Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:"

Transcriptie

1 Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische houding. Waar kunnen we het nog beter doen? Welke innovaties gaan ons helpen? Hoe sturen we strakker op budget? Hoe blijven we leren? Alle ontwikkelingen dwingen ons tot grote discipline en hoge kwaliteit in de strategie en bedrijfsvoering. In de artikelen van deze laatste Noviteiten voor 2011 vinden we dat in diverse vormen terug. Het Particulier Schadebedrijf van Delta-Lloyd dat focus moet aanbrengen in de enorme projectenportfolio. Het Horizon College dat de telefonische bereikbaarheid wil verbeteren en gelijktijdig de kosten wil verlagen. Inzicht in de bijdrage van BPM-zienswijzen en de aankondiging van een nieuw boek hierover met Novius als co-auteur. Inzicht in noodzaak en rendement van opleidingen, door oud-cursisten van onze Academy. En last but not least: beyond Prince-2. Welke kennis en vaardigheden hebben we nodig om projecten succesvol in te voeren en de resultaten te bereiken die we voor ogen hebben? Vertelt in een drieluik: visie, opleiding en boek. Tenslotte wensen wij u een gezond en succesvol 2012 toe! Een jaar met een bijzonder betekenis voor ons. Novius zal dan haar twintig jarig jubileum vieren. In de volgende Noviteiten zullen we daar uitgebreid op terugkomen. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Fijne feestdagen Novius directie en medewerkers Novius Adviesgroep voor Informatie & Organisatie B.V. Langbroekerdijk A 121 B 3947 BG Langbroek T

2 PAGINA 2 van 13 Interview met René Kruijs van Delta Lloyd Heldere structuur zorgt voor grotere flexibiliteit René Kruijs is directeur van het Particuliere Schadebedrijf binnen Delta Lloyd Schade en zijn divisie heeft halverwege 2009 in samenwerking met Novius Adviesgroep voor het eerst een Business Informatieplan opgesteld. René was als directeur de opdrachtgever voor dit project. De uitvoering ervan lag voornamelijk bij Carola Wijkamp, Divisie Informatiemanager Particulier Schadebedrijf. Voor deze nieuwsbrief spraken we met René over zijn aanvankelijke scepsis ten aanzien van Business Informatieplanning. De Delta Lloyd Groep is één van de grootste aanbieders van bank- en verzekeringsproducten in Nederland. Delta Lloyd Groep is actief in levensverzekeringen en pensioenen, schadeverzekeringen, asset management en bancaire producten en diensten. Voor Schade geldt een multi-brand, multichannel strategie, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende distributiekanalen en verschillende klant- en prijssegmenten. Onder de merknaam Delta Lloyd biedt de Groep schadeverzekeringsproducten aan die voornamelijk worden verkocht via intermediairs (waaronder gevolmachtigde agenten en makelaars). Onder de merknaam ABN AMRO Verzekeringen biedt de Groep schadeverzekeringsproducten aan die worden verkocht via het bankverzekeringsnetwerk van ABN AMRO Bank. De Groep biedt schadeverzekeringsproducten onder de merknaam OHRA aan via het directe distributiekanaal. Daarnaast verzekert de Groep, via het nichemerk Virtes, white label-producten die worden aangeboden door derden. De merken izio en NSF richten zich uitsluitend op de online verkoop van schadeverzekeringen. Wat was de aanleiding om binnen het Particulier Schadebedrijf met Business Informatieplanning te starten? Enerzijds was dat een formele kant, waarbij van binnen en buiten de organisatie allerlei eisen worden gesteld, en anderzijds intern de behoefte aan meer structuur in de enorme veranderagenda waarmee het PSB (Particulier Schadebedrijf) werd geconfronteerd. Met ingang van 1 januari 2009 heeft het PSB een andere Carola Wijkamp en René Kruijs

3 VERVOLG: Interview met René Kruijs van Delta Lloyd PAGINA 3 van 13 rol gekregen binnen de Delta Lloyd Groep; verantwoordelijkheden kwamen anders te liggen en PSB werd ook resultaatverantwoordelijk. Om deze nieuwe doelstelling te realiseren was een andere prioriteitstelling noodzakelijk. Maar hoe maak je die keuzes? Het Business Informatieplan moest ons daarvoor de handvatten gaan geven. Vooraf bestond er een gezonde scepsis ten aanzien van Business Informatieplanning. Waarom? Mijn grootste bezwaar vooraf was de angst voor teveel bureaucratie door een strakke structuur. Daardoor verdween de, in mijn ogen essentiële, flexibiliteit die nodig was voor de noodzakelijke veranderingen binnen onze organisatie. Maar ik realiseerde me ook heel goed dat mijn bezwaren deels te maken hadden met mijn persoonlijke afkeer voor werken met vaste stramienen. En dat juist de neiging om alles op te pakken er mede toe heeft geleid dat we in het verleden vaak te veel hooi op onze vork namen. René Kruijs Waardoor werd je uiteindelijk toch enthousiast? In het kader van het Business Informatieplan hebben we met het MT gezamenlijk alle projecten besproken en prioriteiten gesteld op basis van onze strategie. We hebben alles tegen elkaar afgewogen en vervolgens gezamenlijk de keuzes gemaakt. Daardoor zijn de keuzes goed doordacht en wat nog veel belangrijker is: het draagvlak voor de keuzes is veel groter omdat recht wordt gedaan aan de verschillende doelstellingen die elk MT-lid moet realiseren. De sfeer binnen ons MT was al goed maar het opstellen van het Business Informatieplan heeft de samenwerking nog verder versterkt. Daarbij komt dat het de focus die is bereikt door dit project ervoor gezorgd heeft dat we een zeer succesvol jaar achter de rug hebben op het gebied van het tijdig opleveren van projecten/changes! Op welke manier heeft Business Informatieplanning geholpen bij de prioriteitstelling? Doordat de relatie wordt gelegd met het jaarplan en de doelstellingen van de verschillende managers. Op het moment dat er keuzes moeten worden gemaakt, kunnen doelstellingen in het gedrang komen. Ook hebben we door de werkwijze een veel beter inzicht gekregen in de omvang en de impact van de projecten. We waren in het verleden vaak te optimistisch en vonden dat we een project er nog wel bij konden doen. Nu hebben we de projecten veel beter gedefinieerd en daardoor hebben we ook beter zicht op hoeveel verandercapaciteit er nodig is of nog beschikbaar is binnen de divisie. En hoe zit het nu met het spanningsveld tussen structuur en flexibiliteit? Het grappige is dat we juist merken dat de huidige structuur zorgt voor het behoud van de flexibiliteit. Het Business Informatieplan helpt ons om nieuwe ontwikkelingen te kunnen behappen. Prioriteiten stellen en keuzes maken is belangrijk maar de wereld om ons heen verandert ook voortdurend. De realiteit is nu eenmaal altijd iets weerbarstiger. Doordat we gezamenlijk de projectenagenda hebben gedefinieerd kunnen we nieuwe projecten gemakkelijker (in)calculeren: wat kan er nog

4 VERVOLG: Interview met René Kruijs van Delta Lloyd PAGINA 4 van 13 wel bij of waardoor moeten we opnieuw keuzes maken? Die laatste vraag is essentieel; het Business Informatieplan geeft ons de houvast om nieuwe scenario s te maken indien de situatie verandert. Bijkomend voordeel is dat we daardoor richting onze partners binnen de Delta Lloyd Groep ook kunnen waarmaken wat we beloven. Wat is naar jouw mening essentieel voor het welslagen van Business Informatieplanning? Volledige support als opdrachtgever. Vooraf waren de meningen binnen ons MT verdeeld maar we zijn we er alle zes wel voor de volle honderd procent achter gaan staan. Houd het beperkt in tijd; bij ons was de doorlooptijd van het project drie maanden. Business Informatieplanning zelf is wel even een fase waar je doorheen moet om het op te zetten maar het eindresultaat levert je veel meer op dan alleen het ingevulde plan. Het gaat vooral om het commitment dat het traject gaandeweg oplevert, ook omdat tijdens het traject veel eigen mensen zijn ingezet. Het Business Informatieplan is daardoor geborgd in de organisatie. Een goede samenwerking met de ketenpartners is ook een belangrijke succesfactor, met name de samenwerking met Group IT. Zij moeten nadrukkelijk worden meegenomen in het proces, zodat ook bij hen begrip en bewustwording ontstaat voor de keuzes die worden gemaakt en samenwerking is gegarandeerd. Jullie divisie is heel enthousiast over Business Informatieplanning. Wat moet er gebeuren om te zorgen dat het organisatiebreed binnen Delta Lloyd Groep meer gaat leven? Binnen Delta Lloyd Groep zijn nu in totaal 6 of 7 Business Informatieplannen opgesteld vanuit de eigen strategie binnen de divisies. Maar we zijn nog wat zoekende naar de wijze waarop de afstemming tussen de verschillende plannen beter zou kunnen. Iedere divisie heeft zijn eigen speerpunten maar er is ook veel overlap. Daarmee samen hangt ook de vraag onder wiens verantwoordelijkheid het opstellen van een overall Business Informatieplan valt. Momenteel valt dit binnen IT. Misschien zou het logischer zijn als het vanuit de Business wordt opgepakt, aangezien IT ook één van de leveranciers is. Belangrijker dan de vraag welke afdeling leading is, is de inzet van de mensen die met het Business Informatieplan gaan werken. Zoals eerder gezegd, is het volledige commitment van en goede samenwerking tussen alle betrokkenen belangrijker voor het slagen dan de plek waar het binnen de organisatie is belegd. Vanuit onze divisie zouden wij het toejuichen als het BIP binnen de hele organisatie gebruikt zou worden. Tot slot: hoe hebben jullie de rol van Novius ervaren tijdens het traject? De belangrijkste bijdrage van Novius als externe partner was het in gang zetten van het proces, het bewaken van de voortgang en waar nodig interventies doen. Ze deden dit op een plezierige wijze zonder druk ze zetten op het proces. Ze wisten ook goed om te gaan met de aanvankelijke scepsis die binnen de organisatie heerste en hebben hierop heel adequaat gereageerd. Carola Wijkamp

5 PAGINA 5 van 13 Telefonische bereikbaarheid Horizon College Lagere kosten en een betere bereikbaarheid Jan Janson, werkzaam voor het facilitair bedrijf van het Horizon College, kreeg deze opdracht vanuit het College van Bestuur. Het Horizon College is een MBO instelling gevestigd op 5 locaties in Noord Holland met de grootste vestiging is niet Heerhugowaard maar Alkmaar. De bestaande telefonie infrastructuur was toe aan een upgrade of vervanging. Jan Janson vroeg Novius om advies bij het in kaart brengen van de eisen en wensen voor de telefonie infrastructuur met het oog op een betere klant bediening. Jan Janson Alleen de vervanging van de huidige telefonie infrastructuur lost problemen rondom bereikbaarheid niet op. Op het moment dat je de kans krijgt de huidige telefonievoorzieningen te vervangen vind ik het belangrijk om goed te kijken naar de wensen vanuit de organisatie en ook te kijken naar de ontwikkelingen binnen het Horizon College die van invloed zijn op deze infrastructuur zodat deze ook echt toekomst vast kan zijn en maximaal de gewenste telefonische bereikbaarheid kan ondersteunen. Novius heeft ons geholpen de juiste vragen in de organisatie te stellen en samen met de stakeholders een eenduidige visie op bereikbaarheid neer te leggen. Dit bereikbaarheidsbeleid samen met het plan van aanpak, waarin de stappen voor de organisatorische en technische implementatie staan, is de eerste stap naar verbeterde bereikbaarheid en de basis voor het advies over de nieuwe telefonie infrastructuur aan het College van Bestuur.

6 VERVOLG: Telefonische bereikbaarheid Horizon College PAGINA 6 van 13 Jolanda De bereikbaarheid van het Horizon College voldoet niet aan de wenselijke norm, dit bleek uit een Jolanda Jansons eerder onderzoek. Zowel studenten, ouders, bedrijven en instellingen als interne medewerkers hebben hier last van. Novius heeft onderzocht wat de belangrijkste oorzaken hiervan waren. De belangrijkste conclusie was dat het missen van beleid en afspraken over bereikbaarheid en eenduidige processen noodzakelijk zijn om bereikbaarheid naar het gewenste niveau te kunnen tillen. Het facilitair bedrijf kan de afhandeling van telefonie dan ook maximaal ondersteunen met telefonie infrastructuur en overige faciliteiten en bijdragen aan de verbetering van bereikbaarheid. Om een goed onderbouwde en overwogen keus te kunnen maken voor een toekomstvaste telefonie infrastructuur heeft Novius aan de hand van het Novius raamwerk het Horizon College geholpen invulling te geven aan de klantinteractiestrategie, organisatie inrichting en processen, informatiebehoefte en systemen en de functionele eisen en wensen voor de benodigde telefonie infrastructuur scherp te krijgen. Hendrik Bij bereikbaarheid maak ik altijd onderscheid tussen persoonlijke bereikbaarheid en functionele bereikbaarheid. Bij persoonlijke bereikbaarheid is er slechts één persoon binnen de organisatie die het telefoongesprek kan beantwoorden. Bij functionele bereikbaarheid zijn er meerdere werknemers die de inkomende telefonie kunnen afhandelen. Daarbij is het onderscheid tussen interne klanten (medewerkers onderling) en externe klanten zoals studenten, ouders, bedrijven en instellingen een belangrijke dimensie. Bij functionele bereikbaarheid wil je graag zoveel mogelijk vragen binnen het eerste contactmoment afhandelen, zonder daarvoor andere collega s of afdelingen voor te consulteren. Bij persoonlijke bereikbaarheid wil je graag dat de beller zo snel mogelijk in contact komt met de juiste persoon. Deze dimensies vragen niet alleen om een ander bedieningsconcept, en afhandelingsproces maar verlangt hier ook andere infrastructuur en functionaliteiten. Jan Janson Novius heeft telefonieprofielen opgesteld. Een telefonieprofiel beschrijft onder andere de Jan Janson benodigde gebruikers functionaliteiten en het type telefoontoestel. Iedere medewerker hebben we ingedeeld in een van de profielen en op basis hiervan hebben de omvang, eisen en wensen kunnen bepalen voor de nieuwe infrastructuur. Dit heeft mij geholpen om afstemming te vinden met de organisatie en haar medewerkers. Hendrik Stadman Robaard

7 Sneak preview: Het BPM boek PAGINA 7 van 13 Borrelverhalen die meer dan waar zijn: wie wisselt van internetprovider vráágt om problemen. Klanten of burgers worden van het kastje naar de muur gestuurd door vriendelijke (of onvriendelijke) medewerkers van een telefonische servicedesk. En patiënten moeten vijf keer opnieuw hun verhaal vertellen aan verschillende zorgverleners voor een uitgebreide medische behandeling, dit is helaas ook niet uitzonderlijk. Maar zit er een gemeenschappelijke oorzaak achter dit soort herkenbare problemen? Wat gaat er in organisaties mis? Daarover en over oplossingen! gaat Het BPM boek theorie en praktijk van procesgericht organiseren. Begin 2012 zal dit boek verschijnen van de hand van Novius-collega Nico de Graaf en gewaardeerde oud-collega Aty Boers. Hun jarenlange ervaring met Business Process Management hebben zij weten om te zetten in een helder en aansprekend handboek voor managers en adviseurs. Daarin presenteren zij BPM, of procesdenken, als een managementvisie die organisaties helpt om klantgericht, efficiënt én flexibel te werken waarbij tegelijkertijd een werkomgeving wordt geboden die professionals motiveert en uitdaagt om verantwoordelijkheid te nemen en de klant centraal te stellen. De crux van procesgericht denken en werken is een samenhangende bedrijfsinrichting, vanuit de strategische hoofdvraag welke toegevoegde waarde willen wij leveren. En die samenhang omvat meer dan business-it alignment: in de methode van Boers en De Graaf zijn processen - juist omdat met processen die toegevoegde waarde gecreëerd wordt - het vertrekpunt voor het inrichten van allerlei aspecten, zoals besturing, organisatiestructuur, organisatiecultuur, procesbeheersing en ICT. Op basis van een eigen Maturity Model voor procesgericht organiseren bieden de auteurs concrete handvatten en aanpakken om de stap richting een hoger procesvolwassenheidsniveau te maken. Ook het veranderen is een proces. En daarin kan niet worden volstaan met koude interventies, gericht op structuren en afspraken. Om verandering echt van de grond te krijgen, zijn leerprocessen van individuele medewerkers, teams en organisaties als geheel nodig. Managers, projectleiders, procesanalisten, procesarchitecten, consultants, functioneel THEORIE EN PRAKTIJK VAN PROCESGERICHT ORGANISEREN ATY BOERS NICO DE GRAAF inclusief gratis e-book beheerders en informatiemanagers verwerven met dit boek een stevige basis en krijgen concrete handvatten aangereikt om procesgericht werken te implementeren of te verbeteren. Kennis vanuit vakgebieden als kwaliteitszorg, controlling, informatiemanagement, HRM en verandermanagement wordt gecombineerd tot een integrale aanpak. Door de praktijkvoorbeelden, eigen modellen en checklists biedt dit boek inzichten en gereedschappen waarmee managers en adviseurs met meer en minder procesmanagementervaring uit de voeten kunnen. N.a.v. Het BPM boek theorie en praktijk van procesgericht organiseren, Aty Boers en Nico de Graaf, ISBN: , paperback 256 blz. Verwacht: januari Nu al te bestellen via en Nico de Graaf

8 PAGINA 8 van 13 Gemeente Dronten enthousiast over academy Architectuur Academy voor Gemeenten Speciaal voor gemeenten is er de Novius Academy voor Gemeenten. De Novius Academy voor Gemeenten biedt een samenhangend pakket trainingen en opleidingen op het gebied van bedrijfs- en informatiearchitectuur, procesinrichting, informatieplanning, programma- en implementatiemanagement toegespitst op de Nederlandse gemeenten. De Academy is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). De uitgangspunten die KING hanteert voor het ontwikkelen van moderne gemeenten vormen zijn belangrijke bouwstenen voor de Academy. In deze Noviteiten blikken we terug met drie deelnemers die in november 2011 de Architectuur Academy voor Gemeenten hebben afgerond. Ze zijn alle drie werkzaam voor de Gemeente Dronten en hebben gezamenlijk de Architectuur Academy doorlopen. Wie? Erica Kelly Sinds 1,5 jaar werkt ze als organisatieadviseur bij de Gemeente Dronten. Daarvoor werkte ze twintig jaar bij KPN, onder andere in de rol van ketenmanager. Gerrit Kramer Werkt vanaf 2000 bij de lokale overheid. Eerst in de functie van senior beleidsadviseur ICT, I&A adviseur en daarna als ICT manager en op dit moment bij de gemeente Dronten als service & contract coördinator. Johan de Jonge Werkt als informatiemanager bij de Gemeente Dronten en werkte daarvoor onder andere als manager documentaire informatievoorziening. Waarom deze opleiding? Bij het opstellen van procesbeschrijvingen ten behoeve van de gemeentelijke organisatie ontstond de behoefte om hier met meer inzicht en samenhang aan te werken. Tegelijkertijd werd vanuit de provincie Flevoland aandacht gevraagd voor het werken onder architectuur. De leverancier van de BPM Software bij de gemeente Dronten adviseerde Novius waarop Erica zich als eerste aanmeldde. Omdat het besef ontstond dat in de samenwerking tussen ICT diensten, processen & organisatie en informatiemanagement het van belang is om een integrale visie te ontwikkelen en dezelfde taal te spreken, sloten collega s Gerrit Kramer en Johan de Jonge zich aan bij de training. Het gezamenlijk volgen van een training is iedereen prima bevallen. Hoe is de training bevallen? Het lesboek dat bij de training hoort (Bedrijfsarchitectuur - Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting) oogde bij aanvang van de training ingewikkeld en theoretisch. De training zelf bleek gelukkig heel pragmatisch en toepasbaar en werd geïllustreerd met veel praktijkvoorbeelden. Binnen de training is er voldoende ruimte voor het ingaan op specifieke vragen en situaties die zich voordoen bij de deelnemers. De trainers staan met de benen in gemeenteland, weten wat er speelt en kunnen dit ook toelichten aan de hand van actuele voorbeelden. Dat maakt het heel specifiek bruikbaar voor gemeentes. De eindopdracht bestond uit het beoordelen van een Project Start Architectuur. Een architectuurproduct, die ze in de dagelijks praktijk direct tegenkomen en zelf zullen gaan opstellen. Bij de training waren ook andere deelnemers van Nederlandse gemeenten aanwezig. Dat geeft veel herkenning in elkaars problematiek en je ziet ook Pieter Mattijs de Jong

9 VERVOLG: Gemeente Dronten enthousiast over academy PAGINA 9 van 13 direct waar je staat, op welk gebied je nog stappen moet maken of juist vooruitloopt. Het gezamenlijk volgen van een training met een aantal collega s is goed bevallen. Dit verbetert de samenwerking in de dagelijkse praktijk, omdat je over gezamenlijke kennis en visie beschikt. Hoe nu verder? In het nieuwe jaar willen we ons verder oriënteren op het richten van de strategie en het aanbrengen van focus. Een informatieplan kan daar mogelijk invulling aan geven. Daarnaast krijgt het werken onder architectuur verdere invulling. Met al deze doelstellingen is het zaak dat we prioriteiten stellen. Over de Architectuur Academy voor Gemeenten De complexiteit van overheidsorganisaties neemt toe en veranderingen volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. De landelijke ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen maken dat de gemeentelijke informatiehuishouding steeds complexer wordt. Architectuur is het middel om structuur te ontwikkelen, te onderhouden en aan te passen aan een complexe omgeving. In de zesdaagse opleiding wordt u door ervaren bedrijfsarchitecten klaargestoomd om een succesvolle, op GEMMA gebaseerde architectuurpraktijk binnen uw gemeente te kunnen ontwikkelen. De Architectuur Academy verdiept in de werkzaamheden die horen bij een bedrijfs- of informatiearchitect en verbindt deze aan de verschillende GEMMA producten zoals: procesarchitectuur (zaakgewijs werken), informatiearchitectuur (inrichting van het applicatielandschap), RSGB/RGBZ, zaaktypecatalogus, StUF berichten, e-formulieren etc. Voor meer info, kosten en cursusdata: nl/academy/novius-academy-voor-gemeenten

10 Dilemma s in projectmanagement PAGINA 10 van 13 Projectmanagers bij Novius werken aan complexe veranderprojecten. Deze projecten leveren projectresultaten op die bijdragen aan organisatieveranderingen. Als Novius projectmanagers vinden we dat onze verantwoordelijkheid niet stopt bij het opleveren van projectresultaten. We willen bijdragen aan de verandering. Om als projectmanager daadwerkelijk verandering te kunnen realiseren lopen we regelmatig tegen dilemma s aan. Dit zijn dilemma s binnen het vak van projectmanagement, maar ook dilemma s buiten dit vakgebied. In het volgende nummer van Projectie, een vakblad voor projectmanagers,is het thema de grenzen van projectmanagement. Een onderwerp dat ons inspireerde om een aantal dilemma s uit te werken in een artikel dat in december in Projectie verschijnt. In het artikel beschrijven Rob Chabot en Etienne Mommers beide consultants bij Novius- op persoonlijke wijze waar ze in hun opdrachten tegenaan lopen en hoe ze hiermee omgaan. In de praktijksituaties die zij beschrijven blijkt dat de standaard instrumenten, vaardigheden en gedrag van de projectmanager niet voldoende zijn om veranderingen tot stand te brengen. Als projectmanager moet je buiten je projectmandaat durven adviseren, leiderschap tonen, planning en beheersing durven loslaten en aandacht hebben voor de mens. Een van de belangrijkste succesfactoren is dat de lijnorganisatie haar verantwoordelijkheid neemt en het gebruik van projectresultaten continueert. Een andere aanpak en stijl van managen, maar ook instrumenten als een veranderdiagnose, zijn dan nodig. Dit levert projecten op die veranderen. Het artikel illustreert waarom een brede kijk op projectmanagement nodig is om succesvol te zijn. Dit kenmerkt ook de door hen ontwikkelde visie van Novius op projectmanagement: Integraal Projectmanagement (IPM). Deze visie beschouwt projectmanagement vanuit 3 perspectieven: het beheersmatige perspectief, het inhoudelijke perspectief en het veranderkundige perspectief. Rob Chabot is Principal Consultant / Project- & Programmamanager bij adviesgroep Novius. Etienne Mommers is Senior Business Consultant / Projectmanager bij adviesgroep Novius. Voor meer informatie over Integraal Projectmanagement of de training IPM kunt u contact opnemen met Rob Chabot ( ), Etienne Mommers ( ) of Novius ( ). Voor meer info over projectie zie: Wilt u meer weten over de Novius Academy of de Novius Academy voor Gemeenten? Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact met ons op: kijk op bel ons op nummer of stuur een mail aan Rob Chabot Etienne Mommers

11 PAGINA 11 van 13 Training: Integraal Project Management In het artikel dilemma s in projectmanagement wordt gerefereerd aan integraal projectmanagement. Integraal projectmanagement betekent dat je acteert vanuit de 3 perspectieven: het beheersmatige perspectief, het inhoudelijke perspectief en het veranderkundige perspectief. Novius heeft een 3 daagse training ontwikkeld gebaseerd op haar visie op projectmanagement. Het beheersmatige perspectief focust op het procesmatige en procedurele aspect van projectmanagement. De spelregels, afspraken en instrumenten die bijdragen aan een goede samenwerking. De inhoudelijke bril gaat om de kennis van de business van een organisatie: welk product wordt gemaakt? Hoe ziet het applicatielandschap eruit? Dit geeft input voor o.a. welke expertise er binnen het project nodig is? Het veranderkundige perspectief gaat over het mensaspect. Wat is de impact van het project op de organisatie, specifieke teams en medewerkers? Wie wordt er geraakt door het project en wat betekent dit voor de mensen die het werk uitvoeren? Wat typeert de organisatiecultuur? Hoe zit het met de benodigde verandercompetenties en veranderbereidheid? Integraal projectmanagement is het managen van deze 3 perspectieven. Succes wordt bepaald door de juiste balans. Dit vraagt om vakmanschap en ervaring. In de training ga je als projectmanager aan de slag met deze perspectieven. We zoomen in op 2 belangrijke voorbeelden. Implementeren Tijdens de training hebben wij bijzondere aandacht voor implementeren. Onder implementeren verstaan wij Invoeren en borgen. Met invoeren bedoelen we: alle activiteiten die ervoor zorgen dat de medewerkers kunnen en willen gebruiken. Met borgen bedoelen we alle activiteiten die ervoor zorgen dat de medewerkers de nieuwe werkwijze gebruiken en blijven gebruiken. We zijn ervan overtuigd dat implementeren vooral een mindset is die begint zodra je start met het project. In de training gaan we in op onze kijk op implementeren, oefenen we met een case en bieden we concrete handvaten hoe je interventies kan plegen die helpen bij de invoering en borging. Veranderdiagnose Tijdens de start van een project adviseren wij om een veranderdiagnose uit te voeren. Hiermee verkrijg je een beeld van de kans van slagen van de verandering, wat er voor nodig is om deze kans te vergroten en wat dit betekent voor het project. Uitgangspunt voor de analyse is het op een gestructureerde wijze verkennen van verandernoodzaak, - bereidheid en vermogen. De training is gericht op ervaren projectmanagers, met kennis van bijv. Prince2, die een volgende stap willen maken. Voor meer informatie over de training Integraal Projectmanagement kunt u contact opnemen met Rob Chabot ( ), Etienne Mommers ( ) of Novius ( ).

12 PAGINA 12 van 13 Nu in de winkel Keuzemenu Programmamanagement Op 16 februari 2012 organiseert het Platform Business Informatieplanning het tweede Landelijk Informatiemanagement Congres. Dit Novius initiatief heeft inmiddels 393 leden op linkedin en ruim honderd betalende leden. Novius is zeer trots dat hun visie op programmanagement integraal programmanagement- is opgenomen in dit boek als een van de zes visies op programmanagement in Nederland. De IPM visie is in 2008 door David de Graaf (partner bij Novius) gepubliceerd bij Academic Services. Het nieuwe boek is tot stand gekomen in een initiatief van negen auteurs onder leiding van Rene Hombergen. Vanuit Novius hebben Rob Chabot en David de Graaf geparticipeerd. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de vakgroep project- en implementatiemanagement bij Novius. Mogelijk inspireert dit boek u ook om uw grenzen te verkennen en de Novius visie te ontdekken. Veel leesplezier! Mocht u nog vragen of suggesties hebben of meer informatie willen ontvangen of dit boek of een of meerdere visies, aarzel niet dan om met een van ons contact op te nemen via het Novius office management: ( ) Keuzemenu programmamanagement: Rob Chabot, David de Graaf e.a., onder redactie van R. Hombergen. Gebonden 160 pagina's Kleur: z.w. Taal: Nederlands Afmetingen: 15,0 x 21,5 ISBN: algemeen/keuzemenu-programmamanagement Rob Chabot David de Graaf De Novius visie op programmamanagement onderscheidt zich van andere visies omdat het een integrale aanpak is waarbij vorm wordt gegeven aan het ontwerp (inhoudelijk perspectief) via het Novius Raamwerk, het praktisch beschrijft hoe de beheersing van het programma gerealiseerd kan worden en een aanpak aanbiedt om het veranderkundige aspect handen en voeten te geven. De IPM visie sinds 2010 uitgewerkt voor zowel project- als programmamanagement- heeft een eigen positie ingenomen in de Nederlandse markt en wordt door steeds meer klanten ingezet om vorm te geven aan projectmatige en programmatische veranderingen. Voor meer informatie over IPM voor programmamanagement zie het boek van David de Graaf [2008], Integraal Programmamanagement, gebonden, 204 blz., Nederlandstalig, Academic Service, EAN:

13 PAGINA 13 van 13 landelijk Informatiemanagement Congres What about the cloud Platform Business Informatieplanning organiseert: Landelijk Informatiemanagement Congres What about the cloud?! 16 februari 2012 Thema: What about the cloud?! onderdagmiddag 6 februari :00 astheer Locatie: Sociale erzekeringsbank Op 16 februari 2012 organiseert het Platform Business Informatieplanning het tweede Landelijk Informatiemanagement Congres. Dit Novius initiatief heeft inmiddels 393 leden op linkedin en ruim honderd betalende leden. What? Door sprekers uit te nodigen van technische leveranciers zoals Microsoft, innovators zoals Jan Baan van Cordys en organisaties die te maken hebben met de implementatie op het zachte vlak, proberen wij deze ontwikkeling te duiden en met elkaar de impact te bespreken op onze organisaties. Zomaar wat vragen die ons bezighouden: Wat zijn de nieuwe mogelijkheden, beperkingen, voor- en nadelen voor interne organisatie (processen, organisatie, besturing, hoe mensen werken) en voor de bediening van klanten? Wat zijn beleidsthema s die hierbij relevant zijn (ook bijv. eigenaarschap, maatwerk/standaard, security etc.)? Wat is het mogelijk strategisch belang of strategisch voordeel van cloud? Wat betekent cloud computing voor de manier waarop we veranderingen in organisatie (vnl. projecten) plannen en realiseren? Kunnen we het BIP inzetten om deze vragen duidelijk te krijgen en daadwerkelijk Cloud computing in onze organisatie geïmplementeerd te krijgen? In navolging op het succesvolle Landelijk Informatiemanagement Congres eind 2010, organiseert het platform Business Informatieplanning op donderdag 16 februari 2012 het Landelijk Informatiemanagement Congres met als thema What about the cloud. What s in it for BIP? Aanmelden kan via Cloud computing, is dit nu oude wijn in nieuwe zakken? Staan we aan het begin van een IT revolutie met een nieuwe manier van inrichten van de 3de en/of 4de kolom van het raamwerk? Of hebben we het hier gewoon over marketing prietpraat, vooral een hype voor de sales afdeling? Door sprekers uit te nodigen van technische leveranciers zoals Microsoft *, innovators zoals Jan Baan van Cordys * en organisaties die te maken hebben met de implementatie op het zachte vlak, proberen wij deze ontwikkeling te duiden en

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Van strategisch advies tot en met succesvolle implementatie. your business empowered

Van strategisch advies tot en met succesvolle implementatie. your business empowered Van strategisch advies tot en met succesvolle implementatie your business empowered Over Ambities waarmaken 3 4 5 6 8 10 11 Ambities waarmaken Onze drijfveren Onze opdrachtgevers Beheerste veranderingen

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Programmamanagement actuele visies en vraagstukken

Programmamanagement actuele visies en vraagstukken Welkom Programmamanagement actuele visies en vraagstukken Wat mag u verwachten Een leuke en leerzame ontmoeting met: Keuzemenu programma-management Overview zes visies Vergelijking en vragen 1 Welkom namens

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible (Business) Informatieplanning 1 Waarom Informatieplanning? Integratie Mogelijkheden ICT Eisen maatschappij ICT is in toenemende mate kritisch voor bedrijfsvoering Interactie met consumenten vaker ook via

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Rob Chabot & Jeroen Stoop Principal Consultants bij Novius

Rob Chabot & Jeroen Stoop Principal Consultants bij Novius 1 Seminar 22 maart 2012 Integraal Verandermanagement Grip op Verandering? Rob Chabot & Jeroen Stoop Principal Consultants bij Novius 2 1. Wat bedoelen wij met Integraal verandermanagement 2. Waarom geloven

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Onderzoek naar het effect van de Novius Architectuur Academy Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Door met meerdere collega s deel te nemen aan een opleiding voor bedrijfsarchitecten, werden mooie

Nadere informatie

Architectuur en audit: een prima duo

Architectuur en audit: een prima duo Architectuur en audit: een prima duo Architectuur en audit: een prima duo Theoretische achtergrond Architectuur en audit in de praktijk Praktijk case IB-Groep Inhoud theorie Werkgroep architectuur Hoe

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Succesvol Implementeren van Veranderingen

Succesvol Implementeren van Veranderingen 1 Succesvol Implementeren van Veranderingen Wiebe Broekema, senior consultant broekema@pentascope.nl 06 222 33 592 Pentascope BV Utrechtseweg 47 1213 TL Hilversum T 088 567 00 00 F 088 567 00 99 www.pentascope.nl

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard Augustus 2014 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Pagina 2/5 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard is een moderne, procesgerichte woningcorporatie.

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Onze Trainingen en Diensten

Onze Trainingen en Diensten Kick-off Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen zich op

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Business- & Informatieplanning

Business- & Informatieplanning Business- & Informatieplanning White paper Plaats: Langbroek Datum: 30 september 2014 Auteur(s): Novius Versie: 20140901 Documentnaam: B&IP white paper Leestijd document: 24 minuten Voorwoord U heeft lange

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL Referenties KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL en ZAAKGERICHT Modern Informatiemanagement Project en programmamanagement Programmamanagement digitaal informatiemanagement Ministerie IenM Van Kaliber is verantwoordelijk

Nadere informatie

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Het succesvol schrijven van (online) plannen Het schrijven van een plan is een activiteit die door elke

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group 1 Architectuur en succesvol ontwerpen 2 Architectuur

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Literatuur Projectmatig Werken

Literatuur Projectmatig Werken Literatuur Projectmatig Werken Onderstaande boeken behandelen de meest gebruikte methodieken van projectmatig werken. Prince 2 is vooral voor ICT-projecten geschikt. Overheden kiezen vaak voor een bepaalde

Nadere informatie

Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Versterk uw focus op vastgoed met ICT Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking

Nadere informatie

ABN AMRO Verzekeringen Project: Documentbeheer Verzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen Project: Documentbeheer Verzekeringen Opdrachtformulering Het in kaart brengen van de structuur achter verzekeringsdocumenten met het doel deze op een efficiënte manier productief te maken in een daarvoor te realiseren tool. De applicatie

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2)

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Deel 1 1. Prelude 8 13 2. Achtergrond en Context MARIJ (leerdoel 3; duur 1-2 uur) 14-25 3. Eén architectuur voor de Rijksdienst (leerdoel 3; duur 1 uur)

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

CreditManagementScan De route naar liquiditeitsverbetering en winstgevende klanten. Utrecht, februari/maart 2012

CreditManagementScan De route naar liquiditeitsverbetering en winstgevende klanten. Utrecht, februari/maart 2012 CreditManagementScan De route naar liquiditeitsverbetering en winstgevende klanten Utrecht, februari/maart 2012 Victalis Services B.V. 2012 Context Het betaalgedrag van de consument en bedrijven staat

Nadere informatie

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Inleiding Doordat veel organisaties het met minder budget (geld en resources) moeten stellen is er een steeds grotere

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Een nieuwe manier van managen met schetsen en tekeningen

Een nieuwe manier van managen met schetsen en tekeningen Dit document bevat enkele visualisatie voorbeelden! PERSBERICHT Een nieuwe manier van managen met schetsen en tekeningen Wageningen, 22 juni 2010 Deze maand is er een boek verschenen van Mark Paauwe over

Nadere informatie

Maakt draagvlak meetbaar V2.0

Maakt draagvlak meetbaar V2.0 Maakt draagvlak meetbaar V2.0 Wat is de impact als jouw verandertrajecten niet het gewenste voordeel leveren? Investering? Concurrentiepositie? Imago? Loopbaan? Klanten? Het succes van projecten wordt

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Beste Louisson de Kok,

Beste Louisson de Kok, Kunnen Willen Durven Rapport KWD Projectsucces KWD Projectmanagement app Louisson de Kok KWD Management Diensten BV h.o.d.n. KWD Resultaatmanagement Weverstede 15 Postbus 761 3430 AT Nieuwegein T 030-6004779

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID 9 september 2014 George Leih MIJN ACHTERGROND 2002 - nu 30+ projecten geauditeerd UWV,

Nadere informatie

PRODUCT OWNER.

PRODUCT OWNER. PRODUCT OWNER www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 PRODUCT OWNER Het wordt steeds gangbaarder: werken met de Scrum methode. Zeker in de IT maar ook bedrijven in andere sectoren omarmen deze praktische

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Inleiding Aandacht is een essentieel onderdeel in de zorg. Aandacht voor de patiënt en de zorgverlener vergroot de vitaliteit, de effectiviteit en de kwaliteit

Nadere informatie

For the record. Track 2: Recycling. I still have not found. in de studio s van de e-overheid Digitaal Bestuur Congres 2011. (Implementatie NUP)

For the record. Track 2: Recycling. I still have not found. in de studio s van de e-overheid Digitaal Bestuur Congres 2011. (Implementatie NUP) For the record in de studio s van de e-overheid Digitaal Bestuur Congres 2011 Track 2: Recycling I still have not found (Implementatie NUP) DBC 2011 Track 2 Implementatie NUP 2 Manieren van implementeren

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management De road map is erop gericht om het beoogde succes van een organisatie (de strategische ambitie) te helpen maken. De road map gaat in op hoe de weg naar het succes expliciet en concreet te maken Jan Scheffer

Nadere informatie

Brochure HC&H Masterclasses

Brochure HC&H Masterclasses Brochure HC&H Masterclasses & Masterclass Informatiebeveiliging & Masterclass Proces en Informatiemanagement & Masterclass Klantgericht werken & Masterclass Functioneel Beheer & Masterclass Inkoop ICT

Nadere informatie

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV 12 Implementatie van Principal Toolbox bij UWV Even voorstellen Wat doet UWV UWV in vogelvlucht Projectmatig werken bij UWV Keuze voor Principal Toolbox Aanpak implementatie Hoe gebruiken we de Principal

Nadere informatie

Post- HBO-opleiding. voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen

Post- HBO-opleiding. voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen Post- HBO-opleiding voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen Inleiding Vele HBO-ers in de apotheek werken regelmatig als assistente, met daarnaast wat extra taken. Dat is een onderwaardering

Nadere informatie