uitdagingen voor de werkgever!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uitdagingen voor de werkgever!"

Transcriptie

1 KOSTER augustus/september 2006 nfo KOSTER info is een uitgave van Stichting Koster Service Schrift, de informatieve uitgeverij van KOSTER verzekeringen b.v. Deze nieuwsbrief verschijnt wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft. WIA en de Zorgverzekering: uitdagingen voor de werkgever! De nieuwe zorgverzekering heeft u dit jaar al leren kennen, met name in uw portemonnee. De nieuwe regels bij arbeidsongeschiktheid zijn wat minder duidelijk, maar even ingrijpend. Als werkgever bent u kwetsbaar, evenals uw medewerker. Hoe kwetsbaar? Als u wilt, kunt u dat voor uw eigen situatie snel uitrekenen op Doen! U krijgt dan goed inzicht hoe het zit. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of langdurige ziekte moet u te biecht bij de WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), de wet die in de plaats is gekomen van de WAO. De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is uw reddingsboei als u 80% of meer duurzaam arbeidsongeschikt bent verklaard. Bent u voor enige tijd 35% of meer arbeidsongeschikt, dan krijgt u een uitkering van de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). En bent u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan biedt zelfs de WIA geen soelaas. Dan bent u het haasje en moet u zelf uw broek ophouden. U ziet het: fraai is het niet, uitdagend des te meer, zeker voor u als P&O-er. Uw inkomen valt aanmerkelijk terug indien u gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent verklaard en dit niet in voldoende mate weet te benutten met werken. Dat geldt even sterk voor uw medewerkers. Gelukkig zijn er verzekeringen die de rampspoed voor u en uw medewerkers kunnen beperken. Allereerst nog eens een duidelijke uitleg van de WIA van onze columnist Roel Veldwijk. Het nieuwe ontslagrecht wordt hierin ook aangekaart. WIA gaat uit van: Wie kan werken, zal werken door Dhr. R. Veldwijk De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is sinds 1 januari 2006 de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO). Voor oude gevallen blijft de WAO van kracht, maar wie na 1 januari 2004 ziek is geworden krijgt na 2 jaar ziekte te maken met de WIA. Bepalend in deze wet is niet langer de mate van arbeidsongeschiktheid, maar ook die van arbeidsgeschiktheid. Het adagium in deze wet luidt dan ook: werken wie werken kan en niet alleen rechten, maar ook plichten. De WIA staat niet op zichzelf, maar is het sluitstuk van een reeks wettelijke maatregelen, waarvan ook de arbowet, het doorbetalen van loon bij ziekte en de Wet verbetering poortwachter deel uitmaken. Prikkels Het stelsel gaat uit van financiële prikkels voor werkgevers, werknemers en uitvoerders, gericht op het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Verzuimmanagement kan veel geld opleveren, maar de meeste werkgevers beseffen nog onvoldoende hoeveel één arbeidsongeschikte werknemer kost. Bovendien wordt er niet altijd bij stilgestaan dat er voor werknemers en uitkeringsgerechtigden een acceptatieplicht tot werk is. In de voorbije jaren zijn er door verschillende kabinetten tal van pogingen gedaan het aantal WAO-ers in te dammen, met wisselend succes. KOSTER verzekeringen b.v. Gebouw RIJNSTAETE - Prins Bernhardlaan VT Postbus AH - ALPHEN AAN DEN RIJN - NL Telefoon +31 (0) Fax +31 (0) Internet-site Voor Zekerheid in Zaken

2 De WIA gaat duidelijk verder dan eerdere wetgeving. Op dit moment vindt een grote herbeoordelingsoperatie van bestaande WAO-ers jonger dan 50 jaar plaats, met strengere keuringsregels. Eén derde van de bestaande gevallen is zijn uitkering al kwijtgeraakt en - hoewel gering in aantal - zijn daardoor wel schrijnende gevallen ontstaan. De grootste pijn zit bij de mensen die tussen 15 en 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Zij hebben volgens de WAO recht op een uitkering, volgens de WIA niet. De WIA biedt alleen nog maar inkomenszekerheid voor diegenen die werken naar arbeidsvermogen 1. Regelingen De wet kent 2 regelingen die gerelateerd zijn aan de mate waarin iemand nog in staat is om te werken. De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) geldt voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten, de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten en voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Bij minder dan 35 procent arbeidsongeschiktheid bestaat er geen recht op een uitkering en moet alle aandacht door werkgever en werknemer gericht worden op het aan de slag houden van de werknemer of het vinden van passende arbeid. Bij een loonverlies van minder dan 35 procent ontstaat geen recht op de WIA. Ligt de loonwaarde van een nieuwe functie onder de volgens de UWV bepaalde resterende verdiencapaciteit, dan heeft de betrokken werknemer pech: de nieuwe werkgever hoeft alleen het loon voor de nieuwe functie te betalen. Het weigeren van een passende baan kan riskant zijn. Wie weigert, heeft geen recht op een WW-uitkering. Wat daarbij zeker zo belangrijk is, is dat na 2 jaar ziekte de ontslagbescherming voorbij is. Het arbeidscontract kan met wederzijds goedvinden aangepast worden, dan wel kan het oude contract alsnog beëindigd worden. Indien de werkgever hard kan maken dat er geen andere passende arbeid is en hij voldoende heeft geprobeerd om de werknemer aan een andere passende baan te helpen, kan na 2 jaar ziekte een ontslagvergunning door het CWI worden afgegeven. Verzekeringen Werknemers die voor 1 januari 2004 ziek zijn geworden blijvenhun recht op een WAO-uitkering behouden. Voor wie geen werknemers heeft die vóór de genoemde datum ziek zijn geworden, geldt dat de WAO-gatverzekeringen zijn vervallen en de premies zijn/worden terugbetaald. Werkgevers (voor zover van toepassing) blijven een gedifferentieerde WAO-premie betalen, want de WAO-uitkeringen blijven doorgaan. Voor wie geen gedifferentieerde premie betaalt, maar eigen risicodrager is, is het belangrijk de verzekering hiervoor in stand te laten. Door de komst van de WIA veranderen er ook zaken voor de werkgever. Ten eerste gaat de periode van de loondoorbetalingverplichting bij ziekte van 1 naar 2 jaar. Dit is al per 1 januari 2004 ingevoerd om goed op de WIA te kunnen aansluiten. Preventie is dus belangrijk geworden en de verwachting is dat de verdubbeling van de reïntegratieperiode tot minder instroom in de WIA zal leiden. De verzekeraars hebben overigens hun producten (voor ziekte en arbeidsongeschiktheid) reeds in 2004 aangepast aan die langere periode. En waar de WIA een maximumuitkering kent van 70 procent van het maximum dagloon, blijft voor werknemers met een loon daarboven een arbeidsongeschiktheidspensioen van belang, net als dat bij de WAO het geval was. Hiaten In het oude WAO-stelsel was het gebruikelijk dat werkgevers gaten of hiaten in particuliere verzekeringen onderbrachten. De WIA kent voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten geen hiaten. De IVA-uitkering is voldoende. De WGAregeling gaat ervan uit dat werken en meer werken lonend moet zijn en kent daarom ingebouwde prikkels, in de loonaanvulling en in de vervolguitkering. Tussen die 2 kan echter wel verschil optreden, het WGA-hiaat. Dit kan particulier verzekerd worden, evenals het WGA-hiaat voor hoger betaalden. Wanneer de resterende verdiencapaciteit hoger is dan de maximale WGA-uitkering, is hiervan sprake. De meeste verzekeraars bieden hiervoor een aanvullende WGA-hiaatdekking. Het uitgangspunt bij de WGA-hiaatverzekering is niet bij alle verzekeraars gelijk. Er zijn verzekeringsmaatschappijen die een aanvulling geven bij onvoldoende werken, naast verzekeraars die een aanvulling geven in een percentage van de loonsom, ook als aanvulling op de loongerelateerde uitkering en loonaanvulling. Deze laatste is duurder, maar heeft een positieve prikkel tot werken. Zeer succesvol en veelgevraagd is de WGA-hiaatverzekering inclusief WW-deel, aanvullend tot 70 procent van het inkomen, ook bij onvoldoende werken. Vanzelfsprekend hangt hier ook een prijskaartje aan, maar de werkgever die zorgt voor zijn werknemers weet zich verzekerd van een goede dekking. Graag zullen de specialisten van KOSTER en KMP u over deze en andere producten informeren! Roel Veldwijk van Veldwijk Communicatie Advies is vaste columnist voor Stichting Koster Service Schrift, de informatieve uitgeverij van KOSTER verzekeringen b.v. 2 1 In de nieuwe wet wordt uitgegaan van wat uw medewerker nog kan in plaats van wat hij of zij niet meer kan. Dit is anders dan in de oude WAO-regeling. Uw medewerker kan na een ongeval wellicht zijn oude functie niet meer oppakken, er zullen nog tal van andere functies en beroepen zijn die uw medewerker nog wel kan uitoefenen. De kans dat uw medewerker volledig en duurzaam wordt afgekeurd is dan ook erg klein.

3 Wat staat u te doen? Bij de oude WAO vonden de meeste werkgevers het vanzelfsprekend om gaten of hiaten voor hun medewerkers te verzekeren. Bij de WIA blijkt dat niet het geval. Veel medewerkers zijn niet op de hoogte dat hun werkgever niets meer geregeld heeft. Hier ligt een belangrijke taak voor u als P&O-er. Maar waarom zou u de oude WAO-gatregeling niet gewoon omzetten in een WGA-gatregeling? Er zijn verzekeringen die dezelfde dekking bieden en qua premie aansluiten bij de oude WAO-gatregeling. U wilt toch ook niet dat uw medewerkers straks voor onaangename verrassingen komen te staan? Wellicht zorgt de WIA Beslisboom voor het extra zetje in de rug. WIA-beslisboom collectief voor werkgevers. 1. Wilt u het inkomen van uw medewerkers aanvullen als zij door arbeidsongeschiktheid afhankelijk worden van een WIA-uitkering? (de uitkering kan onder het bijstandsniveau komen.) nee Vraag KOSTER om advies. Mogelijk is het toch verstandig om het inkomen van uw medewerkers bij eventuele arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen. ja 2. Wilt u uw medewerkers dezelfde financiële zekerheid geven als u voorheen kon geven met de WAO-Gatverzekering als zij in de WGA terecht komen? nee Vraag KOSTER om advies. Mogelijk is het verstandig om het inkomen van uw medewerkers bij eventuele arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen. Ga door naar vraag 3. ja 3. Wilt u voor mensen met een inkomen boven ,- ook een voorziening treffen zodat zij bij arbeidsongeschiktheid minimaal 70% van het loon kunnen behouden? ja Vraag een offerte aan voor de WGA-Gatverzekering en de WIA-Excedentverzekering. nee Wel kunt u uw medewerkers extra financiële zekerheid bieden waarbij u 10%, 15% of 20% van het jaarinkomen van uw medewerkers verzekert ongeacht de hoogte van de WIA-uitkering. Vraag hiervoor een offerte aan. Indien u vraag 2 met ja heeft geantwoord vraag dan een offerte aan voor de WGA-Gatverzekering. 3

4 Wat zijn uw mogelijkheden? Weinig is zeker in het leven en gelukkig zijn er heel wat risico s waartegen u en uw medewerker zich kunnen verzekeren. De WGA-gatverzekering en de WIA-excedentverzekering zijn in de column van de heer Veldwijk al beschreven. Wilt u deze WIA-WGA-aanvullingen niet zelf regelen, maar overlaten aan uw medewerkers? Ook dat is mogelijk. Informeer uw medewerkers dan over de zogenaamde Lasten-AOV of individuele WIA-verzekering. Daarmee kunnen uw medewerkers maandelijks terugkerende en aantoonbare lasten als hypotheek, zorg, energie e.a. verzekeren. Het lijkt ons goed als u uw medewerkers verwijst naar Daar kunnen zij uitrekenen wat de WIA voor hun inkomen betekent, wat zij kunnen doen en vragen naar een offerte. WGA-risico zelf dragen Vanaf 1 januari 2007 kunt u ook kiezen om het zogenaamde WGA-risico 10 jaar lang voor eigen rekening te nemen en dat risico te verzekeren bij uw verzekeraar. De gedachte hierachter van de overheid is, dat hoe langer u dit risico draagt, hoe groter de stimulans voor u of uw verzekeraar om uw medewerker weer snel en volledig aan het werk te krijgen. Als u eigenrisicodrager wordt voor de WGA, dan draagt u vanaf 2007 voor een periode van tien jaar de WGA-uitkeringslasten van uw medewerkers en bent u in die tijd verantwoordelijk voor hun reïntegratie. Als eigenrisicodrager hoeft u geen gedifferentieerde WGA-premie te betalen. Na die 10 jaar neemt het UWV de WGA-uitkering in ieder geval over. De keuze voor het eigen risicodragerschap zult u voor 1 oktober 2006 moeten maken. Laat KOSTER u eens voorrekenen of dat in uw situatie voordeliger is. Deel van de WGA-premie verhalen op de medewerker De premie voor de IVA wordt geheel door de werkgever betaald. Deze premie bestaat uit een basispremie en een gedifferentieerde premie. Vanaf 2007 worden de WGA-lasten betaald uit een basispremie en een gedifferentieerde premie. De gedifferentieerde premie moet u alleen betalen als u verzekerd blijft bij het UWV. De hoogte van deze premie is afhankelijk van het aantal medewerkers dat gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt verklaard. De basispremie is voor elk bedrijf gelijk. Als u verzekerd bent bij het UWV, kunt u maximaal de helft van de gedifferentieerde premie verhalen op uw medewerkers. Als u eigenrisicodrager bent, mag u de helft van de WGA-lasten verhalen op uw medewerkers. In 2006 hoeft alleen maar de basispremie te worden betaald. De basispremie is voor dit jaar vastgesteld op 0,09%. Maximaal de helft hiervan mag u verhalen op het nettoloon van uw medewerkers; dit is dus 0,045%. Dit mag nu dan nog niet veel zijn, de verwachting is echter dat de premie de komende jaren zal gaan stijgen. Tot slot Met de oude WAO regelden de meeste werkgevers een goede verzekering voor hun mensen, waarom nu bij de WIA niet? Praat er eens over met de mensen van afdeling Zorg en Inkomen, met name over het eigenrisicodragerschap. Want daar is voor uw onderneming wellicht geld te verdienen. Luister! Wilt u alle informatie over de WIA eens beluisteren in plaats van lezen? Ga dan nu naar en beluister het Audioboek. U kunt dan waar u wilt de informatie nog eens tot u nemen. 4

5 De (collectieve) zorgverzekering Sinds 1 januari 2006 geldt de nieuwe Zorgverzekeringswet. Naast een nominale premie aan de zorgverzekeraar, betalen uw medewerkers een inkomensafhankelijke premie van 6,5% over het jaarloon aan de belastingdienst, zoals dit ook gebeurt met loonbelasting. Het inkomen waarover de inkomensafhankelijke premie moet worden betaald, is gemaximeerd en bedraagt voor dit jaar ,-. Uw medewerker heeft recht op een brutovergoeding van deze inkomensafhankelijke bijdrage door de werkgever. Werkgevers sluiten massaal zorgcollectiviteiten Ongeveer 80% van de werkgevers met meer dan 20 medewerkers heeft een zorgcollectiviteit voor hun medewerkers afgesloten. Dit blijkt uit een onderzoek gehouden door Intomart GfK in opdracht van adviesbureau MarketConcern. Uit de cijfers blijkt dat eenderde daarbij is gewisseld van verzekeraar. De meeste werkgevers hebben naast de Basisverzekering een aanvullend pakket mogelijk gemaakt, met daarin zowel dekking voor verzuimgerelateerde zaken als ook voorzieningen voor de individuele medewerker. Toch blijkt uit onderzoek dat men primair voor het premievoordeel heeft gekozen dat het de medewerkers oplevert. Zorgverzekering collectief? Hoe u het ook wendt of keert, een collectieve zorgverzekering via de werkgever kost maandelijks minder nominale premie dan een individuele verzekering. Hoogste tijd dus om over die collectieve zorgverzekering nog eens grondig na te denken als u dit nog niet voor uw medewerkers heeft geregeld. Het kost u niets. Het levert u wel wat op. KOSTER heeft bij de verzekeringsmaatschappijen scherpe kortingen bedongen. De verwachting door minister Hoogervorst en Zorgverzekeraars Nederland is dat de premies op 1 januari 2007 zullen stijgen met zo n 10%. Dit is de gemiddelde kostenstijging in de gezondheidszorg. KOSTER zal opnieuw met de verzekeringsmaatschappijen in onderhandeling gaan om de premie zo laag mogelijk te houden. De voorgeschiedenis van de huidige zorgverzekeringen leest u in de tijdlijn op de volgende pagina s. Het zijn 12 maandelijkse herhaalde kruiswegstaties. Lees, huiver en kies voor een voordelige collectieve zorgverzekering. 5

6 De Zorgverzekering wat er allemaal bij kwam kijken! Juni 2005 De Zorgverzekering is door de Eerste Kamer aangenomen. De onderhandelingen tussen KOSTER en de verzekeringsmaatschappijen over bestaande en nieuwe collectiviteiten zijn gestart. Verzekeringsmaatschappijen ontwikkelen nieuwe producten. Juli 2005 KOSTER informeert haar relaties in Trefzeker over de nieuwe plannen m.b.t. de zorgverzekering. In het i-news informeert KOSTER over de zorgtoeslag. Augustus 2005 De gegevens van de medewerkers van de via ons verzekerde bedrijven worden geïnventariseerd. KOSTER informeert over de voorlichtingscampagne van de Belastingdienst over de zorgtoeslag. KOSTER informeert bedrijven over de inkomensafhankelijke bijdrage en de gevolgen van de Zorgverzekeringswet voor Nederlanders in het buitenland. September 2005 De inventarisatie van de gegevens van de medewerkers van de via ons verzekerde bedrijven zijn nog in volle gang. Oktober 2005 Verzekeringsmaatschappijen bieden voorwaarden ter toetsing aan. De gegevens van de medewerkers van de via ons verzekerde bedrijven worden klaargezet zodat direct offertes aangevraagd kunnen worden als de producten van de verzekeringsmaatschappijen gereed zijn. November 2005 De premies en de dekkingen worden door de verzekeringsmaatschappijen bekend gemaakt. KOSTER voert een grondige marktanalyse uit waarin alle aanbiedingen van verzekeringsmaatschappijen vergeleken worden op prijs en kwaliteit. Na langdurig onderhandelen heeft KOSTER bij de verzekeringsmaatschappijen scherpe kortingen bedongen. Naar aanleiding van de marktanalyse worden voor de bestaande collectiviteiten offertes opgevraagd waarbij rekening wordt gehouden met prijs en dekkingen. Elk advies is maatwerk. In het i-news informeert KOSTER over het nieuwe ziektekostenstelsel voor 18-plussers. KOSTER informeert bedrijven over de consequenties voor zelfstandig ondernemers. December 2005 Uiterlijk heeft iedere verzekerde van de verzekeringsmaatschappij een verlengingsvoorstel ontvangen. Voor klanten die dit niet automatisch ontvingen, zorgde KOSTER voor een voorstel. In het i-news kunt u uw kennis testen door mee te doen met de zorgverzekeringstest. KOSTER komt met een special van Trefzeker. KOSTER ontwikkelt in samenwerking met verzekeraars speciale tarieven en producten voor affinity groups. 1 JANUARI 2006: Het nieuwe zorgstelsel gaat in! Januari 2006 Door de enorme hoeveelheid vragen raken de verzekeringsmaatschappijen overbelast. KOSTER blijft telefonisch bereikbaar. KOSTER krijgt veel vragen over de verlengingsvoorstellen, premieberekeningen, dekkingen en behandelingen. KOSTER biedt een gratis opzegservice. Er wordt extra personeel ingezet om alle klanten te woord te kunnen staan en de administratie op orde te brengen. De informatie van de verzekeringsmaatschappijen komt nu op gang. Bijvoorbeeld de lijst met gecontracteerde zorgverleners. KOSTER informeert haar klanten hierover. 6

7 Februari 2006 Tot 1 maart 2006 kunt u uw zorgverzekering opzeggen. KOSTER informeert alle medewerkers werkzaam bij een van de bedrijven met een collectiviteit over de mogelijkheid om (nog) deel te nemen. KOSTER stuurt naar de deelnemers via een update over de status van de aanmelding voor de zorgverzekering. Maart 2006 De eerste polissen worden door de verzekeringsmaatschappij verstuurd. Bij de verzekeringsmaatschappijen lopen de achterstanden op waardoor opzeggingen te laat worden verwerkt en polissen te laat of foutief zijn. KOSTER voert continu druk uit op een zorgvuldige en snelle verwerking. De verzekeringsmaatschappijen erkennen de kwaliteit van KOSTER en maken het mogelijk om direct toegang te krijgen tot het mutatiesysteem van de verzekeringsmaatschappij. Hierdoor kunnen de medewerkers van KOSTER in het vervolg direct zelf muteren. KOSTER signaleert problemen met uitbetalen van nota s. KOSTER zet haar contacten met directies in om declaraties sneller te laten verlopen. KOSTER heeft de ontwikkeling van het Extranet naar voren geschoven zodat polisnummers al snel zichtbaar zijn op het Extranet. Door het invoeren van een eenmalige activeringscode (op te vragen via is het mogelijk om uw polisnummer op te zoeken, nog voordat de definitieve polis is afgegeven. April 2006 Als u uw oude ziektekostenverzekering al hebt opgezegd maar nog geen nieuwe hebt afgesloten, dan heeft u tot 1 mei 2006 de tijd. KOSTER heeft de meest gestelde vragen over de zorgverzekering geactualiseerd op Mei 2006 De wet bepaalt dat u nu niet meer zondermeer kunt overstappen. Vanaf nu bestaat de kans dat er bij het aanvraagformulier een gezondheidsverklaring ingevuld moet worden omdat verzekeringsmaatschappijen bij aanvullende verzekeringen een selectie toepassen. En nu de toekomst... Augustus 2006 KOSTER informeert werkgevers over de mogelijkheid en de voordelen van een zorgcollectiviteit. KOSTER informeert deelnemers over actuele zaken rondom hun zorgverzekering. KOSTER informeert medewerkers werkzaam bij een bedrijf met een zorgcollectiviteit over de voordelen van de collectieve zorgverzekering via hun werkgever. September 2006 KOSTER gaat voor u de aanbiedersmarkt van zorgverzekeringen opnieuw verkennen om op basis van kwaliteit en prijs een zo goed en voordelig mogelijk aanbod te genereren. En wederom collectief, want collectief betekent beter, goedkoper, scherper. Daarom is uitbreiding en vulling van de collectiviteit van het grootste belang, voor nu en de komende jaren om het hoofd te bieden aan de zeker komende premieverhogingen. Oktober 2006 Tot 1 november 2006 heeft u de tijd om uw huidige zorgverzekering op te zeggen. Uw medewerkers kunnen hiervoor gebruik maken van de gratis opzegservice van KOSTER. November 2006 Opzeggen van de huidige zorgverzekering gaat niet meer. Januari 2007 De nieuwe zorgverzekering gaat in! 7

8 Klant in beeld: Intrum Justitia Nederland B.V. Intrum Justitia Nederland B.V. is de grootste speler in de markt voor Credit Management Services. Vanuit het hoofdkantoor in Den Haag worden uiteenlopende opdrachtgevers zoals verzekeraars, industriële producenten en telecommunicatiebedrijven bediend. In Nederland heeft Intrum Justitia opdrachtgevers, een marktaandeel van 43% en 500 medewerkers. Bedrijven en organisaties richten zich in toenemende mate op hun kernactiviteiten en besteden het credit management uit aan een professionele partner. Met goede redenen, want credit management is meer dan het versturen van facturen. Het vergaren van de juiste kredietinformatie, kennis van internationale incasso en de naderende invoering van het kapitaalakkoord Basel II maken het vakgebied steeds meer tot een specialisme. Bovendien zien ondernemingen die gebruikmaken van de diensten van Intrum Justitia hun winst soms tot 20% stijgen door de afname van renteverlies, verbetering van de geldstromen en besparing op personeelskosten. De Intrum Justitia Groep is genoteerd aan de beurs van Stockholm en is Europees marktleider op het gebied van Credit Management Services. Het bedrijf biedt innovatieve en hoogwaardige oplossingen voor het innen van vorderingen op consumenten en bedrijven in binnen- en buitenland. Een totaalpakket aan Credit Management diensten die in de verschillende stadia van het financiële proces kunnen worden ingezet. Van factureren tot incasseren. De Intrum Justitia Groep heeft meer dan opdrachtgevers en zo n medewerkers in 22 Europese landen. De totale omzet bedroeg in miljoen euro. Het aantal bedrijven dat voor uitbesteding van het credit management kiest, neemt jaarlijks met 27% toe. Intrum Justitia groeit mee met de trend en gaat haar personeelsbestand in Den Haag de komende 12 maanden met maar liefst 20% uitbreiden. Goede regelingen voor de medewerkers van Intrum Justitia zijn van essentieel belang. Zeker nu we verwachten flink te gaan groeien is de focus daarop alleen maar toegenomen. Intrum Justitia heeft KOSTER als partner gekozen voor de collectieve zorgverzekering. KOSTER arrangeerde voor onze mensen goede voorwaarden tegen een scherpe premie. aldus Catry Bernardt, Human Resource Manager bij Intrum Justitia Nederland B.V. De 7 zekerheden van KOSTER: Kennis van de verzekeringsmarkt Gemak: KOS die uw polisportefeuille bewaakt Duidelijkheid o.a. door online inzage in uw polissen en facturen Lage premies Snelle afhandeling Persoonlijke aandacht en deskundigheid We zijn een puur onafhankelijk verzekeringsbedrijf dat wil uitblinken in de samenwerking met u! Bij KOSTER bent u nog meer klant! KOSTER verzekeringen b.v. heeft haar dienstverlening aangepast aan de Wet financiële dienstverlening 8 en heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer ,5M

ALLE PLANNEN OP EEN RIJ!

ALLE PLANNEN OP EEN RIJ! info KOSTER info is een uitgave van Stichting Koster Service Schrift, de informatieve uitgeverij van KOSTER verzekeringen b.v. Deze nieuwsbrief verschijnt wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft.

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Uw zorgverzekering onze zorg!

Uw zorgverzekering onze zorg! KOSTER augustus/september 2006 nfo KOSTER info is een uitgave van Stichting Koster Service Schrift, de informatieve uitgeverij van KOSTER verzekeringen b.v. Deze nieuwsbrief verschijnt wanneer de actualiteit

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 INHOUD no. 281, d.d. 22 december 2005 ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 SOCIAAL 2 Mantelcontract zorgverzekering 2 Sectoraansluiting 2 Levensloop 2 VPL-verklaring 2 Melding Sociale Verzekering vervalt

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers. WGA betekent Regeling werkhervatting

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën Beste werkgever, Uw werknemer is met Qua Financiën in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de

Nadere informatie

De risico s van de WIA

De risico s van de WIA De risico s van de WIA De Wet Werk in Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer zal de WIA na het zomerreces behandelen. De verwachting is dat ook de Eerste

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Verzekerbaarheid werknemers

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Verzekerbaarheid werknemers De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd

Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2 Arbeidsongeschiktheid? Wilt u weten wat arbeids ongeschikt heid inhoudt voor uw bedrijf?

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de collectieve

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Onderdeel van PersoneelsImpulz WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Met ingang van 29 december 2005 is de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Uw pensioenreglement Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Dit leest u in uw pensioenreglement Uw werkgever heeft uw aanvullende uitkering op de wettelijke uitkering

Nadere informatie

Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring.

Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring. Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring. Geachte Werkgever / Personeelsfunctionaris, Uw medewerk(st)er is momenteel bezig met de aanvraag voor een financiering. Voor

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering Top

WIA-excedentverzekering Top WIA-excedentverzekering Top Extra zekerheid voor als u meer dan 100.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over productwijzer

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever)

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Gegevens werkgever Gegevens werknemer Aard van het dienstverband Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Naam werkgever: Adres:

Nadere informatie

Ondernemen wordt een stuk relaxter. deze WGA-verzekering eigen risico

Ondernemen wordt een stuk relaxter. deze WGA-verzekering eigen risico Ondernemen wordt een stuk relaxter met deze WGA-verzekering eigen risico 2 WGA-verzekering Eigen Risico Eigenrisicodrager worden voor de WGA Als een medewerker na twee jaar ziekte nog niet volledig is

Nadere informatie

Verzeker verzuim en arbeidsongeschiktheid. bedrijf gezond. NnL

Verzeker verzuim en arbeidsongeschiktheid. bedrijf gezond. NnL Verzeker verzuim en arbeidsongeschiktheid en houd uw bedrijf gezond NnL Persoonlijk advies Iedere onderneming, elke ondernemer is uniek. U verlangt dus advies op maat. Daarom werkt Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven WELKOM Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven Onderwerpen Algemene uitleg WIA Rekenvoorbeelden WGA-uitkering Wat is een maatman? Beschikking WGA-uitkering Productoplossingen Werkgeversrisico s Aandachtspunten

Nadere informatie