Zorg voor de Toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg voor de Toekomst"

Transcriptie

1 Zorg voor de Toekomst Zorg Dichtbij Resultaten van de actielijn Zorg Dichtbij in een notendop Februari 2013 Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen

2 Beste lezer, Noord- en Oost-Groningen bestaat uit platteland waar de (krimpende) bevolking woont in verspreide, soms zeer kleine dorpen en een aantal grotere plaatsen. Veel ouderen willen graag in hun vertrouwde dorp blijven wonen zo lang dat mogelijk is. Anderen willen juist wel verhuizen naar een kleinere woning of een appartement, maar kunnen dat niet door de stagnerende huizenmarkt. Het verlenen van zorg aan deze plattelandsbewoners betekent voor de betrokken professionals huisartsen, thuiszorgmedewerkers letterlijk meters maken. De zorgverleners zitten niet zelden langer in de auto om hun cliënten te bereiken dan dat zij bij de cliënt thuis zorg verlenen. Zorg voor de Toekomst kiest daarom als een van de speerpunten de actielijn Zorg Dichtbij. Als zorg en cliënt fysiek ver van elkaar verwijderd zijn, kan het verlenen van zorg via telefoon, internet of andere moderne elektronische kanalen daar een goede rol in spelen. Ook het aanpassen van de woning met handige techniek en hulpmiddelen is belangrijk. Wie zich daardoor beter zelf kan redden, heeft minder hulp nodig. En als die hulp voor een deel dan ook nog op afstand verleend kan worden, is er veel gewonnen. Wij hopen de komende jaren voort te bouwen op de lessen die we inmiddels op dit werkterrein hebben opgedaan. Die lessen geven we graag aan u door via dit document en via de andere e-boekjes, over Slimmer Organiseren, over Leefstijlinterventies en over de ervaringen van het samenwerkingsproces. Deze laatste hebben we uitgewerkt tot een boekje vol handige tips voor succesvol samenwerken. Marieke van Ginkel, programmaleider Zorg voor de Toekomst PS: Heeft u vragen of opmerkingen, of heeft u zelf in de praktijk bijzondere ervaringen opgedaan met zorg op afstand? Uw reactie is van harte welkom! Mail ons via Inhoud Samenvatting 3 1 Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen 4 2 Actielijn Zorg Dichtbij 5 3 Wat hebben we geleerd over Zorg Dichtbij? 6 4 De conclusie: succes met de vijf P s 9 NB Alle achterliggende documenten waar in dit e-boekje naar wordt verwezen, vindt u op 2 Zorg voor de Toekomst Leefstijl

3 Samenvatting actielijn Zorg Dichtbij Zorg voor de Toekomst Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen is een programma waarin verschillende partijen samenwwerken aan duurzame zorg in een aantal krimpgemeentes in de provincie Groningen. De missie van het programma: goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Noord- en Oost- Groningen, nu en in de toekomst. Actielijn Zorg Dichtbij Noord- en Oost-Groningen bestaat uit platteland waar de (krimpende) bevolking woont in verspreide, soms zeer kleine dorpen en enkele grotere plaatsen. Het verlenen van zorg aan deze plattelandsbewoners betekent voor de betrokken professionals huisartsen, thuiszorgmedewerkers letterlijk meters maken. De zorgverleners zitten niet zelden langer in de auto om hun cliënten te bereiken dan dat zij bij de cliënt thuis zorg verlenen. Twee oplossingsrichtingen De actielijn Zorg Dichtbij richt zich op twee oplossingsrichtingen: zorg op afstand met ICT en het vergroten van zelfredzaamheid met thuistechnologie. Zorg op afstand met ICT Zorg voor de Toekomst liet een inventarisatie maken van alle zorg-op-afstand -projecten in Noorden Oost-Groningen in de jaren Dit leverde tientallen voorbeelden op. Een overzicht van de projecten is te vinden op de website. De Rijksuniversiteit Groningen heeft de projecten geëvalueerd en aanbevelingen geformuleerd. Zorg Dichtbij blijkt nog geen succesverhaal te zijn. De aanbevelingen van onderzoeker prof. dr. H. Sol: Ontwikkel een heldere visie op wat zorginnovaties bijdragen aan de missie van je organisatie. Formuleer een strategie op basis van de visie. Werk je project uit in een businesscase. Wat kost het en en wat levert het op? Zorg voor een grondige aanpak van de implementatie. Neem rustig de tijd voor een uitgebreide testperiode. Verbind het project met de reguliere processen en veranker het in de organisatie. Prof. Sol formuleerde bovendien de vijf P s die het fundament vormen voor een duurzaam succesvol zorginnovatieproject: preventiegericht, participatief aangepakt, patiënt denkt mee, persoonlijk maatwerk, proces boven techniek. Zelfredzaamheid vergroten met thuistechnologie Zorg voor de Toekomst zet daarnaast in op makkelijk en goedkoop ondersteunen van de zelfredzaamheid van mensen. Hiermee is in Gelderland goede ervaring opgedaan. Een e-book over thuistechnologie met daarin een huistest is te downloaden via Factsheet: analfabetisme en laaggeletterdheid Zorg op afstand houdt meestal in dat zowel zorgverleners als cliënten/patiënten gebruikmaken van een computer. Een ander, vaak onderschat probleem hangt hier rechtstreeks mee samen: de laaggeletterdheid van veel Nederlanders. Om dit beter in beeld te krijgen, liet Zorg voor de Toekomst een factsheet opstellen over de laaggeletterdheid in de regio Noord- en Oost-Groningen. 3 Zorg voor de Toekomst Leefstijl

4 Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen Samenwerken aan duurzame zorg Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen is een programma waarin verschillende partijen samenwerken aan duurzame zorg in een aantal krimpgemeentes in de provincie Groningen. De missie van het programma: goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Noord- en Oost- Groningen, nu en in de toekomst. De partners Zorgbelang Groningen Oosterlengte Zorggroep Meander Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Menzis GGD Groningen De gemeenten Appingedam en Delfzijl (namens de gemeenten in Noord-Groningen) De gemeenten Oldambt, Stadskanaal en Veendam (namens de gemeenten in Oost- Groningen) Provincie Groningen Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Zorg Innovatie Forum (ZIF) Speerpunten van het programma Het programma koos drie speerpunten. 1. Zorg Dichtbij - nieuwe vormen van zorg en dienstverlening met behulp van ICT en technologie; 2. Leefstijlinterventies & preventie gericht op jongeren vanaf 12 jaar; 3. Slimmer Organiseren - zorgketens onder de loep. Een kenmerkende aanpak Zorg voor de Toekomst voert zijn activiteiten uit op basis van twee belangrijke uitgangspunten, die samen de aanpak kenmerken: Participatie. Bij het uitwerken van de actielijnen streeft het programma naar zoveel mogelijk participatie van professionals en patiënten/cliënten. Vraaggestuurde zorg ziet Zorg voor de Toekomst als een voorwaarde voor succes: het programma moet aansluiten bij de taal en de cultuur van de betrokkenen om een goede kans van slagen te hebben. Meten is weten. Feiten verhelderen de problematiek. Beschikbare gegevens over de situatie in de regio zijn op een rijtje gezet in factsheets. Beide uitgangspunten komen bij elkaar in de participatieve methode. Feiten en cijfers gecombineerd met de ideeën, wensen en meningen van de mensen om wie het gaat, vormen samen relevante input voor onderzoekers. Samen geven ze invulling aan de analyses en adviezen die onderzoekers kunnen aanbieden aan beleidsmakers. Beleid wordt in samenspraak gemaakt en uitgevoerd. 4 Zorg voor de Toekomst Leefstijl

5 Actielijn Zorg Dichtbij De situatie: toenemende zorgvraag op het platteland Noord- en Oost-Groningen bestaat uit platteland waar de (krimpende) bevolking woont in verspreide, soms zeer kleine dorpen en enkele grotere plaatsen. Veel ouderen willen graag in hun vertrouwde dorp blijven wonen zo lang dat mogelijk is. Anderen willen juist wel verhuizen naar een kleinere woning of een appartement in een centrumplaats, maar kunnen dat niet door de stagnerende huizenmarkt. Het verlenen van zorg aan deze plattelandsbewoners betekent voor de betrokken professionals huisartsen, thuiszorgmedewerkers letterlijk meters maken. De zorgverleners zitten niet zelden langer in de auto om hun cliënten te bereiken dan dat zij bij de cliënt thuis zorg verlenen. Twee oplossingsrichtingen Als zorg en cliënt fysiek ver van elkaar verwijderd zijn, kan het verlenen van zorg via telefoon, internet of andere moderne elektronische kanalen daar een goede rol in spelen. Ook het aanpassen van de woning met handige techniek en hulpmiddelen is belangrijk. Wie zich daardoor beter zelf kan redden, heeft minder hulp nodig. En als die hulp voor een deel dan ook nog op afstand verleend kan worden, is er veel gewonnen. De actielijn Zorg Dichtbij richt zich op twee oplossingsrichtingen: zorg op afstand met behulp van ICT en het vergroten van zelfredzaamheid met thuistechnologie. Zorg op afstand met ICT Er lopen in Noord- en Oost-Nederland tientallen heel verschillende zorg-op-afstand projecten die door ICT worden ondersteund. Zorg voor de Toekomst heeft een inventarisatie laten maken van alle projecten op dit front in de jaren De inventarisatie leverde tientallen verschillende voorbeelden van projecten op. Een overzicht van de projecten is te vinden op www. zorgvoordetoekomst.com. De Rijksuniversiteit Groningen heeft de gevonden projecten geëvalueerd en aanbevelingen geformuleerd. Zelfredzaamheid vergroten met thuistechnologie Zorg voor de Toekomst zet daarnaast in op makkelijk en goedkoop ondersteunen van de zelfredzaamheid van mensen. Hiermee is in Gelderland goede ervaring opgedaan. Zorg voor de Toekomst maakt de kennis over dit project toegankelijk voor de gemeenten in Noord- en Oost- Groningen. Het uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande structuren: het lokale welzijnswerk en de plaatselijke middenstand. Mensen worden thuis bezocht om samen met hen na te gaan welke wensen zij hebben en hoe eenvoudige techniek kan helpen hun comfort, gemak en veiligheid te vergroten. Een e-book over thuistechnologie met daarin een huistest is te downloaden via Complicatie: analfabetisme en laaggeletterdheid Zorg op afstand houdt meestal in dat zowel zorgverleners als cliënten/patiënten gebruikmaken van een computer. Dat is niet voor iedereen een vanzelfsprekende vaardigheid. Een ander, vaak onderschat probleem hangt hier rechtstreeks mee samen: de laaggeletterdheid van veel Nederlanders. Om dit beter in beeld te krijgen, liet Zorg voor de Toekomst een factsheet opstellen over de laaggeletterdheid in de regio Noord- en Oost-Groningen. 5 Zorg voor de Toekomst Leefstijl

6 Wat hebben we geleerd over Zorg Dichtbij? Zorg op afstand nog geen succesverhaal Om met de deur in huis te vallen: zorg-op-afstand-projecten komen meestal niet goed van de grond. Dat blijkt uit de verkenning door een groep bedrijfskundestudenten onder leiding van prof. dr. Henk Sol, hoogleraar Business & ICT aan de RUG. De onderzoekers bekeken alle recente zorg-op-afstandprojecten in Noord-Nederland die zij konden vinden, en dat waren er tientallen. De voorbeelden zullen bekend voorkomen: de beeldtelefoon, het beeldhorloge, de dorpsverpleegkundige, verschillende pogingen om tot een elektronisch dossier en/of een zorgportaal op internet te komen, enzovoort. De conclusie: slechts enkele projecten liepen goed en de vernieuwingen werden nauwelijks ingebed in de reguliere processen van de betrokken organisatie(s). Slechte documentatie De onderzoekers keken hoe ieder project in elkaar zat en of het in de praktijk goed uitpakte. Dat kwam maar mondjesmaat boven tafel, omdat de projecten in veel gevallen slecht bleken te zijn gedocumenteerd. Gesprekken met betrokkenen leverden aanvullende informatie. Visie en strategie ontbreken vaak Er was bijna overal sprake van moeizame implementatie met marginale verbeteringen.veel van de projecten ontberen een doordachte visie en strategie. Bestuurders en beleidsmakers laten zich meeslepen door het hoge verwachtingen van ICT en de grote mogelijkheden van moderne technologie én ze halen graag subsidies binnen als de kans zich voordoet. Het gevolg: de nieuwe techniek wordt niet of nauwelijks verbonden met de reguliere processen in de organisatie en kost (veel) meer geld dan zij oplevert. 6 Zorg voor de Toekomst Leefstijl

7 Systematische uitwerking tot businesscase Onderzoeker Henk Sol pleit voor visie en strategie Is ehealth enough? Dat was de vraag die Sol zich stelde. Het antwoord: nee. De meeste projecten hebben geen goede businesscase. Dat wil zeggen dat er nog niet goed genoeg is nagedacht over de precieze uitwerking, implementatie en inbedding in de organisatie. Met als resultaat vaak een moeizaam project dat slechts met subsidie in de lucht wordt gehouden. Zodra de subsidie wegvalt, is dat het einde van het project. Balans tussen techniek, processen en mensen Sol ziet een aantal oorzaken voor de matige ervaringen. Bij dit soort projecten zijn drie aspecten van belang: de techniek, de processen en de mensen. Deze drie aspecten moeten in balans zijn en ze verdienen dus alledrie de nodige aandacht. Die balans is er in de meeste projecten niet helemaal. Veel projecten zijn technologie-gedreven. Enthousiasme voor de geweldige technische mogelijkheden en de publiciteit die ermee gepaard gaat, brengt zo n project op een spoor dat uiteindelijk doodloopt. Er is geen of onvoldoende aandacht besteed aan de mensen die het werk doen en wat het betekent voor de betreffende werkprocessen. Daardoor sluit het project niet aan bij de dagelijkse werkelijkheid waar het een bijdrage aan zou moeten leveren. Het blijft naast die werkelijkheid staan en verbindt zich er niet (voldoende) mee. Het resultaat: er wordt geen winst geboekt, het aanvankelijke enthousiasme bekoelt, en als de subsidie afloopt, ziet niemand reden om het project nog te continueren. Advies Sols advies vloeit hier naadloos uit voort en geldt eigenlijk voor alle innovaties en veranderingen. Hij bepleit een doordachte en systematische benadering. Ontwikkel een visie op wat dergelijke zorginnovaties bijdragen aan de missie van je organisatie. Baseer daarop je strategie. Zorg voor een grondige aanpak van de project(en) waarmee je deze innovaties wilt implementeren, compleet met verandermanagement en aandacht voor de menselijke factoren die bepalen of de vernieuwingen door de mensen op de werkvloer worden geadopteerd dan wel afgewezen. Werk daarom de businesscase eerst heel grondig uit. Wat kost het projecten en wat levert het op, in termen van geld en kwaliteit? Ontwikkel het plan tot in de details. Verbind het project met de reguliere processen en veranker het daarmee in de organisatie. En ten slotte: neem rustig de tijd voor een uitgebreide testperiode in de praktijk en stel het project zonodig bij. 7 Zorg voor de Toekomst Leefstijl

8 Participatie: alle partijen meenemen in het proces Beeldzorg bij Oosterlengte Oosterlengte gaat zorg aanbieden via een beeldverbinding. Zorg op afstand dus. De valkuilen die prof. dr. Henk Sol op dit front signaleerde, probeert de organisatie zo goed mogelijk te vermijden. Uitgebreid communiceren met cliënten, medewerkers en stakeholders in de regio helpt daarbij. De reden dat wij dit doen, is dat wij een groot probleem op ons af zien komen. De mensen in onze regio verouderen en tegelijkertijd trekken de jonge mensen met een goede opleiding hier weg. We verwachten dus een forse toename van de zorgvraag en we hebben niet de mensen om daaraan te beantwoorden. Gert Brouwer, manager Thuiszorg en Diensten Oosterlengte, meent dat beeldzorg een deel van de oplossing kan vormen. Oosterlengte ging aan de slag en maakte meteen ook andere spelers in de regio warm voor dienstverlening via beeldzorg. Als je om je heen kijkt, besef je dat er een heleboel andere organisaties zijn die tegen hetzelfde probleem aanlopen en die voor een deel dezelfde cliënten hebben als wij. Denk aan welzijnsorganisaties, woningcorporaties, gemeenten, ziekenhuizen Brouwer haalde deze partijen bij elkaar en stelde hen voor om hun aanbod via een en hetzelfde systeem beschikbaar te stellen. Je moet er niet aan denken dat mensen op termijn drie of vier verschillende schermen thuis hebben staan. Dit idee moet nog nader uitgewerkt worden, maar het voorstel viel in goede aarde en verschillende partijen denken op dit moment na over hoe ze hier gebruik van kunnen en willen maken. Medewerkers kregen gelegenheid om hun twijfels en bedenkingen op tafel te leggen. Daar leefden veel vooroordelen, dus dat was ook echt nodig. Vertegenwoordigers van cliënten en patiënten werden uitgenodigd om mee te denken én zij beslisten mee over de keuze van leverancier en systeem. Om nog meer draagvlak te kweken, gaan Brouwer en collega s desgevraagd bij clubs en verenigingen langs. Businesscase De hamvraag. Is beeldzorg een rendabele vorm van dienstverlening, ofwel hoe zit het met de businesscase? Brouwer ziet geen grote kostenbesparingen in het verschiet. Hij beschouwt beeldzorg en andere vormen van zorg op afstand simpelweg als een noodzakelijke stap. Anders loop ik vast. Er zijn grote kosten mee gemoeid, maar voor het opzetten van beeldzorg heeft de organisatie subsidiestromen aangeboord. De aanschaf van apparatuur valt onder de AWBZ. En sinds enige tijd vergoedt het zorgkantoor (maximaal) 4 uur per cliënt per maand beeldzorg, dus daarmee is een bescheiden maar structurele bekostiging geregeld. Beeldzorg wordt daarmee een onderdeel van het reguliere proces. Hoe zit het met de inkomstenkant, levert beeldzorg besparingen op? Brouwer verwacht de winst eerder in kwaliteit dan in geld. Ik hoop er vooral op dat onze overvolle routes een beetje lucht krijgen, zodat medewerkers net even wat meer aandacht kunnen geven aan de cliënten waar ze wel fysiek heen moeten. 8 Zorg voor de Toekomst Leefstijl

9 De conclusie: combineer de vijf P s met een goede businesscase Wat kunnen we nu zeggen over succesfactoren voor projecten op het gebied van Zorg op Afstand? Prof. Sol bepleit de overstap van ehealth naar phealth. Niet de technologische e staat daarin voorop, maar de p van onder meer patiënt en proces. En hij adviseert een doordachte en zakelijke aanpak van projecten. De vijf P s Dit zijn de vijf P s die samen het fundament vormen voor een duurzaam succesvol zorginnovatieproject: 1. preventiegericht 2. participatief aangepakt 3. patiënt denkt mee 4. persoonlijk maatwerk 5. proces boven techniek Stap voor stap naar duurzame innovatie Visie. Ontwikkel een heldere visie op wat dergelijke zorginnovaties bijdragen aan de missie van je organisatie. Strategie. Formuleer die op basis van je visie. Businesscase. Werk je project heel grondig uit. Wat kost het en en wat levert het op, in termen van geld en kwaliteit? Ontwikkel het plan tot in de details. Implementatie. Zorg voor een grondige aanpak compleet met verandermanagement en aandacht voor de menselijke factoren die bepalen of de vernieuwingen door de mensen op de werkvloer worden geadopteerd dan wel afgewezen. Testen en aanpassen. Neem rustig de tijd voor een uitgebreide testperiode in de praktijk en stel het project zonodig bij. Borging. Verbind het project met de reguliere processen en veranker het daarmee in de organisatie. 9 Zorg voor de Toekomst Leefstijl

Zorg voor de Toekomst

Zorg voor de Toekomst Zorg voor de Toekomst Slimmer organiseren Resultaten van de actielijn slimmer organiseren in een notendop Februari 2013 Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen www.zorgvoordetoekomst.com Beste lezer,

Nadere informatie

Zorg voor de Toekomst

Zorg voor de Toekomst Zorg voor de Toekomst Leefstijl Resultaten van de actielijn Leefstijlinterventies & preventie in een notendop Februari 2013 Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen www.zorgvoordetoekomst.com Beste

Nadere informatie

Zorg voor de Toekomst

Zorg voor de Toekomst Zorg voor de Toekomst noord- en oost-groningen Gezond en actief ouder worden in een krimpregio Inspiratie voor zorgvernieuwers en beleidsmakers inhoud Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen Gezond

Nadere informatie

ebook Thuistechnologie

ebook Thuistechnologie 1 ebook Thuistechnologie Versie 1 Dit ebook is een uitgave van Zorg voor de Toekomst Auteurs: Trees Flapper, zelfstandig adviseur wonen-welzijn-zorg E: info@treesflapper.nl M: 06 53492920 www.treesflapper.nl

Nadere informatie

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk Toon van de Looy VanMorgen Programma 1. Stand van zaken Zorg op Afstand 2. Integratie Zorg op Afstand binnen het zorgproces bij ZuidZorg 3. Geleerde lessen

Nadere informatie

ehealth, levensloopbestendig wonen en jezelf blijven John Kauffeld VNO-NCW Drenthe Raad van Bestuur van Espria

ehealth, levensloopbestendig wonen en jezelf blijven John Kauffeld VNO-NCW Drenthe Raad van Bestuur van Espria ehealth, levensloopbestendig wonen en jezelf blijven John Kauffeld VNO-NCW Drenthe Raad van Bestuur van Espria Toegevoegde waarde ehealth in de zorg? Spanningsveld koude ICT en warme zorg Maar.inhoudelijk

Nadere informatie

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus De Plus van Surplus Strategische koers Surplus 2 3 Inhoudsopgave Werkgebied... Opvoeden is niet altijd makkelijk, gelukkig is er hulp wanneer ik dat nodig heb. 4 6 Onderdelen van Surplus... 7 Surplus als

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst

Informatie bijeenkomst Informatie bijeenkomst De zorg geborgd in Noord en Oost Groningen 9 september 2013 Agenda informatiebijeenkomst 9 september 1) Opening 2) Terugkijken werkconferentie 26 april 3) Impressie data-analyse

Nadere informatie

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Het is duidelijk: zorgverleners, ook die uit uw zorggroep, kunnen per jaar in verhouding maar weinig uren besteden aan hun patiënten met een

Nadere informatie

het digitale landschap van de zorg in 2016

het digitale landschap van de zorg in 2016 het digitale landschap van de zorg in 2016 zorg & ict 6 april 2016 Presentatoren Erik van Laar CEO Multrix Peter Vermeulen Pb7 Research het digitale landschap van de zorg in 2016 / Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Technologie moet kwaliteit van zorg dienen

Technologie moet kwaliteit van zorg dienen Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Technologie moet kwaliteit van zorg dienen. TVZ: Tijdschrift voor Postprint Version 1.0 Journal website http://www.tvzdirect.nl/tvz/huidgenummer78.php Pubmed link DOI Technologie

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Naam vertegenwoordiger: Mevr. K. de Kwaasteniet ( directeur innovatie en kwaliteit)

Naam vertegenwoordiger: Mevr. K. de Kwaasteniet ( directeur innovatie en kwaliteit) Samenwerkingsovereenkomst netwerk palliatieve zorg Zuidoost Groningen Buurtzorg Nederland Ommelanderziekenhuisgroep, locatie st. Lucas Regionale Huisartsen Vereniging Groningen Stichting Blanckenbörg Stichting

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Van wachtlijst naar looplijst. Foppe Rauwerda 11 februari 2014

Van wachtlijst naar looplijst. Foppe Rauwerda 11 februari 2014 Van wachtlijst naar looplijst Foppe Rauwerda 11 februari 2014 1. Personenalarmering 2.0 2. Beeldzorg 3. Sleutelproblematiek 4. Medicijndispenser 5. Sensormonitoring Slimme zorg 6. Zelfmanagement bij hartfalen

Nadere informatie

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant!

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant! Mhealth-strategie Bekijk het van de andere kant! Wie zijn wij? Marco Boonstra, Senior Communicatieadviseur Sjoerd van Dekken Communicatieadviseur Inhoud Wat is mhealth? Eerste ervaringen met mhealth Implementatierisico

Nadere informatie

Empowerment Kwaliteit Instrument: Operationalisering en Normering Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2.

Empowerment Kwaliteit Instrument: Operationalisering en Normering Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2. Empowerment Kwaliteit Instrument: Operationalisering en Normering Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2.0 Cluster 0: Randvoorwaarden 0.1 Empowermentvaardigheden

Nadere informatie

Werkbezoek Standaardisatie 8 Juni 2009 UMCG 5 juni 2009. Zorg Innovatie Forum Karin Kalverboer directeur

Werkbezoek Standaardisatie 8 Juni 2009 UMCG 5 juni 2009. Zorg Innovatie Forum Karin Kalverboer directeur Werkbezoek Standaardisatie 8 Juni 2009 UMCG 5 juni 2009 Zorg Innovatie Forum Karin Kalverboer directeur Kerngegevens Stakeholders Gezamenlijk in 2007: Bedrijfsopbrengsten: 7,1 miljard Winst: 11,4 miljoen

Nadere informatie

Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO)

Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO) NPO Transitie-experiment Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO) Herontwerp van het zorgaanbod: naar vraaggerichte, samenhangende, proactieve en preventieve zorg en begeleiding voor ouderen (75+) Klaske

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg HealthValley where health & innovation meet Succesvol innoveren in de zorg 1 Succesvol innoveren in de zorg Health Valley Health Valley is een netwerk van bedrijven, overheden, kennis- en zorginstellingen

Nadere informatie

In gesprek over digitale zorg

In gesprek over digitale zorg In gesprek over digitale zorg Ervaringen en meningen van cliënten en zorgprofessionals met digitale zorg. 2 oktober 2015 Programma Welkom Brengen en halen Wat weten we al? Wat vind jij? Nagesprek 2 cliënten

Nadere informatie

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren?

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Medicatieveiligheid in de langdurende zorg Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Vilans helpt mee Werken met medicatie is een risicovolle aangelegenheid. Een kleine lees- of schrijffout kan grote

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

ehealth voor iedereen!

ehealth voor iedereen! ehealth voor iedereen! ehealth voor iedereen! ehealth is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg: we maken een afspraak met de huisarts via internet, gebruiken een app om onze conditie te verbeteren,

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

een goed begin is het halve werk

een goed begin is het halve werk een goed begin is het halve werk een goed begin is het halve werk Een oude wijsheid, maar een jong initiatief in de zorg: als zowel patiënt als dokter beter voorbereid zijn op het eerste consult in het

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Vaak is er sprake van problematiek thuis of op school met betrekking tot het gedrag van de jongere waarvan de oorzaak en dus de oplossing nog onvoldoende duidelijk

Nadere informatie

Palliatieve zorg tot en met 2016 en dan nu verder..

Palliatieve zorg tot en met 2016 en dan nu verder.. Palliatieve zorg tot en met 2016 en dan nu verder.. Een persoonlijke impressie van Wil Hoek Netwerkcoordinator van 2002 tot 2017 in Groningen en Friesland ( 8 netwerken) Ligare 16 maart 2017 Gesprekspunten:

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Factsheet Integrale gebiedsaanpak. Trekker: regio Achterhoek

Factsheet Integrale gebiedsaanpak. Trekker: regio Achterhoek Factsheet Integrale gebiedsaanpak Trekker: regio Achterhoek Menzis en gemeenten werken samen om tot samenhangende hulp, ondersteuning en zorg in dorpen te komen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente

Nadere informatie

Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg

Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg Incident? Actie! 1 e bijeenkomst 1 oktober 2015 Sander Flight Deel I Introductie over het Actieplan Veilig Werken in de Zorg Door Miriam Kop Zorgbranches

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Verslag. Invitational Conference op 24 juni Met leefstijlprogramma SLIMMER kunnen we samen diabetes verminderen

Verslag. Invitational Conference op 24 juni Met leefstijlprogramma SLIMMER kunnen we samen diabetes verminderen Invitational Conference op 24 juni 2016 Met leefstijlprogramma SLIMMER kunnen we samen diabetes verminderen Geniet van gezond eten en lekker bewegen Samen met anderen Verslag Diabetes voorkomen en de verschijnselen

Nadere informatie

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA programma 13:30 opening inleiding de casus: Philadelphia - Mathilde Corsten thema strategie en financiën thema organisatie en management thema dienstverlening

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

PETZ. Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg

PETZ. Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg PETZ Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg PETZ Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg Sonja Barends Projectleider Kenniscentrum

Nadere informatie

Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg

Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg Organisatie van chronische zorg Koos Veen, medisch manager GHC www.ghcgroningen.nl Programma Inleiding chronisch zieken Discussie kleine groepen Afsluiting Ontwikkelingen

Nadere informatie

REHAB-4-LIFE. Gecombineerde coaching aan huis en over afstand

REHAB-4-LIFE. Gecombineerde coaching aan huis en over afstand REHAB-4-LIFE Gecombineerde coaching aan huis en over afstand TECHNOLOGISCHE INNOVATIE & ARBEIDSINNOVATIE IN DE REVALIDATIE Anja van der Heide 11/11/2014 2012 2014 Healthcare Information and Management

Nadere informatie

Sociale wijkteams. en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden. Training voor wijkteamleden

Sociale wijkteams. en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden. Training voor wijkteamleden Sociale wijkteams en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden Training voor wijkteamleden de training Na deze training hebben de deelnemers kennis en praktische handvatten voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Integraal Ouderenproject Noord- en Oost-Groningen

Integraal Ouderenproject Noord- en Oost-Groningen Integraal Ouderenproject Noord- en Oost-Groningen Terugkoppeling Proefgebieden: Appingedam en Wagenborgen Datum: 31 mei 2012 Tekstvak tekstvak 0 Agenda 1. Integraal Ouderenproject Noord- en Oost-Groningen

Nadere informatie

Werkzame bestanddelen Welzijn op Recept een inventarisatie

Werkzame bestanddelen Welzijn op Recept een inventarisatie Werkzame bestanddelen Welzijn op Recept een inventarisatie Succesfactoren, voorwaarden en aandachtspunten Roos Rijcken Miriam Heijnders Feb 2017 Doel onderzoek Definitie en werkzame bestanddelen WOR projecten

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt:

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt: Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Amsterdam, 22 januari 2015 Betreft: Evaluatie Wijkzorgteams Geachte heer Van der Burg, De Stedelijke Wmo-Adviesraad is een aantal

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? in de langdurende zorg. Vilans helpt mee

Vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? in de langdurende zorg. Vilans helpt mee Vrijheidsbeperkende maatregelen in de langdurende zorg Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? Vilans helpt mee Hoe staat je organisatie ervoor? Kom erachter hoe het staat met vrijheidsbeperking

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Keuzevrijheid als concurrentievoordeel Wifi voor oma?

Keuzevrijheid als concurrentievoordeel Wifi voor oma? Keuzevrijheid als concurrentievoordeel Wifi voor oma? Auteurs: Caroline Koorn, Rien Bosma en Sacha Gramberg De scheiding van wonen en zorg maakt dat zorginstellingen meer met elkaar gaan concurreren. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Inhoud Inleiding... 2 methode... 2 respondenten... 2 resultaten... 2 AANTAL COMPUTERS

Nadere informatie

W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g agenda 1. terugblik op het projectvoorstel 2. fase 1 in detail: activiteiten en afspraken 3. samenstelling stuurgroep en project mgt team 1. terugblik op het projectvoorstel het voorstel in vogelvlucht

Nadere informatie

Drinkstimulering en -monitoring

Drinkstimulering en -monitoring Drinkstimulering en -monitoring Over Fresh Idea Factory Over Carintreggeland Tiemen Claus - wijkverpleegkundige Grote zorg- en welzijnsorganisatie in Twente Thuiszorg, intramurale zorg & ondersteunende

Nadere informatie

Eindevaluatie patient advocates project B-bewust in bedrijf

Eindevaluatie patient advocates project B-bewust in bedrijf Eindevaluatie patient advocates project B-bewust in bedrijf Jouw naam: Naam ziekenhuis: 1. Algemeen Je contactpersonen in het ziekenhuis (en hun functie) Startdatum project in dit ziekenhuis Hoe lang heeft

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

De paden op, de lanen in!

De paden op, de lanen in! De paden op, de lanen in! Aanbevelingen vanuit ROSAlmere Uit ons onderzoek komt dat er een aantal onderwerpen zijn die vaker voorkomen, grotere problemen opleveren, etc. Steek energie in relatie met wijkteam

Nadere informatie

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 Inhoud Gegevens 3 1. Stel een veranderteam samen 4 2. Definieer het probleem, de uitdaging of de kans

Nadere informatie

Samen werken aan hoogwaardige gezondheidszorg

Samen werken aan hoogwaardige gezondheidszorg Healthcare Transformation Services Samen werken aan hoogwaardige gezondheidszorg Healthcare Transformation Services Zorgsysteem onder druk Het huidige zorgsysteem staat onder druk door de toenemende zorgvraag,

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Laaggeletterdheid, herkennen & doorverwijzen

Laaggeletterdheid, herkennen & doorverwijzen Laaggeletterdheid, herkennen & doorverwijzen Lydia de Jong, Jorijn Tragter 28 mei 2016 Wie zijn wij? Voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en bevordering van digitale vaardigheid. Actie programma

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

TECHNOLOGIE IN DE ZORG

TECHNOLOGIE IN DE ZORG TECHNOLOGIE IN DE ZORG MET DE MAATWERKMODULES VAN ZORGTECHNIEK LIMBURG ZIJN UW OPLEIDINGEN IN ÉÉN KLAP UP-TO-DATE KENNISMAKING ZORGTECHNOLOGIE ZORG OP AFSTAND ONDERSTEUNENDE TECHNOLOGIEËN EN HULPMIDDELEN

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Driekwart van de Nederlanders brengt de laatste fase van zijn leven door in een verpleeg- of verzorgingshuis, of met ondersteuning van thuiszorg. Verantwoorde zorg

Nadere informatie

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering Trekker: gemeente Arnhem Arnhem zet zich samen met Menzis en gemeenten in om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de

Nadere informatie

Plan van aanpak / uitvoeringsplan Gezond Gedrag in Noord- & Oost-Groningen onder jongeren vanaf 12 jaar

Plan van aanpak / uitvoeringsplan Gezond Gedrag in Noord- & Oost-Groningen onder jongeren vanaf 12 jaar Plan van aanpak / uitvoeringsplan Gezond Gedrag in Noord- & Oost-Groningen onder jongeren vanaf 12 jaar Biologische factoren Omgeving: Sociaal fysiek Gezondheid Zorgvoorzieningen: Aanbod Bereikbaarheid

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Inhoud Inleiding 2 Methode 2 Respondenten 2 Resultaten 2 Aantal computers op de

Nadere informatie

Kunt u mij de weg naar. Rita Bakker Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gouda, 22 juni 2016

Kunt u mij de weg naar. Rita Bakker Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gouda, 22 juni 2016 Kunt u mij de weg naar. Rita Bakker Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gouda, 22 juni 2016 Agenda 1. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2. Toekomstontwikkelingen OV-land 3. Samenwerking = Maatwerk

Nadere informatie

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Simone Vermeulen Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Syntens Innovatiecentrum Nieuwe verbindingen, nieuwe business 12-10-2012 > Onafhankelijke sparringpartner voor MKB-ondernemers

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte

Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte 22-10-2015 Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte Hoogleraar en Lector Technologie in de Zorg Directeur Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) TIJD 16.00 tot 16.30 Waar staan

Nadere informatie

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden?

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden? Introductie Deze vragenlijst is onderdeel van studie naar de business case van ehealth toepassingen. Op basis van een formeel model van het Nictiz worden een aantal stakeholders onderscheiden rond een

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Verslag informatieavond in Delfzijl

Verslag informatieavond in Delfzijl Verslag informatieavond in Delfzijl Meer dan 400 inwoners van Delfzijl en omgeving waren 19 februari jl. in de Evenementenhal in Delfzijl aanwezig om uitleg te krijgen over de zorg in Noorden Oost-Groningen.

Nadere informatie

Verkennen van digitale zorginnovaties in samenwerking met de (eind)gebruikers

Verkennen van digitale zorginnovaties in samenwerking met de (eind)gebruikers Verkennen van digitale zorginnovaties in samenwerking met de (eind)gebruikers Geleerde lessen uit de praktijk (versie 1.0) Digitale Steden Agenda, Zorgende Stad Daniëlle Branje - november 2014 1 Deze leaflet

Nadere informatie

Vroeg opsporen en voorkomen achteruitgang chronische nierschade

Vroeg opsporen en voorkomen achteruitgang chronische nierschade Factsheet Nieren en nierschade deel 5 Vroeg opsporen en voorkomen achteruitgang chronische nierschade In Nederland hebben 1,7 miljoen mensen chronische nierschade. Dit is in veel gevallen het gevolg van

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring Stap 1 GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring 34 { INTERVIEW Waarom hebben jullie gekozen voor een social intranet? Ons oude intranet

Nadere informatie

Verwantenpanel over Technologie in de zorg

Verwantenpanel over Technologie in de zorg Verwantenpanel over Technologie in de zorg Datum 13 juni 2011 Auteurs Drs. R. Tap, Kennis- en Onderzoekscentrum Talant Dr. M.L.M. Brouns, Opleiding & Ontwikkeling Zorggroep Alliade Wilt u zich ook aanmelden

Nadere informatie

ehealth betaalbaar implementeren doe je zo! 1 december 2015

ehealth betaalbaar implementeren doe je zo! 1 december 2015 ehealth betaalbaar implementeren doe je zo! 1 december 2015 #zorgvisie @redmax_nl Jack van Gils Principal Consultant ehealth Manager Innovator Ondernemer Bedrijfskunde Contact via jack@redmax.nl @jackvangils2

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning

Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning 23 januari 2012 Aanleiding Project Goeie Snap van elkaar Collega werd mantelzorger NAH Project Goeie Snap van elkaar Communicatie in de driehoek: mantelzorger

Nadere informatie

WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg

WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg 1 Nieuwbouw Nieuwbouw van het SZ biedt kansen en mogelijkheden om samen met andere partijen inrichting te geven aan een toekomstbestendige

Nadere informatie

Eindrapportage Verankering Ketenaanpak Diabetes

Eindrapportage Verankering Ketenaanpak Diabetes Eindrapportage Verankering Ketenaanpak Diabetes Project titel Lokale Verankering Ketenaanpak Diabetes Voorst ROS regio Regio: Apeldoorn, Arnhem, Zutphen/Oost Achterhoek, Oude IJssel en Salland Versienummer

Nadere informatie

kennissessie app strategie Bert Mulder Dick Jan Zijda DEHA

kennissessie app strategie Bert Mulder Dick Jan Zijda DEHA kennissessie app strategie Bert Mulder Dick Jan Zijda DEHA programma 09:00 opening en inleiding > thema strategie en financiën > thema organisatie en management korte pauze > thema dienstverlening en professionals

Nadere informatie

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl Rivas zorggroep Rivas Zorggroep regelt de zorg die de cliënt wenst, direct

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. 1. Waarom is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld? 2. Voor wie is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld?

Veelgestelde vragen. 1. Waarom is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld? 2. Voor wie is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld? Veelgestelde vragen 1. Waarom is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld? Alle professionals en cliënten in de gehandicaptenzorg moeten zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat is het doel van de VeiligPlus-aanpak.

Nadere informatie

SAMENVATTING. Succes verzekerd!?

SAMENVATTING. Succes verzekerd!? SAMENVATTING Succes verzekerd!? Onderzoek naar de succes- en faalfactoren bij gemeentelijke samenwerking op gebied van lokale sociale zekerheid en de rol van de gekozen samenwerkingvorm daarin Universiteit

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Projectvoorstel Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Datum 24 jan 2017 Versie 0.2 concept Bestuurlijk opdrachtgever S. Stellinga Beheerder E. Bontekoe Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie