Wetenschappelijk Onderzoek Ambulancezorg. Onderzoek Ambulancezorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk Onderzoek Ambulancezorg. Onderzoek Ambulancezorg"

Transcriptie

1 Wetenschappelijk Onderzoek Ambulancezorg Onderzoek Ambulancezorg Ambulancezorg Nederland, 2 december 2010

2 Inleiding In 2009 is Ambulancezorg Nederland gestart met een inventarisatie onder de leden van Ambulancezorg Nederland naar lopend wetenschappelijk onderzoek binnen de ambulancezorg. Doel van de inventarisatie is inzicht te krijgen in de onderzoeken binnen de RAV-en en naar regionale en landelijke onderzoeken waar de ambulancezorg bij betrokken is. Tweede helft 2010 is opnieuw uitgevraagd welke onderzoeken er binnen de ambulancesector lopen. De inventarisatie is gericht op onderzoek dat is gerelateerd aan het primaire proces. De resultaten van deze inventarisatie zijn gebundeld in een overzicht per RAV. Het overzicht biedt inzicht in de initiatiefnemer(s) van het onderzoek, de samenwerkingspartners, onderzoeksvraagstelling(en), - methodiek en eventuele publicaties. Ook is bij elk onderzoek een contactpersoon vermeld. De inventarisatie wordt twee keer per jaar uitgevoerd. Ambulancezorg Nederland probeert op deze manier wetenschappelijk onderzoek meer onder de aandacht te brengen, bij de RAV-en, maar ook bij de ketenpartners. Ook wil Ambulancezorg Nederland stimuleren dat de resultaten uit de onderzoeken gebruikt worden bij de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen. Ambulancezorg Nederland, 2 december

3 Amsterdam/RAVAA Neurotrauma TP Saltzherr, JC Goslings 2010 AMC Betreft: Tijdsindicatoren bij patiënten met een ernstig neurotrauma. Specifiek of er Inhoud medewerking Stand van zaken: verschillen in uitkomsten zijn tussen patiënten die primair gepresenteerd zijn in het Neurochirurgisch Centrum Amsterdam en patiënten die overgeplaatst zijn na een primaire opvang elders. Verstrekking gegevens van alle overgeplaatste neurotrauma patiënten van 2006 tot en met Participatie RAVAA middels een pubmed-geindexeerde plaats in de studiegroep, namens welke de onderzoekers de resultaten zullen publiceren. Gegevens zijn verstrekt, worden bewerkt. MOTAC J.C. Goslings 2009/2010 AMC Betreft: Medisch Onderzoek Turkish Airline Crash, 25 februari betreft de onderdelen gewondenspreiding en triage. Inhoud medewerking Deelname in de onderzoeksgroep, verstrekking gegevens Stand van zaken Bijeenkomst onderzoeksgroep wordt gepland, gegevens zijn verstrekt Arrest 11 dr. R.W. Koster doorlopend AMC Betreft: Vervolgonderzoek naar reanimaties. Inhoud medewerking Doorzenden gegevens, verzamelen tubes bij thuisreanimatie Stand van zaken: 100% aanleveren reanimatiegegevens vlg Utstein, medewerking tubes verzamelen op vrijwillige basis ROS dr.r.w. Koster 2010/2011 AMC Betreft: onderzoek naar verbetering First Responder met AED middels Reanimatie Oproep systeem SMS. Inhoud medewerking: Oproepen volgens dit systeem en gegevens beschikbaar stellen Stand van zaken: Inventarisatie naar mogelijkheid om SMSalert te implementeren Vervolg Ajax drs. J.J.Reimerink 2009/2010 AMC Betreft: Vervolg onderzoek naar gecontroleerde lage bloeddruk bij een gebarsten aneurysma Inhoud medewerking Verwijzing naar dienstdoende vaatchirurgisch interventiecentrum, verstrekking gegevens Stand van zaken Gegevensverzameling Ambulancezorg Nederland, 2 december

4 Amsterdam/RAVAA Sonolyse dr. O. Kamp 2008/2010 VUmc Betreft Onderzoek naar nieuwe, makkelijker toepasbare, niet invasieve behandeling bij mensen met een acuut hartinfarct. Toepassen van ultrageluid bij een combinatietoediening van microbubbels en thrombolyse. Inhoud medewerking gerandomiseerd toedienen van prehospitale thrombolyse in Zaanstreek Waterland Stand van zaken onderzoek is voorlopig stilgelegd door problemen met levering stoffen. Triage voor primaire PCI R.Adams, onderzoeksverpleegkundige 2004/2010 AMC Betreft: Onderzoek naar logistieke proces van prehospitale triage voor PCI van 2004 tot 2006 Inhoud medewerking Zenden van ECG naar een van de drie interventiecentra voor indicatie interventiecentrum of regioziekenhuis Stand van zaken Artikel wordt in oktober 2010 gepubliceerd in the Netherlands American Journal of Cardiology Drugsmonitor M. Buster, A. Verhoef EDG doorlopend GGD Amsterdam Betreft: Monitoring en evaluatie alcohol en drugsgebruik Inhoud medewerking Meldkamergegevens ter beschikking stellen, registratie verbeteren Stand van zaken Diverse publicaties, monitor is ontwikkeld, registratie wordt gedigitaliseerd. Rapid Responder Leo Notenboom, MBA opleiding 2010 VZA Betreft: Onderzoek naar verschil tussen ambulanceverpleegkundigen en Nurse Practitioners als Rapid Responders. Inhoud Uitvoering en evaluatie pilot met beide groepen Rapid Responders Stand van zaken Werving, scholing, inzetcriteria en materiaal voorbereid. Start oktober Besteld vervoer Han Rozemeijer, MBA opleiding 2010 VZA Betreft: Pilot onderzoek naar efficiënt matchen interregionaal besteld vervoer. Inhoud Handmatig matches maken gedurende juni/juli 2010, met gebruik van de module online besteld vervoer. Stand van zaken Gegevens zijn verzameld, moeten bewerkt worden. Dienend leiderschap Ronald Bakker, MBA opleiding 2010 VZA Betreft: volgt Inhoud Stand van zaken Ambulancezorg Nederland, 2 december

5 Amsterdam/RAVAA Triage Caren Barendse, MANP opleiding 2010/2011 GGD Onderzoek naar triage van primaire T3 slachtoffers Astma cardiale Jeppe de Jeu, MANP opleiding 2010/2011 GGD Onderzoek naar gebruik CPAP boussignacmasker Rapid Responder Wessel Stegers, MANP 2010/2011 VZA Onderzoek naar meerwaarde Rapid Responder, middels een pilot ICD Victor Bon, MANP, WWO, Ontwikkeling protocol ICD 2010 RAVAA Plasmavervanging Victor Bon, MANP, WWO, Beoordeling prehospitaal gebruik 2010 RAVAA Mechanische hartmassage Wessel Stegers, MANP, WWO Literatuuronderzoek naar outcome 2010 RAVAA Diphoterine Wessel Stegers, MANP, WWO Beoordeling gebruik door brandweer 2010 RAVAA Ambulancezorg Nederland, 2 december

6 Ambulance Oost Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek Ambulance Oost Contactpersoon F.L. van Eenennaam PRINCESS studie Betere neurologische outcome van OHCA door prehospitaal koelen Multicentre trial Universiteit Twente, MST, AO, BeneChill Looptijd Start onderzoek: begin 2011 Einddatum onderzoek: begin 2012 In voorbereiding Tzt Ambulancezorg Nederland, 2 december

7 Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek Ambulance Oost Contactpersoon F.L. van Eenennaam Meerwaarde van ondansetron in de ambulancezorg Observationeel, enquete via intranet RAV IJsselland, Leo Klink N.P. Alle Axira partners Looptijd Start onderzoek: oktober 2010 Einddatum onderzoek: voorjaar 2011 Op punt te beginnen Ambulancezorg Nederland, 2 december

8 Connexxion (Noordoost Gelderland) Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek Connexxion Ambulancezorg Naam contactpersoon: Naam: Peter-jan Mulder contactpersoon: adres: Over- en ondertriage van urgente meldingen die via de Huisartsenpost naar de ambulance worden door geschoven Leiden de doorgeschoven meldingen die bij de huisartsenpost Apeldoorn (HAP) als U1 worden aangemerkt tot vervoer naar het ziekenhuis? Sub vraag; komt de telefonische werkdiagnose overeen met die van de ambulanceverpleegkundige? Zijn er piekmomenten te signaleren per tijdseenheid? Is er verschil in urgentie tussen de HAP en de MKA? Retrospectief worden alle doorgeschoven ritten van de HAP naar de MKA over een periode van 3 maanden vervolgd. Onderzoeksmethode: observationeel. Connexxion ambulancezorg & HAP HAP & SEH & ambulancedienst & MKA Looptijd Start onderzoek: mei 2010 Einddatum onderzoek: sept Dit zelfde onderzoek heeft ook plaats gevonden in Toen werd geconstateerd dat er slechts in 5% van de meldingen sprake was van overtriage loopt Tzt V & VN Ambulancezorg Ambulancezorg Nederland, 2 december

9 Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek Ambulancezorg NOG (nu connexxion) Contactpersoon Peter Jan Mulder Lactaatmeting in de prehospitale zorg Kan lactaatmeting voldoende sensitief en selectief zijn voor het diagnosticeren van patiënten met shock in de prehospitale zorg. Retrospectief werden bij 300 patienten met verschijnselen van shock metingen afgenomen. Uitkomsten werden gemeten op mortaliteit en morbiditeit. Alle patiënten werden klinisch vervolgd in het ziekenhuis AmbulancezorgNOG Ambulancedienst & ICU & SEH & hogeschool Arnhem/ Nijmegen Looptijd Start onderzoek: Einddatum onderzoek: 2008 Posterpresentatie ICEM San Francisco 2008: lactaat meting is veel sensitiever en selectiever voor het aantonen van shock dan de huidige parameters: RR en HF Afgerond, vervolg onderzoek in voorbereiding V&VN Ambulancezorg dec Critical care mrt Eur J Emerg Med Dec;16(6): Ambulancezorg Nederland, 2 december

10 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek Connexxion Ambulancezorg Naam contactpersoon: Naam: P.H. de Vries contactpersoon: adres: Een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van twee technieken in airwaymanagement door ambulanceverpleegkundigen in Connexxion Ambulance Zorg (CAZ): endotracheale intubatie versus Supraglottische Airway Devices. Doel Het doel van dit onderzoek is het aantonen van de meerwaarde van het gebruik van SAD s in de ambulancezorg in Nederland. De hypothese is dat de meerwaarde van het gebruik van de SAD gelegen is in de veiligheid en snelheid van het plaatsen van het hulpmiddel en de gunstige leercurve voor de ambulanceverpleegkundige. Onderzoeksvragen 1. Welke adverse events treden op bij ETI uitgevoerd door ambulance-verpleegkundigen binnen CAZ NOG? 2. Welke adverse events treden op bij het gebruik van SAD s uitgevoerd door ambulanceverpleegkundigen binnen CAZ NOG? 3. Wat is het verschil in veiligheid en effectiviteit tussen reanimatie met SAD en ETI uitgevoerd door ambulanceverpleegkundigen? Connexxion Ambulancezorg Noord en oost Gelderland Hoge School Arnhem en Nijmegen Acute Zorgregio Oost (beiden in oriënterende fase) Looptijd Start onderzoek:1 oktober 2010 Einddatum onderzoek: medio september 2011 Literatuuronderzoek als voorbereiding: Moeilijke intubaties in de ambulancezorg, P.H. de Vries, Vakblad V&VN Ambulancezorg, december Ambulancezorg Nederland, 2 december

11 Ambulancezorg Fryslan Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek Ambulancezorg Fryslân Contactpersoon Naam: J.M. Koops-Nijhoff adres: Overtriage bij traumapatiënten in de prehospitale fase Doel is het percentage overtriage te bepalen en, zo mogelijk, de oorzaken hiervan te achterhalen. Prospectief observationeel onderzoek. Alle patiënten die in de shockroom van het UMCG gepresenteerd worden, door ambulanceverpleegkundigen of MMT-artsen, nemen deel aan de studie Afdeling Traumatologie UMCG UMCG, MMT en ambulancediensten Looptijd Start onderzoek: 1 april 2010 Einddatum onderzoek: 31 mei 2010 Data worden verwerkt Nog geen Ambulancezorg Nederland, 2 december

12 Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek Ambulancezorg Fryslân Naam contactpersoon: Naam: J.M. Koops-Nijhoff contactpersoon: adres: Identifying organisational barriers and resolutions in thrombolytic therapy for acute ischemic stroke in the North of the Netherlands Identificeren van optima ten aanzien van de organisatie van zorg rondom trombolyse behandeling na acuut herseninfarct. Simulatie model gebruik makend van onder andere cohort data Noordelijke provincies en de PRACTISE studie van Dippel et al. Studiepopulatie/databronnen: Patiënten met een acuut CVA in database van dokterdiensten, ambulance zorg en alle ziekenhuizen in Noord-Nederland, alsmede div landelijk datasets en bronnen en de PRACTISE data. (Medewerking van ambulancediensten middels een vragenlijst bij iedere patiënt met een CVA) Afdeling Neurologie UMCG Dokterdiensten, ambulancediensten en alle ziekenhuizen in Noord-Nederland Looptijd Start onderzoek: 1 februari 2010 Tijdpad: 9 maanden model ontwikkeling en data vergaring 9 maanden scenario analyses en 6 maanden rapportage Een eerste tussenevaluatie heeft plaatsgevonden Lopend Nog geen Ambulancezorg Nederland, 2 december

13 GGD DEN Haag Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek Ambulancedienst GGD Den Haag Naam contactpersoon: Naam: Thomas Eckhardt contactpersoon: adres: Implementatie van het elektronisch ritformulier in de ambulancehulpverlening - Compleetheid van gegevens met en zonder ERF - Effect van ERF op prehospitale triage en keuze ziekenhuis retrospectief Ambulancedienst GGD LUMC, traumatologie LUMC, Public Health Looptijd Start onderzoek: 01 mei 2010 Einddatum onderzoek: nog niet bekend lopend Nog geen Ambulancezorg Nederland, 2 december

14 Gelderland Zuid Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAV Gelderland-Zuid Naam contactpersoon: contactpersoon: Naam: Pierre van Grunsven, Medisch Manager Ambulancezorg adres: Pijnbestrijding in de ambulancezorg Analyse huidige protocol, op basis van literatuur nieuw protocol maken en implementeren Pilot van nieuw protocol pijnbestrijding in ambulancezorg Sivera Berben UMCN RAV, HAN Looptijd Start onderzoek: 2009 Einddatum onderzoek: 2010 Protocol zo goed als klaar, volgende stap: pilot Eind 2010 klaar Sivera AA Berben, Tineke HJM Meijs en dr. Pierre M van Grunsven. Pijnbestrijding in de ambulancezorg, een gevoelig punt. Critical Care 2007;3:6-10. Ambulancezorg Nederland, 2 december

15 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAV Gelderland-Zuid Contactpersoon Naam: Pierre van Grunsven, Medisch Manager Ambulancezorg adres: CIRC trial Effect van gebruik Autopulse vs. manuele massage op overleving bij reanimatie RCT, multicentre Lars Wik/ Zoll Zoll, Ambulance sites in Oostenrijk en V.S. Looptijd Start onderzoek: 2009 Einddatum onderzoek: 2011 >3500 pt. geïncludeerd lopend Oystein Tomte, Kjetil Sunde, Tonje Lorema, Bjorn Auestad, Chris Souderse, Jeff Jensen, Lars Wik. Advanced life support performance with manual and mechanical chest compressions in a randomized, multicentre manikin study. Resuscitation 2009;80(10): Ambulancezorg Nederland, 2 december

16 Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek RAV-Gelderland-Zuid Contactpersoon Naam: Pierre van Grunsven, Medisch Manager Ambulancezorg adres: Effect van bivalirudine prehospitaal op succes PTCA Idem RCT reguliere voorbereiding vs. bivalirudine Dottercentra Zwolle Dottercentrum Nieuwegein, RAVU Looptijd Start onderzoek: Einddatum onderzoek: 2014 Nog niet gestart, pretrialvisite is geweest - Ambulancezorg Nederland, 2 december

17 Groningen Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAV Groningen Naam contactpersoon: Ronald de Vos contactpersoon: Analyse eerste ECG Ambulance Kan dit ECG inzicht geven in de ernst en prognose van het cardiaal leiden Afdeling Cardiologie UMCG Looptijd Start onderzoek: Einddatum onderzoek: Nog geen publicaties Ambulancezorg Nederland, 2 december

18 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAV Groningen Naam contactpersoon: Ronald de Vos contactpersoon: Toetsing ziekenhuis triage criteria traumapatienten Hoe pakt dit in de praktijk uit? Afdeling traumatologie UMCG Looptijd Start onderzoek: Einddatum onderzoek: Nog geen publicaties Ambulancezorg Nederland, 2 december

19 Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek RAV Groningen Naam contactpersoon: Ronald de Vos contactpersoon: Ketenzorg CVA patient Hoe functioneert de ketenzorg CVA patient, hoe wordt omgegaan met in en exclusie criteria en hoe verloopt het logistieke proces in de tijd. Afdeling neurologie UMCG Looptijd Start onderzoek: Einddatum onderzoek: Nog geen publicaties Ambulancezorg Nederland, 2 december

20 RAD Hollands Midden Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAD Hollands Midden Naam contactpersoon: Naam: Johan van Rhijn contactpersoon: adres: prospectief prehospitaal open singlecenter observationeel onderzoek naar de toepasbaarheid van het Larynxmasker - Supreme bij patiënten met een gedaald bewustzijn en respiratoire insufficiëntie in de ambulancehulpverleningsregio Hollands-Midden. korte titel; RAD Hollands-Midden Airway Studie (RADAS) Het onderzoek geeft inzicht in de toepasbaarheid van het Larynx Masker-Supreme (LMA-S) als middel bij mislukte of onmogelijke endotracheale intubatie binnen de protocollaire ambulancehulpverlening in Hollands- Midden. prospectief observationeel onderzoek bij een vastgesteld LMA-S handelingsprotocol na een vastgestelde indicatie. Gebruik, toepasbaarheid, veiligheid, effectiviteit en eventuele complicaties worden (statistisch) weergegeven. RAD Hollands Midden nvt Looptijd Start onderzoek: Einddatum onderzoek: toepassingen LMA-S Studieprotocol aangeboden ter toetsing aan METC. nog n.v.t. Ambulancezorg Nederland, 2 december

21 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAD Hollands Midden Contactpersoon Naam: Johan van Rhijn adres: prospectief open singlecenter observationeel onderzoek naar de toepasbaarheid van het Lund University Cardiac Assist System (LUCAS) in combinatie met de Boussignac tube en naar de Return of Sponteneous Circulation (ROSC) percentages bij preklinische reanimatiepatiënten in de ambulanceregio Hollands-Midden. Korte titel; Reanimatie Onderzoek RAD Hollands-Midden (RHM studie) Het onderzoek geeft inzicht in de preklinische toepasbaarheid van de gekozen hulpmiddelen en het ROSC percentage bij aankomst op een eerste hulp in de ambulanceregio Hollands-Midden. Prospectief gestratificeerd open singlecenter observationeel onderzoek met (semi) kwantitatieve en beschrijvende onderdelen. RAD Hollands Midden n.v.t. Looptijd Start eind 2010 Verwachte einddatum onderzoek: geincludeeerde reanimatiepatiënten Wordt ingediend ter toetsing aan METC in september 2010 Ambulancezorg Nederland, 2 december

22 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAD Hollands Midden Contactpersoon Naam: Johan van Rhijn adres: PAPAMAN Prehospital Administration of Abciximab in Patients with Acute Myocardial Infarction by Ambulance Nurses Het doel van het onderzoek is, om na te gaan of de vroegtijdige toediening van Reopro (Abciximab) bij een hartinfarct een meerwaarde biedt voor de patiënt ten opzichte van latere toediening in het ziekenhuis. Verder wordt onderzocht of, als gevolg van de vroegtijdige toediening door ambulanceverpleegkundigen, extra complicaties ontstaan. Ook de diagnosestelling door ambulanceverpleegkundigen in samenwerking met CCU verpleegkundigen wordt onderzocht. Verder wordt onderzocht of in alle 4 subregio's van Hollands Midden de zorg voor AMI patiënten gelijk is. Prospectieve studies met alle opeenvolgende patiënten vanaf Time to treatment delays, AMI risk profile, cardiac enzymes, hospital stay, in-hospital mortality, and pre- AMI medication, TIMI flow t=0 en after PCI, EF after three months was evaluated in consecutive AMI patients transferred to the Leiden University Medical Center for primary percutaneous coronary intervention (PCI). Leids Universitair Medisch Centrum Leids Universitair Medisch Centrum Diaconessenziekenhuis Leiden Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp Groene Hart Ziekenhuis Gouda Looptijd Start onderzoek: 2007 Einddatum onderzoek: vanaf 2010 Deelpublicaties in vakbladen Jael Z. Atary, Matthijs de Visser, et al. Standardized Pre-Hospital Care of Acute Ambulancezorg Nederland, 2 december

23 Myocardial Infarction Patients: MISSION! Guidelines Applied in Practice Verwacht: eind 2010 Netherlands Heart Journal (zie ook publicaties MISSION!) Ambulancezorg Nederland, 2 december

24 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAD Hollands Midden Contactpersoon Naam: Johan van Rhijn adres: MISSION! Evaluatie en toepassing guidelines. Het genereren van pre- en klinische gegevens bij PCI- patiënten. Doorlopend retrospectief longitudinaal- / cohortonderzoek. Leids Universitair Medisch Centrum Leids Universitair Medisch Centrum Looptijd Start onderzoek: 2003 Einddatum onderzoek: Meerdere afgesloten onderzoeken Lopende onderzoeken Longitudinaal, lopend Hassan AK; Liem SS; Schalij MJ et al. In-ambulance abciximab administration in STEMI patients prior to primary PCI is associated with smaller infarct size, improved LV function and lower incidence of heart failure: results from the Leiden MISSION! acute myocardial infarction treatment optimization program. Catheter Cardiovasc Interv. 2009; 74(2): Liem SS, van der Hoeven BL, Schalij MJ. et al MISSION! Optimization of acute and chronic care for patients with acute myocardial infarction. Am Heart J Jan;153(1):14.e1-11. Liem SS, van der Hoeven BL, Bosch J, Jukema JW, van der Wall EE, Schalij MJ. MISSION!: zorgprogramma voor patiënten met een acuut myocardinfarct. Cardio actueel 2006 Jael Z. Atary, Matthijs de Visser, Rene van den Dijk, Jan Ambulancezorg Nederland, 2 december

25 Bosch, Su San Liem, M. Louisa Antoni, Marianne Bootsma, Eric P. Viergever, Charles J. Kirchhof, Iman Padmos, Meredith I. Sedney, Henk J. van Exel, Harriette F. Verwey, Douwe E. Atsma, Ernst E. van der Wall, J. Wouter Jukema, Martin J. Schalij. Standardized Pre-Hospital Care of Acute Myocardial Infarction Patients: MISSION! Guidelines Applied in Practice, Netherlands Heart Journal, publ. verwacht eind 2010 Hassan AKM, Liem SS, van der Kley F, Bergheanu SC, Wolterbeek R, Bosch J, van der Laarse A, Atsma DE, Jukema JW, Schalij MJ In-ambulance abciximab administration in STEMI patients prior to primary PCI is associated with smaller infarct size, improved LV function and lower incidence of heart failure. Eur Heart J. 2008; Supplement:136 Liem SS, van der Hoeven BL, Oemrawsingh PV, Bax JJ, van der Bom JG, Bosch J, Viergever EP, van Rees C, Padmos I, Sedney MI, van Exel HJ, Verwey HF, Atsma DE, van der Velde ET, Jukema JW, van der Wall EE, Schalij MJ. MISSION!: Optimization of acute and chronic care for patients with acute myocardial infarction. Am Heart J 2007;153:14.e1214.e11 Liem SS, van der Hoeven BL, Mollema SA, Bosch J, van der Bom JG, Viergever EP, van Rees C, Bootsma M, van der Velde ET, Jukema JW, van der Wall EE, Schalij MJ Optimization of acute and long-term care for acute myocardial infarction patients: The Leiden MISSION! project. Submitted Liem SS, van der Hoeven BL, Bosch J, Jukema JW, van der Wall EE, Schalij MJ. MISSION!: zorgprogramma voor patiënten met een acuut myocardinfarct. Cardio actueel 2006 Ambulancezorg Nederland, 2 december

26 RAV Kennemerland Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek RAV Kennemerland Naam contactpersoon: Naam: Paul Hugen contactpersoon: adres: Cancellations of mobile medical team dispatches in the Netherlands The aim of this study was to assess the cancellations rate and the non-compliant dispatches of our MMT and to identify factors associated with this form of primary overtriage. By retrospective analysis of all MMT dispatches in the period from 1 july 2006 till 31 december 2006 VUmc [Georgios F. Giannakopoulos] Trauma centrum NWN MMA s RAVén NWN Looptijd Start onderzoek:1 juli 2006 Einddatum onderzoek:31 december 2006 Voltooid 9 november 2009 Springer Ambulancezorg Nederland, 2 december

27 Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek RAV Kennemerland Contactpersoon Paul Hugen Onderzoek naar organisatorische en medische aspekten; werd er conform rampenplannen en gewondenspreidingsplannen gehandeld,hoe verliep de communicatie, was de pre-en inhospitale opvang goed geregeld. Kunnen naar aanleiding van specifieke letsels aanbevelingen met betrekking tot veiligheidsaspecten in vliegtuigen worden geformuleerd. Met behulp van 10 onderzoeksvragen wordt het onderzoek uitgevoerd; 1.overzicht van opvang en letsels in de ziekenhuizen. 2. triage. 3. gewondenspreidingsplan. 4. wervelfracturen. 5. analyse radiologishe work-up slachtoffers 6. gemiste diagnosen 7. letsels bij overleden patiënten 8. psychosociale gevolge van het vliegtuigongeval 9. indicatoren 10. biomechanische analyse Verschillend per onderzoek. De RAV en GHOR participeert met name in de eerste drie genoemde onderzoeken. Ad 1. descriptief,retrospectief onderzoek. Ad 2. retrospectieve vergelijking triage T1/2/3 of RTS met uiteindelijk letsel[iss ot AIS diagnosen] en vergelijking van binnenkomst SEH T1/2 vs. T3 slachtoffers. Ad 3. retrospectieve analyse gewondenspreiding, interviews betrokken instanties, analyse gesprekopnames. Traumachirurgen van de ziekenhuizen die Turkisch Airlines passasiers hebben opgevangen Looptijd Start onderzoek: loopt Einddatum onderzoek:onbekend Ambulancezorg Nederland, 2 december

28 Kijlstra Ambulancegroep Fryslan Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek Kijlstra Ambulancegroep Fryslan Naam contactpersoon: Naam: R.J.Kijlstra contactpersoon: adres: CVA onderzoek Vanuit het UMCG een publicatie schrijven over herkenning van CVA symptomen bij de bevolking. Hiervoor koppelen ze ziekenhuisinformatie aan informatie van de ambulancediensten om te bepalen hoe groot uiteindelijk de vertraging van de patient is geweest (dus hoe lang heeft de patient gewacht met inbellen van hulp na het ontstaan van klachten). Grote vertraging bij de patient kan erop duiden dat er een (overheids)campagne nodig is om herkenning van CVA symptomen onder de aandacht te brengen, en hoe hier adequaat op te reageren (112 bellen). Onbekend Promovendus Dhr. M. Lahr UMCG ziekenhuis met de 3 noordelijke RAV-en Looptijd Start onderzoek: Onbekend Einddatum onderzoek:onbekend Onbekend Actueel Niet aanwezig Ambulancezorg Nederland, 2 december

29 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek Kijlstra Ambulance Contactpersoon Naam: R.J.Kijlstra adres: EUROPEAN AMBULANCE ACC ANGIOX TRIAL (EUROMAX) Bij de Euromax studie gaat om de behandeling van acuut infarct patiënten in de ambulance waarbij de patiënt Aspirine, Plavix en Bivalirudin krijgt of Aspirine, Plavix, heparine en een 2b3a antagonist (Reopro of Tirofiban). Onbekend Manager van Diagram CRO/ Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) Looptijd Diagram doet de coördinatie/organisatie van de Euromax studie in Nederland. In Nederland doen; Zwolle, Nieuwegein, Nijmegen en Maastricht mee en ook de cardiologen van het MCL willen graag aan het onderzoek mee doen. Start onderzoek: In voorbereiding Einddatum onderzoek: Nog niet bekend Onbekend Onbekend Niet aanwezig Ambulancezorg Nederland, 2 december

30 Limburg Noord Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAV Limburg Noord Contactpersoon R Wilbers, ROC Nog te bepalen Onderzoeken van effecten e-learning op uitvoeren van vaardigheidsonderwijs. Als voorbeeld wordt genomen het vaardigheidsonderwijs betreffende coniotomie Het onderzoeken van resultaten trainingen, die niet en wel vooraf gegaan zijn door een module elearning Data wordt verkregen uit vragenlijsten die ingevuld worden op 2 meetmomenten. Bjorn Pelzer in kader van afstudeeronderzoek opleiding Master Advanced Nursing Practice Drs W. de Vries learning architect Doczero. N. Peters, SEH arts VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg Looptijd Start onderzoek: najaar 2010 Einddatum onderzoek:juli 2011 Nog te bepalen In initiatiefase Nader te bepalen Ambulancezorg Nederland, 2 december

31 Noord Holland Noord Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Naam contactpersoon: contactpersoon: Naam: Frank Riedijk adres: Arrest 16 studie. Het Reanimatie Oproep Systeem: de leek met AED aangestuurd door de meldkamer ambulancezorg: een nieuwe en noodzakelijke schakel in de keten. Wordt door de introductie van een Reanimatie Oproep Systeem de tijd tot defibrillatie zodanig verkort dat dit bij slachtoffers in de woonomgeving >25% van de gevallen plaats vindt binnen 6 minuten na alarmering van de meldkamer ambulancezorg? Het onderzoek is een niet-blinde gecontroleerde vergelijking tussen gebieden met en zonder Reanimatie Oproep Systeem (ROS). Omdat de implementatie in de onderzoeksgebieden gefaseerd zal verlopen is gekozen voor een stepped wedge cluster randomized design: elk gebied dat nog niet deelneemt aan het ROS wordt als controle in het onderzoek beschouwd tot introductie van het ROS. Geleidelijk aan neemt het aantal gebieden zonder ROS af en gebieden met ROS navenant toe. Omdat de behandelperiode tot het primaire eindpunt extreem kort is (<<1 uur) is er geen gevaar voor een vertraagd behandeleffect dat de analyse kan verstoren. Academisch Medisch Centrum, afdeling cardiologie Ambulance Oost, cluster acute zorgdiensten Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, ambulancezorg Zie: initiatiefnemer(s). Looptijd Start onderzoek: 1 juli 2009 Einddatum onderzoek: 31 december 2010 Ambulancezorg Nederland, 2 december

32 In uitvoering Ambulancezorg Nederland, 2 december

33 UMCG Ambulancezorg Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek UMCG Ambulancezorg Contactpersoon Naam: J.M. Koops-Nijhoff adres: Overtriage bij traumapatiënten in de prehospitale fase Doel is het percentage overtriage te bepalen en, zo mogelijk, de oorzaken hiervan te achterhalen. Prospectief observationeel onderzoek. Alle patiënten die in de shockroom van het UMCG gepresenteerd worden, door ambulanceverpleegkundigen of MMT-artsen, nemen deel aan de studie Afdeling Traumatologie UMCG UMCG, MMT en ambulancediensten Looptijd Start onderzoek: 1 april 2010 Einddatum onderzoek: 31 mei 2010 Data worden verwerkt Nog geen Ambulancezorg Nederland, 2 december

34 Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek UMCG Ambulancezorg Naam contactpersoon: Naam: J.M. Koops-Nijhoff contactpersoon: adres: Identifying organisational barriers and resolutions in thrombolytic therapy for acute ischemic stroke in the North of the Netherlands Identificeren van optima ten aanzien van de organisatie van zorg rondom trombolyse behandeling na acuut herseninfarct. Simulatie model gebruik makend van onder andere cohort data Noordelijke provincies en de PRACTISE studie van Dippel et al. Studiepopulatie/databronnen: Patiënten met een acuut CVA in database van dokterdiensten, ambulance zorg en alle ziekenhuizen in Noord-Nederland, alsmede div landelijk datasets en bronnen en de PRACTISE data. (Medewerking van ambulancediensten middels een vragenlijst bij iedere patiënt met een CVA) Afdeling Neurologie UMCG Dokterdiensten, ambulancediensten en alle ziekenhuizen in Noord-Nederland Looptijd Start onderzoek: 1 februari 2010 Tijdpad: 9 maanden model ontwikkeling en data vergaring 9 maanden scenario analyses en 6 maanden rapportage Een eerste tussenevaluatie heeft plaatsgevonden Lopend Nog geen Ambulancezorg Nederland, 2 december

35 Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek UMCG Ambulancezorg Contactpersoon Naam: Harriëtte Holt adres: Eerste Hulp ter plaatse ritten en Spoedzorg 1. Aan welke factoren kan de toename van het aantal meldingen voor spoedeisende hulp bij de Centrale Huisartsendienst Drenthe en UMCG Ambulancezorg worden toegeschreven? 2. Welke verklaringen kunnen er worden aangedragen voor de overlap in het soort problematiek van patiënten die via 112 door UMCG Ambulancezorg het spoedeisende zorgcircuit worden binnengeloodst en patiënten die via de huisartsenpost in de acute zorgketen instromen? Waarom betreft het voor een aanmerkelijk deel patiënten met qua spoedeisend karakter vergelijkbare problematiek, terwijl een goed op elkaar aansluitende triage dit zou moeten kunnen voorkomen? 1. Literatuurstudie 2. Dossieranalyse / analyse ritformulieren 3. Vragenlijstonderzoek 4. Interviews 5. Analyse van bandopnames 112 meldingen UMCG Ambulancezorg RijksUniversiteit Groningen. Centrale Huisartsendienst Drenthe en UMCG Ambulancezorg Looptijd Startdatum: April 2007 Einddatum: januari 2010 Eindrapport januari 2010 Gereed Nog niet uitgevoerd. Volgt na de zomervakantie Ambulancezorg Nederland, 2 december

36 Zuid Limburg Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek Naam contactpersoon: MUMC+, afdeling cardiologie in samenwerking met RAV Zuid-Limburg Naam: mw. dr. An L. Moens contactpersoon: adres: Folate-derivate in Acute Myocardial Infarction (FolAMIstudy) Verbetering van endotheliale en myocardiale functie doormiddel van toediening van foliumzuur in de acute fase van myocardiale ischemie Double-blinded, placebo-controlled randomized intervention study. Afdeling cardiologie, MUMC+ Zie boven Looptijd Start onderzoek: 4 maart 2010 Einddatum onderzoek: niet bekend Status Gaande Inclusie van 32 patiënten (Typical retrosternal pain and ST-elevation more or equal then 0.2mV in the anterior leads(stemi, criteria of AHA-guidelines). Time onset angina pectoris emergency room:<4h Age between y Coronarographic proof of occluded/critical LADlesion Successful reperfusion (TIMI 2) after dilation and stent placing of culprit LAD-lesion Oral informed consent, witnessed by two persons Presence of full ability to make him/herself the decisions Ambulancezorg Nederland, 2 december

37 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAV Zuid-Limburg Contactpersoon Drs. Noël Wilbers, projectleider Dr. med. J. Jansen Prehospitaal luchtwegmanagement met supraglottische devices Zijn de bij twee RAV en ingevoerde supraglottische devices (intubating laryngeal mask airway [ILMA] en laryngeal tube suction [LTS]) van toegevoegde waarde voor prehospitaal luchtweg management? Hypothese is dat de kans op luchtweg-failure (scenario cannot intubate, cannot ventilate) significant gaat verminderen. Propective observational cohort study Noël Wilbers, Jochen Jansen RAV Zuid-Limburg RAV Zuid-Limburg RAV Limburg Noord Traumacentrum Limburg Looptijd Start onderzoek: 01 mei 2010 Einddatum onderzoek: 01 mei 2012 Ambulancezorg Nederland, 2 december

38 Recentelijk begonnen 1. H.E. Wang, T.A. Sweeney, R.E. O'Connor, H. Rubinstein Failed prehospital intubations; an analysis of emergency department courses and outcomes; Prehosp. Emerg. Care 2001 Aprjun;5(2): Wang H.E, Kupas D.F, Paris P.M, Bates R.R, Yealy D.M. Preliminary experience with a prospective, multicentered evaluation of out-of-hospital endotracheal intubation; Resuscitation 58 (2003), Timmerman A, C Eich, Russo S.G, Natge U, Brauer A, Rosenblatt W.H, Braun U. Prehospital Airway Mangement: A prospective evaluation of anaesthesia trained emergency physicians; Resuscitation 70 (2006), Wang H.E, Kupas D.F, Hostler D, Cooney R, Yealy D.M, Lave J.R Procedural experience with out-of-hospital endotracheal intubation; Critical Care Medicine 2005 Vol. 33 No8; Warner K.J, Sharar S.R, Copass M.K, Bulger E.M. Prehospital management of the difficult airway: a prospective cohort study; The Journal of Emergency Medicine, 2009, Vol 36, no 3, Russi C.S., Hartley M.J.,. Buresh C.T A Pilot Study of King LT Supralaryngeal Airway use in a Rural Iowa EMS system; Int. J. emerg. Med. (2008) 1: Timmermann A., Russo S.G., Rosenblatt W.H., Eich C., Barwing J., Roessler M., Graf B.M. Intubating laryngeal mask airway for difficult out-ofhospital airway management: A prospective evaluation Britisch Journal of Anaesthesia 2007 (99) (2): Ambulancezorg Nederland, 2 december

39 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek Zuid Limburg Naam contactpersoon: Universiteit Maastricht: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (BEOZ: onderzoeksprogramma Redisigning Healthcare) Subsidie ZonMw programma Spoedzorg Janneke Zeelenberg contactpersoon: Verbetering van de communicatie en informatieoverdracht in ketens voor spoedzorg door invoering van een organisatiemodel voor feedback. Verbeteren van de informatieoverdracht en feedback in de acute zorgketens. Zes zorgketens voor acute zorg staan centraal: myocardinfarct, CVA, acute psychiatrie, acute obstetrie, acute buikklachten en heuptrauma s. Analyse van deze ketens toonde knelpunten in informatieoverdracht en feedback. Kwalitatieve multiple case study. Cases zijn de vijf genoemde zorgketens binnen het ROAZ in Limburg. 1. Semi-gestructureerde interviews met patiënten en zorgverleners. 2. Groepsinterviews met zorgverleners. 3. Documentstudie. 4. Imlementatiegroep MUMC+ / Traumacentrum Limburg GGD Zuid Limburg/ RAV St. Huisartsenpost Maastricht & Heuvelland Zie boven Looptijd October december 2010 (1) nulmeting (oktober 2009 t/m april 2010) (2) implementatie (mei 2010 t/m augustus 2010) (3) nameting (september 2010 t/m december 2010). Fase 2 Ambulancezorg Nederland, 2 december

40 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAV Zuid-Limburg Naam contactpersoon: Alex Custers (Stud. FdGW) contactpersoon: Exploring EHTP calls in South-Limburg How could the RAV South-Limburg react on the occurrence of EHTP calls? 1. Who requests the EHTP calls and what are the most important motivations of professional caregivers initiating EHTP calls? 2. Are factors like place, time and nature of care delivered of any influence in the demand for, and the occurrence of EHTP calls? 3. What is the nature of the care delivered in case of EHTP calls? 1. Retrospective cohort study 2. Case study: semi-structured interviews 3. In depth examination trough case studies RAV Zuid-Limburg Looptijd July September 2010 First phase: July September 2009 Second phase: September 2009 March 2010 Third phase: September 2009 September 2010 Third phase Ambulancezorg Nederland, 2 december

41 Overige onderzoeken Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek In te vullen: (Universiteit Utrecht, Julius Centrum) Naam contactpersoon: Joh.I.van Buren contactpersoon: Welke telefonische triage systemen zijn er voor de Meldkamer Ambulancezorg, een systematische literatuurreview. Welke wetenschappelijk onderbouwde telefonische triage systemen bestaan er voor de intake van Ambulancezorg. Systematische literatuurreview. J.I. van Buren Prof.Dr. A.J.P. Schrijvers Looptijd Start onderzoek: januari Einddatum onderzoek: Loopt Vervolg in afstudeer traject Klinische Gezondheidswetenschappen - Ambulancezorg Nederland, 2 december

42 Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek In te vullen: UMC Utrecht Naam contactpersoon: contactpersoon: Naam: Hans van Schuppen adres: Competenties van ambulanceverpleegkundige en MMT arts Doel is om meer inzicht te krijgen in de competenties van ambulanceverpleegkundige en MMT arts, om vervolg onderzoek te doen en prehospitale zorg te verbeteren. Fase 1: Kwantitatieve inventarisatie van competenties van ambulanceverpleegkundige en MMT arts, door analyse van protocollen, materiaal en registratie methode. Fase 2: Observationeel onderzoek: hoe vaak worden welke competenties toegepast als ambulanceverpleegkundige en MMT arts samenwerken. Methode: analyse van drie maanden inzetten door MMT Amsterdam. Hans van Schuppen Joost Bierens Looptijd Start onderzoek: 2007 Einddatum onderzoek: begin 2011 Posterpresentatie op World Congress on Disaster and Emergency Medicine, Amsterdam Presentatie tijdens Anesthesiologendagen, Maastricht Artikel over fase 1 klaar en nu ingestuurd. Artikel 1 ingestuurd. Analyse van resultaten van observationeel onderzoek, daarna schrijven tweede artikel. Understanding the prehospital physician controversy. Step 1: A comparison of competencies between ambulance nurses and prehospital physicians. (ingestuurd naar European Journal of Emergency Medicine) Ambulancezorg Nederland, 2 december

43 Totaaloverzicht wetenschappelijke onderzoeken Organisatie Aantal onderzoeken 1 Groningen 3 2 Friesland - ambulancezorg Fryslan 2 - Kijlstra ambulance groep Fryslan 2 3 UMCG 3 4 RAV IJsselland 5 Gelderland Midden Nvt 6 Ambulance Oost 2 7 Connexxion (NOG) 3 8 Gelderland Zuid 2 9 Flevoland Nvt 10 Gooi en Vechtstreek 12 RAVU 13 Amsterdam 14 Kennemerland 15 Noord Holland Noord 16 Hollands Midden 17 Zuid Holland Zuid Haaglanden 19 Rotterdam 20 Zeeland 21 Brabant MWN 1 nvt nvt Ambulancezorg Nederland, 2 december

44 22 Zuidoost Brabant 0 23 Limburg Noord 24 Zuid Limburg 1 4 Overig Universiteit Utrecht, Julius Centrum 2 Ambulancezorg Nederland, 2 december

Triage van pijn op de borst en uitsluiten van een ACS in de ambulancezorg door middel van de HEART-score en het high sensitive Troponine T

Triage van pijn op de borst en uitsluiten van een ACS in de ambulancezorg door middel van de HEART-score en het high sensitive Troponine T Triage van pijn op de borst en uitsluiten van een ACS in de ambulancezorg door middel van de HEART-score en het high sensitive Troponine T Rudolf Tolsma Verpleegkundig specialist acute zorg Perspectief

Nadere informatie

Nederlanse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting

Nederlanse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting 197 198 Samenvatting In het proefschrift worden diverse klinische aspecten van primaire PCI (Primaire Coronaire Interventie) voor de behandeling van een hartinfarct onderzocht.

Nadere informatie

BLS ers redden LEVENS!

BLS ers redden LEVENS! BLS ers redden LEVENS! maar, instructeurs verdienen de credits.of Even voorstellen.. Jan Bosch werkzaam bij de RAD Hollands-Midden ambulanceverpleegkundige / projectleider sinds 2005 observaties bij pre-klinische

Nadere informatie

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9 Samenvatting 155 Chapter 9 Samenvatting SAMENVATTING Richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld om de variatie van professioneel handelen te reduceren, om kwaliteit van

Nadere informatie

ACUTE ZORG ANDERS 2014

ACUTE ZORG ANDERS 2014 Acute Zorgregio Oost organiseert in samenwerking met regionale partners het symposium ACUTE ZORG ANDERS 2014 ONMISBARE SCHAKELS EN SNEL SCHAKELEN IN DE SPOEDEISENDE ZORGKETEN Spoedeisende ketenzorg voor

Nadere informatie

List of publications

List of publications List of publications 180 LIST OF PUBLICATIONS van Looij MA*, Liem SS*, van der Burg H, van der Wees J, De Zeeuw CI, van Zanten BG. Impact of conventional anesthesia on auditory brainstem responses in mice.

Nadere informatie

Agenda. Bronnen en database. Hart voor Limburg 27 september 2013

Agenda. Bronnen en database. Hart voor Limburg 27 september 2013 Programma (voor de pauze) 9.3 uur Opening symposium Hart voor Limburg drs. Th. Bovens, Gouverneur provincie Limburg 9.4 uur Inleiding project Hart voor Limburg prof. dr. T. Gorgels 9. uur De aanpak van

Nadere informatie

Waar staat onze regionale ketenzorg ACS nu en waar willen we naar toe? Eric Heijmen Cardioloog Elkerliek ziekenhuis

Waar staat onze regionale ketenzorg ACS nu en waar willen we naar toe? Eric Heijmen Cardioloog Elkerliek ziekenhuis Waar staat onze regionale ketenzorg ACS nu en waar willen we naar toe? Eric Heijmen Cardioloog Elkerliek ziekenhuis Achtergrond Instabiele angina pectoris Non ST-elevatie Myocard Infarct (non-stemi) ST-elevatie

Nadere informatie

3/12/2013. Zijn de basale reanimatie richtlijnen voor volwassenen haalbaar voor niet professionals? BLS richtlijnen. Borstcompressies.

3/12/2013. Zijn de basale reanimatie richtlijnen voor volwassenen haalbaar voor niet professionals? BLS richtlijnen. Borstcompressies. Zijn de basale reanimatie richtlijnen voor volwassenen haalbaar voor niet professionals? Steffie Beesems afdeling Cardiologie Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam 6 maart 2013 Compressies

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

The Box wearables in de zorg voor myocardinfarct patienten. Dr. Saskia LMA Beeres, cardioloog

The Box wearables in de zorg voor myocardinfarct patienten. Dr. Saskia LMA Beeres, cardioloog The Box wearables in de zorg voor myocardinfarct patienten Dr. Saskia LMA Beeres, cardioloog Myocardinfarct MISSION! Infarct Protocol Sinds 2004 Doel: verlenen zorg volgens internationale richtlijnen voor

Nadere informatie

What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH

What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH I.L. Vegting, N. Alam, K. Ghanes, O. Jouini, F. Mulder, M. Vreeburg, T. Biesheuvel J. van Bokhorst, P. Go, M.H.H. Kramer, G.M. Koole 2, P.W.B. Nanayakkara

Nadere informatie

Early Warning & Rapid Response Systems

Early Warning & Rapid Response Systems Early Warning & Rapid Response Systems in search of the holy grail Dr. Joris Fuijkschot Algemeen kinderarts Symposium MUMC+ 22 oktober 2015 inhoud Wat weten we? Trends in outcome kinderreanimatie Wat doen

Nadere informatie

Gewondenspreidingsplan 2013

Gewondenspreidingsplan 2013 Gewondenspreidingsplan 2013 Versie: december 2013 vastgesteld in ROAZ Groningen, Friesland en Drenthe Gewonden spreidingsplan per 1 januari 2013. Inleiding Na zo n 10 jaar is het gewondenspreidingsplan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwsbrief 1, 2015. In deze nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF. Nieuwsbrief 1, 2015. In deze nieuwsbrief NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief 1, 2015 In deze nieuwsbrief Resultaten van Meetbaar Beter Proefschrift: Emergency departments in the Netherlands. The influence of general practitioner cooperatives Kennis maakt

Nadere informatie

Ambulancezorg, veilige zorg

Ambulancezorg, veilige zorg Introductie toolkit Patiëntveiligheid Ambulancezorg Ambulancezorg, veilige zorg Het programma Patiëntveiligheid Ambulancezorg is er gekomen omdat wij als sector, net als de overheid overigens, de veiligheid

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. De gebruikerservaringen van het Laryngeal Mask Airway Supreme binnen de Regionale Ambulance Voorziening Hollands-Midden

Onderzoeksrapport. De gebruikerservaringen van het Laryngeal Mask Airway Supreme binnen de Regionale Ambulance Voorziening Hollands-Midden Onderzoeksrapport De gebruikerservaringen van het Laryngeal Mask Airway Supreme binnen de Regionale Ambulance Voorziening Hollands-Midden Regionale Ambulance Voorziening Hollands-Midden Definitieve versie

Nadere informatie

Chapter 10. Samenvatting

Chapter 10. Samenvatting 1 Chapter 10 Samenvatting 2 INLEIDING Adequate pijnbehandeling voor traumapatiënten is een complex probleem in de (prehospitale) spoedzorg. Met dit proefschrift willen we inzicht geven in de vroegtijdige,

Nadere informatie

ACS triage SEH. Effect op de door-to-balloon time voor patiënten met ST-elevatie myocardinfarct. Rolf Egberink MSc 29 maart 2011

ACS triage SEH. Effect op de door-to-balloon time voor patiënten met ST-elevatie myocardinfarct. Rolf Egberink MSc 29 maart 2011 ACS triage SEH Effect op de door-to-balloon time voor patiënten met ST-elevatie myocardinfarct Rolf Egberink MSc 29 maart 2011 Inhoud presentatie Aanleiding project ACS triage op de SEH Literatuurreview

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016 Factsheet en CVA (CVAB) 2016 Registratie gestart: 2014 In- en exclusiecriteria Definities: - CVA (Beroerte): intracerebrale bloeding of herseninfarct. - Intracerebrale bloeding: spontane bloeding in het

Nadere informatie

Gebruik van mechanische thorax compressie apparatuur in ambulance hulpverlening en in het ziekenhuis. Advies van de Nederlandse Reanimatie Raad

Gebruik van mechanische thorax compressie apparatuur in ambulance hulpverlening en in het ziekenhuis. Advies van de Nederlandse Reanimatie Raad Gebruik van mechanische thorax compressie apparatuur in ambulance hulpverlening en in het ziekenhuis. Advies van de Nederlandse Reanimatie Raad Nederlandse Reanimatie Raad November 2014 Nederlandse Reanimatie

Nadere informatie

Behandeling van het acute herseninfarct

Behandeling van het acute herseninfarct Behandeling van het acute herseninfarct VPL symposium 14-03-2014 Puck Fransen, onderzoeker neurologie, Erasmus MC Inhoud Achtergrond (epidemiologie/etiologie) Behandeling endovasculaire behandeling Huidige

Nadere informatie

R.W. Koster 1, J. Berdowski 1. Nederlandse Hartstichting / Overleving na reanimatie buiten het ziekenhuis in Noord-Holland:

R.W. Koster 1, J. Berdowski 1. Nederlandse Hartstichting / Overleving na reanimatie buiten het ziekenhuis in Noord-Holland: 4 Overleving na reanimatie buiten het ziekenhuis in Noord-Holland: resultaten Arrest 7 over 2006-2008. Betere overleving dankzij de Automatische Externe Defibrillator? R.W. Koster 1, J. Berdowski 1 1 Afdeling

Nadere informatie

4 e Reanimatie Congres

4 e Reanimatie Congres www.reanimatieraad.nl 4 e Reanimatie Congres Woensdag 30 mei 2007 te Ede Programma Basale Reanimatie Primair bedoeld voor Instructeurs Eerste Hulp 09.30 Opening: Basale Reanimatie F. van Marion Voorzitter:

Nadere informatie

Overname van Automatische Externe Defibrillator (AED) hulpverlening naar gespecialiseerde reanimatie (ALS) hulpverlening

Overname van Automatische Externe Defibrillator (AED) hulpverlening naar gespecialiseerde reanimatie (ALS) hulpverlening Overname van Automatische Externe Defibrillator (AED) hulpverlening naar gespecialiseerde reanimatie (ALS) hulpverlening Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Nederlandse Reanimatie Raad Oktober

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

Acute zorg anders 2012

Acute zorg anders 2012 Acute Zorgregio Oost organiseert in samenwerking met regionale partners het symposium Acute zorg anders 2012 communicatie en samenwerking in de acute zorgketen donderdag 8 maart 2012 congrescentrum Triavium,

Nadere informatie

Van de AED (automatische externe defibrillator) naar de specialistische (ALS) zorgverlening tijdens de reanimatie van volwassenen en kinderen

Van de AED (automatische externe defibrillator) naar de specialistische (ALS) zorgverlening tijdens de reanimatie van volwassenen en kinderen Van de AED (automatische externe defibrillator) naar de specialistische (ALS) zorgverlening tijdens de reanimatie van volwassenen en kinderen Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Nederlandse

Nadere informatie

Even voorstellen.. Statistieken in Noord Nederland. Vragen. Meet the Expert Kinder ALS. 12 e Reanimatie Congres 18-3-2015

Even voorstellen.. Statistieken in Noord Nederland. Vragen. Meet the Expert Kinder ALS. 12 e Reanimatie Congres 18-3-2015 Meet the Expert Kinder ALS 12 e Reanimatie Congres Even voorstellen.. Joke Kieboom Kinderintensivist UMCG Lid WR NRR Wim Thies Nationale Cursusleider EPLS (voorheen PBLS) Cursusleider PHPLS en PLS Nigel

Nadere informatie

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Doelstellingen: Het Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten (LPCGBI) heeft twee doelstellingen

Nadere informatie

Do it right. NVVC! Connect: Hoe wordt de infarctzorg in Nederland georganiseerd? Victor AWM Umans. Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

Do it right. NVVC! Connect: Hoe wordt de infarctzorg in Nederland georganiseerd? Victor AWM Umans. Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Do it right NVVC! Connect: Hoe wordt de infarctzorg in Nederland georganiseerd? Victor AWM Umans Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Peilers van de NVVC Patiënt Iedere patiënt wil goede toegang tot

Nadere informatie

Spoed Interventie Team (SIT): waarom en hoe? Elien Pragt Anesthesioloog-intensivist MUMC+ 22 april 2016

Spoed Interventie Team (SIT): waarom en hoe? Elien Pragt Anesthesioloog-intensivist MUMC+ 22 april 2016 Spoed Interventie Team (SIT): waarom en hoe? Elien Pragt Anesthesioloog-intensivist MUMC+ 22 april 2016 Waarom SIT? Critical care outreach team (CCOT) Medical emergency team (MET) Spoed interventie team

Nadere informatie

Erkende opleidingen per opleiding

Erkende opleidingen per opleiding Opleiding Instelling geldigheidsduur Ambulanceverpleegkundige Academie voor Ambulancezorg Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid 31-3-2014 AmbulanceZorg Limburg Noord 30-5-2014 AmbulanceZorg Rotterdam 31-3-2014

Nadere informatie

Includeer hem maar in de studie. De familie is onderweg!

Includeer hem maar in de studie. De familie is onderweg! Includeer hem maar in de studie. De familie is onderweg! Ethiek van toestemming voor onderzoek in spoedeisende situaties dr Erwin J.O. Kompanje Department of Intensive Care Spoedeisend onderzoek op intensive

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

DE LANDELIJKE ONDERZOEKS AGENDA AMBULANCEZORG Kennis maakt het verschil

DE LANDELIJKE ONDERZOEKS AGENDA AMBULANCEZORG Kennis maakt het verschil DE LANDELIJKE ONDERZOEKS AGENDA AMBULANCEZORG 2014-2018 Kennis maakt het verschil Goede, tijdige, veilige en evidence-based ambulancezorg is essentieel. Om de ambulancezorg steeds verder te professionaliseren

Nadere informatie

Inhoud pro-con debat. Wie bent u? Wie bent u? 12-3-2013. Pro-con debat: Luchtwegmanagement tijdens reanimatie:

Inhoud pro-con debat. Wie bent u? Wie bent u? 12-3-2013. Pro-con debat: Luchtwegmanagement tijdens reanimatie: Pro-con debat: Luchtwegmanagemt tijds reanimatie: Endotracheale intubatie of Supraglottisch Airway Device Inhoud pro-con debat Stelling Marle Horsting: dotracheale intubatie Hans van Schupp: supraglottisch

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 Factsheet en CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit ; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 pagina 1 van 10 enoverzicht Nr. 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB (2014) vergeleken

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion Ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Let s get organized P E J va n Po l C a rd i o l o o g, R i j n l a n d zo rg g ro e p, L e i d e rd o r p

Let s get organized P E J va n Po l C a rd i o l o o g, R i j n l a n d zo rg g ro e p, L e i d e rd o r p Let s get organized PEJ van Pol Cardioloog, Rijnland zorggroep, Leiderdorp Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren. M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur

Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren. M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur Maastricht UMC-Holding MUMC-Holding CTCM BPCM MI Groningen Utrecht Nijmegen

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.0 April 2009 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.0 Referentie: Landelijk Kader Fleetmapping C2000 versie 2008/6.1 Versie : 1.0 Definitieve

Nadere informatie

PROTON II. Waarom en hoe transfunderen wij in Nederland? Dr. Rianne Koopman, internist Manager KCD, Sanquin Bloedbank

PROTON II. Waarom en hoe transfunderen wij in Nederland? Dr. Rianne Koopman, internist Manager KCD, Sanquin Bloedbank PROTON II Waarom en hoe transfunderen wij in Nederland? Dr. Rianne Koopman, internist Manager KCD, Sanquin Bloedbank Opzet presentatie Achtergrond PROTON I (PROfiles of TransfusiON recipients) Studie PROTON

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 Invitational Conference 11 juni 2014 Irene van de Glind MSc en dr.

Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 Invitational Conference 11 juni 2014 Irene van de Glind MSc en dr. Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 Invitational Conference 11 juni 2014 Irene van de Glind MSc en dr. Sivera Berben Doelstelling project Ontwikkelen van landelijke onderzoeksagenda ambulancezorg

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de acute hartzorg

Recente ontwikkelingen in de acute hartzorg Recente ontwikkelingen in de acute hartzorg GEVOLGEN VOOR DE ORGANISATIE IN ZIEKENHUIZEN ROB VAN MECHELEN CONNECT 2012-2016 9-10-16 NVVC CONNECT 2016 1 Sterfte hartinfarct in Nederland 1970-2016 30 % Mortaliteit

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

Zorg voor het acute myocardinfarct: van locaal initiatief tot landelijke organisatie. Gert van Houwelingen interventiecardioloog

Zorg voor het acute myocardinfarct: van locaal initiatief tot landelijke organisatie. Gert van Houwelingen interventiecardioloog Zorg voor het acute myocardinfarct: van locaal initiatief tot landelijke organisatie Gert van Houwelingen interventiecardioloog Samenwerken in de keten: expertgroep myocardinfarct Prehistorie: geen keten,

Nadere informatie

De SUPPORT Coach. een smartphone app die ondersteuning biedt na ingrijpende gebeurtenissen. Christianne van der Meer, MSc

De SUPPORT Coach. een smartphone app die ondersteuning biedt na ingrijpende gebeurtenissen. Christianne van der Meer, MSc De SUPPORT Coach een smartphone app die ondersteuning biedt na ingrijpende gebeurtenissen Christianne van der Meer, MSc Anne Bakker, PhD Saleha Tariq, MSc Susanne van Buschbach, MSc Anne Holmersma, MSc

Nadere informatie

IGLO studie. Michiel Soullié Circulation Practitioner i.o. HagaZiekenhuis

IGLO studie. Michiel Soullié Circulation Practitioner i.o. HagaZiekenhuis IGLO studie Michiel Soullié Circulation Practitioner i.o. HagaZiekenhuis Inhoud Introductie Onderzoek Conclusies en aanbevelingen Literatuur Rol Circulation Practitioner Afsluiting 2 Michiel Soullié 32

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulanceverpleegkundige Anesthesiemedewerker Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Conexxion ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening

Nadere informatie

Onderzoek naar voorschrijven door Verpleegkundig Specialisten. Anneke Francke, mede namens Marieke Kroezen (NIVEL) 19 juni 2014

Onderzoek naar voorschrijven door Verpleegkundig Specialisten. Anneke Francke, mede namens Marieke Kroezen (NIVEL) 19 juni 2014 Onderzoek naar voorschrijven door Verpleegkundig Specialisten Anneke Francke, mede namens Marieke Kroezen (NIVEL) 19 juni 2014 In de praktijk horen we niet alleen dat de kwaliteit van het voorschrijven

Nadere informatie

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit Groningen De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio Groningen de samenhang tussen de opgestelde plannen, de samenwerking met de gemeenten, de internationale samenwerking en de kwaliteitszorg in

Nadere informatie

KWANTITATIEVE MAAT. voor BEKWAAMHEID

KWANTITATIEVE MAAT. voor BEKWAAMHEID INSTRUMENTARIUM BEKWAAMHEIDSBELEID AMBULANCEZORGVERLENERS KWANTITATIEVE MAAT voor BEKWAAMHEID K.Brouwer, Groningen, februari 2016 in opdracht van: met bestuurlijke instemming V&VN Ambulancezorg, mei 2016

Nadere informatie

Cardiologie De nieuwste ontwikkelingen. Dr. S.A.J. van den Broek Thoraxcentrum/Afdeling Cardiologie UMCG

Cardiologie De nieuwste ontwikkelingen. Dr. S.A.J. van den Broek Thoraxcentrum/Afdeling Cardiologie UMCG Cardiologie De nieuwste ontwikkelingen Dr. S.A.J. van den Broek Thoraxcentrum/Afdeling Cardiologie UMCG Dhr. A, 48 jaar taxichauffeur s ochtends 06.20 uur acuut pijn op de borst met een zwaar gevoel in

Nadere informatie

Vermeld hier tevens de uitgevende instant. Titel voor het algemene publiek ('leken') in makkelijk te begrijpen taal.

Vermeld hier tevens de uitgevende instant. Titel voor het algemene publiek ('leken') in makkelijk te begrijpen taal. Welke gegevens moet u aanleveren (Trial Registration Data Set)? Graag ontvangen wij de informatie in het Engels gezien het internationale karakter van prospectieve registratie. Uw studie zal tevens terug

Nadere informatie

Nederlandse richtlijnen. 20 januari 2016

Nederlandse richtlijnen. 20 januari 2016 ERC Guidelines 2015 R. de Vos Anesthesioloog MMT-arts (np) Medisch Manager Ambulancezorg Lid Wetenschappelijk raad NRR Bestuurslid Stichting Reanimatie Nederlandse richtlijnen 20 januari 2016 Veel veranderd?

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

EFFECTIVITEIT VAN PIJNBEHANDELING BIJ PATIËNTEN MET ACUUT MUSCULOSKELETAAL TRAUMA

EFFECTIVITEIT VAN PIJNBEHANDELING BIJ PATIËNTEN MET ACUUT MUSCULOSKELETAAL TRAUMA EFFECTIVITEIT VAN PIJNBEHANDELING BIJ PATIËNTEN MET ACUUT MUSCULOSKELETAAL TRAUMA Pierik JGJ 1, IJzerman MJ 1, Berben SA 2, Heurman G 1, Gaakeer MI 3, van Vugt AB 4, Doggen CJM 1 1. Universiteit Twente,

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/36076 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Diderich-Lolkes de Beer, Hester Title: Detection of child maltreatment based on

Nadere informatie

Inhoud. Voorkomen is beter dan genezen! Wat zeggen de statistieken? Moeten we kinderen wel reanimeren? Moeten we kinderen wel reanimeren?

Inhoud. Voorkomen is beter dan genezen! Wat zeggen de statistieken? Moeten we kinderen wel reanimeren? Moeten we kinderen wel reanimeren? Incidentie en AED gebruik bij kinderen? Wim Thies Chief Nurse Mobiel Medisch Team Rotterdam - Lifeliner 2 Ambulanceverpleegkundige Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Nationale Cursusleider EPLS Cursusleider

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen Inhoud bijgewerkt op: 10 januari 2017 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud

Nadere informatie

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen Inhoud bijgewerkt op: 3 januari 2017 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud

Nadere informatie

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking?

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Jeroen van Oostrum Hoofd Business Intelligence Center 24 november 2009 Stellingen Stelling 1: Patiëntuitkomstmaten, zoals heropnames, complicaties en patiënttevredenheid,

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie

Schrik om het hart! CoRPS. Dr. Annelieke Roest. Promotoren: Peter de Jonge, PhD. Johan Denollet, PhD

Schrik om het hart! CoRPS. Dr. Annelieke Roest. Promotoren: Peter de Jonge, PhD. Johan Denollet, PhD Schrik om het hart! Center of Research on Psychology in Somatic diseases Promotoren: Peter de Jonge, PhD Johan Denollet, PhD Dr. Annelieke Roest Anxiety and Depression In Coronary Heart Disease: Annelieke

Nadere informatie

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN Projectcode Versie 1.0 definitief Datum Januari 2012 Opstellers:: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager

Nadere informatie

Implementatie PersoonsGebondenDossier

Implementatie PersoonsGebondenDossier Implementatie PersoonsGebondenDossier Implementatie PGD Havenziekenhuis & Sint Franciscus Gasthuis Platform: Curavista ehealth Bianka Mennema, longarts Havenziekenhuis Disclosure belangen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Optimaliseren chemotherapie probleem signalering en interventies

Optimaliseren chemotherapie probleem signalering en interventies Natascha Schrama 18 mei 2006 Jaarbeurs Utrecht Optimaliseren chemotherapie probleem signalering en interventies Natascha Schrama Verpleegkundig specialist oncologie ziekenhuis Bernhoven Oss/Veghel Inhoud

Nadere informatie

Chapter 8. Samenvatting en conclusie

Chapter 8. Samenvatting en conclusie Chapter 8 Samenvatting en conclusie 110 Doel van het promotieonderzoek was (1) evaluatie van het resultaat van vroege abciximab toediening vóór primaire percutane coronaire interventie (PPCI) in patiënten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

De PatiëntCoach als hulpmiddel bij zelfmanagementondersteuning, een praktische toepassing

De PatiëntCoach als hulpmiddel bij zelfmanagementondersteuning, een praktische toepassing De PatiëntCoach als hulpmiddel bij zelfmanagementondersteuning, een praktische toepassing Jaap K. Sont, associate professor Afdeling Medische Besliskunde Leids Universitair Medisch Centrum j.k.sont@lumc.nl

Nadere informatie

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel Waarom PPMO? CAO-afspraak: individuele monitoring i.p.v. leeftijdsgrens voor werken in repressieve functie Behoefte aan eenduidige keuringen en testen Bijzondere karakter van brandweerman of vrouw maakt

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors Gender differences in heart disease Dr Danny Schoors Women are meant to be loved, not to be understood Oscar Wilde (1854-1900) 2 05/01/16 Inleiding Cardiovasculaire ziekte 7 tot 10 jaar later dan bij mannen

Nadere informatie

Het Spoed Interventie Team

Het Spoed Interventie Team Het Spoed Interventie Team Peter Tangkau, internist - intensivist Mariska van Scheijndel, IC-verpleegkundige Harriët van Dijk, IC-verpleegkundige/kwaliteitsfunctionaris Werkgroep Educatieve Symposia Het

Nadere informatie

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

Ambulanceritten zonder vervoer van de patiënt

Ambulanceritten zonder vervoer van de patiënt Ambulanceritten zonder vervoer van de patiënt Een verkennende studie naar het ontstaan van Eerste Hulp Geen Vervoer -ritten Vera Verhage, 1 Jolanda Tuinstra, 2 Roel Bakker 1 Ambulancevoorzieningen worden

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting 198 Het eerste deel van dit proefschrift beschrijft de effectiviteit van clopidogrel en tirofiban in patiënten met een acuut hart infarct verwezen voor een spoed dotter behandeling. In hoofdstuk 1 werd

Nadere informatie

Melding van de ambulance: patient op straat gevonden met hartstilstand

Melding van de ambulance: patient op straat gevonden met hartstilstand Melding van de ambulance: patient op straat gevonden met hartstilstand Prof.Dr. R.J.G. Peters Afdeling cardiologie Academisch Medisch Centrum Amsterdam Probleem patient komt onaangekondigd groot risico

Nadere informatie

Dit proefschrift presenteert de resultaten van het ALASCA onderzoek wat staat voor Activity and Life After Survival of a Cardiac Arrest.

Dit proefschrift presenteert de resultaten van het ALASCA onderzoek wat staat voor Activity and Life After Survival of a Cardiac Arrest. Samenvatting 152 Samenvatting Ieder jaar krijgen in Nederland 16.000 mensen een hartstilstand. Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond van dit proefschrift. De kans om een hartstilstand te overleven is met

Nadere informatie

Zorgpaden en Zorglogistiek Een gouden combinatie

Zorgpaden en Zorglogistiek Een gouden combinatie Zorgpaden en Zorglogistiek Een gouden combinatie Het succes van verslavingszorg Utrecht, 24 april 2013 Jan Vissers EUR/iBMG Inhoud presentatie 1. De opgave voor zorgorganisaties 2. Zorgpaden en zorglogistiek

Nadere informatie

Perspectief van de zorgondernemer. Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis

Perspectief van de zorgondernemer. Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis Perspectief van de zorgondernemer Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis Heeft dit zorgstelsel adequate prikkels om kwalitatief goede zorg te leveren?

Nadere informatie

De ziektelast aan hepatitis in Nederland feiten gebaseerd op cohortmonitoring en registratie

De ziektelast aan hepatitis in Nederland feiten gebaseerd op cohortmonitoring en registratie De ziektelast aan hepatitis in Nederland feiten gebaseerd op cohortmonitoring en registratie Joop Arends Internist-Infectioloog Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) Voorzitter van de European Study

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulancechauffeur Ambulanceverpleegkundige Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion Ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Fryslân

Nadere informatie

Depressie na een hartinfarct en risico op nieuwe hartklachten

Depressie na een hartinfarct en risico op nieuwe hartklachten Depressie na een hartinfarct en risico op nieuwe hartklachten Marij Zuidersma Promotoren: Peter de Jonge, Johan Ormel, Henk Jan Conradi Interdisciplinary center for psychiatric epidemiology University

Nadere informatie

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid ZonMw Programma Academische Werkplaatsen Dr. Marijke Janssens Utrecht, 15 juni 2006 Doel: het structureel versterken en verankeren van vraaggestuurde

Nadere informatie

Safar Oorzaak vaststellen en behandelen Hypothermie Gecontroleerd beademen Tracheostoma Epilepsie behandelen Monitoring Voeding

Safar Oorzaak vaststellen en behandelen Hypothermie Gecontroleerd beademen Tracheostoma Epilepsie behandelen Monitoring Voeding Peter Safar Safar 1964 Oorzaak vaststellen en behandelen Hypothermie Gecontroleerd beademen Tracheostoma Epilepsie behandelen Monitoring Voeding Acute coronaire interventie Cornonaire interventie Beademen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. 1. Oprichting van de stichting. 2. Bestuur. 3. Kernactiviteit en doelstellingen. 4.

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. 1. Oprichting van de stichting. 2. Bestuur. 3. Kernactiviteit en doelstellingen. 4. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Oprichting van de stichting 2. Bestuur 3. Kernactiviteit en doelstellingen 4. Activiteiten 2013 5. Financieel jaaroverzicht 2013 6. Doelstellingen 2014 7. Begroting 2014

Nadere informatie

Post-cardiac arrest syndroom

Post-cardiac arrest syndroom Post-cardiac arrest syndroom Medisch Centrum Leeuwarden Dr. M.A. Kuiper FCCP FCCM Neuroloog-Intensivist Medisch Centrum Leeuwarden Uitkomsten van reanimaties Wereldwijd wordt gerapporteerd dat maar 5-10%

Nadere informatie

Hoe kan wetenschappelijk onderzoek versneld worden met de diagnosethesaurus? Jan Verschuuren. Symposium DHD 24 september 2015

Hoe kan wetenschappelijk onderzoek versneld worden met de diagnosethesaurus? Jan Verschuuren. Symposium DHD 24 september 2015 Hoe kan wetenschappelijk onderzoek versneld worden met de diagnosethesaurus? Jan Verschuuren Symposium DHD 24 september 2015 Spierziekten ALS Polyneuropathie Myasthenia Myopathie Spierziekten ALS Polyneuropathie

Nadere informatie

Luchtwegmanagement stage MCA (Discipline Anesthesiologie)

Luchtwegmanagement stage MCA (Discipline Anesthesiologie) Luchtwegmanagement stage MCA (Discipline Anesthesiologie) Voor anesthesiologen (i.o.) bestaat er op het gebied van luchtwegmanagement de cursus Toegang tot de luchtweg, van het Wenkebach Instituut. Afwisselend

Nadere informatie