OPLEIDINGSCATALOGUS ACUTE PSYCHIATRIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSCATALOGUS ACUTE PSYCHIATRIE"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSCATALOGUS ACUTE PSYCHIATRIE Focusgroep Acute Psychiatrie ROAZ Brabant Versie april 2012

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Psychiatrische beelden Zicht op mensen met psychische en psychiatrische problematiek Basiscursus psychopathologie voor ondersteunend personeel De borderline persoonlijkheidsstoornis Delier Specifieke module OMA training - Suïcidepreventie Specifieke module OMA Training - Werken met signaleringsplannen Veranderd gedrag Verslavingszorg Basiscursus Verslavingszorg Verslaving en psychiatrie KVO (Kinderen van Verslaafde Ouders) Middelen, verslaving en psychiatrie Medicatie Medicatieverstrekking / psychofarmaca Autorisatie Cursus medicatie Autorisatiecursus ZALV Autorisatie ZALV - vervolgcursus Injecteren Injecteren Injecteren beginners Injecteren gevorderden Levensreddend handelen Levensreddend handelen - basis voor NIET verpleegkundigen Levensreddend handelen - herhaling voor NIET verpleegkundigen Veiligheid Voorkomen van en omgaan met agressie Omgaan met agressie (basis en folluw up) Omgaan met agressie (ondersteunende diensten) Module dwang en drang Training conflicthantering Training medewerkerveiligheid Specifieke module OMA training - Omgaan met de eigen agressie en weerstandgevoelens en deze professioneel hanteren Specifieke module OMA training - Collegiale opvang na schokkende en traumatische gebeurtenissen Specifieke module OMA training - Separeren en fixeren Training Dreigend Destructief Gedrag (DDG) Omgaan met agressie Agressietraining Communicatie Effectief communiceren - inleiding en verdieping RET inleiding (rationeel emotieve therapie) RET verdieping (rationeel emotieve therapie) Groepssupervisie niveau 5 (basis en fu)

3 1. Inleiding De focusgroep Acute Psychiatrie, bestaande uit zowel 1 e als 2 e lijns professionals uit de provincie Noord-Brabant, heeft verbeter- en verankeringspunten ontwikkeld rondom de zorgketen van de gecombineerd acuut psychiatrische/somatische patiënt. Eén van deze punten omschrijft dat betrokken zorgverleners getraind dienen te zijn in het omgaan met agressie en het herkennen dan wel uitsluiten van somatiek en psychiatrie. Diverse instellingen in Brabant verzorgen reeds trainingen in delier, acute psychose, IBS, psychopathologie, medicatieverstrekking, verslaving en psychiatrie, suïcidaliteit, maar ook in het omgaan met agressie. Er bestaan echter ook instellingen die niet zelf in deze cursussen voorzien. De focusgroep heeft hier toe besloten het beschikbare cursus- en opleidingsaanbod in kaart te brengen, te bundelen en in de vorm van een catalogus beschikbaar te stellen aan andere instellingen in de regio. Onderliggend document biedt de opleidingscatalogus die voor de acute psychiatrie relevante cursussen, opleidingen en training omschrijft die voor eenieder, die voldoet aan de beschrijving van de doelgroep, beschikbaar zijn. Disclaimer Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie in dit document of voor schade ontstaan door gebruik van de hier in vermelde informatie. Daarnaast is NAZB niet verantwoordelijk voor de inhoud van de genoemde opleidingen die via deze catalogus worden aangeboden. Colofon Dit document wordt beheerd door Netwerk Acute Zorg Brabant. Mocht u zaken in dit document willen aanpassen of aanvullen dan kunt u een verzoek hiertoe mailen naar of telefonisch contact opnemen via

4 2. Psychiatrische beelden 2.1 Zicht op mensen met psychische en psychiatrische problematiek GGZ Breburg Medewerkers zonder opleiding in psychiatrie die wel te maken hebben met cliënten. Doel Globale kennis van psychiatrische stoornissen en inzicht in verschillende gedragingen, die met een stoornis samenhangen. Handvatten in het omgaan met deze doelgroep. Goede communicatie met mensen met een psychische beperking of een psychiatrische ziekte. Context Deze training is gericht op het aanreiken van globale kennis van psychiatrische ziektebeelden en van het bijbehorende gedrag wat mede ontstaan is ten gevolge van het ziektebeeld. Deelnemers krijgen handvatten hoe om te gaan met dit, soms moeilijk, gedrag. Zij leren wat belangrijk is in het contact en wat valkuilen kunnen zijn. Inhoud/programma De training bestaat uit twee bijeenkomsten, één bijeenkomst waarin vooral aandacht is voor uitleg over psychiatrische problematiek en één bijeenkomst die geheel gericht is op het oefenen op basis van praktijksituaties. Eerste bijeenkomst; kennismaking met psychische en psychiatrische problematiek: - Beknopte uitleg van veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden. - Verschil tussen psychiatrische en psychosociale problematiek in de indicering. - Handvatten in het herkennen van gedrag; welk gedrag komt voor, welk gedrag geeft problemen. - Gesprekstechnieken: hoe kan men doorvragen, wat zijn de onderliggende vragen en hoe krijgt men problemen helder. Tweede bijeenkomst; verdieping in de praktijk: Kennismaken met houdingsaspecten; welke houding roept wat voor gedrag op, wat is de eigen houding en wat voor effect heeft dat op de ander. - Voorbeelden uit de praktijk oefenen in casuïstiekbesprekingen en praktijksimulatie. Instituut/Docent GGZ Gezond Twee bijeenkomsten van 3.5 uur. Minimaal 8 - maximaal 12 Cursuslocatie GGz Breburg, interne locatie Certificaat/diploma Certificaat Contactgegevens voor aanmelding en informatie Wendy Verhagen, administratief medewerker /

5 2.2 Basiscursus psychopathologie voor ondersteunend personeel GGZ WNB (Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord Brabant) Omschrijving inhoud/programma Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld: - de 7 psychische functies die als kapstok dienen in de training - het begrip psychopathologie, de vier criteria t.a.v. gestoord gedrag en de visies hierop - uitleg van de ziektebeelden (psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, somatoforme stoornissen). In deze opleidingscatalogus zijn standaard trainingsprogramma s opgenomen. Voor deze cursus kan echter in overleg een maatwerktraject opgezet worden. Leerdoelen Na de training heeft de cursist basiskennis over psychiatrische ziektebeelden en de daarbij horende terminologie die de cursist tegenkomt in het dagelijkse werk. Na afloop van de training kan de cursist specifiek: - uitleggen wat het begrip psychopathologie inhoudt - de 7 psychische functies benoemen - de globale definities en kenmerken en van de ziektebeelden (psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, somatoforme stoornissen) benoemen - zich op hoofdlijnen een beeld vormen van het werk van begeleiders in de psychiatrie. Onderwijsvorm Theoretische kennisoverdracht middels powerpoint, reader, en interactieve casuïstiekbespreking. Toetsing & certificering Deelnemer heeft recht op een certificaat indien alle dagdelen zijn bijgewoond. Deze cursus is bedoeld voor ondersteunend personeel dat werkzaam is binnen de psychiatrie die in hun werk te maken hebben met de terminologie maar geen kennis hebben van psychiatrische ziektebeelden. Benodigde voorkennis n.v.t. 1 dagdeel (3 uur). Minimaal 8; maximaal 15 deelnemers Locatie GGZ WNB (interne locatie) of op locatie bij andere instelling (bij externe trainingen). Accreditatie GGZ WNB is geaccrediteerd door V&VN. Kosten Informatie is op aanvraag beschikbaar. Contactgegevens voor aanmelding en informatie Femke van Kaam, consulent Front Office/Opleidingen / 5

6 2.3 De borderline persoonlijkheidsstoornis GGZ WNB (Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord Brabant) Omschrijving inhoud/programma: Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld: - psychopathologie van de BPS - begeleidingsmogelijkheden m.b.t. BPS, wat doe je wel en niet in het contact met een cliënt met BPS - omgaan met gevoelens van tegenoverdracht en transparantie in relatie tot een cliënt met BPS - richtlijnen in de onderhandeling met een cliënt met de BPS - inhoud en vorm van lichaamswerk in de begeleiding van een cliënt met de BPS - getuigenis van een ervaringsdeskundige. In deze opleidingscatalogus zijn standaard trainingsprogramma s opgenomen. Voor deze cursus kan echter in overleg een maatwerktraject opgezet worden. Leerdoelen Na de training zijn de cursisten in staat om de binnen de cursus opgedane kennis, inzichten en vaardigheden toe te passen in de begeleiding van cliënten met BPS. Na afloop van de training kan de cursist specifiek: - het ziektebeeld BPS beschrijven - een begeleidingsplan opzetten voor een cliënt met BPS - eigen ervaringen en gevoelens in relatie tot de BPS bespreekbaar maken - een onderhandelingssituatie met een cliënt met BPS tot een goed einde brengen - het belang en toepassingsmogelijkheden van lichaamswerk in de begeleiding van de BPS uitleggen - aangeven wat het effect is van het verhaal van een ervaringsdeskundige op de eigen beeldvorming over BPS. Onderwijsvorm Afwisseling tussen theorie (m.b.v. PowerPoint en dvd s), casuïstiekbespreking en oefeningen. Dagdelen worden ingevuld door verschillende docenten met specifieke competenties op verschillende deelgebieden rondom de BPS. Toetsing & certificering 100% aanwezigheid geeft recht op een certificaat. Deze cursus is bedoeld voor begeleiders/hulpverleners in de psychiatrie. Benodigde voorkennis Basiskennis psychopathologie 5 dagdelen (van 3 uur). Minimaal 8; maximaal 20 deelnemers Locatie GGZ WNB (interne locatie) of op locatie bij andere instelling (bij externe trainingen). Accreditatie GGZ WNB is geaccrediteerd door V&VN. Kosten Informatie is op aanvraag beschikbaar. 6

7 Contactgegevens voor aanmelding en informatie Femke van Kaam, consulent Front Office/Opleidingen / 2.4 Delier Intern consulent ouderenzorg en PA geriatrie van het Elkerliek Ziekenhuis Omschrijving inhoud/programma Theorie delier en bespreken van casuïstiek. Leerdoelen Na afloop van de training kunt u een patiënt met (een verhoogd risico op) een delier herkennen en de bijbehorende verpleegkundige observaties en interventies uitvoeren. Onderwijsvorm Theorie Toetsing & certificering Nee, nu nog niet. Dit volgt op het moment dat leerlink (digitaal vaardigheidsinstrument en portfolio) gereed is. Verpleegkundigen Benodigde voorkennis Protocollen doornemen zoals aanwezig binnen ziekenhuis. 2 uur Aantal deelnemer Ongeveer 12, afhankelijk van inschrijvingen en ruimte. Locatie Te bepalen ruimte in het Elkerliek Ziekenhuis, in de regel het opleidingslokaal. Accreditatie Nee Kosten Informatie is op aanvraag beschikbaar. Contactgegevens voor aanmelding E. Vogels: / Specifieke module OMA training - Suïcidepreventie GGZ WNB (Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord Brabant) Omschrijving inhoud/programma Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld: - theoretische achtergrond van het thema zelfdoding - de eigen houding ten opzichte van depressie en zelfdoding en de invloed daarvan op het gedrag naar cliënten toe - signalen van suïcidaliteit en wat te doen na een tijdige detectie - instrument voor risicoanalyse, waarmee de mate van suïcidaliteit kan worden ingeschat 7

8 - specifieke situaties zoals chronische cliënten, suïcidaal gedrag op de werkvloer, zelfbeschadigend gedrag en repetitief suïcidaal gedrag - de eigen draagkracht en grenzen als hulpverlener. Leerdoelen Na afloop van de training is de cursist in staat de signalen van suïcidaliteit te herkennen en weet de cursist hoe te handelen. Onderwijsvorm De verschillende thema s/onderwerpen worden ingeleid met een mix van werkvormen. Door onder meer simulatie en audiovisuele ondersteuning wordt de praktijksituatie zo dicht mogelijk benaderd. Vaardigheidstraining staat centraal. Toetsing & certificering 100% aanwezigheid geeft recht op een certificaat. Deze cursus is bedoeld voor begeleiders/hulpverleners (in de psychiatrie) die in de directe cliëntenzorg werkzaam zijn. Benodigde voorkennis n.v.t. 1 dagdeel Minimaal 8; maximaal 20 deelnemers. Locatie GGZ WNB (interne locatie) of op locatie bij andere instelling (bij externe trainingen). Accreditatie GGZ WNB is geaccrediteerd door V&VN. Kosten Informatie is op aanvraag beschikbaar. Contactgegevens voor aanmelding en informatie: Femke van Kaam, consulent Front Office/Opleidingen / 2.6 Specifieke module OMA Training - Werken met signaleringsplannen GGZ WNB (Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord Brabant) Omschrijving inhoud/programma Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld: - theoretische inleiding methodiek signaleringsplannen en bijbehorende stappen (voorbereiding, inventarisatie vroegsignalen en opstellen van een actieplan) - uitgangspunten voor het succesvol werken met signaleringsplannen - kenmerken van cliënten, sociaal netwerk en de fases waarin de cliënt kan verkeren. In deze opleidingscatalogus zijn standaard trainingsprogramma s opgenomen. Voor deze cursus kan echter in overleg een maatwerktraject opgezet worden. Indien de cursus aan een team wordt gegeven kan de inhoud aangepast worden aan de specifieke werkomgeving. Leerdoelen Na afloop van de training kan de cursist: - de werkwijze horend bij de methodiek signaleringsplannen beschrijven en toepassen 8

9 - een aantal specifieke kenmerken van de cliënt en het sociaal netwerk beschrijven en analyseren die van invloed zijn op een effectieve toepassing van voegsignalering en vroege interventie - een introductiegesprek voeren met cliënt en familie met als inhoud: o uitleg geven over doelstelling, inhoud, positieve effecten en de bijdrage van cliënt, sociaal netwerk en hulpverlener o beschrijven van de ziektegeschiedenis van de cliënt en terugval in de o psychiatrische problematiek uitleg geven over vroege voortekenen van een terugval geïllustreerd met een aantal voorbeelden en het belang hiervan bij de preventie van een terugval - een actieplan opstellen waarin de acties opgenomen zijn die uitgevoerd kunnen worden door cliënt, leden van het sociaal netwerk en de hulpverlener wanneer vroege voortekenen optreden. Onderwijsvorm De verschillende thema s/onderwerpen worden ingeleid met een mix van werkvormen. Door onder meer simulatie en audiovisuele ondersteuning wordt de praktijksituatie zo dicht mogelijk benaderd. Vaardigheidstraining staat centraal. Toetsing & certificering 100% aanwezigheid geeft recht op een certificaat. Deze cursus is bedoeld voor begeleiders/hulpverleners (in de psychiatrie) die in de directe cliëntenzorg werkzaam zijn. Benodigde voorkennis n.v.t. 3 dagdelen Minimaal 8; maximaal 14 deelnemers. Locatie GGZ WNB (interne locatie) of op locatie bij andere instelling (bij externe trainingen). Accreditatie GGZ WNB is geaccrediteerd door V&VN. Kosten Informatie is op aanvraag beschikbaar. Contactgegevens voor aanmelding en informatie: Femke van Kaam, consulent Front Office/Opleidingen / 2.7 Veranderd gedrag RAV Brabant Midden-West-Noord Omschrijving inhoud/programma Deze cursusdag wordt gehouden in het kader van het vrije keuzeprogramma voor ambulancemedewerkers. Ingegaan wordt op de relevante wetgeving, het herkennen en behandelen van de somatische oorzaken van veranderd gedrag, kennis van enkele in de ambulancezorg veelvoorkomende psychiatrische ziektebeelden. 9

10 Leerdoelen - Aan het eind van deze dag kan de deelnemer de kenmerken in gedrag van een aantal veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden uit de DSM IV. en hun globale behandelingen benoemen. - Ook kan de deelnemer een aantal somatische ziektebeelden/aandoeningen benoemen die kunnen leiden tot een veranderd gedrag. - Deelnemers weten aan het eind van deze dag de verschillen aan te geven tussen de BOPZ en de WGBO en dan met name ten aanzien van de aspecten van drang en dwang. - De deelnemer heeft aan het eind van deze dag kennis opgedaan om om te gaan met gedragveranderingen van een patiënt en kan benoemen wat een juiste attitude zou kunnen zijn. Onderwijsvorm Theorie (m.b.v. powerpoint en dvd s) en casuïstiekbespreking worden afgewisseld. Toetsing & certificering Er vindt geen toetsing plaats. Deze cursus is bedoeld voor ambulancechauffeurs en ambulanceverpleegkundigen van de RAV in Brabant. Benodigde voorkennis SOSA-vervolgopleiding ambulanceverpleegkundige of ambulancechauffeur. Een dag. Minimaal 6, maximaal 8 deelnemers. Locatie Een van de scholingslocaties binnen RAV Brabant MWN. Accreditatie Interne accreditatie voor medewerkers van RAV. Kosten Informatie is op aanvraag beschikbaar. Contactgegevens voor aanmelding en informatie: Yvonne Neyman, staffunctionaris opleiden /

11 3. Verslavingszorg 3.1 Basiscursus Verslavingszorg Novadic-Kentron Alle nieuwe zorggebonden medewerkers en leidinggevenden die instromen in de verslavingszorg. Doel Belangrijke doelen van de training zijn kennisvergroting en attitudeverbetering. Medewerkers uitrusten met basiskennis en (in mindere mate) -vaardigheden op het terrein van de verslavingsproblematiek en zaken die daar direct mee samenhangen. Dit is een eerste voorwaarde voor het uitvoeren van de zorgfunctie binnen de verslavingszorg. Na afronding van de Basiscursus Verslavingszorg - Heeft de medewerker inzicht in de ontwikkeling van de visie op en begripsvorming van verslaving. - Is de medewerker zich bewust van zijn/haar eigen visie op verslaving, verslavende middelen en verslaafden. - Is de medewerker in staat te omschrijven wat met verslaving bedoeld wordt vanuit biopsychosociaal perspectief. - Is de medewerker bekend met verslavingspreventie en onderkent het belang hiervan. - Is de medewerkers bekend met de middelen die verslaving veroorzaken, hun werking en de indeling in 3 groepen. - Heeft de medewerker inzicht in de neurochemische werking van diverse verslaafde middelen. - Heeft de medewerkers kennis van de somatische gevolgen van verslaving en is in staat deze gevolgen te herkennen. - Onderkent de medewerker het gevaar van infectieziekten bij verslaafde cliënten. - Is de medewerkers in staat tot het signaleren van waarschijnlijke aanwezigheid van infectieziekten bij cliënten. - Is de medewerker in staat tot veilig handelen in de omgang met patiënten met een of meer infectieziekten. - Is de medewerker in staat verslaafde cliënten en betrokkenen te adviseren over preventief handelen m.b.t. infectieziekten. - Heeft de medewerker inzicht in het wettelijk kader van de verslavingszorg. - Is de medewerkers zich bewust van de wettelijke implicaties van zijn/haar dagelijks handelen in de praktijk van de verslavingshulpverlening. - Heeft de medewerker inzicht in de positieve bijdrage die zelfhulp kan hebben in de behandeling en begeleiding van cliënten met verslavingsproblemen. - Is de medewerker geïnformeerd over de diverse zelfhulpgroepen en in staat cliënten hiernaartoe te verwijzen. - Onderkent de medewerker het belang van een respectvolle bejegening van cliënten. - Erkend de medewerker het belang van het betrekken van cliënten in de tot stand komen van behandelvoorstellen maar ook van instellingsbeleid. - Kan de medewerker veel voorkomende behandel- begeleidingsprogramma s in de verslavingszorg beschrijven. - Is de medewerker bekend het doel van Resultaten Scoren en kan enkele richtlijnen die uit het project voort gekomen zijn noemen. - Heeft de medewerker inzicht in de diverse stadia van gedragsverandering volgens Prochaska en DiClemente en is in staat deze op basis van gedrag en uitspraken bij cliënten te herkennen. - Is de medewerker bekend met de Motiverende Gespreksvoering volgens Miller en zich bewust van de positieve bijdrage die deze houding en techniek heeft in de omgang met cliënten. - Heeft de medewerker inzicht in de 5 communicatiestrategieën en gesprekstechnieken van Miller Rollick. - Is de medewerker in staat om op beginniveau volgens de principes van Motiverende Gespreksvoering met cliënten te communiceren. 11

12 Onderwerpen per dagdeel 1. Introductie, kennismaking, en achtergronden en ontwikkelingen van verslaving 2. Middelen 3. Neurochemie en (psycho)somatiek van verslaving 4. Preventie infectieziekten 5. Wetgeving met betrekking tot de verslavingszorg 6. Zelfzorg en cliëntenparticipatie 7. Inleiding behandeling 8. Oefenen met Motiverende Gespreksvoering en afsluiting en evaluatie van de cursus 24 uur verdeeld over 4 dagen van ongeveer 2 x 3 uur Vught: maximaal inhalers Breda: maximaal inhalers Organisatie De training wordt verzorgd door het LeerNetWerk. Contactgegevens voor aanmelding en informatie 3.2 Verslaving en psychiatrie Novadic-Kentron Doel In staat zijn bij patiënten/cliënten te herkennen dat er van een psychiatrische aandoening sprake is, zodat deze patiënten bijtijds verwezen worden naar collegae die hierin meer bekwaam zijn. Doelstellingen - Kennis van de actuele definiëringen van verslaving. - Kennis over psychiatrische stoornissen. - Basaal inzicht in de samenhang tussen middelengebruik, verslaving en andere psychiatrische stoornissen. - Het leren herkennen en signaleren van diverse psychiatrische stoornissen en in het verlengde daarvan het verkennen van behandelings(on)mogelijkheden. - Vaardigheden vergroten in de omgang met patiënten met verslavingsproblemen en psychiatrische stoornissen. - Het oriënteren op de eigen positie en mogelijkheden in de diagnostiek en behandeling van verslaafde cliënten met psychiatrische problematiek. Hulpverleners met MBO + HBO werk en denkniveau, die werkzaam zijn in de verslavingszorg. Onderwerpen - Inleiding en begrippenkader - Psychosen en schizofrenie, bipolaire stoornis en depressie - Angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen - Korte toelichting op overige stoornissen: Eetstoornissen, organische stoornissen als Korsakov, ADHD en autisme. 2 dagen, met 1 week ertussen. Vught: maximaal inhalers Breda: maximaal inhalers 12

13 Organisatie De training wordt verzorg door het Leernetwerk. Contactgegevens voor aanmelding en informatie 3.3 KVO (Kinderen van Verslaafde Ouders) Novadic-Kentron Doel - Deelnemers zijn op de hoogte van de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld en bekend met de werkwijze van Bureau jeugdzorg en andere jeugdzorginstellingen. - Deelnemers kennen hun eigen taak en verantwoordelijkheid. - Deelnemers zijn geoefend in eigen vaardigheden omtrent het bespreken van goed genoeg ouderschap. De hulpverleners die werkzaam zijn in de ambulante/poliklinische setting, in justitieel en nietjustitieel kader. Omvang Twee dagdelen van drie uur. Ochtendprogramma - Informatie Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld die per 1 januari 2011 van kracht is. - Informatie over Bureau jeugdzorg en andere jeugdzorginstellingen waarvoor voor kinderen en ouders in aanmerking kunnen komen als ze ondersteuning nodig hebben. Middagprogramma - Praktijksimulaties met inzet van trainersacteur. Werkwijze tijdens de scholing Informatief, interactief en demonstratief zijn de kernwoorden van de werkwijze van deze scholingsdag. Minimaal 10, maximaal 15 Organisatie Extern Contactgegevens voor aanmelding en informatie 3.4 Middelen, verslaving en psychiatrie GGZ Breburg Verpleegkundigen, SPV-ers, behandelaren (bij voorkeur in teamverband) Doel - Het bevorderen van kennis over en de effecten van alcohol en drugs - Het bevorderen van kennis en vaardigheden in het herkennen van problematisch middelengebruik en omgaan met voorkomende problemen rond middelengebruik 13

14 - Vergroten van kennis over co-morbiditeit van middelengebruik en psychiatrische ziektebeelden - Vergroten van de vaardigheid in het omgaan met cliënten met dubbel diagnose. Inhoud/programma Voorbereiding: vooraf inleveren van leerwens en praktijkcasus Verslaving; ontstaan, verloop, gedrag en prognose. - Herkennen van gebruik: signalen bij overmatig drugs- en alcoholgebruik - Wat te doen bij een vermoeden van gebruik - Checken van gebruik: U.C. s - Stoppen van gebruik als onderdeel van het behandelplan (de lange adem). Middelen; effecten op gedrag en psychiatrische stoornissen Co-morbiditeit; begrippen en behandeling - Psychiatrische ziektebeelden en verslavingsproblemen - Het verband - Diagnostiek. Houdingsaspecten: - bewustwording van de persoonlijke houding versus de professionele houding - bewustwording eigen middelengebruik in relatie tot andermans gebruik - eigen waarden en normen - uitgangspunten van een professionele houding bij behandeling van dubbeldiagnose - carrouseloefening casuïstiek en uitwerking Roos van Leary: - Het gedragsmodel - Zelftest - Gedragssegmenten en hun onderlinge wisselwerking - Inzetbaarheid en werken met de Roos van Leary - Praktijkcasuïstiek met acteur. Follow-up met rendementmeting - Rendement: Wat heeft de basistraining je concreet opgeleverd in de praktijk? - Vragen en ervaringen: Wat loopt goed en wat is nog voor verbetering vatbaar? - Aan de hand van vragen verdieping theorie en praktijk - Uitspelen praktijkcasuïstiek met acteur - Evaluatie met terugblik en inventarisatie van behoefte voor onderhoud vaardigheden Instituut/ docent Croan Consult, externe trainer In totaal 4-6 dagdelen, exclusief follow-up (aanbod kan ook op maat gemaakt worden) minimaal 8 - maximaal 12 Cursuslocatie GGz Breburg, interne locatie Certificaat/diploma Certificaat Contactgegevens voor aanmelding en informatie Wendy Verhagen, administratief medewerker /

15 4. Medicatie 4.1 Medicatieverstrekking / psychofarmaca GGZ WNB (Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord Brabant) Omschrijving inhoud/programma Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld: - wet BIG en andere richtlijnen en regelgeving - geneesmiddelen en hun toepassing - soorten medicijnen en algemene bijwerkingen - algemene farmacologie en psychofarmaca - de rol van de begeleider bij farmacotherapie. In deze opleidingscatalogus zijn standaard trainingsprogramma s opgenomen. Voor deze cursus kan echter in overleg een maatwerktraject opgezet worden. Leerdoelen Na de training heeft de cursist basiskennis over medicatie en psychofarmaca en kan dit toepassen in de praktijk. Na afloop van de training kan de cursist specifiek: - de belangrijkste voorwaarden benoemen voor zowel voorbehouden als risicovolle handelingen die de Wet BIG stelt - benoemen wat de termen farmacologie, farmacotherapie, farmacokinetiek en metabolisme betekenen - medicijnen /psychofarmaca indelen en de belangrijkste groepen medicatie /psychofarmaca met hun werking benoemen - benoemen op welke manieren medicijnen / psychofarmaca hun werking kunnen doen en benoemen en herkennen van bijwerkingen die in algemene zin kunnen optreden - de belangrijkste neurotransmitters en hun werking benoemen - benoemen hoe de prikkelgeleiding in het centrale zenuwstelsel verloopt - algemene en interne regels/richtlijnen rondom geneesmiddelen/toediening van medicijnen / opioiden benoemen en toepassen in de praktijk - benoemen wat men minimaal moet weten en doen wanneer medicatie wordt verstrekt - de rol van de begeleider bij het verstrekken van psychofarmaca benoemen en toepassen. Onderwijsvorm Theorie (m.b.v. PowerPoint en dvd s) en casuïstiekbespreking worden afgewisseld. Toetsing & certificering 100% aanwezigheid en het met een voldoende afleggen van de proeve van bekwaamheid en multiple choice toets geeft recht op een certificaat. Deze cursus is bedoeld voor niet BIG geregistreerde medewerkers die medicatie uitzetten en/of verstrekken. Benodigde voorkennis n.v.t. Anderhalf dagdeel (exclusief toets en proeve van bekwaamheid). Minimaal 8; maximaal 15 deelnemers. Locatie GGZ WNB (interne locatie) of op locatie bij andere instelling (bij externe trainingen). Accreditatie GGZ WNB is geaccrediteerd door V&VN. 15

16 Kosten Informatie is op aanvraag beschikbaar. Contactgegevens voor aanmelding en informatie: Femke van Kaam, consulent Front Office/Opleidingen / 4.2 Autorisatie Cursus medicatie GGZ Breburg Niet-BIG geregistreerde medewerkers die medicatie uitzetten en/of verstrekken Doel De deelnemer wordt na afloop van de cursus, als praktijkopdrachten en schriftelijke toets met een voldoende zijn beoordeeld, gedurende vier jaar bekwaam en bevoegd verklaard voor het uitvoeren van de taken, beschreven in het cluster medicatieverstrekking. Context Er is voor niet BIG-geregistreerde medewerkers die medicatie uitzetten en/of verstrekken geen wettelijke verplichting tot het volgen van scholing daarin. De Raad van Bestuur heeft, op aangeven van de Managers Behandelzaken, vanuit kwaliteitsoogpunt desondanks besloten deelname aan een interne autorisatie cursus medicatie scholing in deze verplicht te stellen Inhoud/programma basishandelingen vallende onder het takenpakket cluster medicatieverstrekking : - Uitzetten medicijnen - Verstrekken medicijnen. Onderwerpen die behandeld worden: - Wet BIG - Farmacologie - Farmacokinetiek - Belangrijke controles in de praktijk bij het uitzetten - Veel voorkomende werkingsmechanismen - Wat zijn interacties? - Waar op te letten in de praktijk? - Omgaan met risicovolle stoffen - Administratieve procedure bij opiaten- en insulineverstrekking - Praktijkopdrachten - Toetsing kennisniveau. Instituut/Docent Apotheker ZALV 3 lessen van 2,5 uur, verdeeld over ca. 6 weken. De laatste les staat grotendeels in het teken van de eindtoets. minimaal 8 - maximaal 20 Cursuslocatie GGz Breburg, interne locatie Certificaat/diploma certificaat met geldigheidsduur van 4 jaar Contactgegevens voor aanmelding en informatie Wendy Verhagen, administratief medewerker 16

17 / Autorisatiecursus ZALV Novadic-Kentron Doel / doelgroep Bijscholing van niet-verpleegkundigen die medicatie uitzetten en/of verstrekken. Inhoud cursus Basishandelingen vallende onder het takenpakket cluster medicatieverstrekking : - Uitzetten medicijnen - Verstrekken medicijnen. Inhoud les 1 - Korte inleiding van de wet BIG (achtergrond en belang van cursus) - Korte inleiding in de farmacologie toegespitst op het assortiment van de instelling o o Merknaam-stofnaam Farmaceutisch rekenen (welke maten hanteren: microg, mg, g, ml (=cc), liter, geen eetlepels) - Korte inleiding in de farmacokinetiek o Verschillen tussen toedieningswegen (oraal, rectaal, intraveneus, intramusculair) o Toedieningsfrequentie (3dd1mg is niet gelijk aan 1dd3mg!) o Gereguleerde afgifte en maagsapresistentie o Slikproblemen en toediening via sonde (wel/niet malen, andere oplossingen) - Farmacodynamiek o Veel voorkomende werkingsmechanismen - Wat is een interactie + voorbeelden - Bespreken werking/bijwerkingen/interacties geneesmiddelen assortiment van de instelling Inhoud les 2 - Uitgebreide bespreking protocol Farmaceutische Dienstverlening o Belangrijke controles in de praktijk bij uitzetten - Bespreking praktijkopdrachten met terugkoppeling naar stof vorige les - Farmacotherapeutisch kompas - Waar op te letten in de praktijk, zoals scheiden tijd van inname - Omgaan met risicovolle stoffen - Medicatie malen - Administratieve procedure bij opiaten- en insulineverstrekking Inhoud les 3 - Inleveren praktijkopdrachten - Toetsing kennisniveau (schriftelijke eindtoets) - Evaluatie 3 halve dagdelen (circa 2 uur elk); de lessen liggen ongeveer 2 weken uit elkaar. Maximaal 20 Voorbereiding / huiswerk De cursisten krijgen na les 1 een praktijkopdracht mee. De opdracht zal gebaseerd zijn op de tijdens les 1 behandelde stof en heeft als doel de theorie in praktijk te plaatsen. Tijdens les 2 is er tijd om aan de praktijkopdracht te werken. Tijdens les 3 worden de praktijkopdrachten definitief ingeleverd en indien akkoord, geparafeerd door de apotheker. Toets Het opgedane kennisniveau wordt schriftelijk getoetst. De toets wordt nagekeken en indien akkoord, geparafeerd door de apotheker. 17

18 Certificaat Bij goed gevolg van praktijkopdrachten en schriftelijke toets verklaart de apotheker de cursist bekwaam voor het uitvoeren van de taken, beschreven in het cluster medicatieverstrekking voor de periode van 4 jaar. De bekwaamheidsverklaring, getekend door de apotheker, wordt naar de instelling verzonden (bijv. aan de personeelsafdeling en/of de eerste geneeskundige), die de cursist bevoegd verklaart voor het uitvoeren van de taken, beschreven in het cluster medicatieverstrekking voor een door de instelling nader te bepalen periode. Geldigsheidsduur certificaat Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 4 jaar. De geldigheidsduur kan na 4 jaar worden verlengd door het volgen van vervolgcursus. Diversen De training wordt gegeven door een apotheker en een apothekersassistent van Apotheek ZALV. De cursus is praktijkgericht en leermomenten worden vaak herhaald tijdens de les. Lesmateriaal: sheets worden uitgedeeld tijdens lessen. Contactgegevens voor aanmelding en informatie 4.4 Autorisatie ZALV - vervolgcursus Novadic-Kentron Doel / doelgroep Bijscholing verpleegkundigen en niet-verpleegkundigen die een autorisatiecursus ZALV hebben gevolgd en waarvan de looptijd van het certificaat is verstreken. Algemeen De cursus is gebaseerd op onderwerpen die in de autorisatiecursus aan bod zijn geweest en nieuwe ontwikkelingen in farmaceutische dienstverlening. Inhoud cursus Basishandelingen vallende onder het takenpakket cluster 'medicatieverstrekking': - Uitzetten medicijnen - Verstrekken medicijnen. Inhoud les - Bespreking protocol Farmaceutische Dienstverlening + updates - Administratieve procedure bij opiaten- en insulineverstrekking\ - Farmaceutisch rekenen - Bestellen van geneesmiddelen - CITO-regeling - Ambulante patiënten - Ontwikkelingen geautomatiseerde dienstverlening ZALV - ZALV website - EVS (Elektronisch Voorschrijf Systeem) klantspecifiek - Klinicom - FarmedRx - Praktische zaken ZALV klantspecifiek - Toetsing kennisniveau (schriftelijke toets) - Evaluatie. 1 dagdeel bestaande uit: 2,5 uur theorie gevolgd door een schriftelijke toets van 1 uur. Aantal cursisten maximaal 20 18

19 Certificaat Na de theorieles volgt aansluitend een schriftelijke toets. De toets wordt nagekeken en, indien akkoord bevonden, geparafeerd door de apotheker. Bij goed gevolg van de schriftelijke toets verklaart de apotheker de cursist opnieuw bekwaam voor het uitvoeren van de taken, beschreven in het cluster 'medicatieverstekking' voor de periode van 4 jaar. De bekwaamheidsverklaring, getekend door de apotheker, wordt naar Opleidingen Novadic- Kentron verzonden. Daarna wordt deze getekend door de Eerste Geneeskundige, die de cursist bevoegd verklaart voor het uitvoeren van de taken, beschreven in het cluster 'medicatieverstrekking' voor een door de instelling nader te bepalen te periode. Zodra dit is gebeurd wordt het door Opleidingen naar de cursist gestuurd. Geldigheidsduur certificaat Het certificaat blijft 4 jaar geldig. Om de geldigheidsduur te behouden dient na 4 jaar een nieuwe vervolgtraining te worden gevolgd. Lesmateriaal Sheets worden uitgedeeld tijdens de les. Contactgegevens voor aanmelding en informatie 19

20 5. Injecteren 5.1 Injecteren GGZ Breburg De verpleegkundigen en ziekenverzorgenden die binnen GGz Breburg, volgens geldend protocol, deze voorbehouden handeling mogen uitvoeren. Een opleidingsgroep wordt samengesteld met medewerkers uit de diverse onderdelen van GGz Breburg. Doel - De deelnemer beheerst de vaardigheid van het subcutaan injecteren van medicijnen met conventionele spuiten. - De deelnemer beheerst de vaardigheid van intramusculair injecteren van medicatie. - De deelnemer kan de werking met een insuline pen omschrijven. Context In het kader van de wet BIG moeten verpleegkundigen bekwaam blijven in het uitvoeren van voorkomende voorbehouden handelingen. Binnen GGz Breburg worden alleen injecteren en blaasen maagcatheteriseren als voorbehouden handeling uitgevoerd. In het intern protocol Wet BIG staat vermeld wie deze voorbehouden handelingen moeten beheersen. Om verpleegkundigen belast met de uitvoering van deze voorbehouden handelingen de gelegenheid te bieden om de vaardigheid in de uitvoering van deze voorbehouden handelingen op peil te houden, voelt GGz Breburg zich verplicht scholing op dit gebied aan te bieden Inhoud/programma De training omvat een vaardigheidstraining waarbij aan de hand van een vijftal fasen naar beheersingsniveau wordt gewerkt. De 5 fasen zijn: - De oriëntatiefase - De oefenfase - De beheersfase - Toetsing - Evaluatie Ter voorbereiding en ondersteuning ontvangen deelnemers een reader met daarin de uit te voeren handelingsschema s. Leidraad in de oefenfase zijn het binnen de GGZ geldende protocol en de materialen die binnen de GGZ ter beschikking staan. Instituut/Docent Docent P3-transfer (GGZ Breburg) De training omvat 1 dagdeel. minimaal 8, maximaal 12 Cursuslocatie skillslab P3-Transfer Breda, Nieuwe inslag Certificaat/diploma Certificaat Contactgegevens voor aanmelding en informatie Wendy Verhagen, administratief medewerker /

21 5.2 Injecteren beginners Novadic-Kentron Beginnende beroepsbeoefenaren 2 dagdelen van 3,5 klokuur Inhoud Dagdeel 1: - Wettelijke kaders t.a.v. injecteren (beknopt) - Algemene theorie rondom injecteren - Specifieke theorie m.b.t. subcutaan injecteren - Demonstratie/ oefenen en instructie. Dagdeel 2: - Specifieke theorie omtrent intramusculair injecteren - Demonstratie/ oefenen en instructie - Gelegenheid tot het extra inoefenen van de vaardigheid subcutaan injecteren. Aantal cursisten Minimaal 10, maximaal 15 Voorbereiding De deelnemers ontvangen voor aanvang van de training een reader met daarin de literatuur betreffende de theoretische achtergronden van het onderwerp en/of de vaardigheid. Er zal -indien nodig- worden verwezen naar de protocollen van de opdrachtgever. De deelnemers lezen de literatuur en maken de eventuele bijgevoegde studieopdracht m.b.t. een bepaald onderdeel. De deelnemer formuleert leervragen. De leervragen zijn uitgangspunt voor de contacturen tijdens de training. Werkwijze tijdens de scholing De docent geeft verduidelijking omtrent de leervragen en aanvullende informatie vanuit eigen deskundigheid. Als didactische werkvormen kiest men voor het onderwijsgesprek en de groepsdiscussie. Met betrekking tot het verpleegtechnisch handelen wordt de skillslabmethodiek gehanteerd: - Oriëntatiefase: ingaan op leervragen / verduidelijking van de theorie door de docent. - Demonstratiefase: demonstratie van de (deel)vaardigheid binnen de cursussituatie met behulp van materialen uit de school door een verpleegkundig vaardigheidsinstructeur. - Oefenfase: de deelnemers gaan in groepjes van maximaal 3 personen aan de slag met het inoefenen van de vaardigheid en de instructeur geeft eventuele aanwijzingen en/of instructies. Locatie De scholing wordt gegeven in een van de lokalen van de School voor de Zorgsector, Karel Martelweg 2, 5616 JJ Eindhoven. Bij de ingang van de centrale hal staat een bordje waarop aangegeven is in welk lokaal de deelnemers worden verwacht. Bewijs van deelname De deelnemers ontvangen na afloop van de gevolgde scholing een bewijs van deelname. Deze worden samen met een kopie integraal naar de opdrachtgever gezonden die voor verdere verspreiding zal zorgen. Organisatie Extern Contactgegevens voor aanmelding en informatie 21

22 5.3 Injecteren gevorderden Novadic-Kentron Gevorderde beroepsbeoefenaren 1 dagdeel van 3,5 klokuur Inhoud - Ingaan op leervragen theorie omtrent subcutaan en intramusculair injecteren - Demonstratie / oefenen en instructie. Aantal cursisten Minimaal 10, maximaal 15 Voorbereiding De deelnemers ontvangen voor aanvang van de training een reader met daarin de literatuur betreffende de theoretische achtergronden van het onderwerp en/of de vaardigheid. Er zal -indien nodig- worden verwezen naar de protocollen van de opdrachtgever. De deelnemers lezen de literatuur en maken de eventuele bijgevoegde studieopdracht m.b.t. een bepaald onderdeel. De deelnemer formuleert leervragen. De leervragen zijn uitgangspunt voor de contacturen tijdens de training. Werkwijze tijdens de scholing De docent geeft verduidelijking omtrent de leervragen en aanvullende informatie vanuit eigen deskundigheid. Als didactische werkvormen kiest men voor het onderwijsgesprek en de groepsdiscussie. Met betrekking tot het verpleegtechnisch handelen wordt de skillslabmethodiek gehanteerd: - Oriëntatiefase: ingaan op leervragen / verduidelijking van de theorie door de docent. - Demonstratiefase: demonstratie van de (deel)vaardigheid binnen de cursussituatie met behulp van materialen uit de school door een verpleegkundig vaardigheidsinstructeur. - Oefenfase: de deelnemers gaan in groepjes van maximaal 3 personen aan de slag met het inoefenen van de vaardigheid en de instructeur geeft eventuele aanwijzigingen en/of instructies. Locatie De scholing wordt gegeven in een van de lokalen van de School voor de Zorgsector, Karel Martelweg 2, 5616 JJ Eindhoven. Bij de ingang van de centrale hal staat een bordje waarop aangegeven is in welk lokaal de deelnemers worden verwacht. Bewijs van deelname De deelnemers ontvangen na afloop van de gevolgde scholing een bewijs van deelname. Deze worden samen met een kopie integraal naar de opdrachtgever gezonden die voor verdere verspreiding zal zorgen. Organisatie Extern Contactgegevens voor aanmelding en informatie 22

23 6. Levensreddend handelen 6.1 Levensreddend handelen - basis voor NIET verpleegkundigen Novadic-Kentron Doel In staat zijn om bij (levensbedreigende) plotselinge gezondheidsproblemen de juiste Eerste Hulp aan een slachtoffer te verlenen en om deskundige hulp in te schakelen. NIET verpleegkundigen Inhoud De cursist leert de belangrijkste levensreddende handelingen toe te passen, zoals: - Reanimatie - Bewusteloze slachtoffers in veiligheid brengen - Handelen bij brandwonden, verslikking, botbreuken, bloedingen - Aanbrengen van de juiste verbanden, etc. Verder zijn de theoretische en praktische vaardigheden van volwassenenreanimatie een standaard onderdeel van elke basiscursus. Bovendien wordt bij elke cursist de zogenaamde 'Berdentest' afgenomen. Dit is een meting d.m.v. een computerprogramma van alle handelingen en hoeveelheden (en beademingen en thoraxcompressies), die een cursist in bepaald tijdsbestek verricht. Dit geeft met name aan de cursist een goed en objectief inzicht in zijn reanimatievaardigheden. Minimaal 12, maximaal 15 basiscursus 8 uur Voorbereiding Ongeveer 3 weken tevoren krijgen de cursisten een reader toegestuurd. Deze dient voorafgaand aan de cursus te worden doorgenomen. Certificaat Deze cursus wordt afgesloten met een theorie-examen. Bij voldoende beoordeling van zowel de theorie als de praktijk ontvangen de deelnemers het Medac-certificaat Basis Levensreddend Handelen. Geldigheidsduur certificaat Het certificaat blijft 2 jaar geldig. Om de geldigheidsduur te behouden dient daarna een Levensreddend handelen Herhaling te worden gevolgd. Organisatie Extern Contactgegevens voor aanmelding en informatie 6.2 Levensreddend handelen - herhaling voor NIET verpleegkundigen Novadic-Kentron 23

24 Doel In staat zijn om bij (levensbedreigende) plotselinge gezondheidsproblemen de juiste Eerste Hulp aan een slachtoffer te verlenen en om deskundige hulp in te schakelen. NIET verpleegkundigen Inhoud De herhalingscursus bestaat, naast een korte herhaling van de theorie, voornamelijk uit praktijktraining. Aan de orde komen: - Vijf taken in de EHBO - Bewustzijnsstoornissen zoals epilepsie, flauwte, (onge)val - Ademhalingsstoornissen (met speciale aandacht voor COPD) - Circulatiestoornissen inclusief reanimatie (maar zonder baby-/kinderreanimatie). Voor de praktijktraining wordt in casuïstiekvorm gebruik gemaakt van een LOTUS-slachtoffer (LOTUS = Landelijke Organisatie Ter Uitbeelding Slachtoffers). Verder zijn de theoretische en praktische vaardigheden van volwassenenreanimatie een standaard onderdeel van elke reanimatiecursus. Bovendien wordt bij elke cursist de zogenaamde 'Berdentest' afgenomen. Dit is een meting d.m.v. een computerprogramma van alle handelingen en hoeveelheden (beademingen en thoraxcompressies) die een cursist in een bepaald tijdsbestek verricht. Dit geeft met name aan de cursist een goed en objectief inzicht in zijn reanimatievaardigheden. Minimaal 12, maximaal 15 Herhalingscursus 4 uur Certificaat Bij voldoende beoordeling van de praktische vaardigheden ontvangen de deelnemers het MEDACherhalingscertificaat Levensreddend Handelen. Geldigheidsduur certificaat Het certificaat blijft 2 jaar geldig. Om de geldigheidsduur van het certificaat te behouden dient de training opnieuw te worden herhaald. Organisatie Extern Contactgegevens voor aanmelding en informatie 24

25 7. Veiligheid 7.1 Voorkomen van en omgaan met agressie Trainings- en opleidingscentrum Bernhoven Omschrijving inhoud/programma Niveaus van communicatie, verbale en nonverbale communicatie, accepteren en diskwalificeren, verbaal en nonverbaal geweld en protocollen. Leerdoelen Het voorkomen van agressie en hoe te handelen als de situatie escaleert. Onderwijsvorm Blended learning: Theorie vooraf m.b.v. e-learning en vaardigheidstraining met een trainingsacteur. Toetsing & certificering Bewijs van deelname Medewerkers die met zorgvragers en hun naasten in contact komen. Benodigde voorkennis n.v.t. 1.5 uur e-learning en een halve dag vaardigheidstraining In de trainingsgroep maximaal 10 Locatie In overleg Accreditatie Mogelijkheid voor accreditatie bij o.a. V&VN Kosten Nader overeen te komen Contactgegevens voor aanmelding Brigitte Marschalk: Omgaan met agressie (basis en folluw up) GGZ WNB (Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord Brabant) Omschrijving inhoud/programma Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld: - Theoretische inleiding; - Matrix agressie; - Agressiecirkel (systeem om tot de juiste interventie/attitude te komen bij oplopende fases van agressief gedrag); - Gedragscode agressiehantering; - Formele en persoonlijke grenzen; - Confrontatietechniek; - Agressiebronnen; 25

26 - Noodscenario; - Collegiale opvang na een schokkende gebeurtenis; - Seksuele intimidatie; een vorm van agressief gedrag; - Meldingsprocedure; - Fysieke training. In deze opleidingscatalogus zijn standaard trainingsprogramma s opgenomen. Voor deze cursus kan echter in overleg een maatwerktraject opgezet worden. Indien de cursus aan een team wordt gegeven kan de inhoud aangepast worden aan de specifieke werkomgeving. Leerdoelen Medewerkers herkennen negatieve vroegsignalen bij cliënten en kunnen hier adequaat, preventief en waar nodig de-escalerend de passende begeleiding bij bieden, zodat ongewenst gedrag in een vroeg stadium omgebogen wordt naar gewenst gedrag. De medewerkers zijn competent en bieden door hun aanwezigheid binnen de cliënten populatie veiligheid en hanteren op passende wijze de juiste methodiek om preventief te werken en waar nodig de-escalerend om te gaan met (beginnend) agressief gedrag van cliënten. Na afloop van de training kan de cursist specifiek: - In een vroeg stadium de aard, oorzaken, achtergronden en gevolgen herkennen van spanningsvolle situaties en ongewenst gedrag en adequaat met het ongewenste gedrag (de-escalerend) omgaan - Een (empathisch) verband leggen tussen de psychische stoornis en het ongewenste gedrag - Een juiste interventiemethode / strategie (ontwijkend, confronterend, de-escalerend) kiezen om het ongewenste gedrag om te buigen naar gewenst gedrag, en dit verantwoorden/ beargumenteren - De-escalerende gesprekstechnieken hanteren, o.a. B.R.A.A.M. (Begrip tonen, ruimte geven aan reacties, argumenten geven, afstand bewaren, maak afspraken) - De confrontatietechniek toepassen - Gebruik maken van het noodscenario P.A.R.A. (persoonlijke veiligheid, andermans veiligheid, ruimte bewerken en alarmeren) - Het eigen handelen (schriftelijk) evalueren en verantwoorden, en indien nodig aanpassingen doorvoeren in het signalering/begeleidingsplan - Omgaan met angstige dan wel vijandig gedrag van een cliënt of cliëntsysteem, en dit op een adequate en de-escalerende wijze begrenzen - Grensoverschrijdend gedrag verbaal en indien nodig fysiek bewerken en begrenzen op een voor zowel de cliënt als dienst doende verantwoorde wijze, zodat er een veilig woon werk klimaat ontstaat - Stevig en elegant blijven bij eigen missers of niet gelukte interventies, met het behoud van zelfvertrouwen - Zich op proportionele wijze verweren en verplaatsing technieken hanteren als het gaat om zelfverdediging en het overmeesteren van een agressieve cliënt. Onderwijsvorm De verschillende thema s/onderwerpen worden ingeleid met een mix van werkvormen. Door onder meer simulatie en audiovisuele ondersteuning wordt de praktijksituatie zo dicht mogelijk benaderd. Vaardigheidstraining staat centraal. Toetsing & certificering 100% aanwezigheid geeft recht op een certificaat. Indien een cursist om dringende redenen een dagdeel absent is bestaat de mogelijkheid om deze in overleg met de docent in te halen op een andere dag. Deze cursus is bedoeld voor begeleiders/hulpverleners (in de psychiatrie) die in de directe cliëntenzorg werkzaam zijn. Benodigde voorkennis Voordat de follow up gevolgd kan worden dient eerst de basistraining afgerond te zijn. Basis: 6 dagdelen verdeeld over 3 dagen (2 dagen snel na elkaar; laatste dag na 4 weken). Follow up: jaarlijks 2 dagdelen (1 dag) Minimaal 8; maximaal 14 deelnemers. 26

27 Locatie GGZ WNB (interne locatie) of op locatie bij andere instelling (bij externe trainingen). Accreditatie GGZ WNB is geaccrediteerd door V&VN. Kosten Informatie is op aanvraag beschikbaar. Contactgegevens voor aanmelding en informatie: Femke van Kaam, consulent Front Office/Opleidingen / 7.3 Omgaan met agressie (ondersteunende diensten) GGZ WNB (Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord Brabant) Omschrijving inhoud/programma Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld: - theoretische inleiding; - agressiecirkel (systeem om tot de juiste interventie/attitude te komen bij oplopende fases van agressief gedrag); - formele en persoonlijke grenzen; - agressiebronnen; - collegiale opvang na een schokkende gebeurtenis; - seksuele intimidatie; een vorm van agressief gedrag; - fysieke training. In deze opleidingscatalogus zijn standaard trainingsprogramma s opgenomen. Voor deze cursus kan echter in overleg een maatwerktraject opgezet worden. Indien de cursus aan een team wordt gegeven kan de inhoud aangepast worden aan de specifieke werkomgeving. Leerdoelen Na afloop van de training: - Kunnen de cursisten verwoorden wat agressie is en dit herkennen in de praktijk. Tevens weten zij wat er van hen verwacht wordt wanneer zij agressie signaleren en kunnen zij daarnaar handelen - Weten de cursisten wat zij zelf kunnen doen en wat ze juist beter kunnen nalaten, om agressie te voorkomen en ze houden daar rekening mee in hun dagelijks werk - Geven de cursisten aan dat zij met meer zelfvertrouwen en minder angst hun werk kunnen doen. Middels houding, attitude en fysieke vaardigheden tonen zij aan niet machteloos te staan tegenover fysieke agressie die zich op hen persoonlijk richt - Kunnen de cursisten benoemen wat in de organisatie hun taken en verantwoordelijkheden zijn in geval van agressie, schokkende gebeurtenissen en onveilige situaties. Zij zijn in voorkomende situaties in staat hiernaar te handelen. Onderwijsvorm De verschillende thema s/onderwerpen worden ingeleid met een mix van werkvormen. Door onder meer simulatie en audiovisuele ondersteuning wordt de praktijksituatie zo dicht mogelijk benaderd. Vaardigheidstraining staat centraal. Toetsing & certificering 100% aanwezigheid geeft recht op een certificaat. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die niet in de directe cliëntenzorg werkzaam zijn. Benodigde voorkennis n.v.t. 27

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen DESKUNDIG AAN HET WERK Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen nodig?! 4 Praktische informatie 5 Zicht op

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij jongeren nodig?! 4 Praktische informatie 5 Het

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

Vrouw&Zorg,+Amsterdam+ Overzicht+Incompany+scholingen+kraamzorg+2015+ blz+1+/+11" www.vrouwenzorg.nl+

Vrouw&Zorg,+Amsterdam+ Overzicht+Incompany+scholingen+kraamzorg+2015+ blz+1+/+11 www.vrouwenzorg.nl+ Vrouw&Zorg,Amsterdam OverzichtIncompanyscholingenkraamzorg2015 blz1/11" www.vrouwenzorg.nl Vrouw&Zorg,Amsterdam OverzichtIncompanyscholingenkraamzorg2015 blz2/11" www.vrouwenzorg.nl Opleidingslocatie:

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

Open inschrijving 2012

Open inschrijving 2012 Open inschrijving 2012 Vrouw&Zorg, Amsterdam Overzicht scholingen kraamzorg blz 1 / 8 Opleidingslocatie: Vrouw&Zorg Vlaardingenlaan 9 1059GL Amsterdam Inschrijving online via: Vrouw&Zorg, Amsterdam Overzicht

Nadere informatie

E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012

E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012 E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012 Korte omschrijving Mikado heeft in opdracht van de Parnassia Bavo Groep een e-learningprogramma ontwikkeld.

Nadere informatie

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis BZ11A post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er

Nadere informatie

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen Archipel Kenniscentrum en Archipel Academie Trainingen Agressie het gevoel van samen 2014 Archipel Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Archipel worden openbaar

Nadere informatie

Informatiebrochure. Stichting. Goed. met. Training, voorlichting & scholing. voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft

Informatiebrochure. Stichting. Goed. met. Training, voorlichting & scholing. voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft Informatiebrochure Stichting Goed met Training, voorlichting & scholing voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft Waar denkt u aan bij het woord psychiatrie? Gek Geuzennaam of stigma? Psychiatrie

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Cursus jeugd- en jongvolwassenen psychiatrie 2012-2013

Cursus jeugd- en jongvolwassenen psychiatrie 2012-2013 Cursus jeugd- en jongvolwassenen psychiatrie 2012-2013 Werken in de jeugd- of jongvolwassenen psychiatrie vraagt om bijzondere competenties en kennis. Zoals kennis over psychiatrische ziektebeelden en

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er meer dan

Nadere informatie

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U)

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Den Dolder, mei 2014 Versie: 2.1 Auteur(s):Angela van den Berg/Marten Leistra Dolderseweg 120, 3734 BL Den Dolder Postbus 37, 3734 ZG Den Dolder T 088 8800300 E

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER. BASISSCHOLING PALLIATIEVE ZORG Regio Walcheren. Voorbeeld Informatiefolder, versie 2010 IKNL locatie Rotterdam

INFORMATIEFOLDER. BASISSCHOLING PALLIATIEVE ZORG Regio Walcheren. Voorbeeld Informatiefolder, versie 2010 IKNL locatie Rotterdam INFORMATIEFOLDER BASISSCHOLING PALLIATIEVE ZORG Regio Walcheren Inleiding Het netwerk palliatieve zorg Zeeland is opgericht in 2009, met als doel de toegankelijkheid en de kwaliteit van palliatieve zorgverlening

Nadere informatie

Unit beschrijving: Extra leerresultaten

Unit beschrijving: Extra leerresultaten Unit beschrijving Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie (DE/13/LLP-LdV/TOI/1763). De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur;

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria zorgverleners voor het geven van begeleiding bij het stoppen met roken*

Kwaliteitscriteria zorgverleners voor het geven van begeleiding bij het stoppen met roken* Kwaliteitscriteria zorgverleners voor het geven van begeleiding bij het stoppen met roken* Om te garanderen dat zorgverleners kwalitatieve en effectieve zorg bij stoppen met roken aanbieden dienen zorgverleners

Nadere informatie

Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen

Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen Cursusinformatie Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen Overeenkomsten in symptomen en paramedische interventies Ontwikkeling en coördinatie : Frans van der Brugge Maart 2015 1 Algemene

Nadere informatie

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Comorbiditeit: Voorkomen van verschillende stoornissen bij 1 persoon. Dubbele diagnose: Verslaving (afhankelijkheid en misbruik

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1 Basiscursus... 5 1.1

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

Inhoud Inleiding DEEL 1 THEORIE 23

Inhoud Inleiding DEEL 1 THEORIE 23 Inhoud Inleiding 1 Waar dit boek over gaat 17 2 Waar dit boek niet over gaat 18 3 Een patiëntgerichte attitude 19 4 Doelgroep 20 5 Opzet van het boek en leeswijzer 20 Noten 21 Dank 21 Literatuur 22 DEEL

Nadere informatie

OTO plan CBRN Noord-Nederland

OTO plan CBRN Noord-Nederland OTO plan CBRN Noord-Nederland Aan: Projectteam CBRN preparatie Noord-Nederland Van: Marc Ruijten, Martin Eggens Versie: 2.5, definitief Datum: 10 maart 2011 Betreft: OTO plan CBRN 1 Opbouw van het OTO

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

Modulenaam: D3 Zelfhantering 3 : Gecombineerd onderwijs : 75% contactonderwijs/25%afstandsonderwijs

Modulenaam: D3 Zelfhantering 3 : Gecombineerd onderwijs : 75% contactonderwijs/25%afstandsonderwijs ECTS-fiche (uitgebreide vakfiche) Modulenaam: D3 Zelfhantering 3 : Gecombineerd onderwijs : 75% contactonderwijs/25%afstandsonderwijs Doelstellingen: De cursisten maken kennis met en verwerven inzicht

Nadere informatie

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid Voorlichtingsen cursusaanbod ervaringsdeskundigheid De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en naastbetrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

workshop? 2. In welke situatie(s) voel je je wel eens onveilig in je werk? 3. Wat heb je nodig om je veilig te voelen

workshop? 2. In welke situatie(s) voel je je wel eens onveilig in je werk? 3. Wat heb je nodig om je veilig te voelen 1. Om welke reden(en) volg je deze workshop? 2. In welke situatie(s) voel je je wel eens onveilig in je werk? 3. Wat heb je nodig om je veilig te voelen in je werk? 4. Waarin blink jij jjmet betrekking

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)

Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) Zorg en Welzijn Algemeen Door recente maatschappelijke ontwikkelingen in de 1e lijn is er een toenemende vraag naar deskundige hulpverlening bij psychische klachten. Hierbij speelt de POH-GGZ een belangrijke

Nadere informatie

Maatschap Goed Zorgen Tiel

Maatschap Goed Zorgen Tiel Tiel, 16 juni 2011 Betreft: programma BIG scholingen Najaar 2011. Beste zorgverlener, Bij- en nascholing dient wettelijk verplicht te worden. Dit advies gaat de Raad voor Volksgezondheid & Zorg geven aan

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

Meedenksessie Onderwijs over agressie

Meedenksessie Onderwijs over agressie Meedenksessie Onderwijs over agressie Opening (Gitta v/d Berg) Welkom Doel van deze bijeenkomst Programma 15.00u Opening 15.15u Inleiding Door Gitta v/d Berg (Trainer omgaan met agressie) Door Barbara

Nadere informatie

ABC. Agressie, wat doe je ermee?

ABC. Agressie, wat doe je ermee? Agressievisie Beroepshouding Communicatie ABC WAT IS ABC? Agressie, wat doe je ermee? ABC is een methodiek gericht op het voorkomen van en het omgaan met agressie. De ABC-methodiek is bruikbaar voor mensen

Nadere informatie

Trainingsgids 2017 Kraamzorg aan kwetsbare zwangeren

Trainingsgids 2017 Kraamzorg aan kwetsbare zwangeren Trainingsgids 2017 Kraamzorg aan kwetsbare zwangeren Pagina 1 van 6 Het advies van de Stuurgroep over terugdringen vermijdbare kindersterfte is een belangrijk uitgangspunt om na te denken over de vraag:

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

Bijscholing Kinderzorg

Bijscholing Kinderzorg Asodiz is een opleidingsinstituut dat zich met name bezighoudt met het ontwikkelen en uitvoeren van leergangen/trainingen op het gebied van de eerste lijn gezondheidszorg. Bijscholing Kinderzorg Kinderzorg

Nadere informatie

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer Bemoeizorg Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

VPT Zuidwest-Nederland

VPT Zuidwest-Nederland VPT Zuidwest-Nederland 30 oktober 2013 Onderwerpen Inleiding Factoren Interventies Voorbeelden Afsluiting 1 Woord vooraf. Er is niet één recept om te komen van protocol Kies een pad dat aansluit bij uw

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Cursus op 6 en 20 maart en 3 en 24 april 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor professionals PICOWO

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Tabel 2: Overzicht programma in middelen, doelen en leerstijlen in fase 2

Tabel 2: Overzicht programma in middelen, doelen en leerstijlen in fase 2 Bijlage Romeo Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Romeo, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies December

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014

Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014 Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014 Medicatiebeoordeling is een systematische beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt door arts, apotheker en patiënt op basis

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 Registeropleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Uitgebreide

Nadere informatie

Een oplossing voor uw verslaving én uw psychische klachten

Een oplossing voor uw verslaving én uw psychische klachten Een oplossing voor uw verslaving én uw psychische klachten GecombinEErde behandeling bij dubbele diagnose Onderdeel van Arkin Hebt u, naast een verslavingsprobleem, last van psychische klachten, zoals

Nadere informatie

Verslavingspreventie in het Voortgezet Onderwijs

Verslavingspreventie in het Voortgezet Onderwijs Verslavingspreventie in het Voortgezet Onderwijs Preventie Verslavingspreventie in het Voortgezet Onderwijs Introductie Opgroeiende kinderen krijgen te maken met allerlei verleidingen. Als pubers groeien

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3)

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Waar en wanneer? 20/11 & 27/11/2012 in het Maaltebruggekasteel te Gent In de basisopleiding (DAG 1) werden de meest

Nadere informatie

Postmaster opleiding medische psychologie

Postmaster opleiding medische psychologie me nse nkennis Postmaster opleiding medische psychologie Het accent ligt op de generieke psychologische problemen waar patiënten met een ernstige chronische ziekte voor komen te staan. Postmaster opleiding

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Behandelprogramma psychiatrie en verslaving

Behandelprogramma psychiatrie en verslaving Behandelprogramma psychiatrie en verslaving Keuze voor beheerst gebruik Egbert Meeter, 28-5-2013 Hoe begon het De eerste vergadering 21-07-2010 Bronnen Bronnen Bronnen Bronnen Inhoud Veiligiheid Toetsing

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Den Dolder, mei 2014 Versie: 2 Auteur(s): Anna Hulsebosch/Joke Gierveld Het programma en de bijbehorende opleiding TOPs! is een programma voor jongens en meisjes

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 18 juni 2015

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 18 juni 2015 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie ; 18 juni 0 Code en type training Code: U1-1 EHBO Type: Regulier, en in dagdelen (=opgeknipt)

Nadere informatie

FP11A. Forensische psychiatrie POST-HBO OPLEIDING. mensenkennis

FP11A. Forensische psychiatrie POST-HBO OPLEIDING. mensenkennis FP11A POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum

Nadere informatie

Onderdeel nascholing: 2, 4 of 5 (als er meerdere onderdelen in 1 bijeenkomst aan bod komen, dient u deze op een aparte regel aan te geven)

Onderdeel nascholing: 2, 4 of 5 (als er meerdere onderdelen in 1 bijeenkomst aan bod komen, dient u deze op een aparte regel aan te geven) Concept Programma nascholing instructeurs Eerste Hulp CR028 Formulier behorende bij de aanvraag voor accreditatie nascholing(en) instructeurs Eerste Hulp U kunt een aanvraag doen per bijeenkomst, maar

Nadere informatie

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk.

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. Post-hbo forensische psychiatrie Werken in

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen Maarten Boogert, soc. psych. verpleegk Divisie Ouderen / 24 uurdienst Mondriaan Zorggroep Heerlen Doelgroepen m.b.t hulpverlening van SPV- er : Acute psychiatrische

Nadere informatie

Agressiebeheersing. Hans Pauwels PC St-Amandus, Beernem. Inleiding

Agressiebeheersing. Hans Pauwels PC St-Amandus, Beernem. Inleiding Agressiebeheersing Hans Pauwels PC St-Amandus, Beernem Inleiding Agressie in de gezondheidszorg Verhoogde aandacht, bijv. STOP agressie in ziekenhuizen door FOD BZ & VG medewerkersveiligheid patiëntveiligheid

Nadere informatie

Een oplossing voor uw verslaving én uw psychische klachten

Een oplossing voor uw verslaving én uw psychische klachten Een oplossing voor uw verslaving én uw psychische klachten GECOMBINEERDE BEHANDELING BIJ DUBBELE DIAGNOSE Onderdeel van Arkin Hebt u, naast een verslavingsprobleem, last van psychische klachten, zoals

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

De aanpak van kindermishandeling in GGZ en verslavingszorg

De aanpak van kindermishandeling in GGZ en verslavingszorg De aanpak van kindermishandeling in GGZ en verslavingszorg Programma Kennismaking Toelichting op HET STOPLICHT door Jacqueline Kuppens Korte inleiding door Marthe Renders, GGzE Korte inleiding door Ria

Nadere informatie

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK)

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) www.viermin.nl De Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling (LTAK) is een training waarin kennis en vaardigheden worden aangereikt om huiselijk

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

Over de krachtgerichte basismethodiek. Over de basistraining. Doel van de basistraining. Leerdoelen

Over de krachtgerichte basismethodiek. Over de basistraining. Doel van de basistraining. Leerdoelen Over de krachtgerichte basismethodiek In de Academische werkplaats Opvang & Herstel is in de afgelopen jaren samen met uitvoerend werkers en beleidsfunctionarissen van de deelnemende opvanginstellingen

Nadere informatie

Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter. Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen

Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter. Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen Inhoudsopgave Ondersteuning bij zorg aan ouderen met psychiatrische problemen 3 Voor wie

Nadere informatie

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap AED Automatische Externe Defibrillatie Informatiemap Forto Training & Opleiding Broeklaan 101 5953 NA Reuver (t) 077-4769500 (f) 077-4769501 Januari 2006 www.forto-to.nl versie 2005-011 AED implementatie

Nadere informatie

Conflict Onder Controle macht of onmacht?

Conflict Onder Controle macht of onmacht? Conflict Onder Controle macht of onmacht? Leer & deel met vakgenoten tijdens de hands-on training Conflicthantering Academy Inc OfficePlus Business Centre Zekeringstraat 17, 1014 BM Amsterdam DE TRAINING

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Aanbod scholingen PEDI-NL November 2010 SCHOLINGEN PEDI-NL

Aanbod scholingen PEDI-NL November 2010 SCHOLINGEN PEDI-NL SCHOLINGEN PEDI-NL De PEDI-NL is de Nederlandse vertaling en bewerking van Pediatric Evaluation of Disability Inventory. Met de PEDI kan de mate van zelfstandigheid in het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen Voor iedereen die werkt in de zorg, het onderwijs, voor een wijkteam of gemeente Training en advies Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen De trainingen en adviestrajecten

Nadere informatie

Michael Rietvelt verpleegkundige High Care Jan Joosten opleidingsadviseur

Michael Rietvelt verpleegkundige High Care Jan Joosten opleidingsadviseur Victas & Cardia Michael Rietvelt verpleegkundige High Care Jan Joosten opleidingsadviseur Inleiding Victas, centrum voor verslavingszorg Midden Nederland Branche GGZ, verslavingszorg Behandelen van alle

Nadere informatie

Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen?

Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Richtlijnen Casus IDDT Richtlijnen, wat zeggen ze niet! Richtlijnen Dubbele Diagnose, Dubbele hulp (2003) British

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Voorwoord. deel i: begrippen, cijfers en verklaringen 1

Voorwoord. deel i: begrippen, cijfers en verklaringen 1 Inhoud Voorwoord XI deel i: begrippen, cijfers en verklaringen 1 1 Terminologie en definities 3 1.1 Inleiding 4 1.2 Suïcide of zelfdoding 4 1.3 Suïcidepoging of poging tot zelfdoding 13 1.4 Doodsgedachten

Nadere informatie

Expertisecentrum Begeleid Leren. Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening

Expertisecentrum Begeleid Leren. Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening Expertisecentrum Begeleid Leren Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening Expertisecentrum Begeleid Leren Ê Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen

Nadere informatie

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursus Zorgvaardigheden Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursusinformatie Inhoud van de scholing Voorbereidingsopdracht Programma van de scholing Thuistoets Praktijkleeropdrachten Certificaat Verrijkingsliteratuur

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Pakkende ondertitel Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding

Nadere informatie