1. Welkom Mick Mulders heet iedereen van harte welkom en opent de bijeenkomst met een korte voorstelronde van alle aanwezigen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Welkom Mick Mulders heet iedereen van harte welkom en opent de bijeenkomst met een korte voorstelronde van alle aanwezigen."

Transcriptie

1 ISIS deelnemersdag 2 april 2009 bij het RIVM te Bilthoven. Aanwezig: Dr. G. Andriesse BREDA Amphia ziekenhuis Dr. R.W. Vreede DELFT Diagnostisch Centrum SSDZ C. Callaert DELFT Diagnostisch Centrum SSDZ Dr. N.H.M. Renders DEN BOSCH Jeroen Bosch Ziekenhuis F.G.C. Heilmann ENSCHEDE Streeklab. voor Medische Microbiologie A. Roovers GOES Stichting Oosterscheldeziekenhuizen Dr. J.F.P. Schellekens GRONINGEN Laboratorium voor Infectieziekten R.E. Breukelman GRONINGEN Laboratorium voor Infectieziekten B.M.W. Diederen HAARLEM Streeklab.voor de Volksgezondheid / COM Dr. J.H.T. Wagenvoort HEERLEN Atrium Medisch Centrum Parkstad Dr. W. Dorigo HILVERSUM CBSL C. Hemmers HILVERSUM CBSL P. Terporten MAASTRICHT Academisch Ziekenhuis Maastricht R. Verkooijen ROTTERDAM Erasmus Medisch Centrum B.G. Moffie SCHIEDAM Vlietland ziekenhuis Dr. C.H.E. Boel UTRECHT UMC Utrecht Dr. A. Troelstra UTRECHT UMC Utrecht Dr. S.F.T. Thijsen UTRECHT Diakonessenhuis Utrecht Dr. H.T. Tjhie VELDHOVEN Stichting PAMM A. Kraaij-Dirkzwager DEN HAAG Ministerie VWS, dir Publieke Gezondheid A. Kroneman BILTHOVEN RIVM / LIS Dr. D. Notermans BILTHOVEN RIVM / LIS Dr. M.A.B. van der Sande BILTHOVEN RIVM / EPI / COM Mr. G.B. Haringhuizen BILTHOVEN RIVM / CIB / BBA G.A.J. Broekhaar BILTHOVEN RIVM / EMI R. van der Keuken BILTHOVEN RIVM / EMI J. Alblas ISIS-team RIVM / EPI J. Eeuwijk BILTHOVEN RIVM / EPI (tijdelijk) Dr. M.A. Leverstein-van Hall ISIS-team UMC Utrecht / RIVM-EPI J.C.M. Monen ISIS-team RIVM / EPI J. Muilwijk ISIS-team RIVM / EPI Dr. M. Mulders AMR projectleider RIVM / EPI V.T.M. Reeskamp ISIS-team RIVM / EPI Dr. N. vd Sande-Bruinsma ISIS-team RIVM / EPI 1. Welkom Mick Mulders heet iedereen van harte welkom en opent de bijeenkomst met een korte voorstelronde van alle aanwezigen. 2. Stand van zaken ISIS-AR Maurine Leverstein geeft een overzicht van de laatste stand van zaken. Inmiddels zijn 11 Medisch Microbiologische Laboratoria (MML s) aangesloten en zijn de gegevens van de eerste 10 laboratoria gebruikt voor het opstellen NethMap. De planning voor de laboratoria die de rest van het jaar nog zullen worden aangesloten ligt redelijk op schema; een aantal MML hebben aangegeven de aansluiting om lokale redenen uit te stellen naar het najaar of 2010 en bij een aantal verloopt de aansluiting trager dan gepland. Noemergegevens. Bij de vergaderstukken is ook een formulier Jaarlijkse enquête noemer- en ziekenhuisgegevens ISIS-AR meegestuurd. De commissie Korte Termijn heeft dit voorstel reeds goedgekeurd. De gevraagde gegevens zijn vergelijkbaar met wat voor jaarverslagen moet worden geleverd. De vergadering gaat Pagina 1 van 6

2 accoord met het aanleveren van de ziekenhuis gegevens zoals beschreven in het voorstel. Rondom het aanleveren van het totaal aantal kweken per laboratorium en instelling(type) wordt de vraag gesteld of alle isolaten moeten worden opgegeven of alleen de aan ISIS opgegeven isolaten. Het gaat om het totaal aantal ingezette kweken, zodat de positieve kweken in de ISIS-AR database hieraan gerelateerd kunnen worden Wendelien Dorigo vraagt wat de reden van het verstrekken van deze data is gezien de inspanning die daarmee gemoeid is en het gevaar van publiek worden van mogelijk bedrijfsgevoelige informatie. Maurine geeft aan dat deze informatie meer inzicht kan geven in de resistentie gegevens. De noemer van het resistentie percentage wordt bepaald door het totaal aantal gekweekte micro-organismen. Het totaal aantal gekweekte micro-organismen is afhankelijk van het inzendgedrag. Als er bijvoorbeeld alleen gekweekt wordt bij therapiefalen zal het resistentie percentage veel hoger liggen dan wanneer routinematig gekweekt wordt. Daarbij kunnen deze gegevens ook worden gebruikt voor projecten t.b.v. kwaliteits verbetering. Bij het vergelijken van verschillende methodieken in verschillende laboratoria of ZH hygienische standaard in verschillende eenheden is de noemer relevant (bijv opbrengst van Campylobacters uit faeces bij methode 1 en 2 of aantal CNS in BK per IC bed) Deze gegevens zullen aan de ISIS-AR database gekoppeld worden, maar zullen alleen beschikbaar komen op het besloten deel van ISIS-web en/of na toestemming door deelnemers en alleen op nationaal geaggregeerd niveau beschikbaar worden gesteld aan derden. Gezien de opmerkingen en discussie zal het voorstel rondom het aanleveren van negatieve kweken verder worden uitgewerkt. ESBL Surveillance. Inmiddels doen 30 laboratoria mee aan de ESBL surveillance. Er blijkt nog regelmatig informatie te ontbreken op de ingevulde enquête formulieren, waardoor contact opgenomen moet worden met de MML s. Tevens het verzoek aan MML s om zo snel mogelijk in te sturen, zodat bij het LIS alles goed kan verwerken en ook de terugkoppeling niet te lang op zich laat wachten. De financiering voor verwerking van de stammen is rond en een promovendus zal worden aangetrokken. EUCAST. Voor een adequaat surveillancesysteem is harmonisatie van methodieken en breekpunten essentieel. Voor implementatie van EUCAST in Nederland zijn de volgende stappen genomen: 1. Support gezocht en gekregen van CIb, NVMM, SWAB en VIZ: Advies van alle 4 instanties is over te gaan op EUCAST. 2. Het bestuur van de NVMM heeft de voorzitter van de CRG, Johan Mouton, gevraagd om leiding te geven aan het implementatie traject van EUCAST in NL. 3. Inventariseren in hoeverre EUCAST criteria beschikbaar zijn voor de verschillende methodieken op welke termijn: Zie hiervan een overzicht in tabel 1 4. Verstrekken van achtergrond informatie: Tijdens de NVMM Voorjaarsvergadering zal er een symposium zijn waar meer informatie wordt gegeven door o.a. de voorzitter van EUCAST, Dr. Gunnar Kahlmeter. 5. Ontwikkelen van tabellen waarmee applicatiebeheerders en/of LIMS producenten uit de voeten kunnen: Deze tabellen worden opgesteld door EUCAST in Zweden. 6. Inventariseren of de LIMs producenten ondersteuning kunnen bieden: 6 april aanstaande vindt een meeting plaats op het RIVM. 6 van de 7 LIMs systemen en de NVMM ICT-cie zullen hierbij aanwezig zijn. Pagina 2 van 6

3 Tabel Beschikbaarheid van EUCAST breekpunten, maart 2009 Availability of breakpoints March 2009 EUCAST EUCAST EUCAST BSAC (generally based on EUCAST criteria) MIC breakpoints MH confluent disks MH confluent tablets IS O semiconfl disks Remarks S. aureus present expected in 2009 present present C NS present expected in 2009 present present Beta haemolytic streptococci present expected in 2009 present present S. pneumoniae present expected in 2009 present present Enterococcus spp. present expected in 2009 present present S. viridans present expected in 2009 present present Enterobacteriaceae present expected in 2009 present present if specific bug drug not available, CR Pseudomonas aeruginosa present expected in 2009 present present Ac inetobacter spp. present expected in 2009 present present Other non fermenters no partial general pk/pd or ECOFF, advice follo G anaeroob, whic h grow in 24 h present expected in 2009 present present G+ anaeroob, which grow in 24 h present expected in 2009 present present Neisseria spp. present MIC until further notice present present Haemophilus spp. present expected in 2009 present present Moraxella catarhhalis present expected in 2009 present present Helicobacter pylori expected in 2009 MIC until further notice present EC OFF; subcommittee EUCAST Fastidious expected in 2009 expected in 2009 present E C OFF; subcommittee EUCAST Yeasts partial no no advice follows 2009; EUCAST committ G+ rods no no present EC OFF; subcommittee EUCAST C. difficile expected in 2009 MIC present E C OFF; subcommittee EUCAST ECOFF = epidemiological cut off (http://www.es cmid.org /res earch_projec ts /euc as t/mic_dis tribution_of_wild_type_bacteria/) General remarks : Data on EUCAST criteria are available on t.org Data on tablets are available on co.dk If no breakpoint available, CRG alternatives will be provided in 2009, either based on the general breakpoint or the EC for specific drug bug combinations. Voorstel tot uitbreiding ISIS-AR surveillance met: 1. Moraxella catarrhalis: Door de SWAB destijds vastgesteld als indicator mircoorganisme en al jaren gerapporteerd in Nethmap. Per abuis is deze nog niet opgenomen in de ISIS-AR surveillance. 2. Salmonella sp groep A-D. Salmonella isolaten worden niet altijd en vaak slechts bij de eerste isolatie tot species niveau geindentificeerd. Bij herhalings isolaten isolaten wordt de determinatie beperkt tot groep A t/m D. Daarbij gaan er vaak enkele weken voorbij voordat de determinatie in het LIMs terecht komt als gevolg waarvan deze specificatie ontbreekt in files die aan het einde van de maand worden gegenereerd tbv ISIS-AR. 3. Mycobacterium tuberculosis complex. Hiervoor gelden dezelfde redenen als genoemd bij de Salmonella spp. Determinatie van herhalings isolaten van MTBC is vaak beperkt tot Mycobacterium tuberculosis complex. 4. S. dysgalactiae subsp equisimilis: In de literatuur wordt er toename in clindamycine en erythromycine resistentie in HSC-G gerapporteerd. Tevens is er een klinische observatie dat er een toename van invasieve S. dysgalactiae subsp. equisimilis in Nederland is. De vraag wordt gesteld of het niet beter is HSC-G in de surveillance op te nemen. Het argument hier tegen is dat dit een verzamelgroep van streptococcen is waaronder species vallen die ook in andere groepen kunnen vallen ( bijv S. pneumoniae) De vergadering gaat accoord met bovenstaande uitbreiding van de surveillance. 3. ISISweb Het doel van ISISweb is het genereren van feedback op basis van de gegevens uit de ISIS-AR database. Op 7 februari 2008 is gestart met ISISweb door een samenwerking tussen het RIVM en de NVMM. Deze interactieve website moet gegevens voor derden laten zien en in een afgeschermd deel spiegelgegevens voor Pagina 3 van 6

4 de deelnemers aan ISIS-AR. In de vormgeving van de website zullen RIVM en NVMM duidelijk herkenbaar zijn. Een van de voorwaarden tijdens het bouwproces is niet toe te geven aan voortschrijdend inzicht, zodat tijd- en kostenoverschrijdingen geen probleem worden. Planning is dat in mei 2009 de eerste versie wordt gerealiseerd en dat op 22 april alvast een live demo wordt gegeven bij de NVMM voorjaarsvergadering. Gevraagd wordt of het publieke deel ook interactief wordt. Dat is het geval en leken krijgen ook de mogelijkheid vragen te stellen. Het is nog onbekend wie die zal gaan beantwoorden. Op de vraag hoe zal worden omgegaan met beveiliging komt aan de orde dat logging (bijhouden elektronisch logboek) is ingebouwd. Vraag: kan je als eigenaar ook bekijken wie naar jouw gegevens kijkt? Informatie van andere laboratoria komt niet op naam beschikbaar. Gegevens kunnen in pirncipe dus niet rechtstreeks met elkaar worden vergeleken. Het is wel mogelijk dat een bevriend MML toestemming geeft gegevens te vergelijken. Gevraagd wordt naar omgang met autorisatie en authenticatie, met andere woorden, is men wel de persoon die men zegt te zijn. Geopperd wordt een DigiD toe te passen, met name als inlognaam en password op de werkplek door meerdere mensen worden gebruikt. Gevraagd wordt hoe het zit met financiële aspecten van het systeem. Men ziet graag meer openheid wat betreft de financiën. Is men van plan bv. abonnementsgelden te vragen? Dat laatste is alleen mogelijk bij een goed werkend systeem en als de doelgroep (MML s) daarmee instemmen. George Haringhuizen heeft Roel Coetinho (hoofd CIb) en Gijs Ruijs (voorzitter NVMM) het advies gegeven pas nadat alles werkzaam is te bekijken welke financiële bijdrage nodig is voor onderhoud en kwaliteitsverbeteringen. Het publieke deel van de website, inclusief beantwoorden van vragen, wordt vanuit publieke gelden betaald. De kosten voor de ISIS-AR database en het spiegeldeel van ISISweb moeten gezamenlijk draagbaar zijn. 4. ISIS-AR update ICT Jeroen Alblas geeft een overzicht van de ISIS-AR database en laat zien hoe veilig dataverkeer is vormgegeven. De meeste data komt via de Secure-FTP server binnen. Zie ook de ISIS-AR handleiding op de ISIS-AR website (www.rivm.nl/cib/themas/isis-ar). Sinds kort is er ook een centraal adres om het ISIS-AR-team te mailen: Semantische standaard. De semantische standaard wordt door Jan Muilwijk en Jos Monen onderhouden. De NVMM ICT commissie bespreekt momenteel de integratie van de standaard in SNOMED-CT. Afgesproken wordt dat Edwin Boel bij de volgende ISIS deelnemersdag een presentatie geeft over de opzet van SNOMED- CT. BSN. Uit een landelijke registratie van heropnames uit 2004 blijkt dat ca. 36% van de ziekenhuisopnames heropnames zijn. Hiervan is 14% in een ander ziekenhuis en 29% daarvan komt in een academisch ziekenhuis. Om herhalingsisolaten bij andere ziekenhuizen te kunnen traceren wordt gekeken of in de toekomst wellicht met versleuteld BSN kan worden gewerkt. De MML s zijn verplicht per 1 juni 2009 BSN te gebruiken. Terugrapportage (TR). Er worden nu maandelijks data ingestuurd en gevraagd wordt hoe het met de validatieslag zit. Het proces rond terugrapportage moet nog worden geformaliseerd. Het idee is dat de TR op het deelnemende laboratorium door de applicatie beheerder op aantallen en door de medisch microbioloog inhoudelijk wordt gecontroleerd. Bij afwijkingen dient de reden te worden achterhaald, eventueel met Pagina 4 van 6

5 hulp van het ISIS-team, en zo mogelijk gecorrigeerd. Na correctie dient de query over de betreffende periode opnieuw naar ISIS-AR te worden opgestuurd. Gedacht wordt aan de afspraak om zonder tegenbericht tien werkdagen na verzending van de terugrapportage naar het lab, de gegevens in ISIS-ar en ISISweb op te nemen. Correcties kunnen ook daarna nog worden doorgegeven en zullen worden bijgewerkt in ISIS-ar en ISISweb. 5. Discussie over een aantal belangrijke uitgangspunten in de contracten. George Haringhuizen heeft met het ISIS-AR team naar het huidige gebruiksreglement gekeken en een aantal punten van discussie geidentificeerd die voor deze bijeenkomst met de vergaderstukken zijn meegestuurd (discussiepunten gebruiksreglement). Deze discussie dient te worden gevoerd om tot goede contracten te komen, omgang met de data vast te leggen en de rol en plek van de registratiecommissie te bepalen. De registratiecommissie bestaat uit 3 vertegenwoordigers van de MML s (aanwezig Annet Troelstra) en de secretaris vanuit het Centrum voor Infectieziektenbestrijding (CIb) (aanwezig). Het CIb stelt contracten op tussen het RIVM en de MML s en tussen het RIVM en de NVMM en dus niet met individuen. De formele eigenaar van het MML tekent; vaak is dit de Raad van Bestuur van het ziekenhuis waar het MML huist of een stichtingsbestuur. Gevraagd wordt of contracten kunnen verschillen per deelnemer. Dit is niet het geval. Aan de hand van het stuk discussiepunten gebruiksreglement wordt de discussie gevoerd: 1. Rollen betrokken partijen: Bij rollen van betrokken partijen wordt vanuit de zaal benadrukt dat het RIVM verantwoordelijk is voor beheer van geaggregeerde data en dit aan het publiek laten zien. Aangegeven wordt, graag gebruik te maken van juiste termen: artsen-microbioloog ipv medische microbiologen. In plaats van benchmarking is spiegelen en gebruik van spiegelgegevens gebruikelijk. Aandachtspunt bij enkele MML s is hoe om te gaan binnen het laboratorium met het vergelijken van de gegevens van diverse ziekenhuizen. 2. Criteria voor gegevensverstrekking die de registratiecommissie hanteert. Zie ook de tabel Beschikbaarheid van data om te zien in welke gevallen de registratiecommissie een verzoek dient te krijgen en wanneer ook de toestemming van het MML nodig is. De registratiecommissie behoudt haar huidige positie: het is een adviserend orgaan. Bij een negatief advies en vervolgens een klacht door de aanvrager is het aan de directeur van het CIb om te beslissen. Dit zal in overleg met de voorzitter van de NVMM gebeuren. De registratie-cie adviseert over de vrijgave van ruwe gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, mits deze niet herleidbaar zijn tot het lab. Het RIVM kan alleen geaggregeerde gegevens vrijgegeven. Gegevens op MML-niveau waarbij het lab herkenbaar is kunnen alleen met instemming van het MML vrijgegeven worden aan derden. Er wordt nu gezamenlijk geïnvesteerd door de NVMM en het RIVM in de feedback module voor de labs. Maar hoe zit het met eigendom en beheer in de toekomst? De gedachte is op dit moment dat de eigendom van de feedbackmodule (ISIS-web) bij de NVMM komt te liggen en de databank ISIS-AR bij het RIVM. De gegevens worden met oog op het algemene belang in ISIS verzameld en er is dus geen winstoogmerk. De vraag wordt gesteld of het aan de registratiecommissie is om te bepalen of de kwaliteit van het onderzoek, waarvoor gegevens worden aangevraagd, voldoende is. De consensus is dat het niet aan de registratie cie is de kwaliteit van het onderzoeks Pagina 5 van 6

6 voorstel te beoordelen. Een randvoorwaarde is wél dat het om wetenschappelijk onderzoek moet gaan. De kwaliteit van de aanvraag wordt dus marginaal en niet methodisch-inhoudelijk getoetst. Verder kan nog onderscheid worden gemaakt tussen aanvragen van deelnemers aan ISIS-AR en niet-deelnemers. Aan de laatste groep kunnen kosten in rekening worden gebracht. Journalisten kunnen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur alleen geaggregeerde, niet herleidbare gegevens krijgen. De registratiecommissie houdt 2 einddoelen in het oog: wetenschappelijk onderzoek en de volksgezondheid. Ook het RIVM moet langs de registratiecommissie, wanneer het gaat om gebruik voor wetenschappelijk onderzoek. Voor de publieke surveillance en adviestaak van het RIVM mogen de gegevens wel rechtstreeks worden gebruikt. 3. Beschikbaarheid van data. Welk detail van data is beschikbaar voor verschillende groepen? De postcode en provincie gegevens in de tabel moeten opnieuw bekeken worden. Als een laboratorium gegevens van andere MML s wil dan moet dit ook via de registratiecommissie. Wat doen we met gegevensverzoeken van de industrie? De ISIS-werkgroep zal dit verder uitwerken en met een voorstel komen. Nader overleg zal plaatsvinden met de registratiecommissie, de NVMM en het RIVM/CIb en ISIS- AR team. Het definitieve voorstel zal worden rondgestuurd en indien nodig wordt een extra overleg gepland. 6. Spiegelen van ISIS-AR data met ISISweb Jan Muilwijk heeft voor de NethMap rapportage de ISIS-AR gegevens van de aangesloten MML s gebruikt. Bij de analyse van de data kwamen 2 problemen naar voren die relevant zijn voor het gebruik van ISIS data in ISIS-web: 1 Bij een aantal drug-bug combinaties werden grote verschillen tussen MML s gevonden die mede veroorzaakt werden door verschillen in methodiek/breekpunten. 2 Bij een aantal grampositieven worden door laboratoria verschillende testpanels gebruikt. Niet dezelfde antibiotica worden dus getest en deze antibiotica zijn niet te spiegelen. Conclusie: voor gebruik van ISIS data in ISIS-web en het spiegelen van een MML is verdere standaardisatie bij de MML s van groot belang. 7. Rondvraag en Sluiting Alle aanwezigen worden hartelijk bedankt voor hun actieve deelname. Commentaar is van harte welkom via het mailadres: Pagina 6 van 6

ISIS deelnemersdag 6 november 2008 bij het RIVM te Bilthoven.

ISIS deelnemersdag 6 november 2008 bij het RIVM te Bilthoven. ISIS deelnemersdag 6 november 2008 bij het RIVM te Bilthoven. Aanwezig: Mw. I. Linde AMSTERDAM Streeklaboratorium GGD Amsterdam Mw. Dr. A. van Griethuysen ARNHEM Streeklab. voor de Volksgezondheid Dr.

Nadere informatie

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010 Bilthoven, januari 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Lijst met afkortingen en acroniemen... 3 Hoofdstuk 2 Introductie... 4 2.1 Doelstellingen ISIS-AR... 4 2.2 Voorwaarden bij start ISIS-AR april 2007... 5

Nadere informatie

Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven

Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven 1. Stand van zaken ISIS-AR & Plannen voor ISIS 2011 Maurine Leverstein - van Hall presenteerde de realisatie van de planning

Nadere informatie

Evaluatie van ISIS-MML

Evaluatie van ISIS-MML RIVM Rapport 210211001/2007 Evaluatie van ISIS-MML BHB van Benthem Contact: BHB van Benthem Epidemiologie en Surveillance birgit.van.benthem@rivm.nl Dit onderzoek werd verricht in opdracht van Centrum

Nadere informatie

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Colofon Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit:

Nadere informatie

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 3 maart 2014 over de

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs Deliverable 1.1: Requirementsanalyse

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005 2005 zk ex Jaarplan IKN 2005 Inhoudsopgave Jaarplan 2005 IKN Ten geleide 5 1. Directie 6 2. Staf 7 Personeelszaken 7 Automatisering/ICT 7 Kwaliteitsmanagement 8 Deskundigheidsbevordering 9 PR & Communicatie

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

NEM Overige vleermuizen Tussenverslag mei 2013 Hans Hollander, Eric Jansen, Herman Limpens & Neeltje Huizenga

NEM Overige vleermuizen Tussenverslag mei 2013 Hans Hollander, Eric Jansen, Herman Limpens & Neeltje Huizenga NEM Overige vleermuizen Tussenverslag mei 2013 Hans Hollander, Eric Jansen, Herman Limpens & Neeltje Huizenga 2013.012 Rapport van de Zoogdiervereniging In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

NVMM NIEUWSBRIEF No. 17 Maart 2010. Talk of the town. Bijdrage van de NVMM aan de LESA

NVMM NIEUWSBRIEF No. 17 Maart 2010. Talk of the town. Bijdrage van de NVMM aan de LESA NVMM NIEUWSBRIEF No. 17 Maart 2010 Talk of the town Het bleek het onderwerp dat de gemoederen het meest bezig hield. Niet hoe we ons door de economische crisis slaan. Niet het rupsje-nooit-genoeg gedrag

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

VO Mail 2011, week 8 1

VO Mail 2011, week 8 1 Voortgang Verbeterplan Vrouwenopvang Meegestuurd met de VO mail / week 8 op donderdag 24 februari 2011 A. VO Verbeterplan, Project screening Het rapport over het onderzoek en advies over gebruik van sceeningsinstrumenten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Universitair Medisch Centrum Groningen Mei 2011 CIM11.0036 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3

Nadere informatie

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Marc Delsing Gert Kroes Jan Willem Veerman Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

[EEN INFORMATIE SYSTEEM MET BETREKKING TOT HET

[EEN INFORMATIE SYSTEEM MET BETREKKING TOT HET 2009 Medisch Spectrum Twente A Molenkamp Studentnummer 0124036 a.m.molenkamp@student.utwente.nl Begeleider Universiteit Twente Dr. Ir. A.A.M Spil Begeleider Medisch Spectrum Twente Dhr. Ir. B. Schukkink

Nadere informatie

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Handreiking prestatie-indicatoren budgetcoaching Nibud en Stimulansz, april 2015 Auteurs: Tamara Madern Vivian den Hartogh Annejet Kerckhaert Minou van der Werf

Nadere informatie

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Stap 3 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie voor de

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

Een nieuw. Medicijn. Medicijn. Hoe Europese patiëntenorganisaties een rol kunnen spelen bij het beschikbaar komen van nieuwe medicijnen

Een nieuw. Medicijn. Medicijn. Hoe Europese patiëntenorganisaties een rol kunnen spelen bij het beschikbaar komen van nieuwe medicijnen Een nieuw Medicijn Medicijn Hoe Europese patiëntenorganisaties een rol kunnen spelen bij het beschikbaar komen van nieuwe medicijnen Een nieuw Medicijn Hoe Europese patiëntenorganisaties een rol kunnen

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Jaarverslag Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Versie definitief Datum 5 juli 2013 1 Inhoud Korte terugblik op de ontwikkeling van de NDFF en de stichting GaN... 4 De gebruikers van de NDFF... 6

Nadere informatie

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Een bacheloropdracht in opdracht van de rekenkamercommissie Hengelo Auteur: Begeleiders: Jarno Meenink Student Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008.

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit stuk is op 19 september ter informatie aan de leden van de generale synode toegestuurd, ten behoeve

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie