Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016."

Transcriptie

1 Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren beschikbaar zijn en aan elkaar worden verbonden (uit: Rapport Cohen, januari 2014). Bibliotheekwet Per 1 januari 2015 wordt de bibliotheekwet van kracht. Hierin is vastgelegd dat bibliotheken dienen bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners en dat bibliotheken dienen bij te dragen aan de maatschappelijke kansen van het algemene publiek. De bibliotheekwet benadrukt tevens het belang van de fysieke bibliotheek als plek waar mensen bij elkaar komen, ze vormen een belangrijke toegevoegde waarde op alle mogelijkheden die digitale middelen ons bieden. In Oosterhout zal de Centrumbibliotheek een volwaardige bibliotheekvoorziening zijn waar de vijf functies van de bibliotheek, zoals vastgelegd in de bibliotheekwet, worden uitgevoerd. Deze functies omvatten de bijdragen aan Kennis en Informatie, Ontwikkeling en Educatie, Lezen en Literatuur, Ontmoeting en Debat en Kunst en Cultuur. Coalitieakkoord Gemeente Oosterhout. Het coalitieakkoord (mei 2014) van de Gemeente Oosterhout zegt het volgende: Ook op het gebied van kunst en cultuur zijn wij voorstander van multifunctioneel gebruik van bestaande culturele voorzieningen. De activiteitencentra en dorpshuizen zijn de dynamische spil van de wijk. Daarin past het voornemen de activiteitencentra uit te breiden met een bibliotheekvoorziening. Ook de ontmoetingsfunctie (leescafé) (.) zou hierin een plek kunnen krijgen. In het najaar van 2015 wordt de nieuwe bibliotheek in Oosterhout Centrum in gebruik genomen. Daarom is deze visie op het bibliotheekwerk in de wijken Oosterheide en Dommelbergen geschreven. De Bibliotheek op School Bibliotheek Theek 5 is sinds enige jaren gestart met de uitrol in de basisscholen van de Bibliotheek Op School, (dbos). dbos zal uitgevoerd worden in Oosterhout, Oosteind, Den Hout en Dorst. In Oosteind en Den Hout is dbos reeds grotendeels gerealiseerd, in Dorst is Theek 5 volop bezig deze te implementeren. Ook in de kern Oosterhout zijn er prima contacten met alle basisscholen en wordt het concept van dbos of een deel daarvan ingevoerd. In bijlage 1 vindt u een overzicht van de stand van zaken m.b.t. de invoering van dbos in de gemeente Oosterhout 1

2 Bibliotheekvestigingen in Oosterheide en Dommelbergen De huidige bibliotheekvoorzieningen in Dommelbergen en Oosterheide zijn bibliotheken in twee grote wijken van Oosterhout. De samenstelling, opbouw, cohesie, inzet, afstand tot de centrumvestiging, maar ook het gevoel binnen de wijken Oosterheide en Dommelbergen zijn geheel verschillend. Hierdoor is er niet één bepaalde bibliotheekvoorziening te benoemen die voor beide wijken hetzelfde is. Ontmoeting en debat Fysieke plekken waar mensen bij elkaar komen, vormen een belangrijke toegevoegde waarde op alle mogelijkheden die digitale middelen ons bieden. De bibliotheekvestigingen Dommelbergen en Oosterheide zijn dergelijke toegankelijke, laagdrempelige ontmoetingsruimtes, waar mensen zich kunnen ontspannen en van mening kunnen wisselen. De bibliotheek is objectief. Dit maakt haar de ideale neutrale plaats waar mensen van verschillende origine en opvatting elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar debatteren. Met name de ontmoetingsfunctie is van belang om in de toekomst in de wijken in stand te houden. Zowel in Oosterheide als in Dommelbergen, daarbij rekening houdend met de verschillen in beide wijken. Cijfers Een korte schets van beide wijken aan de hand van de feiten en cijfers van de gemeentesite per 1 januari Dommelbergen Oosterheide Aantal inwoners jaar 697 = 5% 452 = 5,2% 70 jaar eo 938 = 6,7% = 16,8% Niet-westers (jr 2007) 7% 16% maar in Bloemenbuurt en Schilderswijk veel meer dan gemiddeld. Uit bovenstaande cijfers blijkt dat beide wijken qua opbouw heel verschillend zijn, dit heeft ook zijn weerslag op (digitale) zelfredzaamheid, eenzaamheid en overige noodzakelijke ondersteuning. Een schets van beide wijken aan de hand van feiten en cijfers van Bibliotheek Theek 5 per 2014: 1 januari Dommelbergen Oosterheide Ingeschreven leners = 22,15% = 22,63% Aantallen bezoekers (2013) Omvang collectie Aantal uitleningen (2013)

3 Oosterheide In de wijk Oosterheide bestaat een grote diversiteit qua samenstelling van de bevolking (sociaal geografisch, inkomen, opleidingsniveau). In de wijk is een gebied waarbij het gemiddelde inkomen en ontwikkeling veel hoger ligt dan het gemiddelde van de wijk. Deze wijkbewoners weten hun informatie zelf te vinden en kunnen ook makkelijk de weg naar de centrum vestiging vinden Echter, er zijn ook gedeelten van de wijk waar veel ouderen wonen die de weg over het Wilhelminakanaal niet aankunnen. Deze groep zal in de toekomst toenemen. Tevens zijn er gebieden waar een kwart van de inwoners niet-westers is. Deze inwoners zijn voor een deel noodzakelijk aangewezen op de bibliotheek voor informatie, voor hulp bij het zoeken op internet (bijvoorbeeld ten behoeve van het invullen van formulieren of het afhandelen van financiële zaken), of voor het vinden van leesboeken die voor de ondersteuning bij de taalontwikkeling nodig zijn. In alle gebieden van de wijk komt eenzaamheid voor waarbij de bibliotheek haar laagdrempelige sociale (ontmoetings)functie kan aanbieden. Tevens zijn er vaste klanten die de kranten en de tijdschriften van de bibliotheek komen lezen omdat deze in de bibliotheek gratis ter beschikking worden gesteld. Bibliotheek en de basisscholen in de wijk Oosterheide In de wijk heeft Kindcentrum De Ontdekking een heel goede mediatheek opgezet met behulp van de kennis en expertise van Theek 5. De schoolmediatheek is opgezet volgens het landelijke concept de Bibliotheek op School (dbos) vanuit de pilot Kunst van Lezen. De opzet is volledig gefinancierd vanuit deze pilot. Inmiddels betaalt De Ontdekking zelf alle uren, producten en diensten t.b.v. dbos. De school en de bibliotheek werken nauw samen. De boeken en dergelijke van de mediatheek blijven ín de school, worden niet mee naar huis genomen. De kinderen komen vervolgens naar de bibliotheek omdat ze extra leesmaterialen nodig hebben op het gebied van bijvoorbeeld eerste leesboekjes, makkelijk lezen boeken en populaire titels die binnen de school zijn uitgeleend of niet voorradig. Bibliotheek Theek 5 kan deze leeshonger stillen. De mediatheek is absoluut geen vervanger van de bibliotheek. De overige basisscholen in de wijk kunnen tegen betaling op de school ook gebruik maken van de specifieke producten en diensten van Theek 5. De Basisscholen Menorah en De Beiaard maken gebruik van de dienstverlening van Theek 5 en nemen diverse specifieke producten en diensten af. Functies bibliotheek De bibliotheek in Oosterheide heeft diverse functies. Het streven is om de vele verscheidene doelgroepen in de wijk steeds meer te bereiken en van dienst te zijn. De toekomstige nieuw te vormen bibliotheekvoorziening richt zich met name op ouderen en slechtzienden en op de jeugd van 0 tot 12 jaar. In activiteitencentrum De Bunthoef worden al veel zaken aangeboden, zoals sport, cursussen, spreekuren, een jongerenplek enz., maar de samenhang en aantrekkingskracht kan door de komst van een bibliotheekvooorziening vergroot worden. Tevens kan de bibliotheek daardoor ook gedurende alle openingsuren van De Bunthoef de ontmoetingsruimte aanbieden. Diverse partijen kunnen hierdoor ook makkelijker een spreekuur aanbieden ter ondersteuning van de wijk. Op deze wijze worden er binnen de wijk nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan. Daarbij kan de 3

4 bibliotheek ook bijv. voorleesmomenten aanbieden, is de bibliotheek een plaats voor mensen uit de wijk die hun taalniveau verder willen ontwikkelen door het treffen van een maatje of door simpelweg een gesprek aan te knopen met anderen in de ontmoetingsruimte, een plaats waar mensen met elkaar in contact komen op neutraal terrein om elkaar te ondersteunen of om activiteiten voor in de wijk met elkaar op te pakken. Een plaats ook met een lage drempel. De nieuw te vormen bibliotheekvoorziening in Oosterheide vormt een ontmoetingsplek voor jong en oud, waarbij abonnementen op kranten en tijdschriften niet mogen ontbreken. Verder zijn er internetplekken met printmogelijkheid. De website van Theek 5 wordt in toenemende mate bezocht door de klanten, internetwerkplekken zijn daarom onmisbaar. Deze internetplekken kunnen ook gebruikt worden om mensen digitaal wijzer te maken. Natuurlijk kan er hierbij ook ondersteuning worden geboden vanuit het Cursushuis van Theek 5. In de huidige bibliotheekvestiging Oosterheide zijn nu ook al internetwerkplekken en worden er (digitale) cursussen gegeven. Collectie in activiteitencentrum De Bunthoef In De Bunthoef zal ca. 10% van de huidige collectie worden geplaatst. In totaal gaat het om ca boeken, 6 dagbladen en 20 tijdschriften. Daarbij wordt rekening gehouden met de voornaamste doelgroepen zoals ouderen en slechtzienden die niet naar het centrum kunnen gaan en kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Verder zal het mogelijk zijn om boeken en andere materialen van alle andere bibliotheekvestigingen van Bibliotheek Theek 5 aan te vragen, in te leveren en op te halen. Openingsuren De bibliotheekvoorziening in de Bunthoef zal minimaal hetzelfde aantal uren geopend zijn als de huidige bibliotheek in Oosterheide (18,5 uur per week). Personeel Bij dit bibliotheekconcept is het belangrijk dat er een aantal vaste momenten in de week zijn waarop een bibliotheekmedewerker vragen kan beantwoorden en gebruikers op weg kan helpen. De bibliotheekmedewerker is 10 uur per week aanwezig. Taak en functie van de bibliotheekmedewerker: - Ondersteuning van de gebruikers van de bibliotheekvoorziening - Verbindingen leggen en samenwerking zoeken in De Bunthoef - Verbindingen leggen en samenwerking zoeken in de wijk - Aansturing en coördinatie van de vrijwilligers - Hulp en ondersteuning bieden bij het zoeken naar boeken en bij het zoeken op internet, reserveren, eventueel voorlezen aan de doelgroepen. Naast de vaste medewerker zullen vrijwilligers worden ingezet (gastheer/gastvrouw, opruimen boeken, toezicht, enz.). Bibliotheek Theek 5 en Surplus Welzijn zullen nauw samenwerken om aan de bewoners van de wijk een goede dienstverlening te bieden. Diegene die geen gebruik van de bibliotheekvoorziening in activiteitencentrum De Bunthoef of de centrumbibliotheek kan maken, kan altijd een beroep doen op een vrijwilliger van de bestaande Boekendienst aan Huis van Theek 5. 4

5 Voor het gebruik van de computers en internetplekken is het aan te bevelen dat er altijd iemand aanwezig is gedurende alle openingstijden van de Bunthoef om te helpen. Deze persoon kan een professionele medewerker zijn vanuit Bibliotheek Theek 5, Surplus en/of de Bunthoef, maar kan ook een vrijwilliger zijn. Dit zal in overleg met de participanten in het gebouw nader worden afgestemd. Hierover vindt nog overleg plaats. De bibliotheek kan daardoor mede ervoor zorgdragen dat het activiteitencentrum een kloppend hart van de samenleving wordt. Dommelbergen Een bibliotheekvoorziening in Dommelbergen zal in ieder geval de ontmoetingsfunctie moeten behouden. Hiervoor moet ruimte zijn waarbij ook kranten en tijdschriften aangeboden worden. Een deel van de inwoners van de wijk zal aangewezen zijn op het activiteitencentrum om boeken te lenen. Om dit aan te kunnen bieden en de ontmoetingsfunctie verder te kunnen uitbouwen wordt een collectie romans aangevuld met boeken en andere media voor kinderen tot 13 jaar aangeboden. Gezien de doelgroepen van de wijk, namelijk volwassenen en kinderen tot 13 jaar, zal het hier gaan om romans, materialen aanvullend op de scholen, zoals de makkelijk lezen boeken, de populaire A- en B-leesboeken en verder boekjes die geschikt zijn om voor te lezen, met de kinderen zelf te bekijken en die voorzien in de eerste levensvragen en eerste leesbehoefte. Verder zal het mogelijk zijn om boeken en andere materialen van andere vestigingen aan te vragen, in te leveren en op te halen. Diegene die geen gebruik van de bibliotheekvoorziening in activiteitencentrum Dommelbergen of de centrumbibliotheek kan maken kan altijd een beroep doen op een vrijwilliger van de bestaande Boekendienst aan Huis van Bibliotheek Theek 5. Verder zijn er internetplekken met printmogelijkheid. De website van Theek 5 wordt in toenemende mate bezocht door de klanten, internetwerkplekken zijn daarom onmisbaar. Deze internetplekken kunnen ook gebruikt worden om mensen digiwijzer te maken. Uiteraard kan er hierbij ook ondersteuning worden geboden vanuit het Cursushuis van Theek 5. In de huidige bibliotheekvestiging Dommelbergen zijn nu ook al internetwerkplekken en worden er (digitale) cursussen gegeven. Openingsuren De bibliotheekvoorziening in het activiteitencentrum Dommelbergen zal per week minimaal hetzelfde aantal uren zijn geopend dan de huidige bibliotheek in het winkelcentrum Arkendonk (18,5 uur per week). Bibliotheek en de basisscholen in de wijk Dommelbergen De basisscholen in de wijk maken tegen betaling gebruik van de producten en diensten van Theek 5. De Basisscholen Rubenshof en Berkenhof zijn gestart met het inrichten van een complete Bibliotheek op school volgens het hierboven genoemde concept. De Montessorischool Oosterhout, De Hobbit, De Duizendpoot, Sterrendonk en Rietgors nemen veel producten en diensten af. 5

6 Collectie In Activiteitencentrum Dommelbergen zal er een collectie komen afgestemd op de doelgroepen in de wijk. De collectie zal bestaan uit 5 dagbladen en 20 tijdschriften. Verder een collectie boekmaterialen die zich richt op de jeugd tot 13 jaar die vergelijkbaar zal zijn met de collectie in Oosterheide. Bovendien zal een collectie romans en grootletterboeken worden aangeboden. Het totale aanbod bedraagt banden, ca. 10% van de huidige collectie van bibliotheekvestiging Dommelbergen. Personeel Op bepaalde tijden moet in de bibliotheekvoorziening een medewerker aanwezig zijn om diegenen die het moeilijk vinden om te zoeken of te reserveren via de computer te ondersteunen. Gekwalificeerd personeel van Theek 5 zou minimaal 10 uur per week hiervoor aanwezig moeten zijn. Taak en functie van de bibliotheekmedewerker: - Ondersteuning van de gebruikers van de bibliotheekvoorziening - Verbindingen leggen en samenwerking zoeken in activiteitencentrum Dommelbergen. - Verbindingen leggen en ondersteuning bij initiatieven vanuit de wijk - Aansturing en coördinatie van de vrijwilligers - Hulp en ondersteuning bieden bij het zoeken naar boeken en bij het zoeken op internet, reserveren, eventueel voorlezen aan de doelgroepen. Tevens zullen vrijwilligers worden ingezet (gastheer/gastvrouw, opruimen boeken, toezicht, enz.) Bibliotheek Theek 5 en Surplus Welzijn zullen nauw samenwerken om de dienstverlening aan de bewoners van de wijk een goede dienstverlening te bieden. Voor het gebruik van de computers en internetplekken is het aan te bevelen dat er altijd iemand aanwezig is gedurende alle openingstijden van het activiteitencentrum om te helpen. Deze persoon kan een professionele medewerker zijn vanuit Bibliotheek Theek 5, Surplus en/of activiteitencentrum, maar kan ook een vrijwilliger zijn. Dit zal in overleg met de participanten in het gebouw worden afgestemd. Hierover vindt nog overleg plaats. De bibliotheek kan daardoor mede ervoor zorgdragen dat het activiteitencentrum Dommelbergen een kloppend hart van de samenleving wordt. Oosterhout, 3 december 2014 Bibliotheek Theek 5 Bijlage 1. Stand van zaken de Bibliotheek op School in de gemeente Oosterhout 6

7 Bijlage 1. Stand van zaken de Bibliotheek op School (dbos) in de gemeente Oosterhout School Berkenbof Rubenshof Montesorischool Hobbit De Ontdekking Biëncorf Kameleon Wissel Pionier Achthoek Marcoen St. Jan Fase Oriënterende gesprekken zijn gevoerd, een eerste opzet voor dbos is gemaakt Diverse gesprekken zijn gevoerd, er zijn reeds werkzaamheden uitgevoerd. Theek 5 is gestart om een complete dbos volgens het concept op te zetten Diverse gesprekken gevoerd, reeds werkzaamheden uitgevoerd en afspraken gemaakt over opzet dbos en inzet van uren. Er is gestart met de implementatie van Oriënterende gesprekken zijn gevoerd. School heeft veel interesse voor de opzet van het complete dbos concept Complete mediatheek volgens het dbos concept. Gestart met implementatie van Gestart met oriënterende gesprekken. Informatie aangeleverd. Er gaat een herinrichting plaatsvinden t.b.v. dbos. Gestart met implementatie van. Gestart met oriënterende gesprekken. Informatie aangeleverd Diverse gesprekken gevoerd. Informatie aangeleverd Diverse gesprekken gevoerd. Informatie aangeleverd. Gestart met implementatie van Diverse gesprekken gevoerd, werkzaamheden uitgevoerd en afspraken gemaakt over opzet en uitvoering dbos en inzet van uren. Gestart met implementatie van Diverse gesprekken gevoerd, werkzaamheden uitgevoerd en afspraken gemaakt over opzet en uitvoering dbos en inzet van uren. Gestart met implementatie van Diverse gesprekken gevoerd, werkzaamheden uitgevoerd en afspraken gemaakt over opzet en uitvoering dbos en inzet van uren. Gestart met implementatie van NB. Naast de Bibliotheek op School maken de basisscholen in de gemeente Oosterhout gebruik van specifieke producten en diensten van Bibliotheek Theek 5. 7

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen.

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen. Leden van de Gemeenteraad Gemeente Kaag en Braassem Postbus 1 2370 AA Roelofarendsveen Alphen aan den Rijn, 10 oktober 2016 Geachte leden van de Gemeenteraad Kaag en Braassem, Middels deze brief brengen

Nadere informatie

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Beeld > Koptekst en voettekst... 1 Beeld > Koptekst en voettekst... 2 Beeld > Koptekst en voettekst...

Nadere informatie

Samenvatting & conclusie

Samenvatting & conclusie Het is een dynamische tijd voor de samenwerkende bibliotheken in Westfriesland (bibliotheek Westfriesland Oost en bibliotheek WEB). De veranderingen in de samenleving en de vele digitale mogelijkheden

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

ons kenmerk RH Helmond, 21 oktober 2011 betreft: Alternatieven spreiding Alternatieve vormen Spreiding bibliotheekwerk Helmond 2012

ons kenmerk RH Helmond, 21 oktober 2011 betreft: Alternatieven spreiding Alternatieve vormen Spreiding bibliotheekwerk Helmond 2012 Helmond - Peel Aan de Gemeente Helmond t.a.v. de griffier de heer J. Jaspers Postbus 950 5700 AZ Helmond RIB 87, bijlage 1 ons kenmerk 21102011RH Helmond, 21 oktober 2011 uw kenmerk betreft: Alternatieven

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Inhoud Kernboodschap De Openbare Bibliotheek Venlo Missie Facts en figures (2016)

Nadere informatie

Trends bij openbare bibliotheken

Trends bij openbare bibliotheken 100 jaar Trends bij openbare bibliotheken - 2015 157 bibliotheekorganisaties (in ca. 400 gemeenten) en 9 provinciale service organisaties verzorgen het openbaar bibliotheekwerk in Nederland met ca. 800

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Inhoudsopgave Voorwoord 1 Voorleeskring 2 Themacollectie 2 Wisselcollectie 3 Instellingsabonnement 3 Daisyspeler 4 Informatiebijeenkomst Anders lezen

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering Aanbod laaggeletterdheid en inburgering voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Bibliotheek Sint Anthonis

Bibliotheek Sint Anthonis Anthonis Knooppunt voor lezen, leren en informeren Cyril Crutz, Directeur-bestuurder Maandag 10 oktober Opzet van deze presentatie 1. Blik op de resultaten 2. Nieuwe koers van de Bibliotheek 3. Perspectief

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma D Kennis en Welzijn BBVnummer: 127175 Raadsvoorstel: 129060 Portefeuillehouder: Maret Rombout Onderwerp Vergaande

Nadere informatie

Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352

Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352 Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352 Gevraagd besluit De gemeenteraad van Molenwaard besluit: 1. tot scenario 1 waarbij de bibliotheekvestigingen in Bleskensgraaf,

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid

Aanbod. laaggeletterdheid Aanbod laaggeletterdheid voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend aanbod: meerdere

Nadere informatie

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op Speciale uitgave voor leden en gebruikers Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op www.heuvellandbibliotheken.nl 2012 IN VOGELVLUCHT BEKNOPT JAARVERSLAG voor kennis en emotie Contributie Naar aanleiding

Nadere informatie

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam 1. Wat is de reden van de sluiting van Bibliotheek Dubbeldam De Bibliotheek AanZet heeft de afgelopen

Nadere informatie

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Het ontwikkelhuis Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Positionpaper: De Westfriese Bibliotheken als kloppend Hart van Westfriesland Marc Andries 2 3 Het Ontwikkelhuis Westfriese

Nadere informatie

Bibliotheekvoorzieningen

Bibliotheekvoorzieningen Bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen en wijken in de Provincie Utrecht Bibliotheekspreekuur Leestafel Bibliotheek aan Huis Servicepunt Teleweide Bestelbibliotheek Jeugdbibliobus Schoolbieb Zorgbibliotheek

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, directeur bibliotheek Borne

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, directeur bibliotheek Borne Jaarverslag 2011 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze?

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze? DE TOEKOMST VAN DE BIEB Wat is er aan de hand in Heeze? Waarom deze bijeenkomst? 2 Recente standpunten van de Raad en acties van B&W maken de toekomst van de bibliotheek in t Perron onzeker Wij (Vrienden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014 RAADSVOORSTEL Kaderstellend Aan de Raad Agenda nr. 4 Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren datum 29 januari 2014 1. Samenvatting Het gebruik van de bibliotheek is de laatste twee

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

Convenant Bibliotheekpunten op school Pilot Tongelre

Convenant Bibliotheekpunten op school Pilot Tongelre Convenant Bibliotheekpunten op school Pilot Tongelre De ondergetekenden: te weten de schoolbesturen SKPO en Salto, de directies van Basisschool BoschAkker, De Boog, De Driesprong en t Karregat, de gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering 2 oktober Voorstel B 7

Raadsvergadering 2 oktober Voorstel B 7 Raadsvergadering 2 oktober 2014 Voorstel B 7 Heinkenszand, 16 september 2014 Onderwerp: voorstel tot het instemmen met het nemen van een aantal maatregelen om te komen tot realisatie van de taakstelling

Nadere informatie

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode 2015-2016 Gemeente Asten 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek

Nadere informatie

Bibliotheek Houten. Resultaten onderzoek 2015 In opdracht van de gemeente Houten. Projectnummer 20121 Juli 2015 Rianne van Beek MSc Laurette Haas

Bibliotheek Houten. Resultaten onderzoek 2015 In opdracht van de gemeente Houten. Projectnummer 20121 Juli 2015 Rianne van Beek MSc Laurette Haas Bibliotheek Houten Resultaten onderzoek 2015 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20121 Juli 2015 Rianne van Beek MSc Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Toekomst Bibliotheek De Kempen

Toekomst Bibliotheek De Kempen Toekomst Bibliotheek De Kempen Introductie Beleid en organisatieontwikkeling Conceptontwikkeling bibliotheken Public Governance Projectmatig creëren Maatschappelijke meerwaarde Business Modelling Presentatie

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Visie de Bibliotheek Amstelland Kiezen voor delen

Visie de Bibliotheek Amstelland Kiezen voor delen Visie de Bibliotheek Amstelland 2016-2020 Kiezen voor delen De functie van de bibliotheek blijft belangrijk Is er überhaupt nog wel een rol voor bibliotheken in de huidige tijd? Het antwoord op die vraag

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Beleidsvisie Bibliotheek Oost- Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 32 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bibliotheek voor ouderen. Aanbod voor zorgcentra 2015. Bibliotheekaan-huis. Aan. De Kempen

Bibliotheek voor ouderen. Aanbod voor zorgcentra 2015. Bibliotheekaan-huis. Aan. De Kempen Bibliotheek voor ouderen Aanbod voor zorgcentra 2015 Bibliotheekaan-huis huis en toch bli- Aan gebonden De Kempen jven lezen? Bibliotheek voor ouderen Bibliotheek De Kempen wil lezen voor iedereen mogelijk

Nadere informatie

Nota Bibliotheekbeleid 2015 en verder

Nota Bibliotheekbeleid 2015 en verder Nota Bibliotheekbeleid 2015 en verder Kwaliteit, nabijheid en efficiency 1 December 2013 2 3 1) INLEIDING Omdat de kosten voor de bibliotheekvoorziening stijgen is het noodzakelijk dat er op korte termijn

Nadere informatie

de maatschappelijke bibliotheek

de maatschappelijke bibliotheek de maatschappelijke bibliotheek Jos Debeij / kb en Peter van Eijk / bisc Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek Bijeenkomst Bibliotheken Provincie Utrecht 19 april 2017 Bijeenkomst bibliotheken

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Collectie, fysiek en digitaal, jeugd en volwassenen afgestemd op het werkgebied. Fysieke en digitale informatie over cultureel erfgoed

Collectie, fysiek en digitaal, jeugd en volwassenen afgestemd op het werkgebied. Fysieke en digitale informatie over cultureel erfgoed CULTUUR: partner in een lokaal netwerk (westers en niet-westers, aansluitend bij de lokale situatie) Activiteit Personeel Collectie Gebouw en toegankelijkheid BASISTAKEN Netwerk Presenteren en uitlenen

Nadere informatie

De bibliotheek en haar plek in de Weerter samenleving. SP afdeling Weert, juni 2008

De bibliotheek en haar plek in de Weerter samenleving. SP afdeling Weert, juni 2008 De bibliotheek en haar plek in de Weerter samenleving SP afdeling Weert, juni 2008 1 VOORWOORD De SP ziet de bibliotheek als een belangrijke laagdrempelige voorziening in de Weerter samenleving. De Bibliotheek

Nadere informatie

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Projectgroep, versie 27 september 2011 Vooraf Aan deze visie hebben de volgende partijen bijgedragen: Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen, Catalpa,

Nadere informatie

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein Programmacoördinator: J.S.J. Bimmel 4.1 Missie De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap...

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap... Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN De Bibliotheek als kennis- en informatieplatform van een lerende gemeenschap... kennis maatschappij community organisatie wifi educatie samenwerking

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Gemeenteraad Berkelland 29 september 2015 M. Deckers Strategisch adviseur

Nadere informatie

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode Jeanine Deckers December 2014 Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode 2008 2013 Inleiding De bibliotheekvoorziening in De Zilk bestaat al jarenlang uit een bibliobus met een

Nadere informatie

Toekomstvisie Bibliotheek Venray

Toekomstvisie Bibliotheek Venray Toekomstvisie Bibliotheek Venray Sinds mensenheugenis vertellen mensen elkaar verhalen en geven zij informatie door. Aanvankelijk gebeurde dat vooral door het gesproken woord, maar in de loop van de tijd

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Benodigde apparatuur: Aantal stafstations Aantal paystations zelfbedieningsapparaten Made Terheijden 2 1 niet Lage Zwaluwe 1 1 niet

Benodigde apparatuur: Aantal stafstations Aantal paystations zelfbedieningsapparaten Made Terheijden 2 1 niet Lage Zwaluwe 1 1 niet Gemeente Drimmelen Invulling opgelegde bezuinigingsmaatregelen De gemeente Drimmelen heeft Theek 5 een bezuiniging op gelegd in 2012 van 58.000, en vanaf 2013 een bezuiniging van 146.000, Wethouder van

Nadere informatie

Biebpanelonderzoek : De Bibliotheek in de toekomst

Biebpanelonderzoek : De Bibliotheek in de toekomst Biebpanelonderzoek 3-2016: De Bibliotheek in de toekomst Met dit onderzoek geven we u inzicht in het beeld en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de Bibliotheek in de toekomst. Wat moet de Bibliotheek

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst Jaarverslag 2014 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2014 Inleiding De bibliotheken in de gemeenten Brummen en Voorst bereiken met hun dienstverlening vele groepen van de samenleving. Dit jaar wordt de

Nadere informatie

Bibliotheek Houten, Omroep Houten en windmolens

Bibliotheek Houten, Omroep Houten en windmolens Bibliotheek Houten, Omroep Houten en windmolens Resultaten onderzoek 2015 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20121 Juli 2015 Rianne van Beek MSc Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08 Comm. : MZ Onderwerp Voortzetten UITpunt Boxtel en opstarten servicepunt te Liempde Status oordeelvormend Voorstel Advies uitbrengen over de ontwikkelingen omtrent het UITpunt Boxtel en servicepunt Liempde

Nadere informatie

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014 De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus 2013 - mei 2014 Inhoud 1. Aanleiding 2. Proces 3. Ontwikkelingen 4. Waarden voor de toekomst

Nadere informatie

EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015

EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015 EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015 2 INHOUDSOPGAVE Dorpsbibliotheek Heukelum Blz. 3 Zelfservicepunt Asperen Blz. 5 Dorpsbibliotheek Herwijnen Blz. 7 Zelfservicepunt Vuren Blz. 10 Spijk Blz. 12 Conclusies

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j.

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. de Boer-Pontier)

Nadere informatie

Brief van het college van B&W d.d. 26 juni over Sluiting filialen bibliotheek

Brief van het college van B&W d.d. 26 juni over Sluiting filialen bibliotheek Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 26 juni over Sluiting filialen bibliotheek Van: Het college van B&W van 26 juni 2012 Doel: Toelichting: Opinie vormen Inhoud brief

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats Onderzoeksdocument Creatieve Bloeiplaats HVA Instituut voor Interactieve Media Amsterdam oktober 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...4 Doelgroep...5 De vragen...6 De resultaten...7

Nadere informatie

Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal. 20 november 2014

Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal. 20 november 2014 Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal 20 november 2014 Inleiding De afgelopen jaren is onduidelijkheid ontstaan over de richting en inrichting van het bibliotheekbeleid in gemeente Reimerswaal

Nadere informatie

Initiatieven en activiteiten in Vathorst en Hooglanderveen

Initiatieven en activiteiten in Vathorst en Hooglanderveen Initiatieven en activiteiten in Vathorst en Hooglanderveen Hieronder vind je een overzicht van activiteiten in Vathorst en Hooglanderveen en initiatieven voor en door inwoners Initiatieven en activiteiten

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

Prijzen per gemeente versie Cuijk Boxmeer Grave

Prijzen per gemeente versie Cuijk Boxmeer Grave Prijzen per gemeente 2017 - versie 23-6-2016 Cuijk Boxmeer Grave Hubert Gennep Sint Anthonis totaal Aantal inwoners per 1-1-2015 118.520 24.654 28.337 12.841 10.845 17.075 11.615 13.153 Uniforme diensten

Nadere informatie

Leden Bibliotheek lezen steeds meer e- books

Leden Bibliotheek lezen steeds meer e- books Leden Bibliotheek lezen steeds meer e- books 19 augustus 2016 14:33 In Nijkerk en Hoevelaken zijn er 910 leden van de bibliotheek die een account hebben aangemaakt om e-books van de Bibliotheek te kunnen

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad. raadsvoorstel Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u een raadsvoorstel met als Perspectiefwissel: bezuinigingen aan. In verband met de perspectiefwissel wordt er ook bezuinigd op

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

Aanbod voor Zorgcentra 2014-2015

Aanbod voor Zorgcentra 2014-2015 de Bibliotheek voor Ouderen Aanbod voor Zorgcentra 2014-2015 Pagina2 De Bibliotheek voor Ouderen De Westfriese Bibliotheken willen lezen voor iedereen mogelijk én plezierig maken. Daarbij richten wij ons

Nadere informatie

Aanbod voor zorgcentra 2015-2016

Aanbod voor zorgcentra 2015-2016 Pagina 1 de Bibliotheek voor ouderen Aanbod voor zorgcentra 2015-2016 Pagina 2 de Bibliotheek voor ouderen De Westfriese Bibliotheken willen lezen voor iedereen mogelijk én plezierig maken. Daarbij richten

Nadere informatie

Uitgangspunten De deelnemende instellingen onderschrijven de volgende uitgangspunten:

Uitgangspunten De deelnemende instellingen onderschrijven de volgende uitgangspunten: Algemene informatie Wat is een Brede School? Een Brede school is een samenwerkingsverband van minstens één basisschool en verschillende andere instellingen in een dorp of wijk. Partners zijn bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gerealiseerde Cultuurhuizen:

Gerealiseerde Cultuurhuizen: CULTUURHUIS INITIATIEVEN WAARAAN EEN INVESTERINGSBIJDRAGE VAN DE PROVINCIE UTRECHT AAN IS TOEGEKEND: Gerealiseerde Cultuurhuizen: 1. Cultuurhuis Doorn/Gemeente Utrechtse Heuvelrug geopend in 2007 Participanten:

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers. Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren

Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers. Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren Doel van de sessies Door middel van een groepsgesprek gezamenlijk creëren van inzicht in ieders rol, bijdrage

Nadere informatie

1. Realisatie van een UitleenPunt jeugd in de Brede School in De Zilk ter vervanging van de bibliobus.

1. Realisatie van een UitleenPunt jeugd in de Brede School in De Zilk ter vervanging van de bibliobus. Basisdienstverlening Waarom, waartoe 1. Bedrijfsvoering 2. Openingstijden 3. Collectie 4. Raadplegen en uitlenen Bibliotheekwet 2015: een openbare bibliotheekvoorziening heeft een publieke taak die zij

Nadere informatie

Er was eens. in 2012

Er was eens. in 2012 Er was eens in 2012 Hoe het allemaal begon Bibliotheekweek 2012 met website ww.bibstevanhetland.be Verwendag met de interactieve brunch XXL vooraf brainstorm met wat willen we te weten komen, waaruit

Nadere informatie

Taal verrijkt. aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Rijn en Venen

Taal verrijkt. aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Rijn en Venen Taal verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Rijn en Venen De Bibliotheek Rijn en Venen wil lezen voor iedereen mogelijk én plezierig maken. Daarbij richten we ons ook op mensen

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. De gemeenteraad. 4 juli 2014 Raadsinformatiebrief beantwoording vragen EVA bibliotheek Femke de Pijper 61366

RAADSINFORMATIEBRIEF. De gemeenteraad. 4 juli 2014 Raadsinformatiebrief beantwoording vragen EVA bibliotheek Femke de Pijper 61366 RAADSINFORMATIEBRIEF Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 4 juli 2014 Raadsinformatiebrief beantwoording vragen EVA bibliotheek Femke de Pijper 61366 INLEIDING Echt Voor

Nadere informatie

18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden

18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden IN.1203894 gemeente Oosterhout 31 Fysieke kopieën naar:. De gemeenteraadsleden < 7 ~ * 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden 2» Aan de gemeenteraad Gemeente

Nadere informatie

Wegwijs. in Bibliotheek Maldegem

Wegwijs. in Bibliotheek Maldegem Wegwijs in Bibliotheek Maldegem Welkom! Welkom in de Maldegemse bibliotheek, een plaats waar mensen centraal staan. Je kan er niet alleen terecht voor een goed boek of een leuke film, je kan ook aanschuiven

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Samenvatting In circa vier op de tien Leidse huishoudens is minimaal één lenerspas van de bibliotheek voor iemand van 16 jaar en ouder aanwezig. Meestal gaat het om één

Nadere informatie