Pillen, pleisters of een spuitje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pillen, pleisters of een spuitje"

Transcriptie

1 Pillen, pleisters of een spuitje Hoe maken we 18

2 Nederland gezond? Hoge toppen, diepe dalen: de Nederlandse economie is manischdepressief. Door problemen op de huizenmarkt, bij banken en pensioenfondsen. Tijd voor een anti-zeepbelbeleid om toekomstige crises te voorkomen, vindt de Sociaal-Economische Raad. Is dit het juiste medicijn? Tekst: Walter Devenijns Foto s: PhotoDisc, Inc. Heeft Nederland in het verleden te vaak zaken op hun beloop gelaten? Hadden we niet door dat de gemiddelde huizenkoper te veel leende voor een hypotheek, de banken op hun beurt te afhankelijk waren van buitenlandse financiers en dat de pensioenfondsen te lage buffers hadden, waardoor ze gevoeliger waren geworden voor beursschokken? Het lijkt erop, zo blijkt uit de onlangs gepubliceerde verken ning Nederlandse economie in stabieler vaarwater van de Sociaal-Economische Raad (ser). Nu zit de Nederlandse economie met de gebakken peren. Op de woningmarkt, bij de banken en de pensioenfondsen staan de signalen op rood. De huizenprijzen dalen, de schulden zijn te hoog, de banken kunnen moeilijker aan geld komen. En om het sombere beeld compleet te maken; de pensioensector verhoogt de pensioenpremies en verlaagt, soms, ook nog uitkeringen. Dat zorgt ervoor dat inkomens dalen en de werkloosheid stijgt. Dan is ook nog het consumentenvertrouwen gedaald tot een historisch dieptepunt. De combinatie van al deze negatieve factoren zorgt ervoor dat Nederland momenteel de hand op de knip houdt. Wat de spiraal naar beneden opnieuw stimuleert. Nederland heeft meer dan de ons omringende landen last van de negatieve wisselwerkingen tussen de woningmarkt, het bankwezen en het pensioenstelsel, constateert de ser. Onze economie is procyclisch geworden. Hard omhoog als het goed gaat, maar sterk omlaag als het slecht gaat. Ons land heeft in de jaren negentig zitten slapen, stelt de raad vast. De problemen werden niet gezien of niet aangepakt. De economie draaide immers op volle toeren. De werkloosheid daalde toch? Werden er toen zeepbellen gecreëerd? Wie de ser-verkenning leest, begrijpt dat het antwoord Ja is. Ons land is kwetsbaarder geworden voor economische schokken. En de kans dat de ene sector de andere sector aantast is in de afgelopen twintig jaar alleen maar groter geworden. f**k de zeepbel Het overlegorgaan van werkgevers, vakbonden en kroonleden breekt een lans voor anticyclisch beleid om een volgende crisis te voorkomen. Nieuwe zeepbellen moeten voorkomen worden, waardoor de economie toekomstige schokken beter kan opvangen. De lijst aanbevelingen is lang. Een nieuw pensioencontract moet tegenvallers voorkomen, meer aandacht moet er zijn voor de verhouding tussen hypotheekschuld en onderpand, banken en overheid moeten gezamenlijk werken aan het opzetten van een markt voor hypotheekleningen, waardoor banken makkelijker geld kunnen lenen van beleggers. Jongeren zouden kunnen profiteren van een beter functionerende huurmarkt, waardoor voorkomen wordt dat ze te snel een te hoge hypotheekschuld hebben. Mocht de huizenmarkt weer onderuit gaan en de werkloosheid stijgen dan komen ze niet onmiddellijk klem te zitten. En de pensioenfondsen? Die zouden wat meer kunnen investeren in hun eigen land, schrijft de ser voorzichtig. Dat geeft de Nederlandse economie een impuls. De Nederlandse banken krijgen er een sterke financier bij als de pensioenfondsen een deel van de hypotheekschuld op zouden kopen. Hoe reageren de aangesproken partijen op het ser-stuk? Wat vinden makelaars, de pensioenfondsen en de banken van het rapport? 19

3 Medicijnkist voor de woningmarkt Werk geleidelijk toe naar een evenwichtiger verhouding tussen hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning (Loan To Value-ratio, ltv), zoals gebruikelijk is in de ons omringende landen. Een daling van LTV s vergt meer mogelijkheden om te sparen voor een eigen woning. En een lagere verhouding zorgt er voor dat de buffer om klappen op te vangen hoger is. Creëer een huurmarkt voor de midden en hogere inkomens. Zo jaag je jonge mensen niet meteen de koopmarkt op, waardoor ze zich in schulden moeten steken. Hans van der Ploeg Directeur vbo Makelaars Eerst de crisis overleven, dan hervormen De hypotheekfaciliteiten waren veel te ruim. Er waren banken die makkelijk tot wel zes keer het jaarinkomen financierden zonder opgave van inkomsten. Dat was natuurlijk een heel ongezonde situatie, maar dat hebben we met zijn allen wel toegestaan. De ser stelt voor om anticyclisch te werken. Daar ben ik helemaal voor. Bijna een jaar geleden hebben de makelaars samen met de andere belanghebbenden, zoals Vereniging Eigen Huis en de Woonbond, een woonakkoord 4.0 gelanceerd om de woningmarkt weer in beweging te krijgen. We stelden voor de markt te hervormen, maar dat zouden we pas doen zodra de markt enigszins tot rust was gekomen. Eerst de crisis overleven, dan pas hervormen. Anticyclisch dus. Ik ben het er best mee eens dat de rol van de woningcorporaties tegen het licht moet worden gehouden, maar dan wel op het moment dat de economie in rustiger vaarwater is gekomen. De corporaties moeten terug naar de kern; woningen verhuren voor de kleinste portemonnee. De huurmarkt voor de lagere middeninkomens. zal dan meer projectontwikkelaars aantrekken omdat er op een gezonde manier kan worden geconcurreerd. En als de huurmarkt in het middensegment groter is, valt er meer te kiezen. De kloof tussen huur en koop wordt zo overbrugd. Nu is het zo dat je bijna gedwongen wordt om een huis te kopen. Op zich is dat mooi, maar in deze tijd kun je daar als starter niet zo heel veel mee. Toen ik van school afkwam, kreeg ik van mijn vader een Zilvervlootspaarrekening mee. Hij had ook nog een beetje gespaard voor me, waardoor ik een deel van mijn huis al kon betalen. Als mijn kinderen straks van school komen hebben ze al een studieschuld van hier tot Jeruzalem. En dan willen ze een huis kopen? Wat de overheid nu doet, is meer bezuinigen dan hervormen. Die verhuurdersheffing wordt niet geïnvesteerd in de woningmarkt, maar alleen gebruikt voor het oppoetsen van de overheidsbalans. Ik vind het heel onverstandig om dat midden in een crisis te doen. Het vertrouwen moet terug. We hebben een nieuw Sociaal Akkoord nodig, maar dan voor de huizenmarkt. 20

4 rubrieksnaam Gerard Riemen Directeur Pensioenfederatie Geen enkele aversie tegen investeren in Nederland Ik ben blij dat de ser onderkent dat de pensioenfondsen al flink in Nederland investeren, zo n 15 procent van hun totale beleggingsportefeuille. Laat ik het zo formuleren: er is bij de pensioenfondsen geen enkele aversie om in de Nederlandse markt te investeren. De vraag die bij ons wel altijd voorop staat: worden de pensioenfondsen er beter van als ze investeren in Nederland? Worden de gepensioneerden er beter van? Als dat zo is dan is er geen enkele reden om dat niet te doen. De fondsen krijgen de premies van werknemers en werkgevers. Er is maar een doel; zorg dat er een goede oudedagsvoorziening komt. Als we alleen maar zouden moeten investeren om de bv Nederland op de rit te krijgen, dan gaat er iets fout. Dan zouden onze premiebetalers tegen ons zeggen: Ja hallo? Waarvoor dragen wij het geld af? Daarvoor betalen we toch al belasting? Natuurlijk, een pensioenfonds voor de bouw, wil niets liever dan dat al die deelnemers werk hebben, dan ze kunnen bouwen. Het pensioenfonds van de detailhandel wil het liefst dat alle werknemers en winkeliers goede zaken doen. Ook pensioenfondsen hebben het makkelijker ehbo-pakket voor de pensioenen Het huidige pensioencontract en de spelregels er omheen versterken de pieken en dalen van de economie. Een goede overgang naar het nieuwe pensioencontract is nodig, waarbij de toezichthouder erop toeziet dat de middelen van de ene generatie niet gebruikt worden om de tegenvallers bij de andere generaties op te vangen. Stimuleer beleggingen in Nederland. als de economie goed draait, maar dat ene hoofddoel, de zorg voor een fatsoenlijke oudedagsvoorziening, blijft overeind staan. Tuurlijk zijn we op zoek naar goede beleggingen, waarbij als het even kan de inflatie meegenomen wordt in de vergoeding. Verschillende pensioenfondsen stoppen al geld in infrastructuur. Mocht er straks een instituut (Nationale Hypotheek Instelling; red.) zijn dat de hypotheekbeleggingen transparant maakt, terwijl er een goede staatsgarantie op zit, en het rendement is ook in orde, dan zijn wij als pensioenfondsen wel geneigd om dat soort leningen op te kopen. Ik hoop en verwacht dat zo n instituut dit jaar kan gaan draaien. Dat er wat moet gebeuren met de pensioenen en de verdeling van de beleggingsrisico s over alle leeftijden heen is logisch. We werken inmiddels aan een nieuw pensioencontract, waarbij iedereen duidelijk wordt dat er geen zekerheden bestaan. Dat betekent dat als er weer klappen vallen je dan ook iedereen laat meedelen in de lasten, maar als het goed gaat, ook in de lusten. Als het goed is wordt het nieuwe pensioencontract in 2015 ingevoerd. Nationale Hypotheek Instelling Voor de crisis verkochten Nederlandse banken hun hypotheekportefeuilles aan buitenlandse beleggers. De banken kregen geld; de beleggers kregen een goed renderende beleggingsportefeuille. Dat circuit hapert door de kredietcrisis en het algemene wantrouwen tegenover huizenleningen. De handel in Nederlandse hypotheken is volgens de ser niet optimaal. De contracten zijn niet transparant genoeg. Gedacht wordt over de oprichting van een Nationale Hypotheek Instelling. Die neemt tegen een vergoeding een deel van de bankhypotheken over, geeft daarna op haar beurt gestandaardiseerde hypotheekobligaties uit die door de Nederlandse staat zijn gegarandeerd. Dat moet voor een soepele markt zorgen, waardoor de banken weer geld krijgen om nieuwe hypotheekleningen uit te geven. De beleggers krijgen een transparant product zonder verborgen risico s. 21

5 Fundinggap Nederland is een rijk land. Veel consumenten sparen. Een relatief groot deel van hun inkomen wordt ook gebruikt om pensioen op te bouwen. Een deel van het inkomensoverschot wordt naar de bank gebracht die dat geld weer uitleent aan bedrijven of huizenkopers. Een ander deel van het inkomen stroomt richting de pensioenfondsen die het beleggen. De banken krijgen door de geldstroom richting de pensioenfondsen te weinig spaargeld binnen om alle kredietaanvragen te honoreren. Ze moeten daarvoor uitwijken naar buitenlandse financiers die na de kredietcrisis terughoudender zijn geworden en een hogere rentevergoeding (risico-opslag) eisen. Edward Feitsma Hoofd toezicht Nederlandse Vereniging van Banken (nvb) We hebben hier geen Amerikaanse of Spaanse toestanden We gaan naar een andere leencultuur die meer schokbestendig is in slechte tijden. Er zijn mede met de steun van de nvb al stappen gezet door aflossingsvrije hypotheken te maximeren tot 50 procent van de waarde van de woning. Wat ik wel mis in het ser-stuk: hoe meet je eigenlijk de risico-ontwikkeling van een woningmarkt? Uiteraard is er in de verkenning veel aandacht voor de verhouding schuld ten opzichte van de waarde van het onderpand. Door alleen hier op te focussen, kun je niet verklaren waarom de Nederlandse markt volgens diverse kredietbeoordelaars als een van de meest solide wordt gezien. Het beleid in Nederland is nog steeds gericht op de betaalbaarheid van de hypotheeklening ten opzichte van het inkomen. Dat is succesvol, want we hebben hier geen Amerikaanse of Spaanse toestanden. Nederland heeft niet of nauwelijks een markt van rommelhypotheken gehad. Daarnaast is ons sociale zekerheidsstelsel heel stabiel, waardoor geldleners niet onderuit gaan. De ser constateert dat de hypotheekrente hier relatief hoog is in vergelijking met het buitenland. Dat komt mede door onze afhankelijkheid van internationale financiers. Die markt is moeilijker geworden. Dus hebben we een fundinggap-probleem. We zijn heel blij met ons huidige pensioenstelsel, maar de (verplichte) premiestroom richting de pensioenwereld zorgt er wel voor dat de banken dat financieringsgat hebben. Als je dat wilt oplossen ontkom je er niet aan naar het hele financiële stelsel te kijken, inclusief de pensioenfondsen. Het is daarom een goede zaak dat ook ingrijpender varianten worden onderzocht zoals de oprichting van een Nationale Hypotheek Instelling. In de loop van dit jaar zal een commissie, als het goed is, met een concrete uitwerking komen. Mocht er een goed alternatief op tafel liggen dan zou het kunnen zijn dat de hypotheekrente omlaag gaat, zij het dat dit niet het doel is. Dit project is gestart om onze funding te verbeteren, niet om de rente te verlagen. Het hoofddoel is vooral om te proberen de financiering van de Nederlandse woningmarkt te verbeteren. Verbanddoos voor de financiële sector Een wat hoger aandeel Nederland in de beleggingen van pensioenfondsen kan een impuls geven aan de Nederlandse economie en een stabielere basis bieden voor de financiering van de hypotheekschuld. 22

Juist nu. Je pensioen regel je samen. Straks krijg ik minder pensioen, dan ik aan premie heb betaald. Wat een onzin!

Juist nu. Je pensioen regel je samen. Straks krijg ik minder pensioen, dan ik aan premie heb betaald. Wat een onzin! Je pensioen regel je samen Juist nu Straks krijg ik minder pensioen, dan ik aan premie heb Wat een onzin! Januari 2012 2 Je regelt je pensioen beter samen Inhoud 2 'Het doel is een zo goed en eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Bouwsparen. Initiatiefnota Raymond Knops

Bouwsparen. Initiatiefnota Raymond Knops Bouwsparen Initiatiefnota Raymond Knops Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Recente ontwikkelingen 3. Huizencrisis 4. Financiering toen en nu 5. Tijdelijke commissie huizenprijzen 6. Bouwsparen in het kort 7.

Nadere informatie

Nederland heeft overtuigende groeiagenda nodig

Nederland heeft overtuigende groeiagenda nodig Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 45, 2013, nummer 4, blz. 199 Nederland heeft overtuigende groeiagenda nodig A.L. Bovenberg* Samenvatting Het kabinet-rutte II ontbeert een overtuigende groei-

Nadere informatie

Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen. oktober 2013 nummer 3 jaargang 5. 02 Vertrouwen daar draait het om. 08 We worden gezien als dé oplossing

Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen. oktober 2013 nummer 3 jaargang 5. 02 Vertrouwen daar draait het om. 08 We worden gezien als dé oplossing oktober 2013 nummer 3 jaargang 5 Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen 02 Vertrouwen daar draait het om 08 We worden gezien als dé oplossing 16 Versterking hypotheekmarkt door een Nederlandse Hypotheek

Nadere informatie

Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen

Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen Opgesteld door: Aangeboden door: Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen De AFM doet voorstellen voor nieuwe richtlijnen voor de verstrekking van hypotheken. Deze nieuwe richtlijnen moeten consumenten

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

Speech Prof.dr. L.H. Hoogduin: Financiële stabiliteit en onroerend goed

Speech Prof.dr. L.H. Hoogduin: Financiële stabiliteit en onroerend goed Speech Prof.dr. L.H. Hoogduin: Financiële stabiliteit en onroerend goed 75-jarig jubileum van de Raad voor Onroerende Zaken, Wassenaar 21 april 2011 1. Inleiding Laat mij u allereerst feliciteren met het

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Consumentenbond-directeur Bart Combée De hypotheekrente is veel te hoog

Consumentenbond-directeur Bart Combée De hypotheekrente is veel te hoog Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 7 nr 2 april 2013 zie ook: www.nvm.nl Econoom Frank Kalshoven Een slecht getimede, maar moedige stap 7 Jan Kamminga Geliberaliseerde huren

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie

Over pensioenen Jaargang 12 april 2010 nr 2 SPECIALE EDITIE. Leren van de crisis. Sterker uit de strijd

Over pensioenen Jaargang 12 april 2010 nr 2 SPECIALE EDITIE. Leren van de crisis. Sterker uit de strijd Over pensioenen Jaargang 12 april 2010 nr 2 SPECIALE EDITIE Leren van de crisis Sterker uit de strijd PENSIOENVRAAG? PME zit voor jeklaar Vragen over je pensioen kun je op verschillende manieren stellen

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD Het federatiebestuur van de FNV heeft op 10 juni met de werkgevers en het kabinet een principeakkoord ondertekend over pensioen en AOW. Alleen FNV Bondgenoten stemde tegen in de federatieraad waarin alle

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen!

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! 2013 Stephan van der Toom www.cashflowclub.nl Inleiding Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! Veel mensen zijn super geïnspireerd door de boeken en presentaties van Robert Kiyosaki. Toch lopen veel mensen

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

De route naar een duurzame woningmarkt

De route naar een duurzame woningmarkt de route naar een duurzame woningmarkt De route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 1 Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale

Nadere informatie

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Waarom nadenken over vermogensopbouw? Graag willen wij het met u hebben over vermogensopbouw. Dit is een actueel onderwerp. In Nederland worden we namelijk

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

Magazine van. Vroeger. of Later. maart 2013. Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise

Magazine van. Vroeger. of Later. maart 2013. Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise Magazine van Vroeger of Later maart 2013 Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise Halve indexering in 2013 Een woord vooraf Verandering Het is

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Yes! Een crisis. Financiering

Yes! Een crisis. Financiering Yes! Een crisis Het is crisis! Een bankencrisis, financiële crisis, economische schuldencrisis, crisis op de Nederlandse woningmarkt. alle media hebben het wel over een vorm van crisis. De Nederlandse

Nadere informatie

Uit de betogen van sleutelsprekers als oud-premier

Uit de betogen van sleutelsprekers als oud-premier TWEEDE EDITIE GRIP OP JE VERMOGEN PRESENTEERT VEEL INZICHTEN EN IDEEËN Congres biedt talloze tips voor uw vermogen Door de onrust in de financiële markten vergen beslissingen over het vermogen meer denktijd.

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Kopen na de crisis. Doorstroming in een woningmarkt zonder waardestijging EINDRAPPORTAGE

Kopen na de crisis. Doorstroming in een woningmarkt zonder waardestijging EINDRAPPORTAGE RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Kopen na de crisis Doorstroming in een woningmarkt zonder waardestijging De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie