Project Initiatie Document. Ferdie Sletering( ) Jeffrey Meijer ( ) Jeroen Eissens( ) Matthijs Vastenburg( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533)"

Transcriptie

1 hogeschool utrecht Ferdie Sletering( ) Jeffrey Meijer ( ) Jeroen Eissens( ) Matthijs Vastenburg( ) Information Engineering (IEV 4A) Skuadra 5

2 Ferdie Sletering ( ) Jeffrey Meijer ( ) Jeroen Eissens ( ) Matthijs Vastenburg ( ) IEV 4A Skuadra 5 Faculteit: Opleiding: Beoordelaar: Hogeschool Utrecht Faculteit Natuur & Techniek Information Engineering Nini Salet Project: Web Essentials Cursuscode: TCIE-V3WEBPR7-07 Versienummer: Datum: 17 maart /23

3 doel document Het doel van dit document is het informeren van partijen die verbonden zijn aan dit project. Met informeren wordt hier bedoeld dat de partijen moeten weten wat er met dit project wordt nagestreefd. Dit document beschrijft hoe, door wie, waarom en op welke manier dit project wordt uitgevoerd. Er staan afspraken in die gelden binnen het project, maar ook wie welke verantwoordelijkheden draagt. Kortom dit document beschrijft wat het project inhoud, wie de projectleden zijn, wat hun taken zijn en de verantwoordelijkheden van elke taak. Het geeft de betrokken partijen een duidelijk beeld over het project. Ook wordt dit document als richtlijn gehanteerd tijdens de projectperiode. Dit document zal gebruikt worden als meetinstrument. Aan de hand van dit document kan gemeten worden hoe het met de voortgang staat en of het project nog haalbaar is(status vergelijken met de planning) binnen de gestelde deadline. 3/23

4 distributielijst Naam Rol Datum Actie Nini Salet Slo begeleider versienummering versiebeheer Goedkeuring/afkeuring PID Versie Omschrijving Datum Wijzigingen 0.1 Concept versie PID Geen, opzet document 1.0 Final versie PID Commentaar verwerkt 4/23

5 what s in here? contents DOEL DOCUMENT... 3 VERSIEBEHEER PROJECTACHTERGROND PROJECTDEFINITIES projectdoelstelling scope van het project afbakening randvoorwaarden relaties met andere projecten aannames resultaten/eindproduct PROJECTAANPAK doelstelling tijdsbestek kwaliteitsnorm informatie methode scope project acceptatiecriteria TOLERANTIES KWALITEITBEHEERSING beheersing projectvoortgang bewaken en rapporteren projectvoortgang projectplanning releaseplanning vergaderingen notulen end stage rapport /23

6 6 PROJECTPLAN projectactiviteiten Taakverdeling planning INITIEEL RISK LOG risicoanalyse risicomanagement PROJECTORGANISATIE QUALITY PLAN kwaliteit documenten algemene procedures concrete eisen verantwoordelijken procedure s wijzigingsbeheerder versiebeleid /23

7 1 projectachtergrond 1.1 context van het project De studenten van de opleiding Information Engineering aan de faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool Utrecht, hebben een opdracht gekregen in het kader van het project Web Essentials. De opdracht omschrijving luidt: "Automatiseer het stage- en afstudeerproces van de Hogeschool Utrecht. In het bijzonder het cluster ICT en dat van het Institute van Life Science & Chemistry " Om de opdracht te realiseren zijn er projectgroepen geformeerd die in een tijdsbestek van 18 weken het project dienen te realiseren. 1.2 aanleiding om het project te starten Het huidige stage- en afstudeerproces geeft geen duidelijk beeld van afstudeerders en de bedrijven waar ze afstuderen. Het huidige softwarepakket STAR is sinds twee jaar niet meer geschikt vanwege de omvang van de gegevens. De knelpunten ondervonden door afstudeerbegeleiders: - Geen duidelijk overzicht waar de student afstudeert - Geen duidelijk overzicht wat de student uitvoert - Geen centraal punt beschreven waar alle gegevens beschikbaar zijn - De statussen van studenten en voorstellen zijn niet actueel om het feit dat er met regelmaat individuele afspraken worden gemaakt tussen de afstudeerbegeleider en de student die afstudeert. - Veel administratieve werkzaamheden gemiddeld één uur per afstudeerder De bovengenoemde knelpunten zijn aanleiding voor het starten van dit project. 7/23

8 2 projectdefinities 2.1 projectdoelstelling Het automatiseren van het stage- en afstudeerproces van de Hogeschool Utrecht. In het bijzonder het cluster ICT en dat van het Institute van Life Science & Chemistry. Dit wordt gedaan zodat de gegevens in een geautomatiseerd systeem komen te staan. Dit zorgt voor een betere workflow. 2.2 scope van het project De scope van het project omvat het cluster-ict en het Institute voor Life Science & chemestry. Deze vallen onder het faculteit Natuur en Techniek. Andere faculteiten zullen geen toegang hebben tot het systeem. Wat gaan we wel doen: Binnen dit project gaan wij ons bezig houden met het Document Management Systeem(DMS - Hieraan koppelen wij een Web frontend, om gebruikers een overzichtelijker scherm te geven. Het pakket KnowledgeTree wordt gebruikt als DMS. Dit pakket wordt geconfigureerd voor ons project. Ook schrijven wij documentatie wat hiermee een relatie heeft. Wat gaan we niet doen: Hieronder staat een overzicht van onderdelen die buiten onze scope vallen: 1. Koppeling met Osiris 2. Koppeling met Sharepoint 3. Koppeling met Active Directory 4. Personeel opleiden 5. Koppeling met de formatieplanning 6. Toegang geven voor bedrijven De bovenstaande onderdelen vallen buiten onze scope, omdat wij één semester(18 weken) hebben gekregen om dit project te realiseren. Dit zorgt er meteen voor dat wij een strak schema hebben. De punten 1,2,4,5 kosten ons veel tijd, omdat dit uitgezocht moet worden of dit mogelijk is. Als dit mogelijk zou zijn moet ook uitgezocht worden hoe. Dit is tijdrovend werk en die tijd hebben wij niet. De punten 1,2,3 zijn punten waar wij geen rechten voor hebben gekregen om dit te realiseren. Het is dus niet mogelijk om deze binnen de Hogeschool Utrecht te realiseren. Toegang geven voor bedrijven achten wij niet noodzakelijk en hebben wij niet in de scope opgenomen. 2.3 afbakening Het pakket KnowledgeTree zal worden geïmplementeerd en functioneren als een Document Management Systeem. Met dit systeem kunnen de gebruikers documenten beheren en daaraan verschillende statussen toekennen. 8/23

9 2.4 randvoorwaarden Beschikbaarheid informatiebronnen Om het installatiepakket naar wens te laten functioneren met de gerelateerde processen is het van belang dat er voldoende informatie tot onze beschikking is. De volgende bronnen kunnen geraadpleegd worden: - Wouter Nijenhuis (Life Science & Chemistry) - Machteld Verkade (Stage coördinator) - Martin Wensink (Afstudeer coördinator) - Afstudeer commissie ICT - Afstudeer commissie ILC - Documentatie KnowledgeTree (http://www.knowledgetree.com/resources) - Eindgebruikers softwarepakket STAR Installatiepakket De opdrachtgever heeft vastgesteld dat het pakket KnowledgeTree gebruikt moet worden voor het inrichten van een Document Management Systeem. Hogeschool Utrecht server eisen Het pakket KnowledgeTree heeft specifieke installatie eisen. De server moet aan de eisen voldoen. - Linux - Minimaal PHP versie 5.1.6, versie wordt aangeraden - MySQL De volledige installatie eisen kan je vinden op Tijdsvoorwaarde De duur van het project is vooraf vastgesteld op 18 weken. Voor het realiseren van het project is er een projectteam vastgesteld van vier projectleden die ieder 308 uur beschikbaar zijn voor het realiseren van het project. 2.5 relaties met andere projecten De tweede jaarstudenten volgen momenteel het zelfde semester als de derde jaarstudenten information engineering namelijk het Web Essentials project. De opdracht omschrijving is identiek, het geen wat verschild zijn de installatie pakketen. De tweede jaarstudenten richten zich op het pakket KnowledgeTree en de derde jaarstudenten op het pakket SugarCRM. 9/23

10 De collegevakken kan je in verband stellen met het project omdat deze gebaseerd zijn op het project Web Essentials. Het doel van de onderstaande vakken, is om de student informatie te verschaffen over web applicaties. Web Applications 1 Web Essentials Product Web Development Web Ontwerp 2.6 aannames Gedurende het project worden er verschillende keuzes gemaakt. In deze paragraaf verantwoorden we onze aannames. Studenten (projectlid) Een studiepunt vertegenwoordigd 28 uur van de student. Het project is in totaal 11 studiepunten wat betekent dat elk project lid 308 uur beschikbaar is. Voorzieningen Het projectlid moet voorzien zijn van een laptop om zijn werkzaamheden te kunnen verrichten. En flexibel te zijn in de werkomgeving. Werkruimte Er is geen standaard werkruimte tot onze beschikking. We moeten flexibel zijn in de ruimte waar we willen werken. Projectmatig werken Om structuur te geven aan het project maken we gebruik van de methodiek Prince2 2.7 resultaten/eindproduct Het eindproduct betreft een werkend document management systeem en een op maatwerk ontwikkelde User Interface. Om tot het eindproduct te komen dienen de volgende deelproducten opgeleverd Visie/scope document Functioneel ontwerp document Technisch ontwerp document READ ME van Development Test- rapporten 10/23

11 3 projectaanpak 3.1 doelstelling Het automatiseren van het stage- en afstudeerproces van de Hogeschool Utrecht. In het bijzonder het cluster ICT en dat van het Institute van Life Science & Chemistry. Dit wordt gedaan zodat de gegevens in een geautomatiseerd systeem komen te staan. Dit zorgt voor een betere workflow. 3.2 tijdsbestek Dit project heeft een groot tijdsaspect. Het project telt één semester (18 weken). Binnen deze periode doorlopen we drie fases: 1. Voorbereiding fase. 2. Hoofd fase. 3. Afsluitende fase. Voorbereiding fase: Hier wordt het project initiatie document opgesteld. Dit document is noodzakelijk om het project te laten starten. Dit document geeft een overzicht van het project. Hoofd fase: Deze fase doorloopt de iteratie. Elke week moet een iteratie doorlopen worden met als eindresultaat een End stage rapport. Het rapport toont wat er in de iteratie behandeld is. Afsluitende fase: De afsluitende fase heeft betrekking op het presenteren van het door ons gemaakte systeem. Deze presentatie is in het Engels en wordt getoond aan de opdrachtgever. 11/23

12 3.3 kwaliteitsnorm Binnen dit project wordt er gebruik gemaakt van een iteratief proces. Dit houd in dat wij een iteratie cyclus doorlopen zodra wij iets toevoegen of veranderen aan het systeem. Een iteratie cyclus is een stroom van informatie. Hieronder staat wat het proces inhoud: 1. Visie scope 2. Functioneel ontwerper 3. Technisch ontwerper 4. Development 5. White box tester 6. Black box tester Hierboven staan zes taken. Deze taken zijn opeenvolgend, net zoals de nummering. Zodra deze stappen doorlopen zijn wordt aan de hand van de test documenten duidelijk of de use-case met succes doorlopen is. Als dit niet het geval is gaat de use-case opnieuw door het iteratief proces. Als dit wel het geval is dan is de use-case met succes afgerond en kan er aan de volgende begonnen worden. 3.4 informatie Om ervoor te zorgen dat alle projectleden op dezelfde lijn zitten wordt er minimaal één keer per week een intern gesprek gehouden. Hierin wordt besproken welke handelingen zijn verricht en welke nog gedaan moeten worden. Ook wordt er één keer per week een terugkoppeling gedaan naar de opdrachtgever, dit wordt gedaan door de projectleider. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat ook de opdrachtgever op de hoogte is van de gang van zaken en eventueel commentaar/feedback kan geven. De overige informatie wordt vergaard door middel van interviews. Deze interviews worden gehouden met de toekomstige gebruikers van het systeem. Deze geven belangrijke informatie over hun eisen aan het systeem. 3.5 methode Hoe gaan wij dit project realiseren? Dit project wordt opgezet met Prince2 als project methode. Prince2 geeft een basis voor verdere activiteiten die gedaan moeten worden om een succesvol project te krijgen. Door middel van Prince2 wordt er documentatie op gezet die door de klant beoordeeld kan worden. Deze documentatie laat zien hoe de opdracht wordt uitgevoerd. Ook geeft het een overzicht wanneer er iets af moet zijn volgens van de planning. Deze planning laat zien wanneer een activiteit begint en eindigt. Kwaliteitcontrole is van groot belang, omdat het product moet functioneren. Deze controle moet gedaan worden om te kijken wanneer een bepaalde activiteit gedaan is en door wie. Hierdoor kunnen zowel de opgeleverde producten gecontroleerd worden als het werk van een project lid. 12/23

13 Dit project wordt gemaakt door middel van een iteratief proces. Dit houdt in dat wij een iteratie doorlopen en binnen die iteratie een aantal stappen behandelen(daarom het iteratief proces). Een iteratie bevat de volgende onderdelen 1. Visie/scope 2. Functioneel ontwerp 3. Technisch ontwerp 4. Realisatie 5. White box test 6. Black box test De volgorde van 1 t/m 6 is ook de volgorde die in een iteratie wordt gehanteerd, omdat de stappen informatie nodig hebben van de bovenliggende stap. Een iteratie kan voor hetzelfde onderdeel binnen het project meerdere keren doorlopen worden. Een herhaling houdt in dat het onderdeel niet aan de gewenste eisen voldoet. Het wordt pas duidelijk tijdens het testen of het onderdeel aan de gewenste eisen voldoet, vandaar dat er veel tijd in het testen gestoken wordt. Binnen dit project is het de bedoeling dat we een document management systeem realiseren. Dit wordt bereikt door middel van informatie vergaren(aan welke eisen het systeem moet voldoen en wat voor een informatie het systeem moet opslaan) en vervolgens gemaakt met KnowledgeTree. Hiermee kan een document management systeem gerealiseerd worden, omdat deze aanpasbaar is aan de wensen van de klant. Wel moet er een front end komen, welke er voor zorgt dat de applicatie via het internet te bereiken is. 3.6 scope project Hier wil ik u verwijzen naar Hoofdstuk 2 paragraaf acceptatiecriteria Het acceptatiecriteria beschrijft waarop wij beoordeeld worden. Aan het einde van dit project wordt een product opgeleverd. Aan dit product zijn een aantal eisen gesteld. Hieronder een opsomming van de gestelde eisen: 1. Er wordt gewerkt met een iteratief proces(3.3) 2. Er worden tussenproducten opgeleverd 3. Er wordt gewerkt met de prince2 methodiek 4. Wij maken een Document Management Systeem en een web front-end 5. Elk teamlid heeft zijn eigen taak 6. Een rode draad moet aanwezig zijn Ook leveren wij tussenproducten op. De tussenproducten vormen samen het gehele product. Hieronder staat een lijst waarop wij beoordeeld worden: 1. Documentatie 2. Samenwerking 3. Product 4. Interne communicatie 5. Externe communicatie 13/23

14 4 toleranties Toleranties zijn acceptabele afwijkingen van een streefwaarde, de toleranties die van toepassing zijn op het project worden hieronder nader toegelicht. De doorlooptijd van het project komt op 18 weken. In deze 18 weken gaan wij van concept naar realisatie. Het gehele project is niet te realiseren in 18 weken. Wij hebben voor deze periode een afbakening van het project opgesteld om er zo voor te zorgen dat wij in deze 18 weken een deel van het project kunnen realiseren. Als er uit de tussenproducten of de afspraken blijkt dat de deadline niet meer gehaald kan worden, dan moet de Project Board hiervan op de hoogte gesteld worden. Uiteraard is er speling in de planning die eventuele tot op een schaal kan opvangen. Als iets niet af komt voor de geplande datum zal er extra tijd de week erop moeten besteed worden aan het project. Er zullen dus nieuwe bijeenkomsten gepland worden en nieuwe afspraken gemaakt worden, buiten de planning om, er moet dan overgewerkt worden. 14/23

15 5 kwaliteitbeheersing 5.1 beheersing projectvoortgang De voortgang van het project moet ten alle tijden gecontroleerd worden, dit gebeurd door de planningen te volgen. Het end stage rapport geeft verduidelijking op de werkzaamheden per iteratie, samen met de planning kan vergeleken worden welke werkzaamheden op welk punt gedaan moesten worden en zo kan de voortgang vergeleken worden met de planning. Op het moment dat de voortgang achterloopt op de planning kan het project in gevaar komen. 5.2 bewaken en rapporteren projectvoortgang De projectleider dient de projectvoortgang te bewaken, van de projectleden wordt geacht achterstanden te melden. De projectleider zal achterstanden rapporteren en proberen deze zoveel mogelijk te beperken. 5.3 projectplanning In de project planning staat beschreven welke activiteiten er uitgevoerd worden per fase op beschreven data. De project planning is een product dat helpt bij het bewaken van de voortgang van het project. 5.4 releaseplanning In de release planning staat beschreven wanneer de (deel)producten opgeleverd dienen te worden. Het opleveren gebeurt in een regelmatige interval. Ook geeft de release planning aan waar aan gewerkt moet worden voor een volgende release. 5.5 vergaderingen Vergaderingen zijn ervoor om te controleren of het project nog naar de wens van de klant verloopt. Vergaderingen kunnen leiden tot maatregels om ervoor te zorgen dat de voortgang van het project niet in gevaar komt. Tijdens vergaderingen komen eventuele problemen naar boven die anders te laat gesignaleerd zouden worden door de projectgroep. 5.6 notulen In de notulen staan afspraken die gemaakt zijn tijdens vergaderingen. Notulen zijn er om beide partijen later te wijzen op hun afspraken zodat er geen verwarring ontstaat. 5.7 end stage rapport Elke iteratie eindigt met een end stage rapport. Dit document wordt opgeleverd aan de opdrachtgever en beschrijft de voortgang van de iteratie. Zo kan de opdrachtgever inzien hoe het staat met de voortgang van het project. 15/23

16 6 projectplan 6.1 projectactiviteiten Documentatie Documentatie die gemaakt wordt voor de klant en intern gebruik. Deze documentatie is noodzakelijk voor verbetering van de software en voor klantgebruik. Er wordt zowel gedocumenteerd voor gebruik als voor verbetering. Notuleren Aantekeningen die gemaakt worden tijdens een projectbespreking met de projectbegeleider. In deze aantekeningen worden verbeter punten beschreven. Spellingscontrole Een controle van de spelling. Dit zorgt ervoor dat de documenten geen fouten bevat. Configureren Het configureren van onderdelen. De configuratie wordt bepaald op basis van een use-case gemaakt door de functioneel ontwerper. Testen Onderdelen die zijn geconfigureerd worden uitvoerig getest om fouten te voorkomen. Het systeem testen wordt gedaan door een white box tester, hier worden een aantal testcases gemaakt die testen of de configuratie settings kloppen. Daarna wordt er een rapport opgesteld wat nodig is voor een volgende versie. De interface wordt getest door een black box tester, hier wordt de functionaliteit getest. Een test op werking en gebruikersvriendelijkheid. Hieruit komt een rapport dat voor de klant is bestemd. Project management Alle werkzaamheden die te maken hebben met het organiseren en aansturen van de projectgroep. Interviewen Interviews worden afgenomen om meer informatie te vergaren. Dit is nodig om duidelijk in kaart te brengen wat de wensen zijn van zowel de opdrachtgever als de toekomstige gebruikers. Aan de hand van deze interviews kan een goed beeld gevormd worden van de eisen en wensen aan dit systeem. 16/23

17 6.2 Taakverdeling Notulist - Ferdie Sletering Voorzitter - Jeffrey Meijer Spelling controleur - Gehele projectgroep Projectleider - Jeroen Eissens Analist - Ferdie Sletering Functioneel ontwerper - Jeffrey Meijer Technisch ontwerper - Gehele projectgroep Realisatie - Gehele projectgroep White box tester - Matthijs Vastenburg Black box tester - Matthijs Vastenburg Eindverantwoordelijke -Projectleider 17/23

18 6.3 planning Ik verwijs u naar planning pid.mpp voor de planning. Deze is te groot om hier duidelijk weer te geven. 6.4 Product breakdown structure Ik verwijs u naar bijlage 1 voor de planning. Deze is te groot om hier duidelijk weer te geven. 18/23

19 7 initieel risk log 7.1 risicoanalyse Om het gehele projectproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt er rekening gehouden met bepaalde risico s die zich kunnen ontwikkelen tijdens het project. Deze risico s zijn verwerkt in het onderstaande risk log. Per risico wordt een beschrijving gegeven en de actie die zal worden uitgevoerd als het risico zich voordoet. De impact en de kans (schaal 1(laag) tot 5(hoog)) geven aan wat het risico is en welke impact het heeft op de projectgroep. Als het risico zich toch voordoet wordt de actie bij het gebeuren van risico uitgevoerd. 19/23

20 7.2 risicomanagement Beschrijving Tegenmaatregel Bij gebeuren van risico Kans Impact Risico Afwezigheid projectleden De werkzaamheden worden overgenomen door de andere projectleden. Bij afwezigheid moet de projectleider op de hoogte worden gesteld Afwezigheid Projectleider Eventuele afspraken worden ver genoeg van te voren gemaakt zodat dit geen probleem kan zijn. Urgente beslissingen worden genomen door de Jeffrey Meijer Bij afwezigheid worden de taken van de projectleider overgenomen door Jeffrey Meijer Deadline wordt niet gehaald Speling creëren in de planning. Voortgangsrapport opstellen (end stage rapport) deze wordt gebruikt in terugkoppeling met de project board. Overleggen met de project board en de planning aanpassen Producten(& deelproducten) zijn niet conform de eisen van de opdrachtgever Informatie vergaren bij de opdrachtgever om zo de eisen te achterhalen. Verder wordt er gekeken naar de oplevering tijdens de projectvergadering of de gerealiseerde producten wel voldoen aan de gestelde eisen. Dit wordt getest aan de hand van de quality reviews. De producten worden verbeterd in de volgende versie. Deze verbetering wordt gedaan aan de hand van een terugkoppeling met de opdrachtgever Producten zijn niet conform eisen projectgroep Voor elke oplevering worden alle documenten doorgesproken in de projectgroep en mogelijke verbeteringen aangegeven in het quality review. De verbeteringen worden aangegeven in het quality review door de projectgroep en het projectlid moet deze wijzigingen doorvoeren. Als de klant er belang bij heeft worden deze verbeteringen teruggekoppeld /23

21 De projectgroep heeft drie leden en één projectleider Jeroen Eissens (afkomstig uit het combi-traject Information Engineering) Rol: Projectleider Tel. nr.: Stud. nr.: Matthijs Vastenburg (afkomstig uit het 2 de jaar Informatica) Rol: Test-Lead Tel. nr.: Stud. nr.: Jeffrey Meijer (afkomstig uit het 3 e jaar Information Engineering) Rol: Fo-Lead Tel. nr: Stud. nr: Ferdie Sletering (afkomstig uit het 1 e jaar Informatica) Rol: Analist Tel. nr: Stud. nr: Rol: Dev-Lead Uitgevoerd door: Matthijs Vastenburg Ferdie Sletering Jeffrey Meijer Jeroen Eissens 8 projectorganisatie 21/23

22 9 quality plan Voldoen aan de uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne en de externe klant. (Bron: Goede kwaliteit: het product voldoet aan de gestelde eisen(hoofdstuk 3 paragraaf 3.6) en is op tijd af (of eerder dan verwacht). Slechte kwaliteit: het product is niet op tijd af en het voldoet ook nog niet aan de gestelde eisen. Het ziet er voorlopig ook niet uit dat het product snel af komt. 9.1 kwaliteit documenten Documenten dienen van goede kwaliteit te zijn. Degenen die het lezen moeten het document ook begrijpen. De developer moet de documenten niet alleen lezen maar ook begrijpen en toepassen, als dat niet goed gebeurt kan dit negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het product. Het is daarom goed om tussentijds te controleren of de implementatie van de documenten conform ontwerp(en dus kwalitatief goed) is. Voor het opleveren van een document wordt er een quality review gehouden, dit om te achterhalen of er problemen zijn met de kwaliteit van een document. 9.2 algemene procedures De projectleider leidt het project, door alle processen te observeren en aanwijzingen te geven kan het eindproduct kwalitatief goed zijn. Een op te leveren product wordt altijd gecontroleerd door de teamleden. Door middel van tips en aanwijzingen wordt de kwaliteit van de producten verhoogt en kunnen problemen met de kwaliteit in een vroeg stadium achterhaald worden. 9.3 concrete eisen Zolang alle projectleden zich houden aan de punten die hier gegeven zijn is de kans groot dat de kwaliteit van de producten goed is. De verschillende versies van de producten moeten worden gecontroleerd aan de hand van eisen die gesteld worden aan de opgeleverde versies. 22/23

23 9.4 verantwoordelijken Als het project de verkeerde kant op gaat en niet meer conform de vastgestelde eisen/richtlijnen is, moet er worden ingegrepen door de projectleider. Het resultaat kan zijn dat werk soms voor niets is geweest en er dus tijd verloren is gegaan. Dit kan de kwaliteit negatief beïnvloeden en leiden tot een kwalitatief slecht project. 9.5 procedures wijzigingsbeheerder In opgeleverde (deel)producten mogen geen wijzigingen meer aangebracht worden, tenzij er goedkeuring van wijziging is na overleg met zowel de klant als het projectteam. Activiteiten binnen wijzigingsbeheer zijn: Het beoordelen van projectkwesties (Project Issues) die de status van aandachtspunten (Request for Change) of afwijking van de specificaties (Off- Specification) hebben gekregen. Het bepalen van de impact die projectkwesties op tijd, kwaliteit, scope en risico s hebben. Het starten van gecontroleerde wijzigingsacties aan de benodigde producten. 9.6 versiebeleid Om ervoor te zorgen dat iedereen weet welke documentatie van welke datum is wordt het volgende formaat gebruikt voor versienummers: WEEK.DAG.UUR Voorbeeld: Week: 2 Dag: maandag(1) Uur: vier uur(16) Versienummer: Uitleg: Het weeknummer is het weeknummer van de projectweken, niet van de kalenderweken. Verder zijn de dagen & uren duidelijk uitgelegd in het bovenstaande voorbeeld. 23/23

Contactpersoon: Dr. W. Nijenhuis F.C. Dondersstraat 65 3572 JE Utrecht (+31) 030-275 8842

Contactpersoon: Dr. W. Nijenhuis F.C. Dondersstraat 65 3572 JE Utrecht (+31) 030-275 8842 Kick-Off Automatiseer het stage- en afstudeerproces van de HU. In het bijzonder het proces van het Cluster-ICT en dat van het Institute for Life Science & Chemisty.. Contactpersoon: Dr. W. Nijenhuis F.C.

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

Visie / Scope Document

Visie / Scope Document Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Visie / Scope Document Project "Web Essentials" 7 april 2009 Analist: Wesley van Vliet

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Visie / Scope Document

Visie / Scope Document Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Visie / Scope Document Project "Web Essentials" 5 juni 2009 Analist: Wesley van Vliet Versie

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Plan van Aanpak IVS website: Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen KvK: 20170195 24 Oktober 2012

Plan van Aanpak IVS website: Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen KvK: 20170195 24 Oktober 2012 Plan van Aanpak IVS website: Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen KvK: 20170195 24 Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 Projectopdracht..3 2 Deliverables 4 3 Projectgrenzen/activiteiten

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Hogeschool Rotterdam Studierichting Autotechniek Second Life Vehicle SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Studenten: Adeel Din (0868474) Jacco Hak (0847289) Tom Nispen tot

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project GetConnected Verhuisdieren. Project: GetConnected VHD Versie: 2.0

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project GetConnected Verhuisdieren. Project: GetConnected VHD Versie: 2.0 PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project GetConnected Verhuisdieren Opdrachtgever: Femke Pasquino-de Harde Bestandsnaam: PID_409 Project: GetConnected VHD Versie: 2.0 Auteur: VHD409 Datum: 29-3-2013 Document

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

Whitebox test. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 14 april 2009. Versie 1.5.0

Whitebox test. Projectteam 6. Project Web Essentials 14 april 2009. Versie 1.5.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Whitebox test Project "Web Essentials" 14 april 2009 Versie 1.5.0 Teamleden: Armin Ghassemi

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT

PROJECT INITIATIE DOCUMENT PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit4You Opdrachtgever: Dirk-Jan de Graaff Bestandsnaam: ITOPIA_PID_TEAM6_1.0.docx Project: Outfit4You Versie: 1.0 Auteur: Team 6 Datum: 27-11-2012 ITOPIA PID Team

Nadere informatie

Projectdocument [versie 2.0]

Projectdocument [versie 2.0] Projectdocument [versie 2.0] Static Void 2 december 2011 Universiteit van Utrecht Team 2 Dit projectdocument is gemaakt door StaticVoid (team 2) voor het vak Introductieproject Informatica (INFOB1PICA).

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A Plan van Aanpak TI1A 1 Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteit... 5 Projectgrenzen... 6 Tussenresultaten... 7 Kwaliteit... 8 Projectorganisatie... 9 Planning... 10 Kosten

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Wireless Leiden. Faseplan Node Installatie / Onderzoek. 802.1x

Wireless Leiden. Faseplan Node Installatie / Onderzoek. 802.1x Wireless Leiden 802.1x RADIUS server AP Hsleiden Hogeschool Leiden Wireless Ledien SURFnet RADIUS proxy Internet Universiteit Leiden RADIUS server RADIUS server UTwente Faseplan Node Installatie / Onderzoek

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Versie-/Releasebeleid

Versie-/Releasebeleid Versie-/Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte

Nadere informatie

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door:

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door: Installatietechniek TISD WH1.2 Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: Blok H1.2 Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00 Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk

Nadere informatie

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter 2 Opdrachtgever : Opdrachtnemers : Ing. P. van den Berg Michel van Reenen Thijs Mommen GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS Instituut Broers Plan van Aanpak [Project Steam OS [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project Plan van aanpak voorbeeld door Wim Hoogenraad - 02-02-2011 https://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein moet je een plan van aanpak maken? Welke onderdelen

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud Inhoud 1. Thema: Plannen 1. Thema: Plannen 1 1.1 Niveaus van Plannen 2 1.1.1 Project Plan (Projectplan) 2 1.1.2 Stage Plan (Faseplan) 2 1.1.3 Exception Plan (Afwijkingsplan) 2 1.2 Product Based Planning

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/11 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

Plan van aanpak 2006. Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels. GameShop

Plan van aanpak 2006. Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels. GameShop Plan van aanpak 2006 Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels GameShop 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave blz. 2. Achtergronden 3. Projectopdracht 4. Projectactiviteiten 5. Projectgrenzen en Randvoorwaarden

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Opdrachtnemers: Hielke Kuipers 0896930@hr.nl. Opdrachtgever: Mr. Gerard van Kruiningen

Plan van Aanpak. Opdrachtnemers: Hielke Kuipers 0896930@hr.nl. Opdrachtgever: Mr. Gerard van Kruiningen Plan van Aanpak Project /: Pinautomaat Team: JHJ Organisatie: Hogeschool Rotterdam, Wijnhaven Opdrachtgever: Mr. Gerard van Kruiningen Opdrachtnemers: Jeroen van Ginkel 08699@hr.nl Hielke Kuipers 089690@hr.nl

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Plan van aanpak. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - MM2a - 11 mei Voor Carla Kastelein - Management

Plan van aanpak. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - MM2a - 11 mei Voor Carla Kastelein - Management Plan van aanpak Promotie, premiums en trendwatching Annika Woud - MM2a - 11 mei 2015 Voor Carla Kastelein - Management 1 Inhoudsopgave Inleiding In mijn project ga ik mij verdiepen in de promotie, premiums

Nadere informatie

Projectplan EV -thousiast

Projectplan EV -thousiast Provincie Zuid-holland Directie Groen Water en Milieu Afdeling Bijzondere bedrijven en Opsporing Projectplan EV -thousiast Zuid-Hollandplein 1 Postbus 90602 2509 LP Den Haag Het stimuleren van bedrijven

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie 7 september 2010 Versie 1 Opdrachtgever: School: Instituut: Opleiding: Vak: Will Goderie Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

PROJECT: ONDERZOEK BEKENDHEID PUURORANJE

PROJECT: ONDERZOEK BEKENDHEID PUURORANJE PROJECT: ONDERZOEK BEKENDHEID PUURORANJE ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 12-9-2011 Auteur: Nick Arts Versie: 0.1 Status: concept Bestandsnaam: Project: Onderzoek bekendheid puuroranje Documenthistorie

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem, 16-9-14 Opgesteld door: Maurice Wildenberg, 537811 Maurice@softwarehub.nl Instituut: Hogeschool Inholland Plan van Aanpak Portfoliowebsite

Nadere informatie

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project 1. Aanleiding Projectformat Sport en Bewegen Naam student: Erwin van der Meij, Dave Duyn en Robin van Leeuwen. 1. Probleem omschrijving Wat is het geconstateerde probleem / vraagstuk? De rol van sport

Nadere informatie

Raspberry Pi Webhosting Datacenter

Raspberry Pi Webhosting Datacenter Raspberry Pi Webhosting Datacenter Bram De Meester Bram Scheerder Jan Vernackt Projecten 1 Academiejaar 2013-2014 Professionele Bachelor ICT Inhoud Vastleggen projectvoorstel... 2 Omschrijving van het

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : HINT

Plan van aanpak. Project : HINT Plan van aanpak Project : HINT Bedrijf : Hogeschool Rotterdam Plaats, datum: 20-02-2008 Opgesteld door: Jesper Monteny, Camiel Flohr, Rudolf Kromojahjo, Myrene Zuiderwijk Plan van Aanpak project HINT pagina

Nadere informatie

Projectplan. Zonnepomp. Autorisatie. Verstrekkingslijst. Revisiegegevens. K. de Ram Zonnepomp B. Projectcontract zonnepomp. K. de Ram. B.

Projectplan. Zonnepomp. Autorisatie. Verstrekkingslijst. Revisiegegevens. K. de Ram Zonnepomp B. Projectcontract zonnepomp. K. de Ram. B. Projectplan Zonnepomp Autorisatie paraaf datum K. de Ram B. Schotsman Verstrekkingslijst datum Revisiegegevens Datum Versie Hoofdstuk/paragraaf Wijziging K. de Ram Zonnepomp B Datum 08 juni 2016 Projectcontract

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT

PROJECT INITIATIE DOCUMENT PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: GetConnected Opdrachtgever : Femke Pasquino de Harde Bestandnaam : PID_VHD_404_0.1 Project : Get Connected Versie : 0.2 Auteur : VHD 404 Datum : 12-3-2013 Documenteigenschappen

Nadere informatie

PROJECT: IRIS-WEB. (Plan van aanpak)

PROJECT: IRIS-WEB. (Plan van aanpak) PROJECT: (Plan van aanpak) Projectcode: Datum voltooid: Auteur: Tim Baas Bestandsnaam: PVA.doc Documenthistorie Revisies Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 concept 10-08-2009 concept Document ID: [2/11]

Nadere informatie

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os Managing Quality and Business Risks in Programmes Mario van Os Mario van Os Mario van Os Programma Kwaliteitsmanager Email: mario@mvanos.nl Afgestudeerd TUE Wiskunde & Informatica 1986 gestart bij Interprogram

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Project DropCo. Bedrijf : DropCo

Plan van aanpak. Project : Project DropCo. Bedrijf : DropCo Plan van aanpak Project : Project DropCo Bedrijf : DropCo Plaats, datum: 16 Januari 2013, Oostburg Opgesteld door: Projectgroep X [Bjornvansteenberghe] [0030610] [30610@scalda.nl] [Dave Krijnen] [0030659]

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : HINT

Plan van aanpak. Project : HINT Plan van aanpak Project : HINT Bedrijf : Hogeschool Rotterdam Plaats, datum: 20-02-2008 Opgesteld door: Jesper Monteny, Camiel Flohr, Rudolf Kromojahjo, Myrene Zuiderwijk Plan van Aanpak project HINT pagina

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Plan van Aanpak SNES BANK 4/28/2015. 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo.

Plan van Aanpak SNES BANK 4/28/2015. 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo. 4/28/2015 Plan van Aanpak SNES BANK 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo Opdrachtgever: E. van der Ven Te Rotterdam TECHNISCHE INFORMATICA 1C

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project Unittest. Pascal de Vilder 13116266 Miguel Agterberg 12109886

Plan van Aanpak. Project Unittest. Pascal de Vilder 13116266 Miguel Agterberg 12109886 Plan van Aanpak Project Unittest Pascal de Vilder 13116266 Miguel Agterberg 12109886 Inhoudsopgave 1. Achtergronden... 2 2. Projectresultaat... 3 3. Projectactiviteit... 4 4. Projectgrenzen en Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 29, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor behandelaars

Handleiding GBO Helpdesk voor behandelaars Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen, uitloggen en wachtwoord... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident in behandeling

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Clean code improves test quality

Clean code improves test quality Clean code improves test quality Michel Kroon, Senior Consultant, SIG TestNet Voorjaarsevenement 30 juni 2008 Arent Janszoon Ernststraat 595-H NL-1082 LD Amsterdam info@sig.nl www.sig.nl De Software Improvement

Nadere informatie

Core Powertools - Koeling

Core Powertools - Koeling Core Powertools - Koeling Project WH3.1 Productontwikkeling MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: THCP Plan van Aanpak PERIODE: WH3.1 Productontwikkeling PROJECTLEDEN: Manuel Görlitz(12091715), Steven Leo(11113529),

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Procesverslag. Save Energy Leiden. Dennis Wagenaar 18-04-10 v 1.0

Procesverslag. Save Energy Leiden. Dennis Wagenaar 18-04-10 v 1.0 Procesverslag Save Energy Leiden Dennis Wagenaar 18-04-10 v 1.0 1 Inleiding In dit procesverslag leg ik uit hoe het project is verlopen en wat ik er van geleerd heb. Ik geef een reflectie op hoe ik dingen

Nadere informatie

van A naar Beter app

van A naar Beter app Procesverslag RWS: Doorontwikkeling van A naar Beter app Uitgave: 6-12-2012, versie 1.0 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Inhoudsopgave 1. Inleiding... 03 2. Organisatie

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie