Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder"

Transcriptie

1 Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40

2 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013 (het 0-jaar) en 2014 (het 1-jaar) is gebleken dat de CO2 uitstoot qua verdeling over basisoorzaken ongeveer gelijk is gebleven. Hieruit valt op te maken dat de 0-meting klopte. Gezien het feit dat brandstofverbruik het grootste aandeel heeft in de totale CO2 uitstoot, zullen de te nemen acties zich ook hierop richten. Door deze verbeterpunten te benoemen en te kwantificeren, aan de hand van geschatte en theoretische berekeningen, kan van elke verbetermaatregel de besparing van CO 2 uitstoot in absolute waarden worden uitgedrukt. Onderstaande tabellen met verbetermaatregelen zijn onderverdeeld in scope 1 en scope 2 emissies. Mogelijke verbetermaatregelen zijn onderzocht en berekend is hoeveel CO 2 er minder uitgestoten wordt na invoeren van de maatregel. Na toelichting en berekeningen van verschillende maatregelen wordt er een doelstelling genoemd waar Sarens Nederland naar streeft om deze te behalen. E.2 Verbetermaatregelen Scope 1 emissies of directe emissies Onderstaande tabel bevat verbetermaatregelen die de CO 2 emissies moeten verminderen voor de emissies uit scope 1. Onder de tabel staat de berekening van de verwachte CO 2 besparing. Omschrijving 1. Continuering brandstofbesparing door bewustwording machinisten: voorkomen onnodig stationair draaien van kraanmotoren. 2. Brandstofbesparing door toepassen het nieuwe rijden met daarbij de focus op kranen en trucks. 3. Nieuwe bedrijfswagens moeten zo energiezuinig mogelijk conform voorstellen in autoreglement geselecteerd worden 4. Bij vervanging van productiemiddelen zoals kranen en trucks zal daar waar mogelijk gekozen worden voor zo energiezuinig mogelijke motoren. 5. Onderzoek doen naar mogelijke verbetering van CV ketel 35 ton (= continuering van besparing t.o.v. 2013) 50,7 ton n.t.b n.t.b. n.t.b. Pagina 29 van 40

3 Onderstaande berekening is gemaakt wanneer alle kranen 1 uur per week hun kraanmotor uitzetten in plaats van deze stationair laten draaien. 70 kranen x 1 uur x 52 weken = 3640 uren minder brandstofverbruik Kranen stoten per uur het volgende uit: Kleine kraan: 30 x 7700 = gram CO 2 Middel-grote kraan: 11 x = gram CO 2 Grote kraan: 9 x = gram CO 2 Rupskraan: 22 x 6000 = gram CO 2 Totaal per uur = gram CO 2 Per week zou een totaal van 0,6849 ton aan CO 2 worden bespaard. Op jaarbasis is dit X 52 = 35,5 ton CO 2. Dit aantal is berekend m.b.v. onderstaande tabel rekening houdende dat de 1200T. kraan in 2015 niet meer ingezet zal gaan worden. Hydrokraan CO 2 Uitstoot in gram per uur* Rijden Hijswerkzaamheden Klein (<100 ton) Middel ( ton) Groot (>250 ton) Rupskranen XX Volgens is de maximaal mogelijke brandstofbesparing door Het Nieuwe Rijden 20%. Het brandstofverbruik in het 1-jaar bedroeg liter. Stel een besparing van 1%, liter. Dit moet gehaald worden door rijdende trucks en mobiele kranen. In het 1-jaar betreft dit 87 voertuigen. Dit bekent een vermindering van 202 liter brandstof per voertuig. De CO 2 besparing door 1% minder brandstofverbruik onder trucks en kranen kan liter bedragen wat een CO 2 uitstoot vermindering bedraagt van 55,3 ton CO 2. Dat is 0,9% van de absolute uitstoot in Continuering energiezuinige bedrijfswagens conform autoreglement. 4. Continuering energiezuinige van rijdend materieel en productiemiddelen. 5. Deze maatregel zal vanwege prioritering in verbetermaatregelen in de loop van 2015 onderzocht worden. Een mogelijke vervanging van de CV ketel zal dan pas eind 2015 / begin 2016 plaatsvinden. Dit punt is blijven staan vanuit het actieplan Pagina 30 van 40

4 E.3 Verbetermaatregelen scope 2 of indirecte emissies Onderstaand tabel bevat verbetermaatregelen om de CO 2 emissies uit scope 2 of indirecte emissies te doen verminderen. Onder de tabel staat de verantwoording van de verwachte CO 2 emissie vermindering. Omschrijving Besparing (CO 2 ) in 2015 t.o.v Gefaseerd overgaan van grijze stroom naar groene stroom. 26,75 ton 2. Apparaten uitschakelen i.p.v. aan laten staan of op stand-by 0,089 ton 3. Onderzoek doen naar vervanging TL verlichting naar LED n.t.b. verlichting in het kantoorgebouw Dordrecht. 1. In het auditverslag is beschreven om welke reden de gefaseerde overgang van grijze naar groene stroom is uitgesteld. De gesprekken eind week 8 in 2015 hebben uitgewezen dat de gezamenlijke bouw van windmolens niet haalbaar is. Het originele actiepunt van een gefaseerde overgang van grijze naar groene stroom zal daarom worden doorgezet. De berekening zoals die toen in het actieplan 2014 stond blijft daardoor bestaan. Zie hieronder: De overgang van grijze naar groene stroom kan een grote vermindering in CO 2 uitstoot ten gevolge van het elektriciteitsverbruik teweeg brengen. Wanneer Sarens Nederland volledig overgaat op groene stroom betekent dit een absolute CO 2 emissie vermindering van 107 ton CO 2. Dit is gebaseerd op de conversiefactor van zonne-energie van 80 gram per kwh. Indien de groene stroom elektriciteit bedraagt afkomstig van windenergie, zal de besparing nog hoger zijn. Sarens Nederland had een energieverbruik van kwh wat gelijk staat aan ton CO 2 uit grijze stroom. Groene stroom uit zonne-energie is 80 gram CO 2 per kwh. Eenzelfde elektriciteitsverbruik zou een CO 2 uitstoot van 22,8 ton hebben uit zonneenergie. Rekening houdende met de economische gevolgen zal rekening gehouden moeten worden met gefaseerde invoer van groene stroom. Wanneer Sarens Nederland in % groene stroom verbruikt, betekent dit een CO 2 emissie vermindering van ton ten opzichte van In 2016 zou 50% elektriciteit uit groene stroom gehaald kunnen worden wat weer een besparing van ton CO 2 zou zijn ten opzichte van In 2017 zou de elektriciteit 100% uit groene stroom gehaald kunnen worden wat de totale besparing van 107 ton CO 2 ten opzichte van 2014 oplevert. Op dit moment betekent de afname van groene stroom van de huidige leveranciers een verhoging in kosten. Onderzocht moet worden in hoeverre groene stroom in eigen beheer opgewekt kan worden. 2. De besparing blijft in 2015 gelijk t.o.v Het aantal elektrische apparaten is niet significant toegenomen. De berekening van de besparing t.o.v blijft voor dit actieplan hetzelfde. Voor de berekening zie hieronder: Er zijn 70 apparaten in het kantoorgebouw die van uiterlijk 18:00 tot 06:00 uur en in weekenden niet meer op stand-by staan maar geheel uitgeschakeld staan. Dit betekent 4 x 12 uur = 48 uur doordeweeks. 60 uur in de weekenden. Totaal zou dit 108 uur vermindering van stand-by-tijd per apparaat zijn. Dat is 70 x 108 = 7560 uur per week. Per jaar is dat 7560 Pagina 31 van 40

5 x 52 = uur. Gerekend met een gemiddelde van 0,5 kwh aan energieverbruik per apparaat dat in stand-by modus staat betekent dit een energieverbruik van 196 kwh op jaarbasis. Dat is Ton CO Mogelijke besparing door het vervangen van TL-verlichting door LED-verlichting zal worden bepaald in overleg met de leverancier van de LED-verlichting. De beslissing hierover zal in de loop van 2015 genomen moeten worden. E.4 Bedrijfsdoelstellingen Aan de hand van bovenstaande berekeningen zijn de volgende doelstellingen geformuleerd voor de vermindering van CO 2 uitstoot door Sarens Nederland. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met de realiseerde vermindering van CO2 uitstoot in relatieve zin in 2014 t.o.v Sarens Nederland stelt haar doelstelling licht bij naar een CO 2 besparing van 1% ten opzichte van 2014 in relatieve zin. Dat komt neer op een CO 2 vermindering van 0,09 ton CO 2 per productie-eenheid. Doelstellingen en maatregelen scope 1 emissies Zie E2. Doelstellingen en maatregelen scope 2 emissies Zie E3. E.5 Overige maatregelen Een overige maatregel is dat in het komende jaar een gedetailleerdere meting moet komen voor het brandstofverbruik van kranen. Op basis van gedetailleerdere metingen is het mogelijk om bijvoorbeeld specifieker te kunnen bepalen hoeveel een kraan aan CO 2 heeft uitgestoten op een bepaald project. Tevens wordt het eenvoudiger om oudere kranen met nieuwere kranen (of nieuw aan te schaffen kranen) te vergelijken. Pagina 32 van 40

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl ELEKTRICITEITS- BESPARING ALS ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES tel +31 (0)30 280

Nadere informatie

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 - Eindrapport Door: Vincent Hoen en Wouter Meindertsma Datum: 9 Oktober 2012 Projectnummer: SPLNL12605 Ecofys 2012 in opdracht

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Ketenkaart ICT-gebruik kantoortoepassingen

Ketenkaart ICT-gebruik kantoortoepassingen Laan van Nieuw Oost-Indië 25 2593 BJ Den Haag Postbus 16029 2500 BA Den Haag Telefoon 070 348 09 11 Fax 070 348 06 45 denhaag@tebodin.nl www.tebodin.com Opdrachtgever: AgentschapNL Project: Contactpersoon

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit bijvoorbeeld de activiteiten schoonmaken, koken, boodschappen

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit activiteiten als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland Bert Daniëls (ECN) Robert Koelemeijer (PBL) Francesco Dalla Longa (ECN) Gerben Geilenkirchen (PBL) Jamilja van der Meulen (ECN) Koen Smekens (ECN)

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Onderzoek naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Colofon 2010 Agentschap Telecom ISBN 978 908 15 7321 4 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Uitgevoerd door

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Vereniging Energie-Nederland

Vereniging Energie-Nederland Vereniging Energie-Nederland Verplichting voor energiebedrijven om duurzame stroom aan bedrijven en consumenten te leveren, is een kansrijke weg om het maximale uit de verduurzaming te halen. De Nederlandse

Nadere informatie

De waarde van Kies nu voor Kinderen

De waarde van Kies nu voor Kinderen De waarde van Kies nu voor Kinderen Amsterdam, augustus 2012 In opdracht van Het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leer Foundation De waarde van Kies nu voor Kinderen Lucy Kok Caroline Berden Carl Koopmans

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

20 Verbranden als vorm van verwijdering

20 Verbranden als vorm van verwijdering 20 Verbranden als vorm van verwijdering 20.1 Inleiding Afvalstoffen die niet nuttig kunnen worden toegepast, moeten op een milieuhygiënisch verantwoorde manier worden verwerkt. Het beleid voor brandbaar

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers. Utrecht, 8 december 2014

Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers. Utrecht, 8 december 2014 Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers Utrecht, 8 december 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding op de elektriciteitsmarkt; gebruikte begrippen... 4 3. Selectie van stroomleveranciers...

Nadere informatie

Meer producten, minder energie

Meer producten, minder energie Windesheimreeks kennis en onderzoek Lectoraat Kunststoftechnologie Windesheimreeks kennis en onderzoek Samenvatting Het SIA/RAAK-project is samen met elf deelnemende bedrijven door het Lectoraat Kunststoftechnologie

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS Utrecht, 8 december 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding op de elektriciteitsmarkt; gebruikte begrippen... 4 3. Onderzoeksmethode... 6 4. Ranking

Nadere informatie

Informatiedocument Minder dieren houden

Informatiedocument Minder dieren houden ACTIEPLAN AMMONIAK & VEEHOUDERIJ - Gedoogbeleid stoppende bedrijven Informatiedocument Minder dieren houden 1. Inleiding Dit document bevat de informatie over de stoppersmaatregel minder dieren houden.

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie