bulletin april 2004 Themabijeenkomst facilitaire diensten Discussie met klankbordgroep over uitdagingen Intrakoop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bulletin april 2004 Themabijeenkomst facilitaire diensten Discussie met klankbordgroep over uitdagingen Intrakoop"

Transcriptie

1 2 april 2004 bulletin Kwartaaluitgave van de coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheidsen seniorenzorg u.a. 3 Themabijeenkomst facilitaire diensten 5 Discussie met klankbordgroep over uitdagingen Intrakoop en verder: Factuurcontrole elektriciteit 4 Leveranciersnieuws 6 Column 7 Reacties 8

2 Colofon Voorwoord Intrakoop Bulletin is een kwartaaluitgave voor alle leden van Intrakoop. Nummer 2, april 2004 Redactie Communicatie Intrakoop, Waardenburg Vormgeving Lauwers-C, Nijmegen Fotografie Hans Oostrum Fotografie, Den Haag; Intrakoop Drukwerk Leerdam Druk, Leerdam IntraKoop U kunt Intrakoop bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur. T (0418) F (0418) E I De afgelopen maanden hebben veel organisaties en instanties weer van alles over zorgaanbieders gezegd. Kort gezegd komt het hierop neer: u moet betere kwaliteit van zorg leveren, die snel beschikbaar is en waarbij de wens van de klant centraal staat. Bovendien moet de zorg absoluut goedkoper. En dat had u eergisteren al geregeld moeten hebben. Uiteraard krijgen wij als uw inkoopvereniging duidelijke signalen door wat u, gezien deze ontwikkelingen, van ons verwacht. Het is belangrijk dat Intrakoop beter en sneller met u communiceert en u tijdwinst oplevert. Maar inkoopvoordeel ofwel min euro s is nu het allerbelangrijkste. Daarbij moeten we wel de goede keuzes maken. Met goedkoop nu en duurkoop volgend jaar schiet u niets op. Een matige kwaliteit van producten of diensten en een slechte operationele of administratieve afhandeling kost tijd en dus geld. Met als gevolg dat uw interne klanten problemen en veel ongemak ondervinden bij het uitvoeren van hun taken. Intrakoop kiest daarom voor een zorgvuldige aanpak én voor resultaat. Door verbetering van bestaande raamovereenkomsten en ontwikkeling van nieuwe dienstverlening. U kunt eraan bijdragen dat deze dienstverlening op de wensen van u en andere leden is afgestemd. Door informatie beschikbaar te stellen en uzelf te committeren als dat nodig is. Zo streven we samen naar het beste inkoopresultaat voor uw zorg. Gert Walhof Uw contactpersonen Regio Noord-Oost: Joke Timmers (ledenconsulent) en Judith Huijbers (supportmedewerker) Regio West: Mascha Limpens (ledenconsulent) en Christiaan Brunen (supportmedewerker) Regio Zuid: Saskia Rendle (ledenconsulent) en Froukje Broekman (supportmedewerker) Digitale nieuwsbrief 3/2004 Verschijning: 26 mei 2004 Deadline kopij: 10 mei 2004 Inleveren bij: Intrakoop Bulletin 3/2004 Verschijning: 30 juni 2004 Deadline kopij: 24 mei 2004 Inleveren bij: Gehele of gedeeltelijke overname of reproductie van de inhoud van het Intrakoop Bulletin, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende is verboden. Agenda 1 juni 2004 Ledenbijeenkomst Als Intrakoop-lid bent u van harte welkom op de tweejaarlijkse ledenbijeenkomst op dinsdag 1 juni. Het programma begint met de algemene vergadering. Op de agenda staan onder meer het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening over Daarna krijgt u volop gelegenheid kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen met uw collega s aan de hand van prikkelende vragen als: Alleen de prijs telt?, Heeft inkoopsamenwerking toekomst? Weg met bonussen achteraf? en Facilitaire diensten uitbesteden is goedkoper? De ledenbijeenkomst vindt dit keer plaats in Restaurant Groot Kievitsdal in Baarn. De uitnodiging met meer informatie heeft u onlangs ontvangen. U kunt zich voor de algemene vergadering en maximaal twee van de vier themasessies tot 24 mei aanmelden via of de antwoordkaart bij de uitnodiging. Nieuwe leden De Kleine Johannes, Amsterdam Zorgcentrum Gasthuis St. Jan de Deo, Millingen aan de Rijn Breed, Nijmegen Coöperatie Langerhuize, Amstelveen Felua-Groep, Apeldoorn Stichting Viataal, St. Michielsgestel intrakoop

3 kort nieuws Themabijeenkomst facilitaire diensten Op 6, 7 en 8 april heeft Intrakoop themabijeenkomsten over facilitaire diensten georganiseerd. Zo n honderd leden hebben zich daar laten informeren over de bevindingen van de projectgroepen Schoonmaakdienstverlening en Afvalverwijdering en de nieuwe dienstverlening van Intrakoop. Een korte weergave. door kunnen zij u ondersteunen bij facilitair inkoop, contract- en kwaliteitsmanagement en projectmanagement & organisatieadvies. VFM is een onafhankelijke partij en werkt landelijk vanuit Utrecht. Uw voordelen liggen in gunstige tarieven, ruim 10% lager, en hun kennis over de schoonmaakdienstverleningsmarkt. derd. Doel: een overeenkomst af te sluiten voor ondersteuning bij het hele inkoopproces rondom afvalverwijdering. Van Gansewinkel heeft speciaal voor Intrakoop drie afvalzorgconcepten ontwikkeld om concrete oplossingen te bieden voor afvalverwijdering. Daarnaast was deze dienstverlener bereid tot prijsafspraken, ondanks alle varia- Schoonmaakdienstverlening Het primaire zorgproces is niet te doen zonder schoonmaak, zo begint Bert van Bommel, voorzitter Vereniging Schoonmaak Research, zijn presentatie over de schoonmaakmarkt. Hij gaat in op de ontwikkelingen en geeft vuistregels voor de selectie van goede schoonmaakleveranciers: de gemiddelde prestatie in de zorg is 265 m 2 per uur, 11% van de uren zijn van leidinggevenden, een uurtarief dat zorgt voor continuïteit van personeel en goede afspraken over de communicatie. Frans Smits, inkoper bij Intrakoop, gaat in op de resultaten uit de projectgroep. Binnenkort kunt u voor schoonmaakdienstverlening gebruik maken van: de toolbox om u bijvoorbeeld te ondersteunen in uw keuze voor eigen beheer of uitbesteden. Hij omvat checklisten, planningshulpmiddelen, voorbeelden van schoonmaakprogramma s en de aanpak van kwaliteitsmetingen. De toolbox is in juni beschikbaar. de overeenkomst met VFM Adviesgroep voor ondersteuning bij de inkoop van schoonmaak en overige facilitaire diensten. de overeenkomst met ISS Hospital Services waarbinnen u afspraken op maat kunt maken. Intrakoop heeft VFM gekozen op basis van hun visie, personeel&organisatie, onafhankelijkheid, kwaliteit en financiële eisen. VFM heeft veel ervaring met adviezen over schoonmaak in zorginstellingen, geeft Victor van Hooijdonk, directeur, aan. Daar- ISS Hospital Services is in een tender met andere landelijke schoonmaakdienstverleners als beste uit de bus gekomen. Allereerst om haar scherpe uurtarieven. Bovendien zijn ziekteverzuim en verloop onder haar personeel zo gering, dat zij continuïteit en stabiliteit op de werkvloer kan bieden. Uiteraard hebben ook kwaliteit, transparantie en innovatie bij deze totaal dienstverlener meegespeeld. Momenteel werkt ISS Hospital Services voor meer dan 200 opdrachtgevers in de zorg, van ziekenhuizen tot ggz- en thuiszorginstellingen. Jan Kreeft, commercieel directeur ISS Hospital Services: In de nieuwe overeenkomst zijn per ruimtesoort kengetallen vastgelegd waaraan vaste uurtarieven zijn gekoppeld. Uiteraard zijn diverse afspraken over de controle van het schoonmaakonderhoud mogelijk. Afvalverwijdering Uit de projectgroep Afvalverwijdering blijkt dat er bij Intrakoop-leden vooral behoefte is aan een overeenkomst met een betrouwbare partner én kennis en ervaring, aldus Frans Smits. Daarom heeft Intrakoop 4 grote landelijke aanbieders AVR Holding, SITA Nederland, van Gansewinkel en Shanks Nederland (voorheen RNN)- bena- belen die van invloed zijn op de afvalkosten. Anita Roeloffs, key account manager benelux bij van Gansewinkel: Op basis van een uitgebreide inventarisatie gaan wij de uitdaging aan om minimaal 8% te besparen op uw totale afvalbudget. Wij berekenen 2% korting op automatische incasso, staffelkorting op meerjarige contracten en vaste huurprijzen. Intrakoop en van Gansewinkel hebben de intentie uitgesproken om een raamovereenkomst aan te gaan, waarbinnen u afspraken op maat kunt maken. Meer informatie? U kunt de presentaties van de themabijeenkomsten opvragen of vragen stellen aan Frans Smits of Marjan Valkhof, (0418) of Meer informatie over de nieuwe overeenkomsten ontvangt u in mei en via het Intrakoop Bulletin in juni. bulletin

4 kort nieuws Factuurcontrole elektriciteit 2003 Sinds begin april publiceert de DTe (Dienst uitvoering en toezicht energie) het aantal vragen en klachten over energiebedrijven op haar site, De meeste klachten gaan over facturen. Reden voor Intrakoop en Hellemans Consultancy om u de mogelijkheid te bieden uw elektriciteitsfacturen over 2003 te laten controleren. Ongeacht bij welke leverancier u elektriciteit afneemt. Onder andere door de complexiteit rondom de levering van elektriciteit en de facturen is het immers lastig zelf te bepalen of de juiste kosten in rekening zijn gebracht. Hierbij spelen wisselende afname op meerdere locaties en tariefwijzigingen voor netbeheerders per 1 januari 2003 en 1 juli 2003 een belangrijke rol. Overigens kan dit ook tot gevolg hebben dat u het contract met uw netbeheerder regelmatig moet aanpassen om te voorkomen dat u te veel betaalt. het gecontracteerde vermogen vergelijken met het contract en de werkelijke afname; de aansluitkosten en eventueel trafohuur en huur van de meetinstallatie controleren. Na afloop krijgt u een korte rapportage van de bevindingen en een verbruiksoverzicht. Bij grote afwijkingen nemen wij contact met u op of u verdere ondersteuning en advies wenst. Deze verdere ondersteuning wordt u doorberekend op basis van hieraan te besteden uren. Aanmelden? Als u van de controleservice gebruik wilt maken, hebben wij deze informatie nodig: uw rekeningen voor levering van elektriciteit over 12 aaneengesloten maanden en, indien apart ontvangen, ook over dezelfde periode voor uw netbeheer; indien mogelijk een kopie van de contractwaarden die u aan uw netbeheerder heeft opgegeven (meestal een bijlage bij de overeenkomst met de netbeheerder) een kopie van de overeenkomst met uw elektriciteitsleverancier, als u niet deelneemt aan de Intrakoop-overeenkomst. Uiteraard wordt uw informatie strikt vertrouwelijk behandeld. De speciale prijs voor de factuurcontrole is 199 per aansluiting, exclusief BTW. U kunt uw organisatie voor deze service aanmelden door de genoemde gegevens te sturen naar Intrakoop, ter attentie van Jesse Nijhof, Postbus 67, 4180 BB Waardenburg of te faxen: (0418) Heeft u vragen? Dan kunt u Toine Jochems bellen (0418) of mailen Inhoud factuurcontrole De controle omvat facturen voor de levering van elektriciteit (van uw energiebedrijf) én het transport (van uw netbeheerder). De controle van de afrekening voor levering van elektriciteit bestaat uit: de verbruiksgegevens vergelijken met de meetdata van de netbeheerder / het meetbedrijf; de tarieven vergelijken met het contract; de maandafrekening vergelijken met eventuele voorschotnota; controleren van de kosten voor REB (Regulerende Energie Belasting), inclusief doorberekening van heffingskorting en eventuele verrekening bij levering van groene stroom. De controle van de afrekening voor het netbeheer van elektriciteit houdt in: de tarieven vergelijken met de wettelijke regelingen van DTe; de voorlopige tarieven controleren met de uiteindelijke wettelijke regelingen van DTe; Optie overeenkomst Corporate Express Optie overeenkomst Corporate Express Op 1 juli 2004 loopt de driejarige raamovereenkomst voor kantoorartikelen tussen Corporate Express en Intrakoop af. Omdat de samenwerking goed is verlopen, heeft de contractbeheergroep besloten gebruik te maken van de optie om de overeenkomst met een jaar te verlengen. Dit was overigens ook de afspraak. Als lid kunt u dus tot 1 juli 2005 uw voordeel doen met de huidige Intrakoop-condities voor kantoorartikelen. Tegelijkertijd zullen wij deze periode benutten voor een uitgebreide evaluatie van de overeenkomst. In het najaar ontvangen alle deelnemers een vragenlijst over hun ervaringen met Corporate Express. Hun antwoorden zijn belangrijke input voor de eindevaluatie binnen de contractbeheergroep, waar wordt besloten of en hoe we verder gaan met deze raamovereenkomst. Digitale Acties en korte nieuwsberichten treft u voortaan aan in de digitale nieuwsbrief van Intrakoop. De nieuwsbrief is inmiddels twee keer uitgekomen en positief ontvangen. Maar helaas kunnen we niet iedereen bereiken. Heeft u geen adres of houdt uw firewall de nieuwsbrief tegen? Dan kunt u de berichten ook lezen op Het volgende nummer verschijnt eind mei. Wilt u een (ander) adres doorgeven? Neem dan contact op met Intrakoop (0418) of 4 intrakoop

5 discussie Commitment is de sleutel voor de oplossing Op 25 maart hebben leden van de klankbordgroep met Intrakoop gediscussieerd over ontwikkelingen in de zorg. Over bezuinigingen, regionale samenwerking en uitdagingen voor Intrakoop. Een impressie van een interessante discussie. Bij de bezuinigingen overheerst korte termijn denken. Zo ervaart Ad Verhagen van Verpleeghuis De Egmontshof: Er worden aan de ene kant besparingen gerealiseerd, die ergens anders tot een kostenstijging leiden. Omdat het om verschillende budgetten gaat, is dat vaak niet inzichtelijk. Daarom bekijken wij de bezuinigingen op basis van integrale kosten, geeft Hans de Ruyter van Ziekenhuis Leyenburg aan. Jan van Haaster van HVO Querido: Hoe budgetten tot stand komen speelt een belangrijke rol. De budgethouder (materiedeskundige) bepaalt wat er gekocht moet worden, zo geeft Bert te Loo van de Symfora Groep aan. Eigenlijk zou de raad van bestuur zich naar budgethouders moeten hard maken en meedelen dat inkoop de opdracht krijgt om op bepaalde producten besparingen te realiseren. Of dit gebeurt, hangt af van de ontwikkelingsfase van de zorginstelling en inkoop. Regionale samenwerking Omzet stapelen is geld verdienen. Dat ontlokt Henk Hamminga van Woonzorgconcern IJsselheem de opmerking: We zijn allemaal met hetzelfde bezig, als we omzet stapelen via Intrakoop en apart in de regio. Dat maakt het ondoorzichtig. Volgens mij is er alleen winst te behalen als het aantal leveranciers bij verschillende organisaties wordt teruggebracht. Maar daar is commitment voor nodig, aldus Bert te Loo. Dat is ook de ervaring van Hans de Ruyter: De kracht van de regio zit in commitment, zowel extern (tussen zorginstellingen) als intern (in een zorginstelling). Toch blijkt het moeilijk om mensen op één lijn te houden. Als je zelf met leveranciers om tafel gaat, ondergraaf je het collectieve belang. Rol van Intrakoop Er zijn leden die Intrakoop-overeenkomsten gebruiken als vertrekpunt bij onderhandelingen met een leverancier. Jan Hoonhoud van Stichting Meerkanten: Intrakoop moet het beste contract bieden, zodat het niet interessant is om als instelling daar zelf tijd in te steken. Commitment is de sleutel voor de oplossing, meent Ad Verhagen, door werkelijke omzet te garanderen en niet de potentiële omzet. Je moet keuzes maken: wat doe je via Intrakoop -omdat het goed geregeld is- en wat doe je zelf, omdat je specifieke wensen hebt. Hans de Ruyter: Als je specifieke wensen hebt voor een Intrakoop-overeenkomst, zou je met Intrakoop contact op moeten nemen. Zij kan deze wensen meenemen in onderhandelingen voor een overeenkomst op maat. Dat is haar meerwaarde. Dan blijft de positie van Intrakoop én het resultaat voor alle leden goed. Als je zelf met leveranciers om tafel gaat, ondergraaf je het collectieve belang. Op lange termijn kost je dat geld. Uitdagingen voor Intrakoop De klankbordgroepleden zien de volgende uitdagingen voor Intrakoop: Maak een basisovereenkomst en onderhandel daarbovenop over op maat mogelijkheden voor individuele leden op basis van specifieke wensen. De nieuwe overeenkomsten voor facilitaire diensten zijn zo opgezet. Leden met specifieke wensen over andere overeenkomsten kunnen contact opnemen met Intrakoop om na te gaan of aanvullende afspraken met leveranciers mogelijk zijn. Ontwikkel ketenoplossingen op basis van integrale kosten. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van het concept modulaire overeenkomsten in dit najaar. Onderhandel over het beste contract, maak transparant hoeveel leden moeten meedoen voor bepaalde condities en vraag dan commitment. Met de leden van contractbeheergroepen en klankbordgroep bekijkt Intrakoop bij aflopende en nieuwe overeenkomsten of deze werkwijze haalbaar is. Zo ziet u de resultaten van deze discussie terug in onze (toekomstige) dienstverlening. bulletin

6 leveranciers TECHNISCHE UNIE Siemens Gigaset E150: bellen zonder handicaps Heeft u behoefte aan telefoons voor mensen die moeite hebben met lezen van een display of bedienen van kleine toetsen? Dan kunt u bij Technische Unie terecht voor de Gigaset E150 van Siemens. De toetsen van deze telefoon zijn groter dan normaal. De opdruk op de toetsen is heel duidelijk. Bovendien helpen de helder verlichte display en eenvoudige instructies bij het gebruik. Met de SOS-toets kan in nood een alarmtekst in één keer naar 4 nummers worden verzonden. De telefoon beschikt over een hands free functie, 100 uur standby tijd, 15 uur spreektijd en is uitgevoerd in ocean blue. U kunt de Siemens Gigaset E150 bestellen voor de -tot 31 mei 2004 geldige- Intrakoop-prijs van 182,50 (normale prijs: 226,85) onder vermelding van artikelnummer Voor informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon van Technische Unie of op (Intrakoop Informatiemap blad 103) MEDI INTERIM B.V. Gedifferentieerde tarieven Sinds 1 januari 2004 hanteert Medi Interim, net als overige uitzendbureaus, gedifferentieerde tarieven voor uitzenden en detacheren van personeel. Deze aanpassing pakt in combinatie met de nieuwe CAO voor uitzendkrachten positief voor u uit. Alle leden die ingetekend zijn op de Intrakoop-overeenkomst met Medi Interim hebben de nieuwe informatie half maart ontvangen. Heeft u ook belangstelling voor de nieuwe tarieven? Dan kunt u contact opnemen met Toine Jochems van Intrakoop, telefoon (0418) , of met Monique Nijmeijer van Medi Interim, (Intrakoop Informatiemap blad 511) CORPORATE EXPRESS Gratis ergonomisch proefpakket Onlangs heeft u van Corporate Express de brochure Ergonomie en Beveiliging ontvangen. Hierin vindt u tips en hulpmiddelen om RSI-klachten bij beeldschermwerkers te voorkomen of verminderen. Daarnaast krijgt u informatie over RSI en de daarbijbehorende Europese wetgeving voor werkgevers. Wilt u kennis maken met ergonomische producten voor beeldschermwerkers? Als Intrakoop-lid kunt u bij Corporate Express een proefpakket aanvragen, met bijvoorbeeld een ergonomische muis, gel-polssteun, documenthouder en beeldschermfilter. Deze producten kunt u gratis een week proberen. Daarna komt Corporate Express de spullen weer ophalen. Voor aanvraag van brochure of proefpakket en voor productinformatie en Intrakoop-prijzen kunt u bellen naar Marjolein Slippens en Edwin Rikels (055) (Intrakoop Informatiemap blad 506) OSRAM NEDERLAND B.V. Compacte vlakke armaturen De compacte LUMILINE EL en HALONEA vlakke armaturen van OSRAM kunt u toepassen in keukens, meubels en op de werkplek. Het elektronische voorschakelapparaat zorgt voor een knippervrije start, geruisloze werking, langere levensduur van de lamp en minder energieverbruik. De LUMILINE EL is een armatuur met een 8W of 13W fluorescentielamp, die een warme kleur licht verspreidt. De HALONEA is een armatuur met 2 of 3 laagspanningshalogeenlampen van 10W. De spiegelreflector zorgt voor een hoog lichtrendement. De HALONEA past in elk meubel en is ideaal voor accentverlichting. Beide armaturen zijn wit, 24 mm hoog en 85 mm breed. Ze hebben een ingebouwde schakelaar en een 2 meter lang netsnoer met eurostekker. U kunt de armaturen afzonderlijk gebruiken of naadloos koppelen met de bijgeleverde connector, tot maximaal 8 stuks. Verbindingssnoeren en schakelaar/stopcontact units zijn apart verkrijgbaar. Voor informatie kunt u bellen met OSRAM, (0172) (Intrakoop Informatiemap blad 102) ALBRON CAREWELL BV Vernieuwde overeenkomst Intrakoop heeft de samenwerking met Albron verstevigd met een vernieuwde overeenkomst. Nieuw in de overeenkomst is de MenuCoach, die de voedingsactiviteiten van bestellen, menu- en dieetbeleid tot en met het serveren van de maaltijd ondersteunt. Daarnaast kunt u voortaan het Meet en Weet boek gebruiken. Leidraad en hulpmiddel bij de implementatie van HACCP. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Valkhof (0418) of (Intrakoop Informatiemap blad 426) 6 intrakoop

7 DE HARENSE SMID B.V. Hofleverancier De Harense Smid, leverancier van elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik, bestaat 175 jaar en mag zich sinds 2003 hofleverancier noemen. Dit predikaat staat voor bewezen kwaliteit, soliditeit en continuïteit van de onderneming. De mooiste bekroning op ons werk en een sterke basis om onze organisatie verder uit te bouwen, zegt Mark van Schaijik, directeur van de Harense Smid. Hun visie is de kracht van het succes: waarmaken wat je zegt en de klant van dienst zijn. U kunt er terecht voor elektronische huishoudelijke apparaten zoals wasautomaten, wasdrogers, koelkasten, stofzuigers, magnetrons, tv s, dvdrecorders, home-cinema-systemen en computers. Stuk voor stuk A-merken tegen lage prijzen. Bovendien kunnen ze bij De Harense Smid al hun producten zelf repareren. De 140 medewerkers van hun technische dienst streven ernaar om apparaten in 3 werkdagen te repareren. Als dat niet lukt, wordt gezorgd voor (tijdelijke) vervanging. De klant tevreden stellen is het doel. (Intrakoop Informatiemap blad 215) DELI XL Factuurinformatie via XML Veel Intrakoop-leden ontvangen op hun verzoek factuurgegevens van Deli XL op diskette of via . In het verstrekken van deze informatie gaat Deli XL nu een stap verder: u kunt uw automatiseringssysteem koppelen aan hun systeem. Op basis van de internettaal XML vindt uitwisseling van informatie tussen beide systemen plaats. Deze koppeling heeft als voordeel dat prijswijzigingen in het assortiment automatisch bij u worden doorgevoerd. Bovendien bespaart u kosten in de verwerking van facturen. Omdat alle informatie automatisch in uw systeem binnenkomt, hoeven de facturen niet meer handmatig ingevoerd te worden. In de toekomst streeft Deli XL ernaar om alle informatie over assortiment, orders, pakbonnen en facturen digitaal te verstrekken, waarbij de informatie al direct op elkaar is afgestemd. Dan kunt u er voor kiezen om facturen per post te laten vervangen door facturen via XML. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de Servicedesk van Deli XL, telefoon (0318) (Intrakoop Informatiemap blad 413 en 415) Ondernemend Inkopen Inkoop in de Boardroom is al jaren een veel gehoorde kreet in inkoopland. Onderdeel van de professionalisering van de inkoopfunctie is immers de erkenning van het management dat inkoopmanagement van wezenlijk belang is voor het functioneren van de organisatie. Dit geldt voor het bedrijfsleven, de overheid en de zorg. Overigens zijn we er met roepen alleen niet. Het vraagt om een pro-actieve rol van de inkoper. De inkoper moet het Calimerogevoel achter zich laten. De inkoper moet een ondernemende inkoper worden, een gesprekspartner voor het management. Daarvoor moet hij zich de organisatiedoelstellingen eigen maken en daarnaar handelen. Een inkoopmanager zonder kennis van de problemen, waarmee het management kampt, zal nooit een gesprekpartner worden. NEVI heeft het thema Ondernemend Inkopen verkozen tot rode draad voor het jaar Samenwerking Inkoop leeft, schreef Peter Leyenaar de vorige keer. Inkoop leeft zeker. Binnen de not-for-profit sector worden COLUMN hele grote stappen gezet om inkoopmanagement te professionaliseren. De projectdirectie PIA speelt hierin een belangrijke rol. Ook het NEVI Platform for Public Procurement (NPPP) heeft haar activiteiten opgevoerd. Goed is dat het netwerk van inkopers binnen de overheid PIANO, NPPP en de NVILG de handen ineen hebben geslagen en samenwerken om overlap en versnippering van activiteiten te voorkomen. Deze samenwerking betekent een versterking voor de professionalisering van de inkoopfunctie. Samenwerking is ook het sleutelwoord in het Programma Purchasing Excellence voor de Overheid. NEVI en de projectdirectie PIA werken samen in een ambitieus programma voor de verbetering van het inkoopproces bij de overheid. Dit programma komt overeen met het programma dat NEVI uitvoert binnen het bedrijfsleven. De eerste fase van het project dat tot eind 2006 loopt, is nu van start gegaan. NEVI kijkt verder NEVI kijkt dit jaar naar de beleidsvisie voor de jaren 2005 tot Met mensen binnen en buiten het netwerk van NEVI zullen de trends die van invloed zijn op het inkoopvak in kaart worden gebracht en leiden tot een strategie voor NEVI. Ook hierin zoeken wij de samenwerking. Immers het NEVI Netwerk kan niet zonder de kennis en kunde die wordt ingebracht door haar leden en partners. Jan Willem van der Meer Directeur NEVI bulletin

8 vraag&antwoord Nieuwe elektriciteitsovereenkomst Reacties Intrakoop is druk met de voorbereidingen bezig voor een nieuwe elektriciteitsovereenkomst vanaf 1 januari Van het vragen van commitment tot en met het selecteren van de beste leverancier en onderhandelen over goede condities. Aan de hand van de brief die u hierover heeft ontvangen, hebben veel leden ons laten weten deel te nemen aan deze nieuwe elektriciteitsovereenkomst. Daarnaast hebben we diverse vragen gekregen, waarvan we hier de meestgestelde beantwoorden. Kan Intrakoop in de nieuwe elektriciteitsovereenkomst opnemen dat de leverancier verantwoordelijk is bij stroomstoring? Nee, dat kan niet. Bij het leveren van elektriciteit zijn namelijk twee partijen betrokken. Het energiebedrijf verzorgt het leveren van de elektriciteit. Deze levering is gegarandeerd, omdat Intrakoop alleen een overeenkomst sluit met leveranciers die van DTe (Dienst uitvoering en toezicht energie) programmaverantwoordelijkheid hebben gekregen. Maar het transport van elektriciteit naar uw zorginstelling is door de overheid geregeld via een netbeheerder. Stroomstoringen doen zich meestal voor bij dit transport. De leverancier van elektriciteit is hiervoor niet verantwoordelijk en dus niet aansprakelijk. Naast de nieuwe overeenkomst met Intrakoop voor het leveren van elektriciteit heeft uw instelling een overeenkomst met een netbeheerder voor het transport. Hierin zijn vaak aspecten vastgelegd over de wettelijke aansprakelijkheid voor het transport tot een maximumbedrag. Wij raden u aan deze te bekijken en aan uw netbeheerder duidelijk te maken, als u hier niet mee instemt. Dan kunt u, indien nodig, bezwaar aantekenen als u de netbeheerder wilt aanspreken op zijn aansprakelijkheid. Wat is de prijs voor elektriciteit in de nieuwe Intrakoop-overeenkomst? Dat kunnen we u niet zeggen, omdat de selectie van de leverancier en het onderhandelen nog volop aan de gang zijn. Bovendien is de prijs van elektriciteit in hoge mate afhankelijk van het moment waarop de prijs wordt afgesproken. Prijzen kunnen zelfs dagelijks enorm verschillen. De huidige ontwikkelingen op de energiemarkt zorgen bovendien voor een prijsopdrijvend effect. Daardoor heeft het noemen van prijzen van de huidige elektriciteitsovereenkomst van Intrakoop, afgesloten in 2002, weinig zin. Uiteraard streven wij er ook dit keer naar een zo goed mogelijke overeenkomst voor u af te sluiten met gunstige condities en opnieuw een concurrerende prijs. En dat kan ook. Wij hebben expertise opgebouwd en volgen de prijsontwikkelingen dagelijks om op het juiste moment de meest gunstige prijs te laten vastleggen. Daarnaast wordt Intrakoop door het gezamenlijke volume van u en uw collega s gezien als een belangrijke klant. En dat ziet u straks terug in de nieuwe elektriciteitsovereenkomst. Is het mogelijk deel te nemen aan de nieuwe elektriciteitsovereenkomst, zodra mijn huidig contract afloopt? Ja, u kunt deelnemen aan de nieuwe elektriciteitsovereenkomst, zodra u vrij afnemer bent. Bent u uiterlijk per 1 januari 2005 vrij in uw keuze voor elektriciteit? Dan kunt u direct instappen in de nieuwe overeenkomst per 1 januari Als u na deze datum wilt deelnemen, bekijken wij per situatie en moment wat de prijs zou moeten zijn. De overige condities blijven onveranderd van toepassing. Overigens adviseren wij u een bevestiging te vragen van het opzeggen van uw huidig contract, zodat er geen misverstand is over de datum waarop u vrij afnemer bent. Hoe realiseer je platte besparingen? Het gaat om dezelfde producten voor minder geld. Maar op een gegeven moment werkt deze kaasschaafmethode niet meer. Dan worden andere snelle platte besparingen doorgevoerd die veelal direct voor de bewoner/patiënt in primaire zaken merkbaar zijn. Terwijl zij zo mogelijk ontzien moeten worden en zij de bron van ons werk vormen. Jan Hoonhoud Stichting Meerkanten Geestelijke Gezondheidszorg In ons ziekenhuis zijn wij de fase van platte bezuinigingen voorbij. We pakken het organisatiebreed aan en gaan in discussie met de maatschappen. Vanuit de raad van bestuur krijgen we de uitgangspunten voor budget en kwaliteit geformuleerd. We bekijken de mogelijke bezuinigingen op basis van integrale kosten. Hans de Ruyter Ziekenhuis Leyenburg Wij hebben een luxe positie. Bij ons was niets geregeld. Nu gaan we van 6 verschillende organisaties naar één organisatie. Alleen al door op centraal niveau afspraken te maken over gezamenlijke inkoop zijn heel snel besparingen te realiseren. Jan van Haaster Stichting HVO Querido 8 intrakoop

bulletin juni 2004 Overeenkomsten Top Bakkers en Vrumona Interview met nieuwe Intrakoop-leveranciers

bulletin juni 2004 Overeenkomsten Top Bakkers en Vrumona Interview met nieuwe Intrakoop-leveranciers 3 juni 2004 bulletin Kwartaaluitgave van de coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheidsen seniorenzorg u.a. 3 Overeenkomsten Top Bakkers en Vrumona 5 Interview met nieuwe Intrakoop-leveranciers VFM

Nadere informatie

jaarverslag 2003 Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a.

jaarverslag 2003 Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a. jaarverslag 2003 Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Intrakoop over 2003. Een jaar vol met tegenstrijdige ontwikkelingen in de

Nadere informatie

bulletin nr 3 2011 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg

bulletin nr 3 2011 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg nr 3 2011 bulletin Sam van Buuren Online is met minder geld meer doen Online diensten voor betere inkoop Met kwaliteit kosten reduceren Inkoper en leverancier gaan voor dikke 8 Intrakoop, de inkoopcoöperatie

Nadere informatie

bulletin nr 4 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging

bulletin nr 4 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging nr 4 2013 bulletin Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging Inkoopsamenwerking biedt meer dan een scherpe inkoopprijs Stichting Valkenhof draagt de inkoopfunctie over aan

Nadere informatie

Alle diensten van Welzorg onder één dak.

Alle diensten van Welzorg onder één dak. Alle diensten van Welzorg onder één dak. Kortdurende uitleen Welzorg heeft een groot assortiment uitleenhulpmiddelen beschikbaar. Alle uitleenhulpmiddelen kunnen kosteloos geleend worden voor de eerste

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

Jaarverslag 2011. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Jaarverslag 2011 Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

Businesscases functiecreatie

Businesscases functiecreatie Businesscases functiecreatie Businesscase 1: NXP en Breed Businesscase 2: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Utrecht en UW Businesscase 3: VDL Parree en de Atlant Groep Businesscase 4: Vebego

Nadere informatie

De klant is een welkome gast

De klant is een welkome gast iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector jaargang 9 nummer 2 izainbedrijf juni 2013 izainbedrijf Informatiekrant voor werkgevers 1 We spreken medewerkers bewust aan op ongezond gedrag Zie pagina

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

lastige kwesties 16 medische hulpmiddelen is de tijd rijp voor programma van eisen? 8 in opkomst: mhealth (zorg dat je er klaar voor bent!

lastige kwesties 16 medische hulpmiddelen is de tijd rijp voor programma van eisen? 8 in opkomst: mhealth (zorg dat je er klaar voor bent! Nummer 2 / april 2013 8 in opkomst: mhealth (zorg dat je er klaar voor bent!) 11 grote stappen in je carrière met een coachingtraject 16 medische hulpmiddelen is de tijd rijp voor programma van eisen?

Nadere informatie

Kansen voor ondernemers

Kansen voor ondernemers Kansen voor ondernemers 19 juni 2013 Online boekhouden versus Excel Het nieuwe reizen voor ondernemers Cloud de trend voorbij Profiteren van collectieve voordelen 2 Voorwoord Kijk eens in de spiegel Kansen

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten 10 TIPS voor het succesvol inkopen van elektriciteit en gas 1 Voorwoord door Jeroen Setz Jammer, maar we hebben in ieder geval een leuke avond

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Thema: Schakels tot succes. Unica Online: duurzaam beheer met inzicht. AAFM zoekt samenwerking met technische dienstverlener

Thema: Schakels tot succes. Unica Online: duurzaam beheer met inzicht. AAFM zoekt samenwerking met technische dienstverlener succesfacto actoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 12 MAGA ZINE Acto Informatisering Thema: Schakels tot succes Credit management van levensbelang Unica Online: duurzaam beheer

Nadere informatie

dossier: inkoop in profiel van de inkoper 3.0 Bonnen stempelen? Die tijd is voorbij 16 Een pleidooi voor de assortimentscoördinator

dossier: inkoop in profiel van de inkoper 3.0 Bonnen stempelen? Die tijd is voorbij 16 Een pleidooi voor de assortimentscoördinator Nummer 3. mei 2011 13 vind de weg door het doolhof van telecontrol 16 Een pleidooi voor de assortimentscoördinator 19 Pieter Luttik over verder kijken dan je neus lang is dossier: inkoop in 2021 profiel

Nadere informatie

Een kopzorg of vier minder!

Een kopzorg of vier minder! Een kopzorg of vier minder! Voordeel en gemak voor deelnemers SBBU 1. Altijd de beste prijs en voorwaarden Dankzij de inkoop- en andere collectiviteitsvoordelen kunt u fors besparen op grote kostenposten

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg

Jaarverslag 2010. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg Jaarverslag 2010 Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit hun partner-

Nadere informatie

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk 1 Auteurs van de artikelen, redactie en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N!

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! NEVI Contract- managementdag 2013 1 Voorwoord 2 Contractmanagement wordt volwassen Eén van de belangrijkste trends in 2013 is volgens inkoopmagazine Deal! dat contractmanagement volwassen wordt ( Contract

Nadere informatie