Inleiding bij de Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier... Voorwoord... Milieu en energie in de inkomstenbelastingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding bij de Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier... Voorwoord... Milieu en energie in de inkomstenbelastingen"

Transcriptie

1 v Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier Voorwoord i iii Milieu en energie in de inkomstenbelastingen Prof. dr. Caroline Vanderkerken Hoofdstuk I. Inleiding Hoofdstuk II. Personenbelastingrecht Afdeling 1. Vermindering van het onroerend inkomen wegens improductiviteit of het ontbreken van inkomsten... 7 Afdeling 2. Ecologische vrijstellingen Afdeling 3. Milieu en bedrijfsuitgaven Afdeling 4. Auto s en bedrijfsuitgaven Afdeling 5. Verhoging van de basispercentages van de investeringsaftrek Afdeling 6. Aftrekbare giften Afdeling 7. Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven en voor passiefhuizen Energiebesparende uitgaven Passiefhuizen Afdeling 8. (Oude) belastingvermindering voor verwerving van een auto met een lage CO2-uitstoot Afdeling 9. Andere belastingverminderingen in de bredere ecologische sfeer Hoofdstuk III. Vennootschapsbelasting Afdeling 1. Vrijgestelde voorzieningen voor ondernemingen die in België afzettingen van koolwaterstoffen ontginnen.. 25 Afdeling 2. Beperking aftrekbare bedrijfsuitgaven autovoertuigen volgens CO 2 -uitstoot

2 vi INHOUDSTAFEL Afdeling 3. Bedrijfsuitgaven en voorzieningen voor bodemsanering Afdeling 4. Afschaffing van de aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen zoals gewestelijke milieuheffingen Afdeling 5. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Hoofdstuk IV. Balans en besluit Milieuheffingen anno 2008 Dominique Devos i.s.m. Evelyne Goossenaerts Hoofdstuk I. Inleiding Hoofdstuk II. Water Afdeling 1. Heffing op de waterverontreiniging (lozing van afvalwater) Wetgevend kader Principes Procedure Afdeling 2. Heffing op de winning van grondwater Wetgevend kader Principes Procedure Afdeling 3. Heffing op de captatie van water Wetgevend kader Principes Procedure Hoofdstuk III. Vaste afvalstoffen Afdeling 1. Milieuheffing op vaste afvalstoffen Wetgevend kader Principes Procedure Hoofdstuk IV. Verpakkingsheffing, milieutaksen en milieuheffingen 63 Afdeling 1. Wetgevend kader Afdeling 2. Verpakkingsheffing Afdeling 3. Milieutaks op batterijen

3 INHOUDSTAFEL vii Afdeling 4. Milieutaks op verpakkingen die sommige nijverheidsproducten bevatten Afdeling 5. Milieutaks op wegwerpfototoestellen Afdeling 6. Milieuheffing wegens de CO 2 -uitstoot bij de productie van het aan de taks onderworpen product. 69 Hoofdstuk V. Varia Afdeling 1. Retributies in het kader van het nieuwe Bodemdecreet 71 Afdeling 2. Heffingen in het kader van het Milieuvergunningsdecreet Afdeling 3. Administratieve kosten bij de in- en uitvoer van afvalstoffen Hoofdstuk VI. Besluit Energieheffingen in de elektriciteits- en gasmarkt Bram Delvaux Hoofdstuk I. Inleiding Hoofdstuk II. De federale bijdrage Afdeling 1. De nadere regels betreffende de federale bijdrage in de elektriciteitsmarkt Voorgeschiedenis Degressief maximumtarief en de federale bijdrage in de elektriciteitsmarkt Afdeling 2. De nadere regels betreffende de federale bijdrage in de aardgasmarkt Hoofdstuk III. De sociale tarieven aardgas Hoofdstuk IV. Het mechanisme ter compensatie van de verloren inkomsten van de gemeenten ingevolge de vrijmaking van de markt: de zgn. Elia-heffing Afdeling 1. Voorgeschiedenis De programmawet van 24 december De programmawet van 22 december

4 viii INHOUDSTAFEL Afdeling 2. De in 2004 gekozen opties De bijzondere wet van 13 september 2004 tot wijziging van artikel 6 1 VIII van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen De programmawet van 27 december 2004 en de uitvoeringsbesluiten Afdeling 3. Wijzigingen aan het juridische kader van de federale bijdrage tot compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt Afdeling 4. Vrijstelling door het Vlaamse Gewest Hoofdstuk V. De belasting van energieproducten en elektriciteit Hoofdstuk VI. Gewestelijke energieheffingen Afdeling 1. De Vlaamse energieheffingen in de elektriciteits- en gasmarkt Heffing op de exploitatie van een distributienet voor elektriciteit en gas Gebruik van het openbaar domein Afdeling 2. De Waalse energieheffingen in de elektriciteits- en gasmarkt Afdeling 3. De Brussels hoofdstedelijke energieheffingen in de elektriciteits- en gasmarkt Hoofdstuk VII. Conclusie Leegstandsheffingen voor bedrijfsruimten Dr. Bernard Vanheusden Hoofdstuk I. Inleiding Hoofdstuk II. Toepassingsgebied Afdeling 1. Inleiding Afdeling 2. Eigenaar Afdeling 3. Bedrijfsruimte Afdeling 4. Leegstand en/of verwaarlozing Afdeling 5. Uitzonderingen op het toepassingsgebied

5 INHOUDSTAFEL ix Hoofdstuk III. Inventarisatie Hoofdstuk IV. Heffing Afdeling 1. Vestiging Afdeling 2. Tarieven Afdeling 3. Inning Betekening van het aanslagbiljet Georganiseerd administratief beroep Gerechtelijke procedure Afdeling 4. Onvrijwillige leegstand Afdeling 5. Opschorting van de heffing Hoofdstuk V. Financiële ondersteuning Hoofdstuk VI. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Hoofdstuk VII. Waals Gewest Hoofdstuk VIII. Conclusie Lokale belastingen inzake milieu Jan Astaes Hoofdstuk I. Inleiding Hoofdstuk II. Gemeentelijke belastingen in verband met het huishoudelijk afval Afdeling 1. Inleiding Afdeling 2. De forfaitaire huisvuilbelasting Algemeen Tariefdiversificaties en vrijstellingen Verdwijnt de forfaitaire huisvuilbelasting? Afdeling 3. De variabele huisvuilbelasting Algemeen Diftar-tarieven: belastingen of retributies? Afdeling 4. Afgeleide huisvuilbelastingen De belasting op het sluikstorten

6 x INHOUDSTAFEL 2. De belasting op de kosteloze verspreiding van reclamedrukwerk De belasting op het verspreiden van telefoongidsen Hoofdstuk III. Gemeentelijke belastingen op landschapsverstorende voorwerpen Afdeling 1. De gemeentebelasting op schotelantennes Algemeen Verantwoording van de belasting op schotelantennes De Europese regelgeving Strijdigheid van de belasting met de Europese regelgeving Afdeling 2. De belasting op de gsm-masten Algemeen Betwisting Besluit Hoofdstuk IV. Gemeentelijke belastingen ter bestrijding van leegstand en verkrotting Afdeling 1. Inleiding Afdeling 2. Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven belastingen Algemeen Het belastbare feit Grondslag en tarief Afdeling 3. Autonome gemeentebelastingen op de leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonde woningen en gebouwen Inleiding Het belastbare feit De belastingplichtige Grondslag en tarief Vrijstellingen Temporele werking van de belasting

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014 31/12/2019 De Gemeenteraad,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 1 december 2007

Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 1 december 2007 Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie Situatie op 1 december 2007 De volgende tekst is bedoeld als een beschrijving van de huidige

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2004 2260 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [S C 2004/35904] 2 APRIL 2004. Decreet tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het

Nadere informatie

Vastgoedcongres Fiscale incentives. Danny Stas Advocaat-vennoot Tiberghien

Vastgoedcongres Fiscale incentives. Danny Stas Advocaat-vennoot Tiberghien Vastgoedcongres Fiscale incentives Danny Stas Advocaat-vennoot Tiberghien Overzicht Inleiding Milieufiscaliteit is volop in beweging Fiscale incentives Fiscale incentives vastgoed (?) Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

Hij was laureaat van de PRIJS F. VANDENHOUTEN 1992-1993 (Fiscale Hogeschool) en laureaat van de A.P.R.-PRIJS 1990-1991 (UA).

Hij was laureaat van de PRIJS F. VANDENHOUTEN 1992-1993 (Fiscale Hogeschool) en laureaat van de A.P.R.-PRIJS 1990-1991 (UA). ALAIN CLAES Alain Claes ( 1968, Antwerpen) heeft zich volledig toegelegd op het fiscaal recht. Naast het bijstaan van cliënten in fiscale geschillen (vanaf het stadium van de controle tot en met de behandeling

Nadere informatie

DECREET GROND- EN PANDENBELEID

DECREET GROND- EN PANDENBELEID DECREET GROND- EN PANDENBELEID VANDEN BROELE Colofon Verantwoordelijke uitgever: Departement RWO Druk: Vanden Broele Grafische Groep Depotnummer: D/2009/3241/298 Copyright Departement RWO INLEIDING Deze

Nadere informatie

Deel I. Handels- en economisch recht

Deel I. Handels- en economisch recht Deel I. Handels- en economisch recht Wetboek van Koophandel............... 3 Wetboek van Koophandel (Uittreksel)......... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen................. 3 Wet houdende Titels I tot

Nadere informatie

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt ADVIES 13.005 Over het huishoudelijk reglement van de Ombudsdienst opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige...

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige... Beknopte inhoudstafel Hoofdstuk I Starten met een onderneming...................... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap.................... 45 Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige.....................

Nadere informatie

Woord vooraf... 21 Roger Blanpain, Voorzitter Robbie Tas, Secretaris

Woord vooraf... 21 Roger Blanpain, Voorzitter Robbie Tas, Secretaris Overzicht Woord vooraf... 21 Roger Blanpain, Voorzitter Robbie Tas, Secretaris Arbeidsrecht... 23 Het Generatiepact Belangrijkste nieuwigheden rond herstructurering van ondernemingen Arnout De Koster,

Nadere informatie

BELGIË. hernieuwbare energie

BELGIË. hernieuwbare energie BELGIË Nationaal actieplan voor hernieuwbare energie overeenkomstig Richtlijn 2009/28/EG (NL) 1/95 November 2010 Opgesteld door de Energie Overleggroep Staat-Gewesten ENOVER/CONCERE, waaraan de volgende

Nadere informatie

3de bach Rechten. Fiscaal Recht. Prof. Bruno Peeters. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR

3de bach Rechten. Fiscaal Recht. Prof. Bruno Peeters. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR 3de bach Rechten Fiscaal Recht Prof. Bruno Peeters Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be FISCAAL

Nadere informatie

Rolnummer 4443. Arrest nr. 52/2009 van 19 maart 2009 A R R E S T

Rolnummer 4443. Arrest nr. 52/2009 van 19 maart 2009 A R R E S T Rolnummer 4443 Arrest nr. 52/2009 van 19 maart 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 37, 2, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 17 juli 2000 houdende de organisatie

Nadere informatie

Investeringen in strategische aardgasinfrastructuur: Het verschil tussen gereguleerde en merchant investeringen en de security of supply

Investeringen in strategische aardgasinfrastructuur: Het verschil tussen gereguleerde en merchant investeringen en de security of supply Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2010-11 Investeringen in strategische aardgasinfrastructuur: Het verschil tussen gereguleerde en merchant investeringen en de security of supply

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Electrabel EnergyPlus: Meer dan enkel energie. Het bedrag van 94,32 EUR wordt ter betaling aangeboden aan uw financieel organisme op 17 april 2008

Electrabel EnergyPlus: Meer dan enkel energie. Het bedrag van 94,32 EUR wordt ter betaling aangeboden aan uw financieel organisme op 17 april 2008 DraftRES4 Dhr Joris Van Acker KANUNNIKSTEEN 1566 3090 OVERIJSE 001/BECNLVG3 U kan ons bereiken via: Internet www.electrabel.be Telefoon ENERGIELIJN 078 35 33 33 De Post KANTOOR Groenstr 14-16, VILVOORDE

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE Zitting 2006-2007 23 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

Voorwoord v. Naar een nieuwe visie op het insolventierecht? Enkele theoretische beschouwingen ter inleiding Herman Cousy... 3

Voorwoord v. Naar een nieuwe visie op het insolventierecht? Enkele theoretische beschouwingen ter inleiding Herman Cousy... 3 Voorwoord v DEEL I. ALGEMEEN Naar een nieuwe visie op het insolventierecht? Enkele theoretische beschouwingen ter inleiding Herman Cousy.................................................... 3 I. Ter inleiding

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN "Netbeheerder":

Nadere informatie

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000-

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000- TIVANO SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, dochtervennootschap van de Eneco Wind Groep Openbaar aanbod van obligaties met een vaste interestvoet per 3 jaar (3/6/9) met recht tot vervroegde terugbetaling

Nadere informatie

Zitting van 28 april 2010.

Zitting van 28 april 2010. Zitting van 28 april 2010. Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhrn. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie