Context wijkzorgteams 6. Bijdrage aan visie en doelen 8. Maatschappelijke Dienstverlening 10. Sezo en so&t om kind en ouders 12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Context wijkzorgteams 6. Bijdrage aan visie en doelen 8. Maatschappelijke Dienstverlening 10. Sezo en so&t om kind en ouders 12"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Context wijkzorgteams 6 Klantcontacten 7 Bijdrage aan visie en doelen 8 Maatschappelijke Dienstverlening 10 Sezo en so&t om kind en ouders 12 Klanttevredenheidsonderzoek 13 (Vroeg) Eropaf 14 Schuldpreventieproject 15 Emancipatiecentrum Vrouw en Vaart 16 Prestatieverslag Maatschappelijke Dienstverlening 22 2INHOUDSOPGAVE. JAARVERSLAG 2013 inhoudsopgave

3 VOORWOORD Bijzondere prestaties door ondernemende mensen. Met trots presenteren wij het jaarverslag 2013 van SEZO en Vrouw en Vaart: Gezond, doelstellingen meer dan behaald en veel meer gebracht dan gehaald. Wij zijn trots op de professionals die dit jaar de stap hebben gezet naar verregaand integraal werken in gebiedsteams. De specialist als generalist; de shorttracker die goud haalt op de lange baan. Wie wil die nou niet in zijn team? Het zijn de mensen die zich onderscheiden, die opvallen door inzet en bijzondere prestaties. Hetzelfde geldt voor de vrouwen van Vrouw en Vaart. Met het 10-jarig jubileum zijn zij boven zichzelf uitgestegen met de organisatie van een bijzondere serie relevante themabijeenkomsten. Gedragen door de Denktank, vrouwen die gedreven worden door passie en betrokkenheid, is Vrouw en Vaart het jubileumjaar in 2013 spectaculair gestart. Dat ondertussen de winkel gewoon open is, betekent dat er een uitzonderlijke inspanning is verricht. De inzet die we samen met SO&T doen in speel-o-theken en het Pedagogisch Advies heeft geleid tot het bereiken van duizenden opvoeders en kinderen. Zij kunnen bij Triple P gecertificeerde medewerkers met hun vragen en problemen terecht, worden gehoord en doorverwezen waar nodig. De lijnen zijn kort. Het ondersteunen in de opvoeding van de volgende generatie is van groot belang. Het gaat allemaal niet vanzelf. Er is in 2013 keihard gewerkt, soms ging het vlot en soms stagneerde het. We hebben met elkaar gediscussieerd tijdens de SEZO Gesprekken, het maandelijks debat voor medewerkers in het debatcentrum Vrouw en Vaart. Wat zijn onze normen en waarden, wat is onze identiteit? Daarover zijn we in gesprek. We moeten ons blijven ontwikkelen omdat simpelweg de wereld om ons heen verandert. Aansluiten bij de vraag of, liever daarachter nog, bij de behoefte. Dat doen we door te ondernemen. Dat is een van de waarden van SEZO. Daarvoor is creativiteit en innovatief denken nodig. Een mooi voorbeeld is ons nieuwe kantoor in de Multibox, in het hart van de wijk, dichtbij onze cliënten. Je moet de kansen zien en pakken als je ze kan. Dit zien we ook bij onze stagiaires en vrijwilligers. We zijn onder de indruk van de omvang die het onze organisatie geeft, maar nog veel meer van de kwaliteit die wordt gebracht. Wat een enorm potentieel talent, gretigheid en tegelijkertijd ook bescheidenheid. Jullie elan draagt bij aan de identiteit van SEZO. In dit jaarverslag kijken we terug en vooral ook ondernemend verder. We zijn klaar voor de toekomst en hebben vertrouwen in onze dienstverlening in 2015, 2016 en verder. De lijnen staan open. E. Burgmans Directeur/Bestuurder JAARVERSLAG 2013 organisatie 3

4 1 Samenvatting 4ORGANISATIE. IN HET MIDDELPUNT VAN TRANSITIES De invoering van de participatiewet, de overheveling van AWBZ begeleiding en verzorging naar de Wmo en de transitie van de Jeugdzorg in 2015 hebben effect op de organisatie en activiteiten van SEZO in Amsterdam Nieuw-West. De landelijke decentralisaties krijgen een stedelijk karakter met Koersbesluiten Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop en Om het Kind. Voor SEZO is ook het stedelijke programma één stad, één opgave van groot belang. Armoede en schuldhulpverlening zijn hierin benoemd tot kernactiviteiten van maatschappelijke dienstverlening. Het stedelijke programma Samen DOEN moet daarnaast leiden tot een systeeminnovatie. Binnen de nieuwe Amsterdamse zorg zal de eerstelijnszorg worden aangeboden door de driehoek huisarts-wijkverpleegkundige en Algemeen Maatschappelijk Werk. In 2014 is Osdorp in Nieuw-West een startgebied met wijkgerichte zorg. Algemeen Maatschappelijk Werk in de Maatschappelijke Dienstverlening neemt in de nieuwe Amsterdamse zorg, in armoedepreventie en in schulddienstverlening een centrale positie in. Zij verbindt binnen en buiten de Maatschappelijke Dienstverlening; in de zorgdriehoek, in de integrale dienstverlening en in gebiedsteams zoals Om het Kind. INTEGRAAL WERKENDE GEBIEDSTEAMS SEZO werkt volgens haar strategienota planmatig toe naar deze transities en ligt op koers. Drie gebiedsteams zijn operationeel waarin Maatschappelijk Werk, Schulddienstverlening en Sociaal Juridisch Advies integraal in de wijk opereren. Hierdoor sluit de organisatie direct aan bij het startgebied Osdorp met wijkgerichte zorg ONDERWEG NAAR MORGEN In 2013 scoort het (Vroeg) Eropaf team van SEZO bovengemiddeld. Hierdoor worden grotere schulden en uithuiszettingen voorkomen. Ook het projectteam van de Budgethelpdesk bereikt bijna 1500 burgers met voorlichtingen en spreekuren. Bovendien geeft SEZO op scholen budgetlessen aan kinderen en voorlichting aan ouders. Vrouw en Vaart staat vanaf oktober 2013 tot september 2014 in het teken van haar 10 jarig JAARVERSLAG 2013 organisatie jubileum. Iedere maand staan wisselende thema s in de programmering centraal. In september 2014 wordt een onderzoek gepresenteerd naar de effecten van Vrouw en Vaart. In het onderzoek staan de participerende vrouwen centraal en de betekenis van de organisatie voor hen. Komen zij bij Vrouw en Vaart voor een warme deken, of als een brug naar de samenleving? In die samenleving manifesteert Vrouw en Vaart zich jarenlang op succesvolle wijze met programma s voor vrouwen die een grote afstand hebben tot de samenleving. In deze participatiemaatschappij neemt Vrouw en Vaart in Amsterdam Nieuw- West al jarenlang het voortouw: zowel met overheidsprogramma s zoals SAP/MAP/PAP/WTP en vanaf 2014 WOP als met een programmering van de agenda uit de wijk. Uit het eindrapport van LPBL MKBA Gezonde Wijk in Nieuw-West blijkt dat Buurt in Beweging van Vrouw en Vaart een kosteneffectieve aanpak is en goed scoort in vergelijking met andere preventieve aanpakken. Vrouw en Vaart kende in 2013 maar liefst bezoeken. In 2013 werd manifest dat een locatie in Geuzenveld gemist werd. Gebiedsgericht werken vereist ook een vestiging in het gebied. Vanaf januari 2014 is het Gebiedsteam Geuzenveld gehuisvest in de vrijgekomen Multibox. Deze locatie beschikt over 4 ruime spreekkamers en zelfs een geschikte keuken voor keukentafelgesprekken. Klanten worden hier op afspraak ontvangen. Voor informatie en advies blijven mede dankzij de goede samenwerking met Eigenwijks de Social Helpdesks in de Huizen van de Wijk, Honingraat en Pluspunt beschikbaar. Vooruitlopend op het Startgebied Wijkzorg Osdorp is het gebiedsteam Osdorp in december gestart met gestructureerde en frequente casuïstiekoverleggen met huisartsen en wijkverpleegkundige van het Gezondheidscentrum Osdorp. In januari worden er ook overleggen gestart met (vertegenwoordigers van) vrijgevestigde artsen in Osdorp en hieraan gekoppelde wijkverpleegkundige van Cordaan. Samen met Achmea, EZDA, Eerstelijnszorg Amsterdam en REGAS is SEZO een pilot gestart om

5 de patiënt/cliënt communicatie tussen huisarts, wijkverpleegkundige en het Algemeen Maatschappelijk Werk digitaal te optimaliseren. Medio 2014 zullen wij hierover nader rapporteren. DIENSTVERLENING 2013 De Social Helpdesks werden in 2013 totaal door bezoekers met vragen bezocht. De Social Helpdesk aan de Wolbrantskerkweg in Osdorp werd het meest bezocht. In oktober 2013 is Social Helpdesk van de Multibox naar de Honingraat verhuisd. Eind 2013 zijn de voorbereiding getroffen om in de leegstaande Multibox een kantoor van SEZO te openen. In totaal hebben ca (unieke) cliënten gebruik gemaakt van het Algemeen Maatschappelijk werk, de Sociaal Raadslieden en/of de Schulddienstverlening. SEZO scoort een zeven in het klanttevredenheidsonderzoek dat in juni 2013 is gehouden. Hoewel dit in het licht van de veranderingen in 2012 en de nieuwe werkwijze gebaseerd op Eigen Kracht een realistische score is, ligt de ambitie van SEZO veel hoger. Ten aanzien van de gestelde doelen van de dagelijkse dienstverlening die SEZO en Vrouw en Vaart in opdracht van het stadsdeel uitvoeren, liggen zij op schema. Als onderaannemer van SO&T voert SEZO een deel van het pedagogisch advies en de Open Inloop van speel-o-theken uit. In dat kader zijn in 2013 gedurende de 40 schoolweken over drie locaties 3251 opvoeders (moeders, vaders, grootouders, overige opvoeders) en 3236 kinderen bereikt tijdens de open inlopen. Social Helpdesks verspreid over de wijken, Vrouw en Vaart en aanwezigheid in Gezondheidscentra als De Vaart maken de toegang naar dienstverlening laagdrempelig. De websites van SEZO en Vrouw en Vaart kennen in 2013 respectievelijk en unieke bezoekers. De online bereikbaarheid op sezo.nl is toegenomen door de chatfunctionaliteit. VOORUITBLIK De vraag van cliënten is groot en zal mede door de crisis en veranderende wet- en regelgeving eerder toenemen dan afnemen. SEZO verwacht met de operationalisering van de integrale gebiedsteams haar dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Door onder meer intensieve samenwerking op beleidsniveau wil SEZO haar professionele bijdrage leveren aan een sterke eerstelijnszorg voor Nieuw-West. SEZO en Vrouw en Vaart zijn zichtbaar aanwezig in de wijken met haar teams van professionals en getrainde vrijwilligers en stagiaires en zijn goed bereikbaar. Vier JAARVERSLAG 2013 organisatie 5

6 2 Context wijkzorgteams 6ORGANISATIE. CONTEXT WIJKZORGTEAMS In Amsterdam zal vanaf 2015 in 22 wijken zorg voor volwassenen op wijkniveau worden aangeboden. Er worden drie lijnen onderkend. De 1e lijn omvat de wijkzorgteams, bestaande uit huisarts, maatschappelijk werker en wijkverpleegkundige. Naast deze teams zijn er Ouder- en Kindteams actief. Onderling wordt samengewerkt. De kernactiviteiten van SEZO liggen in de 1e lijn, zowel op gebied van Maatschappelijk Werk als van Ouder- en Kindteams. De 2e lijn wordt gevormd door een flexibel aanbod en een specialistisch zorgaanbod. Het flexibele aanbod bestaat bijvoorbeeld uit gespecialiseerde dagbesteding en schoonmaakhulp. Het specialistische aanbod bestaat uit het bestaande aanbod waarvoor een vorm van indicatiestelling nodig is of psychiatrische aandoening met ernstige gedragsproblematiek (GGZ). Ook arbeidsmatige dagbesteding en begeleid werken vallen hieronder. Samen DOEN positioneert zich ook in de 2e lijn. Door participatie van SEZO in teams van Samen DOEN zal SEZO zich ook in de 2e lijn manifesteren. De 0e lijn bestaat uit een aanbod van digitale en telefonische informatievoorziening en basisvoorzieningen in de wijk. Deze omvat versterking van vrijwillige inzet en informele netwerken, versterken en ondersteunen JAARVERSLAG 2013 organisatie van mantelzorgers, dagbesteding (participatie en activering), informatie en advies en vraagverheldering (sociale loketten). De laatste jaren is sterk geïnvesteerd in de 0e lijn met projecten als portiekgesprekken en de nieuwe werkwijze met de opbouw van een sterk netwerk van vrijwilligers. Dit is te zien bij Vrouw en Vaart, bij de thuisadministratie en bij de Social Helpdesks. Vrijwilligers hebben een enorm potentieel en zijn bereid dit in te zetten. Dat reikt verder dan het bieden van ondersteuning aan professionals. Een van de vrijwilligers leidt zelfs de SEZO Gesprekken, het maandelijks debat voor en door professionals van SEZO. In Vrouw en Vaart in Osdorp worden participatie, activering, vrijwilligerswerk en informele netwerken gestimuleerd door een aanbod van Lifestyle activiteiten gericht op gezond gedrag en preventie. De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht is hierbij een beleidskader dat aansluit op de missie van Vrouw en Vaart. In 2014 is Osdorp één van de startgebieden met wijkgerichte zorg. Bij SEZO zijn de gebiedsteams geformeerd en is de integrale werkwijze helder. De Maatschappelijk Werker is de klantcoach, ondersteund door Sociaal Raadslieden en Schulddienstverleners en waar mogelijk door vrijwilligers en stagiaires.

7 3 Klantcontacten SOCIAL HELPDESK De Social Helpdesks werden in 2013 totaal door bezoekers met vragen bezocht. Relatief werd de Social Helpdesk aan de Wolbrantskerkweg het meest bezocht. In oktober 2013 is Social Helpdesk van de Multibox naar de Honingraat verhuisd. Bezoekers per Social Helpdesk In 2013 is in Nieuw-West het Loket Zorg en Samenleven samengegaan met het participatiecentrum. De loketten dragen nu de naam Sociaal Loket. Omdat ook in het Koersbesluit een nadrukkelijke rol voor de Sociale Loketten in de 0e lijn is benoemd, kan het voor cliënten onduidelijk zijn welke informatie zij waar moeten halen. Pluspunt 1000 Wolbrantskerkweg 4400 Otto Heldringstraat 1800 Multibox nu Honingraat 3600 De vier Social Helpdesks van SEZO worden bemand door circa 45 vrijwilligers en circa 10 2e jaars stagiaires. Gemiddeld bezoeken 20 cliënten per dag een Social Helpdesk met vragen over wonen, zorg en welzijn. Vrijwilligers spreken hen aan op Eigen Kracht, verwijzen in het netwerk, helpen hen direct met eenvoudige vragen of verwijzen door naar professionals van SEZO. CLIËNT CONTACT CENTRUM Hoewel het vroeger effectiever leek om verschillende telefoonnummers voor speciale diensten te communiceren, wordt nu één telefoonnummer in alle communicatie gebruikt. Het gebruik van dit nummer leidt tot contact met het Cliënt Contact Centrum. In juli 2013 is de fysieke ruimte verbouwd aan de Wolbrantskerkweg om medewerkers meer ruimte te kunnen bieden. Verwacht wordt dat telefonisch contact verder zal toenemen. ONLINE Naast gerouteerde kunnen cliënten via de website een contactformulier insturen, zich aanmelden en sinds de eerste helft van 2013 op bepaalde tijden chatten. SEZO.NL JANUARI-DECEMBER 2013: bezoeken unieke bezoekers Meest bekeken: Homepage, contact, spreekuren JAARVERSLAG 2013 organisatie 7

8 4 Bijdrage aan visie en doelen 8ORGANISATIE. Alle activiteiten van SEZO dragen bij aan de visie gebaseerd op eigen kracht en zelfredzaamheid. SEZO neemt actief deel aan de implementatie van het Wmo-basisvoorzieningenpakket. Voor de Maatschappelijke Dienstverlening dragen de activiteiten van SEZO bij aan de volgende doelen: 1. In staat stellen van mensen met een functiebeperking tot het voeren van een zelfstandig huishouden. SEZO verwijst cliënten naar het Wmo loket en helpt cliënten zelf met het aanvragen van indicaties bij het CIZ. SEZO wijst cliënten op bestaande voorzieningen en ondersteunt bij het inschakelen van mantelzorgers en eigen netwerk. 2. Gericht op behouden en verkrijgen eigen regie van cliënten over hun leefsituatie. Het ondersteunen van cliënten die tijdelijk geen regie meer hebben, is basis Algemeen Maatschappelijk Werk. Dit kan zijn door een crisisinterventie, ondersteuning bij omgaan met huiselijk geweld, trainingen (sterk!), het in kaart brengen van een situatie en oplossingsrichtingen schetsen en samen met de klant hierin keuzes maken. 3. Vermindering van sociaal isolement en sociale uitsluiting. SEZO ondersteunt bijvoorbeeld ouderen bij het onderhouden van sociale contacten en netwerk, wijst op voorzieningen voor ontspanning en ontmoeting en organiseert buurt- en galerijgesprekken. Vrijwilligers worden gekoppeld aan ouderen die moeite hebben met hun administratie en aan cliënten uit het schuldpreventieproject. Het programma-aanbod van Vrouw en Vaart haalt vrouwen uit het sociaal isolement. Dit aanbod is ook voorhanden in Huizen van de Wijk. Specifiek voor de Schulddienstverlening dragen onze activiteiten bij aan: 1. het voorkomen van problematische schulden Het project (Vroeg) Eropaf en Schuldpreventie in zes buurten draagt hieraan bij, evenals het geven van voorlichting en cursussen tijdens reguliere schuldhulptrajecten en op scholen. Signalering vindt plaats tijdens bijvoorbeeld activiteiten in de speel-o-theek en opvoedspreekuren en onze activiteiten in Maatschappelijk Werk en Sociaal Juridisch Advies. JAARVERSLAG 2013 organisatie 2. het voorkomen van uithuiszettingen zoals in het project Eropaf. 3. de verdubbeling van het aantal geslaagde schuldregelingen ten opzichte van de peildatum Hierop is het herontwerp van de Schulddienstverlening gebaseerd. Alle Madi s werken volgens dit model. Met de nieuwe integrale gebiedsteams plaatste SEZO in 2013 Algemeen Maatschappelijk Werk aan de voorkant van de dienstverlening. SEZO acht het noodzakelijk om meer begeleiding op het psychosociale vlak in het begin van de dienstverlening te bieden waardoor de cliënt beter in staat zal zijn problemen het hoofd te bieden. 4. de halvering van de doorlooptijd. De doorlooptijden liggen ook vast in de nieuwe schulddienstverlening. Er komen echter steeds meer taken zoals meer aanmeldingen van zzp ers en ondernemers, het maken van budgetplannen en de WGS met alle administratieve taken. Omdat het aantal uren per traject toeneemt, staan de doorlooptijden onder druk. In 2013 werd onze medewerking voor invulling en implementatie gevraagd voor: 1. Samen DOEN in de buurt. SEZO omarmt Samen DOEN omdat het voorkomt dat professionals langs elkaar heen werken. Samen DOEN dient zich te manifesteren bij meervoudige of gestapelde problematiek. Dan staat alles ten gunste vanuit één benadering en één team. SEZO leverde in 2013 drie medewerkers voor 16 uur per medewerker aan de drie Samen DOEN teams in Nieuw-West. 2. Kostprijsonderzoek. In de loop van 2013 is hierover tussen de opdrachtgever en uitvoerende organisaties overeenstemming bereikt. 3. Matchpoint. In 2013 is ook SEZO aangesloten op Matchpoint stad, 1 opgave. De trajecten thuisadministratie worden alleen nog in zeer complexe situaties door professionals opgepakt. SEZO beschikte in 2013 over circa 20 deskundige en geëngageerde vrijwilligers die zich die zich vol overgave hebben gestort op 32 thuisadministratie trajecten. De thuisadmini-

9 stratie is bij uitstek een werkplaats activiteit. Klant en begeleider gaan gezamenlijk gestructureerd aan de slag om van uit een onoverzichtelijke hoop papier tot inzichtelijke feiten te komen. Deze interventie ruimt op, verlicht, geeft inzicht en zet aan tot het zelfstandig kunnen beheren van de administratie. Met betrekking tot de Formulierenbrigade is het uitgangspunt dat deze taak door vrijwilligers wordt overgenomen, waarbij SEZO vrijwilligers begeleidt en DWI opleidt. SEZO werkt op tal van terreinen samen, zowel in de staande praktijk als in alle overleggen aangaande de transities. Voor de burger zijn de meest in het oog springende samenwerkingen die met SO&T en Eigenwijks. De meest actuele nieuwe samenwerkingen zijn op uitvoerend niveau in wijken en buurten tijdens het schuldpreventieproject en met alle activiteiten van Vrouw en Vaart. In de aanloop naar 2014 is met Humanitas, MEE Amstel en Zaan, Eigenwijks en De Regenbooggroep een nieuw schuldpreventieplan geschreven. Dit zal in 2014 in opdracht van Stadsdeel Nieuw-West worden uitgevoerd. Sinds april 2012 biedt SEZO in samenwerking met Ymere, LSTA en Delta Lloyd (Delta Lloyd Foundation/ BASTA) preventieve budgettrainingen en budgetbuddy s Midden Osdorp. Door middel van huisbezoeken en een budgettraining leren cliënten administreren, het kasboek hanteren en budgetteren. SEZO begeleidt en coördineert vrijwilligers die worden betrokken vanuit Delta Lloyd en geeft trainingen, waaronder het hanteren van de administratiemap en de werkwijze maatschappelijke dienstverlening. JAARVERSLAG 2013 organisatie 9

10 5Maatschappelijke Dienstverlening In totaal hebben ca (unieke) cliënten gebruik gemaakt van het Algemeen Maatschappelijk werk, de Sociaal Raadslieden en/of de Schulddienstverlening. In de eerste helft van 2013 heeft SEZO zich gericht op de vorming van integraal werkende gebiedsteams. In de tweede helft van het jaar zijn deze operationeel geworden. Bij de integraal werkende teams is Algemeen Maatschappelijk Werk het eerste aanspreekpunt. De Maatschappelijk Werker kan bij uitstek een diagnose stellen en ook inschatten of en in hoeverre activering van Eigen Kracht zinvol is. Zelfredzaamheid is prima maar zelf dokteren kent risico s. Het is belangrijk om thuis te zijn in het gebied waar je werkt. Üstün heeft haar standplaats aan de Wolbrantskerkweg en is een dag per week aanwezig in het Gezondheidscentrum De Vaart in De Aker. Dat is prettig omdat de lijnen met de huisartsen kort zijn. Dat werkt heel goed. In De Aker wonen meer tweeverdieners en zie je meer koopwoningen. Bij relatieproblemen en echtscheidingen zijn de gevolgen groot. Wanneer woningen moeten worden verkocht, zijn er restschulden. Dus ook hier neemt de schuldenproblematiek toe. Üstün is Maatschappelijk Werkster in team Osdorp. Lees het interview met Üstün op de website van SEZO. Waar nodig schakelt de Maatschappelijk Werker snel Schulddienstverlening in of Sociaal Juridisch Advies, vrijwilligers of externe dienstverleners. Hoewel Schulddienstverlening een eigen proces kent, is juist met de inzet van de Maatschappelijk Werker aan de voorkant veel winst te behalen. Gemiddeld hebben schuldenaren al een jaar of 5 schulden voor ze een beroep doen op schuldhulpverlening (Jungmann e.a. 2011). Mensen met schulden leven vaak in hun eigen werkelijkheid. De Maatschappelijk Werker kan en moet die façade signaleren en daar doorheen prikken. Wanneer zij cliënten helpen ontwaken uit hun droomwereld, volgt de harde, vaak schokkende realiteit. Een cliënt heeft op dat moment veel meer baat bij Maatschappelijk Werk op Recept dan alleen aan een budgetcursus. Pas als problemen van psychosociale aard onder controle zijn en praktische zaken geregeld, kun je van een mens verwachten dat hij weer in staat is om te leren en zijn gedrag te veranderen. Mensen die achter een façade leven, ontkennen de werkelijkheid. Ze openen de post niet meer en zijn ook niet ontvankelijk voor folders over Schulddienstverlening. Het is aan de Maatschappelijk Werker om in een vroeg stadium te signaleren en in gesprek te gaan. Hiervoor moeten zij zich onder de mensen begeven in de wijk maar ook op internet. En in de toekomst is beschikbaarheid voor diegenen die wakker liggen van hun schulden, via bijvoorbeeld chat, een oplossing die SEZO ambieert. Want waarom geen 24/7 online hulpverlening wanneer 24/7 online winkelen wel mogelijk is? Waarom geen hulpzondag als koopzondag normaal is? Het is noodzakelijk om nieuwe oplossingen te bedenken omdat de vraag continu verandert. In de Schulddienstverlening ziet SEZO bijvoorbeeld het aantal zzp ers toenemen. Voor hen kunnen andere oplossingen veel beter aansluiten dan het reguliere proces Schulddienstverlening. Zij zijn ondernemend en ondernemers. Zij kunnen bijvoorbeeld E-learning als een uitdaging zien die ze graag aangaan. Stel daar tegenover een standaard Schulddienstverleningsproces met eigen kracht en zelfredzaamheid. Hierin schuilt het gevaar dat de ondernemer weer onderneemt met creatieve oplossingen als inkomsten uit illegale onderhuur of wietplantages. Er is dan ook maatwerk voor Schulddienstverlening nodig; ook voor het groeiende aantal cliënten dat in het duurdere segment woont, in nieuwbouw in Nieuw-West. Het dicht bij de burger staan, weten wat er speelt, signaleren en aanspreekbaar zijn in de wijk, dat is bij uitstek het Algemeen Maatschappelijk Werk van SEZO. Ook voor cliënten met schulden die op deze wijze wakker worden geschud, erbij worden gehaald en notie krijgen van hun gewenste aanwezigheid. Zo trekt de Maatschappelijk Werker op naast de Schulddienstverleners en Sociaal Raadslieden. 10MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING. JAARVERSLAG 2013 maatschappelijke dienstverlening

11 Integraal werken is het woord van 2013 en Ik vind het prettig dat we intensief samenwerken met Schulddienstverleners en Sociaal Raadslieden. Alle cliënten stromen in via het Maatschappelijk Werk. Dat maakt het voor de Maatschappelijk Werkers drukker maar voor de cliënt prettiger. Na aanmelding heeft de cliënt altijd een contactpersoon die hem of haar direct kan ondersteunen door bijvoorbeeld het inzetten van vrijwilligers of de sorteergroep. Kim is Maatschappelijk Werkster in team Geuzenveld. Lees het interview met Kim op de website van SEZO. aan DWI geleverd en op stadsdeelniveau besproken. De resultaten worden real time gemonitord door DWI en afgezet tegen het stedelijk prestatiebeeld. Maatschappelijke Dienstverlening naar werksoort SEZO constateert dat het aandeel dossiers Sociaal Raadslieden (SR) in Geuzenveld/Slotermeer forser is dan in andere wijken. Dat is logisch is gezien de ondersteunende rol die zij bieden voor de Schulddienstverlening (SDV). In de bijlagen zijn de prestatietabellen van het Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden en Schulddienstverlening opgenomen. Van Schulddienstverlening worden deze reeds op kwartaalbasis AMW 3234 Schulddienstverlening 2446 Sociaal Raadslieden 1963 JAARVERSLAG 2013 maatschappelijke dienstverlening 11

12 6SEZO en SO&T om kind en ouders SEZO EN SO&T. De speel-o-theek in Amsterdam Nieuw-West wordt uitgevoerd door SO&T en SEZO. De samenwerking komt tevens terug in de uitvoering van de opvoedspreekuren. De speel-o-theek Nieuw-West organiseert bijeenkomsten waar ouders andere ouders (Oudercafé) ontmoeten. Daarnaast wordt speluitleen voor kinderen tot 12 jaar en diverse verschillende themabijeenkomsten voor ouders verzorgd. In 2013 zijn gedurende de 40 schoolweken over drie locaties 3251 opvoeders (moeders, vaders, grootouders, overige opvoeders) en 3236 kinderen bereikt tijdens de open inlopen. De speel-o-theken in Nieuw-West zijn gevestigd in drie Ouder- en Kindcentra. Het doel van de speelo-theek is om zoveel mogelijk verschillende ouders te bereiken en met elkaar in contact te brengen. Voor alle speel-o-theken is de locatie in het OKC belangrijk. Ouders komen vanzelf naar bijvoorbeeld de GGD die in het OKC gevestigd is en kunnen dan ook automatisch in contact komen met de speel-o-theek. De speel-o-theek organiseert bovendien thema s gerelateerd aan opvoeding en spelen. Vaste thema s zijn: Positief opvoeden, Spelen is Leuk en leerzaam, Samen delen/samen spelen, Leren praten en Veiligheid in en om het huis. De thema s worden volgens een vaste cyclus per locatie gegeven en er is ook ruimte voor andere thema s zoals Ongehoorzaamheid, Slaapproblemen en Zindelijkheid. De thema s worden conform de Triple P, Positief Opvoeden Methodiek aangeboden. Het team van SO&T en SEZO bestaat uit een coördinator van SO&T, en 4 vaste speel-o-theek/ oudercontactmedewerkers van SEZO. De coördinator is Triple P niveau 3 gecertificeerd en de vaste medewerkers Triple P niveau 2 gecertificeerd. Daarnaast liepen negen studenten stage bij het OKC Nieuw-West en zijn er altijd vrijwilligers werkzaam. De werkzaamheden van de medewerkers zijn onder te verdelen in speel-o-theek uren en toeleidingsuren. Ieder dagdeel worden ouders toegeleid naar andere dienstverlening, zoals opvoedspreekuren, opvoedcursussen, Maatschappelijk Werk, Schulddienstverlening, voorscholen, scholen, taalontwikkeling en Sociaal Raadslieden. Ten behoeve van Pedagogisch Advies beschikt SEZO over twee Pedagogisch Adviseurs die werken volgens de Triple P methodiek. Zij zijn Triple P gecertificeerd op niveau 3 en niveau 4. OKC Locaties Aantal Aantal Aantal Aantal overige Aantal moeders vaders grootpuders opvoeders kinderen OKC De Kikker OKC Jan Toorop OKC Pluspunt Totaal JAARVERSLAG 2013 SEZO & SO&T

13 7 Klanttevredenheidsonderzoek SEZO heeft een telefonisch klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder een selectie van cliënten die in 2012 een traject gestart zijn en dat in 2013 is afgesloten. Het onderzoek werd uitgevoerd door een participatiemedewerker en een vrijwilliger van SEZO. In totaal zijn er 259 cliënten telefonisch benaderd voor een interview van 20 vragen. 49 personen zijn bereikt, een respons van 19%. De gesprekken verliepen vaak moeizaam omdat men de taal slecht beheerst of de vragen niet begreep. SEZO scoort op klanttevredenheid een 7. Dit is de gemiddelde score van een 10-puntsschaal op de vraag welk cijfer cliënten aan SEZO zouden geven. In het licht van de samengevoegde organisaties in 2012 met een moeizame dossieroverdracht en een jaar waarin zowel medewerkers als cliënten hun weg moesten vinden naar en binnen SEZO, vindt SEZO deze score realistisch. 53% van de respondenten zou anderen zeker wel aanbevelen om naar SEZO te gaan en 22% waarschijnlijk wel. Respondenten vinden klantgerichtheid het meest belangrijk gevolgd door resultaatgerichtheid en betrouwbaarheid. Respondenten zijn tevreden over de inhoud van de gesprekken. De mate waarin de gesprekken hulp bieden bij het probleem werden beoordeeld met een score van 3,8 op een 5-puntsschaal. Het op tijd beginnen en eindigen van de gesprekken scoorde een 3,9. 98% vindt hierbij de mate waarin de gesprekken hulp bieden bij het probleem het meest belangrijk. Respondenten vinden dat hun problemen niet helemaal zijn opgelost. Zij geven aan dat zij iets beter in vel zitten en iets beter in staat zijn problemen op te lossen en te voorkomen. Zij geven aan dat zij weten waar ze terecht kunnen wanneer er problemen dreigen. Over de toename van hun zelfvertrouwen is men licht positief, evenzo dat zij beter weten wat verschillende instanties doen. Er is tijd nodig om de perceptie te veranderen ten aanzien van de nieuwe werkwijze waarbij een beroep wordt gedaan op de Eigen Kracht van cliënten. Daarnaast kan de formering van de nieuwe organisatie in 2012 een rol spelen in de tevredenheid van cliënten. Voor SEZO ligt de uitdaging om cliënten te allen tijde naar tevredenheid te kunnen helpen. Bijna een derde van de respondenten geeft aan door vrienden, bekenden of familie voor het eerst met SEZO in aanraking te zijn gekomen. 14% geeft aan dat dat via internet is gebeurd. De helft van de respondenten heeft de Wolbrantskerkweg bezocht, de andere helft Ottho Heldringstraat. Zij zijn met betrekking tot openingstijden, telefonische bereikbaarheid, bereikbaarheid per OV, per auto, te voet/ fiets, de sfeer in het gebouw en de veiligheid in en om het gebouw, tevreden tot zeer tevreden. Ruim een derde van de respondenten heeft de website bezocht. Op vragen over tevredenheid van specifieke onderdelen van de website is weinig antwoord gegeven. Diegenen die wel respons gaven op de specifieke onderdelen zijn tevreden tot zeer tevreden. De tevredenheid over het forum scoorde neutraal. Bijna 70% van de respondenten geeft aan folders van SEZO te hebben gelezen. Over de algemene informatie en de uitstraling is men tevreden tot zeer tevreden. Van de respondenten is 51% man, 49% vrouw met een gemiddelde leeftijd tussen de 41 en 50 jaar. 45% woont in Osdorp, 38% in Slotervaart en 17% in Geuzenveld-Slotermeer. 85,7% geeft aan dat zij meest gebruik hebben gemaakt van Schulddienstverlening, 2% van Sociaal Juridisch Advies en 12,2% van Maatschappelijk Werk. 10% van de respondenten heeft aangegeven nog vragen te hebben waarmee een medewerker van SEZO zou kunnen helpen. Deze zijn doorverwezen. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK. JAARVERSLAG 2013 klanttevredenheidsonderzoek 13

14 8 (Vroeg) Eropaf 14PREVENTIE. SEZO zit er bovenop met Vroeg Eropaf. Met een slagingspercentage van 72% bij corporatiemeldingen en 52% bij massameldingen scoort SEZO boven de norm van respectievelijk 70% en 40%. Bovendien is 73% van de crisismeldingen die via Eropaf zijn gedaan en waar sprake is van een dreigende woningontruiming bereikt. Hiermee is in ruim 90% van de gevallen daadwerkelijk woningontruiming voorkomen. Er is een onderscheid tussen massameldingen en corporatiemeldingen. Bij de massameldingen gaat het om een betalingsachterstand van zorgverzekering, energieleverancier of belastingen. Het team treedt per brief, telefonisch en huisbezoek in contact met cliënten. De corporatiemeldingen betreffen een huurachterstand van twee maanden. Hierbij gaat het team direct op huisbezoek en indien van toepassing probeert het team de cliënt per brief en telefonisch te bereiken. Met de methode Vroeg Eropaf pakt de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard betalingsachterstanden in een vroeg stadium aan. De helft van de deelnemende huurders heeft na een jaar geen huurachterstanden meer.( ) Het aantal huisuitzettingen was vorig jaar 80, een toename van 24 ten opzichte van Maar we zien wel een groot verschil in huurachterstanden door Vroeg Eropaf. De helft van de mensen die daaraan meedoet is na een jaar schuldenvrij. Van de andere helft heeft 80 procent een lagere huurschuld dan aan het begin. Door vroeg in te grijpen neemt het aantal achterstanden en uiteindelijk het aantal uitzettingen af. Maar dat is een lang proces. Bron: Aedes. nl, Eigen Haard is de grootste afnemer van Vroeg Eropaf in Nieuw-West van SEZO. De goede scoringcijfers van SEZO zijn te danken een kwaliteitsslag die in 2012 is gemaakt. Een sterk team en goede procedures rondom de frequentie van bezoek / contact, de registratie en de methode van gespreksvoering liggen hieraan ten grondslag. Ook worden cliënten op kantoor uitgenodigd en wordt een inkomenscheck aangeboden. Het persoonlijk contact met cliënten is veel effectiever, zodat ook de werkwijze van de corporaties voor massameldingen wordt ingezet. Bij cliënten die niet willen of kunnen meewerken is er nu ook contact met de afdeling incasso van corporaties om betalingsachterstanden vroegtijdig aan te pakken JAARVERSLAG 2013 projecten en meer samen te werken door middel van een gezamenlijk plan van aanpak. De gemiddelde doorlooptijd van alle meldingen is 31,5 dagen. De cijfers zeggen overigens niets over de huurachterstanden. De ene corporatie zet meldingen eerder door dan de ander en hetzelfde geldt voor de eigen inzet. Het beeld dat SEZO heeft, is dat er doorgaans meer schulden zijn. Er gaat behoorlijk wat vooraf aan een melding; huis en energie zijn vaak het laatste waar achterstanden in betalingen optreden. Dit betekent ook dat het team flink doorverwijst naar Maatschappelijk Werk en Schulddienstverlening. (Vroeg) Eropaf Wijk Percentage Vroeg Eropaf Geuzenveld/ 40,37% Slotermeer Osdorp 32,72% Slotervaart/ 26,91% Overtoomse Veld 100,00% De situatie in Geuzenveld/Slotermeer is alarmerend. Er vanuit gaande dat Vroeg Eropaf een ernstige signalering is van grotere schuldenproblematiek strekt het zeer tot de aanbeveling om andere vormen van schuldpreventie aan te bieden dan alleen de (Vroeg) Eropaf interventies. Het schuldpreventieproject in zes buurten dat SEZO in 2013 uitvoerde in onder meer Geuzenveld/Slotermeer is gezien de omvang van de problematiek slechts een begin. In 2014 zal het Project Grip op je geld een wekelijkse inloop bieden in De Honingraat in Geuzenveld. Ook is een pakket van cursussen en bijeenkomsten samengesteld ten behoeve van schuldpreventie.

15 9 Schuldpreventieproject In 2013 voerde SEZO in opdracht van Stadsdeel Nieuw-West het Projectplan Schuldenpreventie in zes buurten uit: Geuzenveld, Slotermeer Oost, Slotermeer West, Jacob Geelbuurt, Overtoomse veld en Staalmanpleinbuurt. Van de uitvoering van het plan is een separaat jaarverslag samengesteld. Omdat er samenhang is met de andere diensten van SEZO en de verslaglegging ervan, volgt hieronder een beschrijving. Om eigenheid te geven aan de campagne werd de naam Budgethelpdesk geïntroduceerd. Op de website van SEZO werd een pagina ingericht als Budgethelpdesk. De Bus van SEZO ging als GeldBus met een PR Team de buurt in om voorlichtingen en budgetspreekuren te verzorgen. Op verschillende plaatsen en tijden stond de bus in de buurt. Vrijwilligers van SEZO, gehuld in hesjes met de tekst Budgetcoach, deelden flyers uit en spraken mensen op straat actief aan. Zij belden ook aan bij portieken om bewoners te wijzen op de aanwezigheid van de GeldBus. De inzet van dit PR team leidde tot voorlichtingsgesprekken op straat die later ook resulteerden in deelname aan cursussen en spreekuren. Om zo concreet mogelijk geïnteresseerden te werven voor de budgetspreekuren, de budgetcursussen en de voorlichtingen werd gericht geflyerd in de buurten. Ook werden er posters opgehangen bij alle buurtorganisaties. Er werd een oproep gedaan in de Moskee tijdens een preek en op televisieschermen in de Moskee werd dit herhaald. Er werden persberichten geplaatst in de Westerpost. In samenwerking met De Alliantie werd een brief naar bewoners met een huurachterstand in de Staalmanpleinbuurt gestuurd en kwam er aandacht in hun nieuwsbrief. In juni werden via een insert in de Westerpost huishoudens bereikt in postcode gebieden van Geuzenveld, Slotermeer West en de Staalmanpleinbuurt. Begin november werden nog eens inserts verspreid in de Westerpost in postcodegebieden van Reimerswaalbuurt, Wildemanbuurt, Slotermeer Noord, Slotermeer Oost, Jacob Geelbuurt en Overtoomse veld. Hoewel door flyers en posters aandacht wordt gevestigd op het bestaan van de budgethelpdesk, leert de ervaring dat er meer overtuigingskracht nodig is om mensen naar een cursus of spreekuur te verleiden. Vooral de intensiteit van de GeldBus in combinatie met het actief flyeren en aanspreken van mensen rond de GeldBus door het PR team leidde tot deelname aan het spreekuur. In totaal zijn 1414 mensen bereikt die hebben deelgenomen aan een cursus, spreekuur of voorlichting. Er is rekening gehouden met de vraag vanuit de buurten. Zo is er meer vraag naar voorlichting dan cursussen. In overleg met de opdrachtgever is hierom geschoven in het aanbod. Er waren 300 deelnemers aan de speciale budgetcursussen, 520 aan de budgetspreekuren en bijna 600 kregen voorlichting en namen deel aan bewonersgesprekken. Er werden 25 Budgetbuddy s aangetrokken en er werd aan 93 professionals voorlichting gegeven. Naast organisatorische aanbevelingen zijn de belangrijkste inhoudelijke aanbevelingen: In de meeste gevallen hebben burgers nog nooit van een kasboek of maandoverzicht gehoord. Dit zijn essentiële zaken om inzicht te krijgen te krijgen in financiën en het voorkomen van schulden. Dit kan mogelijk via permanente spreekuren of aanhoudende voorlichtings- of instructietrajecten. Cliënten leren dan door middel van een map, kasboek en maandbegroting overzicht te krijgen in hun financiën, ter voorkoming van schulden. Omdat DigiD voor velen een onbekend begrip is en ook het internet bankieren onbekend, is dit wederom een signaal dat er een grote achterstand in kennis en vaardigheden is. Hierin dient geïnvesteerd te worden. Zodra bewoners niet over elementaire financiële vaardigheden beschikken, zal het qua armoedebestrijding en zelfredzaamheid water naar de zee dragen blijven. JAARVERSLAG 2013 projecten 15

16 1 0 Emancipatiecentrum Vrouw en Vaart 16VROUW EN VAART. Vrouw en Vaart bestaat! 10 jaar. Met deze uiting werd op 10 oktober 2013 het jubileumjaar spectaculair geopend. Na maanden voorbereiding door medewerkers, vrijwilligers en de Denktank van Vrouw en Vaart kwam er een themajaar tot stand met maandelijks wisselende thema s. Het themajaar loopt door tot oktober De afgelopen jaren is wel eens getwijfeld aan het bestaansrecht van Vrouw en Vaart. Financiering was lastig, continuïteit in het geding, de vraag was groot, de openingstijden stonden onder druk en het intensieve gebruik van de ruimte schreeuwde om extra onderhoud. Nog steeds is er onzekerheid om continuïteit van projecten te waarborgen. Het project Buurt in Beweging is tot 2015 gefinancierd. In 2014 is voldaan aan de resultaatafspraken. Het project BuurtBeweegCentra is afgerond. AGIS gezondheidsfonds zal voorlopig geen projecten meer financieren zolang zij hun doelstellingen niet helder geherformuleerd hebben. De gedrevenheid van vrouwen om door te gaan, om zichzelf te bewijzen, te versterken en de horizon te verbreden, blijft bestaan en is wellicht sterker dan ooit in dit jubileumjaar. Maar liefst 85 vrijwilligers zijn verbonden aan Vrouw en Vaart. Zij hebben ieder een eigen netwerk waarin zij als rolmodel fungeren voor andere vrouwen, kinderen en mannen. Zij helpen de gemiddeld 1200 bezoekers per week hun weg te vinden, veelal op gebied van sport en bewegen. Er is ook succes voor de 15 vrijwilligers van de moestuin, tevens bewoners van Meer en Oever, die met een bewonersinitiatief het openbare grasveld naast de moestuin van Vrouw en Vaart tot moestuintjes voor buurtbewoners maken. Er wordt samengewerkt met Groene Ruimte Maken. De aanleg van de moestuin heeft vertraging opgelopen vanwege onduidelijkheid onder de flatbewoners. Uiteindelijk is iedereen akkoord en kan in 2014 gestart worden. Vrouw en Vaart kent vele samenwerkingsvormen. Bijvoorbeeld met NLtraining en Pace Taleninstituut, aanbieders van een specifiek taalaanbod zoals het duaal traject (taal en vrijwilligerswerk) en taal voor alleenstaande moeders. Bij DWI brengt Vrouw en Vaart expertise in voor het project alleenstaande ouders. JAARVERSLAG 2013 vrouw en vaart Samen met WerkPunt worden voorlichtingen in Vrouw en Vaart georganiseerd en andersom wordt WerkPunt bezocht. Vrouw en Vaart werkt samen met alle Huizen van de Wijk en is aanjager van het zeswekelijks overleg met vrouwencentra en Daadkr8. JUBILEUMJAAR VROUW EN VAART De opening van het jubileumjaar van Vrouw en Vaart op 10 oktober jl. was een groot succes. Het was het begin van een tien maanden durend programma met belangwekkende thema s: Heilige huisjes, Spiritualiteit, Kunst en Cultuur, Werk, Familie, Een leven lang leren, Sport en gezondheid, De buurt Nieuw-West en de Toekomst. Op 10 oktober was er in de ochtend een jubileumviering voor bezoekers. 100 deelnemers haalden herinneringen op met Terugspeel Theatergroep ERBIJ HOREN uit Amsterdam Noord. Ook werd er gezongen met het programma Zingen met Yinske. Het middag- en avondprogramma trok meer dan 200 bezoekers. Tijdens de Forumdiscussie in het avondprogramma vertelden deelnemers wat Vrouw en Vaart voor hen betekent. Wethouder Andree van Es gaf aan de verbinding te willen leggen met de Denktank van Vrouw en Vaart in het teken van Emancipatie. Stadsdeelwethouder Jesse Bos gaf een winstwaarschuwing: We zijn er nog niet! Oud-stadsdeelwethouder Martje Postma, betrokken bij de oprichting, blikte terug. Onder de aanwezigen waren ook stadsdeelwethouder Ronald Mauer en stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud. Op zondag 10 november stond het jubileum in het teken van Familie en de Familielunch. Deelnemers namen zelf een eigengemaakt gerecht mee om te delen met anderen! Moustapha Stitou, voormalig Stadsdichter van Amsterdam, verzorgde tijdens de lunch een poëzievoordracht. Bianca Suanet ging met de ouders in gesprek over de betekenis van familie en THEMABIJEENKOMSTEN Oktober kick-off totaal 300 bezoekers (100 in de ochtend, 200 in de avond) November Familie diner met 60 bezoekers en filmochtend met debat 35 bezoekers December met Winterontbijt 150 bezoekers en

17 zorg voor elkaar. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Amsterdam Andalusisch Orkest. Gedurende de gehele maand december was er een interactieve expositie over de vier grote religies en hun Lichtfeesten in de ontmoetingsruimte van Vrouw en Vaart. Op 10 december was er Zina bioscoop met de film Dat het paradijs voor mij zal zijn met nagesprek. Op 18 december was er een Lichtfeestontbijt met zelf meegebrachte Lichtfeest-ontbijt-gerechten en in de avond Ladies-night met de film Dat het paradijs voor mij zal zijn met nagesprek onder leiding van Fatima Maria Bourri. Het jubileum wordt in het bijzonder benut als spin-off voor tal van actuele themagerichte activiteiten op cultureel, educatief en opiniërend terrein. Vrouw en Vaart zorgt voor het podium, het platform en condities. Deelnemers zelf met de Denktank als trekkers zorgen voor de vorm en inhoud. Direct gevolg van het jubileumjaar is de extra aandacht die Vrouw en Vaart hierdoor krijgt. Elk thema is door een lid van de Denktank geadopteerd, en brengt haar expertise mee naar Vrouw en Vaart. Een van de Denktankleden heeft direct contact met de Ladies Rotary en heeft Vrouw en Vaart en de Rotary aan elkaar gelinkt. De Rotary heeft zich ten doel gesteld de activiteit Muziek voor de Allerkleinsten (muziek voor moeder en kind) in Vrouw en Vaart terug te brengen. Hiervoor zoeken zij financiering, dusdanig dat het een duurzame activiteit wordt. Daarnaast biedt de Rotary al haar kennis en expertise aan Vrouw en Vaart! ZAINAB TE GAST BIJ INHULDIGING Zainab Makhlouf, coördinator van hardloop- en wandelcursussen van Be Interactive binnen Vrouw en Vaart, werd vier weken voor de inhuldiging van Koning Willem-Alexander gebeld met de vraag of zij het leuk vond om bij de inhuldiging aanwezig te zijn. Jazeker! Nieuwsgierig naar de dag van Zainab? Kijk op zainab-te-gast-bij-inhuldiging/ In het interview leest u ook meer over het ontstaan van Be Interactive! Direct gevolg van de startbijeenkomst is ook een gesprek met wethouder van Es, portefeuillehouder van de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie, Burgerschap en Diversiteit en Bestuurlijk Stelsel, geweest. Zij was vooral nieuwsgierig naar de rol van de Denktank binnen Vrouw en Vaart. Met de wethouder is tevens besproken wat de missing link is voor de vrouwen ten aanzien van de arbeidsmarkt. Het gat tussen Vrouw en Vaart en de arbeidsmarkt zou JAARVERSLAG 2013 vrouw en vaart 17

18 opgevuld kunnen worden met een doorstart van de oude Moeder Mavo! BUURTBEWEEGCENTRA Sinds 2012 is Vrouw en Vaart voortrekker in de realisatie van zes tot acht BuurtBeweegCentra in Amsterdam Nieuw-West. Uitgangspunt van het initiatief om BuurtBeweegCentra in Nieuw-West op te zetten is het bevorderen van een gezonde leefstijl bij allochtone vrouwen in een achterstandsituatie (laag inkomen/ gezondheidsrisico s), door middel van het aanbieden van laagdrempelige beweegactiviteiten vanuit zes à acht locaties in Nieuw-West. Dit project voor vrouwen met een lage SES (Sociaal Economische Situatie) is opgezet in het kader van preventieve gezondheidszorg. initiatief genomen om een wandelgroep te starten. In 2013 hebben in totaal 14 fietsgroepen met gemiddeld 10 deelnemers deelgenomen aan de fietslessen vanuit het project Ik Fiets mogelijk gemaakt door Sportimpuls van ZonMw. Er is een aanzet gemaakt om in 2014 samenwerking met Implacement en Collusie aan te gaan en fietsles te geven aan vluchtelingen die cliënt zijn bij deze organisaties. Aankondigingen over de evenementen vinden plaats op de website van Vrouw en Vaart en op de Facebook pagina van Vrouw en Vaart. 18VROUW EN VAART. Er is samenwerking tot stand gekomen met de welzijnsorganisaties in Nieuw-West, de Huizen van de Wijk, Buurthuiskamers (zoals Immanuel Kanthof, Social Garden, Tante Ali, De Buurtslager), Brede scholen, Vrouwenorganisaties en eerstelijns gezondheidswerkers en Actenz, waarmee de basis is gelegd voor het opstarten van beweegactiviteiten voor de doelgroep vanuit deze centra. Er is een inventarisatie gemaakt van het bestaande beweegaanbod in de Huizen van de Wijk en de behoefte aan aanvullende beweegactiviteiten. Er zijn voorlichtingen gegeven aan de doelgroep in de Huizen van de Wijk, op scholen en bij Vrouwenorganisaties. Hieruit blijkt dat de vrouwen behoefte hebben aan nieuwe beweegactiviteiten in de buurt, zoals fietsles, wandelen, zumba, zwemmen en dansen. Naast de vijf bestaande fietsleslocaties zijn op twee nieuwe locaties fietslessen gestart: Einsteinschool (één groep) en Huis van de Wijk België (twee groepen). Op beide locaties is geconstateerd dat er behoefte is aan uitbreiding van het beweegaanbod. In De Aker is in april een wandelgroep gestart. In De Buurtzaak is Hanneke de Boer, coördinator BuurtBeweegCentra van Vrouw en Vaart, werd eind juni 2013 geïnterviewd. Zij inventariseerde in de eerste helft van 2013 het bestaande aanbod in de wijken in Nieuw-West en ging in gesprek met buurtorganisaties als Huizen van de Wijk en zorgverleners om draagvlak te creëren. Wilt u het hele interview lezen? Ga dan naar de website van SEZO. JAARVERSLAG 2013 vrouw en vaart Er is bekendheid gegenereerd in Nieuw-West dat Vrouw en Vaart het sport- en beweegaanbod voor vrouwen coördineert. Professionals nemen contact op voor informatie of omdat ze willen samenwerken. Dientengevolge heeft Vrouw en Vaart de opdracht gekregen 1 fte Buurtsportcoach aan te nemen en aan te sturen. Dit zijn twee parttime medewerkers, waarvan 1 man die zich richt op de activering van volwassen mannen. Het bestaande beweegaanbod in de Huizen van de Wijk is nog mager. Het aanbod sluit onvoldoende aan op de behoefte bij de doelgroep. Zowel de professionals als de vrouwen noemen wandelen als activiteit waar veel behoefte aan is. Daarom legt Vrouw en Vaart de focus op het starten van wandelgroepen. De fysiotherapeuten gaven aan dat zij behoefte hebben aan een actueel overzicht van het beweegaanbod voor de doelgroep, zodat zij hun cliënten goed kunnen doorverwijzen. ROL VAN DE COÖRDINATOR BUURTBEWEEGCENTRA De coördinator heeft gezorgd voor het ontstaan van een vertrouwensrelatie met de coördinatoren en activiteitenmakelaars van de Huizen van de Wijk. Hiermee is een basis gelegd voor samenwerking. De coördinator heeft de noodzaak tot uitbreiding van het beweegaanbod bij de diverse organisaties in de wijk gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt. De organisaties zijn gestimuleerd hiermee verder aan de slag te gaan. De coördinator heeft een breed netwerk opgebouwd. Onderdeel van de coördinatie is afstemming van de beweeginitiatieven.

19 Knelpunten Sommige buurtcentra zijn terughoudend in de samenwerking met Vrouw en Vaart op het gebied van het organiseren van deze beweegactiviteiten, omdat zij er niet altijd voor openstaan informatie te delen en omdat zij hun eigen activiteiten willen organiseren. Het aanbod fietslessen en loop/ wandelgroepen is wel welkom, omdat deze activiteiten door Vrouw en Vaart gefinancierd worden. Aangezien Vrouw en Vaart geen extra financiële middelen meebrengt voor het nieuwe aanbod, zien sommige Huizen van de Wijk de meerwaarde niet. Bij het aanstellen van een buurtsportcoach is het belangrijk dat helder wordt dat dit in opdracht van het stadsdeel wordt uitgevoerd. Het betalen van cursusgeld voor een georganiseerde beweegactiviteit is voor veel deelneemsters een bezwaar. Continuïteit van de deelname aan sport- en beweegactiviteiten is een knelpunt. De vrouwen uit deze doelgroep hebben veel stimulans nodig om door te gaan met beweegactiviteiten. Financiering van dit project. Zonder financiering kan de continuïteit niet gewaarborgd worden. EVALUATIE BUURT IN BEWEGING In de eerste helft van 2013 werd Buurt in Beweging geëvalueerd. Onderstaand de weergave: PROJECTOMSCHRIJVING Het stadsdeel Nieuw-West heeft in het kader van De Gezonde Wijk Buurt 5 (Slotermeer Zuidwest) aangewezen als pilotgebied. De gezondheid en sociaaleconomische situatie van de bewoners uit Buurt 5 liggen ver onder het Amsterdamse gemiddelde. De sportparticipatie van bewoners is laag. Tegelijk kampt een relatief groot deel van de bevolking met gezondheidsklachten en is er sprake van overlast door hangjeugd. Buurt in Beweging werd ingezet in Slotermeer Zuidwest, De Punt en Reimerswaal (Osdorp). Primair betrokkenen waren Ymere, stadsdeel (wijkzaken en sport), Vrouw en Vaart, Kick en Thaiboksvereniging Dojo en bewoners. De aanstelling van de Buurtsportcoaches is o.a. het gevolg geweest van het initiatief van de Buurt- BeweegCentra. Er is een start gemaakt in de samenwerking tussen de belanghebbende partijen, te weten welzijnsorganisaties met een beweegaanbod en eerstelijnszorg. Daarnaast is de behoefte van de doelgroep in kaart gebracht. JAARVERSLAG 2013 vrouw en vaart 19

Halfjaarverslag SEZO & Vrouw en Vaart 2013

Halfjaarverslag SEZO & Vrouw en Vaart 2013 Halfjaarverslag SEZO & Vrouw en Vaart 2013 Wijkgericht in integrale Maatschappelijke Dienstverlening Mensgericht op zelfredzaamheid en preventie Centraal in decentralisaties SEZO Tel 020-6675100 Fax 020-2063115

Nadere informatie

jaarverslag.2011 Oud en nieuw

jaarverslag.2011 Oud en nieuw jaarverslag.2011 Oud en nieuw in Nieuw-West Inhoudsopgave 2Oud en nieuw in Nieuw-West. Voorwoord 3 De maatschappelijk dienstverlener van Nieuw-West 4 Terugblik 2011/2012 4 Veranderende markt 5 Welzijn

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1 Voorwoord Van AMW naar Samis Sinds 2013 werkt AMW in 3 gemeenten en was onze naam: AMW Hoorn, Enkhuizen, Koggenland. In januari 2013 is een eerste aanzet gegeven voor het bedenken van een meer passende

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Daadwerkelijk hulpbetoon

Daadwerkelijk hulpbetoon Daadwerkelijk hulpbetoon Praktijken van materiële hulp- en dienstverlening bij voorzieningen voor maatschappelijk werk Anita Roodenburg Dinie Vilters Ard Sprinkhuizen Margot Scholte Daadwerkelijk hulpbetoon

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over het IMW 4 2. Aanbod 5 3. Ontwikkelingen in de gemeenten 8 4. Samenwerkingsprojecten 12 5. Het IMW als organisatie 16 6. Feiten

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

COMMISSIE: MO DATUM: 4 december 2012 AGENDAPUNT NR.: TKN. ONDERWERP: Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl

COMMISSIE: MO DATUM: 4 december 2012 AGENDAPUNT NR.: TKN. ONDERWERP: Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl COMMISSIE: MO DATUM: 4 december 2012 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl DOEL VAN DE BEHANDELING: 0 Initiatief Raad 0 Controleren 0 Kaderstellen X Informeren GEVRAAGD BESLUIT

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie