Ieder vermogen heeft zijn eigen verhaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ieder vermogen heeft zijn eigen verhaal"

Transcriptie

1 D e z e b i j l a g e v a l t o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n K B C Ieder vermogen heeft zijn eigen verhaal Giften en mecenaten doen de navelstrengbloedbank leven De Leuvense navelstrengbloedbank redt elke maand ergens in de wereld het leven van een leukemiepatiënt bij wie elke andere behandeling faalde. Leukemie treft volwassenen én kinderen. De navelstrengbloedbank draait volledig op giften. Ook en haar klanten steunen het levensreddende project. Achttien jaar geleden richtten professor Marc Boogaerts (KU- Leuven) en zijn medewerkers de Leuvense navelstrengbloedbank op. Inmiddels zijn er ruim staaltjes navelstrengbloed opgeslagen in Gasthuisberg. Ieder jaar komen er een 500-tal bij. De staaltjes worden bewaard in vloeibare stikstof op -196 C. Leukemie is een kanker van het bloed, zegt professor Boogaerts. Bij de ziekte worden de normale stamcellen in het beenmerg overwoekerd door kwaadaardige leukemiecellen. We behandelen de patiënten met de klassieke methodes zoals chemotherapie en bestraling. Als die tekortschieten, is de laatste mogelijkheid een stamceltransplantatie. Wat houdt dat in? Dat wil zeggen dat we het overwoekerde beenmerg volledig kapotmaken met zware chemotherapie. Het probleem is dat niet alleen de kwaadaardige maar ook de goede cellen afsterven. De patiënt heeft dus na de behandeling geen beenmerg meer. En dus moet je stamcellen van iemand anders toedienen van wie het weefseltype compatibel is met dat van de patiënt. Wat zijn stamcellen? Dat zijn beenmergcellen die alle bloedcellen kunnen aanmaken, miljoenen per seconde. Als je dus gezonde stamcellen toedient kunnen die weer gezonde bloedcellen beginnen maken bij de patiënt. Maar je kan niet zomaar van om het even wie stamcellen toedienen. Neen. De weefseltypes van donor en patiënt moeten compatibel zijn, want anders worden de stamcellen afgestoten. De kans dat twee willekeurige mensen een compatibel weefseltype hebben, is normaal gemiddeld één op Bij navelstrengbloed is die kans echter een stuk groter omdat dat bloed nog geen infecties heeft gekend en nog niet in aanraking is gekomen met de buitenwereld van bacteriën en virussen. Het is nog immunologisch naïef, zoals we zeggen. Je hebt dus geen perfecte match nodig opdat het toch kan aanslaan. Je kan zelfs twee staaltjes navelstrengbloed van twee donoren toedienen aan één patiënt. Wat is dat precies, navelstrengbloed? Na de bevalling en het doorknippen van de navelstreng heb je de moederkoek of nageboorte waar nog een stukje van de navel- KULeuven-professor Marc Boogaerts. Wouter Van Vooren

2 2 Elke maand redt de navelstrengbloedbank een leven Professor Marc Boogaerts Wij luisteren naar uw verhaal streng aan vastzit. Dat werd vroeger weggegooid, dat was biological waste. Nu vragen we tijdens de zwangerschap aan de toekomstige moeders of we uit dat stukje navelstreng het bloed en de stamcellen mogen halen voor onze navelstrengbloedbank. Veel moeders zien het als een meerwaarde van hun bevalling dat ze in de toekomst misschien wel het leven van een ander kind zullen redden. We werken intussen samen met 25 ziekenhuizen waar de staaltjes ingezameld worden. Wat gebeurt er met die staaltjes? Van de tien staaltjes die binnenkomen, is er gemiddeld maar één geschikt. Het grootste probleem is dat er vaak te weinig bloed in de navelstreng is achtergebleven waardoor er te weinig stamcellen in zitten. Soms is het bloed besmet. De geschikte staaltjes worden hier geanalyseerd, getypeerd en ingevroren. Dat gebeurt anoniem, de naam van de donor wordt gewist. De gegevens over elk staaltje gaan in de computer en die bestanden kunnen over de hele wereld geraadpleegd worden. Als een collega in Los Angeles een leukemiepatiëntje heeft dat stamcellen nodig heeft en er zit een geschikt staaltje in onze bank, dan gaat dat morgen al het vliegtuig op. Omgekeerd kunnen wij ook navelstrengbloedbanken over de hele wereld raadplegen. Maandelijks vertrekken er van hier twee staaltjes, vier vijfde naar het buitenland en één vijfde naar ziekenhuizen in eigen land. De kans dat een geschikt staaltje ook werkelijk tot de genezing van de patiënt leidt, is 50 tot 60 procent. Onze navelstrengbloedbank redt dankzij de vrijgevigheid van de Vlaamse moeders dus maandelijks een leven. Als navelstrengbloed zoveel mogelijkheden biedt, waarom wordt het dan niet op nog grotere schaal ingezameld? Het grootste probleem is de kostprijs. Het afnemen van navelstrengbloed, het analyseren en gedurende twintig jaar invriezen kost euro. De navelstrengbloedbank krijgt, behalve wat middelen via het Nationaal Kankerplan, geen overheidssteun. Nagenoeg alle middelen komen dus van giften en mecenaat. We organiseren allerlei activiteiten om geld in te zamelen. Een van de grootste initiatieven is onze tweejaarlijkse kunstbeurs. Galerijen en kunstenaars staan 30 tot 40 procent van de verkoopprijs van hun werk af aan de navelstrengbloedbank. We hebben telkens topkwaliteit van topkunstenaars. KBC Private Banking sponsort de kunstbeurs. Op vrijdagavond kan ze haar klanten uitnodigen voor een exclusieve nocturne, de beurs is pas op zaterdag open voor het grote publiek. Hoe bent u bij KBC Private Banking als sponsor gekomen? KBC heeft een sterke traditie van mecenaat en sponsoring, en ik ken enkele medewerkers persoonlijk. Dat was de basis voor de uitbouw van een vruchtbaar partnerschap. Dit betreft fictieve voorbeelden die niet gebaseerd zijn op reële klantensituaties. Leo Vanhoof directieafgevaardigde Al 34 jaar ben ik een trouwe KBCpatriot, met twintig jaar ervaring als kantoordirecteur. De laatste vier jaar ben ik actief binnen het Private Banking-segment en tracht ik het initiële contact te leggen met mogelijke nieuwe klanten. Zelden wordt iemand vanuit het niets meteen klant bij ons. Men zit dikwijls bij een andere (private) bank en een vermogen van één miljoen euro of meer verplaats je niet zomaar van de ene dag op de andere. Tussen het eerste contact en de beslissing om bij ons klant te worden, zitten enkele maanden tot zelfs enkele jaren. Na een eerste gesprek heb ik meestal al een Voor iedere klant zijn er meerdere oplossingen prima beeld van wie ik voor me heb. Tijdens dat gesprek geef ik uitleg over wat we voor elkaar kunnen betekenen. Afspraken nadien nakomen is belangrijk. Ook discreet zijn is heilig in dit vak. Elk gesprek verloopt anders want elke klant heeft andere noden of behoeften. Ik ben oprecht geïnteresseerd in hoe mensen een vermogen hebben opgebouwd want de meeste van onze klanten hebben hun vermogen eigenhandig verdiend, het is hen meestal niet in de schoot geworpen. Wat wil de klant? Het is een voortdurend aftasten: de ene is meer geïnteresseerd in vermogensopbouw, de andere in successieplanning, maar meestal is het een combinatie van beide. Voor iedere klant zijn meerdere oplossingen mogelijk Jo David directieafgevaardigde Sinds 15 jaar werkt Jo David voor KBC, waarvan 8 jaar in de Private Bankingdivisie. Iedere klant is anders. Ik zie het als mijn taak om goed te luisteren, objectief advies te geven en de best mogelijke oplossingen voor te stellen in functie van de behoeften. Een mooi voorbeeld is het dossier van een bedrijfsleider die 68 was geworden. Geen van zijn drie kinderen was geïnteresseerd om zijn bedrijf voort te zetten of zijn opbrengsteigendommen te beheren. De klant bezat naast zijn bedrijf een effectenportefeuille, een flatgebouw, enkele rijhuizen en twee buitenverblijven. Wij adviseerden hem om tijdig met de overdracht van Het voordeel van een Business Owner Scan zijn vastgoed te beginnen en het telkens om de drie jaar in schijven te schenken, en op die manier de schenkingsrechten te beperken. Dit was een kolfje naar de hand van onze mensen van BOS (Business Owner Scan). Zij kijken naar het patrimonium in zijn totaliteit: het bedrijf en het privévermogen, roerend en onroerend. Uit de scan kwam het advies naar voor om het bedrijf en de opbrengsteigendommen te verkopen. Door de verkoop kwamen heel wat liquide middelen vrij, die de klant aan zijn kinderen heeft geschonken met behoud van vruchtgebruik. De buitenverblijven heeft hij aan de kinderen geschonken, in onverdeeldheid. Zo zijn ze alle drie mede-eigenaar van elk pand, dat is de beste garantie om discussies te voorkomen

3 3 Iedere klant heeft andere noden of behoeften. Geen enkel vermogen is immers op een identieke manier opgebouwd. Vijf private bankers vertellen over een dossier waarbij ze een oplossing op maat uitwerkten. Renaat Vandereycken Hasselt Hans Homan Watermaal-Bosvoorde Martin Verpeut Kortrijk Handelsingenieur Renaat Vandereycken werkte als assistent economie aan het Limburgs Universitair Centrum voor hij de overstap maakte naar de privésector, om uiteindelijk voor een carrière bij KBC te kiezen, waar hij sinds 2008 voor de Private Bankingdivisie aan de slag is. Maatwerk voor klanten is voor hem een evidentie. Een van mijn klanten is een jonge vrouw die een aantal jaar geleden bij een zwaar ongeluk betrokken was, waardoor zij motorisch gehandicapt werd. De verzekering heeft haar een aanzienlijke schadevergoeding uitgekeerd. Op andere uitkeringen heeft zij geen recht. We stonden Elke klant is interessant voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat zij met die som haar leven lang in haar behoeften kan voorzien en haar vermogen uiteindelijk kan overdragen naar eventuele (klein)kinderen. Uit de behoefteanalyse van de klant leerden we dat zij euro per maand nodig heeft en nog wat extra s om op termijn bijvoorbeeld een nieuwe rolstoel en een aangepaste wagen te kopen. Met een defensieve, fiscaal vriendelijke portefeuille met bodembewaking en een voldoende groot rendement kunnen we ervoor zorgen dat dat bedrag elke maand op haar rekening verschijnt zonder aan het kapitaal te knabbelen. We slagen er tot nog toe in het vooropgestelde rendement te realiseren en het risico goed te bewaken. Zesendertig jaar geleden zette Hans Homan zijn eerste stappen in wat toen de Kredietbank was. Hij groeide uit tot kantoordirecteur en assistentregiodirecteur voor hij de overstap maakte naar private banking. Een van mijn klanten was CEO bij een internationaal, beursgenoteerd bedrijf. Toen hij het bedrijf verliet, contacteerde ik hem omdat ik vermoedde dat hij nu tijd had om aan zichzelf te denken. Het klikte en het bleek dat hij in het verleden nauwelijks met zijn vermogen was bezig geweest. Daar brachten wij verandering in. De klant bleek een sterke voorkeur te Ik stel me altijd flexibel op hebben om in aandelen uit de VS te beleggen, ook omdat zijn echtgenote Amerikaanse is en de beurzen volgt. Een ander deel van zijn vermogen beleggen we in euro. Een belangrijk deel van zijn vermogen zit in een aantal pen sioenplannen. We willen voor de vervaldag van die plannen uitgeklaard hebben wat er met het vrijgekomen geld moet gebeuren. Wil hij een deel schenken aan de kinderen? Wat zijn de fiscale en erfrechtelijke gevolgen daarvan? Ondertussen zijn we zes maanden verder, heeft de klant een nieuwe job gevonden en is hij weer heel druk bezet. Uiteraard kiest hij zo veel mogelijk voor uitbesteed beheer, waarbij onze specialisten de beleggingsportefeuille beheren. Toch blijft het belangrijk om hem goed te informeren, met meer dan alleen een maandelijkse update van zijn financiële situatie. Martin Verpeut werkt al achttien jaar voor KBC, waarvan acht jaar als private banker. Een tijdje geleden behandelde hij het dossier van twee samenwonende zussen met een aanzienlijke portefeuille individuele aandelen. De dames wensten een goede regeling voor hun nalatenschap. Voor beide zussen was het belangrijk dat na overlijden van een van hen, hun effectenportefeuille zou toekomen aan de nog overlevende zus. Ze kozen ervoor om een schenking van de effectenportefeuille aan elkaar te doen met een beding van terugkeer. Met zo n schenking is het mogelijk het successierecht in hoofde van de langstlevende Zorgen voor gemoedsrust zus voor het roerend vermogen te verminderen. Als de eerststervende zus komt te overlijden, speelt het beding van terugkeer en keren de geschonken gelden/effecten terug naar de langstlevende zus zonder successierecht. Wel moet worden vermeden dat dergelijke wederzijdse schenking zou worden beschouwd als een ruil. Ondertussen is een van beide dames overleden en zijn de aandelen vrij en onbelast naar de overlevende zus gevloeid. Op wens van mevrouw hebben we inmiddels een nieuwe schenking onder voorwaarden vastgelegd, deze keer naar haar neven en nichten. De klant krijgt daarbij het volledige vruchtgebruik en de volledige controle over de aandelen ze ontvangt dus alle inkomsten en heeft volledige zeggenschap over het beheer. Een goede begeleiding is dus heel belangrijk

4 4 Nog mooie kansen voor beleggers Wouter Van Vooren Beleggers hebben mooie jaren achter de rug. Door de stelselmatige daling van de rente konden ze zowel met aandelen als met obligaties een erg aantrekkelijk rendement halen. Ook de komende maanden ziet het beleggingsklimaat er nog goed uit, zeggen aandelenstrateeg Mathieu Neirinck en obligatiestrateeg Joeri Ceuppens van. Mathieu Neirinck: De voorbije drie jaar is de MSCI World-index, die een beeld geeft van de evolutie van de beurzen wereldwijd, met 75 % gestegen. Westerse beurzen presteerden erg sterk: de Amerikaanse S&P 500 steeg bijna 90 %, technologiebeurs Nasdaq kende zelfs een stijging van 100 %. Ook de Europese indices beleefden hoogdagen: de Eurostoxx50-index, die de vijftig grootste marktkapitalisaties in Europa verenigt, haalde een rendement van 65 %. De aandrijver voor de stijging was de soepele geldpolitiek van de centrale banken. Eerst pompten de Amerikaanse en de Japanse centrale banken massaal geld in de economie, nadien volgde ook de Europese Centrale Bank. Inmiddels kondigde de Amerikaanse centrale bank aan dat haar ondersteuning van de economie stilaan een orgelpunt bereikt. De Amerikaanse economie draait stilaan op volle toeren en zal de Federal Reserve dwingen om haar beleidsrente op te trekken, zoniet raakt de economie oververhit. De kans is vrij reëel dat die omschakeling in het centrale bankbeleid leidt tot een correctie op de beurzen, stelt Mathieu. Het verder aantrekken van de Amerikaanse economie is positief nieuws voor de bedrijfswinsten, wat de beurskoersen zal ondersteunen. We gaan dan ook uit van een milde correctie, die we eerder als aankoopopportuniteit beschouwen. Toch is Mathieu positiever voor Europese aandelen. De Europese economie rekent af met nulgroei en een lage inflatie. De centrale bank probeert de economische activiteit aan te zwengelen door geldinjecties, maar ook door de rente nog lang laag te houden. Als je dan ziet dat je op Europese aandelen een gemiddeld dividendrendement van 3,5 % mag verwachten, blijven aandelen erg aantrekkelijk: er zal geld naar de beurs blijven vloeien. Bovendien maakt een verdere verzwakking van de euro het voor Europese bedrijven makkelijker om uit te voeren, wat goed is voor hun winstgevendheid. Obligaties Dezelfde trend is merkbaar op de obligatiemarkten, weet obligatiestrateeg Joeri Ceuppens. In 2011 bedroeg de rente op Duitse staatsleningen op tien jaar nog 3,5 %. Nu nog amper 1 %. Het was niet alleen deze zogenaamde risicoloze rente die een dalende trend liet optekenen. Ook de extra vergoeding, ook wel spread genoemd, die bedrijven en andere landen moeten betalen om het extra risico te vergoeden nam stelselmatig af. Obligatiebeleggers deden dus een gouden zaak: een belegging met een lage volatiliteit die naast de mooie jaarlijkse coupon ook nog eens, dankzij de dalende rentes, mooi in waarde steeg. Maar aan alle Joeri Ceuppens: Bijna alle macroeconomische indicatoren wijzen op een verdere appreciatie van de US Dollar. Mathieu Neirinck: De verstrakking van het beleid van de Federal Reserve kan leiden tot een milde correctie, die we eerder als aankoopopportuniteit beschouwen. mooie liedjes komt een einde. Een herstellende Amerikaanse economie impliceert dat vroeg of laat de Amerikaanse Centrale Bank de rente terug zal moeten verhogen. Een eerste stap in deze richting is reeds gezet, door de stopzetting van het obligatie-aankoopprogramma van de Fed, zegt Joeri. De Amerikaanse langetermijnrente anticipeert hierop en zodra het duidelijk wordt wanneer de eerste hike een feit wordt, mag je een opwaartse sprong in deze langetermijnrente verwachten. Dit zal ook zijn impact hebben op de Europese langetermijnrente. Het verleden leert ons immers dat de Europese langetermijnrentes eerder de Amerikaanse langetermijnrentes volgen dan de Europese beleidsrente. Dit is echter nog geen reden tot paniek. Omdat de Europese economie nog steeds de steun nodig heeft van de Europese Centrale Bank zal de rentestijging in Europa minder snel gaan dan in de VS. Het verschil in economische groei biedt ook een beleggingsopportuniteit. Joeri pleit er daarom voor om een deel van de obligatieportefeuille te beleggen in Amerikaanse dollars of dollargevoelige munten. Bijna alle economische indicatoren zetten de grootste munt ter wereld op nummer één. Het verschil in het te voeren beleid kan niet anders dan zich te uiten in een sterkere USD en een zwakkere EUR. Wie in de eurozone blijft, kan zijn toevlucht zoeken in bedrijfsobligaties met een minimale kredietwaardigheid van BB+. Hier is de extra vergoeding ten opzichte van het risico nog correct. Voor bedrijfsobligaties met een lagere rating ligt de extra vergoeding wel hoger, maar de risico s zijn vele malen groter. Maar ook bij kredietwaardige debiteuren blijft voorzichtigheid geboden. Men vergeet het soms, maar spreiding van het risico is ook bij obligaties heel belangrijk, waarschijnlijk nog belangrijker dan bij aandelen. Voorkeur voor grote aandelen Wie in Europese aandelen wil beleggen, kiest het best voor grote bedrijven, zegt Mathieu Neirinck. Zij zullen het meest profiteren van de betere exportkansen die door een stijging van de dollar ontstaan. Kleinere ondernemingen zijn meer op de lokale markten gericht en hebben dat voordeel niet. Qua sectoren maakt Neirinck een overstap van de defensieve sectoren naar meer cyclische bedrijven. Tot nog toe waren we overwogen in producenten van niet-cyclische consumentengoederen, zoals voedingsbedrijf Nestlé, en bedrijven uit de gezondheidsindustrie. Maar deze defensieve sectoren zijn duur geworden. Daarom stappen we in het vooruitzicht van het aantrekken van de economie over op meer cyclische sectoren zoals de banken, verzekeraars en industriële bedrijven. Ook autobouwers moeten van de herstelbeweging kunnen profiteren. Opgedeeld naar regio s ziet de aandelenstrateeg nog potentieel in Azië. Ondanks sterke fundamenten zijn de Aziatische markten achter gebleven ten opzichte van de Westerse. De koers/winstverhouding van de Chinese beurs bedraagt op vandaag slechts 9.5, duidelijk lager dan de 14.5 die in Europa wordt opgetekend.

5 Tijd om te luisteren is een goede investering 1 3 Carine Vansteenkiste zeteldirecteur KBC Private Banking West Onze klanten staan onvoorwaardelijk centraal, altijd en overal. Wij willen dit waarmaken door ervoor te zorgen dat onze private bankers meer tijd krijgen om proactief te investeren in de vertrouwensrelatie met u en uw familie. We blijven dus maximaal focussen op het persoonlijke contact. Complementair hieraan, niet in de plaats van, surfen wij tegelijkertijd mee op de digitale snelweg en willen we via verschillende kanalen op een professionele, efficiënte en toegankelijke manier met u in contact komen. KBC Touch, het nieuwe online betaalplatform toegankelijk voor pc, telefoon en tablet, groeit binnenkort uit tot een volwaardige portefeuille-app. Doccle is vanaf nu uw persoonlijke elektronische brievenbus waar u vertrouwelijke bancaire documenten veilig kan archiveren. Heeft u een smartphone? Dan is er de KBC Mobile Banking-App voor Phone. Nog een weetje. Zelfs zonder bankkaart op zak, kan u met uw smartphone nu toch geld afhalen aan onze selfbankingautomaten. Via de nieuwe Bancontact/Mistercash-app kan u, op een gezellig terrasje met vrienden, in een handomdraai met elkaar rekeningen vereffenen. Ongeacht bij welke bank ze klant zijn. zit dus helemaal op de digitale snelweg. Maar luisteren naar het verhaal van uw vermogen, u inspireren met oplossingen op maat van uw familie, uw bedrijf, over generaties heen, dat doen we nog steeds graag in een persoonlijk gesprek. Ook in dit digitale tijdperk. 2 Erwin Schoeters directeur KBC Private Banking & Vermogenden Tijd om te luisteren. Goed luisteren naar het verhaal van klanten is zowat het belangrijkste advies dat ik kan geven. Elk vermogen heeft immers zijn eigen historiek, zijn eigen bestaansreden en perspectief. Kortom, elk vermogen heeft zijn eigen verhaal. Een verhaal dat je als private banker moet begrijpen om een geschikt advies te kunnen geven en zo het volgende hoofdstuk te helpen schrijven. Inzicht en inspiratie schenken zitten in de kern van ons metier. We zetten dus in op tijd. Tijd om aandachtig te luisteren. Elk signaal en elk detail kan immers implicaties hebben voor het beheer van een groot vermogen. Tijd vrijmaken is een kwestie van organisatie en mensen. Het wegwerken van allerlei tijdsvreters is een prioriteit en we waken erover dat het aantal klanten per private banker beperkt blijft. Dit doen we onder andere door op drie jaar tijd 60 nieuwe private bankers aan het werk te zetten en ook door onze hoge instapdrempel van 1 miljoen euro niet te verlagen. Open, toegankelijk en toch exclusief: dat willen we zijn en blijven. Luc Vanderhaegen zeteldirecteur KBC Private Banking Brabant en Wealth Office Elk familiepatrimonium heeft zijn eigen verhaal. Een beleggingsportefeuille is één zaak, een familiepatrimonium een ander. Uiteraard is en blijft het belangrijk om een behoorlijk rendement te halen op beleggingen. Bij voorkeur een rendement dat ook duurzaam is, letterlijk en figuurlijk. Voor de familie van vandaag en voor de volgende generaties. Met aandacht voor andere waarden dan het onmiddellijke financiële rendement. Voor de juiste structuur van het vermogen, rekening houdend met de specifieke situatie van de familie. Voor de plaats van het financiële vermogen in het bredere geheel van het patrimonium: de onderneming, het vastgoed, kunst, charity Elke familie heeft haar eigen waarden. Deze waarden erkennen en ondersteunen staat centraal in onze dienstverlening. Communicatie, cultuur en waarden zijn naast het fiscaal-juridische kader heel belangrijk. Alles begint met de tijd te nemen om aandachtig en goed te luisteren, om tot het juiste inzicht te komen. En daarna de beste oplossing uit te werken. Met onze Wealth service gaan we breder en dieper. Niet complexer, behalve als het niet anders kan. Wealth Office richt zich naar klanten met een vermogen van meer dan 5 miljoen euro; ook voor institutionele klanten. 4 Luc Weyts zeteldirecteur KBC Private Banking Oost De klant kiest. Punt. Zo eenvoudig is het. Keuze geven, de mogelijkheden goed uitleggen in een taal die iedereen begrijpt. Dat is de essentie. Veel vermogenden in Vlaanderen hebben nood aan een goede en duidelijke uitleg over hun vermogen, dat merken we elke dag. De toegenomen complexiteit, de snelheid waarmee allerlei informatie wordt doorgestuurd en de wirwar aan regels hebben het niet gemakkelijker gemaakt. Het is onze taak om u door de bomen het bos te laten zien. Voor het beheer van de portefeuille is het eenvoudig. U kiest tussen twee mogelijkheden. De eerste is raadgevend beheer. We adviseren over de portefeuillestrategie en invulling en u beslist. U blijft dus aan het stuur. De tweede is uitvoerend beheer waarbij de experten van de bank het vermogen beheren volgens de beslissingen genomen in multidisciplinaire beleggingscomités. Voor mensen met weinig tijd is dit de meest voor de hand liggende keuze. Ziet u voordeel in beide mogelijkheden? Dan kunt u ook een deel van uw vermogen in de eerste beheersvorm plaatsen en een ander deel in de tweede. De keuze is aan u Katrijn Van Giel 5

6 6 Luc Vanderhaegen Katrijn Van Giel Een leerstoel voor Family Wealth Afgelopen juni werd in de schoot van de Antwerp Management School het Family Wealth Institute (FWI) opgericht. Structurele partners van het nieuwe instituut zijn het advocatenkantoor Greenille en. Het FWI steunt op drie pijlers. De eerste is de door KBC Private Banking gefinancierde leerstoel Family Wealth. Met professor Alain-Laurent Verbeke als leerstoelhouder zal academisch onderzoek naar familievermogen worden gevoerd. Het tweede onderdeel van het FWI is het excellence program, een opleidings- en kennisprogramma voor families over het beheren van het familiepatrimonium. Ten slotte wil het instituut ook events organiseren waarop families op een vertrouwelijke, open manier met elkaar kunnen praten en ervaringen kunnen uitwisselen. Luc Vanderhaegen, zeteldirecteur KBC Private Banking en Wealth: Met de oprichting van de Leerstoel Family Wealth hebben we een belangrijke stap gezet in de uitbouw van onze service. De KBC Leerstoel Family Wealth zal onder meer onderzoek verrichten en oplossingen aanreiken voor de vele aspecten van het beheer van een familiepatrimonium over de generaties heen. Het is dus zeker geen louter academisch gebeuren, maar integendeel zeer praktijkgericht. Het FWI zal vanaf het najaar opleidingen (Family Wealth Excellence Program) aanbieden aan zowel leden van de families als aan hun trusted advisors. Daarnaast zal het FWI een platform opzetten voor onderlinge contacten en allerlei events over relevante thema s organiseren. Wij steunen deze beide initiatieven omdat ze in het verlengde liggen van de service die KBC aanbiedt aan ondernemingen. Aangezien veel van die ondernemingen familiebedrijven zijn en het meestal ook de bedoeling is om dat op een duurzame wijze zo te houden, willen we onze service aan de families achter die ondernemingen optimaal organiseren en uitbouwen. Impact investment: focus op rendement en duurzaamheid Met de gloednieuwe beleggingsvorm impact investment kan de belegger investeren in bedrijven die een gezond financieel rendement paren aan een belangrijke maatschappelijke return. KBC is in ons land pionier én marktleider in duurzaam beleggen. In 1992 bracht de toenmalige Kredietbank als eerste financiële instelling een SRI-fonds op de markt (SRI staat voor Socially Responsible Investments of Maatschappelijk Verantwoord Investeren). Nu pakt KBC opnieuw als eerste (en voorlopig enige) Belgische bank uit met een nieuw duurzaam beleggingsconcept: impact investment, een vorm van duurzaam beleggen gericht op maatschappelijk en financieel rendement. Achille Boeyé, marketing- & communicatiemanager bij, licht toe: We zijn ervan overtuigd dat we naar een meer duurzame maatschappij moeten evolueren. Bovendien blijkt uit het verleden dat SRI-fondsen over het algemeen vergelijkbare resultaten behalen als andere beleggingsproducten. De perceptie die bij sommige mensen leeft dat het financiële rendement van duurzaam beleggen minder zou zijn dan bij gewone beleggingen, is in het verleden onjuist gebleken. Een nieuwe stap in duurzaam beleggen A service from the Financial Times Ltd. Private Banking Awards 2012 & 2013 Highly Commended Best Private Bank Belgium 2014 Tot nog toe had de duurzame belegger keuze uit twee soorten beleggingen. Aan de ene kant zijn er de zogeheten best in class-aandelen en -fondsen waarbij wordt belegd in aandelen of obligaties van bedrijven die tot de beste van hun sector behoren op het gebied van duurzaam ondernemen. Aan de andere kant heb je de duurzame themabeleggingen, doorgaans met een focus op bedrijven in de milieusector. Impact investing kijkt naar het bredere maatschappelijke plaatje. Niet alleen bedrijven met oog voor het milieu komen in aanmerking, maar ook ondernemingen die zich toeleggen op andere aspecten van duurzaam ondernemen. Naast activiteiten in hernieuwbare energie, duurzaam transport en recyclage, kan het ook gaan om bedrijven die zich toeleggen op gezonde voeding, vergrijzing, analfabetisme, gezondheid... Bedrijven waarvan de producten of diensten positief bijdragen tot maatschappelijke verbetering. Denk daarbij aan bedrijven als Umicore (wereldleider in recyclage van edele metalen), materialengroep DSM en windkrachtcentraleontwikkelaar Vestas Wind Systems. Net als bij de andere duurzame fondsen worden bedrijven uitgesloten die zich inlaten met kinderarbeid, of die actief zijn in de wapenof tabakshandel. Achille Boeyé besluit: Impact investment is eigenlijk de missing link tussen filantropie en opportunistisch beleggen. Van filantropie verwacht je enkel een maatschappelijke return, geen financiële. Van opportunistisch beleggen verwacht je enkel een financiële return. Bij impact investment gaan we op zoek naar bedrijven die zorgen voor een duidelijke maatschappelijke en financiële meerwaarde. Private Banking Surveys 2013 & 2014 Best Private Bank Belgium Drie internationale erkenningen voor De keuze voor een private banker is niet makkelijk te maken & 2013 hart van de Londense City en de antwoorden van alle deelnemende Private Banking Awards Private Banking Surveys International Banker. banken beslist een internationale 2013 & 2014 Wie biedt de beste service Highly en Commended De magazines hanteren elk wel jury wie als beste uit de bus komt. A service from the Financial Times Ltd. hoe kom je te weten aan wie je een andere aanpak. Professional Euromoney hanteert een andere methodiek. BelgiumZij vragen aan de je 2014 vermogen Best het Private beste toever- Bank Belgium Wealth Management Best werkt Private met Bank trouwt? Een manier om beter te kiezen is te kijken naar objectief onderzoek en rankings. Drie magazines bekijken dit jaarlijks voor de sector: Professional Wealth Management, onderdeel van de Financial Times groep, Euromoney, de bekende uitgever uit het een uitgebreide diepgaande vragenlijst van meer dan 100 vragen over alle domeinen van het privatebankingmetier zoals risicobeheer, fiscale diensten, personeelsbeheer, strategie, groei, filantropie, communicatie, portefeuillebeheer en innovatie. Op basis van de private banks om voor elkaar te stemmen. Stemmen op jezelf mag uiteraard niet. De stemronde gaat over de verschillende aspecten van de dienstverlening. Hier is het dus hoofdzakelijk de sector zelf die beslist wie de winnaar is. Bijkomend kijkt Euromoney ook naar de resultaten die het afgelopen jaar werden neergezet. De International Banker vraagt een paper met de essentiële verschillen met andere private bankers. Soms geven de drie methodes een verschillend resultaat en soms ook niet. Zoals dit jaar, waarbij KBC Private Banking zowel door het Professional Wealth Management, Euromoney als de International Banker werd uitgeroepen tot Best Private Banker Belgium 2014.

ACADEMY NEWS 08. Bij familiekapitaal staat familie voorop : het nieuwe Family Wealth Institute. IN DIT NUMMER:

ACADEMY NEWS 08. Bij familiekapitaal staat familie voorop : het nieuwe Family Wealth Institute. IN DIT NUMMER: PRIVATE BANKING ACADEMY NEWS 08 verschijnt maandelijks 26 september 2014 jaargang 13 EEN PUBLICATIE VAN KBC PRIVATE BANKING Bij familiekapitaal staat familie voorop : het nieuwe Family Wealth Institute.

Nadere informatie

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010 Dossier Vermogensbeheer Vermogensbeheer Blaas uw effecten aan toonder nieuw leven in Tot 500 euro transferkosten terugbetaald 0,50% premie op de waarde van uw effecten Geef uw beleggingen een tweede adem.

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 over bewust omgaan met spaargeld december 2013 Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 Uw geld uit de sluimerstand houden Enkele tips op

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wealth management Planning voor het familiebedrij f Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij Medische innovaties

Nadere informatie

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6 met praktische tips voor uw spaargeld oktober 2013 Karel Puttemans Product Manager Sparen Zo kiest u de beste spaarrekening p. 9 voorzie! Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld april 2014 Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 U erft? Zo gebeurt de verdeling

Nadere informatie

Dialoog. Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren. Geen overname zonder goede voorbereiding Een professionele aanpak loont

Dialoog. Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren. Geen overname zonder goede voorbereiding Een professionele aanpak loont Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financieel Management Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders voorjaar 2008 nr. 2 Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren Geen overname zonder goede

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

Keep calm and carry on

Keep calm and carry on AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 17DE JAARGANG NR. 2 APRIL / MEI / JUNI 2014 Keep calm and carry on Om het gemoed van de Britse bevolking op te beuren, bracht de Britse regering in 1939 posters uit met de

Nadere informatie

OUTLINE. Dries Van Noten. Tussen Antwerpen en Parijs

OUTLINE. Dries Van Noten. Tussen Antwerpen en Parijs OUTLINE ING PRIVATE BANKING MAGAZINE AUGUSTUS 2014 Dries Van Noten Tussen Antwerpen en Parijs Business: Beursnotering weer aantrekkelijk voor familiebedrijven Juridisch: De vererving van de gezinswoning

Nadere informatie

QBMT. De intelligente robot verovert de wereld. Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters OVERDRACHT DRIES VAN NOTEN SUCCESS STORY SOCIAAL RECHT

QBMT. De intelligente robot verovert de wereld. Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters OVERDRACHT DRIES VAN NOTEN SUCCESS STORY SOCIAAL RECHT # 208 oktober > december 2014 INGOnderneming QBMT Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters De intelligente robot verovert de wereld SOCIAAL RECHT Het eenheidsstatuut: tekst en uitleg OVERDRACHT Voorrang

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog?

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? Uw Beleggingen oktober maart 2015 2013 ACTUA Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten FOCUS Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? FOCUS Made in

Nadere informatie

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD.

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD. Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD Opkomende markten Beleggen in deze markten kan nog steeds renderen Beste beleggingsfonds

Nadere informatie

OUTLINE. Neo-impressionisme. De aanzet naar de moderne schilderkunst. Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch:

OUTLINE. Neo-impressionisme. De aanzet naar de moderne schilderkunst. Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch: OUTLINE ING PRIVATE BANKING MAGAZINE DECEMBER 2013 Neo-impressionisme De aanzet naar de moderne schilderkunst Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch: Gesplitste aankoop vruchtgebruik/blote

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

april 2012 Ontmoetingen KUNSTMARKT P.6 Risicoscenario s gewikt en gewogen TRENDS P.14 Building team spirit together

april 2012 Ontmoetingen KUNSTMARKT P.6 Risicoscenario s gewikt en gewogen TRENDS P.14 Building team spirit together april 2012 Ontmoetingen KUNSTMARKT P.6 Ontmoeting met Severin von Eckardstein TRENDS P.14 Brigitte en Michael: een passie voor tuinen STRATEGIE P.10 Risicoscenario s gewikt en gewogen PRODUCTEN P.18 Wereldwijd

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning. kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.com FSMA 48 166 A kmo-insider-januari 2013 53 panel Beleggen Wat zijn vandaag

Nadere informatie