Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 2014 Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam de zorgboerderij: Stichting De Wettering Adres: Lindenlaan 25 Postcode: 6626BK Woonplaats: Alphen Provincie: Gelderland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: Steffi Kistemaker Adres: Zijvond 4 Postcode: 6621KP Woonplaats: Dreumel Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: Steffi Kistemaker Datum laatste wijziging Overige betrokkenen: Erika Pijnenburg :00 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Het jaar 2014 is een dynamisch jaar geweest voor de Wettering, waarin we weer opnieuw voor de uitdaging gesteld werden in te spelen op situaties en gebeurtenissen die zich in de praktijk van alledag aandienden. Het agrarische zorgbedrijf met: de zorg (leren, werken, wonen), het scharrelvarkensbedrijf, en het paardenrusthuis vroegen van ons en ons team weer een grote mate van creativiteit, flexibiliteit en oplossingsgericht denken om dagelijks zo goed mogelijk gebruik te maken van het aanbod aan faciliteiten die de Wettering de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Het doel is de clienten dagelijks een kwalitatief goed leer-werk en zorgaanbod te bieden. We leggen de lat hoog, omdat we vinden dat onze clienten recht hebben op de mogelijkheid zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen op alle levensdomeinen. Maar vooral vinden we het belangrijk dat ze zich als mens gezien, gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Niet anders dan ieder ander mens. Ons huidige zorgstelsel en alle veranderingen die op stapel staan helpen daar niet echt aan mee. Dat vinden we meer dan zorgelijk. Tenslotte gaat het er niet om hoe nuttig je economisch gezien bent voor de samenleving, maar wat je toe kan voegen als mens. Ook in 2015 en de jaren daarna zullen we ons daar hard voor blijven maken, en willen we vooral onze kennis en ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan delen, om ambtenaren en verwijzers bewust te maken van de kwetsbaarheid van onze doelgroep, die o zo onzichtbaar is voor de buitenwereld. Hiervoor is samenwerking met andere zorgboerderijen en kleinschalige zorginitiatieven meer dan eens van belang. In juli 2014 hebben we ons met behulp van de directeur van de SZZ (Samenwerkende Zorgboeren Zuid) met zes zorgboerderijen gepresenteerd aan onze gemeente West Maas en Waal. We hebben van de wethouder en beleidsmedewerkers uitleg gekregen over de nota beleidsprestaties transities WMO 2015 en Jeugdwet van de regio Rivierenland, en hoe onze gemeente hier invulling aan wil geven. Ook uitgewisseld wat we als gemeente en zorgboerderijen voor elkaar kunnen betekenen. Via de Verenigde Zorgboeren Rivierengebied is dit ook gebeurd bij de gemeente Tiel middels een bedrijvencarroussel. Daarnaast hebben we bijeenkomsten van de gemeente Nijmegen bijgewoond. Met behulp van onze zorgadviseur van Decura hebben we vervolgens de aanbesteding gedaan bij het rijk van Nijmegen en de regio Rivierenland. Met beide gemeenten ligt er een raamovereenkomst. Voor de drie clienten die per binnen de wet WMO gaan vallen is een contract afgesloten met de gemeente West Maas en Waal. Iedere dag opnieuw kwalitatief goede zorg bieden aan clienten met diverse beperkingen en uiteenlopende hulpvragen is niet eenvoudig en is en blijft mensenwerk. Hiervoor is een professioneel team nodig dat goed op elkaar is ingespeeld, dezelfde visie en doelen nastreeft, en open met elkaar communiceert. Daarom ook zijn we dit jaar een bijzonder supervisietraject ingegaan, waar alle teamleden en leidinggevenden aan deel hebben genomen, en dat ook in 2015 voortgezet zal worden. De superviesiebijeenkomsten worden erg goed begeleid en werpen daardoor hun vruchten af, en zorgen ervoor dat we als team 3

4 steeds beter op elkaar ingespeeld raken door ervaringen makkelijker met elkaar te delen en in alle openheid te bespreken. Er hebben met alle teamleden evaluatiegesprekken plaatsgevonden. Van twee begeleiders is het jaarcontract niet meer verlengd. Twee nieuwe begeleidsters zijn aangenomen. In april 2014 is een nieuwe vrijwilliger op de Wettering gekomen, een oud-leerkracht uit het speciaal onderwijs, die twee dagen per week met een tweetal clienten klussen uitvoert. Daarnaast geeft ook een ervaren leerkracht basisonderwijs nog steeds Nederlandse les aan clienten op vrijwillige basis. Ze zijn een hele waardevolle aanvulling op het vaste team. Daarnaast hebben we meer dan andere jaren diverse overlegmomenten gevoerd met onze zorgadviseurs van Decura, het zorgkantoor, het CIZ, en onze Raad van Toezicht, om ons voor te bereiden op de veranderingen in de zorg in 2015, maar ook om bezorgde ouders en ongeruste clienten in deze onzekere tijden zo goed mogelijk van informatie te voorzien, en te helpen bij het invullen van alle papieren die hiermee gemoeid zijn. Desondanks leeft er veel onduidelijkheid, onrust en angst in de wereld van de zorg, zowel bij beleidsmedewerkers, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en zorgvragers. Dit werkt stagnerend, terwijl het juist nu nodig is dat we in beweging komen om samen op een creatieve manier naar nieuwe vormen en oplossingen zoeken. We proberen hierin te veranderen wat we zelf kunnen veranderen, de rust te vinden om te accepteren wat we niet kunnen veranderen, en de wijsheid te ontvangen om het verschil te zien. De transformatie van het sociale domein, dat de komende jaren nog bol zal staan van de transitities, moet bewerkstelligen dat we van minder verzorgingsstaat naar meer participatiesamenleving gaan. Deze grootse reorganisatie van onderwijs, zorg en welzijn, geeft ons namelijk wel de kans weer opnieuw brengen naar de kern waar het eigenlijk om gaat. De liefdevolle zorg en aandacht voor onze medemens. In juni dit jaar hadden we het genoegen kennis te maken met Anne Pastors, in de week dat haar boek "wijsheid in pacht" uitkwam. (www.annepastors.nl) Zij vertelt ons dat de samenleving voor de uitdaging staat zichzelf en elkaar opnieuw uit te vinden. Vanuit de drie pijlers: overzicht, uitzicht en inzicht, maakt ze via de mobiel als kompas de transformatie zichtbaar en inzichtelijk. Ze beschrijft twintig bakens die ons helpen richting te vinden, hoe we kunnen komen tot bewustzijn en perspectief om uiteindelijk in beweging te komen. En de "systeemwereld" in de zorg dienen in te gaan richten aan de "leefwereld" van mensen die de zorg nodig hebben. In de toekomstige duurzame participatiesamenleving komen verbindingen tussen mensen centraal te staan. We komen steeds meer tot inzicht dat we als mensen van relaties aan elkaar hangen. Een wijsheid die we in onze individualistische verzorgingsstaat langzaam vergeten waren. Daarom ook nodigt Johan Visser, lid van de Raad van Toezicht van de Wettering, oprichter van de academie voor niet weten, (www.academievoornietweten.nl) ons mensen in de zorg 4

5 uit om in beweging te komen en vanuit een open zoekende houding de mogelijkheden te verkennen voor de toekomst die voor ons ligt. Daarvoor vormen aandacht, vertrouwen, empathie, authenticiteit dienstbaarheid, ontmoeting, ruimte en rust, loslaten en improviseren de kernwaarden. De Wettering gaat op deze wijze graag met hen op zoek naar creatieve oplossingen in menskracht, hulpmiddelen en netwerkvorming. Want dan kunnen we de toekomst als een creatieve uitdaging gaan ervaren en met vertrouwen tegemoet zien. Omdat Stichting de Wettering de laatste jaren een sterke groei heeft doorgemaakt, heeft het bestuur in 2014, een nieuwe, transparante organisatiestructuur neergezet, waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk zijn afgebakend. Een belangrijk en noodzakelijk veranderingsproces heeft daarmee plaatsgevonden In de beleidsmap zijn o.a beschreven de visie, missie en doelstelling van de Wettering, een organogram, personeelsbeleid, taakinhoud en taakverdeling, de competentieprofielen en kernkwaliteiten voor begeleiders en een nieuwe beroeps- en gedragscode die door alle werknemers is ondertekend. In concept ligt ook een beleidscyclus klaar, dat op advies en met hulp van de Raad van Toezicht is opgesteld. In 2015 gaat deze verder vorm krijgen. Leerwerktrajecten Nieuw is dat we in 2013 al in contact gekomen zijn met projectleider Rogier van de Linden, die vanuit GGZ Oost-Brabant in samenwerking met Helicon MBO Nijmegen een projectplan geschreven heeft voor de opleiding "Natural Recovery". Het doel is om via samenwerkende agrarische zorgbedrijven mensen met psychische problemen in staat te stellen een nieuwe opleiding in het groen te volgen die vervolgens bijdraagt aan hun herstel en mogelijkheid geeft hen weer te laten participeren in de samenleving. We hebben geinventariseerd wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het werkplan is geschreven, echter een financieringsplan ontbreekt nog, waardoor de implementatie nog op zich laat wachten. Aankomend jaar gaan we verder met het zoeken naar samenwerkingspartners voor leerwerktrajecten dier en groen. Arbeidsmatige dagbesteding Op de leerwerkboerderij aan de Lindenlaan zijn dagelijks gemiddeld tien cliënten, in de diverse individuele trajecten aan het werk bij de scharrelvarkens, de knaagdieren en het paardenrusthuis. Ook onderhouden zij het erf en voeren allerlei voorkomende klussen uit. Er zijn enkele nieuwe cliënten bijgekomen, en enkelen doorgestroomd. Ook is er weer een leerlinge uit het speciaal voortgezet onderwijs gekomen voor een stage. Op de Zijvond wordt de locatie steeds verder ontwikkeld, zodat ook daar volledig dagbesteding geboden kan worden. Regelmatig vinden er nieuwe intakegesprekken plaats, niet voor iedereen blijkt de Wettering een geschikte plek. Zorgvuldig wordt gekeken of iemand past in de groep en een passend zorgaanbod gegeven kan worden. 5

6 Met name voor de combinatie wonen en dagbesteding is veel belangstelling. Evenals voor vakantie, weekend en logeeropvang voor jeugdigen, die plaatsvindt op de locatie de Lindenlaan. Er is meer vraag dan we kunnen plaatsen, vandaar dat we regelmatig doorverwijzen naar collega zorgboerderijen in de buurt. Op de Zijvond zijn we dit jaar, volgens planning, gestart met de bouw van de nieuwe africhtingsstal voor de Schwarzwalder Fuchspaarden. Helaas heeft een hevige storm hier op 12 december een einde aan gemaakt. De stal in aanbouw is omgewaaid. Nadat de verzekering de schade heeft afgehandeld zal in 2015 zal de stal op de huidige fundering, weer opgebouwd worden. Creatieve dagbesteding In een winkelpand in het centrum van Dreumel wordt elke maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag een creatieve dagbesteding verzorgd aan een vijftal cliënten van de Wettering onder begeleiding van een bekwame, creatieve begeleidster. De creatieve middagen zijn op de Wettering inmiddels helemaal geïntegreerd. Ze blijken voor cliënten een welkome aanvulling en uitbreiding op het zorgaanbod op de boerderij te zijn. Cliënten en ouders zijn erg positief. Er is veel behoefte aan creatieve ontwikkeling. Daarnaast blijkt het creatieve proces een therapeutische waarde te hebben. Er is een gezellige, veilige sfeer gecreëerd in de Crea-spot winkel. De winkel is ook open, op de momenten dat er dagbesteding plaatsvindt. Op kleine schaal worden er creatieve cadeaus verkocht, aan steeds meer mensen die er even binnen komen lopen. Ook is er een minibilbilotheek bijgekomen. Crea-spot was van de partij bij "smullen op het plein" en ook weer op de kerstmarkt in het dorp. Daarnaast heeft Crea-spot zich gepresenteerd aan de Dreumelse Ondernemers Vereniging en is ze voorgedragen voor ondernemer van het jaar. Hout Op de leerwerkboerderij aan de Lindenlaan is een nieuwe werkruimte ingericht, waar allerlei producten van steigerhout worden vervaardigd. In de winkel van Crea-spot staan deze tentoongesteld, en kunnen klanten de producten op maat bestellen. Dit kan ook via de site. Er worden steeds meer producten besteld. Dit is een waardevolle meerwaarde voor clienten die de producten maken. Therapeutisch paardrijden De sociaal-emotionele ontwikkeling van clienten wordt mede ondersteund in de omgang met de paarden. Zij zijn bij uitstek geschikt om onder andere het gedrag van mensen te spiegelen. Verzorging, grondoefeningen en het berijden van de paarden zijn een vast onderdeel. Een begeleidster volgt de opleiding instructeur voor paardrijden met gehandicapten. Een ander momenteel de specialistische opleiding Equicoaching. 6

7 Op de woensdagmiddag wordt les gegeven aan kinderen en volwassenen van buiten de Wettering. Ook kinderen die logeeropvang genieten, kunnen les krijgen. Cliënten van de Wettering assisteren bij het rijklaar maken van de paarden. Regelmatig zijn er weer nieuwe aanmeldingen, daarbij bestaat de mogelijkheid een proefles te nemen. Er is een flyer gemaakt die verspreid is bij gemeenten, scholen en diverse instanties. We hebben inmiddels drie Schwarzwalder Fuchs paarden aangekocht speciaal voor deze lessen. Zij blijken uitermate geschikt. De bedoeling is dan ook om verder te gaan fokken met dit speciale Duitse paardenras. Twee veulens zullen in mei 2015 geboren worden. In de toekomstige africhtingsstal aan de Zijvond zullen de paarden beleerd worden. Daarnaast hebben we een speciaal opstapperron laten maken voor ruiters die moeite hebben met opstappen vanwege hun beperkte motoriek. Sport In het nabij gelegen dorp Wamel is in 2014 een voetbal + team opgericht, waar naast spelers uit diverse dorpen in de buurt ook clienten van de Wettering aan deelnemen. Een van de initiatiefnemers is een gezinsouder van de Wettering. Het doel is mensen met een beperking de gelegenheid te geven met speciale aandacht en training te voetballen en contacten te leggen. Het doel is een eigen competitie te kunnen gaan spelen. Op de leerwerkboerderij hebben we dit jaar een voetbalveldje aangelegd om tijdens de pauzes een balletje te trappen. Een kickbokstrainer geeft daarnaast wekelijks les aan enkele clienten van de Wettering. In deze lessen zit een weerbaarheidstraining verwerkt. Deze geeft veel positieve resultaten. Er worden stap voor stap kleine persoonlijke ontwikkelingsdoelen behaald. Clienten -Diverse afnemers van ons scharrelvarkensvlees (Lindenhoff, Brandt & Levie, Wally) hebben op de Wettering meerdere malen aan een excursie deelgenomen, waarbij de clienten zelf een rondleiding hebben gegeven. Een waardevolle ervaring voor alle partijen. -alle IBP's van de clienten zijn inmiddels volgens de nieuwe structuur herschreven, uitgebreid en aangepast. -Er hebben diverse gezellige zomeractiviteiten plaatsgevonden met de hele groep, zoals zwemmen, dorpsfestiviteiten, markten, daguitjes die bijgedragen hebben aan een hechtere groep en fijne onderlinge sfeer. Daarnaast niet te vergeten de sinterklaasmiddag, en de gezellige kerstlunch. -We zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. Enkele clienten zijn lid geworden van de tennisvereniging. In samenwerking met een gezinscoach is eind 2014 ook een start gemaakt met het organiseren van meidenweekenden eens per maand. 7

8 De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers Begin Instroom Uitstroom Eind Verstandelijke bep Psychische hulpvraag ASS Anders, nl. NAH Totaal Er zijn geen nieuwe doelgroepen gestart op de Wettering, daarnaast is er ook geen sterke groei van deelnemers zichtbaar. Wel is er een tweetal deelnemers doorgestroomd naar een andere vorm van dagbesteding, voor hen meer passend. Een deelnemer was toe aan een nieuwe uitdaging. Voor een andere deelnemer bleek de Wettering geen geschikte plek. In goed overleg met ouders is uiteindelijk besloten een andere vorm van dagbesteding te zoeken. Voor beide deelnemers is die nieuwe plek gevonden. Conclusie hieruit is dat passende zorg leveren steeds opnieuw maatwerk is. Dat bij de aanmelding en in de proefperiode zorgvuldig gekeken moet worden of iemand in de groep past en of de Wettering de gevraagde zorg kan leveren. Doordat er nauw contact is geweest met de ouders, is het mogelijk geweest om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen zonder dat iemand zich onbegrepen voelt. Het is niet nodig nieuwe acties te ondernemen, het huidige beleid kan worden doorgezet wat betreft in- en uitstroom van deelnemers. Op de dagbesteding is nog ruimte voor enkele nieuwe deelnemers. Scholing en ontwikkeling -Supervisietraject voor het team door Gees Boseker (Core Movement) Via gezamenlijke teambijeenkomsten en ook gescheiden supervisie voor team en leidinggevenden hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van een hecht team dat de solide basis vormt voor onze zorgverlening in al zijn facetten. Het gehele team heeft hieraan deelgenomen. Het supervisie traject is nog niet afgerond, ook in 2015 wordt dit traject voortgezet. -In 2014 de overlegmomenten binnen het team uitgebreid met eens per week werkoverleg en woonoverleg. En eens per twee weken gezamenlijk teamoverleg. Ze worden door iedereen als waardevolle zorginhoudelijke bijeenkomsten ervaren. 8

9 Het gehele team is aanwezig bij het teamoverleg eenmaal in de twee weken. Het teamoverleg wordt ook in 2015 voortgezet, er staan al verschillende thema's op het programma waar het gehele team lering uit kan trekken. -Trainingsavond zorgleerlingen Helicon Den Bosch voor twee begeleiders. Informatieve trainingsavond georganiseerd door het Helicon om werkbegeleiders meer inzicht te geven in de beperkingen en mogelijkheden van stagiaires en deelnemers. Trainingsavond met goed gevolg afgerond, certificaat voor deelname in ontvangst mogen nemen. -Trainingsavond drugsgebruik onder jongeren Informatie over de verschillende soorten drugs die gebruikt worden onder jongeren. Hoe je drugsgebruik kunt herkennen. Wat de taak van de politie hierin is en welke hulp je kunt vragen. Deelname door een begeleider. Informatiemateriaal verspreidt onder het team. Het thema 'drugs' is behandeld tijdens het teamoverleg. - BHV In 2014 heeft het gehele team van de Wettering deelgenomen aan een intensief deskundheidsbevorderingstraject. Dit traject heeft veel vrije tijd en energie gevergd van de werknemers van de Wettering. De directie heeft daarom besloten om de BHV herhalingslessen een aantal maanden op te schuiven. De herhalingslessen hebben inmiddels plaatsgevonden op woensdag 4 maart en donderdag 16 april 2015 bij Brandschoon Brandbeveiliging. De certificaten zijn inmiddels uitgereikt aan alle werknemers. - Paard en opleiding Een begeleidster volgt de opleiding instructeur voor paardrijden met gehandicapten. Deze wordt afgerond in juni 2015 Een ander momenteel de specialistische opleiding Equicoaching. Deze wordt afgerond in maart 2015 Beide begeleidsters doen ook ervaring op binnen andere zorginstellingen waar gewerkt wordt met de combinatie zorg en paard. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? De opleidingsdoelen gesteld voor 2014 zijn gedeeltelijk behaald. 9

10 De eerste drie doelen met als onderwerp: het methodisch begeleiden, de rol als begeleider ten opzichte van de client en hoe de hulpvraag van de client helder te krijgen, zijn behaald. Er is afgelopen jaar hard gewerkt aan de opleidingsdoelen tijdens de supervisiebijeenkomsten. Een duidelijke vraag was er vanuit het team gesteld om gerichter samen te werken aan de ontwikkelingsdoelen van clienten vanuit de visie van de organisatie. Dit doel is bereikt, er is meer overeenstemming en diepgang aanwezig Het team is hechter geworden en weet wat zij aan elkaar hebben. Tevens is er meer openheid gecreerd. Iedereen heeft de ruimte zich te ontwikkelen en het team weet van elkaar waar hij/ zij staat en waar hij/ zij graag aan wil werken. En wat ieders taak en persoonlijke kwaliteiten zijn. De opleidingsdoelen voor 2015: - Eind maart 2015 hebben alle medewerkers van de Wettering de herhalingslessen BHV met goed gevolg afgerond. - Eind juli 2015 zijn de volgende kernkwaliteiten in het teamoverleg van de Wettering aan bod gekomen: assertiviteit, betrokkenheid, empathie, integriteit, representativiteit, en opgenomen in de notulen. (middels het lopende supervisietraject) - Eind maart 2015 heeft een begeleidster van de Wettering de opleiding tot Equicoach met succes afgerond en is zij tevens werkzaam in deze branche. - Eind juni 2015 heeft een begeleidster van de Wettering de opleiding voor instructeur voor paardrijden met gehandicapten met succes afgerond. Het opleidingsdoel met als onderwerp gesprekstechnieken wordt meegenomen naar 2015: - Ieder teamlid heeft gedurende het jaar geoefend in het voeren van gesprekken, middels het uitproberen van verschillende gesprekstechnieken tijdens de supervisiebijeenkomsten. - Middels het werkboek psycho-educatie: 'Het vollehoofdenboek' gaat het team meer kennis en inzicht vergaren over clienten die problemen hebben bij de informatieverwerking en een verhoogde prikkelgevoeligheid. Door hier in de praktijk mee te gaan werken doet het team vaardigheden op om de kennis op eenvoudige wijze over te brengen bij clienten. - De implementatie van de Wet Langdurige Zorg vraagt van ons dat we onszelf dit jaar op de hoogte moeten houden van alle veranderingen ten gevolge hiervan. De Wettering neemt ook in 2015 deel aan de diverse informatiebijeenkomsten en congressen. 10

11 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Client vinger gebroken door val bij het buiten zetten van de paarden. Paard schrok en was onrustig, client hield vast waardoor het paard het touw uit zijn hand trok. 1x voorgekomen Paard gaat op de voet van een client staan. De voet wordt wat rood en de client zegt pijn te hebben. 4x voorgekomen Client ingeklemd tussen de staldeur bij de paarden. 1x voorgekomen Plank op de voet laten vallen bij houtbewerking. 2x voorgekomen Vinger direct gekoeld en naar de eerste hulp gereden. De vinger is in het gips gezet. Onder behandeling van de fysiotherapeute geweest, inmiddels is het volledig hersteld. Begeleiding heeft adequaat gehandeld, direct deskundige hulp ingeschakeld. Begeleiding moet alert blijven op mogelijk overmoedige acties van deze client. De begeleiding heeft de voet 2 x 10 minuten gekoeld en deze omhoog gelegd. Begeleiding heeft op een goede manier eerste hulp verleend. De begeleiding blijft alert op de regel dat een client nooit alleen is met een paard en bekijkt vooraf altijd goed of een client het betreffende paard kan leiden. Clienten mogen nooit zelf het initiatief nemen om te gaan werken met de paarden. Begeleiding was direct ter plekke. Client heeft er alleen een blauwe plek aan overgehouden. Begeleiding dient altijd te controleren of de staldeur voldoende geopend is wanneer een paard uit de stal wordt gehaald. Correct eerste hulp verleend door de begeleiding. De begeleiding heeft de voet 2 x 10 minuten gekoeld en deze omhoog gelegd. Client heeft die middag rust gehouden. De voet is niet dik geworden, dit is meerdere malen gecontroleerd door de begeleiding. De begeleiding heeft goed gehandeld. Deze dient ervoor te zorgen dat de ruimte voor houtbewerking altijd netjes opgeruimd is en dat materialen niet gevaarlijk opgeslagen liggen. Er is altijd een begeleider in de ruimte aanwezig. 11

12 Diverse kleine (pleister) ongelukjes. Begeleiding is altijd in de buurt, stelt cliënten gerust, verzorgt en controleert ook de dagen erna om het wondje in de gaten te houden, schakelt indien nodig deskundige hulp in en informeert altijd de ouders/ verzorgers. Ongevallen worden in het team geevalueerd en er wordt altijd gesproken over eventuele aanpassingen en verbeteringen. Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Nee Zijn er meldingen van klachten? Nee Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Evaluatiegesprekken naar aanleiding van het Individueel Begeleidings Plan Met alle clienten minimaal 1x een evaluatiegesprek gevoerd. 22 clienten, elk 1 evaluatiegesprek. Algemene punten: - Inbreng ouders/ verzorgers en client - Algemeen welbevinden en functioneren - Gebeurtenissen - Weekprogramma - Contact met collega's - Zijn er veranderingen in het IBP? - Leerdoelen Tussen evaluaties met clienten en ouders/ verzorgers 8 deelnemers, elk 1 tussenevaluatie. Onderwerpen: - Inbreng ouders/ verzorgers en client - Algemeen welbevinden en functioneren De inbreng van de ouders/ verzorgers, maar ook van de client zelf is van groot belang omdat in het gesprek ruimte is om ervaringen uit de praktijk te kunnen bespreken. Dit geeft een beeld van het algehele welbevinden van de client en of de client goed op zijn plek zit. Vervolgactie: - Indien noodzakelijk of gewenst een tussenevaluatie plannen. - Indien noodzakelijk of gewenst het weekprogramma aanpassen. - Volgend evaluatiegesprek plannen. - Verslaglegging. De agenda van een tussenevaluatie wordt afgestemd op de inbreng van de client en zijn/ haar ouders en verzorgers. Er is altijd een aandachtspunt dat wordt uitgelicht in een tussenevaluatie. 12

13 - Aandachtspunten - Veiligheid - Inzet & motivatie - Contact met collega's - Weekprogramma Bijeenkomsten met externe hulpverleningsinstanties en ambulante hulpverleners Onderwerpen: - Inbreng ouders/ verzorgers en client - (evaluatie) externe begeleiding - (evaluatie) Behandeling - Medicatie Vervolgactie: - Indien noodzakelijk of gewenst externe hulpverlening inschakelen. - Indien noodzakelijk of gewenst het weekprogramma aanpassen. - Indien noodzakelijk of gewenst een tweede tussenevaluatie plannen. - Verslaglegging. De agenda van een extra bijeenkomst of evaluatie wordt afgestemd op de inbreng van de client en zijn/ haar ouders en verzorgers. Er is altijd een aandachtspunt dat wordt uitgelicht. Vervolgactie: - Indien noodzakelijk extra externe hulpverlening inschakelen. - Indien noodzakelijk of gewenst extra begeleiding. - Indien noodzakelijk of gewenst extra behandeling. - Indien noodzakelijk of gewenst bijstelling medicatie. - Verslaglegging. Inspraak Dagelijks inspraakmomenten in de ochtend: 09:00-09:15 uur tijdens het werkoverleg. Onderwerpen: - Verdeling werkzaamheden (wie doet wat?) - Verdeling medewerkers (met wie werk ik samen?) - Kiezen van activiteiten (wat vind ik leuk?) - Opstellen 'to do list' (wat moet er nog gebeuren?) - Onderhoud (moet er nog iets worden gerepareerd?) - Houtbewerking (zijn er nog bestellingen?) - Boodschappen (wat hebben we Doordat de clienten van de Wettering dagelijks inspraak hebben in verschillende onderwerpen op en rondom de boerderij wordt het voor de begeleiding steeds duidelijk wat ze belangrijk vinden, hoe ze de dag beleven en wat hun ervaringen zijn. De begeleiding kijkt of het mogelijk is direct concreet antwoord te geven en actie te ondernemen op de onderwerpen die naar voren zijn gekomen. Wanneer dit niet direct lukt wordt het in het volgend teamoverleg besproken en teruggekoppeld naar de clienten. Van het dagelijkse inspraakmoment wordt kort notitie gedaan door de 13

14 nodig?) - Theorie lessen (wat wil ik nog graag leren?) - Dierverzorging (wie heeft er vandaag extra aandacht nodig?) begeleiding. Actiepunt is om per kwartaal hier een samenvattend verslag van te maken (zie actielijst). Op deze manier krijgen we voor onszelf beter inzichtelijk waar eventuele knelpunten of steeds terugkerende onderwerpen liggen. Tevredenheidsmeting Uitvoering is afgerond op vrijdag 27 juni Meting is uitgevoerd door twee vrijwilligers, direct betrokken bij de Wettering en bekend bij de clienten. Meting is uitgevoerd aan de hand van vragenlijsten die anoniem ingevuld zijn. Er zijn 10 clienten die de vragenlijst voor de tevredenheidsmeting wilden invullen. In het algemeen kwam hieruit dat zij tevreden zijn over de begeleiding, het werk, de boerderij en de manier waarop zij inspraak mogen hebben. Belangijke punten blijken het contact met collega's. Clienten voelen zich door de meting serieus genomen. Ze willen graag hun mening geven. Het grootste deel gaf echter aan geen behoefte te hebben aan de meting. Actiepunten: De beleiding stimuleert de clienten deel te nemen aan de jaarlijkse tevredenheidsmeting door het belang van een fijne werkplek te benadrukken. Wellicht hebben de clienten meer hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst. De begeleiding instrueert de vrijwilligers beter. Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Bij de Wettering staat veiligheid altijd voorop. Uit het registratieformulier (bijna) ongevallen blijkt dat er een aantal kleine ongevallen zijn geweest, dit is bij het werken met dieren, op de boerderij niet altijd te voorkomen. Het gehele team heeft BHV lessen gevolgd met daarin EHBO verwerkt. Hierdoor weet alle begeleiding hoe te handelen in noodsituaties. De (tussen) evaluaties worden minimaal halfjaarlijks ingepland met ouders en betrokkenen. Indien noodzakelijk, wanneer er iets speelt, worden er vaker evaluaties gepland. De communicatie met ouders en verzorgers verloopt soepel. Er is nauw contact waardoor er snel actie ondernomen kan worden als dit nodig blijkt. Bij de Wettering is er een fijne, open werksfeer gecreerd waarin iedereen zijn/ haar mening mag geven. Iedereen weet dat wanneer iets dwarszit hij/ zij altijd naar de begeleiding kan 14

15 komen. Daarnaast signaleert de begeleiding goed en weten zij wat en wanneer er iets speelt binnen de groep. De organisatie is kleinschalig wat maakt dat er korte communicatielijnen zijn en iedereen weet wat er speelt. Clienten hebben altijd inspraak over de dagelijkse gang van zaken. Iedere ochtend wordt er een werkoverleg gehouden, hierin is er ruimte en voldoende tijd voor inspraak. Hiervoor worden ongeveer 15 minuten ingepland. Vervolgens wordt in ongeveer 5 minuten het werk verdeeld zodat iedereen weet wat zijn/ haar taak is voor de ochtend. We zijn momenteel nog zoekende of het meer passend is om een vorm van een clientenraad aan te nemen en wat clienten hierin aankunnen. Dit komt in het teamoverleg regelmatig naar voren. We kunnen de toegevoegde waarde van een clientenraad echter (nog) niet bedenken. Wij zijn van mening dat op de huidige manier clienten altijd inspraak kunnen hebben op een laagdrempelige, en voor hun te hanteren wijze. Om de tevredenheid te meten zijn er aparte vragenlijsten gemaakt, speciaal gericht op de Wettering. De tevredenheidsmeting wordt jaarlijks uitgevoerd, de clienten mogen de vragenlijst anoniem invullen. We staan open voor feedback en verbeterpunten. Ook wordt er zo goed mogelijk ingespeeld op de vragen en behoeften van de clienten en ouders. We proberen overal een passende oplossing voor te zoeken, in veruit de meeste gevallen lukt dit ook. - Welke acties volgen hieruit? 15

16 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie Gerealiseerd Toelichten Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? De genoemde ontwikkelingen geven in de basis geen aanleiding om het beleid bij te sturen. Uiteraard blijft het zo dat de Wettering de wet- en regelgeving blijft volgen en zo goed mogelijk blijft inspelen op de veranderingen. Er is goed contact met omliggende gemeenten, de communicatie verloopt soepel en indien noodzakelijk kan er snel gehandeld worden. Dit hopen we zo voort te kunnen zetten in Om de verdeling van het tijdig afhandelen van diverse acties rondom beleid beter te organiseren stelt het bestuur dit jaar een beleidscyclus op. Doelstellingen voor het komende jaar De doelen t.a.v. de zorg en het beleid op korte termijn (het komende jaar): De wederopbouw van de africhtingsstal aan de Zijvond gaat beginnen, de africhtingsstal is gerealiseerd op 1 oktober In 2015 worden de mogelijkheden voor samenwerking met andere partijen op het gebied van de leerwerktrajecten verder onderzocht en worden concrete acties vastgelegd op papier. Halverwege 2015 is er meer helderheid omtrent de budgetten en de financieringswijze per cliënt bij de gemeenten. Halverwege 2015 is er een wederzijdse kennismaking ingepland met de consulenten van Vraagwijzer van de gemeente West Maas en Waal, Tiel en Nijmegen. Eind 2015 is er (nog) meer structuur aangebracht in de organisatie: het competentieprofiel van de eerst verantwoordelijk begeleider is helder vastgelegd; de definitieve versie van de beleidscyclus is in te zien en het personeelsbeleid is compleet in te zien. Het kwaliteitskeurmerk voor de woonzorgboerderij, locatie de Zijvond, is verkregen aan het einde van De doelen t.a.v. de zorg en het beleid op lange termijn (de komende vijf jaar): Continuering van de huidige zorg, verdere professionalisering en anticiperen op nieuwe mogelijkheden die de transformatie biedt. Samenwerkingsmogelijkheden zoeken en aangaan binnen de participatiesamenleving waarbij wij open staan voor wat op je pad komt. Kennis en ervaring delen. 16

17 17

18 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: Stichting De Wettering Datum: mei 2015 Boerderijnummer: 76 ar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijke Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum arlijks terugkerende acties (2014) Actualisatie van de RI&E n Pijnenburg Oefening calamiteitenplan Erika Pijnenburg Evaluatie gesprekken met deelnemers Erika Pijnenburg Tevredenheidonderzoek deelnemers Steffi Kistemaker Functioneringsgesprekken Erika Pijnenburg Actualisatie BHV Erika Pijnenburg Opstellen jaarverslag Steffi Kistemaker arlijks terugkerende acties (2015) Actualisatie van de RI&E Erika Pijnenburg Oefening calamiteitenplan Erika Pijnenburg Evaluatie gesprekken met deelnemers Erika Pijnenburg Tevredenheidonderzoek deelnemers Steffi Kistemaker Functioneringsgesprekken Erika Pijnenburg Actualisatie BHV Erika Pijnenburg Opstellen jaarverslag Steffi Kistemaker contact gemeenten regio Nijmegen en Rivierenland n & Erika Pijnenburg samenwerkingsverbanden n & Erika Pijnenburg

19 zorgboerderijen/initiatieven samenwerkingspartners zoeken voor leerwerktrajecten groen verdere invulling geven aan de organisatiestructuur (beleidscyclus) n & Erika Pijnenburg Erika Pijnenburg Bijwerken Kwaliteitssysteem Steffi Kistemaker Verlenging zoonosencertificaat Ruud cobs Acties n.a.v. RI&E Controle gereedschappen en machines op veiligheid en veroudering arlijkse controle en evt. vernieuwing brandblussers door Brandschoon Brandbeveiliging arlijkse controle en evt. vernieuwing rookmelders door Brandschoon Brandbeveiliging arlijkse controle en aanvulling EHBO koffers door Brandschoon Brandbeveiliging Reanimatie en AED training door Brandschoon Brandbeveiliging Ruud cobs n Pijnenburg n Pijnenburg Erika Pijnenburg Erika Pijnenburg Acties vanuit kwaliteitssysteem Het noodplan wordt minstens halfjaarlijks met de gehele groep besproken. Medewerkers weten op welke plekken de noodplankaarten hangen. Deze zijn zichtbaar aanwezig als visuele Ruud cobs

20 ondersteuning. Verslag inspraakbijeenkomst 1e kwartaal (janmaart) Verslag inspraakbijeenkomst 2e kwartaal (aprjuni) Verslag inspraakbijeenkomst 3e kwartaal (julsept) Verslag inspraakbijeenkomst 4e kwartaal (oktdec) Steffi Kistemaker Steffi Kistemaker Steffi Kistemaker Steffi Kistemaker Acties vanuit evaluatie Evaluatie gesprekken met medewerkers (minstens 1x per jaar) Evaluatie gesprekken met werknemers (minstens 1x per jaar) Hannah van den Hoogen Steffi Kistemaker n & Erika Pijnenburg Acties vanuit audit Vastleggen uitkomsten inspraak 4 keer per jaar en hiervan verslag doen in jaarverslag over 2015 Steffi Kistemaker Overige acties Veranderingen gewijzigde financieringsstroom doorvoeren wat betreft de gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank n Pijnenburg arverantwoording Wtzi 2014 Jeroen Cremer Binnenafdeling vleesvarkens renoveren Ruud cobs Buitenrijbak renoveren Hannah van den Hoogen

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 arverslag nuari 2015 - december 2015 Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Achter de bos Boerderijnummer: 1889

Achter de bos Boerderijnummer: 1889 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 Achter de bos Boerderijnummer: 1889 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Den Ouden Boerderijnummer: 1595

Den Ouden Boerderijnummer: 1595 arverslag nuari 2014 - december 2014 Den Ouden Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195

'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195 arverslag nuari 2015 - december 2015 'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

A gen Ling Boerderijnummer: 2138

A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Eeckenhout Boerderijnummer: 1653

Eeckenhout Boerderijnummer: 1653 arverslag nuari 2015 - december 2015 Eeckenhout Boerderijnummer: 1653 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Wettering, Locatie Lindelaan 25 Boerderijnummer: 76

De Wettering, Locatie Lindelaan 25 Boerderijnummer: 76 arverslag nuari 2015 - december 2015 De Wettering, Locatie Lindelaan 25 Boerderijnummer: 76 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 arverslag nuari 2014 - december 2014 Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

zorgboerderij De Mettemaat

zorgboerderij De Mettemaat Jaarverslag januari - december zorgboerderij De Mettemaat Boerderijnummer: 194 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Wilgenhof Boerderijnummer: 403 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Ruimte

Zorgboerderij De Ruimte Jaarverslag januari - december Zorgboerderij De Ruimte Boerderijnummer: 734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Buitenrust

Zorgboerderij Buitenrust Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Buitenrust Boerderijnummer: 0582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Vlinder Boerderijnummer: 1340

Vlinder Boerderijnummer: 1340 arverslag nuari 2013 - december 2013 Vlinder Boerderijnummer: 1340 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen ZORGBOERDERIJ DEN OUDEN Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

zorgboerderij De Middag

zorgboerderij De Middag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag april2012 - december 2012 zorgboerderij De Middag Boerderijnummer: 711 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oud Schoonhorst

Zorgboerderij Oud Schoonhorst Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 202 - december 202 Zorgboerderij Oud Schoonhorst Boerderijnummer: 3 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4., juni 20. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag juni 2013 - december 2013 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Egmondermeer

Zorgboerderij Egmondermeer Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Egmondermeer Boerderijnummer: 1479 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399

Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag januari december Kooilust. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december Kooilust. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december Kooilust Boerderijnummer: 1867 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

De Lindenhof Boerderijnummer: 441

De Lindenhof Boerderijnummer: 441 arverslag nuari 2015 - december 2015 De Lindenhof Boerderijnummer: 441 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 arverslag nuari 2014 - december 2014 Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Noorderling Boerderijnummer: 2059

de Noorderling Boerderijnummer: 2059 arverslag nuari 2015 - december 2015 de Noorderling Boerderijnummer: 2059 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 VOF Laan Boerderijnummer:503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Stichting Stille Pieter

Stichting Stille Pieter Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 Stichting Stille Pieter Boerderijnummer: 1436 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorghuis aan de Lindelaan

Zorghuis aan de Lindelaan Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorghuis aan de Lindelaan Boerderijnummer: 1969 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Molenhoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Molenhoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Molenhoeve Boerderijnummer: 1514 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag januari 2013 - december 2013 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag nuari 2012- december 2012 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Moed en Vertrouwen Boerderijnummer: 53 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Pony-recreatie Het Lamoen

Pony-recreatie Het Lamoen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Pony-recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 0468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Het Trekpeerd

Zorgboerderij Het Trekpeerd Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Het Trekpeerd Boerderijnummer: 1648 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december 2012 TREX Boerderijnummer: 1661 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

De Amethyst Boerderijnummer: 1325

De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

het Midden Boerderijnummer: 2062

het Midden Boerderijnummer: 2062 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 het Midden Boerderijnummer: 2062 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Boerderij Vrede t Best

Boerderij Vrede t Best Jaarverslag Januari 2012 december 2012 Boerderij Vrede t Best Boerderijnummer: 1518 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747

Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Westrik Boerderijnummer: 1713

De Westrik Boerderijnummer: 1713 arverslag nuari 2015 - december 2015 De Westrik Boerderijnummer: 1713 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Meentboerderij Boerderijnummer: 1825

de Meentboerderij Boerderijnummer: 1825 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Meentboerderij Boerderijnummer: 1825 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Les Chevaux Boerderijnummer: 969

Zorgboerderij Les Chevaux Boerderijnummer: 969 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 Zorgboerderij Les Chevaux Boerderijnummer: 969 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Veluwezoom Boerderijnummer: 2098

Veluwezoom Boerderijnummer: 2098 arverslag nuari 2015 - december 2015 Veluwezoom Boerderijnummer: 2098 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

't Hoge Huis Boerderijnummer: 1588

't Hoge Huis Boerderijnummer: 1588 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 't Hoge Huis Boerderijnummer: 1588 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108

Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Stolp Boerderijnummer: 1456

De Stolp Boerderijnummer: 1456 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Stolp Boerderijnummer: 1456 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen De Waterhoeve G.Gerritsen N.F.Gerritsen-Voogt Oosterhoutsestraat 60 6678PD Oosterhout tel.: 06-22602464 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Waterhoeve Boerderijnummer: 1341 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag 2012 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058

het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Bijenstal Boerderijnummer: 1635

de Bijenstal Boerderijnummer: 1635 arverslag nuari 2015 - december 2015 de Bijenstal Boerderijnummer: 1635 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Erve Tijhuis

Zorgboerderij Erve Tijhuis Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Erve Tijhuis Boerderijnummer: 1113 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

De Klimop Boerderijnummer: 1294

De Klimop Boerderijnummer: 1294 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Klimop Boerderijnummer: 1294 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 arverslag nuari 2014 - december 2014 't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Floradorp Boerderijnummer: 1624

Floradorp Boerderijnummer: 1624 arverslag nuari 2015 - december 2015 Floradorp Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen aarverslag anuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Moed en Vertrouwen Boerderijnummer: 53 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

't Schoone Schoap Boerderijnummer: 1877

't Schoone Schoap Boerderijnummer: 1877 arverslag nuari 2016 - december 2016 't Schoone Schoap Boerderijnummer: 1877 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Groene Zorg Kwekerij Bloemrijk

Groene Zorg Kwekerij Bloemrijk Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Groene Zorg Kwekerij Bloemrijk Boerderijnummer: 1327 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De Wilgenhof Boerderijnummer: 917

De Wilgenhof Boerderijnummer: 917 arverslag nuari 2015 - december 2015 De Wilgenhof Boerderijnummer: 917 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Terra Kids Boerderijnummer: 1726

Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Pony recreatie Het Lamoen

Pony recreatie Het Lamoen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Pony recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Paarlberg

Zorgboerderij Paarlberg Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Paarlberg Boerderijnummer: 790 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Hoeve het Rondgors. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. Jaarverslag januari december Boerderijnummer: 782

Hoeve het Rondgors. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. Jaarverslag januari december Boerderijnummer: 782 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Hoeve het Rondgors Boerderijnummer: 782 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg s uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Boerderij Het Liessenhuus Boerderijnummer: 875

Boerderij Het Liessenhuus Boerderijnummer: 875 arverslag nuari 2014 - december 2014 Boerderij Het Liessenhuus Boerderijnummer: 875 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Terra Kids Boerderijnummer: 1726

Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549

Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Humanimal Boerderijnummer: 1503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Humanimal Boerderijnummer: 1503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Humanimal Boerderijnummer: 1503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Lachende Geit

Zorgboerderij de Lachende Geit Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Lachende Geit Boerderijnummer: 1858 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 Klein Essen Boerderijnummer: 68 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 Klein Essen Boerderijnummer: 68 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Klein Essen Boerderijnummer: 68 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

De Schimmelpenninckhoeve

De Schimmelpenninckhoeve Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Schimmelpenninckhoeve Boerderijnummer: 1629 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Pura Vida Boerderijnummer: 1855

Pura Vida Boerderijnummer: 1855 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Pura Vida Boerderijnummer: 1855 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Boerderij Hooghei Boerderijnummer: 1817

Boerderij Hooghei Boerderijnummer: 1817 arverslag nuari 2012 - december 2012 Boerderij Hooghei Boerderijnummer: 1817 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 SONNEVANCK Berderijnummer: 1502 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie