Kick-off voor presidia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kick-off voor presidia"

Transcriptie

1 Kick-off voor presidia JURIDISCH STATUUT EN AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN STUDENTENVERENIGING Stad Antwerpen/ juridische dienst

2 Inhoud 1. Feitelijke vereniging vs. vzw 2. Aansprakelijkheid feitelijke vereniging 3. Aansprakelijkheid vzw 4. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 5. Boekhoudkundige verplichtingen 6. Besluit

3

4 Feitelijke vereniging Geen juridische grondslag Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om op duurzame basis gezamenlijk een doel te verwezenlijken zonder het oogmerk om winst te behalen.

5 Feitelijke vereniging Meeste studentenverenigingen zijn feitelijke verenigingen (hebben geen juridische grondslag) en bestaan uit het presidium en de aangesloten leden. Feitelijk bestaat de vereniging wel, maar ze wordt niet beschermd door het recht. Tip: statuten opstellen ( huishoudelijk reglement ) voor intern gebruik.

6 Wat als een studentenvereniging gedagvaard wordt? De vereniging zelf kan niet gedagvaard worden!! Maar wie dan wel? Zelden zal heel de groep gedagvaard worden; Als er duidelijk een persoon kan aangeduid worden die verantwoordelijk was voor het gepleegde feit zal deze verantwoordelijk gesteld worden.

7 Wat als een studentenvereniging gedagvaard wordt? Indien er geen verantwoordelijke kan worden aangeduid, is de kans groot dat de praeses zal worden aangesproken. Hij/zij wordt meestal zowel intern als extern beschouwd als de voorzitter van de vereniging. Optreden in eigen naam en voor eigen rekening.

8 Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Wel juridisch ondersteund (vzw-wet). Een vzw is een vereniging die bestaat uit minstens drie personen en streeft naar het verwezenlijken van een doelstelling zonder winstoogmerk. Er mag inkom/lidgeld gevraagd worden bij feestjes, maar moet binnen de perken blijven >< geen winstoogmerk nastreven.

9 Rechtspersoonlijkheid vzw Een vzw kan wel zelf optreden in rechte. De procedures worden gevoerd in naam en voor rekening van de vzw. Scheiding tussen vermogen van de vzw en vermogen van de leden.

10

11 Aansprakelijkheid binnen feitelijke vereniging Verschillende vormen van aansprakelijkheid: Contractuele; Buitencontractuele; Strafrechtelijke. Zowel bij vzw als feitelijke vereniging, maar worden anders ingevuld.

12 Onbeperkt aansprakelijk in feitelijke vereniging Er is geen onderscheid tussen vermogen van de feitelijke vereniging en vermogen van de leden! De leden van een feitelijke vereniging zijn onbeperkt aansprakelijk, d.w.z. dat ze met hun persoonlijk vermogen moeten instaan voor de verbintenissen die zijn aangegaan.

13 Wat als een studentenvereniging schulden maakt? In een studentenvereniging (als feitelijke vereniging) zal nooit één lid worden aangesproken voor de hele schuld! Er is sprake van meerdere schuldenaars (het presidium) en ieder zal moeten instaan voor een gelijk deel. Stel: presidium bestaat uit 10 leden, dan zal ieder moeten instaan voor 1/10 de van de schuld.

14 Contractuele aansprakelijkheid binnen feitelijke vereniging Persoon die overeenkomst ondertekent is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering ervan. Stel: er wordt een TD georganiseerd, persoon X tekent het contract om een zaal te huren, dan zal persoon X worden aangesproken als er contractueel iets misloopt. Tip: voor (naam studentenvereniging), gevolgd door eigen naam en dan pas handtekening.

15 Buitencontractuele aansprakelijkheid Heeft niets met contracten te maken, maar met schade die je toebrengt aan iemand anders. Bewijzen: Fout (onvoorzichtigheid/nalatigheid); Schade; Oorzakelijk verband.

16 Case buitencontractuele aansprakelijkheid De studentenvereniging wil een hamburgerkraam opbouwen. Bij het opbouwen wordt gebruik gemaakt van een ladder en deze komt door een onvoorzichtigheid op een geparkeerde auto terecht. Wie is aansprakelijk? We gaan er vanuit dat de nodige bewijzen kunnen geleverd worden.

17 Case buitencontractuele aansprakelijkheid Fout = onvoorzichtigheid van de persoon met de ladder; Schade = schade aan geparkeerd voertuig; Oorzakelijk verband = de schade is ontstaan door een fout (onvoorzichtigheid) van de persoon; Er bestond geen overeenkomst tussen de eigenaar van het voertuig en de onvoorzichtige persoon. Tip: verzeker praeses en presidiumleden voor onopzettelijke fouten.

18 Strafrechtelijke aansprakelijkheid feitelijke vereniging De persoon die misdrijf gepleegd heeft zal aansprakelijk worden gesteld (en dus niet de vereniging) Tip: clausule in statuten De studentenvereniging is niet aansprakelijk voor een misdrijf dat gepleegd wordt door een vrijwilliger of lid van de organisatie.

19 Strafrechtelijke aansprakelijkheid feitelijke vereniging Twee concrete voorbeelden: een studentenvereniging loopt mee in een betoging en een individueel lid beslist om rellen te schoppen; Een TD, georganiseerd door een studentenvereniging eindigt in een vechtpartij. Wie is aansprakelijkheid? Relschopper en vechtersbaas

20

21 Contractuele aansprakelijkheid vzw De vzw komt contractuele verplichtingen niet na (dus niet individueel persoon). In naam en voor rekening van de vzw Let op: er moet dus een overeenkomst bestaan tussen de vzw en andere partij.

22 Buitencontractuele aansprakelijkheid vzw 3 elementen: Fout/ schade/ oorzakelijk verband bewijzen! De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan organen waardoor ze handelt.

23 Strafrechtelijke aansprakelijkheid Ook vzw s kunnen misdrijven plegen en gesanctioneerd worden. Een studentenvereniging (opgericht als vzw) kan bijvoorbeeld strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor witwassen van geld. Mogelijke sancties: ontbinding vzw, verbod om bepaalde activiteiten uit te oefenen, geldboete.

24 Strafrechtelijke aansprakelijkheid vzw Let op: personen blijven wel individueel strafrechtelijk aansprakelijkheid bij het plegen van individuele misdrijven! (relschopper, vechtersbaas, ) Verzekeren tegen strafrechtelijke aansprakelijkheid gaat niet (vzw en feitelijke vereniging)

25 Conclusie aansprakelijkheid Feitelijke vereniging = individueel persoon zal verantwoordelijk worden gesteld. Vzw = in de meeste gevallen zal de vzw als vereniging worden aangesproken en niet de individuele leden (er zijn uitzonderingen). Tip: Verzeker praeses en presidiumleden van je studentenvereniging!

26

27 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Zal tussenkomen bij onopzettelijke fouten! Komt niet tussen bij: contractuele aansprakelijkheid, opzettelijke fouten, bedrog en fraude. Verplichte verzekering voor: Vzw s; Feitelijke vereniging die behoren tot koepel; Feitelijke vereniging met personeel in dienst.

28 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Meeste feitelijke verenigingen zijn niet verplicht om een verzekering af te sluiten, maar dit wordt wel aangeraden! Voorbeeld: Een vrijwilliger bij een evenement van een vereniging laat per ongeluk een vat bier vallen op de teen van een bezoeker. Indien BA-verzekering is afgesloten zal deze tussenkomen!

29 Gratis verzekering Steunpunt Vrijwilligerswerk Antwerpen Doel: bescherming van vrijwilligers van feitelijke vereniging door gratis een verzekering aan te bieden. Kom jij (als vrijwilliger) in aanmerking?

30 Gratis verzekering: hoe ga je te werk? Ga naar: e_inzet/ Steunpunt Vrijwilligerswerk Antwerpen Boomgaardstraat Berchem 03/

31 Enkele tips: werken met vrijwilligers Je bent als vereniging verplicht om vrijwilligers te informeren: Doelstelling van de vereniging; Juridisch statuut (vzw / feitelijke vereniging); Namen/identiteit van de verantwoordelijke; Verzekeringen; Kostenvergoeding; Geheimhoudingsplicht.

32

33 Boekhoudkundige verplichtingen feitelijke vereniging Geen eigen vermogen en dus ook geen boekhoudkundige verplichtingen Tip: intern een overzicht behouden van grote kosten, uitgaven, inkomsten (lidgeld),.

34 Boekhoudkundige verplichtingen vzw Afhankelijk van grootte van de vzw studentenvereniging kleine vzw enkelvoudige boekhouding. Begroting (voorspelling inkomsten en uitgaven voor komend jaar); Dagboek (aankoopdagboek, verkoopdagboek en financieel dagboek) Jaarrekening (resultatenrekening en toelichting) Neerleggen op griffie Rb. Koophandel. Inventaris (overzicht activa en passiva).

35 Administratieve verplichtingen vzw Twee organen: Algemene vergadering ( beslissingsorgaan ); Raad van bestuur ( uitvoerend orgaan ). Voorbeelden: RvB stelt boekhouding op, AV keurt ze goed/af. RvB moet altijd minder leden tellen dan AV (meestal 3) Leden RvB kunnen ook zetelen in AV.

36 Administratieve verplichtingen Statuten neerleggen en bekendmaken; Ledenregister bijhouden; Documenten tekenen: naam vereniging + vzw of vereniging zonder winstoogmerk ; Inschrijven bij KBO ontvangen identificatienummer

37 Van feitelijke vereniging naar vzw? 1. Grondig informeren (lid VSDC vzw) 2. Statuten opstellen 3. Stichtingsvergadering 4. Statuten ondertekenen 5. Neerleggen statuten 6. Publicatie in Belgisch Staatsblad + betaling

38

39 Besluit Kiest de studentenvereniging best voor een feitelijke vereniging of een vzw? Altijd kijken naar de feitelijke omstandigheden: Financieel aspect; Aard van de activiteiten. Onderling overleggen in presidium!

40 Besluit In de volgende omstandigheden kan overwogen worden om de vorm van een vzw aan te nemen: Vaak overeenkomsten met financiële gevolgen; Vereniging wil in eigen naam onroerende goederen bezitten; Vereniging beschikt over grote kapitalen; Subsidies aanvragen (soms een voorwaarde); Schenkingen ontvangen;

41 Besluit Onderling voor- en nadelen afwegen! Ook bij feitelijke vereniging statuten opstellen en leden verzekeren!

42 Nuttige websites Vlaamse studie-en documentatiecentrum voor vzw s Lauwestraat Wevelgem Steunpunt Vrijwilligerswerk Antwerpen Boomgaardstraat Berchem 03/ Commissie voor boekhoudkundige normen Vooruitgangstraat Brussel 02/

43 Vragen?

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

VZW in een notedop. Rudi Vansnick. www.comaser.be

VZW in een notedop. Rudi Vansnick. www.comaser.be VZW in een notedop Rudi Vansnick Agenda AGENDA Verschil feitelijke vereniging en vzw Overgangsmaatregelen FV -> vzw Rechtspersoonlijkheid Leden in een vzw Raad van Bestuur Algemene Vergadering Rechten

Nadere informatie

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Donderdag 19 september 2013 Brussel Spreker: Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent T+32 9 243 12 90 F +32 9 243 12 99 info@vlaamsesportfederatie.be

Nadere informatie

e VZW een goed idee?

e VZW een goed idee? e VZW een goed idee? COLOFON september 08 V.U. Pieter Michiels Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Lange Kievitstraat 74 2018 Antwerpen Tel 03 231 16 20 fax 03 232 63 92 info@scoutsengidsenvlaanderen.be www.scoutsengidsenvlaanderen.be

Nadere informatie

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN Inhoudstafel: Deel 1: Definitie van de VZW 1 Deel 2: De oprichting van de VZW 1 2.1. De oprichters 1 2.2. De oprichtingsakte 1 Deel 3: De leden en het ledenregister

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EVENEMENTENVERZEKERINGEN VAN ORGANISATIE TOT SCHADEAFHANDELING CAMPUS Turnhout Yannick Dom 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Nadere informatie

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 COLOFON Auteur Kristof Vansteenkiste (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten)

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN 1. ALGEMEEN...4 1.1 DEFINITIE...4 1.2 KENMERKEN...4 1.3 CRITERIA KLEINE/GROTE VZW...4 1.4 VZW VERSUS FEITELIJKE VERENIGING...4 1.4.1 Schematisch overzicht

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

business before pleasure... ook in de amateurkunstensector

business before pleasure... ook in de amateurkunstensector DOSSIER business before pleasure... ook in de amateurkunstensector WOORD VOORAF Soms zie je door de bomen het bos niet meer en raak je als kunstenaar of vereniging niet wijs uit bepaalde regelgevingen,

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw Infosessie vzw Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013 Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Onderwerp Datum - plaats Feitelijke vereniging of vzw? Kenmerken FV Geen formaliteiten Geen apart

Nadere informatie

De penningmeester en de statuten van ANBO

De penningmeester en de statuten van ANBO De penningmeester en de statuten van ANBO scholing voor penningmeesters besproken op regionale bijeenkomsten met penningmeesters van ANBO in het kader van het project POL penningmeesters online mei, juni

Nadere informatie

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Titel 1 - Benaming - Maatschappelijke Zetel Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd: Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks. Artikel 2 - Haar maatschappelijke zetel

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten Instituut van Interne Auditoren België vzw Artikel 1 Statuten Benaming, doel en zetel De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid onder de naam van Instituut

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start Hoofdstuk 1: KEUZE VAN DE ONDERNEMINGSVORM Indeling: 1 Juridische aspecten 2 Administratieve verplichtingen 3 Keuzebepaling 4 Boekhoudkundige

Nadere informatie