Zonaal veiligheidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zonaal veiligheidsplan"

Transcriptie

1 Lokale politie Leuven Zonaal veiligheidsplan Leuven

2 Colofon Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul Mouchaers, Philipssite 4, 3001 Leuven Redactie: Jean-Paul Mouchaers,Veerle Houbrechts, Stephanie Gille en Dirk Delarue Vormgeving en foto s: Cel Communicatie lokale politie Leuven, Lavinia Wouters en Michael Dirkx Januari 2014 Alle gegevens mogen vrij overgenomen worden mits bronvermelding.

3 Voorwoord Missie - visie - waarden Het zonaal veiligheidsplan Wat doen we? Politie Leuven - Met oog voor iedereen Veiligheid en leefbaarheid Drugs Inbraak Geluidsoverlast Interacties tussen weggebruikers in de zone 30 Optimale bedrijfsvoering Aantrekken en binden van medewerkers Een stapsgewijze implementatie van een geïntegreerd beheer van informatie Op een transparante wijze intern en extern verantwoording afleggen Organogram Een overzicht

4 Voorwoord

5 Bij de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan van de lokale politie Leuven zal de roep om een geïntegreerde en integrale aanpak van de veiligheid sterker klinken dan ooit. Ondersteund door de beleidsnota Excellente politiezorg zijn wij ervan overtuigd dat wij als politie slechts één van de partners zijn die een bijdrage levert aan de maatschappelijke veiligheid. We stellen bovendien vast dat heel wat andere diensten, organisaties en personen actief bezig zijn met belangrijke aspecten van zorg om veiligheid en leefbaarheid. Wij hebben niet de pretentie, noch de intentie of de opdracht om het integrale veiligheidsbeleid in te vullen. Ook dit nieuwe zonaal veiligheidsplan is in feite een zonaal politieplan. Het betreft immers het bedrijfsplan van de lokale politie Leuven. Wij zijn ervan overtuigd dat wij een origineel plan nodig hebben om onze organisatie verder te ontwikkelen en hierdoor een steeds betere en kwaliteitsvollere dienstverlening aan te bieden. Zonaal veiligheidsplan

6

7 Voor ons is het duidelijk dat een zonaal veiligheidsplan van een politiedienst die in de maatschappij verankerd is geen statisch gegeven kan zijn. Een bedrijfsplan van een moderne politiedienst kan zelfs niet gekenmerkt worden door een streven naar stabiliteit. Het zonaal veiligheidsplan van de lokale politie Leuven is een plan waarbij het flexibel omgaan met de gebeurtenissen en het anticiperen op de toekomst de essentie vormen. Daarom kiezen we in dit nieuwe plan bewust voor een beperkt aantal prioriteiten, die vanzelfsprekend kunnen worden aangevuld met nieuwe prioriteiten in de loop van de uitvoering van het plan. Meer dan ooit is het doel van onze organisatie veel belangrijker dan de weg die we zullen volgen. Onze korpsvisie blijft ons leidmotief en wordt ook de komende jaren verder uitgekristalliseerd in de uitvoering van onze strategische doelstellingen die zijn bepaald in het voorliggende zonaal veiligheidsplan, evenals in de invulling van de verschillende functionaliteiten van de basispolitiezorg. Het zonaal veiligheidsplan is goedgekeurd door de leden van de zonale veiligheidsraad op 17 oktober Jean-Paul Mouchaers hoofdcommissaris - korpschef Zonaal veiligheidsplan

8 Missie - visie - waarden

9 Missie Onder het gezag van de bevoegde overheden draagt de lokale politie Leuven, op lokaal niveau en als bevoorrechte partner, bij tot de maatschappelijke veiligheid door het verzekeren van een excellente basispolitiezorg. Visie De lokale politie Leuven wil één lokale politiedienst zijn met een positief imago, die vanuit haar korpsbrede werking en sterke betrokkenheid van alle medewerkers instaat voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en anticipeert op de uitdagingen en dit met oog voor iedereen. Waarden Bij de uitvoering van onze opdrachten gedragen wij ons integer, stellen wij ons dienstbaar op en nemen wij onze verantwoordelijkheid; dit vanuit een sterke betrokkenheid wat zich onder andere uit in een grote actiebereidheid. Zonaal veiligheidsplan

10 Het zonaal veiligheidsplan

11 Het zonaal veiligheidsplan (ZVP) is het bedrijfsplan van de lokale politie Leuven. Het gaat niet enkel over onze prioriteiten voor de komende jaren en de initiatieven die we daarvoor nemen, maar heel onze dagelijkse werking zit erin vervat. In het zonaal veiligheidsplan staan de krijtlijnen van onze werking voor de komende vier jaar uitgeschreven. Het richt zich in de eerste plaats op de veiligheid en leefbaarheid van onze stad. Door ons optimaal te organiseren (optimale bedrijfsvoering) willen wij dit samen met de andere betrokkenen, overheden en burgers, verwezenlijken. In het zonaal veiligheidsplan bepalen we tevens een aantal prioriteiten. Dit zijn thema s waaraan we bovenop onze dagelijkse werking extra aandacht zullen besteden. Voor de concrete aanpak van elke prioriteit wordt een actieplan of project uitgewerkt met een of meerdere operationele doelstellingen. Zonaal veiligheidsplan

12 Wat doen we?

13 Als lokale politie Leuven staan wij dicht bij de burger. Onze taak is het waarborgen van de basispolitiezorg, wat bestaat uit het uitvoeren van 7 kerntaken: onthaal wijkwerking slachtofferbejegening interventie verkeer openbare orde lokale recherche Zonaal veiligheidsplan

14

15 Onthaal Tientallen Leuvenaars, studenten en bezoekers van de stad contacteren onze diensten dagelijks om uiteenlopende redenen en op verschillende manieren. Een slachtoffer van een inbraak belt onze meldkamer om aangifte te doen, een bewoonster gaat naar haar wijkkantoor om melding te maken van sluikstorting of iemand zoekt verkeersinformatie op onze website. Contact met de burger is voor ons erg belangrijk. Het onthaal speelt daarin een cruciale rol. Professionele onthaalbediendes hebben oog voor ieders noden en vragen. Zij verwijzen burgers vriendelijk en beleefd door naar de juiste dienst. Naast investeren in professionele onthaalmedewerkers zetten wij ook in op moderne onthaalruimtes uitgerust met onder andere een e-loket, aangenaam ingerichte wachtruimtes, een fotoautomaat en een kinderhoekje. Ook ons digitaal onthaal wordt niet vergeten. De website van politie Leuven is gebruiksvriendelijk, mobiel en gemaakt op maat van de bezoekers. Via de sociale mediakanalen Twitter en Facebook verhogen wij de interactie met de burger en verlagen de drempel naar politie toe. Zonaal veiligheidsplan

16

17 Wijkwerking Het aanspreekpunt voor de Leuvense burger is zijn wijkinspecteur, die verantwoordelijk is voor een eigen stukje Leuven. Leuven is ingedeeld in vier wijken: Leuven Centrum, Kessel-Lo, Heverlee en Wilsele-Wijgmaal, die telkens verdeeld zijn in sectoren. Elke nieuwe inwoner krijgt de wijkinspecteur over de vloer om de inschrijving te vervolledigen. Ook bij burenruzies treedt de wijkinspecteur bemiddelend op. De mensen in zijn wijk kennen, weten wat er reilt en zeilt, waar de knelpunten liggen is de hoofdtaak van de wijkinspecteur die zijn stukje Leuven beheert als een goede huisvader. Zichtbaar aanwezig zijn in zijn wijk en aanspreekbaar zijn, is dus essentieel. Daarom kom je hem ook meestal te voet of met de fiets tegen. Naast wijkinspecteurs die een geografisch afgebakend gebied onder hun hoede hebben, hebben wij ook vier doelgroepeninspecteurs. Zij houden zich specifiek bezig met de problemen, vragen, interesses van hun doelgroep zijnde de Leuvense horeca, de studenten, de senioren en de ziekenhuizen. Door op maat te werken worden knelpunten snel en gericht aangepakt. Bovendien is het contact erg goed doordat er maar één aanspreekpunt is. Belangrijk is dat de doelgroepinspecteur begrip heeft voor de noden en oog heeft voor de eigenheid van zijn doelgroep. Hij is toegankelijk, maar treedt kordaat en correct op. Zonaal veiligheidsplan

18

19 Slachtofferbejegening De meeste burgers komen in contact met de politie omdat ze slachtoffer werden van een misdrijf: hun portefeuille werd gestolen, hun wagen werd beschadigd of ze werden geslagen door hun partner. Hoewel niet elk feit even ingrijpend is, is het toch belangrijk dat elke politiemedewerker bij eender welke aangifte begrip toont voor het slachtoffer. Hiervoor wordt een speciale training gegeven. Soms is de psychologische impact bij slachtoffers van bepaalde feiten zo groot dat gespecialiseerde hulp noodzakelijk is. Hiervoor beschikken wij over een team van getrainde slachtofferbejegenaars. Zij krijgen extra opleidingen om deze slachtoffers op een gepaste manier op te vangen en te begeleiden. Overdag nemen de medewerkers van de Jeugd- en Sociale dienst deze taak op zich. Na de kantooruren kan een collega uit het team slachtofferbejegenaars opgeroepen worden om bijstand te leveren bij de opvang van deze slachtoffers. Voorts zijn de contacten met andere hulpverleningsdiensten ook belangrijk. Politie zorgt immers alleen voor de eerste opvang, de slachtofferbejeging. Nadien verwijzen wij door naar gespecialiseerde partners als het slachtofferonthaal parket, het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ), e.a. die zorgen voor het slachtofferonthaal en de slachtofferhulp. Zonaal veiligheidsplan

20

21 Interventie Je wagen werd gestolen, er werd bij je thuis ingebroken of je raakte gewond tijdens een verkeersongeval, dan snelt onze Interventiedienst ter plaatse. Zij staan 24u/24u paraat voor dringende politionele tussenkomsten in Leuven. Een grote stressbestendigheid en flexibiliteit zijn essentiële kenmerken voor een interventie-inspecteur. Zij worden gestuurd vanuit één centrale meldkamer waar alle noodtelefoons verwerkt worden. Daarnaast voeren zij ook opdrachten uit in functie van de problemen van het moment. Zo zal er s nachts veelal gepatrouilleerd worden in het Leuvense uitgaansleven, maar als er zich een inbrakenpiek of een gauwdiefstallenplaag voordoet, wordt de focus verlegd. Zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van politie, het blauw op straat, is erg belangrijk. Daarom streven wij ernaar onze medewerkers maximaal de straat op te sturen. Onze Interventiedienst wordt versterkt door een team van hondengeleiders. De drie patrouillehonden en onze drughond worden samen met hun baasjes intensief ingezet. Dit zowel ter ondersteuning van de normale interventieopdrachten als tijdens speciale acties zoals bijvoorbeeld alcohol- en drugcontroles. Zonaal veiligheidsplan

22

23 Verkeer Fietsers, voetgangers, motorrijders, vrachtwagenbestuurders, autobestuurders, kinderen met een step of ouders met een wandelwagen bewegen zich allemaal in het Leuvense verkeer. Onderling respect en begrip tussen de weggebruikers is noodzakelijk om ongevallen te vermijden. Maar ook het respecteren van de verkeersregels is essentieel. Onze verkeersdienst zorgt er mee voor dat iedereen zich zo veilig en vlot mogelijk kan bewegen. Daarom houden zij bijna dagelijks gerichte verkeerscontroles gaande van alcoholcontroles, controle op zwaar vervoer, controle op opgefokte bromfietsen tot fietslichtcontroles. Met de flitswagen wordt de snelheid van bestuurders gemeten op kritieke en/of gevaarlijke punten in Leuven zoals bijvoorbeeld in de zone 30 en aan scholen. Daarnaast volgen onze motorrijders de openbare werken in Leuven erg nauw op om de hinder voor de Leuvenaar tot het minimum te beperken. Een andere belangrijke taak is het afleveren van vergunningen voor de inname van de openbare weg. Wil je een stelling plaatsen voor je deur, ga je verhuizen en moet je een lift kunnen plaatsen op straat, kom dan langs bij onze Dienst Vergunningen voor de nodige documenten. Zonaal veiligheidsplan

24

25 Handhaving openbare orde Leuven is een bruisende stad met jaarlijks heel wat evenementen. Om de stad leefbaar te houden voor iedereen moet elke organisator toelating vragen aan de stad. Jaarlijks worden er meer dan 1000 toelatingen aangevraagd. Door op deze manier te werken, kan de politie op voorhand inschatten welke maatregelen getroffen moeten worden om het evenement veilig en vlot te laten verlopen en of politie-inzet nodig is. Soms is het voldoende dat de organisator zelf maatregelen neemt. Maar bij heel wat evenementen is politie-inzet nodig. Voor elk evenement wordt steeds een uitgebreide risico-analyse gemaakt. Achteraf volgt steeds een evaluatie. Een jaarlijkse training zorgt ervoor dat onze medewerkers weten hoe ze moeten reageren in welke situatie. Ook een training met integratie van de speciale middelen als de sproeiwagen en de paarden zit in dit pakket. Daarnaast beschikt onze politiezone over een ruim aanbod aan beschermende kledij, schilden en wapenstokken en speciale voertuigen met een brandwerende laag, die gebruikt kunnen worden tijdens opdrachten in het raam van handhaving openbare orde. Zonaal veiligheidsplan

26

27 Lokale recherche Een zaak gestart door de Interventiedienst, een tip van een informant of een van een wijkinspecteur kan voldoende zijn voor een rechercheur om een onderzoek te openen. Onze onderzoekers bijten zich vast in een zaak en spitten deze tot op de bodem uit. Hiervoor maken zij gebruik van allerhande technieken zoals telefonieonderzoek, videoverhoren of voeren zij huiszoekingen uit. Om rechercheur te worden volg je een gespecialiseerde opleiding van drie maanden. Rechercheurs werken veelal in burgerkledij omwille van de aard van hun opdrachten. Wanneer ze ergens moeten tussenkomen, herken je hen aan de rode politiearmband. Onze recherchedienst is opgedeeld in verschillende teams die elk een bepaald fenomeen onder hun hoede hebben zoals onder andere schijnhuwelijken, diefstallen en drugs. Daarnaast zijn er nog twee infoteams die voor hun collega s informatie vergaren inzake bestuurlijke (protestacties, kraakpanden, graffiti, ) en gerechtelijke (drugs, diefstallen, ) politie. Zonder een goede informatiedoorstroming vanuit het ganse korps, kan een recherchedienst niet werken. Op verschillende overlegmomenten wordt informatie gedeeld. Ook het Lokaal informatiekruispunt bundelt alle informatie en volgt arrondissementeel en nationaal bepaalde fenomenen op. Zonaal veiligheidsplan

28 Politie Leuven Met oog voor iedereen

29 Wij zijn een beschikbare, toegankelijke en bereikbare politiedienst. Elke burger kan 24u/24 uur bij politie Leuven terecht voor aangiftes, klachten of vragen. Dit kan via persoonlijk contact, op een van de onthaalpunten, telefonisch of via digitale weg (website, , Facebook en Twitter). Op vind je onze contactgegevens, openingsuren en informatie over wie je wijkinspecteur is en hoe je hem kan bereiken. Onze website is toegankelijk via mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. Wil je snel op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes, wegenwerken en verkeerscontroles volg ons dan op Twitter of Zonaal veiligheidsplan

30

31 Veiligheid en leefbaarheid Wij blijven alle nodige initiatieven nemen om op een doeltreffende en efficiënte wijze een politionele bijdrage te leveren om er voor te zorgen dat Leuven een leefbare en veilige stad is en blijft waar de inwoners, studenten, bezoekers, zich veilig voelen en dat deze tevreden zijn over het politieoptreden.

32 Burgers kampen soms met een onveiligheidsgevoel. Dit is het geval als je rechtstreeks slachtoffer bent van een crimineel feit of van een onveilige verkeerssituatie. Maar ook mensen die niet rechtstreeks betrokken zijn, kunnen zich onveilig voelen. Criminaliteit komt voor in verschillende vormen. Dat kan gaan van kleine tot ernstige en zelfs georganiseerde criminaliteit. De lokale politie Leuven schenkt de nodige aandacht aan elke criminaliteitsvorm, groot én klein. Er wordt steeds een gepast gevolg aan gegeven. Het drukke en steeds toenemende verkeer in onze stad geeft onmiskenbaar aanleiding tot diverse verkeersproblemen. Het is een belangrijke taak van de lokale politie Leuven om mee te zorgen voor een vlotte verkeersdoorstroming in onze stad. Daarnaast treden wij ook op bij verkeersinbreuken en verkeersongevallen. Bij overlast gaat het over storend gedrag dat vooral op de leefbaarheid een nefaste invloed heeft. De politie treedt hier op indien een politionele aanpak nodig is. Bij bepaalde geplande evenementen (Beleuvenissen, Marktrock, voetbalwedstrijden,.) is de inzet van politie voor de ordehandhaving noodzakelijk om de veiligheid te kunnen waarborgen. Maar we kunnen ook te maken krijgen met onvoorziene gebeurtenissen zoals rampen (overstromingen, grote branden,. ) die ernstige gevolgen kunnen hebben op de veiligheid. De politie bereidt zich daarop voor door nood- en crisisplannen uit te werken en in te oefenen. Zonaal veiligheidsplan

33 De voorbije jaren heeft politie Leuven tal van initiatieven genomen om bij te dragen tot een veilige en leefbare stad. In het raam van dit zonaal veiligheidsplan leveren we extra inspanningen inzake vier prioriteiten: Drugs Inbraak Geluidsoverlast Interacties tussen weggebruikers in de zone 30 Zonaal veiligheidsplan

34

35 Drugs Waarom vinden wij dit belangrijk? Drugs is een fenomeen dat in elke stad of gemeente voorkomt, al is dit niet steeds even zichtbaar. Druggebruik, drugdealen, hebben onder andere een invloed op het onveiligheidsgevoel en op het imago van de stad maar zorgt ook voor overlast en heeft een grote maatschappelijke kost. Vooral de impact op jonge druggebruikers is erg groot. Het Leuvense stadsbestuur en het Leuvense parket, maar vooral de bevolking verwachten van politie Leuven dat ze de strijd tegen drugs opdrijven. Wat doen wij hier aan? De lokale politie Leuven heeft vooral oog voor de aanwezigheid van drugs in het straatbeeld en dit zowel op het vlak van druggebruik als op het vlak van drugverkoop. Elke klacht of melding inzake druggebruik (of een vermoeden van) wordt ernstig genomen en wordt snel behandeld. Informatiedoorstroming is essentieel in de aanpak van drugs. Daarnaast werkt zij in samenwerking met de Leuvense Preventiedienst een projectmatige aanpak uit in het raam van drugpreventie. Zonaal veiligheidsplan

36

37 Inbraak Waarom vinden wij dit belangrijk? Alle Leuvenaars, inclusief de studenten, moeten zich veilig voelen in hun woning. Slachtoffer worden van een inbraak heeft een grote invloed op het subjectieve onveiligheidsgevoel, dit is het slachtoffer voelt zich niet meer veilig in zijn eigen huis. Daarnaast zijn er nog de kosten voor de vervanging van de gestolen voorwerpen, de kosten voor de opgelopen schade, Dit geldt niet enkel voor woningen maar ook voor winkels, bedrijven, horecazaken, scholen,. Wat doen wij hier aan? De lokale politie Leuven levert al jaren inspanningen op het vlak van de aanpak van inbraken en steekt de komende jaren nog een tandje bij. Wij hebben hierbij oog voor nieuwe evoluties; zoals nieuwe soorten buit, specifieke locaties, maar ook de manier waarop de inbrekers deze feiten plegen (gebruik van technologische snufjes,.). Feitenreeksen en dadergroepen krijgen extra aandacht, maar ook het luik preventie, onder andere technopreventief advies, aanbod vakantietoezicht, komt ruimschoots aan bod. Zonaal veiligheidsplan

38

39 Geluidsoverlast Waarom vinden wij dit belangrijk? (Kot)feestjes, evenementen, zijn dagelijkse kost in een bruisende stad zoals Leuven. De organisatie van evenementen brengt wel eens geluidsoverlast met zich mee. Geluidsoverlast is echter niet enkel toe te schrijven aan het uitgaansleven maar ook de organisatie van talrijke privé-initiatieven, zoals bijvoorbeeld een zomerse BBQ of een tuinfeest zorgt wel eens voor wat decibels teveel. Leefbaarheid staat centraal in onze stad. Het is daarbij belangrijk om een gezond evenwicht te vinden tussen wonen en leven. Daarnaast hebben lokale politie Leuven en stad Leuven ook oog voor de gezondheid van de inwoners. Talrijke wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat geluidsoverlast, voornamelijk door elektronisch versterkte muziek, gehoorschade veroorzaakt. Wat doen wij hier aan? Lokale politie Leuven draagt haar steentje bij in de strijd tegen geluidsoverlast. Zij voert, in samenwerking met stad Leuven en andere partners, een duidelijk en transparant handhavingsbeleid inzake geluidsoverlast. Daarnaast wordt de nodige aandacht besteed aan preventie van geluidsoverlast. Zonaal veiligheidsplan

40

41 Interacties tussen weggebruikers in de zone 30 Waarom vinden wij dit belangrijk? Je kind veilig naar school laten gaan, snel met de fiets even een inkoop doen. Iedereen heeft baat bij een verkeersveilig Leuven. Uit de meest recente buurtbevraging blijkt dat Leuvenaars meer wakker liggen van verkeer dan bijvoorbeeld van criminaliteit. Zij vragen dat de Leuvense politie de interacties tussen de verschillende weggebruikers prioritair aanpakt. Niet alleen bewoners en bezoekers van Leuven, maar ook de lokale politie Leuven en het stadsbestuur streven naar een verkeersveilige stad. Wat doen wij hier aan? Politie Leuven werkt specifiek op het (rij)gedrag van automobilisten, fietsers, bromfietsers en voetgangers in de zone dertig. Hierbij focust ze op het respecteren van de verkeersregels (rood licht, verboden richting, voorrang verlenen, gsm-gebruik, gordeldracht, alcoholgebruik, ). Daarnaast werken wij mee aan provinciale en nationale acties zoals de BOB-campagne, campagne gordeldracht,. Zonaal veiligheidsplan

42

43 Optimale bedrijfsvoering Wij blijven de komende jaren de nodige initiatieven nemen en blijven investeren in onze organisatie met het oog op een nog beter optimaal en kwaliteitsvol functioneren van ons politiekorps.

44

45 Om een optimale en kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen, zet de lokale politie Leuven integere, bekwame, gemotiveerde en tevreden medewerkers in. Daarnaast zijn voldoende en aangepaste logistieke middelen nodig om goed te functioneren en moeten we beschikken over een goed informatiebeheer. Zoals bij elke organisatie of bedrijf is het afgeleverde werk het resultaat van bedrijfsprocessen die telkens uit een reeks opeenvolgende activiteiten bestaan. We verbeteren het verloop van die bedrijfsprocessen voortdurend. Zo passen wij bepaalde bedrijfsprocessen aan om efficiënter (verkorten, minder middelen nodig,.) te werken zonder in te boeten op de kwaliteit van het resultaat. In het raam van dit zonaal veiligheidsplan leveren we extra inspanningen inzake drie prioriteiten: Aantrekken en binden van medewerkers Een stapsgewijze implementatie van een geïntegreerd beheer van informatie Op een transparante wijze intern en extern verantwoording afleggen Zonaal veiligheidsplan

46

47 Aantrekken en binden van medewerkers Waarom vinden we dit belangrijk? De medewerkers vormen het kloppend hart van de lokale politie Leuven. De schaarste op de arbeidsmarkt, de nakende pensioneringsgolf, het personeelsverloop,.. vormen een bedreiging voor elke organisatie, zo ook voor ons. De Leuvense bevolking, maar ook het Leuvense stadsbestuur en andere partners rekenen op bekwame politiemedewerkers om een bijdrage te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid van de stad Leuven. Wat doen wij hier aan? Politie Leuven neemt de nodige initiatieven om permanent te kunnen rekenen op de (operationele) inzetbaarheid van de medewerkers. Tegelijk waakt ze hierbij over het welzijn en de motivatie van haar medewerkers. Kortom, de lokale politie Leuven wil een goede werkgever zijn met betrokken en professionele medewerkers. Om dit te realiseren leveren wij extra inspanningen door onder andere de medewerkers de mogelijkheid te bieden opleidingen te volgen, nieuwe mensen aan te trekken, sociale activiteiten zoals de jaarlijkse korpsdag of het sinterklaasfeest te organiseren,. Zonaal veiligheidsplan

48

49 Een stapsgewijze implementatie van een geïntegreerd beheer van informatie Waarom vinden wij dit belangrijk? In een politieorganisatie staat het werken met informatie centraal. Zij kan alleen maar goed functioneren als ze doelmatig omgaat met informatie, zowel politionele informatie als informatie gericht op de eigen werkzaamheden. Daarenboven is het belangrijk dat de infrastructuur goed uitgebouwd is en dat er processen uitgetekend zijn om de informatie toegankelijk te maken voor alle medewerkers opdat zij deze informatie op een juiste manier kunnen gebruiken. In het raam van de snelle technologische vooruitgang en de steeds toenemende verwachtingen ter attentie van de politie is er nood aan een geïntegreerd beheer van alle informatie. Wat doen wij hieraan? De lokale politie Leuven neemt de nodige stappen om de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste medewerkers te krijgen. Hiertoe nemen wij onder meer volgende initiatieven: het intranet op een transparante manier vernieuwen en verder uitbouwen het beheer van de post (zowel de papieren als de digitale) het optimaliseren van de (interne) overlegmomenten De implementatie van het softwarepakket SharePoint 2013 vormt een rode draad binnen deze initiatieven. Zonaal veiligheidsplan

50

51 Op een transparante wijze intern en extern verantwoording afleggen Waarom vinden wij dit belangrijk? Welke aankoopdossiers worden opgestart? Hoe worden de middelen ingezet? Hoe werkt de lokale politie Leuven?, Wat zijn de resultaten van de alcoholacties?, Hoeveel daders werden gevat?,. De roep naar maatschappelijk verantwoord ondernemen is groter dan ooit. Van organisaties, zo ook van ons, wordt verwacht dat ze verantwoording afleggen. In tijden van budgettaire schaarste is deze roep zelfs nog groter. Hieraan gekoppeld rijst de vraag naar efficiëntie. Wat doen wij hieraan? De lokale politie Leuven is van mening dat ze nog een stapje verder kan zetten in het afleggen van verantwoording, en dit zowel naar interne (medewerkers) als naar externe (stadsbestuur, parket, bevolking,.) partners. Hiertoe nemen wij de nodige initiatieven, zoals onder meer het uitbrengen van een jaarlijks activiteitenverslag en blijven we investeren in de website en de sociale media kanalen. Niet enkel moeten we als organisatie verantwoording afleggen, ook onze medewerkers en de interne diensten leggen verantwoording af over datgene waar ze verantwoordelijk voor zijn. Tevens zal de lokale politie Leuven actief op zoek gaan naar een concrete invulling van de slogan meer doen met dezelfde middelen. Zonaal veiligheidsplan

52 Organogram

53 ORGANISATIEMODEL LOKALE POLITIE LEUVEN Algemene directie Dienst Interne controle Korpschef Adjunct-korpschef Beleidsadviseur Cel Communicatie Beleidssecretariaat Cel Strategische analyse Juridische cel Afdeling Verkeer en Gebiedsgebonden werking Afdeling Politiehulp Afdeling Evenementenbeheer Afdeling Informatiebeheer Afdeling HRM Afdeling Materiële middelen Wijkdienst Interventiedienst BFBA Dienst Financiën en Logistiek Dienst Verkeer Wachtleiding en Onthaal Lokaal informatiekruispunt (LIK) Dienst Technologie Doelgroepenwerking Lokale onderzoeksdienst (LOD) Fietsendienst en Arr. stallingsplaats Jeugd- en Sociale dienst (JSD) Zonaal veiligheidsplan

54 Een overzicht

55 ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID Inbraak Geluidsoverlast Interacties zone 30 Drugs MISSIE VISIE WAARDEN Geïntegreerd systeem beheer informatie OPTIMALE BEDRIJFSVOERING Transparant verantwoording afleggen Aantrekken/binden medewerkers PZ LEUVEN Zonaal veiligheidsplan

56 Politie Leuven - Met oog voor iedereen

Lokale politie Leuven. Zonaal veiligheidsplan

Lokale politie Leuven. Zonaal veiligheidsplan Lokale politie Leuven Zonaal veiligheidsplan 2014-2019 Colofon Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul Mouchaers, Philipssite 4, 3001 Leuven Redactie: Jean-Paul Mouchaers,Veerle Houbrechts, Stephanie Gille

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

Wie is wie bij de Leuvense politie? Leuven

Wie is wie bij de Leuvense politie? Leuven Wie is wie bij de Leuvense politie? 2016 Leuven Colofon Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul Mouchaers, Philipssite 4, 3001 Leuven Redactie: hoofdcommissaris Jean-Paul Mouchaers Cel Communicatie Voorwoord

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van politie. Korte inhoud

Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van politie. Korte inhoud Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van politie Bart Somers Burgemeester Mechelen Korte inhoud Juridisch kader Bestuurlijke & Gerechtelijke overheid Bestuurlijke overheid en politiebeleid

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone

De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone Gwen Merckx, korpschef Lokale PolitieZone Rupel Missie - Visie - Waarden van de Lokale PolitieZone Rupel: richtbaken in gans onze werking Missie

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

Wie is wie bij de Leuvense politie? Leuven

Wie is wie bij de Leuvense politie? Leuven Wie is wie bij de Leuvense politie? 2015 Leuven Colofon Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul Mouchaers, Philipssite 4, 3001 Leuven Redactie: hoofdcommissaris Jean-Paul Mouchaers Cel Communicatie Voorwoord

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5346) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Politie Leuven in de schijnwerpers, p. 1 POLITIE LEUVEN IN DE SCHIJNWERPERS

Politie Leuven in de schijnwerpers, p. 1 POLITIE LEUVEN IN DE SCHIJNWERPERS Politie Leuven in de schijnwerpers, p. 1 POLITIE LEUVEN IN DE SCHIJNWERPERS Politie Leuven in de schijnwerpers, p. 2 Politie Leuven in de schijnwerpers, p. 3 Politie Leuven in de schijnwerpers Voorwoord

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN?

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATIES VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATORS WAAROM SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE POLITIEWERKING?? Sociale media vormen

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5349) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5396) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Bevolkingstevredenheidsonderzoek

Bevolkingstevredenheidsonderzoek Bevolkingstevredenheidsonderzoek Lokale Politie Politiezone Erpe-Mere/Lede Korpsleiding Administratief Centrum 2 9340 Lede T +32 53 60 64 64 1 Inleiding Met het oog op de gemeenschapsgerichte politiezorg

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan

Zonaal Veiligheidsplan Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat 88 B-2800 Mechelen Zonaal Veiligheidsplan PZ 5358 2009-2012 PZ Mechelen (5358) 1 Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat

Nadere informatie

Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI

Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI Lokale politie HAZODI Thonissenlaan 15 3500 Hasselt Tel.: 011 22 29 82 - fax: 011 22 10 80 politie@hazodi.be - www.hazodi.be Twitter: @pzhazodi - facebook: politie

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle 1. Doelstellingen 1.1. Dit samenwerkingsakkoord dient om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf 7 rechten van het slachtoffer Recht op een correcte en tactvolle behandeling Recht op het krijgen van informatie Recht op het

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

Prioriteit 1: VERKEER

Prioriteit 1: VERKEER Luik VEILIGHEID & LEEFBAARHEID Prioriteit 1: VERKEER Hoofdinspecteur Alex De Clercq Projectbegeleider: Commissaris Geert Van Hoecke / Inspecteur Kristof Bauwens Wij willen bijdragen tot het beheersen van

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5416) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport POLITIEZONE TYPOLOGIE 5 ELLEN VAN

Nadere informatie

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers Verslag: Stellingen Dag van het Slachtoffer 2014 Groep 4 Datum: 21 februari 2014 Liesbeth Schrijvers Slachtofferbejegening Federale Politie Isabelle Vanderhoeven Directoraat-generaal Justitiehuizen Slachtofferonthaal

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

5388 PZ Leuven 2009-2012 2014-2017. Lokale politiezone

5388 PZ Leuven 2009-2012 2014-2017. Lokale politiezone 5388 PZ Leuven Z ONAAL V EILIGHEIDS- P LAN 2009-2012 2014-2017 Lokale politiezone i Zonale veiligheidsraad Dhr. L. Tobback, burgemeester van Leuven Dhr. P. Vits, procureur des Konings te Leuven Dhr. J.P.

Nadere informatie

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Inhoud Achtergrond Strategische doelstelling verkeersveiligheid Operationele doelstellingen

Nadere informatie

De politie biedt hulp vanaf het moment dat de school het geweld meldt. Deze melding kan op volgende manieren:

De politie biedt hulp vanaf het moment dat de school het geweld meldt. Deze melding kan op volgende manieren: Lokale Politie Antwerpen Titel: Scholenprotocol Subtitel: Afspraken tussen politie, scholen, parket en de stad Wat doet de politie in geval van geweld op school of rond de school? De politie biedt hulp

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid (Legende : NV = vorig jaar niet vermeld) Overdreven en onaangepast snelheid 2015 Onbemande camera s Overtredingen rood licht 204 153 Overtredingen snelheid 3213 121 Bemande camera s

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Lisa Delbrassine Wim Van Immerseel

Lisa Delbrassine Wim Van Immerseel Lisa Delbrassine Wim Van Immerseel Overzicht Historiek Visie Algemene principes & regels Doelstellingen & prioriteiten Politioneel Snelheidsbeleid Integraal & geïntegreerd Historiek Verkeersongevallen

Nadere informatie

Analyse verkeersongevallen

Analyse verkeersongevallen Analyse verkeersongevallen Voorwoord De verkeerspolitie stemt haar verkeersveiligheidsbeleid al jaren af op basis van objectieve gegevens. Zij heeft hiervoor de beschikking over een jaarlijks groeiende

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2011 -- 2020

ACTIEPLAN 2011 -- 2020 Verkeersveiligheid GEWE STELIJK ACTIEPLAN 2011 -- 2020 SGVV BHG Strategische en operationele goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 3 maart 2011 1Verminderen van de verkeerssnelheid

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

2016: de eerste cijfers

2016: de eerste cijfers 2016: de eerste cijfers Het beleid van de politiezone Schelde-Leie wordt omschreven in het zonaal veiligheidsplan 2014-2017. Dit plan werd goedgekeurd door de ministers van binnenlandse zaken en justitie.

Nadere informatie

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30 Preventie Voorrang 2 Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers HCP Koen Wouters - HINP Jo Daniels

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5364) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 9,7% gedaald Goed rapport voor Politie Gent! 17/02/2014 De

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Elke dag worden mensen slachtoffer van een misdrijf Historiek Slachtofferhulp Eerste

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk Deel 5 Werking Recherche Omdat we meer en meer ondervonden dat onze dienst weinig of geen binding meer had met de jongeren van onze stad, werd in 2011, binnen de dienst recherche, een aparte jeugddienst

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Fabeltjesland: gebeurtenissen op 23/01/09.

Kinderdagverblijf Fabeltjesland: gebeurtenissen op 23/01/09. Kinderdagverblijf Fabeltjesland: gebeurtenissen op 23/01/09. Kwalitatieve multidisciplinaire samenwerking in crisisomstandigheden. Toelichting gebeurtenissen Multidisciplinaire samenwerking Hoe aangepakt

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Procedure na de verkeersinbreuk Beleid inzake verkeersveiligheid Acties De procedure De procedure De onmiddellijke inning De retributie

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Politieraad 11-10- 2011 Joost Duhamel VOORWOORD Deze opdrachtbrief geldt voor mijn mandaat als korpschef van de politiezone

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE WIE WORDT AANZIEN ALS SLACHTOFFER? geen eenduidige definitie ieder vanuit eigen invalshoek voor iedereen verschillend

Nadere informatie

Persmap Politiezone Westkust

Persmap Politiezone Westkust Persmap Politiezone Westkust Agendapunten Jaarverslag 2013 Geplande snelheids-en alcoholcontroles maand oktober Verkeerslessen voor de laatste graad van de lagere school Startschot campagne Veilig fietsen

Nadere informatie

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Problemen van de politie bij de aanpak van potentiele agressie op het terrein Studiedag 18/11/2016 1 DE GEÏNTEGREERDE POLITIE 1 Gemeentepolitie Rijkswacht Gerechtelijke politie Geïntegreerde politie op

Nadere informatie

Overzicht van het participatietraject

Overzicht van het participatietraject Bijlage: Overzicht van het participatietraject In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de bijdragen van de verschillende partijen in de totstandkoming van de Evenementenverordening 2014. De reacties

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

COMMISSIE VEILIGHEIDSBELEID 14 januari 19 uur zaal 7 Stadhuis VERSLAG OPENBARE ZITTING

COMMISSIE VEILIGHEIDSBELEID 14 januari 19 uur zaal 7 Stadhuis VERSLAG OPENBARE ZITTING COMMISSIE VEILIGHEIDSBELEID 14 januari 19 uur zaal 7 Stadhuis VERSLAG OPENBARE ZITTING Aanwezig: 1. Effectieve leden Renate HUFKENS Fred DEBRUN Laila EL ABOUZI Pierre NEEFS Liesbet STEVENS Mieke WELLENS

Nadere informatie

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten PZ Het Houtsche Actieplan Eigendomsdelicten FENOMEEN EIGENDOMSDIEFSTAL 2009-2012: één van de prioriteiten in ZVP (03/06/08) met nadruk op : + woninginbraken inbraak in gebouwen + voertuiginbraken + fietsdiefstallen

Nadere informatie

politiezone Vlas Kortrijk - Kuurne - Lendelede buurt bevraging 2007 eindrapport inzake de enquête en buurtgesprekken

politiezone Vlas Kortrijk - Kuurne - Lendelede buurt bevraging 2007 eindrapport inzake de enquête en buurtgesprekken politiezone Vlas - Kuurne - Lendelede buurt bevraging 2007 eindrapport inzake de enquête en buurtgesprekken BUURTBEVRAGING 2007 EINDRAPPORT INZAKE DE ENQUÊTE EN DE BUURTGESPREKKEN zonaal veiligheidsplan

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse

25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse ZEBRA = ZEllik + Bekkerzeel +Relegem + Anders 25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse UW WIJKAGENTEN Een POLITIEMAN belt aan hij spreekt FRANS hij kan zijn DIENSTKAART niet tonen hij draagt geen

Nadere informatie

BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!!

BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!! Nieuwsbrief Nummer 4 Mei 2012 Veilig in de Hamershof BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!! Dit is de vierde nieuwsbrief Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentrum De Hamershof. Deze

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 214 ( foto s teambuilding 214) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

Verslag commissie Veiligheidsbeleid 12 februari 2013. Commissie veiligheidsbeleid 12 februari 2013 19 uur Verslag

Verslag commissie Veiligheidsbeleid 12 februari 2013. Commissie veiligheidsbeleid 12 februari 2013 19 uur Verslag Commissie veiligheidsbeleid 12 februari 2013 19 uur Verslag Aanwezig: 1. Effectieve leden Danny PIETERS Gunther RENS Renate HUFKENS Laila EL ABOUZI Pierre NEEFS Lothe RAMAKERS Liesbet STEVENS Herwig BECKERS

Nadere informatie

BTO. Bevolkingstevredenheidsonderzoek PZ BRAKEL. CSD Oudenaarde/Beleidsondersteuning i.s.m. PZ Brakel. mei 2008

BTO. Bevolkingstevredenheidsonderzoek PZ BRAKEL. CSD Oudenaarde/Beleidsondersteuning i.s.m. PZ Brakel. mei 2008 BTO Bevolkingstevredenheidsonderzoek PZ BRAKEL CSD Oudenaarde/Beleidsondersteuning i.s.m. PZ Brakel mei 2008 1 situering in de beleidscyclus Tijdspad ZVP 2009-2012 Beleidsvoorbereiding BTO Beleidsbepaling

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Beschikbare data en het belang van een goede registratie. Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen

Beschikbare data en het belang van een goede registratie. Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen Beschikbare data en het belang van een goede registratie Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen Inhoud Kennismaking met mogelijke bronnen Toepassing op kerntaak Datacleaning Gegevensverwerking

Nadere informatie

Politiezone Vlas verdrievoudigt de alcoholcontroles

Politiezone Vlas verdrievoudigt de alcoholcontroles Persnota 20 mei 2014 Politiezone Vlas verdrievoudigt de alcoholcontroles Horeca, gemeentebesturen en politie strijden samen tegen alcoholmisbruik achter het stuur Burgemeesters Vincent Van Quickenborne

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren en behouden van een veiligheidscultuur in de gemeente Ledegem. De grootste vraag waarop het actieplan verkeersveiligheid

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

FAQ P&V Auto Jr. FAQ /6

FAQ P&V Auto Jr. FAQ /6 FAQ P&V Auto Jr. 1. Wat zijn de voordelen van P&V Auto Jr.? 2. Wat houden de extra diensten van P&V Auto Jr. precies in? 3. Welke informatie verzamelt P&V van mij? 4. Wie krijgt de informatie van mijn

Nadere informatie

HET FENOMEEN TERRORISME

HET FENOMEEN TERRORISME TERRORISME Sinds de 11 september 2001, is het fenomeen terrorisme nog steeds brandend actueel en geniet steeds van een permanente aandacht vanwege de overheden. Hij werd trouwens als prioriteit in het

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 3 gekwetsten licht gewond 7 gekwetsten

Nadere informatie

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom?

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? Wie is de baas van de lokale politie? Tools om te Meten en met de 5 x 5 stelling Cultureel en organisatorisch kader : Gemeenschapsgerichte en performante politiezorg Invullen van het begrip in dit conceptueel

Nadere informatie