WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1"

Transcriptie

1 WOORD VOORAF v HET FEDERALE ENERGIERECHT IN 2009: Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen Tom Schoors en Didier Pacquée Hoofdstuk 1. Algemeen overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan de gas- en elektriciteitsreglementering in Afdeling 1. Koninklijk besluit van 30 maart 2009 betreffende productieafwijkingen op installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden Afdeling 2. Inspecteurs, geschillenkamers en ombudsdiensten Inspecteurs van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Geschillenkamer en de bemiddelings- en arbitragedienst De federale ombudsman Afdeling 3. De wet van 10 september 2009 tot wijzi ging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen Afdeling 4. Diverse wijzigingen Hoofdstuk 2. Capita selecta Afdeling 1. Veroordelingen van België door het Hof van Justitie Gas Elektriciteit Afdeling 2. Distributienettarieven Voorafgaandelijk Hangende procedures en beoordeling door het Hof van beroep A. Advies van de Raad van State B. Geen overleg met de Gewesten C. Oordeel van het Hof van beroep D. Verdere overwegingen Tussenkomst van de wetgever Afdeling 3. Transit van gas Voorafgaandelijk vii

2 2. The story continues Opnieuw de wetgever Afdeling 4. De Programmawet van december 2009 en de bijdrage aan de begroting door kernexploitanten Oprichting Fonds voor de bevordering en de ondersteuning van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen Recente ontwikkelingen in het Vlaamse energierecht en -beleid: een blik op de toekomst Kathleen Van Boxelaer Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Nieuwe regelgeving inzake elektriciteit en aardgas Afdeling 1. Besluit sociale openbaredienst verplichtingen Opzet Belangrijkste wijzigingen A. Definitie beschermde afnemer B. Opzegging van het leveringscontract door de leverancier C. Budgetmeters D. Problematische verhuizing E. Andere situaties waarbij de elektriciteits- en aardgastoevoer kan worden afgesloten F. Rapporteringsverplichtingen in het kader van de sociale statistieken G. Samenstelling en werking van de lokale adviescommissie Evaluatie Afdeling 2. Energiedecreet Opzet Inwerkingtreding Indeling Belangrijkste wijzigingen A. Definitie aansluitbare wooneenheid of gebouw B. Doelstellingen van het Vlaamse energiebeleid C. De VREG D. Plaatselijk vervoernet van elektriciteit E. Mandaat van de netbeheerder F. Activiteiten van de netbeheerder G. Aansluiting op het net versus toegang tot het net H. Investeringsplan I. Technisch reglement J. Leveringsvergunning K. Recht op vrije leverancierskeuze en kosteloze leverancierswissel viii

3 L. Directe lijnen en directe leidingen M. De jaarlijkse toekenning van een gratis hoeveelheid elektriciteit N. Afsluiting door de netbeheerder van afnemers zonder schulden O. Toezicht en sancties Enkele bedenkingen Afdeling 3. Rapportering door de netbeheerder Afdeling 4. Enkele vermeldenswaardige beslissingen van de VREG Hoofdstuk 3. Een ambitieuze Vlaamse regering Afdeling 1. Een nieuwe regering en een nieuwe minister Afdeling 2. Regeerakkoord en beleidsnota Infrastructuur A. Slimme meters en slimme netten B. Aardgasaansluitingen Sociale maatregelen A. Evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen B. Gratis hoeveelheid elektriciteit Marktwerking A. Naar een nieuw marktmodel B. Monitoring van de dienstverlening van de leveranciers Tot slot Doorgaan met wankelende zekerheid Tim Vermeir Hoofdstuk 1. Vooraf Hoofdstuk 2. Federaal Afdeling 1. Groen luik federale bijdrage Afdeling 2. Mevrouw Soete is een taaie tante Afdeling 3. Productieafwijkingen voor offshore installaties Afdeling 4. Injectietarieven voor elektriciteit, opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen Hoofdstuk 3. Vlaanderen Afdeling 1. Vlaams regeerakkoord Afdeling 2. Wijzigingen aan de regeling inzake groenestroomcertificaten Vastleggen van de doelstellingen na Wijziging van de minimumsteun Isolatieverplichtingen Minimumsteun ook afhankelijk van productietechnologie ix

4 5. Solidarisering van de kosten voor de distributienetbeheerders Bijstook in steenkoolcentrales Regelmatige evaluatie Afdeling 3. Administratieve geldboete Verlaging Administratieve geldboetes zijn geen belastingen Wie is bevoegd om de beslissingen van de VREG te toetsen? Inleveringsverplichting leveranciers herzien Afdeling 4. Ruimtelijke ordening en energie Rooilijnplannen en gevelisolatie Wat is de juridische waarde van de Omzendbrieven windenergie? Afwijkingen van planologische bepalingen Kleinschalige windturbines Afdeling 5. Rationeel energiegebruik en energieprestatie Hoofdstuk 4. Tot slot TOEPASSING VAN HET MEDEDINGINGSRECHT IN DE ENERGIESECTOR Koen Platteau en Mien Gillis Inleiding Hoofdstuk 1. Belgisch mededingingsrecht Afdeling 1. Concentratiecontrole Afdeling 2. Mededingingsbeperkende praktijken Onderzoek in de groothandelsmarkt voor elektriciteit Onderzoek naar manipulatie van de gasprijzen Afdeling 3. Marktwerking Toestand van de Belgische energiemarkten Systeem van CO 2 -emissierechten Prijsvorming in de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt Manipulatie groothandelsprijs elektriciteit Protocolakkoord tussen de Belgische Staat en GDF Suez Hoofdstuk 2. EU-MEDEDINGINGSRECHT Afdeling 1. Beslissingen inzake concentratie controle Vattenfall/Nuon RWE/Essent EDF/Segebel Afdeling 2. Mededingingsbeperkende praktijken Uitsluitingseffecten: langlopende leveringscontracten Uitsluitingseffecten: netwerkgerelateerde problemen A. ENI x

5 B. Gaz de France en E.ON Marktverdeling ten gevolge van unilateraal gedrag Marktverdeling ten gevolge van collusie tussen energieondernemingen Overheidsinterventie Hoofdstuk 3. Enkele slotbeschouwingen Overzicht Energiewetgeving 2009 Bram Delvaux Hoofdstuk 1. Inleiding Opzet Hoofdstuk 2. Federaal Energie Hoofdstuk 3. Vlaams Gewest Energie Hoofdstuk 4. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Energie Hoofdstuk 5. Waals Gewest Energie Hoofdstuk 6. Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Energie Overzicht van rechtsleer 2009 Bernard Vanheusden Lijst van gebruikte afkortingen xi

INHOUD. Woord vooraf... v. NAAR EEN NIEUW EUROPEES KADER VOOR DE BELASTING VAN ENERGIEPRODUCTEN EN ELEKTRICITEIT? Kurt Deketelaere...

INHOUD. Woord vooraf... v. NAAR EEN NIEUW EUROPEES KADER VOOR DE BELASTING VAN ENERGIEPRODUCTEN EN ELEKTRICITEIT? Kurt Deketelaere... INHOUD Woord vooraf.......................................................... v NAAR EEN NIEUW EUROPEES KADER VOOR DE BELASTING VAN ENERGIEPRODUCTEN EN ELEKTRICITEIT? Kurt Deketelaere................................................

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v. DE INTERNE MARKT VOOR ENERGIE TOREN VAN BABEL OF HAALBAAR PROJECT? Inge Bernaerts... 1

INHOUD. Woord vooraf... v. DE INTERNE MARKT VOOR ENERGIE TOREN VAN BABEL OF HAALBAAR PROJECT? Inge Bernaerts... 1 INHOUD Woord vooraf.......................................................... v DE INTERNE MARKT VOOR ENERGIE TOREN VAN BABEL OF HAALBAAR PROJECT? Inge Bernaerts..................................................

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Opschrift Decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt Datum 17.07.2000 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN ART. 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. ART. 2. In dit decreet wordt verstaan

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 47274 MONITEUR BELGE 16.08.2011 BELGISCH STAATSBLAD Vu l arrêté ministériel du 22 décembre 1995 pris en exécution de l arrêté royal du 5 décembre 1995 portant création d un service social pour le personnel

Nadere informatie

Dit ontwerp van decreet werd door het Vlaams Parlement aangenomen op 30 juni 2011.

Dit ontwerp van decreet werd door het Vlaams Parlement aangenomen op 30 juni 2011. 1147 Brus sel, 4 juli 2011 Geachte mi nis ter-pre si dent, Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende de wijziging van de wet van 10 maart 1925 op

Nadere informatie

1. VOORWOORD... 3 2. VOORNAAMSTE WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN... 5

1. VOORWOORD... 3 2. VOORNAAMSTE WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN... 5 COMMISSIE COMMISSION VOOR DE DE RÉGULATION REGULERING VAN DE L ÉLECTRICITÉ ELEKTRICITEIT ET EN DU HET GAZ GAS RAPPORT JAARVERSLAG ANNUEL INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD..................................................................

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 74288 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

pages romaines.fm Page I Thursday, January 9, 2014 1:17 PM Energiecode voor het Brussels Gewest

pages romaines.fm Page I Thursday, January 9, 2014 1:17 PM Energiecode voor het Brussels Gewest pages romaines.fm Page I Thursday, January 9, 2014 1:17 PM Energiecode voor het Brussels Gewest pages romaines.fm Page II Thursday, January 9, 2014 1:17 PM pages romaines.fm Page III Thursday, January

Nadere informatie

STUDIE (F)100520-CDC-966

STUDIE (F)100520-CDC-966 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02.289.76.11 Fax: 02.289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Rolnummer 5183. Arrest nr. 89/2012 van 12 juli 2012 A R R E S T

Rolnummer 5183. Arrest nr. 89/2012 van 12 juli 2012 A R R E S T Rolnummer 5183 Arrest nr. 89/2012 van 12 juli 2012 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 december 2010 «houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet

Nadere informatie

Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 15 juni 2006

Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 15 juni 2006 Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie Situatie op 15 juni 2006 De volgende tekst is bedoeld als een beschrijving van de huidige wettelijke

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSBRIEF. Energie. Beleidsprioriteiten 2003-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSBRIEF. Energie. Beleidsprioriteiten 2003-2004 Stuk 1918 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 27 oktober 2003 BELEIDSBRIEF Energie Beleidsprioriteiten 2003-2004 ingediend door de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit,

Nadere informatie

Advies. Tarievendecreet en diverse bepalingen energie. Brussel,

Advies. Tarievendecreet en diverse bepalingen energie. Brussel, Advies Tarievendecreet en diverse bepalingen energie Brussel, SERV_20150504_ontwerpdecreet_energie_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 1 december 2007

Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 1 december 2007 Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie Situatie op 1 december 2007 De volgende tekst is bedoeld als een beschrijving van de huidige

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG(BRUGEL-RAPPORT-20120921-09) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

Investeringen in strategische aardgasinfrastructuur: Het verschil tussen gereguleerde en merchant investeringen en de security of supply

Investeringen in strategische aardgasinfrastructuur: Het verschil tussen gereguleerde en merchant investeringen en de security of supply Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2010-11 Investeringen in strategische aardgasinfrastructuur: Het verschil tussen gereguleerde en merchant investeringen en de security of supply

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2011

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2011 INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD.................................................................. 3 2. DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie

MASTERPROEF: Stimulansen voor een CO-2 zuinige elektriciteitsproductie tegen het zonlicht Tijd voor rationalisatie?

MASTERPROEF: Stimulansen voor een CO-2 zuinige elektriciteitsproductie tegen het zonlicht Tijd voor rationalisatie? Dieter VAN DER SMISSEN UNIVERSITEIT GENT Faculteit Rechten Master na Master Milieurecht Academiejaar 2009-2010 MASTERPROEF: Stimulansen voor een CO-2 zuinige elektriciteitsproductie tegen het zonlicht

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2004 2260 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [S C 2004/35904] 2 APRIL 2004. Decreet tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het

Nadere informatie

STUDIE (F)100401-CDC-959

STUDIE (F)100401-CDC-959 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 Inhoudstafel 2 CREG Jaarverslag 2014 1. Voorwoord...5

Nadere informatie

1 DE VREG... 4 2 WERKING VAN DE VREG IN 2010... 15

1 DE VREG... 4 2 WERKING VAN DE VREG IN 2010... 15 1 DE VREG... 4 1.1 MISSIE, VISIE EN WERKING VREG...4 1.1.1 Missie, visie en waarden... 4 1.1.2 Doelstellingen... 4 1.1.3 Taken en bevoegdheden... 5 1.1.4 Nieuwe organisatiestructuur... 5 1.1.5 Beheersovereenkomst...

Nadere informatie

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 P 1 Inhoudsopgave 1. Missie, visie en werking VREG... 6 1.1. Missie, visie en waarden... 6 1.2. Taken en bevoegdheden... 6 1.3. Doelstellingen...

Nadere informatie

STUDIE (F)101105-CDC-984

STUDIE (F)101105-CDC-984 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID N. 2011 2814 [2011/205522] 23 SEPTEMBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2011-2012 De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door

Nadere informatie