Informatie ten dienste van de markt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie ten dienste van de markt"

Transcriptie

1 Informatie ten dienste van de markt De publicatie van gegevens over de interconnecties: informatie ten dienste van de markt Als facilitator van de Belgische energiemarkt publiceert Elia op zijn website ( heel wat nuttige informatie voor alle betrokken spelers, onder meer de kwantitatieve gegevens over de toewijzingsmechanismen van de capaciteiten op de interconnectieverbindingen. Hun publicatie draagt duidelijk bij tot de transparantie van deze mechanismen. Zo wordt ook betrouwbare en nauwkeurige economische informatie aan alle marktspelers ter beschikking gesteld. Omwille van de coherentie worden deze gegevens georganiseerd en geklasseerd in overeenstemming met de logica van de toewijzingsmechanismen van de capaciteiten aan de interconnecties. De fiches over de "cross border allocations" evenals deze over de marktkoppeling, geven een gedetailleerde beschrijving van deze mechanismen. I. De publicatie van gegevens over de interconnecties: de principes I.1. Het toewijzingsmechanisme in een notendop Omdat de beschikbare capaciteiten op een interconnectie voor invoer en uitvoer tussen twee landen beperkt is, moet de capaciteit die voor deze interconnectie aan de markt mag worden aangeboden, eerst worden bepaald op basis van de criteria veiligheid en betrouwbaarheid. Vervolgens wordt zij verdeeld over de geïnteresseerde marktspelers. Naargelang het toewijzingsmechanisme kan deze verdeling eventueel in twee stappen worden uitgevoerd: eerst verwerft de speler een fysiek transmissierecht (PTR): dit is de fase van de toewijzing; de speler mag dit transmissierecht vervolgens gebruiken om de uitwisseling te programmeren: dit is de fase van de nominatie. Meerdere toewijzingscategorieën worden op verschillende tijdsbestekken georganiseerd: toewijzingen op lange en middellange termijn (jaarlijkse en maandelijkse toewijzingen - zie de fiches "Jaarlijkse en maandelijkse toewijzingen voor veilige, vlotte en transparante grensoverschrijdende uitwisselingen tussen Frankrijk en België en tussen Nederland en België"); toewijzingen op korte termijn (dagelijkse toewijzingen - zie fiche "Marktkoppeling"); intraday toewijzingen (zie fiche "Intraday toewijzingen op de Frans-Belgische grens/belgisch-nederlandse grens"). Voor elk van deze toewijzingen kan de gepubliceerde kwantitatieve informatie worden ingedeeld in de volgende fasen: de bepaling van de capaciteit; de toewijzing; de nominatie. I.2. Gemeenschappelijke informatie voor de netbeheerders Voor elke interconnectie wordt de toewijzingsfase gecoördineerd beheerd door een gezamenlijke veilingoperator die de betrokken transmissienetbeheerders aanstellen. Voor alle interconnecties van Elia wordt de expliciete toewijzingsfase van de capaciteit (jaarlijkse en maandelijkse toewijzingen) georganiseerd door de veilingoperator CASC en de impliciete toewijzingsfase (dagelijkse toewijzingen door koppeling van de markten) door de Belgische elektriciteitsbeurs Belpex. De gegevens over de interconnectie Frankrijk-België en Nederland-België zijn toegankelijk via de website van CASC en hebben in het bijzonder betrekking op: de jaarlijkse en maandelijkse veilingen; de dagelijkse veilingen als de koppeling van de markten onbeschikbaar is; de koppeling van de markten. Voor de toewijzingsfase van de intraday capaciteit op de interconnectie Frankrijk - België: de link "Toewijzingen Zuid intraday" verwijst naar de gemeenschappelijke pagina van Elia en RTE, waar de gegevens over de interconnectie Frankrijk - België gepubliceerd zijn en meer in het bijzonder over de intraday toewijzingen.

2 Voor de toewijzingsfase van de intraday capaciteit op de interconnectie Nederland-België: de link "Toewijzingen Noord intraday" verwijst naar de gemeenschappelijke pagina van Elia en TenneT, waar de gegevens over de interconnectie België-Nederland gepubliceerd zijn en meer in het bijzonder over de intraday toewijzingen. II. Vijf categorieën van gegevens De kwantitatieve gegevens die ter beschikking staan op de website van Elia, kunnen in vijf categorieën worden geklasseerd volgens het toewijzingsmechanisme waarop zij betrekking hebben: globale gegevens; gegevens over de jaarlijkse en maandelijkse veilingen; gegevens over de dagelijkse toewijzingen door koppeling van de markten; gegevens over de dagelijkse veilingen in geval van onbeschikbare koppeling van de markten; gegevens over de intraday toewijzingen. II.1. De globale gegevens Elia publiceert globale gegevens over zijn volledige regelzone. Het gaat om prognosegegevens en gegevens over de reële stromen. De gegevens staan ter beschikking op de website: onder het tabblad "Operational Data & Tools". Prognosegegevens Deze gegevens gaan over de geplande en gerealiseerde onbeschikbaarheden van elementen van het Belgische hoogspanningsnet die een invloed hebben op de beschikbare capaciteiten aan de Interconnecties: fysische stromen. Reële stromen Deze gegevens geven de fysische stromen van de twee interconnecties weer in een grafiek, zowel voor dag D als voor dag D - 1. De historiek van deze gegevens kan ook worden gedownload in de formaten XLS of CSV (zie het tabblad "Interconnecties: fysische stromen"). Een positieve waarde betekent dat België energie exporteert, een negatieve waarde betekent dat België energie importeert. II.2. De gegevens over de jaarlijkse en maandelijkse veilingen Het tabblad "Interconnecties: marktgegevens" is in verschillende rubrieken ingedeeld (Import Frankrijk, Export Frankrijk, Import Nederland, Export Nederland) zodat de bezoeker van de website de grens en de richting van de transactie (invoer of uitvoer) kan kiezen. Al naargelang de interconnectie kan het type van gepubliceerde informatie ook lichtjes verschillen.

3 Prognosegegevens voor de interconnecties Frankrijk - België en België - Nederland Elia publiceert de jaarlijkse capaciteiten voor zijn interconnecties (zowel voor de invoer als voor de uitvoer). Deze gegevens worden in het derde kwartaal gepubliceerd voor de interconnectie Nederland-België en in het vierde kwartaal voor de interconnectie Frankrijk-België in functie van de veilingenkalender. Deze capaciteiten worden toegewezen tijdens de jaarlijkse veiling voor het volgende jaar. Elia publiceert aan het begin van elke maand ook een prognose van de beschikbare capaciteiten op de maandelijkse veiling en dat voor de volgende 6 maand. Deze prognose wordt rond de 20 ste van elke maand bijgewerkt voor de volgende maand. In de prognose zijn ook de volumes aan maandelijks doorverkochte jaarlijkse capaciteit opgenomen vanaf het moment dat dergelijke doorverkopen worden gesloten (in het kader van de secundaire markt van capaciteiten). Deze volumes worden bij de oorspronkelijk aangeboden capaciteit gevoegd. De historiek van deze gegevens kan eveneens worden geraadpleegd. Definitieve waarden van de beschikbare capaciteiten tijdens de jaarlijkse en maandelijkse veilingen Een link brengt de bezoeker naar de pagina s van de gezamenlijke veilingoperator CASC, waar de definitieve waarden van deze capaciteiten gepubliceerd zijn. Een link brengt de bezoeker naar de pagina s van de gezamenlijke operator van de veilingen CASC, waar de definitieve waarden van deze toewijzingen of de resultaten van de veilingen gepubliceerd zijn. De volgende gegevens worden hier weergegeven: de toegewezen capaciteit, de prijs waaraan de capaciteit werd toegewezen, de offertecurven, het totale aantal deelnemers en het aantal van hen dat capaciteit toegewezen kreeg. De historiek van deze gegevens kan ook worden gedownload. Elia publiceert om het uur de volumes die zijn genomineerd in de categorieën jaarlijks, maandelijks en dagelijks, voor elke interconnectie en elke richting (invoer, uitvoer). Elia publiceert in dezelfde grafiek ook de totale capaciteit die beschikbaar was voor de dag in kwestie. Een historiek van deze gegevens kan worden gedownload in de formaten XLS of CSV. II.3. De gegevens over de dagelijkse toewijzingen door marktkoppeling Het menu "Interconnecties: marktgegevens" is in meerdere rubrieken ingedeeld (Import Frankrijk, Export Frankrijk, Import Nederland, Export Nederland) zodat de bezoeker van de website de grens en de richting van de transactie (invoer of uitvoer) kan kiezen. Al naargelang de interconnectie kan de inhoud van gepubliceerde informatie lichtjes verschillen. Definitieve waarden van de beschikbaar gestelde capaciteiten door de koppeling van de markten Een link brengt de bezoeker naar de pagina s van de gezamenlijke veilingoperator CASC, waar de beschikbare dagelijkse capaciteit (ATC - Available Transfer Capacity) wordt gepubliceerd onder "ATC based market coupling". De historiek van deze gegevens is eveneens beschikbaar. Bovendien publiceert Elia per uur en voor elke interconnectie de jaarlijkse en maandelijkse capaciteit die is doorverkocht bij de dagelijkse toewijzing, volgens het principe "Use it or Sell it". De historiek van deze gegevens kan worden gedownload in het formaat XLS of CSV. Het bijzondere kenmerk van het marktkoppelingsmechanisme is de toewijzing van de capaciteiten in één enkele fase: de waarden van de toegewezen capaciteiten en deze van de nominaties zijn dus identiek. Een link brengt de bezoeker naar de pagina s van de gezamenlijke veilingoperator CASC, waar de resultaten van de toewijzing worden gepubliceerd onder "ATC based market coupling". De rubriek "ATC based market coupling" geeft de uitwisseling per uur die resulteert uit de marktkoppeling, evenals het prijsverschil en de totale inkomsten uit congestie, zowel voor de invoer als voor de uitvoer. De nominaties in verband met de dagelijkse capaciteiten zijn bovendien als dusdanig opgenomen in de globale grafiek van de bovengenoemde nominaties (zie de paragraaf over de gegevens in verband met de jaarlijkse en maandelijkse veilingen).

4 II.4. De gegevens over de dagelijkse veilingen in geval van onbeschikbaarheid van de marktkoppeling Definitieve waarden van de beschikbaar gestelde capaciteiten tijdens de dagelijkse veilingen In geval van onbeschikbare koppeling van de markten worden de dagelijkse capaciteiten toegewezen via expliciete veilingen die "Shadow Auctions" worden genoemd. In dat geval worden de definitieve waarden van de capaciteit gepubliceerd op de gemeenschappelijke pagina s, net zoals deze m.b.t. de jaarlijkse en maandelijkse veilingen op de pagina s van de CASC. De gegevens worden weergegeven onder de rubriek "Daily Auctions Results". De resultaten van de veilingen worden gepubliceerd op de pagina's van de CASC: "Daily Auctions Results" De nominaties in verband met de dagelijkse capaciteiten zijn opgenomen in de globale grafiek van de nominaties (zie de paragraaf over de gegevens in verband met de jaarlijkse en maandelijkse veilingen). II.5. De gegevens over de intraday toewijzingen De gegevens over deze toewijzingen kunnen worden geraadpleegd door achtereenvolgens te klikken op de menus "Operational Data & Tools/ "Interconnecties: marktgegevens". Het menu "Interconnecties: marktgegevens" bevat verschillende onderrubrieken zodat de bezoeker van de website de grens en de richting van de transactie (invoer of uitvoer) kan kiezen. Definitieve waarden van de beschikbaar gestelde capaciteiten tijdens elke gate Voor de interconnectie Frankrijk-België worden de gegevens voor deze waarden gepubliceerd op de gemeenschappelijke pagina Elia - RTE. Zij worden geklasseerd in de categorieën "Données / capacités d interconnexions / France- Belgique /" ("Gegevens / interconnectiecapaciteiten / Frankrijk-België /") en vervolgens "capacités infrajournalières" ("intraday capaciteit"). De gegevens worden gepubliceerd voor elke van de georganiseerde gates. Een historiek van deze gegevens kan worden gedownload in het formaat XLS. Voor de interconnectie België-Nederland worden de gegevens voor deze waarden gepubliceerd op de gemeenschappelijke pagina Elia - Tennet. Ze zijn geklasseerd in de categorie "Intraday ATC". De capaciteitsgegevens worden enkel voor de eerste gate van de dag gepubliceerd omdat het impliciete toewijzingsmechanisme wordt toegepast. Elia publiceert op zijn website voor beide interconnecties, bij de eerste gate, de extra ter beschikking gestelde capaciteit intraday die het resultaat is van de netting van de jaarlijkse, maandelijkse en dagelijkse nominaties. De historiek van deze gegevens kan worden gedownload in het formaat XLS of CSV. Elia publiceert om het uur voor elke interconnectie en elke richting het totaal van de volumes die genomineerd zijn in day-ahead (jaarlijkse, maandelijkse en dagelijkse termijnen samengenomen) alsook het totaal van de volumes die genomineerd zijn in intraday voor alle gates. De historiek van deze gegevens kan worden gedownload in het formaat XLS of CSV.

5 III. De voordelen van de publicatie van allocatiegegevens De marktspelers hebben voordeel bij de publicatie door Elia van deze kwantitatieve gegevens over de interconnecties: deze gratis en voor iedereen toegankelijke publicatie draagt bij tot de transparantie van de mechanismen voor de toewijzing van capaciteit terwijl relevante economische informatie ter beschikking wordt gesteld van de marktspelers; deze informatie laat de markt toe om de waarde van de capaciteiten tussen verschillende landen te evalueren alvorens de aankoop ervan te realiseren of energie in een van deze landen aan te kopen; de publicatie van de gegevens over de toewijzingsfase op de gecoördineerde gemeenschappelijke pagina s verbetert nog de transparantie ervan en maakt het mogelijk om inconsistentie van de informatie te voorkomen; de gegevens en grafieken die ter beschikking van de marktspelers worden gesteld, bezorgen hen een eerste analyse van de resultaten van de capaciteitstoewijzingen. De historieken en de formaten waarin deze gegevens kunnen worden gedownload, vergemakkelijken overigens hun aanwending voor aanvullende analyses; de online publicatie zorgt ervoor dat de marktspelers snel toegang hebben tot deze informatie. De publicatie van gegevens over de interconnecties in 5 punten Elia publiceert cijferinformatie over de interconnecties en over de mechanismen voor de toewijzing van capaciteiten. Deze publicatie vergroot de transparantie van deze mechanismen en geeft relevante economische informatie aan de marktspelers. Omwille van de coherentie wordt bij het publiceren van de informatie de logica van de mechanismen gevolgd. Wanneer de procesfasen tot de bevoegdheid van de gezamenlijk door de netbeheerders aangestelde operatoren behoren, wordt de informatie gepubliceerd op de website van deze operatoren. Een link brengt de bezoeker van de website van Elia naar deze pagina s. Afhankelijk van de gezamenlijke operator en het toewijzingsmechanisme in kwestie kan het type van gepubliceerde informatie variëren. De toegang tot deze gegevens wordt op niet-discriminerende wijze aan iedereen aangeboden en is volledig gratis. De marktspelers kunnen de historieken downloaden. Zo kunnen zij op deze gegevens analyses uitvoeren. I3-N / Niet-contractueel document / Verantw. uitgever: J. Vandermeiren, Keizerslaan 20, 1000 Brussel

Informatie ten dienste van de markt

Informatie ten dienste van de markt Informatie ten dienste van de markt De elektronische publicatie van balancinggegevens: informatie ten dienste van de markt Om het evenwicht in zijn regelzone te kunnen handhaven, heeft Elia een balancingmechanisme

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

BESLUIT. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Besluit Ons kenmerk: ACM/DE/2015/201829 Zaaknummer: 13.0852.52 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 over de goedkeuring

Nadere informatie

VRIJE VERTALING UIT HET FRANS. 16 december 2015

VRIJE VERTALING UIT HET FRANS. 16 december 2015 16 december 2015 Openbare gemeenschappelijke raadpleging van 16 december 2015 over de evolutie van de toewijzing van intraday capaciteiten op de elektrische koppelverbinding tussen Frankrijk en België

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B)130926-CDC-1270

EINDBESLISSING (B)130926-CDC-1270 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02 289 76 11 Fax: 02 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

Pagina 1/8. 1 Inleiding

Pagina 1/8. 1 Inleiding Zaaknummer: 104068 Datum: Verslag van de Autoriteit Consument en Markt in de zin van artikel 6.5 van Bijlage I van Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende

Nadere informatie

Pagina 1/7. 1 Inleiding

Pagina 1/7. 1 Inleiding Zaaknummer: 15.0454.269 Datum: 31 juli 2015 Verslag van de Autoriteit Consument en Markt in de zin van artikel 6.5 van Bijlage I van Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

STUDIE (F) CDC-827

STUDIE (F) CDC-827 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

BESLISSING (B)071211-CDC-733

BESLISSING (B)071211-CDC-733 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B)070412-CDC-677

BESLISSING (B)070412-CDC-677 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes Toegang Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven De diensten voor toegang tot het net die Elia levert, omvatten de terbeschikkingstelling van de netinfrastructuur, het beheer

Nadere informatie

Pagina 1/6. 1 Inleiding

Pagina 1/6. 1 Inleiding Zaaknummer: 16.0529.29 Datum: 8 september 2016 Verslag van de Autoriteit Consument en Markt in de zin van artikel 6.5 van Bijlage I van Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

TenneT in de energiemarkt

TenneT in de energiemarkt TenneT in de energiemarkt Klaas Hommes Stay tuned. Safety first! Voor uw en onze veiligheid vragen we uw aandacht voor de volgende veiligheidsmaatregelen. In geval van een ontruiming van het pand: Volg

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1306

EINDBESLISSING (B) CDC-1306 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Voorspellingen en gerealiseerde productie PV 1 -zonnevermogen

Voorspellingen en gerealiseerde productie PV 1 -zonnevermogen Voorspellingen en gerealiseerde productie PV 1 -zonnevermogen Publicatie op de website Samenvatting Dit document beschrijft de gebruikte gegevens en hypotheses waarop de online publicatie van zowel de

Nadere informatie

BESLISSING (B)090903-CDC-896

BESLISSING (B)090903-CDC-896 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Aukl)rReil[c Coxisume[aL ca Markfc )..,-.1

Aukl)rReil[c Coxisume[aL ca Markfc )..,-.1 Aukl)rReil[c Coxisume[aL ca Markfc )..,-.1 Besluit Ons kenmerk: ACM/DE/2016/200962 Zaaknummer: 15.1167.53 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5, zesde lid, van de

Nadere informatie

Pagina. Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5, zesde lid, van de. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer:

Pagina. Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5, zesde lid, van de. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2014/207218 Zaaknummer: 14.1334.15 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/7 Muzenstraat 41 2511 WB Den

Nadere informatie

STUDIE (F) CDC-1129

STUDIE (F) CDC-1129 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Elia Systeem- en marktoverzicht 2012

Elia Systeem- en marktoverzicht 2012 Elia Systeem- en marktoverzicht 2012 Inhoudstafel A. Marktgegevens en systeem- en netbeheer I. Energie I.1 Energiebalans Elia-net 2012 01 I.2 Belasting van het Elia-net 02 I.3 Nettoafname 03 II. Vermogen

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-711

BESLISSING (B) CDC-711 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Pagina. Besluit BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2017/205757_OV Zaaknummer:

Pagina. Besluit BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2017/205757_OV Zaaknummer: Pagina 1/12 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2017/205757_OV Zaaknummer: 17.0657.53

Nadere informatie

Datum 12 september 2014 Betreft Beantwoording van vragen inzake de precaire situatie wat betreft de energievoorziening in België

Datum 12 september 2014 Betreft Beantwoording van vragen inzake de precaire situatie wat betreft de energievoorziening in België > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Regionale marktintegratie van de elektriciteitsgroothandelsmarkten van België, Nederland en Frankrijk

Regionale marktintegratie van de elektriciteitsgroothandelsmarkten van België, Nederland en Frankrijk Regionale marktintegratie van de elektriciteitsgroothandelsmarkten van België, Nederland en Frankrijk Een gemeenschappelijke samenvatting van de antwoorden op het raadplegingsdocument, opgemaakt door CREG,

Nadere informatie

Geachte heer De Maa, Nederlandse Mededingingsautoriteit T.a.v. de heer De Maa Postbus BH DEN HAAG. TenneT TSO B.V.

Geachte heer De Maa, Nederlandse Mededingingsautoriteit T.a.v. de heer De Maa Postbus BH DEN HAAG. TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 Postbus 718 6800 AS Arnhem Telefoon 026 373 11 11 Fax 026 373 11 12 www.tennet.org Nederlandse Mededingingsautoriteit T.a.v. de heer De Maa Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Handelsregister

Nadere informatie

NOTA (Z)140109-CDC-1299

NOTA (Z)140109-CDC-1299 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS NOTA

Nadere informatie

Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract. Elia Users Group 05/06/2014

Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract. Elia Users Group 05/06/2014 Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract Elia Users Group 05/06/2014 Wijzigingen ARP-contract (1/2) 1. Definities Hernemen producten SDR en SGR zoals ze momenteel bestaan Mogelijke

Nadere informatie

Verslag werkgroep System Operations 18/03/2010

Verslag werkgroep System Operations 18/03/2010 Verslag werkgroep System Operations 18/03/2010 Aanwezig: S. Harlem (FEBEG) M. Cailliau (FEBEG) F. Demaret (FEBEG) D. Hendrix (FEBEG) T. Waal (FEBEG) B. Larielle (FEBEG) H. Goris (EFET) B. Van der Spiegel

Nadere informatie

Pagina. Besluit Openbaar. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2016/207216_OV Zaaknummer: Datum:

Pagina. Besluit Openbaar. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2016/207216_OV Zaaknummer: Datum: Ons kenmerk: ACM/DJZ/2016/207216_OV Zaaknummer: 15.0001.52.1.01 Datum: Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van het

Nadere informatie

Pagina. Besluit BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2017/205796_OV Zaaknummer:

Pagina. Besluit BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2017/205796_OV Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2017/205796_OV Zaaknummer: 17.0398.53 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 4, vijfde lid, juncto artikel 4, zesde lid, onder c en f, van Verordening

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/405554 Zaaknummer: 15.0731.52 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998, betreffende de verkorting van de sluitingstijd

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

Regionale energiemarkt Central West Electricity

Regionale energiemarkt Central West Electricity Regionale energiemarkt Central West Electricity ACTIEPLAN 0. Achtergrond en inleiding Op 27 februari 2006 heeft de European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG Europese Groepering van Regulators

Nadere informatie

Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang

Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Toegang Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Wanneer een netgebruiker die aangesloten is op het Elia-net beheerder wordt van een

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

Bevoorradingszekerheid

Bevoorradingszekerheid Bevoorradingszekerheid Commissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers 23.09.2014 23 september 2014 1 Meer over FEBEG Inhoud Niets nieuws onder de zon Veel partijen

Nadere informatie

Consultatie volumebepaling strategische reserve

Consultatie volumebepaling strategische reserve Consultatie volumebepaling strategische reserve Samenvatting Een consultatie aangaande de volumebepaling in het kader van de strategische reserve is georganiseerd. Dit document omvat feedback van Elia

Nadere informatie

Elia: facilitator in de vrije elektriciteitsmarkt

Elia: facilitator in de vrije elektriciteitsmarkt Elia: facilitator in de vrije elektriciteitsmarkt energie in goede banen Vrije elektriciteitsmarkt: centrale rol van de netbeheerders De basisregels voor de werking van de elektriciteitsmarkt zijn vastgelegd

Nadere informatie

Goedkeuring plan Wathelet door kern

Goedkeuring plan Wathelet door kern Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming Secrétaire d Etat à l'environnement, à l'energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles Melchior Wathelet Goedkeuring

Nadere informatie

Analyse van de elektriciteitsbevoorrading winter en situatie voor winter Eerste feedback winter

Analyse van de elektriciteitsbevoorrading winter en situatie voor winter Eerste feedback winter Analyse van de elektriciteitsbevoorrading winter 2014-2015 en situatie voor winter 2015-2016 Eerste feedback winter 2014-2015 WG System Operations 06 maart 2014 Filip Carton / Dirk Aelbrecht National Control

Nadere informatie

System Operations. 18-mei-2016. Jaap Hagen

System Operations. 18-mei-2016. Jaap Hagen Jaap Hagen TenneT in één oogopslag Enige grensoverschrijdende netbeheerder in Europa Hoofdkantoren in Arnhem en Bayreuth (Duitsland) Leveringszekerheid 99,9975% Efficiënt Robuust netwerk Geïntegreerd netbedrijf

Nadere informatie

ALGEMEEN MODEL VOOR DE BEREKENING VAN DE TOTALE MODEL VAN TOEPASSING OP DE BELGISCHE GRENZEN VOOR JAAR EN MAAND

ALGEMEEN MODEL VOOR DE BEREKENING VAN DE TOTALE MODEL VAN TOEPASSING OP DE BELGISCHE GRENZEN VOOR JAAR EN MAAND ALGEMEEN MODEL VOOR DE BEREKENING VAN DE TOTALE OVERDRACHTCAPACITEIT EN DE MODEL VAN TOEPASSING OP DE BELGISCHE GRENZEN VOOR JAAR EN MAAND CAPACITEITEN Inhoudstafel 1. Introductie... 3 2. Veronderstellingen

Nadere informatie

Verslag werkgroep European Market Design 19/06/2014

Verslag werkgroep European Market Design 19/06/2014 Verslag werkgroep European Market Design 19/06/2014 Aanwezig: T. De Waal (FEBEG) B. De Wispelaere (FEBEG) N. Kuen (FEBEG) G. Landenne (FEBEG) N. Pierreux (Belpex) P. Fonck (ELIA-PFo) R. Bourgeois (ELIA_RBo)

Nadere informatie

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

Nadere informatie

Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn

Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn Forward Capacity Allocation (FCA) Guideline Sector bijeenkomst 4 februari 2016 1 FCA Verordening Inwerkingtreding Doel comitologie stemming:

Nadere informatie

BESLISSING (B)051222-CDC-502

BESLISSING (B)051222-CDC-502 NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE Commisse voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Over Codata. Sinds 1989 bestaan de activiteit van Codata uit het ontwerpen en beheren van databases, gewijd aan winkelvastgoed en retail.

Over Codata. Sinds 1989 bestaan de activiteit van Codata uit het ontwerpen en beheren van databases, gewijd aan winkelvastgoed en retail. Codata Voorstelling Over Codata Sinds 1989 bestaan de activiteit van Codata uit het ontwerpen en beheren van databases, gewijd aan winkelvastgoed en retail. Het idee ontstond uit de wens om, in Frankrijk,

Nadere informatie

Uitdagingen van Wind en Zon inpassing 28 november 2014

Uitdagingen van Wind en Zon inpassing 28 november 2014 Uitdagingen van Wind en Zon inpassing 28 november 2014 Ben Voorhorst COO TenneT 1 Onderwerpen TenneT algemeen Aandeel duurzaam Uitdaging inpassing duurzaam: - invloed weer - balanshandhaving - prijsontwikkeling

Nadere informatie

FACTSHEET (04/10/2012)

FACTSHEET (04/10/2012) Evenwicht: een fysiek gegeven waarvan de frequentie de indicator is Elektriciteit kan niet worden opgeslagen. De hoeveelheid elektriciteit die op het net geïnjecteerd wordt (productie en invoeren) en de

Nadere informatie

Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit

Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit I. DOEL VAN HET RAADPLEGINGSPROCES Met het ontwerp van tariefmethodologie dat nu voorligt, zet de CREG een

Nadere informatie

Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract

Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract Contractreferentie: [] tussen: ELIA SYSTEM OPERATOR NV, een vennootschap naar Belgisch recht met het ondernemingsnummer 0476.388.378 en met maatschappelijke

Nadere informatie

Voorstel van Regelingen voor meerdere NEMO's (MNA) voor de Belgische biedzone, in overeenstemming met Artikel 45 en Artikel 57 van Verordening (EU)

Voorstel van Regelingen voor meerdere NEMO's (MNA) voor de Belgische biedzone, in overeenstemming met Artikel 45 en Artikel 57 van Verordening (EU) Voorstel van Regelingen voor meerdere NEMO's (MNA) voor de Belgische biedzone, in overeenstemming met Artikel 45 en Artikel 57 van Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Financiering van Innovatie:

Financiering van Innovatie: WORKSHOP: Verbeter uw concurrentiepositie door steun voor onderzoek en ontwikkeling SPIROTECH BELGIUM, 22 April 2014 Financiering van Innovatie: Subsidies en Fiscale Stimuli LEYTON LEYTON GROEP Opgericht

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Algemene modaliteiten van aanmaningen... 5 IV. Aanmaningscategorieën... 6 a.

Nadere informatie

BESLISSING (B)051201-CDC-494

BESLISSING (B)051201-CDC-494 NIET VERTROUWELIJKE VERSIE Commisse voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

ADVIES (A)070510-CDC-690

ADVIES (A)070510-CDC-690 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ADVIES

Nadere informatie

Elektriciteitsverbruik in België in augustus 2015

Elektriciteitsverbruik in België in augustus 2015 NEWSLETTER 63 - oktober 2015 Het totale elektriciteitsverbruik in België bleef in augustus 2015 op hetzelfde niveau als in augustus van vorig jaar. Zowel de grote industrieën als de residentiële en tertiaire

Nadere informatie

De strategische reserve, een mechanisme om het structurele productietekort op te vangen

De strategische reserve, een mechanisme om het structurele productietekort op te vangen Balance De strategische reserve, een mechanisme om het structurele productietekort op te vangen Elia heeft de opdracht gekregen om een mechanisme voor strategische reserve op te zetten om het structurele

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. het beheer van energiebeurzen: mededinging of regulering? over (F)140130-CDC-1289

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. het beheer van energiebeurzen: mededinging of regulering? over (F)140130-CDC-1289 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE.

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. 02/02/2001 INLEIDING 1. Het artikel 7 van Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel-

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel- Aansluiting De aansluiting op het Elia-net: een proces in verschillende stappen Sommige spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt (producenten en industriële grootverbruikers) kunnen een aansluiting

Nadere informatie

STUDIE (F) 110331-CDC-1050

STUDIE (F) 110331-CDC-1050 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Wat zijn de voordelen van de Comfort Service?

Wat zijn de voordelen van de Comfort Service? Comfort Service Waaruit bestaat de Comfort Service? 1 2 3 Online doorgeven en opvolgen van de gegevens voor de jaarlijkse herberekening en maandelijkse wijzigingen via AG EB Online. Online consultatie

Nadere informatie

STUDIE (F) CDC-1014

STUDIE (F) CDC-1014 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02 289 76 11 Fax: 02 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading ELIA Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Het project Stevin tussen Zeebrugge en Zomergem

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN 30/06/2017 Federale dienst e-procurement GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten,

Nadere informatie

BESLUIT (Z) CDC-1109/9

BESLUIT (Z) CDC-1109/9 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

Nadere informatie

Elia Systeem- en marktoverzicht 2011

Elia Systeem- en marktoverzicht 2011 Elia Systeem- en marktoverzicht 2011 Inhoudstafel A. Marktgegevens en systeem- en netbeheer I. Energie I.1 Energiebalans Elia-net 2011 01 I.2 Belasting van het Elia-net 02 I.3 Nettoafname 03 II. Vermogen

Nadere informatie

VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT

VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT E VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT Bij elektriciteitshandel is er steeds kans op onevenwicht tussen injectie en afname van het net. Iedere ARP, of evenwichtsverantwoordelijke, moet de stroomafname

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : art_111_info_network_services_organ_kpe_cnsl_nl_3.doc RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 13 FEBRUARI 2007 MET BETREKKING

Nadere informatie

Implementatie van de day-ahead marktkoppeling in de regio NWE (Noord-West Europa) Overzichtsnota

Implementatie van de day-ahead marktkoppeling in de regio NWE (Noord-West Europa) Overzichtsnota Implementatie van de day-ahead marktkoppeling in de regio NWE (Noord-West Europa) Samenvatting Versie 0.5 Datum 9 juli 2013 Dit document geeft een algemene beschrijving van de belangrijkste principes van

Nadere informatie

HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE

HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE Bij het bepalen van nieuwe woorden en teksten voor de zoekmachine moet rekening gehouden worden met de inhoud van de website, en hoe Google websites een rang geeft

Nadere informatie

Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract

Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract Contractreferentie: [] tussen: ELIA SYSTEM OPERATOR NV, een vennootschap naar Belgisch recht met het ondernemingsnummer 0476.388.378 en met maatschappelijke

Nadere informatie

Publiceren Publiceren betekent dat u informatie over de vergunningen op uw eigen website openbaar maakt.

Publiceren Publiceren betekent dat u informatie over de vergunningen op uw eigen website openbaar maakt. Inleiding Het project Vergunningen op Internet van ICTU biedt een standaard voor het publiceren en uitwisselen van vergunningeninformatie. Deze standaard heet het Internet Publicatie Model (IPM). Het IPM

Nadere informatie

Introductie ProPlanet

Introductie ProPlanet Introductie ProPlanet - Tony Robbins - Wie zijn we?.. en wat doen we in een notendop Softwarehuis gevestigd in s-hertogenbosch Oprichters van het ETIM model Software voor product beheer en publicatie Alle

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

BESLISSING (B)121220-CDC-1217

BESLISSING (B)121220-CDC-1217 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

EPB-SOFTWARE BRUSSEL

EPB-SOFTWARE BRUSSEL EPB-SOFTWARE BRUSSEL INLEIDING De software EPB-software Brussel werd ontwikkeld in het raam van de ordonnantie van 7 juni 2007 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de energieprestatie en het

Nadere informatie

Pagina. Netbeheer Nederland T.a.v. de heer A. Jurjus Postbus LP 'S-GRAVENHAGE. Den Haag, 1 juli 2014

Pagina. Netbeheer Nederland T.a.v. de heer A. Jurjus Postbus LP 'S-GRAVENHAGE. Den Haag, 1 juli 2014 Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Netbeheer Nederland T.a.v. de heer A. Jurjus Postbus

Nadere informatie

1. Hoeveel groenestroomcertificaten dienden volgens de quota op 31 maart 2013, op 31 maart 2014 en op 31 maart 2015 ingediend te worden?

1. Hoeveel groenestroomcertificaten dienden volgens de quota op 31 maart 2013, op 31 maart 2014 en op 31 maart 2015 ingediend te worden? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 265 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 april 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM

STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM Januari 2015 2 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt

Nadere informatie

Twee netbeheerders Eén groep

Twee netbeheerders Eén groep Twee netbeheerders Eén groep 2 ELIA GROUP Door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt heeft de rol van de transmissienetbeheerders een essentiële dimensie gekregen. Hun rol is niet meer los te denken

Nadere informatie

Hiertoe wordt in verschillende mogelijkheden voorzien:

Hiertoe wordt in verschillende mogelijkheden voorzien: Openbare raadpleging inzake de maatregelen die moeten worden genomen om de toereikendheid van conventionele productiemiddelen van elektriciteit in België te waarborgen Het regeerakkoord van 10 oktober

Nadere informatie

BEVORDERING INTEGRATIE NEDERLANDSE ELEKTRICITEITS MARKT

BEVORDERING INTEGRATIE NEDERLANDSE ELEKTRICITEITS MARKT BEVORDERING INTEGRATIE NEDERLANDSE ELEKTRICITEITS MARKT In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Eindrapport 2 3 Bevordering integratie Nederlandse elektriciteitsmarkt Eindrapport, 24 april

Nadere informatie

T-prognoses: nut en noodzaak

T-prognoses: nut en noodzaak T-prognoses: nut en noodzaak 1 Met deze folder willen wij u als klant van TenneT meer informatie geven over het nut en de noodzaak van T(transport)-prognoses. Wat zijn T-prognoses? T-prognoses staat voor

Nadere informatie

T-prognoses. nut en noodzaak

T-prognoses. nut en noodzaak nut en noodzaak : nut en noodzaak Wat zijn? staat voor Transportprognoses, oftewel een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Producenten, regionale netbeheerders

Nadere informatie

Elektronische overheidsopdrachten. [ snel ] [ eenvoudig ] [ toegankelijk ] [ gratis ] voor overheid en ondernemingen

Elektronische overheidsopdrachten. [ snel ] [ eenvoudig ] [ toegankelijk ] [ gratis ] voor overheid en ondernemingen Elektronische overheidsopdrachten [ snel ] [ eenvoudig ] [ toegankelijk ] [ gratis ] voor overheid en ondernemingen Uitgave 2013 Sinds 2005 ontwikkelt en ondersteunt de federale overheidsdienst Personeel

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

Impact energietransitie

Impact energietransitie Impact energietransitie Marktontwikkelingen en TSO-perspectief Ben Voorhorst - COO VEMW, 12 juni 2014 Onderwerpen TenneT algemeen Opmars duurzaam in Duitsland én Nederland Uitdaging inpassing renewables

Nadere informatie

Ons ACM/DE/2015/ kenmerk: Zaaknummer: Pagina 1/22

Ons ACM/DE/2015/ kenmerk: Zaaknummer: Pagina 1/22 Ons ACM/DE/2015/204766 kenmerk: Zaaknummer: 13.0853.52 Pagina 1/22 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl

Nadere informatie

1. Database met datum/posities van bliksemontladingen van het KNMI. http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/onweer/

1. Database met datum/posities van bliksemontladingen van het KNMI. http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/onweer/ Werkbladen HiSPARC Bliksem onderzoek C.G. van Veen 1 Inleiding Dit werkblad geeft handvatten om correlatie onderzoek te doen aan bliksem en kosmische showers gemeten door HiSPARC stations. We hebben een

Nadere informatie

NOTA (Z)150122-CDC-1398

NOTA (Z)150122-CDC-1398 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS NOTA

Nadere informatie

SEAGRIDS. Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio

SEAGRIDS. Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio SEAGRIDS Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio Noodzaak van de Seagrids investeringsprojecten Aansluiting van de internationale, onderzeese

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting op bepaling tariefinkomsten 2011

Bijlage 1: Toelichting op bepaling tariefinkomsten 2011 Bijlage 1: Toelichting op bepaling tariefinkomsten 2011 Bijlage bij besluit 103627/ 56 1. In deze bijlage legt de Raad uit hoe de toegestane tariefinkomsten voor TenneT tot stand zijn gekomen. Het systeemdienstentarief

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls

GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls Doel van de tool BOWCONVERT.xls is een tool bestemd voor de instellingen die volgens het artikel 104 WIB'92 erkend zijn om fiscaal aftrekbare giften te mogen ontvangen.

Nadere informatie

11 JULI 2003 VOORSTEL VAN BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN IN BESPREKING, VANDAAG NIET VAN TOEPASSING

11 JULI 2003 VOORSTEL VAN BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN IN BESPREKING, VANDAAG NIET VAN TOEPASSING 4 AANVRAAG TOT GOEDKEUR ING DOOR DE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) VAN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT HET VERVOERSNET VAN FLUXYS VOOR HAAR DOORVOERACTIVITEIT

Nadere informatie