Aan NEN-commissieleden Nieuw NEN Magazine. Geacht commissielid,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan NEN-commissieleden 2013-06-06. Nieuw NEN Magazine. Geacht commissielid,"

Transcriptie

1 Aan NEN-commissieleden NEN Communicatie KENMERK ONDERWERP Nieuw NEN Magazine DATUM Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ING Bank Rabobank Nederlands Normalisatie-instituut Geacht commissielid, NEN Magazine is een relatiemagazine dat NEN voor het eerst op deze wijze uitgeeft. Een blad voor u met artikelen over normalisatieprojecten en interviews met partners, klanten en normcommissieleden. In het blad leest u ook over de visie van NEN en waar NEN als organisatie mee bezig is. NEN Magazine verschijnt in juni en december. In dit eerste nummer staat een aantal interessante interviews. Hans Biesheuvel van MKB-Nederland en bestuurslid NEN belicht het nut van normalisatie en normen voor het MKB. Anita van den Ende, directeur Mededinging en Consumenten ministerie Economische Zaken, geeft in haar interview aan dat normalisatie één van de instrumenten is om invulling te geven aan wettelijke eisen. Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland en oud voorzitter van het NEN-bestuur, vindt de toename van Europese normen een goede ontwikkeling, ook voor de bouwsector. Daarnaast staan er achtergrondartikelen in, zoals het opzetten van het Glazenwassersregister waarin consumenten een betrouwbare glazenwasser kunnen vinden, het keurmerk voor coffeeshops in Haarlem en Service Excellence. NEN verstrekt het blad aan u als normcommissielid via LiveLink. De Tweede Kamerleden, ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen ontvangen het gedrukt. Wilt u een papieren exemplaar? Stuur dan een verzoekje naar Uw reactie op NEN Magazine ontvangen wij ook graag op dit mailadres. Hartelijke groet, Piet-Hein Daverveldt Algemeen Directeur Normalisatie: de wereld op één lijn.

2 01 / 2013 NENMagazine NEN Magazine is het relatiemagazine van NEN juni Jaargang 1 Wetgeving stelt eisen, normalisatie geeft invulling Schokbestendige economie van belang De Customer Delight Strategie Consument vindt betrouwbare glazenwasser Afvalwater? Dat bestaat niet meer Enthousiaste klanten en promoters door excelleren in klantgerichtheid Jean-Pierre Thomassen CDS_proef3_covervoorstel_DEF.indd :21

3 Voorwoord Colofon Normen: Een goed bewaard geheim Het eerste nummer van NEN Magazine. Het relatiemagazine van NEN met mooie verhalen, interviews en informatie. Met dit blad willen wij u laten zien waar NEN voor staat, wat normalisatie voor het Nederlandse bedrijfsleven en de maatschappij betekent en hoe het bedrijven kan helpen te innoveren. Als NEN willen we dé geprefereerde partner zijn van partijen die belang hebben bij normalisatie. Wij willen hét kennisnetwerk zijn in Nederland op het gebied van normalisatie en daarmee onze klanten helpen hun bedrijfs- of maatschappelijke doelstellingen te realiseren. We stellen dan ook alles in het werk om de toegang tot normalisatie zo laagdrempelig mogelijk te maken en onze producten en diensten zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoeften. We hadden al onze e-nieuwsbrieven waarin we u informeren over de nieuwe en herziene normen in uw sector en de nieuwe commissies die worden gestart. De e-nieuwsbrief over trainingen, zodat normgebruikers met het volgen van een training over de juiste know-how beschikken. En onze website, die recent een nieuw design heeft gekregen en meer overzicht biedt. Veel informatie en afgestemd op uw wensen. Maar we willen dit magazine ook een platform laten zijn waarin u als onze partner, klant of commissielid uw ideeën kwijt kunt en inspiratie kan opdoen. Zo staan er in dit nummer artikelen over het samenstellen van een nieuwe commissie voor het onderwerp Service Excellence systems, het oprichten van het register van Glazenwassers en hoe belangrijk innovatie en normalisatie zijn voor het MKB. Ik hoop dat u hierdoor inspiratie opdoet, maar ook dat u reageert als u daartoe behoefte voelt. NEN Magazine, Jaargang 1 NEN Magazine is het relatieblad voor partners, commissieleden en klanten van NEN. De lezer wordt op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van normalisatie. In de interviews komt naar voren welke bijdrage normalisatie heeft of kan hebben. Verder worden de diensten van NEN onder de aandacht gebracht. Redactie Nicolette Drop (hoofdredacteur, Samira Tatuhey (redacteur, Postbus 5059, 2600 GB Delft, telefoon (015) , Aan dit nummer werkten verder mee Eric van der Blom, Johan van t Bosch, Jeffrey Bouman, Mirjam van der Gugten, Rowan van t Hoogt, Annemarie de Jong, Nienke Kikkert, Eric Ruwiel, Marc van Steenoven, Emiel Verhoeff en Claudia Zwaan. Ontwerp & Vormgeving Buro Eigen, Delfgauw, Druk Grafia Multimedia, Pijnacker, Abonnementen NEN Magazine wordt via LiveLink digitaal aan alle NEN-commissieleden verstuurd. De overheid (Tweede Kamerleden, ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen) ontvangen een printexemplaar. Belangstellenden kunnen zich abonneren door een te sturen naar Copyright NEN 2013 Normalisatie is en blijft mensenwerk. Dit geldt voor alle mensen die in de commissies zitten, degenen die met de normen werken en de medewerkers van NEN. En als ik zie wat wij met z n allen hebben bereikt en wat onze aspiratie is, dan komt er maar één gedachte bij me op: Normalisatie, vertel het verhaal! Piet-Hein Daverveldt, Directeur NEN 2

4 Inhoudsopgave Innoveren en schokbestendige economie van belang bij ondernemen anno nu Interview met Hans Biesheuvel Wetgeving stelt eisen, normalisatie geeft invulling Interview met Anita van den Ende Inhoud Piet-Hein Daverveldt Bouwsector gaat met zijn tijd mee Veel kansen voor normalisatie Interview met Elco Brinkman Column 17 Eric Ruwiel, Coördinator Normalisatie en Cetrificatie, Ministerie Infrastructuur en Milieu Kort Nieuws 12 NEN lid van de ISO/TMB, Afsluiting SMEST2-project, Grenzeloze Standaardisatie, NEN partner Bedrijf & Samenleving Smart Cities 8 Overzicht Evenementen 13 Cherish the weirdo s 18 NEN Connect workshop 20 GlazenwassersRegister 22 Overzicht Trainingen 24 Service Excellence 26 Geurcongres 28 Zorg & Welzijn kwaliteit en veiligheid 32 Bridgit Europees project 34 Coffeeshop keurmerk 36 Afvalwater bestaat niet meer 38 NENMagazine 01 / 2013

5 Interview Innoveren en schokbestendige economie van belang bij ondernemen anno nu Ondernemer in hart en nieren Hans Biesheuvel zet zich op bestuurlijk niveau in voor ondernemend Nederland. Met doelgerichte lobby en dienstverlening, kennis van de dagelijkse ondernemerspraktijk en een ijzersterk organisatievermogen ondersteunt en vertegenwoordigt MKB-Nederland 120 brancheorganisaties, 250 lokale ondernemersverenigingen en een groot aantal rechtstreeks bij MKB-Nederland aangesloten ondernemers. Als voorzitter van deze vereniging legt Biesheuvel veel werkbezoeken af, heeft hij continu contact met politiek Den Haag en reist hij regelmatig af naar Brussel voor overleg met zijn Europese collega s. Ondernemen beperkt zich namelijk allang niet meer tot de landsgrenzen. Normen en normalisatie, heeft u als ondernemer hier veel mee te maken gehad? Sinds eind jaren tachtig heb ik altijd in de sfeer van handel en techniek leidinggegeven aan een aantal bedrijven. Toen ik Biesheuvel Techniek, een technische groothandel, onder mijn hoede had werkten we veel met normen. We leverden kogellagers, kettingwielen en V-snaren aan de Nederlandse industrie, van de werkplaats op de hoek tot aan de grote bekende merken zoals Melkunie, Bavaria, 3M en Bosch. Wij hadden kennis van aandrijvings- en bevestigingstechniek en verspaning. Door met onze klanten afspraken te maken over responstijden en die ook waar te maken, kozen ze voor ons. We hadden een performance van minimaal 99%. Dit betekende wel voortdurende monitoring van je systemen, scholing van je medewerkers en het aanscherpen van je afspraken met je leveranciers. Een lopende band die stil komt te liggen, kost al snel tienduizenden euro s, destijds guldens, per uur. Je kunt het je dan niet veroorloven dat je de afgesproken responstijd overschrijdt. Maar door te denken in ketenoptimalisatie en het productieproces zo optimaal mogelijk te laten functioneren, de juiste service en nazorg te leveren, kan zo n grote klant zijn magazijn met spare parts afbouwen. Het was boeiend om de schakel te zijn tussen eindgebruikers in het topsegment aan de ene kant en toonaangevende leveranciers aan de andere kant. Qua bevestigingsmaterialen ben ik betrokken geweest bij Masters in Fasteners, de Fabory-groep van de familie Borstlap. We werden wereldwijd succesvol. Gericht op de industrie, met eigen laboratoria op een aantal plekken in de wereld waar iedere ingekochte partij werd getest, konden we bij grote bedrijven in Amerika als kleine Nederlandse toeleverancier toch succesvol worden. Puur omdat wij de lat zo hoog legden qua kwaliteitsniveau. De grote Amerikaanse concurrenten waren prijstechnisch misschien interessanter, maar niet als het om kwaliteit ging. De waarde van onderscheidend vermogen is dan heel groot. Kortom, waar het toen allemaal om ging en nog steeds draait, is gedisciplineerd werken aan je kwaliteit en dat is normering. Normalisatie en standaardisatie spelen een ongelofelijk belangrijke rol, vooral in de industrie waar hoge kwaliteit een vereiste is. Normen hebben mij geholpen die hoge kwaliteit te realiseren. Sinds 2011 bent u voorzitter van MKB-Nederland. In 2012 werd u bestuurslid van NEN. Kunt u aangeven waarom u dit belangrijk vindt? Toen ik werd gepolst of ik lid wilde worden van het bestuur van NEN heb ik daar direct positief op gereageerd. Ik vind het namelijk belangrijk dat ook daar de stem van het midden- en kleinbedrijf kan doorklinken. Het NEN-bestuur is niet zo groot en het grootbedrijf was en is al goed vertegenwoordigd. Eerder had het NEN-bestuur, en ook de Raad van Advies 4

6 Interview Hans Biesheuvel waarin zowel VNO-NCW als MKB-Nederland en het ministerie van Economische Zaken zijn vertegenwoordigd, aangegeven dat zodra de mogelijkheid zich zou aandienen er iemand van MKB-signatuur goed in het NEN-bestuur zou passen. Welke toegevoegde waarde heeft normalisatie nu voor het MKB? Van normen of regeltjes wordt vaak gedacht: wat moet je ermee? of het zit in de weg. Soms is dat ook zo. De regeldruk is al hoog, maar over het algemeen bieden ze zeker meerwaarde. Ze moeten echter het zelfstandig denken niet in de weg zitten. Normen moeten juist aanzetten tot innovatie, op een slimme manier. Het bedrijfsproces en de economie moeten erdoor worden gestimuleerd. En dat is nodig op dit moment. Zowel voor Nederland als voor heel West-Europa geldt dat we te maken hebben met een globaliserende en moeilijk voorspelbare wereldeconomie. Onze economische groei die we jarenlang kenden, is niet meer vanzelfsprekend en zal ook niet meer vanzelfsprekend worden, daar ben ik van overtuigd. Ook de samenstelling van onze beroepsbevolking verandert. Groeide de beroepsbevolking sinds de Tweede Wereldoorlog enorm, nu daalt het aantal werkenden ten opzichte van het aantal inactieven. Dit komt vooral door de vergrijzing. Als we het welvaartsniveau willen vasthouden, dan moeten we hierop inspelen door te zorgen dat mensen productiever worden. Hun output moet meer waard zijn. Hiervoor is de sleutel nog niet gevonden. Wel weet ik dat investeren in innovatie en schokbestendigheid van de economie essentieel is. Met een moeilijk voorspelbare economie en concurrentie die fundamenteel anders is dan vroeger moet je investeren in aanpassingsvermogen. Kon je in de jaren tachtig nog een aantal jaar vooruit kijken, nu zijn voorspellingen van drie maanden geleden al achterhaald. Je NENMagazine 01 /

7 Interview kunt dan gaan mopperen of investeren in aanpassingsvermogen van de economie en je bedrijfsprocessen. Flexibel en alert zijn en accuraat reageren is nodig. Ik ben ervan overtuigd dat normen, goede afspraken, hierbij enorm kunnen helpen. U noemde al een aantal keer dat innoveren belangrijk is. Denkt u dat normalisatie innovatie kan stimuleren? Ik kan me voorstellen dat innovatie en normalisatie binnen ondernemingen niet altijd hecht met elkaar verbonden zijn. Een reden daarvoor kan zijn dat innovatie primair gericht is op differentiatie en concurrentie, normalisatie duidt in eerste instantie op uniformiteit. Maar normalisatie kan zeker bijdragen aan de valorisatie van research & development, ook in de topsectoren. Normalisatie heeft nu eenmaal een wat technische setting die sommigen eerder aan gedetailleerde regels doen denken dan aan grootse baanbrekende innovaties. Het zou goed zijn als geprobeerd wordt om in het kader van de EU-programma s voor R&D de link met normalisatie meer te leggen. Ik vind overigens dat NEN goed bezig is met het nationaal trachten de link tussen normalisatie en de topsectoren en innovatie steviger te leggen en ook op EU-vlak beter te verankeren. Toch blijft het moeilijk. U sprak ook over globalisering van de economie. Wat vindt u daarvan? Ik heb een diepe overtuiging dat onze toekomst, en we zitten er al middenin zonder dat we dat ons altijd beseffen, internationaal is. De markt is de wereldmarkt. Zoveel beperkingen zijn er niet meer. Grote, maar ook midden en zelfs kleine bedrijven concurreren met iedereen over de hele wereld. Je moet ook de wereldmarkt opzoeken, anders word je weggevaagd. Neem als voorbeeld de Haagse ondernemer Akkerman. In de Passage heeft hij een prachtige vulpennenwinkel. Omdat de laatste jaren het aantal klanten fors terugliep, vroeg hij zich af wat te doen. Hij heeft het lef gehad om te praten met Google, PostNL en ING. Akkerman startte een webshop en na een jaar was hij in één klap multinational. Hij levert in Japan en Brazilië, in meer dan 30 landen wereldwijd, terwijl hij zijn winkel runt met maar drie medewerkers. Kwaliteit, kennis, een goede logistieke module en betaalmodule en training, maakten het allemaal mogelijk. Hierbij spelen internationale normen een belangrijke rol. Het MKB ziet nog niet altijd de toegevoegde waarde van normalisatie. Sterker nog, vaak weten bedrijven niet dat er normen zijn en dat ze aan het normalisatieproces kunnen deelnemen. Hoe kan NEN dat veranderen? Misschien kan NEN het een beetje afkijken van hoe MKB-Nederland het heeft aangepakt. Wij hebben er veel aan gedaan om de marketing van de belangenbehartiging te verbeteren. We zijn zichtbaarder geworden door veel meer het gesprek aan te gaan met onze leden. We hebben gevraagd wat wil je nu echt? en wat verwacht je van ons? Wij hebben daar heel open over gecommuniceerd. MKB behartigt niet alleen de belangen, maar doet veel meer. Zo organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks de Week van de Ondernemer in een aangename omgeving. Hierbij stimuleren we ondernemers om te netwerken en tegelijkertijd ontsluiten we voor hen de kennis die zij nodig hebben. MKB-Nederland werkt dan ook samen met veel kennispartners zoals een aantal banken, Google, diverse ministeries, NYSE EURONEXT, TNO, de Kamer van Koophandel etc. Daarnaast hebben we afgelopen jaar zeven boeken Eerste hulp bij gepubliceerd, samen met onze kennispartners. Deze boeken behandelen onderwerpen zoals social media, financiering, leren excelleren en inter nationaal ondernemen. Allemaal manieren om je zichtbaarder te maken. Mijn advies aan NEN? Meer communicatie aangaan met ondernemend Nederland. 6

8 Hulp nodig bij de implementatie van een norm? Of het nu gaat om een training of advies op maat, NEN Training & Advies geeft u praktische en direct toepasbare kennis zoals u deze het prettigst vindt. U ontvangt informatie uit eerste hand. Onze docenten werken vrijwel allemaal mee aan de ontwikkeling van de normen en hebben goede samenwerkingen met organisaties in uw branche. Praktijkgerichte trainingen Wij bieden praktijkgerichte trainingen op het gebied van: Arbeid en Veiligheid, Kwaliteit-, Arbo- & Milieumanagement, Bouw, Machinebouw, Elektrotechniek en Medische hulpmiddelen. Bedrijfstrainingen op maat Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die dezelfde training moeten volgen? U kunt dan ook kiezen voor een bedrijfstraining bij u op locatie. Uw specifieke wensen vormen hierbij het uitgangspunt. Advies U kunt ook bij ons terecht voor advies en begeleiding op maat. Naast de implementatie van de norm ondersteunen wij u bij het ontwikkelen van effectieve werkprocessen eromheen. NEN Training & Advies Actuele informatie uit de eerste hand Open rooster of op maat bedrijfstrainingen Klassikaal en/of online Advies bij implementatie Meer informatie Ga voor meer informatie naar of bel (015) Training & Advies Dicht bij de bron

9 Innovatie Transsectorale afstemming en interoperabiliteit van belang Smart Cities De groei van de wereldbevolking met de toenemende urbanisatie en de noodzaak voor verduurzaming vraagt van grotere steden om op een slimme manier naar de toekomst te kijken en nu de juiste stappen te zetten. Een integrale aanpak en afstemming tussen diverse sectoren is hierbij cruciaal. Door Emiel Verhoeff. Bij Smart Cities gaat het om de synergie tussen de sectoren Energie (opwekking, distributie, efficiency), Bebouwing, Mobiliteit & Transport, ICT, Kringlopen (afval, water, etc.) en de Zorg waarbij uiteraard de leefbaarheid een belangrijke rol speelt. Hoe kun je steden verbinden met industrie en kennisinstellingen om juiste keuzes te maken en de relevante practices te delen? En hoe zorg je vervolgens voor marktacceptatie en opschaling van innovaties? Er zijn immers veel waardevolle regionale initiatieven vanuit steden met hun directe partners. Normalisatie is een erkend strategisch instrument dat voor de maatschappij en organisaties een toegevoegde waarde biedt. Europa In juli 2012 heeft de Europese Commissie het European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC) gelanceerd. Het doel is om samenwerking tussen de sectoren tot stand te brengen en technologie te combineren om invulling te geven aan de behoeften van steden die hierbij centraal staan. De High Level Group van het EIP-SCC stelt momenteel een Strategisch Implementatie Plan (SIP) op met een gezamenlijke visie, gemeenschappelijke doelen en voorstellen voor implementatie. De Europese normalisatienetwerken, waar NEN onderdeel van uitmaakt, zijn direct betrokken bij deze activiteiten. Om de steden, industrie, kennisinstellingen en overige belanghebbende organisaties een regierol te geven bij het ontwikkelen van de bijbehorende Europese normen, heeft het Europese normalisatienetwerk onlangs de Smart and Sustainable Cities and Communities Coordination Group opgericht. Tevens vindt hier afstemming plaats met alle nationale normalisatieinstituten en met de werkzaamheden in bestaande Europese en ook nationale normcommissies. Alle belanghebbende organisaties in de nationale normcommissies kunnen zo hun invloed uitoefenen en meewerken aan het bereiken van Smart Cities. Zo wordt de cirkel gesloten tussen Europees, nationaal en stedelijk beleid en wordt steden, industrie en kennis instellingen een gezamenlijk platform geboden om van beleid naar samenwerking en implementatie te komen. Nationaal Voorbeelden van normen die de markt helpen bij de samenwerking en realisatie van innovatieve oplossingen zijn Smart Grids, Smart Vehicles, Smart Meters en Smart Homes. Nieuwe 8

10 Innovatie afspraken zijn in ontwikkeling voor onder meer combinaties van zorg, ICT en infrastructuur. Uiteraard is het doel niet om allemaal uniforme steden te creëren, elke stad heeft en behoudt zijn karakteristieke kenmerken. Het gaat om de onderliggende lagen die voor circa 80% hetzelfde blijkt voor alle steden. Normen dragen bij aan de transsectorale afstemming en interoperabiliteit voor infrastructuur, systemen en diensten. De open en breed gedragen standaarden bieden vertrouwen voor verdere innovatie. voor het bereiken van Smart Cities. Organisaties en steden met ideeën over een gezamenlijke aanpak, die inbreng willen hebben en/of betrokken willen zijn, kunnen zich melden bij NEN. Informatie en contact Voor informatie of betrokkenheid bij activiteiten voor Smart Cities kunt u contact opnemen met NEN Business Development, Emiel Verhoeff, telefoon (015) of Meer informatie vindt u op: De juiste afstemming gewenst op nationaal en Europees niveau Als partner van de Nederlandse markt biedt NEN toegang tot het nationale, Europese en mondiale normalisatienetwerk voor informatie, positionering en invloed op nieuwe afspraken NENMagazine 01 /

11 Interview Wetgeving stelt eisen, normalisatie geeft invulling Anita van den Ende, Directeur Mededinging en Consumenten bij het ministerie van Economische Zaken en lid van NEN Raad van Advies, ziet NEN als partner van de overheid. De overheid vindt dat normalisatie een belangrijke rol heeft in de samenleving. Nederland moet kunnen ondernemen en innoveren. Het normalisatieproces en de normen die daaruit voortvloeien, hebben de afgelopen jaren bewezen daarvoor een geschikt instrument te zijn. Wat is het kabinetsstandpunt over normalisatie? De overheid ziet normalisatie als één van de instrumenten om zaken onderling goed te regelen. Normalisatie vindt plaats voor en door het bedrijfsleven, daar moet je als overheid je niet te veel mee bemoeien. Het bedrijfsleven moet je laten ondernemen. Innovaties ontstaan dan ook eerder en dat is belangrijk. Het is van belang dat mensen goed worden geïnformeerd over normalisatie en ook dat zij weten wat er op Europees niveau speelt qua normalisatie. Wat is volgens u de toegevoegde waarde van normalisatie? Belanghebbende partijen maken met elkaar afspraken die draagvlak hebben. Het zijn geen opgelegde regels en eisen. Indien in wetgeving naar normen wordt verwezen, kun je met deze normen aantonen dat je aan een bepaling in de wetgeving voldoet. Het is echter één van de manieren. Er moet altijd ruimte overblijven om het ook op een andere manier aan te pakken. Dit geldt zowel op nationaal niveau, als op Europees niveau. Toch is de perceptie niet altijd zo. Hoe komt die onduidelijkheid? Het normenstelsel is opgezet als een vrijblijvend principe. Als je bepaalde normen toepast, wordt aangenomen dat je aan de wettelijke eisen voldoet. Wij noemen dat ook wel bewijsvermoeden. In bepaalde gevallen wordt in de wetgeving wel dwingend verwezen naar normen. Daar kan in specifieke gevallen een reden voor zijn, maar dat moet uitzondering zijn en niet de regel. Normen zijn naar hun aard bedoeld een manier te zijn om aan wetgeving te voldoen. Alle partijen moeten hier scherp op blijven en er goed over communiceren anders ontstaat er onduidelijkheid. De overheid doet nu een exercitie om te bekijken waar in de wetgeving wordt verwezen naar nationale normen en of dwingende verwijzingen omgezet kunnen worden naar verwijzingen op basis van bewijsvermoeden. Het kabinet heeft bepaald dat als er toch dwingend naar nationale normen wordt verwezen, deze normen gratis ter beschikking moeten worden gesteld. Wat is de impact hiervan? Het heeft ons binnen de overheid eens temeer doen beseffen dat het belangrijk is het systeem zuiver te houden en dat er aandacht moet zijn voor het feit dat normen in principe een vrijwillig karakter hebben. Het is belangrijk dat dit bij de gebruikers van normen bekend is. Als dit duidelijk is, worden normen waarschijnlijk ook minder snel in één adem genoemd met teveel regeldruk en teveel administratieve lasten. En wordt er in het werkveld anders naar normen gekeken. Voor de buitenwereld blijft het echter soms lastig om in de praktijk te zien waar de echte wetgeving eindigt en waar normalisatie begint. Bij een technisch onderwerp is er vaak meer ruimte voor het gebruik van normen. Dit is van oudsher al zo geweest. Voor de milieuwereld en de bouwsector is bijvoorbeeld veel geregeld 10

12 Interview in normen. De overheid beperkt zich dan tot globalere eisen in wetgeving. De normen bieden vervolgens handvatten voor de manier waarop aan de wetgeving kan worden voldaan. Dit kan echter niet voor alle onderwerpen waar wetgeving voor is. Soms wenst de politiek dat niet alleen maar globale eisen in de wetgeving worden opgenomen. Zo is er bijvoorbeeld voor schuldhulpverlening een norm ontwikkeld en wordt nu tevens regelgeving ontwikkeld die elementen uit de norm zal bevatten. Het is dan zoeken wat de rol van die norm blijft in relatie tot de regelgeving. Het betrekken van kleine bedrijven is ook heel belangrijk Er komt steeds meer Europese wetgeving. Hoe plaatst u de rol van normalisatie daarin? We spreken op Europees niveau veel met elkaar af, bijvoorbeeld hoe we met bepaalde zaken om willen gaan. Dat is belangrijk om de interne markt goed te laten werken. Dit geldt niet alleen voor regelgeving, maar ook voor normalisatie. In het Europese model van de Nieuwe Aanpak legt de overheid de essentiële eisen vast in de regelgeving. Deze eisen worden verder uitgewerkt in Europees geharmoniseerde normen. Het betreft vooral productregelgeving. De eisen aan producten zijn zo specifiek en technisch van aard en het gaat ook nog eens om heel veel producten, dat hier een belangrijke rol voor normalisatie is weggelegd. Dit systeem is heel duidelijk doorgevoerd. En het werkt ook. Neem als voorbeeld productveiligheid. In Europa hebben we een vrije markt. Om die reden willen we goede afspraken maken en overeenstemming hebben over eisen die aan producten worden gesteld. Een product dat in Frankrijk op de markt komt, moet ook op de Nederlandse markt zonder problemen kunnen worden verkocht. Als dat niet zo is, krijg je rare situaties. De Europese markt voor producten wordt gezien als een succes, onder andere omdat de keuzevrijheid voor consumenten daardoor is toegenomen. Het gemak waarmee consumenten over de grens heen kunnen kopen, stijgt bijvoorbeeld door het steeds grotere aantal webshops. Wat zijn de resultaten van het project Open normalisatie? Normen moeten toegankelijk zijn en niet tot extra lasten leiden. Weeg goed af wat je regelt en vastlegt. Dit geldt voor de overheid en voor NEN. Ook het normalisatieproces moet toegankelijk zijn. Het is niet de bedoeling dat alleen grote bedrijven kunnen meedoen en dat zij bepalen hoe een norm eruit ziet. Ook kleine bedrijven moeten kunnen meedoen. Als klein bedrijf moet je net zo gemakkelijk kunnen participeren. Digitalisering kan de betrokkenheid bij normen vergroten. Ook is het van belang dat het MKB zijn stem bij NEN goed kan laten horen. De toetreding tot het NEN-bestuur van Hans Biesheuvel, voorzitter MKB-Nederland, heeft dan ook zeker grote toegevoegde waarde. Verder is mijn advies aan NEN: Zoek de dialoog op en sta open in deze samenleving. Luister en signaleer. Instituten zijn niet meer een vanzelfsprekendheid. Ook zij moeten bewijzen en laten zien dat ze toegevoegde waarde hebben. Belangrijk is dat bedrijven worden geholpen om vooruit te komen en te innoveren. Betrokkenheid van het MKB staat ook in de Europese verordening voor Normalisatie, dus alle lidstaten moeten daar iets mee. Kijk naar elkaar en leer van elkaar. Natuurlijk is niet alles in elk land hetzelfde, maar het uitwisselen van best practices is altijd mogelijk. NENMagazine 01 /

13 Deze brochure is een uitgave van: Forum Standaardisatie Mei 2012 Kort Nieuws NEN lid van de ISO/TMB NEN is in oktober 2012 gekozen als lid van de ISO/TMB (Technical Management Board) voor de komende drie jaar ( ). In een slotstemming in ISO Council die ging tussen Zweden en Nederland waren er elf stemmen voor NEN en negen voor SIS. NEN is dus de volgende jaren weer vertegenwoordigd op het hoogste technisch beleidsniveau binnen ISO. Grenzeloze Standaardisatie In 2012 heeft NEN-KID samen met HEC (Het Expertise Centrum, nu PBLQ) een verkenning afgerond voor het Forum Standaardisatie, naar internationale standaardisatieontwikkelingen op het gebied van ICT. De verkenning is gepubliceerd door het Forum. Als bijproduct hebben Jelte Dijkstra (NEN) en Nathan Ducastel (HEC) een gids geschreven met de titel Grenzeloze Standaardisatie, om normalisatie als instrument te promoten bij overheidsmanagers. De gids is te downloaden op de site Afsluiting SMEST2-project Op 28 mei 2013 vond de afsluiting van het SMEST2-project plaats in Brussel middels een netwerkconferentie. Dit project, waarin NEN en VNO-NCW/MKB Nederland voor de nationale workshop samenwerkten, heeft de band verstevigd tussen MKB en normalisatie. Tanja van Tooren, consultant van Industrie, was de afgelopen 2,5 jaar projectleider van SMEST2 en organisator van deze conferentie. Europese branchevertegenwoordigers, Kamers van Koophandel en lokale overheden hebben afgelopen 2,5 jaar hard meegewerkt aan het promoten van de campagne SMEST2. De conferentie werd in samenwerking met de SME Working Group van CEN-CENELEC georganiseerd. Tijdens deze conferentie werden de resultaten van SMEST2 gepresenteerd, evenals de ervaringen naar aanleiding van de Europese workshops die in het kader van SMEST2 het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden in negentien EU en EFTA-landen. Daarnaast presenteerde de SME Working Group hun activiteiten gericht op het MKB. Wat is SMEST2? SMEST2 is een project met als doel de relatie tussen het midden- en kleinbedrijf en normalisatie te verstevigen door het aanreiken van de juiste tools. SMEST2 biedt een kennisplatform NEN wordt partner van Bedrijf & Samenleving Delft waarop informatie, ervaring en best practices kunnen worden uitgewisseld tussen Europese normalisatie instellingen en brancheorganisaties. SMEST2 is uitgevoerd in samenwerking met de Duitse en Oostenrijkse normalisatie instellingen DIN en ASI en het Europees normalisatie instituut CEN-CENELEC. SMEST2 wordt gefinancierd door de Europese Commissie en EFTA. Meer informatie is te vinden op de website of via Tanja van Tooren, consultant Materiaaltechnologie, via NEN is vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid partner geworden van Bedrijf & Samenleving Delft. NEN nam al ruim drie jaar deel als lid. Een handreiking voor overheidsorganisaties Grenzeloze Standaardisatie Forum Standaardisatie Bedrijf & Samenleving Delft verbindt bedrijven die iets voor de samenleving willen betekenen met maatschappelijke organisaties die ondersteuning kunnen gebruiken bij het realiseren van hun doelen. Bedrijf & Samenleving Delft gaat actief op zoek naar inzet uit het bedrijfsleven als zij een maatschappelijke vraag tegenkomen, maar ook andersom: als een bedrijf zich wil inzetten, wordt daar een passend project bij gezocht. Zo heeft NEN al een aantal keer vergaderruimte beschikbaar gesteld en meubilair dat niet meer wordt gebruikt. 12

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Slimmer werken in het MKB 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Als ondernemers hun medewerkers slim aansturen en de onderneming flexibel en efficiënt organiseren, dan creëren ze

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Mei 2015 1 Voorwoord Trends in Veiligheid 2015 markeert

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

lastige kwesties 16 medische hulpmiddelen is de tijd rijp voor programma van eisen? 8 in opkomst: mhealth (zorg dat je er klaar voor bent!

lastige kwesties 16 medische hulpmiddelen is de tijd rijp voor programma van eisen? 8 in opkomst: mhealth (zorg dat je er klaar voor bent! Nummer 2 / april 2013 8 in opkomst: mhealth (zorg dat je er klaar voor bent!) 11 grote stappen in je carrière met een coachingtraject 16 medische hulpmiddelen is de tijd rijp voor programma van eisen?

Nadere informatie

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2013 Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! jaarverslag 2008-2009 jaarverslag 2008-2009 2 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Samen voor verbetering

Samen voor verbetering jaargang 28 Themanummer 2015 Innoverende Kwaliteit Periodiek van de Kwaliteitskring Twente Samen voor verbetering BUSINESS IMPROVEMENT ADVIES, TRAINING & IMPLEMENTATIE Organisatieontwikkeling Procesverbetering

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Liefde op het eerste klantcontact Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Inhoudsopgave 1. Nieuwe tijden vragen nieuwe vormen van samenwerking

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering CIP-post Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering Mei 2014 nummer 5 in deze uitgave o.a. Het CIP Cyber Security Platform (CSP) werd in augustus vorig jaar opgericht. Sinds de kick off

Nadere informatie

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in 3 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Rijkswaterstaat Belastingdienst DJI DUO RDW Manifestgroep SVB UWV Actal Algemene Rekenkamer DICTU IVENT ICTU Logius Spir-it Compacte Rijksdienst

Nadere informatie