Avaya Modular Messaging. Gebruikershandleiding voor Subscriber Options

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Avaya Modular Messaging. Gebruikershandleiding voor Subscriber Options"

Transcriptie

1 Avaya Modular Messaging Versie 1.1 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options NL Editie 2 Oktober 2003

2 2003, Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in de Verenigde Staten. Opmerking Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van dit boek volledig en nauwkeurig is bij het ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden. Avaya-website U vindt de website van Avaya op het volgende adres: Gespreksfraude voorkomen Gespreksfraude is het ongeoorloofd gebruik van uw telecommunicatiesysteem door onbevoegden (zoals personen die niet tot het eigen personeel behoren, vertegenwoordigers, aannemers of personen die werk uitvoeren in opdracht van uw bedrijf). Houd er rekening mee dat gespreksfraude nooit volledig kan worden uitgesloten en dat een dergelijke vorm van fraude tot aanzienlijke extra kosten kan leiden. Fraudebestrijding door Avaya Als u denkt dat u het slachtoffer bent geworden van gespreksfraude en u hebt technische bijstand nodig, belt u dan naar de speciaal hiervoor opgerichte hotline: Beveiliging van telecommunicatie Beveiliging van spraak-, data- en/of videocommunicatie bestaat uit het voorkomen van elk ongeoorloofd gebruik van de telecommunicatieapparatuur van uw bedrijf. Met de telecommunicatieapparatuur van uw bedrijf wordt zowel dit Avayaproduct bedoeld als alle overige apparatuur voor spraak, data en video die via dit Avaya-product kan worden gebruikt (alle aangesloten of verbonden apparatuur). Met externe partij worden personen bedoeld die geen eigen personeel zijn, vertegenwoordigers, aannemers of personen die werken in opdracht van uw bedrijf. Kwaadwillenden kunnen alle mogelijke personen zijn, dus ook personen die in normale omstandigheden wel het recht hebben om van het systeem gebruik te maken, maar die dat in andere situaties willen doen met minder goede bedoelingen. Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan via synchrone (multiplexing op basis van tijd en/of via circuits) of asynchrone (op basis van tekens, berichten of pakketten) apparatuur of interfaces verlopen, met de volgende bedoelingen: gebruik (met het oog op de speciale mogelijkheden van de betrokken apparatuur); diefstal (van bijvoorbeeld intellectuele eigendom of financiële middelen of door gebruik van dure nummers); afluisteren (schending van de privacy van anderen); kattenkwaad (vervelend, maar schijnbaar onschuldig gebruik); toebrengen van schade (zoals schadelijk gebruik, verlies of wijziging van gegevens, ongeacht motief of bedoeling). Houd er rekening mee dat er risico s verbonden kunnen zijn aan ongeoorloofd gebruik van uw systeem en/of de daarop aangesloten apparatuur. U moet ook weten dat ongeoorloofd gebruik uw bedrijf in diverse opzichten schade kan berokkenen, bijvoorbeeld door schending van de privacy van mensen en gegevens, door verlies van intellectuele eigendommen, materiële activa of financiële middelen, of door het moeten maken van arbeidskosten en/of juridische kosten. Ter voorkoming van ongeoorloofd gebruik van uw telecommunicatieapparatuur moeten u en uw collega s de volgende zaken zorgvuldig programmeren en configureren: de door Avaya geleverde telecommunicatiesystemen met de bijbehorende interfaces; de door Avaya geleverde software met de onderliggende hardware- en softwareplatforms en interfaces; alle overige apparatuur die met uw Avaya-producten in verbinding staat. Industry Canada (IC) Interference Information Dit digitale apparaat overschrijdt de Klasse-A-limieten voor radiofrequente ruisemissies niet, die in de bepalingen voor radiointerferentie van Industry Canada uiteengezet zijn. Le présent appareil numérique n émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe A préscrites dans le réglement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada. Handelsmerken Alle met en aangeduide handelsmerken zijn respectievelijk wettig gedeponeerde en gewone handelsmerken van Avaya Inc. Alle overige handelsmerken behoren toe aan de desbetreffende houders. Bestelinformatie Neem contact op met: Avaya Publications Center Tel ; Tel. internat Fax ; Fax internat Schrijf naar: GlobalWare Solutions 200 Ward Hill Avenue Haverhill, MA USA Attn: Avaya Account Management Zie voor meer documentatie: Modular Messaging-documentatie in het Voorwoord. Producten bestellen Ga naar als u meer wilt weten over de producten van Avaya of als u een bestelling wilt plaatsen. Verklaring van overeenstemming (Europese Unie) Het op de apparatuur aangebrachte keurmerk CE wil zeggen dat de apparatuur voldoet aan de volgende richtlijnen van de Europese Unie: Richtlijn 89/336/EEG betreffende elektromagnetische compatibiliteit Richtlijn 73/23/EEG betreffende laagspanning Neem voor meer informatie over de conformiteit contact op met uw lokale distributeur. Garantie Avaya Inc. geeft een beperkte garantie op dit product. Raadpleeg uw verkoopovereenkomst voor de precieze garantievoorwaarden. Voor de standaardgarantie van Avaya en informatie over de ondersteuning die u bij dit product kunt krijgen gedurende de garantieperiode, kunt u terecht op de volgende website: <http://www.avaya.com/support>. Uw verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de telecommunicatie van uw bedrijf De eindverantwoordelijkheid voor de beveiliging van zowel dit systeem als de daarmee verbonden apparatuur ligt bij u als systeembeheerder, uw collega s en uw managers. Informeer u daarom goed en raadpleeg onder meer de volgende zaken en personen: installatiedocumenten; documenten voor systeembeheer; beveiligingsdocumenten; beveiligingstools (zowel hardware als software); alle informatie waarover u en uw collega s gezamenlijk beschikken; beveiligingsexperts op het gebied van telecommunicatie.

3 Inhoud Voorwoord Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Subscriber Options installeren Inleiding Voordat u begint Hardware- en softwarevereisten Subscriber Options installeren Subscriber Options verwijderen Inleiding tot Subscriber Options Overzicht Wat is Avaya Modular Messaging? Wat doet Avaya Modular Messaging? Subscriber Options Subscriber Options Aan de slag Subscriber Options openen en sluiten Wachtwoorden Werken met Modular Messaging aan uw bureau Begroetingen inspreken Taal selecteren Gepersonaliseerde gespreksafhandeling instellen Begroeting bij langdurige afwezigheid in-/uitschakelen Gespreksafhandeling negeren Gesprekken filteren Een begroeting kiezen voor wanneer het toestel in gesprek is Een begroeting kiezen voor wanneer het toestel niet wordt aangenomen Een intercomoproep gebruiken wanneer een toestel niet wordt aangenomen Oktober NL, Editie 2 iii

4 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Begroetingen inspreken aan uw bureau Begroetingen inspreken: tips De ingesproken naam opnemen De persoonlijke begroeting inspreken De begroeting Blijft u even aan de lijn inspreken Afwijkende begroetingen inspreken De begroeting bij langdurige afwezigheid inspreken Werken met Modular Messaging via de telefonische gebruikersinterface Alle berichten in uw postbus sorteren Standaardfaxnummer voor het afdrukken van faxberichten opgeven Berichten verwijderen bij het afsluiten van de telefonische gebruikersinterface De taal van de prompts voor uw postbus wijzigen Regels instellen Find Me-regels Call Me-regels Regels voor Melding geven Regels voor Kennisgeving wachtende berichten Find Me-regels instellen Call Me-regels instellen Regels voor Melding geven instellen Regels voor Kennisgeving wachtende berichten instellen Roosters maken Telefoonlijsten instellen Verklarende woordenlijst Index iv NL, Editie 2 Oktober 2003

5 Voorwoord Overzicht In deze handleiding wordt beschreven hoe u Modular Messaging Subscriber Options kunt instellen en gebruiken vanaf uw pc. Tevens wordt uitgelegd hoe u Subscriber Options kunt aanpassen aan uw specifieke situatie. Doelgroep Deze handleiding is geschreven voor gebruikers van de clientsoftware voor het Avaya Modular Messaging-systeem. Overzicht van de hoofdstukken Deze handleiding bevat de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk Hoofdstuk 1, Subscriber Options installeren Hoofdstuk 2, Inleiding tot Subscriber Options Hoofdstuk 3, Subscriber Options Inhoud Geeft een beschrijving van de installatie van Subscriber Options op uw computer. Geeft een introductie van Avaya Modular Messaging Subscriber Options. Geeft een beschrijving van het instellen van Subscriber Options, het inspreken van begroetingen en het definiëren van uw eigen Subscriber Options-omgeving NL Editie 2 v

6 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Modular Messaging-documentatie Voor meer informatie over Modular Messaging raadpleegt u de volgende documentatie op de Avaya Modular Messaging Documentation CD-ROM, :! Avaya Modular Messaging Client Access to a Subscriber Mailbox, In dit document vindt u informatie over het instellen van en werken met Modular Messaging-postbussen via een POP3- en IMAP4-interface en een gewone client.! Avaya Modular Messaging On-linehandleiding voor de telefonische gebruikersinterface In dit document vindt u informatie over het gebruik van de telefonische gebruikersinterface van Modular Messaging.! Avaya Modular Messaging in het kort, NL In dit document vindt u beknopte informatie over het gebruik van Modular Messaging via de telefonische gebruikersinterface.! Avaya Modular Messaging Gebruikershandleiding voor de client-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook In dit document vindt u informatie over het installeren en instellen van en het werken met de Avaya Modular Messaging-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook. vi Editie NL

7 Voorwoord Conventies In deze handleiding zijn de volgende conventies gebruikt: Conventie Woord Begint Met Hoofdletter cursief vet TOETS+ TOETS Beschrijving Namen van toepassingen, programma s, menu-items en dialoogvelden beginnen met een hoofdletter. Bijvoorbeeld het dialoogveld Taal wijzigen. Titels van documenten worden cursief weergegeven. Bijvoorbeeld Avaya Modular Messaging Client Toegang tot de postbussen van de gebruikers Namen van velden, knoppen en menu-items worden vetgedrukt weergegeven. Bijvoorbeeld: Klik op Volgende om door te gaan met de installatie. Toetscombinaties waarbij u een toets ingedrukt houdt en vervolgens op een andere toets drukt. Bijvoorbeeld: Druk op Ctrl + Pijl omlaag NL vii

8 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options viii Editie NL

9 1 Subscriber Options installeren Inleiding Voor het installeren van Subscriber Options hoeft u alleen het installatieprogramma uit te voeren en aan te geven waar de bestanden moeten worden opgeslagen. De rest wordt automatisch voor u verzorgd. Het installatieprogramma installeert de volgende onderdelen op uw computer:! Avaya Modular Messaging Voice Form! Avaya Modular Messaging Voice Recorder! Avaya Modular Messaging Subscriber Options Belangrijk: Als Microsoft Outlook uw standaard- programma is, zie dan de Gebruikershandleiding voor de clientinvoegtoepassing voor Microsoft Outlook voor de precieze installatie-instructies voor Subscriber Options. Voordat u begint Belangrijk: Zorg ervoor dat u eerst een eventueel aanwezige Avaya Messaging-client verwijdert, voordat u met deze installatie begint. Als u de installatie uitvoert zonder eerst de bestaande client te verwijderen, wordt met dit installatiepakket alleen uw bestaande clientsoftware opgewaardeerd NL Editie 2 1-1

10 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options U moet u afmelden bij uw programma voordat u begint met de installatie. Om het onderdeel Spraakweergave van de Avaya Modular Messaging-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook te kunnen gebruiken, moet u het volgende doen: 1. Klik op Start > Instellingen > Configuratiescherm. 2. Dubbelklik op het onderdeel Geluid en multimedia. 3. Klik op het tabblad Audio. 4. Controleer of onder Opnemen het selectievakje Alleen voorkeursapparaten gebruiken is ingeschakeld. Als dit selectievakje is ingeschakeld, schakelt u het uit. 1-2 Editie NL

11 Subscriber Options installeren Rechten instellen Vereiste rechten voor Windows 2000-clients Uw Windows 2000-client moet zich aanmelden bij het domein waartoe de Avaya Modular Messaging-voiceserver behoort of bij een domein dat een vertrouwensrelatie heeft met het domein waartoe de voiceserver behoort. U moet over lokale beheerdersrechten beschikken voor de pc waarop u Subscriber Options installeert. Als uw Windows-client momenteel niet wordt aangemeld bij het juiste domein, gaat u als volgt te werk: 1. Ga naar het bureaublad, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen. 2. Klik op het tabblad Netwerkidentificatie. 3. Klik op Netwerkidentificatie. 4. Gebruik de Wizard Netwerkidentificatie om de naam van het betreffende Windows-domein in te voeren. U wordt tevens gevraagd een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord in te voeren. Vereiste rechten voor XP-clients Meld u aan bij het Windows-domein waartoe de Messaging Application Server van Avaya Modular Messaging behoort. U moet over lokale beheerdersrechten beschikken voor de pc waarop u Subscriber Options installeert NL Editie 2 1-3

12 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Hardware- en softwarevereisten In dit deel worden de minimale vereisten beschreven voor de clienthardware en -software. Besturingssysteem! Microsoft Windows 2000 (Service Pack 3)! Microsoft Windows XP Hardware! Processorsnelheid: standaardaanbevelingen van Microsoft! 128 MB RAM! 50 MB vrije ruimte op de vaste schijf (minimaal) 1-4 Editie NL

13 Subscriber Options installeren Subscriber Options installeren Het installatieprogramma van Subscriber Options hoort bij de communicatieserver. U vindt het installatieprogramma van Subscriber Options in de map Client van de Modular Messaging-cd-rom. Voor meer informatie neemt u contact op met uw systeembeheerder. Clientsoftware installeren 1. Open Windows Verkenner. 2. Selecteer het station en de map Client in de map Modular Messaging op uw netwerk of de cd-rom waarop het installatieprogramma is opgeslagen. 3. Dubbelklik op Install.exe. Het dialoogvenster Installation Options (Installatieopties) wordt weergegeven. 4. Vul in dit dialoogvenster de volgende velden in:! Select Message Server type (Selecteer type berichtenserver): Selecteer hier de gewenste optie voor de berichtenserver. Selecteer bijvoorbeeld Avaya MSS om aan te geven dat uw berichtenserver een Modular Messaging Message Storage Server (MSS) is. Opmerking: De Avaya Modular Messaging-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook ondersteunt twee Message Storage Servers: Microsoft Exchange en de Avaya Modular Messaging Message Storage Server (MSS). Vraag de systeembeheerder om meer informatie over de Message Storage Server van uw bedrijf.! Select the destination folder (Selecteer de doelmap): Geef hier het pad op waar de installatiebestanden moeten worden opgeslagen. Het standaardpad is C:\Program Files\Avaya Modular Messaging\. Als u een ander pad wilt opgeven, klikt u op het gewenste pad. en selecteert u 5. Klik op OK. Het dialoogvenster Choose Setup Language (Taal kiezen) wordt weergegeven NL Editie 2 1-5

14 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options 6. Selecteer de taal waarin Avaya Modular Messaging Subscriber Options, Avaya Modular Messaging Voice Form en Avaya Modular Messaging Voice Recorder moeten worden weergegeven. Opmerking: Als u een andere taal kiest dan de taal die op uw systeem is geïnstalleerd, is het mogelijk dat een aantal knoppen en dialoogvensters in de systeemtaal wordt weergegeven, in plaats van in de door u geselecteerde taal. 7. Klik op OK. Het dialoogvenster Welcome (Welkom) wordt weergegeven. 8. Lees de informatie in dit dialoogvenster en klik op een van de volgende knoppen:! Volgende om door te gaan met de installatie;! Annuleren om de installatie af te breken. 9. In het dialoogvenster Customer Information (Klantgegevens) typt u uw gebruikersnaam en de naam van uw bedrijf. 10. Klik op een van de volgende knoppen:! Volgende om door te gaan met de installatie;! Terug om terug te gaan naar het vorige dialoogvenster;! Annuleren om de installatie af te breken. 11. Klik in het dialoogvenster Gereed om het programma te installeren op een van de volgende knoppen:! Install om door te gaan met de installatie;! Terug om terug te gaan naar het vorige dialoogvenster;! Annuleren om de installatie af te breken. Als de installatie is voltooid, wordt het dialoogvenster InstallShield Wizard Completed (InstallShield Wizard voltooid) weergegeven. 12. Klik op Voltooien om het installatieprogramma te voltooien. 13. Wanneer u hierom wordt gevraagd, start u de computer opnieuw op. Hiermee is de installatie van Modular Messaging Subscriber Options op uw computer voltooid. 1-6 Editie NL

15 Subscriber Options installeren Subscriber Options verwijderen Verwijder Subscriber Options voorgoed van uw computer aan de hand van de volgende instructies. Zo verwijdert u Subscriber Options: 1. Sluit uw programma. 2. Klik op Start > Instellingen > Configuratiescherm en dubbelklik op Software. 3. Selecteer MM Client en klik op Verwijderen. 4. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd of u de client wilt verwijderen. Het systeem zorgt ervoor dat Subscriber Options van de pc wordt verwijderd. 5. Wanneer u hierom wordt gevraagd, start u de computer opnieuw op NL Editie 2 1-7

16 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options 1-8 Editie NL

17 2 Inleiding tot Subscriber Options Overzicht In deze handleiding wordt beschreven hoe u Modular Messaging Subscriber Options kunt gebruiken vanaf uw pc. Voor informatie over het installeren van Subscriber Options op uw computer: zie Hoofdstuk 1, Subscriber Options installeren. Voor informatie over het werken met en instellen van Subscriber Options: zie Hoofdstuk 3, Subscriber Options. Voor informatie over het werken met de telefonische gebruikersinterface van Avaya Modular Messaging: zie Avaya Modular Messaging On-linehandleiding voor de telefonische gebruikersinterface en Modular Messaging in het kort. Voor informatie over het installeren van de Modular Messaginginvoegtoepassing voor Microsoft Outlook: zie Gebruikershandleiding voor de Avaya Modular Messaging-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook. Deze documenten vindt u op de installatie-cd-rom van de software. Uw systeembeheerder kan u deze informatie bezorgen NL Editie 2 2-1

18 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Wat is Avaya Modular Messaging? Avaya Modular Messaging bewaart voic - (spraak-), - en faxberichten op één locatie. Voic - en faxberichten worden op dezelfde manier verwerkt als een bericht. Dit betekent dat u al deze berichten op min of meer dezelfde manier kunt verzenden, opvragen, beantwoorden en doorsturen. U kunt ze natuurlijk ook bewaren in uw persoonlijke mappen. Berichtkoppen geven het type bericht (spraak, of fax), de afzender en het onderwerp van het bericht aan, zodat u de juiste berichten snel kunt selecteren en verwerken. Ook via de telefoon heeft u toegang tot uw Avaya Modular Messagingberichten. Wanneer u niet op kantoor bent, kunt u gewoon naar uw postbus bellen via de telefonische gebruikersinterface en zo controleren of er (nieuwe) berichten zijn. U kunt uw spraak- en berichten beluisteren, maar het is ook mogelijk om fax- en berichten te laten afdrukken. De Text-to-Speech-functie van Modular Messaging zet - en faxberichten om in spraak, zodat u deze berichten net zo gemakkelijk kunt beluisteren als een voic bericht. Ook wanneer er faxberichten voor u zijn, krijgt u een melding te horen. Wat doet Avaya Modular Messaging? Avaya Modular Messaging wordt geïntegreerd in uw programma en maakt het mogelijk om voic - en berichten te verzenden, door te sturen, te beantwoorden en te beluisteren met de pc of telefoon. U kunt een programma op basis van POP3 of IMAP4 gebruiken, maar POP3-programma s worden niet aangeraden. Subscriber Options maakt deel uit van de Avaya Modular Messaginginvoegtoepassing voor Microsoft Outlook. Bij de installatie van de Avaya Modular Messaging-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook worden de volgende componenten op uw computer geïnstalleerd:! Modular Messaging Voice Form! Modular Messaging Voice Recorder! Modular Messaging MAPI Service Providers! Modular Messaging Subscriber Options Zie voor meer informatie over Modular Messaging Voice Form, Modular Messaging Voice Recorder en Modular Messaging MAPI Service Providers de Gebruikershandleiding voor de Avaya Modular Messaging-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook. 2-2 Editie NL

19 Inleiding tot Subscriber Options Met Subscriber Options kunt u Modular Messaging zo instellen dat het volgende mogelijk wordt:! Inkomende berichten filteren! U laten waarschuwen wanneer een bericht in uw postbus arriveert! U laten waarschuwen wanneer een nieuw spraak-, - of faxbericht arriveert dat voldoet aan bepaalde voorwaarden die u zelf hebt vastgelegd met de speciale Modular Messaging-regels! Onbeantwoorde gesprekken omleiden naar een andere locatie, die bovendien kan verschillen afhankelijk van het moment van de dag! Verschillende begroetingen laten afspelen als uw telefoon niet wordt opgenomen of bezet is Via de telefoon kunt u met Modular Messaging het volgende doen:! Spraakberichten (voic berichten) verzenden, doorsturen, beantwoorden en beluisteren! berichten en het onderwerp van faxberichten laten voorlezen met Text-to-Speech! berichten beantwoorden of er commentaar aan toevoegen in de vorm van een spraakbericht! - en faxberichten naar een printer sturen NL Editie 2 2-3

20 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Subscriber Options Bij de installatie van Modular Messaging legt de systeembeheerder de standaardinstellingen vast voor de afhandeling van inkomende gesprekken en berichten, zoals de begroeting die externe bellers te horen krijgen wanneer uw lijn in gesprek is of niet wordt aangenomen. Deze instellingen worden bij uw postbus opgeslagen. Met Subscriber Options kunt u deze standaardinstellingen voor uw postbus wijzigen. Subscriber Options openen U kunt Subscriber Options openen via het menu Start van Windows. Klik op: 1. Start 2. Programma s 3. Avaya Modular Messaging 4. Subscriber Options Er wordt een venster met eigenschappen van de Gebruiker van Modular Messaging Software weergegeven. Opmerking: Als u Microsoft Outlook gebruikt, kunt u Subscriber Options ook openen vanuit Microsoft Outlook. Klik in Microsoft Outlook op Extra > Opties en klik op het tabblad Voic . Zie Subscriber Options openen en sluiten op pagina 3-2 voor meer informatie. Werken met Subscriber Options Zie Gepersonaliseerde gespreksafhandeling instellen op pagina 3-10 voor meer informatie over het gebruik van Subscriber Options voor de volgende zaken:! Gespreksafhandeling negeren! Gesprekken filteren! Een begroeting kiezen voor wanneer het toestel in gesprek is! Een begroeting kiezen voor wanneer het toestel niet wordt aangenomen! Een intercomoproep gebruiken wanneer het toestel niet wordt aangenomen 2-4 Editie NL

21 Inleiding tot Subscriber Options Zie Begroetingen inspreken aan uw bureau op pagina 3-21 voor meer informatie over het gebruik van Subscriber Options voor de volgende zaken:! Een ingesproken naam opnemen (voor- en achternaam)! Een persoonlijke begroeting inspreken! De begroeting Blijft u even aan de lijn inspreken (deze begroeting laat de bellers weten met welk toestel ze worden doorverbonden)! Afwijkende begroetingen inspreken! Een begroeting bij langdurige afwezigheid inspreken (deze begroeting laat de bellers weten dat u niet op kantoor bent) Zie Werken met Modular Messaging via de telefonische gebruikersinterface op pagina 3-33 voor meer informatie over het gebruik van Subscriber Options voor de volgende zaken:! Alle berichten in uw Postvak IN sorteren! Standaardfaxnummer voor het afdrukken van faxberichten opgeven! Berichten verwijderen bij afsluiten! De taal van de prompts voor uw postbus wijzigen! Regels voor de postbus maken, zodat u wordt gewaarschuwd wanneer er nieuwe berichten zijn Zie Regels instellen op pagina 3-38 voor meer informatie over het gebruik van Subscriber Options voor het creëren van regels voor:! Find Me, waarmee u onbeantwoorde gesprekken kunt laten doorsturen naar een lijst met telefoonnummers.! Call Me, waarmee u zich kunt laten bellen op een opgegeven telefoonnummer wanneer u een bericht ontvangt dat aan bepaalde criteria voldoet.! Melding geven, waarmee u zich op de hoogte kunt laten brengen van nieuwe berichten in uw postbus.! Kennisgeving wachtende berichten, waarmee u zich op de hoogte kunt laten brengen wanneer er berichten in uw postbus zijn aangekomen die aan bepaalde criteria voldoen NL Editie 2 2-5

22 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options 2-6 Editie NL

23 3 Subscriber Options Aan de slag Bij de installatie van Avaya Modular Messaging legt de systeembeheerder de standaardinstellingen vast voor de afhandeling van inkomende gesprekken en berichten, zoals de begroeting die externe bellers te horen krijgen wanneer uw toestel in gesprek is of niet wordt aangenomen. Deze instellingen worden bij uw postbus opgeslagen. Met Subscriber Options kunt u deze standaardinstellingen voor uw postbus wijzigen. Subscriber Options openen en sluiten Zie Subscriber Options openen en sluiten op pagina 3-2. Wachtwoorden wijzigen Het gebruik van wachtwoorden is een beveiligingsmaatregel die moet voorkomen dat onbevoegde bellers via de telefonische gebruikersinterface toegang krijgen tot uw postbus. Het is belangrijk dat u een wachtwoord instelt aan de hand van de gegeven instructies. Zie Uw wachtwoord wijzigen op pagina 3-5 Werken met Modular Messaging aan uw bureau Met Modular Messaging kunt u een bericht inspreken met behulp van de telefoon of de multimediaonderdelen van uw pc. Zie Werken met Modular Messaging aan uw bureau op pagina NL Editie 2 3-1

24 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Subscriber Options openen en sluiten Zo opent u Subscriber Options: 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:! Klik in Microsoft Outlook op Extra > Opties en selecteer het tabblad Voic .! Klik op Start > Instellingen > Configuratiescherm en dubbelklik op Modular Messaging Software. Opmerking: Voor Windows XP: klik op Start > Instellingen > Configuratiescherm en dubbelklik op Gebruikersaccounts gevolgd door Modular Messaging.! Klik op Start > Programma s > Avaya Modular Messaging en selecteer Subscriber Options. 2. Vul in het dialoogvenster Aanmelding gebruiker de volgende velden in.! Postbus: Typ het nummer van uw postbus.! Wachtwoord: Typ het numerieke wachtwoord van uw postbus. Zie Regels voor het gebruik van wachtwoorden op pagina 3-4 voor meer informatie over wachtwoorden.! Message Application Server: Typ de naam of het IP-adres van de Messaging Application Server. Uw systeembeheerder kan u deze informatie bezorgen. U kunt ook op Bladeren klikken om de server te zoeken. Opmerking: De eerste keer dat u zich aanmeldt bij Subscriber Options, moet u het standaardwachtwoord invoeren dat door de systeembeheerder is bepaald. Bij de eerste aanmelding wordt u gevraagd uw wachtwoord te wijzigen. Stap 1: Typ het standaardwachtwoord in het veld Oud wachtwoord. Stap 2: Typ een numeriek wachtwoord in het veld Nieuw wachtwoord. Stap 3: Typ het nieuwe wachtwoord nog een keer, maar nu in het veld Bevestiging. 3-2 Editie NL

25 Subscriber Options 3. Klik op OK. Er wordt een venster met eigenschappen van de Gebruiker van Modular Messaging weergegeven. Zo sluit u het dialoogvenster Subscriber Options U kunt Subscriber Options sluiten door te klikken op:! OK om de doorgevoerde wijzigingen te aanvaarden! Annuleren om de wijzigingen toch niet door te voeren NL Editie 2 3-3

26 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Wachtwoorden Regels voor het gebruik van wachtwoorden Zie Wachtwoorden op pagina 3-4 Uw wachtwoord wijzigen U moet het wachtwoord van uw postbus regelmatig wijzigen. U kunt dit op elk gewenst moment doen. Zie Uw wachtwoord wijzigen op pagina 3-5. Wachtwoorden Het gebruik van wachtwoorden is een beveiligingsmaatregel die moet voorkomen dat onbevoegde bellers via de telefonische gebruikersinterface toegang krijgen tot uw postbus. Als u geen wachtwoord gebruikt, kan een onbevoegde beller zomaar bij uw spraak-, - en faxberichten. Afhankelijk van de manier waarop de systeembeheerder Modular Messaging heeft ingesteld, kunt u worden gevraagd uw wachtwoord regelmatig te wijzigen. Als u hier niet om wordt gevraagd, dan raden wij u aan uw wachtwoord toch regelmatig aan te passen. U kunt uw wachtwoord op ieder gewenst moment wijzigen met de telefonische gebruikersinterface of Subscriber Options. Opmerking: Zorg ervoor dat u het standaardwachtwoord van de systeembeheerder hebt gekregen, wanneer u met Subscriber Options of via de telefonische gebruikersinterface voor de eerste keer uw postbus wilt gebruiken. Regels voor het gebruik van wachtwoorden! Het wachtwoord moet numeriek zijn.! Het eerste cijfer van het wachtwoord mag geen nul zijn.! Het wachtwoord mag niet gelijk zijn aan het postbusnummer.! Het wachtwoord mag geen opeenvolgende cijfers bevatten (oplopend of aflopend). Wachtwoorden als , 9876, en 2109 worden dus geweigerd.! Het wachtwoord moet uit verschillende tekens bestaan. Wachtwoorden als en 9999 worden geweigerd.! De systeembeheerder bepaalt de minimumlengte van het wachtwoord. Als u een wachtwoord invoert dat korter is dan het minimaal vereiste aantal cijfers, krijgt u een foutmelding en wordt u gevraagd opnieuw te beginnen. Het wachtwoord kan maximaal 15 tekens lang zijn. 3-4 Editie NL

Avaya Modular Messaging. Gebruikershandleiding voor de client-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook

Avaya Modular Messaging. Gebruikershandleiding voor de client-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook Avaya Modular Messaging Versie 1 Gebruikershandleiding voor de client-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook Editie 1 Oktober 2003 2003, Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in de Verenigde Staten.

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Januari 2006 2006 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Opmerking Hoewel zoveel mogelijk in het werk is gesteld om ervoor te zorgen

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 2 Subscriber Options

Modular Messaging Versie 2 Subscriber Options Modular Messaging Versie 2 Subscriber Options 585-310-789-NL Editie 2 September 2004 2004, Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in de Verenigde Staten. Opmerking Alles is in het werk gesteld om

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 2 Gebruikershandleiding voor de client-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook

Modular Messaging Versie 2 Gebruikershandleiding voor de client-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook Modular Messaging Versie 2 Gebruikershandleiding voor de client-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook 11-300241-NL Editie 2 September 2004 2004, Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in de Verenigde

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Februari 2007 2006-2007, Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in de Verenigde Staten. Opmerking Alles is in het werk gesteld

Nadere informatie

Avaya Modular Messaging Microsoft Outlook Client Versie 5.0

Avaya Modular Messaging Microsoft Outlook Client Versie 5.0 Avaya Modular Messaging Microsoft Outlook Client Versie 5.0 Belangrijk: de instructies in deze handleiding zijn alleen van toepassing als u gebruikmaakt van een Avaya Message Storage Server- (MSS) of Microsoft

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Januari 2006 2006 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Opmerking Hoewel zoveel mogelijk in het werk is gesteld om

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 5.2 met Avaya Message Storage Server met Microsoft Exchange Gebruikershandleiding voor Subscriber Options

Modular Messaging Versie 5.2 met Avaya Message Storage Server met Microsoft Exchange Gebruikershandleiding voor Subscriber Options Modular Messaging Versie 5.2 met Avaya Message Storage Server met Microsoft Exchange Gebruikershandleiding voor Subscriber Options November 2009 2009, Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Opmerking Hoewel

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 4.0 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook

Modular Messaging Versie 4.0 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Modular Messaging Versie 4.0 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook April 2008 2006 2008, Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Opmerking Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Februari 2007 2007, Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Opmerking Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Handleiding Business Connect

Handleiding Business Connect Library and IT Services Handleiding Business Connect Deze handleiding is voor het grootste deel gebaseerd op een bestaande handleiding van Business Connect client (BCT) zelf, maar is herschreven voor de

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

omgeving Doelgroep: Alle Versie: 1.0 Maurice Lefeu Pagina 1

omgeving Doelgroep: Alle Versie: 1.0 Maurice Lefeu Pagina 1 Outlook 2010 instellen met POP3 (of IMAP) in de Skool omgeving Doelgroep: Alle Versie: 1.0 Auteur: Maurice Lefeu Pagina 1 Werkwijze Volg alle stappen volgens deze handleiding en check alle acties in de

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0 Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies Dit apparaat is geproduceerd conform ons gecertificeerde systeem voor milieubeheer (ISO

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Nortel-bedrijfscommunicatiebeheer Find Me/Follow Me Gebruikershandleiding Inleiding Met behulp van Find Me/Follow Me kunnen maximaal vijf verschillende externe bestemmingen tegelijk overgaan. De nummers

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Cisco Unity Express 3.2-voicemailsysteem Gebruikershandleiding voor geavanceerde functies

Cisco Unity Express 3.2-voicemailsysteem Gebruikershandleiding voor geavanceerde functies Cisco Unity Express 3.2-voicemailsysteem Gebruikershandleiding voor geavanceerde functies Revisie: 18 maart 2008, Eerste editie: 5 november 2007 Laatst bijgewerkt: 18 maart 2008 Deze handleiding bevat

Nadere informatie

Brink Technical Solutions BV

Brink Technical Solutions BV 1 2 2 Auteur: Eindredactie: Brink Technical Solutions BV Brink Technical Solutions BV Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2014. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd binnen educatieve

Nadere informatie

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk:

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk: Pagina 1 van 6 pagina s. Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Doelgroep van dit document De doelgroep van dit document zijn alle gebruikers van Centix die de Centix 3-serie

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9354503 Issue 2 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 INSTALLEREN...1 3. DE TELEFOON ALS

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Basisinterface van GroupWise WebAccess

Basisinterface van GroupWise WebAccess Basisinterface van GroupWise WebAccess 21 november 2011 Novell Snel aan de slag Als uw systeembeheerder GroupWise 2012 WebAccess heeft geïnstalleerd, kunt u de basisinterface daarvan gebruiken om uw GroupWise-postbus

Nadere informatie

NUPOINT UNIFIED MESSAGING

NUPOINT UNIFIED MESSAGING MITEL NUPOINT UNIFIED MESSAGING GEBRUIKERSHANDLEIDING VERSIE 7.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

KeistadWeb.nl gebruikershandleidingen: Mozilla Thunderbird 1.0 NL (Windows versie) instellen voor gebruik met uw KeistadWeb.

KeistadWeb.nl gebruikershandleidingen: Mozilla Thunderbird 1.0 NL (Windows versie) instellen voor gebruik met uw KeistadWeb. KeistadWeb.nl gebruikershandleidingen: Mozilla Thunderbird 1.0 NL (Windows versie) instellen voor gebruik met uw KeistadWeb.nl email account Revisie: 07-04-2010 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Mozilla Thunderbird

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Business Communications Manager en CallPilot 100/150

Business Communications Manager en CallPilot 100/150 Updates voor de Desktop Messaging gebruikershandleidingen Business Communications Manager en CallPilot 100/150 Deze handleiding is een aanvulling op de CallPilot 5.0 Desktop Messaging gebruikershandleidingen.

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x)

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Snel aan de slag Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) 2 Cisco Unity Connection Postvak IN Web 2 Opties in Postvak IN

Nadere informatie

Acer edatasecurity Management

Acer edatasecurity Management 1 Acer edatasecurity Management Acer edatasecurity Management maakt gebruik van de meest geavanceerde cryptografische technologieën en biedt gebruikers van Acer-pc s hierdoor een hogere gegevensbeveiliging

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

kìmçáåí=råáñáéç=jéëë~öáåö

kìmçáåí=råáñáéç=jéëë~öáåö jfqbi kìmçáåí=råáñáéç=jéëë~öáåö déäêìáâéêëü~åçäéáçáåö séêëáé=qim KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt

Nadere informatie

Lync 2010 korte gebruikershandleiding

Lync 2010 korte gebruikershandleiding Lync 2010 korte gebruikershandleiding In deze korte handleiding worden de basishandelingen binnen Lync versie 2010 toegelicht. Op de TU/e wordt Lync 2010 beschikbaar gesteld om uniforme communicatie mogelijk

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Stepco LinkIT handleiding

Stepco LinkIT handleiding Stepco LinkIT handleiding Document : Stepco LinkIT handleiding DocumentID : Steller : Glen Kösters Versie : 1.0 Status : Gereed Laatste wijziging : 21-8-2013 Door : Glen Kösters Stepco BV T: +31 475 567

Nadere informatie

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Voicemail faciliteiten...3 2.1 Begroeting...3 2.2 Wachtwoord...3 2.3 Doorschakelen naar voicemail...3 2.4 Doorverbinden naar voicemail...3

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

INHOUD 1. Instructie instellen e-mailaccounts... 1. 2. Uitgangspunten... 1. 3. Beveiliging persoonlijke gegevens... 1

INHOUD 1. Instructie instellen e-mailaccounts... 1. 2. Uitgangspunten... 1. 3. Beveiliging persoonlijke gegevens... 1 INHOUD 1. Instructie instellen e-mailaccounts... 1 2. Uitgangspunten... 1 3. Beveiliging persoonlijke gegevens... 1 4. Stappenplan... 2 a. Open Microsoft Outlook... 2 b. Instellen POP mailbox... 5 c. Instellen

Nadere informatie

NuPoint Unified Messaging

NuPoint Unified Messaging MITEL NuPoint Unified Messaging Gebruikershandleiding Versie 5.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie

Opleiding: Webmail outlook 2007

Opleiding: Webmail outlook 2007 Opleiding: Webmail outlook 2007 1. Inloggen Via de website: 1. http://webmail.hostedexchange.be of via 2. http://www.mpcterbank.be/personeel e-mailadres = voornaam.achternaam@mpcterbank.be wachtwoord:

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Avaya one-x Mobile Web Gebruikershandleiding

Avaya one-x Mobile Web Gebruikershandleiding Avaya one-x Mobile Web Gebruikershandleiding 18-602150NL Uitgave 1 November 2007 2007 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Kennisgeving Avaya Inc. heeft al het redelijkerwijs mogelijke gedaan om te zorgen

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA MODEM OPTIONS

QUICK GUIDE VOOR NOKIA MODEM OPTIONS QUICK GUIDE VOOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9356503 Issue 1 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. NOKIA MODEM OPTIONS INSTALLEREN...1 3. UW NOKIA 6600 MET EEN PC VERBINDEN...2

Nadere informatie

8.13 Windows Hulp op afstand

8.13 Windows Hulp op afstand 1 8.13 Windows Hulp op afstand Misschien heeft u een probleem dat u zelf niet kunt oplossen, maar is één van uw (klein)kinderen of kennissen erg handig met computers. Dan kunt u natuurlijk telefonisch

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf MS-OUTLOOK 97 MS-OUTLOOK 98 Richtlijnen voor de leraar Guy Willems Werkgroep Integratie Informatica Handel HA-5309-01 2000 Netwerken en communicatie

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Je email-programma configureren

Je email-programma configureren Email configureren 1 Je email-programma configureren Om de tweede belangrijke functie van het Internet te kunnen gebruiken moeten we onze email configureren. Er zijn ook hier verschillende programma s

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers

Nadere informatie

Solution domain. Forum 700 CCO Supervisor

Solution domain. Forum 700 CCO Supervisor Solution domain Forum 700 CCO Supervisor Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Algemeen overzicht...4 1.1 Beschrijving van de toepassing Supervisor... 4 1.1.1 Verbinding maken en verbreken...5 1.1.2 Interface

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR CLIENTTOEPASSING

INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR CLIENTTOEPASSING INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR CLIENTTOEPASSING KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor geen garanties.

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

NuPoint Unified Messaging

NuPoint Unified Messaging MITEL NuPoint Unified Messaging Gebruikershandleiding Release 5.0 SP1 KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL

Nadere informatie

HandleidingNero BurnRights

HandleidingNero BurnRights Handleiding Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Basisinterface van GroupWise WebAccess

Basisinterface van GroupWise WebAccess Snel aan de slag met de basisinterface van GroupWise WebAccess 8 Novell Basisinterface van GroupWise WebAccess Snelstart www.novell.com De basisinterface van GroupWise WebAccess gebruiken Als uw systeembeheerder

Nadere informatie

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Handmatige Instellingen Exchange Online Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Inhoudsopgave 1 Handmatige Instellingen Exchange Online voor Nokia E51 Smartphone...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Mail for Exchange van

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software Installatiehandleiding voor e.dentifier software De e.dentifier is los en gekoppeld aan de pc met een USB-kabel te gebruiken. Voor gekoppeld gebruik is installatie van software voorwaardelijk. Met het

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR VOIC

HANDLEIDING VOOR VOIC HANDLEIDING VOOR VOICEMAIL KENNISGEVING Hoewel de informatie in dit document met zorg is samengesteld, geeft Mitel Corporation (MITEL ) geen garanties ten aanzien van de inhoud van dit document. De informatie

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Gebruikershandleiding

Zakelijk Hosted Bellen. Gebruikershandleiding Zakelijk Hosted Bellen Gebruikershandleiding Per mei 2015 Inhoudsopgave 1. Eerste keer inloggen 4 2. Inloggen 4 3. Instellingen aanpassen 5 Doorschakelingen 5 Voicemail 6 Verkort kiezen 7 4. Belgegevens

Nadere informatie

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012 Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 3 1. Installatie

Nadere informatie

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding Xerox Device Agent, XDA-Lite Beknopte installatiehandleiding XDA-Lite - introductie XDA-Lite is software ontwikkeld voor het verzamelen van gegevens van machines, met als voornaamste doel de automatische

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 1 Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. De-installatie... 3 3. Starten

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Telefoneren via de PC Overzicht

Telefoneren via de PC Overzicht Telefoneren via de PC Overzicht Via de gebruikersinterface van de telefooncentrales Gigaset T500 PRO en Gigaset T300 PRO heeft u toegang tot de functies van de telefooncentrale. Aanmelden bij de gebruikersinterface

Nadere informatie

Handleiding VoiceMail

Handleiding VoiceMail Handleiding VoiceMail 1 VoiceMail in twee stappen Stap 1 VoiceMail aanzetten 1.1. Om VoiceMail aan te zetten toetst u * 61*0842333#. Op sommige telefoontoestellen kan dit ook door een aparte VoiceMail

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie