Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht"

Transcriptie

1 Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht 0

2 Programma, en even voorstellen. Overdracht vermogen bij overlijden door Rob van den Eijnden, E&L Notarissen Overdracht vermogen bij leven door Mark Derksen / Ingrid van Doremalen, Financial Planner ING Private Banking Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw vermogensoverdracht 1

3 Agenda Inzicht in uw vermogensoverdracht Schema estate planning 1. Huwelijkse vormen 2. Wel of geen testament 3. Familie de Laat 4. Vermogen 5. Vermogen overdragen 6. Overdracht bij overlijden 7. Overdracht bij leven 8. Aanvullende mogelijkheden bij schenken 9. Helpen kinderen bij kopen van een huis 10. Samenvatting 11. Tips 12. Vragen 13. Afsluiting 2

4 Agenda Inzicht in uw vermogensoverdracht Schema estate planning 1. Huwelijkse vormen 2. Wel of geen testament 3. Familie de Laat 4. Vermogen 5. Vermogen overdragen 6. Overdracht bij overlijden 7. Overdracht bij leven 8. Aanvullende mogelijkheden bij schenken 9. Helpen kinderen bij kopen van een huis 10. Samenvatting 11. Tips 12. Vragen 13. Afsluiting 3

5 Huwelijkse vormen Gemeenschap van goederen Alle bezittingen en schulden zijn gemeenschappelijk Huwelijkse voorwaarden Koude uitsluiting of met een verrekenbeding Let op bij gemeenschap van goederen Ook daarbij kan privé vermogen bestaan. Denk aan vermogen verkregen onder uitsluitingsclausule, bijvoorbeeld erfenissen en schenkingen van ouders en grootouders waarbij een uitsluitingsclausule van toepassing is verklaard. Let op bij huwelijkse voorwaarden; Verrekenbedingen Periodiek of finaal? Vraag aan u: Indien u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, verrekent u dan ook echt? 4

6 Wettelijk erfrecht Wettelijk erfrecht, ook wel wettelijke verdeling genoemd bij achterlating van een echtgenoot en kinderen Wie erven 1. Echtgenoot (geregistreerde partners) en kinderen 2. Ouders, broers, zussen 3. Grootouders 4. Overgrootouders Als er geen erfgenamen zijn in bijvoorbeeld groep 1, dan komen de erfgenamen uit groep 2 aan bod voor de erfenis. Belangrijkste wijziging ten opzichte van de situatie voor 2003; de situatie van de langstlevende echtgenoot is beter beschermd. Bij gemeenschap van goederen vererft de helft van het totale bezit. de andere helft is al van de langstlevende echtgenoot. Van de helft die vererft, krijgen de echtgenoot en het kind/de kinderen ieder een gelijk deel. Is er één kind dan erft de echtgenoot de helft van de nalatenschap en bij twee kinderen een derde van de nalatenschap. 5

7 Agenda Inzicht in uw vermogensoverdracht Schema estate planning 1. Huwelijkse vormen 2. Wel of geen testament 3. Familie de Laat 4. Vermogen 5. Vermogen overdragen 6. Overdracht bij overlijden 7. Overdracht bij leven 8. Aanvullende mogelijkheden bij schenken 9. Helpen kinderen bij kopen van een huis 10. Samenvatting 11. Tips 12. Vragen 13. Afsluiting 6

8 Wel of geen testament Testament ofwel een uiterste wilsbeschikking Door een testament kunt u een andere verdeling aanhouden van de erfdelen. Een testament gaat vóór het wettelijke erfrecht. Veel verschillende testamenten mogelijk Wettelijke verdeling met aanvullingen op wettelijke systeem Vruchtgebruik testament Combinatie/keuze-testament wettelijke verdeling/vruchtgebruik Het kan verstandig zijn uw testament periodiek te laten checken want uw situatie kan gewijzigd zijn en de (fiscale) wetten wijzigen ook regelmatig. Vb. de vrijstelling erfbelasting voor kleinkinderen sinds 2010 In een testament kunt u naast erfgenamen benoemen of uitsluiten, ook zaken regelen als bewind, voogdij voor minderjarige kinderen, een executeur aanwijzen en meer specifieke zaken. Een testament geeft u zekerheid over de verdeling van uw vermogen na uw overlijden. In sommige gevallen kan een goed testament ook een besparing van erfbelasting opleveren. U kunt voor het verkrijgen van verdere informatie en het opstellen van uw eigen testament terecht bij de notaris. 7

9 Agenda Inzicht in uw vermogensoverdracht Schema estate planning 1. Huwelijkse vormen 2. Wel of geen testament 3. Familie de Laat 4. Vermogen 5. Vermogen overdragen 6. Overdracht bij overlijden 7. Overdracht bij leven 8. Aanvullende mogelijkheden bij schenken 9. Helpen kinderen bij kopen van een huis 10. Samenvatting 11. Tips 12. Vragen 13. Afsluiting 8

10 Laat mij u voorstellen aan Familie De Laat Hans (65) Lia (63) Merel (33) Lotte (30) Hans en Lia zijn gehuwd in gemeenschap van goederen Hans en Lia genieten beiden van hun pensioen Ze hebben een koophuis Pensioen Hans: Pensioen Lia:

11 Agenda Inzicht in uw vermogensoverdracht Schema estate planning 1. Huwelijkse vormen 2. Wel of geen testament 3. Familie de Laat 4. Vermogen 5. Vermogen overdragen 6. Overdracht bij overlijden 7. Overdracht bij leven 8. Aanvullende mogelijkheden bij schenken 9. Helpen kinderen bij kopen van een huis 10. Samenvatting 11. Tips 12. Vragen 13. Afsluiting 10

12 Vermogen Vermogen is bezit minus schuld Bezit Beleggingen Woning (evt. 2 e woning) Opgebouwd pensioen Lijfrente kapitaal Kunst / sieraden Sparen Schuld Hypotheek Consumptief krediet Rood stand Credit card Vermogen Vermogen wordt opgebouwd door Verhogen van inkomsten en / of verlagen van uitgaven Waardestijging van onroerend goed Rente op rente effect over spaarbedrag Rendement op investeringen Waardestijging eigen bedrijf 11

13 Vermogen van Familie de Laat Wat hebben zij opgebouwd? De financiële situatie van de familie de Laat Waarde huis Spaargeld Beleggingen

14 Agenda Inzicht in uw vermogensoverdracht Schema estate planning 1. Huwelijkse vormen 2. Wel of geen testament 3. Familie de Laat 4. Vermogen 5. Vermogen overdragen 6. Overdracht bij overlijden 7. Overdracht bij leven 8. Aanvullende mogelijkheden bij schenken 9. Helpen kinderen bij kopen van een huis 10. Samenvatting 11. Tips 12. Vragen 13. Afsluiting 13

15 Overdracht van vermogen bij leven of overlijden Familie de Laat Verschillende manieren om vermogen over te dragen Erven (koude hand) Schenken (warme hand) Wat gebeurt er eigenlijk met mijn geld na mijn overlijden? Ik wil wel graag een gedeelte alvast schenken aan mijn kinderen maar heb ik dan zelf nog voldoende geld? Lotte heeft al een tijdje een vriend. Als we geld gaan schenken willen we wel dat alleen zij ervan profiteert Stel dat Merel of Lotte een huis gaan kopen, hoeveel kunnen wij dan schenken zonder dat we daarover belasting moeten betalen? 14

16 Agenda Inzicht in uw vermogensoverdracht Schema estate planning 1. Huwelijkse vormen 2. Wel of geen testament 3. Familie de Laat 4. Vermogen 5. Vermogen overdragen 6. Overdracht bij overlijden 7. Overdracht bij leven 8. Aanvullende mogelijkheden bij schenken 9. Helpen kinderen bij kopen van een huis 10. Samenvatting 11. Tips 12. Vragen 13. Afsluiting 15

17 Overdracht bij overlijden Uitgangspositie familie de Laat Waaruit bestaat het totale vermogen van Hans en Lia? Waarde van het huis /+ Spaargeld /+ Beleggingen /+ Totaal /+ Totale vermogen: = Hans en Lia zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Stel Hans komt te overlijden, dan is de totale nalatenschap van Hans / 2 = Lia en ook de 2 kinderen hebben dan recht op een erfdeel van: / 3 =

18 Overdracht bij overlijden Wettelijk erfrecht en fictief vruchtgebruik Volgens het wettelijk versterferfrecht krijgen de kinderen een vordering (in geld) op de langstlevende ouder, die onder andere pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende ouder. Let op: laat uw testament ook nakijken terzake de opeisbaarheid ingeval van een opname in een AWBZ-instelling in verband met de vermogenstoets/-bijdrage AWBZ. Volgens de Successiewet dient deze als renteloze vordering in aanmerking te worden genomen en gewaardeerd alsof de langstlevende een vruchtgebruik op de vordering van de kinderen heeft. De hoogte van het fictieve vruchtgebruik is afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende en de rente in het testament. Hoe lager de rente hoe groter het vruchtgebruik. 17

19 Erfenis en belasting Situatie bij 1 e overlijden Stel: Hans komt te overlijden, dan hebben Lia en ook Merel en Lotte recht op Hoeveel belasting moet er dan betaald worden? Vrijstellingen Erfbelasting 2013 Partner Kind/kleinkinderen Overige verkrijgers Erfbelasting 2013 Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1A (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers) % 18% 30% hoger 20% 36% 40% 18

20 VOORBEELD Berekening van gevolgen bij overlijden Hans Vrijstellingen Erfbelasting 2013 Partner Kind Erfbelasting 2013 Deel van belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) % 19

21 VOORBEELD Berekening van gevolgen bij overlijden Hans Lia, Lotte en Merel erven ieder een/derde Vrijstellingen Erfbelasting 2013 Partner Kind Erfbelasting 2013 Deel van belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) % Uitgangssituatie Nalatenschap als er niets is geschonken Hans Merel Lotte Lia fiscus Berekening: Nalatenschap Hans is Ofwel per verkrijger De te betalen erfbelasting per kind is afhankelijk van de rente op de vordering: - 0% rente, dan geheven over = *10% = % (e) rente, dan geheven over = *10% = % (s) rente, dan geheven over = *10% = nalatenschap Hans * Berekening op basis van huidige vrijstellingen 20

22 VOORBEELD Berekening van gevolgen bij overlijden Lia na 10 jaar Lotte en Merel erven ieder de helft Vrijstellingen Erfbelasting 2013 Partner Kind Erfbelasting 2013 Deel van belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) % hoger 20% Uitgangssituatie Nalatenschap als er niets is geschonken en het vermogen overigens ook gelijk is gebleven De vorderingen van de kinderen van ieder zijn al dan niet verhoogd met rente wat resulteert in een nalatenschap van Lia bij: 0% rente % (e) rente % (s) rente Berekening: Nalatenschap Lia is afhankelijk van de rente in de nalatenschap van Hans, hoe hoger de rente immers hoe lager haar vermogen is geworden Afdracht erfbelasting nalatenschap per kind Ingeval van een rente van: - 0% is per kind verschuldigd - 4% (e) is per kind 19,925 verschuldigd - 6% (s) is per kind verschuldigd * Berekening op basis van huidige vrijstellingen 21

23 VOORBEELD Berekening van gevolgen bij overlijden Lia na 20 jaar Lotte en Merel erven ieder de helft Vrijstellingen Erfbelasting 2013 Partner Kind Erfbelasting 2013 Deel van belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) % hoger 20% Uitgangssituatie Nalatenschap als er niets is geschonken en het vermogen overigens ook gelijk is gebleven De vorderingen van de kinderen van ieder zijn al dan niet verhoogd met rente wat resulteert in een nalatenschap van Lia bij: 0% rente % (e) rente % (s) rente 0 Berekening: Nalatenschap Lia is afhankelijk van de rente in de nalatenschap van Hans, hoe hoger de rente immers hoe lager haar vermogen is geworden Afdracht erfbelasting nalatenschap per kind Ingeval van een rente van: - 0% is per kind verschuldigd - 4% (e) is per kind verschuldigd - 6% (s) is per kind 0verschuldigd * Berekening op basis van huidige vrijstellingen 22

24 Totaal (per kind) VOORBEELD Rente 1 e overlijden 2 e overlijden (10jr) Totaal 0% 2.446, , ,- 4% 5.681, , ,- 6% 9.046, , ,- Rente 1 e overlijden 2 e overlijden (20jr) Totaal 0% 2.446, , ,- 4% 5.681, , ,- 6% 9.046,- 0, ,- 23

25 Effect rente ¹ 5jr 10jr 15jr ² langstlevende Oprenting vorderingen kinderen verkleinen nalatenschap LL* Kleiner erfdeel voor de langstlevende vergroot vorderingen kinderen* Creëren van papieren schuld Vermogensoverheveling tijdens leven (periodiek of eenmalig) * door het maken van een testament 23

26 Agenda Inzicht in uw vermogensoverdracht Schema estate planning 1. Huwelijkse vormen 2. Wel of geen testament 3. Familie de Laat 4. Vermogen 5. Vermogen overdragen 6. Overdracht bij overlijden 7. Overdracht bij leven 8. Aanvullende mogelijkheden bij schenken 9. Helpen kinderen bij kopen van een huis 10. Samenvatting 11. Tips 12. Vragen 13. Afsluiting 25

27 Overdracht van vermogen bij leven of overlijden Familie de Laat Verschillende manieren om vermogen over te dragen Erven (koude hand) Schenken (warme hand) Wat gebeurt er eigenlijk met mijn geld na mijn overlijden? Ik wil wel graag een gedeelte alvast schenken aan mijn kinderen maar heb ik dan zelf nog voldoende geld? Lotte heeft al een tijdje een vriend. Als we geld gaan schenken willen we wel dat alleen zij ervan profiteert Stel dat Merel of Lotte een huis gaan kopen, hoeveel kunnen wij dan schenken zonder dat we daarover belasting moeten betalen? 26

28 Overdracht bij leven Waarom? Het fiscale voordeel om tijdens leven te schenken bestaat uit drie bestanddelen Drie elementen 1. Optimaal gebruik van vrijstellingen 2. Matiging progressieve tariefstructuur Successiewet 3. Toekomstige waardestijging van en inkomsten uit overgedragen vermogen Andere redenen Sparen voor (klein)kinderen Het is leuk om iets te krijgen, maar ook om te geven Het duwtje in de rug Verlagen van de grondslag voor vaststelling eigen bijdrage AWBZ 27

29 Overdracht bij leven Hoe kunt u uw vermogen verlagen voor erfbelasting? Schenken bij leven verlaagt de erfdelen Verschillende opties 1. Jaarlijkse schenking/periodieke schenking 2. Eenmalige/verhoogde schenking (leeftijd 18-40) 3. Verhoogde schenking voor huis of studie Afwijkende schenkingsopties Schenking onder schulderkenning Schenking met uitsluitingsclausule Schenking onder bewind Let op; Schenkingen gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden worden gezien als een bedrag verkregen krachtens erfrecht. 28

30 Optie 1: jaarlijkse schenking/periodieke schenking Vrijstellingen Schenkbelasting 2013 Kind: jaarlijks Kind jaar: eenmalig Overigen: jaarlijks VOORBEELD 29

31 Optie 1: jaarlijkse/periodieke schenking Gevolgen voor nalatenschap 2 de overlijden VOORBEELD Vrijstellingen Schenkbelasting 2013 Kind: jaarlijks Kind jaar: eenmalig Als grootouders meer dan de vrijstelling van 2013 willen schenken, overweeg dan uw ouders eerst aan u te laten schenken en dan zelf door te schenken aan uw eigen kinderen. Optie 1 Nalatenschap bij jaarlijkse schenking 20 jaar lang Ontvangen schenkingen Merel, Lotte Lia Berekening Nalatenschap Lia is na schenking 234,360 Ofwel 117,180 per verkrijger. (0% rente!) Afdracht Erfbelasting nalatenschap per kind 117,180 de vrijstelling voor kinderen ad = * 10% = Merel 117,180 Lotte 117,180 fiscus Voordeel van jaarlijkse schenking t.o.v. niets schenken is: = per kind

32 VOORBEELD Optie 2: eenmalige/verhoogde schenking Vrijstellingen Schenkbelasting 2013 Kind: jaarlijks Kind jaar: eenmalig 31

33 VOORBEELD Optie 2: eenmalige/verhoogde schenking Gevolgen voor nalatenschap Vrijstellingen Schenkbelasting 2013 Kind: jaarlijks Kind jaar: eenmalig Optie 2 Nalatenschap bij eenmalige verhoogde schenking Is uw eigen kind ouder dan 40 jaar, maar zijn of haar partner nog niet, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de vrijstelling van de partner, om op deze manier aan uw eigen kind te schenken. Berekening Nalatenschap Lia is na schenking Ofwel per verkrijger. Ontvangen schenkingen Merel, Lotte Lia Merel Lotte Afdracht Erfbelasting nalatenschap per kind de vrijstelling voor kinderen ad = * 10% = * 20% = Totaal: Voordeel van eenmalige schenking t.o.v. niets schenken is: = per kind 32

34 Optie 3: verhoogde schenking voor huis of studie Vrijstellingen Schenkbelasting 2013 Kind: jaarlijks Kind jaar: eenmalig VOORBEELD 33

35 VOORBEELD Optie 3: verhoogde schenking voor huis of studie - Gevolgen voor nalatenschap Vrijstellingen Schenkbelasting 2013 Kind: jaarlijks Kind jaar: eenmalig Splits de schenking in een deel bestemd voor de woning/studie en een deel vrij te besteden. Optie 3 Nalatenschap bij verhoogde schenking voor huis Ontvangen schenkingen Merel, Lotte Lia Merel 168,593 Lotte Berekening Nalatenschap Lia is na schenking Ofwel per verkrijger. Afdracht Erfbelasting nalatenschap per kind de vrijstelling voor kinderen ad = * 10% = ,804 * 20% = Totaal: 17,985 Voordeel van eenmalige schenking voor huis of studie t.o.v. niets schenken is: = per kind 34

36 Samenvatting Aan de hand van de situatie van de Familie de Laat Situatie Totaal geschonken vermogen Te betalen bij 2 e overlijden twee kinderen Gerealiseerde besparing bij 2 e overlijden Erfbelasting zonder vermogensoverdracht Erfbelasting bij jaarlijkse schenking (20 jaar) Erfbelasting bij eenmalig verhoogde vrijstelling (18-40 jaar) Erfbelasting bij eenmalig verhoogde schenking voor aankoop huis of dure studie 0, ,- 0, , , , , , , , , ,- 35

37 Agenda Inzicht in uw vermogensoverdracht Schema estate planning 1. Huwelijkse vormen 2. Wel of geen testament 3. Familie de Laat 4. Vermogen 5. Vermogen overdragen 6. Overdracht bij overlijden 7. Overdracht bij leven 8. Aanvullende mogelijkheden bij schenken 9. Helpen kinderen bij kopen van een huis 10. Samenvatting 11. Tips 12. Vragen 13. Afsluiting 36

38 Aanvullende reden om te schenken Uw eigen bijdrage voor de AWBZ Uw bijdrageplichtig inkomen is uw inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage. Vanaf 2013 valt een deel van uw Box 3-vermogen ook onder het bijdrageplichtig inkomen (8% van uw vermogen boven het heffingsvrije vermogen). Afhankelijk van de situatie betaalt u een lage of een hoge eigen bijdrage: Lage eigen bijdrage: eerste 6 maanden getrouwd en uw partner woont nog thuis tussen de 148 en 778 euro per maand Hoge eigen bijdrage: alleenstaand maximaal euro per maand (in 2013) 37

39 Aanvullende mogelijkheden bij schenken 1. Schenken onder voorwaarden (bijv. herroepelijk schenken) 2. Schenken van aandelenvermogen of andere vermogensbestanddelen 3. Schenken van ondernemingsvermogen 4. Uitsluitingsclausule: clausule die ervoor zorgt dat schenking niet naar de partner van de verkrijger gaat maar alleen naar de verkrijger zelf gaat 5. Schenken aan een ANBI: onbeperkt aftrekbaar mits vastgelegd in notariële akte en voor een periode van minimaal 5 jaar 6. Schenken aan een culturele instelling: giften aftrekbaar met een factor van 1,25 tot een bepaald maximum 7. Schenken onder schulderkenning 38

40 Schenken onder schuldigerkenning Voorwaarden Er moet altijd een notariële akte zijn als je gaat schenken onder schulderkenning Jaarlijks dient de schenker over het schuldig erkende bedrag (geschonken bedrag) 6% rente te betalen aan degene aan wie het bedrag is geschonken De schenking is niet opeisbaar door de ontvanger, zolang de schenker leeft De schenker mag te allen tijde daadwerkelijk het bedrag uitbetalen Let op; Ontvanger moet belasting in box 3 betalen over het geschonken bedrag 39

41 Schenken aan een ANBI Wat is een ANBI Een ANBI is een instelling die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut moet dienen en die door de Belastingdienst als zodanig is aangemerkt Een schenking aan een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting (een schenking door een ANBI overigens ook) Schenking aan ANBI aftrekbaar Gewone gift: aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (minimum van 60) tot 10% van uw verzamelinkomen Periodieke gift: onbeperkt aftrekbaar mits gedaan bij notariële akte en voor minimaal 5 jaar 40

42 Schenken aan een Culturele Instelling Wat is een Culturele Instelling (CI) Een instelling die de ANBI-status heeft en die zich (nagenoeg) uitsluitend richt op cultuur Een schenking aan een Culturele Instelling is vrijgesteld van schenkbelasting Schenking aan CI is extra voordelig* Giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting met een factor 1,25% ( multiplier ) tot een maximum van (wordt bereikt bij een schenking van 5.000) Voorbeeld: schenking aan het Concertgebouw van Aftrekbaar: 125% * = Belastingteruggave: (52% * 3.250) M.a.w.: niet aftrekbaar tegen 52%, maar tegen circa 68% * mits goedkeuring Europese Commissie 41

43 Agenda Inzicht in uw vermogensoverdracht Schema estate planning 1. Huwelijkse vormen 2. Wel of geen testament 3. Familie de Laat 4. Vermogen 5. Vermogen overdragen 6. Overdracht bij overlijden 7. Overdracht bij leven 8. Aanvullende mogelijkheden bij schenken 9. Helpen kinderen bij kopen van een huis 10. Samenvatting 11. Tips 12. Vragen 13. Afsluiting 42

44 Help uw kinderen bij het kopen van een woning 3 mogelijkheden 1. U doet een eenmalige belastingvrije schenking 2. U leent uw kinderen geld en zij betalen daarvoor een marktconforme rente 3. U leent uw kinderen geld, zij betalen een marktconforme rente en zij ontvangen jaarlijkse schenkingen 43

45 44

46 Een mogelijkheid om uw kinderen te helpen bij het kopen van een woning VOORBEELD U leent uw kinderen geld, zij betalen een marktconforme rente en de aflossing. U schenkt daar jaarlijks een deel van terug. Lening ouder aan kind ,- Rente 6%* ,- Netto rentelast** 6.960,- Let op: hypotheekrente is, sinds 1 januari 2013, alleen fiscaal aftrekbaar indien tenminste annuïtair wordt afgelost (op grond van de wetswijziging) Schenking ouder aan kind 5.141,- Netto lasten kind 1.819,- * Afhankelijk van marktrente, rentevastperiode en zekerheden ** bij 42% inkomsten belasting 45

47 Agenda Inzicht in uw vermogensoverdracht Schema estate planning 1. Huwelijkse vormen 2. Wel of geen testament 3. Familie de Laat 4. Vermogen 5. Vermogen overdragen 6. Overdracht bij overlijden 7. Overdracht bij leven 8. Aanvullende mogelijkheden bij schenken 9. Helpen kinderen bij kopen van een huis 10. Samenvatting 11. Tips 12. Vragen 13. Afsluiting 46

48 Samenvatting - vrijstellingen 1. Jaarlijkse vrijstelling kinderen Jaarlijkse vrijstelling kleinkinderen Verhoogde eenmalige vrijstelling van bij schenken aan kind van 18 tot 40 jaar. 4. Verhoogde eenmalige vrijstelling van bij aankoop van huis of het volgen van een aantoonbare dure studie. Laat dit door de notaris vastleggen. Dit geldt niet voor aflossing van de eigenwoningschuld of aankoop van een eigen woning. Hoe kan ik zo goed mogelijk gebruik maken van de fiscale voordelen om te schenken 47

49 Agenda Inzicht in uw vermogensoverdracht Schema estate planning 1. Huwelijkse vormen 2. Wel of geen testament 3. Familie de Laat 4. Vermogen 5. Vermogen overdragen 6. Overdracht bij overlijden 7. Overdracht bij leven 8. Aanvullende mogelijkheden bij schenken 9. Helpen kinderen bij kopen van een huis 10. Samenvatting 11. Tips 12. Vragen 13. Afsluiting 48

50 Tips bij vermogensoverdracht Draag uw vermogen over bij leven (eventueel onder schulderkenning). Maak gebruik van de jaarlijkse en eenmalige vrijstelling. Heeft u veel vermogen, denk dan ook aan grotere schenkbedragen tegen 10% (voor eerstelijns familie geldt dit tarief tot EUR ,-, daarna is dit tarief 20%). Maak gebruik van de uitsluitingsclausule, indien u dit wenst. Schenken aan goed doel (ANBI) aftrekbaar in de inkomstenbelasting*. Houd rekening met de 180-dagen regel bij schenken. Laat u goed informeren en adviseren door uw financieel adviseur. * Voor culturele instelling geldt een extra belastingaftrek (onder voorbehoud) 49

51 Tips bij vermogensoverdracht Schenkingsplan Stappen voor het opstellen van een schenkingsplan 1. Bepaal hoeveel vermogen u hebt 2. Bepaal hoeveel vermogen u wilt overdragen 3. Bepaal de tijd waarbinnen u het wilt overdragen 4. Kijk of u deze doelen kunt bereiken binnen de geldende vrijstellingen 5. Kijk welke zaken u als eerste wilt overdragen Leg uw wensen met betrekking tot het doen van schenkingen vast in een schenkingsplan, opgesteld door uw notaris. Als u een bezoek brengt aan de notaris, denk er dan aan om ook uw testament, huwelijkse voorwaarden etc. onder de loep te nemen. Tip: denk ook aan de AWBZ, die per 1 januari 2013 naast de inkomenstoets, ook een vermogenstoets kent. Naast besparing van erfbelasting, een extra reden om mogelijk tijdig te gaan schenken. 49

52 Voor meer informatie Maak een afspraak bij uw Personal Banking Specialist of uw notaris voor een gesprek over uw vermogen, of informeer bij uw financieel adviseur. 51

53 Vragen? 52

54 Vragen over uw persoonlijke situatie? Dan bent u van harte welkom in de ING Stel uw vraag sessie tussen 14:35 en 15:20 in het Queen s Restaurant (bij de ingang van het Beatrix Theater). Financial Planners en Personal Banking Specialisten van de ING zullen in een persoonlijk gesprek uw vragen beantwoorden. 53

55 Bedankt voor uw komst! De door ING in deze presentatie verstrekte informatie is geen aanbod, advies of financiële dienst en heeft uitsluitend tot doel u concreet te informeren en te voorzien van praktische tips. Bij het samenstellen van deze presentatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter voorkomen dat de informatie in onderhavige presentatie onjuistheden of onvolledigheden bevat. De ING is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Eventueel genoemde tarieven kunnen wijzigen en zijn niet bindend voor de ING. Alle rechten en wijzigingen voorbehouden. 54

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen. Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..?

Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen. Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..? Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..? Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit en wijziging Box 3 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Wet schenk- en erfbelasting

Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 De nieuwe Successiewet is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen! Wijziging tariefstructuur/ vrijstellingen Vereenvoudiging

Nadere informatie

VAN AWBZ NAAR WMO EN WLZ. Gebr. V. Doornelaan 86, Horst Tel: 077-3978222 Email: info@delaatgulikers.nl

VAN AWBZ NAAR WMO EN WLZ. Gebr. V. Doornelaan 86, Horst Tel: 077-3978222 Email: info@delaatgulikers.nl VAN AWBZ NAAR WMO EN WLZ Gebr. V. Doornelaan 86, Horst Tel: 077-3978222 Email: info@delaatgulikers.nl onderwerpen Algemene informatie AWBZ (is basis voor WLZ en WMO) De vermogensinkomensbijtelling en het

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert Mierlo, 15 november

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

24-10-2013 LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT

24-10-2013 LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT 1 DE HOOGTE VAN DE EIGEN BIJDRAGE AWBZ HANGT ONDERMEER AF VAN HET (GEZAMENLIJKE) INKOMEN EN (DE HOOGTE VAN)

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT

LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT DE HOOGTE VAN DE EIGEN BIJDRAGE AWBZ HANGT ONDERMEER AF VAN HET (GEZAMENLIJKE) INKOMEN EN (DE HOOGTE VAN)

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Thema-avond Op naar een (on)zekere toekomst OVSB, 9 november 2015 mr. Heleen C. Vaarten Notaris te Eindhoven Om te beginnen: enkele misverstanden 1. Door het nieuwe

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ - 1 - Eigen bijdrage AWBZ Met ingang van 1 januari 2013 is voor personen met een eigen vermogen de eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg verhoogd. Dit wordt de vermogensinkomensbijtelling genoemd. Deze bijtelling

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

'Hoe staat uw nalatenschap ervoor?' Erfbelasting Testament Schenking 23-11-2015

'Hoe staat uw nalatenschap ervoor?' Erfbelasting Testament Schenking 23-11-2015 'Hoe staat uw nalatenschap ervoor?' Erfbelasting Testament Schenking 1 Erfbelasting 2 Erfbelasting Erfenis: Zuiver aanvaarden (Lusten en lasten) Beneficiair aanvaarden (alleen de lusten) Verwerpen (niets)

Nadere informatie

ERVEN EN SCHENKEN. Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Onderwerpen. Stukje historie. Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen

ERVEN EN SCHENKEN. Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Onderwerpen. Stukje historie. Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen ERVEN EN SCHENKEN Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Woensdag 9 april 2014 Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen notaris in de gemeente Zuidhorn Mr. Tj.Smid Netwerk Notarissen / 1 Netwerk Notarissen / 2 Onderwerpen

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Presentatie ZijActief

Presentatie ZijActief Presentatie ZijActief Op: 18 januari 2012 Door: mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris te Montfoort Even voorstellen? Mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris Opvolger van notaris mr H.J.Th.G. Tomlow Even voorstellen?

Nadere informatie

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN PAGINA 1 VAN 6 Erfgenamen. Wie uw nalatenschap erft is via de wet bepaalt. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaalt uzelf wie uw erfgenamen zijn.

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Hans van der Tuin

EVEN VOORSTELLEN. Hans van der Tuin EVEN VOORSTELLEN Hans van der Tuin Streekweg 86 te Hoogkarspel Vanaf 1 januari 2013 hogere zorgbijdrage Vanaf 1 januari 2013 betalen veel mensen die in een AWBZ/Wlz-instelling zijn opgenomen meer zorgbijdrage.

Nadere informatie

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN Schootense Loop 2 Helmond 0492-522431 VISSER VAN DEN BROEK MIRANDA VAN DEN BROEK VISSER VAN DEN BROEK LEVENSTESTAMENT volmacht Waarvoor is een levenstestament? Stel

Nadere informatie

Thema 'wijzigingen erfrecht en testament' Lezing door mr. J.G. Hoekstra en mevrouw mr. P Hoekstra-Geurten, notarissen te Heerlen, gegeven op

Thema 'wijzigingen erfrecht en testament' Lezing door mr. J.G. Hoekstra en mevrouw mr. P Hoekstra-Geurten, notarissen te Heerlen, gegeven op Thema 'wijzigingen erfrecht en testament' Lezing door mr. J.G. Hoekstra en mevrouw mr. P Hoekstra-Geurten, notarissen te Heerlen, gegeven op AANVAARDING ERFENIS zuiver aanvaarden privé aansprakelijk voor

Nadere informatie

Erfrecht Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald? Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig

Erfrecht Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald? Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig Erfrecht Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald? Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig overgaan op de erfgenamen? Wie erft op grond van de wet? De

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Bernard Leurinkstraat 107 Postbus 12, 7580 AA LOSSER Telefoon : 053 53 83 777 e-mail: info@poppinghaus.nl SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

Erven, Schenken levenstestament. Lezing Maurice Dassen 2017

Erven, Schenken levenstestament. Lezing Maurice Dassen 2017 Erven, Schenken levenstestament Lezing Maurice Dassen 2017 2 Erfrecht (wettelijke regeling) Indien geen testament -> wet Wettelijke erfopvolging: - echtgenoot en (klein)kinderen - ouders, broers/zussen

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

Huis opeten? Liever niet. Rabobank Centraal Zuid-Limburg

Huis opeten? Liever niet. Rabobank Centraal Zuid-Limburg Huis opeten? Liever niet Rabobank Centraal Zuid-Limburg Esther van Wegberg en Harry Delnoij 04-11-2014 Programma Aanleiding en welkom Uitleg AWBZ regeling Voorbeeldberekeningen eigen bijdrage Tips en mogelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave Voorwoord................................................. XIII Introductie................................................. XIV Wat is van wie? 1. U bent gehuwd...........................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan...

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan... Inhoudsopgave Voorwoord... VI 1. Schenk- en erfbelasting................................................. 1 1.1. Erfbelasting... 1 1.1.1. Tariefgroepen... 1 1.1.2. Vrijstellingen erfbelasting... 1 1.1.3.

Nadere informatie

Schenken en nalaten aan goede doelen

Schenken en nalaten aan goede doelen Schenken en nalaten aan goede doelen Om hun doelstelling te bereiken zijn de meeste goede doelen voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van particulieren. Naast de bekende manieren om

Nadere informatie

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft Geachte heer Test, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een testament nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de hoogte

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament ESTATE PLANNING Schenken Huwelijkse voorwaarden Testament Wat is estate planning? Estate planning is het nemen van maatregelen gericht op de besparing van schenk- en erfbelasting bij de overgang of overdracht

Nadere informatie

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia Radartestament En andere interessante fiscale en juridische varia Nut en noodzaak van een testament 70% van de Nederlanders heeft geen testament (Zelfs) bij 60+ rs heeft meer dan 50% geen testament 30%

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Introductie... 2 Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning 1. Wat is het?... 5 2. Hoe doet u het correct?... 5 3. Wat zijn de voordelen?... 7 4. Wat zijn de nadelen?...

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking

Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking Mr R.J.W.J. Meyer Notaris & Estateplanner te Naarden RijksBredius Notarissen te Naarden en Bussum. Naarden 2013 Vader Johan gehuwd in de wettelijke

Nadere informatie

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen De heer P. Groothuizen Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen Geachte heer P. Groothuizen, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een

Nadere informatie

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Financiële Planning Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Alisen Düzgün, financieel planner bestuursbureau SPMS advies@spms.nl 030-6937680

Nadere informatie

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet.

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Memorandum nieuwe schenk- en erfbelasting / aanpassing Successiewet 1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Als de Eerste Kamer in december

Nadere informatie

WELKOM 19.15 uur inloop 19.30 uur start lezing 20.30 uur vragen

WELKOM 19.15 uur inloop 19.30 uur start lezing 20.30 uur vragen WELKOM 19.15 uur inloop 19.30 uur start lezing 20.30 uur vragen Bijeenkomst AWBZ Lennard (L.) Kamps, Cees (C.) Doppenberg, Jeroen (J.F.M.) Schoot en Jos (J.J.A.M.) Niesink (v.l.n.r. op de foto) zijn de

Nadere informatie

Erven en schenken. in

Erven en schenken. in Erven en schenken in 2010 www.netwerknotarissen.nl Als je een schenking doet of ontvangt, krijg je met belastingen te maken. Ook als je aan iemand bij je overlijden iets wilt nalaten of je ontvangt een

Nadere informatie

2 Soorten testamenten

2 Soorten testamenten 1 2 Soorten testamenten gewoon testament; bij overlijden levenstestament; regelt de zaken bij leven 2 Gewoon testament regeling na overlijden: wie zijn erfgenaam benoeming executeur onder bewindstelling

Nadere informatie

Erven en schenken. in 2012. www.smitmoormann.nl

Erven en schenken. in 2012. www.smitmoormann.nl Erven en schenken in 2012 www.smitmoormann.nl Als u een schenking doet of ontvangt, krijgt u met belastingen te maken. Ook als u aan iemand bij uw overlijden iets wilt nalaten of u ontvangt een erfenis,

Nadere informatie

Informatieve avond. Erfbelasting, testamenten en schenken. Missie. Opbouwen Instandhouden Overdragen. van vermogen

Informatieve avond. Erfbelasting, testamenten en schenken. Missie. Opbouwen Instandhouden Overdragen. van vermogen Informatieve avond Erfbelasting, testamenten en schenken Missie Opbouwen Instandhouden Overdragen van vermogen 1 Overdragen vermogen Onderdeel van financiele planning Huwelijksvermogensrecht Ondernemersrecht

Nadere informatie

Lennard (L.) Kamps, Cees (C.) Doppenberg, Jeroen (J.F.M.) Schoot en Jos (J.J.A.M.) Niesink (v.l.n.r. op de foto) zijn de notarissen van het

Lennard (L.) Kamps, Cees (C.) Doppenberg, Jeroen (J.F.M.) Schoot en Jos (J.J.A.M.) Niesink (v.l.n.r. op de foto) zijn de notarissen van het WELKOM Bijeenkomst AWBZ Lennard (L.) Kamps, Cees (C.) Doppenberg, Jeroen (J.F.M.) Schoot en Jos (J.J.A.M.) Niesink (v.l.n.r. op de foto) zijn de notarissen van het Doetinchemse notariaat Aantal medewerkers?

Nadere informatie

Anida de Fretes-van Liere

Anida de Fretes-van Liere Anida de Fretes-van Liere Werkzaam als notaris binnen De Zeeuwse Alliantie twee vestigingen vier notarissen drie kandidaat-notarissen en juristen 9 klerken 28 overige medewerkers Aangesloten bij landelijk

Nadere informatie

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 Informatie over langstlevende testamenten en het " tweetrapstestament " Hieronder heb ik enige voorbeelden en uitwerkingen van diverse testamentvormen weergegeven,

Nadere informatie

Inleiding Het andere testament De te behandelen onderwerpen

Inleiding Het andere testament De te behandelen onderwerpen i j n M t Inleiding Het andere testament De te behandelen onderwerpen Hoofdlijnen Wettelijke verdeling Fiscale gevolgen Hoofdlijnen Tweetrapsmaking Fiscale gevolgen Pauze Schenkingen Het levenstestament

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Het Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Algemeen Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding, verwerping Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst van

Informatiebijeenkomst van Welkom Informatiebijeenkomst van Fiscale- en administratieve dienstverlening: - verzorging financiële administraties - samenstellen jaarrekeningen - verzorging loonadministraties - verzorging aangifte

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting?

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting? Men sprak dan van drempelvrijstellingen. Zo kwam de vrijstelling van kinderen onder de oude wet helemaal te vervallen als er per kind meer werd verkregen dan 27.309,-. Het totaal verkregen bedrag werd

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december. Successiewet 2010. I.s.m. notariskantoor van Der Weele

Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december. Successiewet 2010. I.s.m. notariskantoor van Der Weele Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december Successiewet 2010 I.s.m. notariskantoor van Der Weele 0611083 1 mr. Jeroen van der Weele - Notaris 16 december 2009 Successiewet per 1 januari 2010

Nadere informatie

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL EVEN VOORSTELLEN Stefan Vrancken Kandidaat-notaris en partner bij Team Notarissen Middelgroot kantoor: circa 20 medewerkers

Nadere informatie

Hogere eigen bijdrage AWBZ voor mens en met s paargeld

Hogere eigen bijdrage AWBZ voor mens en met s paargeld Hogere eigen bijdrage AWBZ voor mens en met s paargeld Donderdag 17 oktober Parkins on Café Laren Tijd: 14.30 16.00 uur mr. W.L. de Ruiter Moulijn Netwerk Notarissen Netwerk Notarissen / 1 Netwerk Notarissen

Nadere informatie

AWBZ Feiten en ficties

AWBZ Feiten en ficties AWBZ Feiten en ficties Mr B. Zwaveling Notaris te Krimpen aan den Ijssel Lint Notarissen 27 maart 2014 Deze sheets zijn uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van de presentatie op 27 maart 2014 en zijn

Nadere informatie

Presentatie voor de donateurs van museum Oud Overschie en andere belangstellenden uit Overschie. 10 november 2017 Mr. B. Zwaveling Mr. L.

Presentatie voor de donateurs van museum Oud Overschie en andere belangstellenden uit Overschie. 10 november 2017 Mr. B. Zwaveling Mr. L. Presentatie voor de donateurs van museum Oud Overschie en andere belangstellenden uit Overschie. 10 november 2017 Mr. B. Zwaveling Mr. L. van Veen Introductie Lint Notarissen Lekkerkerk Notaris mr. L.

Nadere informatie

U wilt besparen op de erfbelasting. Hoe kunt u dat doen?

U wilt besparen op de erfbelasting. Hoe kunt u dat doen? U wilt besparen op de erfbelasting Hoe kunt u dat doen? Wilt u voorkomen dat uw kinderen erfbelasting betalen over uw erfenis? Waarschijnlijk heeft u al uw hele werkende leven belasting betaald over uw

Nadere informatie

Cursusboek. Verstandig schenken

Cursusboek. Verstandig schenken Cursusboek Verstandig schenken Verstandig schenken Beste cursist, Mensen schenken vanuit verschillende motieven. De één wil erfbelasting voorkomen, de ander wil zijn kind of een dierbare helpen of wil

Nadere informatie

Tweetraps- en levenstestament

Tweetraps- en levenstestament Tweetraps- en levenstestament fiscaal, juridisch en praktisch S.J.C. (Bas) Schipper notaris en estate-planner J.M.M. (Anja) Putman kandidaat-notaris en estate-planner SBOG, 26 april 2012 1 Wat gaan we

Nadere informatie

Laat uw nabestaanden. niet in twijfel achter

Laat uw nabestaanden. niet in twijfel achter Laat uw nabestaanden niet in twijfel achter Wat moet ik hebben geregeld voor de toekomst Volmacht/handelingsonbekwaamheid Goed testament Schenkingsplan Mijn zaken eens op papier zetten Welke gevaren kan

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN Tekst Dorine van Kesteren Wie erft er van u? Wat gebeurt er met uw spullen of huisdieren? Wie zorgt er voor de kinderen als u er niet meer bent? De wet regelt veel

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

WoonBeurs. Rabobank Maastricht en Omstreken

WoonBeurs. Rabobank Maastricht en Omstreken WoonBeurs Rabobank Maastricht en Omstreken Verbouwen Rabobank Maastricht en Omstreken Programma Informatie notaris Informatie makelaar Informatie bank Schenken mr. Hans Achten, notaris mr. Siv Lucassen,

Nadere informatie

Elf vragen over schenkbelasting

Elf vragen over schenkbelasting Elf vragen over schenkbelasting Wil je schenken of ontvang je binnenkort een schenking? Lees hier elf vragen en antwoorden over schenkbelasting en vind uit op welke wijze je het beste kunt schenken. Elf

Nadere informatie

Mijn. erfenis. regelen. www.netwerknotarissen.nl

Mijn. erfenis. regelen. www.netwerknotarissen.nl Mijn erfenis regelen www.netwerknotarissen.nl Wat kunt u regelen voor uw overlijden? Wat gebeurt er met uw spullen en huisdieren als u er niet meer bent? Wie krijgt uw (huur)woning? Zo zijn er veel vragen

Nadere informatie

Karolina Meems, kandidaat-notaris Jan van de Meulengraaf, notaris

Karolina Meems, kandidaat-notaris Jan van de Meulengraaf, notaris LEZING Karolina Meems, kandidaat-notaris Jan van de Meulengraaf, notaris Levenstestament Waarvoor het levenstestament - Ongeval (coma) - Beroerte (hersenbloeding) - Dementie/Alzheimer U leeft nog Levenstestament

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

WELKOM. Belastingadviesbureau Groenemans. Henk Groenemans. Koren 16 Tel: 0492-841336. 5731 LC Mierlo Mobiel: 06-24243155. Register Belastingadviseur

WELKOM. Belastingadviesbureau Groenemans. Henk Groenemans. Koren 16 Tel: 0492-841336. 5731 LC Mierlo Mobiel: 06-24243155. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans Register Belastingadviseur Koren 16 Tel: 0492-841336 5731 LC Mierlo Mobiel: 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl De Vliegert, november 2013 Copyright

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie