DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid"

Transcriptie

1 DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

2 KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek nemen gelukkig vaak gewoon deel aan de samenleving. Daardoor kan iedereen in contact komen met medewerkers, studenten, collega s, bewoners, teamgenoten, klanten of patiënten met psychische of psychiatrische problemen. Contact maken met mensen met genoemde problematiek gaat soms vanzelf en zonder problemen. Maar voor een goed contact, voor een tijdige signalering of om goed door te kunnen verwijzen, is het belangrijk om duidelijk zicht te hebben op psychische en psychiatrische problematiek. Kennis van ziektebeelden en probleemgedrag, signaleren van alarmerend gedrag en handvatten om op een goede manier om te gaan met mensen met psychische problemen, zijn hierbij van belang. Daarom biedt Indigo gezond werken training en advies aan medewerkers van diverse organisaties en andere betrokkenen. Omdat uw vraag nooit standaard is, is ons aanbod op maat. We kijken hierbij naar opleidings- en ervaringsachtergrond van deelnemers en naar de reden van uw vraag. In deze brochure wordt daarom een globale omschrijving van de modulen gegeven. Voor uitgebreide informatie kunt u contact met ons opnemen. Dit document geeft overzicht van al onze trainingen. Achtereenvolgens vindt u de hoofdstukken volwassenen, jeugd, ouderen en algemeen. Per doelgroep zijn aparte brochures beschikbaar en er is een brochures met ons aanbod op gebied van mentale vitaliteit. PRAKTISCHE INFORMATIE Medewerkers of vrijwilligers te maken krijgen met mensen met psychiatrische ziekten, (dreigende) psychische of sociale problemen of mensen met moeilijk gedrag. Onze huidige klanten zijn huisartsen, psychologen, maatschappelijk werkenden, politie, woningbouwverenigingen, gemeenten, thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, scholen voor basis- middelbaar en beroepsonderwijs, maar ook opleidingen in zorg en welzijn. TRAINERS Deskundigheidsbevordering wordt verzorgd door medewerkers van Indigo Brabant. Onze trainers werken allen als hulpverlener en hebben daarnaast ervaring in het geven van trainingen, voorlichting of groepswerk. Bij verschillende trainingen worden naast de trainers ook acteurs ingezet met ervaring in de hulpverlening én een aanvullende opleiding op acteergebied. LOCATIE Bijeenkomsten kunnen op een locatie in uw organisatie plaatsvinden. Ook kunnen bijeenkomsten verzorgd worden op een van de locaties van Indigo Brabant. KOSTEN Deze zijn afhankelijk van de vraag en het daarbij passende aanbod. Hierover vindt altijd van tevoren overleg plaats. Nadat in gezamenlijk overleg een aanbod is samengesteld, ontvangt u een offerte. 2

3 VOLWASSENEN ZICHT OP MENSEN MET PSYCHISCHE OF PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK Professionals en vrijwilligers kunnen in hun functie mensen met psychische of psychiatrische problematiek tegenkomen. Soms gaat dit contact vanzelf, maar niet altijd. Dan kan het noodzakelijk zijn enige basiskennis te hebben over psychiatrische ziektebeelden. Medewerkers of vrijwilligers die te maken hebben met mensen met psychische of psychiatrische problematiek. Kennismaking met psychische en psychiatrische problematiek > Uitleg van veel voorkomende psychische problemen en beknopte psychiatrische problematiek > Handvatten in het herkennen van probleemgedrag > Handvatten in het omgaan met genoemd gedrag: wat kun je doen, hoe bepaal je je eigen gedrag, wat kun je beter niet doen. Verdieping in praktijk > Kennismaken met houdingsaspecten; inzicht verkrijgen in de invloed van de eigen houding op het gedrag van anderen > Oefenen van voorbeelden uit de praktijk door casuïstiekbesprekingen of praktijksimulatie > Bespreken van grenzen aan de zorg > Uitleg over psychiatrische hulpverlening. Twee dagdelen van 3,5 uur. Na het volgen van de cursus hebben deelnemers: > Kennis gemaakt met veel voorkomende psychische en psychiatrische problematiek > Handvatten aangereikt gekregen in het herkennen van gedrag en symptomen en in het omgaan hiermee. En weten deelnemers: > Welke houdingsaspecten belangrijk zijn en kennen ze de invloed van houding op gedrag > Welke mogelijkheden en grenzen zij binnen hun werk hebben in de omgang met de doelgroep > Welke mogelijkheden van hulpverlening aanwezig zijn. In de tweede bijeenkomst ligt de nadruk op praktijksituaties. Deze worden besproken en geoefend in rollenspellen met een acteur. 3

4 LOSSE MODULEN PSYCHIATRISCHE OF PSYCHISCHE PROBLEMATIEK In losse modulen wordt ingegaan op psychiatrische ziektebeelden, stoornissen en psychische problematiek. Ook kan een lesprogramma met verschillende onderdelen worden samengesteld. De inhoud van de module wordt aangepast aan het opleidings- ervarings- en werkniveau van de groep. De volgende modulen worden aangeboden: > ADHD > Angststoornissen > Autistische stoornissen > Automutilatie > Borderline persoonlijkheidsstoornis > Delier > Dementie > Depressie en stemmingsstoornissen > Dissociatieve stoornissen > Dubbele-diagnoseproblematiek; verslaving; alcohol; drugs > Eetstoornissen > Huiselijk geweld; kindermishandeling; ouderenmishandeling; seksueel geweld > Niet Aangeboren Hersenletsel > Omgaan met familieleden van mensen met psychiatrische problematiek > Persoonlijkheidsstoornissen > Rouw en verlies > Schizofrenie; psychotische stoornissen > Somatoforme stoornissen > Suïcidaliteit > Traumaverwerking Iedereen die in de uitvoering van zijn functie te maken kan krijgen met mensen met psychiatrische ziektebeelden, stoornissen of psychische problematiek. Tevens vrijwilligers die binnen hun werkzaamheden te maken kunnen krijgen met mensen met genoemde problematiek. De modulen bestaan uit de onderdelen: > Uitleg van het ziektebeeld. > Gevolgen voor de cliënt. > Mogelijkheden van behandeling, begeleiding of preventie. > Signalering. > Handvatten in omgaan met mensen met de stoornis. > Handvatten in het omgaan met naastbetrokkenen. > Waar kan men terecht voor hup. Minimaal twee uur per module. De cursist krijgt kennis van het besproken ziektebeeld en van de beleving van de cliënt. Tevens leert hij of zij wat belangrijk is in het contact en leert problematiek tijdig te signaleren. Daarnaast krijgt de cursist inzicht in de sociale kaart van hulpverlening. De theorie wordt gevolgd door een praktijkdeel waarbij geoefend kan worden door middel van casuïstiekbesprekingen en praktijksimulaties. 4

5 PSYCHOPATHOLOGIE Scholing die gericht is op het bevorderen van deskundigheid van werkers binnen de geestelijke gezondheidszorg. Medewerkers aan cliënten met psychiatrische problematiek met een vooropleiding. Bijvoorbeeld verpleegkundigen, sociaal pedagogische hulpverleners en therapeuten. De scholing bestaat uit overdracht van theorie, inbreng van praktijkvoorbeelden en oefening van vaardigheden betreffende: Angst- en dwangstoornissen, Stemmingsstoornissen, Psychotische stoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Dubbele diagnose, Suïcidaliteit, Autisme en ADHD. Zes dagdelen van drie uur. Kennen en herkennen van psychopathologie op grond van gedrag. Aangaan en onderhouden van contact met psychiatrische patiënten. Herkennen van en kunnen omgaan met cliënten met gedragsproblemen. Herkennen van en hanteren van (dreigende) crisissituaties. Van deelnemers wordt gevraagd huiswerkopdrachten in het werkveld uit te voeren. Naast oefenen in vaardigheden wordt ook gebruik gemaakt van beeldmateriaal. 5

6 JEUGD EN JONGEREN KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN BIJ KINDEREN OF JONGEREN NODIG?! Psychische beperkingen, psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen komen bij jeugd van alle leeftijden voor. Dit betekent dat ook veel professionals en vrijwilligers te maken krijgen met kinderen of jongeren met deze problemen. Globale kennis en inzicht in verschillende gedragingen die met de stoornis samenhangen, zijn voorwaarden om een goede relatie op te kunnen bouwen en te onderhouden. Niet iedereen heeft voldoende kennis van deze stoornissen of beperkingen. Handvatten in het omgaan met kinderen en jongeren met verschillende beperkingen helpen bij een goede communicatie. Voldoende expertise om tijdig te signaleren, kan ergere problematiek voorkomen. Kortom, deskundigheidsbevordering over psychische beperkingen, psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen is belangrijk voor iedereen die werkt met jeugdigen. 6

7 HET VERHAAL VAN EEN SIGNAAL; SIGNALERINGSTRAINING VOOR HET ONDERWIJS Problemen of risicofactoren signaleren bij kinderen en jongeren is het startsein voor preventieve actie én voor hulp aan kinderen en hun ouders. Rond 15% van de jongeren kampt namelijk met psychische problemen. Vroeg signaleren en bespreken levert een preventieve bijdrage aan de psychische gezondheid van de doelgroep; voorkomen is beter dan genezen! Medewerkers in het basis- en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang hebben hierin, door hun intensieve contact met kinderen en jongeren, een belangrijke rol. > Medewerkers in de kinderopvang voor 0-4 jarigen en anderen die met deze leeftijdsgroep werken > Medewerkers in het basisonderwijs en anderen die met 4-12 jarigen werken > Medewerkers in het voortgezet en beroepsonderwijs en anderen die met jarigen werken. Zowel groepsleiders, leerkrachten, mentoren, leerlingbegeleiders en vertrouwenspersonen kunnen deelnemen. Ook voor ondersteunend personeel zoals conciërges is de training zinvol. Het vergroten van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemers op het gebied van signaleren, motiveren en begeleiden van kinderen en jongeren met psychische problemen. De volgende onderwerpen worden behandeld: > Signalen van psychische problemen erkennen en herkennen. > Volgens stappenplan actie ondernemen. Naast het geven van informatie en theorie krijgt de praktijk van de deelnemers veel aandacht. Door de deelnemer ingebrachte casuïstiek staat hierbij centraal. > De training voor het voortgezet onderwijs bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur. > De training voor het basisonderwijs en 0-4 jarigen bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur. Na het volgen van de signaleringstraining hebben docenten basiskennis van (psychologische) mechanismen, die bij henzelf spelen bij het omgaan met signalen. Ook hebben zij meer inzicht in (mogelijke) weerstanden bij jongeren tijdens het bespreken van signalen. Naast kennis en inzicht willen we met de training bevorderen, dat docenten deze kennis actief gebruiken richting leerlingen, ouders en collega s. Vertrouwen op je eigen kwaliteiten en vermogen om deze verder te verbeteren, is daarbij een belangrijk doel. 7

8 WAT MOET U WETEN OVER JONGEREN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN Professionals in het onderwijs krijgen regelmatig te maken met jongeren met psychische beperkingen. Globale kennis van deze beperkingen en inzicht in verschillende gedragingen, die met een stoornis samenhangen zijn voorwaarden om een goede relatie op te kunnen bouwen en te onderhouden. Daarnaast kunnen handvatten in het omgaan met deze doelgroep helpen bij een goede communicatie. Professionals in het voortgezet, middelbaar- en hoger onderwijs. Theoretisch kader over psychische stoornissen bij jongeren als: > Autisme > Persoonlijkheidsstoornissen m.n. borderline > Stemmingsstoornissen > Psychotische stoornissen > ADHD en aanverwante stoornissen. Over deze stoornissen komen aan bod: > Symptomen en signalen > Herkennen van signalen > Aandachtspunten en handvatten in de omgang > Belangrijke communicatie aspecten. Verdieping in de praktijk > Kennismaken met houdingsaspecten; welke houding roept wat voor gedrag op > Uitwerken van theorie aan de hand van casussen van deelnemers > Mogelijkheden in professionele hulpverlening > Uitleg over ondersteuningsmogelijkheden voor professionals > Uitleg over preventie en hulpverlening voor jongeren. Minimaal drie uur. Na het volgen van de cursus hebben deelnemers kennis van de behandelde stoornissen en handvatten in het omgaan met deze jongeren, zowel individueel als in groepsverband. Deze training is op maat aan te passen. In het theoretisch kader worden psychische stoornissen besproken die aansluiten bij de vraag en/of de problematiek die voorkomt. 8

9 ZICHT OP KINDEREN EN JONGEREN MET PSYCHISCHE EN PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK Psychische beperkingen, psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen komen bij jeugd en jongeren van alle leeftijden voor. Dit betekent dat ook veel professionals en vrijwilligers te maken krijgen met kinderen of jongeren met deze problemen. Professionals of vrijwilligers die te maken hebben met kinderen of jongeren met psychische of psychiatrische problematiek. Deze scholing biedt globale kennis van veel voorkomende psychische stoornissen bij kinderen of jongeren zoals ADHD, autisme, angst, depressie, psychose en van het bijbehorende gedrag. Kennismaking met psychische en psychiatrische problematiek > Beknopte uitleg van veel voorkomende psychische problemen en psychiatrische problematiek > Handvatten in het herkennen van probleemgedrag > Handvatten in het omgaan met genoemd gedrag: wat kun je doen, hoe bepaal je je eigen gedrag, wat kun je beter niet doen. Verdieping in de praktijk > Kennismaken met houdingsaspecten; inzicht verkrijgen in de invloed van de eigen houding op het gedrag van anderen > Oefenen van voorbeelden uit de praktijk door casuïstiekbesprekingen en praktijksimulatie met een trainingsacteur > Bespreken van grenzen aan de zorg > Uitleg over psychiatrische hulpverlening. Twee dagdelen van 3,5 uur. Na het volgen van de cursus hebben deelnemers: > Kennis gemaakt met veel voorkomende psychische en psychiatrische problematiek > Handvatten aangereikt gekregen in het herkennen van gedrag en symptomen en in het omgaan hiermee. En weten deelnemers: > Welke houdingsaspecten belangrijk zijn en kennen ze de invloed van houding op gedrag > Welke mogelijkheden en grenzen zij binnen hun werk hebben in de omgang met de doelgroep > Welke mogelijkheden van hulpverlening aanwezig zijn In de tweede bijeenkomst ligt de nadruk op praktijksituaties. Deze worden besproken en geoefend in rollenspellen met een acteur. 9

10 LOSSE TRAININGEN OF WORKSHOPS: > Depressie en somberheidklachten bij jongeren > Autisme spectrumstoornissen > ADHD/ODD > Voorlichting over alcohol en drugs > Grenzen stellen en feedback geven > Gesprekstechnieken en communicatieve vaardigheden > Gesprekstechnieken en communicatieve vaardigheden. Scholing kan een antwoord zijn op vragen over: > Kennisverbreding, -aanvulling, -opfrissing > Meer zicht of grip krijgen op problematiek > Beter signaleren en/of herkennen van problematiek > Achtergronden om een visie te (her)formuleren > Achtergrondinformatie voor attitudeverandering. Professionals, vrijwilligers en andere geïnteresseerden, die werken met jeugd en jongeren. In de scholing besteden wij veel aandacht aan de koppeling tussen theorie en praktijk. Ieder onderwerp kan behandeld worden in een twee uur durende theoretische verdieping, met daarnaast een twee uur durend praktijkdeel, of een langer lopende cursus, samengesteld uit meerdere modules. Afhankelijk van afspraak. Afhankelijk van afspraak. Voor het praktijkdeel kan een acteur worden ingezet. 10

11 WORKSHOP HET JONG VOLWASSENEN BREIN Jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar kijken anders aan tegen werken, studie en andere zaken. Daarom vraagt deze doelgroep om een andere kijk op bijvoorbeeld coachen en begeleiden. Puberteitsontwikkeling is vooral de fysieke groei die in gang is gezet door de hormoonafgifte en omvat ook de ontwikkeling van de hersenen. Niet iedereen doorloopt dezelfde ontwikkelingen in hetzelfde tempo. De hersenen zijn pas rond het 24 e levensjaar volledig ontwikkeld. Vaak is het lichaam al volgroeid en dit wekt de suggestie dat dit voor de hersenen ook zou gelden. Maar tijdens de pubertijd zijn de hersenen nog volop in ontwikkeling, en na de pubertijd ontwikkelen de hersenen zich nog steeds verder. Iedereen die werkt met of voor pubers en jongvolwassenen, zoals docenten, coaches, werkbegeleiders en HR functionarissen. In deze interactieve bijeenkomst wordt vanuit de theorie van het puberbrein stil gestaan bij het gedrag wat hieruit voortkomt. Vervolgens komt aan bod hoe hierop te reageren en wat belangrijk is in coaching en begeleiding aan jongvolwassenen. Een workshop van twee uur. Groepsgrootte tot twintig deelnemers. 11

12 Ouderen KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN BIJ OUDEREN NODIG?! Psychiatrische ziekten en psychische problemen komen in alle fasen van het leven voor. Elke fase kent echter ook zijn specifieke problemen. Sommige ziektebeelden komen vaker voor bij ouderen, andere juist minder of kennen andere uitingsvormen. Niet iedereen heeft voldoende kennis van deze stoornissen of beperkingen. Terwijl globale kennis hiervan, en inzicht in verschillende gedragingen die met de stoornis samenhangen, voorwaarden zijn om een goede relatie op te kunnen bouwen en te onderhouden. Daarnaast kunnen handvatten in het omgaan helpen bij een goede communicatie. Voldoende kennis om tijdig te signaleren, kan ergere problematiek voorkomen. 12

13 OMGAAN MET OUDEREN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN In de ouderenzorg is het steeds belangrijker tijdig te signaleren. Daarnaast zijn handvatten in het omgaan met ouderen met psychische problemen noodzakelijke voor een goede begeleiding. Medewerkers in de ouderenzorg. Een vooropleiding in de zorg is noodzakelijk, kennis van psychiatrische problematiek is niet nodig. In de cursus wordt aandacht besteed aan signaleren van problematiek en aan omgaan met ouderen met problemen. Daarnaast worden ziektebeelden behandeld die aansluiten bij de problematiek die veel voorkomt binnen de organisatie of afdeling. De standaardtraining bestaat uit: > Inleiding in ouderenpsychiatrie > Observeren, signaleren aan de hand van signalenkaarten > Signalen bespreken > Vergeetachtigheid, met name dementie > Depressie > Andere ziektebeelden in overleg. In de cursus wordt vooral uitgegaan van de praktijksituaties van deelnemers. Vier bijeenkomsten van drie uur. Na de training zijn deelnemers in staat psychische problemen te signaleren en de signalen te bespreken met professionals en de cliënt en zijn omgeving. Deelnemers hebben voldoende handvatten om de oudere te bejegenen op een wijze die aansluit bij zijn of haar psychische belevingswereld. De onderwerpen worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. 13

14 OMGAAN MET OUDEREN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN CURSUS VOOR LEIDINGGEVENDEN Leidinggevenden in de ouderenzorg die te maken hebben met ouderen met deze problematiek én die hun medewerkers moeten coachen of ondersteunen hierin. De volgende onderwerpen worden behandeld: > Observeren, signaleren, bespreekbaar maken van signalen en mogelijke acties > Anders omgaan met probleemgedrag > Dementie > Depressie en somberheid > Angst > Persoonlijkheidsstoornissen. In de bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over de ziektebeelden. Verder wordt er steeds ingegaan op hoe leidinggevenden en verzorgenden problemen in een vroeg stadium kunnen signaleren; hoe om te gaan met ouderen met psychische problemen en over hoe moeilijk gedrag bespreekbaar te maken in een team. Er is er veel ruimte voor het inbrengen van praktijkvoorbeelden. Vier bijeenkomsten van drie uur. Na de training zijn deelnemers in staat psychische problemen te signaleren en de signalen te bespreken met medewerkers, andere professionals en de cliënt en zijn omgeving. Deelnemers zijn in staat een team te coachen in het begeleiden van ouderen met psychische problemen. De onderwerpen kunnen in overleg met de opdrachtgever aangepast worden. 14

15 ZICHT OP OUDEREN MET PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK Professionals en vrijwilligers komen ouderen met psychische of psychiatrische problematiek tegen. Soms gaat dit contact vanzelf, maar niet altijd. Dan kan het noodzakelijk zijn enige basiskennis te hebben over psychiatrische ziektebeelden. Medewerkers of vrijwilligers die te maken hebben met ouderen met psychische of psychiatrische problematiek. Kennismaking met psychische en psychiatrische problematiek > Beknopte uitleg met veel voorkomende psychische problemen en psychiatrische problematiek bij ouderen > Handvatten in het herkennen van probleemgedrag > Handvatten in het omgaan met genoemd gedrag: wat kun je doen, hoe bepaal je je eigen gedrag en wat kun je beter niet doen. Verdieping in de praktijk > Kennismaken met houdingsaspecten; inzicht verkrijgen in de invloed van de eigen houding op het gedrag van anderen > Oefenen van voorbeelden uit de praktijk door casuïstiekbesprekingen en praktijksimulatie met een trainingsacteur > Bespreken van grenzen aan de zorg > Uitleg over psychiatrische hulpverlening. Twee dagdelen van drie uur. Na de training hebben deelnemers globale kennis van psychiatrische ziektebeelden en van het bijbehorende gedrag en handvatten over hoe om te gaan met moeilijk gedrag dat hoort bij een psychiatrisch ziektebeeld. 15

16 WIJSHEID KOMT MET DE JAREN Medewerkers in de ouderenzorg zonder een specifieke opleiding. Bijvoorbeeld voor huishoudelijk medewerkers of assistenten, zorgassistenten, maar ook voor vrijwilligers is deze cursus zeer toepasbaar. Deel 1 > De gevolgen van het ouder worden > Waarden en normen van toen en nu > Eenzaamheid, verlies en rouw > Verlieservaringen > Rouwverwerking > Actief luisteren. Deel 2 > Omgaan met claimend en aandacht vragend gedrag > Signaleren > Valkuilen en aandachtspunten in het omgaan met ouderen met moeilijk benaderbaar gedrag > Grenzen aangeven. De cursus bestaat voor een deel uit theorie overdracht. Het accent van de cursus ligt op het bespreken van praktijksituaties en van het oefenen van deze situaties. Twee dagdelen van twee uur. Deelnemers krijgen inzicht in de gevolgen van het ouder worden en in de omgeving en de beleving van de ouder wordende mens. Zij krijgen handvatten aangereikt in het omgaan met de ouder wordende mens met al zijn beperkingen en mogelijkheden. 16

17 OMGAAN MET OUDEREN MET DEMENTIE Voor alle kennisniveaus verzorgen wij cursussen op gebied van dementie. Dit kan op academisch niveau, er wordt dan vooral ingegaan op diagnosticeren en vormen van dementie. Op HBO en MBO niveau zijn cursussen ontwikkeld en ook voor mensen zonder gerichte opleiding of ervaring zijn voorlichtings- en scholingsmogelijkheden. De cursus wordt op maat samengesteld en kan bestaan uit verschillende onderdelen: > Verschillende vormen van dementie > Symptomen behorend bij de vormen van dementie > Verloop en stadia van verschillende vormen van dementie > Werking van het geheugen > Risicofactoren > Omgaan met ouderen met dementie > Verschillende methodieken in zorg en begeleiding bij dementie > Dementiezorg in de regio > Hulp en ondersteuning voor mantelzorgers. Afhankelijk van afspraken. Afhankelijk van afspraken. Afhankelijk van het kennisniveau van de deelnemers kunnen trainers ingezet worden. Trainers hierin zijn: GZ- of klinisch psychologen, SPV, dementieverpleegkundigen, verpleegkundigen. 17

18 LOSSE TRAININGEN OF WORKSHOPS Er is scholing ontwikkeld op het gebied van: > Depressie en somberheidsklachten bij ouderen > Dementie en vergeetachtigheid > Het syndroom van Korsakov > Persoonlijkheidsstoornissen en ouderen > Verslaving bij ouderen > Achterdocht en psychotische stoornissen > Angst, een veelvoorkomend probleem bij ouderen > Delier, het belang van tijdig signaleren > Parkinson en psychische gevolgen > Psychische problemen na een CVA > Verlieservaringen en rouw > Claimend en aandacht vragend gedrag in de ouderenzorg > Grenzen stellen en feedback geven > Respectvolle en professionele bejegening > Agressie in de ouderenzorg. Scholing kan een antwoord zijn op vragen over: > Kennisverbreding, -aanvulling, -opfrissing > Meer zicht of grip krijgen op problematiek > Beter signaleren en/of herkennen van problematiek > Achtergronden om een visie te (her)formuleren > Achtergrondinformatie voor attitudeverandering. Verzorgenden, verpleegkundigen, leidinggevenden, coördinatoren, adviseurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden, die werken met ouderen. In de scholing besteden wij veel aandacht aan de koppeling tussen theorie en praktijk. Afhankelijk van afspraken. De cursist krijgt kennis van het besproken ziektebeeld en van de beleving van de cliënt. Tevens leert hij of zij wat belangrijk is in het contact en leert problematiek tijdig te signaleren. Daarnaast krijgt de cursist inzicht in de sociale kaart van hulpverlening. 18

19 ALGEMEEN; AANBOD ALLE EN OMGAAN MET CONFLICTEN EN DREIGENDE AGRESSIE Conflictsituaties of dreigende agressie zijn vaak spannende momenten, die veel emoties oproepen. Het is niet altijd eenvoudig om goed en effectief in zo n situatie te reageren. Professionals en vrijwilligers die te maken kunnen krijgen met conflictsituaties of dreigende agressie. WERKWIJZE De scholing bestaat voor een deel uit overdracht van theorie, daarnaast vooral uit inbreng van praktijkvoorbeelden en oefening van vaardigheden d.m.v. praktijksimulatie. De volgende onderwerpen komen aan bod: > Communicatie > Tijdig signaleren > Omgaan met boosheid en dreigende agressie > Conflicten > Het HIPAT model (herkennen, inschatten, plan maken, actie, terugkijken). Theorie wordt verduidelijkt aan de hand van praktijksituaties die deelnemers aanleveren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van rollenspellen om het geleerde toe te kunnen passen in de praktijk. Van deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht in het aanleveren van casussen en in deelname aan rollenspellen. Twee dagdelen van drie uur. Deelnemers krijgen inzicht in het ontstaan van een conflict en van dreigende situaties. Ze krijgen handvatten aangereikt hoe een dreigende of agressieve situatie te voorkomen of hoe te handelen. De scholing wordt aangepast aan de vraag en aan de werksituatie van deelnemers. 19

20 DOORVRAGEN BIJ SUÏCIDALITEIT In het kader van het landelijk project suïcidepreventie is een training ontwikkeld om suïcidaal gedrag en patronen te herkennen. Deze training wordt gegeven aan gatekeepers om hen nog beter in staat te stellen risico s te taxeren en hen tools te geven om door te vragen bij inschatting van suïciderisico. Onder gatekeepers verstaan we hulp- en dienstverleners die regelmatig in contact komen met individuen en gezinnen in nood: huisartsen, schooldecanen, politiemedewerkers, Indigo hulpverleners, medewerkers van eerste-hulp en paaz-en, telefonische hulpdiensten, pastors, NS personeel, professionals van verslavingszorg en bedrijfsartsen. In deze vaardigheidstraining worden theoretische achtergronden van suïcide globaal doorgenomen. Vervolgens is deze training vooral gericht op het oefenen van het in gesprek gaan met suïcidale cliënten. De doorvraag vragen staan hierbij centraal. Drie uur. Na de training weten de deelnemers hoe zij: > Suïcide-ideaties kunnen herkennen en risico s kunnen inschatten > Suïcide-ideaties bespreekbaar kunnen maken > Suïcidegedachten kunnen ombuigen > Cliënten kunnen motiveren tot verdere hulpverlening. Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt van de deelnemers gevraagd de bijbehorende literatuur door te nemen. Aan deze training zijn accreditatiepunten toegekend. Voor informatie hierover kunt u contact met ons opnemen. 20

21 GESPREKSTECHNIEKEN EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN Het voeren van een gesprek kan soms moeizaam verlopen, het aanleren van bruikbare technieken voor verschillende soorten gesprekken kan hierbij helpen. De scholing kan worden aangepast aan elke doelgroep. Vrijwilligers kunnen leren hoe een onderhoudend gesprek aan te gaan en te luisteren. Professionals kunnen getraind worden in o.a. hulpverleningsgesprekken. Aan bod komen: actief luisteren, het voeren van gesprekken en verschillende communicatievormen. Een actieve training waarin theorie vooral wordt geoefend door middel van praktijksimulatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van acteurs. Inzicht in verschillende soorten gesprekken en veel voorkomende fouten. Het aanleren van vaardigheden om een doelmatig gesprek te voeren. De training wordt geheel aangepast aan de vraag. Tijdsinvestering is afhankelijk van deze vraag. Deze scholing is ook geschikt voor telefonisch contact, eventueel in combinatie met de scholing Zicht op mensen met psychiatrische problematiek. 21

22 OBSERVEREN EN RAPPORTEREN Objectief observeren en doelgericht rapporteren zijn interventies die elke professional in zorg en hulpverlening moet kennen en kunnen. Toch is dit niet altijd zo vanzelfsprekend. Om kwaliteit te vergroten, kennis hierin op peil te houden of te gaan werken met nieuwe methoden is het noodzakelijk hierin periodiek te scholen. Training is geschikt voor alle professionals die moeten observeren en rapporteren De training observeren en rapporteren gaat in op de basiskennis maar focust vooral op werkwijze van de organisatie. Moet er een nieuwe methode geïntroduceerd worden of juist de kwaliteit van de huidige methode verbeterd? De training wordt aangepast op deze wensen De basis bestaat uit: > De do's en do not's van resultaatgericht rapporteren > Observeren en rapporteren vanuit krachtgericht denken > Effectief en objectief observeren > Feitelijk rapporteren > Resultaatgericht rapporteren > SMART-formuleren > Bewustwording van ieders professionele verantwoordelijkheid om goed te observeren en te rapporteren. De training is praktijkgericht, aan de hand van voorbeelden gaan deelnemers zelf actief aan de slag. Een bijeenkomst van één dag en een terugkombijeenkomst van twee uur. Na de training zijn deelnemers in staat om objectief te observeren, resultaat- en doelgericht te rapporteren en SMART te formulieren binnen de kaders en methoden die gebruikt worden in de organisatie. Afhankelijk van de aanpassingen op maat kan de training verkort of uitgebreid worden 22

23 INTERESSE? Bent u geïnteresseerd in het aanbod, wilt u weten wat wij voor u of voor uw organisatie kunnen betekenen of vindt u het onderwerp waarover u informatie wilt niet in de brochure? Neem dan contact met ons op en leg uw vragen aan ons voor. Wij kijken samen met u hoe wij een passend en kwalitatief aanbod kunnen doen. Ook werken wij samen met andere organisaties waarnaar wij u kunnen verwijzen. GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Telefoon: Website: 23

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen DESKUNDIG AAN HET WERK Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen nodig?! 4 Praktische informatie 5 Zicht op

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij jongeren nodig?! 4 Praktische informatie 5 Het

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Opleidingsaanbod 2017

Opleidingsaanbod 2017 Opleidingsaanbod 2017 2014/2015 Voorwoord Yulius Opleiding & Ontwikkeling is het kenniscentrum voor cursussen en trainingen gericht op de geestelijke gezondheidszorg (GZZ). Yulius Opleiding & Ontwikkeling

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Opleidingsaanbod /2015

Opleidingsaanbod /2015 Opleidingsaanbod 2018 2014/2015 Voorwoord Yulius Opleiding & Ontwikkeling is het kenniscentrum voor cursussen en trainingen gericht op de geestelijke gezondheidszorg (GZZ). Yulius Opleiding & Ontwikkeling

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Cursus jeugd- en jongvolwassenen psychiatrie 2012-2013

Cursus jeugd- en jongvolwassenen psychiatrie 2012-2013 Cursus jeugd- en jongvolwassenen psychiatrie 2012-2013 Werken in de jeugd- of jongvolwassenen psychiatrie vraagt om bijzondere competenties en kennis. Zoals kennis over psychiatrische ziektebeelden en

Nadere informatie

Training Psychiatrie en Palliatieve Zorg

Training Psychiatrie en Palliatieve Zorg Training Psychiatrie en Palliatieve Zorg Voorwoord Het netwerk palliatieve zorg Eemland is een samenwerkingsverband van zorginstellingen dat sinds 2004 gezamenlijk werkt aan de verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken Aanbod Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken Veilig Thuis Friesland heeft een breed aanbod van trainingen ontwikkeld voor beroepskrachten in de provincie

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Informatiebrochure. Stichting. Goed. met. Training, voorlichting & scholing. voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft

Informatiebrochure. Stichting. Goed. met. Training, voorlichting & scholing. voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft Informatiebrochure Stichting Goed met Training, voorlichting & scholing voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft Waar denkt u aan bij het woord psychiatrie? Gek Geuzennaam of stigma? Psychiatrie

Nadere informatie

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken Aanbod Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken Veilig Thuis Friesland heeft een breed aanbod van trainingen ontwikkeld voor beroepskrachten in de provincie

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Cursus op 6 en 20 maart en 3 en 24 april 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor professionals PICOWO

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

Cursusaanbod MEE Zuidoost Brabant

Cursusaanbod MEE Zuidoost Brabant Cursusaanbod verzorgt cursussen & trainingen voor mensen met een beperking, hun omgeving, scholen, organisaties, bedrijven en dienstverleners. Deelname aan een cursus geeft mensen met een beperking en

Nadere informatie

SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING

SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING Armoede in Nederland neemt toe, steeds meer mensen staan aan de zijlijn en kunnen sociaal, economisch en maatschappelijk niet mee doen. Uitstroom uit armoede lukt

Nadere informatie

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid Voorlichtingsen cursusaanbod ervaringsdeskundigheid De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en naastbetrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING DOEL DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren, te verlichten en passend te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3 NIEUWSBRIEF Jaargang 2 September 2013 In dit nummer: - Voorwoord 1 - Wist u dat 2 - SWPBS 2 - Intervisie R&W 3 - Op maat trajecten 3 - Nieuw aanbod 3 - Uitgelichte workshops 4 - KECCademy 5 VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl

Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70 Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Meer Mens Zorg voor kwaliteit van leven In de zorgsector wordt een breed pakket aan zorg- en

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Wegkijken is geen optie

Wegkijken is geen optie Wegkijken is geen optie Lokale paragraaf aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Buren 1 Inhoud Inleiding.. 3 1. Oorzaken huiselijk geweld en kindermishandeling.. 4 2. Uitgangspunten....5

Nadere informatie

mbo-v BBL Werken en leren bij Dimence Ontdek de veelzijdigheid van de ggz Contactgegevens Dimence, september 2013

mbo-v BBL Werken en leren bij Dimence Ontdek de veelzijdigheid van de ggz Contactgegevens Dimence, september 2013 mbo-v BBL Werken en leren bij Dimence Contactgegevens Team V-opleiding & Scholing Nico Bolkesteinlaan 1 7416 SB Deventer 0570 680 800 www.dimence.nl g e e s t e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g

Nadere informatie

Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter. Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen

Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter. Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen Inhoudsopgave Ondersteuning bij zorg aan ouderen met psychiatrische problemen 3 Voor wie

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS. Scholingsinstituut informele zorg CURSUSBOEKJE 2011

VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS. Scholingsinstituut informele zorg CURSUSBOEKJE 2011 VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS Scholingsinstituut informele zorg CURSUSBOEKJE 2011 1 Samen leren is leuk Inhoud Inleiding 3 Cursussen voor mantelzorgers De Zorg de Baas 4 Koffieochtenden voor ex-mantelzorgers

Nadere informatie

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij preventie ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. mentale ondersteuning direct en dichtbij Indigo biedt niet alleen

Nadere informatie

Grip op agressief en lastig gedrag

Grip op agressief en lastig gedrag Grip op agressief en lastig gedrag AgressieWerk.nl Brochure Agressietraining voor de Zorg Omgaan met lastig en agressief gedrag AgressieWerk.nl 06-42170546 info@agressiewerk.nl Brochure Agressietraining

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

Locatie Eindhoven Lupinestraat 14 5614 GM Eindhoven T 040 248 44 33 E triade.eindhoven@aloysiusstichting.nl

Locatie Eindhoven Lupinestraat 14 5614 GM Eindhoven T 040 248 44 33 E triade.eindhoven@aloysiusstichting.nl Beste relatie, Locatie Eindhoven Lupinestraat 14 5614 GM Eindhoven T 040 248 44 33 E triade.eindhoven@aloysiusstichting.nl Voor schooljaar 2015-2016 hebben we weer een interessant scholingsaanbod voor

Nadere informatie

PREVENTIE VOOR POH-GGZ

PREVENTIE VOOR POH-GGZ PREVENTIE VOOR POH-GGZ ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ INDIGO BIEDT

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep voor de methode Meer Mens is onder te verdelen in drie hoofdgroepen. Dit sluit niet uit dat de methode niet van toepassing is

Doelgroep De doelgroep voor de methode Meer Mens is onder te verdelen in drie hoofdgroepen. Dit sluit niet uit dat de methode niet van toepassing is Inleiding In de zorgsector wordt een breed pakket aan zorg- en dienstverlening aangeboden aan mensen met een beperking. Hulpvragen van deze mensen variëren in aard en complexiteit. Deze vragen hebben betrekking

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk.

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. Post-hbo forensische psychiatrie Werken in

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

DEELNEMERS ONLINE VRAGENLIJST De online vragenlijst is ingevuld door: 48 personen

DEELNEMERS ONLINE VRAGENLIJST De online vragenlijst is ingevuld door: 48 personen Resultaten ONLINE VRAGENLIJST GERONTOPSYCHIATRIE IN HET VERPLEEGHUIS 11 oktober 2016 DEELNEMERS ONLINE VRAGENLIJST De online vragenlijst is ingevuld door: 48 personen 1. Ben je voornemens de studiedag

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

ABC. Agressie, wat doe je ermee?

ABC. Agressie, wat doe je ermee? Agressievisie Beroepshouding Communicatie ABC WAT IS ABC? Agressie, wat doe je ermee? ABC is een methodiek gericht op het voorkomen van en het omgaan met agressie. De ABC-methodiek is bruikbaar voor mensen

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders)

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders) Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders) Cursus op 13 en 27 maart en 10 april en 8 mei 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling

Meldcode kindermishandeling Meldcode kindermishandeling een training voor professionals www.viermin.nl De training Meldcode Kindermishandeling richt zich op: - Signaleren: het kunnen, willen en durven signaleren van kindermishandeling

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Pantone 430C Pantone 7426C Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Locoregionale Uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Hoe blijf jij fit in je hoofd?

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

Opleiding tot Ergocoach Zorg

Opleiding tot Ergocoach Zorg Opleiding tot Ergocoach Zorg In de 6-daagse (=12 dagdelen) opleiding tot Ergocoach Zorg worden de kennis en vaardigheden aangereikt om teams op de werkplek te kunnen coachen op een ergonomische én haptonomische

Nadere informatie

Bijscholing Kinderzorg

Bijscholing Kinderzorg Asodiz is een opleidingsinstituut dat zich met name bezighoudt met het ontwikkelen en uitvoeren van leergangen/trainingen op het gebied van de eerste lijn gezondheidszorg. Bijscholing Kinderzorg Kinderzorg

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia: Auto rijbewijs B + auto. U kunt met mij contact opnemen via mijn website: www.lindabaars.com.

Curriculum Vitae. Personalia: Auto rijbewijs B + auto. U kunt met mij contact opnemen via mijn website: www.lindabaars.com. Curriculum Vitae Personalia: Naam: Voornamen: Roepnaam: Woonplaats: Rijbewijs: Baars Linda Lisette Linda Utrecht Auto rijbewijs B + auto U kunt met mij contact opnemen via mijn website: www.lindabaars.com.

Nadere informatie

FP11A. Forensische psychiatrie POST-HBO OPLEIDING. mensenkennis

FP11A. Forensische psychiatrie POST-HBO OPLEIDING. mensenkennis FP11A POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum

Nadere informatie

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen Archipel Kenniscentrum en Archipel Academie Trainingen Agressie het gevoel van samen 2014 Archipel Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Archipel worden openbaar

Nadere informatie

Psychisch of Psychiatrie? 12-06-2012

Psychisch of Psychiatrie? 12-06-2012 Wat is een psychische stoornis? Een psychische stoornis is een patroon van denken, voelen en gedrag dat binnen de geldende cultuur ongebruikelijk is. Het patroon veroorzaakt last bij de persoon zelf en/of

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Laatste kans op subsidie VWIZ

Laatste kans op subsidie VWIZ Uitgave: oktober 2014 In dit nummer: Laatste kans op Subsidie VWIZ Extra Introductiedag VIO Privacyreglementen en videobeelden Aanbod BIT s bij V&VN academie Nieuwe dvd en boek VIO Afronding VIO thuisonderzoek

Nadere informatie

Expertisecentrum Begeleid Leren. Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening

Expertisecentrum Begeleid Leren. Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening Expertisecentrum Begeleid Leren Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening Expertisecentrum Begeleid Leren Ê Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen

Nadere informatie

Psychiatrie. De Stemmenpolikliniek

Psychiatrie. De Stemmenpolikliniek Psychiatrie De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 0 Stemmen horen 0 Klachten en symptomen 0 Oorzaken De behandeling 0 Doel 0 Voor wie 0 Tijdsduur 0 De inhoud van de behandeling 0 Coping-training 0 Psycho-educatie

Nadere informatie

Opleiding Verlieskunde Verborgen Verlies

Opleiding Verlieskunde Verborgen Verlies Opleiding Verlieskunde Verborgen Verlies Perspectief bij verandering Wie geleerd heeft verborgen verlies te signaleren en hanteren, zal zich zekerder voelen en het contact vol vertrouwen aangaan om zo

Nadere informatie

Autisme (Ass) in de klas Autisme begrijpen en begeleiden

Autisme (Ass) in de klas Autisme begrijpen en begeleiden Autisme (Ass) in de klas Autisme begrijpen en begeleiden We gebruiken de termen leerling en docent maar we verwijzen hiermee naar leerlingen/studenten en leerkrachten/docenten van PO/VO/MBO/speciaal onderwijs

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er meer dan

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put In de put, uit de put Ouderen In de put, uit de put Introductie Wachten tot het beter gaat? Wachten in de hoop dat het gepieker en verdriet vanzelf overgaat? In de put, uit de put 1 Veel piekeren, weinig

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Conflict Onder Controle macht of onmacht?

Conflict Onder Controle macht of onmacht? Conflict Onder Controle macht of onmacht? Leer & deel met vakgenoten tijdens de hands-on training Conflicthantering Academy Inc OfficePlus Business Centre Zekeringstraat 17, 1014 BM Amsterdam DE TRAINING

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie: vergroot uw deskundigheid

Ouderenpsychiatrie: vergroot uw deskundigheid Ouderenpsychiatrie: vergroot uw deskundigheid consultatie, lessen en trainingen GGZ ingeest Bij GGZ ingeest kunnen mensen met psychische klachten rekenen op kwalitatief goede en betrouwbare zorg. Kenmerkend

Nadere informatie

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK)

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) www.viermin.nl De Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling (LTAK) is een training waarin kennis en vaardigheden worden aangereikt om huiselijk

Nadere informatie

VERS-cursus Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis

VERS-cursus Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis Patiënteninformatie VERS-cursus Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis rkz.nl Inleiding De VERS-cursus is een vaardigheidstraining, bedoeld voor mensen met borderline-problematiek. Mensen met borderline

Nadere informatie

Radicalisering en polarisatie Noord-Nederland

Radicalisering en polarisatie Noord-Nederland Radicalisering en polarisatie Noord-Nederland MJD biedt rond dit thema de volgende diensten: 1 Training Signalering radicalisering en polarisatie 2 Workshop Jeugd en extremisme 3 Training Train de Trainer

Nadere informatie

ABC - Ambulant Behandelcentrum

ABC - Ambulant Behandelcentrum ABC - Ambulant Behandelcentrum Als het thuis en/of op school dreigt vast te lopen Informatie voor verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Vergroten van sociale competenties. Vergroten zelfbeeld/zelfvertrouwen.

Nadere informatie