Jade Beheer B.V. 3.B.1 Reductiedoelstellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jade Beheer B.V. 3.B.1 Reductiedoelstellingen"

Transcriptie

1 Jade Beheer B.V. 3.B.1 Reductiedoelstellingen

2 Inhoud INLEIDING... 3 CO 2 -REDUCTIE SCOPE I... 5 STATIONAIR VERBRANDINGSAPPARATUUR... 5 BRANDSTOFVERBRUIK EN LEASEAUTO S... 5 OFN B.V OFS B.V CO 2 -REDUCTIE SCOPE II... 8 ELEKTRICITEIT... 8 Groene stroom... 8 Bewust elektriciteitsverbruik... 8 BEWUSTWORDING... 8 HET NIEUWE RIJDEN... 8 OVERIGE... 9

3 Reductiedoelstellingen Inleiding Eis: Het bedrijf heeft een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1&2 emissie van het bedrijf en de projecten opgesteld, uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgestelde tijdstermijn en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen in de projecten. Om klimaatveranderingen te kunnen beheersen en reduceren kan bewust CO 2 -beleid een wezenlijke bijdrage leveren. Jade Beheer B.V. stelt milieu centraal in de doelstelling om in 2020 klimaatneutraal te kunnen opereren. Daaruit spreekt de drive om een bijdrage te leveren aan onder andere de CO 2 - reductie. Voor het in kaart brengen van de CO 2 -uitstoot heeft Jade Beheer B.V als referentiejaar genomen. Dit kan worden gezien als het vertrekpunt voor het CO 2 -emissiebeleid. De inventaris van de emissies is uitgevoerd conform de NEN zoals in het handboek CO 2 -prestatieladder geëist wordt. Het algemene doel van Jade Beheer B.V. is om eind 2013 een verlaging van minimaal 6 % te bewerkstelligen. In 2012 heeft Jade Beheer als doel een reductie van 3% te realiseren. Deze doelstelling geldt zowel voor OFN B.V. als voor OFS B.V. Jade Beheer B.V. is voornemens om een reductie te bewerkstelligen op de volgende punten van de CO 2 -uitstoot: Schoner leasewagenpark (Scope I) Reductie brandstofverbruik (Scope I) Groene stroom (scope II) Reductie elektriciteitsverbruik (Scope II) Verhoging bewustwording medewerkers In 2010 heeft Jade Beheer een uitstoot van kg CO 2. Aangezien 2010 het basisjaar is, betekent dat de CO 2 uitstoot in 2012 met kg CO 2 gedaald moet zijn. In 2013 dient de uitstoot met kg CO 2 verminderd te zijn ten opzichte van Om de reductiedoelstelling van 6% te halen zal Jade Beheer B.V. naast enkele concrete maatregelen die genomen kunnen worden onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de reductiedoelstelling te halen. Een aantal mogelijkheden zullen in 2011 Q3/Q4 verder worden onderzocht om hier in 2012 actie op te kunnen ondernemen. De volgende zaken zullen verder worden onderzocht: Uitvoeren energiebesparingsplan (EBP) en energieprestatie advies (EPA) waarin onder andere de kritische apparatuur in kaart worden gebracht en waarbij gekeken wordt naar mogelijke milieuvriendelijke alternatieven

4 Mogelijkheden voor video- of teleconference binnen de projecten van OFN B.V. (de werkzaamheden van OFS B.V. lenen zich hier niet voor) Vervoerbeleid aanscherpen: mogelijkheden voor reizen per trein en een fietsplan voor de medewerkers Mogelijkheden voor efficiënte planning van opdrachten. Dit is vooral voor OFS B.V. van belang aangezien deze medewerkers zich continu op de weg begeven. Een efficiënte planning zou kunnen betekenen minder kilometers Het groene rijden introduceren en onderzoeken in hoeverre het groene rijden gemeten en gemonitord kan worden De reductiedoelstellingen zoals hier beschreven maken integraal onderdeel uit van het Energiemanagement Programma van Jade Beheer B.V. Periodieke evaluatie vindt plaats doordat in het Energiemanagement Programma een cyclus is omschreven waarin niet alleen het maken van plannen is opgenomen maar waar tevens de check-fase, het monitoren en evalueren, een belangrijk onderdeel van uit maakt.

5 CO2-reductie Scope I Stationair verbrandingsapparatuur Binnen Scope I valt voor Jade Beheer B.V. slechts aardgas die wordt gebruikt voor stationair verbrandingsapparatuur. Het gaat hier om verwarmingsdoeleinden. Het instellen van de thermostaat op een temperatuur van 19 of 20 celcius, heeft een behoorlijke invloed. In het kader van de ISO heeft Jade Beheer B.V. voor het onderdeel OFN reeds een aantal activiteiten ondernomen om een bijdrage te leveren aan het milieu en daarmee ook de CO 2 -uitstoot Voor het pand van OFN B.V. in Buren: Geen airco Dubbel glas TL verlichting Dubbele toiletknoppen HR ketel met vloerverwarming en algemene thermostaat Afwasautomaat met ECO knop Voor het pand van OFS B.V. in Andelst geldt: Geen airco Dubbel glas TL verlichting Toiletten met verlichtingstop Dubbele toiletknoppen HR ketel met vloerverwarming Slecht geisoleerd magazijn met heater Voor het pand van OFS B.V. in Drachten geldt: Geen verwarming Geen toilet Het pand in Andelst, OFS B.V. beschikt over een verouderde vloerverwarmingsinstallatie die vermoedelijk veel aardgas verbruikt. Echter geldt voor het pand in Andelst dat OFS B.V. niet de eigenaar is en het pand slechts huurt. Directe beslissingen over investeringen om deze installatie te vervangen door een milieuvriendelijker alternatief is daardoor niet mogelijk. Hier ligt de taak voor OFS B.V. om de kwestie bespreekbaar te maken met de eigenaar van het pand en een handreiking te doen voor mogelijkheden om gezamenlijk een reductie te realiseren. Uiteindelijk betekent een reductie in het verbruik van aardgas ook een reductie van de kosten. Dit laatste is voor de eigenaar van het pand het meest interessant. Brandstofverbruik en Leaseauto s Het brandstofverbruik bij Jade Beheer B.V. kan worden teruggebracht naar de auto s van OFN B.V. en OFS B.V. Daarom is hier gekeken naar het besparingspotentieel op basis van beide organisaties. Uit onderstaande blijkt dat op termijn de reductie op basis van brandstofverbruik door energiezuinige auto s voor OFN 8%, voor OFS 6% kan zijn.

6 OFN B.V. Percentage vd totale emissie Hieronder een toelichting van dit reductiepotentieel. OFS B.V. Vervangen auto's - reductie % 6% OFN B.V. OFN B.V. heeft een duidelijk beleid op de aanschaf van energiezuinige leaseauto s. Daarbij wordt de voorkeur uitgesproken voor een auto met maximaal een C-label. Om de reductiedoelstellingen in de komende jaren scherper te kunnen stellen zal hier in de toekomst worden gestreefd naar maximaal een B-label. Twee auto s zijn in 2010 aangeschaft en zijn nog niet toe aan vervangen binnen de termijn van eind De andere auto s zijn aangeschaft in 2008 en 2009 en komen mogelijk binnen de termijn in aanmerking voor vervanging. Er is gekeken naar de reductie die teweeg kan worden gebracht wanneer deze auto s vervangen zouden worden door een auto met een vergelijkbare CO 2 - uitstoot aan de Hybride auto s, een uitstoot van 125 g CO 2 per kilometer. Het aantal kilometers is teruggerekend aan de hand van de fabriekswaarden (het aantal liter per 100 km) en het aantal verbruikte liters brandstof. Kenteken ltr/100 km Type Energie label Totaal km's CO2- Vervangen door voertuig met lage uitstoot: uitstoot per CO2-uitstoot per km km Reductie in CO2- uitstoot in kg 32-TJ-FB 9,9 Benzine D vervangen door 98-PDD-9 98-PDD-9 8 Benzine B nog niet aan vervanging toe 54-HBN-3 5,5 Diesel C JZK-9 7,4 Benzine C HJP-7 5,4 Diesel C LRH-8 5,1 Benzine B nog niet aan vervanging toe Totaal reductiepotentieel OFS B.V. De auto s waar OFS B.V. gebruik van maakt zijn voornamelijk bedrijfswagens. In het beleid van OFS B.V. is meegenomen dat er zoveel mogelijk wordt gekozen voor energiezuinige bedrijfsauto s, toch worden dergelijke auto s vaak aangeschaft op basis van de prestaties ten aanzien van het werk dat geleverd moet worden. Het reductiepotentieel is voor OFS B.V. bekeken aan de hand van de cijfers over 2011, aangezien de gegevens van 2010 al verouderd zijn ten aanzien van aanschaf van nieuwe bedrijfsauto s. Op basis van de top 10 meest energiezuinige auto s is gekeken naar het mogelijke bespaarpotentieel op het moment dat de bedrijfswagens vervangen zouden worden. Aangezien een groot aantal bedrijfsauto s de afgelopen jaren (2010/2011) is aangeschaft is het niet realistisch om het besparingspotentieel zoals hieronder is weergegeven mee te nemen in de reductiedoelstellingen voor Daarom is gekeken naar de bedrijfswagens die het eerste in aanmerkingen komen voor vervanging: de bedrijfsauto s van 2004 en Het gaat hier om 4 van de 26 auto s wat betekent dat 15% van de auto s in aanmerking zou komen om op termijn vervangen te worden. Het totale besparingspotentieel zou neerkomen op kg CO 2, het aandeel van te vervangen auto s zou neerkomen op 15% is kg CO 2 reductie.

7 Kenteken ltr/100 km Type Energielabel Totaal km's CO2- Vervangen door voertuig met lage uitstoot per uitstoot: CO2-uitstoot per km km CO2-uitstoot in kg 53-VXP-8 7,1 Groot Diesel onbekend VFS-22 9 Bestelbus Diesel onbekend VFS-23 9 Bestelbus Diesel onbekend VGL-6 8 Bestelbus Diesel onbekend VPP-3 9 Bestelbus Diesel onbekend VDZ-36 8 Klein Diesel onbekend VXD-39 7,2 Bestelbus Diesel onbekend Onbekend VGT-46 9 Bestelbus Diesel onbekend VGT-47 9 Bestelbus Diesel onbekend VKZ Bestelbus Diesel onbekend VKZ-27 8 Bestelbus Diesel onbekend VLB-46 9 Bestelbus Diesel onbekend VNG-14 9 Bestelbus Diesel onbekend VNR-75 8 Bestelbus Diesel onbekend VPD-03 8 Bestelbus Diesel 988 onbekend VPD-04 8 Bestelbus Diesel onbekend BL-FT 5,8 Klein Diesel onbekend VHZ-3 5,8 Klein Diesel onbekend VHZ-3 5,8 Klein Diesel onbekend VBR-18 7,2 Bestelbus Diesel onbekend VLV-9 6,7 Bestelbus Diesel onbekend VLV-9 6 Klein Diesel onbekend VLV-9 6 klein Diesel onbekend VXL-4 7,5 Bestelbus Diesel onbekend VJF-9 6,1 Klein Diesel 193 onbekend VZS-6 7,1 Groot Diesel onbekend Totale CO2-uitstoot bij meest energiezuinige bedrijfsauto's Totale CO2-uitstoot 2011 Q1-Q2 216 Reductie Reductiepotentieel 4 auto's van de 26 15% Toch moeten hier kanttekeningen bij gezet worden en kan de reductiedoelstelling niet per definitie hard gemaakt worden omdat de prestaties van de bedrijfsauto s voor OFS B.V. heel belangrijk zijn voor de uitvoering van het werk waardoor niet altijd gekozen kan worden voor de meest zuinige optie. OFS B.V. tracht op basis van de prestaties van de bedrijfsauto de milieuvriendelijkste oplossing te kiezen. OFS B.V. realiseert zich dat het brandstofverbruik een aanzienlijk aandeel heeft in de totale CO 2 -uitstoot en dat een reductie in het brandstofverbruik zou betekenen een belangrijk aandeel in de reductiedoelstellingen van OFS B.V. en daarmee Jade Beheer B.V.

8 CO2-reductie Scope II Elektriciteit Overstap groene stroom Energie-efficiënte lichtsystemen Stimuleren bewust gebruik verlichting Inventariseren optimaal inzetten daglicht Groene stroom Om te kijken in hoeverre bovenstaande inspanningen realistisch en effectief zullen zijn is onder andere gekeken naar de gevolgen van een overstap naar groene stroom. In onderstaande tabel is gekeken naar het percentage reductie dat kan worden bewerkstelligd door over te stappen op groene stroom Groene energie - reductie Percentage vd totale emissie Reductie in kg CO2 t.o.v Jade Beheer B.V. OFN B.V. OFS B.V % 6% 1% Uit bovenstaande blijkt dat een overstap naar groene stroom voor OFN B.V. zou een reductie betekenen van kg CO 2, dit houdt in dat 6% reductie is gehaald. Voor OFS B.V. zou de overstap naar groene stroom een reductie van kg CO 2 betekenen, vertaald naar 1% reductie. Echter is de overstap naar groene stroom voor OFS B.V. veel lastiger te realiseren dan voor OFN B.V. aangezien OFS B.V. gevestigd is in een huurpand. Het is dus voor OFS B.V. een belangrijke kwestie om de eigenaar bewust te maken van het feit dat de overstap naar groene stroom een duurzame oplossing is. De activiteiten van OFS B.V. voor de indirecte emissie reductiedoelstellingen zullen om die reden vooral gefocust zijn op bewustwording van verschillende partijen. Bewust elektriciteitsverbruik Naast het overstappen op een milieuvriendelijker alternatief voor grijze stroom is het bewust verbruiken van elektriciteit een tweede mogelijkheid om de CO 2 -uitstoot door middel van elektriciteit te verminderen. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan: het invoeren van stekkerblokken met schakelaars en tijdklokken het invoeren van aanwezigheidsdetectie verlichting, energiezuiniger verlichting, vervanging beeldbuismonitoren Bewustwording Het Nieuwe Rijden Het opleiden en trainen van de medewerkers in de aspecten van veilig en bewust omgaan auto s zal leiden tot een significante verbetering van het brandstofverbruik ratio. Hiervoor is de training `Het nieuwe rijden ontwikkeld. Wanneer alle leaserijders rijden volgens de rijstijl van Het nieuwe rijden, rijden zij efficiënter. Daarmee besparen zij al gauw 10% brandstof en rijden zij ongeveer 100 kilometer meer per tank.

9 Overige OFN B.V. heeft op het gebied van productontwikkeling het initiatief genomen om een LEDverlichtingssysteem te ontwikkelen. Dit systeem is ontwikkeld voor de verlichting van de reclamevitrine van abri s. in het verlengde hiervan is ook een LED-armatuur ontworpen voor plaatsing in de dakgoot van de abri s. LED-verlichting heeft een veel lager opgenomen vermogen dan reguliere verlichting wat betekent dat er sprake is van een veel lager energieverbruik. Dit LED systeem is reeds volledig geïntegreerd in het productaanbod van OFN B.V. Het onderhoudsbedrijf OFS B.V. maakt nog uitsluitend gebruik van OSMOSE water voor het onderhoud van ons straatmeubilair. OFS B.V. beheert zelf haar waterfiltersysteem. Dit gedemineraliseerde water bevat geen schadelijke bestanddelen meer. Het water absorbeert het vuil dat met het water wegspoelt. Gebruik van zeep en chemicaliën is daardoor vrijwel niet meer nodig.

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN 16001... 4 EISEN VANUIT DE PRESTATIELADDER...

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2011 Rapportage CO2 emissie Auteur: J.H. van Mierlo Eindverantwoordelijke: J.H. van Mierlo Jansen Venneboer Datum: maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. Goedkeuring. Directeur. P.Th.W. Klaver. Handtekening: Datum: 10-01-2014

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. Goedkeuring. Directeur. P.Th.W. Klaver. Handtekening: Datum: 10-01-2014 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep Goedkeuring Organisatie: Naam: Handtekening: Directeur Klaver Giant Groep P.Th.W. Klaver Datum: 10-01-2014 CO2 reductieplan (2013.003) Pagina 1

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan Remmits B.V. - Definitief - Opgesteld : Gecontroleerd: Status: E. Luiken F. Pesch Definitief energie-managementplan - 1 - Inhoudsopgave 1.0 Energie management 1.1 De bedrijven 1.2.

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2014 Energiemanagementprogramma Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang Inhoud blz. 1. Introductie 2. Inventarisatie 3. CO 2 reductie Scope I 3.1 Stationaire verbrandingsgassen 3.2 Eigen vervoer 3.3 Lease auto s 4. CO 2 reductie Scope II 4.1 Elektriciteit 4.2 Zakenreizen met

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Inhoud INLEIDING... 3 1_EMISSIE-INVENTARIS... 4 V OORTGANG: 2013 Q1+Q2... 4 Optimalisatie uitstootwaarden groene stroom 2012... 4 Emissie-inventaris 2013 Scope I en II...

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie