Duur van de opleiding opleidingen Toelating veiligheid en preventie Locaties, startdata en prijzen Speciale wensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duur van de opleiding opleidingen Toelating veiligheid en preventie Locaties, startdata en prijzen Speciale wensen"

Transcriptie

1 Duur van de opleiding De opleiding VKPM neemt 3 á 4 maanden in beslag. De volledige MVK opleiding duurt ca 1 jaar. Toelating Voor deze opleidingen is minimaal aantoonbaar MBO 4 niveau vereist. opleidingen veiligheid en preventie Locaties, startdata en prijzen Uitvoeringslocaties worden afgestemd op de vraag. De actuele locaties, startdata en prijzen vind je op de website. Speciale wensen Er is veel mogelijk. Zowel maatwerk voor in-company projecten, als individueel. Leg uw wensen aan ons voor, dan overleggen we over de mogelijkheden. Certificering door SKO Aboma aboma.nl De opleiding VKPM MVK Bouw wordt gerealiseerd door de samenwerking tussen Aboma en GPM training & consult. veiligheidskundig preventiemedewerker MVK Bouw

2 Opleiding Middelbaar Veiligheidskundige Bouw Een opleiding speciaal voor de bouwsector De kracht van de Middelbaar Veiligheidskundige (MVK-er) ligt in de bekendheid met het bedrijf, de werkprocessen, de machines en de medewerkers. Deze man of vrouw heeft een belangrijke rol om arbobeleid om te zetten in praktische verbeteringen. Traditionele MVK-opleidingen focussen op gevaren, techniek, wetgeving en procedures. Aboma en GPM training & consult hebben een MVK opleiding ontwikkeld die aansluit op de omstandigheden van een bouwlocatie. In deze opleiding is, naast de gebruikelijke kennis- en inzichtdoelen, veel aandacht voor gespreksvaardigheden en bedrijfscultuur. Om de risicobeheersing bij de bouw binnen de specifieke eisen van certificatie en wet- en regelgeving bij de werkuitvoering goed vorm te geven, is een bedrijfstakgerichte veiligheidskundige beroepsopleiding ideaal. Risico s bij bouwen Een bouwwerk is heel erg divers. Grote infra-structurele werken en kleinschalige renovatieprojecten vallen eronder. Maar bouwen betekent ook altijd veel organiseren en rekening houden met verschillende belangen en partijen. Wat de opdrachtgever wil en door de architect is vormgegeven, moet op een slimme en betrouwbare manier worden gemaakt. Het moet ook veilig kunnen worden schoongemaakt, gerepareerd en gesloopt. Dat betekent ver vooruitkijken. Maar soms moet ook worden geïmproviseerd. Juist dan moet de veiligheid alle aandacht krijgen: Overzicht houden over het gehele project, maar ook op de specifieke gevaren bij klussen als beton storten, hijsen en graven en invloed kunnen uitoefenen op uitvoerders en bouwvakkers. Veiligheidskundige in de bouw zijn is een zeer veelzijdige en interessante baan. Samen werken aan preventie Wanneer je als adviseur resultaten probeert te bereiken, merk je hoeveel energie dat kost. Gebrek aan kennis, weerstand tegen verandering en de macht van de gewoonte, zorgen ervoor dat de veilige werkwijze niet zomaar is ingevoerd. Door samen te werken met andere arbodeskundigen en de ondernemingsraad kom je veel verder. Deze module laat je goed kennismaken met de vakgebieden van je collegadeskundigen. Een belangrijke verbreding van je mogelijkheden en je algemene ontwikkeling, waardoor je ook beter invloed op het management kunt uitoefenen. Complexe problemen: brede aanpak Uit onderzoek van ernstige ongevallen blijkt telkens weer dat er veel factoren een rol spelen. Dat is ook zo bij het ontstaan van beroepsziekten. Bij beslissingen over het inrichten van het bedrijf en het kiezen van werkprocessen en -procedures zijn kosten een belangrijke factor. Bij werken met gevaarlijke stoffen is kennis van zaken van groot belang. Voor het voorkomen van lichamelijke problemen door fysieke belasting, moet je niet alleen weten hoe je moet tillen. Je moet ook in staat zijn werkplekinrichtingen te beoordelen en de opbouw van een functie in taakelementen kunnen doorgronden. Als je zaken wilt verbeteren, heb je een totaalbeeld nodig: Hoe werken de bedrijfsinrichting, werkprocessen en logistiek door op de procesbeheersing en belasting van medewerkers? Hoe werkt een KAM-systeem dat processen voorspelbaar maakt en kan sturen naar veilige werkuitvoering? Wat is de waarde van kwaliteitsleer en certificering? En ten slotte: Waarom doen mensen domme dingen, waardoor er ongevallen en beroepsziekten ontstaan? Hoe herken je en corrigeer je gedrag? Wat deelnemers van deze opleiding vinden Een goede opleiding: goed gekozen lesstof, met goede leermiddelen, werkvormen en docenten. Praktijkgericht, goed georganiseerd, maar wel pittig. Je leert echt een vak. Mijn werkgever is enthousiast over mijn vorderingen. Ik heb meer opdrachtgevers gekregen. Ik heb intern promotie gemaakt. Deze actuele opleiding is als beste MVK-opleiding beoordeeld, met extra elementen en uitstekende examenresultaten. De bouwsector kent veel gevarenbronnen. Daarnaast zijn bij veel projecten meerdere partijen betrokken en heeft iedere bouwfase specifieke kenmerken. Hierdoor vraagt risicobeheersing voortdurende aandacht, waarbij op veel verschillende zaken moet worden gelet. Risicobeheersing voor het bouwproces is in het arbobesluit verder uitgewerkt en de meeste bouwbedrijven hebben een VCA certificaat. Kortom, veel te doen en veel regels om te kennen. In de afsluitende module pas je opgedane kennis en ervaring al toe en doe je nog nieuwe kennis op. Het eindonderzoek uitvoeren en het schrijven van een goede scriptie is voor veel cursisten de moeilijkste opgave uit de opleiding. Gelukkig heb je al heel veel geleerd van je bedrijfopdrachten en Kingo praktijksimulaties. Als je je scriptie geschreven en verdedigd hebt, is het tijd voor je MVK B-diploma.

3 De risico s beheersen Weten wat gevaarlijk is en hoe je veilig kunt werken is de bagage waarmee je als veiligheidskundige aan de slag gaat. Dan blijkt al snel dat je om een bepaalde praktijksituatie beheerst te krijgen, nog meer kennis en vaardigheden nodig hebt. Je moet dan je weg leren vinden in de regelgeving en vakliteratuur en zicht krijgen op de technische en organisatorische mogelijkheden om de veiligheid te garanderen. Deze module is daar voor bedoeld. Dieper ingaan op de materie. Weten hoe je een incident of ongeval onderzoekt. Hoe een noodorganisatie wordt opgezet. Weten welke eisen er zijn om arbeidsplaatsen in te richten. Hoe je zorgt voor veilige machines en apparaten. Welke normen en keuringseisen er zijn. Maar vooral moet je leren te zorgen dat de werksituaties verbeteren. De aandacht richten Hoe krijg je de aandacht? Maar vooral hoe krijg je de aandacht voor je boodschap aan de top van de organisatie? En hoe krijg je medewerkers zover dat ze hun werk anders gaan uitvoeren? Meedoen aan de ontwikkeling van het bedrijf Om invloed uit te oefenen moet je degelijke kennis hebben van veiligheid en die kennis met overtuiging kunnen overdragen. Dat leer je door te oefenen problemen te onderzoeken, daar goede rapporten over te schrijven en er interessante presentaties over te houden. Je adviezen en aanbevelingen moeten passen bij de bedrijfsvoering. Door je kennis uit te breiden en te werken aan je bedrijfsopdrachten, word je steeds beter in je vak. Bij je bedrijf merken ze dat ook. In deze module start je gelijk met je eindopdracht. Daardoor heb je er ruim de tijd voor. Het geeft ook de mogelijkheid om er in de trainingsdagen over te praten. Hierdoor heb je maximale steun voor een goede eindscriptie. Ander risicovol werk Werk in de bouwsector is divers en afwisselend. De risico s die erbij optreden zijn van uiteenlopende aard en ernst. Bepalend is welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Daarbij zijn naast de directe bouwrisico's, soms ook omgevingsrisico s. Bijvoorbeeld werken bij een weg, langs water, bij vervuilde grond of bij een hoogspanningsmast. Bij dergelijke risico s wordt ook bij kleinere bouwwerken aanvullende wetgeving van het bouwproces van toepassing. Tijdig herkennen van de extra risico's en de extra eisen is van groot belang om veilig werk te garanderen en toch de projectvoortgang niet te veel te vertragen. Daarbij is steeds belangrijker om niet alleen na te denken over ongevallen, maar ook over de belasting door het werk. Veroorzaakt agressie, een taalhandicap of onduidelijkheid over de taakopdracht of sterke tijdsdruk te veel stress? Is het werk te zwaar of met herhaalde bewegingen zodat ernstige rug-, schouder-, nekof armklachten (RSI) kunnen ontstaan? Of is er sprake van geluidniveaus die gehoorschade veroorzaken? Omstandigheden met verhoogd risico Elk project heeft specifieke aandachtpunten, maar ook bijkomende taken met minder bekende risico s. De werkplek heeft altijd aandacht nodig. Als het gaat om werken op hoogte of besloten ruimten zijn er veel verplichte vastgelegde aanvullende veiligheidsmaatregelen. Maar wettelijk gezien moet er op iedere werkplek (arbeidsplaats) op een veilige en gezonde manier gewerkt kunnen worden. Dus onder meer een stabiele ondergrond, voldoende bewegingsruimte, goede verlichting en schone lucht, geen vallende voorwerpen en een betrouwbare vluchtroute. Naast de werkplek moeten het werk zelf en de arbeidsmiddelen in orde zijn. Dus ook bij het schoonmaken, het opheffen van storingen en bij onderhoud en reparatie. De MVK B-er is opgeleid om risico s te analyseren, te beoordelen en te adviseren over maatregelen. Daardoor kunnen verplicht gestelde procedures, zoals VG plan, werkvergunning en taakrisico analyse (TRA) efficiënt worden uitgevoerd, zodat zinvolle, effectieve en haalbare beheersmaatregelen worden overeengekomen. Door de betrokkenheid van de MVK B-er bij inspecties, keuringen, toolboxen, instructies en voorlichting leren de medewerkers zelf beter risico s in te schatten. Hierdoor wordt de laatste minuut risicoanalyse (LMRA) een veel effectievere laatste verdedigingslinie tegen ongevallen en gezondheidsschade. Het is nog een hele stap om jezelf te ontwikkelen van iemand die verstand heeft van risico s tot een veiligheidskundig adviseur, die bij problemen wordt gehaald en ze ook oplost. Iemand die als deskundig en betrouwbaar wordt gezien. Je moet niet alleen een goed verhaal kunnen vertellen, maar ook kunnen luisteren en analyseren. Het gaat niet alleen om ongevallen door het bouwen te voorkomen. Een bedrijf met een opgeleide MVK B-er kan beter inspelen op onverwachte aspecten van de omgeving en bijdragen aan een gezonde manier van werken. Dit kan de werkgever veel kosten besparen en voor de werknemers is het zelfs een zaak van levensbelang en gezond het pensioen kunnen halen.

4 Praktijk gerichte aanpak Door de samenwerking van Aboma en GPM training & consult, beide vakkundige opleiders en consultants met elk hun eigen expertise, is de op de bouwpraktijk gerichte cursus tot stand gekomen. De Middelbaar Veiligheidskundige Bouw wordt opgeleid tot een steunpunt voor de werkgever en werknemers. De MVK B-er is ook een deskundige aanspreekpartner voor Inspectie SZW en opdrachtgevers. In onze opleiding MVK B is de opleiding Veiligheidskundig Preventiemedewerker (VKPM) geïntegreerd. Daardoor heeft elke MVK B-er van onze opleiding ook een actueel VCA VOL diploma en een diploma Veiligheidskundig Preventiemedewerker. De werkgever kan daarmee aantonen dat hij de verplichte interne deskundige (artikel 13 Arbowet) arbobreed heeft opgeleid en stappen zet in het traject naar duurzame inzetbaarheid. De opleiding heeft het traditionele pakket én een aantal belangrijke extra s: Preventie Alert; KINGO praktijksimulaties ; bedrijfsgezondheidskunde en arbeids en organisatiepsychologie; VCA en OHSAS worden ook behandeld. Een veiligheidskundige moet in allerlei situaties en omstandigheden invloed uitoefenen om te zorgen dat er veilig gewerkt wordt. Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet de vaardigheid woren ontwikkeld om met kennis invloed uit te oefenen. Goede sociale vaardigheden zijn een belangrijk hulpmiddel daarvoor. Klassieke communicatietrainingen helpen deelnemers inzicht te krijgen in kenmerken van het communicatieproces. Ervaren trainers kunnen ervoor zorgen dat de deelnemer ook zicht krijgt op persoonlijke verbeterpunten. Dat is een basis voor communicatie in het algemeen. De Kingo praktijksimulaties bieden deelnemers de mogelijkheid om te leren een bedrijfssituatie in te schatten op risico s en te ontdekken wat de eigen mogelijkheden zijn om in de gegeven situatie de veiligheid te laten verbeteren. Beginnen met een stevige basis Prachtig als je goed kunt meedenken of analyseren. Maar als preventiekundige of veiligheidskundige moet je ook beschikken over een basispakket parate kennis. Bijvoorbeeld wanneer er mensen lassen of slijpen of met een vorkheftruck rijden, moet je wel weten wat de grootste gevaren daarvan zijn en of ze daar in de werkuitvoering goed mee omgaan. Dit soort kennis en de hoofdlijnen van de wetgeving en VCA-certificering leren we in de opleiding VKPM, de eerste module van de MVK B opleiding. Door deze kennis te koppelen aan praktijksituaties en de feitenkennis te trainen met de training cards, heb je al na vijf trainingsdagen een heel waardevol pakket aan kennis, dat je kunt toepassen. De opzet van de opleiding In 5 trainingsdagen al waardevoller zijn voor je bedrijf? Dat lijkt wel heel snel te gaan. Dat klopt, want de opleiding vraagt naast de trainingsdagen, ook thuisstudie en het uitwerken van opdrachten op je bedrijf. Voorafgaand aan je studiedag bestudeer je lesstof uit je leerboeken volgens je de studiewijzer. De lesdag gaat over de stof die je al hebt bestudeerd. Die pas je dan toe op praktijksituaties. Met de dagtoets aan het eind van de lesdag volg je je prestaties. Met de bedrijfsopdrachten vergroot je je onderzoeksvaardigheden. Door persoonlijke correcties leer je wat nodig is voor je eindopdracht en eindscriptie. Eerste oogst Wanneer je de bedrijfsopdrachten met voldoende resultaat hebt afgesloten en je examens ook, verdien je 2 diploma s met marktwaarde. Het blijkt haalbaar. Je eigen inzet is bepalend, wij zorgen voor prima begeleiding door zeer ervaren trainer consultants. Met je diploma kun je verder naar module 2 en 3, maar je kunt ook een pauze inlassen of het hierbij laten. Lekker flexibel dus. De MVK B opleiding is duidelijk meer dan een standaard MVK opleiding. De deelnemers halen 3 diploma s. De leervormen zijn maatwerk, de lesstof zorgvuldig geselecteerd. Het gaat om meer dan kennis opdoen. Deelnemers moeten zich ontwikkelen tot praktische adviseurs. Ze oefenen met de Kingo praktijksimulaties. Voor iedereen een spannend moment wanneer je met een nieuwe groep mensen aan de slag gaat. De kat uit de boom kijken is bij VKPM eigenlijk geen optie. Natuurlijk doen we een kennismakingsrondje en zorgt de docent voor de introductie, maar al snel ben je samen met de andere deelnemers bezig met een Kingo praktijksimulatie en heb je een discussie over de training cards.

5 Met een goede opleiding is het fijn werken Als je werkt is het fijn als je goed weet waar je mee bezig bent. Dat je vaardigheden hebt om je taken beheerst, vlot en met goed resultaat uit te voeren. Onderzoek heeft aangetoond dat werken met onvoldoende kennis en inzicht tot stress en op termijn tot gezondheidsklachten leidt. Werken in een bedrijfsorganisatie doe je niet alleen. Je bent afhankelijk van werkopdrachten en situaties die mede door anderen worden bepaald. Dat kan goed zijn, maar ook minder goed of zelfs gevaarlijk. Je werk kan dan tot beroepsziekten of ongevallen leiden. Als dat gebeurt, is dat ingrijpend. Als veiligheidskundige ben je er om te voorkomen dat er ongevallen gebeuren of mensen overbelast raken. Je hebt een moeilijke, maar veelzijdige functie en doet belangrijk werk. Je hebt voor dat vak niet alleen kennis van zaken nodig, je moet ook kunnen voorlichten, overtuigen, inspecteren en gedrag kunnen beoordelen. Van veiligheid naar preventie Een veiligheidskundige kent vele gezichten. Het gaat erom dat je werk veiliger en gezond maakt. Dat is op een scheepswerf iets anders dan op een boerderij of een kerncentrale. Er zijn zoveel soorten risico s dat er altijd wel een plek te vinden is, die bij jou past. De werkaanpak van de veiligheidskundige ontwikkelt zich voortdurend, omdat werk verandert en het kader verandert. Veiligheid is eerst gezien als onderdeel van arbozorg, maar wordt nu vooral een element voor duurzame arbeid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Binnen Europa is het accent gelegd op preventie als kader. De opleiding VKPM MVK Kenmerkend aan deze opleiding is, naast de duidelijke en flexibele structuur, de aandacht voor actuele ontwikkelingen. De maatschappij verandert snel. Wij willen graag dat je een goede start maakt en niet met een achterstand begint. Daarom is aansluiting gemaakt bij de werkomgeving van de veiligheidskundige, maar ook is er gekeken naar de ontwikkeling van bedrijven, wetgeving en wetenschap. Daardoor heeft de opleiding wat extra elementen. We besteden meer aandacht aan VCA, omdat het een zeer ruim toegepast systeem is. Gedrag en gedragsvaardigheden van de veiligheidskundige krijgen extra aandacht. Dat doen we omdat gedrag de belangrijkste oorzaak is van ongevallen en het gedrag van de veiligheidskunde in belangrijke mate bepaalt of adviezen worden opgevolgd. Het resultaat is een opleiding die toekomstbestendig is en boeiend om te doen. De deelnemers vinden het pittig, maar goed en interessant en bevelen de opleiding aan anderen aan. Er zijn geen drop-outs en de deelnemers slagen voor hun examens. Je bent welkom. Oefenen met het bedrijf Kingo is niet eenmalig, maar een opeenvolgende reeks van verschillende praktijkgebeurtenissen. Je leert door te doen, maar ook door te kijken hoe de andere deelnemers een probleem benaderen. En door kennis te nemen van wat een ervaren docent daarvan vindt. Preventie Alert Dit boekje wordt in onze opleiding MVK B gebruikt als de introductie voor module 3, arbo-professioneel handelen. Het geeft aan hoe in een bedrijf de inzet van de een gevolgen heeft voor het werk van een ander. De aandacht gaat naar het samenspel tussen regels, het werken met technische middelen en de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De snelheid en invloed van veranderingen die plaatsvinden, wordt duidelijk in het model Dynamisch Risico Reservoir. Dit legt de basis voor effectieve preventie en risicobeheersing. Preventie Alert geeft naast inzicht, een praktische handreiking: het in gang zetten van een breed opgezet verbetertraject arbo/verzuim/kwaliteit. MVK B in het kort We beginnen met een kick off bijeenkomst, waarin we met elkaar kennismaken en de werkwijze tijdens de opleiding bespreken. Daarna volgen de 15 lesdagen in 3 modules van elk 5 lesdagen. In module 2 is er een extra praktijkmiddag op een projectlocatie. Gedurende je opleiding voer je 4 bedrijfsopdrachten uit en doe je een bedrijfsenquête. Tijdens de lesdagen oefen je met praktijksimulaties. We gebruiken de intervisiemethode om elkaar te steunen bij het uitvoeren van de bedrijfsopdrachten en de eindopdracht. De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examens en een eindopdracht/scriptie. Een opleiding volgen naast je werk is een zware tijdelijke extra belasting. Het is vaak ook een heel boeiende en bepalende periode in je leven. Een ontwikkelingstap waardoor je jezelf nieuwe kansen geeft. Denk er dus goed over na. Het gaat niet alleen om je baan, maar ook om hoe en in welke richting je je verder ontwikkelt. Kies de opleiding, maar ook de opleider die bij je past. Omdat de praktijk dynamisch is werken we met een model dat daarop aansluit: het Dynamisch Risico Reservoir. Dit model geeft inzicht in het dynamisch krachtenveld waarin de MVK B-er resultaten moet boeken. Dit inzicht wordt verder ontwikkeld met andere theorie uit Preventie Alert, een van de leerboeken van module 3.

6 overzicht opleiding VKPM MVK Bouw module 1 VKPM module 2 MVK B module 3 MVK B gevaren, preventie en wetgeving arbozorg en VCA specifieke gevaren beleid, leiding en praktijk arbo beheersen wet en regelgeving procedures en noodorganisatie ongevallenonderzoek arbeidsplaatsen arbeidsmiddelen arbeidshygiëne en gevaarlijke stoffen fysieke belasting en ergonomie bedrijfsgezondheidszorg kosten en baten arbeidsorganisatiepsychologie bedrijfsopdracht 1 bedrijfsopdracht 2 bedrijfs- opdracht 3 bedrijfs- opdracht 4 praktijkmiddag eindopdracht examen preventiekunde examen veiligheidskunde examen VCA VOL scriptie verdedigen veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM middelbaar veiligheidskundige MVK B

opleidingen veiligheid en preventie middelbaar veiligheidskundige MVK veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM

opleidingen veiligheid en preventie middelbaar veiligheidskundige MVK veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM opleidingen veiligheid en preventie veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM middelbaar veiligheidskundige MVK Met een goede opleiding is het fijn werken Als je werkt is het fijn als je goed weet waar

Nadere informatie

opleidingen Asbest middelbaar veiligheidskundige MVK veiligheid en preventie veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM

opleidingen Asbest middelbaar veiligheidskundige MVK veiligheid en preventie veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM opleidingen veiligheid en preventie veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM middelbaar veiligheidskundige MVK Asbest Opleiding Middelbaar Veiligheidskundige Asbest Een opleiding special voor de asbestsector

Nadere informatie

opleidingen Asbest veiligheid en preventie middelbaar veiligheidskundige MVK veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM

opleidingen Asbest veiligheid en preventie middelbaar veiligheidskundige MVK veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM opleidingen veiligheid en preventie Opleiding Middelbaar Veiligheidskundige Asbest Een opleiding speciaal voor de asbestsector De kracht van de Middelbaar Veiligheidskundige (MVK-er) ligt in de bekendheid

Nadere informatie

Opleiding Veiligheidskundig Preventiemedewerker VKPM Allround Veiligheidskundige MVK. Schulten Opleidingen & Certificeringen / GPM Training & Consult

Opleiding Veiligheidskundig Preventiemedewerker VKPM Allround Veiligheidskundige MVK. Schulten Opleidingen & Certificeringen / GPM Training & Consult 1 2 3 Opleiding Veiligheidskundig Preventiemedewerker VKPM Allround Veiligheidskundige MVK Schulten Opleidingen & Certificeringen / GPM Training & Consult Inhoud Goede preventie- of veiligheidskundige

Nadere informatie

Opleiding Preventiemedewerker Veiligheid PMV Allround Veiligheidskundige MVK

Opleiding Preventiemedewerker Veiligheid PMV Allround Veiligheidskundige MVK 1 2 3 Opleiding Preventiemedewerker Veiligheid PMV Allround Veiligheidskundige MVK Inhoud Goede preventie- of veiligheidskundige worden? De beste opleiding kiezen! De opleiding PMV/MVK tot Allround Veiligheidskundige

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum NEN 3140 Online Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw

Nadere informatie

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR Registratienummer 0000H0 Naam opleidingsinstituut CBR Versienummer en datum Opleidingsplan Cursuscode, cursusnaam en type training U05-2 VCA Eendaags, regulier en in dagdelen (opgeknipt) Doel Het doel

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Code en type training Code: U05-2 VCA Type: Eendaags, regulier en in dagdelen

Nadere informatie

Veiligheid 5.1 is pure winst

Veiligheid 5.1 is pure winst Veiligheid 5.1 is pure winst (VCA-certificering in 6 stappen) Verkorte versie Inhoudsopgave Inleiding Waarom kiezen voor een VCA-certificering? VCA-certificering in 6 stappen 0: 1: 2: 3: 4: 5: Voorbereiding

Nadere informatie

Veilig in de crisis. Gerard de Groot MSc

Veilig in de crisis. Gerard de Groot MSc Veilig in de crisis Gerard de Groot MSc Gerard de Groot Veiligheidskundige NVVK-lid ~2800 leden kennisplatform voor veiligheidskundigen in Nederland sociale veiligheid externe veiligheid arbeidsveiligheid

Nadere informatie

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen neem deel aan Praktijkdag Veilig werken Kennis om te delen De industriële- en bouwsector kenmerkt zich door een no-nonsens mentaliteit: tijd is geld en als twee woorden genoeg zijn om iets uit te leggen,

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving)

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO IN DE OR (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving) Introductie U zit in de OR of in een VWGM- / Arbo commissie van de OR en u wilt het veilige

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

Hallo mogen wij ons even voorstellen

Hallo mogen wij ons even voorstellen Hallo mogen wij ons even voorstellen Wij zijn Verkeersschool Janssen en bedanken je voor het benaderen van informatie over jou rijopleiding. Denk je nog steeds dat het behalen van je rijbewijs duur en

Nadere informatie

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept Het grijze boekje Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche Concept Richtlijn Veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche -

Nadere informatie

ATEX 137. blad 1 van 5 ATEX 137

ATEX 137. blad 1 van 5 ATEX 137 Postbus 141 2040 AC Zandvoort telefoon : (023) 573 25 54 e-mail : info@vmtl.nl internet : www.vmtl.nl K.v.K nr. 53589211 BTW nr.: NL8509.38.880.B01 ATEX 137 Inleiding Sommige explosies zijn in staat om

Nadere informatie

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Asset Management. Telefoon:

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Asset Management. Telefoon: KAM Consultants ISO 55001 Asset Management 1 Brochurewijzer 1. 3. Welkom bij bij KAM KAM Consultants 2. 4. Werkwijze 3. 5. ISO ISO 55001 55001 4. 6. ISO ISO 55001 certificatiebegeleiding 5. 7. QuickScan

Nadere informatie

E-TRAINING VOOR OR-LEDEN. Het nieuwe OR-lid

E-TRAINING VOOR OR-LEDEN. Het nieuwe OR-lid E-TRAINING VOOR OR-LEDEN Het nieuwe OR-lid E-training voor nieuwe OR-leden Introductie In deze training komen vijf, voor nieuwe leden van een Ondernemingsraad zeer belangrijke, thema s aan de orde: - de

Nadere informatie

OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE

OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE 2016 OVK OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE GELLING PUBLISHING & TRAINING BV www.gelling.nl Omgaan met risico s PREVENTIEVE MAATREGELEN OP STRATEGISCH, TACTISCH EN OPERATIONEEL NIVEAU James Reason e.a. actueel

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Kind en Scheiding Trainingen.

Kind en Scheiding Trainingen. Kind en Scheiding Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak.

Nadere informatie

ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING

ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving) Introductie U zit in de OR of in een VWGM- / Arbo commissie van de OR en

Nadere informatie

PLEITEN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining

PLEITEN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining PLEITEN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES Vaardigheidstraining Pleiten voor rechterlijke instanties Introductie In deze training worden alle facetten van mondelinge pleitvaardigheid behandeld en geoefend. Door

Nadere informatie

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit Bezoekadres Homaat 16 Westerbork, Drenthe 9431MK T 06 4633 5833 E elly.versteeg@me.com KvK 22038609 BTW NL8065.13.627.B.01

Nadere informatie

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST Informatiebijeenkomst De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 AGENDA Programma: 13.45u: 14.00u: Ontvangst met koffie/thee Aanvang/welkom: Norman Smit

Nadere informatie

Veilig werken in de zonne-energie-sector

Veilig werken in de zonne-energie-sector Veilig werken in de zonne-energie-sector Module: V&G en aansprakelijkheid Auteur: Docent: Edwin Petersen Veiligheidskundige (MVK) Edwin Petersen Inhoudsopgave Inleiding; Definities;. Inleiding ~ wijzigende

Nadere informatie

Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM. Case4BestValue

Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM. Case4BestValue Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM Programma 14:00 15:00 uur uitleg beoordeling prestatieonderbouwing, risico- en kansendossier 15:00 15:45 uur Oefenen met RAVA-plannen Groepjes vormen 20 minuten lezen

Nadere informatie

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger Van Bedrijfsrie naar V&G plan Toon Westerburger Toon Westerburger Middelbaar veiligheidskundige Bijna 20 jaar werkzaam bij Arbode Adviseur RIE s, V&G plannen, VCA*/**/Petrochemie en VCU Opleider Basisveiligheid

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw medewerkers in veel gevallen wettelijk

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Inhoud en opzet Preventie-medewerker

Inhoud en opzet Preventie-medewerker Inhoud en opzet Preventie-medewerker Apply opleidingen Claushof 8 4532 BB TERNEUZEN Tel.: +31 115-683444 info@applygroep.nl pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Taken preventiemedewerker vanuit de wettelijke

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

MANIFEST INTEGRALE AANPAK BEROEPSLONGZIEKTEN NEDERLAND WERELDKAMPIOEN GEZOND WERKEN

MANIFEST INTEGRALE AANPAK BEROEPSLONGZIEKTEN NEDERLAND WERELDKAMPIOEN GEZOND WERKEN MANIFEST INTEGRALE AANPAK BEROEPSLONGZIEKTEN NEDERLAND WERELDKAMPIOEN GEZOND WERKEN Ieder jaar overlijden in Nederland zo n 2000 mensen aan beroepslongziekten als gevolg van blootstelling aan stoffen op

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

2015/2016 OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE MVK MIDDELBAAR VEILIGHEIDSKUNDIGE GELLING PUBLISHING &TRAINING BV. www.gelling.nl

2015/2016 OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE MVK MIDDELBAAR VEILIGHEIDSKUNDIGE GELLING PUBLISHING &TRAINING BV. www.gelling.nl 2015/2016 OVK OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE MVK MIDDELBAAR VEILIGHEIDSKUNDIGE GELLING PUBLISHING &TRAINING BV www.gelling.nl C. J. Muusse S. Slager Omgaan met risico s PREVENTIEVE MAATREGELEN OP STRATEGISCH,

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw chauffeurs in veel

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

5S: de vijf stappen nader uitgelegd

5S: de vijf stappen nader uitgelegd 1. Stap 1 van 5S: de eerste stap: Selecteren Met geringe inspanning een aanzienlijke besparing De kracht van eenvoud wordt in bedrijven onderschat, je kunt je er twee zaken bij voorstellen: de vereenvoudiging

Nadere informatie

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen Inspecteur Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen 1 Inspecteur Inspecties in de elektrotechniek is een breed vakgebied. Wat de verschillende soorten inspecties met elkaar gemeen hebben

Nadere informatie

Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK

Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK Rental Professionals Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK 1 DOORNBOS EQUIPMENT B.V. Rotterdam Breevaartstraat 12 3044 AH Rotterdam T +31 (0)10-8508000 Amsterdam Joan Muyskenweg 32c 1114 AN Amsterdam T +31

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Opleiding tot Ergocoach Zorg

Opleiding tot Ergocoach Zorg Opleiding tot Ergocoach Zorg In de 6-daagse (=12 dagdelen) opleiding tot Ergocoach Zorg worden de kennis en vaardigheden aangereikt om teams op de werkplek te kunnen coachen op een ergonomische én haptonomische

Nadere informatie

Calamiteiten, 24 / 7 bereikbaar op +31 (0) XEPRO DIVING. Een bedrijf om mee in zee te gaan

Calamiteiten, 24 / 7 bereikbaar op +31 (0) XEPRO DIVING. Een bedrijf om mee in zee te gaan Calamiteiten, 24 / 7 bereikbaar op +31 (0)6-2199 3901 XEPRO DIVING Een bedrijf om mee in zee te gaan BEDRIJFSPROFIEL Duikbedrijf Xepro Diving Duikbedrijf Xepro Diving bevindt zich in Noord-Limburg en

Nadere informatie

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Human Factor Management IntroductieTraining... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel introductietraining... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4 2. Lessen... 2.1 Onderwerpen...

Nadere informatie

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud Aboma en Arboplaats Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren Arboplaats Inhoud - Aboma en Arboplaats - Wijziging Arbowet - RI&E en PSA - Mijn RI&E: nieuw en branche RI&E - Belang Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

OVK MVK. Hobéon pasjes Praktijkmiddag RI en E OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE MIDDELBAAR VEILIGHEIDSKUNDIGE GELLING PUBLISHING & TRAINING BV

OVK MVK. Hobéon pasjes Praktijkmiddag RI en E OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE MIDDELBAAR VEILIGHEIDSKUNDIGE GELLING PUBLISHING & TRAINING BV 2017 OVK OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE MVK MIDDELBAAR VEILIGHEIDSKUNDIGE Hobéon pasjes Praktijkmiddag RI en E GELLING PUBLISHING & TRAINING BV www.gelling.nl Geachte lezer, 2 e editie 2 GELLING PUBLISHING

Nadere informatie

KAM Consultants. Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) Telefoon: Specialist in certificatiebegeleiding

KAM Consultants. Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) Telefoon: Specialist in certificatiebegeleiding KAM Consultants Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) 1 Brochurewijzer 1. 3. Welkom bij bij KAM KAM Consultants 2. 4. Werkwijze 3. 5. VCA VCA certificering 4. 6. VCA VCA certificatiebegeleiding

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT. Specialisatietraining

MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT. Specialisatietraining MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT Specialisatietraining Mediation: instrument voor conflictmanagement Doelgroep Deze specialisatietraining is bij uitstek geschikt voor 'organisatie-interne'

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

1. Human Factor Management Training... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel training... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4

1. Human Factor Management Training... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel training... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Human Factor Management Training... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel training... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1. Inhoud... 4 2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal...

Nadere informatie

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Locatie Rembrandtstraat Ad (A.A.M.) van Zundert Consultant veiligheidskunde Paraaf: ad.van.zundert@arboned.nl 06-46015528 Email sales support:

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst)

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Persoonlijke Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Waar komt 1 Psychosociale arbeidsbelasting 1.1 Discriminatie 1.2 Agressie en geweld; 1.3 Seksuele intimidatie; 1.4 Pesten; 1.5 Werkdruk;

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Milieunorm. Telefoon:

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Milieunorm. Telefoon: KAM Consultants ISO 14001 Milieunorm 1 Brochurewijzer 1. 3. Welkom bij bij KAM KAM Consultants 2. 4. Werkwijze 3. 5. ISO ISO 14001 4. 6. ISO ISO 14001 certificatiebegeleiding 5. 7. QuickScan 6. 8. Coaching

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Brochure Lean Trainingen 2017

Brochure Lean Trainingen 2017 Brochure Lean Trainingen 2017 Fijn dat je interesse hebt in onze trainingen! Lean Public ontwikkelt mens en organisatie vanuit de Leanfilosofie. Wij geloven in de kracht van Lean en zien het als onze missie

Nadere informatie

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator DR-ARB-A2973 Deelreglement Arbo-coördinator Uitgave: september 2006 DR-ARB-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Handreiking Opleiding en training agressie en geweld. Zo kiest u een passende opleiding of training

Handreiking Opleiding en training agressie en geweld. Zo kiest u een passende opleiding of training Handreiking Opleiding en training agressie en geweld Zo kiest u een passende opleiding of training Inhoud Navigatie Inhoud Printen Opslaan Volgende pagina Vorige pagina Dit is een interactieve pagina,

Nadere informatie

Opleiden. jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER

Opleiden. jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER HEALTHY Opleiden jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER Opleiden Uitval is te voorkomen door het gericht opleiden van je personeel, met daarin veel aandacht voor arbo en gezondheid. De kosten van preventieve

Nadere informatie

academy INNOVEREN MET BIM Praktische training Dome

academy INNOVEREN MET BIM Praktische training Dome INNOVEREN MET BIM Praktische training Dome-X Academy De wereld is in hoog tempo aan het veranderen. Vertrouwde modellen en denkbeelden maken plaats voor nieuwe inzichten. Sleutelwoorden daarbij zijn technische

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Maart 2014

Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Maart 2014 Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Maart 2014 www.mediaenmaatschappij.nl De Social Media Professional opleiding wordt als goed en zelfs uitstekend beoordeeld, door enthousiasme en deskundigheid

Nadere informatie

mbo styling & design Geef je carrière vorm

mbo styling & design Geef je carrière vorm mbo styling & design 2014 2015 Geef je carrière vorm mbo styling & design Ben jij in vorm? Jij bent één van die bijzondere mensen die overal een kans zien om het leven letterlijk mooier te maken. Voor

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren)

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren) De opleidingseisen voor vrijwilligers zijn gelijk aan die voor beroepsbrandweerlieden. We verwachten van je dat je bereid bent om voor je opleiding een deel van je vrije tijd op te offeren. De basisopleiding

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

ENETOSH competentiestandaard voor docenten en trainers voor veiligheid en gezondheidsbescherming

ENETOSH competentiestandaard voor docenten en trainers voor veiligheid en gezondheidsbescherming ENETOSH competentiestandaard voor docenten en trainers voor veiligheid en gezondheidsbescherming Competentiegebied veiligheid en gezondheid op het werk Level: 6 Credit: Vaardigheden Kennis 1 Vraagt naar

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie