De epidemiologie van antibacteriële resistentie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De epidemiologie van antibacteriële resistentie."

Transcriptie

1 De epidemiologie van antibacteriële resistentie. Prof. Dr. Jeroen Dewulf 1

2 Epidemiologie van antibioticumresistentie Fase I: Ontwikkeling van AB resistentie 2

3 Antibioticumresistentiegenen zijn natuurlijk aanwezig in de omgeving Ontstaan antibioticumresistentiegenen onafhankelijk van blootstelling aan antibiotica Functie van genen in de omgeving ongekend 3

4 Bacteria have sex.. 4

5 Epidemiologie van antibioticumresistentie Fase I: Ontwikkeling van AB resistentie Fase II: Selectie van AB resistentie 5

6 Selectie van resistentie Ontwikkeling van antimicrobiële resistentie door: Gebruik van antibiotica Niet gebruik gerelateerde risicofactoren (persistentie en spreiding): Stress Voeding Hygiëne Huisvesting 6

7 Link gebruik-resistentie op bedrijfsniveau Callens et al.,

8 Link gebruik-resistentie op landniveau Arcsin % AM resistance 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 (a) Aminopenicillins (ampicillin) y = -0,0002x 2 + 0,0255x - 0,0707 R² = 0, Antimicrobial use (mg/pcu) Arcsin % AM resistance 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 (b) Third generation Cephalosporins (cefotaxime) y = 0,6887x 2-0,1812x + 0,0135 R² = 0,94 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Antimicrobial use (mg/pcu) Arcsin % AM resistance 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 (c) Fluoroquinolons (ciprofloxacin) y = 1,1278x 2-0,2875x + 0,0221 R² = 0,99 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Antimicrobial use (mg/pcu) Arcsin % AM resistance 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 (d) Amphenicols (chloramphenicol) y = 0,1313x 2 + 0,1234x - 0,0112 R² = 0,99 Arcsin % AM resistance 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 (e) Aminoglycosids (gentamicin) y = -0,0021x 2 + 0,0241x - 0,0188 R² = 0,80 Arcsin % AM resistance 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 (f) Aminoglycosids (streptomycin) y = -0,0149x 2 + 0,1752x + 0,0057 R² = 0, ,2 0,4 0,6 0,8 1 Antimicrobial use (mg/pcu) Antimicrobial use (mg/pcu) 0 0 Antimicrobial 2 4use (mg/pcu) 6 8 Chantziaras et al.,

9 Link gebruik-resistentie op landniveau Chantziaras et al.,

10 Introductie van antibioticum en ontwikkeling van resistentie bij Staphylococcus aureus Jaar van introductie antibioticum Jaar waar antibioticumresistentie opduikt 10

11 Belgische braadkippen: 35 40% E. coli resistent aan ceftiofur; 60% van de braadkippen drager van ESBL 11 Persoons et al., 2010

12 Vleesvarkens: resistentie percentage ANTIMICROBIELE RESISTENTIE Escherichia coli einde afmest Callens et al.,

13 EMA-ESVAC

14 Epidemiologie van antibioticumresistentie Fase I: Ontwikkeling van AB resistentie Fase II: Selectie van AB resistentie Fase III: Persistentie van AB resistentie 14

15 Vleesvarkens: E. coli * * * Commensal strains (VAR) 70 Pathogenic strains (VAR) Antmicrobial resistance (%) * AMP SMX TET TMP NAL STR ENR¹ CHL GEN FFN Antimicrobial agents AMP: ampicillin, SMX: sulfomethoxazole, TET: tetracycline, NAL: nalidixic acid, STR: streptomycin, ENR¹: enrofloxacin (national monitoring report used ciprofloxacin), CHL: chloramphenicol, GEN: gentamycin, FFN: florfenicol 15 Chantziaras et al., 2014

16 Prevalentie van MRSA bij varkens 16

17 Epidemiologie van antibioticumresistentie Fase I: Ontwikkeling van AB resistentie Fase II: Selectie van AB resistentie Fase III: Persistentie van AB resistentie Fase IV: reductie van AB resistentie 17

18 MARAN rapport

19 Belgische surveillance data 2011 Antimicrobial resistance (%) Broiler chickens Pigs Bovines Veal Calves AMP SMX TET TMP NAL STR CIP CHL FOT TAZ KAN GEN FFN COL Antimicrobial agent AMP: ampicillin, CHL: chloramphenicol, CIP: ciprofloxacin, COL: colistin, FFN: florfenicol, FOT: cefotaxime, GEN: gentamicin, KAN: kanamycin, NAL: nalidixic acid, SMX: sulfomethoxazole, STR: streptomycin, TAZ: ceftazidime, TET: tetracycline, TMP: trimethoprim Chantziaris et al., 2014

20 Antibiotica bij dieren Dier commensale n Dier pathogenen Zoönotische organismen Residu in vlees Humane commensale n Humane pathogenen Antibiotica bij mensen 20

21 Ons Ecosysteem 21

22 Antibioticumresistente Salmonella Typhimuriumoverdracht naar de mens via de voeding = ABRP pig 74,5% 94,1% 92,1% = ABRP Poultry 53,6% 90,7% 79% Amp pig/poultry 48,5%/56,1% 35,3%/76,7% 50,3% ABRP=antibioticum resistentie profiel; Amp=ampicilline resistentie; Onderzoek door Sci COM FAVV, CODA, WIV Advies SciCom

23 18/04/

24 Consumenten & verse producten s/nhsatlasofrisk.aspx

25 Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

26 Missie van AMCRA Verzamelen en analyseren Communiceren Richtlijnen - advies rationele en duurzame reductie van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde Bereiken van een duurzaam antibioticabeleid Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

27 AMCRA wordt ondersteund door verschillende actoren Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

28 Structuur van AMCRA: Stuurgroep Adviesraad Raad van Bestuur Staf Kenniscentrum Technische werkgroepen Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

29 1. Advies datacollectie antibioticumgebruik Wie? AMCRA s technische werkgroep datacollectie Voorzitter: Erik Mijten 5 vergaderingen in periode januari juli 2012 Rapport finaal september 2012 Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

30 1. Advies datacollectie antibioticumgebruik Gefaseerde registratie van het gebruik van diergeneesmiddelen naargelang diersoort en bedrijfskenmerken Pilootgroepen: Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

31 Data-analyse CERTUS data Door onafhankelijk wetenschappelijk comité binnen AMCRA In opdracht van kwaliteitslabels Taken: Bewaken kwaliteit van de datacollectie (input kwaliteitslabels) Datamanagement Analyseren data inclusief opstellen grenswaarden Rapporteren en onderbouwde feedback geven naar de sector toe Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

32 2. Advies autoregulatie sectoren Wie? AMCRA s technische werkgroepen per diersector Pluimvee, voorzitter: Wouter Wytynck Varkens, voorzitter: Prof. dr. Dominiek Maes Vleeskalveren, voorzitter: Monique Van Goubergen Vleesvee, voorzitter: Prof. dr. Geert Opsomer Melkvee, voorzitter: Prof. dr. Sarne De Vliegher 3 tot 4 vergaderingen per werkgroep april september /09: presentatie van adviezen aan stuurgroep Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

33 2. Advies autoregulatie sectoren Een greep uit de voorstellen van de werkgroepen: -datacollectie antibioticagebruik en benchmarking -onderbouwd en voorwaardelijk gebruik van ABM in het algemeen, en vermijden van quinolones en 3 de -4 de generatie cephalosporines bij groepsbehandelingen -opleiding/bijscholing van dierenartsen en veehouders -dierengezondheidsplan Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

34 2. Advies autoregulatie sectoren Een greep uit de voorstellen van de werkgroepen: -medische fiche bij verkoop/afzet van dieren (varkens, pluimvee) -aanbeveling om risicomelk (= melk van dier dat onder behandeling met ABM staat) niet te voederen aan kalveren (melkvee) -audit van het bedrijfsmanagement (vleeskalveren) -geen depot meer van ABM op het pluimveebedrijf (pluimvee) Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

35 3. Richtlijnen verantwoord gebruik van antibiotica Wie? AMCRA s technische werkgroepen per diersector Ontwerp van 3 gidsen: 1. Bedrijfsgezondheidsgids 2. Gids voor goed gebruik van antibiotica 3. Specifieke richtlijnen voor therapie per aandoening/pathogeen (= formularium) Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

36 Realisaties Sensibilisering verantwoord antibioticagebruik BEDRIJFSGEZONDHEIDSGIDS: Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

37 Realisaties Sensibilisering verantwoord antibioticagebruik GIDS VOOR GOED GEBRUIK: Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

38 Realisaties Richtlijnen verantwoord gebruik van antibiotica Specifieke richtlijnen voor therapie per aandoening/pathogeen: Gebruiksvoorwaarden 1ste-2de-3de keuze Gevoeligheid/resistentie t.o.v. antibiotica, effectiviteit, farmacokinetiek en -dynamiek, Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

39 Realisaties Sensibilisering verantwoord antibioticagebruik FORMULARIUM Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

40

41

42 4. Informeren en sensibiliseren Wie? AMCRA s werkgroep communicatie website AMCRA nieuwsbrieven adviesraad roadshow perscontacten seminarie twitter facebook Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

43

44 Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

45

46 5. Advies m.b.t. de mogelijkheid van ZnO toepassing bij gespeende biggen Wie? Technische werkgroep ZnO Voorzitter: Martin Fockedey Te beantwoorden vragen: Alternatief voor antibiotica? Dosering? Ecologisch aspect? Mogelijk effect van toepassing ZnO op resistentieselectie? 3 vergaderingen van juni september 2012 advies beschikbaar op website dd Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

47 5. Advies m.b.t. de mogelijkheid van ZnO toepassing bij gespeende biggen % totaal antibioticagebruik vleesvarkens in functie van indicatie 55% speendiarree 45% andere Callens et al., 2012 Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

48 5. Advies m.b.t. de mogelijkheid van ZnO toepassing bij gespeende biggen Groepsgebruik voeder of drinkwater speendiarree colistin lincomycin-spectinomycin trimethoprim-sulfadiazine 76% lincomycin amoxicillin tylosin Callens et al., 2012 Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals spectinomycin

49 5. Advies m.b.t. de mogelijkheid van ZnO toepassing bij gespeende biggen Milieubelasting: huidige situatie -Zn in voeder: 150 ppm 150 ppm 150 ppm -Voederopname: 3 kg 27 kg 270 kg Totale opname Zn (6-110 kg): mg/varken 2% accumulatie Totale excretie Zn (6-110 kg): mg/varken Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

50 5. Advies m.b.t. de mogelijkheid van ZnO toepassing bij gespeende biggen Milieubelasting: scenario 3 -Zn in voeder: 2500 ppm 150 ppm 120 ppm -Voederopname: 3 kg 27 kg 270 kg Totale opname Zn (6-110 kg): mg/varken 2% accumulatie Totale excretie Zn (6-110 kg): mg/varken Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals Status quo huidige situatie

51 5. Advies m.b.t. de mogelijkheid van ZnO toepassing bij gespeende biggen Selectie voor antibioticaresistentie Mogelijke selectie voor MRSA Opgepast! Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

52 Realisaties Alternatieven Seminarie oktober: Vaccinatie, bioveiligheid en management Strategie vaccinatie per diersoort specifieke werkgroep Opstart december Plv, va, vleesvee, melkvee, vleeskalveren Convenant n.a.v. ZnO advies Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

53 180,00 160,00 14, : - 6,9% : - 6,3% 18,18 25,20 29,14 28,16 27,22 25,29 140,00 mg Active Substance/ kg Biomass 120,00 100,00 80,00 60,00 154,10 129,45 124,03 116,85 118,54 109,39 102,74 40,00 20,00 0, Antimicrobial Pharmaceuticals medicated premixes : - 12,7%

54 VISIE % MINDER AB GEBRUIK TEGEN % MINDER VD MEEST KRITISCH BELANGRIJKE AB TEGEN % MINDER AB GEMEDICINEERDE VOEDERS TEGEN 2017

55 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 VISIE % MINDER AB GEBRUIK TEGEN 2020 Evolutie totale consumptie in referentie tot 2011 (AMCRA 2020 plan) 0, realisation goal retrospect extrapolation Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

56 VISIE % MINDER VAN DE MEEST KRITISCH BELANGRIJKE AB TEGEN 2020 Evolutie totale consumptie rode moleculen in referentie tot 2011 (AMCRA 2020 plan) 0,0030 0,0025 0,0020 0,0015 0,0010 0,0005 0, realisation goal retrospect extrapolation Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

57 3. 50% MINDER AB GEMEDICINEERDE VOEDERS TEGEN ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 VISIE 2020 Evolutie consumptie premixen in referentie tot 2011 (AMCRA 2020 plan) Voorschriften exclusief door bedrijfsbegeleidende dierenarts 0, realisation goal retrospect extrapolation Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

58 VISIE 2020 EEN OMVATTEND DATACOLLECTIE SYSTEEM TEGEN 2016 IEDER BEDRIJF EEN PLAN VEEHOUDERS EN DIERENARTSEN GEBENCHMARKT ANTIBIOTICA NIET VOOR PREVENTIE, ALTERNATIEVEN WORDEN GEPROMOOT

59 VISIE 2020 SENSIBILISATIE, TOT VERVELENS TOE TRANSPARANTIE EN CONTROLE BIJ VERSCHAFFERS EN VERBRUIKERS MONITORING VAN ANTIBIOTICUMRESISTENTIE

60 De Belgische aanpak Langzaam Rationeel Gedragen Duurzaam

61 Dank u voor uw aandacht! Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

Antimicrobial Consumption and - AMCRA - Objectieven realisaties 2012

Antimicrobial Consumption and - AMCRA - Objectieven realisaties 2012 Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals - AMCRA - Objectieven realisaties 2012 RC 28/11/2012 Objectieven 2012 1. Advies inzake datacollectie antibioticumgebruik (tot

Nadere informatie

mens Dr. Lieve Herman Prof. Dr. Jeroen Dewulf 21-01-2011 ILVO, Wetenschappelijk Comité FAVV UGent, Wetenschappelijk Comité FAVV

mens Dr. Lieve Herman Prof. Dr. Jeroen Dewulf 21-01-2011 ILVO, Wetenschappelijk Comité FAVV UGent, Wetenschappelijk Comité FAVV Dieren en dierlijke productie als bron van antibioticumresistentie voor de mens Dr. Lieve Herman 21-01-2011 ILVO, Wetenschappelijk Comité FAVV Prof. Dr. Jeroen Dewulf UGent, Wetenschappelijk Comité FAVV

Nadere informatie

Antibioticagebruik en -resistentie bij dieren RC FAVV 28-10-2015

Antibioticagebruik en -resistentie bij dieren RC FAVV 28-10-2015 Kenniscentrum voor Antibioticagebruik en -resistentie bij dieren RC FAVV 28-10-2015 Missie van AMCRA Verzamelen en analyseren Richtlijnen - advies rationele en duurzame reductie van het antibioticagebruik

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. ESBL s. (extended spectrum β-lactamases) Raadgevend Comité 19/6/2013

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. ESBL s. (extended spectrum β-lactamases) Raadgevend Comité 19/6/2013 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ESBL s (extended spectrum β-lactamases) Raadgevend Comité 19/6/2013 Aanleiding Resultaten NL studie ESBL producerende E. Coli in rundvlees/kalfsvlees

Nadere informatie

Antibioticumgebruik in de varkenshouderij

Antibioticumgebruik in de varkenshouderij Antibioticumgebruik in de varkenshouderij Achtergronden, uitdagingen en mogelijkheden Drs. Merel Postma Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent Inhoud presentatie Gebruik van antimicrobiële middelen

Nadere informatie

Het Nederlandse Model model voor reductie van antibioticumgebruik in de veehouderij Waarom, Hoe and Wat. Dik Mevius

Het Nederlandse Model model voor reductie van antibioticumgebruik in de veehouderij Waarom, Hoe and Wat. Dik Mevius Het Nederlandse Model model voor reductie van antibioticumgebruik in de veehouderij Waarom, Hoe and Wat Dik Mevius Antibioticumgebruik in mensen en dieren in Europa Antibioticumgebruik in dieren in NL

Nadere informatie

ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES. Rundveehouderij

ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES. Rundveehouderij ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES Rundveehouderij Humaan gebruik antibiotica MRSA in humane S. aureus isolaten in 2009

Nadere informatie

DEBAT EXPOVET ANTIBIOTICAREDUCTIE IN DE PRAKTIJK. 24 oktober 2015

DEBAT EXPOVET ANTIBIOTICAREDUCTIE IN DE PRAKTIJK. 24 oktober 2015 DEBAT EXPOVET ANTIBIOTICAREDUCTIE IN DE PRAKTIJK 24 oktober 2015 De 25 ste editie van Expovet liet ook AMCRA, het Kenniscentrum voor Antibioticagebruik en - resistentie bij dieren in België niet aan zich

Nadere informatie

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst z Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst Richard Soons Secretaris Werkgroep Varkens Taskforce Antibioticaresistentie Presentatie 1. Introductie POV 2. Aanleiding/afspraken antibiotica aanpak

Nadere informatie

FIDIN ANTIBIOTICUMRAPPORTAGE 2003. opgesteld door de FIDIN Werkgroep Antibioticumbeleid

FIDIN ANTIBIOTICUMRAPPORTAGE 2003. opgesteld door de FIDIN Werkgroep Antibioticumbeleid FIDIN ANTIBIOTICUMRAPPORTAGE 2003 opgesteld door de FIDIN Werkgroep Antibioticumbeleid mei 2004 Den Haag - 2 - INLEIDING Surveillance van antibioticumresistentie is een elementair onderdeel voor het bepalen

Nadere informatie

Memorandum of Understanding (MOU) met betrekking tot de oprichting van het Kenniscentrum Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals (AMCRA)

Memorandum of Understanding (MOU) met betrekking tot de oprichting van het Kenniscentrum Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals (AMCRA) Memorandum of Understanding (MOU) met betrekking tot de oprichting van het Kenniscentrum Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals (AMCRA) 1. Onderschrijvende partijen: Dit Memorandum of Understanding

Nadere informatie

ADVIES AUTOREGULERENDE MAATREGELEN BIJ VOEDSELPRODUCERENDE DIEREN VOOR EEN RATIONEEL EN DUURZAAM ANTIBIOTICABELEID

ADVIES AUTOREGULERENDE MAATREGELEN BIJ VOEDSELPRODUCERENDE DIEREN VOOR EEN RATIONEEL EN DUURZAAM ANTIBIOTICABELEID ADVIES AUTOREGULERENDE MAATREGELEN BIJ VOEDSELPRODUCERENDE DIEREN VOOR EEN RATIONEEL EN DUURZAAM ANTIBIOTICABELEID AMCRA VZW Salisburylaan 133 9820 Merelbeke AMCRA heeft als doel om te fungeren als kenniscentrum

Nadere informatie

Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector

Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector pagina 1 Inleiding In Nederland wordt een toename waargenomen

Nadere informatie

AMCRA VZW Salisburylaan 133 9820 Merelbeke

AMCRA VZW Salisburylaan 133 9820 Merelbeke VOORSTELLEN TOT UITBREIDING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET DEPOT-, TOEDIENINGS- EN VERSCHAFFINGSRECHT VAN DE DIERENARTS VOOR NUTSDIEREN, EN VOOR DE GENEESMIDDELENVOORRAAD EN HET TOEDIENINGSRECHT VAN DE VEEHOUDER

Nadere informatie

ANTIBIOTICA, NIET IN ONZE VOEDING

ANTIBIOTICA, NIET IN ONZE VOEDING ANTIBIOTICA, NIET IN ONZE VOEDING Jos van der Vossen jos.vandervossen@tno.nl ANTIBIOTICA WAAR HET MEE BEGON De ontdekking van de bacteriegroei remmende schimmel Penicillium (Fleming, 1929). 2 Antibiotica,

Nadere informatie

18-2-2013. Bacterie schematisch. Een bacterie is resistent. Oorzaak resistentie wereldwijd. Resistentie verkrijgen. Antibiogram. Matig & juist gebruik

18-2-2013. Bacterie schematisch. Een bacterie is resistent. Oorzaak resistentie wereldwijd. Resistentie verkrijgen. Antibiogram. Matig & juist gebruik % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Broilers Slaughter pigs Veal calves Dairy cattle -- Themabijeenkomst Antibioticumbeleid en de (on-)mogelijkheden

Nadere informatie

Strategische visie Werkgroep Ziekenhuisgeneeskunde 2015-2019. Dr. K. Magerman voorzitter werkgroep ZHgeneeskunde BAPCOC

Strategische visie Werkgroep Ziekenhuisgeneeskunde 2015-2019. Dr. K. Magerman voorzitter werkgroep ZHgeneeskunde BAPCOC Strategische visie Werkgroep Ziekenhuisgeneeskunde 2015-2019 Dr. K. Magerman voorzitter werkgroep ZHgeneeskunde BAPCOC Strategische visie Strategische visie: visie over langere termijn (5 jaar) keuze uit

Nadere informatie

BIJLAGE 6: OVEREENKOMST KALVERHOUDER, KALVEREIGENAAR EN DIERENARTS IKB VLEESKALVEREN 2008

BIJLAGE 6: OVEREENKOMST KALVERHOUDER, KALVEREIGENAAR EN DIERENARTS IKB VLEESKALVEREN 2008 BIJLAGE 6: OVEREENKOMST KALVERHOUDER, KALVEREIGENAAR EN DIERENARTS IKB VLEESKALVEREN 2008 Naam kalverhouder Registratienummer bedrijf (UBN) hierna te noemen: kalverhouder Naam dierenartspraktijk Naam dierenarts

Nadere informatie

Belang van diergezondheid en bioveiligheid in de intensieve varkenshouderij Prof. dr. D. Maes

Belang van diergezondheid en bioveiligheid in de intensieve varkenshouderij Prof. dr. D. Maes Belang van diergezondheid en bioveiligheid in de intensieve varkenshouderij Prof. dr. D. Maes Afdeling bedrijfsdiergeneeskunde varken Faculteit Diergeneeskunde UGent Brugge, 29 november 2013 1 Belang van

Nadere informatie

Workshop Global PPS on antimicrobial consumption and resistance

Workshop Global PPS on antimicrobial consumption and resistance INLEIDING CONFERENTIE Workshop Global PPS on antimicrobial consumption and resistance Nieuw strategisch plan BAPCOC 2015-2019 Christiaan Decoster Directeur-generaal Directoraat-generaal Gezondheidszorg

Nadere informatie

Precisering reductiedoelstellingen

Precisering reductiedoelstellingen Precisering reductiedoelstellingen Het ministerie van EL&I heeft voor het antibioticumgebruik in de dierhouderij reductiedoelstellingen geformuleerd, t.w. 20% reductie in 2011 en 50% reductie in 2013.

Nadere informatie

Masterplan varkenshouderij. Verantwoord gebruik van antibiotica

Masterplan varkenshouderij. Verantwoord gebruik van antibiotica Masterplan varkenshouderij 2 m a s t e r p l a n v a r k e n s h o u d e r i j De Nederlandse varkenshouderij stelt al jarenlang hoge eisen aan het gebruik van diergeneesmiddelen. Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

ADVIES AUTOREGULERENDE MAATREGELEN IN DE VARKENSSECTOR VOOR EEN RATIONEEL EN DUURZAAM ANTIBIOTICABELEID

ADVIES AUTOREGULERENDE MAATREGELEN IN DE VARKENSSECTOR VOOR EEN RATIONEEL EN DUURZAAM ANTIBIOTICABELEID ADVIES AUTOREGULERENDE MAATREGELEN IN DE VARKENSSECTOR VOOR EEN RATIONEEL EN DUURZAAM ANTIBIOTICABELEID AMCRA VZW Salisburylaan 133 9820 Merelbeke AMCRA heeft als doel om te fungeren als kenniscentrum

Nadere informatie

Resistentie. Toegespitst naar onze regio. Een internationaal probleem

Resistentie. Toegespitst naar onze regio. Een internationaal probleem Resistentie Toegespitst naar onze regio Een internationaal probleem 19 e Grande Conférence Verona 2013 Indeling bacteriën Indeling bacteriën Coccen Staven Gram positief Staphylococcen Streptococcen Pneumococ

Nadere informatie

Disclosure slide. (potentiële) belangenverstrengeling. Geen

Disclosure slide. (potentiële) belangenverstrengeling. Geen BRMO Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

ADVIES AUTOREGULERENDE MAATREGELEN IN DE PLUIMVEESECTOR VOOR EEN RATIONEEL EN DUURZAAM ANTIBIOTICABELEID

ADVIES AUTOREGULERENDE MAATREGELEN IN DE PLUIMVEESECTOR VOOR EEN RATIONEEL EN DUURZAAM ANTIBIOTICABELEID ADVIES AUTOREGULERENDE MAATREGELEN IN DE PLUIMVEESECTOR VOOR EEN RATIONEEL EN DUURZAAM ANTIBIOTICABELEID AMCRA VZW Salisburylaan 133 9820 Merelbeke AMCRA heeft als doel om te fungeren als kenniscentrum

Nadere informatie

Familie Vanroose Janssens uit Koekelare verbetert de productieresultaten door vaccinatie van de biggen tegen circovirus en mycoplasma.

Familie Vanroose Janssens uit Koekelare verbetert de productieresultaten door vaccinatie van de biggen tegen circovirus en mycoplasma. f e i r b s w u e i N > 02 zomer 2011 Editoriaal Bedrijfsreportage Editoriaal In de zomereditie van onze nieuwsbrief gingen we opnieuw op bedrijfsreportage. Dit keer gingen we op bezoek op het bedrijf

Nadere informatie

Antibioticumresistentie, een gevoelig onderwerp 12e veterinaire informatiedag voor seniorendierenartsen, 6 november 2012

Antibioticumresistentie, een gevoelig onderwerp 12e veterinaire informatiedag voor seniorendierenartsen, 6 november 2012 Antibioticumresistentie, een gevoelig onderwerp 12e veterinaire informatiedag voor seniorendierenartsen, 6 november 2012 Dik Mevius Sir Alexander Fleming Ontdekker van penicilline in 1928 in het St Mary

Nadere informatie

Resultaten AB Register Belpork 2014-2015

Resultaten AB Register Belpork 2014-2015 Resultaten AB Register Belpork 2014-2015 Wannes Vanderhaeghen AMCRA wetenschappelijke eenheid Inhoud presentatie A. Introductie AB Register B. Data analyse en rapportering voor AB Register C. Resultaten

Nadere informatie

HET OPZETTEN VAN EEN DATACOLLECTIESYSTEEM VOOR GEBRUIK VAN ANTIBACTERIËLE MIDDELEN BIJ DIEREN IN BELGIË

HET OPZETTEN VAN EEN DATACOLLECTIESYSTEEM VOOR GEBRUIK VAN ANTIBACTERIËLE MIDDELEN BIJ DIEREN IN BELGIË HET OPZETTEN VAN EEN DATACOLLECTIESYSTEEM VOOR GEBRUIK VAN ANTIBACTERIËLE MIDDELEN BIJ DIEREN IN BELGIË AMCRA VZW Salisburylaan 133 9820 Merelbeke 1 AMCRA heeft als doel om te fungeren als kenniscentrum

Nadere informatie

Nieuwe droogzetrichtlijnen voor 2014. Bart Geurts Dierenarts

Nieuwe droogzetrichtlijnen voor 2014. Bart Geurts Dierenarts Nieuwe droogzetrichtlijnen voor 2014 Bart Geurts Dierenarts Indeling presentatie Antibioticabeleid Waarom zijn de richtlijnen ontwikkeld? Waar zijn de richtlijnen op gebaseerd? Wat zijn de nieuwe richtlijnen?

Nadere informatie

BAPCOC beleidsplan 2014-18. War against Antibiotic Resistance. Herman Goossens (Herman.Goossens@uza.be 0475/327344)

BAPCOC beleidsplan 2014-18. War against Antibiotic Resistance. Herman Goossens (Herman.Goossens@uza.be 0475/327344) BAPCOC beleidsplan 2014-18 War against Antibiotic Resistance Herman Goossens (Herman.Goossens@uza.be 0475/327344) Review on Antimicrobial Resistance, Jim O Neil, December 2014 Prevalentie ESBL-Producerende

Nadere informatie

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw. Veepeiler Varken. Pathogenen betrokken bij speendiarree bij biggen in Vlaanderen

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw. Veepeiler Varken. Pathogenen betrokken bij speendiarree bij biggen in Vlaanderen Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw Veepeiler Varken Pathogenen betrokken bij speendiarree bij biggen in Vlaanderen Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw Speendiarree in Vlaanderen Willem Van Praet DGZ-Vlaanderen

Nadere informatie

Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2013. Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen

Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2013. Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2013 Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het SDa- rapport Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren

Nadere informatie

geneesmiddelen op het landbouwbedrijf

geneesmiddelen op het landbouwbedrijf geneesmiddelen op het landbouwbedrijf voor de versie 2012 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eindredactie Herman Vanbeckevoort Vormgeving Opmaak : Gert Van Kerckhove, Jan Germonpré

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ZINKOXIDE (ZnO) BIJ GESPEENDE BIGGEN IN BELGIË TER PREVENTIE VAN SPEENDIARREE

HET GEBRUIK VAN ZINKOXIDE (ZnO) BIJ GESPEENDE BIGGEN IN BELGIË TER PREVENTIE VAN SPEENDIARREE HET GEBRUIK VAN ZINKOXIDE (ZnO) BIJ GESPEENDE BIGGEN IN BELGIË TER PREVENTIE VAN SPEENDIARREE AMCRA VZW Salisburylaan 133 9820 Merelbeke 1 AMCRA heeft als doel om te fungeren als kenniscentrum voor alles

Nadere informatie

Expertise en ondersteuning infectiepreventie

Expertise en ondersteuning infectiepreventie Expertise en ondersteuning infectiepreventie Ziekenhuizen Privéklinieken/ ZBC s Tandheelkundige klinieken Verpleeg- en verzorghuizen Sinds 2006 Gezelschapsdierenkliniek KNMvD Sinds 2013 app: InfectionGuide

Nadere informatie

ETIKET-BIJSLUITER. UNISOL 100 mg/ml oplossing voor oraal gebruik in drinkwater voor kippen en kalkoenen. Enrofloxacine

ETIKET-BIJSLUITER. UNISOL 100 mg/ml oplossing voor oraal gebruik in drinkwater voor kippen en kalkoenen. Enrofloxacine ETIKET-BIJSLUITER UNISOL 100 mg/ml oplossing voor oraal gebruik in drinkwater voor kippen en kalkoenen 250ml fles 1L fles 5L vat 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Nadere informatie

Aangrijpingspunten van antibiotica in de prokaryoten. - Celwandsynthese - DNA, RNA en eiwitsynthese

Aangrijpingspunten van antibiotica in de prokaryoten. - Celwandsynthese - DNA, RNA en eiwitsynthese Aangrijpingspunten van antibiotica in de prokaryoten - Celwandsynthese - DNA, NA en eiwitsynthese Dwarsdoorsnede celwand micro-organisme Gram-negatief Gram-positief Algemene mechanismen van antibioticum

Nadere informatie

VERANTWOORD ANTIBIOTICUMGEBRUIK VOOR DE BEHANDELING VAN NEONATALE DIARREE BIJ HET KALF

VERANTWOORD ANTIBIOTICUMGEBRUIK VOOR DE BEHANDELING VAN NEONATALE DIARREE BIJ HET KALF Folia veterinaria VERANTWOORD ANTIBIOTICUMGEBRUIK VOOR DE BEHANDELING VAN NEONATALE DIARREE BIJ HET KALF Algemeen Neonatale diarree vormt de voornaamste aandoening bij jonge kalveren en dit voornamelijk

Nadere informatie

De ongehinderde opmars van ESBL

De ongehinderde opmars van ESBL Slordig omspringen met antibiotica kunnen we niet gebruiken De ongehinderde opmars van ESBL Heleen Croonen De antibiotica tegen de buikpijn van de kip, zorgen voor een groeiende resistentie van bacteriën

Nadere informatie

VOORSTELLEN TOT UITBREIDING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET DEPOT-, TOEDIENINGS- EN VERSCHAFFINGSRECHT VAN DE DIERENARTS VOOR GEZELSCHAPSDIEREN (KB 23 MEI

VOORSTELLEN TOT UITBREIDING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET DEPOT-, TOEDIENINGS- EN VERSCHAFFINGSRECHT VAN DE DIERENARTS VOOR GEZELSCHAPSDIEREN (KB 23 MEI VOORSTELLEN TOT UITBREIDING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET DEPOT-, TOEDIENINGS- EN VERSCHAFFINGSRECHT VAN DE DIERENARTS VOOR GEZELSCHAPSDIEREN (KB 23 MEI 2000) AMCRA VZW Salisburylaan 133 9820 Merelbeke AMCRA

Nadere informatie

Bioveiligheid in de moderne varkenshouderij Gezonde varkens kweken is een kunst

Bioveiligheid in de moderne varkenshouderij Gezonde varkens kweken is een kunst Bioveiligheid in de moderne varkenshouderij Gezonde varkens kweken is een kunst Bioveiligheid in de moderne varkenshouderij DAP Vedanko 8 dierenartsen Begeleiding cliënteel Danis Zeugen, biggen, vleesvarkens,

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes 10:51 dinsdag, juli 21, 2015 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar Februari-2015 Aanlever ID 7594 Datum ingelezen 27/05/2015 Aantal patiënten 1208 Aantal isolaten 2056 Aantal isolaten

Nadere informatie

en de trends van afgelopen jaren

en de trends van afgelopen jaren ANTIBIOTICUMGEBRUIK PLUIMVEESECTOR IN 2014 en de trends van afgelopen jaren 10 maart 2015 De gegevens zijn afkomstig van de databases IKB CRA en KIP 1. Het rapport is opgesteld door de Gezondheidsdienst

Nadere informatie

Doel en omvang. Belangrijke parameters

Doel en omvang. Belangrijke parameters Standard Operating Procedure (SOP) Berekening van de DDD/J voor antimicrobiële middelen door de SDa voor de rundvee-, vleeskalver-, varkens- en pluimveesector Lijst van afkortingen Versie 1.0 Laatste revisie:

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL Flumiquil 50%, poeder voor oraal gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Flumequine 50,0 g Zie rubriek 6.1

Nadere informatie

Cobactan 2,5% Eerste hulp bij hersenvliesontsteking.

Cobactan 2,5% Eerste hulp bij hersenvliesontsteking. Cobactan 2,5% Eerste hulp bij hersenvliesontsteking. Cobactan 2,5% Hersenvliesontsteking is een acuut probleem, dat op elk zeugenbedrijf voorkomt. Nagenoeg ieder zeugenbedrijf is bekend met hersenvliesontsteking.

Nadere informatie

ADVIES AUTOREGULERENDE MAATREGELEN IN DE VLEESVEESECTOR VOOR EEN RATIONEEL EN DUURZAAM ANTIBIOTICABELEID

ADVIES AUTOREGULERENDE MAATREGELEN IN DE VLEESVEESECTOR VOOR EEN RATIONEEL EN DUURZAAM ANTIBIOTICABELEID ADVIES AUTOREGULERENDE MAATREGELEN IN DE VLEESVEESECTOR VOOR EEN RATIONEEL EN DUURZAAM ANTIBIOTICABELEID AMCRA VZW Salisburylaan 133 9820 Merelbeke AMCRA heeft als doel om te fungeren als kenniscentrum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 910 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)

Nadere informatie

De deskundigheid van de dierenarts én de behandeling van het dier centraal. Prof.Dr. J.Fink-Gremmels DVM, PhD, Dip ECVPT J.Fink@uu.

De deskundigheid van de dierenarts én de behandeling van het dier centraal. Prof.Dr. J.Fink-Gremmels DVM, PhD, Dip ECVPT J.Fink@uu. De deskundigheid van de dierenarts én de behandeling van het dier centraal Prof.Dr. J.Fink-Gremmels DVM, PhD, Dip ECVPT J.Fink@uu.nl 1 Waarom dit thema? Diergeneeskundige handelen Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Vertaalde positieve lijst diergeneesmiddelen (versie 03032015) voor PVV/IKB varkensbedrijven, uitgegeven door Dierenkliniek De Kempen.

Vertaalde positieve lijst diergeneesmiddelen (versie 03032015) voor PVV/IKB varkensbedrijven, uitgegeven door Dierenkliniek De Kempen. Vertaalde positieve lijst diergeneesmiddelen (versie 03032015) voor PVV/IKB varkensbedrijven, uitgegeven door Dierenkliniek De Kempen. Beste IKB-varkenshouder. Er zijn kleine wijzigingen opgetreden sinds

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Linspec 50/100 mg/ml Oplossing voor injectie voor honden, katten, varkens en pre-ruminerende kalveren.

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Linspec 50/100 mg/ml Oplossing voor injectie voor honden, katten, varkens en pre-ruminerende kalveren. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL Linspec 50/100 mg/ml Oplossing voor injectie voor honden, katten, varkens en pre-ruminerende kalveren. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE

Nadere informatie

FORMULARIUM VOOR VERANTWOORD GEBRUIK VAN ANTIBACTERIELE MIDDELEN IN DE RUNDVEEHOUDERIJ Eerste Editie versie 1.1, 2014

FORMULARIUM VOOR VERANTWOORD GEBRUIK VAN ANTIBACTERIELE MIDDELEN IN DE RUNDVEEHOUDERIJ Eerste Editie versie 1.1, 2014 FORMULARIUM VOOR VERANTWOORD GEBRUIK VAN ANTIBACTERIELE MIDDELEN IN DE RUNDVEEHOUDERIJ Eerste Editie versie 1.1, 2014 AMCRA VZW Salisburylaan 133 9820 Merelbeke AMCRA heeft als doel om te fungeren als

Nadere informatie

Handleiding. Uitvoeren gevoeligheidstesten melkmonsters

Handleiding. Uitvoeren gevoeligheidstesten melkmonsters Handleiding Uitvoeren gevoeligheidstesten melkmonsters Voorwoord Het op de juiste manier inzetten van diergeneesmiddelen, waaronder de onderbouwing voor het toepassen van antibiotica, is van groot belang.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AB-Check

Gebruikershandleiding AB-Check Gebruikershandleiding AB-Check 1. Belplume-voorwaarde Na elke ronde wordt samen met de bedrijfsdierenarts het antibioticumgebruik geëvalueerd. Er wordt daarvoor best gebruik gemaakt van de ABcheck (http://www.abcheck.ugent.be).

Nadere informatie

Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis. Dr. Danielle Van der beek

Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis. Dr. Danielle Van der beek Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis Dr. Danielle Van der beek Huisartsensymposium 12 maart 2016 Bacteriële meningitis Empirische therapie Volwassenen > 18 jaar en < 50 jaar Volwassenen > 50

Nadere informatie

Bijsluiter NL versie Gabbrovet 70 B. BIJSLUITER - 1 -

Bijsluiter NL versie Gabbrovet 70 B. BIJSLUITER - 1 - B. BIJSLUITER - 1 - BIJSLUITER Gabbrovet 70 Poeder voor gebruik in drinkwater/melk 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE,

Nadere informatie

BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL SURAMOX 10% 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Werkzaam bestanddeel: amoxicilline (als amoxicillinetrihydraat)

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 19-2013

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 19-2013 WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 19-2013 Betreft : Verantwoord gebruik van antibacteriële middelen bij groepsbehandeling van nutsdieren

Nadere informatie

> 03 herfst 2011. Nieuwsbrief

> 03 herfst 2011. Nieuwsbrief > 03 herfst 2011 Nieuwsbrief Editoriaal editoriaal In de vorige editie van onze nieuwsbrief hadden we het al uitgebreid over de toenemende druk op het antibioticagebruik in de varkenshouderij. In deze

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C30 LAN2 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 16 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C30 LAN2 (2013-2014) 16

Nadere informatie

Nederland. Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20101 2500 EC S-GRAVEN HAGE. Datum Onderwerp Informatie

Nederland. Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20101 2500 EC S-GRAVEN HAGE. Datum Onderwerp Informatie Nederland Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20101 2500 EC S-GRAVEN HAGE Land- en TuInbouwoganisatie Nedertand 52230F flenbc&t, Datum Onderwerp Informatie 17mei2015

Nadere informatie

Gezondheidsrisico s voor omwonenden van intensieve veehouderijen. Prof Dr Dick Heederik Institute for Risk Assessment Sciences Universiteit Utrecht

Gezondheidsrisico s voor omwonenden van intensieve veehouderijen. Prof Dr Dick Heederik Institute for Risk Assessment Sciences Universiteit Utrecht Gezondheidsrisico s voor omwonenden van intensieve veehouderijen Prof Dr Dick Heederik Institute for Risk Assessment Sciences Universiteit Utrecht MER bijeenkomst Utrecht 2013 Gezondheidsrisico s en effecten

Nadere informatie

De dierenarts, toen, nu en straks

De dierenarts, toen, nu en straks De dierenarts, toen, nu en straks Gezond groeien, 9 februari 2012, Veghel Prof.dr. Frans van Knapen, Institute for Risk Assessment Sciences, Divisie Veterinaire Volksgezondheid, Universiteit Utrecht Veterinaire

Nadere informatie

STUDIE VAN SALMONELLA EN CAMPYLOBACTER KRINGLOPEN BIJ DE PRODUCTIE VAN BRAADKUIKENS. L. De Zutter RUG L. Herman CLO/RVK J.P. Butzler UMC-St.

STUDIE VAN SALMONELLA EN CAMPYLOBACTER KRINGLOPEN BIJ DE PRODUCTIE VAN BRAADKUIKENS. L. De Zutter RUG L. Herman CLO/RVK J.P. Butzler UMC-St. STUDIE VAN SALMONELLA EN CAMPYLOBACTER KRINGLOPEN BIJ DE PRODUCTIE VAN BRAADKUIKENS L. De Zutter RUG L. Herman CLO/RVK J.P. Butzler UMC-St. Pierre Studie van Salmonella en Campylobacter kringlopen bij

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERGENEESKUNDE WERKGROEP VETERINAIR ANTIBIOTICUM BELEID FORMULARIUM MELKVEE JULI 2012

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERGENEESKUNDE WERKGROEP VETERINAIR ANTIBIOTICUM BELEID FORMULARIUM MELKVEE JULI 2012 KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERGENEESKUNDE WERKGROEP VETERINAIR ANTIBIOTICUM BELEID FORMULARIUM MELKVEE JULI 01 Formulariumcommissie Melkvee: Mw. Drs. J.J.M. Bierens Mw. Dr. I.M. van Geijlswijk

Nadere informatie

Risicoanalyse kritische stoffen in de varkensketen Februari 2009

Risicoanalyse kritische stoffen in de varkensketen Februari 2009 Risicoanalyse kritische stoffen in de varkensketen Februari 2009 Wetenschappelijke Raad Varkens pagina 2 Risicoanalyse voor kritische stoffen in de varkensketen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Amoxicilline trihydrate (= Amoxicilline 150 mg) Alum. Stearaat gefractioneerde kokosnootolie q.s. ad 1 ml.

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Amoxicilline trihydrate (= Amoxicilline 150 mg) Alum. Stearaat gefractioneerde kokosnootolie q.s. ad 1 ml. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL CLAMOXYL L.A. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Amoxicilline trihydrate (= Amoxicilline 150 mg) Alum. Stearaat gefractioneerde

Nadere informatie

CPD inbreng concept regeling overname PBO-taken m.b.t. antibiotica. Document ministerie Economische Zaken d.d. 1 augustus 2014. Aanpak CPD- inbreng

CPD inbreng concept regeling overname PBO-taken m.b.t. antibiotica. Document ministerie Economische Zaken d.d. 1 augustus 2014. Aanpak CPD- inbreng CPD inbreng concept regeling overname PBO-taken m.b.t. antibiotica Document ministerie Economische Zaken d.d. 1 augustus 2014 Aanpak CPD- inbreng De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd op basis waarvan

Nadere informatie

9 e Post-O.N.S. Meeting

9 e Post-O.N.S. Meeting 9 e Post-O.N.S. Meeting Neutropenie & Antibiotica resistentie Heleen Klein Wolterink Research verpleegkundige Medische Oncologie UMC Utrecht Schiphol introductie Neutropenie: Definitie Symptomen MASSC

Nadere informatie

De OCI moet erkend zijn door het FAVV voor het uitvoeren van de audits volgens de sectorgids G- 040.

De OCI moet erkend zijn door het FAVV voor het uitvoeren van de audits volgens de sectorgids G- 040. Lastenboek Codiplan PLUS Varkens 1. Toepassingsgebied en werkwijze Voorliggend lastenboek is van toepassing voor varkenshouders en is uitsluitend samen met de Sectorgids Autocontrole G-040 Module C voor

Nadere informatie

Checklist Codiplan PLUS Varken Spotaudit - enkel te gebruiken in het kader van de 20% Codiplan PLUS Varken Spotaudits.

Checklist Codiplan PLUS Varken Spotaudit - enkel te gebruiken in het kader van de 20% Codiplan PLUS Varken Spotaudits. esluit Na corr. ctie CODE Opmerking/ commentaar Interpretatiehulp voor de auditor checklist_codiplanplus_160101_n.xlsx Checklist Codiplan PLUS Varken Spotaudit - enkel te gebruiken in het kader van de

Nadere informatie

Standard Operating Procedure. Diergeneesmiddelenstandaard

Standard Operating Procedure. Diergeneesmiddelenstandaard Standard Operating Procedure Diergeneesmiddelenstandaard Januari 2015 1 Lijst van afkortingen ATCvet BCT CBG DDDA F DDDA NAT DG-standaard EAN EMA FIDIN SDa SPC WHO WVAB Anatomical Therapeutic Chemical

Nadere informatie

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS,

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, bijlage VI van het Reglement Geborgde Naam tekenbevoegde :.. hierna te noemen pluimveehouder Eigenaar dieren (indien :.. niet de pluimveehouder)

Nadere informatie

LEVOFLOK 100 mg/ml Oral solution for chickens and rabbits. K-FLOX 100 mg/ml Oral Solution for chickens and rabbits.

LEVOFLOK 100 mg/ml Oral solution for chickens and rabbits. K-FLOX 100 mg/ml Oral Solution for chickens and rabbits. Bijlage I Lijst met namen, farmaceutische vormen, sterkten van de diergeneesmiddelen, diersoorten, toedieningswegen, aanvrager/houders van de vergunning voor het in de handel brengen in de lidstaten 1/11

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERGENEESKUNDE WERKGROEP VETERINAIR ANTIBIOTICUM BELEID FORMULARIUM PLUIMVEE JULI 2012

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERGENEESKUNDE WERKGROEP VETERINAIR ANTIBIOTICUM BELEID FORMULARIUM PLUIMVEE JULI 2012 KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERGENEESKUNDE WERKGROEP VETERINAIR ANTIBIOTICUM BELEID FORMULARIUM PLUIMVEE JULI 2012 Formulariumcommissie Pluimvee: Drs. M.A.M Boereboom Drs. P.M. Cornelissen

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Amoxicilline trihydrat. (= Amoxicilline 150 mg) Polysorbat. 80 Alum. Monostearas Ethyl. oleas q.s. ad 1 ml.

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Amoxicilline trihydrat. (= Amoxicilline 150 mg) Polysorbat. 80 Alum. Monostearas Ethyl. oleas q.s. ad 1 ml. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL CLAMOXYL Ready-To-Use 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Amoxicilline trihydrat. (= Amoxicilline 150 mg) Polysorbat. 80

Nadere informatie

Gevolgen UDD-regeling voor veehouder en dierenarts

Gevolgen UDD-regeling voor veehouder en dierenarts Gevolgen UDD-regeling voor veehouder en dierenarts Zorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij Vanaf 1 maart 2014 gelden nieuwe regels voor het gebruik van antibiotica bij melkvee, varkens, vleeskalveren

Nadere informatie

ESBLs in de varkenshouderij Transmissie van dier naar mens

ESBLs in de varkenshouderij Transmissie van dier naar mens ESBLs in de varkenshouderij Transmissie van dier naar mens Vóórkomen van ESBLs in de voedselketen en bij de mens Symposium donderdag 11 oktober 2012 - Utrecht Wietske Dohmen IRAS - EEPI Inleiding (1) ESBLs

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERGENEESKUNDE WERKGROEP VETERINAIR ANTIBIOTICUM BELEID

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERGENEESKUNDE WERKGROEP VETERINAIR ANTIBIOTICUM BELEID KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERGENEESKUNDE WERKGROEP VETERINAIR ANTIBIOTICUM BELEID FORMULARIUM KONIJNEN bedoeld voor voedselproductie (inclusief tentoonstellingskonijnen) Concept december

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. UNISOL 100 mg/ml oplossing voor oraal gebruik in drinkwater voor kippen en kalkoenen

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. UNISOL 100 mg/ml oplossing voor oraal gebruik in drinkwater voor kippen en kalkoenen SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL UNISOL 100 mg/ml oplossing voor oraal gebruik in drinkwater voor kippen en kalkoenen 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, BD/2014/REG NL 10503/zaak 399740 DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, Gezien het verzoek van Vetpharma Animal Health, S.L.

Nadere informatie

Memo. Vragen gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren. aan

Memo. Vragen gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren. aan Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum Raadsfractie Partij voor de Dieren Vragen Partij voor de Dieren n.a.v. Regionaal risicoprofiel De burgemeester mo Veiligheid en wijken 0182-588725

Nadere informatie

Antibiotica voor dummies Annemieke Mes-Rijkeboer infectioloog-intensivist

Antibiotica voor dummies Annemieke Mes-Rijkeboer infectioloog-intensivist Antibiotica voor dummies Annemieke Mes-Rijkeboer infectioloog-intensivist Doel Basisprincipes antibiotica Generaliserend Geen microbioloog/infectioloog Leuk! Puzzel! Centrale vraag Antibiotica: wat dekt

Nadere informatie

Mastitis is gewoon irritant

Mastitis is gewoon irritant Mastitis is gewoon irritant Yvette de Geus Introductie Dierenartsenpraktijk Krommerijnstreek in Schalkwijk Boerinnenclub Zoönose kennisnetwerk Antibiotica 1 Programma workshop uiergezondheid Introductie

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERGENEESKUNDE WERKGROEP VETERINAIR ANTIBIOTICUM BELEID FORMULARIUM GEITEN JULI 2012

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERGENEESKUNDE WERKGROEP VETERINAIR ANTIBIOTICUM BELEID FORMULARIUM GEITEN JULI 2012 KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERGENEESKUNDE WERKGROEP VETERINAIR ANTIBIOTICUM BELEID FORMULARIUM GEITEN JULI 2012 Formulariumcommissie Geiten: Drs. R. van den Brom Mw. drs. L.M. Delhaes Mw.

Nadere informatie

Antibioticaresistente bacteriën in Nederlands oppervlaktewater in veeteeltrijk gebied

Antibioticaresistente bacteriën in Nederlands oppervlaktewater in veeteeltrijk gebied RIVM Rapport 7371931/21 Antibioticaresistente bacteriën in Nederlands oppervlaktewater in veeteeltrijk gebied H. Blaak F.M. Schets R. Italiaander H. Schmitt A.M. de Roda Husman Contact: Hetty Blaak Laboratorium

Nadere informatie

STUDIENAMIDDAGEN: Resultaten praktijkgerichte onderzoeksprojecten Veepeiler Varken

STUDIENAMIDDAGEN: Resultaten praktijkgerichte onderzoeksprojecten Veepeiler Varken STUDIENAMIDDAGEN: Resultaten praktijkgerichte onderzoeksprojecten Veepeiler Varken 14u00: Verwelkoming en inleiding Dierenarts Tamara Vandersmissen (DGZ) 14u10: Vervangbeleid en slachthuisbevindingen bij

Nadere informatie

Registratie en monitoring van antibioticumgebruik in dieren. Rapportnummer: 09/CVI0009/KOM/sn

Registratie en monitoring van antibioticumgebruik in dieren. Rapportnummer: 09/CVI0009/KOM/sn Registratie en monitoring van antibioticumgebruik in dieren Rapportnummer: 09/CVI0009/KOM/sn Rapportnummer: 09/CVI0009/KOM/sn Registratie en monitoring van antibioticumgebruik in dieren M.G.J. Koene (CVI)

Nadere informatie

Maak kennis met het Nieuwe ResPig

Maak kennis met het Nieuwe ResPig Maak kennis met het Nieuwe ResPig Victor Geurts Dierenarts/Jurist MSD AH Intervet Nederland BV 1 Inhoud Ontstaan ResPig ResPig onderdelen ResPig mogelijkheden Enquête Nieuwe ResPig 2 Onstaan ResPig Voeding

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERGENEESKUNDE WERKGROEP VETERINAIR ANTIBIOTICUM BELEID FORMULARIUM VLEESKALVEREN EN VLEESVEE JULI 2012

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERGENEESKUNDE WERKGROEP VETERINAIR ANTIBIOTICUM BELEID FORMULARIUM VLEESKALVEREN EN VLEESVEE JULI 2012 KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERGENEESKUNDE WERKGROEP VETERINAIR ANTIBIOTICUM BELEID FORMULARIUM VLEESKALVEREN EN VLEESVEE JULI 2012 Formulariumcommissie Vleeskalveren en Vleesvee: Drs. K.

Nadere informatie

KNMvD-agenda op verantwoord antibioticagebruik bij dieren 2016-2020

KNMvD-agenda op verantwoord antibioticagebruik bij dieren 2016-2020 KNMvD-agenda op verantwoord antibioticagebruik bij dieren 2016-2020 Inleiding Het doel van antibioticabeleid in de dierhouderij is de beperking van antibioticaresistentie (humaan als veterinair) door een

Nadere informatie

FORMULARIUM VOOR VERANTWOORD GEBRUIK VAN ANTIBACTERIELE MIDDELEN IN DE PLUIMVEEHOUDERIJ Eerste Editie versie 1.1, 2014

FORMULARIUM VOOR VERANTWOORD GEBRUIK VAN ANTIBACTERIELE MIDDELEN IN DE PLUIMVEEHOUDERIJ Eerste Editie versie 1.1, 2014 FORMULARIUM VOOR VERANTWOORD GEBRUIK VAN ANTIBACTERIELE MIDDELEN IN DE PLUIMVEEHOUDERIJ Eerste Editie versie 1.1, 2014 AMCRA VZW Salisburylaan 133 9820 Merelbeke AMCRA heeft als doel om te fungeren als

Nadere informatie

OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Varkensdierenarts

OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Varkensdierenarts OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Naam tekenbevoegde varkenshouder hierna te noemen varkenshouder UBN nummer Adres Postcode + woonplaats IKB regeling

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. SPECTOLIPHEN 50/100 mg/ml oplossing voor injectie voor kalveren, schapen en varkens

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. SPECTOLIPHEN 50/100 mg/ml oplossing voor injectie voor kalveren, schapen en varkens SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL SPECTOLIPHEN 50/100 mg/ml oplossing voor injectie voor kalveren, schapen en varkens 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) Wat is het probleem

Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) Wat is het probleem Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) Wat is het probleem Regionale nascholing Samen krachtig tegen BRMO! Hoe pakken we dat aan? 29 januari 2015 dr F. Vlaspolder, arts microbioloog Maasstad ziekenhuis

Nadere informatie

Beheersen van BRMO in de regio

Beheersen van BRMO in de regio Beheersen van BMO in de regio Miriam Beerens specialist ouderengeneeskunde Laura van Dommelen arts-microbioloog Danielle van Oudheusden arts infectieziektebestrijding Marjolijn Wegdam- Blans arts-microbioloog

Nadere informatie

Kleine beestjes, zwaar gewicht Antibioticumresistentie op de IC. Jeroen Keijman, arts-microbioloog

Kleine beestjes, zwaar gewicht Antibioticumresistentie op de IC. Jeroen Keijman, arts-microbioloog Kleine beestjes, zwaar gewicht Antibioticumresistentie op de IC Jeroen Keijman, arts-microbioloog Inhoud Wat is resistentie? Hoe komt een resistente bacterie bij patiënten op de IC? Hoe voorkom je resistentie?

Nadere informatie

BEPALING VAN ANTIBIOTICA MET LC-MS. Versie 06 Datum van toepassing 2014-06-23

BEPALING VAN ANTIBIOTICA MET LC-MS. Versie 06 Datum van toepassing 2014-06-23 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria MET-FLVVG-176 BEPALING VAN ANTIBIOTICA MET LC-MS Versie 06 Datum van toepassing 2014-06-23 Opgesteld door : Tanja De Bruyn,

Nadere informatie