Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG"

Transcriptie

1 Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG

2 Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn eigendom van Ahead Software. Alle rechten voorbehouden. Het materiaal in deze gebruikershandleiding is beschermd door internationale copyright-wetgeving. Het is niet toegestaan om deze handleiding geheel of gedeeltelijk te kopiëren, over te dragen of op andere wijze te verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ahead Software AG. Alle merknamen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Ahead Software wijst elke aansprakelijkheid af die niet onder de wettelijke garanties valt. Ahead Software AG aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de inhoud van de gebruikershandleiding bij Nero BackItUp. De inhoud van de geleverde software en van de gebruikershandleiding bij Nero BackItUp kan zonder waarschuwing vooraf worden gewijzigd. De in deze handleiding genoemde handelsmerken worden uitsluitend ter informatie vermeld. Copyright 2003 Ahead Software AG REV 1.0

3 Inhoud 1 Informatie over Nero BackItUp Nero BackItUp Back-ups Taken Herstellen Nero BackItUp gebruiken Nero BackItUp starten Back-ups maken Back-ups herstellen Taken maken Index Nero BackItUp Inhoud 3

4 1 Informatie over Nero BackItUp 1.1 Nero BackItUp Nero BackItUp is een programma waarmee u back-ups kunt maken en herstellen. Het is een gebruiksvriendelijk, gemakkelijk en krachtig programma. Vooral gevoelige data en andere belangrijke data moeten op meerdere media worden opgeslagen, zodat de data altijd beschikbaar zijn wanneer u ze nodig hebt. Er zijn allerlei situaties denkbaar waarin het niet hebben van een back-up leidt tot problemen en verlies van tijd en geld. Denk bijvoorbeeld aan: een geformatteerde of defecte vaste schijf, diefstal, brand of per ongeluk verwijderde data. Met Nero BackItUp kunt u back-ups maken van uw data, deze back-ups herstellen en back-uptaken instellen die automatisch worden uitgevoerd. Vooral met één medium (cd of dvd) kunt u veilig en kostenbesparend back-ups maken. Met Nero BackItUp is het branden van een cd als back-up een fluitje van een cent. Met Nero BackItUp kunt u zowel cd's als dvd's branden. Daarom wordt in deze handleiding de algemene term 'medium' gebruikt. U kunt cd's branden met een cd-recorder en met een dvd-recorder. Het resultaat wordt bepaald door het medium dat u gebruikt. Met een cd-recorder kunt u cd's branden, maar geen dvd's. 1.2 Back-ups De data waarvan u een back-up wilt maken, kunnen op een van de volgende locaties worden opgeslagen: Vaste schijf Netwerk (LAN) Cd of dvd Imagerecorder Als u over meerdere recorders beschikt, kunt u de recorder die u wilt gebruiken snel en gemakkelijk kiezen. U maakt met groot gemak cd's, omdat Nero BackItUp gebruikmaakt van de handige functies van Nero voor het branden van cd's. U kunt de backupbestanden op een multisessie-cd branden, wat inhoudt dat u op verschillende tijdstippen back-ups kunt maken, maar deze op hetzelfde medium kunt plaatsen. Het is geen probleem als de hoeveelheid data waarvan u een back-up wilt maken niet op één medium past, want met Nero BackItUp kunt u de back-up over meerdere media verdelen. Nero BackItUp Informatie over Nero BackItUp 4

5 De desbetreffende data hoeven zich niet op uw lokale pc te bevinden. U kunt ook een back-up maken van data die elders op het netwerk staan. U kunt kiezen uit de volgende varianten voor de back-up die u wilt maken: Volledige back-up (van alle geselecteerde data wordt een back-up gemaakt). Incrementele back-up (alleen van data die zijn gewijzigd sinds de laatste backup wordt een back-up gemaakt). Differentiële back-up (alleen van data die zijn gewijzigd sinds de laatste volledige back-up wordt een back-up gemaakt). Back-up bijwerken (data in een bestaande back-up worden bijgewerkt, als deze zijn gewijzigd). U kunt ruimte besparen door de data waarvan u een back-up maakt tevens te comprimeren. Laat een controle uitvoeren op de data nadat de back-up is gemaakt. Hiermee voorkomt u dat u voor een onaangename verrassing komt te staan wanneer u de data wilt herstellen. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat alle data correct zijn opgeslagen. Desgewenst kunt u de back-upbestanden nog beter beveiligen door deze te beschermen met een wachtwoord en een codering. U kunt er dan van op aan dat de bestanden niet door onbevoegden worden hersteld. Het maken van back-ups van bepaalde bestanden kunt u vereenvoudigen door bestaande of nieuwe filters te gebruiken, zodat alleen bepaalde bestandstypen worden geselecteerd. 1.3 Taken U kunt zich beter tegen dataverlies beveiligen door niet alleen handmatige maar ook automatische back-ups uit te voeren. Deze automatische back-ups worden 'taken' genoemd. Taken worden op een vooraf ingesteld tijdstip gestart en kunnen dagelijks, wekelijks of eenmalig worden uitgevoerd. U kunt snel en eenvoudig de schema's voor de uitvoering van meerdere taken uitschakelen en vervolgens weer inschakelen. Het bijzondere van back-ups door middel van taken is, dat u Nero BackItUp niet hoeft te starten om de taken uit te voeren. Het programma wordt namelijk automatisch op de achtergrond uitgevoerd. Hierdoor vergeet u nooit een geplande back-up uit te voeren. U moet wel de computer op tijd aanzetten, zodat de taak kan worden uitgevoerd. Wanneer u een computer met Windows 2000 en XP aanzet, kunnen taken alleen automatisch worden uitgevoerd, omdat Nero BackItUp na de installatie is ingesteld als serviceprogramma. Als u Windows 98 of Windows ME hebt geïnstalleerd en wilt dat Nero BackItUp automatisch wordt opgestart wanneer u de computer opstart, moet u een Nero BackItUp-snelkoppeling maken en deze in de map StartUp plaatsen. Daartoe gaat u als volgt te werk: Ga naar Start > Programma s > Nero > Nero 6 > Nero BackItUp, klik eenmaal en markeer Nero BackItUp. Klik met de rechtermuisknop en selecteer de opdracht Snelkoppeling maken uit het Nero BackItUp Informatie over Nero BackItUp 5

6 contextmenu. U hebt nu een snelkoppeling gemaakt met de naam Nero BackItUp (2). Markeer de nieuwe snelkoppeling en plaats deze in de map StartUp. U kunt taken ook configureren via het pictogram op de taakbalk. 1.4 Herstellen U kunt de bestanden waarvan u een back-up hebt gemaakt alle tegelijk of elk afzonderlijk herstellen. Op deze manier bepaalt u helemaal zelf wat er tijdens het herstellen gebeurt. Wanneer u bestanden gaat herstellen, kunt u op verschillende manieren aangeven wat met de bestaande bestanden moet gebeuren. U kunt aangeven dat de bestaande bestanden: niet moeten worden vervangen; alleen moeten worden vervangen als ze ouder zijn dan de back-ups; altijd moeten worden vervangen; samen met de map moeten worden verwijderd en vervolgens volledig hersteld. Met de zoekfunctie van Nero BackItUp kunt u het bestand vinden dat u wilt herstellen, ook als u niet zeker weet in welke map het bestand zich bevindt. De back-upinformatie wordt opgeslagen in een tijdelijke map, zodat u bestanden kunt zoeken zonder eerst de cd in het station te moeten plaatsen. Uiteraard wordt de bestaande map- en bestandsstructuur door Nero BackItUp gehandhaafd, zodat u met Windows Verkenner snel en gemakkelijk door de mappen kunt bladeren. Gecomprimeerde back-upbestanden kunt u heel eenvoudig herstellen door in Windows Verkenner op deze bestanden te dubbelklikken. U kunt de bestanden op hun oorspronkelijke locatie of op een nieuwe locatie herstellen. Nero BackItUp Informatie over Nero BackItUp 6

7 2 Nero BackItUp gebruiken 2.1 Nero BackItUp starten U start Nero BackItUp door op het bijbehorende pictogram te klikken. U ziet het pictogram als u achtereenvolgens Start > Programma's > Ahead Nero > Nero BackItUp kiest. Vervolgens verschijnt het hoofdvenster van Nero BackItUp. In het bovenste gedeelte van het venster ziet u de menubalk en de werkbalk. Links in het venster bevinden zich de werkgebieden, die u kunt openen door op de pictogrammen te klikken. Rechts in het middelste deel van het venster ziet u de back-ups die met Nero BackItUp worden uitgevoerd en de taaklijsten. Onder het middelste deel van het venster kunt u de back-up-, herstel- of taakwizard starten. Er zijn twee basismanieren om met Nero BackItUp te werken. U gebruikt een wizard die u door alle stappen van een procedure leidt of u gebruikt geen wizard. In deze handleiding wordt alleen beschreven hoe u de wizards gebruikt, omdat dat de makkelijke manier is om aan de slag te gaan met Nero BackItUp. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 7

8 2.2 Back-ups maken Back-ups maken is een essentieel onderdeel van de databeveiliging, omdat u met back-ups belangrijke bestanden probleemloos kunt herstellen. 1. Kies 'Backup-wizard' in het menu 'Extra' of klik op 'Wizards' in de werkbalk en kies vervolgens 'Backup'. De wizard wordt gestart en kan nu de back-up gaan maken. Klik op de knop 'Volgende' om door te gaan. 2. Selecteer links in het venster de mappen of bestanden waarvan u een backup wilt maken en klik op de knop 'Volgende'. Als de achtergrond in de vakken waarin u de bestanden wilt selecteren grijs is, betekent dit dat u niet de hele reeks voor de back-up kunt selecteren. In dat geval klikt u op het plusteken (+) en selecteert u de gewenste mappen of bestanden afzonderlijk. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 8

9 3. In het gedeelte 'Doel' klikt u op de knop van de vervolgkeuzelijst en kiest u het medium voor de back-up. Voor het geval dat uw computer defect of beschadigd raakt, is het veilig de bestanden op te slaan op een cd of dvd, die u vervolgens apart bewaart. Als het medium waarop u de back-up wilt maken een cd of dvd is, plaatst u deze in de recorder. 4. U kunt geen type back-up selecteren, omdat de back-up die u in dit voorbeeld maakt de eerste back-up is en dit is altijd een volledige back-up. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 9

10 5. Klik op de knop 'Nieuw filter aanmaken', geef op of u een filter wilt gebruiken en zo ja, welke filter. Als u geen filter kiest, wordt van alle bestanden een back-up gemaakt. Als u een filter hebt gekozen, wordt alleen een back-up gemaakt van de bestanden die aan het filtercriterium voldoen, bijvoorbeeld alle Word- of alle Office-documenten. 6. Schakel de selectievakjes in of uit waarmee u aangeeft dat de bestanden al dan niet voor de back-up moeten worden gecomprimeerd en na de back-up moeten worden gecontroleerd. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 10

11 7. Als u wilt dat de bestanden alleen kunnen worden hersteld nadat een wachtwoord is ingevoerd, klikt u op de knop 'Gebruik wachtwoord', selecteert u het keuzerondje 'Wachtwoord activeren' en voert u in beide tekstvakken het wachtwoord in. Het wachtwoord moet uit minimaal zes tekens bestaan. Klik vervolgens op de knop 'OK' om de instellingen op te slaan en het venster te sluiten. U kunt alleen een wachtwoord invoeren wanneer de bestanden zijn gecomprimeerd. 8. Wanneer u alle gewenste instellingen hebt gekozen, klikt u op de knop 'Volgende'. 9. Voer een naam in voor de back-up en klik op de knop 'Volgende'. Wanneer het zover is om de bestanden te herstellen, is het handig als u een unieke naam hebt opgegeven, zeker als u een aantal back-ups hebt gemaakt. De bestanden worden niet alleen naar de cd of dvd geschreven, maar ook in een back-upmap opgeslagen. U hoeft het medium dan niet in het station te plaatsen om te zien wat op het medium staat. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 11

12 10. Het venster hieronder dient alleen ter informatie en geeft weer welke mappen en bestanden u voor de back-up hebt geselecteerd en welke opties van Nero BackItUp u hebt gekozen. Als de instellingen in orde zijn, klikt u op de knop 'Backup' om het back-upproces te starten. 11. Het proces start en, afhankelijk van de gekozen optie, worden de bestanden eerst gecomprimeerd en vervolgens naar het medium geschreven of ze worden meteen naar het medium geschreven. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 12

13 12. Na afloop van het proces wordt het medium uitgeworpen en het statusvenster gesloten. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 13

14 Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 14

15 2.3 Back-ups herstellen Back-ups herstelt u net zo makkelijk als u ze maakt. 1. Kies 'Restore-wizard' in het menu 'Extra' of klik op 'Wizards' in de werkbalk en kies vervolgens 'Restore'. De wizard wordt gestart en kan nu de back-up gaan herstellen. Klik op de knop 'Volgende' om door te gaan. 2. Als u de back-up op een cd of dvd hebt gemaakt, plaatst u dit medium in het station. Kies het back-upbestand dat u wilt herstellen. Voer het pad in van de map waarin u de bestanden wilt herstellen. Voer een wachtwoord in, als u dit bij het maken van de back-up hebt opgegeven, en klik op de knop 'Volgende'. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 15

16 3. Kies links in het venster de bestanden die u wilt herstellen en klik op de knop 'Volgende'. Als u het hele back-upbestand selecteert, worden alle data in dat bestand hersteld. Als u bepaalde mappen of bestanden wilt herstellen, markeert u deze door een vinkje in de vakken van deze mappen of bestanden te zetten. 4. Als de map voor de te herstellen bestanden al bestanden bevat, moet u bepalen wat met deze bestanden moet gebeuren. Kies de meest geschikte optie en klik op de knop 'Volgende'. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 16

17 5. Het volgende venster dient ter informatie. Hier wordt weergegeven welke back-upbestanden uit welke back-upmap zijn hersteld en in welke map de bestanden worden opgeslagen. Als de instellingen in orde zijn, klikt u op de knop 'Restore' om het herstelproces te starten. 6. In het volgende venster wordt het herstelproces weergegeven en wordt u gemeld wanneer het proces is voltooid. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 17

18 2.4 Taken maken Als u regelmatig back-ups moet maken, is het verstandig taken in te stellen die zonder uw tussenkomst kunnen worden uitgevoerd. Op deze manier kunt u niet vergeten een back-up uit te voeren. 1. Kies 'Job-wizard' in het menu 'Extra' of klik op 'Wizards' in de werkbalk en kies vervolgens 'Job'. De wizard wordt gestart en kan nu de taak gaan maken. Klik op de knop 'Volgende' om door te gaan. 2. Selecteer het juiste keuzerondje voor het maken van een nieuwe taak of voor het bewerken van een bestaande taak. Als u een bestaande taak wilt bewerken, moet u de taak selecteren in de lijst met bestaande taken. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 18

19 3. Selecteer links in het venster de mappen of bestanden waarvan u een backup wilt maken en klik op de knop 'Volgende'. Als de achtergrond in de vakken waarin u de bestanden wilt selecteren grijs is, betekent dit dat u niet de hele reeks voor de back-up kunt selecteren. In dat geval klikt u op het plusteken (+) en selecteert u de gewenste mappen of bestanden afzonderlijk. 4. In het gedeelte 'Doel' klikt u op de knop van de vervolgkeuzelijst en kiest u het medium voor de back-up. Voor het geval dat uw computer defect of beschadigd raakt, is het veilig de bestanden op te slaan op een cd of dvd, die u vervolgens apart bewaart. Als het medium waarop u de back-up wilt maken een cd of dvd is, plaatst u deze in de recorder. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 19

20 5. U kunt geen type back-up selecteren, omdat de taak die u in dit voorbeeld maakt een nieuwe taak is en er dan altijd een volledige back-up wordt gemaakt. 6. Klik op de knop 'Nieuw filter aanmaken', geef op of u een filter wilt gebruiken en zo ja, welke filter. Als u geen filter kiest, wordt van alle bestanden een back-up gemaakt. Als u een filter hebt gekozen, wordt alleen een back-up gemaakt van de bestanden die aan het filtercriterium voldoen, bijvoorbeeld alle Word- of alle Office-documenten. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 20

21 7. Schakel de selectievakjes in of uit waarmee u aangeeft dat de bestanden al dan niet voor de back-up moeten worden gecomprimeerd en na de back-up moeten worden gecontroleerd. 8. Als u wilt dat de bestanden alleen kunnen worden hersteld nadat een wachtwoord is ingevoerd, klikt u op de knop 'Gebruik wachtwoord', selecteert u het keuzerondje 'Wachtwoord activeren' en voert u in beide tekstvakken het wachtwoord in. Het wachtwoord moet uit minimaal zes tekens bestaan. Klik vervolgens op de knop 'OK' om de instellingen op te slaan en het venster te sluiten. 9. Wanneer u alle gewenste instellingen hebt gekozen, klikt u op de knop 'Volgende'. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 21

22 10. Voer een naam in voor de back-up en klik op de knop 'Volgende'. Wanneer het zover is om de bestanden te herstellen, is het handig als u een unieke naam hebt opgegeven, zeker als u een aantal back-ups hebt gemaakt. De bestanden worden niet alleen naar de cd of dvd geschreven, maar ook in een back-upmap opgeslagen. U hoeft het medium dan niet in het station te plaatsen om te zien wat op het medium staat. 11. Voer de naam in van de taak en kies hoe vaak en wanneer deze moet worden uitgevoerd. Klik vervolgens op de knop 'Volgende'. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 22

23 12. Het venster hieronder dient alleen ter informatie en geeft weer welke mappen en bestanden u voor de back-up hebt geselecteerd en welke opties van Nero BackItUp u hebt gekozen. Als de instellingen in orde zijn, klikt u op de knop 'Voltooien'. 13. In het volgende venster ziet u informatie over alle bestaande taken en wanneer deze de volgende keer worden uitgevoerd. Als u op de knop 'Job toevoegen' klikt, kunt u een volgende taak maken. 14. Op het opgegeven tijdstip wordt het back-upproces automatisch gestart en wordt van de bestanden een back-up gemaakt. Nero BackItUp Nero BackItUp gebruiken 23

24 3 Index B Back-ups Herstellen 15 Maken 8 H Herstelopties 16 N Nero BackItUp starten 7 T Taken Maken 18 W Wachtwoord Invoeren 11, 21 Nero BackItUp Index 24

Nero DriveSpeed Handleiding

Nero DriveSpeed Handleiding Nero DriveSpeed Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero DriveSpeed is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Handleiding Nero RescueAgent

Handleiding Nero RescueAgent Handleiding Nero RescueAgent Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero RescueAgent en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Handleiding Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding van Nero DiscCopy en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd

Nadere informatie

HandleidingNero BurnRights

HandleidingNero BurnRights Handleiding Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

Quickstart. Nero SoundTrax. Ahead Software AG

Quickstart. Nero SoundTrax. Ahead Software AG Quickstart Nero SoundTrax Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero SoundTrax en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

De QuickRestore-cd gebruiken

De QuickRestore-cd gebruiken De QuickRestore-cd gebruiken Met QuickRestore levert Compaq een programma waarmee u uw notebook pc weer aan de praat kunt krijgen, stuurprogramma s kunt toevoegen of van gegevens backups in een aparte

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup H O O F D S T U K 4 Backup Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de software moet de gebruiker

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Handleiding Nero Scout

Handleiding Nero Scout Handleiding Nero Scout Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding voor Nero Scout en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG. Alle rechten

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Ahead Software AG Inhoudsopgave 1 Over... 4 1.1 Wat is?... 4 1.2 Opmerkingen over het werken met... 4 1.2.1 Besturingssystemen... 4 1.2.2 Beschikbare schrijfsoftware... 5 1.2.3 CD-MRW

Nadere informatie

Backup en herstel Handleiding

Backup en herstel Handleiding Backup en herstel Handleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management Acer erecovery Management Acer erecovery Management biedt een snelle, betrouwbare en veilige methode om uw computer te herstellen naar zijn standaardinstellingen of een door de gebruiker gedefinieerde

Nadere informatie

Herstelfuncties van Windows

Herstelfuncties van Windows Herstelfuncties van Windows Wanneer uw pc om een of andere reden plotseling niet goed meer werkt, is Systeemherstel vaak de aangewezen methode om het probleem snel op te lossen. Systeemherstel werkt echter

Nadere informatie

Les 3 De basis (deel 2)

Les 3 De basis (deel 2) Les 3 De basis (deel 2) 3.1 Een Backup maken Uw computer kost je honderden, misschien wel duizenden Euro's, maar toch is dit niet het belangrijkste onderdeel. Je gegevens op je harde schijf zijn dat wel.

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Back-up maken met Cobian Backup

Back-up maken met Cobian Backup Back-up maken met Cobian Backup Wie geregeld gebruikmaakt van een computer, kent het belang van een back-up. Door een kopie te maken van belangrijke bestanden en documenten voorkomt u dat u ze kwijtraakt

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Handleiding van de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden

Nadere informatie

Backup en herstel Handleiding

Backup en herstel Handleiding Backup en herstel Handleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde

Nadere informatie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie SharpdeskTM R3.1 Installatiehandleiding Versie 3.1.01 Copyright 2000-2004 Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Back-up en herstel Handleiding

Back-up en herstel Handleiding Back-up en herstel Handleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Starten! 3 1.1 Over InCD Reader 3 1.2 Informatie over de handleiding 3 2 InCD Reader installeren 4 3 Toegang tot SecurDisc-schijven 6 4 Het snelmenu

Nadere informatie

Legal Eagle Update Handleiding versie 2.14 juni 2008

Legal Eagle Update Handleiding versie 2.14 juni 2008 DIT DOCUMENT IS ALLEEN VAN TOEPASSING VANAF LEGAL EAGLE VERSIE 2.13. INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS DIENT ER EERST EEN UPDATE UITGEVOERD TE WORDEN!!! Voordat u begint...2 Update downloaden...2 Update installeren...5

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8 Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Back-up Online configureren... 7 4.1 Taakbalk optie

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden naar een computer kopiëren Gekopieerde beelden bewerken Overbodige gedeelten van films

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het Mac-hulpprogramma voor opnieuw formatteren gebruiken... 1 De software installeren... 4 Harde schijven veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Handleiding Nero InfoTool

Handleiding Nero InfoTool Handleiding Nero InfoTool Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero InfoTool en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

GENSDATAPRO hoe en wat - 1. Het maken en terugzetten van een back-up van uw bestandenset. Inhoudsopgave. 1. Inleiding

GENSDATAPRO hoe en wat - 1. Het maken en terugzetten van een back-up van uw bestandenset. Inhoudsopgave. 1. Inleiding GENSDATAPRO hoe en wat - 1 In een serie artikelen willen we aandacht besteden aan onderdelen van GensDataPro waarover regelmatig vragen worden gesteld aan de medewerkers van de helpdesk. Het maken en terugzetten

Nadere informatie

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 205 7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 De laatste jaren wordt de computer steeds vaker gebruikt voor het verzamelen van geluidsbestanden. Ook het downloaden van muziekbestanden vanaf internet

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Met de software kunt u een Rescue (Herstel) CD, DVD of USB-stick maken. Het rescue systeem (redding systeem) is voor twee typen situaties bedoeld: 1. Om een back-up naar uw primaire

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 Uw voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 Toets uw kennis... 8 Voor docenten... 8 Website...

Nadere informatie

2.8 Achtergrondinformatie... 67 2.9 Tips... 68

2.8 Achtergrondinformatie... 67 2.9 Tips... 68 Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Uw voorkennis... 16 Hoe werkt u met dit boek?... 17 De volgorde van lezen... 18 De schermafbeeldingen...

Nadere informatie

Backup en herstel. Handleiding

Backup en herstel. Handleiding Backup en herstel Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

11) Aanmaken Muziek Bibliotheek

11) Aanmaken Muziek Bibliotheek Pagina 1 van 6 ) Aanmaken Muziek Bibliotheek Deze uitleg is alleen nodig als u een muziek bibliotheek wenst te maken met de Windows MediaPlayer zoals besproken in hoofdstuk 9 voor het delen en aansturen

Nadere informatie

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend.

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Aanmelden Als je de computer aanzet, wordt Windows opgestart. Windows is een besturingssysteem. Tijdens het opstarten kun je zien met welke versie van Windows 7 je werkt. Voordat

Nadere informatie

QUICKSTORE PORTABLE PRO

QUICKSTORE PORTABLE PRO HNLIING QUIKSTOR PORTL PRO 1. e back-upsoftware 1.1 Installatie (Windows als voorbeeld) 1. Plaats de bijgeleverde cd met hulpprogramma s in uw cd/dvd-station. 2. Open in Windows Verkenner de map SHRKOON

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Een Image van Windows maken

Een Image van Windows maken Een Image van Windows maken Waar een back-up zich in het algemeen richt op het veiligstellen en zo nodig herstellen van uw bestanden, herstelt u met images de volledige inhoud van een partitie of harde

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig... 8 Hoe werkt u met dit boek... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Backup Premium Introductiehandleiding voor gebruikers

Backup Premium Introductiehandleiding voor gebruikers Info De Memeo Backup Premium is een eenvoudige oplossing voor een complexe digitale wereld. Door automatisch een back-up te maken van bestanden die u lief zijn, kan Memeo Backup Premium uw bestanden herstellen

Nadere informatie

SECRETZIP HANDLEIDING

SECRETZIP HANDLEIDING SECRETZIP COMPRESSIE & ENCRYPTIE programma (enkel voor Windows). Het programma bevindt zich op de USB Flash-drive. Raadpleeg a.u.b. de handleiding op de USB Flash-drive of bezoek integralmemory.com om

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Whisper380-computerhulp 2

Inhoudsopgave. Whisper380-computerhulp 2 Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp Datum: 23-11-2010 Inhoudsopgave Wat gaan we doen?...3 Wat hebben we nodig?...3 Downloaden van het programma:...3 Het programma registreren

Nadere informatie

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc Inleiding Memeo Instant Backup is een eenvoudige oplossing voor een complexe digitale wereld. De Memeo Instant Backup maakt automatisch en continu back-ups van uw waardevolle bestanden op de vaste schijf

Nadere informatie

windowscorner: - beveiligingswaarschuwingen uitschakelen

windowscorner: - beveiligingswaarschuwingen uitschakelen Page 1 of 12 WAARSCHUWING De beveiligingsinstellingen van Windows Vista zijn niet voor niets hoog ingesteld. Het aanpassen (verlagen) van het beveiligingsniveau is potentieel gevaarlijk voor het besturingssysteem.

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

1. In de menubalk gaat u naar het menu 'Extra' en dan 'Accounts'.

1. In de menubalk gaat u naar het menu 'Extra' en dan 'Accounts'. Windows Mail is het mail programma in Windows Vista & windows 7. In Windows XP noemt men het outlook Express. Hoe stelt u Windows mail in? In deze handleiding word u stap voor stap uitgelegd hoe u Windows

Nadere informatie

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 HNLEIING QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 1. e software installeren 1. Plaats de bijgeleverde cd met de stuur- en hulpprogramma s in het cd/dvd-station. 2. Selecteer uw cd/dvd-station (bijv. :\). 3. Open de

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP)

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP) Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP) Werk je met Windows XP? Hoewel Windows 7 dan geen upgrade-installatie ondersteunt, kun je toch eenvoudig van Windows XP naar Windows 7 overstappen

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Windows Defender downloaden

Windows Defender downloaden 142 Windows XP onderhoud en beveiliging voor senioren Windows Defender downloaden Windows Defender is een programma waarmee u o.a. spyware kunt opsporen en verwijderen. Dit programma wordt door kenners

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Paragon Backup & Recovery: herstelmedium gebruiken

Paragon Backup & Recovery: herstelmedium gebruiken Paragon Backup & Recovery: herstelmedium gebruiken Handleiding van Auteur: K!pje Oktober 2014 handleiding: Paragon Backup & Recovery: herstelmedium gebruiken In de vorige nieuwsbrief heb ik uitgelegd hoe

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

NAS 259 Uw gegevens beveiligen met Remote Sync (Rsync)

NAS 259 Uw gegevens beveiligen met Remote Sync (Rsync) NAS 259 Uw gegevens beveiligen met Remote Sync (Rsync) Een Rsync-back-uptaak maken en uitvoeren A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na afronding van deze cursus, moet u in staat zijn om: 1.

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Backup en herstel Handleiding

Backup en herstel Handleiding Backup en herstel Handleiding Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9354503 Issue 2 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 INSTALLEREN...1 3. DE TELEFOON ALS

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Cobian Backup. Beschrijving van de BackupProcedure met behulp van Cobian Backup, door EW (2011)

Cobian Backup. Beschrijving van de BackupProcedure met behulp van Cobian Backup, door EW (2011) Van stand-alone computers, servers of werkstations moet van tijd tot tijd een back-up (copie) van het gemaakte werk of de gemaakte bestanden gemaakt worden. Denk hierbij aan tekstdocumenten, foto s, mailtjes,

Nadere informatie

Geachte klant, Voorafgaand aan de herstel-/terugdraaiactie (Recover/Rollback) Optie I:

Geachte klant, Voorafgaand aan de herstel-/terugdraaiactie (Recover/Rollback) Optie I: Geachte klant, In het onwaarschijnlijke geval dat u na de upgrade naar Windows 10 besluit terug te gaan naar uw oudere versie van Windows, kunt u kiezen uit de twee onderstaande opties. Optie I: Windows

Nadere informatie

Verlofregistratie. Installatie

Verlofregistratie. Installatie Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE........................... 2 INLEIDING................................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Hoofdvenster............................

Nadere informatie

HOE EEN CD TE BRANDEN MET EEN ILDVR SYSTEEM. 1. Indien anders wordt aangegeven, worden alle onderstaande functies uitgevoerd met de linker muisknop.

HOE EEN CD TE BRANDEN MET EEN ILDVR SYSTEEM. 1. Indien anders wordt aangegeven, worden alle onderstaande functies uitgevoerd met de linker muisknop. HOE EEN CD TE BRANDEN MET EEN ILDVR SYSTEEM 1. Indien anders wordt aangegeven, worden alle onderstaande functies uitgevoerd met de linker muisknop. 2. Selecteer de zoekfunctie (zie onderstaand). -1- 3.

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK HNLEIING RIVELINK RIVELINK XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 1 2. Onderdelen en accessoires 1 3. Het apparaat in een oogopslag 2 4. e hardware installeren 3 5. e software installeren 4 6. e back-upsoftware

Nadere informatie

Acer edatasecurity Management

Acer edatasecurity Management 1 Acer edatasecurity Management Acer edatasecurity Management maakt gebruik van de meest geavanceerde cryptografische technologieën en biedt gebruikers van Acer-pc s hierdoor een hogere gegevensbeveiliging

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van en werken met Skype

Handleiding voor het installeren van en werken met Skype Handleiding voor het installeren van en werken met Skype 1 Inhoudsopgave: Wat is Skype?... 3 Systeem-eisen Skype... 3 Skype installeren... 4 Skype account aanmaken... 7 Werken met Skype... 10 Skype verwijderen...

Nadere informatie

Met een snelkoppeling kun je een map of bestand openen of een programma opstarten.

Met een snelkoppeling kun je een map of bestand openen of een programma opstarten. SAMENVATTING HOOFDSTUK 3 Snelkoppelingen maken en verwijderen Met een snelkoppeling kun je een map of bestand openen of een programma opstarten. Een snelkoppeling herken je aan. Bij installatie van een

Nadere informatie

De externe USB harde schijf slaat uw gegevens op en helpt u bij in noodsituaties en bij gegevensverlies

De externe USB harde schijf slaat uw gegevens op en helpt u bij in noodsituaties en bij gegevensverlies De externe USB harde schijf slaat uw gegevens op en helpt u bij in noodsituaties en bij gegevensverlies Contents De externe USB harde schijf slaat uw gegevens op en helpt u bij in noodsituaties en bij

Nadere informatie

Eenvoudig een backup van je bestanden maken. G.v.Eijndhoven (7-11-2013) www.gerritentiny.nl

Eenvoudig een backup van je bestanden maken. G.v.Eijndhoven (7-11-2013) www.gerritentiny.nl Eenvoudig een backup van je bestanden maken. G.v.Eijndhoven (7-11-2013) www.gerritentiny.nl Voorwoord... 2 Allway Sync... 2 FreeFileSync... 2 Uitleg Allway Sync.... 3 Wat heb je nodig?... 3 De extra harde

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software Installatiehandleiding voor e.dentifier software De e.dentifier is los en gekoppeld aan de pc met een USB-kabel te gebruiken. Voor gekoppeld gebruik is installatie van software voorwaardelijk. Met het

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie