels gelijk getrokken moeten worden voor er een loonsverhoging kan komen. Bij een marge van o% wordt een loonsverhoging onmiddellijk een marge van -0,3%. Houden we als werkgevers niet lang meer vol na deze crisisjaren. n Er zit niet anders op dan loonsverlaging om het int.transport te redden.dan bedoel ik minder lasten, dank u we hebben last van de polen Transportondernemers : zeker niet toegeven aan deze onmogelijke en totaal onredelijke looneis van een minieme minderheid. hh Ik heb geen moeite met een verhoging van de lonen voor de chauffeurs. Echter de verhouding in de sociale lasten is scheef. Het kost de werkgever veel geld, terwijl de verhoging effectief voor de chauffeur weinig is! Nee Het Nederlandse TTransportondernemerschap gaat ten onder aan de enorm grote buitenlanse transportondernemingen, welk ongetwijfeld gesteund worden door Brussel of grote scheepvaartondernemingen. Nee Als er genoeg verdient werdt in deze branche zou een loonsverhoging om daarmee hollandse chauffeurs te behouden geeen enkel probleem zijn. zal snel resultaat komen schat ik in Hopelijk komen we er snel uit

18 Alsbeide partijen niet tot een redelijke oplossing komen, dan zal dit zeker internationaal nadelig werken, voor beide partijen. geen stijging van de lonen en overuren en toeslagen Door de werknemersvakbonden zitten we nu in deze situatie. Zij zetten de toon terwijl maar een zeer klein gedeelte van de chauffeurs georganiseerd is. De werkelijke afspiegeling van wat de werknemers wensen is volkomen uit zijn verband. Nee werk garantie en bestrijding orlijke concurrentie eerst aanpakken daarna de grote multinationals die de prijzen uitmelken en daarna valt over een nieuw cao die naari mijn idee compleet anders opgebouwd moet worden beginnen Ik hoop dat de werkgeversorganisatie voet bij stuk blijft houde hopenlijk komt de vakbeweging tot bezinning. n stop met acties, ga helpen bouwen aan de overleving van de bedrijven NIET NODIG Nee Als de werkgevers in het binnenlandse distributievervoer meer willen betalen dan kan dan toch. hoger inschalen, bijvoorbeeld E6 De economie moet eerst maar eens tenminste 2 jaar weer draaien voor er weer eens een loonsverhoging kan plaatsvinden, de werknemers moeten blij zijn dat de meeste transportbedrijven in de crisisjaren met verlies hebben doorgedraaid en niet het bijltje er bin r hebben gegooid!! Dat vergeten de meeste werknemers die nu het hardst roepen om meer loon! Ze hebben geen enkel besef wat er zich heeft afgespeeld de laatste jaren bij de transportbedrijven!!!!! Nee Nee Nee Ben van mening,dat er prioriteit dient te worden gegeven aan de verdringing, wat automatisch als gevolg zal hebben,dat de ritprijzen beter zullen worden. Denk dat de werknemers de winst marges onderschatten maak niet een sector waar je in werkzaam bent kapot en ga dan klagen dat het werk naar elders vertrekt. dan ben je er zelf mede schuldig aan. n.v.t. Paar dingen. Ik gun m'n chauffeurs een e boterham, maar medelijden heb ik niet echt. Ze krijgen per maand ca euro inclusief de overuren, daar komt ca. 750 Euro aan verteringsgeld er bij is een prachtig resultaat. Natuurlijk moeten daar flink uren voor gemaakt worden, maar om nu te zeggen dat het armoede is gaat me veel te ver. Als we budget zoeken om tot een resultaat te komen moeten we het SOOB fonds de nek om draaien. Wij betalen 5000 euro per jaar aan het SOOB fonds en scholing (voor code 95) kost 2000 Euro (zonder SOOB subsidie). Wie zit hier zijn zakken te vullen? SOOB is schat ik ongeveer 1% van de loonsom, geen kleinigheid!! Nee De besteding van de soob gelden zou ik graag transparant en open voor iedereen beschikbaar zien, want ik denk dat er misdadige zaken mee gefinancierd en/of besteed worden. Onze tarieven dalen al 3 jaren. Nu weer met een kluitje in het riet gestuurd Zij zeggen dat zij geen verhoging kunnen betalen Als er stakingen komen, zullen buitenlandse bedrijven de ritten van ons gaan doen, immers de vrachten worden wel gereden. Nee Neen. De bonden kunnen beter hun pijlen richten op de overheid: het grootste deel van de inflatie word door de overheid veroorzaakt: btw, accijnzen, assurantiebelasting, heffinkje hier, heffinkje daar. Als men daar eens een eind aan maakt zijn we al een heel eind. met een postcode te vragen kunnen bedrijven getraceerd worden. Zo kunnen de antwoorden dus niet objectief worden gegeven. slechte zet. Laten partijen zich sterk maken voor vermindering van beknellende en kostbare regelgeving Bonden en overheid moeten zich meer focussen op de misstanden in de transport sector. Geronomeerde bedrijven als DHL,DSM,Sappi,KLM,SABIC ect. gaan alleen voor de laagste prijs terwijl zij willens en wetens weten dat de wet overtreden wordt. volhouden Nee Op het moment is het voor de chauffeurs kiezen voor loon of voor werkgelegenheid. Wij vinden dat de lonen van de chauffeurs veels te laag liggen en dat er wel 10% bij moet maar zolang er geen eerlijke concurrentie is en de verhoging niet kan worden doorberekend kan dit gewoonniet doorgevoerd worden helaas Nee Werknemers waarvan de huidige privé situatie de laatste jaren niet is veranderd merken niets van de crisis. n Vakbonden kunnen beter naar andere belangrijkere zaken kijken. Zoals de verkeersonveiligheid en onveiligheid op laad/los/parkeerplaatsen door Oost Europo chauffeurs. Vakbonden zijn bezig om zieltjes te winnen in hun eigen belang. Wanr we niet oppassen krijgen we ook hierin "Amerikaanse toestanden" en dat moet je niet willen. blij zijn dat er nog werk is

19 onderhandelingen weer opvatten en een loonsverhoging uitstellen tot blijven praten nvt TLN dient nu eens een keer voet bij stuk te houdenm, dus geen loonsvehoging voor 2014 de vakbonden voeren actie voor Loonsverhoging en tegen Oosteuropese chauffeurs in Nederland. deze 2 dingen gaan natuurlijk niet samen. wil je de strijd tegen lage lonen chauffeurs aangaan, moet je nu met loonsverhoging een pas op de plaats maken. deze vragenlijst is eigenlijk erg summier Niet doen, matigen over leven Laten wij NL weer een transportland maken, en niet kapot maken. Dat werkgevers omwegen zoeken, is niet iets wat wij de werkgever in de schoenen moeten schuiven. Het is noodzaak geworden omdat de eisen van de NL chauffeur veel te hoog zijn, concurrentie is daarom op een gewone manier niet meer mogelijk. Pak het uitschot bij de werkgevers aan, zodat de e werkgever zijn werk weer op een normale manier kan doen de chauffeurs concurreren met deze looneisen zichzelf uit de markt. aan salarisnivellering binnen Europa is niet te ontkomen Die 3% is peanuts en moet doorberekend worden naar de verlader net als de brandstoftoeslag. succes er mee met dank aan de europese unie zitten wij nu in de shit. stuur nog wat geld naar Griekenland en Ukraine en laat het eigen volk het maar uitzoeken Nee CAO onderhandelingen zijn niets meer dan ordinair handjeklap en machtspelletjes van de deelnemende partijen. Laten we daar een iets aan doen. Niet het belang van de sector en de mensen die daar in werken staan in het belang, zoveel mag duidelijk zijn. Waarom wordt er niet gezamenlijk gewerkt aan een verbetering van het klimaat voor transport? door minder buitenlandse chauffeurs, code 95 die je in bepaalde landen kunt kopen zonder 35 uur te moeten maken, etc etc afwachten dit is een overlevingperiode. Ieder een stapje terug. Gebruik allemaal je gezonde verstand zoek een bemiddelaar, Hoer ga je niet uitkomen zonder gezichtsverlies De prijzen staan zo enorm onder druk dat er geen ruimte is om over verhogingen te praten. De overheden zijn aan zet om Europa te harmoniseren in tariefstelling waarna we opnieuw kunnen kijken of er ruite ontstaat alhoewel ik het ergste vrees... n Als de bond zo flink is, en zo krachtig is zoals zij altijd beweren over de ruggen van anderen Lekker naar Brussel gaan met 2 of 3 man. en daar gaan protesteren. zonder persol van andere ondernemers daarmee te belasten. Ik garandeer dat ze geen poep klaar maken. Ik vind de discussie te gek voor woorden. Nee n Als alles nou zo dik was kon er wel een loonsverhoging af maar dat is het niet wij willen graag onze mensen aan het werk houden maar dat lukt niet met eens loonsverhoging als we konden, vertrokken we vandaag nog uit Nederland n Denk dat een chaufeur liever voor wat minder naar Italie rijdt dan voor veel minder thuis zit. Eerlijke concurentie zou beter zijn maar Brussel staat dit in de weg Soepeler ontslagrecht zou voor mij doorslaggevend zijn om keuze voor groei te maken. Nu durf ik dat niet aan. alleen cao's per bedrijf afspreken en weg met de algemeen verbindend verklaring Het lijk mij voldoende Nee 3% verhoging misschien mogelijk als verblijfskostenvering wordt ingeperkt en overuren worden berekend per 4 weken na 160 uur werken Nee Maak aan heel Nederland kenbaar voor welk geld onze sector geacht wordt om te werken. Niemand weet dit. Men denkt dat we 100,= tot 125,= per uur hebben.

20 ben er wel klaar mee Nee mijn postcode klopt niet reden : dan is het niet meer anoniem Gebruik je verstand een cao verhoging is uit den boze Nee Vakbonden moeten rekening houden met de financiele crisis, bedrijven nu confronteren met een loonsverhoging is werkgelegenheid weggooien! de chauffeurs moeten veel meer verdienen maar u ziet wat er gebeurd met loonsverhogingen bedrijven gaan de grens over of kapot Vrijwel iedere chauffeur moet nu heel erg zuinig zijn op z'n baan en het voortbestaan van z'n bedrijf. Ik gun ze liever 6% loon dan 3 % maar laat een overheid ook eens ergens mee kunnen compenseren of zorg een lastenverlichting, behouden we in elk onze kosten op hetzelfde niveau Qua transportbedrijvigheid lverliezen wij al sinds 30 jaar steeds meer terrein. Je komt in Duitsland achter Frankfurt toch geen Nederlandse vrachtwagen meer tegen of achterop.!!!! Dat was 30 jaar geleden wel anders. trucks moeten elke 14 dagen terug zijn in het land van herkomst cq registratie zodat ondermijnen van cabotage niet mogelijk is. daarbij hogere boetes en intrekken vergunningen indien fraude geconstateerd wordt Nee Nee. Goed gemotiveerd persol kan minimaal bijdragen tot minimaal 20% van het bedrijfsresultaat dat er snel een oplossing komt TLN & KNV horen alleen de grotere werkgevers doodlopende wegvervoer voo de nederlandersbedrijven succes gezamenlijke acties. zowel werknemers als werkgevers. alles stilzetten zoals in Frankrijk.alles plat Nee de politiek moet eerst hehet oostblok probleem erkennen Onderzoek is, vaak is er veel emotie in het spel en niet de realistische gedachte. Helaas kunnen we daar niet nog een organisatie voor in het leven roepen. loonkosten bepalen voor ruim de helft van de omzet het kostenbeeld. In de cao transport is nagenoeg alles voorgekauwd er is in de praktijk nul ruimte voor onderlinge afspraken. ieder transport kent zijn eigen voors en tegens dat moet je met een chauffeur kunnen bespreken. maar de bonden verbieden allerlei regelingen. Nee, ik ben duidelijk geweest, volgens mij :) DE CAO moet velle flexibeler zijn. bv loongarantie voor 160 uur en niet 40 per week, eenvoudiger verschuiven in lloongroup van 50 jarigen, tijdelike contacten voor seizoens gebonden bedrijven, minder risico bij werkgever in geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid samen worden we sterkt en overleven we deze strijd, alleen samen en we zitten nog midden in de staart van de recessie niet te bang zijn denk dat iedere werkgever loonsverhoging wil betalen zoalng dat verantwoord is. Werknemers, maar vooral de bonden moeten begrijpen dat dit nu niet het geval is. Straks verliezen mensen hun baan door deze akties loonsverhoging kan als de ruimte er is Nee Nee is niet meer nodig.. Ja, wij zijn bezig een bedrijf overeind te houden, 1 x een schade en je winst is weg... en dan die loonsverhoging? Praat eens met de chauffuers wat zij rust vinden en wat is wachten... ja ik stop nu! Nee laat bonden eerst zorgen voor verhoging voor werkgevers en dan om tafel De postcode is verzonnen omdat ik niet verder kwam, ik heb een klein ( 5 auto s ) in duitsland, maar wilde toch graag meedoen, ik hoop dat de stakingsgolf zich uitbreid en overslaat naar duitsland.. Er moet een oplosing komen voor de buitenladse chauffeurs door de acties van de bonden verliezen we nog veel meer werkgelegenheid in Nederland. maar dat interesseerd ze totaal niet. het zijn graaierige machtswellustelingen juist in tijden van deze economie moet je blijven concurreren in de markt. met verhoging van persolskosten lever je geen toegevoegde waarde maar verslapt de economie, de concurentie ligt niet alleen in nederland maar in heel europa als de baas het gaat profiteert het persol daar in mee zolang daar geen misbruik van wordt gebruikt voor beide partijen!

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt)

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Beste mensen, wat geweldig dat we hier vandaag allemaal staan! We begonnen met een fantastische mars en een goede debatten. 1 mei is weer van ons! En

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Rollenspel centraal akkoord (2x)

Rollenspel centraal akkoord (2x) Rollenspel centraal akkoord (2x) 1 Algemeen Een zestal leerlingen spelen tijdens dit rollenspel het onderhandelingsproces voor een centraal akkoord na. Zij moeten hierbij rekening houden met een gegeven

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Q1 Bent u het eens met de eis voor 3% stijging van uw loon in 2016?

Q1 Bent u het eens met de eis voor 3% stijging van uw loon in 2016? Q1 Bent u het eens met de eis voor 3% stijging van uw loon in 2016? Beantwoord: 474 Overgeslagen: 2 ja nee ja nee 89,03% 422 5,49% 26 5,49% 26 Totaal 474 1 / 35 Q2 Ik vind een ander percentage gerechtvaardigd,

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

4h economie module 5 samenwerken en onderhandelen

4h economie module 5 samenwerken en onderhandelen 4h economie module 5 samenwerken en onderhandelen Vb. werknemers en werkgevers CAO-onderhandelingen via vakbonden Stel: vakbond van werknemers eist arbeidstijdverkorting van 4 uur per week; van 40 uur

Nadere informatie

Personeelsoverleg Beate Uhse 23 en 24 juni 2015

Personeelsoverleg Beate Uhse 23 en 24 juni 2015 Personeelsoverleg Beate Uhse 23 en 24 juni 2015 Agenda Update Beate Uhse cijfers 1 ste kwartaal 2015 Beantwoording vragen Kerngetallen Beate Uhse Group Q1/2015 Q1/2014 Omzet 36.242 37.979 -/- ~ 5% EBITDA

Nadere informatie

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien?

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien? FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl Minder gaan werken? Of stoppen misschien? Minder werken. Of stoppen, misschien? Je loopt met het idee rond om

Nadere informatie

5.2 Wie is er werkloos?

5.2 Wie is er werkloos? 5.2 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

4.1 De collectieve arbeidsovereenkomst

4.1 De collectieve arbeidsovereenkomst 4.1 De collectieve arbeidsovereenkomst De arbeidsvoorwaarden van veel werknemers zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een overeenkomst die per bedrijf of bedrijfstak wordt afgesloten

Nadere informatie

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek DE GRENS BEREIKT De worsteling van pomphouders in de grensstreek Emile Roemer, voorzitter SPTweede Kamerfractie Februari 2014 INHOUD INLEIDING 3 ACHTERGROND 4 STEEKPROEF 5 RESULTATEN 6 REACTIES POMPHOUDERS

Nadere informatie

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek 26 februari 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder

Nadere informatie

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN NIET SLOPEN MAAR BOUWEN GEWOON GOED WERK VOOR IEDEREEN! CONCEPT ARBEIDSVOORWAARDEN AGENDA FNV IN BEWEGING 2014 INLEIDING Sinds 2008 ligt de Nederlandse economie op zijn gat. Voor 2013 werd een licht herstel

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Wij streven er naar om in ieder geval een gezamenlijke inzetbrief te maken met de overige partners in het CAO-overleg.

Wij streven er naar om in ieder geval een gezamenlijke inzetbrief te maken met de overige partners in het CAO-overleg. S Aan de werkende leden werkzaam bij de Gemeenten 070-416 06 90 INTERNET www.mijnvakbond.nl E-MAIL denhaag@cnvpubliekezaak.nl AFDELING PLAATS ONS KENMERK Gemeenten Den Haag Coll.0170/JS/DD DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2004-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2004-I 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juiste berekening

Nadere informatie

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden Notitie Datum 11 juni 2010 Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen 1. Waarover gaat dit raadgevend referendum? De FNV heeft samen met de andere vakcentrales afspraken

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft

Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft Vul afzonderlijk van elkaar allebei de vragen in. Bij elke vraag moet je een antwoord kiezen. Als je niet kunt kiezen, kies dan het

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid De Wit (SP) over concurrentie tussen Poolse en Nederlandse chauffeurs in de vervoerssector.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid De Wit (SP) over concurrentie tussen Poolse en Nederlandse chauffeurs in de vervoerssector. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

de kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding 1

de kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding 1 De kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding de kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding 1 waarom deze campagne? zit er een luchtje aan uw bedrijfskleding? Met deze campagne willen wij u de werknemers

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86%

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86% Uitkomst van de cao-enquête (deel 1 arbeidsvoorwaarden) uitgezet door FNV Finance in de periode eind juli tot begin september 2015. In de enquête wordt het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV

Nadere informatie

Aantal groepjes 2 3 3 3 Leerlingen per groepje 9 8 9 10. Werkgevers: 3 Werknemers: 3 Kabinet: 2

Aantal groepjes 2 3 3 3 Leerlingen per groepje 9 8 9 10. Werkgevers: 3 Werknemers: 3 Kabinet: 2 Belangen: Polderspel Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen spelen in groepen een onderhandelingsspel. De onderhandelingen rondom een nieuw sociaal akkoord nemen vaak veel tijd in beslag. Er ontstaat

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen 2014 Arbeidsvoorwaarden 2015 Meer koopkracht door echte banen centen en procenten voor een gelijkwaardige samenleving Gelijkwaardige samenleving De FNV streeft naar een eerlijke, solidaire en rechtvaardige

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II BEOORDELINGSMODEL Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. HET GROTE ONDERNEMERSSPEL 1 B 2 A 3 maximumscore 2 Voorbeeld van een juiste berekening: Loonkosten in twee jaar:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Wat het pensioen betreft zijn er vier situaties te onderscheiden.

Wat het pensioen betreft zijn er vier situaties te onderscheiden. Loon en pensioen in 2009 In januari 2009 verandert er veel in de Dierenartspraktijken wat de arbeidsvoorwaarden betreft. Vandaar dat we de zaken op een rij zetten. We beginnen met het pensioen en in het

Nadere informatie

Enquête Vertrouwen in financiële wereld Door NCRV Rondom 10-27 mei 2011

Enquête Vertrouwen in financiële wereld Door NCRV Rondom 10-27 mei 2011 Enquête Vertrouwen in financiële wereld Door NCRV Rondom 10-27 mei 2011 Voor dit onderzoek werden 358 bankmedewerkers ondervraagd, aangesloten bij FNV en CNV. Nu volgt een aantal stellingen over het consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Tijdens sollicitatiegesprekken wil je zo snel en zo goed mogelijk een kandidaat voor een openstaande functie selecteren. De STAR vragenmethode is een gedegen

Nadere informatie

1 Bij drukte in een bedrijf is het vanzelfsprekend dat werknemers overwerken als ze hier volgens cao voor betaald krijgen

1 Bij drukte in een bedrijf is het vanzelfsprekend dat werknemers overwerken als ze hier volgens cao voor betaald krijgen Overwerken Nedcar in Born heeft extra capaciteit nodig om de productie te halen om toekomstige opdrachten niet in gevaar te brengen. Hiervoor hebben ze het personeel gevraagd om langer dan 8 uur per werkdag

Nadere informatie

Want doen we nu echt zoveel samen?

Want doen we nu echt zoveel samen? Dames en heren, Welkom in het DOEK en welkom in 2014. Dit welkom spreek ik uit namens de organisatoren van deze Ommer Nieuwjaarsreceptie; de Ondernemersvereniging Ommen, de Handelsvereniging Ommen, Koninklijke

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Bouwmaterialenvervoer

Bouwmaterialenvervoer 3 e kwartaal 2016 Zoetermeer, 7 december 2016 INHOUDSOPGAVE Hoger dan verwacht Een groot aantal bouwmaterialenvervoerders moet het in het afgelopen derde kwartaal onverwacht druk hebben gehad. Het niveau

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

4.1 Klaar met de opleiding

4.1 Klaar met de opleiding 4.1 Klaar met de opleiding 1. Werken in loondienst - Bij een bedrijf of bij de overheid (gemeente, provincie, ministerie); - Je krijgt loon/salaris; - Je hebt een bepaalde zekerheid, dat je werk hebt,

Nadere informatie

'U heeft eventueel recht op compensatie als uw vlucht vertraagd of geannuleerd is

'U heeft eventueel recht op compensatie als uw vlucht vertraagd of geannuleerd is 'U heeft eventueel recht op compensatie als uw vlucht vertraagd of geannuleerd is De vakantietijd is weer voorbij en dat is standaard de tijd dat we veel klachten horen van mensen die in vertraagde of

Nadere informatie

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Peter van Delden Februari 2017 Herman Kuijkstraat 14 4191 AK Geldermalsen +31 622 201 805 www.deldenadvies.nl Overleg over cao / arbeidsvoorwaarden (1)

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging 5) Laat jouw stem horen

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging 5) Laat jouw stem horen Wat betekent het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao voor het primair onderwijs voor invallers? Op 27 april hebben werknemers (CNV Onderwijs en andere bonden) en werkgevers (de PO-Raad) een onderhandelaarsakkoord

Nadere informatie

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Peter van Delden April 2017 Herman Kuijkstraat 14 4191 AK Geldermalsen +31 622 201 805 www.deldenadvies.nl Overleg over cao / arbeidsvoorwaarden (1) Wat

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

den met minimumloon toeneemt, maar mag het er niet toe leiden dat degenen die ongewild zonder werk zitten financieel gestraft worden met een forse

den met minimumloon toeneemt, maar mag het er niet toe leiden dat degenen die ongewild zonder werk zitten financieel gestraft worden met een forse De kritiek van GroenLinks op het belastingplan komt eigenlijk ieder jaar op hetzelfde neer: het kan socialer, en het kan groener. Dit jaar is dat niet anders. De eerlijkheid gebiedt echter wel te vermelden

Nadere informatie

Bouwmaterialenvervoer

Bouwmaterialenvervoer Zoetermeer, 24 november 2017 INHOUDSOPGAVE Het derde kwartaal 2017 Hoge bedrijvigheid Groot tekort aan personeel Niet synchroon Winst overtreft verwachting Prijsniveau verrast Minder, maar wel goed Ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Scène 9. Bob kan een ontslagpremie krijgen en Deer moet spugen. BOB Ik heb de sportschool opgezegd. BOB Ik weet niet wat ik doen moet, Molly.

Scène 9. Bob kan een ontslagpremie krijgen en Deer moet spugen. BOB Ik heb de sportschool opgezegd. BOB Ik weet niet wat ik doen moet, Molly. Scène 9. Bob kan een ontslagpremie krijgen en Deer moet spugen. Britt gaat aan de tafel zitten, bladert in een script dat daar ligt. Even later komt Bob van links op, hijgend. Hij veegt een beetje overdreven

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Gewenst aantal koopzondagen

Gewenst aantal koopzondagen KOOPZONDAGEN IN HILVERSUM EEN SP-ONDERZOEK ONDER WINKELIERS Gewenst aantal koopzondagen 50% 6% 32% Minder Evenveel Meer Overig HILVERSUM Naar aanleiding van de aankomende Winkeltijdenverordening Hilversum

Nadere informatie

3.1 Omcirkel het juiste antwoord.

3.1 Omcirkel het juiste antwoord. 3.1 Vraag 1 Lees de uitspraken I en II en bedenk welke juist is/zijn. I Economie gaat over behoeften II Economie gaat over middelen A. I en II zijn beiden juist B. I is juist, II is onjuist C. II is juist,

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Systeem Makelaardij - Wilhelminasingel 64-6221BK - Maastricht - 043 352 66 64 - info@systeemmakelaardij.nl

Systeem Makelaardij - Wilhelminasingel 64-6221BK - Maastricht - 043 352 66 64 - info@systeemmakelaardij.nl Systeem Makelaardij - Wilhelminasingel 64-6221BK - Maastricht - 043 352 66 64 - info@systeemmakelaardij.nl Veiling Voorwaarden Veiling Regels - Hoe Het Werkt... 3 Verkoop Voorwaarden.......... 5 Veel Gestelde

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Alle plaatjes uit het boek

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Alle plaatjes uit het boek Ben Tiggelaar DOEN! Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei Alle plaatjes uit het boek intenties gedrag gedrag situatie intenties gedrag situatie gepland gedrag automatisch gedrag gepland

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 0,15 0,12 100% = 25%

Nadere informatie

Aan de F 030 66 30 000 Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT> Tav. de heer H. van Luunen Postbus 930002 2509 AA Den Haag

Aan de F 030 66 30 000 Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT> Tav. de heer H. van Luunen Postbus 930002 2509 AA Den Haag QTEN Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Metaal T 0900 9690 (lokaal tarief) Aan de F 030 66 30 000 Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT> Tav. de heer H. van Luunen Postbus 930002 2509 AA

Nadere informatie

Hieronder vind u het uitgetypte interview dat ik met mijn telefoon heb opgenomen

Hieronder vind u het uitgetypte interview dat ik met mijn telefoon heb opgenomen Hieronder vind u het uitgetypte interview dat ik met mijn telefoon heb opgenomen Partij 1: Kassa Belbus Partij 2: Matras Advies Nederland 1: Waarom kunt u mevrouw Groeneveld niet gewoon haar geld terugbetalen?

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes

In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes Geschreven door: Heleen Elfrink Heleen Elfrink helpt ondernemers hun innerlijke belemmeringen aan de kant te zetten zodat ze zakelijk succesvol worden

Nadere informatie

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL KINDEREN LEKKER IN HUN VEL 1. Welkom wij zijn Karin Hallegraeff en Noelle van Delden van Praktijk IKKE Karin stelt zich voor en er komt een foto van Karin in beeld. Noelle stelt zich voor en er komt een

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

BINNENSUIS Jehudi van Dijk

BINNENSUIS Jehudi van Dijk BINNENSUIS Jehudi van Dijk Op het toneel staat een vrouw. Ze draagt gewone kleren en ze heeft een horloge om. Ook staat er een stoel en een prullenbak en ligt er een pluisje op de grond. Ik denk altijs

Nadere informatie

Borstvoedingsrechten geschonden op de werkvloer

Borstvoedingsrechten geschonden op de werkvloer Borstvoedingsrechten geschonden op de werkvloer Op de werkvloer worden vaak niet alle rechten nageleefd die een werkneemster heeft die borstvoeding geeft. Zo heeft 2 op de 10 vrouwen geen kolfruimte tot

Nadere informatie

Slecht nieuws-gesprek

Slecht nieuws-gesprek INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. OPBOUW SLECHT NIEUWS-GESPREK... 4 2. TIPS BIJ HET VOEREN VAN EEN SLECHT NIEUWS GESPREK... 5 INLEIDING Het doel van een slecht nieuws-gesprek is de boodschap zo te brengen

Nadere informatie

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën CPB Notitie Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën Budget deeltijd-ww 1 Inleiding Per 1 april 2009 is de regeling deeltijd-ww tot behoud van

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf?

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? Het gaat om doen, om zichtbaar en hoorbaar gedrag. Gedrag is waar de omgeving op reageert en wat aanspreekt,

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2005 - I

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2005 - I BEOORDELINGSMODEL Vraag Antwoord Scores Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. GEEN ROZEN ZONDER DOORNEN 1 B 2 maximumscore 2 totaal aantal rozen per jaar: 15.000 250 400

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. MINpunten 1 maximumscore 1 2 / 6 x 100 % = 33,3% 2 maximumscore 1 Voorbeeld van een juiste reden: Klantenbinding:

Nadere informatie

Opiniepeiling Pensioenakkoord

Opiniepeiling Pensioenakkoord Opiniepeiling Pensioenakkoord Een online onderzoek in opdracht van Unie Services Juni - 2011 Ellen Cox Marij Tillmanns (27533) Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Onderzoeksverantwoording 3 Resultaten B Bijlagen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden. NIEUWSBRIEF maart 2015 CAO Rijk Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/305

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo II

Eindexamen economie 1-2 vwo II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

LEEFREGELS EN IK-BEN OPVATTINGEN HERKENNEN

LEEFREGELS EN IK-BEN OPVATTINGEN HERKENNEN In deze huiswerkopdracht wordt uitgelegd wat leefregels en ik-ben-opvattingen zijn en het belang ervan bij het doorbreken van gewoontepatronen. Een voorbeeld van Marjolijn illustreert hoe leefregels en

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

CNV VAKMENSEN 'DE VAKBOND WAAR DEZE TIJD OM VRAAGT'

CNV VAKMENSEN 'DE VAKBOND WAAR DEZE TIJD OM VRAAGT' CNV VAKMENSEN 'DE VAKBOND WAAR DEZE TIJD OM VRAAGT' De wereld verandert. Steeds meer mensen weten steeds meer. Steeds meer mensen laten zich steeds minder wijs maken. Voor vakbonden is dat een nieuwe realiteit,

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Resultaten ondernemersenquête

Resultaten ondernemersenquête Resultaten ondernemersenquête Respons: verzonden 365 onbestelbaar 8 totaal (N) 357 ingevuld (n) 132 37, 1. Binnen welke branche valt uw onderneming? * levensmiddelenspeciaalzaak 1 mode en persoonlijke

Nadere informatie