Visie / Scope Document

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie / Scope Document"

Transcriptie

1 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, Visie / Scope Document Project "Web Essentials" 7 april 2009 Analist: Wesley van Vliet Versie 2.0.0

2 Pagina 1 I. Inhoudsopgave I. Inhoudsopgave...1 II. Versiebeheer Visie Belangrijkste functionaliteiten Aannames en afhankelijkheid Eindproduct Interviews Dhr. Rob van der Pols (voormalig) Docentbegeleider Dhr. Peter van Rooijen Docentbegeleider Dhr. Robert Jan Veldman - Institute for Life Sciences and Chemistry Workflows Afstudeerprocedure ICT Stageprocedure ICT Afstudeerprocedure ILC Stageprocedure ILC Scope Scope huidige cyclus Scope komende cycli Beperkingen en Uitsluitingen Persona s Docentbegeleider Stage Acquisiteur Use Case Diagram Student Docentbegeleider Bedrijfsbegeleider Stagecoördinator Administratie Use Cases Afhankelijkheidsdiagram Release Planning Changelog... 32

3 Pagina 2 II. Versiebeheer Auteur Reden van verandering Datum Versienummer Peter Mols, Hans Allis, Armin Ghassemi, Gerben Strien, Max Gramsma en Wesley van Vliet. Start document 9 maart Wesley van Vliet. Workflows toevoegen 17 maart Wesley van Vliet Start versie 2 28 maart Tabel 1: Informatie omtrent de verschillende versies van dit document.

4 Pagina 3 1. Visie Het is de bedoeling dat er een systeem komt om het stage- / afstudeerproces te automatiseren. In het systeem is het mogelijk om studenten, stagebedrijven en docent begeleiders aan elkaar te koppelen zodat deze relaties in een database terug te vinden zijn. Bij het realiseren van het systeem beperken we ons tot het maken van een frontend voor SugarCRM. 1.2 Belangrijkste functionaliteiten Het hoofddoel van het systeem is om het registreren van de betrokken partijen betreffende de stage van een student vast te leggen. De volgende functies zijn daarom het meest belangrijk en moeten volgens ons in ieder geval in het systeem komen: - Gebruikers toevoegen; - Stagebedrijven toevoegen; - Het koppelen van Studenten, Stagebedrijven en Docent begeleiders; - Een overzicht van de studenten per docentbegeleider. De hierboven genoemde functies zijn echter alleen de hoofdfuncties, voor een completere lijst met functies inclusief de prioriteit zie hoofdstuk 7 - Usecases. 1.3 Aannames en afhankelijkheid Voor het volledig slagen van dit project zijn wij afhankelijk van een aantal factoren. Ondanks dat wij ervan overtuigd zijn dat het wegvallen van deze factoren geen rol van betekenis zal spelen is het toch zaak deze te noemen zodat hier in een dergelijke situatie rekening meegehouden kan worden: - Er word door ons zelf een server beschikbaar gesteld met voldoende ruimte en een MySQL database waarop SugarCRM is geïnstalleerd. 1.4 Eindproduct Het toekomstige systeem zal niet alleen bestaan uit de frontend met SugarCRM die ontwikkeld word door team 6 maar zal ook voorzien zijn van een Document Management System. Het systeem wordt op dit moment ontwikkeld met een eigen gebruikersdatabase, het is echter de bedoeling dat het eindproduct de gebruikersgegevens uit de bestaande Active Directory haalt. De huidige Active Directory wordt op dit moment ook gebruikt door bijvoorbeeld SharePoint en Osiris op deze manier is er sprake van een consistente database met gebruikersgegevens.

5 Pagina 4 2. Interviews Hieronder zijn de uitwerkingen te vinden van de verschillende interviews die wij hebben gehad met betrokkenen van het project. 2.1 Dhr. Rob van der Pols (voormalig) Docentbegeleider Interviewers: Gerben Strien, Wesley van Vliet en Max Gramsma Geïnterviewde: Dhr. Rob. van der Pols Locatie: Nijenoord 1, D Datum: Dhr. van der Pols is docent Engels en heeft een aantal jaar afstudeerders en stagelopers begeleid. Hij was de eerste die wij hebben geïnterviewd, wij hoopte hiermee een beter beeld te krijgen over hoe het proces verloopt vanaf de kant van de docentbegeleiders. Stappen stageproces voor docentbegeleiders Toewijzen student. De docentbegeleider krijgt een standaardformulier met basisgegevens zoals de naam van de student, de NAW gegevens van het bedrijf en een korte omschrijving van de opdracht. De docent moet zelf op zoek naar meer informatie over de student, bijvoorbeeld via Osiris en SharePoint. Eerste bezoek aan het bedrijf. Tijdens het eerste bezoek analyseert de docentbegeleider de stageplek, de stagebegeleider en het functioneren van de student. De opdracht wordt nog eens goed besproken zodat voor zowel voor de docentbegeleider als voor de student duidelijk is wat er verwacht wordt. Tussentijds contact opnemen. Als de docentbegeleider constateert dat het niet zo goed gaat kan er besloten worden om tussendoor nog eens langs te gaan met het bedrijf. De situatie wordt besproken met alle betrokken partijen en er wordt een beslissing genomen betreffende het vervolg van de stage. Opmerkingen Handtekeningen mogen ook digitaal (d.m.v. een vinkje) zijn in het programma. Dit geld niet voor de eindbeoordeling. Het liefst geen harde regels zoals bij 2 maal iets niet ingeleverd voor een bepaalde datum, dat het systeem het dan automatisch afkeurt. Het kan echter wel handig zijn dat er een warning komt zodra iets niet op tijd is ingeleverd.

6 Gewenste functies: Dhr. van de Pols noemde nog de volgende 2 functies die hij wel handig zou vinden in het programma. Visie / Scope Document Pagina 5 - Met 1 knop (of geheel automatisch) herinnering mails kunnen sturen naar studenten (voor inleveren verslagen etc.) - Format maken voor verslag(docenten) bij eerste bezoek aan bedrijf. De volgende punten kunnen hier bijvoorbeeld in genoemd staan. o Opdracht bespreken, o Inschatting medewerking van het bedrijf o Welke andere dingen er gedaan moeten worden naast de opdracht. De docent zou ook een automatische herinnering kunnen krijgen na x aantal weken. - In het geval van een tussentijdse evaluatie of telefoongesprekken kan de docent beslissen dat dit gedocumenteerd moet worden. Het lijkt Dhr. Van der Pols wel handig als ook hiervoor een functie in het systeem zit. Andere interessante personen Dhr. van de Pols noemde ook de volgende 2 namen om contact mee op te nemen. - Administratie Mevr. Camue Informatie over Lotus Notes - Dhr. Schmeltz Aantallen (stagelopers/afstudeerders).

7 Pagina Dhr. Peter van Rooijen Docentbegeleider Interviewers: Max Gramsma, Gerben Strien Locatie: Nijenoord 1, D2 Datum: 4 maart 2009 Peter van Rooijen is werkzaam bij de Hogeschool Utrecht faculteit Natuur en Techniek als wiskunde leraar. Hij heeft beide afstudeerders als stagiaires begeleid. Vorig systeem: Lotus Notes Momenteel is er geen digitaal informatiesysteem in gebruik. Dit komt omdat het vorige systeem hoewel qua functionaliteit prima in orde was helaas niet meer compatibel was met het nieuwe systeem namelijk SharePoint en Osiris. Voor het vorige systeem werd het stand-alone systeem Lotus Notes gebruikt. Dhr. van Rooijen heeft ook hier mee gewerkt en heeft dan ook gezegd dat dit systeem handig was en in ieder geval handiger dan geen (digitaal)systeem wat dus nu het geval is. Functionaliteit Dhr. van Rooijen heeft ons verteld over een aantal handige functies binnen het systeem die hij graag weer terugziet in het nieuwe systeem. Het studentenoverzicht waarbij verdere studenteninformatie is op te vragen per student. Deze informatie stond in pdf formaat. Daarnaast konden studenten ook zelf verslagen uploaden. Dit is een stuk gemakkelijker voor de student dan om het via de post op te sturen. Als de student iets heeft geupload dan kreeg de begeleider een notificatie hiervan. Daarnaast was er ook een goede ondersteuning voor werkstaten. Deze dienen maandelijks door de stagiaires te worden opgestuurd. Of te wel veel documentatie en voor de begeleider is een duidelijk overzicht dan weer handig. Ook dit ontbrak bij Lotus Notes niet. Daarnaast was er een makkelijke wijzig functie zodat de begeleider aanpassingen konden maken in de werkstaten voor op- en aanmerkingen en dergelijke. En via een checkbox kon de begeleider de werkstaten goedkeuren. Gewenste functionaliteit nieuwe systeem Track changes (zoals in Word) Uploaden van documenten zoals de werkstaten. Beide student als docent hebben toegang tot de documenten. Beoordeling zo flexibel mogelijk. Datums vastleggen van de bezoeken van de begeleiders en mogelijk ook de reiskosten die gemaakt zijn om de stagiaires te bezoeken. Print functie voor formulieren. Track changes zal vooral handig zijn omdat ook de begeleider misschien wel de documenten wijzigt om bijvoorbeeld opmerkingen toe te voegen. De student kan dan gemakkelijk de aanpassingen vinden. Zoals eerder genoemd is het voor de student een stuk makkelijker als hij/zij zijn documentatie wat voornamelijk uit werkstaten bestaat via het systeem kan uploaden.

8 Pagina Dhr. Robert Jan Veldman - Institute for Life Sciences and Chemistry Interviewers: Peter Mols, Armin Ghassemi, Hans Allis Geïnterviewde: Dhr. Robert Jan Veldman Locatie: F.C. Donderstraat 65, Utrecht Datum: Robert Jan Veldman is docent aan het instituut voor Life Sciences & Chemistry (ILC), wat onderdeel is van de FNT. Hij is één van de stagecoördinatoren aan het instituut en richt zich vooral op degenen die stage lopen in Nederland. Bij het ILC lopen studenten een stage van 5 maanden in het 3 e jaar van de studie en een afstudeerstage van 6 maanden in het laatste jaar van de studie. Tijdens een stage zijn er drie terugkomdagen. Voor de studierichting moleculair bioloog zijn er jaarlijks zo n 80 studenten, voor de richting microbioloog zijn dat er 40 en voor de richting dierkundige zijn dat er 20. Het is bij het ILC gebruikelijk, dat het instituut stage- en afstudeerplaatsen verzamelt en studenten begeleidt bij de keuze van een stage- of afstudeerplaats. Het eerste contact met een bedrijf wordt altijd door een medewerker van het instituut gelegd, omdat ze graag zorgvuldig met hun contacten omgaan. Voor dit werk zijn drie acquisiteurs bezig welke een administratie beheren, die deels op papier in ordners wordt bijgehouden, maar voor een groot deel ook uit het hoofd wordt gevoerd. De afhankelijkheid van deze acquisiteurs is daardoor behoorlijk groot. De administratie die gevoerd wordt is behoorlijk en er zou veel gewonnen kunnen worden met automatisering daarvan. Er worden vele honderden bedrijven in de administratie bijgehouden met nog meer stage- en afstudeerplaatsen. Van ieder bedrijf wordt bijgehouden wie de contactpersonen zijn, maar ook met welke technieken zij werken en het soort opdrachten dat ze beschikbaar hebben. Daarnaast wordt een historie bijgehouden, zodat navraag bij voorgaande stagiaires mogelijk is en de ervaringen van die studenten beschikbaar blijven. In het totale proces heeft Robert Jan een tweetal zaken beschreven die met regelmaat problemen opleveren. Bij de aanvang van een stage- of afstudeertraject is het vaak lastig de daadwerkelijke bedrijfsbegeleider vast te stellen, doordat dat vaak een ander is dan de contactpersoon. Het zou handig zijn dit op een eenvoudige manier door te kunnen geven en inzichtelijk te maken voor alle betrokken partijen. Daarnaast gebeurt het een enkele keer dat het contact met het bedrijf in de aanloop naar de stage verkeerd loopt, doordat de student of de acquisiteur erop rekenen dat de ander bijvoorbeeld een bevestiging of afzegging voor een afspraak verstuurd heeft. Een van de punten waar wij als projectgroep op kunnen letten, zijn de mogelijke wens om de interface in meerdere talen beschikbaar te stellen. Doordat er regelmatig stagiairs en afstudeerders in het buitenland zitten, kan het voor hun bedrijfsbegeleider handig zijn in de interface in een andere taal te krijgen. Een ander punt is, dat Robert Jan het niet handig acht om beoordelingen van stages en afstudeeropdrachten in het te ontwikkelen systeem vast te leggen. Hij verwacht dat begeleiders het niet de moeite vinden om dat dubbele werk te doen.

9 Pagina 8 3. Workflows De workflows zijn door ons opgesteld aan de hand van de afstudeer- en stageleidraden van de faculteiten Natuur en Techniek en Life, Sciences and Chemistry en m.b.v. de interviews. De workflows hebben zowel betrekking op de huidige situatie als op de gewenste situatie. De vijf kolommen zijn de actoren (rollen) die u weer terug kunt vinden in bijvoorbeeld de usecase omschrijvingen. Legenda Proces Keuzemoment (sub)procedure die gedetailleerd uitgewerkt is.

10 Pagina Afstudeerprocedure ICT Onderstaande workflows laten de afstudeerprocedure zien van de Faculteit Natuur en Techniek. Afbeelding 1: Workflow Procedure Afstuderen ICT[1/3]

11 Afbeelding 2: Workflow Uitbreiding Procedure Beoordeling ICT [2/3] Visie / Scope Document Pagina 10

12 Afbeelding 3: Workflow Uitbreiding Procedure Goedkeuring Afstudeerbedrijf [3/3] Visie / Scope Document Pagina 11

13 Pagina Stageprocedure ICT Onderstaande workflows laten de stageprocedure zien van de Faculteit Natuur en Techniek. Afbeelding 4: Workflow Procedure Stage ICT [1/4]

14 Afbeelding 5: Workflow Uitbreiding Procedure Goedkeuring Stageplaats ICT [2/4] Visie / Scope Document Pagina 13

15 Afbeelding 6: Workflow Uitbreiding Procedure Weekstaten ICT [3/4] Visie / Scope Document Pagina 14

16 Afbeelding 7: Workflow Uitbreiding Procedure Beoordeling ICT [4/4] Visie / Scope Document Pagina 15

17 Pagina Afstudeerprocedure ILC Onderstaande workflows laten de afstudeerprocedure zien van de Faculteit Life, Sciences and Chemistry Afbeelding 8: Workflow Procedure Afstuderen ILC [1/3]

18 Afbeelding 9: Workflow Uitbreiding Procedure Beoordeling ILC [2/3] Visie / Scope Document Pagina 17

19 Afbeelding 10: Workflow Uitbreiding Goedkeuring Afstudeerbedrijf ILC [3/3] Visie / Scope Document Pagina 18

20 Pagina Stageprocedure ILC Onderstaande workflows laten de stageprocedure zien van de Faculteit Life, Sciences and Chemistry. Afbeelding 11: Workflow Procedure Stage ILC [1/4]

21 Afbeelding 12: Workflow Uitbreiding Procedure Goedkeuring Stageplaats ILC [2/4] Visie / Scope Document Pagina 20

22 Afbeelding 13: Workflow Uitbreiding Procedure Weekstaten ILC [3/4] Visie / Scope Document Pagina 21

23 Afbeelding 14: Workflow Uitbreiding Procedure Beoordeling ILC [4/4] Visie / Scope Document Pagina 22

24 Pagina Scope Zoals eerder aangegeven is alleen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de frontend. Een ander onderdeel van het systeem is het zogenaamde Document Management System dat is bedoeld voor het uploaden, bewerken en archiveren van documenten betreffende de stage of het afstuderen. 4.1 Scope huidige cyclus Binnen de scope van de huidige release vallen de volgende 2 functies: - Gebruikers toevoegen (2/2) - Stagebedrijven toevoegen kan tijdens deze fase alleen afgerekend worden op bovengenoemde functies. Overige functies, waaronder de eerder genoemde belangrijkste functies, komen aan bod in de volgende cycli. 4.2 Scope komende cycli Het is voor ons het meest belangrijk dat eerst de belangrijkste functies aan bod komen en daarna pas de overige functies. Het is om deze reden denkbaar dat in de volgende cyclus de volgende functies terug te vinden zijn: - Stageopdracht indienen; - Stageopdracht goedkeuren; - Koppelen van studenten / docentbegeleiders / bedrijfsbegeleiders. Mocht er tussentijds onverhoopt iets mis gaan tijdens een cyclus dan wordt er ter plekke beslist welke functies hieronder moeten lijden. De andere kant op werkt het overigens op dezelfde manier, als de mogelijkheid zich er tijdens een cyclus voor leent wordt er beslist welke extra functionaliteit er in die cyclus opgenomen wordt. De originele functies van die cyclus hebben echter de hogere prioriteit. 4.3 Beperkingen en Uitsluitingen - In het geheel, het document management system; - De koppeling tussen het bestaande systeem (SharePoint, Osiris) en het nieuwe systeem.

25 Pagina Persona s Aan de hand van de interviews, de workflows en de verschillende rollen die wij gekozen hebben zijn wij tot de volgende persona s gekomen. 5.1 Docentbegeleider Persona Docentbegeleider Algemene informatie Naam: Do van Centbegeleider Leeftijd: 45 Functie: docent gedistribueerde systemen Detail informatie Mevr. van Centbegeleider gaf eigenlijk vrijwel meteen aan dat zij zeer tevreden was over het Lotus Notes systeem. Het enige probleem met dit programma was dat er geen koppeling was met Osiris/SharePoint. Op dit moment houdt zij alles zelf bij op papier met behulp van een Excel format. Het feit dat mevr. van Centbegeleider alles nu handmatig moet doen irriteert haar mateloos. 5.2 Stage Acquisiteur Persona Stage acquisiteur Algemene informatie Naam: Stan de Geleider Leeftijd: 38 Functie omschrijving: Het begeleiden van studenten tijdens het zoeken naar een geschikte stageplaats. Detail informatie Stan begeleidt al 5 jaar studenten bij het zoeken naar een stageplaats. Hij heeft in de loop der jaren multomappen gevuld met contactgegevens en stageopdrachten van stagebedrijven. Als een student een stageplaats zoekt, dan gaat hij samen met de hem deze mappen doorspitten op zoek naar opdracht die de student aanspreekt. Vervolgens neemt Stan contact op met het stagebedrijf voor het eerste contact en regelt een kennismakingsgesprek voor de student. Stan zou graag een computersysteem willen hebben waar hij alle opdrachten en stagebedrijven in kan zetten zodat het zoeken naar een opdracht makkelijker en sneller kan gebeuren. Het huidige begeleidingstraject van de student tijdens te stage vindt hij goed genoeg. En vind het niet nodig om dit proces te automatiseren.

26 Pagina Use Case Diagram Onderstaande diagrammen geven een weergave van de functionaliteiten per actor (rol). De volgende actoren zijn hierin opgenomen: Student; Docentbegeleider; Bedrijfsbegeleider; Stagecoördinator; Administratie. Er is geen sprake van prioriteiten op basis van de actor voor de prioriteiten per functie zie hoofdstuk 8, het afhankelijkheidsdiagram. 6.1 Student 6.2 Docentbegeleider 6.3 Bedrijfsbegeleider

27 Pagina Stagecoördinator 6.5 Administratie

28 Pagina Use Cases Onderstaand zijn de functies te vinden. Per functie is aangegeven welke prioriteit deze heeft, welke actoren deze functie uitvoeren en voor elke functie is een aparte tabel gecreëerd om het overzichtelijk te houden Toelichting omtrent prioriteiten De prioriteiten worden bepaald op een schaal van 1-4 waar 1 de hoogste prioriteit heeft. Must Have - 1 Should Have - 2 Could have - 3 Would Like to Have - 4 Use Cases Deel 1 Versie 1.1 Auteur: Max Gramsma, Armin Ghassemi, Wesley van Vliet Use Case Naam: Inloggen Actoren: Student, Docent, Stagecoördinator, bedrijfsbegeleider, administratie Prioriteit: Must have Omschrijving: Hiermee kunnen gebruikers inloggen op het systeem. De gebruiker krijgt rechten toegekend, waardoor hij/zij gebruik kan maken van bepaalde functies. Use Case Naam: Actoren: Prioriteit: Omschrijving: Use Case Naam: Actoren: Prioriteit: Omschrijving: Use Case Naam: Actoren: Prioriteit: Omschrijving: Use Case Naam: Actoren: Prioriteit: Omschrijving: Use Case Naam: Actoren: Prioriteit: Omschrijving: Gebruikers toevoegen administratie Must have Hiermee kunnen de verschillende gebruikers(administratie, stagecoördinator, bedrijfsbegeleider, docentbegeleider of student) worden toegevoegd. Dit zal eerst via één functie gebeuren waarbij een aantal basisgegevens worden toegevoegd. In een volgende cyclus zal dit worden uitgebreid zodat er, per gebruikerstype, verschillende gegevens kunnen worden geregistreerd. Stagebedrijven toevoegen Stagecoördinator, administratie Must have Hiermee wordt de NAW gegevens vastgelegd van een stagebedrijf. Aan dit stagebedrijf kunnen vervolgens bedrijfsbegeleiders gekoppeld worden. Stage Opdracht indienen Student Should have Hiermee kan een student zijn voorstel voor een stageopdracht indienen bij de stagecoördinator. Hier zullen in ieder geval de NAW gegevens van het stagebedrijf en een opdrachtomschrijving moeten worden ingevoerd. Overzicht Studenten per docentbegeleider Docent Must have Hier kan een docentbegeleider zien welke studenten hij op dit moment begeleid. Door op één van de namen te klikken zal hij overige informatie bekijken van de betreffende student. Koppelen Bedrijfsbegeleider / Student Stagecoördinator, Administratie Must have Hiermee wordt een student aan een bedrijfsbegeleider gekoppeld, en daardoor dus aan een stagebedrijf.

29 Pagina 28 Use Case Naam: Actoren: Prioriteit: Omschrijving: Use Case Naam: Actoren: Prioriteit: Omschrijving: Use Case Naam: Actoren: Prioriteit: Omschrijving: Use Case Naam: Actoren: Prioriteit: Omschrijving: Use Case Naam: Actoren: Prioriteit: Omschrijving: Use Case Naam: Actoren: Prioriteit: Omschrijving: Use Case Naam: Actoren: Prioriteit: Omschrijving: Use Case Naam: Actoren: Prioriteit: Omschrijving: Use Case Naam: Actoren: Prioriteit: Omschrijving: Koppelen Student / Docentbegeleider Stagecoördinator, Administratie Must have Hiermee wordt een student aan een docentbegeleider gekoppeld. Bij het indienen van documenten door studenten zijn deze vervolgens te bekijken door de docentbegeleider. Koppelen Bedrijfsbegeleider / Bedrijf Stagecoördinator, Administratie Must have Hiermee wordt een bedrijfsbegeleider aan een bedrijf gekoppeld. Overzichten bekijken Student, Docent, Stagecoördinator, Bedrijfsbegeleider, Administratie Could have Dit is een algemene pagina voor elk actor. Hierin krijgen ze informatie zoals relaties die voor hen van belang is weergeven. Geautomatiseerd mailen / reminders Student, Docent, Stagecoördinator, Bedrijfsbegeleider Could have Hiermee kunnen de betreffende actoren g d worden als iets gedaan moet worden of als iets te laat dreigt te worden. Contact opnemen met groepen Docent, Stagecoördinator, Administratie Should have Met deze functie kan een actor contact opnemen met een groep mensen. Een docent kan hiermee bijvoorbeeld in een keer al zijn studenten een bericht sturen. Stage Opdracht goedkeuren Docent, Stagecoördinator Should have Hiermee kan een Docent en een Stagecoördinator het door de student ingeleverde stage opdracht goedkeuren. Studentgegevens uit AD (Active Directory) Administratie Would like to have Hiermee kan de administratie de gegevens van een student uit een Active directory halen. Contactmomenten vastleggen(tussentijdse) Docent Should have Hiermee kan de docent de contact momenten (datum) met de stagebegeleider en student vastleggen. (tussentijdse) Beoordelingen vastleggen Docent Should have Hiermee kan de docent de beoordelingen van de student vastleggen.

30 Pagina Afhankelijkheidsdiagram In onderstaand afhankelijkheidsdiagram diagram wordt aangegeven in welke volgorde bepaalde functies uitgevoerd kunnen worden. De functie Gebruikers toevoegen kan bijvoorbeeld pas plaatsvinden als de functie Inloggen reeds heeft plaatsgevonden. De functies Studentgegevens uit de AD en Overzichten bekijken staan lost van het geheel.

31 Pagina Release Planning Hieronder is de release planning te vinden met daarin de functies die per cyclus opgeleverd worden. De release planning wordt aan het eind van elke cyclus gecontroleerd en, indien nodig, herzien zodat wij een vlotte afhandeling van de cycli kunnen garanderen. Cyclus 1 Functies: - Inloggen; - Gebruikers toevoegen (1/2). Deliverables: - PID v1; - Visie / Scope Document v1; - Functioneel Ontwerp v1; - Technisch Ontwerp v1; - Whitebox & Blackbox tests v1; - Bovengenoemde functies. - End Stage Report v1. Status: Afgerond Cyclus 2 Functies: - Gebruikers toevoegen (2/2); - Stagebedrijven toevoegen. Deliverables: - PID v2; - Visie / Scope Document v2; - Functioneel Ontwerp v2; - Technisch Ontwerp v2; - Whitebox & Blackbox tests v2; - Bovengenoemde functies. - End Stage Report v2; Status: In Ontwikkeling Cyclus 3 Functies: - Koppelen studenten / docent begeleiders / bedrijfsbegeleiders; - Standaardiseren van Model- en Controllerlaag. Deliverables: - PID v3; - Visie / Scope Document v3; - Functioneel Ontwerp v3; - Technisch Ontwerp v3; - Whitebox & Blackbox tests v3; - Bovengenoemde functies. - End Stage Report v3; Status: In afwachting

32 Pagina 31 Cyclus 4 Functies: - Bewerken studenten / docenten / bedrijfsbegeleiders en stages. - Studentgegevens uit AD. Deliverables: - PID v4; - Visie / Scope Document v4; - Functioneel Ontwerp v4; - Technisch Ontwerp v4; - Whitebox & Blackbox tests v4; - Bovengenoemde functies. - End Stage Report v4; Status: In afwachting Overige Cycli Functies: - Overzichten bekijken; - Contact opnemen met groepen; - Geautomatiseerde s / reminders; - Contactmomenten vastleggen (tussentijdse); - Beoordelingen vastleggen; Deliverables: - PID v5+; - Visie / Scope Document v5+; - Functioneel Ontwerp v5+; - Technisch Ontwerp v5+; - Whitebox & Blackbox tests v5; - Bovengenoemde functies. - End Stage Report v5; Status: In afwachting

33 Pagina Changelog 17 maart 2009: Workflows toegevoegd 28 maart 2009: Indeling van het document aangepast n.a.v. commentaar Dhr. Jongman. 31 maart 2009: Inleidende teksten toegevoegd aan hoofdstukken. 3 april 2009: Afhankelijkheidsdiagram aangepast, letters vervangen door usecase namen. 11 april 2009: Tabellen bij usecase omschrijvingen gecreëerd.

Visie / Scope Document

Visie / Scope Document Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Visie / Scope Document Project "Web Essentials" 5 juni 2009 Analist: Wesley van Vliet Versie

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 13 maart 2009 Ontwerper: Armin Ghassemi. Versie 0.7.0

Functioneel Ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 13 maart 2009 Ontwerper: Armin Ghassemi. Versie 0.7.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Functioneel Ontwerp Project "Web Essentials" 13 maart 2009 Ontwerper: Armin Ghassemi Versie

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 11 maart 2009. Versie 1.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 11 maart 2009. Versie 1.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 11 maart 2009 Versie 1.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Whitebox test. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 14 april 2009. Versie 1.5.0

Whitebox test. Projectteam 6. Project Web Essentials 14 april 2009. Versie 1.5.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Whitebox test Project "Web Essentials" 14 april 2009 Versie 1.5.0 Teamleden: Armin Ghassemi

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 05 juni 2009. Versie 3.8.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 05 juni 2009. Versie 3.8.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 05 juni 2009 Versie 3.8.0 Teamleden: Armin Ghassemi

Nadere informatie

Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533)

Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533) hogeschool utrecht Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533) Information Engineering (IEV 4A) Skuadra 5 Ferdie Sletering (1529444) Jeffrey

Nadere informatie

RLBS (robbert Location based services)

RLBS (robbert Location based services) RLBS (robbert Location based services) Functioneel ontwerp Robbert Brussaard 22-02-2010 Versie 1.0 Robbert Brussaard (62391) 22-02-2010 Inhoudsopgave 1.1 Samenvatting...2 1.2 Samenvatting...2 1.3 Versiebeheer...2

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Contactpersoon: Dr. W. Nijenhuis F.C. Dondersstraat 65 3572 JE Utrecht (+31) 030-275 8842

Contactpersoon: Dr. W. Nijenhuis F.C. Dondersstraat 65 3572 JE Utrecht (+31) 030-275 8842 Kick-Off Automatiseer het stage- en afstudeerproces van de HU. In het bijzonder het proces van het Cluster-ICT en dat van het Institute for Life Science & Chemisty.. Contactpersoon: Dr. W. Nijenhuis F.C.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Programma stagebeheer

Plan van Aanpak Programma stagebeheer 1. Aanleiding en achtergrond van het project De Hivset is het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout. Er zitten ongeveer 1300 leerlingen en veel daarvan moeten meerdere stages doen.

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 De Leerling BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de speciale acties behandeld, die voor de leerling gelden. De rollen in het proces

Nadere informatie

Stage en afstuderen. CRM toepassingen in het onderwijs. CRM Resultants whitepaper

Stage en afstuderen. CRM toepassingen in het onderwijs. CRM Resultants whitepaper Stage en afstuderen CRM toepassingen in het onderwijs CRM Resultants whitepaper De visie van CRM Resultants op stagemanagement Eén van de voornaamste doelstellingen van het (hoger) beroepsonderwijs is

Nadere informatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden Informatiepakket stage-organisatie Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden Faculteit Governance and Global Affairs Schouwburgstraat 2 2511 VA, Den Haag

Nadere informatie

Handleiding Digitale Handtekening Osiris Docent. Uitgebreid

Handleiding Digitale Handtekening Osiris Docent. Uitgebreid Handleiding Digitale Handtekening Osiris Docent Uitgebreid Auteur: Jessica Huf Versie: 0.1 1 Inhoudsopgave Resultaten invoeren en Elektronisch Ondertekenen pag. 3 Resultaten Klaarzetten voor Ondertekening

Nadere informatie

1. Functionele eisen zaakmanagement systeem

1. Functionele eisen zaakmanagement systeem 1. Functionele eisen zaakmanagement systeem In dit document staan de functionele eisen die worden gesteld aan het zaakmanagementsysteem. 1.1. Input en output van zaakmanagement systeem Het zaakmanagement

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

OnStage. Handleiding voor studenten

OnStage. Handleiding voor studenten OnStage Handleiding voor studenten Versie: 1 maart 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen in OnStage...1 1.1 Stappenplan...4 1.2 Voorlichting...5 1.3 Sollicitatiebrief en C.V. toevoegen...5 1.4 Voorkeuren bepalen

Nadere informatie

Beschrijving functioneel en technisch design van de website

Beschrijving functioneel en technisch design van de website Bespreking Punten: Beschrijving functioneel en technisch design van de website Nr. Punt 1 Student 2 Bedrijf 3 Algemene lay out 4 Technologieën 5 Webruimte en datatrafiek 1. Student Registratie Bij de registratie

Nadere informatie

Trajectplanner BPV Praktijkopleider stagebedrijf. Doel Uitleg van de schermen en mogelijkheden van de BPV Praktijkopleider stagebedrijf binnen TP.

Trajectplanner BPV Praktijkopleider stagebedrijf. Doel Uitleg van de schermen en mogelijkheden van de BPV Praktijkopleider stagebedrijf binnen TP. Beschrijving Trajectplanner: BPV Praktijkopleider stagebedrijf Doel Uitleg van de schermen en mogelijkheden van de BPV Praktijkopleider stagebedrijf binnen TP. Voorwaarden De gebruiker heeft een rol als

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 De Coördinator BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de algemene taken behandeld, die voor alle rollen gelden. De rollen in het

Nadere informatie

december 2011 Werkwijzer Leerling Stagedossier Copyright Konekto

december 2011 Werkwijzer Leerling Stagedossier Copyright Konekto Werkwijzer december 2011 Leerling Stagedossier Copyright Konekto INLOGGEN via www.konekto.nl en knop LOGIN Je komt in het stagedossieroverzicht, met een lege stageovereenkomst waarop je naam en klas al

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Gebruik Service Cloud Portaal

Gebruik Service Cloud Portaal Gebruik Service Cloud Portaal Er zijn in het Portaal vier menuopties. Bij de optie Support maakt u nieuwe Cases aan en beheert u uw Cases. Bij de Kennisbank vindt u artikelen met informatie van eerdere

Nadere informatie

Inleiding Tijdspad TechSkills Monitor Voorbereiding Doelstelling Activiteiten Resultaat... 5

Inleiding Tijdspad TechSkills Monitor Voorbereiding Doelstelling Activiteiten Resultaat... 5 Studenthandleiding Contents Inleiding... 3 Tijdspad TechSkills Monitor... 4 Voorbereiding... 5 Doelstelling... 5 Activiteiten... 5 Resultaat... 5 Verkenning bedrijf en verkenning functies... 6 Doelstelling...

Nadere informatie

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Deliverable 2.2 Hans Cuypers en Jan Willem Knopper Inleiding Binnen ONBETWIST zal een organisatie opgezet worden die zorg draagt voor de standaardisatie

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR) Handleiding Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1 Inleiding 2 Inloggen met eherkenning 3 Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen 3.2 Een rapportage aanleveren

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

HANDLEIDING MAGISTER VOOR: Naam KLAS

HANDLEIDING MAGISTER VOOR: Naam KLAS HANDLEIDING MAGISTER VOOR: Naam KLAS Open de Internet browser en ga naar het volgende adres: http://www.metzocollege.nl/ Klik op het volgende logo: Bij de eerste keer inloggen word je gevraagd om een Silverlight

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2010

Stagerage Versie 3 zomer 2010 Stagerage Versie 3 zomer 2010 De Leerling BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de speciale acties behandeld, die voor de leerling gelden. De rollen in het proces

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2de jaar Toegepaste Informatica

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2de jaar Toegepaste Informatica Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2de jaar Toegepaste Informatica Bookinto Analyse- en ontwerprapport Teamnr: 64 Ewout SPITAELS (2Ti6) Olivier NUYTS

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

Documentcreatie en Output software. Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online?

Documentcreatie en Output software. Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online? Documentcreatie en Output software Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online? Documentcreatie & Output software CRMconnectors biedt een themaoplossing. Elke organisatie ontvangt en verstuurt

Nadere informatie

Het Blauwe Wafeltje. Functioneel ontwerp. Type: Functioneel Ontwerp Auteur: Stephy Piternella Datum: 3-4-2013 Versie: 1.0

Het Blauwe Wafeltje. Functioneel ontwerp. Type: Functioneel Ontwerp Auteur: Stephy Piternella Datum: 3-4-2013 Versie: 1.0 Het Blauwe Wafeltje Functioneel ontwerp Type: Functioneel Ontwerp Auteur: Stephy Piternella Datum: 3-4-2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 1. CONTACTGEGEVENS... 3 2. BESCHRIJVING VAN MOGELIJKE

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

HANDLEIDING STAGETOOL V2.1 VERSIE 1 SEPTEMBER 2016 *

HANDLEIDING STAGETOOL V2.1 VERSIE 1 SEPTEMBER 2016 * WWW.HOWEST.BE/STAGE VERSIE 1 SEPTEMBER 2016 * STAGE@HOWEST.BE HANDLEIDING STAGETOOL V2.1 Richtlijnen voor het gebruik van de stagetool van Howest voor een externe organisatie 1 1.1 INTRODUCTIE Deze handleiding

Nadere informatie

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN Als een student stage bij uw organisatie komt lopen, kunt u praktische vragen hebben zoals wat er van u wordt verwacht als bedrijf, aan

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Taak 2.1.4 Eerst zien dan geloven... 1. Inhoud

Taak 2.1.4 Eerst zien dan geloven... 1. Inhoud Taak 2.1.4 Eerst zien dan geloven Inhoud Taak 2.1.4 Eerst zien dan geloven... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Modules van urenregistratiesysteem (Blokboek)... 3 Module applicatiebeheer... 3 Module projectbeheer...

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Requirements. Marktplaats voor studenten en docenten. Vincent de Groot Nick Jansen Peter Muntel Robert Nijenhuis

Requirements. Marktplaats voor studenten en docenten. Vincent de Groot Nick Jansen Peter Muntel Robert Nijenhuis Requirements Marktplaats voor studenten en docenten 2008 Vincent de Groot Nick Jansen Peter Muntel Robert Nijenhuis 2 Inhoudsopgave Situatieschets... 3 Randvoorwaarden... 3 Performance... 3 Gebruikers...

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Revisely Docentenhandleiding

Revisely Docentenhandleiding Revisely Docentenhandleiding Educate-itbalie@uu.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Account aanvragen en inloggen 3 2 Groep aanmaken 3 3 Studenten toevoegen 3 3.1 Handmatig één voor één toevoegen 3 3.2 Groep

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015 Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015...Controleer uw gegevens Standmedewerkers 2014 registreren voor PROVADA 2015 Foto s uploaden en status PROVADA Afsprakenmodule aanpassen Nieuwe standmedewerkers

Nadere informatie

Inleiding... 3. 1. Inloggen... 4. 2. Generieke apps... 4. App Mijn goedkeuringen... 5. App Delegatie... 8. 3. Self Service... 9

Inleiding... 3. 1. Inloggen... 4. 2. Generieke apps... 4. App Mijn goedkeuringen... 5. App Delegatie... 8. 3. Self Service... 9 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Inloggen... 4 2. Generieke apps... 4 App Mijn goedkeuringen... 5 App Delegatie... 8 3. Self Service... 9 Basisgegevens medewerker wijzigen... 12 Aanvragen autorisatie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 1.3 / 22 april 2016 Inhoud 1. Welkom bij Grant Manager... 3 2. Inloggen... 4 3. Handleiding en wachtwoord wijzigen... 6 4. Tijd schrijven... 7 5. Kosten en uitgaven... 12 6.

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online Erasmus Placement - Erasmus Belgica Placement - Non Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online Erasmus Placement - Erasmus Belgica Placement - Non Erasmus Placement Handleiding Mobility Online Erasmus Placement - Erasmus Belgica Placement - Non Erasmus Placement Deadlines Meer info over de procedures en deadlines vind je in de informatiebrochure over internationale

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten 2014 Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten Gerben Teeler Staff Support B.V. 14-7-2014 Deze handleiding geeft een complete beschrijving van alle onderdelen inzake het roosteren

Nadere informatie

Werken met Centuri als medewerker DBSV. Open de website: http://stagedbsv.hva.nl

Werken met Centuri als medewerker DBSV. Open de website: http://stagedbsv.hva.nl Werken met Centuri als medewerker DBSV Open de website: http://stagedbsv.hva.nl Kies Inloggen als Student of Personeel: Surf Federatie => Log in met je HvAID => De eerste keer dat je inlogt wordt er gevraagd

Nadere informatie

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Inleiding Er is met name geïnvesteerd in meer controle voor beheerders, zodat deze MWIB zelf beter kunnen beheren. De mogelijkheid om acties te verwijderen is toegevoegd,

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

BlueBank Versie 2 winter 2011

BlueBank Versie 2 winter 2011 BlueBank Versie 2 winter 2011 BlueBased B.V (2011) Auteur: Jeroen IJzerman BlueBank versie 2 BlueBased BV heeft ten behoeve van Stagerage een eigen stagebank gemaakt. Deze stagebank is alleen bedoeld voor

Nadere informatie

Estel digitaal beoordelen 1

Estel digitaal beoordelen 1 Estel digitaal beoordelen 1 Instructie digitaal beoordelen Demo omgeving 2 Ga naar de website Estel digitaal beoordelen 3 Rollen Student -de student is in control en neemt het initiatief Bedrijf -rol als

Nadere informatie

Administratieve apllicatie bij het opleidingsonderdeel Dynamische Websites.

Administratieve apllicatie bij het opleidingsonderdeel Dynamische Websites. 2 Toegepaste informatica, reeks 3a 24 augustus 2009 Dynamische Websites Opdracht: Projectvoorstel Student: Koen Van de Velde 1 Onderwerp: Registratie van projecten Administratieve apllicatie bij het opleidingsonderdeel

Nadere informatie

PAP 4.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk. De Haagse Hogeschool

PAP 4.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk. De Haagse Hogeschool PAP 4.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach Dhr. Remco

Nadere informatie

Release Notes Carta 15.0

Release Notes Carta 15.0 Release Notes Carta 15.0 Datum: 15-03-2015 Auteur: Hans Wijntjes Project: Carta 15.0 Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Importfunctie verbeterd... 3 3 Samenvoegen, mailen en export... 3 3.1 Samenvoegen

Nadere informatie

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten In het menu item mijn projecten ziet u alle projecten welke gekoppeld zijn aan de groep waarvoor u bent geautoriseerd en waarbij u opgevoerd bent als

Nadere informatie

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/.

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Handleiding website In deze handleiding staat alles wat u nodig heeft om een bericht op de website van de Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen te plaatsen. Alles wordt in woord en beeld uitgelegd. Inloggen

Nadere informatie

Begeleidingshandelingen BPV

Begeleidingshandelingen BPV Begeleidingshandelingen BPV Datum Auteur Opmerkingen 17-9-2013 D. Verwer V1.2 Aanleiding... 1 Betrokken partijen... 1 Uitgangspunten... 1 Verzamelen BPVO-gegevens... 2 Mutatie in begeleider/relatiegegevens...

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOCENTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOCENTEN DOCENTEN INLEIDING Beste docent, Bedankt voor het downloaden van de Ephorus Gebruikershandleiding. Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de Ephorus key user binnen uw onderwijsinstelling. U vindt

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Opdrachtbeschrijving, stand van zaken en verzoek tot vernieuwing opdracht. Werkgroep digitaal portfolio

Opdrachtbeschrijving, stand van zaken en verzoek tot vernieuwing opdracht. Werkgroep digitaal portfolio Opdrachtbeschrijving, stand van zaken en verzoek tot vernieuwing opdracht Werkgroep digitaal portfolio Auteur: Steven Boot in samenwerking met werkgroep portfoliosysteem In opdracht van: Directie VO, stuurgroep

Nadere informatie

Release Notes 'Meer mogelijkheden voor tender vrijgave'

Release Notes 'Meer mogelijkheden voor tender vrijgave' Deze update Voor inkopers Release Notes 'Meer mogelijkheden voor tender vrijgave' Anonieme koper Vanaf nu worden de instellingen van de anonieme inkoper (bij overige opties) gekopieerd naar percelen, ook

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: SmartArt voor bedrijfsgrafieken

Hoofdstuk 6: SmartArt voor bedrijfsgrafieken Hoofdstuk 6: SmartArt voor bedrijfsgrafieken 6.0 Introductie Verwar SmartArt niet met de gelijknamige WordArt. Waar WordArt je tekst laat afbeelden, met behulp van een grote verscheidenheid van verschillende

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding Dance.nl CMS Systeem

Handleiding Dance.nl CMS Systeem Handleiding Dance.nl CMS Systeem 1 Voorwoord 3 Introductie 3 Aantal vooraf gestelde regels.3 Goed om te weten..3 Promotionele mogelijkheden.3 Vragen en/of opmerkingen..3 Registreren voor gebruik van het

Nadere informatie

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 is een bijzondere. We voegen een nieuwe module

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Projectdocument Airport Suite. The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan

Projectdocument Airport Suite. The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan Projectdocument Airport Suite The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan December 2013 Contents 1. Overzicht... 4 2. Planning... 5

Nadere informatie

HAN-Praktijkweb. -Wat is het? -Hoe gebruik je het? -Wat biedt het?

HAN-Praktijkweb. -Wat is het? -Hoe gebruik je het? -Wat biedt het? HAN-Praktijkweb -Wat is het? -Hoe gebruik je het? -Wat biedt het? Wat is www.hanpraktijkweb.nl? 1. Een website waar stage- en afstudeeropdrachten te vinden zijn: een etalage van praktijkaanbod 2. Een programma

Nadere informatie

Startershandleiding ProCheck+

Startershandleiding ProCheck+ Startershandleiding ProCheck+ Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Voor de eerste maal inloggen... 3 2. Systeembeheerder... 5 2.1 Wat kunt u als systeembeheerder ten opzichte van andere gebruikers...

Nadere informatie

AFSTUDEER OPDRACHT IMPLEMENTATIE SERVICE MANAGEMENT

AFSTUDEER OPDRACHT IMPLEMENTATIE SERVICE MANAGEMENT AFSTUDEER OPDRACHT IMPLEMENTATIE SERVICE MANAGEMENT AUTHOR(S) : Edwin Koolman DOCUMENT NUMMER : VERSIE : 1.0 BRON : STATUS : DOCUMENT DATUM : 23 Nov 2007 AANTAL PAGINA S : VRIJGEGEVEN DOOR : Ivo Dongen

Nadere informatie

Gosnowboarding.nl Wireflow 1: Beheer accommodatie - Amber Haccou - Versie 1.0

Gosnowboarding.nl Wireflow 1: Beheer accommodatie - Amber Haccou - Versie 1.0 Gosnowboarding.nl Wireflow 1: Beheer accommodatie - Amber Haccou - Versie 1.0 1 Inloggen gebruikersnaam 2 Dashboard Overzicht accommodaties 3 Basis informatie accommodatie Naam Adres wachtwoord Nieuwe

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1 Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Inloggen 4 b. Overzicht 5 3. Formulier bekijken 6 a. Toelichting

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

HANDLEIDING APPLICATIE FB BESTELAANVRAGEN

HANDLEIDING APPLICATIE FB BESTELAANVRAGEN HANDLEIDING APPLICATIE FB BESTELAANVRAGEN 1. INLOGGEN 2. HOMEPAGINA 3. OTA INVULLEN 4. OTA VERSTUREN 5. OTA AANVULLEN/WIJZIGEN (voor de contactpersoon) 6. OTA GOEDKEUREN (voor de budgethouder en gemandateerde

Nadere informatie

BaSe-IT 1-7-2008 www.base-it.net. Handleiding. www.vervangerspool.nl

BaSe-IT 1-7-2008 www.base-it.net. Handleiding. www.vervangerspool.nl Handleiding www.vervangerspool.nl 1 Inhoudsopgave: 1. Login... 3 1.1 Wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen:... 3 1.2 Nog geen wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen:... 4 2 Overzicht gebruikers:... 4

Nadere informatie

Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3

Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3 Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3 Layout HRM-Reviews Reviews heeft een compleet nieuw uiterlijk gekregen. De navigatiebalk is grijs met witte letters en heeft altijd de volgende knoppen

Nadere informatie

Instructie Beheren Cases

Instructie Beheren Cases Instructie Beheren Cases Om een vraag in te dienen met betrekking tot de werking van de software kunt u gebruik maken van onze portal. U gaat dan een Case aanmaken. Aanmaken Case Om een nieuwe case aan

Nadere informatie

Learning4u OPDRACHTEN. 1. Studenten

Learning4u OPDRACHTEN. 1. Studenten OPDRACHTEN Learning4u INHOUD Studenten Docenten Aanmaken, distribueren, beheren Opdrachtstatus volgen Feedback geven en beoordelen Voortgang monitoren Coördinatoren Rechten Groepen De opdrachten-tool van

Nadere informatie

Colofon Maassen Consulting. EasySchool release notes 201503.pdf

Colofon Maassen Consulting. EasySchool release notes 201503.pdf EasySchool Release notes 201503 Colofon Auteur: Maassen Consulting Documentnaam: EasySchool release notes 201503.pdf Status: Versie 201503 Datum aanmaak: 18 april 2015 Datum laatste update: 21 april 2015

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik van de NORA-wiki

Handleiding voor gebruik van de NORA-wiki Handleiding voor gebruik van de NORA-wiki In deze handleiding worden de meest gebruikte functies van de NORA-wiki op www.nora-online.nl beschreven. Met vragen of opmerkingen kunt u mailen naar architectuur@ictu.nl.

Nadere informatie