Basis configuratie (2 dagen)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basis configuratie (2 dagen)"

Transcriptie

1 Basis configuratie (2 dagen) Cursusdata 20 en 21 april 2015 Voor wie bedoeld De basisconfiguratie is bedoeld voor de (nieuwe) GLIMSapplicatiebeheerder van het laboratorium. Doelstelling van de Aan het eind van de is de GLIMS-applicatiebeheerder : bekend met een aantal algemene GLIMS-begrippen; bekend met de GLIMS gebruikersinterface; in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de basisparametrisatie van GLIMS. In staat om zelf orders te genereren Noodzakelijke Geen specifieke GLIMS kennis. Onderwerpen Tijdens de wordt expliciet aandacht besteed aan : inloggen en (gebruikers) interface; algemene instellingen correspondenten; eenheden en dimensies; materialen en materiaalvariabelen; bepalingen, aanvraagcodes en profielen; aanvraagformulieren; stations en meetmethodes; procedures met bijbehorende inputs en outputs; object-attributen en sjablonen; referentiewaarden en deltacheck; shielding alarmwaarden; werklijsten. orderinvoer MIPS N.V. Pagina 1 van 13

2 MISPL- (2 dagen) Cursusdata 6 en 7 mei 2015 Voor wie bedoeld deze MISPL- is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium. Tevens kan deze gevolgd worden als voorbereiding op de workshop Statistieken Doelstelling van de Aan het eind van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder : in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met tekst-mispl s; bekend met de structuur van het ERD; bekend met de structuur van de GLIMS-handleiding i.r.t. de MISPL-taal en het ERD. zelfstandig in staat om de essentiële SiteFunctions (GLIMS-basis) te ontwikkelen en te gebruiken Noodzakelijke GLIMS basis configuratie Enige van een programmeertaal handig doch niet strikt noodzakelijk. Onderwerpen Tekst-MISPL s worden binnen GLIMS gebruikt voor het maken van layouts. In dit kader kan gedacht worden aan etiketten, werklijsten, rapporten, enz.. Tijdens de wordt expliciet aandacht besteed aan de volgende onderwerpen : inleiding tot het programmeren (datatypes,variabelen,operatoren,programmeertaal); tabel-onafhankelijke MISPL-functies (diverse conversie-functies en stringfuncties); het gebruik van de MISPL-builder; hoe om te gaan met het ERD en de on-line handleiding van GLIMS m.b.t. dit onderwerp; tekst-mispl s; tabel-rapporten; documenten. Functionele MISPL s (SiteFunctions) worden binnen GLIMS gebruikt om sturing te geven aan de standaard programmatuur en voor het bouwen van extra functionaliteit. Tijdens de wordt expliciet aandacht besteed aan de volgende onderwerpen : richtlijnen bij het ontwikkelen van MISPL; filters; gebruik van SiteFunctions binnen de Glims basis-module; order-evaluatie; geldigheids-mispl s (procedures en standaard rapporten); conversie; waarde; triggers; samenhang tussen diverse MISPL s; SiteAttributen (inclusief type : Reference). MIPS N.V. Pagina 2 van 13

3 Bloedtransfusie (1 dag) Cursusdata 4 mei 2015 Voor wie bedoeld De bloedtransfusie is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium Doelstelling van de Aan het eind van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder : in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de GLIMS BTM-module. Noodzakelijke GLIMS basis configuratie MISPL- Onderwerpen Tijdens de wordt expliciet aandacht besteed aan : bloedgroepkarakteristieken het gebruik van het Personal Medical Record; bloedproducten en bloedproductspecificaties; bloedontvanger types; antigenen en antistoffen; Besteladviezen; Algemene instellingen; Transfusieformulieren en etiketten; transfusie-eenheid typeringen Bloedselecties; Routine; afhandeling kruisproef; Aanvragen van bloedproducten; Selecteren van transfusie-eenheden; Uitgifte/toediening van transfusie-eenheden; Statistieken. MIPS N.V. Pagina 3 van 13

4 Microbiologie (2 dagen) Cursusdata 27 en 28 april 2015 Voor wie bedoeld De microbiologie is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium Doelstelling van de Aan het eind van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder : in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de GLIMS MMB-module. Noodzakelijke GLIMS basis configuratie MISPL- deel 1 en 2 Onderwerpen Tijdens de wordt expliciet aandacht besteed aan : materialen en materiaal-variabelen; antibiotica en antibiotica-panels; micro-organismen en micro-organisme testen; Isolaatbeoordelingen; Antibiotica media en medium-testen; Bepalingen; Stations en meetmethodes; microbiologie procedures; microbiologie werkscherm; het gebruik van specifieke MISPL s binnen de MMB-module; uitleg gebruik microbiologie in de praktijk epidemiologie (onder voorbehoud); isolaat statistieken (onder voorbehoud). MIPS N.V. Pagina 4 van 13

5 Facturatie (1 dag) Cursusdata 11 mei 2015 Voor wie bedoeld De facturatie is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium Doelstelling van de Aan het eind van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder : in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de GLIMS facturatie-module voor zover noodzakelijk voor het aanmaken van HL7 DFT-berichten ten behoeve van een centraal facturatie-systeem Tijdens de wordt dus GEEN aandacht besteed aan het gebruik van budgetten en het daadwerkelijk aanmaken van nota s, aanmaningen enz. vanuit GLIMS zelf. Noodzakelijke GLIMS basis configuratie MISPL- deel 1 en 2 Onderwerpen Tijdens de wordt expliciet aandacht besteed aan : verrekencodes en tarieven (incl. buiten nomenclatuur); verrekenregels (diagnose, cumul en max); fondsen; polissen en polisclausules; betalingsovereenkomsten; kostenplaatsen; het gebruik van specifieke MISPL s binnen de facturatie-module; ordergroep, facturen, verzamelfacturen en financiële verzendingen; het gebruik van de facturatie-module in de praktijk / aanmaak financiële verzendingen MIPS N.V. Pagina 5 van 13

6 Statistiek (1 dag) Cursusdata 12 mei 2015 Voor wie bedoeld De workshop statistiek is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium. Tevens is de workshop bedoeld voor GLIMS eindgebruikers welke met hulp van de applicatiebeheerder statistiekoverzichten dienen te produceren. Doelstelling van de Aan het eind van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder of eindgebruiker : in staat om zelfstandig overzichten te produceren op basis van een algemene vraagstelling Noodzakelijke GLIMS basis configuratie MISPL- deel 1 Onderwerpen De workshop statistiek bestaat uit 2 delen : Theoretische uitleg over het gebruik van de diverse statistiekmodules binnen GLIMS Productiestatistiek Transfusiestatistiek Gecombineerde statistiek Financiële statistiek Uitwerking van enkele casussen MIPS N.V. Pagina 6 van 13

7 Kwaliteitscontrole (1 dag) Cursusdata 5 mei 2015 Voor wie bedoeld De workshop kwaliteitscontrole is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium. Tevens is de workshop bedoeld voor GLIMS eindgebruikers welke zelfstandig aan de slag moeten met de inrichting en onderhoud van de GLIMS QCmodule. Doelstelling van de Aan het eind van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder of eindgebruiker : in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de QC-module of het onderhoud hierop Noodzakelijke GLIMS basis configuratie Onderwerpen De workshop kwaliteitscontrole bestaat uit 2 delen : Theoretische uitleg over de parametrisatie van de QC-module Controleregels QC-materialen, QC-loten, QC-populaties QC-gebruik in de praktijk QC-management Praktische inrichting en gebruik van de QC-module Voor dit 2e deel is het noodzakelijk dat deelnemers ten minste 2 weken voor aanvang van de een overzicht opstellen op basis waarvan de QC-module ingericht kan worden. Dit overzicht wordt tijdens de workshop door de cursist zelf uitgewerkt met hulp van de MIPS leider. MIPS N.V. Pagina 7 van 13

8 Systeembeheer (1 dag) Cursusdata 18 mei 2015 Voor wie bedoeld De systeembeheer is bedoeld voor de medewerker van het ziekenhuis (laboratorium of afdeling automatisering) welke is belast met het technische beheer van de GLIMS-omgeving. Doelstelling van de Aan het eind van de dag heeft de cursist inzicht in : de wijze waarop het GLIMS-systeem in technische zin beheerd moet worden. Noodzakelijke Specifieke GLIMS-kennis is niet noodzakelijk Onderwerpen Tijdens de wordt expliciet aandacht besteed aan : De database De fysieke database Onderhoud Bescherming Glims versiebeheer Logfiles Opdrachten en taken Printers Onderhoud server Tips and Tricks Helpdesk Q & A MIPS N.V. Pagina 8 van 13

9 Cyberlab parametrisatie en gebruik (1 dag) - Resultaatconsultatie - Cursusdata 23 april 2015 Voor wie bedoeld De Cyberlab parametrisatie en gebruik is bedoeld voor de Cyberlabapplicatiebeheerder. Doelstelling van de Aan het eind van de dag is de Cyberlab-applicatiebeheerder : in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de Cyberlab-omgeving; in staat om uitleg te geven aan de eindgebruikers voor wat betreft het gebruik van Cyberlab voor resultaatconsultatie. Tijdens de wordt GEEN aandacht besteed aan het gebruik van Cyberlab voor decentrale orderverwerking. Noodzakelijke Specifieke GLIMS-kennis is niet noodzakelijk Onderwerpen Tijdens de wordt expliciet aandacht besteed aan : algemene configuratie; gebruikersconfiguratie / bevoegdheden (organisaties, profielen, groepen en gebruikers); laboratoriumconfiguratie (platformen, disciplines, secties, testen en panels); communicatie met de buitenwereld via HL7; het gebruik van Cyberlab voor resultaatconsultatie in de praktijk. Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de Cyberlabomgeving. MIPS N.V. Pagina 9 van 13

10 Cyberlab Order Entry (1 dag) Cursusdata 30 april 2015 Voor wie bedoeld De Cyberlab Order Entry is bedoeld voor de Cyberlabapplicatiebeheerder. Doelstelling van de Aan het eind van de dag is de Cyberlab-applicatiebeheerder : in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de orderverwerking in de Cyberlab-omgeving; in staat om uitleg te geven aan de eindgebruikers voor wat betreft het gebruik van Cyberlab voor Order Entry. Tijdens de wordt GEEN aandacht besteed aan het gebruik van Cyberlab voor decentrale orderverwerking. Noodzakelijke Specifieke GLIMS-kennis is niet noodzakelijk Onderwerpen Tijdens de wordt expliciet aandacht besteed aan : algemene configuratie; plannen van specimens; Creëren van orders; Order life cycle; Orders aanpassen; Orders stopzetten; Orders valideren; Overzicht en etiketten printen; Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de Cyberlabomgeving. MIPS N.V. Pagina 10 van 13

11 GLIMS 9 (1 dag) Cursusdata 19 mei 2015 Voor wie bedoeld De rapportage is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium. Doelstelling van de Aan het eind van de is de GLIMS-applicatiebeheerder : in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de personalisatie van de GLIMS user interface; in staat om de beveiliging en werkomgeving te koppelen aan de gebruiker; Noodzakelijke GLIMS basis configuratie Onderwerpen Tijdens de wordt expliciet aandacht besteed aan : personalisatie: tools; ribbons; side bars; home page; beveiliging: privileges rollen MIPS N.V. Pagina 11 van 13

12 Connecties en interfaces (1 dag) Cursusdata 20 mei 2015 Voor wie bedoeld De connecties en interfaces is bedoeld voor de GLIMSapplicatiebeheerder van het laboratorium. Doelstelling van de Aan het eind van de is de GLIMS-applicatiebeheerder : in staat om een koppeling op te zetten met de nodige inzichten; Noodzakelijke Onderwerpen Tijdens de wordt expliciet aandacht besteed aan : services en vertalers; concepten van verdelers en concentrators; types van communicatie (ADT, OUL, OML, ) MIPS N.V. Pagina 12 van 13

13 Reportbuilder (1 dag) Cursusdata 21 mei 2015 Voor wie bedoeld De reportbuilder is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium. Doelstelling van de Aan het eind van de is de GLIMS-applicatiebeheerder : in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met ireport; in staat om rapportsjablonen en werklijsten (type overzicht) op te maken; Noodzakelijke GLIMS basis configuratie Onderwerpen Tijdens de wordt expliciet aandacht besteed aan : structuur van de gegenereerde XML; waar ireport gebruiken in GLIMS; opmaken van een rapportsjabloon; opmaken van een werklijstsjabloon type overzicht; MIPS N.V. Pagina 13 van 13

Trainingsbrochure 2012

Trainingsbrochure 2012 Trainingsbrochure 2012 Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Voordelen Ultimo trainingsprogramma 5 Praktische informatie 5 Extra mogelijkheden Klik op het gewenste onderwerp om direct meer te lezen. 2 4 Verschillen

Nadere informatie

Dynamics NAV2013. Cursusprogramma

Dynamics NAV2013. Cursusprogramma Dynamics NAV2013 Cursusprogramma Mprise B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel. 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84 04 www.mprise.nl E-mail: training@mprise.nl Versie:

Nadere informatie

Cursusoverzicht. Compass Relationship Management

Cursusoverzicht. Compass Relationship Management Cursusoverzicht Compass Relationship Management Péritus bv April 2003 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Onderhoud van kennis... 4 1. Basisgebruik Compass... 5 2. Campagnemanagement... 6 3. Applicatiebeheer...

Nadere informatie

TRAININGSGIDS. WinRIS

TRAININGSGIDS. WinRIS TRAININGSGIDS WinRIS Prijzen WinRIS-trainingen Omschrijving Tarief Trainingsduur Basistraining 315,00 één dag Selectie en Mail-merge 315,00 één dag Forecast 170,00 één dagdeel Beheer buitendienst 170,00

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Dynamics NAV2009 Cursusprogramma

Dynamics NAV2009 Cursusprogramma Dynamics NAV2009 Cursusprogramma Mprise Training en Advies B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel. 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84 04 www.mprise.nl E-mail: training@mprise.nl

Nadere informatie

Dynamics AX2009. Solutions

Dynamics AX2009. Solutions Dynamics AX2009 Microsoft Cursusprogramma Business Solutions Mprise B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84 04 www.mprise.nl E-mail:

Nadere informatie

Dynamics NAV voor het HBO

Dynamics NAV voor het HBO Dynamics NAV voor het HBO Versie: 3 mei 2011 Cursusprogramma 2011 Mprise Training en Advies B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel. 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2013

Trainingsbrochure 2013 Trainingsbrochure 2013 2013 Trainingsbrochure en Crystal Reports trainingen sopgave Introductie Instructor- led trainingen Education software Overzicht trainingsaanbod SAP BusinessObjects Trainingstrajecten

Nadere informatie

Trainingsbrochure. Januari tot en met juli 2014

Trainingsbrochure. Januari tot en met juli 2014 Trainingsbrochure Januari tot en met juli 2014 2 Inhoudsopgave 3 Vergroot uw rendement 5 Basistrainingen 11 Moduletrainingen 27 Applicatiebeheertrainingen 35 Planningen, praktische informatie & inschrijven

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255)

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) instructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) pi.ict08.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2011 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2011 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2011 2011 Trainingsbrochure SAP BusinessObjects en Crystal Reports trainingen Trainingsbrochure Trainingsbrochure sopgave Introductie mogelijkheden Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod

Nadere informatie

Media werkprocessen in de praktijk

Media werkprocessen in de praktijk Media werkprocessen in de praktijk Een praktische methode voor het organiseren van media werkprocessen Een uitgave van GOC in samenwerking met Commbizz Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Achtergrond en

Nadere informatie

Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10. Trainingsprogramma. januari tot en met juli 2011

Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10. Trainingsprogramma. januari tot en met juli 2011 Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10 Trainingsprogramma januari tot en met juli 2011 Introductie In deze trainingsbrochure treft u het actuele trainingsaanbod van Ultimo Software Solutions en Ultimo

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2012 2012 Trainingsbrochure en Crystal Reports trainingen sopgave Introductie sopgave Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod SAP BusinessObjects Trainingstrajecten Trainingstrajecten

Nadere informatie

Software en service licenties 2012

Software en service licenties 2012 In dit document worden de EcoSys software en service licenties beschreven met bijbehorende prijzen en voorwaarden. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en gelden met ingang van 1 januari 2012, alle

Nadere informatie

Trainingsbrochure Januari t/m juni 2015

Trainingsbrochure Januari t/m juni 2015 Trainingsbrochure Januari t/m juni 2015 Inhoudsopgave 3 Vergroot uw rendement 5 Basistrainingen 11 Moduletrainingen 29 Applicatiebeheertrainingen 37 Planningen, praktische informatie & inschrijven Vergroot

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Overzicht opleidingen en workshops Schaubroeck Informatica. Voorjaar 2009

Overzicht opleidingen en workshops Schaubroeck Informatica. Voorjaar 2009 Overzicht opleidingen en workshops Schaubroeck Informatica Voorjaar 2009 Schaubroeck Informatica organiseert opnieuw ICT-opleidingen die doorgaan in het seminariecentrum te Nazareth. De opleidingsagenda

Nadere informatie

Dynamics AX2012. Cursusprogramma

Dynamics AX2012. Cursusprogramma Dynamics AX2012 Cursusprogramma Mprise B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84 04 www.mprise.nl E-mail: training@mprise.nl Versie: 14

Nadere informatie

Overzicht opleidingen en workshops Schaubroeck Informatica. Voorjaar 2008

Overzicht opleidingen en workshops Schaubroeck Informatica. Voorjaar 2008 Overzicht opleidingen en workshops Schaubroeck Informatica Voorjaar 2008 Schaubroeck Informatica organiseert in het voorjaar opnieuw ICT-opleidingen die doorgaan in het seminariecentrum te Nazareth. De

Nadere informatie

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Concept vastgesteld door de Stuurgroep 15 december 2009, ter behandeling in het Convent 14 januari 2010 5 januari 2010 Jeroen van Oss

Nadere informatie

Dynamics AX2012. Cursusprogramma

Dynamics AX2012. Cursusprogramma Dynamics AX2012 Cursusprogramma Mprise B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84 04 www.mprise.nl E-mail: training@mprise.nl Versie: 23

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL (DEELTRAJECT 1) Bijlage 1. Inhoudelijke en technische realisatie van de Arbouw Toolkit 1.0

PROJECTVOORSTEL (DEELTRAJECT 1) Bijlage 1. Inhoudelijke en technische realisatie van de Arbouw Toolkit 1.0 PROJECTVOORSTEL (DEELTRAJECT 1) Bijlage 1. Inhoudelijke en technische realisatie van de Arbouw Toolkit 1.0 Opgesteld door: Michel van Wijk (BECO Groep), telnr. 010-298 52 40 en email: wijk@beco.nl Henri

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Voorbeeldexamen Examenopgaven INFORMATIESYSTEMEN Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het examen bestaat

Nadere informatie

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 instructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 (ICT04.4/CREBO:53254) pi.ict04.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie