Deel 6 Resultaten. Recherchewerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 6 Resultaten. Recherchewerk"

Transcriptie

1 Deel 5 Werking Recherche Omdat we meer en meer ondervonden dat onze dienst weinig of geen binding meer had met de jongeren van onze stad, werd in 2011, binnen de dienst recherche, een aparte jeugddienst opgericht. In een moderne samenleving, waarbij jongeren steeds mondiger en gewelddadiger worden, is er nood aan een dienst welke deze jongeren van dichtbij volgt, de nodige contacten legt en daar waar nodig kordaat optreedt. Komt daarbij dat een aparte jeugddienst niet enkel nuttig is voor de jongeren zelf, maar ook kan fungeren als aanspreekpunt voor scholen, jeugdinstanties, ouders,.. Om de drempel te verlagen werd de dienst ondergebracht in een apart lokaal dat specifiek werd ingericht om jongeren in een aangename, losse en minder vijandige omgeving te ontvangen. Kort samengevat houdt de dienst zich o.a. bezig met : - vast aanspreekpunt te zijn voor interne en externe partners - contacten te optimaliseren tussen diverse instellingen zoals scholen,. - het creëren van een dienst waar jongeren, maar ook ouders terecht kunnen met hun problemen - het wegnemen van de drempelvrees voor jongeren, zowel slachtoffers als daders - probleemjongeren in kaart te brengen, opvolgen en de nodige contacten te leggen - het streven naar een sfeer van wederzijds respect tussen de jongeren en de leden van de jeugddienst - het inspelen op problemen met jongeren zoals overlast op speelpleintjes, spijbelaars, drugproblematiek, overlast op fuiven,. - gesprekken te voeren met jongeren om na te gaan waarom zij bepaalde feiten hebben gepleegd (er kunnen altijd achterliggende redenen zijn zoals problemen thuis, druk van andere jongeren, pesten,.) - het verzamelen van nuttige informatie Jaarverslag 2011 LPL

2 Recherchewerk Feit Aantal onderzochte Opgehelderde feiten % feiten 2011 van de onderzochte Diefstal geweld ,9 Zware diefstal ,5 Gewone diefstal ,5 Drugs ,6 Vandalisme ,0 Valse geschriften ,0 Verdwijning, ontvoering ,0 Mensenhandel ,9 Slagen en verwondingen ,2 Bedreiging, belaging ,2 Financieel ,0 Oplichting, fraude ,1 Zeden ,3 Doodslag, moord ,0 Intrafamiliaal geweld ,0 Verdachte handelingen ,0 Totaal ,9 De dienst recherche helderde 338 van de 505 onderzochte feiten op. Dit is 66,9% (in 2010 was dit 69,5%). Diefstallen en drugs blijven nog steeds de belangrijkste feiten om te onderzoeken. De daling van de cijfers van zware diefstal (in 2010 : 91 feiten waarvan 81 opgehelderd) is te wijten aan het uitzonderlijk hoge cijfer van Toen sloeg een dievenbende massaal toe. De daders werden in de loop van 2011 opgepakt. In 2011 zien we vooral het aantal geweldmisdrijven (diefstallen met geweld, slagen en verwondingen, bedreigingen, belagingen,.) en bedrogmisdrijven (fraude en oplichting, financiële misdrijven, valsheid in geschriften,.) toenemen. 81 Jaarverslag 2011 LPL

3 Dossiers, processen-verbaal, kantschriften In 2011 werden 391 dossiers opgestart (dit zijn er 66 meer dan in 2010) waarvan er nog 64 lopende zijn (begin 2012). Eén dossier kan meerdere feiten, slachtoffers en daders bevatten, waardoor heel wat onderzoek nodig is. De laatste jaren is er meer en meer tijd nodig om deze onderzoeken uit te voeren. Daardoor duurt het veel langer eer een dossier kan afgesloten worden. Veel van de onderzochte dossiers van 2011 zijn in 2012 dus nog steeds in onderzoek. Door de dienst recherche werden 3139 gerechtelijke processen-verbaal opgesteld. Aan de meerderheid van deze processen-verbaal gaan verschillende onderzoeksdaden vooraf zoals arrestatie, verhoor, huiszoeking, vaststelling, buurtonderzoek, inbeslagname,.. In 2010 werd een kwaliteitsfiche ontwikkeld die vastlegt wat de minimum kwaliteitsnorm is van een proces-verbaal. In 2011 werd deze taak overgedragen aan een burgerpersoneelslid, die hier het grootste deel van haar tijd aan besteed. De dienst recherche behandelde 708 opdrachten van het parket (in 2010 : 542) en hield toezicht op 168 (in 2010 :94) personen die vrij kwamen onder voorwaarden en 9 personen (in 2010 : 8) die huisarrest opgelegd kregen. Verder verzamelt en deelt de dienst recherche heel wat informatie, wat een belangrijke taak is voor deze dienst. Aantal gepresteerde uren per feit Feit Aantal gepresteerde uren Bedrogsmisdrijven 3160 Beschadigingen/vandalisme 55 Diefstallen 2788 Drugs 1567 Financiële misdrijven 1019 Geweld/agressie 887 Intrafamiliaal geweld 317 Vreemdelingenwetgeving 368 Zedenfeiten 1187 NOOT : In dit overzicht zijn niet meegerekend : de uren besteed aan bijtaken zoals bijstand leveren aan andere diensten, opleiding, afwezigheden, 82 Jaarverslag 2011 LPL

4 Technische vaststellingen Technische vaststellingen worden uitgevoerd door een sporenteam. Nadat in 2010 dit team werd opgericht, konden zij in 2011 hun werkzaamheden ten volle uitvoeren. Technische vaststellingen, uitgevoerd door de zone zelf, worden beperkt tot de feiten : diefstallen met braak, diefstallen uit voertuigen en het nemen van vergelijkingssporen van verdachte personen. We zijn vooral verheugd om vast te stellen dat de technische vaststeller een ingeburgerd iemand is geworden binnen onze zone waarbij er een duidelijk vertrouwen heerst in de deskundigheid van deze mensen en ook in hun overtuiging om de taken goed te doen. Ook de Lierse burger onthaalt het initiatief positief. Er werd(en) : 164 sporen genomen bij diefstallen met braak 57 sporen genomen bij diefstallen uit voertuigen 107 keer een technische vaststeller thuis opgeroepen om sporen te komen nemen Het aantal opgenomen sporen zijn de sporen die door de technische vaststellers aangetroffen werden en waar visueel werd vastgesteld dat ze mogelijk bruikbaar waren. Op een plaats delict kunnen nl. talrijke sporen genomen worden maar de opgenomen sporen zijn daarom nog niet bruikbaar of achtergelaten door de verdachten. Sporen kunnen ook onoordeelkundig bijgemaakt of vernield worden door de slachtoffers of andere personen die ter plaatse zijn/komen. Van wat werden sporen genomen? 90 schoenen 12 DNA 17 vingerafdrukken 1 oorafdrukken 3 biologische sporen 1 banden 2 handschoenen 2 handafdrukken 2 verf 83 Jaarverslag 2011 LPL

5 Onze externe partner, het labo van de federale gerechtelijke politie van Mechelen, geeft materiële ondersteuning en maakt met specifieke technieken, opdamping, latente sporen op voorwerpen zichtbaar en opneembaar. Om deze sporen te nemen, worden de voorwerpen naar het labo gebracht. Andere zaken worden dan weer neergelegd op de griffie voor verder onderzoek. In 2011 werden 81 voorwerpen, ter onderzoek, neergelegd op de griffie. Enkele resultaten van het sporenonderzoek - 1 spoor leidde tot de identificatie van een dader van meerdere inbraken in woningen in Lier. - Volgens de superviserende gespecialiseerde diensten van het labo van Mechelen wordt kwaliteitsvol werk geleverd. - Tijdens herbezoeken aan slachtoffers werd geïnformeerd naar de dienstverlening van de technische vaststellers. Alle bevraagden waren tevreden tot zeer tevreden over de aanrijtijd van de technische vaststellers, de manier waarop de mensen geïnformeerd werden en de kwaliteit van werken. De slachtoffers gaven aan dat het langskomen van een technische vaststeller hen een geruststellend gevoel gaf en dat zij dit beschouwde als ze doen er dan toch iets aan. - In 2012 zal een lokale databank sporen in gebruik genomen worden. 84 Jaarverslag 2011 LPL

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011 GEMEENTE LENNIK Informatievergadering 7 juli 2011 Inhoudstafel Geregistreerde criminaliteit op het niveau van de politiezone Pajottenland Aantal geregistreerde feiten per gemeente in de PZ Gerechtelijke

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSGEGEVENS

POLITIËLE CRIMINALITEITSGEGEVENS POLITIËLE CRIMINALITEITSGEGEVENS Politiezone RIHO 212 Situering Jaarlijks ontvangt de PZ van de federale politie, de gegevens m.b.t. criminaliteit. Vanaf 27 ook maandelijks de criminaliteitsbarometer.

Nadere informatie

DNA in strafzaken: een analyse van het gebruik. Caroline Stappers 26 april 2018

DNA in strafzaken: een analyse van het gebruik. Caroline Stappers 26 april 2018 DNA in strafzaken: een analyse van het gebruik Caroline Stappers 26 april 2018 DNA Bevat genetisch informatie Uniek voor ieder individu (m.u.v. identieke tweelingen) Gelijk in iedere cel (bv. speeksel,

Nadere informatie

Politionele slachtofferbejegening

Politionele slachtofferbejegening Politionele slachtofferbejegening Lokale politie? Slachtofferbejegenaar Lokale politie Interventieploeg (combi) 2 Inspecteurs Terreinondersteuner 1 Hoofdinspecteur Federale politie? Labo Wetsgeneesheer

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

Criminaliteitsanalyse 2013 lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul

Criminaliteitsanalyse 2013 lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul Mortier Korpschef 2 EVOLUTIE VAN DE DIEFSTALLEN (ALGEMEEN) BINNEN DE PZ KOUTER Diefstal

Nadere informatie

Cyberpesten: wat nu? Politie Gent, aanspreekpunt Jeugd Anneleen Thoen Jeugdinspecteurs

Cyberpesten: wat nu? Politie Gent, aanspreekpunt Jeugd Anneleen Thoen Jeugdinspecteurs Cyberpesten: wat nu? Politie Gent, aanspreekpunt Jeugd Anneleen Thoen Jeugdinspecteurs Aanspreekpunt Jeugd Volgens ministeriële omzendbrief PLP 41 moet elke lokale politiezone voorzien in een aanspreekpunt

Nadere informatie

2000 - Semester 1 2015

2000 - Semester 1 2015 POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE 2 - Semester 25 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN 2 26 27 28 29 2 2

Nadere informatie

Actieplan De prioriteiten (P) en aandachtspunten (A) Op het vlak van Criminaliteit. Deel 6 Resultaten

Actieplan De prioriteiten (P) en aandachtspunten (A) Op het vlak van Criminaliteit. Deel 6 Resultaten Actieplan 2016 De prioriteiten (P) en aandachtspunten (A) Op het vlak van Criminaliteit 64 Jaarverslag 2016 65 Jaarverslag 2016 66 Jaarverslag 2016 67 Jaarverslag 2016 68 Jaarverslag 2016 69 Jaarverslag

Nadere informatie

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012 samenvatting Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal * Datum van registratie OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Nadere informatie

Kwaliteitsvol (proces-verbaal) van verhoor

Kwaliteitsvol (proces-verbaal) van verhoor Kwaliteitsvol (proces-verbaal) van verhoor Een reflectie vanuit de praktijk op een kwaliteitsvol verhoor Herman Dams Studiedag CPS-dinsdag 13 september 2011 Wat is voor het het belang van een goed verhoor?

Nadere informatie

Brugse Criminaliteit- en overlastcijfers oktober 2019

Brugse Criminaliteit- en overlastcijfers oktober 2019 Brugse Criminaliteit- en overlastcijfers 2018 1 oktober 2019 GEREGISTREERDE CRIMINALITEIT 12 598 12 238 11 272 11 174 10 418 10 863 10 239 10 916 - Dalende tendens maar stijging met 7% t.o.v. vorig jaar

Nadere informatie

LOKALE POLITIE LIER. Persconferentie - 27 mei 2010. Jaarverslag 2009. !! EMBARGO tot zaterdag 29 mei, 12 uur!!

LOKALE POLITIE LIER. Persconferentie - 27 mei 2010. Jaarverslag 2009. !! EMBARGO tot zaterdag 29 mei, 12 uur!! LOKALE POLITIE LIER Persconferentie - 27 mei 2010 Jaarverslag 2009!! EMBARGO tot zaterdag 29 mei, 12 uur!! Geachte leden van de pers Met deze tekst willen wij u op de hoogte brengen van het jaarverslag

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

uitgave september 2013

uitgave september 2013 uitgave september 2013 Ook als minderjarige (persoon jonger dan 18 jaar) kom je soms in aanraking met de politie. Bijvoorbeeld omdat je een verkeersovertreding begaan hebt, als je bestolen werd, wanneer

Nadere informatie

Aantal OK

Aantal OK samenvatting Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal * Datum van registratie OK 4 16.01.2002 4 5 31.12.2018

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

JAARVERSLAG samenvatting

JAARVERSLAG samenvatting JAARVERSLAG 2010 samenvatting Het personeel (operationeel) Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

JAARVERSLAG samenvatting

JAARVERSLAG samenvatting JAARVERSLAG 2011 samenvatting Het personeel (operationeel) Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal

Nadere informatie

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug waar: Amerongen 1.1.1. Diefstal/inbraak woning 18 13 24 15 1.1.2. Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 2 2 0 2 1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 17 20 14 10 1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

Deel 7 De toekomst Prioriteiten en aandachtspunten 2019

Deel 7 De toekomst Prioriteiten en aandachtspunten 2019 Prioriteiten en aandachtspunten 2019 Een actieplan is een stappenplan dat de verschillende tactische en operationele activiteiten omschrijft om de strategische doelstellingen in het zonale veiligheidsplan

Nadere informatie

VELD 2 : strategie & beleid

VELD 2 : strategie & beleid JAARVERSLAG 2017 VELD 1 : leiderschap Missie, visie en waarden Gemeenschapsgerichte politiezorg Bedrijfsvoering Organigram Werking directiecomité Interne en externe communicatie Gekozen leiderschapsstijl

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

Daling totale criminaliteit ten opzichte van 2012 en 2011, opsporing boekt resultaat

Daling totale criminaliteit ten opzichte van 2012 en 2011, opsporing boekt resultaat Daling totale criminaliteit ten opzichte van 2012 en 2011, opsporing boekt resultaat Datum : 22-01-2014 1. Algemeen Onderstaand cijfermateriaal betreft een aanvulling op de reeds gepresenteerde criminaliteitscijfers

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van het project DIVAM 5.2. Inleiding 5.3. Statistische gegevens DIVAM 76 Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper

Nadere informatie

Totaal aantal misdrijven

Totaal aantal misdrijven Persnota politie Westkust: overzicht politionele criminaliteitscijfers 1 Sinds de start van de politiezone Westkust is het aantal misdrijven met maar liefst 46 % gedaald, een markant feit om trots op te

Nadere informatie

Woord vooraf... 5. Inhoudsopgave... 8. 1. Inleiding... 15

Woord vooraf... 5. Inhoudsopgave... 8. 1. Inleiding... 15 Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 8 1. Inleiding... 15 1.1. Strafwetboek... 15 1.1.1. Oplichting... 15 1.1.1.1. Wettelijke bepalingen... 15 1.1.1.2. Poging tot oplichting... 16 1.1.1.3. Gronden van verschoning...

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

Organogram Lokale Recherche

Organogram Lokale Recherche Organogram Lokale Recherche Lokale Recherche Jeugd,gezin en nazorg 2015 Inhoud Locatie Samenstelling dienst Kerntaken Specifieke taken Vragen Locatie Lokale Recherche Dienst Jeugd,gezin en nazorg LP/LR/JGN

Nadere informatie

4. ANDERE SITUATIES WAARIN JE IN AANRAKING KAN KOMEN MET DE POLITIE

4. ANDERE SITUATIES WAARIN JE IN AANRAKING KAN KOMEN MET DE POLITIE uitgave 2018 Ook als minderjarige (persoon jonger dan 18 jaar) kom je soms in aanraking met de politie. Bijvoorbeeld omdat je een verkeersovertreding begaan hebt, als je bestolen werd, wanneer je gecontroleerd

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Week 38: van 18 tot 24 september Vlucht = met vluchtmisdrijf. S/Z = Scherpenheuvel-Zichem

ACTIVITEITENRAPPORT. Week 38: van 18 tot 24 september Vlucht = met vluchtmisdrijf. S/Z = Scherpenheuvel-Zichem LOKALE POLITIE DEMERDAL DSZ Leuvensestraat 92 3290 DIEST 013-35.05.00 013-32.23.07 ACTIVITEITENRAPPORT Week 38: van 18 tot 24 september 2017 Verklaring afkortingen: VO = verkeersongeval SS = stoffelijke

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Jeugdige recidiverende woninginbrekers

Jeugdige recidiverende woninginbrekers Jeugdige recidiverende woninginbrekers Utrecht, 17 februari 2014 Pepijn van Amersfoort en Sander Scherders Inleiding De aanpak van woninginbraken heeft prioriteit in de regio Utrecht (Regionale Veiligheidsstrategie

Nadere informatie

INVENTARIS POLITIONEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Turnhout

INVENTARIS POLITIONEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Turnhout INVENTARIS POLITIONEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Turnhout VERSIE FEBRUARI 2012 REFERENTIEAMBTENAREN INTRAFAMILIAAL GEWELD 1 PZ Noorderkempen Ilse Roelen 2 PZ Regio Turnhout Annelies Verkoyen /

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 februari 2017 Onderwerp Taakstraffen

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 februari 2017 Onderwerp Taakstraffen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010

HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010 HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010 1. Algemeen 1.1. Aanmeldingen Tabel 1: Aantal verwijzingen per dienst 2010 12 GD LP HB HE Totaal % BAAB Brugge 32 59 486 1 578 10,72% COHEsie Kortrijk 60 90 379 18 547

Nadere informatie

DNA DATABANKEN ALS BRON VOOR CRIMINOLOGISCH ONDERZOEK. Sabine De Moor

DNA DATABANKEN ALS BRON VOOR CRIMINOLOGISCH ONDERZOEK. Sabine De Moor DNA DATABANKEN ALS BRON VOOR CRIMINOLOGISCH ONDERZOEK Sabine De Moor Data bronnen Surveys Interviews Observaties Gerechtelijke dossiers Politie data DNA databanken Voordelen DNA databanken: 'Onbekende'

Nadere informatie

De organisatie van het vertrouwelijk overleg

De organisatie van het vertrouwelijk overleg De organisatie van het vertrouwelijk overleg Marc Bockstaele, Hoofdcommissaris bij de federale gerechtelijke politie Gent Nationaal inhoudelijk coördinator van de cursussen verhoortechnieken Te bespreken:

Nadere informatie

CBPW PZ Grensleie Korpschef Dominique Demey Syndicale afgevaardigden VSOA ACOD CCOD -NSPV Arbeidsgeneesheer Dr. Ponnet IDPBW Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Preventieadviseur Veiligheid

Nadere informatie

PERSNOTA. Resultaten 2018 Lokale Politie Waasland-Noord

PERSNOTA. Resultaten 2018 Lokale Politie Waasland-Noord Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2018 Lokale Politie Waasland-Noord

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1494 woorden 25 januari 2005 6,7 53 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Criminaliteit 1 1.1. Waarden, normen en

Nadere informatie

De indiener vraagt de Commissie een onderzoek in te stellen naar zijn

De indiener vraagt de Commissie een onderzoek in te stellen naar zijn Samenvatting aangemelde strafzaken Toegangscommissie Dossiernummer: CEAS 2006/0001 wetenschapper Indiener vraagt de Commissie een onderzoek in te stellen naar een strafzaak, die heeft geleid tot onherroepelijke

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

internal for - Kluwer

internal for - Kluwer Inhoudstafel Verantwoording............................................ Algemene beschouwingen.................................... Algemene bibliografie....................................... p. V VII

Nadere informatie

De indiener vraagt de Commissie een onderzoek in te stellen naar

De indiener vraagt de Commissie een onderzoek in te stellen naar Samenvatting aangemelde strafzaken Toegangscommissie CEAS 2006/0001 wetenschapper Indiener vraagt de Commissie een onderzoek in te stellen naar een strafzaak, die heeft geleid tot onherroepelijke veroordelingen

Nadere informatie

Hoger, Lager? Evoluties inzake criminaliteit. Stefaan Pleysier Hoofddocent Leuvens Instituut voor Criminologie KU Leuven

Hoger, Lager? Evoluties inzake criminaliteit. Stefaan Pleysier Hoofddocent Leuvens Instituut voor Criminologie KU Leuven Hoger, Lager? Evoluties inzake criminaliteit Ellen Van Dael Coördinator statistisch analisten College van Procureurs-generaal Openbaar Ministerie Stefaan Pleysier Hoofddocent Leuvens Instituut voor Criminologie

Nadere informatie

Mevrouw, Mijnheer, Ik dank u voor de medewerking. Hoogachtend, Lynn Van Houcke

Mevrouw, Mijnheer, Ik dank u voor de medewerking. Hoogachtend, Lynn Van Houcke Mevrouw, Mijnheer, Mijn naam is Lynn Van Houcke en ik ben momenteel bezig met mijn masterjaar Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. In het masterjaar dienen we een thesis te schrijven

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten?

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten? OM-tips voor Bibob Waar moet ik op letten? Wat is een OM-tip? Het Openbaar Ministerie (OM) is een belangrijke partner in de uitvoering van de Wet Bibob. Het OM beschikt over waardevolle informatie over

Nadere informatie

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten PZ Het Houtsche Actieplan Eigendomsdelicten ACTIEPLAN EIGENDOMSDELICTEN 2009-2012: 2012: woninginbraken inbraak inbraak in gebouwen + voertuiginbraken + fietsdiefstallen Probleemschets? Objectieve gegevens

Nadere informatie

De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone

De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone Gwen Merckx, korpschef Lokale PolitieZone Rupel Missie - Visie - Waarden van de Lokale PolitieZone Rupel: richtbaken in gans onze werking Missie

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek Meld Misdaad Anoniem 0-meting (oktober 2002)

Bevolkingsonderzoek Meld Misdaad Anoniem 0-meting (oktober 2002) Bijlage (IV) Tabellen bevolkingsonderzoek Bevolkingsonderzoek Meld Misdaad Anoniem 0-meting (oktober 2002) Ervaring met aangifte pilot, meerdere keren, een enkele keer, nooit 102 25,0% 53 26,8% 24 13,1%

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË DEEL I : GERECHTELIJKE INBREUKEN Totaal aantal misdrijven 1 001 973 979 987

Nadere informatie

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten PZ Het Houtsche Actieplan Eigendomsdelicten FENOMEEN EIGENDOMSDIEFSTAL 2009-2012: één van de prioriteiten in ZVP (03/06/08) met nadruk op : + woninginbraken inbraak in gebouwen + voertuiginbraken + fietsdiefstallen

Nadere informatie

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE WIE WORDT AANZIEN ALS SLACHTOFFER? geen eenduidige definitie ieder vanuit eigen invalshoek voor iedereen verschillend

Nadere informatie

JAARVERSLAG Aantal doden Bron: verkeersongevallenbarometer strategische analisten CSD Limburg. Woninginbraak Vol.

JAARVERSLAG Aantal doden Bron: verkeersongevallenbarometer strategische analisten CSD Limburg. Woninginbraak Vol. JAARVERSLAG 2018 Transparantie met duidelijke cijfers: Verkeersongevallen met lichamelijk letsel in PZ Kempenland: Leopoldsburg Peer Hechtel-Eksel PZ Kempenland 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Nadere informatie

Beïnvloeding van het gerechtelijk onderzoek door niet politionele intervenanten op een crime scene crime scene management Dagorde Inleiding voorstelling Wat (saai) maar nuttig cijfermateriaal Rol van de

Nadere informatie

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organigram van DIVAM 5.2. Inleiding 5.3. Statistische gegevens DIVAM 81 Deel 5: DIVAM 5.1. Organigram van DIVAM Directeur 1 verantwoordelijke

Nadere informatie

De bende van horen, zien en zwijgen

De bende van horen, zien en zwijgen Gepubliceerd op Politiezone Antwerpen (https://www.politieantwerpen.be) Startpagina > De bende van horen, zien en zwijgen De bende van horen, zien en zwijgen De lokale recherche van Politiezone Antwerpen

Nadere informatie

Criminaliteitsgegevens Verdeling van de verschillende feiten (Bron : Criminaliteitsbarometer, cijfers maart 2019) Evolutie van de criminaliteit

Criminaliteitsgegevens Verdeling van de verschillende feiten (Bron : Criminaliteitsbarometer, cijfers maart 2019) Evolutie van de criminaliteit Criminaliteitsgegevens Verdeling van de verschillende feiten (Bron : Criminaliteitsbarometer, cijfers maart 2019) Evolutie van de criminaliteit 62 Jaarverslag 2018 Verdeling van de verschillende feiten

Nadere informatie

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak Bijlage 4 621 Tabellen bij hoofdstuk 9 Tabel 9.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten) Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

Als er sprake is van een incident op heterdaad (tijdens of kort na plegen) en het gaat om een mishandeling of een bedreiging met mishandeling:

Als er sprake is van een incident op heterdaad (tijdens of kort na plegen) en het gaat om een mishandeling of een bedreiging met mishandeling: 1-2-3 Aangiftewijzer Geweld, bedreiging en belediging tegen de gerechtsdeurwaarder Soms heeft de gerechtsdeurwaarder te maken met agressie en geweld. Helaas worden strafbare feiten niet altijd en automatisch

Nadere informatie

Deel 2 Strategie en beleid. Actieplan 2010

Deel 2 Strategie en beleid. Actieplan 2010 Actieplan 2010 Het actieplan 2010 borduurde verder op de vertrouwde maandthema s en in het kader van een ketengerichte aanpak, werden de acties afgestemd op de sensibiliseringsacties van de stedelijke

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2018

Veiligheidsmonitor 2018 QRCode PZ I-1. In welke (deel)gemeente woont u? O Deelgemeente 1 O Deelgemeente 2 O Deelgemeente 3 O Deelgemeente 4 O Deelgemeente 5 O Deelgemeente 6 Veiligheidsmonitor 2018 I INTRO Geen van bovenstaande,

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2012 PRIORITAIRE FENOMENEN

JAAROVERZICHT 2012 PRIORITAIRE FENOMENEN JAAROVERZICHT 2012 PRIORITAIRE FENOMENEN April 2013 Dienst strategische analyse Alle feiten gerechtelijk niet-verkeer 7000 6000 5000 6552 6511 2011 2012 + 6% -1% 4000 3000 2000 2678 2526 3050 3037 = 1000

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

Basisteam: IJSSELSTREEK

Basisteam: IJSSELSTREEK Basisteam: IJSSELSTREEK Misdrijven gepleegd Afgehandelde verdachten Misdrijven opgehelderd Diefstal/inbraak woning 584 747 560-187 -25% 32 66 51-15 -23% 57 61 4 7% Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

De politie biedt hulp vanaf het moment dat de school het geweld meldt. Deze melding kan op volgende manieren:

De politie biedt hulp vanaf het moment dat de school het geweld meldt. Deze melding kan op volgende manieren: Lokale Politie Antwerpen Titel: Scholenprotocol Subtitel: Afspraken tussen politie, scholen, parket en de stad Wat doet de politie in geval van geweld op school of rond de school? De politie biedt hulp

Nadere informatie

Bijlage 1 Opdrachten bij verdwijningszaken... 12. Deel 2. Parentale ontvoeringen en andere bijzondere gevallen... 15

Bijlage 1 Opdrachten bij verdwijningszaken... 12. Deel 2. Parentale ontvoeringen en andere bijzondere gevallen... 15 Deel 1. Aangifte van verdwijning................................ 1 1. Procedure.......................................... 3 1.1. De aangifte ontvangen........................... 3 1.2. Luisteren en informatie

Nadere informatie

Infomarkt veiligheid. 3 juli2019 Waregem

Infomarkt veiligheid. 3 juli2019 Waregem Infomarkt veiligheid 3 juli2019 Waregem OPERATIONELE KERNCIJFERS GEDISPATCHTE INTERVENTIES 101 2014 2015 2016 2017 2018 8.902 9.031 9.000 8.581 8.838 AANTAL GEREGISTREERDE MISDRIJVEN 2014 2015 2016 2017

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT. Limburg 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT. Limburg 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT Limburg 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT

Nadere informatie

Justitiehuis Dendermonde

Justitiehuis Dendermonde Justitiehuis Dendermonde Dienst Slachtofferonthaal Treinongeval Wetteren op 4 mei 201 Info op 0 november 2016 Wat vooraf ging Als gevolg van het treinongeval werd een gerechtelijk onderzoek geopend bij

Nadere informatie

5 plaatsen vingerafdrukken; laptop weg, mobiele telefoon weg, auto weg.

5 plaatsen vingerafdrukken; laptop weg, mobiele telefoon weg, auto weg. PD 1: 5 plaatsen vingerafdrukken; laptop weg, mobiele telefoon weg, auto weg. 12 vingerafdrukken 4 verschillende afdrukken. 1: Huiseigenaar (2 goeie vingerafdrukken) 2: Schoonmaakster (2 goeie vingerafdrukken)

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Deel 4: Divam 1 ORGANOGRAM 2 INLEIDING 3 STATISTISCHE GEGEVENS DIVAM. Jaarverslag

Deel 4: Divam 1 ORGANOGRAM 2 INLEIDING 3 STATISTISCHE GEGEVENS DIVAM. Jaarverslag Deel 4: Divam 1 ORGANOGRAM 2 INLEIDING 3 STATISTISCHE GEGEVENS DIVAM Jaarverslag 2013 95 1 ORGANOGRAM Directeur Adjunct-directeur Verantwoordelijke/ Hergomoderator Medewerkers Gemeenschapsdienst & Leerproject

Nadere informatie

INFO VOOR NABESTAANDEN. Arne Reynaert TUSSENKOMST GERECHTELIJKE OVERHEDEN

INFO VOOR NABESTAANDEN. Arne Reynaert TUSSENKOMST GERECHTELIJKE OVERHEDEN INFO VOOR NABESTAANDEN Arne Reynaert TUSSENKOMST GERECHTELIJKE OVERHEDEN INHOUD 01 Inleiding 4 02 Waarom is de politie opgeroepen? 4 03 Rol van het parket 5 04 Wanneer inbeslagname? 5 05 Mag ik bij een

Nadere informatie

Tabellen bij hoofdstuk 10. Tabel 10.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten); onveiligheidsgevoelens

Tabellen bij hoofdstuk 10. Tabel 10.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten); onveiligheidsgevoelens 508 Criminaliteit en rechtshandhaving 2009 Tabellen bij hoofdstuk 10 Tabel 10.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten); onveiligheidsgevoelens 1999 2004 1999

Nadere informatie

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag BIVV - jaarverslag 2012 strategie Jaarverslag 2012 1 Driver Improvement Driver Improvement bestaat uit een brede waaier aan psycho-educatieve leerprojecten voor verkeersovertreders. Binnen Driver Improvement

Nadere informatie

Het Belgische luchttoezicht boven de Noordzee

Het Belgische luchttoezicht boven de Noordzee Het Belgische luchttoezicht boven de Noordzee Twaalf jaar diversifiëring van opdrachten Het Belgische programma voor luchttoezicht boven de Noordzee werd opgestart in 1991. Dit toezicht vanuit de lucht

Nadere informatie

Veiligheidstrends in Leiden

Veiligheidstrends in Leiden Veiligheidstrends in Leiden 25 214 Inleiding BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) maakt jaarlijks een uitgave Veiligheid in cijfers. Hierin worden de belangrijkste trends en cijfers weergegeven. De analyse

Nadere informatie

Nieuwegein 2015-347. Datum 29 iuli 2015 Portefeuillehouder F.T.J.M. Backhuijs

Nieuwegein 2015-347. Datum 29 iuli 2015 Portefeuillehouder F.T.J.M. Backhuijs Nieuwegein 2015-347 Aan De raad van de qemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie SP d.d. 21-07-15 inzake wapenvondst (zie 2015-345). Afdeling Griffie Datum 29 iuli

Nadere informatie

Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten); onveiligheidsgevoelens

Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten); onveiligheidsgevoelens Bijlage 4 587 Tabellen bij hoofdstuk 11 Tabel 11.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten); onveiligheidsgevoelens Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

Deel 4: Divam 1 ORGANOGRAM 2 INLEIDING 3 STATISTISCHE GEGEVENS DIVAM. Jaarverslag

Deel 4: Divam 1 ORGANOGRAM 2 INLEIDING 3 STATISTISCHE GEGEVENS DIVAM. Jaarverslag Deel 4: Divam 1 ORGANOGRAM 2 INLEIDING 3 STATISTISCHE GEGEVENS DIVAM Jaarverslag 2014 93 1 ORGANOGRAM Directeur Adjunct-directeur Verantwoordelijke/ Hergomoderator Medewerkers Gemeenschapsdienst & Leerproject

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2007 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

OPSPOREN EN VERVOLGEN WIE DOET DAT EIGENLIJK? HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE. o p e n b a a r. m i n i s t e r i e

OPSPOREN EN VERVOLGEN WIE DOET DAT EIGENLIJK? HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE. o p e n b a a r. m i n i s t e r i e OPSPOREN EN VERVOLGEN WIE DOET DAT EIGENLIJK? o p e n b a a r m i n i s t e r i e HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Aanvraagformulier. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Aanvraagformulier Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV/NV 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Correspondentieadres:... Postcode en plaats:... Contactpersoon:... man vrouw E-mail contactpersoon:..

Nadere informatie

www.kinderrechtswinkel.be juni 2008 Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Hebben kinderen

Nadere informatie

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK Pedagogische studiedag Vrijdag 28 januari 2011 SPREKER : BART COUSSEMENT Commissaris van Politie Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) Directie Risicomanagement Voetbalcel

Nadere informatie