ISIS deelnemersdag 6 november 2008 bij het RIVM te Bilthoven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ISIS deelnemersdag 6 november 2008 bij het RIVM te Bilthoven."

Transcriptie

1 ISIS deelnemersdag 6 november 2008 bij het RIVM te Bilthoven. Aanwezig: Mw. I. Linde AMSTERDAM Streeklaboratorium GGD Amsterdam Mw. Dr. A. van Griethuysen ARNHEM Streeklab. voor de Volksgezondheid Dr. C.L. Jansen DEN HAAG Medisch Centrum Haaglanden Dr. B. Mulder ENSCHEDE Streeklab. voor Medische Microbiologie A. Roovers GOES Stichting Oosterscheldeziekenhuizen R.E. Breukelman GRONINGEN Laboratorium voor Infectieziekten Drs. J.P. Arends GRONINGEN Universitair Medisch Centrum Groningen Dr. D. Veenendaal HAARLEM Streeklab.voor de Volksgezondheid / COM Mw. W. Dorigo HILVERSUM CBSL C. Hemmers HILVERSUM CBSL Dr. J.H. van Zeijl LEEUWARDEN Streeklab Volksgezondheid Friesland P. Terporten MAASTRICHT Academisch Ziekenhuis Maastricht Dr. P. Sturm NIJMEGEN UMC St. Radboud Mw. Drs. J.M. van Duin SPIJKENISSE Ruwaard van Putten ziekenhuis I.H. Richardson TILBURG Streeklab. voor de Volksgezondheid mw. A. Luypers UTRECHT Diakonessenhuis Utrecht Dr. S.F.T. Thijsen UTRECHT Diakonessenhuis Utrecht Mw. L. Verhoef UTRECHT SALTRO Dr. C.H.E. Boel UTRECHT UMCU Dr. G.J.H.M. Ruijs ZWOLLE ISALA Clinics / NVMM mw.drs. A. Kroneman BILTHOVEN RIVM / LIS Dr. D. Notermans BILTHOVEN RIVM / LIS Dr. A.J. de Neeling (SWAB) BILTHOVEN RIVM / LIS Mw.dr. M.A.B. van der Sande BILTHOVEN RIVM / EPI / COM M. Mulders BILTHOVEN RIVM / EPI M. van Dam BILTHOVEN RIVM / LCI J. Alblas ISIS-team RIVM / EPI Mw. Dr. M.A. Leverstein-van Hall ISIS-team UMC Utrecht / RIVM-EPI Dr. N. van de Sande-Bruinsma ISIS-team RIVM / EPI Drs. J.C.M. Monen ISIS-team RIVM / EPI Drs. J. Muilwijk ISIS-team RIVM / EPI V.T.M. Reeskamp ISIS-team RIVM / EPI 1. Welkom Nienke van de Sande opent de bijeenkomst met een korte voorstelronde van alle aanwezigen. Christina Vandenbroucke is ziek en haar agendapunt wordt door Nienke waargenomen. 2. ISIS-AR: waar staan we. Maurine Leverstein laat zien op welk punt ISIS AR nu is. Sinds de vorige bijeenkomst 13 maart 2009 hebben de activiteiten zich op de volgende thema s gericht: ICT ( afronding bouw ISIS-AR dataware house, overgang van EMI- Systeemontwikkeling naar EMI-Beheer, ontwikkelen queries (m.n. micros), ontwikkelen terugrapportages, veilig en automatisch versturen data. ISIS-web Juridische aspecten ( WOB, Registratie commissie, contracten) Opzetten nationale surveillance studie ESBL Aansluiten MML : Aansluitingen van GLIMS en MICROS systemen van Hilversum, UMCU Utrecht en Apeldoorn zijn rond, net als Tilburg, Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom. Daarbij zijn er voorbereidingen getrofffen voor het aansluiten van laboratoria met nieuwe systemen (Molis en WinLims). Momenteel zijn LvI Groningen, Enschede en Delft in het aansluitingsproces.

2 Bij het aansluiten van de Medisch Microbiologische Laboratoria (MML s) blijkt soms meer tijd nodig te zijn. Oponthoud was m.n. het gevolg van 1)Ontwikkelen van queries voor nieuwe LIMs systemen, 2) plannen en nakomen van gemaakte afspraken ( het komt boven op de al volle agenda en vakanties) en 3) het goed vertalen van de data naar de ISIS-AR standaard. M.n. worden de problemen gezien bij het vertalen van : Klinisch versus inventarisatie versus screening (niet gecodeerd aanwezig binnen LIMs) Materialen (standaardisatie binnen ISIS-team moest geregeld worden, door gebrek aan standaardisatie tussen labs is het elke keer maatwerk) Instellingen (niet gecodeerd aanwezig binnen LIMs) Confirmatie testen (uitslagen zeer divers ingevoerd in LIMs) Na aansluiten worden de gegevens retrospectief per 1/1/2008 geleverd. Daarom is het voor nog aan te sluiten laboratoria van belang nu al de confirmatietesten uit te voeren zoals met de NVMM is afgesproken. Vanuit de zaal wordt geopperd dat voor deelname aan ISIS als voorwaarde moet worden gesteld dat de gegevens vergelijkbaar moeten zijn en dat dus de nieuwe richtlijnen bij het MML moeten zijn geïmplementeerd. Ook gaan er stemmen op om op EUCAST criteria over te gaan. België heeft besloten per 1/1/2010 in zijn geheel over te gaan. Alle betrokkenen hebben in de vergaderstukken de terugrapportage ontvangen. Dit is een voorbeeld aan de hand van fake gegevens. Elk MML ontvangt dit aan het eind van de maand. De terugrapportage dient primair om de kwaliteit van de geleverde data te toetsen en is geen weergave van de resistentiepercentages in het betreffende lab omdat het een rapportage op isolaat niveau en niet op patiënt niveau is. Hiervoor is gekozen om het de applicatiebeheerder makkelijker te maken bij de controle. De tabellen 1 6 zijn bedoeld als controle voor het ISIS-team en de applicatiebeheerder van het insturend lab. Als aan de hand van de terugrapportage wordt gedacht dat de gegevens niet kloppen dan kan met hulp van de datamanager op detail niveau worden gekeken omdat ook de ruwe gegevens beschikbaar zijn. Dit zal met name in de ontwikkelingsfase van belang zijn. Henry Richardson geeft aan dat het onmogelijk is om elke maand al die percentages op het oog te controleren. Geconstateerd wordt dat er aan de tabellen een kolom moet worden toegevoegd waarin komt te staan in hoeverre de data afwijken van eerdere maanden. De laatste 3 tabellen (7a, 8a en 8b) van de terugrapportage zijn bedoeld voor de medisch microbioloog. In deze tabellen wordt een overzicht gegeven van de BRMOs en van de EUCAST "exceptional resistance phenotypes". Dit zijn bug-drug combinaties die alarmerend zijn voor de kliniek (bijv. vancomycine R S. aureus) en dus van belang voor de resistentie surveillance. De vraag aan de MML s is als er in deze tabellen opmerkelijke uitslagen staan of zij actief benaderd willen worden of dat zij na 3 weken dit stilzwijgend goedkeuren. Algemeen willen de aanwezigen graag actief benaderd worden, direct danwel na 3 weken. Om het opzoeken van deze kweekuitslagen voor de datamanager of microbioloog van het insturende lab te faciliteren zal aan een dergelijke uitslag in de tabel een monsternummer worden toegevoegd. Indien de uitslag niet correct blijkt te zijn dient de MM deze uitslag(en) in zijn LIMs te corrigeren waarna de betreffende maandfile door de applicatiebeheerder opnieuw dient te worden opgestuurd naar ISIS-AR.

3 3. Veilig versturen van data: de oplossing Jeroen Alblas is per 1 augustus werkzaam bij het RIVM en werkt als datamanager voor ISIS. Hij laat zien hoe het proces van verzamelen en verzenden van de data gaat. Voor het verzenden van bestanden vanuit het MML naar de ISIS-database zijn er twee opties. Optie A is via Secure File Transfer Protocol (SFTP). De SFTP server is sinds kort in productie. De applicatiebeheerder van het lab kan het maandelijks verzenden van de bestanden nu volledig automatiseren. Aan het gebruik van SFTP zijn geen extra kosten aan verbonden. Optie B is via Zorgmail (voorheen LifeLine) van E.Novation. Ook deze gegevens worden versleuteld verzonden maar gaan via een gesloten mail-systeem. Hieraan zijn abonnementskosten van de leverancier verbonden. Beide mogelijkheden zijn en blijven in de toekomst open voor de MML s. Nadat de gegevens bij de SFTP-server zijn binnen gekomen worden deze naar de ISIS server verzonden. Nu de ISIS-AR database stabiel draait wordt er gewerkt aan optimalisaties van o.a. beheer. Het nut en noodzaak van de implementatie van HL7 berichten wordt nog onderzocht. 4. ISIS web Steven Thijsen vertelt wat het ISIS web team sinds de start in februari 2008 gedaan heeft. Het is een gezamenlijk project van RIVM en NVMM. De laatste financiert dit met kwaliteitsgelden. Doelstelling is een interactieve website te maken waar het eigen MML vergeleken kan worden met de geanonimiseerde gegevens van Nederland. Tevens is er een publiek domein deel en een deel dat MML s na inloggen kunnen benaderen. Grenzen worden bepaald door de data en door de financiële middelen. Risico hierbij is te ver gaande detaillering. In de subwerkgroep hebben zitting Jan Arends, Edwin Boel, Steven Thijsen, Jan Muilwijk en Jos Monen. Maarten Visser heeft kritisch gekeken naar de eerste ideeën en waarschuwt dat appels met peren vergeleken worden: niet iedereen gebruikt dezelfde criteria. Daarom wordt de mogelijkheid geboden in ISIS web om MIC data opnieuw te interpreteren volgens EUCAST. EMI (IT-bedrijf van RIVM) heeft met Nienke van de Sande een technisch document gemaakt waarmee internationaal offertes zijn aangevraagd. Van 3 partijen zijn offertes uitgebreid vergeleken. Hieruit is een voorkeur voor EMI gekomen. Momenteel wordt een contract opgesteld. Voorkeur voor EMI is onder andere omdat zij ISIS web flexibel kunnen uitbreiden zodat dit niet alleen tot antibioticaresistentie beperkt hoeft te blijven. Gevraagd wordt of spiegelgegevens alleen met heel Nederland kunnen worden vergeleken of dat het ook mogelijk is te spiegelen met een streek of bepaald type ziekenhuizen. Die mogelijkheid is er maar er speelt wel een anonimiseringsprobleem. Er kan een mogelijkheid worden ingebouwd om met inlog autorisatie een bevriend ziekenhuis gegevens te laten bekijken. Door jaarlijks vragenlijsten aan de MML s te sturen kunnen zij informatie geven m.b.t. de epidemiologische noemergegevens. Met het EARSS-project heeft men al langer ervaring met hoe deze kunnen worden aangeleverd. Opgemerkt wordt dat voor de virologische weekstaten ook wordt gewerkt aan een interactieve website. Het lijkt verstandig dat beide partijen om de tafel gaan zitten om van elkaar te weten wat er wordt ontwikkeld en of zaken gecombineerd kunnen worden.

4 Een praktisch probleem is dat overleden patiënten niet meer onder kliniek kunnen worden opgenomen en dan onder polikliniek worden ingebracht. Dit is een LIMSprobleem dat opgelost kan worden. Bijvoorbeeld koppeling van monsteruitslagen aan opnamedag of aanvragende afdeling. 5. Analyses m.b.v. ISIS database: de mogelijkheden Met de eerste data uit ISIS-AR is Jan Muilwijk epidemiologisch aan de slag gegaan. Er zijn de nodige verschillen tussen de laboratoria: op organismen, materiaal, instellingen, resistentie bepalingen etc. Hij heeft gekeken naar de wijze van isolaat selectie voor het bepalen van resistentie percentages. De volgende analyses zijn gemaakt: Meerdere isolaten van dezelfde soort op de eerste dag: welke kies je? Er zijn 2 methoden vergeleken: A : één isolaat random geselecteerd versus B: het isolaat met het laagste monsternummer en isolaatnummer. Aangezien de verschillen in resistentie percentages klein zijn, wordt methode B bij epidemiologische analyses gebruikt omdat dat de reproduceerbaarheid van data garandeert. 1 Wat is de invloed van het meest resistente isolaat per patient versus een random gekozen isolaat? Het meest resistente isolaat geeft een samenvatting van alle testen per species per patient. Er zijn significante verschillen in resistentiepercentages tussen beide methoden. In ISIS web worden beide mogelijkheden aangeboden. Wat is de invloed van pre-selectie van materiaal op het resistentie percentage? Selectie van 1ste isolaat per organisme of per organisme per materiaal Het resistentiepercentage blijkt samen te hangen met de selectie van materialen: bij de methodiek van het CLSI (alle materialen gebruiken) wordt een lager percentage gevonden dan bij gebruik van alleen de invasieve materialen. De vraagstelling is mede bepalend voor de resultaten. Wat is de invloed van pre-selectie van instelling op het resistentie percentage? Uit de resultaten blijkt dat het percentage of bij verpleeg-en verzorgingshuizen de resistentie het hoogst is. De indicatie tot kweken is hier waarschijnlijk een belangrijke confounder. Wat is de invloed van het excluderen van screeningskweken bij het bepalen van de MRSA prevalentie? Bij het merendeel van de patienten wordt de MRSA allleen uit screeningskweken geisoleerd. 6. WOB en ISIS Omdat George Haringhuizen in het buitenland is geeft Nienke een korte presentatie. George is op 20 november aanwezig bij de najaarsvergadering van de NVMM en kan dan vragen beantwoorden. George heeft WOB-deskundige Prof. Van der Meulen benadert en met hem een concept-rapport gemaakt. Zie ook het toegestuurde stuk. Op basis van het concept zijn al een paar belangrijke conclusies te geven. Als eerste dat iedere casus onder de Wob op zichzelf moet worden beoordeeld. Omdat wetenschappelijk onderzoek bij het RIVM zijn grondslag in publiekrechterlijke taak vindt is alles daarbij in principe Wob-plichtig. Uitzonderingsgronden voor Wob zijn 1) vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- of fabricagegegevens 2) privacy en 3) onevenredige bevoor- of benadeling van deelnemers. De Minister van VWS neemt de uiteindelijke beslissing of iets openbaar wordt gemaakt maar kan door de rechter

5 worden overruled. Het RIVM kan zijn partners een zorgvuldige behandeling toezeggen en betrokkenen in een beslissing tot openbaar maken betrekken. In de jurisprudentie is met uitzondering van PREZIES alleen afgeleide casuïstiek beschikbaar met verschillende beoordelingen door rechters. Een trusted third party constructie (stichting) kan alleen als er een reële inhoudelijke reden voor is en er mogen géén RIVM ers bij betrokken zijn. Het RIVM moet een beleidsdocument maken waarin o.a. wordt opgenomen het belang van vertrouwelijkheid van onderzoeksgegevens en wijze van beslissingen rond openbaarmaking. In de Wet op het RIVM wordt uitgegaan dat gegevens alleen in geaggregeerde vorm openbaar worden gemaakt. Aan de wet publieke gezondheid kan een novelle worden toegevoegd. Hiervoor zijn we helaas te laat en tevens kan het juist de indruk wekken dat er iets te verbergen is. Het conceptrapport zal worden afgerond en in overleg met VWS zal worden bepaald welk beleid verder moet worden ingezet. Uit de vergadering wordt opgemerkt dat de gegevens afkomstig zijn uit patiëntenzorg. Transparantie van gegevens heeft een risico op verkeerde interpretatie als achtergrondinformatie mist. Opgemerkt wordt dat overal kwaliteitsacties worden opgestart, ook zonder transparantie door Wob. Een opmerking van George was dat zonder een eindrapport informatie niet mag worden vrijgegeven omdat kennis ter zake nodig is. 7. Registratie cie: nieuwe ontwikkelingen In de nieuwe registratie commissie hebben zitting: Christina Vandenbroucke, Jan van Zeijl, Annet Troelstra en Nienke van de Sande. Afgelopen september is de eerste bijeenkomst geweest. Doelstelling van de registratie commissie is kwaliteitswaarborging. Het formulier gegevensverzoeken is aangepast op punten 5, 10, 11 en 12. De commissie wil inzage in de onderzoeksopzet. Voor terugkerende projecten wordt gedacht om de 5 jaar een herziening aan te laten vragen of voorstel uit de vergadering jaarlijks met een versnelde procedure. Bij publicatie moet ISIS-AR worden vermeld. Gegevens mogen alleen voor het aangemelde onderzoek worden gebruikt. Tevens wordt verwezen naar de algemene voorwaarden en moet het formulier worden ondertekend. Het ISIS-team is ook bezig met contracten updaten waarbij voor RIVM en MML dezelfde rechten en plichten van toepassing zijn. Het ISIS-team levert epidemiologische kennis en de MML leveren microbiologische kennis. De contracten moeten leesbaar worden. George Haringhuizen is hierbij betrokken. De tabel Beschikbaarheid van data word besproken. Voorstel is i.v.m. neonaten geboortejaar en maand voor MML s open te stellen. De volgende ISIS deelnemersbijeenkomst zal in maart 2009 zijn. Dan zullen de nieuwe contracten en discussiepunten worden voorgelegd. Tevens wordt tussen CIb en NVMM een convenant opgesteld. Er zal een stuurgroep worden ingesteld ter ondersteuning van het ISIS-team. Taak van de registratiecommissie is primair om verzoeken te beoordelen. Uit de zaal komt de vraag hoe omgegaan wordt bij dreigend conflict of interest bij het indienen van een verzoek bij de registratiecommissie? Aan een oplossing hiervoor wordt gewerkt.

6 En als een niet-participerend MML gegevens wil? We willen ISIS promoten. Gedacht kan worden om niet-deelnemers de kostprijs te laten betalen (RIVM mag geen winst maken) of als voorwaarde stellen dat het MML ook gaat deelnemen. Lastiger is het als de industrie gebruik wil maken van de gegevens omdat ISIS handig is bij onderzoek van introductie van nieuwe antibiotica. Hiervoor moet nog RIVM-beleid worden vastgesteld: mag het en zo ja hoe? Steven Thijsen meldt dat men in Wales een deel van de informatie standaard bekend maakt zodat de rest buiten beeld blijft. UMC Nijmegen vraagt of andere MML s hun Raad van Bestuur hebben ingelicht. Bij Hilversum is dat gedaan maar met mededeling dat het voortzetting en vervanging van het oude ISIS-systeem betrof. UMC Groningen heeft de RvB ingelicht en deze zijn in principe akkoord met aansluiting. In principe moet de RvB op de hoogte zijn. 8. ESBL surveillance project Pilot surveillance o.b.v. ISIS data: eerste resultaten Maurine Leverstein presenteert de eerste resultaten van resistentie data uit ISIS. De ESBL s van E.coli en K.pneumoniae over de periode januari - augustus 2008 van 7 MML s zijn verwerkt. Gebruikt is het 1 e isolaat per patiënt en screeningsisolaten zijn geëxcludeerd. Resultaten laten o.a. zien dat de data overeenkomen met de data verkregen met EARSS, er een hoog percentage multiresistentie is, dat de resistentiepercentages verschillen per materiaal, per leeftijdscategorie en intra- en extramuraal. Per 1/1/2008 was nog niet overal de ESBL confirmatie test in gebruik. De oorzaak van het hoge percentage negative/non-determined behoeft verder onderzoek. Nationale surveillance ESBL: bespreking voorstel Maurine heeft een voorstel gemaak voor een surveillance studie ESBL. Opzet van de studie is nu simpel en beslaat 3 maanden. Hoeveelheden monsters is nu waarschijnlijk nog te overzien. Alje van Dam kon vandaag niet aanwezig zijn maar heeft wel gereageerd op het toegestuurde studie protocol. 1 e opmerking van hem is dat ISIS-AR data onvoldoende is voor een goede surveillance studie: opnameduur t.o.v. positieve kweek en antibioticagebruik en instelling waarvanuit opname dienen te worden toegevoegd. Deze informatie zou met vragenlijsten aan MML s boven water kunnen komen. Vragenlijsten zouden met insturen van monsters mee terug kunnen komen naar het RIVM. MML s willen best meewerken aan extra vragenlijsten maar verwachten wel terugkoppeling. De vergadering denkt aan een logisitiek vergelijkbaar met huidige gang van zaken bij MRSA. Hierbij hoeven geen ziekenhuishygiënisten te worden ingeschakeld. Bij MRSA is men al gewend stamgericht te werken. 2 e suggestie van Alje van Dam is naast de klinische isolaten ook de screeningsisolaten te includeren. De vergadering gaat hiermee akkoord. Han de Neeling (RIVM/LIS) geeft aan dat medewerking van het LIS te organiseren moet zijn. Ingangsdatum zal na aanpassing studieopzet aan de opmerkingen uit de vergadering 1 maand later zijn en naar verwachting per 1 januari 2009 starten tot 1 april Sluiting Alle aanwezigen worden hartelijk bedankt voor hun inbreng en kunnen bij de borrel nog napraten.

Plan van aanpak ISIS (korte termijn)

Plan van aanpak ISIS (korte termijn) Plan van aanpak ISIS (korte termijn) Doelstellingen ISIS korte termijn (medio 2007- eind 2009) Het verzamelen en analyseren van resistentiedata van klinische relevante pathogenen t.b.v. : Monitoren van

Nadere informatie

1. Welkom Mick Mulders heet iedereen van harte welkom en opent de bijeenkomst met een korte voorstelronde van alle aanwezigen.

1. Welkom Mick Mulders heet iedereen van harte welkom en opent de bijeenkomst met een korte voorstelronde van alle aanwezigen. ISIS deelnemersdag 2 april 2009 bij het RIVM te Bilthoven. Aanwezig: Dr. G. Andriesse BREDA Amphia ziekenhuis Dr. R.W. Vreede DELFT Diagnostisch Centrum SSDZ C. Callaert DELFT Diagnostisch Centrum SSDZ

Nadere informatie

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010 Bilthoven, januari 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Lijst met afkortingen en acroniemen... 3 Hoofdstuk 2 Introductie... 4 2.1 Doelstellingen ISIS-AR... 4 2.2 Voorwaarden bij start ISIS-AR april 2007... 5

Nadere informatie

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, februari 2012

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, februari 2012 Bilthoven, februari 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Lijst met afkortingen en acroniemen... 3 Hoofdstuk 2 Introductie... 4 2.1 Doelstellingen ISIS-AR... 4 2.2 Voorwaarden bij start ISIS-AR april 2007...

Nadere informatie

Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven

Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven 1. Stand van zaken ISIS-AR & Plannen voor ISIS 2011 Maurine Leverstein - van Hall presenteerde de realisatie van de planning

Nadere informatie

Regionale ondersteuning van de Infectieziektebestrijding

Regionale ondersteuning van de Infectieziektebestrijding Regionale ondersteuning van de Infectieziektebestrijding Regionale ondersteuning van de microbiologische functie In de Openbare Gezondheidszorg worden bijzondere eisen gesteld aan de bijdrage van artsen-microbioloog

Nadere informatie

SNIV GEGEVENSREGLEMENT RIVM / CIb

SNIV GEGEVENSREGLEMENT RIVM / CIb SNIV GEGEVENSREGLEMENT RIVM / CIb A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.sniv.nl T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 sniv@rivm.nl Versie: 2014.1.0 Status: Definitief Pagina

Nadere informatie

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA in het verpleeghuis Op 1-8-2008 wordt bij een medewerker werkzaam op de dubbelzorgafdeling de Wich op St. Jozefsheil te Bakel een MRSA

Nadere informatie

Urineweginfecties (UWI s): Antibiotica en resistentie bij microorganismen

Urineweginfecties (UWI s): Antibiotica en resistentie bij microorganismen Urineweginfecties (UWI s): Antibiotica en resistentie bij microorganismen in verpleeghuizen - SNIV 2012 -, De Reehorst, Driebergen Dr. Ine Frénay, arts-microbioloog RLM Dordrecht- Gorinchem 1 Indeling

Nadere informatie

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen Benchmark Rapport ICD procedures Periode: 2010-2012 Peildatum: Datum 26 juli 2013 Ziekenhuis: Catharina Ziekenhuis Michelangelolaan 2 5623 EJ Eindhoven Toelichting NCDR ICD 2010-2012 Deelnemende ziekenhuizen

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 10-04-2015 L/VD: vergunning donortestlaboratorium Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD.

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD. Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 10-05-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

Onderzoeksreglement Deliver studie

Onderzoeksreglement Deliver studie 1. Algemeen 1.1 Doel onderzoeksreglement Dit onderzoeksreglement regelt de rechten en verplichtingen van de bij de Deliver-studie betrokken partijen voor zover het betreft het verwerken van de onderzoeksgegevens

Nadere informatie

Surveillance van ABR. 17 sept 2015

Surveillance van ABR. 17 sept 2015 Surveillance van ABR 17 sept 2015 1 2 Advies carbapenemresistentie gedeeld met Tweede kamer dataverzameling is relatief langzaam, versnipperd niet toekomstbestendig onopgemerkte verspreiding tussen zorginstellingen

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101002 Umc Sint Radboud Nijmegen Anesthesiologie 6 6,00 101003 Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht Anesthesiologie

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 08-11-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Algemene gegevensvragenlijst incidentiemeting SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen- Algemene gegevens. datum:.

Algemene gegevensvragenlijst incidentiemeting SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen- Algemene gegevens. datum:. Algemene gegevensvragenlijst incidentiemeting SNIV 2014 -Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen- datum:. Algemene gegevens Naam zorggroep: Naam locatie deelnemend verpleeghuis:... (n.b. per

Nadere informatie

Jaargang 4 nummer 4 december 2012 Het doel van SNIV. In dit nummer. SNIV staat voor Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen.

Jaargang 4 nummer 4 december 2012 Het doel van SNIV. In dit nummer. SNIV staat voor Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen. In dit nummer In gesprek met Astrid Beckers, specialist ouderengeneeskunde Naarderheem Bewegingen van en naar ziekenhuizen gecontinueerd in 13 3 Urineweginfecties voor alle deelnemers vast onderdeel basissurveillance

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Jaargang 4 nummer 3 september In dit nummer. Het doel van SNIV. SNIV staat voor Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen.

Jaargang 4 nummer 3 september In dit nummer. Het doel van SNIV. SNIV staat voor Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen. In dit nummer Actiz bericht over surveillance Congressen SNIV op het V&VN VS congres 1..1 SNIV op Verensocongres 3..1 3 Onderzoeken SATURN Clostridium difficile infecties in verpleeghuizen: een interventie

Nadere informatie

Als aanvulling op die circulaire het volgende:

Als aanvulling op die circulaire het volgende: Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 53 94 www.igz.nl Internet Geadresseerde (zie verzendlijst) Ons kenmerk

Nadere informatie

14 NOVEMBER SYMPOSIUM ANTIBIOTICARESISTENTIE EN OUDERENZORG

14 NOVEMBER SYMPOSIUM ANTIBIOTICARESISTENTIE EN OUDERENZORG 14 NOVEMBER SYMPOSIUM ANTIBIOTICARESISTENTIE EN OUDERENZORG Op dinsdag 14 november organiseren het ministerie van VWS en het RIVM in samenwerking met Vilans het symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg.

Nadere informatie

Reglement aanvraag, verstrekking en publicatie van data uit de regionale traumaregistratie van het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (AZNNN) /

Reglement aanvraag, verstrekking en publicatie van data uit de regionale traumaregistratie van het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (AZNNN) / Reglement aanvraag, verstrekking en publicatie van data uit de regionale traumaregistratie van het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (AZNNN) / Traumacentrum Noord Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Infectiepreventie regio. i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht

Infectiepreventie regio. i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht Infectiepreventie regio Utrecht: casus antibioticaresistentie i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 j j,, p Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht Disclosure Belangenverstrengeling:

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 02-10-2017 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2)

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) De sterfte in de 3 grote zorggroepen per hartchirurgisch centrum in de periode 2012-2014 Elders op deze website vindt u de gemiddelde sterfte na hartchirurgische

Nadere informatie

Deelnemersinformatie ELDEST studie

Deelnemersinformatie ELDEST studie Deelnemersinformatie ELDEST studie Gezondheidsklachten bij 60-plus reizigers naar de (sub)tropen voor een kortdurend verblijf Geachte heer/mevrouw, Kortgeleden bent u bij de GGD of Travel Clinic geweest

Nadere informatie

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt Check je kamer Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt 1 Dit is een uitgave van het Onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Conferentie Eenheid van Taal

Conferentie Eenheid van Taal Conferentie Eenheid van Taal Het belang van eenduidige terminologie voor elektronische informatie-uitwisseling in de zorg Programma 30 maart 2009 Als de taal niet zuiver is, dan is hetgeen gezegd wordt

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten Diagnostiek van osteoporose en het verbeteren van de therapietrouw bij patiënten met osteoporose na een recente fractuur Wat als u nog vragen heeft? Mocht u na het

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Evaluatie van ISIS-MML

Evaluatie van ISIS-MML RIVM Rapport 210211001/2007 Evaluatie van ISIS-MML BHB van Benthem Contact: BHB van Benthem Epidemiologie en Surveillance birgit.van.benthem@rivm.nl Dit onderzoek werd verricht in opdracht van Centrum

Nadere informatie

Nationale Hepatitis Dag 2015. 1 oktober 2015. Screening en Opsporing

Nationale Hepatitis Dag 2015. 1 oktober 2015. Screening en Opsporing Nationale Hepatitis Dag 2015 1 oktober 2015 Screening en Opsporing Heropsporing -- Resultaten tot nu toe Sophie Willemse Maag-Darm-Leverarts Academisch Medisch Centrum Disclosure belangen spreker Disclosure

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Ziekenhuizen Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2012 Revisiedatum: juli 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds

Nadere informatie

Monitoren of dit wordt uitgevoerd

Monitoren of dit wordt uitgevoerd Protocol dataverzameling CQI Naasten op de Intensive Care schriftelijke en digitale versie Taken en verantwoordelijkheden onderzoeker/kwaliteitsmedewerker Versie voor CQI-vragenlijst 5.0 Oktober 2014 Taken

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting De laatste jaren wordt in steeds meer zorginstellingen aandacht besteed aan infectiepreventie en patiëntveiligheid. Een van de redenen is de toenemende antibiotica resistentie van bacteriën

Nadere informatie

IBR SCRIPTIEPRIJS

IBR SCRIPTIEPRIJS IBR SCRIPTIEPRIJS 2016-2017 PUBLIEKRECHTELIJK BOUWRECHT JURYRAPPORT Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) heeft o.a. als taak het bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht

Nadere informatie

Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Ons project verbeteren van de telefonische bereikbaarheid heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award. Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT 13 januari 2010 Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl.

Nadere informatie

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae Referentielaboratorium Gegevens van het Referentielaboratorium Dr. J. VERHAEGEN U.Z. - Leuven - Microbiologie Herestraat, 49 3000 Leuven Tel. : 016/34.70.73 Fax : 016/34.79.31 E-mail : Jan.verhaegen@uz.kuleuven.ac.be

Nadere informatie

Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding)

Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding) Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding) Stichting Patiënt- en Medicatieveiligheid / CMR - juli 2012 Inhoudsopgave: 1. Quickstart - 3-2. Introductie - 5-3. Waarom incidenten

Nadere informatie

Anonieme Database. Voor eenvoud en inzicht

Anonieme Database. Voor eenvoud en inzicht Anonieme Database Voor eenvoud en inzicht Achtergrond Anonieme Database In Nederland is het bevolkingsonderzoek Darmkanker van start gegaan. De introductie van dit programma gaat gepaard met het verplicht

Nadere informatie

Antibiotica Resistentie van Uropathogene E. coli. bij huisartsen patiënten in de leeftijd van 1-100 jaar. E.Stobberingh, MINC 29 maart 2011

Antibiotica Resistentie van Uropathogene E. coli. bij huisartsen patiënten in de leeftijd van 1-100 jaar. E.Stobberingh, MINC 29 maart 2011 Antibiotica Resistentie van Uropathogene E. coli bij huisartsen patiënten in de leeftijd van 1-100 jaar E.Stobberingh, MINC 29 maart 2011 Antibiotica resistentie van uropathogene E.coli Is het een probleem?

Nadere informatie

Privacyreglement ten behoeve van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit

Privacyreglement ten behoeve van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit Privacyreglement ten behoeve van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Geregistreerde: de

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

FSHD trainingsonderzoek

FSHD trainingsonderzoek FSHD trainingsonderzoek FACTS-2-FSHD Nieuwsbrief Nr. 4 augustus 2011 Universitair Medisch Centrum St Radboud Afdeling Revalidatie Afdeling Neurologie Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid Drs.

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 23 oktober 29, week 43 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) verdubbeld

Nadere informatie

Patiënten Informatie Brochure Erfelijkheidsonderzoek: Exoom Sequencing

Patiënten Informatie Brochure Erfelijkheidsonderzoek: Exoom Sequencing 2 Patiënten Informatie Brochure Erfelijkheidsonderzoek: Exoom Sequencing Algemene informatie Exoom Sequencing is een nieuwe techniek voor erfelijkheidsonderzoek. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2)

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) De sterfte in de 3 grote zorggroepen per hartchirurgisch centrum in de periode 2013-2015 Elders op deze website vindt u de gemiddelde sterfte na hartchirurgische

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Handleiding Rapportage downloaden voor Postoperatieve wondinfecties (POWI); versie 1.5.

Handleiding Rapportage downloaden voor Postoperatieve wondinfecties (POWI); versie 1.5. Handleiding Rapportage downloaden voor Postoperatieve wondinfecties (POWI); versie 1.5. Het downloaden van de rapportage voor de module POWI kan via de website van PREZIES (www.prezies.nl). Het downloaden

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Ziekenhuizen Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2012 Gewijzigd: maart 2014 Revisiedatum: juli 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

RACE study. RAdical Cystectomy Evaluation. Charlotte Michels, MSc

RACE study. RAdical Cystectomy Evaluation. Charlotte Michels, MSc RACE study RAdical Cystectomy Evaluation Charlotte Michels, MSc In samenwerking met: prof. dr. M.M. Rovers, prof. dr. J.A. Witjes, drs. C.J. Wijburg, dr. J.P.C. Grutters, dr. J.R. Oddens, dr. H. Calsbeek,

Nadere informatie

Validatie schattingsmethodiek Defensie. Rapportage Klankbordgroep

Validatie schattingsmethodiek Defensie. Rapportage Klankbordgroep Validatie schattingsmethodiek Defensie Rapportage Klankbordgroep 21 december 2011 Rapportage Klankbordgroep Inleiding / Samenvatting De Klankbordgroep heeft op verzoek van het ministerie van Defensie toezicht

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 6 november 29, week 45 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) wederom

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Multi source feedback voor de aios

Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Voor artsen in opleiding tot specialist (aios) is het belangrijk dat zij kennis van het specialisme verwerven, specialistische vaardigheden

Nadere informatie

OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN

OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN Stichting Vilans te Utrecht, verder te noemen 'Vilans', in deze vertegenwoordigd door prof. dr. H.L.G.R. Nies, en te , hierna te noemen het

Nadere informatie

Implementatiescenario voor lidorganisaties

Implementatiescenario voor lidorganisaties Informatiemodel en Gegevensset Federatie Opvang 2011 Implementatiescenario voor lidorganisaties Federatie Opvang, 22 september 2011 versie 1.0 Projectleiding: Projectuitvoering: Mark Clarijs, Informatiemanager

Nadere informatie

Laboratoriumdiagnostiek voor tuberculose en andere mycobacteriële infecties

Laboratoriumdiagnostiek voor tuberculose en andere mycobacteriële infecties 3 Laboratoriumdiagnostiek voor tuberculose en andere mycobacteriële infecties ISIS-AR: een nieuw systeem voor surveillance van antimicrobiële resistentie Als de vraag Q-koorts is: diagnostiek en behandeling

Nadere informatie

Samenvatting van de evaluatie van het Nationaal Referentie Centrum voor invasieve Groep A Streptokokken

Samenvatting van de evaluatie van het Nationaal Referentie Centrum voor invasieve Groep A Streptokokken Samenvatting van de evaluatie van het Nationaal Referentie Centrum voor invasieve Groep A Streptokokken 1. Participatiegraad: Allereerst willen we u bedanken voor de tijd die u hebt besteed aan het invullen

Nadere informatie

MRSA-overdracht: Hoe kunnen we samenwerken binnen zorgnetwerken?

MRSA-overdracht: Hoe kunnen we samenwerken binnen zorgnetwerken? MRSA-overdracht: Hoe kunnen we samenwerken binnen zorgnetwerken? Werkconferentie bij kwetsbare ouderen 10-02-2017 Ine van Gils, Deskundige Infectiepreventie, Unic Medical Services BV www.infectiepreventie.nl

Nadere informatie

Bijlage 1: Nederlandse samenvatting Projectbeschrijving

Bijlage 1: Nederlandse samenvatting Projectbeschrijving Bijlage 1: Nederlandse samenvatting Projectbeschrijving Algemene gegevens: Projectcoördinator Münsterland: Dr. med. A.W. Friedrich mede-projectcoördinator: Dr. med. A.K. Sonntag Tel: +49-251-83 55366 Projectcoördinator

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar de behandeling van galstenen. Uw arts heeft u gevraagd of u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE BRIEF PROSPECTIEVE DATA REGISTRATIE VAN PATIËNTEN MET EEN AANGEBOREN ZELDZAME STOLLINGSAFWIJKING (PRO-RBDD)

PATIËNTEN INFORMATIE BRIEF PROSPECTIEVE DATA REGISTRATIE VAN PATIËNTEN MET EEN AANGEBOREN ZELDZAME STOLLINGSAFWIJKING (PRO-RBDD) PATIËNTEN INFORMATIE BRIEF PROSPECTIEVE DATA REGISTRATIE VAN PATIËNTEN MET EEN AANGEBOREN ZELDZAME STOLLINGSAFWIJKING (PRO-RBDD) Geachte mevrouw / mijnheer, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over

Nadere informatie

Bijlage verzuimcijfers

Bijlage verzuimcijfers Bijlage cijfers 1. Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar - zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons van gemeenten bedroeg dit jaar

Nadere informatie

P. van Toledo Manager Uitgifte & Klantenservice. Uitgifte & Klantenservice Programma 2015

P. van Toledo Manager Uitgifte & Klantenservice. Uitgifte & Klantenservice Programma 2015 P. van Toledo Manager Uitgifte & Klantenservice Uitgifte & Klantenservice Programma 2015 Inhoudsopgave Uitgiftepunten in 2015 Hospital Web Based Ordering system (HWBO) Thrombocytes Inventory Management

Nadere informatie

Betreft: procedure selectie en erkenning expertise centra voor zeldzame ziekten Nederland

Betreft: procedure selectie en erkenning expertise centra voor zeldzame ziekten Nederland Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Aan de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) T.a.v. de heer mr. J. Landman

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek Inleiding In opdracht van minister Schippers van VWS wordt het bevolkingsonderzoek in 2016 vernieuwd. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose. Patiënten Informatiebrief

Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose. Patiënten Informatiebrief Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose Patiënten Informatiebrief 1 INLEIDING...2 2 HET PARELSNOER-INITIATIEF...2 3 VRIJWILLIGE DEELNAME...3

Nadere informatie

*PDOC01/229801* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

*PDOC01/229801* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Screening BRMO na opname in een buitenlands ziekenhuis

Screening BRMO na opname in een buitenlands ziekenhuis Infectiepreventie Screening BRMO na opname in een buitenlands ziekenhuis www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INF006 / Screening BRMO na opname

Nadere informatie

Gonokokken Resistentie tegen Antibiotica Surveillance Programma in Nederland. Protocol voor gegevensverzameling. (Update januari 2011)

Gonokokken Resistentie tegen Antibiotica Surveillance Programma in Nederland. Protocol voor gegevensverzameling. (Update januari 2011) Gonokokken Resistentie tegen Antibiotica Surveillance Programma in Nederland Protocol voor gegevensverzameling (Update januari 2011) Opgesteld door Stuurgroep GRAS met vertegenwoordigers uit NVDV, NVMM,

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

REPOSIT (Melanoom) / melanoom

REPOSIT (Melanoom) / melanoom REPOSIT (Melanoom) / melanoom Onderzoek voor patiënten met een uitgezaaid melanoom die behandeld worden met het combinatiemiddel vemurafenib en cobimetinib. Onderzocht wordt of met behulp van beeldvorming

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial Informatiebrief LOGICA trial: Laparoscopische versus Open Maag Operatie Datum: Onderwerp Telefoon E-mail 1 november 2015 LOGICA trial 088-005 6908 espillenaarbilgen@rijnstate.nl Geachte heer/mevrouw, U

Nadere informatie

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015 Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 01 1 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van het winkelend publiek in uw gemeente. Voor dit onderzoek is middels

Nadere informatie

Rapportage uitkomsten Q-koorts Herpen II onderzoek

Rapportage uitkomsten Q-koorts Herpen II onderzoek Rapportage uitkomsten Q-koorts Herpen II onderzoek 22 juni 2015 De GGD Hart voor Brabant voerde dit onderzoek uit in samenwerking met AMPHI de academische werkplaats van het Radboud universitair medisch

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008 Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wettelijk kader en werkzaamheden van de Stichting 4 3 Overzicht van bij de Stichting geregistreerde instellingen,

Nadere informatie

METHODOLOGIE Classificatie stroomleverancier + GVO s

METHODOLOGIE Classificatie stroomleverancier + GVO s METHODOLOGIE Classificatie stroomleverancier + GVO s Voorloper + Goede GVOs Voorloper + Slechte /geen GVOs Volger/vervuiler + Goede GVOs Volger/vervuiler + Slechte GVOs Volger/vervuiler + Geen GVOs = Classificatie

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan Ziekenhuis Nij Smellinghe op 30 mei 2017 te Drachten. Utrecht, juli 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Medisch Spectum Twente op 11 mei 2017 te Enschede Utrecht, juli 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

ALS Onderzoek. ALS biobank en database. ALS Onderzoek. Onderzoeksprojecten

ALS Onderzoek. ALS biobank en database. ALS Onderzoek. Onderzoeksprojecten ALS Onderzoek ALS Centrum Nederland doet onderzoek naar ALS, PLS en PSMA met als doel om zo snel mogelijk een behandeling voor deze ziektes te vinden. We verzamelen gegevens van zoveel mogelijk patiënten.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007 Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007 1. Inleiding Het jaar 2007 was een lastig jaar voor de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Eind 2006 heeft een aantal bestuursleden

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Westfriesgasthuis te Hoorn op 12 mei 2015

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Westfriesgasthuis te Hoorn op 12 mei 2015 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Westfriesgasthuis te Hoorn op 12 mei 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Slachtofferhulp. www.slachtofferhulp.nl. N e d e r l a n d

Onderzoeksprotocol. Slachtofferhulp. www.slachtofferhulp.nl. N e d e r l a n d Onderzoeksprotocol www.slachtofferhulp.nl Slachtofferhulp N e d e r l a n d Inleiding Deze folder is bestemd voor particulieren, instellingen en bedrijven die Slachtofferhulp Nederland vragen mee te werken

Nadere informatie

PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN

PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN Na nivolumab is er nu een tweede immunotherapie voor longkanker beschikbaar: pembrolizumab (merknaam: Keytruda ). Na de registratie van het medicijn heeft het een aantal

Nadere informatie

Collectieve waardeoverdracht bij de overgang umc s van ABP naar PFZW

Collectieve waardeoverdracht bij de overgang umc s van ABP naar PFZW Collectieve waardeoverdracht bij de overgang umc s van ABP naar PFZW Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen mr. B. Sprokholt (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) Collectieve waardeoverdracht bij de

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie