opleidingen Asbest middelbaar veiligheidskundige MVK veiligheid en preventie veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "opleidingen Asbest middelbaar veiligheidskundige MVK veiligheid en preventie veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM"

Transcriptie

1 opleidingen veiligheid en preventie veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM middelbaar veiligheidskundige MVK Asbest

2 Opleiding Middelbaar Veiligheidskundige Asbest Een opleiding special voor de asbestsector De kracht van de Middelbaar Veiligheidskundige (MVK-er) ligt in de bekendheid met het bedrijf, de uitvoeringslocaties en processen. Deze man of vrouw heeft vaak een hoofdrol om arbobeleidsimplementatie te realiseren. Traditionele MVK-opleidingen focussen op gevaren, techniek, wetgeving en procedures. Best Opleidingen en GPM training & consult hebben een MVK opleiding ontwikkeld specifiek voor de asbestsector. In deze opleiding is, naast de gebruikelijke kennis- en inzichtdoelen, veel aandacht voor vaardigheden, gedragsverandering en bedrijfscultuur. Om de risicobeheersing bij asbestverwijdering binnen de specifieke eisen van certificatie en wet- en regelgeving bij de werkuitvoering goed vorm te geven, is een bedrijfstakgerichte veiligheidskundige beroepsopleiding ideaal. Risico s bij asbestverwijdering Asbestsaneringen vinden vaak plaats in en aan gebouwen door sloopwerkzaamheden of door renovatie en verbouw van bestaande panden. Dikwijls is er dus sprake van vergelijkbare risico s als in de bouwsector. Dit blijkt uit de aard van de ongevallen. Uit cijfers van de Inspectie SZW komt ook naar voren dat ongevalrisico s in de asbest- en bouwsector op een vergelijkbaar hoog niveau liggen. Werken op hoogte Een groot deel van de bij de Inspectie SZW gemelde en in onderzoek genomen ongevallen in de asbestsector over 2014, gaat over het vallen van hoogte. Wie bekend is in de sector zal dat wellicht niet verbazen. De vereiste collectieve veiligheidsvoorzieningen - zoals het aanbrengen van steigers en randbeveiliging of gebruik van vangnetten - ontbreken nog wel eens of ze worden niet op de juiste manier gebruikt. Het meest gebruikt is de veiligheidsgordel met vanglijn. Deze methode van persoonlijke bescherming is echter niet effectief voor de risico s van het lopen op de - veelal sterk verweerde - asbestcement daken. Ook aangelijnd kan men door het dak vallen en daarbij ernstige verwondingen oplopen. De asbestsector heeft niet alleen asbest als gevarenbron. De risicobeheersing is wel sterk op dit gevaar gericht. Er zijn echter meer en ook ernstige bedreigingen. Vallen van hoogte is daarvan een belangrijke. De aandacht in de praktijk hiervoor is er wel, maar niet genoeg brongericht.

3 Ander risicovol werk Werk in de asbestsector is divers en afwisselend. De risico s die erbij optreden zijn van uiteenlopende aard en ernst. Bepalend is welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Daarbij valt te denken aan verwijderen van asbest in de industrie, het schoonmaken van met asbest verontreinigde ruimten of werken bij elektriciteit of radioactieve bronnen. Daarbij is steeds belangrijker om niet alleen na te denken over ongevallen, maar ook over de belasting door het werk. Veroorzaakt onduidelijkheid over de taakopdracht, de onbekende werkomgeving of sterke tijdsdruk te veel stress? Is het werk te zwaar of met herhaalde bewegingen zodat ernstige rug-, schouder-, nek- of armklachten (RSI) kunnen ontstaan? Of is er sprake van geluidniveaus die gehoorschade veroorzaken? Omstandigheden met verhoogd risico Elk project heeft specifieke aandachtpunten, maar ook bijkomende taken met minder bekende risico s. De werkplek heeft altijd aandacht nodig. Als het gaat om werken op hoogte of besloten ruimten zijn er veel verplichte vastgelegde aanvullende veiligheidsmaatregelen. Maar wettelijk gezien moet er op iedere werkplek (arbeidsplaats) op een veilige en gezonde manier gewerkt kunnen worden. Dus onder meer voldoende bewegingsruimte, goede verlichting en schone lucht, geen vallende voorwerpen en een betrouwbare vluchtroute. Naast de werkplek moeten het werk zelf en de arbeidsmiddelen in orde zijn. Dus ook bij het schoonmaken, het opheffen van storingen en bij onderhoud en reparatie. De MVK(A)-er is opgeleid om risico s te analyseren, te beoordelen en te adviseren over maatregelen. Daardoor kunnen verplicht gestelde procedures, zoals VG plan, werkvergunning en taakrisico analyse (TRA) efficiënt worden uitgevoerd, zodat zinvolle, effectieve en haalbare beheersmaatregelen worden overeengekomen. Door de betrokkenheid van de MVK(A)-er bij inspecties, keuringen, toolboxen, instructies en voorlichting leren de medewerkers zelf beter risico s in te schatten. Hierdoor wordt de laatste minuut risicoanalyse (LMRA) een veel effectievere laatste verdedigingslinie tegen ongevallen en gezondheidsschade. Het gaat niet alleen om asbest en ongevallen voorkomen. Een bedrijf met een opgeleide MVK(A)-er kan beter inspelen op eisen van opdrachtgevers. Door het verbeteren van de aandacht in het bedrijf voor veilig en gezond werken wordt de inzet van de medewerkers verbeterd.

4 Praktijk gerichte aanpak Door de samenwerking van Best Opleidingen en GPM training & consult, beide vakkundige opleiders en consultants met elk hun eigen expertise, is de op de absestpraktijk gerichte cursus tot stand gekomen. De Middelbaar Veiligheidskundige Asbest wordt opgeleid tot een steunpunt voor de werkgever en werknemers. De MVK(A)-er is ook een deskundige aanspreekpartner voor Inspectie SZW en opdrachtgevers. In onze opleiding MVK(A) is de opleiding Veiligheidskundig Preventiemedewerker (VKPM) geïntegreerd. Daardoor heeft elke MVK(A)-er van onze opleiding ook een actueel VCA VOL diploma en een diploma Veiligheidskundig Preventiemedewerker. De werkgever kan daarmee aantonen dat hij de verplichte interne deskundige (artikel 13 Arbowet) arbobreed heeft opgeleid en stappen zet in het traject naar duurzame inzetbaarheid. De opleiding heeft het traditionele pakket én een aantal belangrijke extra s: Preventie Alert; KINGO praktijksimulaties ; bedrijfsgezondheidskunde en arbeids en organisatiepsychologie; VCA en OHSAS worden ook behandeld. Een veiligheidskundige moet in allerlei situaties en omstandigheden invloed uitoefenen om te zorgen dat er veilig gewerkt wordt. Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet de vaardigheid woren ontwikkeld om met kennis invloed uit te oefenen. Goede sociale vaardigheden zijn een belangrijk hulpmiddel daarvoor. Klassieke communicatietrainingen helpen deelnemers inzicht te krijgen in kenmerken van het communicatieproces. Ervaren trainers kunnen ervoor zorgen dat de deelnemer ook zicht krijgt op persoonlijke verbeterpunten. Dat is een basis voor communicatie in het algemeen. De Kingo praktijksimulaties bieden deelnemers de mogelijkheid om te leren een bedrijfssituatie in te schatten op risico s en te ontdekken wat de eigen mogelijkheden zijn om in de gegeven situatie de veiligheid te laten verbeteren. De MVK(A) opleiding is duidelijk meer dan een standaard MVK opleiding. De deelnemers halen 3 diploma s. De leervormen zijn maatwerk, de lesstof zorgvuldig geselecteerd. Het gaat om meer dan kennis opdoen. Deelnemers moeten zich ontwikkelen tot praktische adviseurs. Ze oefenen met de Kingo praktijksimulaties.

5 Oefenen met het bedrijf Kingo is niet eenmalig, maar een opeenvolgende reeks van verschillende praktijk- gebeurtenissen. Je leert ook door te kijken hoe de andere deelnemers een probleem benaderen. En door kennis te nemen van wat een ervaren docent daarvan vindt. Preventie Alert Dit boekje wordt in onze opleiding MVK(A) gebruikt als de introductie voor module 3, arbo-professioneel handelen. Het belicht de complexiteiet van een bedrijfsorganisatie. De aandacht gaat naar het samenspel tussen organisatorische regels, het werken met technische middelen en de manier waarop mensen op elkaar reageren en met elkaar communiceren. De dynamiek, de snelheid en invloed van veranderingen die plaatsvinden, wordt duidelijk in het model Dynamisch Risico Reservoir. Dit legt de basis voor effectieve preventie en risicobeheersing. Preventie Alert geeft naast inzicht, een praktische handreiking: het in gang zetten van een integraal verbetertraject arbo/verzuim/kwaliteit. MVK(A) in het kort We beginnen met een kick off bijeenkomst, waarin we met elkaar kennismaken en de werkwijze tijdens de opleiding bespreken. Daarna volgen de 15 lesdagen. In module 2 is er een extra praktijkmiddag op een projectlocatie. Gedurende je opleiding voer je 4 bedrijfsopdrachten uit en doe je een bedrijfsenquête. Tijdens de lesdagen oefen je met praktijksimulaties. We gebruiken de intervisiemethode om elkaar te steunen bij het uitvoeren van de bedrijfsopdrachten en de eindopdracht. De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examens en een eindopdracht/scriptie. Omdat de praktijk dynamisch is werken we met een model dat daarop aansluit: het Dynamisch Risico Reservoir. Dit model geeft inzicht in het dynamisch krachtenveld waarin de MVK(A)-er resultaten moet boeken. Dit inzicht wordt verder ontwikkeld met andere theorie uit Preventie Alert, een van de leerboeken van module 3.

6 veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM middelbaar veiligheidskundige MVK (A) examen VCA VOL scriptie verdedigen examen preventiekunde examen veiligheidskunde bedrijfsopdracht 1 bedrijfsopdracht 2 bedrijfsopdracht 3 bedrijfsopdracht 4 praktijkmiddag eindopdracht gevaren, preventie en wetgeving arbozorg en VCA speciefieke gevaren beleid, leiding en praktijk arbo beheersen wet en regelgeving procedures en noodorganisatie ongevallenonderzoek arbeidsplaatsen arbeidsmiddelen arbeidshygiëne en gevaarlijke stoffen fysieke belasting en ergonomie bedrijfsgezondheidszorg kosten en baten module 1 VKPM module 2 MVK (A) module 3 MVK (A) overzicht opleiding VKPM MVK Asbest arbeidsorganisatiepsychologie 15

7 Met een goede opleiding is het fijn werken Als je werkt is het fijn als je goed weet waar je mee bezig bent. Dat je vaardigheden hebt om je taken beheerst, vlot en met goed resultaat uit te voeren. Onderzoek heeft aangetoond dat werken met onvoldoende kennis en inzicht tot stress en op termijn tot gezondheidsklachten leidt. Werken in een bedrijfsorganisatie doe je niet alleen. Je bent afhankelijk van werkopdrachten en situaties die mede door anderen worden bepaald. Dat kan goed zijn, maar ook minder goed of zelfs gevaarlijk. Je werk kan dan tot beroepsziekten of ongevallen leiden. Als dat gebeurt, is dat ingrijpend. Als veiligheidskundige ben je er om te voorkomen dat er ongevallen gebeuren of mensen overbelast raken. Je hebt een moeilijke, maar veelzijdige functie en doet belangrijk werk. Je hebt voor dat vak niet alleen kennis van zaken nodig, je moet ook kunnen voorlichten, overtuigen, inspecteren en gedrag kunnen beoordelen. Van veiligheid naar preventie Een veiligheidskundige kent vele gezichten. Het gaat erom dat je werk veiliger en gezond maakt. Dat is op een scheepswerf iets anders dan op een boerderij of een kerncentrale. Er zijn zoveel soorten risico s dat er altijd wel een plek te vinden is, die bij jou past. De werkaanpak van de veiligheidskundige ontwikkelt zich voortdurend, omdat werk verandert en het kader verandert. Veiligheid is eerst gezien als onderdeel van arbozorg, maar wordt nu vooral een element voor duurzame arbeid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Binnen Europa is het accent gelegd op preventie als kader. De opleiding VKPM MVK Kenmerkend aan deze opleiding is, naast de duidelijke en flexibele structuur, de aandacht voor actuele ontwikkelingen. De maatschappij verandert snel. Wij willen graag dat je een goede start maakt en niet met een achterstand begint. Daarom is aansluiting gemaakt bij de werkomgeving van de veiligheidskundige, maar ook is er gekeken naar de ontwikkeling van bedrijven, wetgeving en wetenschap. Daardoor heeft de opleiding wat extra elementen. We besteden meer aandacht aan VCA, omdat het een zeer ruim toegepast systeem is. Gedrag en gedragsvaardigheden van de veiligheidskundige krijgen extra aandacht. Dat doen we omdat gedrag de belangrijkste oorzaak is van ongevallen en het gedrag van de veiligheidskunde in belangrijke mate bepaalt of adviezen worden opgevolgd. Het resultaat is een opleiding die toekomstbestendig is en boeiend om te doen. De deelnemers vinden het pittig, maar goed en interessant en bevelen de opleiding aan anderen aan. Er zijn geen drop-outs en de deelnemers slagen voor hun examens. Je bent welkom. Een opleiding volgen naast je werk is een zware tijdelijke extra belasting. Het is vaak ook een heel boeiende en bepalende periode in je leven. Een ontwikkelingstap waardoor je jezelf nieuwe kansen geeft. Denk er dus goed over na. Het gaat niet alleen om je baan, maar ook om hoe en in welke richting je je verder ontwikkelt. Kies de opleiding, maar ook de opleider die bij je past.

8 Beginnen met een stevige basis Prachtig als je goed kunt meedenken of analyseren. Maar als preventiekundige of veiligheidskundige moet je ook beschikken over een basispakket parate kennis. Bijvoorbeeld wanneer er mensen lassen of slijpen of met een vorkheftruck rijden, moet je wel weten wat de grootste gevaren daarvan zijn en of ze daar in de werkuitvoering goed mee omgaan. Dit soort kennis en de hoofdlijnen van de wetgeving en VCA-certificering leren we in de opleiding VKPM, de eerste module van de MVK(A) opleiding. Door deze kennis te koppelen aan praktijksituaties en de feitenkennis te trainen met de training cards, heb je al na vijf trainingsdagen een heel waardevol pakket aan kennis, dat je kunt toepassen. De opzet van de opleiding In 5 trainingsdagen al waardevoller zijn voor je bedrijf? Dat lijkt wel heel snel te gaan. Dat klopt, want de opleiding vraagt naast de trainingsdagen, ook thuisstudie en het uitwerken van opdrachten op je bedrijf. Voorafgaand aan je studiedag bestudeer je lesstof uit je leerboeken volgens je de studiewijzer. De lesdag gaat over de stof die je al hebt bestudeerd. Die pas je dan toe op praktijksituaties. Met de dagtoets aan het eind van de lesdag volg je je prestaties. Met de bedrijfsopdrachten vergroot je je onderzoeksvaardigheden. Door persoonlijke correcties leer je wat nodig is voor je eindopdracht en eindscriptie. Eerste oogst Wanneer je de bedrijfsopdrachten met voldoende resultaat hebt afgesloten en je examens ook, verdien je 2 diploma s met marktwaarde. Het blijkt haalbaar. Je eigen inzet is bepalend, wij zorgen voor prima begeleiding door zeer ervaren trainer consultants. Met je diploma kun je verder naar module 2 en 3, maar je kunt ook een pauze inlassen of het hierbij laten. Lekker flexibel dus. Voor iedereen een spannend moment wanneer je met een nieuwe groep mensen aan de slag gaat. De kat uit de boom kijken is bij VKPM eigenlijk geen optie. Natuurlijk doen we een kennismakingsrondje en zorgt de docent voor de introductie, maar al snel ben je samen met de andere deelnemers bezig met een Kingo praktijksimulatie en heb je een discussie over de training cards.

9 De risico s beheersen Weten wat gevaarlijk is en hoe je veilig kunt werken is de bagage waarmee je als veiligheidskundige aan de slag gaat. Dan blijkt al snel dat je om een bepaalde praktijksituatie beheerst te krijgen, nog meer kennis en vaardigheden nodig hebt. Je moet dan je weg leren vinden in de regelgeving en vakliteratuur en zicht krijgen op de technische en organisatorische mogelijkheden om de veiligheid te garanderen. Deze module is daar voor bedoeld. Dieper ingaan op de materie. Weten hoe je een incident of ongeval onderzoekt. Hoe een noodorganisatie wordt opgezet. Weten welke eisen er zijn om arbeidsplaatsen in te richten. Hoe je zorgt voor veilige machines en apparaten. Welke normen en keuringseisen er zijn. Maar vooral moet je leren te zorgen dat de werksituaties verbeteren. De aandacht richten Hoe krijg je de aandacht? Maar vooral hoe krijg je de aandacht voor je boodschap aan de top van de organisatie? En hoe krijg je medewerkers zover dat ze hun werk anders gaan uitvoeren? Meedoen aan de ontwikkeling van het bedrijf Om invloed uit te oefenen moet je degelijke kennis hebben van veiligheid en die kennis met overtuiging kunnen overdragen. Dat leer je door te oefenen problemen te onderzoeken, daar goede rapporten over te schrijven en er interessante presentaties over te houden. Je adviezen en aanbevelingen moeten passen bij de bedrijfsvoering. Door je kennis uit te breiden en te werken aan je bedrijfsopdrachten, word je steeds beter in je vak. Bij je bedrijf merken ze dat ook. In deze module start je gelijk met je eindopdracht. Daardoor heb je er ruim de tijd voor. Het geeft ook de mogelijkheid om er in de trainingsdagen over te praten. Hierdoor heb je maximale steun voor een goede eindscriptie. Het is nog een hele stap om jezelf te ontwikkelen van iemand die verstand heeft van risico s tot een veiligheidskundig adviseur, die bij problemen wordt gehaald en ze ook oplost. Iemand die als deskundig en betrouwbaar wordt gezien. Je moet niet alleen een goed verhaal kunnen vertellen, maar ook kunnen luisteren en analyseren.

10 Samen werken aan preventie Wanneer je als adviseur resultaten probeert te bereiken, merk je hoeveel energie dat kost. Gebrek aan kennis, weerstand tegen verandering en de macht van de gewoonte, zorgen ervoor dat de veilige werkwijze niet zomaar is ingevoerd. Door samen te werken met andere arbodeskundigen en de ondernemingsraad kom je veel verder. Deze module laat je goed kennismaken met de vakgebieden van je collegadeskundigen. Een belangrijke verbreding van je mogelijkheden en je algemene ontwikkeling, waardoor je ook beter invloed op het management kunt uitoefenen. Complexe problemen: brede aanpak Uit onderzoek van ernstige ongevallen blijkt telkens weer dat er veel factoren een rol spelen. Dat is ook zo bij het ontstaan van beroepsziekten. Bij beslissingen over het inrichten van het bedrijf en het kiezen van werkprocessen en -procedures zijn kosten een belangrijke factor. Bij werken met gevaarlijke stoffen is kennis van zaken van groot belang. Voor het voorkomen van lichamelijke problemen door fysieke belasting, moet je niet alleen weten hoe je moet tillen. Je moet ook in staat zijn werkplekinrichtingen te beoordelen en de opbouw van een functie in taakelementen kunnen doorgronden. Als je zaken wilt verbeteren, heb je een totaalbeeld nodig: Hoe werken de bedrijfsinrichting, werkprocessen en logistiek door op de procesbeheersing en belasting van medewerkers? Hoe werkt een KAM-systeem dat processen voorspelbaar maakt en kan sturen naar veilige werkuitvoering? Wat is de waarde van kwaliteitsleer en certificering? En ten slotte: Waarom doen mensen domme dingen, waardoor er ongevallen en beroepsziekten ontstaan? Hoe herken je en corrigeer je gedrag? Wat deelnemers van deze opleiding vinden Een goede opleiding: goed gekozen lesstof, met goede leermiddelen, werkvormen en docenten. Praktijkgericht, goed georganiseerd, maar wel pittig. Je leert echt een vak. Mijn werkgever is enthousiast over mijn vorderingen. Ik heb meer opdrachtgevers gekregen. Ik heb intern promotie gemaakt. Deze actuele opleiding is als beste MVK-opleiding beoordeeld, met extra elementen en uitstekende examenresultaten. In de afsluitende module pas je opgedane kennis en ervaring al toe en doe je nog nieuwe kennis op. Het eindonderzoek uitvoeren en het schrijven van een goede scriptie is voor veel cursisten de moeilijkste opgave uit de opleiding. Gelukkig heb je al heel veel geleerd van je bedrijfopdrachten en Kingo praktijksimulaties. Als je je scriptie geschreven en verdedigd hebt, is het tijd voor je MVK (A)-diploma.

11 Duur van de opleiding De opleiding VKPM neemt 3 á 4 maanden in beslag. De volledige MVK opleiding duurt 1 á 1,5 jaar. Toelating Voor deze opleidingen is minimaal aantoonbaar MBO 4 niveau vereist. Locaties, startdata en prijzen Uitvoeringslocaties worden afgestemd op de vraag. De actuele locaties, startdata en prijzen vind je op de website. Speciale wensen Er is veel mogelijk. Zowel maatwerk voor in-company projecten, als individueel. Leg uw wensen aan ons voor, dan overleggen we over de mogelijkheden. Certificering door SKO Best Opleidingen De opleiding VKPM MVK Asbest wordt gerealiseerd door de samenwerking tussen Best opleidingen en GPM training & consult

opleidingen veiligheid en preventie middelbaar veiligheidskundige MVK veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM

opleidingen veiligheid en preventie middelbaar veiligheidskundige MVK veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM opleidingen veiligheid en preventie veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM middelbaar veiligheidskundige MVK Met een goede opleiding is het fijn werken Als je werkt is het fijn als je goed weet waar

Nadere informatie

opleidingen Asbest veiligheid en preventie middelbaar veiligheidskundige MVK veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM

opleidingen Asbest veiligheid en preventie middelbaar veiligheidskundige MVK veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM opleidingen veiligheid en preventie Opleiding Middelbaar Veiligheidskundige Asbest Een opleiding speciaal voor de asbestsector De kracht van de Middelbaar Veiligheidskundige (MVK-er) ligt in de bekendheid

Nadere informatie

Duur van de opleiding opleidingen Toelating veiligheid en preventie Locaties, startdata en prijzen Speciale wensen

Duur van de opleiding opleidingen Toelating veiligheid en preventie Locaties, startdata en prijzen Speciale wensen Duur van de opleiding De opleiding VKPM neemt 3 á 4 maanden in beslag. De volledige MVK opleiding duurt ca 1 jaar. Toelating Voor deze opleidingen is minimaal aantoonbaar MBO 4 niveau vereist. opleidingen

Nadere informatie

Opleiding Veiligheidskundig Preventiemedewerker VKPM Allround Veiligheidskundige MVK. Schulten Opleidingen & Certificeringen / GPM Training & Consult

Opleiding Veiligheidskundig Preventiemedewerker VKPM Allround Veiligheidskundige MVK. Schulten Opleidingen & Certificeringen / GPM Training & Consult 1 2 3 Opleiding Veiligheidskundig Preventiemedewerker VKPM Allround Veiligheidskundige MVK Schulten Opleidingen & Certificeringen / GPM Training & Consult Inhoud Goede preventie- of veiligheidskundige

Nadere informatie

Veiligheid 5.1 is pure winst

Veiligheid 5.1 is pure winst Veiligheid 5.1 is pure winst (VCA-certificering in 6 stappen) Verkorte versie Inhoudsopgave Inleiding Waarom kiezen voor een VCA-certificering? VCA-certificering in 6 stappen 0: 1: 2: 3: 4: 5: Voorbereiding

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR Registratienummer 0000H0 Naam opleidingsinstituut CBR Versienummer en datum Opleidingsplan Cursuscode, cursusnaam en type training U05-2 VCA Eendaags, regulier en in dagdelen (opgeknipt) Doel Het doel

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Code en type training Code: U05-2 VCA Type: Eendaags, regulier en in dagdelen

Nadere informatie

Opleiding Preventiemedewerker Veiligheid PMV Allround Veiligheidskundige MVK

Opleiding Preventiemedewerker Veiligheid PMV Allround Veiligheidskundige MVK 1 2 3 Opleiding Preventiemedewerker Veiligheid PMV Allround Veiligheidskundige MVK Inhoud Goede preventie- of veiligheidskundige worden? De beste opleiding kiezen! De opleiding PMV/MVK tot Allround Veiligheidskundige

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum NEN 3140 Online Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Hallo mogen wij ons even voorstellen

Hallo mogen wij ons even voorstellen Hallo mogen wij ons even voorstellen Wij zijn Verkeersschool Janssen en bedanken je voor het benaderen van informatie over jou rijopleiding. Denk je nog steeds dat het behalen van je rijbewijs duur en

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Inhoud en opzet Preventie-medewerker

Inhoud en opzet Preventie-medewerker Inhoud en opzet Preventie-medewerker Apply opleidingen Claushof 8 4532 BB TERNEUZEN Tel.: +31 115-683444 info@applygroep.nl pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Taken preventiemedewerker vanuit de wettelijke

Nadere informatie

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger Van Bedrijfsrie naar V&G plan Toon Westerburger Toon Westerburger Middelbaar veiligheidskundige Bijna 20 jaar werkzaam bij Arbode Adviseur RIE s, V&G plannen, VCA*/**/Petrochemie en VCU Opleider Basisveiligheid

Nadere informatie

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen neem deel aan Praktijkdag Veilig werken Kennis om te delen De industriële- en bouwsector kenmerkt zich door een no-nonsens mentaliteit: tijd is geld en als twee woorden genoeg zijn om iets uit te leggen,

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Veilig in de crisis. Gerard de Groot MSc

Veilig in de crisis. Gerard de Groot MSc Veilig in de crisis Gerard de Groot MSc Gerard de Groot Veiligheidskundige NVVK-lid ~2800 leden kennisplatform voor veiligheidskundigen in Nederland sociale veiligheid externe veiligheid arbeidsveiligheid

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving)

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO IN DE OR (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving) Introductie U zit in de OR of in een VWGM- / Arbo commissie van de OR en u wilt het veilige

Nadere informatie

OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE

OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE 2016 OVK OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE GELLING PUBLISHING & TRAINING BV www.gelling.nl Omgaan met risico s PREVENTIEVE MAATREGELEN OP STRATEGISCH, TACTISCH EN OPERATIONEEL NIVEAU James Reason e.a. actueel

Nadere informatie

PLEITEN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining

PLEITEN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining PLEITEN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES Vaardigheidstraining Pleiten voor rechterlijke instanties Introductie In deze training worden alle facetten van mondelinge pleitvaardigheid behandeld en geoefend. Door

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST Informatiebijeenkomst De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 AGENDA Programma: 13.45u: 14.00u: Ontvangst met koffie/thee Aanvang/welkom: Norman Smit

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept Het grijze boekje Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche Concept Richtlijn Veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche -

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Locatie Rembrandtstraat Ad (A.A.M.) van Zundert Consultant veiligheidskunde Paraaf: ad.van.zundert@arboned.nl 06-46015528 Email sales support:

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM. Case4BestValue

Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM. Case4BestValue Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM Programma 14:00 15:00 uur uitleg beoordeling prestatieonderbouwing, risico- en kansendossier 15:00 15:45 uur Oefenen met RAVA-plannen Groepjes vormen 20 minuten lezen

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING

ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving) Introductie U zit in de OR of in een VWGM- / Arbo commissie van de OR en

Nadere informatie

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Inleiding Aandacht is een essentieel onderdeel in de zorg. Aandacht voor de patiënt en de zorgverlener vergroot de vitaliteit, de effectiviteit en de kwaliteit

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Veilig werken in de zonne-energie-sector

Veilig werken in de zonne-energie-sector Veilig werken in de zonne-energie-sector Module: V&G en aansprakelijkheid Auteur: Docent: Edwin Petersen Veiligheidskundige (MVK) Edwin Petersen Inhoudsopgave Inleiding; Definities;. Inleiding ~ wijzigende

Nadere informatie

Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK

Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK Rental Professionals Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK 1 DOORNBOS EQUIPMENT B.V. Rotterdam Breevaartstraat 12 3044 AH Rotterdam T +31 (0)10-8508000 Amsterdam Joan Muyskenweg 32c 1114 AN Amsterdam T +31

Nadere informatie

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit Bezoekadres Homaat 16 Westerbork, Drenthe 9431MK T 06 4633 5833 E elly.versteeg@me.com KvK 22038609 BTW NL8065.13.627.B.01

Nadere informatie

E-TRAINING VOOR OR-LEDEN. Het nieuwe OR-lid

E-TRAINING VOOR OR-LEDEN. Het nieuwe OR-lid E-TRAINING VOOR OR-LEDEN Het nieuwe OR-lid E-training voor nieuwe OR-leden Introductie In deze training komen vijf, voor nieuwe leden van een Ondernemingsraad zeer belangrijke, thema s aan de orde: - de

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Calamiteiten, 24 / 7 bereikbaar op +31 (0) XEPRO DIVING. Een bedrijf om mee in zee te gaan

Calamiteiten, 24 / 7 bereikbaar op +31 (0) XEPRO DIVING. Een bedrijf om mee in zee te gaan Calamiteiten, 24 / 7 bereikbaar op +31 (0)6-2199 3901 XEPRO DIVING Een bedrijf om mee in zee te gaan BEDRIJFSPROFIEL Duikbedrijf Xepro Diving Duikbedrijf Xepro Diving bevindt zich in Noord-Limburg en

Nadere informatie

Kind en Scheiding Trainingen.

Kind en Scheiding Trainingen. Kind en Scheiding Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak.

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

ENETOSH competentiestandaard voor docenten en trainers voor veiligheid en gezondheidsbescherming

ENETOSH competentiestandaard voor docenten en trainers voor veiligheid en gezondheidsbescherming ENETOSH competentiestandaard voor docenten en trainers voor veiligheid en gezondheidsbescherming Competentiegebied veiligheid en gezondheid op het werk Level: 6 Credit: Vaardigheden Kennis 1 Vraagt naar

Nadere informatie

MANIFEST INTEGRALE AANPAK BEROEPSLONGZIEKTEN NEDERLAND WERELDKAMPIOEN GEZOND WERKEN

MANIFEST INTEGRALE AANPAK BEROEPSLONGZIEKTEN NEDERLAND WERELDKAMPIOEN GEZOND WERKEN MANIFEST INTEGRALE AANPAK BEROEPSLONGZIEKTEN NEDERLAND WERELDKAMPIOEN GEZOND WERKEN Ieder jaar overlijden in Nederland zo n 2000 mensen aan beroepslongziekten als gevolg van blootstelling aan stoffen op

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Werkvergunningen Permit to Work

Werkvergunningen Permit to Work Werkvergunningen Permit to Work Permit to Work Versie 1.1 2 van 8 Over Safety Analyse: Industriële veiligheid QHSE (Arboveiligheid) Certificeringen (ISO, VCA, VCU, etc.) QHSE advies Samenwerking met Academie

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Asset Management. Telefoon:

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Asset Management. Telefoon: KAM Consultants ISO 55001 Asset Management 1 Brochurewijzer 1. 3. Welkom bij bij KAM KAM Consultants 2. 4. Werkwijze 3. 5. ISO ISO 55001 55001 4. 6. ISO ISO 55001 certificatiebegeleiding 5. 7. QuickScan

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

5S: de vijf stappen nader uitgelegd

5S: de vijf stappen nader uitgelegd 1. Stap 1 van 5S: de eerste stap: Selecteren Met geringe inspanning een aanzienlijke besparing De kracht van eenvoud wordt in bedrijven onderschat, je kunt je er twee zaken bij voorstellen: de vereenvoudiging

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

2015/2016 OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE MVK MIDDELBAAR VEILIGHEIDSKUNDIGE GELLING PUBLISHING &TRAINING BV. www.gelling.nl

2015/2016 OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE MVK MIDDELBAAR VEILIGHEIDSKUNDIGE GELLING PUBLISHING &TRAINING BV. www.gelling.nl 2015/2016 OVK OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE MVK MIDDELBAAR VEILIGHEIDSKUNDIGE GELLING PUBLISHING &TRAINING BV www.gelling.nl C. J. Muusse S. Slager Omgaan met risico s PREVENTIEVE MAATREGELEN OP STRATEGISCH,

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Een managementsysteem maakt processen transparant en controleerbaar. Veel gebruikte (erkende) systemen binnen de expertise van Arts Safety Consultants

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw medewerkers in veel gevallen wettelijk

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

ATEX 137. blad 1 van 5 ATEX 137

ATEX 137. blad 1 van 5 ATEX 137 Postbus 141 2040 AC Zandvoort telefoon : (023) 573 25 54 e-mail : info@vmtl.nl internet : www.vmtl.nl K.v.K nr. 53589211 BTW nr.: NL8509.38.880.B01 ATEX 137 Inleiding Sommige explosies zijn in staat om

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Het examen bij de vakopleiding train de trainer

Het examen bij de vakopleiding train de trainer Het examen bij de vakopleiding train de trainer Als je klaar bent met de vakopleiding train de trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt er dus apart

Nadere informatie

VCA 2008. Toelichting wijzigingen

VCA 2008. Toelichting wijzigingen Toelichting wijzigingen Inleiding VCA ValQ biedt ondersteuning bij: ontwikkeling van mens en organisatie ValQ helpt ook bij het opzetten van managementsystemen die kunnen worden gecertificeerd (VCA/OHSAS/ISO

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Je eigen waarden top 10 + Waardenwiel

Je eigen waarden top 10 + Waardenwiel + Waardenwiel Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: Overzicht maken van welke waarden (privé en werk) belangrijk (en aanwezig in de huidige situatie) zijn. - Doelgroep: Geschikt

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Informatie en Prijzen. Nagelstyling Opleidingen

Informatie en Prijzen. Nagelstyling Opleidingen Informatie en Prijzen Nagelstyling Opleidingen Wij geven basis- allround opleidingen tot nagelstylist. Wij staan bekend om onze individuele aandacht voor elke cursist. Op deze manier wordt de kwaliteit

Nadere informatie

Brochure Lean Trainingen 2017

Brochure Lean Trainingen 2017 Brochure Lean Trainingen 2017 Fijn dat je interesse hebt in onze trainingen! Lean Public ontwikkelt mens en organisatie vanuit de Leanfilosofie. Wij geloven in de kracht van Lean en zien het als onze missie

Nadere informatie

Het doel ITTL is dat je je op diverse terreinen vaardigheden leert. Het gaat hier niet alleen om ICT- vaardigheden

Het doel ITTL is dat je je op diverse terreinen vaardigheden leert. Het gaat hier niet alleen om ICT- vaardigheden ITTL KLAS 4 EXAMENDOSSIER Individuele opdracht voor het School Praktisch Examen ITTL op de St-Jozefmavo WIE BEN JE, WAT WIL JE EN WAT KUN JE? Het einde van ITTL op de St-Jozefmavo is voor jou in zicht

Nadere informatie

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Human Factor Management IntroductieTraining... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel introductietraining... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4 2. Lessen... 2.1 Onderwerpen...

Nadere informatie

Opleiden. jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER

Opleiden. jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER HEALTHY Opleiden jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER Opleiden Uitval is te voorkomen door het gericht opleiden van je personeel, met daarin veel aandacht voor arbo en gezondheid. De kosten van preventieve

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

PROCEDEREN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining

PROCEDEREN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining PROCEDEREN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES Vaardigheidstraining Procederen voor rechterlijke instanties Introductie In deze training worden alle belangrijke facetten van juridisch formuleren en mondelinge

Nadere informatie

V.C.A. belang voor de industrie. Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009

V.C.A. belang voor de industrie. Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009 V.C.A. belang voor de industrie Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009 Koen Bollaerts Veiligheidskundige niveau 1 15 jaar ervaring met veiligheid en kwaliteit

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie