RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN"

Transcriptie

1 RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN

2

3 INHOUD 3 INHOUD SAMENVATTING A Methodologische nota... 6 B Resultaten van de acties in ALGEMEEN RAPPORT 9 I DEEL 1 :DE SECTOR 11 I HET ANPCB 11 A Aantal ondernemingen en bedienden : B Evolutie van het aantal ondernemingen en bedienden tussen 2008 en C Verdeling van de bedrijven volgens het aantal werknemers D De constellaties van het ANPCB E De wereld van het ANPCB F Het ANPCB :diversiteit troef II VORMING ALS THEMA VAN SOCIAAL OVERLEG :DIVERSE BELEIDSAGENDA S VINDEN ELKAAR 19 A Supranationaal en nationaal B Sectoraal C In de ondernemingen van het ANPCB III PARTNERSHIPS :VAN BELEIDSPLANNING NAAR UITVOERING BINNEN HET ANPCB 26 A Samenwerking met regionale overheidsinstanties B Samenwerking met regionale overheidsdiensten C Samenwerking met de onderwijsinstellingen D Samenwerking met andere sectorfondsen en sectorale vormingscentra E Samenwerking met andere actoren... 32

4 4 ALGEMEEN RAPPORT 2014 II DEEL 2 : DE SECTOR... EN ZIJN VORMINGSCENTRUM 33 I CEVORA, HET VORMINGSCENTRUM VAN HET ANPCB 33 A Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden II BEVORDEREN VAN EEN OPLEIDINGSCULTUUR IN DE ONDERNEMING 38 A Vormingspremies B Ondersteunende Cevora-acties voor alle ANPCB-bedrijven C Acties om KMO s nog beter te bereiken III LEVENSLANG LEREN STIMULEREN 41 A Op initiatief van de werkgever via Cevora-opleidingen B Op eigen initiatief van de werknemer met financiële steun van de sector IV INNOVATIE STIMULEREN EN ZELF INNOVEREN 48 A Innovatie stimuleren via opleiding B Zelf innoveren V INZETBAARHEID VAN OUDERE WERKNEMERS EN WERKZOEKENDEN ONDERSTEUNEN EN BEVORDEREN 54 A Voorgeschiedenis B Opleidingen voor bedienden C Opleidingen voor werkzoekenden VI BEGELEIDING EN VORMING VAN ONTSLAGEN BEDIENDEN 59 A Outplacementbegeleiding B De begeleidingsprogramma s voor ontslagen bedienden C De impact van de begeleiding VII ACTIES VOOR WERKZOEKENDEN : KANSEN CREËREN OP WERK VIA VORMING 63 A Specifieke acties voor werkzoekenden B Resultaten van de acties voor werkzoekenden VIII JONGERE WERKZOEKENDEN AANTREKKELIJKE LEERMOGELIJKHEDEN GEVEN 69 A Jongeren en Cevora :de weg die ze samen aflegden B Op zoek naar inspiratie C Jongeren en Cevora :samen op zoek... 71

5 INHOUD 5 IX ONDERZOEK EN PUBLICATIES 73 A Studies B Wat doet Cevora met deze studies? III DEEL 3 : CAPITA SELECTA 85 I CEVORA RESULTATEN 2014 : MET SPECIALE AANDACHT VOOR NIEUWIGHEDEN 85 A Vormingspremies B Korte opleidingen voor bedienden C Events D Ontslagbegeleiding & opleidingsadvies E Werkzoekenden F Cevora in contact met klanten G Kerncijfers (nog verplaatsen naar einde hoofdstuk) II BEREIK VAN DE CEVORA-ACTIES IN A Globale resultaten B Cijfers per actie C Bereik van de ANPCB-bedrijven via twee types van acties D Profiel van de bedrijven en van de deelnemers III HET ORGANISATIEMODEL VAN CEVORA 113 IV KWALITEITSZORG ALS SLEUTEL TOT KLANTENTEVREDENHEID 122 A Kwaliteitszorg is essentieel B Hoe deze kwaliteit tot stand brengen? C Partners en kwalitatieve dienstverlening D Werkmethodes E De opleidingen F Meting en evaluatie van klantentevredenheid V KLANTENCONTACT EN COMMUNICATIE 140 A Wie zijn de klanten van Cevora? B Klantendienst C Meer investeren in klantencontact D Communicatie E Conclusie LIJST VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN CEVORA 164 ADRESSEN ZETELS CEVORA 165

6 6 ALGEMEEN RAPPORT 2014 SAMENVATTING A Methodologische nota 1 AANTAL OPGELEIDE PERSONEN - Voor de werknemersopleidingen wordt er geen onderscheid gemaakt tussen knelpuntberoepen en niet-knelpuntberoepen omdat deze gegevens niet geregistreerd worden door Cevora. - De statistieken geven het aantal deelnemers weer en niet het aantal unieke fysieke personen. In 2009 heeft Cevora van de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer de toestemming gekregen om het rijksregisternummer op te vragen. Dat brengt Cevora een stap vooruit in het proces om statistieken te kunnen trekken die het exacte aantal bedienden dat deelneemt aan de opleidingen weer te geven. - De cijfers omvatten ook mogelijke dubbeltellingen met de cijfers van andere sectorale vormingscentra. In het kader van een aantal samenwerkingsakkoorden tussen paritaire comités worden jaarlijks gemengde opleidingsgroepen georganiseerd. 2 PERSOONSGEGEVENS - De persoonsgegevens zijn niet beschikbaar voor bedienden die opgeleid werden door hun eigen bedrijf en voor wie premies gerecupereerd werden bij Cevora. In het kader van administratieve vereenvoudiging worden deze gegevens al enkele jaren niet meer opgevraagd bij de bedrijven. Dit toch doen zou een serieuze belasting betekenen voor de ondernemingen en voor Cevora, en is dus niet haalbaar. - Nationaliteit wordt als zodanig niet geregistreerd bij Cevora. Dit is een gegeven dat niet ingevuld wordt door de cursisten omdat het in tegenspraak is met de privacywetgeving. Er wordt bijgevolg alleen geregistreerd of iemand van vreemde origine is of niet op basis van naamsherkenning. - Dit geldt ook voor de overige persoonsgegevens : deze worden niet systematisch doorgegeven door de cursisten om privacyredenen. Cevora heeft nooit een politiek gevoerd van verplichting m.b.t. het invullen van persoonsgegevens. Met andere woorden, cursisten die deze gegevens niet invullen worden op geen enkele manier gesanctioneerd of uitgesloten van een opleiding. - De voorbije jaren heeft Cevora contact opgenomen met diverse instanties om een koppeling mogelijk te maken op basis van de DMFA (Onmiddelijke aangifte). Dankzij die contacten zal het in de toekomst mogelijk zijn om meer specifieke statistieken op te vragen over het profiel van de opgeleide bedienden. 3 AANTAL OPLEIDINGSUREN De registratie van de opleidingsduur wordt bij Cevora steeds uitgedrukt in aantal opleidingsdagen en niet in het aantal opleidingsuren.

7 SAMENVATTING 7 B Resultaten van de acties in 2014 Opleidingsactiviteiten Opleidingen voor bedienden en premies 1 Langdurige opleidingen voor werkzoekenden 2 Aantal bedienden onder het Paritair Comité Aantal opgeleide personen Geslacht Vrouwen Mannen Diploma < HSO HSO > HSO Afkomst Belgen Migranten Leeftijd Jonger dan jaar 26 tot 40 jaar tot 49 jaar jaar en meer Aantal opleidingsuren Personen opgeleid via bediendeopleidingen van Cevora (kortdurende opleidingen, opleidingsadvies 50+ en aanvullende opleidingsdag) en de opleidingspremies ; het profiel is een schatting van de opgeleide personen in kortdurende opleidingen, zonder de deelnemers aan de opleidingen Tips & Tricks. 2 Werkzoekenden die een opleiding gestart zijn in 2014, inclusief taalstages. 3 RSZ-bestand van alle ondernemingen die een bijdrage geleverd hebben aan het Sociaal Fonds van het ANPCB op 31/12/ Voor het profiel van het ANPCB wordt met jongeren bedoeld de categorie onder de 25 jaar. 5 Aantal opleidingsdagen * 8 uren. 6 Aantal opleidingsdagen van de deelnemers die een opleiding gestart zijn in de loop van 2014 * 8 uren.

8

9 ALGEMEEN RAPPORT

10

11 I HET ANPCB I 11 DEEL 1 : DE SECTOR I HET ANPCB Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB of PC218) is bevoegd voor ondernemingen en bedienden die niet door cao-afspraken in andere specifieke paritaire comités gedekt worden. Het is het grootste paritair comité van het land. De werkgeversmandaten worden waargenomen door het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO-FEB) met inbegrip van een UNIZO-delegatie. Van werknemerskant zetelen de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB-CGSLB), de Bond der Bedienden, Technici en Kaders (BBTK-SETca) en de Landelijke Bedienden Centrale (LBC-CNE). Naast het paritair comité heeft de sector een paritair leercomité, een Fonds voor bestaanszekerheid (het Sociaal Fonds) en het vormingscentrum Cevora. Deze worden allen door dezelfde partners beheerd. Momenteel dekt het ANPCB iets meer dan bedrijven en ongeveer bedienden uit de private sector. Het paritair comité 218 is verantwoordelijk voor de loon- en arbeidsvoorwaarden van bedienden in meer dan 30 economische activiteitensectoren, elk met hun eigen dynamiek. De grafieken in dit deel geven een algemene beschrijving van het ANPCB anno Ze zijn gebaseerd op de gegevens die het Sociaal Fonds van het ANPCB ontvangt van de RSZ. Die administratieve gegevens komen met enige vertraging toe. Daarom is ervoor gekozen om jaarlijks het 4de trimester van het jaar voordien als uitgangspunt te nemen en die gegevens met elkaar te vergelijken.

12 12 I ALGEMEEN RAPPORT 2014 A Aantal ondernemingen en bedienden : B Evolutie van het aantal ondernemingen en bedienden tussen 2008 en ,07% ,71% ,20% ,98% ,60% ,63% ,55% ,58% ,77% ,17%

13 I HET ANPCB I 13 C Verdeling van de bedrijven volgens het aantal werknemers <5 54,49% ,83% ,44% ,47% ,64% ,18% ,66% ,17% 1000 en meer 0,11% Totaal 100% KMO (<50 ) Grote bedrijven 95% 5% bedrijven bedrijven Verdeling per leeftijd Verdeling per geslacht 5,29% 74,52% 20,19% 58,85% 41,15% < >50 Verdeling per type prestatie deeltijds voltijds 80,53% 19,47%

14 14 I ALGEMEEN RAPPORT 2014 D De constellaties van het ANPCB Primaire & secundaire sector Primaire Tabak Mineralen Hout en meubel Drukkerijen Bouw Handelssector Overige Autohandel Groothandel, landbouwen voedingsproducten Handelsbemiddeling Groothandel consumptieartikelen Overige gespecialiseerde groothandel Niet gespecialiseerde groothandel Detailhandel Groothandel machines

15 I HET ANPCB I 15 Dienstensector ondernemingen bedienden in 2013 in Transport en expeditie Telecommunicatie Audiovisueel Onroerend goed Studiebureaus Selectiebureaus Autoinspectie Uitzendbureaus Toerisme, cultuur en sport Uitgeverijen Callcenters Reiniging Consultancy Reclame Privé-opleiding Wasserijen Informatica Verhuur Kansspelen Financiële instellingen Overige diensten aantal ondernemingen aantal bedienden

16 16 I ALGEMEEN RAPPORT 2014 E De wereld van het ANPCB bedrijven Gewesten B.H.G-R.B.C. 14,69% Antwerpen 19,93% ,72% ,60% ,69% Limburg 7,50% Oost-Vlaanderen 13,05% Vlaams-Brabant 10,19% West-Vlaanderen 11,05% Brabant wallon 4,33% Hainaut 7,12% Liège 7,61% Luxembourg 1,60% 878 Namur 2,93% bedienden Gewesten B.H.G.-R.B.C. 22,55% Antwerpen 20,17% Limburg 5,41% Oost-Vlaanderen 10,49% Vlaams-Brabant 16,42% West-Vlaanderen 8,38% Brabant wallon 4,10% Hainaut 4,49% Liège 5,32% Luxembourg 0,83% Namur 1,85% ,87% ,59% ,55%

17 I HET ANPCB I 17 F Het ANPCB : diversiteit troef Zowat een kwart van de ondernemingen in de privésector in België valt onder het ANPCB. Het paritair comité is zo niet alleen het grootste van het land, maar ook zeer divers. Het ANPCB omvat >30 sterk uiteenlopende economische sectoren meer dan 30 zeer verschillende economische sectoren, in alle Belgische provincies. Van bouwbedrijven over ICT tot autohandel. ontelbare beroepen en functieomschrijvingen. Sommige specifiek voor de sector, andere komen voor in alle sectoren. 95% kmo s een groot aandeel kleine en middelgrote ondernemingen (95%), aangevuld met vele grote en bekende ondernemingen ondernemingen en bedienden in de bouwsector relatief kleine sectoren, zoals de tabaksindustrie met slechts 19 ondernemingen en een totaal van 504 bedienden. grote sectoren zoals de bouwsector. Die omvat ondernemingen met samen bedienden.

18 18 I ALGEMEEN RAPPORT % vrouwen in de interimsector 84% mannen in de auto-inspectie afgetekend mannelijke en vrouwelijke sectoren. Sommige sectoren tellen veel vrouwen (bijv. de interimsector 78%). In andere zwaaien mannen de plak (bijv. auto-inspectie 84%). 13% van de bedienden jonger dan 25 jaar werkt in relatief jonge sectoren, zoals callcenter 51% van de bedienden van 50 jaar of ouder werkt in rijpere sectoren zoals autorijscholen sectoren met uiteenlopende niveaus van ervaring. Zowel relatief jonge sectoren (bijv. callcenter, waar 13% van de bedienden jonger is dan 25 jaar) als rijpere sectoren (bijv. autorijscholen, waar 51% van de bedienden 50 jaar of ouder is). 89% werkt het liefst voltijds zoals in de informatica sector 59% werkt het liefst deeltijds in autorijscholen sectoren met uiteenlopende werkregelingen. In bepaalde sectoren hebben bedienden een voorkeur voor voltijdse arbeid (bijv. 89% in de informaticasector). In andere sectoren dan weer voor deeltijds werken (bijv. 59% in autorijscholen).

19 II VORMING ALS THEMA VAN SOCIAAL OVERLEG : DIVERSE BELEIDSAGENDA S VINDEN ELKAAR I 19 II VORMING ALS THEMA VAN SOCIAAL OVERLEG : DIVERSE BELEIDSAGENDA S VINDEN ELKAAR A Supranationaal en nationaal Het belang van vorming en opleiding wordt door niemand meer in vraag gesteld. Opleiding is belangrijk zowel vanuit economisch als vanuit sociaal oogpunt : - opleiding is immers een voorwaarde voor innovatie, concurrentievermogen en economische groei ; - bovendien is opleiding een middel om de competenties van mensen en dus hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te garanderen in een sociaal-economisch, flexibele en vergrijzende omgeving ; - het is een voorwaarde voor sociale integratie. Dat opleiding belangrijk bevonden wordt is al jaren zo. De veranderende context maakt dat opleiding een andere rol toebedeeld krijgt. Opleiding wordt in het huidige beleid gezien als een voorwaarde om te kunnen komen tot innovatie en groei van de ondernemingen. De uitdaging is talent optimaal aanboren en blijvend inzetten Het VBO maakte een analyse van de uitdagingen waar de economie anno 2014 voor staat en de conclusie luidt : Investeren in hoogwaardig menselijk kapitaal en dat ter beschikking stellen van de arbeidsmarkt is van ontzettend groot belang. Dat vraagt extra inspanningen, want vanop de schoolbanken tot aan het pensioen doen er zich verschillende lekken voor waardoor het potentieel aan talent onvoldoende wordt benut. De lekken die maken dat talent verloren gaat zijn : - het feit dat niet alle talent in het onderwijs opgepakt en ontwikkeld wordt ; - het feit dat mensen zich onvoldoende bijscholen om de continue en snelle veranderingen op te volgen ; - het feit dat talent te snel afgeschreven wordt, oa. door vroege pensionering en werkloosheid. (Reflect, lente 2014, VBO op basis van OESO 2012) Om die lekken op te vangen is het belangrijk dat er werk gemaakt wordt van : - kwaliteit en gelijke kansen in onderwijs ; - een goede match tussen de noden van de bedrijven en onderwijs (oa. meer studenten in STEM 1 -richtingen) ; - levenslang leren ; - activerend arbeidsmarktbeleid. Hoe scoort België hierop in vergelijking met andere Europese landen? Wat zijn met andere woorden de uitdagingen? Wat betreft de kwaliteit van onderwijs scoort België redelijk goed, het is vooral de vroegtijdige uitstroom (zonder diploma) die te hoog is. Wat betreft de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt is België vooral te weinig actief op het vlak van alternerend leren en ligt de focus van onderwijs te weinig op initiatief en ondernemerszin. Als het gaat over de inspanningen die België levert op vlak van levenslang leren, dan stellen we vast dat de positie van België varieert afhankelijk van de bron die we hanteren (Vanderbiesen, ). Analyses hebben geleerd dat het vooral in kleinere ondernemingen is dat er nog veel potentieel is om de opleidingsinspanningen te verhogen. Het is ook zo dat bepaalde sectoren al beter scoren dan andere (Sourbron & Herremans, ). Alle conclusies samengenomen klinkt 1 Science, Technology, Engineering en Mathematics 2 Vanderbiesen, W. (2014), Opleidingsdeelname van werknemers in België : Europese top of flop?, Steunpunt WSE 3 Sourbron, M & Herremans, W. (2014), Vlaamse bedrijven voeren opleidingsinspanningen op, Steunpunt WSE

20 20 I ALGEMEEN RAPPORT 2014 het dat België middelmatig presteert en dat er dus nog vooruitgang te boeken is op vlak van investering in opleiding door ondernemingen. Ook de activering van werkzoekenden en ouderen blijft een belangrijke uitdaging. Op individueel niveau is opleiding belangrijk in het kader van een brede loopbaan die langer zal duren en die flexibeler zal zijn. Individuen moeten investeren in hun duurzame en brede inzetbaarheid, onder andere met opleiding. Die veranderende rol van opleiding leidt er toe dat beleidsmakers de verantwoordelijkheid ervoor meer en meer zowel bij het individu als bij de werkgever leggen. De overheid schept een wettelijk kader om met die uitdagingen om te gaan Opleiding is sociaal-economisch van essentieel belang. Dat maakt dat de overheden en de sociale partners op verschillende niveaus inspanningen geleverd hebben om permanente opleiding te stimuleren. Zij hebben zowel kwantitatieve als kwalitatieve streefdoelen vooropgesteld. Europa 2020 Op Europees niveau is gesteld dat de opleidingsinspanningen van de bedrijven in de Europese Unie moeten opgetrokken worden tot 1,9% van de loonmassa. De verbeterde kwaliteit van vorming en opleiding en toegang voor iedereen vormen de kwalitatieve doelstellingen. In het programma Europe 2020 is daar nog de aandacht voor het stimuleren van creativiteit en innovatie in ondernemingen bijgekomen. Een nationaal wettelijk kader België stelt eveneens de norm van 1,9% van de loonmassa voor opleidingsinspanningen in de bedrijven voorop. De beleidsmakers willen in de toekomst komen tot een effectieve en afdwingbare verhoging van de opleidingsinspanningen. Dat zal in 2015 al concreet worden doordat de sectoren vanaf 1 januari een nieuwe minimumverplichting rond vorming opgelegd krijgen. Alle paritaire comités moeten in hun cao s over vormingsinspanningen minstens het equivalent voorzien van één dag voorgezette beroepsopleiding per werknemer per jaar. De concrete modaliteiten van deze sectorale verplichting zullen verder bepaald worden bij K.B. 4 Opleidingsinspanningen verplicht maken, is één ding. Daarnaast heeft de wetgever ook beslist om een inspanning voor risicogroepen af te dwingen. De wet bepaalt dat alle werkgevers die aan de RSZ-wet onderworpen zijn een inspanning ten voordele van de personen die behoren tot risicogroepen verschuldigd zijn ten belope van 0,10% van de loonmassa. Oorspronkelijk konden de sectorale sociale partners in hun cao zelf bepalen voor welke risicogroepen zij dat bedrag gingen inzetten. Sinds januari 2013 heeft de wetgever bepaald dat minstens 0,05% van dat bedrag moet gaan naar : 5 - Werknemers van 50 jaar of meer - Werknemers van 40 jaar of meer die met ontslag bedreigd zijn - Niet werkenden of mensen die nog maar maximum 1 jaar terug aan het werk zijn na een periode van werkloosheid - Personen met verminderde arbeidsgeschiktheid - Jongeren (-26 jaar) die opgeleid worden als werkzoekende of als werknemer Naar deze laatste doelgroep moet minstens 0,025% van de inspanningen gaan. Er bestaat een sanctiemechanisme voor sectoren die de norm niet behalen. Algemeen komt het erop neer dat sectoren de norm kunnen behalen door als collectief in een cao overeen te komen om de vormingsinspanningen jaarlijks te laten stijgen met minstens 5% (in termen van participatiegraad) of met 0,1% in termen van financiële inspanningen MEI Wet houdende uitvoering van het pact voor <competitiviteit>, werkgelegenheid en relance (1) 5 19 FEBRUARI Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) Gewijzigd : 19 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)

21 II VORMING ALS THEMA VAN SOCIAAL OVERLEG : DIVERSE BELEIDSAGENDA S VINDEN ELKAAR I 21 De intersectorale sociale partners sluiten interprofessionele akkoorden (IPA s) In opeenvolgende interprofessionele akkoorden hebben de sociale partners afspraken gemaakt over hoe ze de doelstellingen met betrekking tot opleiding gaan realiseren Die doelstellingen zijn heel globaal gesteld : - het aantal mensen dat deelneemt aan opleiding doen toenemen - met specifieke aandacht voor risicogroepen Interprofessionele initiatieven om de participatiegraad te laten toenemen In het interprofessioneel akkoord stellen de sociale partners dat vorming een verantwoordelijkheid is van zowel de werkgever als de werknemer. Ze responsabiliseren de sectorale sociale partners om te zoeken naar concrete pistes om de opleidingsinspanningen jaarlijks met 0,1 procentpunten te verhogen of de participatiegraad aan opleiding met 5% te laten groeien. Als controlemechanisme hebben ze de sociale balansen vernieuwd. Die maken het mogelijk om zowel formele als informele opleidingsinspanningen van bedrijven in kaart te brengen. Het is immers op basis van die sociale balansen en op basis van de sectorale cao s dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven jaarlijks een technisch verslag opmaakt. Interprofessionele initiatieven om risicogroepen kansen te geven Groei van de opleidingsinspanningen is belangrijk. Specifieke aandacht voor risicogroepen is een bijkomende vereiste. Omdat bepaalde groepen spontaan minder gemakkelijk toegang zoeken/krijgen tot opleiding, is het belangrijk om daarin extra te investeren. Eén van deze risicogroepen zijn de pas ontslagen werknemers. Voor die doelgroep bestaat sinds 2001 de outplacementbegeleiding. Geïnspireerd door het Generatiepact hebben de interprofessionele sociale partners in 2007 het belang van ontslagbegeleiding vanaf 45 jaar nogmaals onderstreept. De idee rond ontslagbegeleiding is doorheen de jaren steeds meer geconcretiseerd in cao s en wetten 6. Met de realisatie van het eenheidsstatuut in 2013 is de regelgeving rond outplacement nog veranderd en uitgebreid. De sectoren zijn daarin door de interprofessionele partners telkens uitgenodigd om op sectoraal niveau te bekijken hoe het vorm kan krijgen en hoe het gesolidariseerd kan worden. Een andere risicogroep vormen de ouderen op de arbeidsmarkt. In 2012 ging de aandacht van de sociale partners heel expliciet naar deze doelgroep. Op 27 juni 2012 hebben de interprofessionele werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de Nationale ArbeidsRaad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 afgesloten over de invoering van een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers in de onderneming. Conform deze cao moet elke werkgever een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers opstellen om het aantal 45-plussers te behouden of te verhogen. Deze overeenkomst is van toepassing op ondernemingen die meer dan twintig werknemers tewerkstellen en trad in werking op 1 januari In zijn plan kan de werkgever een actiegebied : de ontwikkeling van de competenties en kwalificaties van de werknemers, met inbegrip van de toegang tot opleidingen opnemen. 6 Wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (B.S. 5 september 2001), gewijzigd door de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (B.S ), de wet van 26 juni 2006 (B.S ) en de wet van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord (B.S ). Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende outplacement voor werknemers van vijfenveertig jaar en ouder die worden ontslagen (B.S ), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 (B.S ). Koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot uitvoering van de artikelen 15 en 17 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (B.S ). Koninklijk besluit van 21 oktober 2007 tot uitvoering van artikel 13, 3, 2, van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikelen 7 en 9 van de wet van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode (B.S ).Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen

22 22 I ALGEMEEN RAPPORT 2014 B Sectoraal De sectoren spelen uiteraard een belangrijke rol bij de uitvoering van deze strategieën. Zij moeten de nieuwe initiatieven en inspanningen concretiseren, meestal door middel van de opleidingsfondsen en/of vormingscentra. De sectorale sociale partners zijn de experten als het gaat om kennis van sectorspecifieke competentienoden. Het solidariteitsmechanisme dat zij kunnen opzetten, kan bovendien een aantal drempels voor toegang tot vorming en opleiding wegnemen. Het ANPCB en zijn sectorale sociale partners zijn steeds een voorloper geweest op het vlak van vorming en opleiding. Al in 1990 werd het sectoraal vormingscentrum Cevora opgericht. Het bewustmakingsproces dat door de sociale partners van het ANPCB in gang werd gezet, leidde vanaf 1997 tot het opnemen van vorming als een volwaardig thema in het algemene sectoraal cao-overleg. De meest recente sectorale cao rond vorming dateert van 12 december Daarin staan de opleidingsinspanningen waartoe de werkgevers en de werknemersvertegenwoordigers van de sector zich geëngageerd hebben voor de periode Deze zijn het resultaat van een jarenlange historiek van overleg rond vorming en opleiding. Doorheen de jaren heeft vorming een prominentere plaats gekregen in de cao en is de aandacht voor risicogroepen ook belangrijker geworden. In de huidige cao zijn de sectorale sociale partners het volgende overeen gekomen : - De sociale partners engageren zich om de participatiegraad aan opleiding binnen de sector jaarlijks met 5% te laten groeien ; - Elke werknemer van het ANPCB heeft recht op 4 dagen opleiding (VTE) 7, op te nemen in de periode ; - Elke werknemer van het ANPCB heeft een aanvullend recht op 1 dag opleiding, op te nemen buiten de werkuren (in de avond of in het weekend) ; - De opleiding moet gericht zijn op het verhogen van de beroepsbekwaamheid ; - De sector neemt specifieke maatregelen om de tewerkstelling en de hertewerkstelling van oudere werknemers te bevorderen ; - De sector engageert zich ertoe om in coherentie met regionaal-communautaire initiatieven mee te werken aan de tewerkstelling van werkzoekenden die behoren tot een risicogroep 8 door hen opleiding en/of trajectbegeleiding gericht op een knelpuntberoep aan te bieden. - De sociale partners engageren zich ook om 0,05% van de loonmassa te besteden aan opleiding van risicogroepen zoals ze in het KB van 19 februari 9 vermeld zijn. Conform datzelfde KB reserveren ze de helft (0,025%) van de inspanningen voor de groep van jongeren. De cao regelt ook een aantal praktische zaken zoals : - Werkgevers storten 0,23% van hun loonmassa in een gezamenlijk fonds waarmee de sector oa. opleiding organiseert via Cevora. - Het moet gaan over opleidingen die aangeboden of erkend zijn door Cevora of over opleidingen die door de ondernemingen, sectoren of andere opleidingsverstrekkers georganiseerd worden ; - De werkgever moet de opleidingen aanbieden tijdens de werkuren. Als de opleiding buiten de werkuren valt, dan moet de werkgever die uren in arbeidstijd compenseren. - De verplaatsingskosten om naar de opleiding te gaan, zijn voor rekening van de werkgever. - Als de werkgever vóór 31 december 2014 geen opleidingsdag heeft voorgesteld, kan de werknemer voor 31 maart 2015 schriftelijk een aanvraag indienen bij de werkgever ; 7 Deeltijdse bedienden genieten dat recht in evenredigheid met hun deeltijdse prestaties. Het recht geldt niet voor bedienden in opzegging of bedienden die tewerkgesteld zijn met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van minder dan 1 jaar. 8 Risicogroepen die de sociale partners gedefinieerd hebben zijn : Werkzoekenden met max. diploma HSO, werkzoekenden die langer dan 1 jaar werkzoekend zijn, werkzoekenden van meer dan 40 jaar, migranten werkzoekenden, pas ontslagen bedienden, bedienden van meer dan 45 jaar, administratieve bedienden uit KMO s omdat deze laatste zonder cao vaak geen toegang hebben tot opleiding en jongeren met leermoeilijkheden. 9 Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), gewijzigd op 19 april 2014

23 II VORMING ALS THEMA VAN SOCIAAL OVERLEG : DIVERSE BELEIDSAGENDA S VINDEN ELKAAR I 23 - Als de werkgever tegen het einde van de cao-periode (31 december 2015) geen of onvoldoende opleidingsdagen heeft voorgesteld, dan kan de werknemer de niet opgenomen opleidingsdagen opnemen in de vorm betaald verlof of in de vorm van opleidingsdagen binnen het aanbod van Cevora. In dat laatste geval richt de werknemer zich rechtstreeks tot Cevora en de dagen tellen als gewerkte dagen ; - De opleidingen die bedienden volgen in het kader van hun aanvullend recht op opleiding moeten opleidingen uit het Cevora-aanbod zijn. Ze ontvangen 40 ter compensatie van verplaatsing en opleiding. Die dag telt niet als gewerkte dag en komt ook niet in aanmerking voor betaald educatief verlof. - Bedrijven worden aangemoedigd om een opleidingsplan op te maken en dit te registreren bij het Sociaal Fonds van het ANPCB. De cao regelt verschillende modaliteiten in functie van de grootte van het bedrijf en de aan- of afwezigheid van een syndicale delegatie. (voor detailinformatie, zie de sectorale cao, contacteer het Sociaal Fonds van het ANPCB). Naast de cao over opleiding in het algemeen, heeft de sector ook een akkoord gesloten rond de regeling van ontslagbegeleiding. De meest recente afspraken dateren van 10 juli 2014 en ze regelen de manier waarop de sector het recht op outplacementbegeleiding vorm geeft, rekening houdend met de nieuwe regelgeving daaromtrent 10. Voor meer informatie, zie de cao en het hoofdstuk van dit rapport dat ingaat op de ontslagbegeleiding die Cevora organiseert. C In de ondernemingen van het ANPCB Uit recent onderzoek 11 is gebleken dat 42% van alle bedrijven geen prioriteit maakt van een goede afstemming tussen het leerbeleid en de strategische doelstellingen van bedrijven. Om opleidingsinvesteringen efficiënt te kunnen inzetten, is het belangrijk dat ze in dienst staan van het strategisch beleid van de ondernemingen. Opleidingen kunnen maar een meerwaarde bieden wanneer ze een antwoord zijn op een concrete behoefte in de onderneming. Een opleidingsbehoefte ontstaat bijvoorbeeld wanneer een bepaalde strategische keuze nieuwe competentievereisten doet ontstaan (strategisch beleid) of wanneer werknemers intern van job veranderen (HRM). Ook op het niveau van de ondernemingen is het dus belangrijk dat beleidsmakers in diverse domeinen de krijtlijnen voor opleiding expliciet vastleggen. De sociale partners van het ANPCB stimuleren ondernemingen om bewust werk te maken van opleidingen en om opleiding op de agenda van het overleg tussen werkgevers en werknemers te zetten. Ze doen dat door ondernemingen die een opleidingsplan maken en indienen te belonen met een aantal voordelen (oa. recht op premies en incompanyopleidingen). Wat moeten bedrijven doen? Bedrijven met een vakbondsafvaardiging kunnen hun opleidingsplan bekend maken aan het Sociaal Fonds van het ANPCB. Indien ze geen ervaring hebben met het uitwerken van een uitgebreid opleidingsplan kunnen bedrijven gebruik maken van een model :het zogenaamde suppletief ANPCB-opleidingsplan. Dit plan is heel eenvoudig in te vullen en het kan bedrijven inspireren bij het zoeken naar relevante opleidingsthema s. Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging kunnen ook een suppletief plan indienen of ze kunnen laten weten dat ze het recht op vorming zullen realiseren door beroep te doen op het Cevora-aanbod. 10 Hoofdstuk V, afdeling 3 van de wet van 26 september 2013, betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen de arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen. 11 Kluwer Learning indicator 2014

HET ANPCB IN EEN NOTENDOP

HET ANPCB IN EEN NOTENDOP HET ANPCB IN EEN NOTENDOP (4 e trimester 2012) Het ANPCB in een notendop Aantal ondernemingen en bedienden: 2007 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 55.924 55.413 54.746 54.783 55.721 55.176 406.021 413.356

Nadere informatie

HET A(N)PCB IN EEN NOTENDOP BASIS (4 e TRIMESTER 2014)

HET A(N)PCB IN EEN NOTENDOP BASIS (4 e TRIMESTER 2014) HET A(N)PCB IN EEN NOTENDOP BASIS (4 e TRIMESTER 2014) HET A(N)PCB IN EEN NOTENDOP Aantal ondernemingen en bedienden: 2009 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 54.746 54.783 55.721 55.176 54.844 54.217

Nadere informatie

HET APCB IN EEN NOTENDOP. BASIS (4 e TRIMESTER 2015)

HET APCB IN EEN NOTENDOP. BASIS (4 e TRIMESTER 2015) HET APCB IN EEN NOTENDOP BASIS (4 e TRIMESTER 2015) HET APCB IN EEN NOTENDOP 1 Aantal ondernemingen en bedienden: 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 54.783 55.721 55.176 54.844 54.217 52.623 404.451

Nadere informatie

RAPPORT. Uitvoering NAR-aanbeveling nr.16. Sectorale vormingsinspanningen 2013. Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden

RAPPORT. Uitvoering NAR-aanbeveling nr.16. Sectorale vormingsinspanningen 2013. Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden RAPPORT Uitvoering NAR-aanbeveling nr.16 Sectorale vormingsinspanningen 2013 Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden inhoud 3 Inhoud Samenvatting A Methodologische nota... 6 B Resultaten van

Nadere informatie

Sectorale vormingsinspanningen 2012

Sectorale vormingsinspanningen 2012 RAPPORT Uitvoering NAR-aanbeveling nr.16 Sectorale vormingsinspanningen 2012 Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden inhoud Inhoud Samenvatting A Methodologische nota... 4 B Resultaten van

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290220 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Waalse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst!

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Expresso 4 opleidingsdagen voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Edito Opleiding: een ver-van-mijn-bedshow? Niet in het PC 218! De BBTK is ervan overtuigd dat permanente vorming één van de oplossingen

Nadere informatie

CAO PERIODE 2016-2017 OPLEIDING. Maak van opleiding uw strategische troef. voor de bedienden van het paritair comité 200

CAO PERIODE 2016-2017 OPLEIDING. Maak van opleiding uw strategische troef. voor de bedienden van het paritair comité 200 CAO voor de bedienden van het paritair comité 200 PERIODE 2016-2017 Maak van opleiding uw strategische troef Uw praktische gids Geniet van de diensten van Cevora en van uw (financiële) voordelen die ermee

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 104 -------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 ------------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING Bijlage 2: Cao 104 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS 2013 OPLEIDINGSINSPANNINGEN INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING... 2 II. SOCIALE BALANS... 3 III. ANALYSE VAN DE OPLEIDINGSINSPANNINGEN BINNEN HET PC 227... 5 1. REPRESENTATIVITEIT...

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

La formation continue Stratégie et évaluation. Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie

La formation continue Stratégie et évaluation. Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie 1 La formation continue Stratégie et évaluation Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie 1 Voortgezette beroepsopleiding: vereisten en voordelen 2 Economische groei Verbetering van

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 19 MEI 2011.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 19 MEI 2011. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 19 MEI 2011 inzake het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004; SCSZ/04/105 BERAADSLAGING NR 04/034 VAN 5 OKTOBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET FOREM MET HET OOG OP DE EVALUATIE VAN HET PLAN FORMATION-INSERTION

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Mag het iets meer zijn?

Mag het iets meer zijn? Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010 Mag het iets meer zijn? De opleidingsbehoeften in de West-Vlaamse bedrijven en organisaties Syntra West - Chris Cardinael Tanja Termote sociaaleconomisch

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 24 september 2013 VSKO/DB/13.13 Contact: Hans De Becker, hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 Rudi Warson, rudi.warson@vsko.be, 02 529 04 00 PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten

Nadere informatie

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE BIJLAGE 2 CAO 12.12.2013 BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE zonder akkoord over een bedrijfseigen opleidingsplan INSCHRIJVING OP HET SUPPLETIEF OPLEIDINGSPLAN Registreer vóór 31 december 2014 - online op

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Sectorfoto PSC

Sectorfoto PSC Sectorfoto 2009-2013 PSC 149.01 Elektriciens: Installatie en Distributie 2014 Vormelek vzw Marlylaan 15/8 b2 1120 Brussel Tel.: 02/476.16.76 Fax: 02/476.17.76 Geen enkel gedeelte van dit werk mag gereproduceerd

Nadere informatie

Van opleidingsorganisator. Henk Dejonckheere IPV vzw

Van opleidingsorganisator. Henk Dejonckheere IPV vzw Van opleidingsorganisator naar personeelsplanner? Henk Dejonckheere IPV vzw Ontwikkeling van een lange Strategie IPV 2015 termijnvisie 3- à 4- jaarlijkse oefening Met sociale partners Gebaseerd op info

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 Brussel, 15 april 2008 Cécile Buydens Afdelingshoofd - Balanscentrale Inhoudsopgave Nieuwe sociale balans 2008 Vereenvoudigingen Nieuwe gegevens

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

DE COMPETENTIES VAN DE MEDEWERKERS VERDER ONTWIKKELEN DOELSTELLINGEN

DE COMPETENTIES VAN DE MEDEWERKERS VERDER ONTWIKKELEN DOELSTELLINGEN DOELSTELLINGEN Het is van essentieel belang om de competenties van alle werknemers uit de voedingsindustrie verder te blijven verbeteren. Via IVP (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid),

Nadere informatie

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit. KONINKLIJK BESLUIT van 24 JUNI 1998 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen,

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 18 Callcenters A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/116 ADVIES NR. 08/05 VAN 8 APRIL 2008, GEWIJZIGD OP 6 MEI 2008, OP 4 MAART 2014 EN OP 7 JULI 2015,

Nadere informatie

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector Een aanpak in de breedte en in de diepte Een beeld van de bouwsector De sector in aantallen 160.000 bouwvakarbeiders 30.000 ondernemingen Typische

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

A A N B E V E L I N G Nr AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITÉS BETREFFENDE HET TIJDSTIP

A A N B E V E L I N G Nr AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITÉS BETREFFENDE HET TIJDSTIP A A N B E V E L I N G Nr. 18 ---------------------------------------- AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITÉS BETREFFENDE HET TIJDSTIP EN HET MELDPUNT INZAKE DE RAPPORTERING VAN DE SECTORALE VORMINGSINSPANNINGEN

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Taalcursussen Voor bijna een kwart van de vacatures

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/065 ADVIES NR 10/14 VAN 4 MEI 2010 MET BETREKKING TOT HET MEEDELEN VAN ANONIEME GEGEVENS AAN CEVORA IN

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/212 ADVIES NR. 16/52 VAN 4 OKTOBER 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS UIT HET

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS -------------------------

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

bijlagen cao van 12 december voor de PC218-bedienden www.cevora.be Registreer en geniet van onze ondersteunende diensten en financiële voordelen!

bijlagen cao van 12 december voor de PC218-bedienden www.cevora.be Registreer en geniet van onze ondersteunende diensten en financiële voordelen! bijlagen cao van 12 december Registreer 2013 uw opleidingsplan PC 218 en geniet van onze voor de PC218-bedienden ondersteunende diensten en financiële voordelen! Eenvoudige procedure! www.cevora.be BIJLAGEN

Nadere informatie

De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen

De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen Hierbij delen we u de aangepaste barema s mee van de leervergoedingen die officieel zijn vastgelegd binnen elke gemeenschap. Het gaat om een indexaanpassing.

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli A D V I E S Nr. 1.410 ------------------------------ Zitting van woensdag 10 juli 2002 ---------------------------------------------- Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Groentenconservennijverheid

Groentenconservennijverheid Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid 2200001 Groentenconservennijverheid CAO van 11 februari 2010 (99.195) Invoering van een nieuw sectoraal barema voor de bedienden (Overeenkomst

Nadere informatie

SCSZ/04/81. Gelet op de aanvraag van de RVA van 11 juni 2004; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 27 mei 2004;

SCSZ/04/81. Gelet op de aanvraag van de RVA van 11 juni 2004; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 27 mei 2004; SCSZ/04/81 BERAADSLAGING NR 04/021 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING (RVA), DE VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen 12 februari 2015 1 I. Intersectoraal niveau II. Sectoraal niveau 2 1 I. Intersectoraal niveau Twee maatregelen : A. Opname

Nadere informatie

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. 12 februari 2015

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. 12 februari 2015 De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen 12 februari 2015 1 I. Intersectoraal niveau II. Sectoraal niveau 2 I. Intersectoraal niveau Twee maatregelen : A. Opname

Nadere informatie

I. Wie is de uitzendkracht?

I. Wie is de uitzendkracht? I. Wie is de uitzendkracht? 01. De uitzendmarkt in cijfers (2013) 534.460 uitzendkrachten 162,49 miljoen gepresteerde uren 4.044,7 miljoen euro omzet Elke dag worden gemiddeld 82.819 uitzendkrachten tewerkgesteld

Nadere informatie

ADVIES. Uitgebracht door de Raad van Bestuur van 7 maart 2016

ADVIES. Uitgebracht door de Raad van Bestuur van 7 maart 2016 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Franse gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van 17 maart 1994 houdende oprichting van het «Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle»

Nadere informatie

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 17 Privé-vorming 17.1 Privé-vorming (de sector in zijn geheel) A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 213 Algemene Vergadering 6 juni 214 een initiatief van 1 Agenda Doelpubliek & bereik Activiteiten Coachen, Adviseren en Begeleiden Opleiding werknemers Zoekopdrachten Opleiding werkzoekenden

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE BIJLAGE 1 CAO 06.07.2017 BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE met een akkoord over een bedrijfseigen of een suppletief opleidingsplan NEERLEGGING BEDRIJFSEIGEN OF SUPPLETIEF OPLEIDINGSPLAN Registreer tussen

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 SECTOR PRIVÉ OPLEIDINGEN

SECTORFOTO 2014 SECTOR PRIVÉ OPLEIDINGEN SECTORFOTO 2014 SECTOR PRIVÉ OPLEIDINGEN Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 85 Onderwijs 85.2 Lager onderwijs 85.204 Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 85.209

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

BRUSSELS PARLEMENT maart 2016

BRUSSELS PARLEMENT maart 2016 BRUSSELS PARLEMENT 16 maart 2016 1 Impact van de arbeidsstereotypen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Knelpuntberoepen en Genderstereotypen+ Aanbevelingen voor een efficiëntere aanpak+

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Denkdagen 2010. ANTTEC 21/06/2011 2 OPLEIDINGSINITIATIEVEN VOOR

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/110 BERAADSLAGING NR. 17/049 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling

Nadere informatie