Nero ControlCenter Handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nero ControlCenter Handleiding"

Transcriptie

1 Nero ControlCenter Handleiding Nero AG

2 Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding bevat materiaal dat wordt beschermd door internationaal geldende wetten op het auteursrecht. Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, overgedragen en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nero AG. Nero AG wijst alle eisen van de hand die de bepalingen van de garantierechten te boven gaan. Nero AG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de handleiding Nero ControlCenter. De inhoud van de geleverde software en van de handleiding Nero ControlCenter kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle merknamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. De hier genoemde handelsmerken worden slechts ter informatie vermeld. Copyright 2007 Nero AG en diens licentieverleners. Alle rechten voorbehouden. REV 1.0, SW

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Algemene informatie Informatie over de handleiding Informatie over Nero ControlCenter 4 2 Technische informatie Systeemvereisten 5 3 Het programma starten 6 4 Overzicht 7 5 Update Nero bijwerken De controle op automatische updates instellen 10 6 Taal De te gebruiken talen instellen Algemeen beschikbare talen definiëren 11 7 Installatie Ondersteuningsinformatie opvragen Nero Suite bewerken Nero Suite verwijderen 14 8 Licentie 15 9 My Nero Toegangsgegevens voor My Nero invoeren My Nero registreren Index Contactgegevens 19 Pagina 3

4 Algemene informatie 1 Algemene informatie 1.1 Informatie over de handleiding Deze handleiding is bedoeld voor alle gebruikers die Nero ControlCenter willen leren gebruiken. De handleiding heeft een procesgewijze opbouw en zet stapsgewijs uiteen hoe een bepaald doel kan worden bereikt. Voor een optimaal gebruik van deze handleiding raden wij u aan de volgende conventies door te lezen: Symbool Betekenis Duidt op waarschuwingen, voorwaarden of instructies die strikt moeten worden opgevolgd. Duidt op aanvullende informatie of advies. 1. Start OK Hoofdstuk [ ] Een cijfer aan het begin van een regel geeft aan dat er een handeling moet worden uitgevoerd. Voer deze handelingen in de aangegeven volgorde uit. Duidt op een tussentijds resultaat. Duidt op een resultaat. Duidt op tekstgedeelten of knoppen in de interface van het programma. Deze zijn vet gedrukt. Duidt op verwijzingen naar andere hoofdstukken. Ze worden uitgevoerd als koppelingen en worden rood en onderstreept weergegeven. Duidt op sneltoetsen voor het invoeren van opdrachten. 1.2 Informatie over Nero ControlCenter Met Nero ControlCenter kunt u vaststellen of er voor uw Nero Suite nieuwe updates beschikbaar zijn. Deze updates kunt u vervolgens downloaden en uitvoeren. U kunt ook een of meer talen selecteren om aan de installatie toe te voegen. Bovendien kunt u de bestaande installatie van Nero 8 wijzigen, informatie over serienummers ophalen en serienummers verwijderen of toevoegen. Pagina 4

5 Technische informatie 2 Technische informatie 2.1 Systeemvereisten Nero ControlCenter wordt samen met de Nero Suite geïnstalleerd. De systeemvereisten zijn hetzelfde. Raadpleeg de handleiding Snel aan de slag voor meer informatie over de systeemvereisten. Pagina 5

6 Het programma starten 3 Het programma starten Ga als volgt te werk om Nero ControlCenter te starten via Nero StartSmart: 1. Klik op het pictogram Nero StartSmart. Het venster van Nero StartSmart wordt geopend. 2. Klik op de knop. De lijst met Nero-toepassingen wordt weergegeven. Fig. 1: Nero StartSmart 3. Selecteer het item Extra > Nero ControlCenter in de selectielijst. Het venster Nero ControlCenter wordt geopend. U hebt Nero ControlCenter gestart via Nero StartSmart. Pagina 6

7 Overzicht 4 Overzicht Nero ControlCenter bevat opties voor het bijwerken en instellen voor de gehele Nero Suite. De volgende schermen zijn beschikbaar: Scherm Update Taal Installatie Licentie My Nero Functie Voor het bijwerken van de geïnstalleerde Nero-toepassingen (zie Update). Voor het installeren van taalbestanden en het wijzigen van de in gebruik zijnde taal (zie Taal). Voor het bewerken van het bereik van Nero Suite of het verwijderen van Nero Suite (zie Installatie). Hier kunt u ook ondersteuningsinformatie opvragen. Voor het weergeven van het in gebruik zijnde serienummer. U kunt hier ook een nieuw serienummer invoeren (zie Licentie). Hier kunt u toegangsgegevens voor My Nero invoeren (zie My Nero). Pagina 7

8 Update 5 Update In het scherm Update worden de geïnstalleerde Nero-toepassingen met hun versienummer weergegeven. Hier kunt u aangeven of er op gecontroleerd moet worden op updates en hoe vaak dat moet gebeuren. U kunt Nero-toepassingen ook handmatig bijwerken of controleren of er updates beschikbaar zijn. Voor deze functie moet u een internetverbinding hebben. U kunt uw installatie echter ook bijwerken met een gedownloade update die u op uw computer hebt opgeslagen. Fig. 2: Scherm Update 5.1 Nero bijwerken Ga hiervoor als volgt te werk: 1. Klik op de knop Update. Het scherm Update wordt geopend. Het scherm bevat een lijst met alle geïnstalleerde Nero 8-toepassingen met de bijbehorende versie. 2. Controleren of er updates beschikbaar zijn: 1. Klik op de knop Updates zoeken. Er wordt een dialoogvenster geopend. 2. Klik op OK. Nero ControlCenter zoekt naar beschikbare updates. Een voortgangsbalk geeft de status van de zoekopdracht aan. Pagina 8

9 Update Fig. 3: Voortgangsbalk "Zoeken naar productupdates" Na afloop van de zoekopdracht worden de zoekresultaten weergegeven in een dialoogvenster. 3. Klik op OK. In het scherm Update wordt aangegeven of er voor elk van de geïnstalleerde toepassingen updates beschikbaar zijn. 3. Klik op de knop Nu bijwerken om Nero-toepassingen bij te werken. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u kunt aangeven of u updates wilt uitvoeren via internet of gebruik wilt maken van een eerder gedownload updatebestand dat op de computer is opgeslagen. 4. Klik op de knop Downloaden om updates uit te voeren via internet. In een dialoogvenster worden de voortgang en het resultaat van het downloadproces bijgehouden. Bovendien wordt gemeld dat een reeds geïnstalleerde versie van Nero Suite moet worden verwijderd om de update te kunnen installeren, die vervolgens automatisch wordt geïmplementeerd. 5. Als u een reeds op de computer aanwezig updatebestand wilt gebruiken, typt u het pad van het bestand in het tekstveld van het weergegeven dialoogvenster of klikt u op de knop Bladeren o m het pad te selecteren. 6. Klik op OK. De update wordt uitgevoerd. De relevante versie-aanduidingen worden weergegeven in de kolom Geïnstalleerde versies. Als er voor de geselecteerde toepassingen geen updates beschikbaar zijn, wordt dat in een dialoogvenster gemeld. Updates uitvoeren onder Windows Vista Als u werkt met Windows Vista, moet u over beheerdersrechten beschikken om updates te kunnen uitvoeren. Microsoft Windows Firewall blokkeert het updateproces Als dat gebeurt, wordt dit in een dialoogvenster gemeld en krijgt u de mogelijkheid de firewall automatisch te laten configureren om een internetverbinding voor het updateproces toe te staan. Als u voor deze optie kiest, wordt het updateproces voortgezet. Negeer deze optie als u de firewall liever handmatig wilt configureren. Pagina 9

10 Update 5.2 De controle op automatische updates instellen Nero ControlCenter is standaard ingesteld om elke 30 dagen automatisch te controleren op beschikbare updates. U kunt deze waarde als volgt wijzigen: 1. Controleer of het selectievakje voor het regelmatig controleren op updates is ingeschakeld. 2. Geef in het bijbehorende tekstveld op na hoeveel dagen het automatisch bijwerken moet worden uitgevoerd. 3. Klik op OK. De tijdsinterval voor controles op automatische updates wordt opnieuw ingesteld. Pagina 10

11 Taal 6 Taal In het scherm Taal van Nero ControlCenter kunt u opgeven op welke taal Nero-toepassingen moeten worden ingesteld en welke talen in het algemeen beschikbaar moeten zijn. Fig. 4: Scherm Taal 6.1 De te gebruiken talen instellen Ga als volgt te werk om de taal in te stellen die door alle Nero-toepassingen moet worden gebruikt: 1. Klik op de knop Taal. Het scherm Taal wordt geopend. 2. Selecteer de gewenste taal in de bovenste keuzelijst met invoervak. 3. Klik op de knop Taal nu wijzigen. De geselecteerde taal wordt onmiddellijk geactiveerd. Ook Nero ControlCenter maakt gebruik van de geselecteerde taal. 6.2 Algemeen beschikbare talen definiëren Ga als volgt te werk om de talen te definiëren die u algemeen beschikbaar wilt stellen: 1. Klik op de knop Taal. Het scherm voor taalselectie wordt geopend met daarin alle talen die kunnen worden geïnstalleerd. De selectievakjes van de reeds geïnstalleerde talen zijn ingeschakeld. Als er voor verschillende Nero-producten verschillende talen zijn geïnstalleerd, wordt dat aangegeven door de vermelding Gedeeltelijk geïnstalleerd. Pagina 11

12 Taal 2. Schakel de selectievakjes in voor de talen die ook beschikbaar moeten zijn en schakel de selectievakjes uit voor de talen die niet beschikbaar hoeven te zijn. Extra geselecteerde talen hebben de vermelding Toevoegen, uitgeschakelde talen hebben de vermelding Verwijderen. 3. Klik op de knop Taal toevoegen/verwijderen. Talen die u wilt toevoegen, worden automatisch gecontroleerd om te bepalen of het bijbehorende installatiebestand met de desbetreffende taalbestanden beschikbaar is. De resultaten van de zoekopdracht worden in een dialoogvenster weergegeven. 4. Als de taalbestanden zijn gevonden, bevestigt u in het dialoogvenster de installatie van de toe te voegen taalbestanden of bevestigt u het verwijderen van de desbetreffende taalbestanden. De extra ingeschakelde taalbestanden zijn nu beschikbaar en de uitgeschakelde taalbestanden zijn verwijderd. 5. Als de taalbestanden niet worden gevonden, wordt in een dialoogvenster een zoekfunctie voor alle lokaal beschikbare stations weergegeven. Bovendien biedt het dialoogvenster toegang tot internet voor het downloaden van de nieuwste bestanden. Selecteer een van deze twee opties en klik op OK. Geldige taalbestanden worden automatisch geïnstalleerd wanneer ze met een van deze twee methoden zijn gevonden. Pagina 12

13 Installatie 7 Installatie In het scherm Installatie van Nero ControlCenter worden alle geïnstalleerde Nero-producten met hun grootte vermeld. U kunt elk product instellen (dat wil zeggen toevoegen of verwijderen) of zelfs de installatie ongedaan maken. U kunt over elk product ook informatie opvragen die u kunt gebruiken wanneer u contact opneemt met klantenondersteuning. Fig. 5: Scherm Installatie 7.1 Ondersteuningsinformatie opvragen U kunt productspecifieke informatie opvragen door te klikken op de koppeling Klik hier voor ondersteuningsinformatie.. In het venster Ondersteuningsinformatie wordt het versienummer van het product weergegeven, evenals de koppeling naar de ondersteunings- en update-informatie op de website van Nero. 7.2 Nero Suite bewerken Ga als volgt te werk als u tijdens de eerste installatie van Nero Suite de optie Aangepaste installatie hebt geselecteerd en u andere toepassingen wilt installeren: 1. Klik op de knop Installatie. Het scherm Installatie wordt geopend. 2. Markeer de vermelding Nero Klik op de knop Bewerken. Het scherm Aangepaste installatie wordt geopend. De te installeren toepassingen worden aangeduid door een pictogram van een vaste schijf. De toepassingen die niet worden geïnstalleerd, worden aangeduid door een rode X. Pagina 13

14 Installatie 4. Als u een toepassing wilt selecteren, klikt u met de linkermuisknop op het pictogram van de vaste schijf of op de rode X en selecteert u een van de volgende installatieopties in het contextmenu: Deze functie wordt geïnstalleerd op de lokale vaste schijf: de toepassing wordt geïnstalleerd zonder hulponderdelen zoals hulpbestanden en sjablonen. Dit onderdeel en alle subonderdelen worden op de lokale vaste schijf geïnstalleerd: de toepassing en alle subonderdelen worden geïnstalleerd. Dit onderdeel is niet beschikbaar: de desbetreffende toepassing wordt niet geïnstalleerd of wordt verwijderd. 5. Klik op de knop Volgende. De geselecteerde toepassingen van Nero Suite worden geïnstalleerd in de standaardinstallatiemap en het scherm Instellingen wordt geopend. 6. Op de desbetreffende tabbladen schakelt u de selectievakjes voor de bestandsindelingen Foto, Video en Muziek in die automatisch moeten worden geopend bij gebruik van de bijbehorende toepassing. 7. Schakel op het tabblad Voorbeeld de selectievakjes in voor de bestandsindelingen waarvan u de voorbeelden wilt weergeven in Windows Verkenner onder Windows Vista met de geïntegreerde Nero-toepassing Nero Rich Preview. 8. Schakel op het tabblad Opties de selectievakjes in voor de vereiste opties. Schakel ook het selectievakje Nero Scout configureren bij eerste gebruik in als u na de eerste keer starten de Nero 8-mappen wilt definiëren. Dit zijn de mappen waarvan de mediabestanden zijn gecatalogiseerd door het databaseprogramma Nero Scout en die beschikbaar zijn gesteld aan Nero Suite-toepassingen. 9. Klik op de knop Volgende om de installatie voort te zetten. De installatie is voltooid, het scherm Nero ControlCenter wordt opnieuw weergegeven en Nero Suite is beschikbaar in de nieuwe, bewerkte vorm. 7.3 Nero Suite verwijderen Ga als volgt te werk om Nero Suite volledig van de computer te verwijderen: 1. Klik op de knop Installatie. Het scherm Installatie wordt geopend. 2. Selecteer de vermelding Nero 8 in het scherm Installatie. 3. Klik op de knop Verwijderen en bevestig het proces in het dialoogvenster dat wordt geopend. Nero Suite wordt volledig verwijderd. Vervolgens wordt het laatste scherm van de wizard geopend. 4. Klik op de knop Afsluiten. De installatiewizard wordt gesloten. Nero Suite is van de computer verwijderd. Pagina 14

15 Licentie 8 Licentie In het licentiescherm van Nero ControlCenter kunt u alle op uw computer geïnstalleerde Nero-programma's met de bijbehorende serienummers bekijken. Voor demoversies wordt de vervaldatum weergegeven. U kunt ook nieuwe serienummers invoeren, waarvoor u als volgt te werk gaat: 1. Klik op de knop Licentie. Het scherm Licentie wordt geopend, waarin alle op uw computer geïnstalleerde Neroprogramma's met de bijbehorende serienummers worden weergegeven. 2. Typ het nieuwe serienummer in het tekstvak Voer nieuw serienummer in. 3. Klik op de knop Toevoegen. Het nieuwe serienummer wordt toegevoegd aan de lijst. 4. Als u het oude serienummer wilt verwijderen, markeert u dat nummer en klikt u op de knop Verwijderen. 5. Bevestig het proces in het dialoogvenster. Het serienummer wordt uit de lijst verwijderd, waarna een dialoogvenster wordt geopend om het verwijderen te bevestigen. 6. Klik op OK. Het nieuwe serienummer is beschikbaar en het oude serienummer is verwijderd. Pagina 15

16 My Nero 9 My Nero In het scherm My Nero van Nero ControlCenter kunt u de toegangsgegevens van My Nero opslaan. Als u nog geen My Nero-account hebt, kunt u zich hier registreren. Het adres van de online portal van My Nero is Hier kunnen geregistreerde gebruikers bijvoorbeeld blogs beheren en multimediabestanden publiceren om deze te delen met andere gebruikers. Nero-toepassingen kunnen gebruikmaken van de opgeslagen toegangsgegevens. U kunt bijvoorbeeld video-rss-feeds van ShowTime afspelen die zijn aanbevolen door uw My Nero-vrienden. Nero ShowTime is een Nero Suite-toepassing die tijdens de installatie automatisch wordt geïnstalleerd. U kunt met Nero ShowTime bijvoorbeeld dvd-video's afspelen. Raadpleeg de handleiding van Nero ShowTime voor meer informatie. Fig. 6: Scherm van My Nero 9.1 Toegangsgegevens voor My Nero invoeren 1. Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan: Er is een actieve en veilige onlineverbinding U hebt een My Nero-account Ga als volgt te werken om de toegangsgegevens voor uw My Nero-account in te voeren: Klik op de knop My Nero. Het scherm My Nero wordt geopend. Pagina 16

17 My Nero 2. Typ uw gebruikersnaam van My Nero in het tekstvak Bijnaam. 3. Typ uw wachtwoord in het tekstvak Wachtwoord. 4. Klik op de knop Gegevens controleren. De ingevoerde gebruikersgegevens worden gecontroleerd. Als de gegevens juist zijn, wordt dat in een dialoogvenster gemeld. 5. Klik op OK. Uw toegangsgegevens voor My Nero worden vastgelegd in ControlCenter en opgeslagen. De knop My Nero account bijwerken wordt weergegeven. Met deze knop kunt u uw toegangsgegevens bewerken. (Uw My Nero-gebruikersnaam kan niet worden bewerkt.) 9.2 My Nero registreren Als u nog geen My Nero-account hebt, kunt u zich daarvoor registreren vanuit Nero ControlCenter. Daarvoor gebruikt u de knop My Nero account aanmaken. U wordt doorgestuurd naar My Nero, waar u zich kunt registreren om een My Neroaccount te openen. Pagina 17

18 Index 10 Index B Bijwerken Nero...8 C Contactgegevens Conventies...4 D Doelgroep...4 L Licentie...15 M My Nero registreren...17 toegangsgegevens invoeren...16 N Nero geïnstalleerde producten weergeven...13 installatie bewerken...13 verwijderen...14 Nero ShowTime...16 O Ondersteuningsinformatie opvragen P Programma starten... 6 S Serienummer invoeren Setup...13 T Taal...11 inschakelen instellen uitschakelen U Update...8 Updatecontrole instellen Pagina 18

19 Contactgegevens 11 Contactgegevens Nero ControlCenter is een product van Nero AG. Nero AG Im Stoeckmaedle Karlsbad Duitsland Web: Help: Fax: Copyright 2007 Nero AG en diens licentieverleners. Alle rechten voorbehouden. Pagina 19

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Handleiding Nero Scout

Handleiding Nero Scout Handleiding Nero Scout Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding voor Nero Scout en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG. Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding Nero RescueAgent

Handleiding Nero RescueAgent Handleiding Nero RescueAgent Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero RescueAgent en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

HandleidingNero BurnRights

HandleidingNero BurnRights Handleiding Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Handleiding Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding van Nero DiscCopy en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd

Nadere informatie

Nero DriveSpeed Handleiding

Nero DriveSpeed Handleiding Nero DriveSpeed Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero DriveSpeed is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Handleiding Nero InfoTool

Handleiding Nero InfoTool Handleiding Nero InfoTool Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero InfoTool en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Handleiding Nero ControlCenter

Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Informatie over copyright en handelsmerken Copyright- en handelsmerkinformatie Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Starten! 3 1.1 Over InCD Reader 3 1.2 Informatie over de handleiding 3 2 InCD Reader installeren 4 3 Toegang tot SecurDisc-schijven 6 4 Het snelmenu

Nadere informatie

Gebruikershandleiding bij Nero MediaStreaming voor MCE

Gebruikershandleiding bij Nero MediaStreaming voor MCE Gebruikershandleiding bij Nero MediaStreaming voor MCE Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht

Nadere informatie

Handleiding Nero Scout

Handleiding Nero Scout Handleiding Nero Scout Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding van Nero Scout en de volledige inhoud ervan worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Nero AG Nero StartSmart

Nero AG Nero StartSmart Handleiding Nero StartSmart Nero AG Nero StartSmart Informatie over copyright en handelsmerken Deze handleiding en de volledige inhoud ervan worden auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content MEDIA NAV Handleiding voor het online downloaden van content In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren. Hoewel de schermafbeeldingen nog niet

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Secure Backup Installatiehandleiding Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle anderen

Nadere informatie

Inleiding. De update kan op twee manieren worden geïnstalleerd: automatisch of handmatig.

Inleiding. De update kan op twee manieren worden geïnstalleerd: automatisch of handmatig. - Installatie update d-basics Inleiding Aangezien voortdurend nieuwe koppelingen met boekhoudpakketten aan d-basics worden toegevoegd en bestaande koppelingen als gevolg van versie wijzigingen van boekhoudpakketten

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM Verkorte handleiding Deze Verkorte handleiding helpt u bij de installatie en het gebruik van Readiris TM 15. Voor gedetailleerde informatie over alle mogelijkheden van Readiris TM, raadpleeg het hulpbestand

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware 1 2 augustus 2005 Inhoudsopgave: Gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus... 3 Introductie... 3 Installeren

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

ESET NOD32 Antivirus 4 voor Linux Desktop. Aan de slag

ESET NOD32 Antivirus 4 voor Linux Desktop. Aan de slag ESET NOD32 Antivirus 4 voor Linux Desktop Aan de slag ESET NOD32 Antivirus 4 biedt geavanceerde beveiliging van uw computer tegen schadelijke code. Op basis van de ThreatSense -scanengine die voor het

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET Smart Security ESET Smart Security levert geavanceerde bescherming voor uw computer tegen kwaadaardige code. De software is gebaseerd op de ThreatSense scanner,

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

WIP Com/Connect Com/RT4

WIP Com/Connect Com/RT4 Vereisten 1 0. Vereisten 1. Een auto die is uitgerust met een WIP Com-/Connect Com-/RT4-navigatiesysteem 2. Toegang tot de website http://peugeot.navigation.com 3. Voor de automatische installatie met

Nadere informatie

Bryton Bridge. Handleiding

Bryton Bridge. Handleiding Bryton Bridge Handleiding Inhoudsopgave SOFTWARE-OVERZICHT... 3 1.1 EERSTE INSTELLING... 3 1.2 EEN ACCOUNT REGISTREREN... 5 COLLECTIE BEHEREN... 6 2.1 UW COLLECTIE BEHEREN OP UW RIDER 50... 6 2.2 UW COLLECTIE

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup H O O F D S T U K 4 Backup Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de software moet de gebruiker

Nadere informatie

Studio Visual Steps Nero 9

Studio Visual Steps Nero 9 Studio Visual Steps Nero 9 Gratis PDF-bestand voor gebruikers van het programma Nero 9, die het Basisboek Nero 8 gebruiken. 1 Voorwoord Nero is een softwarebundel die doorgaans ieder jaar in een nieuwe

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Bestellen van het Internet Veiligheidspakket 4 Hoofdstuk 3. Installatie 9 3.1

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

voor Mac Handleiding Aan de slag

voor Mac Handleiding Aan de slag voor Mac Handleiding Aan de slag ESET Cybersecurity biedt geavanceerde beveiliging van uw computer tegen schadelijke code. Op basis van de ThreatSense -scanengine die voor het eerst werd geïntroduceerd

Nadere informatie

Appendix Computerklussen

Appendix Computerklussen Appendix Computerklussen Deze appendix behandelt enkele werkjes die nodig zijn om een bepaald voorbeeld uit dit boek na te kunnen spelen. In de betreffende hoofdstukken wordt er wel naar verwezen. Weergave

Nadere informatie

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Het installeren van Microsoft Office... 2 Informatie voor de installatie... 2 Het installeren van Microsoft Office... 3 Hoe te

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET NOD32 Antivirus v3.0 ESET NOD32 Antivirus biedt de beste beveiliging voor uw computer tegen kwaadaardige code. Gebouwd met de ThreatSense scanmachine, die geïntroduceerd

Nadere informatie

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk:

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk: Pagina 1 van 6 pagina s. Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Doelgroep van dit document De doelgroep van dit document zijn alle gebruikers van Centix die de Centix 3-serie

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Handleiding van de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden

Nadere informatie

Inlogprocedure Comvio SBC Online

Inlogprocedure Comvio SBC Online Inlogprocedure Comvio SBC Online Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van Comvio SBC. Bestemming Dit document is bestemd voor klanten van Comvio b.v. Versie 1.0 Juli

Nadere informatie

Dell SupportAssist voor pc's en tablets Gebruikshandleiding

Dell SupportAssist voor pc's en tablets Gebruikshandleiding Dell SupportAssist voor pc's en tablets Gebruikshandleiding Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen,en waarschuwingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.

Nadere informatie

De gebruikershandleiding mag in zijn geheel in digitale of gedrukte versie vrij worden verspreid onder alle

De gebruikershandleiding mag in zijn geheel in digitale of gedrukte versie vrij worden verspreid onder alle Copyright Deze gebruikershandleiding is auteursrechtelijk beschermd. Wijzigingen in de inhoud, of gedeeltelijke overname van de inhoud, is alleen toegestaan na toestemming van de houder van het auteursrecht.

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8 Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Back-up Online configureren... 7 4.1 Taakbalk optie

Nadere informatie

Windows Update. PC'S ONDERHOUDEN & UPGRADEN Windows bijwerken

Windows Update. PC'S ONDERHOUDEN & UPGRADEN Windows bijwerken 2 Windows bijwerken Windows Update Microsoft heeft voor haar Windows-klanten een uitstekende service op internet staan: de website Windows Update. Op deze website kunt u eenvoudig aan de meest recente

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het Mac-hulpprogramma voor opnieuw formatteren gebruiken... 1 De software installeren... 4 Harde schijven veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

De software van de FreeStyle InsuLinx meter moet worden bijgewerkt. Lees dit document door, voordat u begint.

De software van de FreeStyle InsuLinx meter moet worden bijgewerkt. Lees dit document door, voordat u begint. De software van de FreeStyle InsuLinx meter moet worden bijgewerkt. Lees dit document door, voordat u begint. De onderstaande stappen leiden u door het proces van het downloaden en installeren van de FreeStyle

Nadere informatie

Handleiding Nero ControlCenter

Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Informatie over copyright en handelsmerken Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

De eerste stappen. Stap 2: Expresinstellingen

De eerste stappen. Stap 2: Expresinstellingen 1 Windows 8 instellen De eerste keer dat je de tablet inschakelt en ermee aan de slag gaat, stelt Windows je enkele vragen. Welke kleur geef je aan de gebruikersomgeving, hoe noem je de tablet en wie gaan

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden naar een computer kopiëren Gekopieerde beelden bewerken Overbodige gedeelten van films

Nadere informatie

CycloAgent Handleiding

CycloAgent Handleiding CycloAgent Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...3 CycloAgent gebruiken...7 Uw apparaat registreren...8 Een back-up maken van

Nadere informatie

windowscorner: - beveiligingswaarschuwingen uitschakelen

windowscorner: - beveiligingswaarschuwingen uitschakelen Page 1 of 12 WAARSCHUWING De beveiligingsinstellingen van Windows Vista zijn niet voor niets hoog ingesteld. Het aanpassen (verlagen) van het beveiligingsniveau is potentieel gevaarlijk voor het besturingssysteem.

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal Versie 3.0 van TecLocal Besteller gebruiken INHOUD I. Aanmelding II. III. Functies Artikelselectie a. Handmatige artikelselectie b. Artikelselectie uit elektronische onderdeelcatalogus

Nadere informatie

WIP Nav +/Connect Nav +

WIP Nav +/Connect Nav + Vereisten 1 0. Vereisten 1. Een auto die is uitgerust met een WIP Nav +-/Connect Nav +-navigatiesysteem 2. Toegang tot de website http://peugeot.navigation.com 3. Voor de automatische installatie met behulp

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Bi-LINK Version 1.0

Gebruikershandleiding Bi-LINK Version 1.0 Gebruikershandleiding Bi-LINK Version 1.0 (1) INSTALLEREN (2) GEGEVENS UPLOADEN (3) GEGEVENS BEKIJKEN (4) EEN PARAMETER MAKEN (5) EEN PARAMETER BEWERKEN (6) DEELNEMEN AAN EEN PROGRAMMA (7) WERKEN MET UW

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installeren en activeren Vorige versie Installatie U hoeft de vorige versie van F-Secure Mobile Anti-Virus niet te verwijderen. Controleer de instellingen van F-Secure

Nadere informatie

Legal Eagle Update Handleiding versie 2.14 juni 2008

Legal Eagle Update Handleiding versie 2.14 juni 2008 DIT DOCUMENT IS ALLEEN VAN TOEPASSING VANAF LEGAL EAGLE VERSIE 2.13. INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS DIENT ER EERST EEN UPDATE UITGEVOERD TE WORDEN!!! Voordat u begint...2 Update downloaden...2 Update installeren...5

Nadere informatie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie SharpdeskTM R3.1 Installatiehandleiding Versie 3.1.01 Copyright 2000-2004 Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

VEILIG INTERNET 5 HET PERSPECTIEF PCVO

VEILIG INTERNET 5 HET PERSPECTIEF PCVO VEILIG INTERNET 5 HET PERSPECTIEF PCVO Veilig internet 5 Pagina 1 van 16 INHOUD 5 COMPUTERBEVEILIGING... 2 5.1 Installeer een beveiligingssoftware... 2 5.2 Schakel een firewall in... 3 5.3 Updaten van

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Installatiehandleiding: Kaspersky Password Manager 5.0

Installatiehandleiding: Kaspersky Password Manager 5.0 Installatiehandleiding: Kaspersky Password Manager 5.0 Deze handleiding behandelt het volgende: 1. Kaspersky Password Manager 4.0 verwijderen 2. Installatie 3. Klaarmaken voor gebruik Duur installatie:

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Universele handleiding stuurprogramma s

Universele handleiding stuurprogramma s Universele handleiding stuurprogramma s Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Versie B DUT 1 Overzicht 1 De

Nadere informatie

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Gebruiksaanwijzing MatrixAdmin-BNL100510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 3 1.1

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brother Meter Read Tool

Gebruikershandleiding Brother Meter Read Tool Gebruikershandleiding Brother Meter Read Tool DUT Versie 0 Auteursrecht Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van

Nadere informatie

Installatiehulp (Dutch) De eerste stappen

Installatiehulp (Dutch) De eerste stappen De eerste stappen Installatiehulp (Dutch) Het doet ons genoegen dat u voor ons product hebt gekozen en wij hopen dat u tevreden bent over uw nieuwe G DATA software. Als iets niet meteen duidelijk is, kan

Nadere informatie

bla bla Guard Gebruikershandleiding

bla bla Guard Gebruikershandleiding bla bla Guard Gebruikershandleiding Guard Guard: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 03. september 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is intellectueel eigendom

Nadere informatie