Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 4. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 4. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie."

Transcriptie

1 ICT-innovatie is een prachtig onderwerp. Met de komst en het gemak van bijvoorbeeld Social Media, apps en tablets zou je haast denken dat dit allemaal vanzelf in organisaties kan worden omgezet in vernieuwende business. Maar niets is minder waar. Ook met de komst van alle nieuwe mogelijkheden is het nog steeds zaak om het informatiemanagement en de ICT-functie perfect te organiseren. Immers timeto-market, compliancy, beveiliging en kostenbeheersing blijven dringend nodig. Dit komt dan ook in onze beide klantcases terug. Verder in dit nummer de viering van de start van onze exclusieve samenwerking met KING met wie we ons opleidingenaanbod voor Gemeenten ter beschikking stellen. Tenslotte berichten we over enkele events waarmee we onszelf en onze vakgenoten challengen om elke dag te blijven leren en ontwikkelen. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Directie Novius Novius Adviesgroep voor Informatie & Organisatie B.V. Langbroekerdijk A 121 B 3947 BG Langbroek T

2 PAGINA 2 van 14 Informatiemanagement en Architectuur Schiphol Group naar een hoger niveau Informatiemanagement en Architectuur is belegd, maar hoe til ik het naar een hoger niveau? Dit was één van de vragen waarmee Richard Leurs in de zomer van 2010 aanklopte bij Novius. Richard is manager van Enterprise Strategic Services, een afdeling binnen de unit ICT waarin onder andere de business information managers en de architecten samenwerken aan het verbeteren van de informatiehuishouding van Schiphol Group, exploitant van onder meer de luchthaven Amsterdam Airport Schiphol. Driekwart jaar later kijken Richard en Albert terug op hun samenwerking en de resultaten die bereikt zijn. Albert: In de afgelopen maanden heb ik me erover verbaasd hoe divers de activiteiten en de diensten van Schiphol zijn. Het beeld van Schiphol als airport city zoals die in de visie van Schiphol Group staat is echt een sterk beeld. Alle voorzieningen en faciliteiten die je in een stad tegenkomt vind je hier op de luchthaven ook weer terug. Dat maakt het werken voor Schiphol echt bijzonder. En als je naar de aantallen kijkt is het nog geen kleine stad ook: banen op de locatie Schiphol die er met elkaar voor zorgen dat er per jaar zo n vluchtbewegingen worden gemaakt, waarmee ruim 45 miljoen passagiers worden vervoerd. Echt ongelofelijk! Richard: Je zou de dienstverlening van Schiphol op kunnen delen in drie business areas: Aviation, Consumers en Real Estate. Aviation is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met passagiersstromen, bagagestromen en vliegoperatie. Als men het over een luchthaven heeft is dit vaak het eerste waaraan gedacht wordt. De winkels en een integraal aanbod van voorzieningen voor de passagiers op de luchthaven, de parkeervoorzieningen en de website van Schiphol zijn belangrijke diensten die de business area Consumers verzorgt. Tenslotte is er nog Real Estate; deze business unit ontwikkelt, beheert, exploiteert en belegt in vastgoed op en rondom luchthavens in binnen- en buitenland. Het grootste deel van de portefeuille met zowel operationeel als commercieel vastgoed bevindt zich op Amsterdam Airport Schiphol.

3 VERVOLG: Informatiemanagement en Architectuur Schiphol Group naar een hoger niveau PAGINA 3 van 14 Naast deze drie business units kent Schiphol Group nog een flink aantal participaties in luchthavens in binnen- en buitenland, waarbij Amsterdam Airport Schiphol de plek is waar de AirportCity-formule het verst gevorderd is. Albert: Voor de lezers die de organisatiestructuuur van Schiphol nog niet kennen is het misschien niet meteen duidelijk, maar de business areas die je noemt zijn binnen Schiphol gelijk aan de business units die verantwoordelijk zijn voor het leveren van die diensten. Deze structuur van een dienstenorganisatie is ook doorgetrokken naar de ICT-organisatie. Elke ICT-afdeling levert een aantal diensten aan de gebruikersorganisatie. Daarnaast wisselen de ICT-afdelingen intern ook diensten uit, zoals informatieanalyse, testen, informatiemanagement en architectuur. Dit zijn zogenaamde Shared Services. Richard: Klopt. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor de Shared Services informatiemanagement en architectuur. We hebben de afgelopen jaren flink wat ervaring opgedaan met business informatie planning. Voor elke business unit wordt een informatieplan opgesteld met als belangrijkste doel om de ICT-investeringen voor het komende jaar af te stemmen met de business. Het moment was daar om een volgende stap te maken: de informatiemanagers moeten steeds meer als strategisch gesprekspartner gezien worden in plaats van die persoon via wie er een project opgestart kan worden. Om deze stap te maken, hebben we de hulp van Novius ingeschakeld. Albert: In de eerste maand viel ik met mijn neus in de boter. De informatiemanagers waren op dat moment net bezig met het opstellen van de informatieplannen voor Ik kon dus goed zien op welke manier(en) men te werk ging. Op basis van die informatie zijn we aan de slag gegaan met het formuleren en implementeren van drie verbeteringen: 1. In context plaatsen van het informatieplanningsproces Informatieplanning is een stap die onderdeel is van een groter planning & control- (of governance) proces. Samen met de informatiemanagers zijn we op zoek gegaan naar dat grotere proces: welke bestuurlijke documenten worden er gemaakt (en met welke frequentie)? En via welke stappen worden de financiële kaders vastgesteld waarin de (ICT-)investeringen worden bepaald? Een grote stap was de participatie van de informatiemanagers bij het opstellen van het ACP (Airport Capacity Plan). Daarin wordt voor de komende vijf jaar bepaald welke (grote) investeringen en ontwikkelingen er gaan spelen. Door hun participatie aan het opstellen van dit plan hebben de informatiemanagers een veel breder perspectief gekregen op het werkveld van de business managers die hun gesprekspartners zijn. 2. Het standaardiseren van de informatiemanagementprocessen De stappen die doorlopen werden door de informatiemanagers om tot bepaalde producten te komen (een informatieplan, een forecast of een projectopdracht) zijn geüniformeerd. Vooral de afspraken waarin staat wie wanneer en hoe betrokken wordt hebben het werk van de informatiemanagers voor de betrokkenen veel transparanter gemaakt. 3. Vooruit plannen en beter communiceren Als laatste hebben we de informatiemanagers duidelijker gepositioneerd als strategische spil tussen de business en de rest van de ICTorganisatie. Bijvoorbeeld de afspraken over de projecten die de komende maanden gaan starten worden breder gecommuniceerd naar de betrokken stakeholders, zodat die tijdig weten dat er een verandering aan zit te komen. Het samen met de informatiemanagers implementeren van deze verbeteringen heeft het hele team nieuwe energie gegeven om samen invulling te geven aan hun rol binnen Schiphol. Richard: Er is nu een senior informatiemanager aangesteld die het team ook zal aansturen, hij zal het team inhoudelijk gaan coachen en begeleiden. Er is een flink aantal zaken verder verbeterd en er kan nu goed doorgewerkt worden aan alles dat in beweging is gezet. Naast het professionaliseren van de rol van informatiemanagers heeft Novius een belangrijke

4 VERVOLG: Informatiemanagement en Architectuur Schiphol Group naar een hoger niveau PAGINA 4 van 14 Strategie Beleidsuitgangspunten Enterprise Architectuur Bedrijfsarchitectuur Verander activiteiten Bedrijfsarchitectuur ICT Architectuur Projecten Producten en diensten Processen & organisatie Informatietechnologie Informatiehuishouding bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de architectuurfunctie. Albert: Schiphol heeft een aantal goede en ervaren architecten in dienst. Mensen met een jarenlange ervaring binnen Schiphol en met zeer veel kennis over hoe de dingen werken. Niet alleen op het gebied van ICT-architectuur, maar ook op business gebied is veel kennis aanwezig bij de architecten. Bij deze architecten hebben we samen gewerkt aan the next step op architectuurgebied en ook hier hebben we drie speerpunten gedefinieerd: 1. Omarmen van bedrijfsarchitectuur Ondanks dat er binnen Schiphol een scherp onderscheid wordt gemaakt tussen dat wat business is en dat wat IT is, willen de architecten een stevige brug slaan naar de business. ICT verbreedt zich en heeft niet meer alleen te maken met wat vroeger automatisering heette. Het heeft steeds meer met bedrijfsvoering te maken. Er spelen bij Schiphol diverse aanzienlijke ontwikkelingen waarbij het van groot belang is dat de dienstverlening, processen en systemen zeer goed op elkaar blijven aansluiten. De architecten (van ICT) gaan daar een belangrijke rol in spelen. 2. Een netwerk van architecten Naast de mensen die de functie Architect hebben, zijn er allerlei anderen (binnen de business en binnen ICT) die ook een architectuursrol hebben. Architectuurproducten worden door samenwerking met hen steeds meer een coproductie van een groep mensen dan dat het een product van één architect is. Architecten kunnen hierdoor meer regie gaan voeren op de architectuur en minder tot over hun oren belanden in het architectenwerk. 3. Minder beleid; meer roadmaps Naast het schrijven van de projectstartarchitecturen (PSA s) en de architectuurparagraaf in projectopdrachten willen de architecten minder beleid gaan schrijven en meer werken met roadmaps. Roadmaps geven veel meer de dynamiek en de beweging van de organisatie en van veranderingen weer dan een beleidsstuk met regels en afspraken erin. Beide producten hebben naast elkaar hun toegevoegde waarde en moeten in balans gebruikt worden. Richard: Met deze stappen op het gebied van informatieplannen en architectuur en de praktijkinvulling die daaraan is gegeven zetten we ons als ICT beter op de kaart bij onze business. Dit stelt ons in staat nog meer toegevoegde waarde te leveren. Uiteindelijk leidt dit tot een betere dienstverlening aan de klanten van Schiphol want dat is waar het uiteindelijk om draait. Meer weten over deze casus? Neem dan contact op met Albert ten Oever. Albert ten Oever Principal consultant Novius Adviesgroep.

5 CSI Holland: Boeven vangen met BIP PAGINA 5 van 14 Interview met Johan van Hartskamp, programmamanager Forensische Opsporing bij Politie Nederland. Door Egbert Licher Begin 2010 kreeg Johan van Hartskamp het verzoek van de board Opsporing om te komen met een programmaplan voor Forensische Opsporing. Hij riep hiervoor de hulp in van Novius. In recordtijd werd met behulp van een business informatieplan (BIP) een programmaplan opgeleverd. In een interview gaat Johan in op dit traject. Johan, kun je iets vertellen over je achtergrond en je rol op dit moment? Ik ben 25 jaar geleden bij de politie in Amsterdam begonnen met wat we de blauwe kant noemen. Zeg maar het werk op straat. Als wijkteamchef op de Wallen zat ik middenin de problematiek van de drugs en prostitutie. Later werd ik operationeel verantwoordelijk voor de hele binnenstad met de daarbij behorende aspecten, zoals de inzet van de ME bij demonstraties op de Dam. Later ben ik meer de grijze kant van het vak opgegaan en werd ik verantwoordelijk voor de operatiën van de opsporing in Amsterdam. Daarbij kreeg ik te maken met zaken als liquidaties, fraude en bijvoorbeeld ook het gifschip de Probo Koala dat de Amsterdamse haven had aangedaan. Sinds enige tijd zit ik in de landelijke beleidsgroep voor Forensische Opsporing. Van daaruit ben ik nu programmamanager voor het landelijk programma Forensische Opsporing. Als nevenfunctie ben ik overigens ook nog algemeen commandant voor de politiemaatregelen van grote wedstrijden van Ajax in de Arena. Kun je een korte beschrijving geven van het domein Forensische Opsporing (FO)? Bij FO draait alles om sporen. Het begint bij de mannen in witte pakken die op de PD (plaats delict) sporen zoeken en onderzoeken. Daarna gaat het om het analyseren en interpreteren van sporen. Daarbij moet je denken aan sporen van allerlei aard, zoals vingerafdrukken, DNA-materiaal, achtergelaten wapens of bloedspatten. Het gaat ons om waarheidsvinding en om indicatie of identificatie van daders. Hoe sneller we zijn met het leveren van onze producten, hoe sneller Foto: Johan van Hartskamp (programmamanager Forensische Opsporing) Opsporing het juiste pad kan bewandelen. Hoe beter wij ons werk doen, hoe beter ook de bewijsvoering. Welke aanleiding was er om een programma FO op te starten? Het werk dat wij doen is kostenintensief. Neem bijvoorbeeld de ruimte waarin we DNA-materiaal onderzoeken. Die moet aan allerlei eisen voldoen om contaminatie (vermenging met ander materiaal) te voorkomen. Daarnaast zijn veel van de expertises die we nodig hebben op allerlei terreinen, zoals explosievenonderzoek, schaars. Tot nu toe is er sprake van 25 politieregio s met elk een eigen eenheid FO. De basis voor het programma was het besef dat we de schaarse middelen en dure expertise beter kunnen benutten door verdergaande samenwerking tussen regio s en door schaalvergroting. Ons initiatief sluit dan ook prima aan bij de transformatie van 25 politieregio s naar 10 politieregio s die inmiddels op gang is gekomen. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor FO in de komende jaren? De eerste doelstelling is schaalvergroting. We willen één FO Nederland met daarbinnen 10 regio s. Om deze samensmelting te kunnen bewerkstelligen is het noodzakelijk dat binnen alle regio s op een uniforme wijze gewerkt gaat

6 VERVOLG: CSI Holland: Boeven vangen met BIP PAGINA 6 van 14 worden. Extra dimensie hierbij is dat we makkelijk willen kunnen opschalen naar bovenregionale teams in geval van calamiteiten, zoals een neergestort vliegtuig. Een tweede doelstelling is om Forensic Intelligence beter gestalte te geven. Ons werk bestaat voor een groot deel uit informatieverwerking. Daarbij hebben we een grote behoefte aan een goede, uniforme informatiehuishouding en tooling. We gaan één landelijke FO-basisvoorziening realiseren. En dat in een periode van 2 jaar. Verder zie ik het ook als uitdaging om de meerwaarde van FO binnen de politie goed voor het voetlicht te brengen. Wat dient het programma FO op te leveren / te bewerkstelligen? Binnen het programma zijn we bezig met wat we het generiek ontwerp noemen. Wij maken een PDC (producten-/dienstencatalogus) voor FO Nederland, waarin per deskundigheidsgebied de producten en diensten zijn opgenomen. Verder ontwerpen en implementeren we de achterliggende processen en organisatie-inrichting. Trekker van het generiek ontwerp is Rob Chabot van Novius. Vanuit het forensisch veld zijn diverse deskundigen fulltime vrijgemaakt om mee te draaien in het programma. Het andere spoor binnen het programma is het ontwerp en de realisatie van de informatiehuishouding. Voor dit stuk is programmamanager Johan Malgo verantwoordelijk. Het ontwerp van de informatiehuishouding gebeurt in nauwe samenwerking met het eerdergenoemde generiek ontwerp. Het programma FO moet over twee jaar klaar zijn met de implementatie. Na de zomer willen we al pilots houden in twee regio s. Hoe is het idee ontstaan om een BIP te gebruiken als hulpmiddel om het programmaplan te maken? Ik was op zoek naar een structuur en aanpak om de schaalvergroting te bewerkstelligen en om grip te houden op de complexiteit. Door mijn collega programmamanager Johan Malgo, die al eerder positieve ervaringen met Novius had opgedaan, werd ik op jullie gewezen. Na een tweetal gesprekken was ik overtuigd van jullie aanpak. Op welke wijze is het BIP ingezet om het programmaplan te maken? Het programmaplan is in nauwe samenhang met het BIP gerealiseerd. In feite is het programmaplan een verfijning en verdere uitwerking van het BIP. Het doel van het BIP en het programmaplan was besluitvorming door de board Opsporing. Daarvoor heeft het prima gefunctioneerd: de goedkeuring om het programma te starten is gegeven! Wat is in het programmaplan beschreven? In het BIP en het daarop voortbouwende programmaplan hebben we beschreven wat we binnen FO willen realiseren op het vlak van producten/diensten, processen, organisatie en informatievoorziening en er is uitgewerkt hoe we dat gaan realiseren. In het programmaplan staan in totaal 21 projecten en hun clustering beschreven die onze ambities moeten gaan realiseren. Deze ambities liggen, zoals al besproken, op het vlak van snelheid, kwaliteit en efficiency. De veranderkundige kant, zeg maar de menskant, hebben we extra aandacht gegeven, omdat deze niet vanzelfsprekend in het BIP raamwerk naar boven komt. Maar deze is wel zeer belangrijk voor de transitie die we doormaken. Heeft de BIP-aanpak opgeleverd wat je er van verwacht had? Ja, zeker. Novius, in de persoon van Sjoerd Hooghof, heeft ons prima geholpen om gedisciplineerd de verschillende stappen van het BIP te doorlopen. Niet alleen heeft het BIP prima voldaan ten behoeve van besluitvorming door de board, er wordt nu ook nog veel naar teruggegrepen door de projectmanagers. De grote uitdaging gaat nu worden om de organisatieveranderingen ook daadwerkelijk in de regio s door te voeren. Wat is de doorlooptijd geweest om het plan te maken? Het BIP en het programmaplan hebben we in slechts 6 weken gerealiseerd. Er stond behoorlijk wat druk op de ketel. Gezien de korte tijd hebben we grotendeels expertmatig moeten werken.

7 VERVOLG: CSI Holland: Boeven vangen met BIP PAGINA 7 van 14 Wie hebben meegewerkt aan de totstandkoming? Mijn collega programmamanager Johan Malgo (VtsPN), Peter v.d. Ham (voormalig hoofd FO), Paulien Keereweer (programma-assistent), Sjoerd Hooghof (Novius) en ikzelf. David de Graaf van Novius heeft zorg gedragen voor kwaliteits- en methodische borging. Daarnaast heeft een select gezelschap van mensen uit het veld meegedacht tijdens workshops. Ook collega s van VPP (Voorziening Producten en Processen) hebben bijgedragen aan het BIP. Na de goedkeuring van het programmaplan is Sjoerd in de rol van programmasecretaris bij ons gebleven en zijn Rob Chabot en Marije de la Paz-Boomsma van Novius aan de slag gegaan met het generiek ontwerp. Wat is je eindconclusie? BIP is een uitstekend hulpmiddel om een programmaplan te maken. We liggen voor wat betreft de realisatie overigens mooi op stoom en goed op koers. Ik ben heel positief over de bijdrage van Novius. Hier zit een tevreden man!

8 PAGINA 8 van 14 Netwerkevent Passie voor Project- en Implementatiemanagement Op 25 mei organiseerde de vakgroep PIM het netwerkevent voor vakgenoten met een passie voor project- en implementatiemanagement. Een goede opkomst, gecombineerd met een strak programma, stonden borg voor een interessante middag. Nadat David de Graaf en dagvoorzitter Roel Snakkers de netwerkmiddag geopend hadden, was het woord eerst aan David de Graaf en Rob Chabot over de activiteiten van Novius en meer specifiek de activiteiten van de vakgroep Project- en Implementatiemanagement. Naast het begeleiden van projecten en programma s verzorgt Novius trainingen zoals Projectmatig werken, Integraal projectmanagement en Goed opdrachtgeverschap. Daarnaast is een groep auteurs- waaronder David en Rob - bezig met het vergelijken van acht toonaangevende programmamanagement stromingen in Nederland. In het derde kwartaal van dit jaar worden de overeenkomsten en verschillen in boekvorm gepubliceerd. Daarna volgde een boeiend verhaal van Johan van Harskamp over Forensische Opsporing (FO). Het belangrijkste doel van FO is waarheidsvinding door sporenonderzoek op plaats delict. Alle 25 politieregio s hebben een eigen FO waarbij landelijk wordt samengewerkt. Samen met Sjoerd Hooghof is Johan van Harskamp vorig jaar gestart met een Bedrijfs Informatie Plan. Hierbij is naar de integrale bedrijfsvoering gekeken; zo is een producten catalogus opgesteld en zijn processen en informatievoorziening doorgelicht. Inmiddels werken een aantal Novianen te weten Marije de la Paz, Ton Derkx en Rob Chabot- mee aan het realiseren van deze uitdagende verandering. De gewenste verbeteringen in kwaliteit, uniformering in werkwijze en aansluiting bij de reorganisatie van 25 naar 10 politieregio s in 2012 leiden tot een behoorlijk veranderprogramma. Frank Serraarens ging in zijn presentatie in op de doorbraak van een winnend team. De ingrediënten zijn: een gezamenlijk inspirerende visie, missie & doel, heldere verwachtingen, uniek vakmanschap en realistisch optimisme. Maar essentieel is de manier waarop mensen met elkaar omgaan = winnend gedrag = met plezier jezelf en elkaar versterken. Frank gaf vervolgens een aantal aansprekende voorbeelden, zoals de man van de wegenwacht. Hij heeft geen rotbaan waarin hij in de kou en regen oude auto s moet repareren. Hij heeft een schitterende baan: elke dag mensen uit vervelende situaties helpen. In de andere parallelsessie sprak Robert Flierman over de slinger van eigenheid. Hierin gaf hij, met af en toe een uitstapje naar zijn hierover verschenen boek, op geheel eigen wijze aan hoe de normen en waarden in een organisatieomgeving ons allen beïnvloedt. Leerzaam was het om je bewust te zijn

9 VERVOLG: Netwerkevent Passie voor Project- en Implementatiemanagement PAGINA 9 van 14 Een handige zet van Edwin bleek om in de eerste fase te werken met een dominante projectleider (harde aanpak) en deze in een de implementatiefase te vervangen door een teamplayer (zachtere aanpak). Als laatste de vraag Hoe kom ik van het project af : Roep zo vaak mogelijk dat het einde van het project nadert en laat het nazorgplan door de lijn opstellen. van dat proces en te weten hoe je daar zelf goed mee om kunt gaan. De pauze werd gestart met een hapje en een drankje, om vervolgens het kasteelterrein te betreden van Landgoed Hindersteyn. Kasteelheer Eric Geijtenbeek verhaalde op zijn geheel eigen wijze over de oorsprong, historie en functie door de jaren heen van het kasteel. Via kasteel, tuinen, ommuring, en 2 van de oudste kassen van Nederland werd het pand van Novius weer bereikt; de oranjerie. Zo hebben we en groupe toch nog even van het mooie weer kunnen genieten. Na de pauze gaven Edwin Flooren en Rob van der Zwan met het notitieboekje van projectmanagement SF MKB inzicht in hun aantekeningen tijdens een ING project. In dit Oranje en Blauwe integratieproject bleek de communicatie een succesfactor: Kies een aanpak, hou er vooral aan vast en communiceer erover Laat anderen de aanpak herhalen en communiceren Zorg dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt in de aanpak! Maak duidelijk waar je wel en niet van bent Betrek de lijn bij de verandering maar dan echt! Maak opdrachtgever boegbeeld Mark Venekamp koos aan het begin van de avond voor een actieve miniworkshop over het werken in teams: Welzijn en Performance. De dames kregen de opdracht ieder een team samen te stellen, waarbij beide teams aangaven te willen winnen. Maar waren beide teams in balans? Met behulp van een set statements keken we kort naar onze eigen drijfveren. Vervolgens gingen we in vogelvlucht langs de taakkant en menskant en eindigden we met de Delta Lloyd North Sea Regatta. Kortom, dit smaakte absoluut naar meer. Voorzitter Roel Snakkers sloot het geslaagde netwerkevent af met de belofte dat de vakgroep PIM in het najaar een tweede netwerkevent gaat organiseren. Een borrel om bij te praten besloot het event, waarna allen huiswaarts togen. Eventuele gegadigden om de volgende keer een workshop te verzorgen kunnen zich melden bij Rob of Roel

10 PAGINA 10 van 14 Novius Academy, nu ook voor Gemeenten De Novius Academy biedt een samenhangend pakket trainingen en opleidingen op het gebied van bedrijfs- en informatiearchitectuur, procesinrichting, informatieplanning en programma- en implementatiemanagement. Vanwege de uitstekende reputatie van de Novius Academy is Novius door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) geselecteerd voor het geven van opleidingen en trainingen voor gemeenten. De basis stond er al: Opleidingen en trainingen voor informatiemanagers, bedrijfs- en informatiearchitecten, procesontwerpers, project- en programmamanagers en professionals die hun vaardigheden willen versterken. Op de Novius Academy leren professionals een bedrijfsinformatieplan opstellen, een projectstartarchitectuur ontwikkelen, een complex veranderprogramma managen en kunnen zij hun vaardigheden voor het tot stand brengen van veranderingen versterken. Praktijkgericht, want de docenten zijn ervaren adviseurs van Novius die de kneepjes van het vak beheersen. In samenwerking met KING is dit pakket opleidingen nu toegespitst op gemeenten. Gemeenten kennen immers een specifieke problematiek. Zij moeten in tijden van bezuinigingen toch een bijdrage leveren aan het verbeteren van de dienstverlening, het opzetten van een klantcontactcentrum, het ontwikkelen van zaakgerichte processen en tegelijkertijd inhaken op landelijke ontwikkelingen, zoals de basisregistraties en de omgevingsvergunning (WABO). Uit een recent onderzoek van KING, waaraan bijna 400 gemeenten meededen, blijkt dat de behoefte aan professionalisering op deze gebieden groot is. Programmatisch werken onder architectuur dient daarbij op een hoger niveau gebracht te worden. KING en Novius spelen in op deze behoefte. KING heeft veel modelmateriaal, richtlijnen en standaarden ontwikkeld om gemeenten hierbij te helpen. Voor het overdragen van deze kennis heeft KING een beroep gedaan op Novius. Daarom is de Novius Academy nu aangepast aan de specifieke situatie van gemeenten. Dit heeft geleid tot een samenhangend pakket aan opleidingen die afzonderlijk kunnen worden gevolgd. Ook adviseurs van gemeenten en bijvoorbeeld medewerkers van IT-bedrijven kunnen zich inschrijven voor één of meer van de aangeboden opleidingen. Wilt u meer weten over de Novius Academy of de Novius Academy voor Gemeenten? Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact met ons op: kijk op bel ons op nummer of stuur een mail aan

11 VERVOLG: Novius Academy, nu ook voor Gemeenten PAGINA 11 van 14 Novius Academy voor Gemeenten 1. Gemeentelijke informatieplanning als vervolgstap op het EGEM-realisatieplan. Een vierdaagse opleiding waarin u leert een samenhangend gemeentelijk informatieplan op te stellen. 2. De Novius Architectuur Academy voor Gemeenten. Een zesdaagse opleiding waarin u door ervaren bedrijfsarchitecten wordt klaargestoomd om een succesvolle, op GEMMA gebaseerde, architectuurpraktijk binnen uw gemeente te kunnen ontwikkelen. 3. Informatiearchitectuur. De opleiding informatiearchitectuur zorgt in één dag voor een helder inzicht in het GEMMA informatiearchitectuurmodel en behandelt de principes van de GEMMA informatiearchitectuur. 4. Zaakgerichte procesarchitectuur voor Gemeenten. Deze tweedaagse opleiding biedt cursisten inzicht in de algemene toepassing van procesarchitecturen en de principes van zaakgericht werken in relatie tot de GEMMA procesarchitectuur. Hierbij komen ook de zaaktype catalogus, de generieke dienstverleningsproces inrichting en het gebruik van e-formulieren aan de orde. 5. Zaakgericht procesontwerp voor Gemeenten. Deze tweedaagse opleiding biedt de cursisten concrete handvatten voor het zelf ontwerpen van processen binnen de gemeente. Daarnaast geeft het aanvullend inzicht in de essentie van procesmanagement. 6. Integraal Projectmanagement: In deze driedaagse training krijgen project- en programmamanagers de fijne kneepjes van het vak aangereikt en wordt er een goede basis gelegd voor het implementeren van de gemeentelijke projecten. 7. Succesvol Opdrachtgeverschap. Deze training gaat in op de rol van de opdrachtgever bij de gemeentelijke projecten. In de opleiding wordt de rol van opdrachtgever nader toegelicht en wordt uitgebreid aandacht besteed aan manieren om met minder moeite meer grip te hebben! 8. Projectmatig werken. Via deze tweedaagse training krijgen projectmedewerkers theorie en tools aangereikt om beter in projecten te kunnen functioneren.

12 VERVOLG: Novius Academy, nu ook voor Gemeenten PAGINA 12 van 14 Novius Academy 1. Architectuur Academy: Een 8-daagse opleiding bedoeld om professionals uit de praktijk op te leiden tot bedrijfs- of informatiearchitect. 2. Business Informatie Planning: In deze 4-daagse opleiding worden de deelnemers inzichten en vaardigheden aangereikt om een Business Informatieplan te begrijpen en op te stellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Novius raamwerk. De deelnemer wordt opgeleid om (delen van) een Business Informatieplanning traject zelfstandig uit te voeren. 3. Business Proces Management Academy: Een 5-daagse opleiding die het vakgebied integraal behandelt en waarin zowel moderne theorieën alsook veel praktijkervaringen aan de orde komen. Hierbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van alle inrichtingsaspecten. 4. Contactmanagement: Deze opleiding van een dag geeft professionals uit de praktijk inzicht in de aspecten voor het integraal organiseren van contactmanagement. 5. Ik, als professional: Een 2-daagse training waarmee de persoonlijke effectiviteit als professional vergroot wordt. 6. Projectmatig werken: Een 2-daagse training waarbij medewerkers handvatten worden geboden om meer bij te dragen aan het projectresultaat door het beter oppakken van de projectrol en effectiever toepassen van kennis en vaardigheden. 7. Werkvormen: In deze training van een dag krijgen de deelnemers methodes aangereikt voor het creatief en op maat voorbereiden van workshops. Men leert werken met het werkvormenhandboek en de effectiviteit als voorzitter of procesbegeleider zal toenemen. 8. Persoonlijke Effectiviteit in Verandertrajecten: Een training van 3 dagen en 2 avonden waarbij deelnemers geleerd wordt zichzelf als belangrijkste instrument bij de realisatie van projectmatige veranderingen te zien en effectiever te gaan managen. 9. Integraal Projectmanagement: Een 3-daagse training die ervaren projectmanagers inzichten, concrete handvatten en gereedschap biedt ter ontwikkeling van kennis en kunde. Door de benadering vanuit de 3 perspectieven inhoudelijk, beheersmatig en veranderkundig leren de deelnemers integraal naar projecten te kijken. 10. Succesvol Opdrachtgeverschap: Een training van een dag, waarbij opdrachtgevers en stuurgroepleden wordt geleerd met minder inspanning meer grip op het aansturen en uitvoeren van projecten te hebben.

13 Novius debatwedstrijd een succes PAGINA 13 van 14 Naast de interne opleidingen en trainingen die Novius jaarlijks organiseert om de kennis en vaardigheden van adviseurs op hoog niveau te brengen en houden, worden er ook geregeld themasessies georganiseerd om visie en denkbeelden aan te scherpen. Deze keer was gekozen voor een andere aanpak: Een debatwedstrijd, geheel in Britse stijl. Centraal in de gevoerde debatten stond het boek Business/IT Fusion van Peter Hinssen, waarin een visie over de toekomst van informatiemanagement uiteen wordt gezet. Onder de leiding van Tjerk Hobma en Sjoerd Staffhorst traden de medewerkers uit hun comfortzone om met elkaar in debat te gaan; volgens een vast protocol en met strikte tijdsbewaking. Met deze aanpak werden de deelnemers uitgedaagd hun argumentatie op een aansprekende wijze naar voren te brengen, het publiek te overtuigen van de juistheid van hun visie en op die manier messcherp de belangrijkste inzichten van Peter Hinsen te evalueren. Debatteren met passie Debatteerders bereiden zich voor De debatteerders, die in duo s de strijd met elkaar aangingen en een zeer beperkte voorbereidingstijd hadden, moesten willekeurig een stelling verdedigen of aanvallen. Dat leverde boeiende betogen, overtuigende argumenten, verrassende inzichten en ook veel hilariteit op. Zeker met de Debater of the Year hoofdprijs en de in het verschiet liggende Kakker of the year prijs (voor het team dat het meest veelvuldig én op correcte wijze de uitdrukking Excusez le mot hanteerde) liep het fanatisme hoog op. Ook het publiek deed goed mee door met hear, hear als verbaal applaus en boegeroep van zich te laten horen. De stellingen waarover gedebatteerd werd luidden: Business innovatie zonder IT-enabled innovatie is ondenkbaar geworden. De CIO van vandaag, bestaat in 2020 niet meer. Onderscheid maken tussen business strategie en IT strategie maakt de afstand tussen business en IT alleen maar groter. Enterprise architectuur gaat niet over technologie, maar over visie. IT moet vooral worden gestuurd op kosten, anders loopt het helemaal uit de hand. IT investeringen bespreken met de business is een verspilling van tijd. Na het boeiende slotdebat over de stelling Alignment is a dead-end street mochten uiteindelijk David de Graaf en Albert ten Oever zich de grote winnaars van deze debatwedstrijd noemen. Zij gingen beiden met een prachtige wisselbokaal en de titel debater of the year naar huis. Ook Guido Bayens en Ariadne ter Haar konden trots zijn; zij sleepten de felbegeerde Kakker of the year prijs in de wacht.

14 VERVOLG: Novius debatwedstrijd een succes PAGINA 14 van 14 Novius Debaters of the Year 2011 De doelstelling om de themasessies prikkelend en uitdagend te maken is zeker behaald. Het thema en de stellingen zetten aan tot kritisch denken en daarnaast kon men flink oefenen met de spreek- en discussievaardigheden. Het is duidelijk, de Novius debatwedstrijd was een succes en voor herhaling vatbaar. Wie weet in de toekomst ook met klanten!

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Deel 1 Basis voor procesgericht organiseren 25

Deel 1 Basis voor procesgericht organiseren 25 5 Inhoudsopgave Lof voor Het BPM-boek 11 Voorwoord door de auteurs 15 Over dit boek 17 Waarom dit boek? 18 Wat is er nieuw of anders aan? 18 Procesmanagement als haarlemmerolie? 20 Voor wie is dit boek

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Mei 2015 1 Voorwoord Trends in Veiligheid 2015 markeert

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering CIP-post Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering Mei 2014 nummer 5 in deze uitgave o.a. Het CIP Cyber Security Platform (CSP) werd in augustus vorig jaar opgericht. Sinds de kick off

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven

Nadere informatie

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value Jaargang 2012, editie 8 Delivering Business Value Cooling Down Magazine 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Bert Kersten...3 Anton Molleman Leiderschap: de verbindende factor... 4 Josje van Inzen-Van IJsseldijk

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

inhoud bpmconsult.com

inhoud bpmconsult.com inhoud Voorwoord 5 Samen werken meer waarde 6 Huub Breukers, Dymphy Kees en Alice Gorissen over het Onderwijsnetwerk Zuid Pas echt actueel 10 Een column van Teun Hardjono De organisatie moet zichzelf veranderen

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht. Leren van Progressie in Toezicht

Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht. Leren van Progressie in Toezicht Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht Leren van Progressie in Toezicht COLOFON Deze publicatie is een uitgave van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Interviews en teksten: Klaas Salverda, Ida

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 1. In dit eerste nummer bestaat het palet uit:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 1. In dit eerste nummer bestaat het palet uit: Voor u ligt de eerste uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Conditionering. Organisatie & Besturing. Conditionering. Organisatie & Besturing. Projectbeheersing Politiek/bestuurlijk.

Conditionering. Organisatie & Besturing. Conditionering. Organisatie & Besturing. Projectbeheersing Politiek/bestuurlijk. Conditionering Projectbeheersing Contractering Innovatie Systeemintegratie Omgevingsmanagement Organisatie & Besturing Politiek/bestuurlijk Projectmanagement Cultuur Communicatie Conditionering Organisatie

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

Het geheim van de Groene Lijn

Het geheim van de Groene Lijn Het geheim van de Groene Lijn Noodzakelijke acties om succesvol veranderingen te implementeren Als directeur of manager staat u elke dag voor de uitdaging om de operatie soepel te laten verlopen en bent

Nadere informatie

Samen Resultaat Verbeteren

Samen Resultaat Verbeteren Inspiring People Samen Resultaat Verbeteren Een boek met frisse ideeën en praktische suggesties om samen met je team je resultaten te verbeteren. Sharing Leadership Experiences Herna Verhagen CEO van postnl

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst

Verleden, heden en toekomst Panta Rhei is een uitgave van de ST-GROEP September 2001 jaargang 11 nummer 2 ISSN 1568-9344 Van de redactie In een zomer met veel zon, en op de valreep nog een hittegolf, is het gelukt vernieuwend bezig

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk GEMMA informatiearchitectuur in de gemeentelijke praktijk Teksten: Ad Gerrits Redactie: KING Versie 1.0 Inhoud Inleiding... 1 GEMMA Informatiearchitectuur... 2 Aan de slag... 3 De praktijk... 4 Vertalen...

Nadere informatie