1. Welkom Mick Mulders heet iedereen van harte welkom en opent de bijeenkomst met een korte voorstelronde van alle aanwezigen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Welkom Mick Mulders heet iedereen van harte welkom en opent de bijeenkomst met een korte voorstelronde van alle aanwezigen."

Transcriptie

1 ISIS deelnemersdag 2 april 2009 bij het RIVM te Bilthoven. Aanwezig: Dr. G. Andriesse BREDA Amphia ziekenhuis Dr. R.W. Vreede DELFT Diagnostisch Centrum SSDZ C. Callaert DELFT Diagnostisch Centrum SSDZ Dr. N.H.M. Renders DEN BOSCH Jeroen Bosch Ziekenhuis F.G.C. Heilmann ENSCHEDE Streeklab. voor Medische Microbiologie A. Roovers GOES Stichting Oosterscheldeziekenhuizen Dr. J.F.P. Schellekens GRONINGEN Laboratorium voor Infectieziekten R.E. Breukelman GRONINGEN Laboratorium voor Infectieziekten B.M.W. Diederen HAARLEM Streeklab.voor de Volksgezondheid / COM Dr. J.H.T. Wagenvoort HEERLEN Atrium Medisch Centrum Parkstad Dr. W. Dorigo HILVERSUM CBSL C. Hemmers HILVERSUM CBSL P. Terporten MAASTRICHT Academisch Ziekenhuis Maastricht R. Verkooijen ROTTERDAM Erasmus Medisch Centrum B.G. Moffie SCHIEDAM Vlietland ziekenhuis Dr. C.H.E. Boel UTRECHT UMC Utrecht Dr. A. Troelstra UTRECHT UMC Utrecht Dr. S.F.T. Thijsen UTRECHT Diakonessenhuis Utrecht Dr. H.T. Tjhie VELDHOVEN Stichting PAMM A. Kraaij-Dirkzwager DEN HAAG Ministerie VWS, dir Publieke Gezondheid A. Kroneman BILTHOVEN RIVM / LIS Dr. D. Notermans BILTHOVEN RIVM / LIS Dr. M.A.B. van der Sande BILTHOVEN RIVM / EPI / COM Mr. G.B. Haringhuizen BILTHOVEN RIVM / CIB / BBA G.A.J. Broekhaar BILTHOVEN RIVM / EMI R. van der Keuken BILTHOVEN RIVM / EMI J. Alblas ISIS-team RIVM / EPI J. Eeuwijk BILTHOVEN RIVM / EPI (tijdelijk) Dr. M.A. Leverstein-van Hall ISIS-team UMC Utrecht / RIVM-EPI J.C.M. Monen ISIS-team RIVM / EPI J. Muilwijk ISIS-team RIVM / EPI Dr. M. Mulders AMR projectleider RIVM / EPI V.T.M. Reeskamp ISIS-team RIVM / EPI Dr. N. vd Sande-Bruinsma ISIS-team RIVM / EPI 1. Welkom Mick Mulders heet iedereen van harte welkom en opent de bijeenkomst met een korte voorstelronde van alle aanwezigen. 2. Stand van zaken ISIS-AR Maurine Leverstein geeft een overzicht van de laatste stand van zaken. Inmiddels zijn 11 Medisch Microbiologische Laboratoria (MML s) aangesloten en zijn de gegevens van de eerste 10 laboratoria gebruikt voor het opstellen NethMap. De planning voor de laboratoria die de rest van het jaar nog zullen worden aangesloten ligt redelijk op schema; een aantal MML hebben aangegeven de aansluiting om lokale redenen uit te stellen naar het najaar of 2010 en bij een aantal verloopt de aansluiting trager dan gepland. Noemergegevens. Bij de vergaderstukken is ook een formulier Jaarlijkse enquête noemer- en ziekenhuisgegevens ISIS-AR meegestuurd. De commissie Korte Termijn heeft dit voorstel reeds goedgekeurd. De gevraagde gegevens zijn vergelijkbaar met wat voor jaarverslagen moet worden geleverd. De vergadering gaat Pagina 1 van 6

2 accoord met het aanleveren van de ziekenhuis gegevens zoals beschreven in het voorstel. Rondom het aanleveren van het totaal aantal kweken per laboratorium en instelling(type) wordt de vraag gesteld of alle isolaten moeten worden opgegeven of alleen de aan ISIS opgegeven isolaten. Het gaat om het totaal aantal ingezette kweken, zodat de positieve kweken in de ISIS-AR database hieraan gerelateerd kunnen worden Wendelien Dorigo vraagt wat de reden van het verstrekken van deze data is gezien de inspanning die daarmee gemoeid is en het gevaar van publiek worden van mogelijk bedrijfsgevoelige informatie. Maurine geeft aan dat deze informatie meer inzicht kan geven in de resistentie gegevens. De noemer van het resistentie percentage wordt bepaald door het totaal aantal gekweekte micro-organismen. Het totaal aantal gekweekte micro-organismen is afhankelijk van het inzendgedrag. Als er bijvoorbeeld alleen gekweekt wordt bij therapiefalen zal het resistentie percentage veel hoger liggen dan wanneer routinematig gekweekt wordt. Daarbij kunnen deze gegevens ook worden gebruikt voor projecten t.b.v. kwaliteits verbetering. Bij het vergelijken van verschillende methodieken in verschillende laboratoria of ZH hygienische standaard in verschillende eenheden is de noemer relevant (bijv opbrengst van Campylobacters uit faeces bij methode 1 en 2 of aantal CNS in BK per IC bed) Deze gegevens zullen aan de ISIS-AR database gekoppeld worden, maar zullen alleen beschikbaar komen op het besloten deel van ISIS-web en/of na toestemming door deelnemers en alleen op nationaal geaggregeerd niveau beschikbaar worden gesteld aan derden. Gezien de opmerkingen en discussie zal het voorstel rondom het aanleveren van negatieve kweken verder worden uitgewerkt. ESBL Surveillance. Inmiddels doen 30 laboratoria mee aan de ESBL surveillance. Er blijkt nog regelmatig informatie te ontbreken op de ingevulde enquête formulieren, waardoor contact opgenomen moet worden met de MML s. Tevens het verzoek aan MML s om zo snel mogelijk in te sturen, zodat bij het LIS alles goed kan verwerken en ook de terugkoppeling niet te lang op zich laat wachten. De financiering voor verwerking van de stammen is rond en een promovendus zal worden aangetrokken. EUCAST. Voor een adequaat surveillancesysteem is harmonisatie van methodieken en breekpunten essentieel. Voor implementatie van EUCAST in Nederland zijn de volgende stappen genomen: 1. Support gezocht en gekregen van CIb, NVMM, SWAB en VIZ: Advies van alle 4 instanties is over te gaan op EUCAST. 2. Het bestuur van de NVMM heeft de voorzitter van de CRG, Johan Mouton, gevraagd om leiding te geven aan het implementatie traject van EUCAST in NL. 3. Inventariseren in hoeverre EUCAST criteria beschikbaar zijn voor de verschillende methodieken op welke termijn: Zie hiervan een overzicht in tabel 1 4. Verstrekken van achtergrond informatie: Tijdens de NVMM Voorjaarsvergadering zal er een symposium zijn waar meer informatie wordt gegeven door o.a. de voorzitter van EUCAST, Dr. Gunnar Kahlmeter. 5. Ontwikkelen van tabellen waarmee applicatiebeheerders en/of LIMS producenten uit de voeten kunnen: Deze tabellen worden opgesteld door EUCAST in Zweden. 6. Inventariseren of de LIMs producenten ondersteuning kunnen bieden: 6 april aanstaande vindt een meeting plaats op het RIVM. 6 van de 7 LIMs systemen en de NVMM ICT-cie zullen hierbij aanwezig zijn. Pagina 2 van 6

3 Tabel Beschikbaarheid van EUCAST breekpunten, maart 2009 Availability of breakpoints March 2009 EUCAST EUCAST EUCAST BSAC (generally based on EUCAST criteria) MIC breakpoints MH confluent disks MH confluent tablets IS O semiconfl disks Remarks S. aureus present expected in 2009 present present C NS present expected in 2009 present present Beta haemolytic streptococci present expected in 2009 present present S. pneumoniae present expected in 2009 present present Enterococcus spp. present expected in 2009 present present S. viridans present expected in 2009 present present Enterobacteriaceae present expected in 2009 present present if specific bug drug not available, CR Pseudomonas aeruginosa present expected in 2009 present present Ac inetobacter spp. present expected in 2009 present present Other non fermenters no partial general pk/pd or ECOFF, advice follo G anaeroob, whic h grow in 24 h present expected in 2009 present present G+ anaeroob, which grow in 24 h present expected in 2009 present present Neisseria spp. present MIC until further notice present present Haemophilus spp. present expected in 2009 present present Moraxella catarhhalis present expected in 2009 present present Helicobacter pylori expected in 2009 MIC until further notice present EC OFF; subcommittee EUCAST Fastidious expected in 2009 expected in 2009 present E C OFF; subcommittee EUCAST Yeasts partial no no advice follows 2009; EUCAST committ G+ rods no no present EC OFF; subcommittee EUCAST C. difficile expected in 2009 MIC present E C OFF; subcommittee EUCAST ECOFF = epidemiological cut off (http://www.es cmid.org /res earch_projec ts /euc as t/mic_dis tribution_of_wild_type_bacteria/) General remarks : Data on EUCAST criteria are available on t.org Data on tablets are available on co.dk If no breakpoint available, CRG alternatives will be provided in 2009, either based on the general breakpoint or the EC for specific drug bug combinations. Voorstel tot uitbreiding ISIS-AR surveillance met: 1. Moraxella catarrhalis: Door de SWAB destijds vastgesteld als indicator mircoorganisme en al jaren gerapporteerd in Nethmap. Per abuis is deze nog niet opgenomen in de ISIS-AR surveillance. 2. Salmonella sp groep A-D. Salmonella isolaten worden niet altijd en vaak slechts bij de eerste isolatie tot species niveau geindentificeerd. Bij herhalings isolaten isolaten wordt de determinatie beperkt tot groep A t/m D. Daarbij gaan er vaak enkele weken voorbij voordat de determinatie in het LIMs terecht komt als gevolg waarvan deze specificatie ontbreekt in files die aan het einde van de maand worden gegenereerd tbv ISIS-AR. 3. Mycobacterium tuberculosis complex. Hiervoor gelden dezelfde redenen als genoemd bij de Salmonella spp. Determinatie van herhalings isolaten van MTBC is vaak beperkt tot Mycobacterium tuberculosis complex. 4. S. dysgalactiae subsp equisimilis: In de literatuur wordt er toename in clindamycine en erythromycine resistentie in HSC-G gerapporteerd. Tevens is er een klinische observatie dat er een toename van invasieve S. dysgalactiae subsp. equisimilis in Nederland is. De vraag wordt gesteld of het niet beter is HSC-G in de surveillance op te nemen. Het argument hier tegen is dat dit een verzamelgroep van streptococcen is waaronder species vallen die ook in andere groepen kunnen vallen ( bijv S. pneumoniae) De vergadering gaat accoord met bovenstaande uitbreiding van de surveillance. 3. ISISweb Het doel van ISISweb is het genereren van feedback op basis van de gegevens uit de ISIS-AR database. Op 7 februari 2008 is gestart met ISISweb door een samenwerking tussen het RIVM en de NVMM. Deze interactieve website moet gegevens voor derden laten zien en in een afgeschermd deel spiegelgegevens voor Pagina 3 van 6

4 de deelnemers aan ISIS-AR. In de vormgeving van de website zullen RIVM en NVMM duidelijk herkenbaar zijn. Een van de voorwaarden tijdens het bouwproces is niet toe te geven aan voortschrijdend inzicht, zodat tijd- en kostenoverschrijdingen geen probleem worden. Planning is dat in mei 2009 de eerste versie wordt gerealiseerd en dat op 22 april alvast een live demo wordt gegeven bij de NVMM voorjaarsvergadering. Gevraagd wordt of het publieke deel ook interactief wordt. Dat is het geval en leken krijgen ook de mogelijkheid vragen te stellen. Het is nog onbekend wie die zal gaan beantwoorden. Op de vraag hoe zal worden omgegaan met beveiliging komt aan de orde dat logging (bijhouden elektronisch logboek) is ingebouwd. Vraag: kan je als eigenaar ook bekijken wie naar jouw gegevens kijkt? Informatie van andere laboratoria komt niet op naam beschikbaar. Gegevens kunnen in pirncipe dus niet rechtstreeks met elkaar worden vergeleken. Het is wel mogelijk dat een bevriend MML toestemming geeft gegevens te vergelijken. Gevraagd wordt naar omgang met autorisatie en authenticatie, met andere woorden, is men wel de persoon die men zegt te zijn. Geopperd wordt een DigiD toe te passen, met name als inlognaam en password op de werkplek door meerdere mensen worden gebruikt. Gevraagd wordt hoe het zit met financiële aspecten van het systeem. Men ziet graag meer openheid wat betreft de financiën. Is men van plan bv. abonnementsgelden te vragen? Dat laatste is alleen mogelijk bij een goed werkend systeem en als de doelgroep (MML s) daarmee instemmen. George Haringhuizen heeft Roel Coetinho (hoofd CIb) en Gijs Ruijs (voorzitter NVMM) het advies gegeven pas nadat alles werkzaam is te bekijken welke financiële bijdrage nodig is voor onderhoud en kwaliteitsverbeteringen. Het publieke deel van de website, inclusief beantwoorden van vragen, wordt vanuit publieke gelden betaald. De kosten voor de ISIS-AR database en het spiegeldeel van ISISweb moeten gezamenlijk draagbaar zijn. 4. ISIS-AR update ICT Jeroen Alblas geeft een overzicht van de ISIS-AR database en laat zien hoe veilig dataverkeer is vormgegeven. De meeste data komt via de Secure-FTP server binnen. Zie ook de ISIS-AR handleiding op de ISIS-AR website (www.rivm.nl/cib/themas/isis-ar). Sinds kort is er ook een centraal adres om het ISIS-AR-team te mailen: Semantische standaard. De semantische standaard wordt door Jan Muilwijk en Jos Monen onderhouden. De NVMM ICT commissie bespreekt momenteel de integratie van de standaard in SNOMED-CT. Afgesproken wordt dat Edwin Boel bij de volgende ISIS deelnemersdag een presentatie geeft over de opzet van SNOMED- CT. BSN. Uit een landelijke registratie van heropnames uit 2004 blijkt dat ca. 36% van de ziekenhuisopnames heropnames zijn. Hiervan is 14% in een ander ziekenhuis en 29% daarvan komt in een academisch ziekenhuis. Om herhalingsisolaten bij andere ziekenhuizen te kunnen traceren wordt gekeken of in de toekomst wellicht met versleuteld BSN kan worden gewerkt. De MML s zijn verplicht per 1 juni 2009 BSN te gebruiken. Terugrapportage (TR). Er worden nu maandelijks data ingestuurd en gevraagd wordt hoe het met de validatieslag zit. Het proces rond terugrapportage moet nog worden geformaliseerd. Het idee is dat de TR op het deelnemende laboratorium door de applicatie beheerder op aantallen en door de medisch microbioloog inhoudelijk wordt gecontroleerd. Bij afwijkingen dient de reden te worden achterhaald, eventueel met Pagina 4 van 6

5 hulp van het ISIS-team, en zo mogelijk gecorrigeerd. Na correctie dient de query over de betreffende periode opnieuw naar ISIS-AR te worden opgestuurd. Gedacht wordt aan de afspraak om zonder tegenbericht tien werkdagen na verzending van de terugrapportage naar het lab, de gegevens in ISIS-ar en ISISweb op te nemen. Correcties kunnen ook daarna nog worden doorgegeven en zullen worden bijgewerkt in ISIS-ar en ISISweb. 5. Discussie over een aantal belangrijke uitgangspunten in de contracten. George Haringhuizen heeft met het ISIS-AR team naar het huidige gebruiksreglement gekeken en een aantal punten van discussie geidentificeerd die voor deze bijeenkomst met de vergaderstukken zijn meegestuurd (discussiepunten gebruiksreglement). Deze discussie dient te worden gevoerd om tot goede contracten te komen, omgang met de data vast te leggen en de rol en plek van de registratiecommissie te bepalen. De registratiecommissie bestaat uit 3 vertegenwoordigers van de MML s (aanwezig Annet Troelstra) en de secretaris vanuit het Centrum voor Infectieziektenbestrijding (CIb) (aanwezig). Het CIb stelt contracten op tussen het RIVM en de MML s en tussen het RIVM en de NVMM en dus niet met individuen. De formele eigenaar van het MML tekent; vaak is dit de Raad van Bestuur van het ziekenhuis waar het MML huist of een stichtingsbestuur. Gevraagd wordt of contracten kunnen verschillen per deelnemer. Dit is niet het geval. Aan de hand van het stuk discussiepunten gebruiksreglement wordt de discussie gevoerd: 1. Rollen betrokken partijen: Bij rollen van betrokken partijen wordt vanuit de zaal benadrukt dat het RIVM verantwoordelijk is voor beheer van geaggregeerde data en dit aan het publiek laten zien. Aangegeven wordt, graag gebruik te maken van juiste termen: artsen-microbioloog ipv medische microbiologen. In plaats van benchmarking is spiegelen en gebruik van spiegelgegevens gebruikelijk. Aandachtspunt bij enkele MML s is hoe om te gaan binnen het laboratorium met het vergelijken van de gegevens van diverse ziekenhuizen. 2. Criteria voor gegevensverstrekking die de registratiecommissie hanteert. Zie ook de tabel Beschikbaarheid van data om te zien in welke gevallen de registratiecommissie een verzoek dient te krijgen en wanneer ook de toestemming van het MML nodig is. De registratiecommissie behoudt haar huidige positie: het is een adviserend orgaan. Bij een negatief advies en vervolgens een klacht door de aanvrager is het aan de directeur van het CIb om te beslissen. Dit zal in overleg met de voorzitter van de NVMM gebeuren. De registratie-cie adviseert over de vrijgave van ruwe gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, mits deze niet herleidbaar zijn tot het lab. Het RIVM kan alleen geaggregeerde gegevens vrijgegeven. Gegevens op MML-niveau waarbij het lab herkenbaar is kunnen alleen met instemming van het MML vrijgegeven worden aan derden. Er wordt nu gezamenlijk geïnvesteerd door de NVMM en het RIVM in de feedback module voor de labs. Maar hoe zit het met eigendom en beheer in de toekomst? De gedachte is op dit moment dat de eigendom van de feedbackmodule (ISIS-web) bij de NVMM komt te liggen en de databank ISIS-AR bij het RIVM. De gegevens worden met oog op het algemene belang in ISIS verzameld en er is dus geen winstoogmerk. De vraag wordt gesteld of het aan de registratiecommissie is om te bepalen of de kwaliteit van het onderzoek, waarvoor gegevens worden aangevraagd, voldoende is. De consensus is dat het niet aan de registratie cie is de kwaliteit van het onderzoeks Pagina 5 van 6

6 voorstel te beoordelen. Een randvoorwaarde is wél dat het om wetenschappelijk onderzoek moet gaan. De kwaliteit van de aanvraag wordt dus marginaal en niet methodisch-inhoudelijk getoetst. Verder kan nog onderscheid worden gemaakt tussen aanvragen van deelnemers aan ISIS-AR en niet-deelnemers. Aan de laatste groep kunnen kosten in rekening worden gebracht. Journalisten kunnen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur alleen geaggregeerde, niet herleidbare gegevens krijgen. De registratiecommissie houdt 2 einddoelen in het oog: wetenschappelijk onderzoek en de volksgezondheid. Ook het RIVM moet langs de registratiecommissie, wanneer het gaat om gebruik voor wetenschappelijk onderzoek. Voor de publieke surveillance en adviestaak van het RIVM mogen de gegevens wel rechtstreeks worden gebruikt. 3. Beschikbaarheid van data. Welk detail van data is beschikbaar voor verschillende groepen? De postcode en provincie gegevens in de tabel moeten opnieuw bekeken worden. Als een laboratorium gegevens van andere MML s wil dan moet dit ook via de registratiecommissie. Wat doen we met gegevensverzoeken van de industrie? De ISIS-werkgroep zal dit verder uitwerken en met een voorstel komen. Nader overleg zal plaatsvinden met de registratiecommissie, de NVMM en het RIVM/CIb en ISIS- AR team. Het definitieve voorstel zal worden rondgestuurd en indien nodig wordt een extra overleg gepland. 6. Spiegelen van ISIS-AR data met ISISweb Jan Muilwijk heeft voor de NethMap rapportage de ISIS-AR gegevens van de aangesloten MML s gebruikt. Bij de analyse van de data kwamen 2 problemen naar voren die relevant zijn voor het gebruik van ISIS data in ISIS-web: 1 Bij een aantal drug-bug combinaties werden grote verschillen tussen MML s gevonden die mede veroorzaakt werden door verschillen in methodiek/breekpunten. 2 Bij een aantal grampositieven worden door laboratoria verschillende testpanels gebruikt. Niet dezelfde antibiotica worden dus getest en deze antibiotica zijn niet te spiegelen. Conclusie: voor gebruik van ISIS data in ISIS-web en het spiegelen van een MML is verdere standaardisatie bij de MML s van groot belang. 7. Rondvraag en Sluiting Alle aanwezigen worden hartelijk bedankt voor hun actieve deelname. Commentaar is van harte welkom via het mailadres: Pagina 6 van 6

ISIS deelnemersdag 6 november 2008 bij het RIVM te Bilthoven.

ISIS deelnemersdag 6 november 2008 bij het RIVM te Bilthoven. ISIS deelnemersdag 6 november 2008 bij het RIVM te Bilthoven. Aanwezig: Mw. I. Linde AMSTERDAM Streeklaboratorium GGD Amsterdam Mw. Dr. A. van Griethuysen ARNHEM Streeklab. voor de Volksgezondheid Dr.

Nadere informatie

Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven

Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven 1. Stand van zaken ISIS-AR & Plannen voor ISIS 2011 Maurine Leverstein - van Hall presenteerde de realisatie van de planning

Nadere informatie

Plan van aanpak ISIS (korte termijn)

Plan van aanpak ISIS (korte termijn) Plan van aanpak ISIS (korte termijn) Doelstellingen ISIS korte termijn (medio 2007- eind 2009) Het verzamelen en analyseren van resistentiedata van klinische relevante pathogenen t.b.v. : Monitoren van

Nadere informatie

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, februari 2012

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, februari 2012 Bilthoven, februari 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Lijst met afkortingen en acroniemen... 3 Hoofdstuk 2 Introductie... 4 2.1 Doelstellingen ISIS-AR... 4 2.2 Voorwaarden bij start ISIS-AR april 2007...

Nadere informatie

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010 Bilthoven, januari 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Lijst met afkortingen en acroniemen... 3 Hoofdstuk 2 Introductie... 4 2.1 Doelstellingen ISIS-AR... 4 2.2 Voorwaarden bij start ISIS-AR april 2007... 5

Nadere informatie

Regionale ondersteuning van de Infectieziektebestrijding

Regionale ondersteuning van de Infectieziektebestrijding Regionale ondersteuning van de Infectieziektebestrijding Regionale ondersteuning van de microbiologische functie In de Openbare Gezondheidszorg worden bijzondere eisen gesteld aan de bijdrage van artsen-microbioloog

Nadere informatie

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen Benchmark Rapport ICD procedures Periode: 2010-2012 Peildatum: Datum 26 juli 2013 Ziekenhuis: Catharina Ziekenhuis Michelangelolaan 2 5623 EJ Eindhoven Toelichting NCDR ICD 2010-2012 Deelnemende ziekenhuizen

Nadere informatie

SNIV GEGEVENSREGLEMENT RIVM / CIb

SNIV GEGEVENSREGLEMENT RIVM / CIb SNIV GEGEVENSREGLEMENT RIVM / CIb A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.sniv.nl T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 sniv@rivm.nl Versie: 2014.1.0 Status: Definitief Pagina

Nadere informatie

ESCMID Online Lecture Library. by author. Surveillance of resistance in Europe. What are the requirements of a contemporary surveillance system

ESCMID Online Lecture Library. by author. Surveillance of resistance in Europe. What are the requirements of a contemporary surveillance system 1 31 maart 2012 Surveillance of resistance in Europe What are the requirements of a contemporary surveillance system Dr. Nienke van de Sande Bruinsma National Institute of Public Health and the Environment

Nadere informatie

Rondzending nieuwe stijl - een integraal aanpak. Sectie bacteriologie/mycologie dr. Tanja Schülin

Rondzending nieuwe stijl - een integraal aanpak. Sectie bacteriologie/mycologie dr. Tanja Schülin Rondzending nieuwe stijl - een integraal aanpak Sectie bacteriologie/mycologie dr. Tanja Schülin Rondzending bacteriologie Kweek algemeen 5x Sputum Feces Wond Difterie/Gonorrhoe Legionella/Bordetella Resistentie

Nadere informatie

Conferentie Eenheid van Taal

Conferentie Eenheid van Taal Conferentie Eenheid van Taal Het belang van eenduidige terminologie voor elektronische informatie-uitwisseling in de zorg Programma 30 maart 2009 Als de taal niet zuiver is, dan is hetgeen gezegd wordt

Nadere informatie

Samenvatting van de evaluatie van het Nationaal Referentie Centrum voor invasieve Groep A Streptokokken

Samenvatting van de evaluatie van het Nationaal Referentie Centrum voor invasieve Groep A Streptokokken Samenvatting van de evaluatie van het Nationaal Referentie Centrum voor invasieve Groep A Streptokokken 1. Participatiegraad: Allereerst willen we u bedanken voor de tijd die u hebt besteed aan het invullen

Nadere informatie

Algemene gegevensvragenlijst incidentiemeting SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen- Algemene gegevens. datum:.

Algemene gegevensvragenlijst incidentiemeting SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen- Algemene gegevens. datum:. Algemene gegevensvragenlijst incidentiemeting SNIV 2014 -Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen- datum:. Algemene gegevens Naam zorggroep: Naam locatie deelnemend verpleeghuis:... (n.b. per

Nadere informatie

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. AFDELING E_EZG3 2 monsters 1 1 10E081574-1.1 1 1 10E082902-1.2 1 1 10E079812-1.2 1 1 10E084583-1.

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. AFDELING E_EZG3 2 monsters 1 1 10E081574-1.1 1 1 10E082902-1.2 1 1 10E079812-1.2 1 1 10E084583-1. Aanlevering Lab-code Maand Juli Jaar Aanlevering-D Datum -- Onbekende sleutelwaarden Gegeven Onbekende waarde Aantal oort AFDELNG E_EZG monsters Totaal Overzichten #solaten #solaten #Patienten #Patienten

Nadere informatie

Zinvol rapporteren in microbiologie : EUCAST. J. Van Eldere

Zinvol rapporteren in microbiologie : EUCAST. J. Van Eldere Zinvol rapporteren in microbiologie : EUCAST J. Van Eldere Inhoud Gevoeligheidsbepalingen in microbiologie Breakpoints en MIC s De oude NCCLS/CLSI en Europese nationale breakpoints PK/PD als objectief

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD.

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD. Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 10-05-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 23 oktober 29, week 43 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) verdubbeld

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. ESBL s. (extended spectrum β-lactamases) Raadgevend Comité 19/6/2013

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. ESBL s. (extended spectrum β-lactamases) Raadgevend Comité 19/6/2013 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ESBL s (extended spectrum β-lactamases) Raadgevend Comité 19/6/2013 Aanleiding Resultaten NL studie ESBL producerende E. Coli in rundvlees/kalfsvlees

Nadere informatie

Geen conflicterende belangen, hoewel. Het optreden van BRMO had een (op dit moment) positief invloed op mijn werk!

Geen conflicterende belangen, hoewel. Het optreden van BRMO had een (op dit moment) positief invloed op mijn werk! Geen conflicterende belangen, hoewel Het optreden van BRMO had een (op dit moment) positief invloed op mijn werk! extra middelen & personeel of tenminste geen taakstellingen (management term voor bezuinigingen)

Nadere informatie

Beschouwing pandemie van Nieuwe Influenza-A-virus (H1N1) Antibioticaresistentiesurveillance in Nederland: ISIS-AR en ISISweb

Beschouwing pandemie van Nieuwe Influenza-A-virus (H1N1) Antibioticaresistentiesurveillance in Nederland: ISIS-AR en ISISweb 4 Beschouwing pandemie van Nieuwe Influenza-A-virus (H1N1) Antibioticaresistentiesurveillance in Nederland: ISIS-AR en ISISweb Geschiedenis van de microbiologie Stage in het buitenland tijdens de opleiding;

Nadere informatie

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101002 Umc Sint Radboud Nijmegen Anesthesiologie 6 6,00 101003 Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht Anesthesiologie

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 10-04-2015 L/VD: vergunning donortestlaboratorium Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Laboratoriumdiagnostiek voor tuberculose en andere mycobacteriële infecties

Laboratoriumdiagnostiek voor tuberculose en andere mycobacteriële infecties 3 Laboratoriumdiagnostiek voor tuberculose en andere mycobacteriële infecties ISIS-AR: een nieuw systeem voor surveillance van antimicrobiële resistentie Als de vraag Q-koorts is: diagnostiek en behandeling

Nadere informatie

Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie. Wijziging. TB PCR urine toegevoegd. Doel Beschrijven afnamematerialen microbiologie

Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie. Wijziging. TB PCR urine toegevoegd. Doel Beschrijven afnamematerialen microbiologie Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie Wijzigingen Paragraaf Wijziging TB PCR urine toegevoegd Doel Beschrijven afnamematerialen microbiologie Toepassingsgebied Medische microbiologie

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 26 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van

Nadere informatie

NVMM NIEUWSBRIEF No. 17 Maart 2010. Talk of the town. Bijdrage van de NVMM aan de LESA

NVMM NIEUWSBRIEF No. 17 Maart 2010. Talk of the town. Bijdrage van de NVMM aan de LESA NVMM NIEUWSBRIEF No. 17 Maart 2010 Talk of the town Het bleek het onderwerp dat de gemoederen het meest bezig hield. Niet hoe we ons door de economische crisis slaan. Niet het rupsje-nooit-genoeg gedrag

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes 10:51 dinsdag, juli 21, 2015 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar Februari-2015 Aanlever ID 7594 Datum ingelezen 27/05/2015 Aantal patiënten 1208 Aantal isolaten 2056 Aantal isolaten

Nadere informatie

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 Agenda 1. Introductie eherkenning 2. Kansen / voordelen 3. Specifieke (EH) functionaliteit: 1. Machtigingen beheer 2. Signing/ondertekendienst

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 08-11-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Resultaten en nieuwe inzichten van bronopsporing:

Resultaten en nieuwe inzichten van bronopsporing: Resultaten en nieuwe inzichten van bronopsporing: Bronopsporings Eenheid Legionella-pneumonie (BEL) 12 mei 2014 Sjoerd M. Euser, PhD Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Haarlem

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 6 november 29, week 45 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) wederom

Nadere informatie

Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie. Wijziging

Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie. Wijziging Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie Wijzigingen Paragraaf Tabel 2 Wijziging Toevoeging: Voor het verzenden van de materialen geldt dat de het transportmedium goed moet worden gesloten

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Ziekenhuizen Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2012 Revisiedatum: juli 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Laboratoriuminformatiesystemen in (perifere) ziekenhuizen: goed op weg naar het L-EPD?

Laboratoriuminformatiesystemen in (perifere) ziekenhuizen: goed op weg naar het L-EPD? Laboratoriuminformatiesystemen in (perifere) ziekenhuizen: goed op weg naar het L-EPD? Dr H.J. (Eric) Vermeer, specialist klinische chemie / klinisch chemicus Tergooiziekenhuizen, locaties Hilversum en

Nadere informatie

Resistentieop uwic. Lennie Derde Internist-intensivist UMC Utrecht

Resistentieop uwic. Lennie Derde Internist-intensivist UMC Utrecht Resistentieop uwic Lennie Derde Internist-intensivist UMC Utrecht lderde@umcutrecht.nl @Lennie333 Resistentie in Nederland Indeling van bacteriën G+ G- Coccen Staphylococcen Streptococcen Enterococcen

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps 4 isolaten ORGANISME mycboa 1 isolaten E

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps 4 isolaten ORGANISME mycboa 1 isolaten E Aanlevering Lab-code ISIS005 Maand December Jaar 2013 Aanlevering-ID 6538 Datum 28-01-2014 Onbekende sleutelwaarden Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx I EvdV/OT 14 oktober 2008

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx I EvdV/OT 14 oktober 2008 Aan het ministerie van VWS Directie MEVA t.a.v. drs. Th.W. van Uum Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx 030-2985280 I080207 EvdV/OT 14 oktober 2008

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum Het laboratoriumonderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het Reinier Haga Medisch Diagnostisch

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008 Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wettelijk kader en werkzaamheden van de Stichting 4 3 Overzicht van bij de Stichting geregistreerde instellingen,

Nadere informatie

Antibiotica Resistentie van Uropathogene E. coli. bij huisartsen patiënten in de leeftijd van 1-100 jaar. E.Stobberingh, MINC 29 maart 2011

Antibiotica Resistentie van Uropathogene E. coli. bij huisartsen patiënten in de leeftijd van 1-100 jaar. E.Stobberingh, MINC 29 maart 2011 Antibiotica Resistentie van Uropathogene E. coli bij huisartsen patiënten in de leeftijd van 1-100 jaar E.Stobberingh, MINC 29 maart 2011 Antibiotica resistentie van uropathogene E.coli Is het een probleem?

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering

Overzicht Aanlevering 02:03 donderdag, december 01, 2016 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar April-2016 Aanlever ID 9348 Datum ingelezen 18/10/2016 Aantal patiënten 1188 Aantal isolaten 2025 Aantal

Nadere informatie

Aanlevering. Jaar 2010 Aanlevering-ID 2404 Datum Totaal Overzichten. #Isolaten ISIS #Isolaten #Patienten ISIS #Patienten

Aanlevering. Jaar 2010 Aanlevering-ID 2404 Datum Totaal Overzichten. #Isolaten ISIS #Isolaten #Patienten ISIS #Patienten Aanlevering Lab-code 5 Maand Februari Jaar Aanlevering-D Datum 5-- Totaal Overzichten #solaten #solaten #Patienten #Patienten 6 6 6 amenvatting Bijzondere esistenties Antibiotica-pathogeen combinaties

Nadere informatie

Indicatoren nieuwe CBO richtlijn bloedtransfusie: een eerste evaluatie

Indicatoren nieuwe CBO richtlijn bloedtransfusie: een eerste evaluatie Indicatoren nieuwe CBO richtlijn bloedtransfusie: een eerste evaluatie Mart P. Janssen 1 Pauline Zijlker 2 Jo Wiersum-Osselton 2,3 1 Transfusion Technology Assessment Group Julius Center for, UMC Utrecht

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond van de aanvraag

Samenvatting. Achtergrond van de aanvraag Samenvatting In dit advies beoordeelt de Commissie Wet bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad een vergunningaanvraag voor tuberculosescreening. Op basis van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO)

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Surveillance van multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen:

Surveillance van multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen: Surveillance van multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen: Enterobacter aerogenes en cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii en Pseudomonas aeruginosa Eerste semester

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Achtergrond DHD enquête 1. Inleiding Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst van 14 maart 2011 is de NZa verzocht om

Nadere informatie

Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium

Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium In dit nummer: ALLERGIERAPPORTAGE; DETECTIEGRENS VERLAAGD ANTISTOFFEN BIJ DIABETES

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Agenda. Bronnen en database. Hart voor Limburg 27 september 2013

Agenda. Bronnen en database. Hart voor Limburg 27 september 2013 Programma (voor de pauze) 9.3 uur Opening symposium Hart voor Limburg drs. Th. Bovens, Gouverneur provincie Limburg 9.4 uur Inleiding project Hart voor Limburg prof. dr. T. Gorgels 9. uur De aanpak van

Nadere informatie

Jaargang 4 nummer 4 december 2012 Het doel van SNIV. In dit nummer. SNIV staat voor Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen.

Jaargang 4 nummer 4 december 2012 Het doel van SNIV. In dit nummer. SNIV staat voor Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen. In dit nummer In gesprek met Astrid Beckers, specialist ouderengeneeskunde Naarderheem Bewegingen van en naar ziekenhuizen gecontinueerd in 13 3 Urineweginfecties voor alle deelnemers vast onderdeel basissurveillance

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

GGD ondersteuning asbest in scholen deel twee

GGD ondersteuning asbest in scholen deel twee GGD ondersteuning asbest in scholen deel twee Inzicht stand van zaken asbestinventarisaties scholen Auteur(s) GGD Amsterdam Fred Woudenberg GGD Amsterdam Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Eerste deel project 3

Nadere informatie

Jaargang 4 nummer 3 september In dit nummer. Het doel van SNIV. SNIV staat voor Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen.

Jaargang 4 nummer 3 september In dit nummer. Het doel van SNIV. SNIV staat voor Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen. In dit nummer Actiz bericht over surveillance Congressen SNIV op het V&VN VS congres 1..1 SNIV op Verensocongres 3..1 3 Onderzoeken SATURN Clostridium difficile infecties in verpleeghuizen: een interventie

Nadere informatie

Bijlage: overzicht van ESBL gerelateerd onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd in opdracht van de rijksoverheid.

Bijlage: overzicht van ESBL gerelateerd onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd in opdracht van de rijksoverheid. Bijlage: overzicht van ESBL gerelateerd onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd in opdracht van de rijksoverheid. Het RIVM-CIb onderzoekt continu en systematisch het vóórkomen van antimicrobiële resistentie

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur

Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur (Bron: Dr. N.C. Hartwig et al, Vademecum Pediatrische Antimicrobiele therapie, 3 e editie, 2005) In deze tabel wordt, uitgaande van een diagnose

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering

Notulen MR-vergadering Maandag 14 november Aanvang: 19.30 uur 21.30 uur Aanwezig: Yvette van den Broek (voorzitter), Yvonne Haneman, Thea Zuiderduin, Stephanie Bol, Saskia Vos (vanaf agendapunt 7) AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen/ingekomen

Nadere informatie

Voorzitter. Spreker. Spreker. Dr. Robert Pierik Chirurg Isala klinieken. Prof. Rob Tollenaar Voorzitter DICA

Voorzitter. Spreker. Spreker. Dr. Robert Pierik Chirurg Isala klinieken. Prof. Rob Tollenaar Voorzitter DICA Voorzitter Spreker Spreker Dr. Robert Pierik Chirurg Isala klinieken Prof. Rob Tollenaar Voorzitter DICA Wouter van Dijk Consultant Performation Projectleider POC Waar staan we en waar gaan we naar toe?

Nadere informatie

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Doel: In het verleden zijn er te weinig concrete afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop de aan NCDR deelnemende centra hun data aanleveren en op welke

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

Een voorstel voor de update van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) Dr Claire Bernaards; Dr Vincent Hildebrandt

Een voorstel voor de update van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) Dr Claire Bernaards; Dr Vincent Hildebrandt Een voorstel voor de update van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) Dr Claire Bernaards; Dr Vincent Hildebrandt Aanleiding Huidige NNGB stamt uit 2000 (Kemper e.a. 2000) Internationaal zijn de beweegnormen

Nadere informatie

Rianne Flinterman, Monique Geesink, Dorke Klomp, Moniek Loeffen, Liesbet Veenstra,Jacky Wilhelm, Marleen Wintels, Lonneke Zaino

Rianne Flinterman, Monique Geesink, Dorke Klomp, Moniek Loeffen, Liesbet Veenstra,Jacky Wilhelm, Marleen Wintels, Lonneke Zaino Notulen Medezeggenschapsraad Auteur Liesbet Veenstra Betreft Verslag bijeenkomst MR de Korenaer d.d. 19 augustus 2013 Actiepuntenlijst MR de Korenaer d.d. 19 augustus 2013 Datum 20 augustus 2013 Aanwezig

Nadere informatie

PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN

PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN Na nivolumab is er nu een tweede immunotherapie voor longkanker beschikbaar: pembrolizumab (merknaam: Keytruda ). Na de registratie van het medicijn heeft het een aantal

Nadere informatie

Alles over: Starten met de LBZ

Alles over: Starten met de LBZ Alles over: Starten met de LBZ IN VOGELVLUCHT De LBZ (Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg) is de vervanger van de LMR (Landelijke Medische Registratie) en de LAZR (Landelijke Ambulante Zorg Registratie).

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes 04:43 donderdag, oktober 09, 2014 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar Februari-2014 Aanlever ID 6858 Datum ingelezen 11/07/2014 Aantal patiënten 1202 Aantal isolaten 2194 Aantal

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht Heraccreditatie CCKL Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht 19-02-2002 middag symposium eerste CCKL accreditatie Deelnemers: Laboratoria apotheek van de ziekenhuizen Tilburg,

Nadere informatie

Infectiepreventie regio. i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht

Infectiepreventie regio. i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht Infectiepreventie regio Utrecht: casus antibioticaresistentie i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 j j,, p Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht Disclosure Belangenverstrengeling:

Nadere informatie

Infectiepreventie in de ouderenzorg. donderdag 6 oktober :30 17:00 uur. Locatie: Auditorium Radboudumc Nijmegen

Infectiepreventie in de ouderenzorg. donderdag 6 oktober :30 17:00 uur. Locatie: Auditorium Radboudumc Nijmegen Infectiepreventie in de ouderenzorg donderdag 6 oktober 2016 12:30 17:00 uur Locatie: Auditorium Radboudumc Nijmegen Toelichting Rezon/iPrevent en SNIV organiseren op donderdag 6 oktober 2016 een symposium

Nadere informatie

P. van Toledo Manager Uitgifte & Klantenservice. Uitgifte & Klantenservice Programma 2015

P. van Toledo Manager Uitgifte & Klantenservice. Uitgifte & Klantenservice Programma 2015 P. van Toledo Manager Uitgifte & Klantenservice Uitgifte & Klantenservice Programma 2015 Inhoudsopgave Uitgiftepunten in 2015 Hospital Web Based Ordering system (HWBO) Thrombocytes Inventory Management

Nadere informatie

Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ).

Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ). Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ). Dit document is een sbloon van ziekenhuis arverslag over ziekenhuishygiëne dat uniforme rapportage mogelijk maakt. Het is gebaseerd op -bestaande

Nadere informatie

Frapper fort et frapper vite

Frapper fort et frapper vite Antibacteriële therapie van volwassenen met sepsis Frapper fort et frapper vite Jeroen van der Hilst Internist-infectioloog Frapper fort et frapper vite Paul Ehrlich, address to the 17th International

Nadere informatie

PAOKC Verbinden met ICT Lost in Translation?

PAOKC Verbinden met ICT Lost in Translation? PROGRAMMA Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde PAOKC Verbinden met ICT Lost in Translation? Donderdag 22 januari 2015 Supernova, Jaarbeurs Utrecht INTRODUCTIE Ieder tijdperk biedt mogelijkheden,

Nadere informatie

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron Standaardisatie van Informatie Programma Michiel Sprenger, Nictiz & TU Eindhoven 30 oktober 2015, MIC2015 Thema Eenduidige en eenmalige registratie Meervoudig gebruik Registratie aan de bron Programma

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

DIENST ZORGINFECTIES. Surveillance van antibioticaresistente bacteriën in Belgische ziekenhuizen: Jaarrapport 2014

DIENST ZORGINFECTIES. Surveillance van antibioticaresistente bacteriën in Belgische ziekenhuizen: Jaarrapport 2014 $$ DIENST ZORGINFECTIES Surveillance van antibioticaresistente bacteriën in Belgische ziekenhuizen: Jaarrapport 214 Surveillance van antibioticaresistente bacteriën In Belgische ziekenhuizen: Jaarrapport

Nadere informatie

Carbapenemases. Maurine A. Leverstein-van Hall

Carbapenemases. Maurine A. Leverstein-van Hall Carbapenemases Maurine A. Leverstein-van Hall Medische Microbiologie, University Medical Centre Utrecht Centrum voor Infectieziekten en Epidemiologie, RIVM Bacterie indeling: onderscheid naar celwand D.m.v.

Nadere informatie

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Ondersteuningsplan Meerjarenplan 2013 2017 Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait Doel van de begeleidingssessies

Nadere informatie

Laboratoria Stichting PAMM. Pathologie en Medische Microbiologie

Laboratoria Stichting PAMM. Pathologie en Medische Microbiologie Laboratoria Stichting PAMM Pathologie en Medische Microbiologie Na Lunchtijd Na Lunchtijd Locatie Adherentie gebied van de PAMM voor medische microbiologie 800.000 mensen Zuid-Oost Brabant Onderzoeken

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Schoon is niet schoon genoeg. Julia Kovaleva Arts-microbioloog i.o. UMC Groningen

Schoon is niet schoon genoeg. Julia Kovaleva Arts-microbioloog i.o. UMC Groningen Schoon is niet schoon genoeg Julia Kovaleva Arts-microbioloog i.o. UMC Groningen Introductie Endoscopie-gerelateerde transmissie en infecties Microbiologische controle van van flexibele endoscopen Pseudomonas

Nadere informatie

Strategische visie Werkgroep Ziekenhuisgeneeskunde 2015-2019. Dr. K. Magerman voorzitter werkgroep ZHgeneeskunde BAPCOC

Strategische visie Werkgroep Ziekenhuisgeneeskunde 2015-2019. Dr. K. Magerman voorzitter werkgroep ZHgeneeskunde BAPCOC Strategische visie Werkgroep Ziekenhuisgeneeskunde 2015-2019 Dr. K. Magerman voorzitter werkgroep ZHgeneeskunde BAPCOC Strategische visie Strategische visie: visie over langere termijn (5 jaar) keuze uit

Nadere informatie

Nuclear Security Summit 2014

Nuclear Security Summit 2014 Nuclear Security Summit 2014 Internationale Zone Den Haag 24/25 maart 2014 24-25 March The Hague The Netherlands 1 Initiatief pres. Obama 2009 2010 Washington 2012 Seoul 2014 Den Haag 2016 Washington 24-25

Nadere informatie

Mobility Tool. Gebruikerstraining. Anita van Doorn Sandy van der Drift. Den Bosch 19-6-2013

Mobility Tool. Gebruikerstraining. Anita van Doorn Sandy van der Drift. Den Bosch 19-6-2013 Mobility Tool Gebruikerstraining Anita van Doorn Sandy van der Drift Den Bosch 19-6-2013 Er zijn geen handouts beschikbaar. Deze presentatie is beschikbaar bij het evenement op www.leonardodavinci.nl ->

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 1 Inhoudsopgave 1. Missie en visie 3 2. Samenstelling en taakverdeling 3 3. Communicatie 4 4. Vergadermomenten en agendapunten schooljaar 2008-2009 5 5. Begroting

Nadere informatie

I. Achtergrond. Overzicht. Identity Management bij de Overheid. Eigen betrokkenheid. I. Achtergrond II. Overheid III. Burger IV.

I. Achtergrond. Overzicht. Identity Management bij de Overheid. Eigen betrokkenheid. I. Achtergrond II. Overheid III. Burger IV. FACULTY OF SCIENCE Bart Jacobs Identity Management bij de Overheid Overzicht I. Achtergrond II. Overheid III. Burger IV. Nabeschouwing Niet: ambtelijke nota s of technische details Wel: grote lijnen &

Nadere informatie

BUILDING G100. donderdag 19 juni 2014 Ministerie van Defensie Lunettenkazerne Vught

BUILDING G100. donderdag 19 juni 2014 Ministerie van Defensie Lunettenkazerne Vught BUILDING G100 donderdag 19 juni 2014 Ministerie van Defensie Lunettenkazerne Vught Uw gastheer ing. Roelof Schoonebeek teamleider werktuigbouwkunde Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie Eerst

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 15 juni 2010

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 15 juni 2010 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 15 juni 2010 Aanwezig Rol Ingrid Nauta Y Team Joost Stekelenburg Y Team Edward Kleinjan Y Secretaris Michel v.d. Meulen Y Ouder Anja Brugman Y Ouder Wim Boog Y

Nadere informatie

Form follows function -Louis Henry Sullivan

Form follows function -Louis Henry Sullivan www.grundsatzlich-it.nl Form follows function -Louis Henry Sullivan Datawarehouse: vorm en functie Ronald Kunenborg licentie: Datawarehouse: vorm en functie Een data warehouse komt voort uit pijn Die pijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 816 Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000 2003 Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN DE STAATSSECRE- TARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016 Factsheet en CVA (CVAB) 2016 Registratie gestart: 2014 In- en exclusiecriteria Definities: - CVA (Beroerte): intracerebrale bloeding of herseninfarct. - Intracerebrale bloeding: spontane bloeding in het

Nadere informatie

Stap 1 planning burgerjaarverslag

Stap 1 planning burgerjaarverslag Stap 1 planning burgerjaarverslag De cyclus van het burgerjaarverslag als kwaliteitsinstrument voor gemeenten Steeds meer burgemeesters zien het burgerjaarverslag als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie