Beleggingsadviseur Informatievoorziening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsadviseur Informatievoorziening"

Transcriptie

1 Beleggingsadviseur Informatievoorziening Beschrijving De Global Office Bank probeert zijn cliënten zo goed mogelijk van informatie te voorzien. De bank hanteert daarbij de regels zoals opgenomen in de MiFID. Hier volgen vijf situaties bij de Global Office Bank waarin de informatievoorziening centraal staat. Stap 1: Niet alles wat gedrukt staat is juist! Stap 2: Kiezen voor een ander beschermingsniveau? Stap 3: De cliëntenovereenkomst van Global Office Bank Stap 4: Altijd 'best execution'? Stap 5: Het blijft klachten regenen Stap 1: Niet alles wat gedrukt staat is juist! Global Office Bank heeft een gestructureerd product ontwikkeld. Een aantal afdelingen hebben een overleg over de brochure voor dit product. Global Office Bank heeft een zogenaamd gestructureerd product ontwikkeld. Het gaat om een belegging in aandelen met een beperkte bescherming voor het neerwaartse koersrisico. De belangrijkste doelgroep van het nieuwe product is de particuliere cliënt. Er vindt een overleg plaats tussen de directie en een afvaardiging van de afdelingen Marketing, Juridische Zaken, Compliance en Beleggingsadvies over de brochure, die zal worden uitgegeven als voorlichtingsmateriaal. Welke van de onderstaande uitspraken over het voorlichtingsmateriaal van het gestructureerde product is correct? a) De vergelijking van het rendement met een spaarrekening is een slechte vergelijking. De waarde van het product is onzeker, terwijl een spaarrekening een hoofdsomgarantie biedt. Feedback: Juist. Een vergelijking met sparen van dit product is inderdaad niet juist. Hierdoor kunnen beleggers op het verkeerde been worden gezet. b) De brochure bevat de verplichte vermelding dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Hiermee zijn beleggers voldoende beschermd. Feedback: Onjuist. Alhoewel de brochure wellicht een aantal van de wettelijk vereiste waarschuwingen zal bevatten, gaat de vergelijking met een spaarrekening van dit gestructureerde product mank. Een spaarrekening kent namelijk een hoofdsomgarantie en het gestructureerde product niet. c) Het voorlichtingsmateriaal is niet juist. Het zou minstens een scenarioanalyse moeten bevatten van het afgelopen jaar. Feedback: Onjuist. Alhoewel historische simulaties de beleggers inzichtelijk kunnen maken wat het rendement en het verloop van het product in het verleden zouden zijn geweest, geeft een te korte periode van één jaar geen goed beeld van risico en rendement.

2 Stap 2: Kiezen voor een ander beschermingsniveau? Global Office Bank onderzoekt wat de gevolgen zijn van de nieuwe regels op het gebied van cliëntclassificatie. In de aanvullende gegevens staat meer over deze situatie beschreven. Global Office Bank is bezig zich voor te bereiden op de MiFID-implementatie. De bank biedt effectendiensten aan op het gebied van vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only. Alhoewel verreweg de meeste cliënten particulier zijn, heeft de bank ook een klein aantal nietprofessionele cliënten. De bank heeft, met hulp van een gerenommeerd advocatenkantoor, een zogenaamde gapanalyse gemaakt. De analyse maakt het voor de bank makkelijk te bepalen op welke onderdelen ze haar beleid en procedures moet aanpassen om aan alle vereisten van de MiFIDrichtlijn te voldoen. Welke van de onderstaande beweringen over de cliëntclassificatie en de praktische gevolgen daarvan voor de bank is correct? a) Aangezien Global Office Bank vrijwel uitsluitend particuliere cliënten heeft, is het in dit geval het beste om alle cliënten als niet-professioneel te beschouwen. Dan hoeft de bank immers alleen rekening te houden met de meeste uitgebreide vorm van beleggerbescherming: die voor niet-professionele cliënten. Feedback: Onjuist. De cliënten van de bank hebben een keuze voor meer of minder beleggerbescherming. De interne procedures en het beleid van de bank zullen hier rekening mee moeten houden. b) De bank moet haar niet-professionele cliënten informeren over de gevolgen voor hun beleggerbescherming als zij kiezen voor een lager beschermingsniveau. Feedback: Juist. De bank moet haar niet-professionele cliënten niet alleen informeren over hun recht om voor een andere beleggercategorie te opteren, maar ook over de gevolgen hiervan voor hun beleggerbescherming. c) De particuliere adviescliënt kan onder MiFID kiezen voor een hogere beleggerbescherming, de zogenaamde opt-out. Feedback: Onjuist. Een particuliere adviescliënt kan ervoor kiezen een lager beschermingsniveau te kiezen, de zogenaamde opt-out. Particuliere cliënten hebben al een hoog beschermingsniveau en kunnen onder bepaalde voorwaarden kiezen voor een lager beschermingsniveau. Stap 3: De cliëntenovereenkomst van Global Office Bank Vier afdelingen van Global Office Bank vergaderen over de gevolgen van de invoering van de MiFID-richtlijn. De hoofden van de afdelingen Juridische Zaken, Compliance, Beleggingsadvies en de Cliëntadministratie van Global Office Bank zitten in een vergadering om de consequenties

3 van de invoering van de MiFID-richtlijn te bespreken voor hun organisatie. In deze vergadering gaat het om de vereisten van MiFID voor de cliëntenovereenkomsten, de algemene informatieverstrekking aan cliënten en de rapportages aan de cliënten. Alhoewel de MiFID-richtlijn beleggingsondernemingen niet verplicht de vereiste algemene informatieverstrekking aan cliënten in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen, heeft Global Office Bank ervoor gekozen de vereiste informatie wel in hun cliëntenovereenkomsten op te nemen. Global Office Bank heeft haar bestaande cliënten al ingedeeld in niet-professionele cliënten, in aanmerking komende tegenpartijen of eligible counterparties en professionele cliënten. De hoofden doen tijdens de vergadering enkele uitspaken over de MiFID-vereisten over de cliëntenovereenkomst en de algemene informatieverstrekking aan cliënten. Welke van de onderstaande uitspraken hadden de hoofden beter NIET kunnen doen omdat deze fout is? a) De algemene informatieverstrekkingregels zijn niet van toepassing voor onze cliëntengroep 'in aanmerking komende tegenpartijen'. Feedback: Onjuist. De vereiste informatie die aan 'in aanmerking komende tegenpartijen' moet worden verstrekt, gaat inderdaad minder ver dan de informatie die geldt voor nietprofessionele cliënten. Voor deze groep cliënten is bepaald dat een aantal regels niet van toepassing is, zoals de informatieverstrekkingsregels. b) Voor onze niet-professionele cliënten zullen we ook een verklaring moeten opnemen waarin staat dat wij over een vergunning beschikken, alsmede de naam en het contactadres van de bevoegde autoriteit die de vergunning heeft verleend. Feedback: Onjuist. Ook over dit onderwerp moet Global Office Bank informatie verstrekken aan al haar cliënten. c) We moeten ook een samenvatting van het beleid inzake belangentegenstellingen opnemen. Daarmee kunnen we voorkomen dat de cliënt achteraf om bijzonderheden over dit beleid vraagt. Feedback: Juist. Beleggingsondernemingen onder MiFID moeten inderdaad een beleid inzake belangentegenstellingen opstellen en hierover informatie verschaffen aan cliënten. Op verzoek kunnen cliënten echter achteraf nadere bijzonderheden over het beleid inzake belangentegenstellingen opvragen. De beleggingsonderneming is dan verplicht deze informatie te verschaffen. Stap 4: Altijd 'best execution'? Diederik-Jan Graafland zit met een aantal praktijkmensen om tafel. Het doel van de bijeenkomst is om een best-executionbeleid op te stellen Diederik-Jan Graafland van de juridische afdeling van Global Office Bank zit in een bijeenkomst met een aantal medewerkers uit de business. Het onderwerp van de bijeenkomst is best execution. Het doel is om een best-executionbeleid

4 voor Global Office Bank op te stellen. Het opstellen van een orderuitvoeringsbeleid is immers een MiFID-vereiste. Diederik-Jan legt de MiFID-vereisten aan de medewerkers uit de business uit en geeft aan dat de orderuitvoeringsregels verder zijn aangescherpt onder MiFID. De praktijkmensen bespreken hoe de orders van Global Office Bank op dit moment worden uitgevoerd. Uit de bijeenkomst komt al snel naar voren dat de procedures van Global Office Bank op het gebied van orderuitvoering op een aantal punten moeten worden aangepast. Aan het einde van de bijeenkomst ligt er een concept best-executionbeleid voor Global Office Bank, die volgens de deelnemers aan de bijeenkomst in grote lijnen aan de MiFID-vereisten terzake voldoet. Welke van de onderstaande passages zal nog moeten worden aangepast? a) De cliënt kan specifieke instructies over de orderuitvoering aan de bank geven die afwijken van de algemene regels van best-execution onder MiFID. Feedback: Onjuist. Deze passage klopt wel. Artikel 21 lid 1 van de MiFID-richtlijn geeft inderdaad aan dat wanneer de cliënt een specifieke instructie geeft om de order uit te voeren, de beleggingsonderneming dit moet doen. Global Office Bank zal haar cliënten wel voor de consequenties moeten waarschuwen. b) Als het best-executionbeleid van Global Office Bank in de toekomst wordt aangepast, zullen de cliënten over de wijzigingen in het best-executionbeleid moeten worden geïnformeerd. Feedback: Onjuist. Deze passage klopt wel. MiFID eist dat beleggingsondernemingen cliënten moeten informeren over elke materiële wijziging in het orderuitvoeringsbeleid (artikel 21 lid 4 van de richtlijn). c) Als cliënten specifieke instructies geven, moet de order worden geweigerd als de regels van best execution niet kunnen worden nageleefd. Feedback: Juist. Deze passage zal moeten worden aangepast. Als een cliënt specifieke instructies aan een beleggingsonderneming geeft over orderuitvoering, dan zal de beleggingsonderneming die moeten uitvoeren. De beleggingsonderneming zal de cliënt wel moeten aangeven dat zijn instructies de bank kunnen verhinderen te voldoen aan de regels van best execution en moeten waarschuwen voor de consequenties hiervan. Stap 5: Het blijft klachten regenen Beleggingsadviseur Wim Schouten krijgt een aantal klachten van zijn cliënt Vermeulen. De klachten van Vermeulen hebben betrekking op de informatieverstrekking aan cliënten. In de aanvullende gegevens staat meer over deze klachten beschreven. Beleggingsadviseur Wim Schouten van Global Office Bank heeft weer eens een lijst met klachten van cliënt Vermeulen binnengekregen. Vermeulen is een actieve particuliere belegger, die veel advies vraagt aan Wim, voordat hij besluit een order te doen. De vorige klachten heeft de bank gelukkig voor 99% kunnen weerleggen. De nieuwe klachten van Vermeulen gaan over wel heel erg formele zaken en zijn met name toegespitst op vermeende incorrecte

5 informatieverschaffing aan deze cliënt. Vermeulen beweert dat de bank bepaalde MiFIDvereisten over informatieverstrekking aan cliënten niet heeft nageleefd. Ook deze klachten zullen wel weer ongegrond zijn, maar als er maar iets van waar is, kan het natuurlijk ook voor andere cliënten gelden. Dat kan de bank dan veel geld kosten. Toch maar weer even overleggen met Juridische Zaken, is de gedachte van Wim. Welke van de onderstaande beweringen van cliënt Vermeulen over de informatieverstrekking van Global Office Bank is correct? a) 'In de brochure van het huisfonds van Global Office Bank, die nog steeds op de website van Global Office staat, stellen jullie dat de AFM het huisfonds heeft goedgekeurd, maar dat mag helemaal niet. Hierdoor ben ik op het verkeerde spoor gezet.' Feedback: Juist. Hoewel het de vraag is of Vermeulen door deze vermelding in de brochure van het huisfonds op het verkeerde spoor is gezet, mag een beleggingsonderneming niet vermelden dat de toezichthouder een fonds als zodanig heeft goedgekeurd. Het suggereert dat de toezichthouder het fonds mogelijk aanbeveelt. Wel mag worden vermeld dat de toezichthouder een prospectus voor een financieel product heeft goedgekeurd. b) 'De bank heeft mij ten onrechte een brief gestuurd, waaruit blijkt dat ik ben ingedeeld als niet-professionele cliënt. Ik vind dat ik met mijn ervaring als 'in aanmerking komende tegenpartij' moet worden ingedeeld. Ik wil ook wel in aanmerking komen voor lagere tarieven.' Feedback: Onjuist. Hoewel een cliënt onder bepaalde voorwaarden afstand kan doen van het beschermingsniveau van een niet-professionele cliënt, zal een particuliere cliënt in beginsel als niet-professionele cliënt worden ingedeeld. Een 'in aanmerking komende tegenpartij' is een specifieke vorm van professionele partij. c) 'In mijn cliëntenovereenkomst staat dat Global Office Bank de communicatie met cliënten in het Nederlands en Engels kan verzorgen. Zo kan mijn Franse vrouw nooit de effectennota's lezen, dus ik eis een vertaling in het Frans van alles wat ik van jullie krijg.' Feedback: Onjuist. MiFID schrijft voor dat een beleggingsonderneming aan haar cliënten informatie moet verstrekken over de talen waarin de cliënt met de beleggingsonderneming kan communiceren en stukken en andere informatie kan ontvangen. Het is niet vereist dat de beleggingsonderneming desgewenst in elke taal informatie verstrekt.

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Beleggingsanalist Informatievoorziening

Beleggingsanalist Informatievoorziening Beleggingsanalist Informatievoorziening Beschrijving Froukje Schuurman is eigenaar van een vermogensbeheerinstelling, Schuurman & Co BV. Als analist is zij verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) pi.cbv04.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI COMPLIANCE PROFESSIONAL

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI COMPLIANCE PROFESSIONAL OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI COMPLIANCE PROFESSIONAL NIBE-SVV, 2008 1. De wetgever noemde in 2003 in de toelichting op de Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten (Wet A&H) vier

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

Beleidsregel Informatieverstrekking

Beleidsregel Informatieverstrekking Beleidsregel Informatieverstrekking Waar let de AFM op bij het beoordelen van informatieverstrekking door financiële ondernemingen over financiële producten en diensten? Autoriteit Financiële Markten De

Nadere informatie

CORPORATE MIFID: EEN BESCHERMING VOOR ELKE BELEGGER

CORPORATE MIFID: EEN BESCHERMING VOOR ELKE BELEGGER CORPORATE MIFID: EEN BESCHERMING VOOR ELKE BELEGGER 2 MIFID De richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten (MiFID Markets in Financial Instruments Directive), goedgekeurd op 21 april 2004,

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie

Precontractuele informatieverplichtingen voor financiële dienstverleners

Precontractuele informatieverplichtingen voor financiële dienstverleners Precontractuele informatieverplichtingen voor financiële dienstverleners M r. K. L. T i e n s t r a e n m r. A. F. N. v a n d e L a a r * Inleiding Voor financiële dienstverleners gelden uitgebreide eisen

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26584 25 september 2013 Beleidsregel Informatieverstrekking Waar let de AFM op bij het beoordelen van informatieverstrekking

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aegon Bank N.V. Algemene voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. 1 A. Algemeen deel 2 B. Deel beleggen 7 C. Definitielijst 12 Orderuitvoeringsbeleid Aegon Bank N.V. 14 Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie