Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding"

Transcriptie

1 Onderzoek naar het effect van de Novius Architectuur Academy Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Door met meerdere collega s deel te nemen aan een opleiding voor bedrijfsarchitecten, werden mooie verbeteringen bereikt in de dagelijkse architectuurpraktijk binnen bedrijven en instellingen. Niet alleen namen de individuele kennis- en vaardigheden toe, maar deze hadden een sterke doorwerking in de professionaliteit van de architectenfunctie binnen het gehele bedrijf. Verslag van een onderzoek. Doel van het onderzoek i De hoofdvraag in het afstudeeronderzoek was: Welk effect heeft het volgen van de Novius Architectuur Academy gehad op de beroepsuitoefening van de cursisten? De Novius Architectuur Academy De Novius Architectuur Academy ii is een 8-daagse opleiding, meestal gegeven in de vorm van vier maal twee aaneengesloten dagen. Opleiding wordt gegeven sinds Bijna alle docenten zijn als adviseur werkzaam bij Novius. De opleiding is inmiddels gebaseerd op de Novius Architectuur Methode, zoals beschreven in Bayens/Tönissen: Bedrijfsarchitectuur, werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting (VHP, 2009). De groep onderzochten Het onderzoek was gericht op ex-cursisten die in de periode hebben deelgenomen aan de Architectuur Academy in. Er zijn 116 enquêtes per verzonden. Daarop werden 63 reacties (54%) ontvangen, waarvan 47 bruikbaar voor verwerking (40%). Deelnemers zijn afkomstig uit 22 organisaties, deels vanuit het bedrijfsleven en voor een groter deel vanuit de overheid. Ongeveer ¾ van hen had voorafgaand aan de opleiding geen tot weinig ervaring met het brede vakgebied van de bedrijfsarchitectuur. Gezien het brede spectrum van bedrijfsarchitectuur, is aan de deelnemers gevraagd of zij een IT- of een business -achtergrond hebben. Ongeveer 1/3 gaf aan een IT-achtergrond te hebben; ¼ een business-achtergrond en 40% gaf aan beide domeinen als hun werkgebied te beschouwen. Het is van belang op te merken dat in de regel per bedrijf of organisatie meerdere deelnemers gelijktijdig of kort na elkaar deel hebben genomen aan de Architectuur Academy. Vooruitlopend op de conclusies kunnen we stellen dat dit ongetwijfeld heeft bijgedragen aan de vaak sterke veranderingen in de architectuurpraktijk binnen het eigen bedrijf of instelling. Uiteraard zal het effect van de Academy op de eigen praktijk groter zijn, naarmate meer deelnemers uit één organisatie de opleiding hebben gevolgd. Aan de respondenten is onder meer de vraag voorgelegd in hoeverre de Novius Architectuur Academy aansluit op de eigen praktijk. De onderstaande grafiek laat zien dat dit in hoge mate het geval is. 1

2 De Academy sluit dus op herkenbare wijze aan op de praktijk van de deelnemers. Op de vraag naar de aansluiting op het bestaande, eigen kennisniveau van de deelnemers, kwam een vergelijkbaar resultaat: de Academy sluit goed tot zeer goed aan op het veelal beginnende kennisniveau van de deelnemers. Aanpak Door de onderzoeker is via gesprekken met docenten van de Academy een vragenlijst opgesteld en getest. Vervolgens zijn de respondenten per mail benaderd. Via een opgenomen link konden zij de vragenlijst, bestaande uit gesloten en enkele open vragen, invullen. Maturity Om het effect te kunnen meten op de volwassenheid (maturity) van de architectuurafdeling van het bedrijf, is gebruik gemaakt van twee modellen: het DyAmaturity model en een op AMM gebaseerd model. DyA Maturity Model Het eenvoudige DyA-model iii kent vier typeringen van het volwassenheidsniveau van de architectuurfunctie. Hieronder geven we een korte karakteristiek: Verliezen: o Architectuurdenken is zwak ontwikkeld en er is geen organisatorisch draagvlak voor. Isolement: o Er is een hoog niveau van architectuurdenken, de architecten leveren wel producten, maar deze worden niet werkelijk gebruikt. Risico van de ivoren toren. Slagboom: o Er is wel sprake van een goede oranisatorische inbedding, maar de kwaliteit van het architectuurdenken en werken staat op een laag niveau. Slagkracht: o De architectuurfunctie is hogg ontwikkeld, goed belegd in de organisatie, waardor de architecten een belangrijke rol spelen in veranderprocessen. Aan deelnemers is achteraf gevraagd aan te geven welke inschatting zij maken van de volwassenheid van het functioneren van hun afdeling vòòr het volgen van de 2

3 Architectuur Academy en het huidige functioneren ervan. De onderstaande figuur laat zien welke verschuivingen naar het oordeel van de deelnemers tot stand zijn gebracht. Afbeelding 1 Verschuiving in de volwassenheid van de architectuurfunctie Zoals de afbeelding aangeeft is het aantal verliezende architectuurafdelingen sterk afgenomen, terwijl de slagboom-positie sterk is toegenomen. Isolement en slagkracht zijn beide licht toegenomen. In het algemeen wordt aangenomen dat het bereiken van de slagkrachtpositie verloopt via isolement of slagboom als tussenstap. De resultaten laten zien dat bijna 50% van de deelnemers aangeeft dat er sinds het volgen van de opleiding goede stappen zijn gezet naar een meer volwassen architectuurfunctie binnen hun bedrijf. Achitecture Maturity Model Naast het DYA maturity model is ook gewerkt met het onderstaande Architecture Maturity Model. Dit model kijkt specifieker naar enkele belangrijke onderdelen die nodig zijn voor een succesvolle bedrijfsarchitectuurpraktijk. Aan de respondenten werd gevraagd per aspect een score van 1 tot en met 5 toe te kennen, waarbij een onderscheid werd gemaakt naar de situatie vòòr het volgen van de opleiding en de actuele situatie. 3

4 In de enquête is hierover de volgende vraag gesteld: Kunt u de onderstaande vragen invullen voor uw organisatie aan de hand van het bovenstaande Architecture Maturity Model? Mogelijke opties: 1= Initieel, 2= Herhaalbaar, 3= Gedefinieerd, 4= Gemanaged, 5= Optimaliserend In welke mate zijn de architectuurproducten en - diensten uitgewerkt? In welke mate is de architectuurfunctie ingebed in de organisatie? In welk mate zijn de architectuurprocessen geïmplementeerd? In welke mate is het management van architectuur ingericht? Hoe is de rol van de architecten te typeren? Hoe ziet de ondersteuning van architectuur eruit in de vorm van methoden, technieken en tools? Ten tijde van de opleiding(1-5) Momenteel (1-5) De resultaten per factor De eerste factor betrof het werken met architectuurproducten, zoals een bedrijfsreferentiearchitectuur en projectstartarchitecturen. De evenstaande grafiek toont de verschillen vòòr de opleiding en de actuele situatie. De tweede factor betreft de mate van inbedding van de architectuurfunctie in de organisatie. De grafiek laat zien dat er een hogere mate van erkenning van de architectuurfunctie is ontstaan. 4

5 De derde factor betreft de mate van implementatie van de architectuurprocessen. Te zien is dat er meer volgens een meer vastomschreven wijze te werk wordt gegaan. Het vierde aspect betrof de inrichting van het management van de architectuurfunctie. Architecten worden meer precies aangestuurd en er wordt meer gestuurd op het architectuurproces. De voorlaatste factor betreft de rol van de architecten zelf. De uitkomsten laten zien dat rollen vaker duidelijk zijn omschreven en belegd. Tenslotte is gevraagd naar de expliciete aanwezigheid van methoden, technieken en tools ter ondersteuning van de architectuurfunctie. Er wordt meer via een vaste methode gewerkt en het gebruik van bijbehorende tools neemt toe. 5

6 Conclusie De resultaten van het onderzoek wijzen eenduidig in dezelfde richting: de volwassenheid van de architectuurfunctie binnen de onderzochte organisaties is in positieve zin verschoven. De focus lag eerst voornamelijk binnen het niveau initieel : er waren geen procedures en architectuur was afhankelijk van persoonlijke kwaliteiten. Dit is verschoven naar herhaalbaar en gedefinieerd : er wordt geleerd van de stappen die gezet worden en de werkwijze en de ondersteuning ervan krijgt een steeds vastere vorm. In de vrije ruimte die respondenten kregen om hun antwoorden toe te lichten gaven zij aan dat het volgen van de Novius Architectuur Academy zeker een positieve bijdrage had geleverd aan de geconstateerde verbeteringen. Er werd echter door sommigen gewezen op andere oorzaken, die hebben bijgedragen aan de geconstateerde verbeteringen, zoals veranderingen in de organisatie zelf. Enkele respondenten gaven aan dat er nog wel een flinke weg te gaan was, op weg naar hogere volwassenheidsniveaus. Met name de acceptatie en erkenning door het bedrijfsmanagement, liet naar hun idee nog wel te wensen over. Aanbeveling Tenslotte is de vraag gesteld of ex-cursisten de Novius Architectuur Academy zouden aanbevelen aan derden. De onderstaande grafiek laat hierop een bijna ongekend hoge score zien. Veel cursisten hebben aangegeven dat zij de Architectuur Academy aanbevelen vanwege de inhoudelijke kwaliteit, het complete beeld over architectuur dat gegeven wordt, het naadloos aansluiten van bedrijfskunde en informatietechnologie en de toepasbaarheid in de praktijk. Guido Bayens Guido Bayens is partner van Novius. Hij is verantwoordelijke voor de Novius Architectuur Academy. Voor meer informatie: of i Dit artikel is gebaseerd op het onderzoeksrapport: Lange termijn effecten van de Novius Architectuur Academy opgesteld door Marcel van Wilgenburg. Het onderzoek werd uitgevoerd als afstudeerproject aan de Hogeschool Windesheim, School of Information Sciences, studiejaar ii Zie: 6

7 . iii Berg, M. van den en Steenbergen, M. van (2003). Niveaus van werken onder architectuur. Informatie, 45(2),

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Performance Management in balans?!

Performance Management in balans?! Afstudeeronderzoek aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap Performance Management in balans?! De perceptie van HR eindverantwoordelijken en HR managers op het gebruik en de inrichting

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Researchers Barry Derksen Peter Noordam Norman Martijnse Michiel Dijkman Studenten

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Welke factoren zijn bepalend voor het succesvol toepassen van BiSL?

Welke factoren zijn bepalend voor het succesvol toepassen van BiSL? Welke factoren zijn bepalend voor het succesvol toepassen van BiSL? Wat zijn motieven om BiSL wel of niet toe passen? Auteurs: Jelle van Dam Maurits Methorst Sjoerd Spée Erwin van Steijn Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Monitor Associate degree 2006-2010

Monitor Associate degree 2006-2010 Monitor Associate degree 2006-2010 Amsterdam, januari 2011 In opdracht van het ministerie van OCW Monitor Associate degree 2006-2010 Eindevaluatie Djoerd de Graaf Emina van den Berg Roetersstraat 29-1018

Nadere informatie

Vandaag werken aan morgen voor boomverzorgers

Vandaag werken aan morgen voor boomverzorgers Vandaag werken aan morgen voor boomverzorgers Langer doorwerken of tweede carriłre? april 2012 Stigas onderzoeker: Brechtje Bokdam Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas)

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

B E G E L E I D E N V A N L E R E N I N D E P R A K T I J K

B E G E L E I D E N V A N L E R E N I N D E P R A K T I J K B E G E L E I D E N V A N L E R E N I N D E P R A K T I J K Verslag van een kwalitatief onderzoek onder bedrijven en branches in opdracht van de Onderwijsraad B.V. Bruggenbouwer Onderwijs Bedrijfsleven

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Bacheloropdracht Besturingsverandering binnen de gemeente Tubbergen: Regievoeren door het Klant Contact Centrum

Bacheloropdracht Besturingsverandering binnen de gemeente Tubbergen: Regievoeren door het Klant Contact Centrum Bacheloropdracht Besturingsverandering binnen de gemeente Tubbergen: Regievoeren door het Klant Contact Centrum Naam: Mathias Baveld Studentnummer: S0170496 Opleiding: Bedrijfswetenschappen Examinator:

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie