Plan van aanpak ISIS (korte termijn)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak ISIS (korte termijn)"

Transcriptie

1 Plan van aanpak ISIS (korte termijn) Doelstellingen ISIS korte termijn (medio eind 2009) Het verzamelen en analyseren van resistentiedata van klinische relevante pathogenen t.b.v. : Monitoren van trends (EARSS, Nethmap) Produceren spiegelgegevens t.b.v. tijdige kwaliteits verbetering van MML, eventueel actuele ziekenhuishygienische vragen Tijdig detecteren van multi-institutionele epidemische verheffingen (interventie mogelijk) Actief reageren op nieuwe resistentie problematiek Het streven is om eind 2009 een ongoing surveillance te hebben gerealiseerd van S. aureus plus de bijzonder-resistente micro-organismen (BRMO) zoals gedefinieerd in de WIP richtlijn Maatregelen tegen overdracht van bijzonder-resistente micro-organismen (BRMO), met die beperking dat binnen de groep van Enterobacteriaceae alleen de klinisch meest voorkomende genera zullen worden gemonitored. Gestart zal worden met een surveillance gericht op het voorkomen van extended spectrum beta-lactamase (ESBL) productie binnen de Enterobacteriaceae. Gebruikers van ISIS data 1. MML 2. SWAB (Nethmap) 3. EARSS 4. clinici voor vaststellen empirisch antibiotica beleid 5. wetenschappelijk onderzoek (descriptieve epidemiologie) 6. CIB (primair signaleringsoverleg) Voorwaarden om aan doelstellingen te voldoen (zoals geformuleerd op ISIS gebruikersdag en evaluatierapport CIB) Breed gedragen plan van aanpak Actieve samenwerking tussen ISIS-team en MML (zowel inhoudelijk als IT) Samenstellen van werkgroep ISIS doorstart korte termijn waarin vertegenwoordigd NvMM, MML, CRG/SWAB Eigen budget Doorstart dient als uitgangspunt te hebben eenvoudig en met een beperkt aantal microorganismen en andere variabelen te beginnen rekening houdend met alle mogelijke uitbreidingen in de toekomst Medisch microbiologische kennis aanwezig in ISIS-team Data die verzameld gaan worden In de routine diagnostiek verzamelde microbiologische data (identificatie, gevoeligheidsbepalingen en de epidemiologische data beschikbaar in LIMS) die nodig zijn voor antibiotica resistentie surveillance. Tevens zullen gebruikte methodieken en ziekenhuiskarakterisitieken worden gemonitored. 5/23/2007 HvV 1

2 Participerende laboratoria Beginnen met het UMCU en 17 ISIS laboratoria, gevolgd door resterende EARRS laboratoria en Academische laboratoria. Daarna resterende laboratoria, prioritering o.b.v. grootte lab en dekkingsgraad in de regio s. Wijze van data verzameling Uit evaluatie rapport en terugkoppeling is gebleken dat het exporteren van ruwe data van MML naar het CIB grote voordelen heeft boven het doorsturen van reeds op lokatie bewerkte data. Het streven is de huidige manier van dataverzameling (continue verzending via automatisch koppeling) te wijzigen in een maandelijks oversturen van data. De ruwe data zullen m.b.v. een eenvoudig format (te koppelen software programma aan LIM op lokatie) worden omgezet in een volgens een standaard formaat ingerichte csv-file en als zodanig verstuurd naar het RIVM. De kwaliteit van de data wordt gewaarborgd door: de data in de Laboratorium Informatie Systemen (LIS) van de MML s niet van te voren te interpreteren (gebruik ruwe data), Alleen records van geautoriseerde isolaten versturen naar RIVM zoveel mogelijk automatiseren van de beheer processen gericht op kwaliteit (inhoud en structuur) om menselijke fouten te voorkomen, voor elk laboratorium een eigen vertaaltabel voor conversie van ruwe data naar de ISIS standaard formuleren in overleg met de verantwoordelijke microbioloog op lokatie terugkoppeling tot een vast onderdeel van het proces te maken. Het verslag van de controle op de structuur en inhoud wordt teruggekoppeld naar het insturend laboratorium (vorm: mail incl. verwerkingsrapportage) Patiënten worden geanonimiseerd en instituten worden voor op derden onherkenbare wijze gecodeerd in de database. Inrichting van de nieuwe MML database en Antibiotica datawarehouse Uitgangspunten m.b.t. ontwikkeling en inrichting van de nieuwe MML database zijn flexibiliteit, correctheid van de data en minimale beheersinspanning. Als nieuwe database wordt een Microsoft SQL-Server database gebruikt die op het RIVM wordt beheerd door medewerkers van het EMI. In onderstaand schema wordt de architectuur weergegeven. Centraal staan de 2 Microsoft SQL-Server databases: 1) de MML database waarin de ruwe data wordt opgeslagen 2) het datawarehouse Antibiotica, dat wordt gebruikt voor analyses, rapportages en queries. Ad 1) In de MML- database worden ruwe gegevens opgeslagen. De ETL functionaliteit van Microsoft SQL Server 2005 (SSIS) wordt gebruikt voor import van de datafiles van de MML s. SSIS is standaard onderdeel van de SQL Server 2005 Enterprise Edition, en kan daarom met weinig extra kosten worden ingezet. In dit proces wordt het bericht met de eerste beheer module op structuur gecheckt. De MML-database kan voor meerdere specifieke vraagstellingen gebruikt worden. Ad 2) Gegevens van de MML-database worden eveneens met de SSIS functionaliteit en labspecifieke vertaaltabellen (metadata, cross reference) geëxporteerd naar het datawarehouse Antibiotica. In deze beheer module wordt het bericht op inhoud gecheckt. Voor de terugkoppeling en standaard rapportages wordt de functionaliteit van Microsoft SQL- Server database, zoals de SQL Server Reporting Services gebruikt. De database moet voor de 5/23/2007 HvV 2

3 epidemiologen rechtstreeks toegankelijk zijn via SAS. Indien de kennis over specifieke tools van de Microsoft SQL-Server 2005 database (bijvoorbeeld analysetools) niet binnen het RIVM aanwezig is, wordt deze extern ingehuurd (of intern opgeleid?). De bouw en inrichting van de database zal erop gericht zijn de beheersinspanning in de toekomst te beperken door maximaal gebruik te maken van de functionaliteit en tools van de Microsoft SQL-Server database. Verder zullen de bouw en inrichting worden verricht in nauwe samenwerking met het ISIS-team. In het ontwerp van de database zal rekening mee worden gehouden dat 1) per isolaat in de toekomst additionele testen kunnen worden toegevoegd (b.v. micro-organisme specifieke confirmatietesten, typeringen), 2) de mogelijkheid bestaat om gegevens aan andere databases te koppelen en koppelen en 3) een unieke patient identifying code (niet herleidbaar tot de patient) zoals het burgerlijk service nummer kan worden toegevoegd (zie wetsvoorstel Wet gebruik burgerservice nummer in de zorg aangenomen door de 2 e kamer oktober 2006). Terugkoppeling naar MML 1. Maandelijkse data analyse op kwaliteit binnengekomen data (o.a. frequentie tabellen). Bij twijfel kwaliteit terugkoppeling door ISIS naar MML. 2. Inhoudelijke terugkoppeling naar MML nog op te stellen door ISIS werkgroep (soort data, wijze van presentatie, medium van terugkoppeling, frequentie van terugkoppeling). 3. Voor de terugkoppeling en standaard rapportages wordt de functionaliteit van Microsoft SQL-Server database, zoals de SQL Server Reporting Services gebruikt. 4. Multi-institutionele verheffingen worden in overleg met betrokken MMLs gemeld in signaleringsoverleg RIVM 5/23/2007 HvV 3

4 Verwachte investeringen c.q. verantwoordelijkheden van deelnemende laboratoria Eenmalig: 1. export format schrijven door databeheerder MML (i.s.m. ISIS team) waarmee maandelijks data kunnen worden doorgestuurd (voorbeelden aanwezig) 2. participeren in opstellen van vertaal tabellen van lokale laboratorium specifieke terminologie naar ISIS standaard 3. vastleggen van wijze van identificatie en bepalen van gevoeligheidbepalingen van de te monitoren micro-organismen Maandelijks: 1. Maandelijks opsturen van data (minimale inspanning) en beoordelen van feedback 2. Beschikbaar zijn voor overleg met ISIS databeheerder bij twijfel over kwaliteit data en actief participeren in oplossen van problemen 3. Actief informeren databeheerder ISIS als wijzigingen in werkwijze zijn opgetreden bij de productie van data of als er wijzigingen zijn opgetreden in LIMS systeem Jaarlijks: Analyseren en authoriseren (binnen tijdsbestek van 3 weken) van eigen ingevoerde data voorafgaand aan publicatie in Nethmap en EARSS. Verantwoordelijkheden binnen het CIB Het ISIS-project wordt een deelproject binnen de projectgroep Antibioticaresistentie. De ITontwikkeling en beheer zullen door EMI uitgevoerd worden en plaatsvinden onder eindverantwoordelijkheid van het CIB. Tijdspad korte termijn Juli-December 2007: Uitwerken stappen plan t.b.v. ESBL surveillance (welke produkten wanneer opleveren, hoe en wanneer evalueren, tijdschema verschillende fasen in opbouw surveillance systeem) aansluiting alle 17 ISIS labs op nieuw wijze opzetten kwaliteits systeem 31 December stopzetten wijze van verzamelen data volgens oude systeem Uitbreiden systeem naar EARSS labs en academische centra Uitbreiden naar andere micro-organismen Doorontwikkelen kwaliteits systeem Pilot study naar ESBL surveillance herhalen Alert logaritmen implementeren en evalueren met MML werkbesprekingen met participerende MML (o.a. evaluatie export en feedback) optie: ontwikkelen web-applicatie Projecten c.q. mogelijkheden voor de lange termijn 5/23/2007 HvV 4

5 Herstructurering organisatorische structuur tussen CIB, NvMM en participerende MML Uitbreiden van database met extra informatie t.b.v. : meldingsplichtige ziekten LSI-projecten (campylobacter, GRAS project) Koppeling met data voortkomende uit kiemsurveillance verricht in referentielabs Uitbreiden aantal participerende labs tot maximale landelijke dekking Uitbreiden met maandelijkse rapportages van geinterpreteerde c.q. inhoudelijke data analyses op regionaal en nationaal niveau 5/23/2007 HvV 5

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010 Bilthoven, januari 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Lijst met afkortingen en acroniemen... 3 Hoofdstuk 2 Introductie... 4 2.1 Doelstellingen ISIS-AR... 4 2.2 Voorwaarden bij start ISIS-AR april 2007... 5

Nadere informatie

Evaluatie van ISIS-MML

Evaluatie van ISIS-MML RIVM Rapport 210211001/2007 Evaluatie van ISIS-MML BHB van Benthem Contact: BHB van Benthem Epidemiologie en Surveillance birgit.van.benthem@rivm.nl Dit onderzoek werd verricht in opdracht van Centrum

Nadere informatie

Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven

Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven 1. Stand van zaken ISIS-AR & Plannen voor ISIS 2011 Maurine Leverstein - van Hall presenteerde de realisatie van de planning

Nadere informatie

ISIS deelnemersdag 6 november 2008 bij het RIVM te Bilthoven.

ISIS deelnemersdag 6 november 2008 bij het RIVM te Bilthoven. ISIS deelnemersdag 6 november 2008 bij het RIVM te Bilthoven. Aanwezig: Mw. I. Linde AMSTERDAM Streeklaboratorium GGD Amsterdam Mw. Dr. A. van Griethuysen ARNHEM Streeklab. voor de Volksgezondheid Dr.

Nadere informatie

Beschouwing pandemie van Nieuwe Influenza-A-virus (H1N1) Antibioticaresistentiesurveillance in Nederland: ISIS-AR en ISISweb

Beschouwing pandemie van Nieuwe Influenza-A-virus (H1N1) Antibioticaresistentiesurveillance in Nederland: ISIS-AR en ISISweb 4 Beschouwing pandemie van Nieuwe Influenza-A-virus (H1N1) Antibioticaresistentiesurveillance in Nederland: ISIS-AR en ISISweb Geschiedenis van de microbiologie Stage in het buitenland tijdens de opleiding;

Nadere informatie

1. Welkom Mick Mulders heet iedereen van harte welkom en opent de bijeenkomst met een korte voorstelronde van alle aanwezigen.

1. Welkom Mick Mulders heet iedereen van harte welkom en opent de bijeenkomst met een korte voorstelronde van alle aanwezigen. ISIS deelnemersdag 2 april 2009 bij het RIVM te Bilthoven. Aanwezig: Dr. G. Andriesse BREDA Amphia ziekenhuis Dr. R.W. Vreede DELFT Diagnostisch Centrum SSDZ C. Callaert DELFT Diagnostisch Centrum SSDZ

Nadere informatie

Architectuur Centrale infrastructuur

Architectuur Centrale infrastructuur Architectuur Centrale infrastructuur Versie: 1.1 Status: definitief Datum: 20 december 2008 Management samenvatting Het project Parelsnoer beoogt binnen de academische centra een infrastructuur te realiseren

Nadere informatie

Versiebeheer Versie Omschrijving 0.1 Eerste complete versie, distributie naar UMC projectleiders. Tevens verstuurd naar Ministerie OC&W voor

Versiebeheer Versie Omschrijving 0.1 Eerste complete versie, distributie naar UMC projectleiders. Tevens verstuurd naar Ministerie OC&W voor Versiebeheer Versie Omschrijving 0.1 Eerste complete versie, distributie naar UMC projectleiders. Tevens verstuurd naar Ministerie OC&W voor afstemming m.b.t. subsidiebrief. 0.2 Opmaak veranderd; aantal

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

Beter onderzoek door scholing

Beter onderzoek door scholing Beter onderzoek door scholing Op weg naar een integrale landelijke scholing voor klinisch onderzoek: een inventarisatie. Een rapportage van de werkgroep scholing en kennis delen, in het kader van de uitwerking

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

Qsuite voor informele zorg

Qsuite voor informele zorg Qsuite voor informele zorg De ICT oplossing voor de ondersteuning van mantelzorgers, zorgvragers en vrijwilligers Qsuite biedt het passende vervolg op MezzoRegistratie Informele zorg Informele zorg staat

Nadere informatie

Duurzaam Informatiebeheer MEMO

Duurzaam Informatiebeheer MEMO Duurzaam Informatiebeheer MEMO Datum: 31 oktober 2008 Aan Memo Van Status Landelijke Bijeenkomst Informatiebeheer Bodemsanering Duurzaam Informatiebeheer LIB Concept Duurzaam informatiebeheer bodemsanering

Nadere informatie

Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software

Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software 2 Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software Landelijke standaarden en software 1 Resultaten

Nadere informatie

De weg naar. Data Governance Maturity

De weg naar. Data Governance Maturity De weg naar Data Governance Maturity Bedrijf : Nováccent ICT Solutions BV Auteur : J. Struik Datum : 14 december 2012 Versie : 2.0 Data Governance Maturity Nováccent ICT Solutions BV 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Marktverkenning naar e-depots

Marktverkenning naar e-depots Plan van Aanpak Marktverkenning naar e-depots Versie 1.0, oktober 2015 Aan Vereniging Zeeuwse Gemeenten Ter attentie van Rens Klaasse Opgesteld door Kees Groeneveld en Peter Oude Heuvel especialisten bv

Nadere informatie

Plannen, Uitvoeren en Herplannen

Plannen, Uitvoeren en Herplannen Plannen, Uitvoeren en Herplannen een praktische benadering van projectplanning Wouter Radder Juni 2006 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Exacte Wetenschappen Bedrijfswiskune en Informatica De Boelelaan

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

Praktijkgids Veilig Incident Melden (VIM)

Praktijkgids Veilig Incident Melden (VIM) Praktijkgids Veilig Incident Melden (VIM) Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 93 ziekenhuizen, belooft het VMS Veiligheidsprogramma

Nadere informatie

Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging

Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging 5 1. Inleiding 11 2. Visie 13

Nadere informatie

Structureren informatiestromen grondwater voor de KRW

Structureren informatiestromen grondwater voor de KRW Bodem- en Grondwatersystemen Princetonlaan 6 Postbus 85467 3508 AL Utrecht www.deltares.nl Deltares-rapport 2008-U-R0782/A Structureren informatiestromen grondwater voor de KRW T +31 30 256 42 56 F +31

Nadere informatie

Eerstelijnskluis voor Vlaanderen Syntheserapport marktconsultatie

Eerstelijnskluis voor Vlaanderen Syntheserapport marktconsultatie Eerstelijnskluis voor Vlaanderen Syntheserapport marktconsultatie 1 / 8 Inhoudsopgave 1. Context... 3 2. Synthese van de antwoorden... 3 2.1. Functionele bouwstenen... 3 2.2. Technische bouwstenen... 4

Nadere informatie

Nieuwbouw KRW-Verkenner Plan van Aanpak

Nieuwbouw KRW-Verkenner Plan van Aanpak Nieuwbouw KRW-Verkenner Plan van Aanpak 1200211-001 Deltares, 2009 Inhoud 1 Aanleiding 1 1.1 Voortraject 1 1.2 Uitgangspunten 1 1.3 No Regret acties 2 2 De KRW Verkenner nu 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Beschrijving

Nadere informatie

BIJLAGE 2: JAARPLAN 2012 MET INBEGRIP VAN DE BEGROTING

BIJLAGE 2: JAARPLAN 2012 MET INBEGRIP VAN DE BEGROTING BIJLAGE 2: JAARPLAN 2012 MET INBEGRIP VAN DE BEGROTING en goedgekeurd door het agentschap, om gevoegd te worden bij de beheersovereenkomst van voor de subsidiëring en erkenning van vzw Consortium van erkende

Nadere informatie

E-DEPOT 2005. Island Hopping

E-DEPOT 2005. Island Hopping E-DEPOT 2005 Island Hopping Het projectplan in het kort Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Het doel...3 2 Projectontwerp...3 A. Producten en resultaten...3 B. Besturing van het project...4 C. Het veranderingsproces...4

Nadere informatie

Praktijktest ziekenhuistransparantie

Praktijktest ziekenhuistransparantie Kiezen in zorg Praktijktest ziekenhuistransparantie Eindrapportage Drs. N. Beersen Dr. M. Kallewaard Ir. S. Drevers PRAKTIJKTEST ZIEKENHUIS TRANSPARANTIE Een studie naar de specificaties en haalbaarheid

Nadere informatie

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Concept vastgesteld door de Stuurgroep 15 december 2009, ter behandeling in het Convent 14 januari 2010 5 januari 2010 Jeroen van Oss

Nadere informatie