Verslag werkgroep System Operations 18/03/2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag werkgroep System Operations 18/03/2010"

Transcriptie

1 Verslag werkgroep System Operations 18/03/2010 Aanwezig: S. Harlem (FEBEG) M. Cailliau (FEBEG) F. Demaret (FEBEG) D. Hendrix (FEBEG) T. Waal (FEBEG) B. Larielle (FEBEG) H. Goris (EFET) B. Van der Spiegel (Febeliec) P. Claes (Febeliec) M. Clement (Febeliec) Y. Langer (Belpex) W. Gommeren (AGORIA) J-P. Bécret (Gabe) J. Matthys-Donnadieu, B. Hebb, W. Michiels, F. Wellens, JJ Lambin, C. Druet, Verontschuldigd: G. Meynckens (Febeliec) B. De Wispelaere (FEBEG) J-P. Boydens (FEBEG) F. Van Gijzeghem (ODE) M. Van den Bosch (VEV) PV WG System Operations 18/03/2010 1/5

2 VERSLAG 1. Goedkeuring van het verslag Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 2. Discussie: Beheer van congesties in CWE: kan opheffing van de grenzen een oplossing bieden technische issues. De heer Michiels legt uit dat deze vergadering een vergadering is van zowel de werkgroep System operations als de werkgroep European Market Design. De reden hiervoor is dat het oorspronkelijke onderwerp opheffing van de grenzen geleidelijk aan geëvolueerd is van een technische naar een market design discussie. Standpunt Febeg De heer Harlem start met een presentatie met het standpunt van Febeg. Hij legt uit dat binnen Febeg een werkgroep is opgericht die zich zal bezig houden met Market Design. Het doel is uiteindelijk om vanuit Febeg actiever deel te nemen aan de diverse discussies die gaande zijn in verschillende werkgroepen op nationaal en internationaal niveau. De presentatie vindt u in bijlage De heer Claes gaat niet akkoord met de stelling market power not to be a starting assumption op slide 5. Volgens hem is er wel degelijk market power in België. De heer Cailliau legt uit dat deze zin eigenlijk zo moeten zijn abuse of market power not to be.. Betreffende slide 6 ontkent de heer Claes dat de prijzen voor lange termijn producten op de beurzen zoals Endex firm zijn. De liquiditeit van deze producten is te laag hiervoor. Dit heeft als resultaat dat grote afnemers niet kunnen kopen aan deze prijs. Hij wijst er op dat bij Endex bovendien een pricing panel regelmatig de prijs dient te bepalen. De heer Cailliau begrijpt niet waarom de heer Claes beweert dat prijzen op Endex niet firm zijn. Endex is immers een handelsplatform waarbij men mits registratie- kan klikken op producten die men wenst te kopen. Een basisvoorwaarde voor een dergelijk platform is juist dat alle verhandelde producten firm zijn. Hij gaat akkoord betreffende de kritiek dat er op Endex weinig verhandeld wordt. Hij legt uit dat er voldoende andere handelsplatformen zijn waar wel voldoende liquiditeit is. Hij vindt het pricing panel van Endex ook geen goede oplossing. Het nemen van een foto van de werkelijke biedingen zou volgens hem een betere oplossing zijn. Hij wijst er op dat de afwijkingen tussen de prijzen van Endex en andere handelsplatformen minimaal zijn. Het pricing panel is dus volgens hem niet de optimale oplossing maar levert desondanks toch goede resultaten op. De heer Cailliau merkt op dat een aantal uitgangspunten in de presentatie van Gabe een verkeerd beeld geven hoe de energiemarkt werkt. Om een goede discussie te hebben dient men te vertrekken van correcte uitgangspunten. In slide 8 wordt er gepleit om meer capaciteit op de lange termijn veilingen aan te bieden. PV WG System Operations 18/03/2010 2/5

3 De heer Matthys-Donnadieu vraagt aan de aanwezige marktpartijen of zij een voorkeur hebben voor Financial of Physical Transmission Rights. De heer Cailliau legt uit dat er voor hem geen functioneel verschil is tussen enerzijds Physical Transmission Rights (PTR s) gecombineerd met het use-it-or-sell-it -principe en anderzijds Financial Transmission Rights (FTR s). Enkel de hoeveelheid van de rechten is voor hem van belang. Volgens hem zou mogelijk moeten zijn om veel meer LT-capaciteit aan te bieden op de noordgrens. FTR s hebben een praktisch voordeel t.o.v. PTR s omdat zijn minder operationele activiteit vereisen zoals o.a. nominaties. Naar aanleiding van slide 9 vraagt de heer Cailliau of het klopt dat de CWEmarktkoppeling uitgesteld zou worden totdat EMCC gereed zou zijn met de ontwikkeling van zijn tight volume algoritme. Hij wijst erop dat de Duitse en Deense regulatoren hiervoor vragende partijen zijn. De heer Matthys-Donnadieu legt uit dat er geen sprake is van uitstel van het CWEmarktkoppelingsproject. Het legt uit dat de vraag tot uitstel van de regulatoren het resultaat is van een ongelukkige situatie. Deze hebben de aanname gemaakt dat de interim tight volume coupling oplossing tussen de CWE en Nordic region zal operationeel zijn tegen het einde van de zomer. Dit strookt niet met de informatie die de heer Matthys-Donnadieu ter zake heeft. Volgens zijn informatie is de tight volume coupling oplossing niet beschikbaar voor november. De regulatoren hebben zich dus gebaseerd op niet correct informatie. De heer Langer bevestigd dat het niet realistisch is dat EMCC de tight volume coupling oplossing kan implementeren tegen de zomer. De heer Claes legt uit dat marktkoppeling met Duitsland veel belangrijker is dan de marktkoppeling met Nordic. De heer Cailliau vraagt of er geen signaal vanuit de werkgroep gegeven kan worden betreffende deze problematiek. De heer Matthys-Donnadieu legt uit deze problematiek aan bod zal komen in de users group. Een eventuele boodschap zal gegeven worden vanuit de users group. De heer Harlem legt uit dat in slide 9 het 2 de Nordpool (Elbas) initiatief van EPEX (FR-GE) is zonder De heer Harlem legt betreffende slide 11 uit dat binnen Febeg al discussies zijn opgestart betreffende cross border balancing. Zij stellen voor dit onderwerp in de toekomst op de agenda te zetten van de werkgroep European Market Design. Betreffende slide 13 wordt er tevens gevraagd of er in de werkgroep geen presentatie gegeven kan worden betreffende nodal pricing. De heer Cailliau legt uit dat GABE nodal pricing in zijn presentatie vooruitschuift als een oplossing voor internationale congesties. Hij wijst er echter op dat bij nodal pricing er geen beurzen nodig zijn voor de DA-prijzen. Verder legt hij uit dat- in tegenstelling wat in de presentatie van GABE vermeld staat- nodal pricing en marktkoppeling niet combineerbaar zijn. Bovendien is volgens hem niet evident om het nodal pricing systeem te implementeren. Volgens hem zou dit minimum 10 tot 15 jaar kunnen duren. De heer Langer legt uit dat nodal pricing een oplossing is om nationale markten te organiseren indien er veel congestie is maar niet om de problematiek op Europees niveau op te lossen. PV WG System Operations 18/03/2010 3/5

4 Standpunt Febeliec De heer Claes geeft een presentatie waarin het standpunt van de grootverbruikers wordt verdedigd. De heer Cailliau gaat niet akkoord met de zin vermoeden van misbruik en speculatie. Hij vindt het ongepast om dergelijke stellingen te presenteren zonder enig bewijs. De heer Claes weerlegt door te verwijzen naar de studie van de CREG. De heer Cailliau legt uit dat het niet correct is te veronderstellen dat in de prijzen van baseload producten start- en stopkosten van centrales zitten. De heer Claes legt uit dat een baseload prijs op de day ahead markt het gemiddelde is van alle prijzen voor alle uren dus ook die voor de piekuren. Voor hem is 1 MW kopen voor een hele dag een ander product dan 24 keer 1 MW te kopen. De heer Cailliau legt uit dat de producenten energie aanbieden aan een markt en niet aan individuele afnemers. Hij legt uit dat het principe van een vrije markt is verondersteld dat men verkoopt aan de hoogste bieder. De heer Claes legt uit dat de industrie vragende partij is om op lange termijn baseload producten te kopen. De heer Cailliau legt uit dat producenten dit ook zouden willen doen maar dat ze zich wel moeten kunnen indekken tegen stijgende brandstofprijzen. De heer Van der Spiegel legt uit dat het op dit moment onmogelijk is voor buitenlandse producenten om energie aan te bieden op de Belgische markt omdat er geen garantie is dat er voldoende grenscapaciteit zal beschikbaar zijn op moment van levering. De heer Claes legt uit dat de doelstelling van de marktintegratie is dat binnen CWE op elk moment de goedkoopste centrales draaien. De heer Cailliau legt uit dat producenten steeds make-or-buy beslissingen nemen. Indien het goedkoper is om aan te kopen in plaats van te produceren wordt dit gedaan. Op dit moment hebben we reeds de beste merit-orders rekening houdend met de beperkingen op de grenscapaciteiten. De heer Cailliau legt uit dat OTC transacties op intraday markten belangrijk zijn in uitzonderlijke situaties. Er bestaat immers een risico dat er - in geval van verlies van een grote centrale niet altijd voldoende liquiditeit aanwezig zal zijn op de impliciete markt. Eens intraday market voldoende diepte bieden en daarenboven de juiste producten aanbieden is er geen nood meer voor OTC. De heer Clement legt uit dat de transparantie betreffende OTC transacties zeer belangrijk is voor hem. Hij wenst niet terug te gaan naar regulering maar wenst wel dat er steeds economisch gedrag is op de markten. De heer Cailliau stelt dat er niets mis mee is dat een producent speculeert tussen day ahead en intraday zolang hij zelf de risico s draagt. Hij verduidelijkt wel dat onder speculeren niet mag worden verstaan dat een producent beschikbare productiecapaciteit niet zou aanbieden op de day ahead markt. PV WG System Operations 18/03/2010 4/5

5 De heer Clement legt uit dat grenscapaciteit een publiek goed is dat niet gebruikt mag worden voor speculatiedoeleinden. Transparantie is voor hem belangrijk omdat iedereen binnen de gemeenschap op de hoogte dient te zijn met wat er gebeurt met publieke goederen. De heer Claes pleit in zijn presentatie voor de creatie van één copperplate binnen de EU door redispatching. De heer Matthys-Donnadieu vraagt hoe men een economisch signaal gaat geven waar er geïnvesteerd dient te worden in nieuwe productie-eenheden indien er geen regionale prijsverschillen meer zijn. Hij wijst er op dat men moet ook dient rekening te houden met politieke beslissingen (vb. Frankrijk & Nucleair). Bij één grote copperplate zou iedereen beginnen te investeren in nucleaire eenheden in Frankrijk waardoor de congestieproblematiek nog groter wordt. De heer Claes legt uit dat een locational signal gegeven zal worden door regionale tarieven die de kosten voor redispatching zullen socialiseren. De heer Cailliau stelt dat socialisering geen oplossing biedt om te komen tot een geintegreerde markt. De heer Claes stelt dat congestiemanagement ook geen oplossing biedt. Afsluiting discussie De heer Matthys-Donnadieu legt uit er in de presentatie van Febeg en Febeliec gemeenschappelijk punten zijn. Hij stelt voor om de discussies voor te zetten tijdens een volgende vergadering waarin ook Elia haar standpunt zal vertolken. Intraday Betreffende intraday marktkoppeling vraagt de heer Cailliau waarom men niet direct intraday koppeling mogelijk maakt op de grens FR-BE en NL-DE door het allocatieplatform van Amprion te gebruiken. De heer Matthys-Donnadieu legt uit dat de oplossing op de grens met Nederland een interim oplossing is. Deze vergt minimale IT aanpassingen aan de systemen van de betrokken TSO s en betreft een aanzienlijke verbetering van het huidig mechanisme. Dit niet het geval met de Amprion oplossing. TSOs werken momenteel aan een enduring solution. Het staat op vandaag niet vast of de Amprion capacity matrix deel zal uitmaken van de enduring oplossing. Hij legt ook uit dat het Amprion mechanisme gebaseerd op het principe first-comefirst serve. Het is niet zeker dat de regulator dit mechanisme zal goedkeuren omdat dit niet onmiddellijk een verbetering is. 3. Diversen: De volgende meeting zal plaatsvinden op vrijdag 27/05/2010 om 10u00. PV WG System Operations 18/03/2010 5/5

Verslag Users Group 25/03/2010

Verslag Users Group 25/03/2010 Verslag Users Group 25/03/2010 Aanwezig: M. Van den Bosch (VEV) P. Claes (FEBELIEC) M. Cailliau (EFET) J.P. Boydens (FEBEG) F. Schoonacker (FEBEG) M. Groeneveld (FEBEG) T. Stevens (COGEN) F. Van Gijzeghem

Nadere informatie

Verslag werkgroep European Market Design 15/03/2013

Verslag werkgroep European Market Design 15/03/2013 Verslag werkgroep European Market Design 15/03/2013 Aanwezig: N. Kuen (FEBEG) B. Massin (FEBEG) B. De Wispelaere (FEBEG) (part-time) S. Harlem (FEBEG) N. Pierreux (Belpex) T. De Waal (FEBEG) W. Gommeren

Nadere informatie

Verslag werkgroep European Market Design/ System Operations 27/05/2010

Verslag werkgroep European Market Design/ System Operations 27/05/2010 Verslag werkgroep European Market Design/ System Operations 27/05/2010 Aanwezig: M. Cailliau (FEBEG) M. Pieters (FEBEG) B. De Wispelaere (FEBEG) H. Goris (EFET) P. Claes (Febeliec) J-P. Bécret (Gabe) Jan

Nadere informatie

Verslag werkgroep European Market Design 20/12/2013

Verslag werkgroep European Market Design 20/12/2013 Verslag werkgroep European Market Design 20/12/2013 Aanwezig: T. De Waal (FEBEG) B. De Wispelaere (FEBEG) S. Harlem (FEBEG) J. Hensmans (FOD Economie) N. Kuen (FEBEG) M. Noenickx (FOD Economie) O. Van

Nadere informatie

Verslag werkgroep European Market Design 19/06/2014

Verslag werkgroep European Market Design 19/06/2014 Verslag werkgroep European Market Design 19/06/2014 Aanwezig: T. De Waal (FEBEG) B. De Wispelaere (FEBEG) N. Kuen (FEBEG) G. Landenne (FEBEG) N. Pierreux (Belpex) P. Fonck (ELIA-PFo) R. Bourgeois (ELIA_RBo)

Nadere informatie

VRIJE VERTALING UIT HET FRANS. 16 december 2015

VRIJE VERTALING UIT HET FRANS. 16 december 2015 16 december 2015 Openbare gemeenschappelijke raadpleging van 16 december 2015 over de evolutie van de toewijzing van intraday capaciteiten op de elektrische koppelverbinding tussen Frankrijk en België

Nadere informatie

Verslag Users Group 24/05/2012

Verslag Users Group 24/05/2012 Verslag Users Group 24/05/2012 Aanwezig: T. Deheegher (ODE) B. Gouverneur (Synergrid) S. Harlem (FEBEG) P. Lobé (FEBEG) F. Schoonacker (FEBEG) H. Wyverkens (FEBEG) M. Van den Bosch (VOKA) B. Van der Spiegel

Nadere informatie

Verslag werkgroep European Market Design 16/09/2013

Verslag werkgroep European Market Design 16/09/2013 Verslag werkgroep European Market Design 16/09/2013 Aanwezig: G. Landenne (FEBEG) B. De Wispelaere (FEBEG) S. Harlem (FEBEG) N. Kuen (FEBEG) P. Verlinden (FEBEG) N. Pierreux (Belpex) J. Hensmans (FOD Economie)

Nadere informatie

Verslag werkgroep European Market Design 31/05/2013

Verslag werkgroep European Market Design 31/05/2013 Verslag werkgroep European Market Design 31/05/2013 Aanwezig: G. Landenne (FEBEG) K. Krastev (FEBEG) B. De Wispelaere (FEBEG) S. Harlem (FEBEG) N. Pierreux (Belpex) M. Noeninckx (FOD Economie) P. Fonck

Nadere informatie

Verslag Users Group 03/12/2009

Verslag Users Group 03/12/2009 Verslag Users Group 03/12/2009 Aanwezig: F. Al Bitar (EDORA) J.P. Boydens (FEBEG) P. Claes (FEBELIEC) A. Facon (FEBILIEC) H. Goris (EFET) J-C. Mignolet (FOD Economie en Energie) F. Schoonacker (FEBEG)

Nadere informatie

ADVIES COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

ADVIES COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 NIET VERTROUWELIJKE VERSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Verslag werkgroep European Market Design 15/01/2015

Verslag werkgroep European Market Design 15/01/2015 Verslag werkgroep European Market Design 15/01/2015 Aanwezig: S. Harlem (FEBEG) N. Kuen (FEBEG) G. Landenne (FEBEG) N. Pierreux (Belpex) P. Fonck (PFO) R. Bourgeois (RBO) V. Illegems (VIL) V. Saenz de

Nadere informatie

Verslag werkgroep European Market Design 22/09/2014

Verslag werkgroep European Market Design 22/09/2014 Verslag werkgroep European Market Design 22/09/2014 Aanwezig: P. Claes (FEBELIEC) B. De Wispelaere (FEBEG) S. Harlem (FEBEG) N. Kuen (FEBEG) G. Landenne (FEBEG) N. Pierreux (Belpex) L. Platbrood (ENI)

Nadere informatie

Verslag werkgroep European Market Design 31/03/2014

Verslag werkgroep European Market Design 31/03/2014 Verslag werkgroep European Market Design 31/03/2014 Aanwezig: T. De Waal (FEBEG) B. De Wispelaere (FEBEG) S. Harlem (FEBEG) N. Kuen (FEBEG) N. Pierreux (Belpex) P. Fonck (ELIA-PFo) R. Bourgeois (ELIA_RBo)

Nadere informatie

Users Group - Groupe de travail Belgian Grid. Vergadering op 16 oktober 2012

Users Group - Groupe de travail Belgian Grid. Vergadering op 16 oktober 2012 Users Group - Groupe de travail Belgian Grid Vergadering op 16 oktober 2012 Aanwezig: C. Adams (SPF Economie, Directie Energie) G. Senne (SPF Economie, Directie Energie) J-P. Becret (GABE) B. De Wispelaere

Nadere informatie

Zijn participanten die geregistreerd staan bij TSO-Auction automatisch participant voor Intraday?

Zijn participanten die geregistreerd staan bij TSO-Auction automatisch participant voor Intraday? Zijn participanten die geregistreerd staan bij TSO-Auction automatisch participant voor Intraday? Nee, als een partij wil deelnemen aan de intra day cross border capacity allocation, het Capaciteit Platform,

Nadere informatie

STUDIE (F) CDC-1045

STUDIE (F) CDC-1045 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Toepassing van groenestroomcertificaten voor offshore

Toepassing van groenestroomcertificaten voor offshore Toepassing van groenestroomcertificaten voor offshore Elia Users Group: discussieplatform RES 19 april 2012 elementen voor discussie Inhoud Context 3 Probleemstelling 4 Alternatieven 5 Feed-in tarief of

Nadere informatie

Verslag Users Group 29/09/2011

Verslag Users Group 29/09/2011 Verslag Users Group 29/09/2011 Aanwezig: W. Aertsens (FEBELIEC) J.P. Bécret (GABE) M. Cailliau (EFET) P. Claes (FEBELIEC) T. De Waal (FEBEG) B. Georis (FEBEG) W. Gommeren (AGORIA) S. Harlem (FEBEG) F.

Nadere informatie

Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn

Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn Forward Capacity Allocation (FCA) Guideline Sector bijeenkomst 4 februari 2016 1 FCA Verordening Inwerkingtreding Doel comitologie stemming:

Nadere informatie

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 17/03/2016

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 17/03/2016 Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 17/03/2016 Aanwezig: C. Adams (FOD Economie-Energie) M. Catrycke (FEBEG) P. Claes (FEBELIEC) N. De Coster (ORES) A. Gillieaux (EFET) B. Gouverneur (Synergrid)

Nadere informatie

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 20/03/2014

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 20/03/2014 Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 20/03/2014 Aanwezig: W. Aertsens (Infrabel) J.-P. Boydens (Cogen Vlaanderen) P. Claes (FEBELIEC) A. Detollenaere (VWEA-ODE) B. De Wispelaere (FEBEG) S. Gabriels

Nadere informatie

Energy Matters 6 maart 2015. Waarde creatie door inzet WKK op onbalans & Intra-day

Energy Matters 6 maart 2015. Waarde creatie door inzet WKK op onbalans & Intra-day Energy Matters 6 maart 2015 Waarde creatie door inzet WKK op onbalans & Intra-day Energy Matters 6 maart 2015 www.tenergy.nl Korte introductie Tenergy Willem Bijlsma Waarde creatie korte termijnmarkt elektriciteit

Nadere informatie

Bevoorradingszekerheid

Bevoorradingszekerheid Bevoorradingszekerheid Commissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers 23.09.2014 23 september 2014 1 Meer over FEBEG Inhoud Niets nieuws onder de zon Veel partijen

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-988

BESLISSING (B) CDC-988 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 F: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

15/03/ /04/2016

15/03/ /04/2016 FORMELE PUBLIEKE CONSULTATIE 15/03/2016 08/04/2016 Wijzigingen van het contract Toegangsverantwoordelijke (ARP- contract) & toegangscontract Toelichtingsnota m.b.t. de voorgestelde wijzigingen Elia 15/3/2016

Nadere informatie

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 19/03/2015

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 19/03/2015 Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 19/03/2015 Aanwezig: J.-P. Bécret (GABE) J.-P. Boydens (Cogen Vlaanderen) P. Claes (FEBELIEC) N. De Coster (ORES) B. De Wispelaere (FEBEG) A. Detollenaere (ODE-VWEA)

Nadere informatie

STUDIE (F) CDC-782

STUDIE (F) CDC-782 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

VERSLAG ENOVER WERKGROEP FTR AANWEZIGEN AGENDA VERSLAG. 2 maart 2018, FOD Economie, Brussel

VERSLAG ENOVER WERKGROEP FTR AANWEZIGEN AGENDA VERSLAG. 2 maart 2018, FOD Economie, Brussel VERSLAG ENOVER WERKGROEP FTR 2 maart 2018, FOD Economie, Brussel AANWEZIGEN Steven Harlem (FEBEG) Valentijn Demeyer (FEBEG) Bram De Wispelaere (FEBEG) Jan Vandenbroucke (Elia) Carolien Pouleyn (Elia) Michaël

Nadere informatie

Informatie ten dienste van de markt

Informatie ten dienste van de markt Informatie ten dienste van de markt De publicatie van gegevens over de interconnecties: informatie ten dienste van de markt Als facilitator van de Belgische energiemarkt publiceert Elia op zijn website

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER GROOTHANDELSMARKT Bron 07/2013 Evolutie 08/2013 Evolutie 09/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.042 5.960 DNB Synergrid GWh 3.868 3.762 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

Verslag Users Group 27/09/2012

Verslag Users Group 27/09/2012 Verslag Users Group 27/09/2012 Aanwezig: B. Gouverneur (Synergrid) S. Harlem (FEBEG) P. Lobé (EFET) B. De Wispelaere (FEBEG) H. Wyverkens (FEBEG) F. Van Gijzeghem (ODE) A. Vermeylen (BOP) P. Claes (FEBELIEC)

Nadere informatie

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 25/09/2014

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 25/09/2014 Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 25/09/2014 Aanwezig: W. Aertsens (Infrabel) J.-P. Bécret (GABE) P. Claes (FEBELIEC) T. Deheegher (VOKA) B. De Wispelaere (FEBEG) B. Gouverneur (Synergrid) J.

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS GROOTHANDELSMARKT Bron 05/2013 Evolutie 06/2013 Evolutie 07/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.415 6.047 DNB Synergrid GWh 4.191 3.934 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

(Z) oktober op basis van artikel 23, 2, 2de lid, 20 en 27 van de elektriciteitswet. Niet-vertrouwelijk

(Z) oktober op basis van artikel 23, 2, 2de lid, 20 en 27 van de elektriciteitswet. Niet-vertrouwelijk (Z)1847 15 oktober 2018 Nota over de Belgische day-ahead groothandelsmarkt voor elektriciteit van 1 tot 7 oktober 2018, met in het bijzonder de marktresultaten voor 3 oktober 2018 op basis van artikel

Nadere informatie

STUDIE (F) CDC-742

STUDIE (F) CDC-742 NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 14 Brussel Tel.: 2/289.76.11 Fax: 2/289.76.9 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - FEBRUARI DNB Synergrid MWh ,53 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 60,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - FEBRUARI DNB Synergrid MWh ,53 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 60,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2.

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2. 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

Feedback werken in WG BG: Toegangscontract verduidelijking

Feedback werken in WG BG: Toegangscontract verduidelijking Feedback werken in WG BG: Toegangscontract verduidelijking Users Group 30/3/2017 Verwarrend: Status and Next steps Several meetings on the topic Note of Elia on proposals for modifications on Access Contract

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De volgende twee begrippen worden op alfabetische positie ingevoegd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De volgende twee begrippen worden op alfabetische positie ingevoegd: STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31946 8 juni 2018 Besluit van de utoriteit Consument en Markt van 7 juni 2018, CM/UIT/495075 tot wijziging van de voorwaarden

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - APRIL

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - APRIL GROOTHANDELSMARKT Bron 01/2014 Evolutie 02/2014 Evolutie 03/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.396 6.664 DNB Synergrid GWh 5.112 4.535 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

(Z) mei Opgesteld met toepassing van art.23, 2, 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

(Z) mei Opgesteld met toepassing van art.23, 2, 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Z)1752 17 mei 2018 Reactie op de openbare raadpleging die de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR organiseert over de methodologie, hypotheses en gegevensbronnen voor de dimensionering van de volumes voor de strategische

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2014 Evolutie 04/2014 Evolutie 05/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.869 6.335 DNB Synergrid GWh 4.578 4.071 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - DECEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - DECEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 09/2014 Evolutie 10/2014 Evolutie 11/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.283 6.720 DNB Synergrid GWh 4.070 4.409 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI GROOTHANDELSMARKT Bron 04/2014 Evolutie 05/2014 Evolutie 06/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.335 = DNB Synergrid GWh 4.071 = Andere klanten Synergrid GWh 2.264 = Gemiddelde

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2014 Evolutie 09/2014 Evolutie 10/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.074 = DNB Synergrid GWh 3.796 = Andere klanten Synergrid GWh 2.278 = Gemiddelde

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER GROOTHANDELSMARKT Bron 07/2014 Evolutie 08/2014 Evolutie 09/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.082 = DNB Synergrid GWh 3.833 = Andere klanten Synergrid GWh 2.249 = Gemiddelde

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2013 Evolutie 01/2014 Evolutie 02/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.171 = DNB Synergrid GWh 5.011 = Andere klanten Synergrid GWh 2.160 = Gemiddelde

Nadere informatie

System Operations. 18-mei-2016. Jaap Hagen

System Operations. 18-mei-2016. Jaap Hagen Jaap Hagen TenneT in één oogopslag Enige grensoverschrijdende netbeheerder in Europa Hoofdkantoren in Arnhem en Bayreuth (Duitsland) Leveringszekerheid 99,9975% Efficiënt Robuust netwerk Geïntegreerd netbedrijf

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2013 Evolutie 11/2013 Evolutie 12/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.655 6.910 DNB Synergrid GWh 4.471 4.734 Andere klanten Synergrid GWh 2.184 2.176

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI GROOTHANDELSMARKT Bron 04/2015 Evolutie 05/2015 Evolutie 06/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.406 = DNB Synergrid GWh 4.100 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MEI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MEI GROOTHANDELSMARKT Bron 02/2015 Evolutie 03/2015 Evolutie 04/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.939 = DNB Synergrid GWh 4.774 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

TenneT in de energiemarkt

TenneT in de energiemarkt TenneT in de energiemarkt Klaas Hommes Stay tuned. Safety first! Voor uw en onze veiligheid vragen we uw aandacht voor de volgende veiligheidsmaatregelen. In geval van een ontruiming van het pand: Volg

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2017 Evolutie 11/2017 Evolutie 12/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - FEBRUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - FEBRUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 11/2017 Evolutie 12/2017 Evolutie 01/2018 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 24/09/2014

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 24/09/2014 Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 24/09/2014 Aanwezig: C. Adams (FOD Economie-Energie) W. Aertsens (Infrabel) E. Brouwers (FEBELIEC) P. Claes (FEBELIEC) N. De Coster (ORES) A. Detollenaere (ODE)

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2016 Evolutie 01/2017 Evolutie 02/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - APRIL

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - APRIL GROOTHANDELSMARKT Bron 01/2017 Evolutie 02/2017 Evolutie 03/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2017 Evolutie 04/2017 Evolutie 05/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI GROOTHANDELSMARKT Bron 04/2017 Evolutie 05/2017 Evolutie 06/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER GROOTHANDELSMARKT Bron 07/2017 Evolutie 08/2017 Evolutie 09/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2017 Evolutie 09/2017 Evolutie 10/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MEI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MEI GROOTHANDELSMARKT Bron 02/2017 Evolutie 03/2017 Evolutie 04/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

Regionale marktintegratie van de elektriciteitsgroothandelsmarkten van België, Frankrijk en Nederland

Regionale marktintegratie van de elektriciteitsgroothandelsmarkten van België, Frankrijk en Nederland Regionale marktintegratie van de elektriciteitsgroothandelsmarkten van België, Frankrijk en Nederland Een stappenplan opgesteld door de CRE, de CREG en de DTe December 2005 INHOUD VAN HET STAPPENPLAN 1.

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARY

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARY - JANUARY 2017 - GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2016 Evolutie 11/2016 Evolutie 12/2016 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar

Nadere informatie

Verslag Users Group Plenaire vergadering van 22/06/2017

Verslag Users Group Plenaire vergadering van 22/06/2017 Verslag Users Group Plenaire vergadering van 22/06/2017 Aanwezig: W. Aertsens (INFRABEL) C. Baugnet (FEBEG) M. Bertrochi (NordPool) M. Catrycke (FEBEG) P. Claes (FEBELIEC) B. Claeys (ODE) B. De Wispelaere

Nadere informatie

Expert Group 25/1/2016 Significant Grid Users Connection & compliance process. Patrik Buijs

Expert Group 25/1/2016 Significant Grid Users Connection & compliance process. Patrik Buijs Expert Group 25/1/2016 Significant Grid Users Connection & compliance process Patrik Buijs Agenda MEETING 1: Significant Grid Users (14h00 15h50) 1. Approval of minutes of last meeting 26/11 2. Presentation

Nadere informatie

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 20/06/2013

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 20/06/2013 Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 20/06/2013 Aanwezig: A. Vermeylen (BOP) P. Verlinden (FEBEG) H. Vandersyppe (FEBEG) S. Harlem (FEBEG) T. de Waal (FEBEG) D. Halkin (ORES) B. Gouverneur (Synergrid)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT USERS GROUP ELIA

HUISHOUDELIJK REGLEMENT USERS GROUP ELIA HUISHOUDELIJK REGLEMENT USERS GROUP ELIA 1/11 Elia System Operator N.V. Inhoudstafel 1. Definities... 3 2. Doelstelling... 3 3. Voorzitterschap en secretariaat van de Users Group... 4 4. Samenstelling

Nadere informatie

Analyse van de elektriciteitsbevoorrading winter en situatie voor winter Eerste feedback winter

Analyse van de elektriciteitsbevoorrading winter en situatie voor winter Eerste feedback winter Analyse van de elektriciteitsbevoorrading winter 2014-2015 en situatie voor winter 2015-2016 Eerste feedback winter 2014-2015 WG System Operations 06 maart 2014 Filip Carton / Dirk Aelbrecht National Control

Nadere informatie

STUDIE (F) CDC-947

STUDIE (F) CDC-947 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2017 Evolutie 01/2018 Evolutie 02/2018 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - APRIL

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - APRIL GROOTHANDELSMARKT Bron 01/2018 Evolutie 02/2018 Evolutie 03/2018 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER GROOTHANDELSMARKT Bron 07/2018 Evolutie 08/2018 Evolutie 09/2018 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh Andere klanten Synergrid GWh Gemiddelde temperatuur IRM C 22,00

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 06/2018 Evolutie 07/2018 Evolutie 08/2018 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh Andere klanten Synergrid GWh Gemiddelde temperatuur IRM C 18,10

Nadere informatie

Consultatie volumebepaling strategische reserve

Consultatie volumebepaling strategische reserve Consultatie volumebepaling strategische reserve Samenvatting Een consultatie aangaande de volumebepaling in het kader van de strategische reserve is georganiseerd. Dit document omvat feedback van Elia

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2018 Evolutie 11/2018 Evolutie 12/2018 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh = = = Andere klanten Synergrid GWh = = = Gemiddelde temperatuur

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2018 Evolutie 09/2018 Evolutie 10/2018 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh = = = Andere klanten Synergrid GWh = = = Gemiddelde temperatuur

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2018 Evolutie 01/2019 Evolutie 02/2019 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh = = = Andere klanten Synergrid GWh = = = Gemiddelde temperatuur

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

BESLUIT. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Besluit Ons kenmerk: ACM/DE/2015/201829 Zaaknummer: 13.0852.52 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 over de goedkeuring

Nadere informatie

Approval Minutes of Meeting

Approval Minutes of Meeting Approval Minutes of Meeting Status approval process minutes of meeting Task Forces implementation Network Codes Task Force implementation NC Brussels, 20 December 2016 Buijs P. Status update Minutes of

Nadere informatie

Wijzigingen 2013 ARP-contract en toegangscontract Formele consultatie. Elia - 18 juli 2013

Wijzigingen 2013 ARP-contract en toegangscontract Formele consultatie. Elia - 18 juli 2013 Wijzigingen 2013 ARP-contract en toegangscontract Formele consultatie Elia - 18 juli 2013 Aanpassingen XB (update) Balancing Nieuw Artikel 10.2: onevenwicht in realtime om de zone te helpen Nieuw Artikel

Nadere informatie

NOTA (Z)140109-CDC-1299

NOTA (Z)140109-CDC-1299 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS NOTA

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2014 Evolutie 11/2014 Evolutie 12/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.720 6.682 DNB Synergrid GWh 4.409 4.521 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

Febeliec represents the industrial consumers of electricity and natural gas in Belgium

Febeliec represents the industrial consumers of electricity and natural gas in Belgium Slim met energie opportuniteiten voor de industrie Smart Energy Solutions - 4 december 2012 Febeliec represents the industrial consumers of electricity and natural gas in Belgium FEBELIEC STELT ZICH VOOR

Nadere informatie

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 16/06/2016

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 16/06/2016 Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 16/06/2016 Aanwezig: C. Adams (FOD Economie-Energie) W. Aertsens (Infrabel) B. De Wispelaere (FEBEG) M. Catrycke (FEBEG) N. De Coster (ORES) A. Gillieaux (EFET)

Nadere informatie

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk (B)1220E/18 20 april 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

Verslag Users Group Plenaire vergadering 07/12/2017

Verslag Users Group Plenaire vergadering 07/12/2017 Verslag Users Group Plenaire vergadering 07/12/2017 Aanwezig: W. Aertsens (INFRABEL) P. Claes (FEBELIEC) A. Detollenaere (ODE) P. De Cock (FEBEG) B. De Wispelaere (FEBEG) S. Harlem (FEBEG) J. Hensmans

Nadere informatie

De energiemarkt: een ruim aanbod met voor ieders wat wils 23 oktober 2013

De energiemarkt: een ruim aanbod met voor ieders wat wils 23 oktober 2013 De energiemarkt: een ruim aanbod met voor ieders wat wils 23 oktober 2013 Zero Emission Solutions Een energieadviesbureau met zowel overall-services als à la carte Duurzaamheid Kennis Procurement Duurzaamheidsstrategie

Nadere informatie

Feedback WG System Operations 21 November 2012

Feedback WG System Operations 21 November 2012 Feedback WG System Operations 21 November 2012 User Group 06/12/2012 Wim Michiels Content Feedback IGCC Winter action plan Draft ENTSO-E winter outlook 2012 2013 Capaciteit noordgrens Overview of dynamic

Nadere informatie

Verslag Users Group Plenaire vergadering van 30/03/2017

Verslag Users Group Plenaire vergadering van 30/03/2017 Verslag Users Group Plenaire vergadering van 30/03/2017 Aanwezig: C. Baugnet (FEBEG) P. Claes (FEBELIEC) B. Claeys (ODE) B. De Wispelaere (FEBEG) A. Gillieaux (EFET) J. Hensmans (FOD Economie) S. Harlem

Nadere informatie

Pagina. 1 Inleiding. Zaaknummer: Datum: 5 augustus Muzenstraat WB Den Haag.

Pagina. 1 Inleiding. Zaaknummer: Datum: 5 augustus Muzenstraat WB Den Haag. Zaaknummer: 14.0871.29 Datum: 5 augustus 2014 Verslag van de Autoriteit Consument en Markt in de zin van artikel 6.5 van Bijlage I van Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Toepassing van tarieven voor injectie op het distributienet Natalie Cornelis - Directie Controle prijzen en rekeningen 1 STUDIES VAN DE CREG

Nadere informatie

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 5/6/2014

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 5/6/2014 Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 5/6/2014 Aanwezig: C. Adams (FOD-SPF Economie-Energie) J.-P. Boydens (Cogen Vlaanderen) P. Claes (FEBELIEC) A. Detollenaere (VWEA-ODE) B. De Wispelaere (FEBEG)

Nadere informatie

(B)1222E/20 27 oktober Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet-vertrouwelijk

(B)1222E/20 27 oktober Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet-vertrouwelijk (B)1222E/20 27 oktober 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 11/12/2014

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 11/12/2014 Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 11/12/2014 Aanwezig: W. Aertsens (Infrabel) J.-P. Bécret (GABE) J.-P. Boydens (Cogen Vlaanderen) P. Claes (FEBELIEC) N. De Coster (ORES) B. De Wispelaere (FEBEG)

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1227E/5

BESLISSING (B) CDC-1227E/5 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie