Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015"

Transcriptie

1 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera

2 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING INLEIDING TRENDS EN ONTWIKKELINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN BEZUINIGINGEN OP HET OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK CONCLUSIE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN HOOFDLIJNEN LANDELIJK EN PROVINCIAAL BELEID LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN De Agenda voor de Toekomst BibliotheekCharter en actualisering bibliotheekwetgeving PROVINCIALE ONTWIKKELINGEN Overijssels bibliotheekwerk en gezamenlijke missie Gezamenlijke strategie Inhoudelijke provinciale lijnen voor de periode Provinciaal spreidingsonderzoek CONCLUSIES LANDELIJKE EN PROVINCIALE ONTWIKKELINGEN LOKALE ONTWIKKELINGEN HUIDIGE STAND VAN ZAKEN BIBLIOTHEEK RAALTE Organisatie Dienstverlening Wapenfeiten van de laatste jaren Cijfers en trends (zie Bijlage 2) SAMENWERKEN GEMEENTEBELEID CONCLUSIES LOKALE ONTWIKKELINGEN EN LOKAAL BELEID STRATEGIE MISSIE EN STRATEGISCHE LEIDRAAD STRATEGISCHE KEUZES STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN PROGRAMMALIJNEN Programmalijn 1 De Schatkamer Programmalijn 2 De werkplaats Programmalijn 3 De Ontmoetingsplaats Programmalijn 4 Flankerend beleid BIJLAGE 1 LAAGGELETTERDHEID BIJLAGE 2 CIJFERS EN TRENDS LEDEN LEDEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE PER BUURTDORP AANTAL UITGELEENDE JEUGDMATERIALEN TEN OPZICHTE VAN MATERIALEN VOOR VOLWASSENEN VERLOOP VAN HET AANTAL UITLENINGEN SUBSIDIES BIBLIOTHEEK RAALTE... 31

3 3 1. Management samenvatting Achterstanden in lezen, leren en taalontwikkeling vormen een groot maatschappelijk probleem. De bibliotheek is dé specialist in leespromotie en mediawijsheid. Samen met de scholen willen wij de komende jaren actief en effectief werken aan het voorkomen en verminderen van achterstanden onder kinderen. Onze ambitie is alle toekomstige volwassen inwoners van Raalte dezelfde kansen te geven om mee te kunnen doen in de samenleving en daar een positieve bijdrage aan te leveren Frederique Westera, Directeur Bibliotheek Raalte Bibliotheek Raalte kiest voor maatschappelijk rendement Om de dienstverlening in de toekomst zeker te stellen, moet de bibliotheek inspelen op allerlei maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Dit is een uitdaging, omdat de bibliotheek ook moet bezuinigen en daarom niet op alle kansen die de trends en ontwikkelingen bieden kan inspelen. We moeten dus keuzes maken. Onze missie het ondersteunen van de inwoners van Raalte bij het leren en kunnen participeren in de maatschappij en het landelijk en provinciaal beleid vormen daarbij het uitgangspunt. Als leidraad bij het maken van de strategische keuzes hebben we gekozen voor de ambitie ons maatschappelijk rendement te vergroten. Daarom kiest Bibliotheek Raalte er voor haar schatkamer van informatieve en culturele bronnen voor iedereen beschikbaar te houden, want de vrije toegang tot informatie en cultuur is een basisvoorwaarde voor participatie en emancipatie. Daarnaast kiezen we ervoor onze werkplaats op het gebied van taal, lezen en mediawijsheid voornamelijk te richten op de jeugd, omdat we zo toekomstige achterstanden kunnen voorkomen. Dit impliceert ook dat we niet kiezen voor ontmoeten (al faciliteren we dat wel) en ook niet voor een werkplaats voor senioren. Deze keuzes hebben we vertaald naar vier programmalijnen (drie inhoudelijke en één ondersteunende): 1. De bibliotheek als schatkamer voor iedereen Een groot deel van de inwoners van de gemeente Raalte maakt met veel plezier gebruik van de bibliotheek voor het lenen van boeken en andere media. Vrije toegang tot betrouwbare en objectieve informatie beschouwen we bovendien als een groot goed en een belangrijke pijler van het bestaansrecht van de bibliotheek. We willen deze dienstverlening daarom behouden en innoveren waar mogelijk. Concreet gaan we: samen met het provinciaal netwerk de dienstverlening rond het uitlenen (op basis van de Ideale Bibliotheekformule) verbeteren; het digitale aanbod vergroten en op een laagdrempelige en toegankelijke manier aan onze klanten aanbieden. Spreiding bibliotheekwerk in de kernen De huidige spreiding van het bibliotheekwerk is niet langer financieel haalbaar. We zijn er bovendien van overtuigd dat het effectiever kan. Rekening houdend met maatschappelijk rendement, primaire doelgroepen, toekomstbestendigheid en mobiliteit van leden kiezen we voor: een compacte, centrale vestiging in Raalte die goed bereikbaar en zichtbaar is en met ruime openingstijden;

4 4 het onderbrengen van jeugdcollecties op de primair onderwijs scholen, zodat we ook de kinderen bereiken die (nu nog) amper lezen; een servicepunt voor volwassenen in Heino; een inlever- en afhaalpunt in elk buurtdorp waar leden bestelde media kunnen afhalen en inleveren. Deze dienstverlening wordt ondersteund via een vernieuwde website waar iedereen 24 uur per dag, zeven dagen per week eenvoudig materialen kan zoeken en reserveren; een digitale bibliotheek die altijd bereikbaar is; het bieden van ondersteunende diensten als gastlenerschap: leden kunnen zo in elke willekeurige bibliotheek in Overijssel media lenen en inleveren; het uitbreiden van de boek-aan-huisservice voor niet-mobiele senioren met de mogelijkheid telefonisch materialen te reserveren. 2. De bibliotheek als werkplaats voor de jeugd Kunnen lezen en schrijven is een voorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze samenleving. We zien het dan ook als onze maatschappelijke plicht om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van laaggeletterdheid. Dit doen we door binnen onze aantrekkelijke en toegankelijke schatkamer ook materialen aan te bieden voor mensen met een leesachterstand (in afstemming met Landstede en gemeente), maar vooral door programma s aan te bieden. Deze programma s richten zich voornamelijk op de jeugd omdat de bibliotheek in de preventie van laaggeletterheid het grootste rendement kan behalen. Het gaat enerzijds om programma s die het leesplezier vergroten waardoor lezen en dus leesvaardigheid gestimuleerd wordt. Anderzijds gaat het om programma s die de mediawijsheid vergroten, de online equivalent van leesvaardigheid. Kinderen zijn wel handig in het toepassen van allerlei media, maar weten informatie niet altijd even goed op waarde te schatten. Ook kunnen we hen helpen hoe ze het internet veilig kunnen gebruiken. Scholen vormen hierbij onze natuurlijke partners. Concreet betekent dit dat we aan de slag gaan met: De Bibliotheek op school: Onderzoek wijst uit dat (vrij) lezen direct bijdraagt aan een verbeterde woordenschat, spelling en grammatica en de taalvaardigheid van kinderen. De komende periode willen we de samenwerking met het primair onderwijs intensiveren met het programma De Bibliotheek op school. Doel hiervan is dat voor de basisschooljeugd het plezier in lezen toeneemt en hun taal-, lees- en informatievaardigheden meetbaar (CITO score) verbeteren. Het programma bestaat uit 4 onderdelen: een collectie in de school, leesbevorderingsactiviteiten, activiteiten rond mediawijsheid en een digitale schil die het geheel ondersteunt. Momenteel lopen er 2 (landelijke) pilots in Raalte met positieve resultaten. BoekStart Met (voor)lezen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken, ontwikkelen een grote voorsprong waar ze hun leven lang profijt van hebben. Met het project BoekStart bieden we ouders een uitgelezen mogelijkheid om al vroeg na de geboorte van hun kind aan de slag te gaan met het voorlezen van boekjes. Kinderen komen zo in aanraking met een veel grotere woordenschat, ontwikkelen in het gesprek erover ook hun mondelinge taalvaardigheid en leren dat lezen leuk is. Kinderen krijgen een gratis bibliotheekpas en vinden in de bibliotheek een speciale collectie boekjes die geschikt is voor baby s en peuters.

5 5 3. De bibliotheek als ontmoetingsplaats Hoewel het deze beleidsperiode geen direct speerpunt is, vinden inwoners van Raalte ook de komende periode in de bibliotheek een plek om andere mensen te ontmoeten en kennis en ervaring te delen. Dit doen we door het bieden van een fysieke (werk)plek waar mensen elkaar tegenkomen en toegang hebben tot kennisbronnen. Daarnaast brengen we onze culturele en informatieve activiteiten onder bij een aparte stichting. Deze stichting wordt gerund door vrijwilligers en werkt met eigen middelen, maar kan gebruik maken van faciliteiten van de bibliotheek. Zo kunnen deze activiteiten groeien vanuit lokale betrokkenheid. 4. Flankerend beleid Marketing en communicatie op een hoger plan (draagvlak ontwikkelen) Samenwerking binnen de branche versterken (innovatiekracht ontwikkelen) Bijscholen personeel

6 6 2. Inleiding Onze samenleving verandert in razend tempo. Vergrijzing, ontlezing, digitalisering en veranderend mediagebruik vragen om een grondige bijstelling van onze strategie en beleid. Dat zullen we de komende jaren als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen bovendien met minder middelen moeten doen. Dat betekent echter geenszins dat we bij de pakken neer gaan zitten. Het motiveert ons juist om belangrijke keuzes te maken en met creatieve oplossingen te komen. Het onderhavige beleidsplan staat daarbij niet op zichzelf. Het is geschreven in het licht van het landelijke en provinciale bibliotheekbeleid, waarvan de contouren inmiddels voorzichtig zichtbaar worden. In het meerjarenbeleidsplan presenteren we een helder scenario waarmee we onze sterkte kanten benutten en inspelen op de kansen die er liggen. Bestuur en directie zijn ervan overtuigd dat we hiermee optimaal rendement behalen en toekomstbestendig zijn. Dit alles met als doel dat we ook in de toekomst in onze gemeente beschikken over een bibliotheek die mensen in staat stelt om actief deel te nemen aan de maatschappij en zich te ontplooien. Kortom, een plan dat weer tot optimisme stemt! Namens het bestuur van Bibliotheek Raalte, Frederique Westera, Directeur Bibliotheek Raalte

7 7 3. Trends en ontwikkelingen 3.1 Maatschappelijke ontwikkelingen Om Om onze maatschappelijke rol ook in de toekomst optimaal te kunnen spelen, moeten we als bibliotheek inspelen op verschillende trends en ontwikkelingen in onze samenleving. Verstedelijking en vergrijzing Steden hebben grote aantrekkingskracht, met name op de jeugd en jonge gezinnen. Dorpen raken leger, vergrijzen sneller en voorzieningen verdwijnen. Behoefte aan het in stand houden en/of het vergroten van de leefbaarheid op het platteland Behoefte aan een aanbod gericht op senioren Digitalisering en veranderend mediagebruik De opkomst van e-books, e-content, smartphones, tablets en sociale netwerken lijkt niet meer te stuiten. Informatie is 24 uur per dag overal beschikbaar. Dit zet de wijze waarop we informatie verwerken volledig op zijn kop. Er ontstaat een zap mindset, waarbij mensen steeds vluchtiger en continue informatie consumeren. Behoefte aan content voor verschillende media, die aansluit bij de hedendaagse wijze van informatie verwerken User generated content Informatie is niet alleen altijd en overal beschikbaar, er komen ook steeds nieuwe bronnen bij. Consumenten van informatie produceren in toenemende mate ook zelf informatie. Dit beïnvloedt de hoeveelheid en de waarde van informatie. Behoefte aan relevante informatie Kennissamenleving In onze kennissamenleving verwachten we van mensen dat ze zelfredzaam zijn en zich blijven ontwikkelen. De voortdurende (technologische) veranderingen zijn voor bepaalde groepen in de samenleving een stuk moeilijker om bij te benen, waardoor polarisatie optreedt. Behoefte aan het aanleren van benodigde kennis en vaardigheden Het Nieuwe Werken Vaste banen voor het leven behoren langzamerhand tot het verleden. Werk wordt bij voorkeur projectmatig ingericht, waarbij de werkplek steeds vaker thuis of op locaties elders is. Steeds meer mensen werken bovendien voor zichzelf. Behoefte aan het bijhouden/ontwikkelen van (nieuwe) kennis en vaardigheden Behoefte aan netwerken/delen

8 8 Individualisering en socialisering We hebben een druk bestaan, leven in een multiculturele samenleving waarin traditionele verbanden wegvallen en individualisering toeneemt. Behoefte aan verbinding Behoefte aan het virtueel en fysiek delen van ervaringen Ontlezing en concurrentie In ons drukke bestaan, waarbij we al zappend informatie tot ons nemen, neemt het lezen van een boek als vrijetijdsbesteding af aan populariteit. Bovendien komen er steeds meer vormen van vrijetijdsbesteding bij. Denk aan de toename van het aantal tv-kanalen, en de duizelingwekkende hoeveelheid toepassingen op het internet. 3.2 Bezuinigingen op het openbaar bibliotheekwerk Extra landelijke gelden voor de digitale bibliotheek en Kunst van Lezen Naast bovenstaande trends vormen de bezuinigingen op het openbaar bibliotheekwerk een belangrijke ontwikkeling waarmee we rekening moeten houden. Eerst het goede nieuws. Op landelijke niveau ontspringt de bibliotheek vooralsnog de bezuinigingsdans. De digitale bibliotheek en het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen kunnen zelfs op extra impulsen rekenen. Provincie en gemeente snijden in bibliotheekwerk Datzelfde gaat helaas niet op voor de provinciale en lokale steun aan het bibliotheekwerk. Op provinciaal niveau zullen we het de komende jaren met een stuk minder moeten doen nu er een einde is gekomen aan de extra innovatiegelden (1,2 miljoen euro per jaar) en ook in de reguliere subsidie wordt gesneden. En veel gemeentes waaronder ook Bibliotheek Raalte bezuinigen ook op het openbaar bibliotheekwerk. Beide ontwikkelingen versterken elkaar en hebben uiteraard gevolgen voor het gehele bibliotheekstelsel. 3.3 Conclusie trends en ontwikkelingen Vele kansen, maar beperkte middelen maken keuzes noodzakelijk Het inspelen op de behoeften die voortvloeien uit de geschetste trends biedt de bibliotheek goede kansen: De bibliotheek kan haar positie als dé informatieleverancier herpakken door relevante informatieve te bieden die geschikt is voor verschillende media. De bibliotheek kan haar educatieve functie verder versterken door het bieden van educatieve programma s. Deze bibliotheek als werkplaats letterlijk en figuurlijk - levert een wezenlijke bijdrage in een leven lang leren en het voorkomen van (leer)achterstanden. De bibliotheek kan haar ontmoetings- en debatfunctie beter benutten door het faciliteren van een laagdrempelige ontmoetingsplek en een gevarieerd aanbod van activiteiten. Hiermee maakt de bibliotheek het delen van ervaringen, van netwerken en verbinding mogelijk. Bezuinigingen zorgen er echter voor dat we op dit moment nog niet alle kansen kunnen benutten. We moeten kiezen. De kaders worden daarbij gevormd door het landelijk en provinciaal beleid (hoofdstuk 3). De uiteindelijke keuzes staan beschreven in de strategie (hoofdstuk 5).

9 9 4. Hoofdlijnen landelijk en provinciaal beleid 4.1 Landelijke ontwikkelingen De Agenda voor de Toekomst Drie kernfuncties: informatie, educatie en lezen De huidige Agenda voor de Toekomst loopt tot en met De nieuwe branchestrategie en Agenda voor de Toekomst verschijnen medio 2012 en gaan volgend jaar in. De huidige Agenda focust op 3 kernfuncties: informatie, educatie en lezen. Hieronder gaan we in op de programma s waar we nu en de komende jaren met behulp van landelijke subsidie op insteken. Landelijke digitale infrastructuur Op landelijke niveau bundelen de bibliotheken hun krachten op digitaal gebied. Met behulp van een structurele implementatiesubsidie van het Rijk krijgt de landelijke technische infrastructuur van de digitale bibliotheek vorm. Deze infrastructuur maakt een flink aantal digitale diensten mogelijk, zoals: De Nationale Bibliotheek Catalogus Een openbare catalogus met de volledige collectie van alle bibliotheken in Nederland. Het Datawarehouse Een verzameling van bibliotheekgegevens die kwalitatieve managementinformatie oplevert waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. White Label Website Infrastructuur Een infrastructuur die een gestandaardiseerde website (white label) mogelijk maakt voor alle bibliotheken. Omdat de techniek en functionaliteit overal hetzelfde is kunnen bibliotheken zo eenvoudig content met elkaar delen.

10 10 Kunst van Lezen Over het enorme belang van lezen bestaat geen discussie. Lezen is een onmisbare vaardigheid om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze samenleving. In 2008 is het programma Kunst van Lezen van start gegaan. Stichting Lezen en het Sector Instituut Openbare Bibliotheken sturen het project aan. Uitgangspunt van het programma is dat leesbevordering het meest effectief is als het bibliotheekaanbod naadloos aansluit bij het taalonderwijs. Daartoe brengt men best practices uit Nederland samen binnen één concept: de Bibliotheek op school. Het in Overijssel (pilot in Raalte) ontwikkelde Biebsearch Junior vormt één van de pijlers BibliotheekCharter en actualisering bibliotheekwetgeving BibliotheekCharter : gemeente verantwoordelijk voor de kern van het bibliotheekbestel In het BibliotheekCharter hebben gemeenten, provincies en het Rijk afspraken gemaakt over hun rolverdeling en de gezamenlijke doelen van bibliotheekinnovatie. Een van de afspraken is dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de kern van het bibliotheekstelsel: de openbare lokale / regionale basisbibliotheken. Op basis van de Wet op het specifiek cultuurbeleid moeten gemeenten bevorderen dat de door hen bekostigde bibliotheken kunnen deelnemen aan provinciale en landelijke bibliotheeknetwerken en het leenverkeer tussen bibliotheken. Staatssecretaris van OCW wil bibliotheekwetgeving aanpassen De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Halbe Zijlstra, heeft op 7 december 2011 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de actualisering van de bibliotheekwetgeving. Deze is in zijn ogen door de opkomst van de digitale bibliotheek niet meer actueel. Functies cultuur, ontmoeting en debat facultatief Hoewel de Staatssecretaris vindt dat de bibliotheek nog steeds een belangrijke publieke functie heeft, vindt hij alleen de kernfuncties lezen, leren en informeren essentieel. De culturele functie, alsmede de ontmoetings- en debatfunctie van de bibliotheek zijn in zijn ogen facultatief. Bibliotheek bestaat uit twee componenten: een fysieke (lokaal) en een digitale (landelijk) Volgens de Staatssecretaris bestaat de bibliotheek uit een fysieke component waarvoor de verantwoordelijkheid lokaal ligt en een digitale component op landelijke niveau. Het Rijk bekostigt de landelijke infrastructuur en de helft van de digitale content. De andere helft moet uit lokale bibliotheekbudgetten komen. Het Rijk onttrekt hiertoe een bedrag uit de gemeentemiddelen. De hoogte van dit bedrag is nog onderwerp van onderhandeling tussen de staatssecretaris en de VNG. Andere rol provinciale bibliotheeklaag De Raad voor Cultuur vindt dat er sprake is van bestuurlijke drukte en adviseert de provinciale laag er tussenuit te halen. De Staatssecretaris denkt echter dat dit nadelig kan zijn voor de innovatiekracht van bibliotheken en handhaaft daarom vooralsnog voor de fysieke bibliotheek de bestuurslagen provincie en gemeente en voor de digitale bibliotheek Rijk en gemeente. Per component is er dus sprake van twee lagen. Geen dwingende voorwaarden in de wet met betrekking tot lokaal beleid De Staatssecretaris onderkent dat lokale bezuinigingen een gevaar vormen voor de effectiviteit van het bibliotheekstelsel. Toch wil hij geen dwingende voorwaarden in de wet vastleggen ten aanzien van lokaal beleid en lokale financiering, maar sluit hij aan bij de afspraken uit het BibliotheekCharter. De lokale bezuinigingen op het bibliotheekwerk bedragen in 2014 ten opzicht van 2011 gemiddeld 9 %. De Staatssecretaris vindt dit acceptabel.

11 11 De beoogde datum van inwerkingtreding van de aangepaste wet is 2013; medio 2012 wordt deze wet bij de Tweede Kamer ingediend. Risico s nieuwe bibliotheekwet Hoewel de brief goede elementen bevat (bibliotheekwerk is een publieke taak, digitale infrastructuur wordt landelijk ontwikkeld) zijn er volgens ons drie belangrijke risico s: Een marginale rol voor Provinciale Service Organisaties (PSO s) zou grote gevolgen kunnen hebben voor lokale bibliotheken. In Overijssel heeft de PSO in de vorm van de OBD een belangrijke rol als samenwerkingspartner van het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken. Juist dankzij deze samenwerking heeft Overijssel in Nederland een voorloperpositie op het gebied van bibliotheekinnovatie. Niet voor niets kwamen de Beste Bibliotheek van Nederland, de beste Bibliothecaris van Nederland en de beste website (zowel de vak- als de publieksprijs) in 2011 uit Overijssel. De Staatssecretaris wil geen minimale subsidiëringsnormen voor de gemeenten in de wet vastleggen. Dit blijft zo een gentlemen s agreement met alle risico s van dien voor zowel de lokale bibliotheek als het gehele stelsel.goed bereikbare centrale vestiging in Raalte voor mobiele volwassenen en senioren met ruime openingstijden en een volwassen servicepunt in Heino volgens de laatste inzichten; Als het Rijk middelen uit het gemeentefonds onttrekt ten behoeve van digitale content, bestaat de kans dat gemeentes dit door vertalen naar het lokale budget voor openbaar bibliotheekwerk. 4.2 Provinciale ontwikkelingen Overijssels bibliotheekwerk en gezamenlijke missie Nooit het wiel twee keer uitvinden Het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken heeft het afgelopen decennium haar meerwaarde voor de individuele bibliotheken ruimschoots bewezen. Door de gebundelde krachten en gedeelde expertise hoeven we het wiel nooit twee keer uit te vinden en kunnen we snel inspelen op veranderingen in de samenleving. Met de gezamenlijk ontwikkelde concepten de Ideale Bibliotheekformule en Biebsearch heeft het netwerk de neerwaartse trend van leden en uitleningen weten te keren. En juist in de komende onzekere tjiden is deze provinciale bibliotheeklaag van essentieel belang. Missie Netwerk van Overijsselse Bibliotheken Het Directie Overleg Bibliotheken Overijssel (DOBO) heeft op 4 september 2006 haar missie voor het netwerk geformuleerd:

12 12 Het netwerk van Overijsselse Bibliotheken is de motor van innovatie, kwaliteit en inspiratie voor de individuele netwerkpartners en stimuleert daarmee de ontwikkeling van de rol van de bibliotheek in de samenleving Gezamenlijke strategie De Overijsselse Bibliotheken hebben ruime ervaring in het uitvoeren van gezamenlijk vernieuwingsbeleid. Voor 2012 is er een gezamenlijk jaarplan opgesteld. Dit jaar maken we bovendien een nieuw meerjarenprogramma voor de periode , gelijk aan de beleidsperiode van de provincie. De kernfuncties van de lokale bibliotheek lezen, informatie, educatie, cultuur en ontmoeting - vormen de basis van de strategie van het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken. Onze gezamenlijke inspanningen hebben als doel deze kernfuncties naar een hoger plan te tillen Inhoudelijke provinciale lijnen voor de periode Borgen succesformules en speciale aandacht voor de maatschappelijke en educatieve functie van de bibliotheek. In de komende jaren wil het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken voortborduren op de succesvolle weg van de vorige beleidsperiode. Dat betekent onder andere dat de formules (Ideale Bibliotheek en Biebsearch) verder worden ontwikkeld en geïmplementeerd in het netwerk. Daarnaast is er speciale aandacht voor de maatschappelijke en educatieve functie van de bibliotheek en het doorontwikkelen van de digitale bibliotheek. De bibliotheek als dé autoriteit voor toegang tot informatie, zelfredzaamheid en ontplooiing Provinciaal spreidingsonderzoek Zeer recentelijk (april 2012) is het eindrapport van het provinciaal spreidingsonderzoek verschenen. Dit onderzoek is door een VNG trainee in opdracht van het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken uitgevoerd. In dit rapport worden de volgende aanbevelingen gedaan: In het kader van leesbevordering en taalontwikkeling zou er voor de jeugd 4-12 jaar in elk dorp een voorziening moeten zijn ongeacht het aantal inwoners of de afstand tot een bibliotheek; Ook voor niet-mobiele volwassenen is het aantal inwoners of de afstand tot een bibliotheekvestiging niet relevant en zou een vorm van dienstverlening gerealiseerd moeten worden; Voor een goede spreiding zou over de gemeentegrenzen heen gekeken moeten worden; Een dorp met minder dan inwoners behoeft geen voorziening voor volwassenen mits er binnen een afstand van 7 kilometer wel een bibliotheekvoorziening is; 4.3 Conclusies landelijke en provinciale ontwikkelingen Lezen, leren en informeren De landelijke en provinciale ontwikkelingen en beleidskeuzes bepalen de richting voor de lokale bibliotheek. De komende beleidsperiode focussen we ons dan ook op de kernfuncties kennis & informatie, educatie & ontwikkeling en lezen. Kansen op het gebied van ontmoeting & debat pakken we vooralsnog niet op. De gekozen richting brengen we zowel fysiek als digitaal tot uitdrukking.

13 13 Enerzijds staat de komende periode in het teken van het borgen wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Anderzijds hebben we aandacht voor onze educatieve functie en het maatschappelijke rendement daarvan. 5. Lokale ontwikkelingen 5.1 Huidige stand van zaken Bibliotheek Raalte Organisatie Dorpsbibliotheek Bibliotheek Raalte is wat men noemt een dorpsbibliotheek. De bibliotheek kent een goede spreiding met 1 hoofdvestiging, 2 nevenvestigingen, 4 infopleinen en 2 uitleenposten. Via deze vestigingen vindt de uitleen plaats. De backoffice is gesitueerd in de hoofdvestiging van waaruit ook de dienstverlening aan de scholen en de organisatie van culturele en informatieve activiteiten plaats vindt. Organisatie Bibliotheek Raalte is een zelfstandige stichting. De dagelijks leiding ligt in handen van een (parttime) directeur die ook het beleid voorbereidt. De vaststelling en toetsing vindt plaats door het bestuur. Het personeelsbestand bestaat uit 16 personen, samen goed voor 8,4 fte. Daarnaast wordt de bibliotheek ondersteund door 77 vrijwilligers. De medewerkers zijn zeer betrokken, maar de capaciteit is te beperkt om alle kansen te benutten. Bovendien is de teamsamenstelling nogal eenzijdig (vrouw jaar) en vormt daarmee geen afspiegeling van ons ledenbestand.

14 14 Categorie best scorende bibliotheken In 2011 vond de vierjaarlijkse audit plaats. Bibliotheek Raalte scoorde 95 % normconform (minimum om gecertificeerd te worden is 75 %) en behoort daarmee tot de 20 % best scorende bibliotheken van Nederland Dienstverlening Toegangspoort tot culturele en informatieve bronnen (fysiek en digitaal) De bibliotheek staat het meest bekend om het uitlenen van materialen zoals boeken, cd-roms, dvds en tijdschriften. Het aantal uitleningen van deze materialen neemt nog jaarlijks toe, zie bijlage 2. Een belangrijke succesfactor daarbij is de goede spreiding van de bibliotheek die bestaat uit 1 hoofdvestiging, 2 nevenvestigingen, 4 infopleinen en 2 uitleenposten. Maar de bibliotheek biedt ook toegang tot databanken en talloze e-books. Deze materialen kunnen zowel vanuit de bibliotheek als vanuit huis benaderd worden. Het aanbod van digitale materialen neemt gestaag toe. Een belangrijke succesfactor daarbij is het tot stand komen van leenrecht op e-content. Daarnaast kan men in de bibliotheek zelf kranten en tijdschriften lezen. Leesbevordering via verschillende wegen Eén van de doelstellingen van de bibliotheek is het bevorderen van lezen om daarmee leesvaardigheid te stimuleren. Dit doet Bibliotheek Raalte op 3 fronten: Door het beschikbaar stellen en uitlenen van leesmaterialen Door het organiseren van leesbevorderingsactiviteiten voor volwassen en jeugd (denk aan de activiteiten in het kader van de (Kinder)Boekenweek, de campagne Nederland leest, de samenwerking met het Leescafé, de Voorleeswedstrijd, etc.) Door het aanbieden van leesbevorderingsproducten en -diensten voor het onderwijs (waaronder het VVE) zoals projectcollecties, leespromotiecursussen voor leerkrachten, doorlopende leeslijnen, etc. Bibliotheek Raalte werkt nauw samen met alle primair onderwijs en VVE instellingen binnen de gemeente Raalte. Op bescheidener schaal werken we samen met het VO en MBO. Mediawijsheid: goed gebruik van nieuwe media In de bibliotheek organiseren we verschillende cursussen, lezingen en workshops waarin volwassen op een veilige manier leren omgaan met nieuwe media. Daarnaast faciliteren we regelmatig inloopspreekuren waar mensen terecht kunnen met vragen over hard- en software. En alhoewel de jeugd goed met allerlei media overweg kan, weet men niet altijd even goed informatie te vinden en op waarde te schatten. Daarnaast zijn zij zich onvoldoende bewust van de risico s van (onveilig) internetgebruik. Via het onderwijs biedt de bibliotheek verschillende programma s aan om de jeugd echt mediawijs te maken. Informatief en cultureel programma In samenwerking met verschillende lokale instellingen en ondersteund door vrijwilligers bieden we een mooi informatief en cultureel programma voor uiteenlopende doelgroepen. De activiteiten zijn laagdrempelig en kleinschalig. Zij versterken enerzijds onze informatieve en culturele functie, maar dragen ook bij aan het ontmoeten en het verbinden van mensen.

15 Wapenfeiten van de laatste jaren De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van: Het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande dienstverlening Ons aanbod is actueler en beter afgestemd op de behoefte van de leden. De boeken en andere materialen worden aantrekkelijker gepresenteerd in de kasten en op de displaytafels. De openingstijden zijn flink verruimd en de klantgerichtheid van de medewerkers is door trainingen sterk verbeterd. Leden hebben bovendien nu thuis toegang tot databanken en kunnen gastlenen in alle Overijsselse bibliotheken. In het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2010 heeft plaats gevonden beoordeelden onze leden ons met een 8.0. Verbeteren bedrijfsvoering We hebben een nieuw administratiesysteem ingevoerd en werkprocessen geoptimaliseerd. Innovatie Bibliotheek Raalte heeft als één van de eerste bibliotheken de Ideale Bibliotheekformule van het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken ingevoerd. Daarnaast hebben we de provinciale pilots Biebsearch Junior en het virtueel loket in Raalte uitgevoerd en hebben we de nieuwe provinciale website geïmplementeerd. Samenwerking binnen het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken We hebben intensief samengewerkt binnen het provinciale bibliotheeknetwerk op het gebied van innovatie, backoffice en gezamenlijke inkoop.

16 16 Samenwerking met lokale partijen Met lokale partijen hebben we samengewerkt aan een structureel programma op cultureel en informatief gebied Cijfers en trends (zie bijlage 2) Meer leden en uitleningen Waar het aantal leden en uitleningen landelijk gezien daalt, is er in Raalte sinds de invoering van de Ideale Bibliotheekformule in 2009 sprake van een kentering. Zowel het aantal leden als uitleningen stijgen weer, ondanks een behoorlijke terugloop in de buurtdorpen met een infoplein. Drie op de tien inwoners van Raalte is lid van de bibliotheek Drie op de tien inwoners van de gemeente Raalte is lid van de bibliotheek. Dit aantal ligt 5 procent boven het landelijk gemiddelde. In Raalte en Heino bestaat de helft van het aantal leden uit volwassenen en is 20 % van de volwassen inwoners lid. Echter, in de buurtdorpen en Heeten is het aantal betalende leden (volwassenen) slechts een derde of minder en is gemiddeld minder dan 10 % van de volwassen inwoners lid. (Zie bijlage 2 (8.2)). Stuk minder uitleningen na overgang van servicepunt naar infopleinen In 2005 en 2007 heeft Bibliotheek Raalte te maken gehad met aanzienlijke bezuinigingen terwijl de kosten stegen (huisvesting Kulturhus Raalte, digitale bibliotheek, personele lasten). Deze bezuinigingen zijn deels opgevangen door vier servicepunten te vervangen door infopleinen. De infopleinen worden gerund door vrijwilligers. De collectie is vooral afgestemd op de jeugd en senioren. Sinds het vervangen van de servicepunten door infopleinen is het aantal volwassen leden afgenomen en zijn de uitleningen met 40 % afgenomen. 5.2 Samenwerken Lokaal samenwerken We hebben de laatste jaren veel samengewerkt met lokale instellingen op het gebied van welzijn, educatie en cultuur. Deze samenwerkingsverbanden hadden veelal een pragmatisch karakter met voordelen voor alle partijen en niet in de minste plaats de klant. Lokale bibliotheken steeds afhankelijker van netwerk van bibliotheken De afgelopen jaren is de focus in de bibliotheekbranche en verschillende overheden waaronder de gemeente Raalte - vooral verschoven naar drie kernfuncties: kennis & informatie educatie & ontwikkeling lezen Bij de invulling hiervan zijn lokale bibliotheken steeds afhankelijker van het netwerk van bibliotheken. Zodoende is de aandacht verschoven van de samenwerking met lokale instellingen naar het netwerk van openbare bibliotheken om onze belangrijkste taken goed uit te kunnen

17 17 voeren. In Overijssel is onder andere de Vereniging van Overijsselse Bibliotheken en de Provinciale Backoffice opgericht. Kunst & cultuur en ontmoeting & debat uitsluitend mogelijk in samenwerking met lokale partners Dit betekent uiteraard niet dat we voor de overige kernfuncties kunst & cultuur en ontmoeting & debat niet langer samenwerken met lokale partners. Sterker nog, we kunnen deze zaken alleen nog vormgeven door met hen samen te werken. 5.3 Gemeentebeleid Deelnemen aan samenleving en persoonlijke groei Hoewel de gemeente Raalte in de visiedocumenten Samen vooruit; Raalte 2020 (mei, 2008) en Culturaalte op maat (januari, 2008) geen aparte aandacht besteedt aan de bibliotheek, sluit de inhoud naadloos aan op onze missie, visie en kernfuncties. Ook Bibliotheek Raalte hecht er waarde aan dat alle inwoners in staat zijn deel te nemen aan de Raalter samenleving en de kans krijgen zich persoonlijk te ontplooien. Inmiddels is in 2012 een nieuwe cultuurnota vastgesteld (actualisatie : samenspel). In deze nota wordt ook geen aparte aandacht aan de bibliotheek besteed, maar wordt wel de trend van regionalisering (opschaling) en de noodzaak tot samenwerking erkend. Visie Raalte sluit aan bij keuzes Staatssecretaris In 2008 heeft de gemeente specifiek bibliotheekbeleid opgesteld (looptijd tot en met 2011) waarin de focus ligt op de kernfuncties kennis & informatie, ontwikkeling & informatie en lezen. Dit sluit aan bij de huidige keuze van de Staatssecretaris van OCW die lezen, leren en informeren als kerntaken ziet voor de bibliotheek. Doelgroepen gemeente nog steeds actueel De gemeente benoemt in haar bibliotheekbeleid bovendien jeugd tot twaalf jaar en digibeten als belangrijkste doelgroepen. Ook deze keuze lijkt nog steeds erg actueel wanneer je de term digibeten vertaalt naar mensen die onvoldoende mediawijs en mediavaardig zijn om volwaardig mee te kunnen komen. Niet de accommodatie maar de functie van de bibliotheek staat centraal In het bibliotheekbeleid stelde de gemeente nog dat in alle kernen van de gemeente een fysieke vorm van dienstverlening aanwezig moet zijn. Deze voorwaarde lijkt nu van tafel. In het bestuursakkoord en de Perspectiefnota en Begroting zet het college niet langer de accommodatie maar de functie van de bibliotheek centraal. Bezuinigingstaakstelling kan oplopen naar 25 procent met ingang van 2014 In diezelfde stukken laat het college weten de bibliotheek een taakstelling op te willen leggen die kan oplopen tot 25 % met ingang van Dit zou volgens het college voor het leeuwendeel gerealiseerd kunnen worden door te besparen op huisvestingslasten in de buurtdorpen. Wanneer dit niet realistisch is zal het bezuinigingsvoorstel worden bijgesteld, zo heeft men in het laatste overleg laten weten.

18 18 Het college heeft de bibliotheek bovendien de opdracht gegeven een toekomstvisie te ontwikkelen waarin we inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen. 5.4 Conclusies lokale ontwikkelingen en lokaal beleid Bibliotheek Raalte staat er goed voor bij start nieuwe beleidsperiode De wereld verandert en middenin een periode van bezuinigingen worden er nieuwe eisen gesteld aan het bibliotheekwerk. Tegelijkertijd willen we de dienstverlening waarover onze gebruikers zo tevreden zijn behouden. Het vertrekpunt is gelukkig goed. De bibliotheek doet het uitstekend met veel leden, stijgende uitleencijfers, tevreden klanten, een bedrijfsvoering die op orde is en innovatieve diensten. Daarbij sluiten de keuzes die de bibliotheek en gemeente in Raalte de afgelopen periode hebben gemaakt goed aan bij de richting die nu landelijke en provinciaal wordt ingeslagen. Tenslotte kunnen we juist bij het aantonen van ons maatschappelijk rendement bogen op sterke punten als onze expertise op het gebied van leesbevordering en informatie en onze goede relatie met het onderwijs. Echter, zoals gezegd kunnen we niet alles meer doen en zijn we genoodzaakt keuzes te maken.

19 19 6. Strategie 6.1 Missie en strategische leidraad Onze missie: Bibliotheek Raalte wil burgers ondersteunen bij het leren en kunnen participeren in de samenleving door het ontsluiten van een schatkamer aan bronnen, het bieden van een werkplaats op het gebied van taal, lezen en mediawijsheid en het faciliteren van een ontmoetingsplaats. Het eerste deel van de missie stamt nog uit het voorgaande meerjarenbeleidsplan (en vele daarvoor) maar is nog onverminderd van kracht. Het tweede deel van de missie is nieuw en geeft aan dat het speelveld van de bibliotheek zich ontwikkelt van een schatkamer naar een schatkamer plus werkplaats plus ontmoetingsplaats. Een werkplaats voor mensen die moeten leren (vanwege achterstand of simpelweg omdat ze leerplichtig zijn) en een ontmoetingsplaats voor mensen die zichzelf willen ontplooien. De Bibliotheek is de autoriteit voor toegang tot informatie, zelfredzaamheid en ontplooiing binnen handbereik Hieronder volgt een korte uitleg wat met de drie pijlers wordt bedoeld. Schatkamer aan bronnen De schatkamer aan bronnen is de basis van de bibliotheek. In het ontsluiten van die schatkamer voor iedereen schuilt de kracht en het bestaansrecht van de bibliotheek. Onder bronnen worden zowel fysieke als digitale bronnen verstaan en zowel fictie (verbeelding) als non-fictie (informatie) materiaal. Belangrijk is dat de content die we ontsluiten aansluit bij de verschillende consumptiestijlen en relevant is voor de gebruiker. Het bieden van een werkplaats op het gebied van taal, lezen en mediawijsheid Het gaat hier om zelfredzaamheid en om mensen die moeten. Moeten omdat ze bepaalde kennis/vaardigheden (leesvaardigheid en informatieve vaardigheden) missen om te participeren in de maatschappij. Maar ook moeten omdat ze nog op school zitten om te leren. Het gaat hier overigens niet per se om een fysieke werkplaats, maar vooral om de gelegenheid die we bieden. Dit kan zowel fysiek als digitaal zijn en zowel in de bibliotheek als thuis, op school of in een verzorgingshuis. De werkplaats is gekoppeld aan de schatkamer. Het faciliteren van een ontmoetingsplaats Het gaat hier om mensen die zelf willen. Om mensen die zich willen ontplooien. Het gaat om het delen van informatie, kennis en ervaring. En het gaat om verbinden. Ook in dit geval kan het om een fysieke, maar ook om een virtuele ontmoetingsplaats gaan. En ook deze dienst is gekoppeld aan de schatkamer. De bibliotheek is de gastheer die co-creatie helpt te faciliteren. 6.2 Strategische keuzes Vergroten maatschappelijk rendement is leidraad Zoals aangegeven kenmerkt deze beleidsperiode zich door het maken van keuzes. Leidraad daarbij is onze ambitie het maatschappelijk rendement van de bibliotheek te vergroten. Dit vertaalt zich in de volgende strategische keuzes:

20 20 Schatkamer voor iedereen Onze schatkamer aan informatieve en culturele bronnen is en blijft voor alle inwoners van de gemeente Raalte toegankelijk: iedereen heeft recht op vrije toegang tot informatie en cultuur. We stellen de schatkamer zowel fysiek als digitaal beschikbaar. De keuzes m.b.t. de fysieke spreiding zijn gebaseerd op financiële haalbaarheid, rendement, toekomstbestendigheid en de mobiliteit van de verschillende doelgroepen. Werkplaats voor de jeugd Laaggeletterdheid en het onvoldoende mediawijs (informatief vaardig) zijn, vormen een groot maatschappelijk probleem. Naast het bieden van speciale materialen voor mensen met een achterstand (in aansluiting op het aanbod van Landstede), zet Bibliotheek Raalte haar expertise op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid vooral in ten behoeve van de jeugd: niet alleen om achterstanden weg te werken, maar vooral om achterstanden en dus toekomstige maatschappelijke kosten te voorkomen. We faciliteren ontmoeting, maar regisseren het niet We stoten het organiseren van ontmoeting af, maar stellen de faciliteiten van de bibliotheek wel ter beschikking. Afgeleide keuzes Bibliotheek Raalte zet haar financiële reserves in om ook de komende jaren te kunnen blijven innoveren, om een toekomstbestendige infrastructuur neer te zetten en haar rol op het gebied van preventie van laaggeletterdheid te bestendigen. Daarnaast breidt Bibliotheek Raalte de samenwerking binnen de branche verder uit om meer innovatiekracht en efficiency te bereiken. Aansluiting landelijke focus en provinciale keuzes Deze keuzes weerspiegelen ook de landelijke focus op lezen, leren en informeren en de provinciale keuzes om naast het borgen van de formules uit de voorgaande beleidsperiode zich vooral te richten op de maatschappelijke en educatieve functie van de bibliotheek. Programmalijnen Voor de komende beleidsperiode onderscheiden we 4 programmalijnen waarbinnen de strategische keuzes tot uitdrukking komen, zie paragraaf Strategische doelstellingen Aan het eind van deze beleidsperiode (eind 2015) willen we het volgende bereikt hebben: Gebruikscijfers Stijging aantal jeugdleden 0-4 jaar (van 17 % naar 50 %) Stijging aantal jeugdleden 4-12 jaar (van 92 % naar 100 %) Behoud van het aantal leden onder jongeren jaar (71 %) Behoud van het huidig aantal volwassen leden (15 %) Stijging van het aantal uitleningen met 10 % (naar exemplaren) Stijging van het aantal bezoekers van de centrale vestiging met 25 % (naar bezoekers per jaar)

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Gemeenteraad Berkelland 29 september 2015 M. Deckers Strategisch adviseur

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode 2015-2016 Gemeente Asten 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap...

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap... Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN De Bibliotheek als kennis- en informatieplatform van een lerende gemeenschap... kennis maatschappij community organisatie wifi educatie samenwerking

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 4.e Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep Jeugd Wanneer je gaat netwerken is het handig om je verhaal scherp

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Inhoud Kernboodschap De Openbare Bibliotheek Venlo Missie Facts en figures (2016)

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Wierden

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Wierden Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Wierden Inhoud 1. Inleiding 2 blz 2. Trends en ontwikkelingen 3 2.1 Swot- analyse 4 3. Hoofdlijnen landelijk en provinciaal beleid 5 3.1 Landelijke ontwikkelingen 5 3.2 Overijssels

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie

Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal. 20 november 2014

Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal. 20 november 2014 Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal 20 november 2014 Inleiding De afgelopen jaren is onduidelijkheid ontstaan over de richting en inrichting van het bibliotheekbeleid in gemeente Reimerswaal

Nadere informatie

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Netwerkprogramma 2017-2018 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Verkorte versie november 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 4 Waarom een netwerkprogrammma?

Nadere informatie

Toekomststrategie 2014-2018 de Bibliotheek Olst-Wijhe. Gelijke ontwikkelkansen voor iedereen in een complexe wereld

Toekomststrategie 2014-2018 de Bibliotheek Olst-Wijhe. Gelijke ontwikkelkansen voor iedereen in een complexe wereld Toekomststrategie 2014-2018 de Bibliotheek Olst-Wijhe Gelijke ontwikkelkansen voor iedereen in een complexe wereld Frederique Westera 27 mei 2013 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 2 Inleiding 3 Maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen.

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen. Leden van de Gemeenteraad Gemeente Kaag en Braassem Postbus 1 2370 AA Roelofarendsveen Alphen aan den Rijn, 10 oktober 2016 Geachte leden van de Gemeenteraad Kaag en Braassem, Middels deze brief brengen

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

de maatschappelijke bibliotheek

de maatschappelijke bibliotheek de maatschappelijke bibliotheek Jos Debeij / kb en Peter van Eijk / bisc Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek Bijeenkomst Bibliotheken Provincie Utrecht 19 april 2017 Bijeenkomst bibliotheken

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma D Kennis en Welzijn BBVnummer: 127175 Raadsvoorstel: 129060 Portefeuillehouder: Maret Rombout Onderwerp Vergaande

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag

Inhoudsopgave. Jaarverslag Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 De Bibliotheek als Schatkamer 5 De Bibliotheek als Werkplaats voor jeugd 6 De Bibliotheek als Werkplaats voor volwassenen 7 Organisatie Jaarverslag 2015 2 Voorwoord

Nadere informatie

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN Gemeente Oostzaan april 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. ONTWIKKELINGEN IN DE BIBLIOTHEEKSECTOR... 4 1.1 LANDELIJKE

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

De focus en verdieping van de komende jaren. VANnU bekent kleur. Strategisch beleidsplan 2012-2015. www.bibliotheekvannu.nl

De focus en verdieping van de komende jaren. VANnU bekent kleur. Strategisch beleidsplan 2012-2015. www.bibliotheekvannu.nl De focus en verdieping van de komende jaren VANnU bekent kleur Strategisch beleidsplan 2012-2015 www.bibliotheekvannu.nl Inhoud We zetten een koers uit voor de komende jaren Een woord vooraf 4-5 1 VANnU

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met Waarom? Het leven van Lisa Wist u dat? 1,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd zijn? Dat

Nadere informatie

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Beeld > Koptekst en voettekst... 1 Beeld > Koptekst en voettekst... 2 Beeld > Koptekst en voettekst...

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

Bibliotheekstatistiek 2015

Bibliotheekstatistiek 2015 Bibliotheekstatistiek 215 Documentinformatie Auteur(s): Jeroen van den Tillaart, Theo Bijvoet Versie: Datum: 26 juli 216 Status: eindversie Pagina: 1 van 8 Toelichting bibliotheekstatistiek 215 Inleiding

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Beleidsvisie Bibliotheek Oost- Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 32 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35295 10 december 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 december 2014, nr. WJZ/687894

Nadere informatie

Trends bij openbare bibliotheken

Trends bij openbare bibliotheken 100 jaar Trends bij openbare bibliotheken - 2015 157 bibliotheekorganisaties (in ca. 400 gemeenten) en 9 provinciale service organisaties verzorgen het openbaar bibliotheekwerk in Nederland met ca. 800

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

Meerjarenstrategie 2013-2016. Vereniging Netwerk van Overijsselse Bibliotheken

Meerjarenstrategie 2013-2016. Vereniging Netwerk van Overijsselse Bibliotheken Meerjarenstrategie 2013-2016 Vereniging Netwerk van Overijsselse Bibliotheken INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. DE VERENIGING NETWERK VAN OVERIJSSELSE BIBLIOTHEKEN GROEIEND BEREIK EN GEBRUIK... 5 2.1 DE VERANDERENDE

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Rijssen-Holten

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Rijssen-Holten Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Rijssen-Holten Inhoud 1. Inleiding 2 blz 2. Trends en ontwikkelingen 3 2.1 Swot- analyse 4 3. Hoofdlijnen landelijk en provinciaal beleid 5 3.1 Landelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

B en W - advies. Maatschappelijke Ontwikkeling

B en W - advies. Maatschappelijke Ontwikkeling B en W - advies Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In overleg met afdeling(en) Actief informeren raad Actief informeren wijkcontactambtenaar S.W. Krooneman Maatschappelijke

Nadere informatie

Dichter bij de jeugd. Beleidsplan Jeugd Drents Netwerk Bibliotheken. Februari 2011. www.bibliothekendrenthe.nl

Dichter bij de jeugd. Beleidsplan Jeugd Drents Netwerk Bibliotheken. Februari 2011. www.bibliothekendrenthe.nl 1 Nieuwe taken in een veranderende samenleving Internet heeft de samenleving veranderd. Lezen als vrijetijds besteding is voor de generatie van na 1990 niet vanzelfsprekend meer. Kinderen en jongeren houden

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 M. Deckers Strategisch adviseur mark.deckers@rijnbrinkgroep.nl Opbouw

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Staphorst Knooppunt van lezen, leren en ontmoeting

Meerjarenprogramma Bibliotheek Staphorst Knooppunt van lezen, leren en ontmoeting Meerjarenprogramma Bibliotheek Staphorst 2014-2017 Knooppunt van lezen, leren en ontmoeting : INHOUD 1. INLEIDING..3 2. EXTERNE ONTWIKKELINGEN.5 2.0 INLEIDING 5 2.1 MAATSCHAPPELIJKE TRENDS.5 2.2 ECONOMISCHE

Nadere informatie

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode Jeanine Deckers December 2014 Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode 2008 2013 Inleiding De bibliotheekvoorziening in De Zilk bestaat al jarenlang uit een bibliobus met een

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Educatieve diensten van de bibliotheek

Educatieve diensten van de bibliotheek Educatieve diensten van de bibliotheek voor basisscholen in de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal 2015-2016 Lezen en voorlezen Omdat u en ik weten dat lezen en voorlezen goed zijn voor de taalontwikkeling

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Bibliotheekvoorzieningen

Bibliotheekvoorzieningen Bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen en wijken in de Provincie Utrecht Bibliotheekspreekuur Leestafel Bibliotheek aan Huis Servicepunt Teleweide Bestelbibliotheek Jeugdbibliobus Schoolbieb Zorgbibliotheek

Nadere informatie

Project doorgaande lijn

Project doorgaande lijn Project doorgaande lijn Het project de doorgaande lijn 0-18 is er op gericht de dienstverlening van Gelderse bibliotheken aan educatieve instellingen en ouders/kinderen te optimaliseren. Binnen de dienstverlening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Openbare Bibliotheek Raalte

Jaarverslag 2014. Openbare Bibliotheek Raalte Openbare Bibliotheek Raalte 1. Fundament voor een toekomstbestendige Bibliotheek Een terugblik op 2014 Taalvaardigheid en mediawijsheid zijn onmisbare vaardigheden. Als je niet goed kunt lezen en schrijven

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Regionale visie op bibliotheekbeleid

Regionale visie op bibliotheekbeleid Regionale visie op bibliotheekbeleid 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord...4 2 Aanleiding...4 3 Kaders, ontwikkelingen en trends...5 3.1 Wettelijk kader... 5 3.1.1 Wet specifiek cultuurbeleid (Wsc)... 5 3.1.2

Nadere informatie

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bespreking raadscommissie Beleidsuitgangspunten 2013-2016 4 december 2012 Menno Roozendaal Opbouw Inleiding Landelijk Historie en ontwikkelingen bibliotheek

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 18 december 2014 Agenda nummer : 2014-09-18273 Portefeuillehouder : J. Andriesse Onderwerp : Convenant bibliotheek 2015-2018 Zaak- / Docnummer : 14-18273/3847

Nadere informatie

Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie.

Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie. Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie. MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN? BESPREEK ZE MET DE BIBLIOTHEEK! Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Hoe houden we onze kenniseconomie op peil?

Nadere informatie

Bibliotheek Sint Anthonis

Bibliotheek Sint Anthonis Anthonis Knooppunt voor lezen, leren en informeren Cyril Crutz, Directeur-bestuurder Maandag 10 oktober Opzet van deze presentatie 1. Blik op de resultaten 2. Nieuwe koers van de Bibliotheek 3. Perspectief

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Mw. A. Kesseler, directeur bibliotheek van A tot Z

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Mw. A. Kesseler, directeur bibliotheek van A tot Z Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur Aanwezigen: Dhr. R. van Lavieren, voorzitter Mw. P.M. Wennekes, PvdA Dhr. dr.ir. H. Boersma, SGP Dhr. J.H.E.

Nadere informatie

Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015

Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015 Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015 Vastgesteld 4 april 2013 Bestuur Bibliotheek Brummen/Voorst Inleiding Het eigen beleidsplan van Bibliotheek Brummen/Voorst heeft een geldigheid

Nadere informatie

Nota Bibliotheekbeleid 2015 en verder

Nota Bibliotheekbeleid 2015 en verder Nota Bibliotheekbeleid 2015 en verder Kwaliteit, nabijheid en efficiency 1 December 2013 2 3 1) INLEIDING Omdat de kosten voor de bibliotheekvoorziening stijgen is het noodzakelijk dat er op korte termijn

Nadere informatie

1. De belangrijkste elementen van de Wsob. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

1. De belangrijkste elementen van de Wsob. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Meerjjareenb. plan. n 20

Meerjjareenb. plan. n 20 Meerjjareenb belleiddsp plan n 20 0155-20 018 8 MISSIE Om in de komende beleidsperiode gerichte resultaten te kunnen boeken, is het nodig in de veelheid aan maatschappelijke en lokale ontwikkelingen focus

Nadere informatie

De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek

De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek Beleidsplan periode 2011-2014 Openbare Bibliotheek Amsterdam De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 846 Vaststellen van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) I BRIEF VAN

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze?

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze? DE TOEKOMST VAN DE BIEB Wat is er aan de hand in Heeze? Waarom deze bijeenkomst? 2 Recente standpunten van de Raad en acties van B&W maken de toekomst van de bibliotheek in t Perron onzeker Wij (Vrienden

Nadere informatie

de bibliotheek in 2012-2014

de bibliotheek in 2012-2014 de bibliotheek in 2012-2014 Inleiding... 1 1. Teruglopende middelen... 2 2. De nadruk op functies... 3 3. De kwaliteit van de dienstverlening... 3 4. De kernfuncties van de bibliotheek... 4 4.1 Kennis

Nadere informatie

Onderwerp Beleidsvisie Bibliotheek Doel o Beeldvorming/Informatie 0' Oordeelsvorming/Peilen van gevoelens

Onderwerp Beleidsvisie Bibliotheek Doel o Beeldvorming/Informatie 0' Oordeelsvorming/Peilen van gevoelens 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 RMD12-0034 Datum Van Aan 1 It NOV. 2012 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Email: Tel: RMD12-0034 Onderwerp

Nadere informatie

Standaardisatie vanuit klantperspectief (én strategie)

Standaardisatie vanuit klantperspectief (én strategie) Standaardisatie vanuit klantperspectief (én strategie) Themaochtend Bouwstenen voor de toekomst High Tech Campus Eindhoven 25 november 2010 Jos Debeij Themaochtend Bouwstenen voor de Toekomst 1 Inhoud

Nadere informatie

gemeentenieuwkoopafdelingfysiekeenmaatschappelijke ontwikkeling Het college van burgemeester & wethouders stelt de raadvoor hetvolgende te besluiten:

gemeentenieuwkoopafdelingfysiekeenmaatschappelijke ontwikkeling Het college van burgemeester & wethouders stelt de raadvoor hetvolgende te besluiten: OOCj.oo lo^( gemeentenieuwkoopafdelingfysiekeenmaatschappelijke ontwikkeling nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder L. van Leeuwen-Koster opgestelddoor Stefanie Peters /165 kenmerk/datum 09.0010408/19.08.09

Nadere informatie

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Westfriese Bibliotheken jong geleerd, is oud gedaan Ruim 15% van de kinderen in Nederland loopt een risico op taalachterstand. Wie moeite heeft met lezen

Nadere informatie

De Bibliotheek Op School. Pilotproject

De Bibliotheek Op School. Pilotproject De Bibliotheek Op School Pilotproject Bibliotheek Hilversum April 2012 Aanbeveling Jacques Vriens (was directeur basisonderwijs, is nu fulltime kinderboekenschrijver) Leeservaring opdoen is een van de

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam 1. Wat is de reden van de sluiting van Bibliotheek Dubbeldam De Bibliotheek AanZet heeft de afgelopen

Nadere informatie

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014 De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus 2013 - mei 2014 Inhoud 1. Aanleiding 2. Proces 3. Ontwikkelingen 4. Waarden voor de toekomst

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. Kinderen die beter lezen gaan beter leren. Leesbevordering is daarom een

Nadere informatie

Bibliotheekbeleid in context. Beleidsuitgangspunten 2014 en verder

Bibliotheekbeleid in context. Beleidsuitgangspunten 2014 en verder Bibliotheekbeleid in context Beleidsuitgangspunten 2014 en verder 1 Voorwoord Het schrijven van nieuwe beleidsplannen is in deze tijd een hachelijke onderneming, zeker voor bibliotheken. De maatschappelijke,

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding

Nadere informatie

Visie de Bibliotheek Amstelland Kiezen voor delen

Visie de Bibliotheek Amstelland Kiezen voor delen Visie de Bibliotheek Amstelland 2016-2020 Kiezen voor delen De functie van de bibliotheek blijft belangrijk Is er überhaupt nog wel een rol voor bibliotheken in de huidige tijd? Het antwoord op die vraag

Nadere informatie

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Leerlingen met goede informatievaardigheden maken betere werkstukken en houden interessantere spreekbeurten.

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda Openbaar Onderwerp Subsidie informele taalondersteuning 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051/ Werk & Inkomen/ 1061 B. Frings/ T. Tankir Samenvatting Met dit voorstel verlenen wij een

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie