Nero ControlCenter Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nero ControlCenter Handleiding"

Transcriptie

1 Nero ControlCenter Handleiding Nero AG

2 Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding bevat materiaal dat wordt beschermd door internationaal geldende wetten op het auteursrecht. Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, overgedragen en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nero AG. Nero AG wijst alle eisen van de hand die de bepalingen van de garantierechten te boven gaan. Nero AG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de handleiding Nero ControlCenter. De inhoud van de geleverde software en van de handleiding Nero ControlCenter kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle merknamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. De hier genoemde handelsmerken worden slechts ter informatie vermeld. Copyright 2007 Nero AG en diens licentieverleners. Alle rechten voorbehouden. REV 1.0, SW

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Algemene informatie Informatie over de handleiding Informatie over Nero ControlCenter 4 2 Technische informatie Systeemvereisten 5 3 Het programma starten 6 4 Overzicht 7 5 Update Nero bijwerken De controle op automatische updates instellen 10 6 Taal De te gebruiken talen instellen Algemeen beschikbare talen definiëren 11 7 Installatie Ondersteuningsinformatie opvragen Nero Suite bewerken Nero Suite verwijderen 14 8 Licentie 15 9 My Nero Toegangsgegevens voor My Nero invoeren My Nero registreren Index Contactgegevens 19 Pagina 3

4 Algemene informatie 1 Algemene informatie 1.1 Informatie over de handleiding Deze handleiding is bedoeld voor alle gebruikers die Nero ControlCenter willen leren gebruiken. De handleiding heeft een procesgewijze opbouw en zet stapsgewijs uiteen hoe een bepaald doel kan worden bereikt. Voor een optimaal gebruik van deze handleiding raden wij u aan de volgende conventies door te lezen: Symbool Betekenis Duidt op waarschuwingen, voorwaarden of instructies die strikt moeten worden opgevolgd. Duidt op aanvullende informatie of advies. 1. Start OK Hoofdstuk [ ] Een cijfer aan het begin van een regel geeft aan dat er een handeling moet worden uitgevoerd. Voer deze handelingen in de aangegeven volgorde uit. Duidt op een tussentijds resultaat. Duidt op een resultaat. Duidt op tekstgedeelten of knoppen in de interface van het programma. Deze zijn vet gedrukt. Duidt op verwijzingen naar andere hoofdstukken. Ze worden uitgevoerd als koppelingen en worden rood en onderstreept weergegeven. Duidt op sneltoetsen voor het invoeren van opdrachten. 1.2 Informatie over Nero ControlCenter Met Nero ControlCenter kunt u vaststellen of er voor uw Nero Suite nieuwe updates beschikbaar zijn. Deze updates kunt u vervolgens downloaden en uitvoeren. U kunt ook een of meer talen selecteren om aan de installatie toe te voegen. Bovendien kunt u de bestaande installatie van Nero 8 wijzigen, informatie over serienummers ophalen en serienummers verwijderen of toevoegen. Pagina 4

5 Technische informatie 2 Technische informatie 2.1 Systeemvereisten Nero ControlCenter wordt samen met de Nero Suite geïnstalleerd. De systeemvereisten zijn hetzelfde. Raadpleeg de handleiding Snel aan de slag voor meer informatie over de systeemvereisten. Pagina 5

6 Het programma starten 3 Het programma starten Ga als volgt te werk om Nero ControlCenter te starten via Nero StartSmart: 1. Klik op het pictogram Nero StartSmart. Het venster van Nero StartSmart wordt geopend. 2. Klik op de knop. De lijst met Nero-toepassingen wordt weergegeven. Fig. 1: Nero StartSmart 3. Selecteer het item Extra > Nero ControlCenter in de selectielijst. Het venster Nero ControlCenter wordt geopend. U hebt Nero ControlCenter gestart via Nero StartSmart. Pagina 6

7 Overzicht 4 Overzicht Nero ControlCenter bevat opties voor het bijwerken en instellen voor de gehele Nero Suite. De volgende schermen zijn beschikbaar: Scherm Update Taal Installatie Licentie My Nero Functie Voor het bijwerken van de geïnstalleerde Nero-toepassingen (zie Update). Voor het installeren van taalbestanden en het wijzigen van de in gebruik zijnde taal (zie Taal). Voor het bewerken van het bereik van Nero Suite of het verwijderen van Nero Suite (zie Installatie). Hier kunt u ook ondersteuningsinformatie opvragen. Voor het weergeven van het in gebruik zijnde serienummer. U kunt hier ook een nieuw serienummer invoeren (zie Licentie). Hier kunt u toegangsgegevens voor My Nero invoeren (zie My Nero). Pagina 7

8 Update 5 Update In het scherm Update worden de geïnstalleerde Nero-toepassingen met hun versienummer weergegeven. Hier kunt u aangeven of er op gecontroleerd moet worden op updates en hoe vaak dat moet gebeuren. U kunt Nero-toepassingen ook handmatig bijwerken of controleren of er updates beschikbaar zijn. Voor deze functie moet u een internetverbinding hebben. U kunt uw installatie echter ook bijwerken met een gedownloade update die u op uw computer hebt opgeslagen. Fig. 2: Scherm Update 5.1 Nero bijwerken Ga hiervoor als volgt te werk: 1. Klik op de knop Update. Het scherm Update wordt geopend. Het scherm bevat een lijst met alle geïnstalleerde Nero 8-toepassingen met de bijbehorende versie. 2. Controleren of er updates beschikbaar zijn: 1. Klik op de knop Updates zoeken. Er wordt een dialoogvenster geopend. 2. Klik op OK. Nero ControlCenter zoekt naar beschikbare updates. Een voortgangsbalk geeft de status van de zoekopdracht aan. Pagina 8

9 Update Fig. 3: Voortgangsbalk "Zoeken naar productupdates" Na afloop van de zoekopdracht worden de zoekresultaten weergegeven in een dialoogvenster. 3. Klik op OK. In het scherm Update wordt aangegeven of er voor elk van de geïnstalleerde toepassingen updates beschikbaar zijn. 3. Klik op de knop Nu bijwerken om Nero-toepassingen bij te werken. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u kunt aangeven of u updates wilt uitvoeren via internet of gebruik wilt maken van een eerder gedownload updatebestand dat op de computer is opgeslagen. 4. Klik op de knop Downloaden om updates uit te voeren via internet. In een dialoogvenster worden de voortgang en het resultaat van het downloadproces bijgehouden. Bovendien wordt gemeld dat een reeds geïnstalleerde versie van Nero Suite moet worden verwijderd om de update te kunnen installeren, die vervolgens automatisch wordt geïmplementeerd. 5. Als u een reeds op de computer aanwezig updatebestand wilt gebruiken, typt u het pad van het bestand in het tekstveld van het weergegeven dialoogvenster of klikt u op de knop Bladeren o m het pad te selecteren. 6. Klik op OK. De update wordt uitgevoerd. De relevante versie-aanduidingen worden weergegeven in de kolom Geïnstalleerde versies. Als er voor de geselecteerde toepassingen geen updates beschikbaar zijn, wordt dat in een dialoogvenster gemeld. Updates uitvoeren onder Windows Vista Als u werkt met Windows Vista, moet u over beheerdersrechten beschikken om updates te kunnen uitvoeren. Microsoft Windows Firewall blokkeert het updateproces Als dat gebeurt, wordt dit in een dialoogvenster gemeld en krijgt u de mogelijkheid de firewall automatisch te laten configureren om een internetverbinding voor het updateproces toe te staan. Als u voor deze optie kiest, wordt het updateproces voortgezet. Negeer deze optie als u de firewall liever handmatig wilt configureren. Pagina 9

10 Update 5.2 De controle op automatische updates instellen Nero ControlCenter is standaard ingesteld om elke 30 dagen automatisch te controleren op beschikbare updates. U kunt deze waarde als volgt wijzigen: 1. Controleer of het selectievakje voor het regelmatig controleren op updates is ingeschakeld. 2. Geef in het bijbehorende tekstveld op na hoeveel dagen het automatisch bijwerken moet worden uitgevoerd. 3. Klik op OK. De tijdsinterval voor controles op automatische updates wordt opnieuw ingesteld. Pagina 10

11 Taal 6 Taal In het scherm Taal van Nero ControlCenter kunt u opgeven op welke taal Nero-toepassingen moeten worden ingesteld en welke talen in het algemeen beschikbaar moeten zijn. Fig. 4: Scherm Taal 6.1 De te gebruiken talen instellen Ga als volgt te werk om de taal in te stellen die door alle Nero-toepassingen moet worden gebruikt: 1. Klik op de knop Taal. Het scherm Taal wordt geopend. 2. Selecteer de gewenste taal in de bovenste keuzelijst met invoervak. 3. Klik op de knop Taal nu wijzigen. De geselecteerde taal wordt onmiddellijk geactiveerd. Ook Nero ControlCenter maakt gebruik van de geselecteerde taal. 6.2 Algemeen beschikbare talen definiëren Ga als volgt te werk om de talen te definiëren die u algemeen beschikbaar wilt stellen: 1. Klik op de knop Taal. Het scherm voor taalselectie wordt geopend met daarin alle talen die kunnen worden geïnstalleerd. De selectievakjes van de reeds geïnstalleerde talen zijn ingeschakeld. Als er voor verschillende Nero-producten verschillende talen zijn geïnstalleerd, wordt dat aangegeven door de vermelding Gedeeltelijk geïnstalleerd. Pagina 11

12 Taal 2. Schakel de selectievakjes in voor de talen die ook beschikbaar moeten zijn en schakel de selectievakjes uit voor de talen die niet beschikbaar hoeven te zijn. Extra geselecteerde talen hebben de vermelding Toevoegen, uitgeschakelde talen hebben de vermelding Verwijderen. 3. Klik op de knop Taal toevoegen/verwijderen. Talen die u wilt toevoegen, worden automatisch gecontroleerd om te bepalen of het bijbehorende installatiebestand met de desbetreffende taalbestanden beschikbaar is. De resultaten van de zoekopdracht worden in een dialoogvenster weergegeven. 4. Als de taalbestanden zijn gevonden, bevestigt u in het dialoogvenster de installatie van de toe te voegen taalbestanden of bevestigt u het verwijderen van de desbetreffende taalbestanden. De extra ingeschakelde taalbestanden zijn nu beschikbaar en de uitgeschakelde taalbestanden zijn verwijderd. 5. Als de taalbestanden niet worden gevonden, wordt in een dialoogvenster een zoekfunctie voor alle lokaal beschikbare stations weergegeven. Bovendien biedt het dialoogvenster toegang tot internet voor het downloaden van de nieuwste bestanden. Selecteer een van deze twee opties en klik op OK. Geldige taalbestanden worden automatisch geïnstalleerd wanneer ze met een van deze twee methoden zijn gevonden. Pagina 12

13 Installatie 7 Installatie In het scherm Installatie van Nero ControlCenter worden alle geïnstalleerde Nero-producten met hun grootte vermeld. U kunt elk product instellen (dat wil zeggen toevoegen of verwijderen) of zelfs de installatie ongedaan maken. U kunt over elk product ook informatie opvragen die u kunt gebruiken wanneer u contact opneemt met klantenondersteuning. Fig. 5: Scherm Installatie 7.1 Ondersteuningsinformatie opvragen U kunt productspecifieke informatie opvragen door te klikken op de koppeling Klik hier voor ondersteuningsinformatie.. In het venster Ondersteuningsinformatie wordt het versienummer van het product weergegeven, evenals de koppeling naar de ondersteunings- en update-informatie op de website van Nero. 7.2 Nero Suite bewerken Ga als volgt te werk als u tijdens de eerste installatie van Nero Suite de optie Aangepaste installatie hebt geselecteerd en u andere toepassingen wilt installeren: 1. Klik op de knop Installatie. Het scherm Installatie wordt geopend. 2. Markeer de vermelding Nero Klik op de knop Bewerken. Het scherm Aangepaste installatie wordt geopend. De te installeren toepassingen worden aangeduid door een pictogram van een vaste schijf. De toepassingen die niet worden geïnstalleerd, worden aangeduid door een rode X. Pagina 13

14 Installatie 4. Als u een toepassing wilt selecteren, klikt u met de linkermuisknop op het pictogram van de vaste schijf of op de rode X en selecteert u een van de volgende installatieopties in het contextmenu: Deze functie wordt geïnstalleerd op de lokale vaste schijf: de toepassing wordt geïnstalleerd zonder hulponderdelen zoals hulpbestanden en sjablonen. Dit onderdeel en alle subonderdelen worden op de lokale vaste schijf geïnstalleerd: de toepassing en alle subonderdelen worden geïnstalleerd. Dit onderdeel is niet beschikbaar: de desbetreffende toepassing wordt niet geïnstalleerd of wordt verwijderd. 5. Klik op de knop Volgende. De geselecteerde toepassingen van Nero Suite worden geïnstalleerd in de standaardinstallatiemap en het scherm Instellingen wordt geopend. 6. Op de desbetreffende tabbladen schakelt u de selectievakjes voor de bestandsindelingen Foto, Video en Muziek in die automatisch moeten worden geopend bij gebruik van de bijbehorende toepassing. 7. Schakel op het tabblad Voorbeeld de selectievakjes in voor de bestandsindelingen waarvan u de voorbeelden wilt weergeven in Windows Verkenner onder Windows Vista met de geïntegreerde Nero-toepassing Nero Rich Preview. 8. Schakel op het tabblad Opties de selectievakjes in voor de vereiste opties. Schakel ook het selectievakje Nero Scout configureren bij eerste gebruik in als u na de eerste keer starten de Nero 8-mappen wilt definiëren. Dit zijn de mappen waarvan de mediabestanden zijn gecatalogiseerd door het databaseprogramma Nero Scout en die beschikbaar zijn gesteld aan Nero Suite-toepassingen. 9. Klik op de knop Volgende om de installatie voort te zetten. De installatie is voltooid, het scherm Nero ControlCenter wordt opnieuw weergegeven en Nero Suite is beschikbaar in de nieuwe, bewerkte vorm. 7.3 Nero Suite verwijderen Ga als volgt te werk om Nero Suite volledig van de computer te verwijderen: 1. Klik op de knop Installatie. Het scherm Installatie wordt geopend. 2. Selecteer de vermelding Nero 8 in het scherm Installatie. 3. Klik op de knop Verwijderen en bevestig het proces in het dialoogvenster dat wordt geopend. Nero Suite wordt volledig verwijderd. Vervolgens wordt het laatste scherm van de wizard geopend. 4. Klik op de knop Afsluiten. De installatiewizard wordt gesloten. Nero Suite is van de computer verwijderd. Pagina 14

15 Licentie 8 Licentie In het licentiescherm van Nero ControlCenter kunt u alle op uw computer geïnstalleerde Nero-programma's met de bijbehorende serienummers bekijken. Voor demoversies wordt de vervaldatum weergegeven. U kunt ook nieuwe serienummers invoeren, waarvoor u als volgt te werk gaat: 1. Klik op de knop Licentie. Het scherm Licentie wordt geopend, waarin alle op uw computer geïnstalleerde Neroprogramma's met de bijbehorende serienummers worden weergegeven. 2. Typ het nieuwe serienummer in het tekstvak Voer nieuw serienummer in. 3. Klik op de knop Toevoegen. Het nieuwe serienummer wordt toegevoegd aan de lijst. 4. Als u het oude serienummer wilt verwijderen, markeert u dat nummer en klikt u op de knop Verwijderen. 5. Bevestig het proces in het dialoogvenster. Het serienummer wordt uit de lijst verwijderd, waarna een dialoogvenster wordt geopend om het verwijderen te bevestigen. 6. Klik op OK. Het nieuwe serienummer is beschikbaar en het oude serienummer is verwijderd. Pagina 15

16 My Nero 9 My Nero In het scherm My Nero van Nero ControlCenter kunt u de toegangsgegevens van My Nero opslaan. Als u nog geen My Nero-account hebt, kunt u zich hier registreren. Het adres van de online portal van My Nero is Hier kunnen geregistreerde gebruikers bijvoorbeeld blogs beheren en multimediabestanden publiceren om deze te delen met andere gebruikers. Nero-toepassingen kunnen gebruikmaken van de opgeslagen toegangsgegevens. U kunt bijvoorbeeld video-rss-feeds van ShowTime afspelen die zijn aanbevolen door uw My Nero-vrienden. Nero ShowTime is een Nero Suite-toepassing die tijdens de installatie automatisch wordt geïnstalleerd. U kunt met Nero ShowTime bijvoorbeeld dvd-video's afspelen. Raadpleeg de handleiding van Nero ShowTime voor meer informatie. Fig. 6: Scherm van My Nero 9.1 Toegangsgegevens voor My Nero invoeren 1. Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan: Er is een actieve en veilige onlineverbinding U hebt een My Nero-account Ga als volgt te werken om de toegangsgegevens voor uw My Nero-account in te voeren: Klik op de knop My Nero. Het scherm My Nero wordt geopend. Pagina 16

17 My Nero 2. Typ uw gebruikersnaam van My Nero in het tekstvak Bijnaam. 3. Typ uw wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord. 4. Klik op de knop Gegevens controleren. De ingevoerde gebruikersgegevens worden gecontroleerd. Als de gegevens juist zijn, wordt dat in een dialoogvenster gemeld. 5. Klik op OK. Uw toegangsgegevens voor My Nero worden vastgelegd in ControlCenter en opgeslagen. De knop My Nero account bijwerken wordt weergegeven. Met deze knop kunt u uw toegangsgegevens bewerken. (Uw My Nero-gebruikersnaam kan niet worden bewerkt.) 9.2 My Nero registreren Als u nog geen My Nero-account hebt, kunt u zich daarvoor registreren vanuit Nero ControlCenter. Daarvoor gebruikt u de knop My Nero account aanmaken. U wordt doorgestuurd naar My Nero, waar u zich kunt registreren om een My Neroaccount te openen. Pagina 17

18 Index 10 Index B Bijwerken Nero...8 C Contactgegevens Conventies...4 D Doelgroep...4 L Licentie...15 M My Nero registreren...17 toegangsgegevens invoeren...16 N Nero geïnstalleerde producten weergeven...13 installatie bewerken...13 verwijderen...14 Nero ShowTime...16 O Ondersteuningsinformatie opvragen P Programma starten... 6 S Serienummer invoeren Setup...13 T Taal...11 inschakelen instellen uitschakelen U Update...8 Updatecontrole instellen Pagina 18

19 Contactgegevens 11 Contactgegevens Nero ControlCenter is een product van Nero AG. Nero AG Im Stoeckmaedle Karlsbad Duitsland Web: Help: Fax: Copyright 2007 Nero AG en diens licentieverleners. Alle rechten voorbehouden. Pagina 19

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding Nero BackItUp

Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen worden gebruikt of gereproduceerd volgens

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Handleiding Nero Video

Handleiding Nero Video Handleiding Nero Video Informatie over copyright en handelsmerken Dit document en alle zich daarin bevindende inhoud zijn onderworpen aan en beschermd door internationaal auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten,

Nadere informatie

Handleiding Nero MediaHome

Handleiding Nero MediaHome Handleiding Nero MediaHome Informationen zu Urheberrecht und Marken_SingleProducts Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie

Nadere informatie

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Handleiding Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.05.20 Copyright 2010 Acronis Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Handleiding Nero Burning ROM

Handleiding Nero Burning ROM Handleiding Nero Burning ROM Informationen zu Urheberrecht und Marken_Suite_NBR_NE_NSS Copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nero Recode. www.nero.com

Gebruikershandleiding. Nero Recode. www.nero.com Gebruikershandleiding Nero Recode www.nero.com Copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero Recode 2 en de Nero Recode 2-software zijn beschermd door middel van copyright en zijn eigendom

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

Kliktime Handleiding V3.5

Kliktime Handleiding V3.5 Kliktime Handleiding V3.5 KENNISMAKEN MET KLIKTIME Inhoud Wat is Kliktime?... 1 Overzicht van Kliktime... 2 Gebruikers & categorie├źn... 2 Functies... 2 Opties... 3 Tijdelijke wachtwoorden... 3 Extra opties...

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup H O O F D S T U K 4 Backup Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de software moet de gebruiker

Nadere informatie

Seagate Manager. Gebruikershandleiding. voor het FreeAgent TM -station. Seagate Manager-gebruikershandleiding voor het FreeAgent -station 1

Seagate Manager. Gebruikershandleiding. voor het FreeAgent TM -station. Seagate Manager-gebruikershandleiding voor het FreeAgent -station 1 Seagate Manager Gebruikershandleiding voor het FreeAgent TM -station Seagate Manager-gebruikershandleiding voor het FreeAgent -station 1 Seagate Manager-gebruikershandleiding voor het FreeAgent -station

Nadere informatie

Norton Security. Producthandleiding

Norton Security. Producthandleiding Norton Security Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen.

Nadere informatie

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Gebruikershandleiding (bedoeld voor productversie 6.0 en hoger) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klik hier om de recentste versie van dit document te downloaden

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated en haar licentieverleners. Alle rechten voorbehouden. Adobe Acrobat Connect Pro 7 gebruiken Beschermd door V.S. Patenten

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Januari 2006 2006 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Opmerking Hoewel zoveel mogelijk in het werk is gesteld om

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Auteursrechten... 4 2. begrijpen...5 2.1 Over...5 2.2 Connect YOU versus Connect ALL en Connect SEND... 7 2.3 Werken met en Connectors... 8 2.3.1 Connector-eigenschappen...

Nadere informatie

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding i Inhoud McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter...5 SecurityCenter-functies...6 SecurityCenter gebruiken...7 Beveiligingsproblemen oplossen of negeren...17 Werken met waarschuwingen...21

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie