Avaya Modular Messaging. Gebruikershandleiding voor Subscriber Options

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Avaya Modular Messaging. Gebruikershandleiding voor Subscriber Options"

Transcriptie

1 Avaya Modular Messaging Versie 1.1 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options NL Editie 2 Oktober 2003

2 2003, Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in de Verenigde Staten. Opmerking Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van dit boek volledig en nauwkeurig is bij het ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden. Avaya-website U vindt de website van Avaya op het volgende adres: Gespreksfraude voorkomen Gespreksfraude is het ongeoorloofd gebruik van uw telecommunicatiesysteem door onbevoegden (zoals personen die niet tot het eigen personeel behoren, vertegenwoordigers, aannemers of personen die werk uitvoeren in opdracht van uw bedrijf). Houd er rekening mee dat gespreksfraude nooit volledig kan worden uitgesloten en dat een dergelijke vorm van fraude tot aanzienlijke extra kosten kan leiden. Fraudebestrijding door Avaya Als u denkt dat u het slachtoffer bent geworden van gespreksfraude en u hebt technische bijstand nodig, belt u dan naar de speciaal hiervoor opgerichte hotline: Beveiliging van telecommunicatie Beveiliging van spraak-, data- en/of videocommunicatie bestaat uit het voorkomen van elk ongeoorloofd gebruik van de telecommunicatieapparatuur van uw bedrijf. Met de telecommunicatieapparatuur van uw bedrijf wordt zowel dit Avayaproduct bedoeld als alle overige apparatuur voor spraak, data en video die via dit Avaya-product kan worden gebruikt (alle aangesloten of verbonden apparatuur). Met externe partij worden personen bedoeld die geen eigen personeel zijn, vertegenwoordigers, aannemers of personen die werken in opdracht van uw bedrijf. Kwaadwillenden kunnen alle mogelijke personen zijn, dus ook personen die in normale omstandigheden wel het recht hebben om van het systeem gebruik te maken, maar die dat in andere situaties willen doen met minder goede bedoelingen. Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan via synchrone (multiplexing op basis van tijd en/of via circuits) of asynchrone (op basis van tekens, berichten of pakketten) apparatuur of interfaces verlopen, met de volgende bedoelingen: gebruik (met het oog op de speciale mogelijkheden van de betrokken apparatuur); diefstal (van bijvoorbeeld intellectuele eigendom of financiële middelen of door gebruik van dure nummers); afluisteren (schending van de privacy van anderen); kattenkwaad (vervelend, maar schijnbaar onschuldig gebruik); toebrengen van schade (zoals schadelijk gebruik, verlies of wijziging van gegevens, ongeacht motief of bedoeling). Houd er rekening mee dat er risico s verbonden kunnen zijn aan ongeoorloofd gebruik van uw systeem en/of de daarop aangesloten apparatuur. U moet ook weten dat ongeoorloofd gebruik uw bedrijf in diverse opzichten schade kan berokkenen, bijvoorbeeld door schending van de privacy van mensen en gegevens, door verlies van intellectuele eigendommen, materiële activa of financiële middelen, of door het moeten maken van arbeidskosten en/of juridische kosten. Ter voorkoming van ongeoorloofd gebruik van uw telecommunicatieapparatuur moeten u en uw collega s de volgende zaken zorgvuldig programmeren en configureren: de door Avaya geleverde telecommunicatiesystemen met de bijbehorende interfaces; de door Avaya geleverde software met de onderliggende hardware- en softwareplatforms en interfaces; alle overige apparatuur die met uw Avaya-producten in verbinding staat. Industry Canada (IC) Interference Information Dit digitale apparaat overschrijdt de Klasse-A-limieten voor radiofrequente ruisemissies niet, die in de bepalingen voor radiointerferentie van Industry Canada uiteengezet zijn. Le présent appareil numérique n émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe A préscrites dans le réglement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada. Handelsmerken Alle met en aangeduide handelsmerken zijn respectievelijk wettig gedeponeerde en gewone handelsmerken van Avaya Inc. Alle overige handelsmerken behoren toe aan de desbetreffende houders. Bestelinformatie Neem contact op met: Avaya Publications Center Tel ; Tel. internat Fax ; Fax internat Schrijf naar: GlobalWare Solutions 200 Ward Hill Avenue Haverhill, MA USA Attn: Avaya Account Management Zie voor meer documentatie: Modular Messaging-documentatie in het Voorwoord. Producten bestellen Ga naar als u meer wilt weten over de producten van Avaya of als u een bestelling wilt plaatsen. Verklaring van overeenstemming (Europese Unie) Het op de apparatuur aangebrachte keurmerk CE wil zeggen dat de apparatuur voldoet aan de volgende richtlijnen van de Europese Unie: Richtlijn 89/336/EEG betreffende elektromagnetische compatibiliteit Richtlijn 73/23/EEG betreffende laagspanning Neem voor meer informatie over de conformiteit contact op met uw lokale distributeur. Garantie Avaya Inc. geeft een beperkte garantie op dit product. Raadpleeg uw verkoopovereenkomst voor de precieze garantievoorwaarden. Voor de standaardgarantie van Avaya en informatie over de ondersteuning die u bij dit product kunt krijgen gedurende de garantieperiode, kunt u terecht op de volgende website: <http://www.avaya.com/support>. Uw verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de telecommunicatie van uw bedrijf De eindverantwoordelijkheid voor de beveiliging van zowel dit systeem als de daarmee verbonden apparatuur ligt bij u als systeembeheerder, uw collega s en uw managers. Informeer u daarom goed en raadpleeg onder meer de volgende zaken en personen: installatiedocumenten; documenten voor systeembeheer; beveiligingsdocumenten; beveiligingstools (zowel hardware als software); alle informatie waarover u en uw collega s gezamenlijk beschikken; beveiligingsexperts op het gebied van telecommunicatie.

3 Inhoud Voorwoord Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Subscriber Options installeren Inleiding Voordat u begint Hardware- en softwarevereisten Subscriber Options installeren Subscriber Options verwijderen Inleiding tot Subscriber Options Overzicht Wat is Avaya Modular Messaging? Wat doet Avaya Modular Messaging? Subscriber Options Subscriber Options Aan de slag Subscriber Options openen en sluiten Wachtwoorden Werken met Modular Messaging aan uw bureau Begroetingen inspreken Taal selecteren Gepersonaliseerde gespreksafhandeling instellen Begroeting bij langdurige afwezigheid in-/uitschakelen Gespreksafhandeling negeren Gesprekken filteren Een begroeting kiezen voor wanneer het toestel in gesprek is Een begroeting kiezen voor wanneer het toestel niet wordt aangenomen Een intercomoproep gebruiken wanneer een toestel niet wordt aangenomen Oktober NL, Editie 2 iii

4 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Begroetingen inspreken aan uw bureau Begroetingen inspreken: tips De ingesproken naam opnemen De persoonlijke begroeting inspreken De begroeting Blijft u even aan de lijn inspreken Afwijkende begroetingen inspreken De begroeting bij langdurige afwezigheid inspreken Werken met Modular Messaging via de telefonische gebruikersinterface Alle berichten in uw postbus sorteren Standaardfaxnummer voor het afdrukken van faxberichten opgeven Berichten verwijderen bij het afsluiten van de telefonische gebruikersinterface De taal van de prompts voor uw postbus wijzigen Regels instellen Find Me-regels Call Me-regels Regels voor Melding geven Regels voor Kennisgeving wachtende berichten Find Me-regels instellen Call Me-regels instellen Regels voor Melding geven instellen Regels voor Kennisgeving wachtende berichten instellen Roosters maken Telefoonlijsten instellen Verklarende woordenlijst Index iv NL, Editie 2 Oktober 2003

5 Voorwoord Overzicht In deze handleiding wordt beschreven hoe u Modular Messaging Subscriber Options kunt instellen en gebruiken vanaf uw pc. Tevens wordt uitgelegd hoe u Subscriber Options kunt aanpassen aan uw specifieke situatie. Doelgroep Deze handleiding is geschreven voor gebruikers van de clientsoftware voor het Avaya Modular Messaging-systeem. Overzicht van de hoofdstukken Deze handleiding bevat de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk Hoofdstuk 1, Subscriber Options installeren Hoofdstuk 2, Inleiding tot Subscriber Options Hoofdstuk 3, Subscriber Options Inhoud Geeft een beschrijving van de installatie van Subscriber Options op uw computer. Geeft een introductie van Avaya Modular Messaging Subscriber Options. Geeft een beschrijving van het instellen van Subscriber Options, het inspreken van begroetingen en het definiëren van uw eigen Subscriber Options-omgeving NL Editie 2 v

6 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Modular Messaging-documentatie Voor meer informatie over Modular Messaging raadpleegt u de volgende documentatie op de Avaya Modular Messaging Documentation CD-ROM, :! Avaya Modular Messaging Client Access to a Subscriber Mailbox, In dit document vindt u informatie over het instellen van en werken met Modular Messaging-postbussen via een POP3- en IMAP4-interface en een gewone client.! Avaya Modular Messaging On-linehandleiding voor de telefonische gebruikersinterface In dit document vindt u informatie over het gebruik van de telefonische gebruikersinterface van Modular Messaging.! Avaya Modular Messaging in het kort, NL In dit document vindt u beknopte informatie over het gebruik van Modular Messaging via de telefonische gebruikersinterface.! Avaya Modular Messaging Gebruikershandleiding voor de client-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook In dit document vindt u informatie over het installeren en instellen van en het werken met de Avaya Modular Messaging-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook. vi Editie NL

7 Voorwoord Conventies In deze handleiding zijn de volgende conventies gebruikt: Conventie Woord Begint Met Hoofdletter cursief vet TOETS+ TOETS Beschrijving Namen van toepassingen, programma s, menu-items en dialoogvelden beginnen met een hoofdletter. Bijvoorbeeld het dialoogveld Taal wijzigen. Titels van documenten worden cursief weergegeven. Bijvoorbeeld Avaya Modular Messaging Client Toegang tot de postbussen van de gebruikers Namen van velden, knoppen en menu-items worden vetgedrukt weergegeven. Bijvoorbeeld: Klik op Volgende om door te gaan met de installatie. Toetscombinaties waarbij u een toets ingedrukt houdt en vervolgens op een andere toets drukt. Bijvoorbeeld: Druk op Ctrl + Pijl omlaag NL vii

8 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options viii Editie NL

9 1 Subscriber Options installeren Inleiding Voor het installeren van Subscriber Options hoeft u alleen het installatieprogramma uit te voeren en aan te geven waar de bestanden moeten worden opgeslagen. De rest wordt automatisch voor u verzorgd. Het installatieprogramma installeert de volgende onderdelen op uw computer:! Avaya Modular Messaging Voice Form! Avaya Modular Messaging Voice Recorder! Avaya Modular Messaging Subscriber Options Belangrijk: Als Microsoft Outlook uw standaard- programma is, zie dan de Gebruikershandleiding voor de clientinvoegtoepassing voor Microsoft Outlook voor de precieze installatie-instructies voor Subscriber Options. Voordat u begint Belangrijk: Zorg ervoor dat u eerst een eventueel aanwezige Avaya Messaging-client verwijdert, voordat u met deze installatie begint. Als u de installatie uitvoert zonder eerst de bestaande client te verwijderen, wordt met dit installatiepakket alleen uw bestaande clientsoftware opgewaardeerd NL Editie 2 1-1

10 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options U moet u afmelden bij uw programma voordat u begint met de installatie. Om het onderdeel Spraakweergave van de Avaya Modular Messaging-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook te kunnen gebruiken, moet u het volgende doen: 1. Klik op Start > Instellingen > Configuratiescherm. 2. Dubbelklik op het onderdeel Geluid en multimedia. 3. Klik op het tabblad Audio. 4. Controleer of onder Opnemen het selectievakje Alleen voorkeursapparaten gebruiken is ingeschakeld. Als dit selectievakje is ingeschakeld, schakelt u het uit. 1-2 Editie NL

11 Subscriber Options installeren Rechten instellen Vereiste rechten voor Windows 2000-clients Uw Windows 2000-client moet zich aanmelden bij het domein waartoe de Avaya Modular Messaging-voiceserver behoort of bij een domein dat een vertrouwensrelatie heeft met het domein waartoe de voiceserver behoort. U moet over lokale beheerdersrechten beschikken voor de pc waarop u Subscriber Options installeert. Als uw Windows-client momenteel niet wordt aangemeld bij het juiste domein, gaat u als volgt te werk: 1. Ga naar het bureaublad, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen. 2. Klik op het tabblad Netwerkidentificatie. 3. Klik op Netwerkidentificatie. 4. Gebruik de Wizard Netwerkidentificatie om de naam van het betreffende Windows-domein in te voeren. U wordt tevens gevraagd een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord in te voeren. Vereiste rechten voor XP-clients Meld u aan bij het Windows-domein waartoe de Messaging Application Server van Avaya Modular Messaging behoort. U moet over lokale beheerdersrechten beschikken voor de pc waarop u Subscriber Options installeert NL Editie 2 1-3

12 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Hardware- en softwarevereisten In dit deel worden de minimale vereisten beschreven voor de clienthardware en -software. Besturingssysteem! Microsoft Windows 2000 (Service Pack 3)! Microsoft Windows XP Hardware! Processorsnelheid: standaardaanbevelingen van Microsoft! 128 MB RAM! 50 MB vrije ruimte op de vaste schijf (minimaal) 1-4 Editie NL

13 Subscriber Options installeren Subscriber Options installeren Het installatieprogramma van Subscriber Options hoort bij de communicatieserver. U vindt het installatieprogramma van Subscriber Options in de map Client van de Modular Messaging-cd-rom. Voor meer informatie neemt u contact op met uw systeembeheerder. Clientsoftware installeren 1. Open Windows Verkenner. 2. Selecteer het station en de map Client in de map Modular Messaging op uw netwerk of de cd-rom waarop het installatieprogramma is opgeslagen. 3. Dubbelklik op Install.exe. Het dialoogvenster Installation Options (Installatieopties) wordt weergegeven. 4. Vul in dit dialoogvenster de volgende velden in:! Select Message Server type (Selecteer type berichtenserver): Selecteer hier de gewenste optie voor de berichtenserver. Selecteer bijvoorbeeld Avaya MSS om aan te geven dat uw berichtenserver een Modular Messaging Message Storage Server (MSS) is. Opmerking: De Avaya Modular Messaging-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook ondersteunt twee Message Storage Servers: Microsoft Exchange en de Avaya Modular Messaging Message Storage Server (MSS). Vraag de systeembeheerder om meer informatie over de Message Storage Server van uw bedrijf.! Select the destination folder (Selecteer de doelmap): Geef hier het pad op waar de installatiebestanden moeten worden opgeslagen. Het standaardpad is C:\Program Files\Avaya Modular Messaging\. Als u een ander pad wilt opgeven, klikt u op het gewenste pad. en selecteert u 5. Klik op OK. Het dialoogvenster Choose Setup Language (Taal kiezen) wordt weergegeven NL Editie 2 1-5

14 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options 6. Selecteer de taal waarin Avaya Modular Messaging Subscriber Options, Avaya Modular Messaging Voice Form en Avaya Modular Messaging Voice Recorder moeten worden weergegeven. Opmerking: Als u een andere taal kiest dan de taal die op uw systeem is geïnstalleerd, is het mogelijk dat een aantal knoppen en dialoogvensters in de systeemtaal wordt weergegeven, in plaats van in de door u geselecteerde taal. 7. Klik op OK. Het dialoogvenster Welcome (Welkom) wordt weergegeven. 8. Lees de informatie in dit dialoogvenster en klik op een van de volgende knoppen:! Volgende om door te gaan met de installatie;! Annuleren om de installatie af te breken. 9. In het dialoogvenster Customer Information (Klantgegevens) typt u uw gebruikersnaam en de naam van uw bedrijf. 10. Klik op een van de volgende knoppen:! Volgende om door te gaan met de installatie;! Terug om terug te gaan naar het vorige dialoogvenster;! Annuleren om de installatie af te breken. 11. Klik in het dialoogvenster Gereed om het programma te installeren op een van de volgende knoppen:! Install om door te gaan met de installatie;! Terug om terug te gaan naar het vorige dialoogvenster;! Annuleren om de installatie af te breken. Als de installatie is voltooid, wordt het dialoogvenster InstallShield Wizard Completed (InstallShield Wizard voltooid) weergegeven. 12. Klik op Voltooien om het installatieprogramma te voltooien. 13. Wanneer u hierom wordt gevraagd, start u de computer opnieuw op. Hiermee is de installatie van Modular Messaging Subscriber Options op uw computer voltooid. 1-6 Editie NL

15 Subscriber Options installeren Subscriber Options verwijderen Verwijder Subscriber Options voorgoed van uw computer aan de hand van de volgende instructies. Zo verwijdert u Subscriber Options: 1. Sluit uw programma. 2. Klik op Start > Instellingen > Configuratiescherm en dubbelklik op Software. 3. Selecteer MM Client en klik op Verwijderen. 4. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd of u de client wilt verwijderen. Het systeem zorgt ervoor dat Subscriber Options van de pc wordt verwijderd. 5. Wanneer u hierom wordt gevraagd, start u de computer opnieuw op NL Editie 2 1-7

16 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options 1-8 Editie NL

17 2 Inleiding tot Subscriber Options Overzicht In deze handleiding wordt beschreven hoe u Modular Messaging Subscriber Options kunt gebruiken vanaf uw pc. Voor informatie over het installeren van Subscriber Options op uw computer: zie Hoofdstuk 1, Subscriber Options installeren. Voor informatie over het werken met en instellen van Subscriber Options: zie Hoofdstuk 3, Subscriber Options. Voor informatie over het werken met de telefonische gebruikersinterface van Avaya Modular Messaging: zie Avaya Modular Messaging On-linehandleiding voor de telefonische gebruikersinterface en Modular Messaging in het kort. Voor informatie over het installeren van de Modular Messaginginvoegtoepassing voor Microsoft Outlook: zie Gebruikershandleiding voor de Avaya Modular Messaging-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook. Deze documenten vindt u op de installatie-cd-rom van de software. Uw systeembeheerder kan u deze informatie bezorgen NL Editie 2 2-1

18 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Wat is Avaya Modular Messaging? Avaya Modular Messaging bewaart voic - (spraak-), - en faxberichten op één locatie. Voic - en faxberichten worden op dezelfde manier verwerkt als een bericht. Dit betekent dat u al deze berichten op min of meer dezelfde manier kunt verzenden, opvragen, beantwoorden en doorsturen. U kunt ze natuurlijk ook bewaren in uw persoonlijke mappen. Berichtkoppen geven het type bericht (spraak, of fax), de afzender en het onderwerp van het bericht aan, zodat u de juiste berichten snel kunt selecteren en verwerken. Ook via de telefoon heeft u toegang tot uw Avaya Modular Messagingberichten. Wanneer u niet op kantoor bent, kunt u gewoon naar uw postbus bellen via de telefonische gebruikersinterface en zo controleren of er (nieuwe) berichten zijn. U kunt uw spraak- en berichten beluisteren, maar het is ook mogelijk om fax- en berichten te laten afdrukken. De Text-to-Speech-functie van Modular Messaging zet - en faxberichten om in spraak, zodat u deze berichten net zo gemakkelijk kunt beluisteren als een voic bericht. Ook wanneer er faxberichten voor u zijn, krijgt u een melding te horen. Wat doet Avaya Modular Messaging? Avaya Modular Messaging wordt geïntegreerd in uw programma en maakt het mogelijk om voic - en berichten te verzenden, door te sturen, te beantwoorden en te beluisteren met de pc of telefoon. U kunt een programma op basis van POP3 of IMAP4 gebruiken, maar POP3-programma s worden niet aangeraden. Subscriber Options maakt deel uit van de Avaya Modular Messaginginvoegtoepassing voor Microsoft Outlook. Bij de installatie van de Avaya Modular Messaging-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook worden de volgende componenten op uw computer geïnstalleerd:! Modular Messaging Voice Form! Modular Messaging Voice Recorder! Modular Messaging MAPI Service Providers! Modular Messaging Subscriber Options Zie voor meer informatie over Modular Messaging Voice Form, Modular Messaging Voice Recorder en Modular Messaging MAPI Service Providers de Gebruikershandleiding voor de Avaya Modular Messaging-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook. 2-2 Editie NL

19 Inleiding tot Subscriber Options Met Subscriber Options kunt u Modular Messaging zo instellen dat het volgende mogelijk wordt:! Inkomende berichten filteren! U laten waarschuwen wanneer een bericht in uw postbus arriveert! U laten waarschuwen wanneer een nieuw spraak-, - of faxbericht arriveert dat voldoet aan bepaalde voorwaarden die u zelf hebt vastgelegd met de speciale Modular Messaging-regels! Onbeantwoorde gesprekken omleiden naar een andere locatie, die bovendien kan verschillen afhankelijk van het moment van de dag! Verschillende begroetingen laten afspelen als uw telefoon niet wordt opgenomen of bezet is Via de telefoon kunt u met Modular Messaging het volgende doen:! Spraakberichten (voic berichten) verzenden, doorsturen, beantwoorden en beluisteren! berichten en het onderwerp van faxberichten laten voorlezen met Text-to-Speech! berichten beantwoorden of er commentaar aan toevoegen in de vorm van een spraakbericht! - en faxberichten naar een printer sturen NL Editie 2 2-3

20 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Subscriber Options Bij de installatie van Modular Messaging legt de systeembeheerder de standaardinstellingen vast voor de afhandeling van inkomende gesprekken en berichten, zoals de begroeting die externe bellers te horen krijgen wanneer uw lijn in gesprek is of niet wordt aangenomen. Deze instellingen worden bij uw postbus opgeslagen. Met Subscriber Options kunt u deze standaardinstellingen voor uw postbus wijzigen. Subscriber Options openen U kunt Subscriber Options openen via het menu Start van Windows. Klik op: 1. Start 2. Programma s 3. Avaya Modular Messaging 4. Subscriber Options Er wordt een venster met eigenschappen van de Gebruiker van Modular Messaging Software weergegeven. Opmerking: Als u Microsoft Outlook gebruikt, kunt u Subscriber Options ook openen vanuit Microsoft Outlook. Klik in Microsoft Outlook op Extra > Opties en klik op het tabblad Voic . Zie Subscriber Options openen en sluiten op pagina 3-2 voor meer informatie. Werken met Subscriber Options Zie Gepersonaliseerde gespreksafhandeling instellen op pagina 3-10 voor meer informatie over het gebruik van Subscriber Options voor de volgende zaken:! Gespreksafhandeling negeren! Gesprekken filteren! Een begroeting kiezen voor wanneer het toestel in gesprek is! Een begroeting kiezen voor wanneer het toestel niet wordt aangenomen! Een intercomoproep gebruiken wanneer het toestel niet wordt aangenomen 2-4 Editie NL

21 Inleiding tot Subscriber Options Zie Begroetingen inspreken aan uw bureau op pagina 3-21 voor meer informatie over het gebruik van Subscriber Options voor de volgende zaken:! Een ingesproken naam opnemen (voor- en achternaam)! Een persoonlijke begroeting inspreken! De begroeting Blijft u even aan de lijn inspreken (deze begroeting laat de bellers weten met welk toestel ze worden doorverbonden)! Afwijkende begroetingen inspreken! Een begroeting bij langdurige afwezigheid inspreken (deze begroeting laat de bellers weten dat u niet op kantoor bent) Zie Werken met Modular Messaging via de telefonische gebruikersinterface op pagina 3-33 voor meer informatie over het gebruik van Subscriber Options voor de volgende zaken:! Alle berichten in uw Postvak IN sorteren! Standaardfaxnummer voor het afdrukken van faxberichten opgeven! Berichten verwijderen bij afsluiten! De taal van de prompts voor uw postbus wijzigen! Regels voor de postbus maken, zodat u wordt gewaarschuwd wanneer er nieuwe berichten zijn Zie Regels instellen op pagina 3-38 voor meer informatie over het gebruik van Subscriber Options voor het creëren van regels voor:! Find Me, waarmee u onbeantwoorde gesprekken kunt laten doorsturen naar een lijst met telefoonnummers.! Call Me, waarmee u zich kunt laten bellen op een opgegeven telefoonnummer wanneer u een bericht ontvangt dat aan bepaalde criteria voldoet.! Melding geven, waarmee u zich op de hoogte kunt laten brengen van nieuwe berichten in uw postbus.! Kennisgeving wachtende berichten, waarmee u zich op de hoogte kunt laten brengen wanneer er berichten in uw postbus zijn aangekomen die aan bepaalde criteria voldoen NL Editie 2 2-5

22 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options 2-6 Editie NL

23 3 Subscriber Options Aan de slag Bij de installatie van Avaya Modular Messaging legt de systeembeheerder de standaardinstellingen vast voor de afhandeling van inkomende gesprekken en berichten, zoals de begroeting die externe bellers te horen krijgen wanneer uw toestel in gesprek is of niet wordt aangenomen. Deze instellingen worden bij uw postbus opgeslagen. Met Subscriber Options kunt u deze standaardinstellingen voor uw postbus wijzigen. Subscriber Options openen en sluiten Zie Subscriber Options openen en sluiten op pagina 3-2. Wachtwoorden wijzigen Het gebruik van wachtwoorden is een beveiligingsmaatregel die moet voorkomen dat onbevoegde bellers via de telefonische gebruikersinterface toegang krijgen tot uw postbus. Het is belangrijk dat u een wachtwoord instelt aan de hand van de gegeven instructies. Zie Uw wachtwoord wijzigen op pagina 3-5 Werken met Modular Messaging aan uw bureau Met Modular Messaging kunt u een bericht inspreken met behulp van de telefoon of de multimediaonderdelen van uw pc. Zie Werken met Modular Messaging aan uw bureau op pagina NL Editie 2 3-1

24 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Subscriber Options openen en sluiten Zo opent u Subscriber Options: 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:! Klik in Microsoft Outlook op Extra > Opties en selecteer het tabblad Voic .! Klik op Start > Instellingen > Configuratiescherm en dubbelklik op Modular Messaging Software. Opmerking: Voor Windows XP: klik op Start > Instellingen > Configuratiescherm en dubbelklik op Gebruikersaccounts gevolgd door Modular Messaging.! Klik op Start > Programma s > Avaya Modular Messaging en selecteer Subscriber Options. 2. Vul in het dialoogvenster Aanmelding gebruiker de volgende velden in.! Postbus: Typ het nummer van uw postbus.! Wachtwoord: Typ het numerieke wachtwoord van uw postbus. Zie Regels voor het gebruik van wachtwoorden op pagina 3-4 voor meer informatie over wachtwoorden.! Message Application Server: Typ de naam of het IP-adres van de Messaging Application Server. Uw systeembeheerder kan u deze informatie bezorgen. U kunt ook op Bladeren klikken om de server te zoeken. Opmerking: De eerste keer dat u zich aanmeldt bij Subscriber Options, moet u het standaardwachtwoord invoeren dat door de systeembeheerder is bepaald. Bij de eerste aanmelding wordt u gevraagd uw wachtwoord te wijzigen. Stap 1: Typ het standaardwachtwoord in het veld Oud wachtwoord. Stap 2: Typ een numeriek wachtwoord in het veld Nieuw wachtwoord. Stap 3: Typ het nieuwe wachtwoord nog een keer, maar nu in het veld Bevestiging. 3-2 Editie NL

25 Subscriber Options 3. Klik op OK. Er wordt een venster met eigenschappen van de Gebruiker van Modular Messaging weergegeven. Zo sluit u het dialoogvenster Subscriber Options U kunt Subscriber Options sluiten door te klikken op:! OK om de doorgevoerde wijzigingen te aanvaarden! Annuleren om de wijzigingen toch niet door te voeren NL Editie 2 3-3

26 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Wachtwoorden Regels voor het gebruik van wachtwoorden Zie Wachtwoorden op pagina 3-4 Uw wachtwoord wijzigen U moet het wachtwoord van uw postbus regelmatig wijzigen. U kunt dit op elk gewenst moment doen. Zie Uw wachtwoord wijzigen op pagina 3-5. Wachtwoorden Het gebruik van wachtwoorden is een beveiligingsmaatregel die moet voorkomen dat onbevoegde bellers via de telefonische gebruikersinterface toegang krijgen tot uw postbus. Als u geen wachtwoord gebruikt, kan een onbevoegde beller zomaar bij uw spraak-, - en faxberichten. Afhankelijk van de manier waarop de systeembeheerder Modular Messaging heeft ingesteld, kunt u worden gevraagd uw wachtwoord regelmatig te wijzigen. Als u hier niet om wordt gevraagd, dan raden wij u aan uw wachtwoord toch regelmatig aan te passen. U kunt uw wachtwoord op ieder gewenst moment wijzigen met de telefonische gebruikersinterface of Subscriber Options. Opmerking: Zorg ervoor dat u het standaardwachtwoord van de systeembeheerder hebt gekregen, wanneer u met Subscriber Options of via de telefonische gebruikersinterface voor de eerste keer uw postbus wilt gebruiken. Regels voor het gebruik van wachtwoorden! Het wachtwoord moet numeriek zijn.! Het eerste cijfer van het wachtwoord mag geen nul zijn.! Het wachtwoord mag niet gelijk zijn aan het postbusnummer.! Het wachtwoord mag geen opeenvolgende cijfers bevatten (oplopend of aflopend). Wachtwoorden als , 9876, en 2109 worden dus geweigerd.! Het wachtwoord moet uit verschillende tekens bestaan. Wachtwoorden als en 9999 worden geweigerd.! De systeembeheerder bepaalt de minimumlengte van het wachtwoord. Als u een wachtwoord invoert dat korter is dan het minimaal vereiste aantal cijfers, krijgt u een foutmelding en wordt u gevraagd opnieuw te beginnen. Het wachtwoord kan maximaal 15 tekens lang zijn. 3-4 Editie NL

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Februari 2007 2007, Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Opmerking Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Januari 2006 2006 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Opmerking Hoewel zoveel mogelijk in het werk is gesteld om

Nadere informatie

NUPOINT UNIFIED MESSAGING

NUPOINT UNIFIED MESSAGING MITEL NUPOINT UNIFIED MESSAGING GEBRUIKERSHANDLEIDING VERSIE 7.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt

Nadere informatie

NuPoint Unified Messaging

NuPoint Unified Messaging MITEL NuPoint Unified Messaging Gebruikershandleiding Release 5.0 SP1 KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL

Nadere informatie

4602 SIP-telefoon Gebruikershandleiding voor SIP versie 1.1

4602 SIP-telefoon Gebruikershandleiding voor SIP versie 1.1 4602 SIP-telefoon Gebruikershandleiding voor SIP versie 1.1 16-300035NL Versie 1.1 September 2004 Copyright 2004, Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden Kennisgeving Er is veel moeite gedaan om ervoor te

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Model Voice Processing systeem KX-TVM50/KX-TVM200 ACD-Berichtenserver Model KX-NCV200 Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van een Panasonic-product. Lees eerst deze handleiding voordat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5

Gebruikershandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5 Eerste publicatie: 14 augustus 2013 Laatste wijziging: 3 oktober 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000

Nadere informatie

4620SW/4621SW SIP IP-telefoon Release 2.2 Gebruikershandleiding

4620SW/4621SW SIP IP-telefoon Release 2.2 Gebruikershandleiding 4620SW/4621SW SIP IP-telefoon Release 2.2 Gebruikershandleiding 16-300474NL Uitgave 2.2 Augustus 2005 Copyright 2005, Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden Kennisgeving Er is veel moeite gedaan om ervoor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton Password Manager Gebruikershandleiding De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een gebruiksrechtovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens

Nadere informatie

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing . Opera 2020 IP 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 4 1.2 Opera 2020 IP overview... 4 1.3 Display... 5 1.4 Navigatietoetsen... 5 1.5 De labels van het Opera 2020 IP...

Nadere informatie

4610SW IP-telefoon Versie 2.2 Gebruikershandleiding

4610SW IP-telefoon Versie 2.2 Gebruikershandleiding 4610SW IP-telefoon Versie 2.2 Gebruikershandleiding 555-233-784NL Versie 2.2 april 2005 Copyright 2005, Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden Kennisgeving Er is veel moeite gedaan om ervoor te zorgen dat

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage... 44 Toetscombinaties op het toestel... 44 Ondersteunde browsers... 45

Inhoudsopgave. Bijlage... 44 Toetscombinaties op het toestel... 44 Ondersteunde browsers... 45 T300 PRO T300 PRO nl / nl / A31008-M2212-R101-1x-5419 / userivz.fm / 12.11.2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gigaset T500 PRO / Gigaset 300 PRO - Overzicht..................... 3 De gebruikersinterface............................................

Nadere informatie

KX-TVP50. Bedieningshandleiding. Voice Processing Systeem. Modelnr.

KX-TVP50. Bedieningshandleiding. Voice Processing Systeem. Modelnr. Voice Processing Systeem Bedieningshandleiding VOICE PROCESSING SYSTEM KX-TVP50 POWER Modelnr. KX-TVP50 Lees s.v.p. deze handleiding voordat u het systeem gaat gebruiken en bewaar deze handleiding. Inleiding

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Microsoft Office 365, de juiste keuze! 3. Even aanmelden en dan aan de slag! Office 20xx en Office 365 8. Overal e-mail 14. Lync 2010 22.

Microsoft Office 365, de juiste keuze! 3. Even aanmelden en dan aan de slag! Office 20xx en Office 365 8. Overal e-mail 14. Lync 2010 22. Startersgids. Inhoud Microsoft Office 365, de juiste keuze! 3 Even aanmelden en dan aan de slag! Office 20xx en Office 365 8 Overal e-mail 14 Lync 2010 22 Beheer 28 Extra functionaliteiten 36 Overal werken

Nadere informatie

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Handleiding Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.05.20 Copyright 2010 Acronis Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 HIP Toolbar Gebruikershandleiding Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Introductie... 4 2.1 Optimale controle... 4 2.2 Mobiliteit... 5 3 Installatie... 6 3.1 Systeemvereisten...

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING. Cisco Small Business. SPA 300 Series IP-telefoons Modellen 301 en 303

GEBRUIKERS HANDLEIDING. Cisco Small Business. SPA 300 Series IP-telefoons Modellen 301 en 303 GEBRUIKERS HANDLEIDING Cisco Small Business SPA 300 Series IP-telefoons Modellen 301 en 303 Juni 2010 Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of zijn partners in de VS en

Nadere informatie

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012331 Ver. E 1 / 38 Copyright Copyright 2013, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

AVG AntiVirus 2015. Gebruikershandleiding. Documentrevisie 2015.03 (10/24/2014)

AVG AntiVirus 2015. Gebruikershandleiding. Documentrevisie 2015.03 (10/24/2014) AVG AntiVirus 2015 Gebruikershandleiding Documentrevisie 2015.03 (10/24/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Alle rechten voorbehouden. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve

Nadere informatie

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel /

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel / inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 9 Een gescheiden netwerk 10 Zakelijk xdsl van Belcentrale 10 De firewall instellen 11 bellen en gebeld worden / 11 Aanmelden

Nadere informatie

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel /

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel / inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 9 Een gescheiden netwerk 10 Zakelijk xdsl van Belcentrale 10 De firewall instellen 11 bellen en gebeld worden / 11 Aanmelden

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

VOIP Desktop Toolbar handleiding. Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77

VOIP Desktop Toolbar handleiding. Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77 VOIP Desktop Toolbar handleiding Industrieweg 99c 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE 2 2 INTRODUCTIE 4 2.1 Optimale controle 4 2.2 Mobiliteit 5 3 INSTALLATIE 6 3.1 Systeemvereisten 6 3.2 Nieuwe installatie

Nadere informatie

Dragon NaturallySpeaking. Versie 11 Gebruikershandleiding iding

Dragon NaturallySpeaking. Versie 11 Gebruikershandleiding iding Dragon NaturallySpeaking Versie 11 Gebruikershandleiding iding Versie 11, de edities Professional, Premium en Home. Nuance Communications, Inc. heeft mogelijk octrooi of uitstaande octrooiaanvragen voor

Nadere informatie

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0 MITEL 5540 IP Console Gebruikershandleiding Versie 1.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor geen

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie