Creativiteit is prioriteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Creativiteit is prioriteit"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Hasselt, 9 november 2011 Creativiteit is prioriteit Creativiteit noodzakelijk voor toekomst Limburgse bedrijven Onderzoek VKW Limburg en UNIZO-Limburg: 4 op 5 bedrijven acht creativiteit noodzakelijk voor voortbestaan van bedrijf 75% van de ondernemers/bedrijfsleiders schat zichzelf creatiever in Productiesector en groothandel zijn meest creatieve sectoren 9 op 10 werkgevers houdt rekening met het creativiteitspotentieel bij sollicitaties Jonge ondernemers (< 40 jaar) stimuleren creativiteit meer in hun onderneming dan hun oudere collega s Creativiteit vooral aanwezig bij ontwikkeling van nieuwe producten en/of diensten, maar ook in de relatie tot de klant creativitijd: grootste knelpunt voor creativiteit is tijd Het World Creativity Forum vindt dit jaar uitzonderlijk plaats in Hasselt op 16 en 17 november. Dit jaarlijks congres is één van de grootste conferenties wereldwijd over creativiteit en innovatie bij ondernemingen. VKW Limburg en UNIZO-Limburg vonden dit internationale forum de perfecte aanleiding om hun leden te bevragen rond creativiteit in de Limburgse ondernemingen. Met meer dan 500 respondenten zijn de antwoorden representatief voor ondernemend Limburg. En wat blijkt: zonder creativiteit géén toekomst voor de Limburgse bedrijven. VKW Limburg & UNIZO-Limburg Pagina 1 van 7

2 Creativiteit noodzakelijk voor toekomst Limburgse bedrijven Creativiteit is overduidelijk niet weg te denken uit de Limburgse bedrijfsvoering. Liefst 4 op 5 respondenten (80%) acht creativiteit noodzakelijk voor het voortbestaan van de onderneming of ziet creativiteit zelfs als eigen aan de bedrijfscultuur. Voor bedrijven met meer dan 20 werknemers stijgt dit zelfs nog tot 90%. Wat verstaat men onder creativiteit? Voor 57% betekent creativiteit het vertalen van ideeën in concrete oplossingen. 45% rekent ook het genereren van nieuwe ideeën hier onder. Ondernemers en bedrijfsleiders zien zichzelf en hun medewerkers duidelijk als creatievelingen. 75% geeft aan dat ondernemers en bedrijfsleiders creatiever zijn dan andere mensen. Vooral in de productiesector en de groothandel blijken veel creatieve geesten aan het roer te staan en in de bouwsector wat minder. Creativiteit moet echter aanwezig zijn doorheen de hele organisatie. 9 op 10 houdt immers rekening met het creatieve potentieel van nieuwe medewerkers bij aanwerving. Creativiteit komt er echt niet zonder stimulatie. 63% schat het creativiteitsniveau van zijn/haar medewerkers niet hoger in dan dat van het personeel van zijn concurrenten. Bedrijven trachten het creativiteitsniveau bij medewerkers op verschillende manieren en momenten te stimuleren. 1 op 3 stimuleert het enkel bij specifieke problemen, 1 op 4 voortdurend in bepaalde afdelingen en 1 op 5 voortdurend bij alle medewerkers. Grote werkgevers en jonge ondernemers/bedrijfsleiders scoren beter op vlak van creativiteitsstimulatie. Om de creativiteit bij hun medewerkers op te krikken, zetten bedrijven voornamelijk in op motivatie en jobinhoud. Maar ook het betrekken van medewerkers bij het ontwikkelen van hun ideeën en hen toe te laten bestaande regels en gewoonten in vraag stellen komen veel voor. Voornamelijk bij de ontwikkeling van nieuwe producten en/of diensten en het productieproces dient men creatieve mensen aan boord te hebben. Maar ook in de relatie met de klant trachten de Limburgse bedrijven creatief uit de hoek te komen. Op de vraag wat hen ervan weerhoudt creatief te zijn spant geen tijd (geen creativitijd ) de kroon. Maar ook bij de effectieve vertaling van op zich wel creatieve ideeën naar de praktische uitwerking ervan stokt het wel eens. Jos Stalmans, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg en Joël Stockmans, directeur UNIZO- Limburg besluiten: Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders zetten duidelijk sterk in op creativiteit en kennis. Zij botsen nog steeds op hogere loonkosten, hogere belastingsdruk en hogere energieprijzen. En beseffen zeer goed dat creativiteit en kennis belangrijke wapens zijn in de concurrentiestrijd met het buitenland. Zo nemen ze hun verantwoordelijkheid om ook in de toekomst nog te zorgen voor jobs en welvaart. Hopelijk doen de beleidsmakers rond de onderhandelingstafel hetzelfde VKW Limburg & UNIZO-Limburg Pagina 2 van 7

3 Dossier creativiteit Het World Creativity Forum vindt dit jaar uitzonderlijk plaats in Hasselt op 16 en 17 november. Dit jaarlijks congres is één van de grootste conferenties wereldwijd over creativiteit en innovatie bij ondernemingen. VKW Limburg en UNIZO-Limburg vonden dit internationale forum een leuke aanleiding om hun leden te bevragen rond creativiteit in de Limburgse ondernemingen. Met meer dan 500 respondenten, zijn de antwoorden representatief voor ondernemend Limburg. Wat betekent creativiteit? Betekenis creativiteit 19,88% 0,79% 16,14% ingebakken in onze bedrijfscultuur een noodzakelijkheid om te kunnen voortbestaan Leuk, maar niet iets w aar w e dagelijks mee bezig zijn 63,19% Overbodig Voor 4 op 5 (79%) van de ondervraagde ondernemers of bedrijfsleiders is creativiteit noodzakelijk om het voortbestaan van de onderneming te waarborgen (63%) of zit het zelfs ingebakken in de bedrijfscultuur (16%). Bij productiebedrijven (90%) en de groothandel (87%), maar ook bij bedrijven die meer dan 20 werknemers tewerkstellen (88%) geven zelfs 9 op 10 bedrijven dit aan. Opvallend is dat dit percentage lager ligt - 70% à 75% - bij de ondernemingen die minder dan 20 medewerkers tellen. 1 op 5 beweert dan weer er niet dagelijks mee bezig te zijn en zo goed als geen enkel bedrijf (0,79%) vindt creativiteit in de onderneming overbodig. Betekenis creativiteit vertalen van ideeën in concrete oplossingen het genereren van nieuwe ideeën naar de markt brengen van nieuwe producten/diensten 38,04% 44,71% 56,86% uitvoeren van oplossingen 36,47% evaluatie van uitgevoerde ideeën 14,12% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Voor meer dan de helft van de Limburgse ondernemers (57%) is creativiteit het vertalen van ideeën in concrete oplossingen. Maar ook het genereren van nieuwe ideeën valt voor VKW Limburg & UNIZO-Limburg Pagina 3 van 7

4 bijna de helft (45%) van de respondenten onder het label creativiteit. Het naar de markt brengen van nieuwe producten of diensten en het uitvoeren van oplossingen vallen voor respectievelijk 38% en 36% van de respondenten onder de term creativiteit. De evaluatie van uitgevoerde ideeën wordt het minst geplaatst onder de noemer van creativiteit. Ondernemers/bedrijfsleiders zijn creatieve wezens In vergelijking met andere mensen zijn ondernemers of bedrijfsleiders: 22,11% 4,70% 0,98% 14,87% Veel meer creatief Meer creatief Vergelijkbaar Minder creatief Veel minder creatief 57,34% Maar liefst 3 op 4 respondenten vindt ondernemers of bedrijfsleiders meer of veel meer creatief in vergelijking met andere mensen. In de groothandel blijken de meest creatieve geesten aan het roer te staan (81% vindt ondernemers meer of veel meer creatief) en in de bouwsector de minst creatieve (10% vindt ondernemers minder of veel minder creatief en 67% vindt ze meer of veel meer creatief). Slechts 6% is van mening dat ondernemers of bedrijfsleiders minder of veel minder creatief zijn dan andere mensen. Creativiteit en medewerkers In vergelijking met mijn concurrenten zijn mijn medewerkers: 0,98% 0,75% 5,68% 29,16% Veel meer creatief Meer creatief Vergelijkbaar Minder creatief Veel minder creatief 63,41% Competitief voordeel voor een onderneming kan voortvloeien uit creativiteit van medewerkers. Bijna 1 op 3 bedrijven (30%) denkt dat zijn medewerkers creatiever zijn dan de medewerkers van de concurrentie. Voornamelijk de middelgrote ondernemingen, met een personeelsbestand van 50 tot 250 werknemers, schatten hun personeel meer creatief in dan dat van concurrerende bedrijven (41,4%). Bijna de helft (48%) van de VKW Limburg & UNIZO-Limburg Pagina 4 van 7

5 ondernemers of bedrijfsleiders jonger dan 40 schat hun personeel creatiever in dan de concurrentie. De meerderheid (63%) vindt het creativiteitsniveau van zijn medewerkers echter vergelijkbaar met dat van de concurrenten. Houdt u rekening met het creatieve potentieel bij aanwerving van nieuwe medewerkers? 14,09% 9,00% 32,29% 44,62% Nooit Soms, afhankelijk van jobinhoud Meestal, afhankelijk van jobinhoud Altijd 9 op 10 bedrijven houdt rekening met het creatieve potentieel bij aanwerving van nieuwe medewerkers. Zo houdt bijna 4 op 5 bedrijven (77%) afhankelijk van de jobinhoud rekening met het creatieve potentieel bij de aanwerving van nieuwe medewerkers. 14% van de respondenten zegt hier zelfs altijd rekening mee te houden ongeacht de jobinhoud. De productiesector (95%) en de groothandel (94%) zijn de sectoren waar men het meest rekening houdt met het creatieve potentieel van medewerkers bij de aanwerving. Hoe groter de bedrijven, hoe meer men hiermee bezig is. Alle (100%) grootste werkgevers (> 500 werknemers) houdt rekening met het creativiteitspotentieel bij een sollicitatie. Zelfs in ondernemingen met minder dan 10 werknemers vindt 85% creativiteit belangrijk bij het aanwerven van nieuw personeel. Bedrijfsgebieden waarbinnen creativiteit belangrijk is Wat zijn de 3 belangrijkste gebieden waarop de onderneming creatief is? Producten of diensten 58,02% Klantenservice- en relaties 53,86% Productieproces 28,32% Marketing 23,17% Onderzoek & ontwikkeling 20,40% Administratie 18,81% Samenwerking met andere partijen 15,84% ICT/automatisering 14,06% Interne organisatiestructuur 13,86% Milieu en/of omgeving 12,08% Personeelsbeleid 11,29% Logistiek 10,89% Nieuwe markten 10,10% Financiering 7,72% VKW Limburg & UNIZO-Limburg Pagina 5 van 7

6 De drie gebieden binnen een onderneming waarin creativiteit het meest aanwezig is, zijn de producten of diensten die men aanbiedt (58%), de klantenrelatie- en service (54%) en het productieproces (28%). Bedrijven zijn het minst creatief op vlak van financiering (8%) en nieuwe markten (10%). Creativiteit stimuleren In welke mate wordt creativiteit gestimuleerd? 22,79% 15,13% 4,13% 26,92% 31,04% Bij specifieke problemen Voortdurend in bepaalde afdelingen Voortdurend bij alle medewerkers Als er voldoende tijd en geld is Nooit In welke mate ondernemingen creativiteit stimuleren, blijkt uiteenlopend te zijn. Bij 1 op 3 bedrijven wordt creativiteit enkel gestimuleerd bij specifieke problemen. Vooral in de bouw (39%) en productiesector (35%) wordt dit relatief meer gedaan dan in andere sectoren. Eén kwart van de respondenten en zelfs bijna de helft van de grootste werkgevers (> 500 werknemers) geeft aan creativiteit voortdurend in bepaalde afdelingen te stimuleren. Eén vijfde stimuleert creativiteit voortdurend bij alle medewerkers. In de dienstensector (30%) en bij werkgevers met meer dan 500 werknemers (31%) is dit zelfs bijna 1 op 3. Slechts 4% van de ondervraagde bedrijven geeft aan dit nooit te stimuleren, in de bouwsector ligt dit iets hoger (8%). 15% van de respondenten probeert het creativiteitsniveau bij medewerkers enkel op te krikken als er voldoende tijd en geld is. Bij ondernemers of bedrijfsleiders tussen de 40 en de 60 jaar geeft bijna één vijfde (18%) dit aan, terwijl dit percentage bij respondenten die 40 jaar of jonger zijn op slechts 7% ligt. 1 op 3 respondenten jonger dan 40 jaar stimuleert creativiteit voortdurend bij alle medewerkers (t.o.v. 1 op 5 boven 40 jaar). In mijn bedrijf zetten wij onze medewerkers aan tot creatief denken en handelen door: Motivatie en jobinhoud 45,85% Hen te betrekken bij de verdere ontwikkeling van hun ideeën 44,47% Toe te laten bestaande regels en gewoonten in vraag te stellen 40,51% Opleiding 33,79% Hen tijd en ruimte te geven 33,20% Onderlinge contacten tussen collega's/afdelingen in mijn bedrijf te stimuleren 30,83% Hen duidelijk maken dat vernieuwingen ook kunnen mislukken 15,81% Contacten met medewerkers van andere bedrijven in mijn sector te stimuleren 14,62% Hiermee rekening te houden bij promoties 10,67% Hen hiervoor financieel te belonen 9,88% Contacten met medewerkers van andere bedrijven uit andere sectoren te stimuleren 8,70% Geen van bovenstaande 8,50% Gebruik te maken van creativiteitstechnieken 7,31% Contacten met creatievelingen uit andere milieus (cultuur, etc) te stimuleren 6,32% VKW Limburg & UNIZO-Limburg Pagina 6 van 7

7 De meest populaire methode om creativiteit te stimuleren is inspelen op de motivatie en jobinhoud (46%). Ook het betrekken van de medewerkers bij het verder ontwikkelen van hun ideeën is volgens de respondenten een goede methode (45%). 4 op 10 tracht het creativiteitsniveau van het personeel op te krikken door hen toe te laten bestaande regels en gewoonten in vraag te stellen. Andere populaire methoden zijn opleiding aanbieden (34%), tijd en ruimte geven (33%) en onderlinge contacten tussen collega s en/of afdelingen stimuleren (31%). Knelpunten om met creativiteit bezig te zijn Knelpunten om met creativiteit bezig te zijn Geen tijd 11,41% 8,96% 3,67% 23,42% De praktische uitwerking van nieuwe ideeën Er is geen knelpunt voor creativiteit in mijn onderneming Onvoldoende geld 14,05% 15,07% 23,42% Niet de juiste mensen Het bedenken van nieuwe ideeën Onvoldoende kansen op de markt Tenslotte bevroegen we onze leden welke knelpunten hen het meeste belemmeren om creatief te zijn binnen de onderneming. 25% van de respondenten geeft aan hier geen tijd voor te hebben en nog eens één kwart ziet de praktische uitwerking van nieuwe ideeën als knelpunt. 15% van de respondenten ziet geen knelpunt om creatief te zijn. VKW Limburg & UNIZO-Limburg Pagina 7 van 7

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

Ondernemen in de kenniseconomie

Ondernemen in de kenniseconomie Minirapportage: Waarover en waar vragen jonge bedrijven advies? inlichtingen: drs. A. Bruins datum: 12-12-2003 bestelnr.: M200310 Kennis is in de loop de jaren een sleutelfactor voor economische groei

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS 2 Voorwoord Marketeers worden zich er steeds meer van bewust wat de invloed is van social media op de (online) reputatie van hun bedrijf. Mede daarom zetten zij ook steeds

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onderzoek Hoe heeft het bedrijfsleven haar acquisitie ingericht? Klantenwinkel Postbus 200 8330 AE Steenwijk Auteur: Ruud van der Splinter

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Onderzoek over zaken doen in Duitsland. Januari 2014

Onderzoek over zaken doen in Duitsland. Januari 2014 Onderzoek over zaken doen in Duitsland Januari 2014 Samenvatting - Nederlands middenbedrijf wil meer groei halen uit Duitse markt Middelgrote Nederlandse bedrijven willen meer groei realiseren in Duitsland.

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010 Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel INHOUD 1. Introductie...3 1.1 Over dit onderzoek...3 1.2 Executive summary... 4 ICT sector positief over

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 201 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie