Gids Instelling Verzenden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gids Instelling Verzenden"

Transcriptie

1 Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als s (Verzenden naar ) en het scannen van documenten naar gedeelde mappen (Opslaan in gedeelde map). Er wordt ook beschreven hoe u kunt controleren of deze functies goed zijn ingesteld. Afdrukken Startpagina Sluiten Het instellen en gebruiken van De functie Verzenden naar Het instellen en gebruiken van De functie Opslaan in gedeelde map Voordat u begint Zorg ervoor dat de machine is verbonden met het netwerk en wordt gedetecteerd door de Instel-tool Zendfunctie. Zie de e-handleiding voor hulp. Copyright USRM (00)

2 Een versturen van instelprocedure voor Verzenden naar In onderstaande afbeelding wordt getoond hoe u de functie Verzenden naar kunt instellen en gebruiken. Informatie over screenshots De informatie in de screenshots, zoals het adres en het SMTP-serveradres, dient uitsluitend als voorbeeld. De werkelijke schermen die u op uw computer ziet, kunnen afwijken van de schermen die hier worden getoond Ga naar instellingen. Selecteer de functie. Configureer de instellingen voor Verzenden naar . Verstuur een .

3 01 Een versturen De functie selecteren in het venster voor instelling selecteren In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het weergeven van het venster [Instellingen Verzenden naar ]. Klik op [Instellingen Verzenden naar ]. Het venster [Instellingen Verzenden naar ] wordt weergegeven. Ga naar het volgende gedeelte. Als het hierboven getoonde venster niet wordt weergegeven: Zie Het installatieprogramma voor verzenden activeren in de e-handleiding om de Instel-tool Zendfunctie te starten. Als u wordt gevraagd een wachtwoord voor het adresboek in te voeren: Voer de pincode voor het adresboek in en klik op [OK].

4 Een versturen Een adres onder een snelkeuzetoets opslaan In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het adres van een ontvanger onder een snelkeuzetoets kunt opslaan. Wat is een snelkeuzetoets? >>> Selecteer in de vervolgkeuzelijst het gewenste nummer voor de snelkeuzetoets. De nummers voor snelkeuzetoetsen die al zijn opgeslagen, worden niet weergegeven. Het snelkeuzetoetsnummer dat u hebt geselecteerd bij stap, komt overeen met de toets op het bedieningspaneel. Geef een naam op voor de snelkeuzetoets (bijvoorbeeld een bedrijfsnaam, zoals Canon). Verzenden: Druk Start Bestemmingen: 1 Canon RX-modus: Auto Resolutie: 200 x 100 De naam die u hebt opgegeven bij stap verschijnt op het display wanneer de snelkeuzetoets wordt ingedrukt. Geef het adres op van de persoon die de gescande afbeelding zal ontvangen. Als u een test- wilt versturen, geeft u uw adres op. Controleer het resultaat later in het gedeelte Een versturen. Het adres is opgeslagen onder een snelkeuzetoets. Ga naar het volgende gedeelte.,

5 Een versturen SMTP-servergegevens controleren In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het adres van de SMTP-server en de bijbehorende verificatiemethode kunt controleren, en hoe u de gecontroleerde gegevens kunt invoeren in het programmavenster. Wat is SMTP? >>> OPMERKING Open uw software. In deze gids wordt Windows Live Mail 2011 als voorbeeld gebruikt. Controleer de gegevens van de SMTP-server door de procedures in deze gids te bekijken, ook al gebruikt u andere software dan Windows Live Mail Vraag uw beheerder om meer informatie. Klik op [Properties] (Eigenschappen). Klik op het tabblad [Accounts]. Klik op het tabblad [Servers]. Selecteer uw account. Controleer of het selectievakje is ingeschakeld. Indien niet ingeschakeld: Indien ingeschakeld:

6 Een versturen SMTP-servergegevens controleren Geef bij [SMTP-server] de SMTPservernaam (of het SMTP-adres) op. Als het selectievakje [My server requires authentication] (Voor deze server is verificatie vereist) bij stap 6 niet is ingeschakeld, selecteert u [Niet ingesteld] voor [SMTP-verificatie]. De instellingen voor de SMTP-server zijn voltooid. Ga naar het volgende gedeelte.

7 Een versturen SMTP-servergegevens controleren Geef bij [SMTP-server] de SMTPservernaam (of het SMTP-adres) op. Klik op [Settings] (Instellingen). Als het selectievakje [My server requires authentication] (Voor deze server is verificatie vereist) bij stap 6 is ingeschakeld, selecteert u [Ingesteld] voor [SMTP-verificatie]. Controleer welke optie is ingeschakeld. Als de bovenste optie is ingeschakeld: Als de onderste optie is ingeschakeld:

8 Een versturen SMTP-servergegevens controleren Klik op [Cancel] (Annuleren). Geef de accountnaam (of gebruikersnaam) en het wachtwoord op bij [Gebruikersnaam] en [Wachtwoord]. OPMERKING U kunt het wachtwoord niet kopiëren en plakken. Vraag uw netwerkbeheerder naar uw wachtwoord. De instellingen voor de SMTP-server zijn voltooid. Ga naar het volgende gedeelte.

9 Een versturen SMTP-servergegevens controleren Geef de accountnaam (of gebruikersnaam) en het wachtwoord op bij [Gebruikersnaam] en [Wachtwoord]. OPMERKING U kunt het wachtwoord niet kopiëren en plakken. Vraag uw netwerkbeheerder naar uw wachtwoord. De instellingen voor de SMTP-server zijn voltooid. Ga naar het volgende gedeelte.

10 Een versturen De instellingen voor Verzenden naar opslaan In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de instellingen voor "Verzenden naar " kunt opslaan. Klik op [Volgende]. Controleer of de instellingen juist zijn. Klik op [Registreren]. Klik zo nodig op [Vorige] om correcties aan te brengen. Als dit scherm wordt weergegeven, zijn de instellingen voltooid. Sluit de Instel-tool Zendfunctie. Schakel de hoofdschakelaar van de machine uit, wacht minstens 10 seconden en schakel de machine daarna weer in. De instellingen voor Verzenden naar zijn voltooid. Ga naar het volgende gedeelte.

11 03 Een versturen Een versturen In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een document kunt scannen en de gescande afbeelding via kunt versturen. Plaats het document. * De weergave van het bedieningspaneel kan verschillen afhankelijk van het model dat u gebruikt. Druk op [SCAN]. Selecteer < > met behulp van [ ] of [ ], en druk op [OK]. Druk op de snelkeuzetoets die u hebt opgeslagen. Geef de scaninstellingen op die u wilt wijzigen en druk op [OK]. Wanneer de instellingen zijn voltooid, drukt u op [OK] om terug te keren naar het vorige scherm. Druk op [Start]. Wanneer u het document op de glasplaat legt, voert u de volgende bewerkingen uit. - Om het verzenden te starten: Selecteer <Start verzenden> met behulp van [ ] of [ ] en druk op [OK]. - Om het volgende document te scannen: Druk op [Start] Controleer of de gescande afbeelding is verzonden naar de bestemming. Vraag de ontvanger of de is bezorgd. Als de goed is afgeleverd: Ga naar Startpagina. Sluit de Handleiding. Als de niet is afgeleverd: Ga naar het gedeelte UI op afstand. Gebruik de UI op afstand om te controleren of de instellingen juist zijn.

12 van instelprocedure voor Opslaan in gedeelde map In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven hoe u de functie "Opslaan in gedeelde map" kunt instellen en gebruiken. Een gedeelde map instellen met toegangsbeperking In deze gids wordt de procedure beschreven voor het opslaan van documenten in een gedeelde map zonder toegangsbeperkingen. Als u toegangsbeperkingen wilt instellen voor een gedeelde map, raadpleegt u de handleiding of online Help van uw besturingssysteem. Informatie over screenshots De informatie in de screenshots, zoals de computernaam en de naam van de gedeelde map, dient uitsluitend als voorbeeld. De werkelijke schermen die u op uw computer ziet, kunnen afwijken van de schermen die hier worden getoond Ga naar instellingen. Selecteer de functie. Configureer de instellingen voor Opslaan in gedeelde map. Sla documenten op in een gedeelde map.

13 01 De functie selecteren in het venster voor instelling selecteren In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het weergeven van het venster [Instellingen Opslaan in Gedeelde Map]. Klik op [Instellingen Opslaan in Gedeelde Map]. Het venster [Instellingen Opslaan in Gedeelde Map] wordt weergegeven. Ga naar het volgende gedeelte. Als het hierboven getoonde venster niet wordt weergegeven: Zie Het installatieprogramma voor verzenden activeren in de e-handleiding om de Instel-tool Zendfunctie te starten. Als u wordt gevraagd een wachtwoord voor het adresboek in te voeren: Voer de pincode voor het adresboek in en klik op [OK].

14 Het nummer en de naam van de snelkeuzetoets opgeven In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het nummer en de naam van de snelkeuzetoets kunt opgeven waarin u het bestandspad naar de gedeelde map opslaat. Wat is een snelkeuzetoets? >>> Selecteer in de vervolgkeuzelijst het gewenste nummer voor de snelkeuzetoets. De nummers voor snelkeuzetoetsen die al zijn opgeslagen, worden niet weergegeven. Het snelkeuzetoetsnummer dat u hebt geselecteerd bij stap, komt overeen met de toets op het bedieningspaneel. Verzenden: Druk Start Bestemmingen: 1 Canon RX-modus: Auto Resolutie: 200 x 100 Geef een naam op voor de snelkeuzetoets (bijvoorbeeld een bedrijfsnaam, zoals Canon). De snelkeuzetoets is opgeslagen. Ga naar het volgende gedeelte. De naam die u hebt opgegeven bij stap verschijnt op het display wanneer de snelkeuzetoets wordt ingedrukt.,

15 Het delen van bestanden instellen In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u uw computer zodanig kunt instellen dat u de gegevens die u vanaf de machine hebt verzonden, op de computer kunt ontvangen. Selecteer uw besturingssysteem. Voor gebruikers van Windows XP Voor gebruikers van Windows Vista Voor gebruikers van Windows 7/8 Voor gebruikers van Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012 Als u een gedeelde map wilt instellen op een computer met Windows Server 2003/Server 2008/ Server 2012, raadpleegt u de handleiding of online Help van uw besturingssysteem.

16 Windows XP Het delen van bestanden instellen De computernaam controleren Wat is de computernaam? >>> Klik op de Windows-taakbalk op [Start], klik met de rechtermuisknop op [My Computer] (Deze computer) en klik vervolgens op [Properties] (Eigenschappen). Klik op het tabblad [Computer Name] (Computernaam). Geef uw computernaam op bij [Computernaam van de bestemming voor het opslaan].

17 Windows XP Het delen van bestanden instellen Een gedeelde map maken In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het delen van bestanden kunt instellen met behulp van de functie Simple File Sharing (Eenvoudig delen van bestanden). Met de hieronder beschreven voorbeeldprocedure wordt er een gedeelde map op uw bureaublad gemaakt. Voor gebruikers van Windows XP Professional U kunt de functie Simple File Sharing (Eenvoudig delen van bestanden) niet gebruiken als deze is uitgeschakeld. Voer de volgende procedure uit om deze functie in te schakelen. 1. K lik op de Windows-taakbalk op [Start] en klik vervolgens op [Control Panel] (Configuratiescherm). 2. K lik op [Appearance] (Vormgeving), en vervolgens op [Folder Options] (Mapopties). (In Klassieke weergave dubbelklikt u op [Folder Options] (Mapopties).) 3. S electeer het tabblad [View] (Weergave). 4. S chakel onder [Advanced Settings] (Geavanceerde instellingen) het selectievakje [Use simple file sharing (Recommended)] (Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen)) in. Maak een nieuwe map op uw bureaublad en geef een naam op voor de map (bijvoorbeeld share (gedeeld)). share 5. Klik op [OK] om het dialoogvenster [Folder Options] (Mapopties) te sluiten. Geef de naam van de zojuist gemaakte map op bij [Naam Gedeelde Map op Bestemmingscomputer opslag]. Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer vervolgens [Sharing and Security] (Delen en beveiliging).

18 Windows XP Het delen van bestanden instellen Een gedeelde map maken Deze vensters worden alleen weergegeven wanneer u het dialoogvenster voor het eerst opent. Ga naar stap als u het dialoogvenster een tweede of daaropvolgende keer opent. Schakel deze selectievakjes in. Selecteer de onderste optie. Klik op deze koppeling. Klik op [OK]. Klik op [OK]. Het delen van bestanden is ingesteld. Ga naar het volgende gedeelte.

19 Windows Vista Het delen van bestanden instellen De computernaam controleren Wat is de computernaam? >>> Klik op de Windows-taakbalk op [Start], klik met de rechtermuisknop op [Computer] en klik vervolgens op [Properties] (Eigenschappen). Geef de naam van uw computer op bij [Computernaam van de bestemming voor het opslaan].

20 Windows Vista Het delen van bestanden instellen Een gedeelde map maken OPMERKING Als het dialoogvenster [User Account Control] (Gebruikersaccountbeheer) tijdens de procedure verschijnt, klikt u op [Continue] (Doorgaan). In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het delen van bestanden kunt instellen met behulp van de map Public (Openbaar). Wat is de map Public (Openbaar)? >>> Klik op de Windows-taakbalk op het pictogram [Start] en selecteer vervolgens [Control Panel] (Configuratiescherm). Klik onder [Sharing and Discovery] (Delen en verkennen) op de pijltjes omlaag naast [Public folder sharing] (Openbare mappen delen) en [Password protected sharing] (Met wachtwoord beveiligd delen). Klik onder [Network and Internet] (Netwerk en internet) op [Set up file sharing] (Bestandsdeling instellen).

21 Windows Vista Het delen van bestanden instellen Een gedeelde map maken Selecteer de middelste optie. Klik op [Apply] (Toepassen). Selecteer de onderste optie. Klik op [Apply] (Toepassen).

22 Windows Vista Het delen van bestanden instellen Een gedeelde map maken Klik op de Windows-taakbalk op [Start] en selecteer vervolgens [Computer]. Open de vaste schijf waarop Windows Vista is geïnstalleerd (meestal station C:). Open de map Users (Gebruikers). Open de map Public (Openbaar).

23 Windows Vista Het delen van bestanden instellen Een gedeelde map maken Maak een nieuwe map in de map Public (Openbaar) en geef de gewenste mapnaam op (bijvoorbeeld share (gedeeld)). share Typ users\public\ (gebruikers\openbaar\), gevolgd door de naam van de zojuist gemaakte map, bij [Naam Gedeelde Map op Bestemmingscomputer opslag] (in dit voorbeeld typt u users\public\share (gebruikers\ openbaar\gedeeld)). Het delen van bestanden is ingesteld. Ga naar het volgende gedeelte.

24 Windows 7/8 Het delen van bestanden instellen De computernaam controleren Wat is de computernaam? >>> Controleer de computernaam. Windows 7 Windows 8 Klik op de Windows-taakbalk op [Start], klik met de rechtermuisknop op [Computer] en klik vervolgens op [Properties] (Eigenschappen). Klik in de linkerbenedenhoek van het scherm, selecteer [File Explorer] (Verkenner) en klik op [Properties] (Eigenschappen) op het tabblad [Computer]. Geef de naam van uw computer op bij [Computernaam van de bestemming voor het opslaan].

25 Windows 7/8 Het delen van bestanden instellen Een gedeelde map maken OPMERKING Als het dialoogvenster [User Account Control] (Gebruikersaccountbeheer) tijdens de procedure verschijnt, klikt u op [Yes] (Ja). In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het delen van bestanden kunt instellen met behulp van de map Public (Openbaar). Wat is de map Public (Openbaar)? >>> Open het Configuratiescherm. Windows 7 Windows 8 Klik op de Windows-taakbalk op [Start] en klik vervolgens op [Control Panel] (Configuratiescherm). Klik in de linkerbenedenhoek van het scherm en kies [Control Panel] (Configuratiescherm). Klik onder [Network and Internet] (Netwerk en internet) op [Choose homegroup and sharing options] (Een thuisgroep en opties voor delen selecteren). Klik op [Change advanced sharing settings] (Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen).

26 Windows 7/8 Het delen van bestanden instellen Een gedeelde map maken Deze stap is alleen nodig voor Windows 8. Als u Windows 7 gebruikt, gaat u verder met stap. Klik op de pijl-omlaag bij [All Networks] (Alle netwerken). Selecteer onder [Public folder sharing] (Openbare mappen delen) de bovenste optie.

27 Windows 7/8 Het delen van bestanden instellen Een gedeelde map maken Selecteer onder [Password protected sharing] (Met wachtwoord beveiligd delen) de onderste optie. Klik op [Save changes] (Wijzigingen opslaan).

28 Windows 7/8 Het delen van bestanden instellen Een gedeelde map maken Open het venster Computer. Windows 7 Windows 8 Klik op de Windows-taakbalk op [Start], en selecteer vervolgens [Computer]. Klik met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek van het scherm, kies [File Explorer] (Verkenner) en klik op [Computer]. Open de vaste schijf waarop Windows 7/8 is geïnstalleerd (meestal station C:). Open de map Users (Gebruikers). Open de map Public (Openbaar).

29 Windows 7/8 Het delen van bestanden instellen Een gedeelde map maken Maak een nieuwe map in de map Public (Openbaar) en geef een mapnaam op (bijvoorbeeld share (gedeeld)). share Typ users\public\ (gebruikers\openbaar\), gevolgd door de naam van de zojuist gemaakte map, bij [Naam Gedeelde Map op Bestemmingscomputer opslag] (in dit voorbeeld typt u users\public\share (gebruikers\ openbaar\gedeeld)). Het delen van bestanden is ingesteld. Ga naar het volgende gedeelte.

30 De instellingen voor Opslaan in gedeelde map opslaan In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de instellingen voor "Opslaan in gedeelde map" kunt opslaan. Klik op [Volgende]. Controleer of de instellingen juist zijn. Klik op [Registreren]. Klik zo nodig op [Vorige] om correcties aan te brengen. Als dit scherm wordt weergegeven, zijn de instellingen voltooid. OPMERKING Controleer of [Niet ingesteld] is geselecteerd voor [Toegangsbeperking naar gedeelde map] in het gedeelte [Status van instellingen voor gedeelde map]. Sluit de Instel-tool Zendfunctie. Schakel de hoofdschakelaar van de machine uit, wacht minstens 10 seconden en schakel de machine daarna weer in. De instellingen voor Opslaan in Gedeelde Map zijn voltooid. Ga naar het volgende gedeelte.

31 03 in een gedeelde map In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een document kunt scannen en de gescande afbeelding kunt opslaan in de gedeelde map die u eerder hebt gemaakt. Plaats het document. Druk op [SCAN]. * De weergave van het bedieningspaneel kan verschillen afhankelijk van het model dat u gebruikt. Selecteer <Windows (SMB)> met behulp van [ ] of [ ], en druk op [OK]. Druk op de snelkeuzetoets die u hebt opgeslagen. Geef de scaninstellingen op die u wilt wijzigen en druk op [OK]. Wanneer de instellingen zijn voltooid, drukt u op [OK] om terug te keren naar het vorige scherm. Druk op [Start]. Wanneer u het document op de glasplaat legt, voert u de volgende bewerkingen uit. - Om het verzenden te starten: Selecteer <Start verzenden> met behulp van [ ] of [ ] en druk op [OK]. - Om het volgende document te scannen: Druk op [Start] Controleer of het document is opgeslagen in de gedeelde map. Open de gedeelde map die u hebt gemaakt en controleer of het gescande document is opgeslagen. Als het document goed is opgeslagen: Ga naar Startpagina. Sluit de gids. Als het document niet is opgeslagen: Ga naar het gedeelte UI op afstand. Gebruik de UI op afstand om te controleren of de instellingen juist zijn.

32 UI op afstand Een versturen Uw instellingen controleren in de UI op afstand Als er problemen zijn met de functie Verzenden naar of Opslaan in Gedeelde Map, gebruikt u de UI op afstand om te controleren of de instellingen juist zijn. De UI op afstand starten Wat is de UI op afstand? >>> Start uw webbrowser. Typ het IP-adres van de machine in het adresveld en druk op [Enter]. Klik op [Aanmelden]. Selecteer [Beheer-modus]. OPMERKING Het IP-adres dat in de screenshots wordt getoond, dient uitsluitend als voorbeeld. Zie Instellingen van IP-adres controleren in de e-handleiding voor instructies over de procedure van het controleren van het IP-adres. OPMERKING Voer de juiste verificatiegegevens in (ID en pincode) als u daarom wordt gevraagd.

33 UI op afstand Een versturen Uw instellingen controleren in de UI op afstand Snelkeuzetoetsen controleren/bewerken Klik op [Adresboek]. Controleer uw instellingen. Als u de instellingen wilt bewerken, klikt u op [Bewerken]. Klik op [Snelkeuze]. Klik op het nummer, het type of de naam van een snelkeuzetoets om de huidige instellingen ervan weer te geven. Klik op [OK]. OPMERKING Als u wordt gevraagd om het wachtwoord op te geven nadat u op [Adres] hebt geklikt, raadpleegt u Een pincode instellen voor het adresboek in de e-handleiding. Breng de nodige wijzigingen aan.

34 UI op afstand Een versturen Uw instellingen controleren in de UI op afstand Netwerkinstellingen controleren/bewerken OPMERKING Stappen 1 t/m 5 in dit gedeelte zijn alleen van toepassing op de instellingen voor de functie Verzenden naar . Klik op [Instellingen/Registratie] en vervolgens op [Netwerkinstellingen]. Klik op [ -instellingen). Klik op [Bewerken).

35 UI op afstand Een versturen Uw instellingen controleren in de UI op afstand Netwerkinstellingen controleren/bewerken Klik op [OK]. Breng zo nodig correcties aan. Controleer of de juiste SMTP-servernaam is opgegeven. Controleer ook het volgende, als op uw SMTP-server SMTP-verificatie wordt gebruikt: O f het selectievakje [Gebruik SMTP-authentificatie (SMTP AUTH)] is ingeschakeld. O f de juiste gebruikersnaam is opgegeven. O f het juiste wachtwoord is ingesteld. Als u iets moet wijzigen, schakelt u het selectievakje [/ Wijzigen Wachtwoord] in en geeft u het juiste wachtwoord op bij [Wachtwoord]. Schakel de hoofdschakelaar van de machine uit, wacht minstens 10 seconden en schakel de machine daarna weer in. Nadat de machine opnieuw is gestart: Probeer een te versturen. Probeer documenten op te slaan. Als u nog steeds problemen ondervindt: Ga naar Probleemoplossing.

36 Probleemoplossing Als u problemen ondervindt bij het verzenden van een of het opslaan van documenten in een gedeelde map, bekijkt u de procedures die in deze gids worden beschreven om na te gaan of de instellingen juist zijn geconfigureerd. Controleer ook onderstaande punten en raadpleeg de e-handleiding voor verdere probleemoplossingsgegevens. Als Foutrapport TX wordt afgedrukt Als een fout wordt weergegeven in het TX resultaatrapport, drukt u het Communicatiebeheerrapport af, controleert u de driecijferige foutcode in het Communicatiebeheerrapport en raadpleegt u het gedeelte Foutcodes in het hoofdstuk Problemen oplossen van de e-handleiding. U kunt het Communicatiebeheerrapport handmatig of automatisch afdrukken. Voor details over het afdrukken van het Communicatiebeheerrapport raadpleegt u het gedeelte van rapporten en lijsten in de e-handleiding. Voorbeeld: Als er een foutbericht wordt weergegeven op het LCD-display Controleer het bericht en raadpleeg Berichten op het scherm in Problemen oplossen in de e-handleiding. Als geen van bovenstaande problemen optreden en u nog steeds niet kunt verzenden of opslaan Raadpleeg Problemen oplossen in Probleemoplossing in de e-handleiding. 752

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

Addendum voor de eindgebruiker Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 versie 1.2 voor de DocuColor 240/250-kopieermachines

Addendum voor de eindgebruiker Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 versie 1.2 voor de DocuColor 240/250-kopieermachines Addendum voor de eindgebruiker Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 versie 1.2 voor de DocuColor 240/250-kopieermachines Dit document bevat informatie over de Fiery Network Controller voor DocuColor

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing DX-C200P Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding 1 Voorbereiden voor afdrukken 2 Het printerstuurprogramma instellen 3 Andere afdrukbewerkingen 4 Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver NETWERKHANDLEIDING Deze gebruikershandleiding voor het netwerk biedt nuttige informatie over bedrade en draadloze netwerkinstellingen

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AR-M60 AR-M05 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AR-M60/M05 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

Nadere informatie

Juridische opmerkingen. Over handelsmerken. 2014 KYOCERA Document Solutions Inc.

Juridische opmerkingen. Over handelsmerken. 2014 KYOCERA Document Solutions Inc. Juridische opmerkingen Niet-geautoriseerde reproductie van (een gedeelte van) deze handleiding is verboden. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd. We kunnen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding BlackBerry Desktop Software Versie: 7.1 Gebruikershandleiding Gepubliceerd: 2012-06-05 SWD-20120605130232500 Inhoudsopgave De basis... 7 Informatie over de BlackBerry Desktop Software... 7 Uw smartphone

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding BlackBerry Link voor Windows Versie: 1.2.3 Gebruikershandleiding Gepubliceerd: 2014-01-20 SWD-20140120093820720 Inhoud Verwante bronnen...5 Aan de slag... 6 Info over BlackBerry Link...6 BlackBerry Link

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router Stel de Sweex Wireless 300N Router niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Nätverksguide Руководство по работе в сети Regulatory models: W60, W61 010-0756-00 DISPERINDAG No.

Nadere informatie

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding C6 Easy Imaging Total Computer Backup Gebruikershandleiding Clickfree en het Clickfree-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Storage Appliance Corporation. Andere productnamen die in

Nadere informatie

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup H O O F D S T U K 4 Backup Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de software moet de gebruiker

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 51. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie A DUT Definitie van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende stijl voor opmerkingen gebruikt: Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

AVG File Server 2012. User Manual. Document revision 2012.01 (10/3/2011)

AVG File Server 2012. User Manual. Document revision 2012.01 (10/3/2011) AVG File Server 2012 User Manual Document revision 2012.01 (10/3/2011) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners. This

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Handleiding Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.05.20 Copyright 2010 Acronis Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie