Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding"

Transcriptie

1 Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC. Copyright Nokia Mobile Phones Alle rechten voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven, kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectieve eigenaren zijn. Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven. In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade. De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

3 Installatie Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het gebruik, de verzorging en het onderhoud en belangrijke veiligheidsinformatie. Lees voordat u dit product gaat gebruiken, de sectie Veiligheidsinformatie op de cd-rom. Plaats de draadloze LAN-kaart pas in de computer wanneer u daartoe de instructie krijgt in deze handleiding. Let op: Voor de Nokia C110/C111-software is 10 Mb beschikbare schijfruimte nodig. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie over het gebruik van de Nokia C110/C111. Met de Nokia C110/C111 kunt u netwerkprofielen maken: een profiel bevat alle instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een draadloos LAN en toegang te krijgen tot de hulpbronnen van dit netwerk. Tijdens de installatie worden automatisch drie standaardprofielen gemaakt: Snel infrastructuur, Snel Ad hoc en Bekabeld LAN. Met deze vooraf gedefinieerde profielen kunt u snel en gemakkelijk een netwerkverbinding tot stand brengen. U kunt ook uw eigen profielen maken, met gedetailleerder instellingen. Deze profielen kunt u wanneer u maar wenst maken en bewerken. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor details. De geïntegreerde smart card-lezer is alleen te gebruiken bij de Nokia C110/C111. Als u de smart card-lezer van de Nokia C110/C111 wilt gebruiken in combinatie met andere toepassingen, moet u op uw computer een apart stuurprogramma voor smart cards installeren, dat compatibel is met PC/SC (Personal Computer Smart Card). Overweeg daarbij onderstaande punten: Installeer het PC/SC-compatibele smart card-stuurprogramma alleen als u andere smart card-toepassingen wilt gebruiken in combinatie met de smart card-lezer van de Nokia C110/C111. U kunt maar één smart card-lezer tegelijk installeren op uw computer. Als er al een smart card-lezer op uw computer is geïnstalleerd en u het smart card-stuurprogramma van Nokia wilt gebruiken, dient u het bestaande stuurprogramma te verwijderen. Zie voor meer informatie over smart card-lezers en instructies voor de installatie het bestand readme.txt in de map SCard op de cd-rom. 3

4 Windows 95, 98, Me, Sluit alle Windows-programma s af. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station van uw computer. 2 Selecteer de taal voor de cd-rom, lees de gebruiksrechtovereenkomst van Nokia en accepteer deze. Als u de gebruiksrechtovereenkomst niet accepteert, kunt u de cd-rom niet gebruiken. 3 Selecteer in het cd-rom-menu de optie Nokia C110/C111 installeren en klik op Installeren. 4 Het venster Welkom wordt geopend. Klik op Volgende om door te gaan. 5 Lees de gebruiksrechtovereenkomst van Nokia en accepteer deze. Als u de gebruiksrechtovereenkomst niet accepteert, kunt u de software niet gebruiken en wordt de installatieprocedure stopgezet. Klik op Ja als u de gebruiksrechtovereenkomst accepteert. 6 Selecteer het land waar u de kaart op dit moment gebruikt. Klik op Volgende. Opmerking: Gebruik de Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart uitsluitend in de opgegeven landen. Als u de kaart in een ander land of met een onjuiste landinstelling gebruikt, is dit mogelijk onwettig. 7 Selecteer de map waarin u de software wilt installeren. De standaardmap is C:\Program Files\Nokia C110. Als u de software op een ander station of in een andere map wilt installeren, klikt u op Bladeren. Wanneer u de juiste map voor de installatie hebt gekozen, klikt u op Volgende. Opmerking: U kunt de software voor de Nokia C110/C111 niet installeren op een netwerkstation. 8 Selecteer het gewenste soort installatie. Bij Normaal worden de meest gebruikt softwarecomponenten geïnstalleerd. Deze optie wordt voor de meeste gebruikers aanbevolen. Met Normaal met SIM-services worden de meestgebruikte softwareonderdelen en de SIM-servicepagina geïnstalleerd. Installeer dit installatietype als u zich hebt aangemeld bij de SIM-services van de service provider of de netwerkbeheerder. Met Aangepast kunt u zelf de afzonderlijke softwarecomponenten kiezen die u wilt installeren. Deze optie wordt aanbevolen voor ervaren gebruikers. De optie Beheerder is uitsluitend bestemd voor systeembeheerders. Wanneer u het gewenste installatietype hebt gekozen, klikt u op Volgende. 9 Controleer de instellingen voor de installatie. Klik op Volgende als u de instellingen accepteert. Klik op Terug als u de instellingen wilt wijzigen. Breng de wijzigingen aan en klik vervolgens op Volgende. Het installatieprogramma begint met het kopiëren van de bestanden. 4

5 10 Wanneer u het verzoek krijgt om de draadloze LAN-kaart in de computer te plaatsen, steekt u deze in de pc-kaartsleuf van de computer (zie hieronder). Wacht terwijl de kaart automatisch wordt geïnstalleerd, en klik dan op OK. Figuur 1 - De draadloze LAN-kaart plaatsen Als u het verzoek krijgt de cd-rom met het besturingssysteem te plaatsen, verwijdert u eerst de Nokia C110/C111 cd-rom. Daarna plaatst u de cd-rom met het besturingssysteem in de computer. Raadpleeg het bestand readme.txt op de cd-rom als u problemen ondervindt na plaatsing van de draadloze LAN-kaart. 11 Het venster Installatie is voltooid laat u weten wanneer de installatie voltooid is. Verwijder de cd-rom uit het cd-rom-station en klik op Voltooien. In sommige gevallen moet u de computer opnieuw opstarten. 12 Als u een smart card gebruikt bij uw draadloze LAN-kaart, krijgt u het verzoek een PIN-code in te voeren. Er verschijnt een dialoogvenster met de vraag of u nu een netwerkprofiel wilt maken. U kunt op ieder gewenst moment zelf netwerkprofielen maken en bewerken. Als u op dit moment geen profiel wilt maken, klikt u op Nee en wordt de installatieprocedure voltooid. Wilt u wél een profiel maken, klik dan op Ja. Opmerking: In Windows 2000 moet u bij het tot stand brengen van een verbinding met een draadloos LAN wanneer u zich bij een domein aanmeldt, de draadloze LAN-kaart in de computer steken en de computer inschakelen; vervolgens moet u wachten totdat het pictogram voor de Nokia C110/C111 rechtsonder in het scherm wordt weergegeven. Daarna kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. 13 Het venster Welkom van de wizard Profiel wordt geopend. Klik op Volgende. 14 Voer een naam in voor het profiel. U kunt ook een beschrijving van het profiel opgeven. Klik op Volgende. 15 Selecteer de juiste besturingsmodus. Klik op Volgende. 5

6 16 Typ de netwerknaam of selecteer een naam uit de lijst. Selecteer dan ofwel Automatische kanaalselectie of stel het juiste kanaal handmatig in. Klik op Volgende. 17 Selecteer de optie IP-adres van DHCP-server ophalen. Indien nodig kunt u IP-adres, subnetmasker, standaard-gateway en geavanceerde TCP/IPinstellingen handmatig configureren. Selecteer de optie Bij domein aanmelden als u wilt dat de computer tijdens het gebruik van dit profiel bij een bepaald domein wordt aangemeld. Typ de naam van een werkgroep in het vak Werkgroep als u de computer daarbij wilt aanmelden. Als uw computer werkt met Windows 95/98/Me als besturingssysteem, moet u een werkgroepnaam opgeven. Klik op Volgende. 18 Er wordt een samenvatting weergegeven van de geconfigureerde instellingen. Klik op Voltooien als u de instellingen accepteert. Klik op Terug als u de instellingen wilt wijzigen. Breng de wijzigingen aan en klik vervolgens op Voltooien. Opmerking: Het nieuwe profiel wordt niet automatisch geactiveerd. U activeert het profiel door het te selecteren in de lijst met profielen en vervolgens op Toepassen te klikken. Als u in Windows 95 niet het TCP/IP-protocol hebt geïnstalleerd, doet u dit na de installatie van de Nokia C110/C111. Via het TCP/IP-protocol kunt u verbinding maken met het Internet. Zie het bestand readme.txt op de cd-rom voor de recentste productinformatie. Windows NT Sluit alle Windows-programma s af. Plaats de cd-rom in het cd-romstation van uw computer. 2 Selecteer de taal voor de cd-rom, lees de gebruiksrechtovereenkomst van Nokia en accepteer deze. Als u de gebruiksrechtovereenkomst niet accepteert, kunt u de cd-rom niet gebruiken. 3 Selecteer in het cd-rom-menu de optie Nokia C110/C111 installeren en klik op Installeren. 4 Het venster Welkom wordt geopend. Klik op Volgende om door te gaan. 5 Lees de gebruiksrechtovereenkomst van Nokia en accepteer deze. Als u de gebruiksrechtovereenkomst niet accepteert, kunt u de software niet gebruiken en wordt de installatieprocedure stopgezet. Klik op Ja als u de gebruiksrechtovereenkomst accepteert. 6 Selecteer het land waar u de kaart op dit moment gebruikt. Klik op Volgende. 6

7 Opmerking: Gebruik de Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart uitsluitend in de opgegeven landen. Als u de kaart in een ander land of met een onjuiste landinstelling gebruikt, is dit mogelijk onwettig. 7 Selecteer de map waarin u de software wilt installeren. De standaardmap is C:\Program Files\Nokia C110. Als u de software op een ander station of in een andere map wilt installeren, klikt u op Bladeren. Wanneer u de juiste map voor de installatie hebt gekozen, klikt u op Volgende. Opmerking: U kunt de software voor de Nokia C110/C111 niet installeren op een netwerkstation. 8 Selecteer het gewenste soort installatie. Bij Normaal worden de meest gebruikte softwarecomponenten geïnstalleerd. Deze optie wordt voor de meeste gebruikers aanbevolen. Met Normaal met SIM-services worden de meestgebruikte softwareonderdelen en de SIM-servicepagina geïnstalleerd. Installeer dit installatietype als u zich hebt aangemeld bij de SIM-services van de service provider of de netwerkbeheerder. Met Aangepast kunt u zelf de afzonderlijke softwarecomponenten kiezen die u wilt installeren. Deze optie wordt aanbevolen voor ervaren gebruikers. De optie Beheerder is uitsluitend bestemd voor systeembeheerders. Wanneer u het gewenste installatietype hebt gekozen, klikt u op Volgende. 9 Controleer de instellingen voor de installatie. Klik op Volgende als u de instellingen accepteert. Klik op Terug als u de instellingen wilt wijzigen. Breng de wijzigingen aan en klik vervolgens op Volgende. Het installatieprogramma begint met het kopiëren van de bestanden. Opmerking: NT Networking moet geïnstalleerd zijn op uw computer. Als NT Networking niet is geïnstalleerd, wordt er een dialoogvenster geopend met de vraag of u deze software nu wilt installeren. Klik op Ja en volg de instructies van de wizard. Tijdens deze procedure hebt u de Windows NT-installatiebestanden nodig. Wanneer de installatie van NT Networking is voltooid, gaat u naar stap 16 van deze instructies. 10 Het dialoogvenster Netwerk wordt geopend. Klik achtereenvolgens op Toevoegen en op Diskette. 11 Typ in het tekstvak C:\C110INF en klik op OK. 12 Selecteer Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart in de lijst en klik op OK. 13 Stel in het dialoogvenster Eigenschappen van de Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart het I/O-basisadres en de Interrupt in en klik vervolgens op OK. 14 Klik op Sluiten om het dialoogvenster Netwerk af te sluiten. U kunt indien nodig nog meer netwerkinstellingen configureren (bijvoorbeeld een IP-adres). 15 U krijgt het verzoek om de computer opnieuw te starten. Klik op Nee. 16 Klik in het venster Installatie netwerkstuurprogramma op OK om door te gaan. 7

8 17 Het venster Installatie is voltooid laat u weten wanneer de installatie voltooid is. Verwijder de cd-rom uit het cd-rom-station en klik op Voltooien. 18 De computer wordt afgesloten. Plaats de draadloze LAN-kaart in de pc-kaartsleuf van de computer (zie figuur 1 op pagina 5). 19 Schakel de computer in. Als u een smart card gebruikt bij uw draadloze LAN-kaart, krijgt u het verzoek een PIN-code in te voeren. Er verschijnt een dialoogvenster met de vraag of u nu een netwerkprofiel wilt maken. U kunt op ieder gewenst moment zelf netwerkprofielen maken en bewerken. Als u op dit moment geen profiel wilt maken, klikt u op Nee en wordt de installatieprocedure voltooid. Wilt u wél een profiel maken, klik dan op Ja. Opmerking: In Windows NT 4.0 moet u bij het tot stand brengen van een verbinding met een draadloos LAN wanneer u zich bij een domein aanmeldt, de draadloze LAN-kaart in de computer steken en de computer inschakelen; vervolgens moet u wachten totdat het pictogram voor de Nokia C110/C111 rechts onder in het scherm wordt weergegeven. Daarna kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. 20 Het venster Welkom van de wizard Profiel wordt geopend. Klik op Volgende. 21 Voer een naam in voor het profiel. U kunt ook een beschrijving van het profiel opgeven. Klik op Volgende. 22 Selecteer de juiste besturingsmodus. Klik op Volgende. 23 Typ de netwerknaam of selecteer een naam uit de lijst. Selecteer dan ofwel Automatische kanaalselectie of stel het juiste kanaal handmatig in. Klik op Volgende. 24 Selecteer de optie IP-adres van DHCP-server ophalen. Indien nodig kunt u IP-adres, subnetmasker, standaard-gateway en geavanceerde TCP/IPinstellingen handmatig configureren. Selecteer de optie Bij domein aanmelden als u wilt dat de computer tijdens het gebruik van dit profiel bij een bepaald domein wordt aangemeld. Typ de naam van een werkgroep in het vak Werkgroep als u de computer daarbij wilt aanmelden. Klik op Volgende. 25 Er wordt een samenvatting weergegeven van de geconfigureerde instellingen. Klik op Voltooien als u de instellingen accepteert. Klik op Terug als u de instellingen wilt wijzigen. Breng de wijzigingen aan en klik vervolgens op Voltooien. Opmerking: Het nieuwe profiel wordt niet automatisch geactiveerd. U activeert het profiel door het te selecteren in de lijst met profielen en vervolgens op Toepassen te klikken. Zie het bestand readme.txt op de cd-rom voor de recentste productinformatie. 8

9 Installatie verwijderen Sluit alle dialoogvensters in de gebruikersinterface af voordat u de Nokia C110/C111 installeert. Gebruik dezelfde versie van het verwijderprogramma als de huidige Nokia C110/C111-software. Tip: In Windows 2000 en NT 4.0 moet u het profiel Bekabeld LAN toepassen voordat u de Nokia C110/C111 verwijdert. Zo voorkomt u dat u de oorspronkelijke instellingen verliest die nodig zijn voor toegang tot het lokale bekabelde LAN. Opmerking: Netwerkprofielen blijven ongewijzigd, ook als u de software voor de Nokia C110/C111 verwijdert en vervolgens opnieuw installeert. Windows 95, 98, Me, 2000 Voordat u de software van de Nokia C110/C111 verwijdert, moet u de draadloze LAN-kaart stoppen en verwijderen uit de pc-kaartsleuf van de computer. U stopt de kaart door te klikken op het pictogram pc-kaart op de taakbalk. Daarna selecteert u de optie Nokia C110/C111 draadloze LANkaart stoppen. Wacht tot u het verzoek krijgt om de kaart te verwijderen. Als het pictogram pc-kaart niet zichtbaar is: 1 Klik op Start. Selecteer Instellingen en Configuratiescherm. Dubbelklik op het pictogram pc-kaart. Het dialoogvenster Eigenschappen van pc-kaart wordt geopend. 2 Selecteer Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart in de lijst en klik op Stop. 3 Wanneer u hierom wordt verzocht, kunt u de draadloze LAN-kaart verwijderen. 4 Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen van pc-kaart te sluiten. De installatie van de Nokia C110/C111 verwijderen: 1 Klik op Start, selecteer Programma s en Nokia C110. Klik op Nokia C110 verwijderen. 2 U krijgt een dialoogvenster te zien met de vraag of u dit programma werkelijk wilt verwijderen. Klik op OK. 3 Het verwijderen van de software wordt gestart. U krijgt een dialoogvenster te zien dat u inlicht wanneer de software is verwijderd. Klik op Voltooien. 9

10 Windows NT 4.0 Voorzichtig: In Windows NT 4.0 moet u altijd eerst de computer uitschakelen voordat u de draadloze LAN-kaart verwijdert. 1 Klik op Start, selecteer Programma s en Nokia C110. Klik op Nokia C110 verwijderen. 2 U krijgt een dialoogvenster te zien met de vraag of u dit programma werkelijk wilt verwijderen. Klik op OK. 3 Selecteer in het dialoogvenster Netwerk de optie Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart en klik op Verwijderen. 4 Klik op Sluiten om het dialoogvenster Netwerk af te sluiten. 5 U krijgt het verzoek om de computer opnieuw te starten. Klik op Nee. 6 Klik op OK in het dialoogvenster Netwerkstuurprogramma verwijderen. Er wordt nu een begin gemaakt met het verwijderen van de bestanden. 7 U krijgt een dialoogvenster te zien dat u inlicht wanneer de software is verwijderd. Klik op Voltooien. 10

Nokia 9300 en Nokia 9500 Communicator met BlackBerry Connect

Nokia 9300 en Nokia 9500 Communicator met BlackBerry Connect Nokia 9300 en Nokia 9500 Communicator met BlackBerry Connect Nokia 9300 en Nokia 9500 Communicator met BlackBerry Connect Wettelijke kennisgeving Copyright Nokia 2005. Alle rechten voorbehouden. Onrechtmatige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton Password Manager Gebruikershandleiding De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een gebruiksrechtovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens

Nadere informatie

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Beperkte Outlook-invoegtoepassing Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

Handleiding software-installatie

Handleiding software-installatie DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING Deze handleiding

Nadere informatie

Internet Tablet OS 2008 editie Gebruikershandleiding

Internet Tablet OS 2008 editie Gebruikershandleiding Internet Tablet OS 2008 editie Gebruikershandleiding Nokia N800 Internet Tablet Nokia N810 Internet Tablet Uitgave 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel RX-34/RX-44

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE

HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE XEROX DOCUPRINT N4525 NETWERK-LASERPRINTER HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE Xerox DocuPrint N4525 Netwerk-Laserprinter Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 721P57610 September 2000 2000

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 9300

Gebruikershandleiding Nokia 9300 Gebruikershandleiding Nokia 9300 9233328 Uitgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RAE-6 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 10440847-NL

Gebruikershandleiding 10440847-NL Gebruikershandleiding 10440847-NL Gebruikershandleiding bij Norton Ghost De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

SpeedTouch. 510/510i/530 ADSL-gateways voor meerdere gebruikers Installatie- en gebruikershandleiding. 500- serie

SpeedTouch. 510/510i/530 ADSL-gateways voor meerdere gebruikers Installatie- en gebruikershandleiding. 500- serie SpeedTouch 510/510i/530 ADSL-gateways voor meerdere gebruikers Installatie- en gebruikershandleiding 500- serie SpeedTouch 510/510i/530 Installatie- en gebruikershandleiding Status Wijzigingsbericht Verkorte

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH-109

Nokia Bluetooth Headset BH-109 Nokia Bluetooth Headset BH-109 Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Bluetooth Headset BH-109 kunt u handsfree bellen, zelfs wanneer u twee mobiele apparaten tegelijk gebruikt. Ga voor ondersteuning

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Netwerkhandleiding NPD4775-02 NL

Netwerkhandleiding NPD4775-02 NL NPD4775-02 NL Auteursrechten en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5

Gebruikershandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5 Eerste publicatie: 14 augustus 2013 Laatste wijziging: 3 oktober 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding

Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding RICOH TotalFlow Production Manager Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding Voorafgaand aan de installatie Installatie Version 3.0.0 Na de installatie Bekijk het Help-systeem van uw product voor informatie

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Definitie van Waarschuwing, Let op en Opmerking

Definitie van Waarschuwing, Let op en Opmerking Netwerkhandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor dat u de Belangrijke

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.2

Network Scanner Tool R3.2 Network Scanner Tool R3.2 Handleiding Versie 3.2.10 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2007 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS

SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM INLEIDING INHOUD Pagina 5 DE BIJ DE MACHINE MEEGELEVERDE SOFTWARE INSTALLEREN 7 SOFTWARE INSTALLEREN (VOOR OPTIES) 0 PROBLEEM OPLOSSING EN NUTTIGE

Nadere informatie

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES eplug 200-ADAPTER... 2 1.1. Aanbevelingen... 2 1.2. Specificaties... 3 1.3. Minimale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 3610 fold

Gebruikershandleiding voor de Nokia 3610 fold Gebruikershandleiding voor de Nokia 3610 fold 9210247 Nummer 2 NL 0434 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit product RM-429 voldoet aan de essentiële vereisten en overige

Nadere informatie

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AL-6 AL-6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AL-6/6 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER CONFIGUREREN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Ghost De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de voorwaarden

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie Afdrukken uit Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie