Ieder vermogen heeft zijn eigen verhaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ieder vermogen heeft zijn eigen verhaal"

Transcriptie

1 D e z e b i j l a g e v a l t o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n K B C Ieder vermogen heeft zijn eigen verhaal Giften en mecenaten doen de navelstrengbloedbank leven De Leuvense navelstrengbloedbank redt elke maand ergens in de wereld het leven van een leukemiepatiënt bij wie elke andere behandeling faalde. Leukemie treft volwassenen én kinderen. De navelstrengbloedbank draait volledig op giften. Ook en haar klanten steunen het levensreddende project. Achttien jaar geleden richtten professor Marc Boogaerts (KU- Leuven) en zijn medewerkers de Leuvense navelstrengbloedbank op. Inmiddels zijn er ruim staaltjes navelstrengbloed opgeslagen in Gasthuisberg. Ieder jaar komen er een 500-tal bij. De staaltjes worden bewaard in vloeibare stikstof op -196 C. Leukemie is een kanker van het bloed, zegt professor Boogaerts. Bij de ziekte worden de normale stamcellen in het beenmerg overwoekerd door kwaadaardige leukemiecellen. We behandelen de patiënten met de klassieke methodes zoals chemotherapie en bestraling. Als die tekortschieten, is de laatste mogelijkheid een stamceltransplantatie. Wat houdt dat in? Dat wil zeggen dat we het overwoekerde beenmerg volledig kapotmaken met zware chemotherapie. Het probleem is dat niet alleen de kwaadaardige maar ook de goede cellen afsterven. De patiënt heeft dus na de behandeling geen beenmerg meer. En dus moet je stamcellen van iemand anders toedienen van wie het weefseltype compatibel is met dat van de patiënt. Wat zijn stamcellen? Dat zijn beenmergcellen die alle bloedcellen kunnen aanmaken, miljoenen per seconde. Als je dus gezonde stamcellen toedient kunnen die weer gezonde bloedcellen beginnen maken bij de patiënt. Maar je kan niet zomaar van om het even wie stamcellen toedienen. Neen. De weefseltypes van donor en patiënt moeten compatibel zijn, want anders worden de stamcellen afgestoten. De kans dat twee willekeurige mensen een compatibel weefseltype hebben, is normaal gemiddeld één op Bij navelstrengbloed is die kans echter een stuk groter omdat dat bloed nog geen infecties heeft gekend en nog niet in aanraking is gekomen met de buitenwereld van bacteriën en virussen. Het is nog immunologisch naïef, zoals we zeggen. Je hebt dus geen perfecte match nodig opdat het toch kan aanslaan. Je kan zelfs twee staaltjes navelstrengbloed van twee donoren toedienen aan één patiënt. Wat is dat precies, navelstrengbloed? Na de bevalling en het doorknippen van de navelstreng heb je de moederkoek of nageboorte waar nog een stukje van de navel- KULeuven-professor Marc Boogaerts. Wouter Van Vooren

2 2 Elke maand redt de navelstrengbloedbank een leven Professor Marc Boogaerts Wij luisteren naar uw verhaal streng aan vastzit. Dat werd vroeger weggegooid, dat was biological waste. Nu vragen we tijdens de zwangerschap aan de toekomstige moeders of we uit dat stukje navelstreng het bloed en de stamcellen mogen halen voor onze navelstrengbloedbank. Veel moeders zien het als een meerwaarde van hun bevalling dat ze in de toekomst misschien wel het leven van een ander kind zullen redden. We werken intussen samen met 25 ziekenhuizen waar de staaltjes ingezameld worden. Wat gebeurt er met die staaltjes? Van de tien staaltjes die binnenkomen, is er gemiddeld maar één geschikt. Het grootste probleem is dat er vaak te weinig bloed in de navelstreng is achtergebleven waardoor er te weinig stamcellen in zitten. Soms is het bloed besmet. De geschikte staaltjes worden hier geanalyseerd, getypeerd en ingevroren. Dat gebeurt anoniem, de naam van de donor wordt gewist. De gegevens over elk staaltje gaan in de computer en die bestanden kunnen over de hele wereld geraadpleegd worden. Als een collega in Los Angeles een leukemiepatiëntje heeft dat stamcellen nodig heeft en er zit een geschikt staaltje in onze bank, dan gaat dat morgen al het vliegtuig op. Omgekeerd kunnen wij ook navelstrengbloedbanken over de hele wereld raadplegen. Maandelijks vertrekken er van hier twee staaltjes, vier vijfde naar het buitenland en één vijfde naar ziekenhuizen in eigen land. De kans dat een geschikt staaltje ook werkelijk tot de genezing van de patiënt leidt, is 50 tot 60 procent. Onze navelstrengbloedbank redt dankzij de vrijgevigheid van de Vlaamse moeders dus maandelijks een leven. Als navelstrengbloed zoveel mogelijkheden biedt, waarom wordt het dan niet op nog grotere schaal ingezameld? Het grootste probleem is de kostprijs. Het afnemen van navelstrengbloed, het analyseren en gedurende twintig jaar invriezen kost euro. De navelstrengbloedbank krijgt, behalve wat middelen via het Nationaal Kankerplan, geen overheidssteun. Nagenoeg alle middelen komen dus van giften en mecenaat. We organiseren allerlei activiteiten om geld in te zamelen. Een van de grootste initiatieven is onze tweejaarlijkse kunstbeurs. Galerijen en kunstenaars staan 30 tot 40 procent van de verkoopprijs van hun werk af aan de navelstrengbloedbank. We hebben telkens topkwaliteit van topkunstenaars. KBC Private Banking sponsort de kunstbeurs. Op vrijdagavond kan ze haar klanten uitnodigen voor een exclusieve nocturne, de beurs is pas op zaterdag open voor het grote publiek. Hoe bent u bij KBC Private Banking als sponsor gekomen? KBC heeft een sterke traditie van mecenaat en sponsoring, en ik ken enkele medewerkers persoonlijk. Dat was de basis voor de uitbouw van een vruchtbaar partnerschap. Dit betreft fictieve voorbeelden die niet gebaseerd zijn op reële klantensituaties. Leo Vanhoof directieafgevaardigde Al 34 jaar ben ik een trouwe KBCpatriot, met twintig jaar ervaring als kantoordirecteur. De laatste vier jaar ben ik actief binnen het Private Banking-segment en tracht ik het initiële contact te leggen met mogelijke nieuwe klanten. Zelden wordt iemand vanuit het niets meteen klant bij ons. Men zit dikwijls bij een andere (private) bank en een vermogen van één miljoen euro of meer verplaats je niet zomaar van de ene dag op de andere. Tussen het eerste contact en de beslissing om bij ons klant te worden, zitten enkele maanden tot zelfs enkele jaren. Na een eerste gesprek heb ik meestal al een Voor iedere klant zijn er meerdere oplossingen prima beeld van wie ik voor me heb. Tijdens dat gesprek geef ik uitleg over wat we voor elkaar kunnen betekenen. Afspraken nadien nakomen is belangrijk. Ook discreet zijn is heilig in dit vak. Elk gesprek verloopt anders want elke klant heeft andere noden of behoeften. Ik ben oprecht geïnteresseerd in hoe mensen een vermogen hebben opgebouwd want de meeste van onze klanten hebben hun vermogen eigenhandig verdiend, het is hen meestal niet in de schoot geworpen. Wat wil de klant? Het is een voortdurend aftasten: de ene is meer geïnteresseerd in vermogensopbouw, de andere in successieplanning, maar meestal is het een combinatie van beide. Voor iedere klant zijn meerdere oplossingen mogelijk Jo David directieafgevaardigde Sinds 15 jaar werkt Jo David voor KBC, waarvan 8 jaar in de Private Bankingdivisie. Iedere klant is anders. Ik zie het als mijn taak om goed te luisteren, objectief advies te geven en de best mogelijke oplossingen voor te stellen in functie van de behoeften. Een mooi voorbeeld is het dossier van een bedrijfsleider die 68 was geworden. Geen van zijn drie kinderen was geïnteresseerd om zijn bedrijf voort te zetten of zijn opbrengsteigendommen te beheren. De klant bezat naast zijn bedrijf een effectenportefeuille, een flatgebouw, enkele rijhuizen en twee buitenverblijven. Wij adviseerden hem om tijdig met de overdracht van Het voordeel van een Business Owner Scan zijn vastgoed te beginnen en het telkens om de drie jaar in schijven te schenken, en op die manier de schenkingsrechten te beperken. Dit was een kolfje naar de hand van onze mensen van BOS (Business Owner Scan). Zij kijken naar het patrimonium in zijn totaliteit: het bedrijf en het privévermogen, roerend en onroerend. Uit de scan kwam het advies naar voor om het bedrijf en de opbrengsteigendommen te verkopen. Door de verkoop kwamen heel wat liquide middelen vrij, die de klant aan zijn kinderen heeft geschonken met behoud van vruchtgebruik. De buitenverblijven heeft hij aan de kinderen geschonken, in onverdeeldheid. Zo zijn ze alle drie mede-eigenaar van elk pand, dat is de beste garantie om discussies te voorkomen

3 3 Iedere klant heeft andere noden of behoeften. Geen enkel vermogen is immers op een identieke manier opgebouwd. Vijf private bankers vertellen over een dossier waarbij ze een oplossing op maat uitwerkten. Renaat Vandereycken Hasselt Hans Homan Watermaal-Bosvoorde Martin Verpeut Kortrijk Handelsingenieur Renaat Vandereycken werkte als assistent economie aan het Limburgs Universitair Centrum voor hij de overstap maakte naar de privésector, om uiteindelijk voor een carrière bij KBC te kiezen, waar hij sinds 2008 voor de Private Bankingdivisie aan de slag is. Maatwerk voor klanten is voor hem een evidentie. Een van mijn klanten is een jonge vrouw die een aantal jaar geleden bij een zwaar ongeluk betrokken was, waardoor zij motorisch gehandicapt werd. De verzekering heeft haar een aanzienlijke schadevergoeding uitgekeerd. Op andere uitkeringen heeft zij geen recht. We stonden Elke klant is interessant voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat zij met die som haar leven lang in haar behoeften kan voorzien en haar vermogen uiteindelijk kan overdragen naar eventuele (klein)kinderen. Uit de behoefteanalyse van de klant leerden we dat zij euro per maand nodig heeft en nog wat extra s om op termijn bijvoorbeeld een nieuwe rolstoel en een aangepaste wagen te kopen. Met een defensieve, fiscaal vriendelijke portefeuille met bodembewaking en een voldoende groot rendement kunnen we ervoor zorgen dat dat bedrag elke maand op haar rekening verschijnt zonder aan het kapitaal te knabbelen. We slagen er tot nog toe in het vooropgestelde rendement te realiseren en het risico goed te bewaken. Zesendertig jaar geleden zette Hans Homan zijn eerste stappen in wat toen de Kredietbank was. Hij groeide uit tot kantoordirecteur en assistentregiodirecteur voor hij de overstap maakte naar private banking. Een van mijn klanten was CEO bij een internationaal, beursgenoteerd bedrijf. Toen hij het bedrijf verliet, contacteerde ik hem omdat ik vermoedde dat hij nu tijd had om aan zichzelf te denken. Het klikte en het bleek dat hij in het verleden nauwelijks met zijn vermogen was bezig geweest. Daar brachten wij verandering in. De klant bleek een sterke voorkeur te Ik stel me altijd flexibel op hebben om in aandelen uit de VS te beleggen, ook omdat zijn echtgenote Amerikaanse is en de beurzen volgt. Een ander deel van zijn vermogen beleggen we in euro. Een belangrijk deel van zijn vermogen zit in een aantal pen sioenplannen. We willen voor de vervaldag van die plannen uitgeklaard hebben wat er met het vrijgekomen geld moet gebeuren. Wil hij een deel schenken aan de kinderen? Wat zijn de fiscale en erfrechtelijke gevolgen daarvan? Ondertussen zijn we zes maanden verder, heeft de klant een nieuwe job gevonden en is hij weer heel druk bezet. Uiteraard kiest hij zo veel mogelijk voor uitbesteed beheer, waarbij onze specialisten de beleggingsportefeuille beheren. Toch blijft het belangrijk om hem goed te informeren, met meer dan alleen een maandelijkse update van zijn financiële situatie. Martin Verpeut werkt al achttien jaar voor KBC, waarvan acht jaar als private banker. Een tijdje geleden behandelde hij het dossier van twee samenwonende zussen met een aanzienlijke portefeuille individuele aandelen. De dames wensten een goede regeling voor hun nalatenschap. Voor beide zussen was het belangrijk dat na overlijden van een van hen, hun effectenportefeuille zou toekomen aan de nog overlevende zus. Ze kozen ervoor om een schenking van de effectenportefeuille aan elkaar te doen met een beding van terugkeer. Met zo n schenking is het mogelijk het successierecht in hoofde van de langstlevende Zorgen voor gemoedsrust zus voor het roerend vermogen te verminderen. Als de eerststervende zus komt te overlijden, speelt het beding van terugkeer en keren de geschonken gelden/effecten terug naar de langstlevende zus zonder successierecht. Wel moet worden vermeden dat dergelijke wederzijdse schenking zou worden beschouwd als een ruil. Ondertussen is een van beide dames overleden en zijn de aandelen vrij en onbelast naar de overlevende zus gevloeid. Op wens van mevrouw hebben we inmiddels een nieuwe schenking onder voorwaarden vastgelegd, deze keer naar haar neven en nichten. De klant krijgt daarbij het volledige vruchtgebruik en de volledige controle over de aandelen ze ontvangt dus alle inkomsten en heeft volledige zeggenschap over het beheer. Een goede begeleiding is dus heel belangrijk

4 4 Nog mooie kansen voor beleggers Wouter Van Vooren Beleggers hebben mooie jaren achter de rug. Door de stelselmatige daling van de rente konden ze zowel met aandelen als met obligaties een erg aantrekkelijk rendement halen. Ook de komende maanden ziet het beleggingsklimaat er nog goed uit, zeggen aandelenstrateeg Mathieu Neirinck en obligatiestrateeg Joeri Ceuppens van. Mathieu Neirinck: De voorbije drie jaar is de MSCI World-index, die een beeld geeft van de evolutie van de beurzen wereldwijd, met 75 % gestegen. Westerse beurzen presteerden erg sterk: de Amerikaanse S&P 500 steeg bijna 90 %, technologiebeurs Nasdaq kende zelfs een stijging van 100 %. Ook de Europese indices beleefden hoogdagen: de Eurostoxx50-index, die de vijftig grootste marktkapitalisaties in Europa verenigt, haalde een rendement van 65 %. De aandrijver voor de stijging was de soepele geldpolitiek van de centrale banken. Eerst pompten de Amerikaanse en de Japanse centrale banken massaal geld in de economie, nadien volgde ook de Europese Centrale Bank. Inmiddels kondigde de Amerikaanse centrale bank aan dat haar ondersteuning van de economie stilaan een orgelpunt bereikt. De Amerikaanse economie draait stilaan op volle toeren en zal de Federal Reserve dwingen om haar beleidsrente op te trekken, zoniet raakt de economie oververhit. De kans is vrij reëel dat die omschakeling in het centrale bankbeleid leidt tot een correctie op de beurzen, stelt Mathieu. Het verder aantrekken van de Amerikaanse economie is positief nieuws voor de bedrijfswinsten, wat de beurskoersen zal ondersteunen. We gaan dan ook uit van een milde correctie, die we eerder als aankoopopportuniteit beschouwen. Toch is Mathieu positiever voor Europese aandelen. De Europese economie rekent af met nulgroei en een lage inflatie. De centrale bank probeert de economische activiteit aan te zwengelen door geldinjecties, maar ook door de rente nog lang laag te houden. Als je dan ziet dat je op Europese aandelen een gemiddeld dividendrendement van 3,5 % mag verwachten, blijven aandelen erg aantrekkelijk: er zal geld naar de beurs blijven vloeien. Bovendien maakt een verdere verzwakking van de euro het voor Europese bedrijven makkelijker om uit te voeren, wat goed is voor hun winstgevendheid. Obligaties Dezelfde trend is merkbaar op de obligatiemarkten, weet obligatiestrateeg Joeri Ceuppens. In 2011 bedroeg de rente op Duitse staatsleningen op tien jaar nog 3,5 %. Nu nog amper 1 %. Het was niet alleen deze zogenaamde risicoloze rente die een dalende trend liet optekenen. Ook de extra vergoeding, ook wel spread genoemd, die bedrijven en andere landen moeten betalen om het extra risico te vergoeden nam stelselmatig af. Obligatiebeleggers deden dus een gouden zaak: een belegging met een lage volatiliteit die naast de mooie jaarlijkse coupon ook nog eens, dankzij de dalende rentes, mooi in waarde steeg. Maar aan alle Joeri Ceuppens: Bijna alle macroeconomische indicatoren wijzen op een verdere appreciatie van de US Dollar. Mathieu Neirinck: De verstrakking van het beleid van de Federal Reserve kan leiden tot een milde correctie, die we eerder als aankoopopportuniteit beschouwen. mooie liedjes komt een einde. Een herstellende Amerikaanse economie impliceert dat vroeg of laat de Amerikaanse Centrale Bank de rente terug zal moeten verhogen. Een eerste stap in deze richting is reeds gezet, door de stopzetting van het obligatie-aankoopprogramma van de Fed, zegt Joeri. De Amerikaanse langetermijnrente anticipeert hierop en zodra het duidelijk wordt wanneer de eerste hike een feit wordt, mag je een opwaartse sprong in deze langetermijnrente verwachten. Dit zal ook zijn impact hebben op de Europese langetermijnrente. Het verleden leert ons immers dat de Europese langetermijnrentes eerder de Amerikaanse langetermijnrentes volgen dan de Europese beleidsrente. Dit is echter nog geen reden tot paniek. Omdat de Europese economie nog steeds de steun nodig heeft van de Europese Centrale Bank zal de rentestijging in Europa minder snel gaan dan in de VS. Het verschil in economische groei biedt ook een beleggingsopportuniteit. Joeri pleit er daarom voor om een deel van de obligatieportefeuille te beleggen in Amerikaanse dollars of dollargevoelige munten. Bijna alle economische indicatoren zetten de grootste munt ter wereld op nummer één. Het verschil in het te voeren beleid kan niet anders dan zich te uiten in een sterkere USD en een zwakkere EUR. Wie in de eurozone blijft, kan zijn toevlucht zoeken in bedrijfsobligaties met een minimale kredietwaardigheid van BB+. Hier is de extra vergoeding ten opzichte van het risico nog correct. Voor bedrijfsobligaties met een lagere rating ligt de extra vergoeding wel hoger, maar de risico s zijn vele malen groter. Maar ook bij kredietwaardige debiteuren blijft voorzichtigheid geboden. Men vergeet het soms, maar spreiding van het risico is ook bij obligaties heel belangrijk, waarschijnlijk nog belangrijker dan bij aandelen. Voorkeur voor grote aandelen Wie in Europese aandelen wil beleggen, kiest het best voor grote bedrijven, zegt Mathieu Neirinck. Zij zullen het meest profiteren van de betere exportkansen die door een stijging van de dollar ontstaan. Kleinere ondernemingen zijn meer op de lokale markten gericht en hebben dat voordeel niet. Qua sectoren maakt Neirinck een overstap van de defensieve sectoren naar meer cyclische bedrijven. Tot nog toe waren we overwogen in producenten van niet-cyclische consumentengoederen, zoals voedingsbedrijf Nestlé, en bedrijven uit de gezondheidsindustrie. Maar deze defensieve sectoren zijn duur geworden. Daarom stappen we in het vooruitzicht van het aantrekken van de economie over op meer cyclische sectoren zoals de banken, verzekeraars en industriële bedrijven. Ook autobouwers moeten van de herstelbeweging kunnen profiteren. Opgedeeld naar regio s ziet de aandelenstrateeg nog potentieel in Azië. Ondanks sterke fundamenten zijn de Aziatische markten achter gebleven ten opzichte van de Westerse. De koers/winstverhouding van de Chinese beurs bedraagt op vandaag slechts 9.5, duidelijk lager dan de 14.5 die in Europa wordt opgetekend.

5 Tijd om te luisteren is een goede investering 1 3 Carine Vansteenkiste zeteldirecteur KBC Private Banking West Onze klanten staan onvoorwaardelijk centraal, altijd en overal. Wij willen dit waarmaken door ervoor te zorgen dat onze private bankers meer tijd krijgen om proactief te investeren in de vertrouwensrelatie met u en uw familie. We blijven dus maximaal focussen op het persoonlijke contact. Complementair hieraan, niet in de plaats van, surfen wij tegelijkertijd mee op de digitale snelweg en willen we via verschillende kanalen op een professionele, efficiënte en toegankelijke manier met u in contact komen. KBC Touch, het nieuwe online betaalplatform toegankelijk voor pc, telefoon en tablet, groeit binnenkort uit tot een volwaardige portefeuille-app. Doccle is vanaf nu uw persoonlijke elektronische brievenbus waar u vertrouwelijke bancaire documenten veilig kan archiveren. Heeft u een smartphone? Dan is er de KBC Mobile Banking-App voor Phone. Nog een weetje. Zelfs zonder bankkaart op zak, kan u met uw smartphone nu toch geld afhalen aan onze selfbankingautomaten. Via de nieuwe Bancontact/Mistercash-app kan u, op een gezellig terrasje met vrienden, in een handomdraai met elkaar rekeningen vereffenen. Ongeacht bij welke bank ze klant zijn. zit dus helemaal op de digitale snelweg. Maar luisteren naar het verhaal van uw vermogen, u inspireren met oplossingen op maat van uw familie, uw bedrijf, over generaties heen, dat doen we nog steeds graag in een persoonlijk gesprek. Ook in dit digitale tijdperk. 2 Erwin Schoeters directeur KBC Private Banking & Vermogenden Tijd om te luisteren. Goed luisteren naar het verhaal van klanten is zowat het belangrijkste advies dat ik kan geven. Elk vermogen heeft immers zijn eigen historiek, zijn eigen bestaansreden en perspectief. Kortom, elk vermogen heeft zijn eigen verhaal. Een verhaal dat je als private banker moet begrijpen om een geschikt advies te kunnen geven en zo het volgende hoofdstuk te helpen schrijven. Inzicht en inspiratie schenken zitten in de kern van ons metier. We zetten dus in op tijd. Tijd om aandachtig te luisteren. Elk signaal en elk detail kan immers implicaties hebben voor het beheer van een groot vermogen. Tijd vrijmaken is een kwestie van organisatie en mensen. Het wegwerken van allerlei tijdsvreters is een prioriteit en we waken erover dat het aantal klanten per private banker beperkt blijft. Dit doen we onder andere door op drie jaar tijd 60 nieuwe private bankers aan het werk te zetten en ook door onze hoge instapdrempel van 1 miljoen euro niet te verlagen. Open, toegankelijk en toch exclusief: dat willen we zijn en blijven. Luc Vanderhaegen zeteldirecteur KBC Private Banking Brabant en Wealth Office Elk familiepatrimonium heeft zijn eigen verhaal. Een beleggingsportefeuille is één zaak, een familiepatrimonium een ander. Uiteraard is en blijft het belangrijk om een behoorlijk rendement te halen op beleggingen. Bij voorkeur een rendement dat ook duurzaam is, letterlijk en figuurlijk. Voor de familie van vandaag en voor de volgende generaties. Met aandacht voor andere waarden dan het onmiddellijke financiële rendement. Voor de juiste structuur van het vermogen, rekening houdend met de specifieke situatie van de familie. Voor de plaats van het financiële vermogen in het bredere geheel van het patrimonium: de onderneming, het vastgoed, kunst, charity Elke familie heeft haar eigen waarden. Deze waarden erkennen en ondersteunen staat centraal in onze dienstverlening. Communicatie, cultuur en waarden zijn naast het fiscaal-juridische kader heel belangrijk. Alles begint met de tijd te nemen om aandachtig en goed te luisteren, om tot het juiste inzicht te komen. En daarna de beste oplossing uit te werken. Met onze Wealth service gaan we breder en dieper. Niet complexer, behalve als het niet anders kan. Wealth Office richt zich naar klanten met een vermogen van meer dan 5 miljoen euro; ook voor institutionele klanten. 4 Luc Weyts zeteldirecteur KBC Private Banking Oost De klant kiest. Punt. Zo eenvoudig is het. Keuze geven, de mogelijkheden goed uitleggen in een taal die iedereen begrijpt. Dat is de essentie. Veel vermogenden in Vlaanderen hebben nood aan een goede en duidelijke uitleg over hun vermogen, dat merken we elke dag. De toegenomen complexiteit, de snelheid waarmee allerlei informatie wordt doorgestuurd en de wirwar aan regels hebben het niet gemakkelijker gemaakt. Het is onze taak om u door de bomen het bos te laten zien. Voor het beheer van de portefeuille is het eenvoudig. U kiest tussen twee mogelijkheden. De eerste is raadgevend beheer. We adviseren over de portefeuillestrategie en invulling en u beslist. U blijft dus aan het stuur. De tweede is uitvoerend beheer waarbij de experten van de bank het vermogen beheren volgens de beslissingen genomen in multidisciplinaire beleggingscomités. Voor mensen met weinig tijd is dit de meest voor de hand liggende keuze. Ziet u voordeel in beide mogelijkheden? Dan kunt u ook een deel van uw vermogen in de eerste beheersvorm plaatsen en een ander deel in de tweede. De keuze is aan u Katrijn Van Giel 5

6 6 Luc Vanderhaegen Katrijn Van Giel Een leerstoel voor Family Wealth Afgelopen juni werd in de schoot van de Antwerp Management School het Family Wealth Institute (FWI) opgericht. Structurele partners van het nieuwe instituut zijn het advocatenkantoor Greenille en. Het FWI steunt op drie pijlers. De eerste is de door KBC Private Banking gefinancierde leerstoel Family Wealth. Met professor Alain-Laurent Verbeke als leerstoelhouder zal academisch onderzoek naar familievermogen worden gevoerd. Het tweede onderdeel van het FWI is het excellence program, een opleidings- en kennisprogramma voor families over het beheren van het familiepatrimonium. Ten slotte wil het instituut ook events organiseren waarop families op een vertrouwelijke, open manier met elkaar kunnen praten en ervaringen kunnen uitwisselen. Luc Vanderhaegen, zeteldirecteur KBC Private Banking en Wealth: Met de oprichting van de Leerstoel Family Wealth hebben we een belangrijke stap gezet in de uitbouw van onze service. De KBC Leerstoel Family Wealth zal onder meer onderzoek verrichten en oplossingen aanreiken voor de vele aspecten van het beheer van een familiepatrimonium over de generaties heen. Het is dus zeker geen louter academisch gebeuren, maar integendeel zeer praktijkgericht. Het FWI zal vanaf het najaar opleidingen (Family Wealth Excellence Program) aanbieden aan zowel leden van de families als aan hun trusted advisors. Daarnaast zal het FWI een platform opzetten voor onderlinge contacten en allerlei events over relevante thema s organiseren. Wij steunen deze beide initiatieven omdat ze in het verlengde liggen van de service die KBC aanbiedt aan ondernemingen. Aangezien veel van die ondernemingen familiebedrijven zijn en het meestal ook de bedoeling is om dat op een duurzame wijze zo te houden, willen we onze service aan de families achter die ondernemingen optimaal organiseren en uitbouwen. Impact investment: focus op rendement en duurzaamheid Met de gloednieuwe beleggingsvorm impact investment kan de belegger investeren in bedrijven die een gezond financieel rendement paren aan een belangrijke maatschappelijke return. KBC is in ons land pionier én marktleider in duurzaam beleggen. In 1992 bracht de toenmalige Kredietbank als eerste financiële instelling een SRI-fonds op de markt (SRI staat voor Socially Responsible Investments of Maatschappelijk Verantwoord Investeren). Nu pakt KBC opnieuw als eerste (en voorlopig enige) Belgische bank uit met een nieuw duurzaam beleggingsconcept: impact investment, een vorm van duurzaam beleggen gericht op maatschappelijk en financieel rendement. Achille Boeyé, marketing- & communicatiemanager bij, licht toe: We zijn ervan overtuigd dat we naar een meer duurzame maatschappij moeten evolueren. Bovendien blijkt uit het verleden dat SRI-fondsen over het algemeen vergelijkbare resultaten behalen als andere beleggingsproducten. De perceptie die bij sommige mensen leeft dat het financiële rendement van duurzaam beleggen minder zou zijn dan bij gewone beleggingen, is in het verleden onjuist gebleken. Een nieuwe stap in duurzaam beleggen A service from the Financial Times Ltd. Private Banking Awards 2012 & 2013 Highly Commended Best Private Bank Belgium 2014 Tot nog toe had de duurzame belegger keuze uit twee soorten beleggingen. Aan de ene kant zijn er de zogeheten best in class-aandelen en -fondsen waarbij wordt belegd in aandelen of obligaties van bedrijven die tot de beste van hun sector behoren op het gebied van duurzaam ondernemen. Aan de andere kant heb je de duurzame themabeleggingen, doorgaans met een focus op bedrijven in de milieusector. Impact investing kijkt naar het bredere maatschappelijke plaatje. Niet alleen bedrijven met oog voor het milieu komen in aanmerking, maar ook ondernemingen die zich toeleggen op andere aspecten van duurzaam ondernemen. Naast activiteiten in hernieuwbare energie, duurzaam transport en recyclage, kan het ook gaan om bedrijven die zich toeleggen op gezonde voeding, vergrijzing, analfabetisme, gezondheid... Bedrijven waarvan de producten of diensten positief bijdragen tot maatschappelijke verbetering. Denk daarbij aan bedrijven als Umicore (wereldleider in recyclage van edele metalen), materialengroep DSM en windkrachtcentraleontwikkelaar Vestas Wind Systems. Net als bij de andere duurzame fondsen worden bedrijven uitgesloten die zich inlaten met kinderarbeid, of die actief zijn in de wapenof tabakshandel. Achille Boeyé besluit: Impact investment is eigenlijk de missing link tussen filantropie en opportunistisch beleggen. Van filantropie verwacht je enkel een maatschappelijke return, geen financiële. Van opportunistisch beleggen verwacht je enkel een financiële return. Bij impact investment gaan we op zoek naar bedrijven die zorgen voor een duidelijke maatschappelijke en financiële meerwaarde. Private Banking Surveys 2013 & 2014 Best Private Bank Belgium Drie internationale erkenningen voor De keuze voor een private banker is niet makkelijk te maken & 2013 hart van de Londense City en de antwoorden van alle deelnemende Private Banking Awards Private Banking Surveys International Banker. banken beslist een internationale 2013 & 2014 Wie biedt de beste service Highly en Commended De magazines hanteren elk wel jury wie als beste uit de bus komt. A service from the Financial Times Ltd. hoe kom je te weten aan wie je een andere aanpak. Professional Euromoney hanteert een andere methodiek. BelgiumZij vragen aan de je 2014 vermogen Best het Private beste toever- Bank Belgium Wealth Management Best werkt Private met Bank trouwt? Een manier om beter te kiezen is te kijken naar objectief onderzoek en rankings. Drie magazines bekijken dit jaarlijks voor de sector: Professional Wealth Management, onderdeel van de Financial Times groep, Euromoney, de bekende uitgever uit het een uitgebreide diepgaande vragenlijst van meer dan 100 vragen over alle domeinen van het privatebankingmetier zoals risicobeheer, fiscale diensten, personeelsbeheer, strategie, groei, filantropie, communicatie, portefeuillebeheer en innovatie. Op basis van de private banks om voor elkaar te stemmen. Stemmen op jezelf mag uiteraard niet. De stemronde gaat over de verschillende aspecten van de dienstverlening. Hier is het dus hoofdzakelijk de sector zelf die beslist wie de winnaar is. Bijkomend kijkt Euromoney ook naar de resultaten die het afgelopen jaar werden neergezet. De International Banker vraagt een paper met de essentiële verschillen met andere private bankers. Soms geven de drie methodes een verschillend resultaat en soms ook niet. Zoals dit jaar, waarbij KBC Private Banking zowel door het Professional Wealth Management, Euromoney als de International Banker werd uitgeroepen tot Best Private Banker Belgium 2014.

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL HEEFT EEN FAMILY WEALTH INSTITUTE FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN Veel ondernemende families willen zich professioneel laten begeleiden om hun patrimonium samen te houden,

Nadere informatie

Institutioneel beheer

Institutioneel beheer Institutioneel beheer volgens KBC. Een integrale benadering van uw institutioneel vermogen. Financiering Kasstromen Risico Marktstandaard Regelgeving Opbrengsten Kredieten Inkomen Volgens een duidelijke

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Nieuwe liefde? Nieuw samengesteld gezin? Iets voor mij? of niet soms? maar wat met onze kinderen?

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN?

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? Estate Planning crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? ONS ADVIES OM CONTROLE TE HOUDEN OVER UW GESCHONKEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE Vermogen overhevelen naar een volgende generatie is relatief

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

integrale vermogensbegeleiding

integrale vermogensbegeleiding integrale vermogensbegeleiding l In familiekapitaal staat familie voorop l Een onderneming van de KBC-groep integrale vermogensbegeleiding Bij Integrale Vermogensbegeleiding staat de begeleiding centraal

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Hoe ziet het wettelijk erfrecht er binnenkort uit?

Hoe ziet het wettelijk erfrecht er binnenkort uit? Hoe ziet het wettelijk erfrecht er binnenkort uit? Het verandert in ieder geval spectaculair!! Ons erfrecht dateert nog van de tijd van Napoleon en is dus meer dan 200 jaar oud. Zelf kunnen beslissen wat

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers In elke fase van uw leven en dat van uw onderneming komt u dagelijks grote,

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus Een ruime kijk op uw vermogen Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies Een vermogen beheren is niet eenvoudig. Sterker nog, het is een intensieve bezigheid

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie

VRAGENLIJST n r II CONSULTATIES-CLAUSULES

VRAGENLIJST n r II CONSULTATIES-CLAUSULES 1 NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT Beenhouwersstraat, 67 B 1000 Brussel Tel. 02 506 46 44 Fax 02 506 46 49 info@bcn-not.be VERGELIJKEND EXAMEN 2006 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel,

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING ING Personal Banking Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING KENT U UW SPAARCAPACITEIT OF HET GLOBALE RENDEMENT VAN UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE? KUNT

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen?

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? OCMW Geraardsbergen Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? Bent u begaan met de maatschappij? Zeker en vast! Heeft u er al eens aan gedacht om een gift

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1 Inhoudstafel 1. Vier schenkingstechnieken... 1 1.1. Handgift... 1 1.1.1. Wat is het?... 1 1.1.2. Wat is het verschil met een cadeau?.... 1 1.1.3. Hoe doet u concreet een handgift en hoeveel kost dat?....

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst!

En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst! En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst! Via een legaat kan u zowel uw dierbaren als kinderen die er helemaal alleen voor staan iets moois nalaten.

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

Maak gebruik van de overgangsperiode bij de hervorming van het erfrecht

Maak gebruik van de overgangsperiode bij de hervorming van het erfrecht Maak gebruik van de overgangsperiode bij de hervorming van het erfrecht De hervorming is goedgekeurd, maar treedt pas in werking op 1 september 2018. Er is voorzien in een overgangsperiode die u kunt gebruiken

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament ESTATE PLANNING Schenken Huwelijkse voorwaarden Testament Wat is estate planning? Estate planning is het nemen van maatregelen gericht op de besparing van schenk- en erfbelasting bij de overgang of overdracht

Nadere informatie

Beobank en EY slaan de handen in elkaar voor nieuwe dienst inzake schenkingen en successieplanning

Beobank en EY slaan de handen in elkaar voor nieuwe dienst inzake schenkingen en successieplanning Beobank en EY slaan de handen in elkaar voor nieuwe dienst inzake schenkingen en successieplanning Marc Danneels Head of Investment Products & Advisory Beobank 15 november 2014 Beobank geeft zelf geen

Nadere informatie

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN AGENDA Pensioenopbouw Investeren in een eigen woning Vastgoed als belegging Successieplanning

Nadere informatie

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop De zgn. gesplitste aankoop van een onroerend goed door ouders en kinderen is een efficiënte manier om later veel successierechten te besparen. Nu de fiscus

Nadere informatie

Do you have a plan? 08-12-2015

Do you have a plan? 08-12-2015 Do you have a plan? 08-12-2015 Na#ënlaan 118/01 B-8300 Knokke-Heist T: +32 (0)50 63 11 63 F: +32 (0)50 63 11 73 www.flamand.be info@flamand.be Not having a plan is also a plan 2 Deel 1: Juridisch 3 Fiscale

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

Uw testament en het duolegaat

Uw testament en het duolegaat Uw testament en het duolegaat Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Zij bestaan de mensen die buitenspel staan in het samenleven. In hun ogen lees je de vraag: Wie zeg je dat ik ben? Wat denk jij van mij? Ben

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen

De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen 20 juli 2017 Persinfo: Bart Azare Fednot 02 505 08 14-0478 58 46 21 azare@fednot.be www.notaris.be De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen Het federaal parlement

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw?

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Eind 2015 werden de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waalse Gewest

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen NL samen naar de essentie 504452_DEXIA_tripyque_private_banking_NL.indd 3 11/19/10 8:44:20 AM Private Banking De essentie: een toekomst voor uw

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank Ontdek onze beleggingsaanpak Onze beleggingsaanpak: op maat én persoonlijk Ontdek het verschil. Beleg bij Belfius Bank. Beleggen is complex. Er bestaan immers

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

James. uw persoonlijke adviseur op afstand

James. uw persoonlijke adviseur op afstand James uw persoonlijke adviseur op afstand BNP Paribas Priority biedt u een integrale dienstverlening met een persoonlijke adviseur op afstand: James. Op die manier kunnen wij u een service bieden die aangepast

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

v_ Mogen wij u voorstellen aan

v_ Mogen wij u voorstellen aan Mogen wij u voorstellen aan 270 jaar bankervaring 1747 1807 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bank Nagelmackers 1747 01/07/2002 Fusie Delta Lloyd Bank en Bank Nagelmackers

Nadere informatie

CLAUSULES - CONSULTATIES

CLAUSULES - CONSULTATIES VERGELIJKEND EXAMEN 2010 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Leuven, zaterdag 6 maart 2010 (voormiddag) VRAGENLIJST n r II CLAUSULES - CONSULTATIES Deze tweede vragenlijst bevat tien vragen. De antwoorden worden op

Nadere informatie

Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering...

Inhoud De wettelijke erfgenamen als begunstigden van een levensverzekering... BELANGRIJKE NIEUWE WETGEVING De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering... Bij het afsluiten van

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest, Een mooi vooruitzicht in de beleggingsmarkt In deze tijden is het niet gemakkelijk om nog een stabiel en renderend beleggingsproduct

Nadere informatie

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT Naast de schenking, het voornaamste burgerrechtelijk vehikel om een toekomstige nalatenschap fiscaal te optimaliseren,

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS

STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS Financiële Planners www.svbp-financieleplanners.be U bent nu aan zet WEET U HOEVEEL U MOET BEZITTEN om echt financieel onafhankelijk te zijn? Op hoeveel pensioen kan

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht 0 Programma, en even voorstellen. Overdracht vermogen bij overlijden door Rob van den Eijnden, E&L Notarissen Overdracht vermogen

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

De onroerende schenking algemene vereisten

De onroerende schenking algemene vereisten Inhoudstafel Inleiding 1 Deel I De onroerende schenking algemene vereisten 1 Schenking grondvereisten 2 11 Toestemming van zowel schenker als begiftigde 2 111 Schenken aan een minderjarige? 2 112 Schenkingen

Nadere informatie

Uw testament kan jongeren kansen geven!

Uw testament kan jongeren kansen geven! Uw testament kan jongeren kansen geven! Onze prioriteit gaat naar de doelloze, verlaten en bedreigde jeugd. Don Bosco Goede vrienden van Don Bosco, Op de één of andere manier voelt u zich verbonden met

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ.

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. 22 april 2014 Jan Tuerlinckx Advocaat-Vennoot Stephanie Gabriel Advocaat De continuïteit van ondernemingen kan in

Nadere informatie

DOSSIER. Hoe de controle behouden na een schenking?

DOSSIER. Hoe de controle behouden na een schenking? DOSSIER Hoe de controle behouden na een schenking? De schenking is één van de meest gekende instrumenten van vermogensplanning. Om de progressiviteit van de successierechten te doorbreken en om hun kinderen

Nadere informatie

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3 voorwoord Samenleven met een partner, een broer, een beste vriend, de ouders... kan verschillende vormen aannemen. Het huwelijk is enkel mogelijk binnen een partnerrelatie, maar men kan ook opteren om

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie