Beroepsopdracht. Vragenlijst Enkelletsel. Arie Kostelijk Thomas van der Starre Sander Morsch. April Juni In opdracht van:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepsopdracht. Vragenlijst Enkelletsel. Arie Kostelijk Thomas van der Starre Sander Morsch. April Juni In opdracht van:"

Transcriptie

1 Beroepsopdracht April Juni 2007 In opdracht van: Vragenlijst Enkelletsel Arie Kostelijk Thomas van der Starre Sander Morsch

2 Inleiding Jaarlijks lopen in Nederland ongeveer mensen een traumatisch letsel op van de enkel. Meer dan de helft van de acute enkelletsels ontstaat tijdens sportbeoefening. Jaarlijks worden van deze enkelletsels er ongeveer gezien bij de huisarts. Een aanzienlijk deel van deze mensen worden doorverwezen naar de fysiotherapeut. Daarbij wordt dit aantal nog vergroot door de in 2006 ingevoerde Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Hierdoor gaan mensen zelfstandig, zonder tussenkomst van de huisarts, naar de fysiotherapeut in de buurt. Het moge duidelijk zijn dat de hedendaagse fysiotherapeut een groot aantal mensen bij zich krijgt met een acuut of chronisch enkelletsel. Daarbij wordt de patiënt steeds veeleisender. Ze willen krijgen waar zij recht op hebben en laten dit ook blijken. De patiënt verwacht van de fysiotherapeut dat die hem beter maakt. Dit beter maken behoort echter niet tot de competenties van de fysiotherapeut. Overigens van geen enkele zorgverlener. De fysiotherapeut zal er echter onvoorwaardelijk alles aan doen de patiënt zo goed mogelijk te begeleiden en te helpen bij zijn herstelproces. Om dit te realiseren worden er allerlei softwareprogramma s ontwikkeld om de fysiotherapeut hierbij te helpen. Tot deze softwareprogramma s behoort ook Fysiomanager, ontwikkeld door World of Health. Met Fysiomanager kan de gehele bedrijfsvoering van een praktijk geregeld worden. Denk hierbij aan het registreren van patiënten, automatisch declareren, agenda bijhouden etc. Een belangrijk onderdeel van deze webbased applicatie is het registreren van patiënten. World of Health heeft de projectgroep gevraagd bestaande praktijkrichtlijnen van het Koninklijk Genootschap van Fysiotherapie te implementeren in Fysiomanager. Het doel hiervan is om patiënten met een enkelletsel die zich melden bij de fysiotherapeut zo efficiënt en vooral zo structureel mogelijk te registreren. Doordat de fysiotherapeut de vragenlijst enkelletsel met de patiënt doorloopt komen alle elementen uit het diagnostisch proces aan bod. De gehele richtlijn is geïmplementeerd in een vragenlijst die op zijn buurt weer is verwerkt in Fysiomanager. Voor u ligt de beschreven vragenlijst. Allereerst zal de anamnese aan bod komen, gevolgd door het onderzoek en de vragenlijst eindigt met een conclusie. Elk hoofdstuk en elke paragraaf beslaat een onderdeel van het diagnostisch proces. In elk onderdeel worden één of meerdere vragen gesteld die door de fysiotherapeut samen met de patiënt beantwoord dienen te woorden. Direct onder de vraagstelling worden de verschillende keuzemogelijkheden aangegeven. In andere gevallen is het een open vraag die beantwoord dient te worden. In bijna alle gevallen wordt er naar een motivatie gevraagd. De fysiotherapeut dient de motivatie zo compleet mogelijk in te vullen zodat een duidelijk geheel ontstaat. Mocht het patiëntendossier later in de tijd weer ingekeken worden, dan is het van belang dat de vragenlijst in zijn geheel en duidelijk is ingevuld. Voor verdere uitleg en onderbouwing van dit product verwijst de projectgroep naar het Onderbouwingsdocument vragenlijst enkelletsel, artrose heup/knie en meniscectomie, behorende bij dit product. Ten slotte wenst de projectgroep de fysiotherapeut veel gebruiksgemak en plezier in zijn beroep toe met het hanteren van deze vragenlijst.

3 Inhoudsopgave Inleiding 2 Inhoudsopgave 3 Anamnese Enkelletsel 4 Hoofdstuk 1. Oorzakelijke factoren 4 Hoofdstuk 2. Beloop in de tijd 5 Hoofdstuk 3. Inventarisatie van klachten 7 Hoofdstuk 4. Functionele instabiliteit 10 Hoofdstuk 5. Voorgeschiedenis 11 Hoofdstuk 6. Meetinstrumenten 12 Hoofdstuk 7. Hulpvraag 14 Hoofdstuk 8. Voorlopige conclusie 15 Onderzoek Enkelletsel 16 Hoofdstuk 1. Inspectie 16 Hoofdstuk 2. Palpatie 16 Hoofdstuk 3. Basisfunctie onderzoek 18 Hoofdstuk 4. Toegevoegde testen 21 Hoofdstuk 5. Meetinstrumenten 23 Hoofdstuk 6. Differentiaaldiagnostiek 24 Hoofdstuk 7. Analyse 25

4 Anamnese Enkelletsel Hoofdstuk 1. Oorzakelijke factoren Vraag 4. Vraag 5. Is er sprake geweest van een inversietrauma? Zo nee, geef aan wat voor trauma het dan is geweest. + motivatie Hoe is het trauma ontstaan? Open vraag, lang antwoord Is er sprake van direct letsel? + motivatie Ontstond het trauma onder hoge snelheid?, hoog energetisch letsel, laag energetisch letsel Is er sprake van een recidiefletsel? Zo ja, hoe lang geleden en hoe was het herstel?

5 Hoofdstuk 2. Beloop in de tijd 2.1 Trauma en maatregelen Vraag 4. Wanneer heeft het trauma plaatsgevonden? Datum:.. Welke maatregelen heeft de patiënt genomen? o koelen o compressie o elevatie o rust o anders, namelijk Welke medische of therapeutische interventies hebben plaatsgevonden en met welk resultaat? Open vraag, lang antwoord Is er mogelijk een röntgenfoto gemaakt van de enkel? Zo ja, geef de uitslag weer. + uitslag 2.2 Pijn Waar was of is de pijn gelokaliseerd? Open vraag, lang antwoord Is de pijn direct na het trauma ontstaan? + motivatie Hoe is het verloop van de pijn geweest in de tijd? o toenemend + motivatie o afnemend + motivatie o constant + motivatie o wisselend + motivatie

6 2.3 Zwelling Vraag 4. Wanneer is de zwelling ontstaan? o direct o binnen enkele uren o langer dan 6 uur na het trauma Hoe is het verloop van de zwelling geweest in de tijd? o toenemend + motivatie o afnemend + motivatie o constant + motivatie o wisselend + motivatie Is er sprake van temperatuursverandering ten opzichte van de niet-aangedane zijde? Zo ja, hoe is het verloop geweest? Is er sprake van kleurverandering ten opzichte van de niet-aangedane zijde? Zo ja, hoe is het verloop geweest? 2.4 Lokale belastbaarheid Vraag 4. Hoe was het beloop van de belastbaarheid van de enkel in de tijd? o toenemend + motivatie o afnemend + motivatie o constant + motivatie o wisselend + motivatie Hoe is het functieherstel op het gebied van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)? o toenemend + motivatie o afnemend + motivatie o constant + motivatie o wisselend + motivatie Hoe is het functieherstel op het gebied van werk? o toenemend + motivatie o afnemend + motivatie o constant + motivatie o wisselend + motivatie Hoe is het functieherstel op het gebied van sport? o toenemend + motivatie o afnemend + motivatie o constant + motivatie o wisselend + motivatie

7 Hoofdstuk 3. Inventarisatie van klachten 3.1 Stoornissen in functie Vraag 4. Vraag 5. Vraag 6. Vraag 7. Vraag 8. Is er momenteel sprake van pijn? Zo ja, op welk moment (tijdens belasting / na belasting / in rust)? Wat is de aard van deze pijn? Meerkeuzevraag, meerdere antwoorden mogelijk Is het mogelijk deze pijn te provoceren dan wel te laten afnemen? Zo ja, waardoor? Is er sprake van enige vorm van stijfheid in het gewricht? Zo ja, op welk moment en hoe lang houdt deze stijfheid aan? Is er sprake van krachtsverlies aan de aangedane zijde? Zo ja, met welke activiteiten? Heeft de patiënt last van een stoornis in sensibiliteit (veranderd gevoel) aan de aangedane zijde? Zo ja, in een bepaald segment? (geef weer) Geeft de patiënt enige vegetatieve stoornissen aan? (bijv. overmatig zweten of kippenvel) Zo ja, welke stoornissen? Zijn er nog andere stoornissen in functie die nog niet aan bod zijn geweest? Zo ja, geef aan welke stoornissen.

8 3.2 Beperkingen in activiteit Vraag 4. Bestaan er enige beperkingen in ADL(Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen), veroorzaakt door de lokale belastbaarheid van de enkel? Zo ja, tijdens welke levensverrichtingen? (Maak tevens gebruik van het meetinstrument PSK.) Ontstaan door de lokale belastbaarheid van de enkel enige beperkingen in activiteiten die tijdens het werk worden uitgevoerd? Zo ja, tijdens welke activiteiten? Ontstaan door de lokale belastbaarheid van de enkel enige beperkingen in activiteiten die tijdens het sporten worden uitgevoerd? Zo ja, tijdens welke activiteiten? Maakt de patiënt gebruik van één of meerdere hulpmiddelen die de patiënt helpen activiteiten te kunnen hervatten of activiteiten langer uit te kunnen voeren? Zo ja, welke hulpmiddelen gebruikt de patiënt en op welk moment? 3.3 Participatieproblemen Kan de patiënt activiteiten in en rondom het huis of die behoren tot het huishouden hervatten naar het niveau van voor het trauma? Zo nee, welke activiteiten kan de patiënt niet hervatten en waarom niet? + motivatie Kan de patiënt activiteiten op het werk hervatten naar het niveau van voor het trauma? Zo nee, welke activiteiten kan de patiënt niet hervatten en waarom niet? + motivatie Kan de patiënt sportactiviteiten hervatten naar het niveau van voor het trauma? Zo nee, welke activiteiten kan de patiënt niet hervatten en waarom niet? + motivatie

9 3.4 Persoonsfactoren Gaat de patiënt adequaat om met de klachten? Zo nee, waarom niet? + motivatie Heeft de patiënt voldoende inzicht in de verhouding tussen belasting en belastbaarheid? Waarom wel of waarom niet? + motivatie Zijn er nog andere relevante persoonsfactoren die van invloed zouden kunnen zijn op (het onderhouden van) bestaande klachten? Zo ja, welke persoonsfactoren zijn dat? 3.5 Externe factoren Bestaat de mogelijkheid dat externe factoren op het gebied van de leefsituatie van de patiënt het herstel in negatieve zin kunnen beïnvloeden? Zo ja, welke externe factoren zijn dat en op welke manier hebben deze factoren invloed op het herstel? Bestaat de mogelijkheid dat externe factoren op het gebied van de woonsituatie van de patiënt het herstel in negatieve zin kunnen beïnvloeden? Zo ja, welke externe factoren zijn dat en op welke manier hebben deze factoren invloed op het herstel? Bestaat de mogelijkheid dat externe factoren op het gebied van de werksituatie van de patiënt het herstel in negatieve zin kunnen beïnvloeden? Zo ja, welke externe factoren zijn dat en op welke manier hebben deze factoren invloed op het herstel?

10 Hoofdstuk 4. Functionele instabiliteit Vraag 4. Heeft de patiënt last van angst om te zwikken: fear of giving away? Zo ja, hoe vaak per dag/week en op welk moment (tijdens ADL, inspanning of vermoeidheid bijv.)? Heeft de patiënt last van feitelijk zwikken? Zo ja, hoe vaak per dag/week en op welk moment (tijdens ADL, inspanning of vermoeidheid bijv.)? Nemen de klachten na een dergelijk voorval toe? Zo ja, welke klachten zijn dat? Bij welke activiteiten? En hoelang houden de klachten aan? Gebruikt de patiënt externe hulpmiddelen als tape of brace? Zo ja, op welk moment, met welke reden en hoe vaak gebruikt de patiënt deze?

11 Hoofdstuk 5. Voorgeschiedenis 5.1 Eerdere trauma s Heeft de patiënt ooit een eerder trauma meegemaakt die van invloed zou kunnen zijn op de huidige klacht? Zo ja, wat voor trauma( s) en hoe kan dat trauma mogelijk invloed uitoefenen op de huidige klacht? Heeft de patiënt ooit een operatie ondergaan die van invloed zou kunnen zijn op de huidige klacht? Zo ja, welke operatie is dat geweest en hoe zou deze operatie van invloed kunnen zijn op de huidige klacht? 5.2 Nevenpathologie, medicatie en familiair Is de patiënt bekend met andere ziekten of aandoeningen die van invloed zouden kunnen zijn op het normale herstelproces? Zo ja, welke relevante nevenpathologie(ën) is/zijn bekend bij deze patiënt en hoe zou(den) deze pathologie(ën) van invloed kunnen zijn op het herstelproces? Neemt de patiënt enige vorm van medicatie tot zich? Zo ja, welke medicatie en waarvoor dienen deze? Komt de huidige klacht vaker in de familie voor? Zo ja, hoe vaak en in welke relatie staat deze persoon met de patiënt?

12 Hoofdstuk 6. Meetinstrumenten 6.1 Functiescore Pijn o geen pijn 35 o pijn tijdens of na sport 30 o pijn bij hardlopen op oneffen terrein 25 o pijn bij hardlopen op effen terrein / niet-sporters 20 o pijn bij lopen op oneffen terrein 15 o pijn bij lopen op effen terrein 10 o pijn bij gewicht nemen op aangedane voet 5 o constante pijn in rust 0 Dynamische stabiliteit o nooit zwikneiging 25 o af en toe zwikneiging 20 o frequent zwikneiging tijdens sport / niet-sporters 15 o af en toe zwikneiging tijdens ADL 10 o frequent zwikneiging tijdens ADL 5 o zwikneiging bij iedere stap 0 Belasting o huppen is mogelijk op één been 20 o tenenstand is mogelijk op één been 15 o stand op één been is volledig belast mogelijk 10 o staan is partieel belast mogelijk (bi-pedaal) 5 o belasting is niet mogelijk 0 Zwelling o geen zwelling 10 o lichte zwelling 6 o matige zwelling 3 o ernstige zwelling 0 Looppatroon o hardlopen is mogelijk 10 o correct lopen is mogelijk 6 o licht mankend lopen 3 o ernstig mankend lopen

13 6.2 Patiënt Specifieke Klachtenlijst Welke drie klachten op het gebied van activiteiten die de patiënt niet kan vermijden vindt de patiënt het belangrijkst? Open vraag, kort antwoord Klacht 1 (Keuze vraag, 1 antwoord) 0. geen enkele moeite onmogelijk Klacht 2 (Keuze vraag, 1 antwoord) 0. geen enkele moeite onmogelijk Klacht 2 (Keuze vraag, 1 antwoord) 0. geen enkele moeite onmogelijk

14 Hoofdstuk 7. Hulpvraag Vraag 4. Wat is de hulpvraag van de patiënt binnen het domein functies volgens de ICF? Open vraag, kort antwoord Wat is de hulpvraag van de patiënt binnen het domein activiteiten volgens de ICF? Open vraag, kort antwoord Wat is de hulpvraag van de patiënt binnen het domein participatie volgens de ICF? Open vraag, kort antwoord Geeft de patiënt nog andere verwachtingen of doelstellingen aan die niet te plaatsen zijn binnen één van de domeinen uit vraag 1, 2 of 3? Zo ja, wat zijn deze verwachtingen of doelstellingen van de patiënt?

15 Hoofdstuk 8. Voorlopige conclusie Wat is, op basis van de gegevens uit de anamnese, de voorlopige conclusie betreffende de klacht? Open vraag, lang antwoord Wat zijn, op basis van de gegevens uit de anamnese, de belangrijkste onderzoeksdoelen? Open vraag, lang antwoord

16 Onderzoek Enkelletsel Hoofdstuk 1. Inspectie Is er sprake van atrofie? Zo ja, van welke anatomische structuren? Is er sprake van zwelling? Zo ja, in welke mate en tot welke soort valt deze zwelling te classificeren? o Ja, licht, oedeem o Ja, matig, oedeem o Ja, hevig, oedeem o Ja, licht, hematoom o Ja, matig, hematoom o Ja, hevig, hematoom o Nee Is er sprake van een standsverandering? Zo ja, geef aan welke standsverandering waarneembaar is. Hoofdstuk 2. Palpatie 2.1 Ottawa Ankle Rules Is de patiënt in staat de enkel te belasten (vier stappen 2 2-lopen zonder hulp)? Geeft de patiënt pijn aan bij palpatie van dorsale of caudale zijde van de laterale malleolus (onderste 6 cm)? Geeft de patiënt pijn aan bij palpatie van dorsale of caudale zijde van de mediale malleolus (onderste 6cm)? Vraag 4. Geeft de patiënt pijn aan bij palpatie van de basis van het os metatarsale V? Vraag 5. Geeft de patiënt pijn aan bij palpatie van het os naviculare?

17 2.2 Overige stresstesten Geeft de patiënt asdrukpijn aan in de voorvoet of de hiel? Geeft de patiënt drukpijn aan bij palpatie van het verloop van de fibula (mogelijke aanwijzing voor de zogeheten maison neuf-fractuur)? 2.3 Ligamenten Geeft de patiënt bij de palpatie van ligamenten pijn aan? Zo ja, bij welke? o Geen o Ligamentum talofibulare anterior o Ligamentum talofibulare posterior o Ligamentum calcaneofibulare

18 Hoofdstuk 3. Basisfunctie onderzoek 3.1 Actief bewegingsonderzoek Vraag 4. Vraag 5. Vraag 6. Vraag 7. Vraag 8. Geeft de patiënt pijn aan gedurende actieve plantairflexie? Zo ja, in welke mate en is er sprake van een precieze pijnlocatie? + VAS score + motivatie Wat is de bewegingsuitslag van de actieve plantairflexie? Openvraag, kort antwoord Geeft de patiënt pijn aan gedurende actieve dorsaalflexie? Zo ja, in welke mate en is er sprake van een precieze pijnlocatie? + VAS score + motivatie Wat is de bewegingsuitslag van de actieve dorsaalflexie? Openvraag, kort antwoord Geeft de patiënt pijn aan gedurende actieve inversie? Zo ja, in welke mate en is er sprake van een precieze pijnlocatie? + VAS score + motivatie Wat is de bewegingsuitslag van de actieve inversie? Openvraag, kort antwoord Geeft de patiënt pijn aan gedurende actieve eversie? Zo ja, in welke mate en is er sprake van een precieze pijnlocatie? + VAS score + motivatie Wat is de bewegingsuitslag van de actieve eversie? Openvraag, kort antwoord

19 3.2 Passief bewegingsonderzoek Geef bij vraag 1 t/m 4 tevens het eindgevoel, optredende weerstand, mogelijke geluiden én mate en moment van optreden van pijn weer. Vraag 4. Wat is de gehele range of motion van de passieve plantairflexie van de enkel? Open vraag, lang antwoord Wat is de gehele range of motion van de passieve dorsaalflexie van de enkel? Open vraag, lang antwoord Wat is de gehele range of motion van de passieve inversie van de enkel? Open vraag, lang antwoord Wat is de gehele range of motion van de passieve eversie van de enkel? Open vraag, lang antwoord 3.2 Weerstandsonderzoek De werkgroep van de richtlijn raad aan gebruik te maken van de handheld-dynamometer. Kruis in het geval van gebruik van de handheld dynamometer optie 6 aan en vermeld hierbij de uitslag. Geef tevens het verschil weer tussen het aangedane en niet-aangedane been op het gebied van spiertonus, stabiliteit en spierlengte en geef optredende pijn weer. Wat is het spierkrachtniveau (1-5) van de dorsaalflexoren van de enkel? o 1 + motivatie o 2 + motivatie o 3 + motivatie o 4 + motivatie o 5 + motivatie o Handheld dynamometer uitslag + motivatie Wat is het spierkrachtniveau (1-5) van de plantairflexoren van de enkel? o 1 + motivatie o 2 + motivatie o 3 + motivatie o 4 + motivatie o 5 + motivatie o Handheld dynamometer uitslag + motivatie Wat is het spierkrachtniveau (1-5) van de spieren die inversie van de enkel bewerkstelligen? o 1 + motivatie o 2 + motivatie o 3 + motivatie o 4 + motivatie o 5 + motivatie o Handheld dynamometer uitslag + motivatie

20 Vraag 4. Wat is het spierkrachtniveau (1-5) van de spieren die eversie van de enkel bewerkstelligen? o 1 + motivatie o 2 + motivatie o 3 + motivatie o 4 + motivatie o 5 + motivatie o Handheld dynamometer uitslag + motivatie

21 Hoofdstuk 4. Toegevoegde testen 4.1 Schuifladetesten Hoe kan de anterieure schuiflade worden beoordeeld? o Negatief o Positief Hoe kan de posterieure schuiflade worden beoordeeld? o Negatief o Positief 4.2 Proprioceptie Is het mogelijk om op het aangedane been te staan met de ogen open? Geef de verschillen weer tussen het niet-aangedane en het aangedane been. + motivatie Is het mogelijk om op het aangedane been te staan met de ogen dicht? Geef de verschillen weer tussen het niet-aangedane en het aangedane been. + motivatie 4.3 Evenwicht Is het mogelijk om vanuit stand te springen en te landen op één been met zowel het niet-aangedane als het aangedane been? Geef aan waarom wel of waarom niet. + motivatie 4.4 Lokale spierkracht Is de patiënt in staat om zowel met het niet-aangedane als het aangedane been op één been op de tenen te gaan staan? Geef de verschillen tussen beide benen weer. + motivatie Is de patiënt in staat om zowel met het niet-aangedane als het aangedane been op één been op de hiel te gaan staan? Geef de verschillen tussen beide benen weer. + motivatie

22 4.5 Kwaliteit van bewegen Is de patiënt in staat opdrachten met een zwaardere belasting of met dubbeltaken uit te voeren (denk aan: staan op de oefenmat, oefentol of trampoline,met eventueel nog verzwarende neventaken als het gooien van een bal)? Geef aan waarom wel of waarom niet. + motivatie

23 Hoofdstuk 5. Meetinstrumenten Is er gebruik gemaakt van de Ganganalyselijst Nijmegen?

24 Hoofdstuk 6. Differentiaaldiagnostiek 6.1 Tabel differentiaaldiagnostiek Ten behoeve van de differentiaaldiagnostiek staan in onderstaande tabel de belangrijkste symptomen en het gebruikelijke beleid bij genoemde aandoeningen beschreven. Deze tabel is toegevoegd als hulpmiddel bij differentiaaldiagnostiek van chronische enkelklachten. Tabel 2. Differentiaaldiagnostiek bij chronische enkelklachten. Uit: Praktijkrichtlijn Enkelletsel, uitgegeven door het KNGF, jaargang 116, nummer 5, 2006

25 Hoofdstuk 7. Analyse 7.1 Fysiotherapeutische diagnose Vraag 4. Vraag 5. Is er sprake van een acuut enkelletsel? Is er sprake van functionele instabiliteit? Wat is de fysiotherapeutische diagnose? Open vraag, lang antwoord Is er een indicatie voor fysiotherapeutische behandeling? + motivatie Kan er behandeld worden volgens de richtlijn? + motivatie

Bijlage 2 Meetinstrumenten

Bijlage 2 Meetinstrumenten Bijlage 2 Meetinstrumenten Bijlage 2.1 Functiescore De Bie et al. De Bie et al. (1997) gebruikten de functiescore als prognostisch instrument om lichte van ernstige letsels te onderscheiden. De functiescore

Nadere informatie

Enkeltrauma. Onderzoek en behandeling na een inversietrauma. (door de enkel zwikken)

Enkeltrauma. Onderzoek en behandeling na een inversietrauma. (door de enkel zwikken) Enkeltrauma Onderzoek en behandeling na een inversietrauma. (door de enkel zwikken) Groningen Sport Revalidatie (sport) fysiotherapie praktijk locatie Alfa - Kardingerweg 48 9735 AH Groningen locatie Hanze

Nadere informatie

Opvang en begeleiding van sporters met een enkelletsel

Opvang en begeleiding van sporters met een enkelletsel Opvang en begeleiding van sporters met een enkelletsel Rhijn Visser en Jeffrey Jansen Studieavond enkelblessures, 12 september 2011, Mariaheide Opvang en begeleiding van sporters met een enkelletsel Bestaande

Nadere informatie

Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen regio Twente (acute) enkelverstuiking van alle kanten bekeken

Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen regio Twente (acute) enkelverstuiking van alle kanten bekeken Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen regio Twente (acute) enkelverstuiking van alle kanten bekeken Jeffrey Jansen NVFS Bas Veger VSG Hoeveel sportblessures zijn er jaarlijks in Nederland?

Nadere informatie

Diagnostiek Kliniek: anamnese: aard letsel (hoogenergetisch?), pre-existente afwijkingen, aard en tijdsduur zwelling, belastbaarheid

Diagnostiek Kliniek: anamnese: aard letsel (hoogenergetisch?), pre-existente afwijkingen, aard en tijdsduur zwelling, belastbaarheid T-III Acuut enkelletsel Inleiding Het inversietrauma van de enkel is met een geschatte incidentie van 425.000 gevallen per jaar in Nederland waarschijnlijk het meest voorkomende letsel van het bewegingsapparaat.

Nadere informatie

PREVENTIEF HANDELEN & WAT TE DOEN BIJ.. BLESSURES

PREVENTIEF HANDELEN & WAT TE DOEN BIJ.. BLESSURES PREVENTIEF HANDELEN & WAT TE DOEN BIJ.. BLESSURES Presentatie VV GKC, najaar 2012 Ralf Henderickx, Fysiotherapeut 1: Inleiding + introductie 2: Enkel Blessure, wat te doen 3: Knie blessure, wat te doen

Nadere informatie

4.6 Enkelletsel. Specifiek lichamelijk onderzoek. Specifieke anamnese. C.N. van Dijk

4.6 Enkelletsel. Specifiek lichamelijk onderzoek. Specifieke anamnese. C.N. van Dijk 11-Chirurgie 4.6 01-06-2005 09:43 Pagina 75 75 4.6 Enkelletsel C.N. van Dijk U bent huisarts. Op uw spreekuur verschijnt de heer De Boer, 34 jaar, die een dag tevoren tijdens een voetbalwedstrijd een trap

Nadere informatie

Fase 1: Verwijzing, aanmelding en initiële hypothese. Screening. Hypothese: Er is mogelijk sprake van liespijn als gevolg van rode vlaggen.

Fase 1: Verwijzing, aanmelding en initiële hypothese. Screening. Hypothese: Er is mogelijk sprake van liespijn als gevolg van rode vlaggen. Stroomdiagram Liespijn Onderstaand stroomdiagram kan worden gebruikt voor het diagnostisch proces, bij patiënten met liespijn. Hierbij wordt de nadruk gelegd op artrogene problematiek. Niet atrogene aandoeningen

Nadere informatie

Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk. Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011

Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk. Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011 Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011 De acute knie Knie: anatomie Knie: anamnese Tijds3p en aard trauma (mate inwerkend geweld, rota3e vs hyperextensie

Nadere informatie

KNGF-richtlijn. Acuut Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. Jaargang 115 / nummer 1 / 2005

KNGF-richtlijn. Acuut Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. Jaargang 115 / nummer 1 / 2005 Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie Jaargang 115 / nummer 1 / 2005 KNGF-richtlijn Acuut Enkelletsel Acuut Enkelletsel Inhoudsopgave Praktijkrichtlijn 3 Inleiding 3 I Diagnostich

Nadere informatie

Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma

Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma Hans Allaart Fysiotherapeut Sport Fysiotherapeut Orthopedische Manueel Th. Dryneedling Hans Allaart Fysiotherapeut Sport Fysiotherapeut Orthopedische Manueel Th. Dryneedling Fysiotherapie na acceleratie

Nadere informatie

KNGF-richtlijn Acuut Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie nummer1/jaargang108

KNGF-richtlijn Acuut Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie nummer1/jaargang108 Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie nummer1/jaargang108 KNGF-richtlijn Acuut Enkelletsel Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF-richtlijn Acuut Enkelletsel

Nadere informatie

Addendum: het inversievarustrauma

Addendum: het inversievarustrauma j10a Addendum: het inversievarustrauma Dos Winkel en Koos van Nugteren Het inversie-varustrauma is het meest voorkomende trauma van de enkel en voet. Vaak wordt het kortweg inversietrauma of ook wel supinatietrauma

Nadere informatie

KNGF-richtlijn Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie Jaargang 116 Nummer Update klinimetrie 2017

KNGF-richtlijn Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie Jaargang 116 Nummer Update klinimetrie 2017 KNGF-richtlijn Enkelletsel Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie Jaargang 116 Nummer 5 2006 Update klinimetrie 2017 Ph.J. van der Wees A.F. Lenssen Y.A.E.J. Feijts H. Bloo S.R. van

Nadere informatie

KNGF-richtlijn Enkelletsel

KNGF-richtlijn Enkelletsel KNGF-richtlijn Enkelletsel Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie Jaargang 116 Nummer 5 2006 KNGF-richtlijn Enkelletsel Praktijkrichtlijn Ph.J. van der Wees A.F. Lenssen Y.A.E.J.

Nadere informatie

Het kinesitherapeutisch dossier in het ICF-kader:

Het kinesitherapeutisch dossier in het ICF-kader: Het kinesitherapeutisch dossier in het ICF-kader: Casus Musculoskeletale kinesitherapie Stap 1: voorschrift en aanmelding K. H. Vrouw, 51 jaar Gehuwd, geen kinderen meer ten laste Oefent geen beroep uit,

Nadere informatie

Onstabiel gevoel Last bij stappen

Onstabiel gevoel Last bij stappen Naam: Datum: Leeftijd: 37 jaar Geslacht: M/V Beroep: bediende Adres: Telefoonnummer: / Hobby: joggen, zwemmen (totaal: 3u/week) Hoofdprobleem: Onstabiel gevoel en last ter hoogte van de rechter enkel Lichaamsdiagram

Nadere informatie

Enkel de Enkel. 2 April Utrecht Jeroen Bijman

Enkel de Enkel. 2 April Utrecht Jeroen Bijman Enkel de Enkel 2 April Utrecht Jeroen Bijman Jeroen Bijman Sportfysiotherapeut Bestuurslid NVFS Bijman+Helsloot Fysiotherapie Linkedin Twitter: jeroen_bijman Blog: Hardlopende gedachten van een Sportfysiotherapeut

Nadere informatie

Inspectie, anatomische structuren en palpatie liggend

Inspectie, anatomische structuren en palpatie liggend Inleiding tot het orthopedisch onderzoek 1 2.3. ENKEL EN VOET 2.3.1. Inspectie in staande houding m. gastrocnemius Calcaneum Valgushoek achillespees met hiel Malleolus medialis en lateralis Lengtegewelf

Nadere informatie

Onderscheid door Kwaliteit

Onderscheid door Kwaliteit Onderscheid door Kwaliteit 2010 Algemeen Binnen de intensieve overeenkomst fysiotherapie 2010 verwachten wij van u 1, en de fysiotherapeuten vallend onder uw overeenkomst, een succesvol afgeronde toets

Nadere informatie

KNGF-richtlijn. Chronisch Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. jaargang 115 / nummer 1 / 2005

KNGF-richtlijn. Chronisch Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. jaargang 115 / nummer 1 / 2005 Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie jaargang 115 / nummer 1 / 2005 KNGF-richtlijn Chronisch Enkelletsel Chronisch Enkelletsel Inhoudsopgave Praktijkrichtlijn 3 Inleiding 3 I Diagnostisch

Nadere informatie

Casus 1. Department of Orthopedic surgery University Medical Centre Groningen

Casus 1. Department of Orthopedic surgery University Medical Centre Groningen Man 49 jaar Manager van de dorpssupermarkt bij een grote keten, die bij onderbezetting volop meewerkt bij lossen (tillen, dragen), vakkenvullen (buigen, bukken), kassadienst en vaak achter de balie staat.

Nadere informatie

DEEL II: HET ONDERSTE LIDMAAT (vervolg)

DEEL II: HET ONDERSTE LIDMAAT (vervolg) Inleiding tot het orthopedisch onderzoek 1 DEEL II: HET ONDERSTE LIDMAAT (vervolg) 3. ENKEL EN VOET 3.1. Inspectie in staande houding m. gastrocnemius Calcaneum Valgushoek achillespees met hiel Malleolus

Nadere informatie

Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda

Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda Anne van Vegchel SGA West-brabant CV 2000-2006 geneeskunde Utrecht 2007-2011 sportgeneeskunde Utrecht 2008-2012 clubarts eredivisieploeg handbal 2008-heden bondarts

Nadere informatie

Toetsstation. Inversietrauma enkel

Toetsstation. Inversietrauma enkel Toetsstation Inversietrauma enkel Algemene gegevens Classificatiecode(s) L16, L77 Doelstelling Toetsen of de kandidaat in staat is de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de diagnostiek en behandeling

Nadere informatie

(2016.1) Schouder: Secundair Impingement-syndroom

(2016.1) Schouder: Secundair Impingement-syndroom (2016.1) Schouder: Secundair Impingement-syndroom Instituut: Sportrevalidatie Hilversum Verwijzer: Alle verwijzers Periode: 1-1-2016 t/m 31-12-2017 Fysiotherapeut: Alle fysiotherapeuten Inleiding Dit rapport

Nadere informatie

Hevige pijn ter hoogte van de schoudertop als gevolg van een forse schouderduw, bij een 23-jarige topvoetballer

Hevige pijn ter hoogte van de schoudertop als gevolg van een forse schouderduw, bij een 23-jarige topvoetballer 9 2 Hevige pijn ter hoogte van de schoudertop als gevolg van een forse schouderduw, bij een 23-jarige topvoetballer Dos Winkel en Koos van Nugteren Introductie Het verhaal van een topvoetballer met acute

Nadere informatie

Fysiotherapie Van Heeswijk en Van der Valk

Fysiotherapie Van Heeswijk en Van der Valk Geachte heer, mevrouw, Fysiotherapie Van Heeswijk en Van der Valk BaLaDe 119 Waalwijk Telefoon: 0416 337651 e mail: Info@hevafysio.nl De dubbele vergrijzing zorgt ervoor dat het percentage ouderen in Nederland

Nadere informatie

De knie van diagnostiek naar behandeling

De knie van diagnostiek naar behandeling De knie van diagnostiek naar behandeling Marienke van Middelkoop Afdeling Huisartsgeneeskunde, Erasmus MC Rotterdam Knieklachten In 2012: 6.4% in fysiotherapie praktijk 13.7 per 1000 patiënten per jaar

Nadere informatie

Sport Specifieke Blessure Begeleiding

Sport Specifieke Blessure Begeleiding Sport Specifieke Blessure Begeleiding Week 8. Knierevalidatie Acute knie 300.000 knie letsels per jaar Aandoeningen contusie / distorsie hydrops heamartros meniscus kruisbanden / collaterale banden Acute

Nadere informatie

Huidtherapie en oedeemfysiotherapie samen sterk in het oedeemwerk

Huidtherapie en oedeemfysiotherapie samen sterk in het oedeemwerk Huidtherapie en oedeemfysiotherapie samen sterk in het oedeemwerk Inge Goosen Huid- en oedeemtherapeut N.V.H. Ingrid Arts Oedeemfysiotherapeut N.V.F.L. Inhoud 1. Huidtherapie en Oedeemfysiotherapie samen

Nadere informatie

Achillespeestendinose Productplan Achillespees tendinose FNN.

Achillespeestendinose Productplan Achillespees tendinose FNN. Productplan Achillespees tendinose FNN. FysioNetwerk Nederland, versie 11-2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelgroep en doelstellingen 3. Programma 4. Vergoeding FysioNetwerk Nederland, versie 11-2009

Nadere informatie

Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn. Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol

Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn. Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol Anatomie Anatomie Anatomie Anatomie Algemeen Goede anamnese! ontstaansmechanisme van het letsel begrijpen

Nadere informatie

Ligamentaire laesie enkelgewricht

Ligamentaire laesie enkelgewricht Sport-Fysiotherapie R. de Vries en Medische Trainings Therapie Kerkweg 45a 4102 KR Zijderveld Telefoon 0345-642618 Fax 0345-641004 E-mail vriesfysio@planet.nl Internet www.fysiodevries.nl Ligamentaire

Nadere informatie

Nascholing Traumachirurgie 2015 Diagnostiek en behandeling van letsels rond de pols en voet. Donderdag 22 januari 2015

Nascholing Traumachirurgie 2015 Diagnostiek en behandeling van letsels rond de pols en voet. Donderdag 22 januari 2015 Nascholing Traumachirurgie 2015 Diagnostiek en behandeling van letsels rond de pols en voet Donderdag 22 januari 2015 Van enkelletsel tot complex voetletsel Introductie Letsels van de enkel en voet komen

Nadere informatie

Functionele Loop Training

Functionele Loop Training Functionele Loop Training In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Fysiotherapie Centraal.van het Radboudumc te Nijmegen. Op de afdeling Fysiotherapie worden patiënten

Nadere informatie

Niets aan de hand toch

Niets aan de hand toch Niets aan de hand toch (Kinder-) Manuele Therapie Psychologie Nek- en hoofdpijn bij kinderen en jongeren met NAH Presentatie BAW 'Niets aan de hand toch' Opbouw van de Presentatie Verzoek aan jullie Vraagstelling

Nadere informatie

Handout SNT bijeenkomst

Handout SNT bijeenkomst Handout SNT bijeenkomst 01-06-2010. 1. VOORBEELD UIT CONCEPT RICHTLIJNEN. Fysiotherapeuten richtlijn 5: FT na artroscopische hechting van het voor-onderste deel van het labrum. 1. Algemeen Voor doelen

Nadere informatie

Lieven De Wilde, MD, PhD Alexander Van Tongel, MD Department of Orthopedic Surgery Gent University Hospital

Lieven De Wilde, MD, PhD Alexander Van Tongel, MD Department of Orthopedic Surgery Gent University Hospital Klinisch onderzoek van de schouder Lieven De Wilde, MD, PhD Alexander Van Tongel, MD Department of Orthopedic Surgery Gent University Hospital Klinisch onderzoek van de schouder 12 stappen Stap 1: Anamnese

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Acute Zorgpoli 3. Controle 3. Duur van het herstel 3. Adviezen tot controle 4. Oefeningen tot controle 5

Inhoud. Inleiding 3. Acute Zorgpoli 3. Controle 3. Duur van het herstel 3. Adviezen tot controle 4. Oefeningen tot controle 5 De verzwikte enkel Inhoud Inleiding 3 Acute Zorgpoli 3 Controle 3 Duur van het herstel 3 Adviezen tot controle 4 Oefeningen tot controle 5 Informatie over de enkelbrace 6 (Sport)fysiotherapie 6 Oefeningen

Nadere informatie

Een 40 jarige man met hevige pijn ter hoogte van het distale deel van de bovenarm bij een worp tijdens honkbal

Een 40 jarige man met hevige pijn ter hoogte van het distale deel van de bovenarm bij een worp tijdens honkbal 3 Een 40 jarige man met hevige pijn ter hoogte van het distale deel van de bovenarm bij een worp tijdens honkbal Dos Winkel Introductie Sporten waarbij men met maximale kracht een bal moet werpen of slaan,

Nadere informatie

Stappenplan mobiliteit

Stappenplan mobiliteit Stappenplan - Het vaststellen van beperkingen in de - Het behouden de of voorkomen van achteruitgang in bij ouderen - Het verbeteren van de bij ouderen - Het voorkomen van samenhangende problemen zoals

Nadere informatie

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in de 1e lijn Ingrid Arnold

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in de 1e lijn Ingrid Arnold Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in de 1e lijn Ingrid Arnold LUMC Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde Huisarts te Leiderdorp Uw spreekuur Moeheid Pijnklachten Buikpijn Hoofdpijn

Nadere informatie

Peesletsels in de dagelijkse praktijk

Peesletsels in de dagelijkse praktijk Peesletsels in de dagelijkse praktijk Symposium Orthopedie 10 december 2016 Sam Hendrix Fysische Geneeskunde & Revalidatie STZH Indeling 1. Achillespeesklachten 2. Pijn onder de voet 3. Chronische enkelklachten

Nadere informatie

Rotator cuff scheur. De meeste scheuren treden op in de supraspinatus maar andere delen van de pees kunnen ook zijn aangedaan.

Rotator cuff scheur. De meeste scheuren treden op in de supraspinatus maar andere delen van de pees kunnen ook zijn aangedaan. Rotator Cuff Scheur Rotator cuff scheur Inleiding Een rotator cuff scheur is een vaak voorkomende oorzaak van pijn en ongemak in de schouder bij een volwassene. De rotator cuff bestaat uit 4 spieren en

Nadere informatie

Revalidatie schema na microfracturing van het patellofemorale gewricht

Revalidatie schema na microfracturing van het patellofemorale gewricht Revalidatie schema na microfracturing van het patellofemorale gewricht Locatie: Grootte: Belaste hoek*: *het traject waarin het geopereerde gebied belast wordt. Let op: dit schema is een richtlijn die

Nadere informatie

Onderwijsprogramma Het Patient Partners onderwijsprogramma is vooral gericht op het leren herkennen van reumatoïde artritis in een vroeg stadium.

Onderwijsprogramma Het Patient Partners onderwijsprogramma is vooral gericht op het leren herkennen van reumatoïde artritis in een vroeg stadium. De patiënt-docenten van de Stichting Onderwijsprogramma Patient Partners zetten zich in voor een vroege herkenning en behandeling van reumatoïde artritis (RA). Hierdoor kan onherstelbare gewrichtsschade

Nadere informatie

Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie

Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie Om een duidelijk beeld van uw klachten en de herstelmogelijkheden te krijgen verzoeken wij u bijgaande gegevens en vragen in te vullen en dit formulier

Nadere informatie

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Uitgangspunten: Beweeginterventies zijn het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen,

Nadere informatie

Henny v.d. Koekelt, fysiotherapeute Ella Kruger, MSc, fysiotherapeute Jan Simons, Fysio- en manueel therapeut Docenten fysiotherapie HvA

Henny v.d. Koekelt, fysiotherapeute Ella Kruger, MSc, fysiotherapeute Jan Simons, Fysio- en manueel therapeut Docenten fysiotherapie HvA Henny v.d. Koekelt, fysiotherapeute Ella Kruger, MSc, fysiotherapeute Jan Simons, Fysio- en manueel therapeut Docenten fysiotherapie HvA Doel bijeenkomst: 1. Het toepassen van de HOAC II in het klinisch

Nadere informatie

Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Zuyderland Revalidatie

Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Zuyderland Revalidatie Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Inleiding U bent doorverwezen naar het Multidisciplinair aspecifiek lage rugpijn screeningsteam (MARS) bij. Binnen dit team wordt samen met u bekeken

Nadere informatie

Revalidatie schema na kraakbeenbehandeling van zowel het femur als het patellofemorale gewricht

Revalidatie schema na kraakbeenbehandeling van zowel het femur als het patellofemorale gewricht Revalidatie schema na kraakbeenbehandeling van zowel het femur als het patellofemorale gewricht Locatie: Grootte: Belaste hoek*: *het traject waarin het geopereerde gebied belast wordt. Let op: dit schema

Nadere informatie

Chronische instabiliteit van de enkel

Chronische instabiliteit van de enkel Chronische instabiliteit van de enkel Een update Dr. Wim Jorissen, 24 maart 2012. Recidiverende enkeldistortio s Recidiverende enkeldistortio s met vaak een gevoel van instabiliteit Recidiverende enkeldistortio

Nadere informatie

07-04-15. Herkennen van en omgaan met. Angst en Depressie. Na vanmiddag. bij ouderen met een verstandelijke beperking

07-04-15. Herkennen van en omgaan met. Angst en Depressie. Na vanmiddag. bij ouderen met een verstandelijke beperking Na vanmiddag Herkennen van en omgaan met Angst en Depressie bij ouderen met e Weet u hoe vaak angst en depressie voorkomen, Weet u wie er meer risico heeft om een angststoornis of depressie te ontwikkelen,

Nadere informatie

Voorstel wijzigingen bij herziening werkafspraak kunnen op de laatste pagina worden genoteerd.

Voorstel wijzigingen bij herziening werkafspraak kunnen op de laatste pagina worden genoteerd. Voorstel wijzigingen bij herziening werkafspraak kunnen op de laatste pagina worden genoteerd. Interline, juni 2012 INTERLINE SPORTGENEESKUNDE Concept dd 20 juni 2012 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN

Nadere informatie

Aandacht voor een verstuikte enkel

Aandacht voor een verstuikte enkel Aandacht voor een verstuikte enkel Tips voor snel herstel en het voorkomen van blijvende klachten Wat is een verstuikte enkel precies? Het gebeurt vaak in een onbewaakt moment. Op een drempel of een ongelijke

Nadere informatie

Ligamentair letsel kniegewricht

Ligamentair letsel kniegewricht Sport-Fysiotherapie R. de Vries en Medische Trainings Therapie Kerkweg 45a 4102 KR Zijderveld Telefoon 0345-642618 Fax 0345-641004 E-mail vriesfysio@planet.nl Internet www.fysiodevries.nl Ligamentair letsel

Nadere informatie

Handleiding bij DVD. een Parkinson patiënt

Handleiding bij DVD. een Parkinson patiënt Handleiding bij DVD een Parkinson patiënt Beroepsopdracht van Hidde de Hoog en Alieke Katoele Hogeschool van Amsterdam, ASHP, opleiding Fysiotherapie Amsterdam 10-04-2009 Inleiding Deze DVD is ontwikkeld

Nadere informatie

Schouderpathologie voorde huisarts

Schouderpathologie voorde huisarts Schouderpathologie voorde huisarts Linda Cervenka Ellen de Wit Ron Onstenk April 2012 Schouderklachten?? Nekklachten Radiculaire klachten CTS Infectieus Polymyalgia Schouder/POB klachten Gecombineerd Schouder

Nadere informatie

De Knie. diagnostische testen. Mark Vongehr Fysiotherapeut/manueeltherapeut. presentatie knie 20-09-07 medisch centrum aarveld

De Knie. diagnostische testen. Mark Vongehr Fysiotherapeut/manueeltherapeut. presentatie knie 20-09-07 medisch centrum aarveld De Knie diagnostische testen Mark Vongehr Fysiotherapeut/manueeltherapeut Het blijkt, dat met de anamnese, lichamelijk onderzoek en röntgenfoto de diagnose van knieklachten in 83% van de gevallen correct

Nadere informatie

bij enkelgerelateerde

bij enkelgerelateerde Naam: Datum: Maatschap voor Sport-Fysiotherapie Manuele Therapie Medische Trainings Therapie en Echografie Stadtlohnallee 2 7595 BP WEERSELO Telefoon 0541-661590 Molemansstraat 52 7561 BE DEURNINGEN Telefoon

Nadere informatie

ERASMUS MC MODIFICATIE VAN DE (REVISED) NOTTINGHAM SENSORY ASSESSMENT Handleiding

ERASMUS MC MODIFICATIE VAN DE (REVISED) NOTTINGHAM SENSORY ASSESSMENT Handleiding De Erasmus MC Modificatie van de (revised) Nottingham Sensory Assessment (EmNSA) 1 is een meetinstrument om bij patiënten met intracraniële aandoeningen de tastzin, de scherp-dof discriminatie en de propriocepsis

Nadere informatie

Beweegprogramma ms in de eerste en tweede lijn

Beweegprogramma ms in de eerste en tweede lijn Beweegprogramma ms in de eerste en tweede lijn Carien Linders v.d. Lijcke fysiotherapeut PMC Heusdenhout, Breda lid NAHFysioNet Hoe ontstaan? Als opdracht voor cursus Neurorevalidatie... Aanvulling van

Nadere informatie

Sprains en Fracturen van de Enkel. Debbie Van Renterghem 19-01-2013

Sprains en Fracturen van de Enkel. Debbie Van Renterghem 19-01-2013 Sprains en Fracturen van de Enkel Debbie Van Renterghem 19-01-2013 Anatomie Complex gewricht : congruentie tibia fibula talus Mediaal en lateraal ligamentair complex Dynamische vs statische stabiliteit

Nadere informatie

Fysiotherapie bij CRPS-1 (posttraumatische dystrofie)

Fysiotherapie bij CRPS-1 (posttraumatische dystrofie) Fysiotherapie bij CRPS-1 (posttraumatische dystrofie) Deze folder geeft u informatie over de behandeling van Complex Regionaal PijnSyndroom, type 1 (CRPS-1), ook wel bekend als posttraumatische dystrofie.

Nadere informatie

Sinds drie weken bestaande pijn aan beide achillespezen bij een 61-jarige prednisongebruiker*

Sinds drie weken bestaande pijn aan beide achillespezen bij een 61-jarige prednisongebruiker* j1 Sinds drie weken bestaande pijn aan beide achillespezen bij een 61-jarige prednisongebruiker* Koos van Nugteren Een 61-jarige man kocht enkele maanden geleden een paar nieuwe schoenen die hem, nadat

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE en het behandelen van patiënten met SCHOUDERKLACHTEN. Januari 2015, blok 3, Gerard Koel.

FYSIOTHERAPIE en het behandelen van patiënten met SCHOUDERKLACHTEN. Januari 2015, blok 3, Gerard Koel. FYSIOTHERAPIE en het behandelen van patiënten met SCHOUDERKLACHTEN. Januari 2015, blok 3, Gerard Koel. INHOUD : 1. Enige statistische begrippen omtrent studies naar diagnostische middelen. 2. Diagnostische

Nadere informatie

Evidence behandeling. Tips en tricks voor ons dagelijks fysiotherapeutisch handelen. Multidisciplinaire Richtlijn KANS, 2012. Kansen in de praktijk

Evidence behandeling. Tips en tricks voor ons dagelijks fysiotherapeutisch handelen. Multidisciplinaire Richtlijn KANS, 2012. Kansen in de praktijk Kansen in de praktijk Multidisciplinaire Richtlijn KANS, 2012 KNGF richtlijn, Klachten aan de arm, nek en/of schouder (KANS) 2010 Multidisciplinaire richtlijn : Onderscheid aspecifiek en specifiek Tips

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van auteurs 1. Inleiding 3 Koos van Nugteren. Functie van de voetgewrichten 3 Anatomie 4 Vormafwijkingen van de voet 8 Literatuur 19

Inhoud. Lijst van auteurs 1. Inleiding 3 Koos van Nugteren. Functie van de voetgewrichten 3 Anatomie 4 Vormafwijkingen van de voet 8 Literatuur 19 Inhoud Lijst van auteurs 1 Inleiding 3 Functie van de voetgewrichten 3 Anatomie 4 Vormafwijkingen van de voet 8 Literatuur 19 1 Sinds drie weken bestaande pijn aan beide achillespezen bij een 61-jarige

Nadere informatie

Netwerk Orthopedie KETENPROTOCOL TOTALE KNIEPROTHESE. In het protocol zijn de volgende meetinstrumenten, scoringslijsten en testen opgenomen:

Netwerk Orthopedie KETENPROTOCOL TOTALE KNIEPROTHESE. In het protocol zijn de volgende meetinstrumenten, scoringslijsten en testen opgenomen: Netwerk Orthopedie KETENPROTOCOL TOTALE KNIEPROTHESE Mei 2015 Het keten protocol Het protocol moet bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit, eenduidigheid en uniformiteit van de fysiotherapeutische

Nadere informatie

Myofasciaal Pijn Syndroom een analyse voor (para)medici

Myofasciaal Pijn Syndroom een analyse voor (para)medici \ Myofasciaal Pijn Syndroom een analyse voor (para)medici Frank Timmermans,, fysiotherapeut en manueel therapeut Uplands Physiotherapy Clinic, Penticton, B.C. Canada Samenstelling Peter Bär,, fysiotherapeut

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING Om in aanmerking te komen voor Oncologische Nazorg dient u het aanmeldingsformulier invullen en binnen drie weken retourneren

Nadere informatie

Revalidatie schema na microfracturing van de laterale of mediale femurcondyl

Revalidatie schema na microfracturing van de laterale of mediale femurcondyl Revalidatie schema na microfracturing van de laterale of mediale femurcondyl Locatie: Grootte: Belaste hoek*: *het traject waarin het geopereerde gebied belast wordt. Let op: dit schema is een richtlijn

Nadere informatie

MENISCUS LETSEL revalidatie na operatie. www.groningensportrevalidatie.nl

MENISCUS LETSEL revalidatie na operatie. www.groningensportrevalidatie.nl MENISCUS LETSEL revalidatie na operatie Groningen Sport Revalidatie (sport) fysiotherapie praktijk locatie Alfa - Kardingerweg 48 9735 AH Groningen locatie Hanze - Eyssoniusplein 18 9714 CE Groningen Tel:

Nadere informatie

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)?

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)? Vragenlijst Gezondheid gaat over lichamelijk maar ook psychisch en sociaal welbevinden. Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van uw behoefte aan zorg op psychisch, lichamelijk en sociaal

Nadere informatie

Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam)

Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam) Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam) Kneuzen en verzwikken van de enkel behoren tot de meest voorkomende letsels.

Nadere informatie

Myofasciaal Pijn Syndroom een analyse voor (para)medici

Myofasciaal Pijn Syndroom een analyse voor (para)medici \ MPS en Dry Needling - 1 Myofasciaal Pijn Syndroom een analyse voor (para)medici Frank Timmermans, fysiotherapeut en manueel therapeut Uplands Physiotherapy Clinic, Penticton, B.C. Canada Inhoud presentatie

Nadere informatie

KNGF-richtlijn. Meniscectomie. Praktijkrichtlijn. Meniscectomie. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie

KNGF-richtlijn. Meniscectomie. Praktijkrichtlijn. Meniscectomie. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie jaargang 116 / nummer 6 / 2006 KNGF-richtlijn Meniscectomie Meniscectomie Praktijkrichtlijn KNGF-richtlijn Meniscectomie Praktijkrichtlijn

Nadere informatie

SNN Praktijkrichtlijn Frozen Shoulder fysiotherapeuten 2017

SNN Praktijkrichtlijn Frozen Shoulder fysiotherapeuten 2017 Schouder Netwerk Nederland SNN Praktijkrichtlijn Frozen Shoulder fysiotherapeuten 2017 Aanleiding SNN congres 2013, studie R. Koorevaar, T. Kraal Vaak negatieve effecten van FT bij FS Praktijkrichtlijn:

Nadere informatie

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak Dr Mike Tengrootenhuysen Inleiding Heup Knie FAI Coxartrose Meniscusscheur Voorste kruisband Bursitis ruptuur Patellofemorale klachten Gonartose trochanterica

Nadere informatie

Behandeling Voorste KruisBand letsel door GSR. www.groningensportrevalidatie.nl

Behandeling Voorste KruisBand letsel door GSR. www.groningensportrevalidatie.nl Behandeling Voorste KruisBand letsel door GSR Groningen Sport Revalidatie (sport) fysiotherapie praktijk locatie Alfa - Kardingerweg 48 9735 AH Groningen locatie Hanze - Eyssoniusplein 18 9714 CE Groningen

Nadere informatie

BLESSURE-ABC EN OEFENVORMEN

BLESSURE-ABC EN OEFENVORMEN BLESSURE-ABC EN OEFENVORMEN TJITTE KAMMINGA fysiotherapeut/manueel therapeut docent fysiotherapie HS-Leiden blessurehersteltrainer Haagatletiek auteur: Hardlopen zonder blessures BLESSURE-ABC EN OEFENVORMEN

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 1. Toelichting op de module 1 Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M04 van augustus 2012. Een acuut trauma van de enkel is het meest voorkomende letsel van het bewegingsapparaat. Bij het naar binnen

Nadere informatie

FYSIcO Nadorst. *Dillenburglaan 2 * 4332 XX Middelburg* * fysiotherapie in goede handen.

FYSIcO Nadorst. *Dillenburglaan 2 * 4332 XX Middelburg* *  fysiotherapie in goede handen. *Dillenburglaan 2 * 4332 XX Middelburg* 0118-629996* www.fysiconadorst.nl* Enkeldistorsie Algemeen Uw arts of fysiotherapeut heeft als oorzaak voor uw enkelklachten geconstateerd dat er sprake is van een

Nadere informatie

DE KNIE Amateurconvenant FC Groningen

DE KNIE Amateurconvenant FC Groningen Sportmedische zorg Sportmedische zorg DE KNIE Amateurconvenant FC Groningen PROGRAMMA Introductie Knieletsel Knieonderzoek theorie praktijk Pauze Behandeling behandeling fysiotherapeut/ testen behandeling

Nadere informatie

ADDENDUM 1: HAND-OUTS I

ADDENDUM 1: HAND-OUTS I ADDENDUM 1: HAND-OUTS I Functionele syndromen Biomedisch en biopsychosociaal model Begrippenkaders ICF Patroonherkenning / patiëntprofiel Vlaggenparade Functionele syndromen Geen goede (medische) verklaring

Nadere informatie

Luxaties van schouder elleboog en vingers. Compagnonscursus 2012

Luxaties van schouder elleboog en vingers. Compagnonscursus 2012 Luxaties van schouder elleboog en vingers Compagnonscursus 2012 De schouder - Epidemiologie Meest gedisloceerde gewricht: NL 2000/jaar op SEH 45% van alle luxaties betreffen schouder 44% in de leeftijdsgroep

Nadere informatie

ONDERZOEK KNIE. Datum onderzoek... Naam onderzoeker. SENSIBILITEIT Tintelingen. nee / ja. Lokalisatie...bovenbeen / knie / onderbeen / voet. Hobby s.

ONDERZOEK KNIE. Datum onderzoek... Naam onderzoeker. SENSIBILITEIT Tintelingen. nee / ja. Lokalisatie...bovenbeen / knie / onderbeen / voet. Hobby s. Naam: Geb.datum: ONDERZOEK KNIE Datum onderzoek... Naam onderzoeker Beroep Hobby s.... Werkbelasting / houding. Sport.. Voorkeursbeen.links / rechts Klachten.links / rechts ANAMNESE Belangrijkste klachten...

Nadere informatie

Herkennen van en omgaan met. Angst en Depressie. Is er vaker sprake van angst en depressie in de palliatieve fase?

Herkennen van en omgaan met. Angst en Depressie. Is er vaker sprake van angst en depressie in de palliatieve fase? Herkennen van en omgaan met Angst en Depressie bij (oudere) mensen met een verstandelijke beperking Is er vaker sprake van angst en depressie in de palliatieve fase? Kennis over angst en depressie Risicofactoren

Nadere informatie

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:... adres:...

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:...  adres:... Aanmeldingsformulier Oncologische Revalidatie Jeroen Bosch Ziekenhuis Herstel & Balans of Fysieke training Om in aanmerking te komen voor Oncologische Revalidatie moet u het aanmeldingsformulier invullen

Nadere informatie

Schouderinstabiliteit

Schouderinstabiliteit Schouderinstabiliteit Dr. Hans Van der Bracht www.orthopedie-web.be Opbouw Anatomie Classificaties Anamnese / KO / beeldvorming Behandeling Anterieure Schouderluxatie Posterieure schouderinstabiliteit

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2013

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2013 Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2013 versie 4.0 november 2011 Criterium 1 Centraal Kwaliteitsregister Score 1.1 Staan alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten ingeschreven in het CKR

Nadere informatie

Myofasciaal Pijn Syndroom

Myofasciaal Pijn Syndroom Myofasciaal Pijn Syndroom een analyse voor (para)medici \ Frank Timmermans, fysiotherapeut en manueel therapeut Uplands Physiotherapy Clinic, Penticton, B.C. Canada MPS en Dry Needling - 1 Inhoud presentatie

Nadere informatie

Werking van doorlopende wigzolen bij opspringen en landen

Werking van doorlopende wigzolen bij opspringen en landen Werking van doorlopende wigzolen bij opspringen en landen Uit: Knee Valgus During Drop Jumps in National Collegiate Athletic Association Division I Female Athletes The Effect of a Medial Post Michael Joseph

Nadere informatie

KETENPROTOCOL TOTALE HEUPPROTHESE

KETENPROTOCOL TOTALE HEUPPROTHESE KETENPROTOCOL TOTALE HEUPPROTHESE transmuraal fysiotherapeutisch protocol Nuenen, 6 januari 2010 GERARD KIEBERT bestuurslid RGF Midden- en Oost-Brabant LAURENS ARTS KNGF regiokantoor Nuenen PROGRAMMA Inleiding

Nadere informatie

De NHG-Standaard Traumatische knieproblemen (eerste herziening): samenvatting

De NHG-Standaard Traumatische knieproblemen (eerste herziening): samenvatting Richtlijnen De NHG-Standaard Traumatische knieproblemen (eerste herziening): samenvatting L. Willem Draijer, Janneke N. Belo, Hans F. Berg, Roeland M.M. Geijer en A.N. Lex Goudswaard Gerelateerd artikel:

Nadere informatie

Fysiotherapie en Benigne Pijn: Welke vraag?

Fysiotherapie en Benigne Pijn: Welke vraag? Fysiotherapie en Benigne Pijn: Welke vraag? Prof. dr. Rob A.B. Oostendorp Nederlands Paramedisch Instituut Amersfoort UMC St Radboud, Nijmegen Werkgroep Onderzoek Kwaliteit AANDACHTSPUNTEN doel conventionele

Nadere informatie

De mens zet elke dag tot stappen en legt in het leven tussen de en kilometer te voet af. Een voet bestaat uit 26

De mens zet elke dag tot stappen en legt in het leven tussen de en kilometer te voet af. Een voet bestaat uit 26 Tom Kruis Onderzoek naar het effect van een multidisciplinaire benadering in vergelijking met een monodisciplinaire benadering (3 maanden) van klachten aan de fascia plantaris 1 De mens zet elke dag 10.000

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2016

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2016 Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2016 versie 1.2 juni 2015 Criterium 1 Kwaliteitsregistratie Fysiotherapie Score 1.1 Staan alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten ingeschreven in het

Nadere informatie

UITKOMSTMETINGEN FORMULIER

UITKOMSTMETINGEN FORMULIER Dupuytren Metingen Preoperatief Postop 1 maand Postop 2 maanden Postop 6 maanden (bij ontslag) ROM V V V V kracht V V V pijn V V V V sensibiliteit V* V* V* V* koude intolerantie vr.lijst V V V DASH vragenlijst

Nadere informatie