Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding"

Transcriptie

1 Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC. Copyright Nokia Mobile Phones Alle rechten voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven, kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectieve eigenaren zijn. Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven. In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade. De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

3 Installatie Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het gebruik, de verzorging en het onderhoud en belangrijke veiligheidsinformatie. Lees voordat u dit product gaat gebruiken, de sectie Veiligheidsinformatie op de cd-rom. Plaats de draadloze LAN-kaart pas in de computer wanneer u daartoe de instructie krijgt in deze handleiding. Let op: Voor de Nokia C110/C111-software is 10 Mb beschikbare schijfruimte nodig. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie over het gebruik van de Nokia C110/C111. Met de Nokia C110/C111 kunt u netwerkprofielen maken: een profiel bevat alle instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een draadloos LAN en toegang te krijgen tot de hulpbronnen van dit netwerk. Tijdens de installatie worden automatisch drie standaardprofielen gemaakt: Snel infrastructuur, Snel Ad hoc en Bekabeld LAN. Met deze vooraf gedefinieerde profielen kunt u snel en gemakkelijk een netwerkverbinding tot stand brengen. U kunt ook uw eigen profielen maken, met gedetailleerder instellingen. Deze profielen kunt u wanneer u maar wenst maken en bewerken. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor details. De geïntegreerde smart card-lezer is alleen te gebruiken bij de Nokia C110/C111. Als u de smart card-lezer van de Nokia C110/C111 wilt gebruiken in combinatie met andere toepassingen, moet u op uw computer een apart stuurprogramma voor smart cards installeren, dat compatibel is met PC/SC (Personal Computer Smart Card). Overweeg daarbij onderstaande punten: Installeer het PC/SC-compatibele smart card-stuurprogramma alleen als u andere smart card-toepassingen wilt gebruiken in combinatie met de smart card-lezer van de Nokia C110/C111. U kunt maar één smart card-lezer tegelijk installeren op uw computer. Als er al een smart card-lezer op uw computer is geïnstalleerd en u het smart card-stuurprogramma van Nokia wilt gebruiken, dient u het bestaande stuurprogramma te verwijderen. Zie voor meer informatie over smart card-lezers en instructies voor de installatie het bestand readme.txt in de map SCard op de cd-rom. 3

4 Windows 95, 98, Me, Sluit alle Windows-programma s af. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station van uw computer. 2 Selecteer de taal voor de cd-rom, lees de gebruiksrechtovereenkomst van Nokia en accepteer deze. Als u de gebruiksrechtovereenkomst niet accepteert, kunt u de cd-rom niet gebruiken. 3 Selecteer in het cd-rom-menu de optie Nokia C110/C111 installeren en klik op Installeren. 4 Het venster Welkom wordt geopend. Klik op Volgende om door te gaan. 5 Lees de gebruiksrechtovereenkomst van Nokia en accepteer deze. Als u de gebruiksrechtovereenkomst niet accepteert, kunt u de software niet gebruiken en wordt de installatieprocedure stopgezet. Klik op Ja als u de gebruiksrechtovereenkomst accepteert. 6 Selecteer het land waar u de kaart op dit moment gebruikt. Klik op Volgende. Opmerking: Gebruik de Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart uitsluitend in de opgegeven landen. Als u de kaart in een ander land of met een onjuiste landinstelling gebruikt, is dit mogelijk onwettig. 7 Selecteer de map waarin u de software wilt installeren. De standaardmap is C:\Program Files\Nokia C110. Als u de software op een ander station of in een andere map wilt installeren, klikt u op Bladeren. Wanneer u de juiste map voor de installatie hebt gekozen, klikt u op Volgende. Opmerking: U kunt de software voor de Nokia C110/C111 niet installeren op een netwerkstation. 8 Selecteer het gewenste soort installatie. Bij Normaal worden de meest gebruikt softwarecomponenten geïnstalleerd. Deze optie wordt voor de meeste gebruikers aanbevolen. Met Normaal met SIM-services worden de meestgebruikte softwareonderdelen en de SIM-servicepagina geïnstalleerd. Installeer dit installatietype als u zich hebt aangemeld bij de SIM-services van de service provider of de netwerkbeheerder. Met Aangepast kunt u zelf de afzonderlijke softwarecomponenten kiezen die u wilt installeren. Deze optie wordt aanbevolen voor ervaren gebruikers. De optie Beheerder is uitsluitend bestemd voor systeembeheerders. Wanneer u het gewenste installatietype hebt gekozen, klikt u op Volgende. 9 Controleer de instellingen voor de installatie. Klik op Volgende als u de instellingen accepteert. Klik op Terug als u de instellingen wilt wijzigen. Breng de wijzigingen aan en klik vervolgens op Volgende. Het installatieprogramma begint met het kopiëren van de bestanden. 4

5 10 Wanneer u het verzoek krijgt om de draadloze LAN-kaart in de computer te plaatsen, steekt u deze in de pc-kaartsleuf van de computer (zie hieronder). Wacht terwijl de kaart automatisch wordt geïnstalleerd, en klik dan op OK. Figuur 1 - De draadloze LAN-kaart plaatsen Als u het verzoek krijgt de cd-rom met het besturingssysteem te plaatsen, verwijdert u eerst de Nokia C110/C111 cd-rom. Daarna plaatst u de cd-rom met het besturingssysteem in de computer. Raadpleeg het bestand readme.txt op de cd-rom als u problemen ondervindt na plaatsing van de draadloze LAN-kaart. 11 Het venster Installatie is voltooid laat u weten wanneer de installatie voltooid is. Verwijder de cd-rom uit het cd-rom-station en klik op Voltooien. In sommige gevallen moet u de computer opnieuw opstarten. 12 Als u een smart card gebruikt bij uw draadloze LAN-kaart, krijgt u het verzoek een PIN-code in te voeren. Er verschijnt een dialoogvenster met de vraag of u nu een netwerkprofiel wilt maken. U kunt op ieder gewenst moment zelf netwerkprofielen maken en bewerken. Als u op dit moment geen profiel wilt maken, klikt u op Nee en wordt de installatieprocedure voltooid. Wilt u wél een profiel maken, klik dan op Ja. Opmerking: In Windows 2000 moet u bij het tot stand brengen van een verbinding met een draadloos LAN wanneer u zich bij een domein aanmeldt, de draadloze LAN-kaart in de computer steken en de computer inschakelen; vervolgens moet u wachten totdat het pictogram voor de Nokia C110/C111 rechtsonder in het scherm wordt weergegeven. Daarna kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. 13 Het venster Welkom van de wizard Profiel wordt geopend. Klik op Volgende. 14 Voer een naam in voor het profiel. U kunt ook een beschrijving van het profiel opgeven. Klik op Volgende. 15 Selecteer de juiste besturingsmodus. Klik op Volgende. 5

6 16 Typ de netwerknaam of selecteer een naam uit de lijst. Selecteer dan ofwel Automatische kanaalselectie of stel het juiste kanaal handmatig in. Klik op Volgende. 17 Selecteer de optie IP-adres van DHCP-server ophalen. Indien nodig kunt u IP-adres, subnetmasker, standaard-gateway en geavanceerde TCP/IPinstellingen handmatig configureren. Selecteer de optie Bij domein aanmelden als u wilt dat de computer tijdens het gebruik van dit profiel bij een bepaald domein wordt aangemeld. Typ de naam van een werkgroep in het vak Werkgroep als u de computer daarbij wilt aanmelden. Als uw computer werkt met Windows 95/98/Me als besturingssysteem, moet u een werkgroepnaam opgeven. Klik op Volgende. 18 Er wordt een samenvatting weergegeven van de geconfigureerde instellingen. Klik op Voltooien als u de instellingen accepteert. Klik op Terug als u de instellingen wilt wijzigen. Breng de wijzigingen aan en klik vervolgens op Voltooien. Opmerking: Het nieuwe profiel wordt niet automatisch geactiveerd. U activeert het profiel door het te selecteren in de lijst met profielen en vervolgens op Toepassen te klikken. Als u in Windows 95 niet het TCP/IP-protocol hebt geïnstalleerd, doet u dit na de installatie van de Nokia C110/C111. Via het TCP/IP-protocol kunt u verbinding maken met het Internet. Zie het bestand readme.txt op de cd-rom voor de recentste productinformatie. Windows NT Sluit alle Windows-programma s af. Plaats de cd-rom in het cd-romstation van uw computer. 2 Selecteer de taal voor de cd-rom, lees de gebruiksrechtovereenkomst van Nokia en accepteer deze. Als u de gebruiksrechtovereenkomst niet accepteert, kunt u de cd-rom niet gebruiken. 3 Selecteer in het cd-rom-menu de optie Nokia C110/C111 installeren en klik op Installeren. 4 Het venster Welkom wordt geopend. Klik op Volgende om door te gaan. 5 Lees de gebruiksrechtovereenkomst van Nokia en accepteer deze. Als u de gebruiksrechtovereenkomst niet accepteert, kunt u de software niet gebruiken en wordt de installatieprocedure stopgezet. Klik op Ja als u de gebruiksrechtovereenkomst accepteert. 6 Selecteer het land waar u de kaart op dit moment gebruikt. Klik op Volgende. 6

7 Opmerking: Gebruik de Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart uitsluitend in de opgegeven landen. Als u de kaart in een ander land of met een onjuiste landinstelling gebruikt, is dit mogelijk onwettig. 7 Selecteer de map waarin u de software wilt installeren. De standaardmap is C:\Program Files\Nokia C110. Als u de software op een ander station of in een andere map wilt installeren, klikt u op Bladeren. Wanneer u de juiste map voor de installatie hebt gekozen, klikt u op Volgende. Opmerking: U kunt de software voor de Nokia C110/C111 niet installeren op een netwerkstation. 8 Selecteer het gewenste soort installatie. Bij Normaal worden de meest gebruikte softwarecomponenten geïnstalleerd. Deze optie wordt voor de meeste gebruikers aanbevolen. Met Normaal met SIM-services worden de meestgebruikte softwareonderdelen en de SIM-servicepagina geïnstalleerd. Installeer dit installatietype als u zich hebt aangemeld bij de SIM-services van de service provider of de netwerkbeheerder. Met Aangepast kunt u zelf de afzonderlijke softwarecomponenten kiezen die u wilt installeren. Deze optie wordt aanbevolen voor ervaren gebruikers. De optie Beheerder is uitsluitend bestemd voor systeembeheerders. Wanneer u het gewenste installatietype hebt gekozen, klikt u op Volgende. 9 Controleer de instellingen voor de installatie. Klik op Volgende als u de instellingen accepteert. Klik op Terug als u de instellingen wilt wijzigen. Breng de wijzigingen aan en klik vervolgens op Volgende. Het installatieprogramma begint met het kopiëren van de bestanden. Opmerking: NT Networking moet geïnstalleerd zijn op uw computer. Als NT Networking niet is geïnstalleerd, wordt er een dialoogvenster geopend met de vraag of u deze software nu wilt installeren. Klik op Ja en volg de instructies van de wizard. Tijdens deze procedure hebt u de Windows NT-installatiebestanden nodig. Wanneer de installatie van NT Networking is voltooid, gaat u naar stap 16 van deze instructies. 10 Het dialoogvenster Netwerk wordt geopend. Klik achtereenvolgens op Toevoegen en op Diskette. 11 Typ in het tekstvak C:\C110INF en klik op OK. 12 Selecteer Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart in de lijst en klik op OK. 13 Stel in het dialoogvenster Eigenschappen van de Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart het I/O-basisadres en de Interrupt in en klik vervolgens op OK. 14 Klik op Sluiten om het dialoogvenster Netwerk af te sluiten. U kunt indien nodig nog meer netwerkinstellingen configureren (bijvoorbeeld een IP-adres). 15 U krijgt het verzoek om de computer opnieuw te starten. Klik op Nee. 16 Klik in het venster Installatie netwerkstuurprogramma op OK om door te gaan. 7

8 17 Het venster Installatie is voltooid laat u weten wanneer de installatie voltooid is. Verwijder de cd-rom uit het cd-rom-station en klik op Voltooien. 18 De computer wordt afgesloten. Plaats de draadloze LAN-kaart in de pc-kaartsleuf van de computer (zie figuur 1 op pagina 5). 19 Schakel de computer in. Als u een smart card gebruikt bij uw draadloze LAN-kaart, krijgt u het verzoek een PIN-code in te voeren. Er verschijnt een dialoogvenster met de vraag of u nu een netwerkprofiel wilt maken. U kunt op ieder gewenst moment zelf netwerkprofielen maken en bewerken. Als u op dit moment geen profiel wilt maken, klikt u op Nee en wordt de installatieprocedure voltooid. Wilt u wél een profiel maken, klik dan op Ja. Opmerking: In Windows NT 4.0 moet u bij het tot stand brengen van een verbinding met een draadloos LAN wanneer u zich bij een domein aanmeldt, de draadloze LAN-kaart in de computer steken en de computer inschakelen; vervolgens moet u wachten totdat het pictogram voor de Nokia C110/C111 rechts onder in het scherm wordt weergegeven. Daarna kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. 20 Het venster Welkom van de wizard Profiel wordt geopend. Klik op Volgende. 21 Voer een naam in voor het profiel. U kunt ook een beschrijving van het profiel opgeven. Klik op Volgende. 22 Selecteer de juiste besturingsmodus. Klik op Volgende. 23 Typ de netwerknaam of selecteer een naam uit de lijst. Selecteer dan ofwel Automatische kanaalselectie of stel het juiste kanaal handmatig in. Klik op Volgende. 24 Selecteer de optie IP-adres van DHCP-server ophalen. Indien nodig kunt u IP-adres, subnetmasker, standaard-gateway en geavanceerde TCP/IPinstellingen handmatig configureren. Selecteer de optie Bij domein aanmelden als u wilt dat de computer tijdens het gebruik van dit profiel bij een bepaald domein wordt aangemeld. Typ de naam van een werkgroep in het vak Werkgroep als u de computer daarbij wilt aanmelden. Klik op Volgende. 25 Er wordt een samenvatting weergegeven van de geconfigureerde instellingen. Klik op Voltooien als u de instellingen accepteert. Klik op Terug als u de instellingen wilt wijzigen. Breng de wijzigingen aan en klik vervolgens op Voltooien. Opmerking: Het nieuwe profiel wordt niet automatisch geactiveerd. U activeert het profiel door het te selecteren in de lijst met profielen en vervolgens op Toepassen te klikken. Zie het bestand readme.txt op de cd-rom voor de recentste productinformatie. 8

9 Installatie verwijderen Sluit alle dialoogvensters in de gebruikersinterface af voordat u de Nokia C110/C111 installeert. Gebruik dezelfde versie van het verwijderprogramma als de huidige Nokia C110/C111-software. Tip: In Windows 2000 en NT 4.0 moet u het profiel Bekabeld LAN toepassen voordat u de Nokia C110/C111 verwijdert. Zo voorkomt u dat u de oorspronkelijke instellingen verliest die nodig zijn voor toegang tot het lokale bekabelde LAN. Opmerking: Netwerkprofielen blijven ongewijzigd, ook als u de software voor de Nokia C110/C111 verwijdert en vervolgens opnieuw installeert. Windows 95, 98, Me, 2000 Voordat u de software van de Nokia C110/C111 verwijdert, moet u de draadloze LAN-kaart stoppen en verwijderen uit de pc-kaartsleuf van de computer. U stopt de kaart door te klikken op het pictogram pc-kaart op de taakbalk. Daarna selecteert u de optie Nokia C110/C111 draadloze LANkaart stoppen. Wacht tot u het verzoek krijgt om de kaart te verwijderen. Als het pictogram pc-kaart niet zichtbaar is: 1 Klik op Start. Selecteer Instellingen en Configuratiescherm. Dubbelklik op het pictogram pc-kaart. Het dialoogvenster Eigenschappen van pc-kaart wordt geopend. 2 Selecteer Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart in de lijst en klik op Stop. 3 Wanneer u hierom wordt verzocht, kunt u de draadloze LAN-kaart verwijderen. 4 Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen van pc-kaart te sluiten. De installatie van de Nokia C110/C111 verwijderen: 1 Klik op Start, selecteer Programma s en Nokia C110. Klik op Nokia C110 verwijderen. 2 U krijgt een dialoogvenster te zien met de vraag of u dit programma werkelijk wilt verwijderen. Klik op OK. 3 Het verwijderen van de software wordt gestart. U krijgt een dialoogvenster te zien dat u inlicht wanneer de software is verwijderd. Klik op Voltooien. 9

10 Windows NT 4.0 Voorzichtig: In Windows NT 4.0 moet u altijd eerst de computer uitschakelen voordat u de draadloze LAN-kaart verwijdert. 1 Klik op Start, selecteer Programma s en Nokia C110. Klik op Nokia C110 verwijderen. 2 U krijgt een dialoogvenster te zien met de vraag of u dit programma werkelijk wilt verwijderen. Klik op OK. 3 Selecteer in het dialoogvenster Netwerk de optie Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart en klik op Verwijderen. 4 Klik op Sluiten om het dialoogvenster Netwerk af te sluiten. 5 U krijgt het verzoek om de computer opnieuw te starten. Klik op Nee. 6 Klik op OK in het dialoogvenster Netwerkstuurprogramma verwijderen. Er wordt nu een begin gemaakt met het verwijderen van de bestanden. 7 U krijgt een dialoogvenster te zien dat u inlicht wanneer de software is verwijderd. Klik op Voltooien. 10

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2 4. AAN

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Issue 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9354503 Issue 2 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 INSTALLEREN...1 3. DE TELEFOON ALS

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 INSTALLEREN... 1 3. DE TELEFOON ALS EEN MODEM

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

NOKIA PC SUITE 5.1 QUICK GUIDE VOOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 QUICK GUIDE VOOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA MODEM OPTIONS

QUICK GUIDE VOOR NOKIA MODEM OPTIONS QUICK GUIDE VOOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9356503 Issue 1 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. NOKIA MODEM OPTIONS INSTALLEREN...1 3. UW NOKIA 6600 MET EEN PC VERBINDEN...2

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Nokia Converter (CA-55) Installatiehandleiding Nummer 1

Nokia Converter (CA-55) Installatiehandleiding Nummer 1 Nokia Converter (CA-55) Installatiehandleiding 9238687 Nummer 1 Copyright 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte

Nadere informatie

NASLAGGIDS VOOR NOKIA OBSERVATION CAMERA- GEBRUIKERSINTERFACE. Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden Datum: 28.11.03, versie. 1.

NASLAGGIDS VOOR NOKIA OBSERVATION CAMERA- GEBRUIKERSINTERFACE. Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden Datum: 28.11.03, versie. 1. NASLAGGIDS VOOR NOKIA OBSERVATION CAMERA- GEBRUIKERSINTERFACE Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden Datum: 28.11.03, versie. 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. DE SOFTWARE INSTALLEREN...1

Nadere informatie

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Gebruikershandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Gebruikershandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Gebruikershandleiding Voor uw veiligheid Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het negeren van de regels kan gevaarlijk of illegaal zijn. Meer gedetailleerde informatie

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Chatten Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1 Online afdrukken 4.0 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Downloaden! Uitgave 1

Downloaden! Uitgave 1 Downloaden! Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N77 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N77 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N77 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA WELKOM BIJ CAIWAY! In deze handleiding wordt het installeren van het Webstar modem voor gebruik op het internet met Windows XP en Windows Vista behandeld. Heeft u

Nadere informatie

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Uitgave 1

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Uitgave 1 Nokia Nseries PC Suite 2.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune

Nadere informatie

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia P2T Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-21 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-21 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Connection Manager Gebruikershandleiding

Connection Manager Gebruikershandleiding Connection Manager Gebruikershandleiding Uitgave 1.0 NL 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Sharpdesk V3.3 Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Uw chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Uw chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N77 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Korte installatiehandleiding voor de

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding Spirometry PC Software Gebruikshandleiding Inhoud Welkom... 5 Systeemvereisten... 5 1. PC vereisten... 5 2. Vereisten besturingssysteem... 6 Installatie Spirometry PC Software... 6 Instellingen Spirometry

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding H e t g e m a k v a n I n t r a m e d Inleiding Welkom bij Intramed. Met dit softwarepakket kunt u uw complete praktijkadministratie op eenvoudige en efficiënte wijze automatiseren.

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Sharpdesk V3.5. Installatiehandleiding Versie 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Installatiehandleiding Versie 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Installatiehandleiding Versie 3.5.01 Copyright 2000-2015 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Copyright 2013 DigiAad, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiAad is het niet toegestaan om informatie,

Nadere informatie

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports Gebruikershandleiding Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren U wordt bij het installatieproces begeleid door de Crystal Reports-wizard

Nadere informatie

Push to talk Nokia N76-1

Push to talk Nokia N76-1 Push to talk Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Installatie UZI-kaartlezer

Installatie UZI-kaartlezer Installatie UZI-kaartlezer 1 Handleiding installatie UZI-kaartlezer Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van de UZI-kaartlezer. De installatie duurt ongeveer 10 minuten, als u alle onderdelen

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Voorwoord ScanRouter V2 Lite is een bezorgingsserver waarmee documenten die met een scanner worden gelezen of vanuit DeskTopBinder V2 worden bezorgd, via een netwerk kunnen worden

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Push To Talk 1.5 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1 Nokia Audiocontroller AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255405/1 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie

Nadere informatie

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot Installatiehandleiding Installatieprocedure 1. Plaats de OneTouch Zoom Pro installatie-cd in de cd-rom-lezer. OPMERKING: Als u het programma

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software Installatiehandleiding voor e.dentifier software De e.dentifier is los en gekoppeld aan de pc met een USB-kabel te gebruiken. Voor gekoppeld gebruik is installatie van software voorwaardelijk. Met het

Nadere informatie

Sharpdesk V3.5. Installatiehandleiding: Productcode Editie. Versie 1.0

Sharpdesk V3.5. Installatiehandleiding: Productcode Editie. Versie 1.0 Sharpdesk V3.5 Installatiehandleiding: Productcode Editie Versie 1.0 Auteursrecht Het auteursrecht voor deze software is eigendom van Sharp Corporation. Reproductie, bewerking of vertaling zonder voorafgaande

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

HIER BEGINNEN. Draadloos USB Bedraad. Wilt u de printer aansluiten op een draadloos netwerk? Ga naar Draadloze installatie en verbinding.

HIER BEGINNEN. Draadloos USB Bedraad. Wilt u de printer aansluiten op een draadloos netwerk? Ga naar Draadloze installatie en verbinding. HIER BEGINNEN Als u een van de volgende vragen bevestigend beantwoordt, gaat u naar het aangegeven gedeelte voor aanwijzingen over installatie en verbindingen. Wilt u de printer aansluiten op een draadloos

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

N150 draadloze micro-usbadapter

N150 draadloze micro-usbadapter N150 draadloze micro-usbadapter WNA1000M installatiehandleiding In deze handleiding wordt de Express-installatie met de NETGEAR Smart Wizard en de installatie van Windows standalone stuurprogramma's uitgelegd.

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Wifi-instellingengids

Wifi-instellingengids Wifi-instellingengids Wifi-verbindingen met de printer Verbinding met een computer maken via een wifi-router Direct verbinding maken met een computer Verbinding met een smartapparaat maken via een wifi-router

Nadere informatie

Software-updates Handleiding

Software-updates Handleiding Software-updates Handleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

POLAR WEBSYNC VOOR POLARGOFIT.COM- GEBRUIKERS

POLAR WEBSYNC VOOR POLARGOFIT.COM- GEBRUIKERS POLAR WEBSYNC VOOR POLARGOFIT.COM- GEBRUIKERS Met Polar WebSync-software 2.2 (of later) en de Polar FlowLink kunt u gegevens uitwisselen tussen uw Polar Active activity monitor en de webservice polargofit.com.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

HandleidingNero BurnRights

HandleidingNero BurnRights Handleiding Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding Nummer 3

Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding Nummer 3 Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding 9354812 Nummer 3 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product LPS-4 conform is aan de bepalingen van de

Nadere informatie

Handleiding apparaataanmelding

Handleiding apparaataanmelding Handleiding apparaataanmelding 22-03-2015 2 De informatie in dit document kan zonder kennisgeving gewijzigd worden. De in dit document omschreven diensten worden geleverd in het kader van een licentieovereenkomst

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Inhoud van de verpakking Wireless-N-notebookadapter Cd-rom met installatiewizard Gebruikershandleiding (alleen Engelstalig) op cd-rom Installatiehandleiding 24, GHz Notebookadapter Wireless-N Wireless

Nadere informatie

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klik op een onderwerp in onderstaande inhoudsopgave om de betreffende sectie te bekijken

Inhoudsopgave Klik op een onderwerp in onderstaande inhoudsopgave om de betreffende sectie te bekijken Inhoudsopgave Klik op een onderwerp in onderstaande inhoudsopgave om de betreffende sectie te bekijken 1. HERCULES WIRELESS G EN WINDOWS VISTA... 3 1.1. Verbinden met een draadloos netwerk... 3 1.2. Verbinden

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding versie 2.20. Uw onderneming in balans Uitgave van Praestantia Automatisering 2011 Praestantia Automatisering. Alle rechten voorbehouden Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten 19 Base Station via TCP/IP 0213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het RF-II Base Station aansluiten op het netwerk... 4 Het RF-II

Nadere informatie