Halfjaarverslag SEZO & Vrouw en Vaart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarverslag SEZO & Vrouw en Vaart 2013"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag SEZO & Vrouw en Vaart 2013 Wijkgericht in integrale Maatschappelijke Dienstverlening Mensgericht op zelfredzaamheid en preventie Centraal in decentralisaties SEZO Tel Fax Ottho Heldringstraat AZ Amsterdam sezo.nl

2 Inhoudsopgave Inhoud Samenvatting... 1 Context wijkzorgteams... 3 Klantencontacten... 4 Bijdrage aan visie en doelen... 5 Maatschappelijke Dienstverlening... 8 SEZO & SO&T om kind en ouders Klanttevredenheidsonderzoek (Vroeg) Eropaf (Vroeg) Eropaf naar gebied Schuldpreventieproject Emancipatiecentrum Vrouw en Vaart BuurtBeweegcentra Evaluatie Buurt in Beweging Aanpak gezonde wijk effectief Ik Fiets, preventieve gezondheidszorg Prestatietabellen Factsheet Vrouw en Vaart Bijlage Interview Schuldpreventie Bijlage Interview BuurtBeweegcentra... 36

3 Pg. 01 Samenvatting Uit het eindrapport van LPBL MKBA Gezonde Wijk in Nieuw-West blijkt dat Buurt in Beweging een kosteneffectieve aanpak is en goed scoort in vergelijking met andere preventieve aanpakken. Samenvatting In het middelpunt van transities De invoering van de participatiewet, de overheveling van AWBZ begeleiding en verzorging naar de Wmo en de transitie van de Jeugdzorg in 2015 hebben effect op de organisatie en activiteiten van SEZO in Amsterdam Nieuw-West. De landelijke decentralisaties krijgen een stedelijk karakter met Koersbesluiten Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop en Om het Kind. Voor SEZO is ook het stedelijke programma één stad, één opgave van groot belang. Armoede en schuldhulpverlening zijn hierin benoemd tot kernactiviteiten van maatschappelijke dienstverlening. Het stedelijke programma Samen DOEN moet daarnaast leiden tot een systeeminnovatie. Binnen de nieuwe Amsterdamse zorg zal de 1 e lijnszorg worden aangeboden door de driehoek huisarts-wijkverpleegkundige en algemeen maatschappelijk werk. In 2014 zal Osdorp in Nieuw-West één van de zes proeftuinen zijn met wijkgerichte zorg. Voor deze thuiswedstrijd van SEZO zijn de voorbereidingen in volle gang. Organisatie: Integraal werkende gebiedsteams SEZO werkt volgens haar strategienota planmatig toe naar deze transities en ligt op koers. In de tweede helft van 2013 zullen drie gebiedsteams operationeel zijn waarin Maatschappelijk Werk, Schulddienstverlening en Sociaal Juridisch Advies integraal in de wijk opereren. Hierdoor sluit de organisatie direct aan bij de proeftuin Osdorp met wijkgerichte zorg. Resultaten 1e helft 2013 In de eerste helft van 2013 scoort het (Vroeg) Eropafteam van SEZO bovengemiddeld. Hierdoor worden grotere schulden en uithuiszettingen voorkomen. Ook het projectteam van de Budgethelpdesk bereikt honderden burgers met voorlichtingen en spreekuren. Bovendien geeft SEZO op scholen budgetlessen aan kinderen en voorlichting aan ouders. Uit het eindrapport van LPBL MKBA Gezonde Wijk in Nieuw-West blijkt dat Buurt in Beweging van Vrouw en Vaart een kosteneffectieve aanpak is en goed scoort

4 Pg. 02 Samenvatting Als de crisis in 2008 is begonnen en het gemiddeld vijf jaar duurt voordat cliënten zich melden met schulden, dan gaan de klappen nu vallen. in vergelijking met andere preventieve aanpakken. De ontwikkeling van de BuurtBeweegcentra is ver gevorderd maar staat bij gebrek aan financiering stil. SEZO scoort een 6,8 in het klanttevredenheidsonderzoek dat in juni 2013 is gehouden. Hoewel dit in het licht van de veranderingen in 2012 en de nieuwe werkwijze gebaseerd op Eigen Kracht een realistische score is, ligt de ambitie van SEZO veel hoger. Ten aanzien van de gestelde doelen van de dagelijkse dienstverlening die SEZO en Vrouw en Vaart in opdracht van het stadsdeel uitvoeren, liggen zij op schema. Bij Vrouw en Vaart zijn inmiddels ook de voorbereidingen gestart voor het 10-jarig jubileum. Als onderaannemer in de samenwerking met SO&T worden hoge aantallen bezoekers tijdens de open inloop van de opvoedbijeenkomsten geregistreerd. SEZO en Vrouw en Vaart zijn zichtbaar aanwezig in de wijken met haar teams van professionals en getrainde vrijwilligers en stagiaires en zijn goed bereikbaar. De websites van SEZO en Vrouw en Vaart kennen in 2013 respectievelijk circa en unieke bezoekers. De online bereikbaarheid op sezo.nl is toegenomen door de chatfunctionaliteit. Vooruitblik De vraag van cliënten is groot en zal mede door de crisis en veranderende weten regelgeving eerder toenemen dan afnemen. SEZO verwacht met de operationalisering van de integrale gebiedsteams haar dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Door onder meer intensieve samenwerking op beleidsniveau wil SEZO haar professionele bijdrage leveren aan een sterke 1 e lijnszorg voor Nieuw-West.

5 Pg. 03 Context wijkzorgteams De Maatschappelijk Werker wordt de klantcoach, ondersteund door Sociaal Raadslieden en Schuldhulpverlene rs en waar mogelijk door vrijwilligers en stagiaires. Context wijkzorgteams In Amsterdam zal vanaf 2015 in 22 wijken zorg voor volwassenen op wijkniveau worden aangeboden. Er worden drie lijnen onderkend. De 1 e lijn omvat de wijkzorgteams, bestaande uit huisarts, maatschappelijk werker en wijkverpleegkundige. Naast deze teams zijn er Ouder- en Kindteams actief. Onderling wordt samengewerkt. De 2e lijn wordt gevormd door een flexibel aanbod en een specialistisch zorgaanbod. Het flexibele aanbod bestaat bijvoorbeeld uit gespecialiseerde dagbesteding en schoonmaakhulp. Het specialistische aanbod bestaat uit het bestaande aanbod waarvoor een vorm van indicatiestelling nodig is of psychiatrische aandoening met ernstige gedragsproblematiek (GGZ). Ook arbeidsmatige dagbesteding en begeleid werken vallen hieronder. De 0e lijn bestaat uit een aanbod van digitale en telefonische informatievoorziening en basisvoorzieningen in de wijk. Deze omvat versterking van vrijwillige inzet en informele netwerken, versterken en ondersteunen van mantelzorgers, dagbesteding (participatie en activering), en informatie en advies en vraagverheldering (sociale loketten). De kernactiviteiten van SEZO liggen in de 1e lijn, zowel op gebied van maatschappelijk werk als van Ouder- en Kindteams. De laatste jaren is sterk geïnvesteerd in de 0e lijn met projecten als portiekgesprekken en de nieuwe werkwijze met de opbouw van een sterk netwerk van vrijwilligers. In Vrouw en Vaart in Osdorp worden participatie, activering, vrijwilligerswerk en informele netwerken gestimuleerd door een aanbod van Lifestyle activiteiten gericht op gezond gedrag en preventie. De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht is hierbij een beleidskader dat aansluit op de missie van Vrouw en Vaart. In 2014 zal Osdorp één van de zes proeftuinen zijn met wijkgerichte zorg. Voor deze thuiswedstrijd van SEZO zijn de voorbereidingen in volle gang. De gebiedsteams zijn geformeerd, de integrale werkwijze is helder. De Maatschappelijk Werker wordt de klantcoach, ondersteund door Sociaal Raadslieden en Schuldhulpverleners en waar mogelijk door vrijwilligers en stagiaires. In de tweede helft van 2013 wordt de werkwijze geoperationaliseerd.

6 Pg. 04 Klantencontacten Klantencontacten Social Helpdesk De vier Social Helpdesks van SEZO worden bemand door circa 45 vrijwilligers en circa 10 2 e jaars stagiaires. Naar schatting bezoeken gemiddeld 20 cliënten per dag een Social Helpdesk met vragen over wonen, zorg en welzijn. Vrijwilligers spreken hen aan op Eigen Kracht, verwijzen in het netwerk, helpen hen direct met eenvoudige vragen of verwijzen door naar professionals van SEZO. In 2013 is in Nieuw-West het Loket Zorg en Samenleven samengegaan met het participatiecentrum. De loketten dragen nu de naam Sociaal Loket. Omdat ook in het Koersbesluit een nadrukkelijke rol voor de Sociale Loketten in de 0 e lijn is benoemd, kan het voor cliënten onduidelijk zijn welke informatie zij waar moeten halen. Cliënt Contact Centrum Hoewel het vroeger effectiever leek om verschillende telefoonnummers voor speciale diensten te communiceren, wordt nu één telefoonnummer in alle communicatie gebruikt. Het gebruik van dit nummer leidt tot contact met het Cliënt Contact Centrum. In juli 2013 is de fysieke ruimte verbouwd aan de Wolbrantskerkweg om medewerkers meer ruimte te kunnen bieden. Verwacht wordt dat telefonisch contact verder zal toenemen. Online Naast gerouteerde kunnen cliënten via de website een contactformulier insturen, zich aanmelden, een vraag op het forum stellen en sinds de eerste helft van 2013 op bepaalde tijden chatten. sezo.nl januari-juni 2013: bezoeken unieke bezoekers per maand Record 199 per dag Meest bekeken: Homepage, contact, spreekuren 67% via zoekmachines, 25% direct, 8% verwijzing Via universiteit.nl, amsterdam.nl en socialekaart.amsterdam.nl.

7 Pg. 05 Bijdrage aan visie en doelen Bovendien is 75% van de crisismeldingen die via Eropaf zijn gedaan en waar sprake is van een dreigende woningontruiming bereikt. Hiermee is in ruim 90% van de gevallen daadwerkelijk woningontruiming voorkomen. Bijdrage aan visie en doelen Alle activiteiten van SEZO dragen bij aan de visie gebaseerd op eigen kracht en zelfredzaamheid. SEZO neemt actief deel aan de implementatie van het Wmobasisvoorzieningenpakket. Voor de Maatschappelijke Dienstverlening dragen de activiteiten van SEZO bij aan de volgende doelen: 1. In staat stellen van mensen met een functiebeperking tot het voeren van een zelfstandig huishouden. SEZO verwijst cliënten naar het Wmo loket en helpt cliënten zelf met het aanvragen van indicaties bij het CIZ. SEZO wijst cliënten op bestaande voorzieningen en ondersteunt bij het inschakelen van mantelzorgers en eigen netwerk. 2. Gericht op behouden en verkrijgen eigen regie van cliënten over hun leefsituatie. Het ondersteunen van cliënten die tijdelijk geen regie meer hebben, is basis Algemeen Maatschappelijk Werk. Dit kan zijn door een crisisinterventie, ondersteuning bij omgaan met huiselijk geweld, trainingen (sterk!), het in kaart brengen van een situatie en oplossingsrichtingen schetsen en samen met de klant hierin keuzes maken. 3. Vermindering van sociaal isolement en sociale uitsluiting. SEZO ondersteunt bijvoorbeeld ouderen bij het onderhouden van sociale contacten en netwerk, wijst op voorzieningen voor ontspanning en ontmoeting en organiseert buurt- en galerijgesprekken. Vrijwilligers worden gekoppeld aan ouderen die moeite hebben met hun administratie en aan cliënten uit het schuldpreventieproject. Het programma-aanbod van Vrouw en Vaart haalt vrouwen uit het sociaal isolement. Dit aanbod is ook voorhanden in Huizen van de Wijk. Specifiek voor de Schulddienstverlening dragen onze activiteiten bij aan: 1. het voorkomen van problematische schulden Het project (Vroeg) Eropaf en Schuldpreventie in zes buurten draagt hieraan bij, evenals het geven van voorlichting en cursussen tijdens reguliere schuldhulptrajecten en op scholen. Signalering vindt plaats tijdens bijvoorbeeld activiteiten in de Speel-o-theek en opvoedspreekuren en onze activiteiten in Maatschappelijk Werk en Sociaal Juridisch Advies. 2. het voorkomen van uithuiszettingen zoals in het project Eropaf. 3. de verdubbeling van het aantal geslaagde schuldregelingen ten opzichte van de peildatum Hierop is het herontwerp van de Schulddienstverlening gebaseerd. Alle Madi s werken volgens dit model. Met de nieuwe integrale

8 Pg. 06 Bijdrage aan visie en doelen gebiedsteams plaatst SEZO in 2013 Algemeen Maatschappelijk Werk aan de voorkant van de dienstverlening. SEZO acht het noodzakelijk om meer begeleiding op het psychosociale vlak in het begin van de dienstverlening te bieden waardoor de cliënt beter in staat zal zijn problemen het hoofd te bieden. 4. de halvering van de doorlooptijd. De doorlooptijden liggen ook vast in de nieuwe schulddienstverlening. Er komen echter steeds meer taken zoals meer aanmeldingen van zzp'ers en ondernemers, het maken van budgetplannen en de WGS met alle administratieve taken. Omdat het aantal uren per traject toeneemt, staan de doorlooptijden onder druk. SEZO streeft ernaar voor het komende halfjaar minimaal één per vier weken contact te hebben met de cliënt, onder andere met de ondersteuningsgroep. Hierdoor zullen doorlooptijden versnellen. In 2013 wordt onze medewerking voor invulling en implementatie gevraagd voor: 1. Samen DOEN in de buurt. SEZO omarmt Samen DOEN omdat het voorkomt dat professionals langs elkaar heen werken. Samen DOEN dient zich te manifesteren bij meervoudige of gestapelde problematiek. Dan staat alles ten gunste vanuit één benadering en één team. Om te komen tot effectieve en efficiënte inzet heeft de SOM, waaronder SEZO, in maart 2013 haar zienswijze op Samen DOEN gecommuniceerd. SEZO levert nu drie medewerkers voor 16 uur per medewerker aan de drie Samen DOEN teams in Nieuw-West. 2. Kostprijsonderzoek. Dit is nog gaande. 3. Matchpoint. De aanvraagformulieren voor Matchpoint zijn getekend en per 1 augustus zal ook SEZO aangesloten zijn op Matchpoint stad, 1 opgave. De trajecten thuisadministratie worden alleen nog in zeer complexe situaties door professionals opgepakt. Dit zijn er nu 18. Alle overige trajecten worden door vrijwilligers gedaan. Niettemin dienen deze te worden opgeleid en begeleid, gefaciliteerd en beloond. Met betrekking tot de Formulierenbrigade heeft SEZO een voorstel aan DWI en het Stadsdeel Nieuw-West gestuurd. Het uitgangspunt hierbij is dat deze taak door vrijwilligers wordt overgenomen, waarbij SEZO vrijwilligers begeleidt en DWI opleidt.

9 Pg. 07 Bijdrage aan visie en doelen SEZO werkt op tal van terreinen samen, zowel in de staande praktijk als in alle overleggen aangaande de transities. Voor de burger zijn de meest in het oog springende samenwerkingen die met SO&T en Eigenwijks. De meest actuele nieuwe samenwerkingen zijn op uitvoerend niveau in wijken en buurten tijdens het schuldpreventieproject en met alle activiteiten van Vrouw en Vaart. Sinds april 2012 biedt SEZO in samenwerking met Ymere, LSTA en Delta Lloyd (Delta Lloyd Foundation/BASTA) preventieve budgettrainingen en budgetbuddy s Midden Osdorp. Door middel van huisbezoeken en een budgettraining leren cliënten administreren, het kasboek hanteren en budgetteren. SEZO begeleidt en coördineert vrijwilligers die worden betrokken vanuit Delta Lloyd en geeft trainingen, waaronder het hanteren van de administratiemap en de werkwijze maatschappelijke dienstverlening.

10 Pg. 08 Maatschappelijke Dienstverlening Gemiddeld hebben schuldenaren al een jaar of 5 schulden voor ze een beroep doen op schuldhulpverlening (Jungmann e.a. 2011). Mensen met schulden leven vaak in hun eigen werkelijkheid. De Maatschappelijk Werker kan en moet die façade signaleren en daar doorheen prikken. Maatschappelijke Dienstverlening In de eerste helft van 2013 heeft SEZO zich gericht op de vorming van integraal werkende gebiedsteams. In de tweede helft van het jaar zijn deze operationeel. Bij de integraal werkende teams is Algemeen Maatschappelijk Werk het eerste aanspreekpunt. De Maatschappelijk Werker kan bij uitstek een diagnose stellen en ook inschatten of en in hoeverre activering van Eigen Kracht zinvol is. Zelfredzaamheid is prima maar zelf dokteren kent risico s. Waar nodig schakelt de Maatschappelijk Werker snel Schulddienstverlening in of Sociaal Juridisch Advies, vrijwilligers of externe dienstverleners. Hoewel Schulddienstverlening een eigen proces kent, is juist met de inzet van de Maatschappelijk Werker aan de voorkant veel winst te behalen. Gemiddeld hebben schuldenaren al een jaar of 5 schulden voor ze een beroep doen op schuldhulpverlening (Jungmann e.a. 2011). Mensen met schulden leven vaak in hun eigen werkelijkheid. De Maatschappelijk Werker kan en moet die façade signaleren en daar doorheen prikken. Wanneer zij cliënten helpen ontwaken uit hun droomwereld, volgt de harde vaak schokkende realiteit. Een cliënt heeft op dat moment veel meer baat bij Maatschappelijk Werk op Recept dan alleen aan een budgetcursus. Pas als problemen van psychosociale aard onder controle zijn en praktische zaken geregeld, kun je van een mens verwachten dat hij weer in staat is om te leren en zijn gedrag te veranderen. Mensen die achter een façade leven, ontkennen de werkelijkheid. Ze openen de post niet meer en zijn ook niet ontvankelijk voor folders over Schulddienstverlening. Het is aan de Maatschappelijk Werker om in een vroeg stadium te signaleren en in gesprek te gaan. Hiervoor moeten zij zich onder de mensen begeven in de wijk maar ook op internet. En in de toekomst is beschikbaarheid voor diegenen die wakker liggen van hun schulden, via bijvoorbeeld chat, een oplossing die SEZO ambieert. Want waarom geen 24/7 online hulpverlening wanneer 24/7 online winkelen wel mogelijk is? Waarom geen hulpzondag als koopzondag normaal is? Het is noodzakelijk om nieuwe oplossingen te bedenken omdat de vraag continu verandert. In de schulddienstverlening ziet SEZO bijvoorbeeld het aantal zzp ers toenemen. Voor hen kunnen andere oplossingen veel beter aansluiten dan het reguliere

11 SDV Vroeg Eropaf AMW SR Pg. 09 Maatschappelijke Dienstverlening In de schulddienstverlen ing ziet SEZO bijvoorbeeld het aantal zzp ers toenemen. Voor hen kunnen andere oplossingen veel beter aansluiten dan het reguliere proces Schulddienstverlening. Zij zijn ondernemend en ondernemers. Zij kunnen bijvoorbeeld E- learning als een uitdaging zien die ze graag aangaan. proces Schulddienstverlening. Zij zijn ondernemend en ondernemers. Zij kunnen bijvoorbeeld E-learning als een uitdaging zien die ze graag aangaan. Stel daar tegenover een standaard Schulddienstverleningsproces met eigen kracht en zelfredzaamheid. Hierin schuilt het gevaar dat de ondernemer weer onderneemt met creatieve oplossingen als inkomsten uit illegale onderhuur of wietplantages. Er is dan ook maatwerk voor Schulddienstverlening nodig. Ook voor het groeiende aantal cliënten dat in het duurdere segment woont, in nieuwbouw in Nieuw-West. Het dicht bij de burger staan, weten wat er speelt, signaleren en aanspreekbaar zijn in de wijk, dat is bij uitstek het Algemeen Maatschappelijk Werk van SEZO. Ook voor cliënten met schulden die op deze wijze wakker worden geschud, erbij worden gehaald en notie krijgen van hun gewenste aanwezigheid. Zo trekt de Maatschappelijk Werker op naast de Schulddienstverlening en Sociaal Raadslieden. SEZO constateert dat het aandeel dossiers Sociaal Raadslieden (SR) in Geuzenveld/Slotermeer forser is dan in andere wijken. Dat is logisch is gezien de ondersteunende rol die zij bieden voor de Schulddienstverlening (SDV). 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% dossiers gestart in 2012 en 2013 en gesloten of open in 2013 Geuzenveld/ Slotermeer Osdorp Slotervaart/ Overtoomse Veld In de bijlagen zijn de prestatietabellen van het Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadslieden opgenomen. De prestaties van Schulddienstverlening worden reeds op kwartaalbasis aan DWI geleverd en op stadsdeelniveau besproken. Deze worden tevens real time gemonitord door DWI en afgezet tegen het stedelijk prestatiebeeld.

12 Pg. 10 SEZO & SO&T om kind en ouders SEZO & SO&T om kind en ouders De Speel-o-theek in Amsterdam Nieuw-West wordt uitgevoerd door SO&T en SEZO. De samenwerking komt tevens terug in de uitvoering van de opvoedspreekuren. De Speel-o-theek Nieuw-West organiseert bijeenkomsten waar ouders andere ouders (Oudercafé) ontmoeten. Daarnaast wordt speluitleen voor kinderen tot 12 jaar en diverse verschillende themabijeenkomsten voor ouders verzorgd. De Speel-o-theken in Nieuw-West zijn gevestigd in drie Ouder- en Kindcentra. Het doel van de Speel-o-theek is om zoveel mogelijk verschillende ouders te bereiken en met elkaar in contact te brengen. Voor alle Speel-o-theken is de locatie in het OKC belangrijk. Ouders komen vanzelf naar bijvoorbeeld de GGD die in het OKC gevestigd is en kunnen dan ook automatisch in contact komen met de Speel-o-theek. De Speel-o-theek organiseert ook thema s gerelateerd aan opvoeding en spelen. Vaste thema s zijn: Positief opvoeden, Spelen is Leuk en leerzaam, Samen delen/samen spelen, Leren praten en Veiligheid in en om het huis. De thema s worden volgens een vaste cyclus per locatie gegeven en er is ook ruimte voor andere thema s zoals Ongehoorzaamheid, Slaapproblemen en Zindelijkheid. De thema s worden conform de Triple P, Positief Opvoeden Methodiek aangeboden. Het team van SO&T en SEZO bestaat uit een coördinator van SO&T, en 4 vaste Speel-o-theek/oudercontactmedewerkers van SEZO. De coördinator is Triple P niveau 3 gecertificeerd en de vaste medewerkers Triple P niveau 2 gecertificeerd. Daarnaast zijn er vijf HBO-pedagogiek studenten werkzaam in de speel-o-theken; drie 3e jaars, één 2e jaars en één 1e jaars. Er zijn 8 vrijwilligers werkzaam. De werkzaamheden van de medewerkers zijn onder te verdelen in Speel-o-theek uren en toeleidingsuren. Ieder dagdeel worden ouders toegeleid naar andere dienstverlening, zoals opvoedspreekuren, opvoedcursussen, Maatschappelijk Werk, Schulddienstverlening, voorscholen, scholen, taalontwikkeling en Sociaal Raadslieden.

13 Pg. 11 SEZO & SO&T om kind en ouders De aantallen zijn zo groot dat alle locaties tijdens deze momenten met een vaste medewerker, een stagiaire en een vrijwilliger werken. Veel ouders met opvoedvragen worden bereikt. SO&T heeft een separate kwartaalrapportage voor de speel-o-theek opgesteld. Enkele highlights hieruit: In de eerste helft van 2013 is besloten om van de themabijeenkomsten een open inloop te maken. De medewerkers bereiden wekelijks opvoedthema s voor en kijken per open inloopmoment of zij met de dan geïnteresseerde ouders apart kunnen zitten om het thema te bespreken. De vraag naar de open inloop is zeer groot. Ouders waarderen het zeer dat ze met hun jonge kind (bijna altijd 0-4 jaar) naar de speel-o-theek kunnen komen waar ze andere ouders kunnen ontmoeten, kunnen praten over opvoedonderwerpen, adviezen krijgen en hun kinderen leren om met andere kinderen en verschillend spelmateriaal te spelen. De aantallen zijn zo groot dat alle locaties tijdens deze momenten met een vaste medewerker, een stagiaire en een vrijwilliger werken. Veel ouders met opvoedvragen worden bereikt. Onderwerpen die veel aan bod komen zijn; algemene ontwikkeling kind, spel en speelgoed en het belang hiervan, samenspelen, zelfvertrouwen stimuleren, slaap- en eetproblemen, zindelijkheid. De diëtisten van Cordaan hebben op de Jan Tooropstraat en in de Kikker voorlichtingen gegeven over gezonde voeding tijdens de open inloop. Ten behoeve van Pedagogisch Advies beschikt SEZO over twee Pedagogisch Adviseurs die werken volgens de Triple P methodiek. Zij zijn Triple P gecertificeerd op niveau 3 en niveau 4. In de eerste helft van 2013 zijn er 1032 consulten tijdens het opvoedspreekuur verzorgd, 46% van de jaarbegroting. Tijdens de gesprekken waren de belangrijkste thema's en onderwerpen: Opvallend gedrag, met als belangrijkste onderwerp niet luisteren/ongehoorzaam Aanpak opvoeding/ouderschap, en dan vooral opvoedingsaanpak algemeen en straf geven/grenzen stellen Emotionele ontwikkeling, vooral slaapproblemen

14 Pg. 12 Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek SEZO heeft een telefonisch klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder een selectie van cliënten die in 2012 een traject gestart zijn en dat in 2013 is afgesloten. Het onderzoek werd uitgevoerd door een participatiemedewerker en een vrijwilliger van SEZO. In totaal zijn er 259 cliënten telefonisch benaderd voor een interview van 20 vragen. 49 personen zijn bereikt, een respons van 19%. De gesprekken verliepen vaak moeizaam omdat men de taal slecht beheerst of de vragen niet begreep. SEZO scoort op klanttevredenheid een 6,8. Dit is de gemiddelde score van een 10-puntsschaal op de vraag welk cijfer cliënten aan SEZO zouden geven. 53% van de respondenten zou anderen zeker wel aanbevelen om naar SEZO te gaan en 22% waarschijnlijk wel. In het licht van de samengevoegde organisaties in 2012 met een moeizame dossieroverdracht en een jaar waarin zowel medewerkers als cliënten hun weg moesten vinden naar en binnen SEZO vindt SEZO deze score realistisch. Tevredenheid over medewerkers scoort neutraal. Respondenten vinden klantgerichtheid het meest belangrijk gevolgd door resultaatgerichtheid en betrouwbaarheid. Respondenten zijn tevreden over de inhoud van de gesprekken. De mate waarin de gesprekken hulp bieden bij het probleem werden beoordeeld met een score van 3,8 op een 5-puntsschaal. Het op tijd beginnen en eindigen van de gesprekken scoorde een 3,9. 98% vindt hierbij de mate waarin de gesprekken hulp bieden bij het probleem het meest belangrijk. Respondenten vinden dat hun problemen niet helemaal zijn opgelost. Zij geven aan dat zij iets beter in vel zitten en iets beter in staat zijn problemen op te lossen en te voorkomen. Zij geven aan dat zij weten waar ze terecht kunnen wanneer er problemen dreigen. Over de toename van hun zelfvertrouwen is men licht positief, evenzo dat zij beter weten wat verschillende instanties doen. Er is tijd nodig om de perceptie te veranderen ten aanzien van de nieuwe werkwijze waarbij een beroep wordt gedaan op de Eigen Kracht van cliënten. Daarnaast kan de formering van de nieuwe organisatie in 2012 een rol spelen in

15 Pg. 13 Klanttevredenheidsonderzoek Een score van 35% websitebezoek stimuleert ontwikkeling van online hulpverlening. Wanneer 35% van de cliënten naar tevredenheid de oplossing van hun probleem via de website zou kunnen vinden, is dit een relatief goedkoop middel met een groot bereik. de tevredenheid van cliënten. Voor SEZO ligt de uitdaging om cliënten te allen tijde naar tevredenheid te kunnen helpen. Bijna een derde van de respondenten geeft aan door vrienden, bekenden, familie voor het eerst met SEZO in aanraking te zijn gekomen. 14% geeft aan dat dat via internet is gebeurd. De helft van de respondenten heeft de Wolbrantskerkweg bezocht, de andere helft Ottho Heldringstraat. Zij zijn met betrekking tot openingstijden, telefonische bereikbaarheid, bereikbaarheid per OV, per auto, te voet/fiets, de sfeer in het gebouw en de veiligheid in en om het gebouw, tevreden tot zeer tevreden. Ruim een derde van de respondenten heeft de website bezocht. Op vragen over tevredenheid van specifieke onderdelen van de website is weinig antwoord gegeven. Diegenen die wel respons gaven op de specifieke onderdelen zijn tevreden tot zeer tevreden. De tevredenheid over het forum scoorde neutraal. Bijna 70% van de respondenten geeft aan folders van SEZO te hebben gelezen. Over de algemene informatie en de uitstraling is men tevreden tot zeer tevreden. Van de respondenten is 51% man, 49% vrouw met een gemiddelde leeftijd tussen de 41 en 50 jaar. 45% woont in Osdorp, 38% in Slotervaart en 17% in Geuzenveld-Slotermeer. 85,7% geeft aan dat zij meest gebruik hebben gemaakt van Schulddienstverlening, 2% van Sociaal Juridisch Advies en 12,2% van Maatschappelijk Werk. 10% van de respondenten heeft aangegeven nog vragen te hebben waarmee een medewerker van SEZO zou kunnen helpen. Deze zijn doorverwezen. Er is een behoorlijk aantal toelichtingen gegeven op vragen waarmee SEZO haar dienstverlening verder kan verbeteren. SEZO zal in de tweede helft van 2013 een continu onderzoek uitzetten op het evaluatiemoment in de klantroute en zal gaan werken met een klantenpanel.

16 Pg. 14 (Vroeg) Eropaf SEZO zit er bovenop met Vroeg Eropaf. Met een slagingspercentag e van 78% bij corporatiemelding en en 53% bij massameldingen scoort SEZO boven de norm van respectievelijk 70% en 40%. (Vroeg) Eropaf SEZO zit er bovenop met Vroeg Eropaf. Met een slagingspercentage van 78% bij corporatiemeldingen en 53% bij massameldingen scoort SEZO boven de norm van respectievelijk 70% en 40%. Bovendien is 75% van de crisismeldingen die via Eropaf zijn gedaan en waar sprake is van een dreigende woningontruiming bereikt. Hiermee is in ruim 90% van de gevallen daadwerkelijk woningontruiming voorkomen. Er is een onderscheid tussen massameldingen en corporatiemeldingen. Bij de massameldingen gaat het om een betalingsachterstand van zorgverzekering, energieleverancier of belastingen. Het team treedt per brief, telefonisch en huisbezoek in contact met cliënten. De corporatiemeldingen betreffen een huurachterstand van twee maanden. Hierbij gaat het team direct op huisbezoek en indien van toepassing probeert het team de cliënt per brief en telefonisch te bereiken. De goede scoringcijfers van SEZO zijn te danken een kwaliteitsslag die in 2012 is gemaakt. Een sterk team en goede procedures rondom de frequentie van bezoek /contact, de registratie en de methode van gespreksvoering liggen hieraan ten grondslag. Ook worden cliënten op kantoor uitgenodigd en wordt een inkomenscheck aangeboden. Het persoonlijk contact met cliënten is veel effectiever, zodat ook de werkwijze van de corporaties voor massameldingen wordt ingezet. Bij cliënten die niet willen of kunnen meewerken is er nu ook contact met de afdeling incasso van corporaties om betalingsachterstanden vroegtijdig aan te pakken en meer samen te werken door middel van een gezamenlijk plan van aanpak. De gemiddelde doorlooptijd van alle meldingen is 25,6 dagen. De cijfers zeggen overigens niets over de huurachterstanden. De ene corporatie zet meldingen eerder door dan de ander en hetzelfde geldt voor de eigen inzet. Het beeld dat SEZO heeft, is dat er doorgaans meer schulden zijn. Er gaat behoorlijk wat vooraf aan een melding, huis en energie zijn vaak het laatste waar achterstanden in betalingen optreden. Dit betekent ook dat het team flink doorverwijst naar Maatschappelijk Werk en Schulddienstverlening.

17 Pg. 15 (Vroeg) Eropaf naar gebied (Vroeg) Eropaf naar gebied Zowel Google Maps als de Vroeg Eropaf meldingen zelf hebben een voorspellende waarde. Onderstaande Google Map combineert beide voorspellende waardes. In een oogopslag wordt de problematiek duidelijk. Vroeg Eropaf meldingen 1 e helft 2013: In onderstaande tabel is de relatie tussen de meldingen Vroeg Eropaf en de Schulddienstverleningsdossiers in de eerste helft van 2013 weergegeven. Voormalig stadsdeel Percentage Percentage Vroeg Eropaf SDV Geuzenveld/Slotermeer 39,13% 42,64% Osdorp 30,96% 32,64% Slotervaart/Overtoomse 28,62% 23,96% Veld Overig 1,29% 0,76% 100,00% 100,00% De situatie Geuzenveld/Slotermeer is alarmerend. Er vanuit gaande dat Eropaf een ernstige signalering is van grotere schuldenproblematiek strekt het zeer tot de aanbeveling om andere vormen van schuldpreventie aan te bieden dan alleen de (Vroeg) Eropaf interventies. Het schuldpreventieproject in zes buurten dat SEZO in 2013 uitvoert in onder meer Geuzenveld/Slotermeer is gezien de omvang van de problematiek slechts een begin.

18 Pg. 16 Schuldpreventieproject SEZO is zeer actief op gebied van schuldpreventie. Op scholen worden lessen en voorlichtingen gegeven aan kinderen en ouders. In de bijlage een interview met Jan Verkerk, schulddienstverlener en preventiemedewerker. Schuldpreventieproject In 2013 voert SEZO in opdracht van Stadsdeel Nieuw-West het Projectplan Schuldenpreventie in zes buurten uit: Geuzenveld, Slotermeer Oost, Slotermeer West, Jacob Geelbuurt, Overtoomse veld en Staalmanpleinbuurt. De eerste helft van 2013 waren de activiteiten gericht op drie buurten: Staalmanpleinbuurt, Slotermeer West en Geuzenveld. Van de uitvoering van het plan is een separaat halfjaarverslag gemaakt. Omdat er samenhang is met de andere diensten van SEZO en de verslaglegging ervan, volgt hieronder een beschrijving. Om eigenheid te geven aan de campagne werd de naam Budgethelpdesk geïntroduceerd. De Bus van SEZO ging als GeldBus samen met een PR Team de buurt in om voorlichtingen en budgetspreekuren te verzorgen. Vrijwilligers van SEZO, gehuld in hesjes met de tekst Budgetcoach, deelden flyers uit en spraken mensen op straat actief aan. Zij belden ook aan bij portieken om bewoners te wijzen op de aanwezigheid van de GeldBus. De inzet van dit PR team leidde tot voorlichtingsgesprekken op straat die later ook resulteerden in deelname aan cursussen en spreekuren. De plaatsen waar de GeldBus stond, waren tot stand gekomen door een buurtverkenning en Google Maps. Een hoge concentratie schulden komt bijvoorbeeld voor in De Rousseaubuurt en Lodewijk van Dijssel buurt in Slotermeer West. Op basis van de voorspellende waarde zijn juist op deze plekken voorlichtingen en budgetspreekuren gehouden met de GeldBus. In samenwerking met De Alliantie werd een brief gestuurd naar bewoners met een huurachterstand in de Staalmanpleinbuurt. Ook in de nieuwsbrief van De Alliantie was aandacht voor de budgethelpdesk. Dit werd opgevolgd met een spreekuur in de GeldBus. Het leverde circa 20 deelnemers op het spreekuur op! Er is besloten de inzet in de eerste drie buurten, naast de tweede drie buurten, ook na de zomer voort te zetten. Inmiddels zijn er bijna 500 mensen in de drie buurten bereikt die hebben deelgenomen aan een cursus, spreekuur of voorlichting. Van het totaal aantal bereikte deelnemers zijn de meeste deelnemers bereikt in Slotermeer West (42%), gevolgd door Geuzenveld (38%) en Staalmanpleinbuurt (20%).

19 Pg. 17 Emancipatiecentrum Vrouw en Vaart Emancipatiecentrum Vrouw en Vaart De afgelopen jaren is wel eens getwijfeld aan het bestaansrecht van Vrouw en Vaart. Financiering was lastig, continuïteit in het geding, de vraag was groot, de openingstijden stonden onder druk en het intensieve gebruik van de ruimte schreeuwde om extra onderhoud. En nog steeds is er onzekerheid om continuïteit van projecten te waarborgen. Het project Buurt in Beweging loopt tot 2014 door, daarna is het onzeker vanwege budget Ymere. De coördinator van de BuurtBeweegcentra kan niet meer gefinancierd worden en de aanvraag voor de Sportimpuls is afgewezen. Maar continu is er met de gedrevenheid van vrouwen om door te gaan, om zichzelf te bewijzen, te versterken en de horizon te verbreden. Maar liefst 85 vrijwilligers zijn verbonden aan Vrouw en Vaart. Zij hebben ieder een eigen netwerk waarin zij als rolmodel fungeren voor andere vrouwen, kinderen en mannen. Zij helpen de gemiddeld 1200 bezoekers per week hun weg te vinden, veelal op gebied van sport en bewegen. vrouwenvaart.nl januari-juni 2013: bezoeken unieke bezoekers 660 per maand Meest bekeken: Homepage, contact, over 60% via zoekmachines, 30% direct, 10% verwijzing Via: Facebook, stagemarkt.nl, beinteractive.org en m.facebook.com. Er is ook succes voor de vrijwilligers van de moestuin, tevens bewoners van Meer en Oever, die met een bewonersinitiatief het openbare grasveld naast de moestuin van Vrouw en Vaart tot moestuintjes voor buurtbewoners maken. Samen met Groene Ruimte Maken wordt deze zomer een start gemaakt.

20 Pg. 18 Emancipatiecentrum Vrouw en Vaart Vrouw en Vaart kent vele samenwerkingsvormen. Bijvoorbeeld met NLtraining en Pacetaal, aanbieders van specifiek taalaanbod zoals duaal traject (taal en vrijwilligerswerk) en taal voor alleenstaande moeders. Bij DWI brengt Vrouw en Vaart voor het project alleenstaande ouders expertise in. Samen met Werkpunt worden voorlichtingen in Vrouw en Vaart georganiseerd en andersom wordt Werkpunt bezocht. Vrouw en Vaart werkt samen met alle Huizen van de Wijk en is aanjager van het zeswekelijks overleg met vrouwencentra en Daadkr8. Met recht bestaat Vrouw en Vaart dit jaar 10 jaar. De Denktank van Vrouw en Vaart, een nog steeds groeiende groep betrokken vrouwen, is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het lustrum. De voorbereidingen zijn in volle gang!

jaarverslag.2011 Oud en nieuw

jaarverslag.2011 Oud en nieuw jaarverslag.2011 Oud en nieuw in Nieuw-West Inhoudsopgave 2Oud en nieuw in Nieuw-West. Voorwoord 3 De maatschappelijk dienstverlener van Nieuw-West 4 Terugblik 2011/2012 4 Veranderende markt 5 Welzijn

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

ONGEDEELD HATERT. De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011

ONGEDEELD HATERT. De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011 ONGEDEELD HATERT De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011 Nijmegen september 2007 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Analyse: sociale kwetsbaarheid Hatert en daaruitvolgende

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1 Voorwoord Van AMW naar Samis Sinds 2013 werkt AMW in 3 gemeenten en was onze naam: AMW Hoorn, Enkhuizen, Koggenland. In januari 2013 is een eerste aanzet gegeven voor het bedenken van een meer passende

Nadere informatie

Analyse op de dienstverlening van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Rapport Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost

Analyse op de dienstverlening van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Rapport Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost Analyse op de dienstverlening van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Rapport Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost BMC maart 2013 K. Schofield BA Projectnummer: 035113 Correspondentienummer: OBD-0403-62221

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Daadwerkelijk hulpbetoon

Daadwerkelijk hulpbetoon Daadwerkelijk hulpbetoon Praktijken van materiële hulp- en dienstverlening bij voorzieningen voor maatschappelijk werk Anita Roodenburg Dinie Vilters Ard Sprinkhuizen Margot Scholte Daadwerkelijk hulpbetoon

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie