Professioneel Gedrag en de Positionering van Inkoop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professioneel Gedrag en de Positionering van Inkoop"

Transcriptie

1 Professioneel Gedrag en de Positionering van Inkoop door drs. Hendrik J. Kiwiet MBA, Directeur InQuest Talent Development Competenties en het belang daarvan op de werkplek zijn al enige jaren onderwerp van gesprek. Bemiddelaars, vakverenigingen, opleidingsinstituten, trainers en coaches leveren tools, methodes en visies, die de veelal wat introverte en inhoudelijke adviseur, om moeten scholen naar Trusted Business Partner. De markt geeft het beestje het liefst een naam. Inkoper 1.0 refereert aan de oude stijl inkoper. De professional die moest vechten voor zijn positie. De professional die ook geld verdiende voor de organisatie, maar dat deed op zijn manier. De Inkoper, of de inkoper nieuwe stijl, is de vertrouwde business partner die kan levelen met de organisatie en door zijn geëngageerdheid en positie, prioriteit weet af te dwingen. Als marktleider spreekt InQuest met het bedrijfsleven en overheden over hun behoefte aan inkoopprofessionals enerzijds en met inkoopprofessionals over hun loopbaan en ontwikkeling anderzijds. Zo is ook InQuest in het gesprek in de markt betrokken geraakt. Een gesprek over schaarste en kwaliteiten en hoe en of competenties invloed hebben op positionering. Met de markt in gesprek Ons gesprek met de markt is begonnen met werklunches waar onze klanten werden uitgenodigd om over competentiemanagement binnen Inkoop te reflecteren en onderlinge referentiekaders uit te wisselen. Meer dan 35 organisaties hebben aan deze validatie gesprekken deelgenomen en kwamen uiteindelijk tot de volgende conclusies: Ondanks de investering in mensen, methodes en technieken overstijgen de meeste inkoop-organisaties nauwelijks het tactisch niveau; Kennis en ervaring zijn voor Inkoop belangrijk, maar competenties zijn onmisbaar en doorslaggevend voor de positie en meerwaarde van Inkoop; Inkoopprofessionals moeten zich meer bekwamen in de interactie met de organisatie; Stijlflexibiliteit, luistervaardigheid en businessinstinct zijn net zo belangrijk als onderhandelen en resultaatgerichtheid; Het vermogen om te levelen met de business, bruggen te bouwen en weerstand te weerleggen zou een grotere rol moeten spelen in selectie procedures; Het ontwikkelen van competenties van medewerkers zou doelgericht moeten plaatsvinden. Eind 2012 zag InQuest dat de grote vragen: welke competenties belangrijk zijn en wat er nog ontwikkeld moet worden, onvoldoende scherp konden worden beantwoord. Voor InQuest als Marktleider direct aanleiding voor de eerste InQuest Talent Development (ITD) Inkoop Talent Survey. De ITD Talent Survey 2012 De ITD Inkoop Talent Survey 2012 is opgezet met als doel een eerste inventarisatie te maken van de ideeën t.a.v. competenties binnen ons netwerk. Daartoe hebben we de markt een lijst van 41 competenties voorgelegd en zijn twee vragen gesteld: 1. Geef de 5 belangrijkste competenties voor Inkoop 2. Geef aan welke 3 competenties het meest moeten worden ontwikkeld Alvorens de resultaten van dit onderzoek te behandelen kijken we naar de representativiteit van de steekproef. 1/6

2 De Steekproef Meer dan 220 inkoopprofessionals hebben gereageerd. Aan de respondenten zijn segmentatievragen gesteld voor interpretatie doeleinden. Alle respondenten is gevraagd het volgende aan te geven: 1. In welk type organisatie werkt u (Global, Regional of Local) 2. Welk soort functie bekleedt u (Management, Inkoper of Adviseur en overige) 3. Grootte van de afdeling waar men leiding aan geeft (indien van toepassing) 4. Omvang van de Inkoopspend in 2011 De volgende grafieken geven een inzicht in de samenstelling van de respondenten. Conclusies met betrekking tot de Steekproef Omdat niet alle vragen een verplichte invoer vereiste is het aantal valide respondenten (n) verschillend per segmentatievraag. Categorieën NA (no answer) en NVT (niet van toepassing) zijn achterwege gelaten. De respondenten lijken een representatieve dwarsdoorsnede van de markt te geven. Organisatieomvang en Inkoopspend laten een goede verdeling zien. De stakeholdersmanagement segmentatie laat een goede verdeling van Global, Regional en Local bedrijven zien. De omvang van de Inkooporganisaties is zeer herkenbaar in de markt. Global Regional Local Grafiek 1 Verdeling respondenten naar type organisatie (n=182) 46% = leider 10% = adviseur 37% = inkoper 7% = overig Grafiek 2 Inkoop positie van respondenten (n=179) De Resultaten uit de ITD Talent Survey 2012 Top 40 Inkoop Competenties 170 inkoopprofessionals hebben zich uitgesproken over twee vraagstellingen met betrekking tot competenties. Uit de reacties zijn twee Top 40 lijsten samengesteld. De eerste is de lijst met de belangrijkste Inkoopcompetenties. De tweede lijst geeft aan welke competenties het meest ontwikkeld moeten worden. De volledige Top 40 lijsten zijn in de bijlagen opgenomen. Voor de analyse en interpretatie maken we voor dit artikel gebruik van de Top 10 competenties van beide lijsten Grafiek 3 Inkoop spend door Inkoop afdeling in 2011 (n=189) mln mln mln mln >1 mld 1-3 fte 4-7 fte 8-10 fte fte >21 fte Grafiek 4 Omvang van de Inkoop afdeling van de respondent (n=113) Top 10 Competenties voor Inkopers Stemmen Stem Cummulatief 1 Analytisch denken 94 8,70% 8,70% 2 Integriteit 63 5,83% 14,52% 3 Onderhandelen 57 5,27% 19,80% 4 Klantgerichtheid 56 5,18% 24,98% 5 Overtuigingskracht 55 5,09% 30,06% 6 Probleemoplossend verm. 53 4,90% 34,97% 7 Luisteren 51 4,72% 39,69% 8 Samenwerken 51 4,72% 44,40% 9 Besluitvaardigheid 48 4,44% 48,84% 10 Zakelijk instinct 44 4,07% 52,91% % 20% 2/6

3 Conclusies en Interpretaties Top 10 Inkoop Competenties Wanneer wij de lijst bekijken geeft Pareto s 80/20 regel een eerste interessant inzicht. De eerste drie competenties vertegenwoordigen gezamenlijk 20% van de stemmen en daarmee 80 % van de inkoopeffectiviteit in organisaties. Analytisch denken, Integriteit en Onderhandelen vormen, volgens de markt en Pareto, de basiscompetenties van alle Inkopers. Deze drie competenties scharen we onder het containerbegrip Inkoper 1.0. Competenties op de positie 4 tot en met 10 zijn competenties die meer horen bij de Inkoper nieuwe stijl of. Het is alleen jammer dat deze competenties, volgens Pareto, een beperkte meerwaarde hebben. Teleurstellend ja, maar ook herkenbaar. In onze validatie gesprekken met de markt werd geconcludeerd dat ondanks alle investeringen in het proces, kennis en kunde, men zelden tijdig wordt betrokken bij strategische besluitvorming en businessplanning. Er is de afgelopen 15 jaar druk gebouwd aan Inkoop. Moderne bedrijven beschikken over professionele organisaties en toch geven inkopers aan dat, onverlet wat uitzonderingen, de meeste inkoopafdelingen nauwelijks een tactische bijdrage aan de organisatie kunnen overstijgen. Waar ligt dat aan? Waarschijnlijk geeft de Top 10 Te Ontwikkelen competenties hier een antwoord op. Top 10 Te Ontwikkelen Inkoop Competenties Stemmen Stem Cummulatief 1 Klantgerichtheid 45 7,83% 7,83% 2 Samenwerken 38 6,61% 14,43% 3 Plannen en organiseren 31 5,39% 19,83% 4 Doelgerichtheid 27 4,70% 24,52% 5 Visie 26 4,52% 29,04% 6 Besluitvaardigheid 25 4,35% 33,39% 7 Conceptueel denken 25 4,35% 37,74% 8 Organisatiesensitiviteit 23 4,00% 41,74% 9 Analytisch denken 21 3,65% 45,39% 10 Durf 20 3,48% 48,87% 1.0 Conclusies Top 10 Te Ontwikkelen Inkoop Competenties Direct valt op dat 4 van de 10 Te Ontwikkelen Competenties voor de Inkoopafdeling herkansingen zijn! Als voorbeeld; bovenaan de lijst Top 10 Te Ontwikkelen Competenties staat Klantvriendelijkheid. Deze competentie neemt de vierde plaats in op de Top 10 Belangrijkste Inkoop Competenties. Vergelijk dit met de Competentie Integriteit die in de eerste lijst op de tweede plaats komt, maar in de Te Ontwikkelen lijst op de laatste plaats komt. Wat je goed in huis hebt hoef je niet te ontwikkelen tenslotte! De Ferrari staat in de garage maar niemand kan, wil en/of mag ermee de weg op! Waar ligt dat aan? Er staan nog meer herkansingen in de lijst Te Ontwikkelen. Samenwerken () op de tweede plaats, Besluitvaardigheid () op de zesde plaats en Analytisch denken (1.0) op de negende plaats. Dat onderstreept de beperkte meerwaarde van Inkoper die Pareto voorspelde. Het geeft ook aan dat ondanks al het gepraat over meer communicatieve en geëngageerde inkopers er weinig van terecht komt. Want echt Klantvriendelijk en Besluitvaardig zijn we nog niet en Samenwerken gebeurt te weinig. Hier valt nog een hoop te verbeteren. Dat Analytisch denken (nummer een uit de eerste lijst) nog in de Top 10 Te ontwikkelen voorkomt is zorgwekkend. Blijkbaar gaat er iets mis in de selectie bij de instroom van nieuwe medewerkers. Wat zou daaraan ten grondslag liggen? Naast herkansingen zijn er nieuwe competenties te vinden in de top van de Te Ontwikkelen lijst. Deze zijn in de tabel met ster aangegeven. De competenties zijn: Plannen en Organiseren (16 de op Top 40 Competenties voor Inkopers) Doelgerichtheid (12 de op Top 40 Competenties voor Inkopers) Visie (17 de op Top 40 Competenties voor Inkopers) Conceptueel Denken (19 de op Top 40 Competenties voor Inkopers) Organisatiesensitiviteit (11 de op Top 40 Competenties voor Inkopers) Durf (22 ste op Top 40 Competenties voor Inkopers) 3/6

4 De Toekomstige Inkoper In dit artikel zijn wij begonnen met een beschrijving van hoe de marktpartijen worstelen met containerbegrippen en dat de inkooporganisaties op zoek zijn naar een gerichte ontwikkeling van competenties. We weten nu wat de markt denkt nodig te hebben en waar we nog het meeste werk te verrichten hebben. Hierbij zal de gewenste ontwikkelingsrichting van Inkoop een bepalende factor blijven. Uit gesprekken met de markt, in eerdere onderzoeken van NEVI naar inkoopprofielen (2011) en in het boek Inkoop, een nieuw paradigma van Gerco Rietveld. wordt de richting aangegeven. Inkoop moet zich meer richting Business ontwikkelen. Ik zie dit ook in de nieuwe competenties uit de Top 10 Te Ontwikkelen lijst. Conceptueel Denken, Visie en Durf zijn geen traditionele inkoopcompetenties, maar geven de richting aan waarin ons gesprek binnen organisaties moet gaan veranderen. Het Gesprek met de Organisatie Om met Inkoop echt strategisch bezig te zijn in een organisatie moet ons gesprek met de organisatie veranderen. Tot op heden hebben de gesprekken met de Interne klant twee primaire boodschappen gedragen. Kijk eens wat wij besparen is onze eerste en sterkste boodschap. Hier leveren we geld op als we ons werk kunnen doen. Wat ons gelijk bij onze tweede boodschap brengt: Je moet het wel professioneel aanpakken. Goed inkopen vraagt tenslotte om opgeleide en ervaren inkopers alsmede degelijke processen en procedures. Nu besef ik dat ik over-simplificeer en dat er ook uitzonderingen op de regel zijn, maar dit is wel wat we in de meeste bedrijven aantreffen; inkopers die een prima gesprek over processen, procedures en besparingen kunnen voeren. We beschikken over de competenties Integriteit, Onderhandelen en Analytisch Denken (Inkoper 1.0) en kunnen hiermee uitstekend een tactische rol blijven vervullen. Willen we echter echt op strategisch niveau meerwaarde hebben, dan moeten we het gesprek veranderen. Het gesprek over processen, procedures en besparingen is voorbij, oud en versleten. Het nieuwe gesprek over de business, resultaten en waardecreatie gaat beginnen. Inkoper 3.0 is een heel andere Inkoper. Hij kent zijn processen en tools maar praat er niet meer over. Hij luistert, is sensitief en gericht op integratie en engagement met de business. Hij durft te challengen, kijkt vooruit, heeft visie, en heeft meerwaarde. Hij verlegt de grenzen van zijn bureau, spend cube en processen en vindt zijn aansluiting bij de business! Hoe verder? De markt heeft gesproken. We weten welke competenties een Inkoper nodig heeft en welke competenties nog moeten worden ontwikkeld. Maar hoe voorkomen we dat er weer nieuwe herkansingen ontstaan. Hoe krijgen we de huidige organisatie om en wat moeten we veranderen aan ons selectieproces? InQuest Talent Development beschikt over analyse instrumenten, trainingen en borgingsinstrumenten om werkelijk SMART met competentie ontwikkeling aan de slag te gaan. In toekomstige publicaties gaan we daar op in. Kunt u daar niet langer op wachten? Bel dan en we komen graag praten over de mogelijkheden om gericht en succesvol met Competentie Ontwikkeling aan de slag te gaan. Het volledige rapport ITD Talent Survey 2012 kunt u gratis aanvragen via Talent Development 4/6

5 Talent Development Top 40 inkoopcompetenties Belangrijkste Competenties Te ontwikkelen competenties Stemmen Stem Cummulatief Stemmen Stem Cummulatief 1 Analytisch denken 94 8,70% 8,70% 1 Klantgerichtheid 45 7,83% 7,83% 2 Integriteit 63 5,83% 14,52% 2 Samenwerken 38 6,61% 14,43% 3 Onderhandelen 57 5,27% 19,80% 3 Plannen en organiseren 31 5,39% 19,83% 4 Klantgerichtheid 56 5,18% 24,98% 4 Doelgerichtheid 27 4,70% 24,52% 5 Overtuigingskracht 55 5,09% 30,06% 5 Visie 26 4,52% 29,04% 6 Probleemoplossend vermogen 53 4,90% 34,97% 6 Besluitvaardigheid 25 4,35% 33,39% 7 Luisteren 51 4,72% 39,69% 7 Conceptueel denken 25 4,35% 37,74% 8 Samenwerken 51 4,72% 44,40% 8 Organisatiesensitiviteit 23 4,00% 41,74% 9 Besluitvaardigheid 48 4,44% 48,84% 9 Analytisch denken 21 3,65% 45,39% 10 Zakelijk instinct 44 4,07% 52,91% 10 Durf 20 3,48% 48,87% 11 Organisatiesensitiviteit 44 4,07% 56,98% 11 Overtuigingskracht 19 3,30% 52,17% 12 Doelgerichtheid 40 3,70% 60,68% 12 Creativiteit 18 3,13% 55,30% 13 Aanpassingsvermogen 32 2,96% 63,64% 13 Zakelijk instinct 18 3,13% 58,43% 14 Creativiteit 31 2,87% 66,51% 14 Luisteren 18 3,13% 61,57% 15 Initiatief 31 2,87% 69,38% 15 Mondelinge communicatie 16 2,78% 64,35% 16 Plannen en organiseren 28 2,59% 71,97% 16 Omgevingsbewustzijn 16 2,78% 67,13% 17 Visie 26 2,41% 74,38% 17 Initiatief 15 2,61% 69,74% 18 Mondelinge communicatie 24 2,22% 76,60% 18 Probleemoplossend vermogen 13 2,26% 72,00% 19 Conceptueel denken 24 2,22% 78,82% 19 Onderhandelen 12 2,09% 74,09% 20 Stressbestendigheid 20 1,85% 80,67% 20 Zorgvuldigheid 11 1,91% 76,00% 21 Vasthoudendheid 20 1,85% 82,52% 21 Stijlflexibiliteit 10 1,74% 77,74% 22 Durf 19 1,76% 84,27% 22 X-factor 10 1,74% 79,48% 23 Stijlflexibiliteit 19 1,76% 86,03% 23 Zelfontwikkeling 9 1,57% 81,04% 24 X-factor 19 1,76% 87,79% 24 Delegeren 9 1,57% 82,61% 25 Zorgvuldigheid 18 1,67% 89,45% 25 Vasthoudendheid 9 1,57% 84,17% 26 Omgevingsbewustzijn 16 1,48% 90,93% 26 Voortgangscontrole 9 1,57% 85,74% 27 Sensitiviteit 12 1,11% 92,04% 27 Aanpassingsvermogen 8 1,39% 87,13% 28 Onafhankelijkheid 10 0,93% 92,97% 28 Leidinggeven 8 1,39% 88,52% 29 Sociabiliteit 9 0,83% 93,80% 29 Belangstelling 8 1,39% 89,91% 30 Zelfontwikkeling 9 0,83% 94,63% 30 Impact 7 1,22% 91,13% 31 Belangstelling 9 0,83% 95,47% 31 Sensitiviteit 7 1,22% 92,35% 32 Inzet 8 0,74% 96,21% 32 Sociabiliteit 6 1,04% 93,39% 33 Discipline 7 0,65% 96,85% 33 Discipline 6 1,04% 94,43% 34 Impact 6 0,56% 97,41% 34 Organisatie identificatie 6 1,04% 95,48% 35 Organisatie identificatie 6 0,56% 97,96% 35 Collegialiteit 6 1,04% 96,52% 36 Voortgangscontrole 5 0,46% 98,43% 36 Inzet 5 0,87% 97,39% 37 Collegialiteit 5 0,46% 98,89% 37 Coachen 5 0,87% 98,26% 38 Oordeelsvorming 4 0,37% 99,26% 38 Onafhankelijkheid 3 0,52% 98,78% 39 Coachen 4 0,37% 99,63% 39 Oordeelsvorming 3 0,52% 99,30% 40 Delegeren 3 0,28% 99,91% 40 Stressbestendigheid 2 0,35% 99,65% 41 Leidinggeven 1 0,09% 100,00% 41 Integriteit 2 0,35% 100,00% Aantal Stemmen ,00% Aantal Stemmen ,00% solutions 5/6 by people

6 Competentie Definitie Aanpassingsvermogen Het effectief blijven handelen bij veranderende omstandigheden, door gedrag af te stemmen op omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen Analytisch denken Situatie en problemen op grondige wijze onderzoeken, ontleden, er verbanden tussen leggen en logische conclusies trekken Onafhankelijkheid Onderhandelen Door handelen laten zien voor de eigen opvattingen en principes te staan en zich niet te laten beïnvloeden door anderen In overleg optimale resultaten behalen, door een overeenkomst te bereiken waarin doelstellingen en belangen van alle partijen naar elkaar toegebracht zijn Belangstelling Het openstaan en willen begrijpen van de beweegredenen, behoeften en gevoelens van anderen Oordeelsvorming Feiten en meningen met relevante criteria tegen elkaar afwegen om tot realistische beoordelingen te komen Besluitvaardigheid Coachen Collegialiteit Conceptueel denken Creativiteit Delegeren Discipline Doelgerichtheid Durf Impact Initiatief Integriteit Inzet Klantgerichtheid Leidinggeven Luisteren Mondelinge Communicatie Omgevingsbewustzijn Het nemen van beslissingen door een oordeel te geven of door actie te ondernemen Het begeleiden van anderen, door ondersteuning en feedback te geven Het bijdragen aan een onderlinge verstandhouding, waarin collega s elkaar helpen en ondersteunen wanneer dat nodig is en rekening wordt gehouden met ieders belangen Dieper en breder inzicht verwerven in situatie door zaken in een breder perspectief te zien en verbanden te leggen met andere informatie Het ontwikkelen van inventieve, originele en nieuwe oplossingen en ideeën Aspecten van de eigen verantwoordelijkheid en taken door anderen laten verrichten, door op afstand de controle te houden Het voegen naar het beleid van de organisatie en het houden aan de procedures, planningen en voorschriften Het tonen van gedrag dat gericht is op het daadwerkelijk realiseren van de beoogde doelstellingen en resultaten Het nemen van risico s om een doel,resultaat of voordeel te bereiken Het verwerven van aandacht, respect en acceptatie door gedrag en handelen en daardoor zaken voor elkaar krijgen Uit eigen beweging mogelijkheden signaleren, creëren en er naar handelen Het betrouwbaar uitvoeren van de functie, door geldende regels, verantwoordelijkheden en normen en waarden die met de werkomgeving verband houden, te handhaven Het tonen van bereidheid zich volledig in te zetten om prestatie te leveren en successen te boeken Door handelen en gedrag de (interne) klant centraal stellen Richting en sturing bieden aan anderen, door doelen te formuleren, de voortgang te bewaken en medewerkers te stimuleren, motiveren en corrigeren Het kunnen filteren van belangrijke en relevante informatie uit de mondelinge communicatie met anderen Het op begrijpelijke en duidelijke wijze mondeling overbrengen van standpunten, feiten en ideeën Het hebben van inzicht in de ontwikkelingen van de maatschappij, economie, politiek en van het eigen vakgebied en deze kennis effectief vertalen naar de eigen functie of organisatie Organisatie identificaite Het handelen en gedrag een afspiegeling laten zijn van de bedoelingen van de organisatie en betrokkenheid tonen met de doelstellingen Organisatiesensitiviteit Het inleven in de verhoudingen binnen de organisatie en weten hoe daarbinnen te manoeuvreren om doelen te bereiken Overtuigingskracht Meningen, visies en ideeën op een zodanige manier naar voren brengen, dat het door anderen wordt geaccepteerd en overgenomen Plannen en organiseren Het bepalen van doelen en prioriteiten en daarbij aangeven welke acties, middelen en tijd nodig zijn om de doelen te kunnen bereiken Probleemoplossend vermogen Samenwerken Sensitiviteit Sociabiliteit Stijlflexibiliteit Stressbestendigheid Vasthoudendheid Visie Voortgangscontrole X-factor Zakelijk instinct Zelfontwikkeling Zorgvuldigheid Het op een methodische manier tot een oplossing van een vraagstuk komen Samen met anderen effectief willen en kunnen bijdragen aan een gezamenlijk belang Het inleven in de gevoelens en belangen van anderen, door hier rekening mee te houden en naar te handelen. Daarnaast het bewust zijn van de invloed van het eigen gedrag op anderen Het gemakkelijk contact leggen en onderhouden in sociale situaties Het bewust veranderen van het eigen gedrag en de communicatiestijl, om een bepaald doel te kunnen bereiken Het bestand zijn tegen spanningen en tijdens onverwachte of drukke omstandigheden rustig en beheerst blijven functioneren Het vasthouden aan een actie of standpunt tot het beoogde doel bereikt is en bij weerstand toch doorgaan op de ingeslagen weg Het afstand nemen van de dagelijkse praktijk en een beeld en strategie ontwikkelen voor de langere termijn De processen, taken en activiteiten monitoren en bewaken en zo nodig bijstellen, zodat de doelen bereikt kunnen worden Het door persoonlijke kracht en uitstraling anderen aan zich kunnen binden en kunnen beïnvloeden Het signaleren van kansen en mogelijkheden in de markt en hier op inspelen Inzicht verwerven in de eigen sterke kanten, begrenzingen en mogelijkheden en actie ondernemen om te ontwikkelen en verbeteren. Dit door kennis, kunde en vaardigheden eigen te maken en in de praktijk toe te passen Het nauwkeurig werken, waarbij de aandacht is gericht op de totale kwaliteit en details 6/6

Professioneel Gedrag en de Positie van Inkoop in de Publieke Sector

Professioneel Gedrag en de Positie van Inkoop in de Publieke Sector Professioneel Gedrag en de Positie van Inkoop in de Publieke Sector door drs. Hendrik J. Kiwiet MBA, Directeur InQuest Talent Development Begin 2013 is in het artikel Professioneel Gedrag en de Positionering

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding Management en leidinggeven Leidinggeven Coachen Groepsgericht leidinggeven Delegeren Plannen en organiseren

Nadere informatie

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld 3.2 Het Merk IK Les 12: Competenties Opdracht: Lees/bekijk eerst de les in de online omgeving. 1. Geef achter elke competentie eerst aan in percentages in welke mate deze competentie gewenst is met betrekking

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. alle personen

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY. alle personen RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING BV DE DUMMY alle personen INHOUDSOPGAVE inleiding pagina Management en leidinggeven pagina Ondernemen pagina Analyse en besluitvorming pagina Communicatie pagina Persoonlijkheid

Nadere informatie

Teamrapportage. Competentiematch & teampotentieel. 17 mei 2017

Teamrapportage. Competentiematch & teampotentieel. 17 mei 2017 Teamrapportage Competentiematch & teampotentieel 17 mei 2017 Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag T 070 361 17 60 I www.dynamischbureau.nl E info@dynamsichbureau.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Geselecteerde

Nadere informatie

VACATURE-INVENTARISATIE

VACATURE-INVENTARISATIE VACATURE-INVENTARISATIE Algemeen Bedrijf: Adres: Telefoon: Reden vacature: uitdiensttreding huidige functionaris overplaatsing huidige functionaris promotie huidige functionaris uitbreiding Datum ingang

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 15 april 2013 Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag T 070 361 17 60 I www.dynamischbureau.nl E info@dynamsichbureau.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse

Nadere informatie

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Toelichting Je persoonlijke ontwikkeling is een onderdeel in de individuele werkplannen. Om een gewenste ontwikkeling concreet te maken

Nadere informatie

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Interselect Spijksedijk 18F 4207 GN Gorinchem 0183 693939 Pagina 1 van 13 / 21 maart 2007 / de heer B. Krol / Interselect 2007 BO competentietaal

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding inter-persoonlijk competent richting geven luisteren luisteren naar leerlingen sensitiviteit sensitiviteit

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 25 november 2013. T 012 3456789 I E

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 25 november 2013. T 012 3456789 I  E Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 25 november 2013 T 012 3456789 I www.tmamethod.com E info@tmamethod.com Inleiding De Talentenanalyse meet de drijfveren en talenten van de kandidaat

Nadere informatie

Competentie definities

Competentie definities Competentie definities Aanpassingsvermogen (Flexibiliteit): Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen en gedragingen

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Coördinator ArcheoTolk Functieklasse 4 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting

Nadere informatie

Formulier Jaargesprekken

Formulier Jaargesprekken Formulier Jaargesprekken Directie en afdeling : Naam medewerker : Personeelsnummer : Functie : Functieschaal : Salarisschaal en trede : Naam leidinggevende : Beoordelingsperiode : Datum afstemmings- en

Nadere informatie

Vacature. Directeur. Basisschool Bernadette

Vacature. Directeur. Basisschool Bernadette Vacature Directeur Basisschool Bernadette Mariahout, 10 oktober 2017 Eenbes Basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs wordt aan kinderen een stevige basis meegegeven.

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Profielschets Bestuur... 2 1.1. Verantwoordelijkheden... 2 1.2. Kenmerken directeur-bestuurder...

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 Baronielaan 92 4818 RC Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobility.nl E info@humanmobility.nl Inleiding De TMA

Nadere informatie

Competentie ontwikkeling

Competentie ontwikkeling Competentie ontwikkeling VIDE 10 december 2015 DNB: Mariëtte Boersma HRD Adviseur Gooiconsult: Iris Toes trainer Job Redelaar - trainingsacteur Doelstelling Na deze sessie is je kennis aangescherpt over

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Ervaringsniveau: Medior Context De Van Mierlo Stichting heeft

Nadere informatie

Vacaturemelding schooljaar Directeur basisschool de Muldershof in Beek en Donk. De Muldershof. Beek en Donk

Vacaturemelding schooljaar Directeur basisschool de Muldershof in Beek en Donk. De Muldershof. Beek en Donk Vacaturemelding schooljaar 2015-2016 Directeur basisschool de Muldershof in Beek en Donk Algemene gegevens: Naam school: Gevestigd te: Contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: Informatie school:

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Ervaren ArcheoTolk Functieklasse 3 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting op

Nadere informatie

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek Het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek biedt leidinggevenden én werknemers

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Jan Prins 7 november 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Bijlage 12. Schouten & Nelissen Competentiemodel

Bijlage 12. Schouten & Nelissen Competentiemodel Bijlage 12 Schouten & Nelissen Competentiemodel Deze figuur is de basis van het competentiemodel. De drie hoofddimensies van het menselijk functioneren zijn: denken, voelen en doen in het model weergegeven

Nadere informatie

TALENTENMODEL & BUSINESS CASE 40 UNIVERSELE TALENTEN IN KAART

TALENTENMODEL & BUSINESS CASE 40 UNIVERSELE TALENTEN IN KAART TALENTENMODEL & BUSINESS CASE 40 UNIVERSELE TALENTEN IN KAART INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Ervaringen en uitspraken opdrachtgevers 3 2. Alfabetische rangschikking 40 talenten 4 3. Vijf universele talentrubrieken

Nadere informatie

in 5 stappen klaar voor je assessment

in 5 stappen klaar voor je assessment in 5 stappen klaar voor je assessment Overzicht competenties bij stap 1 Dit is een overzicht van veelgebruikte competenties. Zoals je ziet is er overlap tussen sommige competenties. Assessmentbureaus hanteren

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier Naam beoordeelde Divisie/afdeling Beoordelingsperiode Naam beoordelaar Toelichting De beoordelingsgesprekken worden door de direct leidinggevende gevoerd. Het verdient de aanbeveling

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Projectmatig creëren. Samenvatting Hoofdstuk 15. Klas: TP11 Tommie Melis

Projectmatig creëren. Samenvatting Hoofdstuk 15. Klas: TP11 Tommie Melis Projectmatig creëren Samenvatting Hoofdstuk 15 Klas: TP11 Tommie Melis De projectleider. De spil in het spel Projectmatig creëren: Essentieel bij projectmatig creëren is dat alle betrokkenen zich als mens

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Gebruik competenties of vaardigheden bij het schrijven van jouw persoonlijke curriculum vitae. Aanpassingsvermogen

Gebruik competenties of vaardigheden bij het schrijven van jouw persoonlijke curriculum vitae. Aanpassingsvermogen Wat is een competentie? Een competentie (gedragscompetentie) is een vermogen dat kennis, inzicht, attitude en vaardigheidsaspecten omvat om in concrete taaksituaties doelen te bereiken. Een competentie

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling van de sporttrainer 360graden feedback assessment NL-COACH

Persoonlijke ontwikkeling van de sporttrainer 360graden feedback assessment NL-COACH Persoonlijke ontwikkeling van de sporttrainer 360graden feedback assessment NL-COACH 1 Vandaag Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Zelfkennis als het startpunt van groei 360graden feedback Elke speler heeft een

Nadere informatie

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Inleiding Deze handleiding is geschreven voor de regionale traineepool MRA en is een middel om de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 15 april 2013 Frans Halslaan 30 3931 LJ Woudenberg T 033-2867930 I www.kat-haros.nl E info@kat-haros.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Rapport Sales Assessment

Rapport Sales Assessment Rapport Sales Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 21-02-2017 Inleiding De scores in deze rapportage zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn bij het maken van

Nadere informatie

Bijlage 1bij de Regeling jaargesprekken. Lijst van competenties

Bijlage 1bij de Regeling jaargesprekken. Lijst van competenties Bijlage 1bij de Regeling jaargesprekken Lijst van competenties NB: Binnen de provincie Noord-Brabant wordt onderstaande lijst van competenties niet als zodanig toegepast, in de zin dat uit deze lijst voor

Nadere informatie

Aanpassingsvermogen - Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen.

Aanpassingsvermogen - Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. Aanpassingsvermogen - Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. Aanspreken op gedrag - Spreekt de ander aan op de afspraken

Nadere informatie

Basis Individuele Coaching (BIC)

Basis Individuele Coaching (BIC) Basis Individuele Coaching (BIC) 5 stappen tot het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Voorbereiding, uitgangspunten en stappenplan POP, competentielijst en checklist www.liannevandriel.nl Lianne van Driel

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Competenties & Change Management. 02 december 2010 Jørgen Bergwerff

Competenties & Change Management. 02 december 2010 Jørgen Bergwerff Competenties & Change Management 02 december 2010 Jørgen Bergwerff Competentie ontwikkeling in Inkoop 2 Agenda Benefit Business Class Competentie ontwikkeling Moderne Inkoper Conclusie 3 Benefit Business

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

competenties en voorbeeldvragen

competenties en voorbeeldvragen competenties en voorbeeldvragen 1 Aanpassingsvermogen Blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving of veranderende taken, andere vakgebieden of verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Rapport Selectie E-Assessment

Rapport Selectie E-Assessment Rapport Selectie E-Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Sample Consultant Datum 28-10-2015 Inleiding De scores in deze rapportage zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn bij het maken van de

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Kiezen van competenties voor resultaten Voorbeeldrapportage

Kiezen van competenties voor resultaten Voorbeeldrapportage Kiezen van competenties voor resultaten Voorbeeldrapportage P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Wat is de MBTI? TSS 2

Wat is de MBTI? TSS 2 MBTI TSS 1 Wat is de MBTI? Het MBTI instrument werd ontwikkeld door Isabel Myers en Katharine Briggs als een toepassing van Carl Jung's theorie van psychologische typen. TSS 2 Persoonlijkheidskenmerken

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Gericht op de inhoud omdat, het de core business is van het bedrijf en resultaat het behalen van een de einddoelen.

Gericht op de inhoud omdat, het de core business is van het bedrijf en resultaat het behalen van een de einddoelen. Verslag week 5 hoofdstuk 15 Projectmatig Creëren De Projectleider De spil in het spel In hoofdstuk 15 van Projectmatig Creëren worden de taken en verantwoordelijkheden van de projectleider uitgelicht.

Nadere informatie

Competentie Indicator. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 15

Competentie Indicator. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 15 Competentie Indicator Jan de Bruijn Kandidaatcode RAKNF Invoerdatum 14 februari 2014 Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 15 Inleiding Een is kortgezegd een beroepsbekwaamheid. Deze

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Geld is gestolde energie van mensen Simpel maken Beetje anders (als dat helpt) Bijdragen aan ontwikkeling

Geld is gestolde energie van mensen Simpel maken Beetje anders (als dat helpt) Bijdragen aan ontwikkeling Geld is gestolde energie van mensen Simpel maken Beetje anders (als dat helpt) Bijdragen aan ontwikkeling Pensioenadvies Bestuursondersteuning Actuariaat & Certificering Visitatie Opleiden Trainen en ontwikkelen

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How 1. Een veilig leef- en werkklimaat Ik ben in staat een veilig leef- en werkklimaat te creëren in mijn mentorklas. - Ik creëer situaties

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech

Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech Inleiding Het bestuur van het pensioenfonds heeft in het kader van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (WVBP) gekozen voor het paritaire

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

(Soft) skills' van de duurzame inkoper

(Soft) skills' van de duurzame inkoper (Soft) skills' van de duurzame inkoper 'Professioneel inkopen is duurzaam inkopen' Drs Hendrik J. Kiwiet MBA Drs Marc J. Brugman Agenda Korte introduktie Talent Development Het ontwikkelen van inkooporganisaties

Nadere informatie

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden.

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden. Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld, Crisisopvangcentra Koetshuis

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Titel: Competentiemanagement (T.O.P.) *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.44 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Datum:

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

COMPETENTIECATALOGUS

COMPETENTIECATALOGUS Bijlage 1B bij de Regeling jaargesprekken Competentiecatalogus COMPETENTIECATALOGUS Competenties Klantgericht Toont zich bewust van wensen en belangen van de in- of externe klant, schept duidelijkheid

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Functieprofiel. Wat is het?

Functieprofiel. Wat is het? Functieprofiel Wat is het? Een functieprofiel is een omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een functie binnen een organisatie. Het zorgt ervoor dat discussies worden vermeden

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Profielschets raad van toezicht en leden raad van toezicht Hogeschool Viaa

Profielschets raad van toezicht en leden raad van toezicht Hogeschool Viaa Profielschets raad van toezicht en leden raad van toezicht Hogeschool Viaa Vastgesteld door de raad van toezicht d.d. 20 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Profiel raad van toezicht Hogeschool Viaa... 3 2. Profielschets

Nadere informatie

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire Naam Adviseur Voorbeeld Kandidaat Reinier Butot Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

CRISISMANAGEMENT. mr. R.M.J. Bertels 1 SITUATIE

CRISISMANAGEMENT. mr. R.M.J. Bertels 1 SITUATIE CRISISMANAGEMENT mr. R.M.J. Bertels 1 SITUATIE Natuurlijk is leidinggeven niet altijd 'rozengeur en maneschijn'. Zeker in de hectiek van vandaag, vol van talrijke complexe veranderingen, staat de manager

Nadere informatie

Stand van zaken Beroepsprofielenonderzoek 2012

Stand van zaken Beroepsprofielenonderzoek 2012 Stand van zaken Beroepsprofielenonderzoek 2012 NEVI Inkoopdag 19 juni 2012 Alexander Arsath Ro is - NEVI Purspective Inkoop Beroepsprofielenonderzoek Nut en noodzaak anno 2012 Waarom een Inkoop Beroepsprofielenonderzoek:

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Kwaliteiten en Vaardigheden

Kwaliteiten en Vaardigheden Kwaliteiten en Vaardigheden Voordat je solliciteert moet je weten wat je kwaliteiten zijn. In deze opdracht ga je je eigen kwaliteiten beschrijven. Doel: Als je deze les hebt doorgewerkt: Kun je uitleggen

Nadere informatie

Profiel van een raadslid

Profiel van een raadslid Profiel van een raadslid Basisvereisten en drijfveren voor een raadslid Het raadslid is toegewijd en loyaal aan D66 en aan de gemeente waarin hij zijn functie als raadslid vervult en de lokale afdeling

Nadere informatie