Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 4. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 4. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie."

Transcriptie

1 ICT-innovatie is een prachtig onderwerp. Met de komst en het gemak van bijvoorbeeld Social Media, apps en tablets zou je haast denken dat dit allemaal vanzelf in organisaties kan worden omgezet in vernieuwende business. Maar niets is minder waar. Ook met de komst van alle nieuwe mogelijkheden is het nog steeds zaak om het informatiemanagement en de ICT-functie perfect te organiseren. Immers timeto-market, compliancy, beveiliging en kostenbeheersing blijven dringend nodig. Dit komt dan ook in onze beide klantcases terug. Verder in dit nummer de viering van de start van onze exclusieve samenwerking met KING met wie we ons opleidingenaanbod voor Gemeenten ter beschikking stellen. Tenslotte berichten we over enkele events waarmee we onszelf en onze vakgenoten challengen om elke dag te blijven leren en ontwikkelen. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Directie Novius Novius Adviesgroep voor Informatie & Organisatie B.V. Langbroekerdijk A 121 B 3947 BG Langbroek T

2 PAGINA 2 van 14 Informatiemanagement en Architectuur Schiphol Group naar een hoger niveau Informatiemanagement en Architectuur is belegd, maar hoe til ik het naar een hoger niveau? Dit was één van de vragen waarmee Richard Leurs in de zomer van 2010 aanklopte bij Novius. Richard is manager van Enterprise Strategic Services, een afdeling binnen de unit ICT waarin onder andere de business information managers en de architecten samenwerken aan het verbeteren van de informatiehuishouding van Schiphol Group, exploitant van onder meer de luchthaven Amsterdam Airport Schiphol. Driekwart jaar later kijken Richard en Albert terug op hun samenwerking en de resultaten die bereikt zijn. Albert: In de afgelopen maanden heb ik me erover verbaasd hoe divers de activiteiten en de diensten van Schiphol zijn. Het beeld van Schiphol als airport city zoals die in de visie van Schiphol Group staat is echt een sterk beeld. Alle voorzieningen en faciliteiten die je in een stad tegenkomt vind je hier op de luchthaven ook weer terug. Dat maakt het werken voor Schiphol echt bijzonder. En als je naar de aantallen kijkt is het nog geen kleine stad ook: banen op de locatie Schiphol die er met elkaar voor zorgen dat er per jaar zo n vluchtbewegingen worden gemaakt, waarmee ruim 45 miljoen passagiers worden vervoerd. Echt ongelofelijk! Richard: Je zou de dienstverlening van Schiphol op kunnen delen in drie business areas: Aviation, Consumers en Real Estate. Aviation is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met passagiersstromen, bagagestromen en vliegoperatie. Als men het over een luchthaven heeft is dit vaak het eerste waaraan gedacht wordt. De winkels en een integraal aanbod van voorzieningen voor de passagiers op de luchthaven, de parkeervoorzieningen en de website van Schiphol zijn belangrijke diensten die de business area Consumers verzorgt. Tenslotte is er nog Real Estate; deze business unit ontwikkelt, beheert, exploiteert en belegt in vastgoed op en rondom luchthavens in binnen- en buitenland. Het grootste deel van de portefeuille met zowel operationeel als commercieel vastgoed bevindt zich op Amsterdam Airport Schiphol.

3 VERVOLG: Informatiemanagement en Architectuur Schiphol Group naar een hoger niveau PAGINA 3 van 14 Naast deze drie business units kent Schiphol Group nog een flink aantal participaties in luchthavens in binnen- en buitenland, waarbij Amsterdam Airport Schiphol de plek is waar de AirportCity-formule het verst gevorderd is. Albert: Voor de lezers die de organisatiestructuuur van Schiphol nog niet kennen is het misschien niet meteen duidelijk, maar de business areas die je noemt zijn binnen Schiphol gelijk aan de business units die verantwoordelijk zijn voor het leveren van die diensten. Deze structuur van een dienstenorganisatie is ook doorgetrokken naar de ICT-organisatie. Elke ICT-afdeling levert een aantal diensten aan de gebruikersorganisatie. Daarnaast wisselen de ICT-afdelingen intern ook diensten uit, zoals informatieanalyse, testen, informatiemanagement en architectuur. Dit zijn zogenaamde Shared Services. Richard: Klopt. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor de Shared Services informatiemanagement en architectuur. We hebben de afgelopen jaren flink wat ervaring opgedaan met business informatie planning. Voor elke business unit wordt een informatieplan opgesteld met als belangrijkste doel om de ICT-investeringen voor het komende jaar af te stemmen met de business. Het moment was daar om een volgende stap te maken: de informatiemanagers moeten steeds meer als strategisch gesprekspartner gezien worden in plaats van die persoon via wie er een project opgestart kan worden. Om deze stap te maken, hebben we de hulp van Novius ingeschakeld. Albert: In de eerste maand viel ik met mijn neus in de boter. De informatiemanagers waren op dat moment net bezig met het opstellen van de informatieplannen voor Ik kon dus goed zien op welke manier(en) men te werk ging. Op basis van die informatie zijn we aan de slag gegaan met het formuleren en implementeren van drie verbeteringen: 1. In context plaatsen van het informatieplanningsproces Informatieplanning is een stap die onderdeel is van een groter planning & control- (of governance) proces. Samen met de informatiemanagers zijn we op zoek gegaan naar dat grotere proces: welke bestuurlijke documenten worden er gemaakt (en met welke frequentie)? En via welke stappen worden de financiële kaders vastgesteld waarin de (ICT-)investeringen worden bepaald? Een grote stap was de participatie van de informatiemanagers bij het opstellen van het ACP (Airport Capacity Plan). Daarin wordt voor de komende vijf jaar bepaald welke (grote) investeringen en ontwikkelingen er gaan spelen. Door hun participatie aan het opstellen van dit plan hebben de informatiemanagers een veel breder perspectief gekregen op het werkveld van de business managers die hun gesprekspartners zijn. 2. Het standaardiseren van de informatiemanagementprocessen De stappen die doorlopen werden door de informatiemanagers om tot bepaalde producten te komen (een informatieplan, een forecast of een projectopdracht) zijn geüniformeerd. Vooral de afspraken waarin staat wie wanneer en hoe betrokken wordt hebben het werk van de informatiemanagers voor de betrokkenen veel transparanter gemaakt. 3. Vooruit plannen en beter communiceren Als laatste hebben we de informatiemanagers duidelijker gepositioneerd als strategische spil tussen de business en de rest van de ICTorganisatie. Bijvoorbeeld de afspraken over de projecten die de komende maanden gaan starten worden breder gecommuniceerd naar de betrokken stakeholders, zodat die tijdig weten dat er een verandering aan zit te komen. Het samen met de informatiemanagers implementeren van deze verbeteringen heeft het hele team nieuwe energie gegeven om samen invulling te geven aan hun rol binnen Schiphol. Richard: Er is nu een senior informatiemanager aangesteld die het team ook zal aansturen, hij zal het team inhoudelijk gaan coachen en begeleiden. Er is een flink aantal zaken verder verbeterd en er kan nu goed doorgewerkt worden aan alles dat in beweging is gezet. Naast het professionaliseren van de rol van informatiemanagers heeft Novius een belangrijke

4 VERVOLG: Informatiemanagement en Architectuur Schiphol Group naar een hoger niveau PAGINA 4 van 14 Strategie Beleidsuitgangspunten Enterprise Architectuur Bedrijfsarchitectuur Verander activiteiten Bedrijfsarchitectuur ICT Architectuur Projecten Producten en diensten Processen & organisatie Informatietechnologie Informatiehuishouding bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de architectuurfunctie. Albert: Schiphol heeft een aantal goede en ervaren architecten in dienst. Mensen met een jarenlange ervaring binnen Schiphol en met zeer veel kennis over hoe de dingen werken. Niet alleen op het gebied van ICT-architectuur, maar ook op business gebied is veel kennis aanwezig bij de architecten. Bij deze architecten hebben we samen gewerkt aan the next step op architectuurgebied en ook hier hebben we drie speerpunten gedefinieerd: 1. Omarmen van bedrijfsarchitectuur Ondanks dat er binnen Schiphol een scherp onderscheid wordt gemaakt tussen dat wat business is en dat wat IT is, willen de architecten een stevige brug slaan naar de business. ICT verbreedt zich en heeft niet meer alleen te maken met wat vroeger automatisering heette. Het heeft steeds meer met bedrijfsvoering te maken. Er spelen bij Schiphol diverse aanzienlijke ontwikkelingen waarbij het van groot belang is dat de dienstverlening, processen en systemen zeer goed op elkaar blijven aansluiten. De architecten (van ICT) gaan daar een belangrijke rol in spelen. 2. Een netwerk van architecten Naast de mensen die de functie Architect hebben, zijn er allerlei anderen (binnen de business en binnen ICT) die ook een architectuursrol hebben. Architectuurproducten worden door samenwerking met hen steeds meer een coproductie van een groep mensen dan dat het een product van één architect is. Architecten kunnen hierdoor meer regie gaan voeren op de architectuur en minder tot over hun oren belanden in het architectenwerk. 3. Minder beleid; meer roadmaps Naast het schrijven van de projectstartarchitecturen (PSA s) en de architectuurparagraaf in projectopdrachten willen de architecten minder beleid gaan schrijven en meer werken met roadmaps. Roadmaps geven veel meer de dynamiek en de beweging van de organisatie en van veranderingen weer dan een beleidsstuk met regels en afspraken erin. Beide producten hebben naast elkaar hun toegevoegde waarde en moeten in balans gebruikt worden. Richard: Met deze stappen op het gebied van informatieplannen en architectuur en de praktijkinvulling die daaraan is gegeven zetten we ons als ICT beter op de kaart bij onze business. Dit stelt ons in staat nog meer toegevoegde waarde te leveren. Uiteindelijk leidt dit tot een betere dienstverlening aan de klanten van Schiphol want dat is waar het uiteindelijk om draait. Meer weten over deze casus? Neem dan contact op met Albert ten Oever. Albert ten Oever Principal consultant Novius Adviesgroep.

5 CSI Holland: Boeven vangen met BIP PAGINA 5 van 14 Interview met Johan van Hartskamp, programmamanager Forensische Opsporing bij Politie Nederland. Door Egbert Licher Begin 2010 kreeg Johan van Hartskamp het verzoek van de board Opsporing om te komen met een programmaplan voor Forensische Opsporing. Hij riep hiervoor de hulp in van Novius. In recordtijd werd met behulp van een business informatieplan (BIP) een programmaplan opgeleverd. In een interview gaat Johan in op dit traject. Johan, kun je iets vertellen over je achtergrond en je rol op dit moment? Ik ben 25 jaar geleden bij de politie in Amsterdam begonnen met wat we de blauwe kant noemen. Zeg maar het werk op straat. Als wijkteamchef op de Wallen zat ik middenin de problematiek van de drugs en prostitutie. Later werd ik operationeel verantwoordelijk voor de hele binnenstad met de daarbij behorende aspecten, zoals de inzet van de ME bij demonstraties op de Dam. Later ben ik meer de grijze kant van het vak opgegaan en werd ik verantwoordelijk voor de operatiën van de opsporing in Amsterdam. Daarbij kreeg ik te maken met zaken als liquidaties, fraude en bijvoorbeeld ook het gifschip de Probo Koala dat de Amsterdamse haven had aangedaan. Sinds enige tijd zit ik in de landelijke beleidsgroep voor Forensische Opsporing. Van daaruit ben ik nu programmamanager voor het landelijk programma Forensische Opsporing. Als nevenfunctie ben ik overigens ook nog algemeen commandant voor de politiemaatregelen van grote wedstrijden van Ajax in de Arena. Kun je een korte beschrijving geven van het domein Forensische Opsporing (FO)? Bij FO draait alles om sporen. Het begint bij de mannen in witte pakken die op de PD (plaats delict) sporen zoeken en onderzoeken. Daarna gaat het om het analyseren en interpreteren van sporen. Daarbij moet je denken aan sporen van allerlei aard, zoals vingerafdrukken, DNA-materiaal, achtergelaten wapens of bloedspatten. Het gaat ons om waarheidsvinding en om indicatie of identificatie van daders. Hoe sneller we zijn met het leveren van onze producten, hoe sneller Foto: Johan van Hartskamp (programmamanager Forensische Opsporing) Opsporing het juiste pad kan bewandelen. Hoe beter wij ons werk doen, hoe beter ook de bewijsvoering. Welke aanleiding was er om een programma FO op te starten? Het werk dat wij doen is kostenintensief. Neem bijvoorbeeld de ruimte waarin we DNA-materiaal onderzoeken. Die moet aan allerlei eisen voldoen om contaminatie (vermenging met ander materiaal) te voorkomen. Daarnaast zijn veel van de expertises die we nodig hebben op allerlei terreinen, zoals explosievenonderzoek, schaars. Tot nu toe is er sprake van 25 politieregio s met elk een eigen eenheid FO. De basis voor het programma was het besef dat we de schaarse middelen en dure expertise beter kunnen benutten door verdergaande samenwerking tussen regio s en door schaalvergroting. Ons initiatief sluit dan ook prima aan bij de transformatie van 25 politieregio s naar 10 politieregio s die inmiddels op gang is gekomen. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor FO in de komende jaren? De eerste doelstelling is schaalvergroting. We willen één FO Nederland met daarbinnen 10 regio s. Om deze samensmelting te kunnen bewerkstelligen is het noodzakelijk dat binnen alle regio s op een uniforme wijze gewerkt gaat

6 VERVOLG: CSI Holland: Boeven vangen met BIP PAGINA 6 van 14 worden. Extra dimensie hierbij is dat we makkelijk willen kunnen opschalen naar bovenregionale teams in geval van calamiteiten, zoals een neergestort vliegtuig. Een tweede doelstelling is om Forensic Intelligence beter gestalte te geven. Ons werk bestaat voor een groot deel uit informatieverwerking. Daarbij hebben we een grote behoefte aan een goede, uniforme informatiehuishouding en tooling. We gaan één landelijke FO-basisvoorziening realiseren. En dat in een periode van 2 jaar. Verder zie ik het ook als uitdaging om de meerwaarde van FO binnen de politie goed voor het voetlicht te brengen. Wat dient het programma FO op te leveren / te bewerkstelligen? Binnen het programma zijn we bezig met wat we het generiek ontwerp noemen. Wij maken een PDC (producten-/dienstencatalogus) voor FO Nederland, waarin per deskundigheidsgebied de producten en diensten zijn opgenomen. Verder ontwerpen en implementeren we de achterliggende processen en organisatie-inrichting. Trekker van het generiek ontwerp is Rob Chabot van Novius. Vanuit het forensisch veld zijn diverse deskundigen fulltime vrijgemaakt om mee te draaien in het programma. Het andere spoor binnen het programma is het ontwerp en de realisatie van de informatiehuishouding. Voor dit stuk is programmamanager Johan Malgo verantwoordelijk. Het ontwerp van de informatiehuishouding gebeurt in nauwe samenwerking met het eerdergenoemde generiek ontwerp. Het programma FO moet over twee jaar klaar zijn met de implementatie. Na de zomer willen we al pilots houden in twee regio s. Hoe is het idee ontstaan om een BIP te gebruiken als hulpmiddel om het programmaplan te maken? Ik was op zoek naar een structuur en aanpak om de schaalvergroting te bewerkstelligen en om grip te houden op de complexiteit. Door mijn collega programmamanager Johan Malgo, die al eerder positieve ervaringen met Novius had opgedaan, werd ik op jullie gewezen. Na een tweetal gesprekken was ik overtuigd van jullie aanpak. Op welke wijze is het BIP ingezet om het programmaplan te maken? Het programmaplan is in nauwe samenhang met het BIP gerealiseerd. In feite is het programmaplan een verfijning en verdere uitwerking van het BIP. Het doel van het BIP en het programmaplan was besluitvorming door de board Opsporing. Daarvoor heeft het prima gefunctioneerd: de goedkeuring om het programma te starten is gegeven! Wat is in het programmaplan beschreven? In het BIP en het daarop voortbouwende programmaplan hebben we beschreven wat we binnen FO willen realiseren op het vlak van producten/diensten, processen, organisatie en informatievoorziening en er is uitgewerkt hoe we dat gaan realiseren. In het programmaplan staan in totaal 21 projecten en hun clustering beschreven die onze ambities moeten gaan realiseren. Deze ambities liggen, zoals al besproken, op het vlak van snelheid, kwaliteit en efficiency. De veranderkundige kant, zeg maar de menskant, hebben we extra aandacht gegeven, omdat deze niet vanzelfsprekend in het BIP raamwerk naar boven komt. Maar deze is wel zeer belangrijk voor de transitie die we doormaken. Heeft de BIP-aanpak opgeleverd wat je er van verwacht had? Ja, zeker. Novius, in de persoon van Sjoerd Hooghof, heeft ons prima geholpen om gedisciplineerd de verschillende stappen van het BIP te doorlopen. Niet alleen heeft het BIP prima voldaan ten behoeve van besluitvorming door de board, er wordt nu ook nog veel naar teruggegrepen door de projectmanagers. De grote uitdaging gaat nu worden om de organisatieveranderingen ook daadwerkelijk in de regio s door te voeren. Wat is de doorlooptijd geweest om het plan te maken? Het BIP en het programmaplan hebben we in slechts 6 weken gerealiseerd. Er stond behoorlijk wat druk op de ketel. Gezien de korte tijd hebben we grotendeels expertmatig moeten werken.

7 VERVOLG: CSI Holland: Boeven vangen met BIP PAGINA 7 van 14 Wie hebben meegewerkt aan de totstandkoming? Mijn collega programmamanager Johan Malgo (VtsPN), Peter v.d. Ham (voormalig hoofd FO), Paulien Keereweer (programma-assistent), Sjoerd Hooghof (Novius) en ikzelf. David de Graaf van Novius heeft zorg gedragen voor kwaliteits- en methodische borging. Daarnaast heeft een select gezelschap van mensen uit het veld meegedacht tijdens workshops. Ook collega s van VPP (Voorziening Producten en Processen) hebben bijgedragen aan het BIP. Na de goedkeuring van het programmaplan is Sjoerd in de rol van programmasecretaris bij ons gebleven en zijn Rob Chabot en Marije de la Paz-Boomsma van Novius aan de slag gegaan met het generiek ontwerp. Wat is je eindconclusie? BIP is een uitstekend hulpmiddel om een programmaplan te maken. We liggen voor wat betreft de realisatie overigens mooi op stoom en goed op koers. Ik ben heel positief over de bijdrage van Novius. Hier zit een tevreden man!

8 PAGINA 8 van 14 Netwerkevent Passie voor Project- en Implementatiemanagement Op 25 mei organiseerde de vakgroep PIM het netwerkevent voor vakgenoten met een passie voor project- en implementatiemanagement. Een goede opkomst, gecombineerd met een strak programma, stonden borg voor een interessante middag. Nadat David de Graaf en dagvoorzitter Roel Snakkers de netwerkmiddag geopend hadden, was het woord eerst aan David de Graaf en Rob Chabot over de activiteiten van Novius en meer specifiek de activiteiten van de vakgroep Project- en Implementatiemanagement. Naast het begeleiden van projecten en programma s verzorgt Novius trainingen zoals Projectmatig werken, Integraal projectmanagement en Goed opdrachtgeverschap. Daarnaast is een groep auteurs- waaronder David en Rob - bezig met het vergelijken van acht toonaangevende programmamanagement stromingen in Nederland. In het derde kwartaal van dit jaar worden de overeenkomsten en verschillen in boekvorm gepubliceerd. Daarna volgde een boeiend verhaal van Johan van Harskamp over Forensische Opsporing (FO). Het belangrijkste doel van FO is waarheidsvinding door sporenonderzoek op plaats delict. Alle 25 politieregio s hebben een eigen FO waarbij landelijk wordt samengewerkt. Samen met Sjoerd Hooghof is Johan van Harskamp vorig jaar gestart met een Bedrijfs Informatie Plan. Hierbij is naar de integrale bedrijfsvoering gekeken; zo is een producten catalogus opgesteld en zijn processen en informatievoorziening doorgelicht. Inmiddels werken een aantal Novianen te weten Marije de la Paz, Ton Derkx en Rob Chabot- mee aan het realiseren van deze uitdagende verandering. De gewenste verbeteringen in kwaliteit, uniformering in werkwijze en aansluiting bij de reorganisatie van 25 naar 10 politieregio s in 2012 leiden tot een behoorlijk veranderprogramma. Frank Serraarens ging in zijn presentatie in op de doorbraak van een winnend team. De ingrediënten zijn: een gezamenlijk inspirerende visie, missie & doel, heldere verwachtingen, uniek vakmanschap en realistisch optimisme. Maar essentieel is de manier waarop mensen met elkaar omgaan = winnend gedrag = met plezier jezelf en elkaar versterken. Frank gaf vervolgens een aantal aansprekende voorbeelden, zoals de man van de wegenwacht. Hij heeft geen rotbaan waarin hij in de kou en regen oude auto s moet repareren. Hij heeft een schitterende baan: elke dag mensen uit vervelende situaties helpen. In de andere parallelsessie sprak Robert Flierman over de slinger van eigenheid. Hierin gaf hij, met af en toe een uitstapje naar zijn hierover verschenen boek, op geheel eigen wijze aan hoe de normen en waarden in een organisatieomgeving ons allen beïnvloedt. Leerzaam was het om je bewust te zijn

9 VERVOLG: Netwerkevent Passie voor Project- en Implementatiemanagement PAGINA 9 van 14 Een handige zet van Edwin bleek om in de eerste fase te werken met een dominante projectleider (harde aanpak) en deze in een de implementatiefase te vervangen door een teamplayer (zachtere aanpak). Als laatste de vraag Hoe kom ik van het project af : Roep zo vaak mogelijk dat het einde van het project nadert en laat het nazorgplan door de lijn opstellen. van dat proces en te weten hoe je daar zelf goed mee om kunt gaan. De pauze werd gestart met een hapje en een drankje, om vervolgens het kasteelterrein te betreden van Landgoed Hindersteyn. Kasteelheer Eric Geijtenbeek verhaalde op zijn geheel eigen wijze over de oorsprong, historie en functie door de jaren heen van het kasteel. Via kasteel, tuinen, ommuring, en 2 van de oudste kassen van Nederland werd het pand van Novius weer bereikt; de oranjerie. Zo hebben we en groupe toch nog even van het mooie weer kunnen genieten. Na de pauze gaven Edwin Flooren en Rob van der Zwan met het notitieboekje van projectmanagement SF MKB inzicht in hun aantekeningen tijdens een ING project. In dit Oranje en Blauwe integratieproject bleek de communicatie een succesfactor: Kies een aanpak, hou er vooral aan vast en communiceer erover Laat anderen de aanpak herhalen en communiceren Zorg dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt in de aanpak! Maak duidelijk waar je wel en niet van bent Betrek de lijn bij de verandering maar dan echt! Maak opdrachtgever boegbeeld Mark Venekamp koos aan het begin van de avond voor een actieve miniworkshop over het werken in teams: Welzijn en Performance. De dames kregen de opdracht ieder een team samen te stellen, waarbij beide teams aangaven te willen winnen. Maar waren beide teams in balans? Met behulp van een set statements keken we kort naar onze eigen drijfveren. Vervolgens gingen we in vogelvlucht langs de taakkant en menskant en eindigden we met de Delta Lloyd North Sea Regatta. Kortom, dit smaakte absoluut naar meer. Voorzitter Roel Snakkers sloot het geslaagde netwerkevent af met de belofte dat de vakgroep PIM in het najaar een tweede netwerkevent gaat organiseren. Een borrel om bij te praten besloot het event, waarna allen huiswaarts togen. Eventuele gegadigden om de volgende keer een workshop te verzorgen kunnen zich melden bij Rob of Roel

10 PAGINA 10 van 14 Novius Academy, nu ook voor Gemeenten De Novius Academy biedt een samenhangend pakket trainingen en opleidingen op het gebied van bedrijfs- en informatiearchitectuur, procesinrichting, informatieplanning en programma- en implementatiemanagement. Vanwege de uitstekende reputatie van de Novius Academy is Novius door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) geselecteerd voor het geven van opleidingen en trainingen voor gemeenten. De basis stond er al: Opleidingen en trainingen voor informatiemanagers, bedrijfs- en informatiearchitecten, procesontwerpers, project- en programmamanagers en professionals die hun vaardigheden willen versterken. Op de Novius Academy leren professionals een bedrijfsinformatieplan opstellen, een projectstartarchitectuur ontwikkelen, een complex veranderprogramma managen en kunnen zij hun vaardigheden voor het tot stand brengen van veranderingen versterken. Praktijkgericht, want de docenten zijn ervaren adviseurs van Novius die de kneepjes van het vak beheersen. In samenwerking met KING is dit pakket opleidingen nu toegespitst op gemeenten. Gemeenten kennen immers een specifieke problematiek. Zij moeten in tijden van bezuinigingen toch een bijdrage leveren aan het verbeteren van de dienstverlening, het opzetten van een klantcontactcentrum, het ontwikkelen van zaakgerichte processen en tegelijkertijd inhaken op landelijke ontwikkelingen, zoals de basisregistraties en de omgevingsvergunning (WABO). Uit een recent onderzoek van KING, waaraan bijna 400 gemeenten meededen, blijkt dat de behoefte aan professionalisering op deze gebieden groot is. Programmatisch werken onder architectuur dient daarbij op een hoger niveau gebracht te worden. KING en Novius spelen in op deze behoefte. KING heeft veel modelmateriaal, richtlijnen en standaarden ontwikkeld om gemeenten hierbij te helpen. Voor het overdragen van deze kennis heeft KING een beroep gedaan op Novius. Daarom is de Novius Academy nu aangepast aan de specifieke situatie van gemeenten. Dit heeft geleid tot een samenhangend pakket aan opleidingen die afzonderlijk kunnen worden gevolgd. Ook adviseurs van gemeenten en bijvoorbeeld medewerkers van IT-bedrijven kunnen zich inschrijven voor één of meer van de aangeboden opleidingen. Wilt u meer weten over de Novius Academy of de Novius Academy voor Gemeenten? Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact met ons op: kijk op bel ons op nummer of stuur een mail aan

11 VERVOLG: Novius Academy, nu ook voor Gemeenten PAGINA 11 van 14 Novius Academy voor Gemeenten 1. Gemeentelijke informatieplanning als vervolgstap op het EGEM-realisatieplan. Een vierdaagse opleiding waarin u leert een samenhangend gemeentelijk informatieplan op te stellen. 2. De Novius Architectuur Academy voor Gemeenten. Een zesdaagse opleiding waarin u door ervaren bedrijfsarchitecten wordt klaargestoomd om een succesvolle, op GEMMA gebaseerde, architectuurpraktijk binnen uw gemeente te kunnen ontwikkelen. 3. Informatiearchitectuur. De opleiding informatiearchitectuur zorgt in één dag voor een helder inzicht in het GEMMA informatiearchitectuurmodel en behandelt de principes van de GEMMA informatiearchitectuur. 4. Zaakgerichte procesarchitectuur voor Gemeenten. Deze tweedaagse opleiding biedt cursisten inzicht in de algemene toepassing van procesarchitecturen en de principes van zaakgericht werken in relatie tot de GEMMA procesarchitectuur. Hierbij komen ook de zaaktype catalogus, de generieke dienstverleningsproces inrichting en het gebruik van e-formulieren aan de orde. 5. Zaakgericht procesontwerp voor Gemeenten. Deze tweedaagse opleiding biedt de cursisten concrete handvatten voor het zelf ontwerpen van processen binnen de gemeente. Daarnaast geeft het aanvullend inzicht in de essentie van procesmanagement. 6. Integraal Projectmanagement: In deze driedaagse training krijgen project- en programmamanagers de fijne kneepjes van het vak aangereikt en wordt er een goede basis gelegd voor het implementeren van de gemeentelijke projecten. 7. Succesvol Opdrachtgeverschap. Deze training gaat in op de rol van de opdrachtgever bij de gemeentelijke projecten. In de opleiding wordt de rol van opdrachtgever nader toegelicht en wordt uitgebreid aandacht besteed aan manieren om met minder moeite meer grip te hebben! 8. Projectmatig werken. Via deze tweedaagse training krijgen projectmedewerkers theorie en tools aangereikt om beter in projecten te kunnen functioneren.

12 VERVOLG: Novius Academy, nu ook voor Gemeenten PAGINA 12 van 14 Novius Academy 1. Architectuur Academy: Een 8-daagse opleiding bedoeld om professionals uit de praktijk op te leiden tot bedrijfs- of informatiearchitect. 2. Business Informatie Planning: In deze 4-daagse opleiding worden de deelnemers inzichten en vaardigheden aangereikt om een Business Informatieplan te begrijpen en op te stellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Novius raamwerk. De deelnemer wordt opgeleid om (delen van) een Business Informatieplanning traject zelfstandig uit te voeren. 3. Business Proces Management Academy: Een 5-daagse opleiding die het vakgebied integraal behandelt en waarin zowel moderne theorieën alsook veel praktijkervaringen aan de orde komen. Hierbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van alle inrichtingsaspecten. 4. Contactmanagement: Deze opleiding van een dag geeft professionals uit de praktijk inzicht in de aspecten voor het integraal organiseren van contactmanagement. 5. Ik, als professional: Een 2-daagse training waarmee de persoonlijke effectiviteit als professional vergroot wordt. 6. Projectmatig werken: Een 2-daagse training waarbij medewerkers handvatten worden geboden om meer bij te dragen aan het projectresultaat door het beter oppakken van de projectrol en effectiever toepassen van kennis en vaardigheden. 7. Werkvormen: In deze training van een dag krijgen de deelnemers methodes aangereikt voor het creatief en op maat voorbereiden van workshops. Men leert werken met het werkvormenhandboek en de effectiviteit als voorzitter of procesbegeleider zal toenemen. 8. Persoonlijke Effectiviteit in Verandertrajecten: Een training van 3 dagen en 2 avonden waarbij deelnemers geleerd wordt zichzelf als belangrijkste instrument bij de realisatie van projectmatige veranderingen te zien en effectiever te gaan managen. 9. Integraal Projectmanagement: Een 3-daagse training die ervaren projectmanagers inzichten, concrete handvatten en gereedschap biedt ter ontwikkeling van kennis en kunde. Door de benadering vanuit de 3 perspectieven inhoudelijk, beheersmatig en veranderkundig leren de deelnemers integraal naar projecten te kijken. 10. Succesvol Opdrachtgeverschap: Een training van een dag, waarbij opdrachtgevers en stuurgroepleden wordt geleerd met minder inspanning meer grip op het aansturen en uitvoeren van projecten te hebben.

13 Novius debatwedstrijd een succes PAGINA 13 van 14 Naast de interne opleidingen en trainingen die Novius jaarlijks organiseert om de kennis en vaardigheden van adviseurs op hoog niveau te brengen en houden, worden er ook geregeld themasessies georganiseerd om visie en denkbeelden aan te scherpen. Deze keer was gekozen voor een andere aanpak: Een debatwedstrijd, geheel in Britse stijl. Centraal in de gevoerde debatten stond het boek Business/IT Fusion van Peter Hinssen, waarin een visie over de toekomst van informatiemanagement uiteen wordt gezet. Onder de leiding van Tjerk Hobma en Sjoerd Staffhorst traden de medewerkers uit hun comfortzone om met elkaar in debat te gaan; volgens een vast protocol en met strikte tijdsbewaking. Met deze aanpak werden de deelnemers uitgedaagd hun argumentatie op een aansprekende wijze naar voren te brengen, het publiek te overtuigen van de juistheid van hun visie en op die manier messcherp de belangrijkste inzichten van Peter Hinsen te evalueren. Debatteren met passie Debatteerders bereiden zich voor De debatteerders, die in duo s de strijd met elkaar aangingen en een zeer beperkte voorbereidingstijd hadden, moesten willekeurig een stelling verdedigen of aanvallen. Dat leverde boeiende betogen, overtuigende argumenten, verrassende inzichten en ook veel hilariteit op. Zeker met de Debater of the Year hoofdprijs en de in het verschiet liggende Kakker of the year prijs (voor het team dat het meest veelvuldig én op correcte wijze de uitdrukking Excusez le mot hanteerde) liep het fanatisme hoog op. Ook het publiek deed goed mee door met hear, hear als verbaal applaus en boegeroep van zich te laten horen. De stellingen waarover gedebatteerd werd luidden: Business innovatie zonder IT-enabled innovatie is ondenkbaar geworden. De CIO van vandaag, bestaat in 2020 niet meer. Onderscheid maken tussen business strategie en IT strategie maakt de afstand tussen business en IT alleen maar groter. Enterprise architectuur gaat niet over technologie, maar over visie. IT moet vooral worden gestuurd op kosten, anders loopt het helemaal uit de hand. IT investeringen bespreken met de business is een verspilling van tijd. Na het boeiende slotdebat over de stelling Alignment is a dead-end street mochten uiteindelijk David de Graaf en Albert ten Oever zich de grote winnaars van deze debatwedstrijd noemen. Zij gingen beiden met een prachtige wisselbokaal en de titel debater of the year naar huis. Ook Guido Bayens en Ariadne ter Haar konden trots zijn; zij sleepten de felbegeerde Kakker of the year prijs in de wacht.

14 VERVOLG: Novius debatwedstrijd een succes PAGINA 14 van 14 Novius Debaters of the Year 2011 De doelstelling om de themasessies prikkelend en uitdagend te maken is zeker behaald. Het thema en de stellingen zetten aan tot kritisch denken en daarnaast kon men flink oefenen met de spreek- en discussievaardigheden. Het is duidelijk, de Novius debatwedstrijd was een succes en voor herhaling vatbaar. Wie weet in de toekomst ook met klanten!

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Onderzoek naar het effect van de Novius Architectuur Academy Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Door met meerdere collega s deel te nemen aan een opleiding voor bedrijfsarchitecten, werden mooie

Nadere informatie

Rob Chabot & Jeroen Stoop Principal Consultants bij Novius

Rob Chabot & Jeroen Stoop Principal Consultants bij Novius 1 Seminar 22 maart 2012 Integraal Verandermanagement Grip op Verandering? Rob Chabot & Jeroen Stoop Principal Consultants bij Novius 2 1. Wat bedoelen wij met Integraal verandermanagement 2. Waarom geloven

Nadere informatie

Van strategisch advies tot en met succesvolle implementatie. your business empowered

Van strategisch advies tot en met succesvolle implementatie. your business empowered Van strategisch advies tot en met succesvolle implementatie your business empowered Over Ambities waarmaken 3 4 5 6 8 10 11 Ambities waarmaken Onze drijfveren Onze opdrachtgevers Beheerste veranderingen

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Masterclass Opdrachtgeverschap

Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Het volgende scenario zal veel lijnmanagers bekend in de oren klinken: de organisatie besluit tot uitvoering van een project en hij of zij

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Van BiSL naar BiSL Next

Van BiSL naar BiSL Next Whitepaper Van BiSL naar BiSL Next Auteur: Lucille van der Hagen Datum: 14 november 2016 Inhoud 1 Inleiding 2 Waarom veranderen? 3 Huidige BiSL model 4 Nieuwe BiSL model 5 Van huidig naar nieuw 6 Mapping

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over Samenvatting 'Informatiemanagement en -beleid' zijn voorwaardelijk voor een gezonde en effectieve informatiehuishouding.

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible (Business) Informatieplanning 1 Waarom Informatieplanning? Integratie Mogelijkheden ICT Eisen maatschappij ICT is in toenemende mate kritisch voor bedrijfsvoering Interactie met consumenten vaker ook via

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group 1 Architectuur en succesvol ontwerpen 2 Architectuur

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

BIM op Schiphol -23-02-2015 -Y.R. Vos

BIM op Schiphol -23-02-2015 -Y.R. Vos BIM op Schiphol -23-02-2015 -Y.R. Vos Inhoud Schiphol Groep Context & strategie Aanpak Toekomst Aanbevelingen& ervaringen Schiphol Group: vier business areas Aviation Levert diensten en faciliteiten aan

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

De kunst van Veranderen

De kunst van Veranderen De kunst van Veranderen Kernvragen, dilemma s, benaderingen en de veranderaar September, 2017 Dr. M.C. de Witte, dewitte@hgrv.nl, mob. 0650523977 LEADgin chan e drs. Michiel Nannen (1974) heeft een master

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Aan de slag met Regie van kwaliteit!

Aan de slag met Regie van kwaliteit! Aan de slag met Regie van kwaliteit! Jochem Pollmann - Jos van Rooijen - René Bliekendaal - Charissa Nab 1 Introductie - Welkom Wie ben je? Waar werk je / Wat is jouw rol? Wat weet je van Regie van kwaliteit?

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

REALISATIE. Programma Management Scan DRAAGVLAK GRIP INZICHT ANALYSE. M e e r g r i p o p u w ve ra n d e r i n g e n

REALISATIE. Programma Management Scan DRAAGVLAK GRIP INZICHT ANALYSE. M e e r g r i p o p u w ve ra n d e r i n g e n Programma Management Scan M e e r g r i p o p u w ve ra n d e r i n g e n GRIP DRAAGVLAK ANALYSE REALISATIE INZICHT & M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S NA VIER WEKEN WEET U PRECIES HOE U HET PROGRAMMA

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Functiebeschrijving Enterprise Architect

Functiebeschrijving Enterprise Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de CIO of aan de manager van

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 Wordt het ook gebruikt? Het GEMMA portfolio GEMMA architectuurproducten Principes Informatiearchitectuur Procesarchitectuur en referentieprocessen (nu ook referentie

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

Masterclass Organisational Agility. Effectief inrichten van wendbare organisaties

Masterclass Organisational Agility. Effectief inrichten van wendbare organisaties Masterclass Organisational Agility Effectief inrichten van wendbare organisaties In een sterk veranderende markt is wendbaarheid een voorwaarde om te overleven. Om de continuïteit te waarborgen dient snel

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Ervaringen en beoordeling Online Life Coaching Opleiding

Ervaringen en beoordeling Online Life Coaching Opleiding Ervaringen en beoordeling Online Life Coaching Opleiding Aan het einde van het laatste trainingswebinar, heb ik de deelnemers een paar vragen gesteld en om feedback gevraagd. Bij deze hun ervaringen en

Nadere informatie

In twee dagen een jaar verder

In twee dagen een jaar verder In twee dagen een jaar verder The 48 hrs by Laboratorivm Met The 48 hrs introduceert Laboratorivm een nieuwe methode om binnen 48 uur een diepgaande merkstrategie te ontwikkelen, inclusief creatieve vertalingen

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Looking outside in. NBA-VRC congres. Schiphol Finance Team. Coen Reinders, Directeur Corporate Control

Looking outside in. NBA-VRC congres. Schiphol Finance Team. Coen Reinders, Directeur Corporate Control Looking outside in NBA-VRC congres Schiphol Finance Team Coen Reinders, Directeur Corporate Control Gedrag 30 10-2013 1 2 Verkeer & Vervoer 2012 op Luchthaven Schiphol 317 rechtstreekse bestemmingen (waarvan

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Trainingen & Coaching. Leren met maximaal rendement

Trainingen & Coaching. Leren met maximaal rendement Trainingen & Coaching Leren met maximaal rendement Leren met maximaal rendement. Meetbare en beproefde trainingsaanpak voor beter resultaat. Vaardigheidstrainingen zijn bedoeld om het rendement van een

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Training Within Industry - Job Instruction

Training Within Industry - Job Instruction Training Within Industry - Job Instruction Inleiding In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door

Nadere informatie

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Aanleiding Procesmanagement is voor medewerkers van Grontmij een steeds belangrijker onderdeel van het werk geworden. Dit

Nadere informatie

Een nieuwe manier van managen met schetsen en tekeningen

Een nieuwe manier van managen met schetsen en tekeningen Dit document bevat enkele visualisatie voorbeelden! PERSBERICHT Een nieuwe manier van managen met schetsen en tekeningen Wageningen, 22 juni 2010 Deze maand is er een boek verschenen van Mark Paauwe over

Nadere informatie

Functiebeschrijving Informatie Architect

Functiebeschrijving Informatie Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Groei door inzicht én sturing

Groei door inzicht én sturing Groei door inzicht én sturing Familiebedrijven vertellen hun verhaal. Continuïteit kan niet los gezien worden van professionalisering en investeren in informatietechnologie. Merford, de Koninklijke Nooteboom

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Architectuur en audit: een prima duo

Architectuur en audit: een prima duo Architectuur en audit: een prima duo Architectuur en audit: een prima duo Theoretische achtergrond Architectuur en audit in de praktijk Praktijk case IB-Groep Inhoud theorie Werkgroep architectuur Hoe

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Incompany training voor programma-, projecten lijnmanagers Resultaten, doelstellingen en programma ir. Gerke Oosting MBA Hoe krijg je ze mee in de veranderingen?

Nadere informatie

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011 Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Agenda 19.00 19.15 Welkom en inleiding 19.15 19.45 IM Onderzoek 2011 19.45 20.15 Pauze 20.15 21.00 Discussie

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECTSTART-UPS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY CREËER SUCCESVOLLE EN GASTVRIJE ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld,

Nadere informatie