Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG"

Transcriptie

1 Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG

2 Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn eigendom van Ahead Software. Alle rechten voorbehouden. Het materiaal in deze gebruikershandleiding is beschermd door internationale copyright-wetgeving. Het is niet toegestaan om deze handleiding geheel of gedeeltelijk te kopiëren, over te dragen of op andere wijze te verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ahead Software AG. Alle merknamen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Ahead Software wijst elke aansprakelijkheid af die niet onder de wettelijke garanties valt. Ahead Software AG aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de inhoud van de gebruikershandleiding bij Nero BackItUp. De inhoud van de geleverde software en van de gebruikershandleiding bij Nero BackItUp kan zonder waarschuwing vooraf worden gewijzigd. De in deze handleiding genoemde handelsmerken worden uitsluitend ter informatie vermeld. Copyright 2003 Ahead Software AG REV 1.0

3 Inhoud 1 Informatie over Nero BackItUp Nero BackItUp Back-ups Taken Herstellen Nero BackItUp gebruiken Nero BackItUp starten Back-ups maken Back-ups herstellen Taken maken Index Nero BackItUp Inhoud 3

4 1 Informatie over Nero BackItUp 1.1 Nero BackItUp Nero BackItUp is een programma waarmee u back-ups kunt maken en herstellen. Het is een gebruiksvriendelijk, gemakkelijk en krachtig programma. Vooral gevoelige data en andere belangrijke data moeten op meerdere media worden opgeslagen, zodat de data altijd beschikbaar zijn wanneer u ze nodig hebt. Er zijn allerlei situaties denkbaar waarin het niet hebben van een back-up leidt tot problemen en verlies van tijd en geld. Denk bijvoorbeeld aan: een geformatteerde of defecte vaste schijf, diefstal, brand of per ongeluk verwijderde data. Met Nero BackItUp kunt u back-ups maken van uw data, deze back-ups herstellen en back-uptaken instellen die automatisch worden uitgevoerd. Vooral met één medium (cd of dvd) kunt u veilig en kostenbesparend back-ups maken. Met Nero BackItUp is het branden van een cd als back-up een fluitje van een cent. Met Nero BackItUp kunt u zowel cd's als dvd's branden. Daarom wordt in deze handleiding de algemene term 'medium' gebruikt. U kunt cd's branden met een cd-recorder en met een dvd-recorder. Het resultaat wordt bepaald door het medium dat u gebruikt. Met een cd-recorder kunt u cd's branden, maar geen dvd's. 1.2 Back-ups De data waarvan u een back-up wilt maken, kunnen op een van de volgende locaties worden opgeslagen: Vaste schijf Netwerk (LAN) Cd of dvd Imagerecorder Als u over meerdere recorders beschikt, kunt u de recorder die u wilt gebruiken snel en gemakkelijk kiezen. U maakt met groot gemak cd's, omdat Nero BackItUp gebruikmaakt van de handige functies van Nero voor het branden van cd's. U kunt de backupbestanden op een multisessie-cd branden, wat inhoudt dat u op verschillende tijdstippen back-ups kunt maken, maar deze op hetzelfde medium kunt plaatsen. Het is geen probleem als de hoeveelheid data waarvan u een back-up wilt maken niet op één medium past, want met Nero BackItUp kunt u de back-up over meerdere media verdelen. Nero BackItUp Informatie over Nero BackItUp 4

5 De desbetreffende data hoeven zich niet op uw lokale pc te bevinden. U kunt ook een back-up maken van data die elders op het netwerk staan. U kunt kiezen uit de volgende varianten voor de back-up die u wilt maken: Volledige back-up (van alle geselecteerde data wordt een back-up gemaakt). Incrementele back-up (alleen van data die zijn gewijzigd sinds de laatste backup wordt een back-up gemaakt). Differentiële back-up (alleen van data die zijn gewijzigd sinds de laatste volledige back-up wordt een back-up gemaakt). Back-up bijwerken (data in een bestaande back-up worden bijgewerkt, als deze zijn gewijzigd). U kunt ruimte besparen door de data waarvan u een back-up maakt tevens te comprimeren. Laat een controle uitvoeren op de data nadat de back-up is gemaakt. Hiermee voorkomt u dat u voor een onaangename verrassing komt te staan wanneer u de data wilt herstellen. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat alle data correct zijn opgeslagen. Desgewenst kunt u de back-upbestanden nog beter beveiligen door deze te beschermen met een wachtwoord en een codering. U kunt er dan van op aan dat de bestanden niet door onbevoegden worden hersteld. Het maken van back-ups van bepaalde bestanden kunt u vereenvoudigen door bestaande of nieuwe filters te gebruiken, zodat alleen bepaalde bestandstypen worden geselecteerd. 1.3 Taken U kunt zich beter tegen dataverlies beveiligen door niet alleen handmatige maar ook automatische back-ups uit te voeren. Deze automatische back-ups worden 'taken' genoemd. Taken worden op een vooraf ingesteld tijdstip gestart en kunnen dagelijks, wekelijks of eenmalig worden uitgevoerd. U kunt snel en eenvoudig de schema's voor de uitvoering van meerdere taken uitschakelen en vervolgens weer inschakelen. Het bijzondere van back-ups door middel van taken is, dat u Nero BackItUp niet hoeft te starten om de taken uit te voeren. Het programma wordt namelijk automatisch op de achtergrond uitgevoerd. Hierdoor vergeet u nooit een geplande back-up uit te voeren. U moet wel de computer op tijd aanzetten, zodat de taak kan worden uitgevoerd. Wanneer u een computer met Windows 2000 en XP aanzet, kunnen taken alleen automatisch worden uitgevoerd, omdat Nero BackItUp na de installatie is ingesteld als serviceprogramma. Als u Windows 98 of Windows ME hebt geïnstalleerd en wilt dat Nero BackItUp automatisch wordt opgestart wanneer u de computer opstart, moet u een Nero BackItUp-snelkoppeling maken en deze in de map StartUp plaatsen. Daartoe gaat u als volgt te werk: Ga naar Start > Programma s > Nero > Nero 6 > Nero BackItUp, klik eenmaal en markeer Nero BackItUp. Klik met de rechtermuisknop en selecteer de opdracht Snelkoppeling maken uit het Nero BackItUp Informatie over Nero BackItUp 5

6 contextmenu. U hebt nu een snelkoppeling gemaakt met de naam Nero BackItUp (2). Markeer de nieuwe snelkoppeling en plaats deze in de map StartUp. U kunt taken ook configureren via het pictogram op de taakbalk. 1.4 Herstellen U kunt de bestanden waarvan u een back-up hebt gemaakt alle tegelijk of elk afzonderlijk herstellen. Op deze manier bepaalt u helemaal zelf wat er tijdens het herstellen gebeurt. Wanneer u bestanden gaat herstellen, kunt u op verschillende manieren aangeven wat met de bestaande bestanden moet gebeuren. U kunt aangeven dat de bestaande bestanden: niet moeten worden vervangen; alleen moeten worden vervangen als ze ouder zijn dan de back-ups; altijd moeten worden vervangen; samen met de map moeten worden verwijderd en vervolgens volledig hersteld. Met de zoekfunctie van Nero BackItUp kunt u het bestand vinden dat u wilt herstellen, ook als u niet zeker weet in welke map het bestand zich bevindt. De back-upinformatie wordt opgeslagen in een tijdelijke map, zodat u bestanden kunt zoeken zonder eerst de cd in het station te moeten plaatsen. Uiteraard wordt de bestaande map- en bestandsstructuur door Nero BackItUp gehandhaafd, zodat u met Windows Verkenner snel en gemakkelijk door de mappen kunt bladeren. Gecomprimeerde back-upbestanden kunt u heel eenvoudig herstellen door in Windows Verkenner op deze bestanden te dubbelklikken. U kunt de bestanden op hun oorspronkelijke locatie of op een nieuwe locatie herstellen. Nero BackItUp Informatie over Nero BackItUp 6

7 2 Nero BackItUp gebruiken 2.1 Nero BackItUp starten U start Nero BackItUp door op het bijbehorende pictogram te klikken. U ziet het pictogram als u achtereenvolgens Start > Programma's > Ahead Nero > Nero BackItUp kiest. Vervolgens verschijnt het hoofdvenster van Nero BackItUp. In het bovenste gedeelte van het venster ziet u de menubalk en de werkbalk. Links in het venster bevinden zich de werkgebieden, die u kunt openen door op de pictogrammen te klikken. Rechts in het middelste deel van het venster ziet u de back-ups die met Nero BackItUp worden uitgevoerd en de taaklijsten. Onder het middelste deel van het venster kunt u de back-up-, herstel- of taakwizard starten. Er zijn twee basismanieren om met Nero BackItUp te werken. U gebruikt een wizard die u door alle stappen van een procedure leidt of u gebruikt geen wizard. In deze handleiding wordt alleen beschreven hoe u de wizards gebruikt, omdat dat de makkelijke manier is om aan de slag te gaan met Nero BackItUp. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 7

8 2.2 Back-ups maken Back-ups maken is een essentieel onderdeel van de databeveiliging, omdat u met back-ups belangrijke bestanden probleemloos kunt herstellen. 1. Kies 'Backup-wizard' in het menu 'Extra' of klik op 'Wizards' in de werkbalk en kies vervolgens 'Backup'. De wizard wordt gestart en kan nu de back-up gaan maken. Klik op de knop 'Volgende' om door te gaan. 2. Selecteer links in het venster de mappen of bestanden waarvan u een backup wilt maken en klik op de knop 'Volgende'. Als de achtergrond in de vakken waarin u de bestanden wilt selecteren grijs is, betekent dit dat u niet de hele reeks voor de back-up kunt selecteren. In dat geval klikt u op het plusteken (+) en selecteert u de gewenste mappen of bestanden afzonderlijk. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 8

9 3. In het gedeelte 'Doel' klikt u op de knop van de vervolgkeuzelijst en kiest u het medium voor de back-up. Voor het geval dat uw computer defect of beschadigd raakt, is het veilig de bestanden op te slaan op een cd of dvd, die u vervolgens apart bewaart. Als het medium waarop u de back-up wilt maken een cd of dvd is, plaatst u deze in de recorder. 4. U kunt geen type back-up selecteren, omdat de back-up die u in dit voorbeeld maakt de eerste back-up is en dit is altijd een volledige back-up. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 9

10 5. Klik op de knop 'Nieuw filter aanmaken', geef op of u een filter wilt gebruiken en zo ja, welke filter. Als u geen filter kiest, wordt van alle bestanden een back-up gemaakt. Als u een filter hebt gekozen, wordt alleen een back-up gemaakt van de bestanden die aan het filtercriterium voldoen, bijvoorbeeld alle Word- of alle Office-documenten. 6. Schakel de selectievakjes in of uit waarmee u aangeeft dat de bestanden al dan niet voor de back-up moeten worden gecomprimeerd en na de back-up moeten worden gecontroleerd. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 10

11 7. Als u wilt dat de bestanden alleen kunnen worden hersteld nadat een wachtwoord is ingevoerd, klikt u op de knop 'Gebruik wachtwoord', selecteert u het keuzerondje 'Wachtwoord activeren' en voert u in beide tekstvakken het wachtwoord in. Het wachtwoord moet uit minimaal zes tekens bestaan. Klik vervolgens op de knop 'OK' om de instellingen op te slaan en het venster te sluiten. U kunt alleen een wachtwoord invoeren wanneer de bestanden zijn gecomprimeerd. 8. Wanneer u alle gewenste instellingen hebt gekozen, klikt u op de knop 'Volgende'. 9. Voer een naam in voor de back-up en klik op de knop 'Volgende'. Wanneer het zover is om de bestanden te herstellen, is het handig als u een unieke naam hebt opgegeven, zeker als u een aantal back-ups hebt gemaakt. De bestanden worden niet alleen naar de cd of dvd geschreven, maar ook in een back-upmap opgeslagen. U hoeft het medium dan niet in het station te plaatsen om te zien wat op het medium staat. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 11

12 10. Het venster hieronder dient alleen ter informatie en geeft weer welke mappen en bestanden u voor de back-up hebt geselecteerd en welke opties van Nero BackItUp u hebt gekozen. Als de instellingen in orde zijn, klikt u op de knop 'Backup' om het back-upproces te starten. 11. Het proces start en, afhankelijk van de gekozen optie, worden de bestanden eerst gecomprimeerd en vervolgens naar het medium geschreven of ze worden meteen naar het medium geschreven. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 12

13 12. Na afloop van het proces wordt het medium uitgeworpen en het statusvenster gesloten. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 13

14 Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 14

15 2.3 Back-ups herstellen Back-ups herstelt u net zo makkelijk als u ze maakt. 1. Kies 'Restore-wizard' in het menu 'Extra' of klik op 'Wizards' in de werkbalk en kies vervolgens 'Restore'. De wizard wordt gestart en kan nu de back-up gaan herstellen. Klik op de knop 'Volgende' om door te gaan. 2. Als u de back-up op een cd of dvd hebt gemaakt, plaatst u dit medium in het station. Kies het back-upbestand dat u wilt herstellen. Voer het pad in van de map waarin u de bestanden wilt herstellen. Voer een wachtwoord in, als u dit bij het maken van de back-up hebt opgegeven, en klik op de knop 'Volgende'. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 15

16 3. Kies links in het venster de bestanden die u wilt herstellen en klik op de knop 'Volgende'. Als u het hele back-upbestand selecteert, worden alle data in dat bestand hersteld. Als u bepaalde mappen of bestanden wilt herstellen, markeert u deze door een vinkje in de vakken van deze mappen of bestanden te zetten. 4. Als de map voor de te herstellen bestanden al bestanden bevat, moet u bepalen wat met deze bestanden moet gebeuren. Kies de meest geschikte optie en klik op de knop 'Volgende'. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 16

17 5. Het volgende venster dient ter informatie. Hier wordt weergegeven welke back-upbestanden uit welke back-upmap zijn hersteld en in welke map de bestanden worden opgeslagen. Als de instellingen in orde zijn, klikt u op de knop 'Restore' om het herstelproces te starten. 6. In het volgende venster wordt het herstelproces weergegeven en wordt u gemeld wanneer het proces is voltooid. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 17

18 2.4 Taken maken Als u regelmatig back-ups moet maken, is het verstandig taken in te stellen die zonder uw tussenkomst kunnen worden uitgevoerd. Op deze manier kunt u niet vergeten een back-up uit te voeren. 1. Kies 'Job-wizard' in het menu 'Extra' of klik op 'Wizards' in de werkbalk en kies vervolgens 'Job'. De wizard wordt gestart en kan nu de taak gaan maken. Klik op de knop 'Volgende' om door te gaan. 2. Selecteer het juiste keuzerondje voor het maken van een nieuwe taak of voor het bewerken van een bestaande taak. Als u een bestaande taak wilt bewerken, moet u de taak selecteren in de lijst met bestaande taken. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 18

19 3. Selecteer links in het venster de mappen of bestanden waarvan u een backup wilt maken en klik op de knop 'Volgende'. Als de achtergrond in de vakken waarin u de bestanden wilt selecteren grijs is, betekent dit dat u niet de hele reeks voor de back-up kunt selecteren. In dat geval klikt u op het plusteken (+) en selecteert u de gewenste mappen of bestanden afzonderlijk. 4. In het gedeelte 'Doel' klikt u op de knop van de vervolgkeuzelijst en kiest u het medium voor de back-up. Voor het geval dat uw computer defect of beschadigd raakt, is het veilig de bestanden op te slaan op een cd of dvd, die u vervolgens apart bewaart. Als het medium waarop u de back-up wilt maken een cd of dvd is, plaatst u deze in de recorder. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 19

20 5. U kunt geen type back-up selecteren, omdat de taak die u in dit voorbeeld maakt een nieuwe taak is en er dan altijd een volledige back-up wordt gemaakt. 6. Klik op de knop 'Nieuw filter aanmaken', geef op of u een filter wilt gebruiken en zo ja, welke filter. Als u geen filter kiest, wordt van alle bestanden een back-up gemaakt. Als u een filter hebt gekozen, wordt alleen een back-up gemaakt van de bestanden die aan het filtercriterium voldoen, bijvoorbeeld alle Word- of alle Office-documenten. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 20

21 7. Schakel de selectievakjes in of uit waarmee u aangeeft dat de bestanden al dan niet voor de back-up moeten worden gecomprimeerd en na de back-up moeten worden gecontroleerd. 8. Als u wilt dat de bestanden alleen kunnen worden hersteld nadat een wachtwoord is ingevoerd, klikt u op de knop 'Gebruik wachtwoord', selecteert u het keuzerondje 'Wachtwoord activeren' en voert u in beide tekstvakken het wachtwoord in. Het wachtwoord moet uit minimaal zes tekens bestaan. Klik vervolgens op de knop 'OK' om de instellingen op te slaan en het venster te sluiten. 9. Wanneer u alle gewenste instellingen hebt gekozen, klikt u op de knop 'Volgende'. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 21

22 10. Voer een naam in voor de back-up en klik op de knop 'Volgende'. Wanneer het zover is om de bestanden te herstellen, is het handig als u een unieke naam hebt opgegeven, zeker als u een aantal back-ups hebt gemaakt. De bestanden worden niet alleen naar de cd of dvd geschreven, maar ook in een back-upmap opgeslagen. U hoeft het medium dan niet in het station te plaatsen om te zien wat op het medium staat. 11. Voer de naam in van de taak en kies hoe vaak en wanneer deze moet worden uitgevoerd. Klik vervolgens op de knop 'Volgende'. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 22

23 12. Het venster hieronder dient alleen ter informatie en geeft weer welke mappen en bestanden u voor de back-up hebt geselecteerd en welke opties van Nero BackItUp u hebt gekozen. Als de instellingen in orde zijn, klikt u op de knop 'Voltooien'. 13. In het volgende venster ziet u informatie over alle bestaande taken en wanneer deze de volgende keer worden uitgevoerd. Als u op de knop 'Job toevoegen' klikt, kunt u een volgende taak maken. 14. Op het opgegeven tijdstip wordt het back-upproces automatisch gestart en wordt van de bestanden een back-up gemaakt. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 23

24 3 Index B Back-ups Herstellen 15 Maken 8 H Herstelopties 16 N Nero BackItUp starten 7 T Taken Maken 18 W Wachtwoord Invoeren 11, 21 Nero BackItUp Index 24

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Norton Security. Producthandleiding

Norton Security. Producthandleiding Norton Security Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen.

Nadere informatie

G DATA InternetSecurity. Gebruikshandleiding

G DATA InternetSecurity. Gebruikshandleiding G DATA InternetSecurity Gebruikshandleiding Bijlage Inhoudsopgave XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Algemeen... 5 G DATA ServiceCenter Tips ter bestrijding van virussen Systeemeisen Installatie... 10 Welkom Licentieovereenkomst

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Geïntegreerde onderdelen: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Persoonlijke firewall ESET Antispam Nieuwe generatie NOD32-technologie Gebruikershandleiding wij beschermen uw digitale werelden

Nadere informatie

4 + ServiceCenter. 7 + Statusweergaven. 12 + Viruscontrole. 14 + Status. 19 + Back-up maken en herstellen. 26 + Herstel

4 + ServiceCenter. 7 + Statusweergaven. 12 + Viruscontrole. 14 + Status. 19 + Back-up maken en herstellen. 26 + Herstel G DATA Software Inhoudsopgave De eerste stappen 4 + ServiceCenter + Installatie SecurityCenter 7 + Statusweergaven + Licentie + Softwaremodule V irusbeveiliging 12 + Viruscontrole + Bestanden in quarantaine

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Handleiding Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.05.20 Copyright 2010 Acronis Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE........................... 2 INLEIDING................................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Hoofdvenster............................

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender Handleiding Copyright 2013 Bitdefender Bitdefender Total Security Handleiding Publication date 07/04/2013 Copyright 2013 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton 360 Online Gebruikershandleiding Documentatieversie 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Alle rechten voorbehouden. De Gelicentieerde Software en Documentatie worden geacht

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle . Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle Gebruiksaanwijzing i This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. Product Name: Acer Bluetooth

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO VPC-F11Z1E/BI http://nl.yourpdfguides.com/dref/4329591

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO VPC-F11Z1E/BI http://nl.yourpdfguides.com/dref/4329591 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Inhoud. McAfee Internet Security 3

Inhoud. McAfee Internet Security 3 i Inhoud McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter... 5 SecurityCenter-functies... 6 SecurityCenter gebruiken... 7 SecurityCenter bijwerken... 13 Beveiligingsproblemen oplossen of negeren... 17

Nadere informatie

Handleiding Nero Burning ROM

Handleiding Nero Burning ROM Handleiding Nero Burning ROM Informationen zu Urheberrecht und Marken_Suite_NBR_NE_NSS Copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag

Nadere informatie

Pinnacle Studio. Uw leven in films. Versie 16. Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Uw leven in films. Versie 16. Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Versie 16 Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate Uw leven in films Documentatie door AHA! Text Services. Geschreven door Nick Sullivan, Susan M. Scott en Terri Morgan.

Nadere informatie

Handleiding voor Pinnacle Studio 18

Handleiding voor Pinnacle Studio 18 Handleiding voor Pinnacle Studio 18 Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate Inhoud Voordat u begint................................. 1 Afkortingen en conventies...............................

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie