in gesprek met 12 banking review

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in gesprek met 12 banking review"

Transcriptie

1 in gesprek met 12 banking review

2 Bank ten Cate & Cie gaat prat op een onafhankelijke en persoonlijke aanpak Wij blijven zelfstandig banking review 13

3 Bank ten Cate & Cie is de laatste kleine private bank die nog niet door een van de grootbanken is ingelijfd. En als het aan de familie Ten Cate ligt, zal dit ook zo blijven. Directeur Dennis Raithel legt uit hoe het familiebedrijf overeind blijft in een markt waar groter synoniem lijkt te zijn voor beter. VVorig jaar herdacht Bank ten Cate & Cie het heuglijke feit dat 125 jaar geleden zijn rechtsvoorganger werd opgericht. Op 1 oktober 1881 begon de heer D.W. Brand een effectenhuis, aanvankelijk als handelaar in vooral Amerikaanse fondsen. Op de beurs van Amsterdam werden in die tijd, vanwege de stormachtige groei van de Verenigde Staten, vooral Amerikaanse aandelen verhandeld. In 1915 opende de firma D.W. Brand een speciale afdeling voor de handel in incourante fondsen. Met deze activiteit verwerft de firma zich geleidelijk een vooraanstaande plaats in de Amsterdamse financiële sector. De 'Gids van Incourante Fondsen' wordt een begrip. Geleidelijk bouwt de firma een beleggingsadviesafdeling op rond zijn particuliere cliënten. De firma wordt in 1968 omgezet in een Naamloze Vennootschap. Achttien jaar later koopt ABN AMRO de aandelen in D.W. Brand N.V. De afdeling incourante fondsen wordt vervolgens afgesplitst en D.W. Brand gaat verder als effectenbank van particuliere relaties. In 1994 wordt D.W. Brand N.V. door de familie Ten Cate overgenomen van ABN AMRO en samengevoegd met de effectenactiviteiten van Ten Cate Wentholt van Wijngaarden. De combinatie gaat verder onder de naam Bank ten Cate & Cie N.V. Verschuiving Anno 2007 telt Bank ten Cate & Cie, gevestigd in een monumentaal pand aan de hoofdstedelijke Herengracht, dertig medewerkers, waarvan zeven regionaal werkende private bankers. De bank wordt geleid door een tweekoppige directie, bestaande uit Egbert ten Cate en Dennis Raithel. De bank bedient zo'n cliënten, die gelijkelijk verdeeld zijn over de activiteiten vermogensbeheer en beleggingsadvies. Daarin ziet Raithel overigens wel een verschuiving: 'Het percentage adviescliënten neemt af, steeds meer cliënten gaan over op vermogensbeheer. Er komen nog wel adviescliënten bij die eigenlijk het profiel vermogensbeheer hebben. Die geven dan vaak na verloop van tijd het beheer aan ons over. Maar er zal altijd een groep cliënten blijven bestaan die, zij het met behulp van ons advies, de touwtjes zelf in handen wil houden. Zij vinden het ook leuk om met ons het gesprek Kees de Rijk aan te gaan over onze adviezen. Daarnaast zijn er cliënten die op grond van de kosten besluiten om het helemaal zelf te gaan doen. Die kunnen dan bij internetbrokers als BinckBank of Alex terecht.' Ten Cate & Cie doet niet aan online beleggen, is dat een bewuste keus? 'Onze hoofdproducten zijn beleggingsadvies en vermogensbeheer. Beide zijn gestoeld op een, vaak langdurige. persoonlijke relatie. Online beleggen past daar niet bij. Binnen ons concept is elke cliënt gekoppeld aan één private banker. Deze blijft vanaf het initiële contact tot en met de uiteindelijke begeleiding bij deze cliënt betrokkn. Dit is bij uitstek een persoonsgedreven business. Men is weliswaar klant van Ten Cate & Cie, maar voelt zich toch in de eerste plaats betrokken bij de private banker die tegenover hem zit. Je maakt kennis, hebt nog een gesprek en op een gegeven moment doe je een voorstel waarbij de cliënt denkt 'Ja, da's een goeie vent, die kan ik vertrouwen.' En daar gaat het om in deze branche, een vertrouwensband opbouwen. Daarom ook gaan onze private bankers in negen van de tien gevallen bij hun klanten op bezoek. Ze werken vanuit huis en regionaal, ze komen dus uit dezelfde regio als de cliënt en hebben daar hun netwerk. En omdat het personeelsverloop bij Ten Cate & Cie heel laag is, is in de meeste gevallen sprake van een langdurige relatie.' Toch hebben jullie onlangs een grote wervingsadvertentie voor private bankers in het FD geplaatst? 'We zijn de laatste twee jaar stevig aan het groeien, dus we hebben meer private bankers nodig. We hadden eerder wel eens een kleine advertentie geplaatst, maar daar kwamen geen reacties op. Met deze advertentie hebben we duidelijk raak geschoten; er komen reacties van private bankers van gerenommeerde collega-banken. Banken die voorheen een grotere naam hadden dan wij, maar die na een fusie of overname hun private banking concept 14 banking review

4 verloren zagen gaan, met in het kielzog het contact met de klant. Die klanten worden nu van loket naar loket gestuurd, waar ze vroeger één contactpersoon hadden. De senior private bankers van die gerenommeerde banken kloppen nu bij ons aan, omdat ze zich in ons concept nog wel herkennen. We zijn niet alleen persoonlijk, maar ook laagdrempelig en aanspreekbaar. Als een nieuwe cliënt op ons kantoor langskomt, wip ik altijd even binnen om kennis te maken. Ik geef ze mijn kaartje, met de mededeling dat ze mij altijd mogen bellen met vragen. Onze servicebereidheid is groot. Zo is onlangs onze private banker uit Roermond naar Sittard gereden, om een bankgarantie af te leveren bij een klant die daar bij de notaris zat. Dat levert ons veel mond-tot-mondreclame op.' Overigens zijn jullie opvallend afwezig in de advertentiekolommen. Vinden jullie naamsbekendheid niet belangrijk? 'Voor dat doel geloven wij stellig in sponsoring en niet in adverteren. De kracht van adverteren zit hem in het eindeloos herhalen van een boodschap. Daar hebben wij eenvoudig het budget niet voor. Wij zoeken het meer in het sponsoren van landelijke instituties of evenementen, zoals het Rijksmuseum en de Nationale Nierstichting Rally. Daarnaast organiseren wij regionale bijeenkomsten, waarin we het persoonlijke contact met onze doelgroep zoeken. Daarin ligt tenslotte onze kracht. Om diezelfde reden zie je overigens steeds meer senior private bankers voor zichzelf beginnen als vermogensbeheerder. Ook zij mikken op de toegevoegde waarde van een persoonlijke relatie met hun cliënten, met meer aandacht per cliënt.' Ten Cate & Cie ontwikkelt geen eigen producten en heeft geen huisfondsen. Waarom niet? 'Omdat het niet in het belang is van onze klanten. Bij de grootbanken zit ergens hoog in het gebouw een afdeling productontwikkeling die nieuwe producten bedenkt. De afdeling private bank is gewoon een van de verkoopkanalen voor nieuwe producten. Medewerkers vinden dat niet leuk, want die willen vaak liever andere producten verkopen, die net zo goed of beter zijn. Dat wordt ze moeilijk gemaakt, doordat er op de huisproducten vaak een hogere bonus zit dan op de andere producten. Wat daarnaast gebeurt, heet multi-chanelling: men zegt 'wij verkopen ook producten van GP Morgan of Merrill Lynch', maar men zegt er niet bij dat er een opslag op de koersen wordt gedaan, die terugvloeit naar de bank. Ik durf te beweren dat de objectiviteit van het advies bij ons beter is gewaarborgd dan bij een grootbank.' Zijn er desondanks potentiële cliënten die twijfelen of ze hun geld wel bij zo'n kleine bank zullen onderbrengen? 'Jazeker. Als kleine bank hebben wij altijd meer uit te leggen dan een ABN AMRO, ING of Rabobank. Maar gelukkig is het ook heel goed uit te leggen. De vermogensscheiding is in Nederland goed geregeld: het belegde vermogen in effecten van de cliënt is volledig afgescheiden van dat van de bank. Mocht er om wat voor reden dan ook met de bank iets misgaan, dan is het vermogen van onze klanten beschermd. Dus het risico zit in het deel liquide middelen. Dat is door DNB bij een en/of-rekening gegarandeerd tot ongeveer euro. Maar omdat wij niet aan spaarrekeningen doen, komt het zelden voor dat cliënten bij ons een groot bedrag aan liquide middelen hebben uitstaan. Maar het ultieme bewijs voor onze financiële gezondheid is natuurlijk onze Bis-ratio, die op ongeveer 50% ligt, waar die van de grootbanken tussen de tien en vijftien procent verkeert. Dat komt omdat wij niet voor eigen rekening handelen, geen eigen posities innemen en geen commerciële kredieten verstrekken. Als cliënten dat weten, zijn ze gerustgesteld.' banking review 15

5 Hoe gaan jullie om met beursonrust zoals die rond de Amerikaanse kredietcrisis is ontstaan? 'We hebben elke dinsdagochtend beleggingscomité, waarin we de macro- en micro-economische ontwikkelingen doornemen. Dat is de rode draad van ons beleggingsbeleid. De grote economische lijnen veranderen meestal niet van het ene op het andere moment. Wij moeten dus nuchter analyseren en geen paniekvoetbal spelen. Die nuchterheid klinkt ook door in het advies aan onze cliënten. Op dit moment is de economische basis goed, maar er is wel een groot kredietprobleem. En als dat escaleert, kan er een domino-effect ontstaan. Maar wij zijn van oordeel dat deze storm wel weer zal gaan liggen. De onderliggende macro-economische ontwikkelingen in de wereld zijn nog steeds goed. Je merkt daarbij wel dat cliënten reageren op alarmerende berichtgeving in de pers. Daar gaat een sterk psychologisch effect van uit. Er zijn cliënten die, tegen ons advies, toch hun hele portefeuille hebben verkocht. Het korte termijn beleggingsgedrag van cliënten wordt bepaald door allerlei sentimenten. Dat is ook de reden dat steeds meer adviescliënten voor vermogensbeheer kiezen. Dat is niet zo onrustig.' Hoe gaat vermogensbeheer in de praktijk in zijn werk? 'Met elke nieuwe cliënt bespreken onze private bankers de gewenste bandbreedtes, op basis waarvan een persoonlijk beleggingsprofiel wordt opgesteld. Om te voorkomen dat er te veel willekeur sluipt in de samenstelling van portfolio's, wordt het beleggingsbeleid bij ons collectief bepaald in het beleggingscomité. Bovendien zijn de functies relatiebeheer en portfoliobeheer van elkaar gescheiden. De private bankers zijn de relatiebeheerders die het contact met de klanten onderhouden. Zij hebben zitting in het beleggingscomité en bepalen dus mede het beleid. Maar de inrichting en het beheer van de portfolio's gebeuren, in opdracht van het beleggingscomité, door de portfoliobeheerders. Zij zitten eveneens in het beleggingscomité, maar hebben geen cliëntencontacten. Alles wat zij doen, wordt elektronisch vastgelegd, zodat op elk moment kan worden bekeken of een portfolio is ingericht conform de afspraken. Die scheiding van functies werkt erg goed. Wie analyseert de ontwikkelingen op de aandelenmarkt? Wij zijn te klein voor een eigen researchapparaat, dus wij maken gebruik van een zogenaamde global list met ongeveer 120 fondsen, meest marktleiders, die zijn geselecteerd op kwantitatieve filters, zoals winstgroei per aandeel en marktkapitalisatie. Als we in het beleggings- comité besluiten om de asset allocatie te veranderen en nieuwe aandelen in de portefeuille te brengen, wordt de stock picking gedaan op basis van de research van derden. Meestal zijn dat onze brokers, zoals Société Générale, JP Morgan en Swiss American Securities. Wij hebben toegang tot hun databases en trekken op grond van hun ruwe data onze eigen conclusies. Dat alle besluitvorming via het beleggingscomité loopt, maakt dat het wat meer tijd neemt, maar de besluiten zijn wel afgewogen en goed beargumenteerd. En dat weegt wat ons betreft zwaarder dan snelheid. Elk besluit heeft tenslotte betrekking op een substantieel deel van onze cliënten. Ten Cate & Cie is de laatste zelfstandige private bank. Hoe lang blijft dat nog zo? Wij worden regelmatig benaderd, maar zeggen altijd nee. Wij blijven zelfstandig. Dat is niet alleen de uitdrukkelijke wens van de familie Ten Cate, onze onafhankelijkheid is de basis van onze bedrijfsfilosofie. Het is de reden dat medewerkers voor ons willen werken. Wij kunnen werken zoals we willen werken omdat we geen last hebben van de druk van een moederbedrijf dat wil groeien of van aandeelhouders die willen cashen. Als het wat minder gaat op de beurzen, dan nemen wij genoegen met een wat lager rendement. Niet in de laatste plaats is het zo dat veel cliënten nadrukkelijk voor ons kiezen omdat we onafhankelijk zijn. Onze nieuwe cliënten zijn altijd ontevreden over hun vorige bank. En dat heeft vaak te maken met zaken als cross selling, veel verloop onder het personeel en een onpersoonlijke aanpak. Dat is ook de reden dat wij niet verder willen doorgroeien dan maximaal 60 à 70 personeelsleden. Want daarna moet er een managementlaag worden toegevoegd die dat onpersoonlijke in de hand werkt. Kleiner is beter, is jullie antwoord op de golf van fusies en overnames? Er is een enorme consolidatieslag aan de gang. Als je ziet wat er nog over is van het gevarieerde landschap van kleine onafhankelijke banken, commissionairs, vermogensbeheerders en dergelijke, dan is dat redelijk armoedig geworden. Veel boetieks zijn opgegaan in warenhuizen. En dat doet het straatbeeld geen goed. Groter is in dit geval niet beter. Misschien voor de aandeelhouders, maar uiteindelijk niet voor het personeel en de klanten. Ik vind het jammer voor onze collega s en het is jammer dat een zorgvuldig opgebouwde cultuur verloren gaat. Maar ik kan niet ontkennen dat wij er garen bij spinnen. Wij groeien alleen maar. 16 banking review

Duurzaam Beleggen 2010

Duurzaam Beleggen 2010 Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Met sprongen vooruit Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Kees Gootjes, MSc Projectmanager Duurzaam Beleggen Culemborg, februari 2010 In samenwerking

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

NNEK is een vermogensbeheerder met een lange

NNEK is een vermogensbeheerder met een lange VERDIEPEND vermogensplanning PENSIOENADVIES STEEDS VAKER VERMOGENSADVIES Volgens NNEK neemt de markt voor vermogensadvisering en vermogensplanning alleen maar toe. Directeur Egbert Berkhoff zou graag zien

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

IN EEN NICHE. MABO-lifting: DE TRUCS VAN EEN MARKTLEIDER

IN EEN NICHE. MABO-lifting: DE TRUCS VAN EEN MARKTLEIDER Tekst Cor Dol Beeld Marjolein Ansink MABO-lifting: DE TRUCS VAN EEN MARKTLEIDER IN EEN NICHE IN VERGELIJKING MET VORKHEFTRUCKS VORMEN ZIJLADERS EEN NICHE IN DE MARKT. RABOBANKADVISEUR BENNO VAN STRATEN

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Inhoud. Literatuur 47

Inhoud. Literatuur 47 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Verschillende vormen van bestuur 3 3. Supporters trusts 5 3.1 Inleiding 5 3.2 Omvang en werkwijze 6 3.3 Effecten op betrokkenheid supporters 8 3.4 Enkele andere effecten 8 3.5

Nadere informatie

OP ONBEKEND TERREIN. Hoe private banks werken aan nieuwe businessmodellen in een turbulente omgeving. Iris van de Looij Dick-Jan Abbringh Rik Corman

OP ONBEKEND TERREIN. Hoe private banks werken aan nieuwe businessmodellen in een turbulente omgeving. Iris van de Looij Dick-Jan Abbringh Rik Corman OP ONBEKEND TERREIN Hoe private banks werken aan nieuwe businessmodellen in een turbulente omgeving Iris van de Looij Dick-Jan Abbringh Rik Corman OP ONBEKEND TERREIN Hoe private banks werken aan nieuwe

Nadere informatie

KAS SELECTIONS Fund special

KAS SELECTIONS Fund special KAS SELECTIONS Fund special Februari 2013 W.P. Stewart KAS-Trust als bewaarder voor beheerders van beleggings instellingen Ontzorgen bij de introductie van de Staal Beleggingsfondsen Dividend blijft een

Nadere informatie

Informatie Looptijd en verhandelbaarheid Rendement/risico Waardering onderliggende waarde Totaaloordeel

Informatie Looptijd en verhandelbaarheid Rendement/risico Waardering onderliggende waarde Totaaloordeel 34 BELEGGINGSPRODUCT De wekelijkse weging van een beleggingsproduct Soort: Vermogensbeheer Partij: Fundix Onderliggende waarde Beleggingsfondsen Kosten 18,50 per maand Minimum instapbedrag - VERMOGENSBEHEER

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Risicoperceptie bij beleggers

Risicoperceptie bij beleggers Risicoperceptie bij beleggers Niets menselijks is de belegger vreemd! Willem Landman docent beleggingsadvies en beheer, Hogeschool van Amsterdam Jaap Koelewijn hoogleraar corporate finance, Nijenrode In

Nadere informatie

Adviseurs. Thema: Indexproducten

Adviseurs. Thema: Indexproducten Indexproducten Adviseurs Thema: Indexproducten in de frontlinie Indexproducten raken steeds meer ingeburgerd bij beleggers. Maar hebben beleggingsadviseurs wel het juiste arsenaal in huis om aan de wensen

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie

Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie RONDE TAFEL arbeidsmarkt ronde tafel Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie Door Baart Koster 22 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Tijdens een door Financial Investigator georganiseerde rondetafeldiscussie

Nadere informatie

TIJDRAPPORT DOSSIER PRIVATE BANKING OP ZOEK NAAR NIEUWE MARKTEN

TIJDRAPPORT DOSSIER PRIVATE BANKING OP ZOEK NAAR NIEUWE MARKTEN BIJLAGE BIJ DE TIJD TIJDRAPPORT DOSSIER PRIVATE BANKING 3 NIEUWE MARKTEN Banken vinden sportmensen 6 FISCALE PARADIJZEN Luxemburg heeft alles, behalve zon en bergen FOTO: GAMMA OP ZOEK NAAR NIEUWE MARKTEN

Nadere informatie

toekomst Online advies heeft de thema Onderzoek Schade Vermogen en beleggen Consumenten zoeken naar bevestiging Beleggingsadvies

toekomst Online advies heeft de thema Onderzoek Schade Vermogen en beleggen Consumenten zoeken naar bevestiging Beleggingsadvies Nr. 17 jaargang 14 30 november 2011 thema Vermogen en beleggen Onderzoek Beleggingsadvies Consumenten zoeken naar bevestiging Peter-Jan van de Venn Schade Online advies heeft de toekomst Zie pagina 2 En

Nadere informatie

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 onderzoek -2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD.

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD. Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD Opkomende markten Beleggen in deze markten kan nog steeds renderen Beste beleggingsfonds

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wealth management Planning voor het familiebedrij f Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij Medische innovaties

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie