De epidemiologie van antibacteriële resistentie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De epidemiologie van antibacteriële resistentie."

Transcriptie

1 De epidemiologie van antibacteriële resistentie. Prof. Dr. Jeroen Dewulf 1

2 Epidemiologie van antibioticumresistentie Fase I: Ontwikkeling van AB resistentie 2

3 Antibioticumresistentiegenen zijn natuurlijk aanwezig in de omgeving Ontstaan antibioticumresistentiegenen onafhankelijk van blootstelling aan antibiotica Functie van genen in de omgeving ongekend 3

4 Bacteria have sex.. 4

5 Epidemiologie van antibioticumresistentie Fase I: Ontwikkeling van AB resistentie Fase II: Selectie van AB resistentie 5

6 Selectie van resistentie Ontwikkeling van antimicrobiële resistentie door: Gebruik van antibiotica Niet gebruik gerelateerde risicofactoren (persistentie en spreiding): Stress Voeding Hygiëne Huisvesting 6

7 Link gebruik-resistentie op bedrijfsniveau Callens et al.,

8 Link gebruik-resistentie op landniveau Arcsin % AM resistance 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 (a) Aminopenicillins (ampicillin) y = -0,0002x 2 + 0,0255x - 0,0707 R² = 0, Antimicrobial use (mg/pcu) Arcsin % AM resistance 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 (b) Third generation Cephalosporins (cefotaxime) y = 0,6887x 2-0,1812x + 0,0135 R² = 0,94 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Antimicrobial use (mg/pcu) Arcsin % AM resistance 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 (c) Fluoroquinolons (ciprofloxacin) y = 1,1278x 2-0,2875x + 0,0221 R² = 0,99 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Antimicrobial use (mg/pcu) Arcsin % AM resistance 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 (d) Amphenicols (chloramphenicol) y = 0,1313x 2 + 0,1234x - 0,0112 R² = 0,99 Arcsin % AM resistance 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 (e) Aminoglycosids (gentamicin) y = -0,0021x 2 + 0,0241x - 0,0188 R² = 0,80 Arcsin % AM resistance 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 (f) Aminoglycosids (streptomycin) y = -0,0149x 2 + 0,1752x + 0,0057 R² = 0, ,2 0,4 0,6 0,8 1 Antimicrobial use (mg/pcu) Antimicrobial use (mg/pcu) 0 0 Antimicrobial 2 4use (mg/pcu) 6 8 Chantziaras et al.,

9 Link gebruik-resistentie op landniveau Chantziaras et al.,

10 Introductie van antibioticum en ontwikkeling van resistentie bij Staphylococcus aureus Jaar van introductie antibioticum Jaar waar antibioticumresistentie opduikt 10

11 Belgische braadkippen: 35 40% E. coli resistent aan ceftiofur; 60% van de braadkippen drager van ESBL 11 Persoons et al., 2010

12 Vleesvarkens: resistentie percentage ANTIMICROBIELE RESISTENTIE Escherichia coli einde afmest Callens et al.,

13 EMA-ESVAC

14 Epidemiologie van antibioticumresistentie Fase I: Ontwikkeling van AB resistentie Fase II: Selectie van AB resistentie Fase III: Persistentie van AB resistentie 14

15 Vleesvarkens: E. coli * * * Commensal strains (VAR) 70 Pathogenic strains (VAR) Antmicrobial resistance (%) * AMP SMX TET TMP NAL STR ENR¹ CHL GEN FFN Antimicrobial agents AMP: ampicillin, SMX: sulfomethoxazole, TET: tetracycline, NAL: nalidixic acid, STR: streptomycin, ENR¹: enrofloxacin (national monitoring report used ciprofloxacin), CHL: chloramphenicol, GEN: gentamycin, FFN: florfenicol 15 Chantziaras et al., 2014

16 Prevalentie van MRSA bij varkens 16

17 Epidemiologie van antibioticumresistentie Fase I: Ontwikkeling van AB resistentie Fase II: Selectie van AB resistentie Fase III: Persistentie van AB resistentie Fase IV: reductie van AB resistentie 17

18 MARAN rapport

19 Belgische surveillance data 2011 Antimicrobial resistance (%) Broiler chickens Pigs Bovines Veal Calves AMP SMX TET TMP NAL STR CIP CHL FOT TAZ KAN GEN FFN COL Antimicrobial agent AMP: ampicillin, CHL: chloramphenicol, CIP: ciprofloxacin, COL: colistin, FFN: florfenicol, FOT: cefotaxime, GEN: gentamicin, KAN: kanamycin, NAL: nalidixic acid, SMX: sulfomethoxazole, STR: streptomycin, TAZ: ceftazidime, TET: tetracycline, TMP: trimethoprim Chantziaris et al., 2014

20 Antibiotica bij dieren Dier commensale n Dier pathogenen Zoönotische organismen Residu in vlees Humane commensale n Humane pathogenen Antibiotica bij mensen 20

21 Ons Ecosysteem 21

22 Antibioticumresistente Salmonella Typhimuriumoverdracht naar de mens via de voeding = ABRP pig 74,5% 94,1% 92,1% = ABRP Poultry 53,6% 90,7% 79% Amp pig/poultry 48,5%/56,1% 35,3%/76,7% 50,3% ABRP=antibioticum resistentie profiel; Amp=ampicilline resistentie; Onderzoek door Sci COM FAVV, CODA, WIV Advies SciCom

23 18/04/

24 Consumenten & verse producten s/nhsatlasofrisk.aspx

25 Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

26 Missie van AMCRA Verzamelen en analyseren Communiceren Richtlijnen - advies rationele en duurzame reductie van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde Bereiken van een duurzaam antibioticabeleid Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

27 AMCRA wordt ondersteund door verschillende actoren Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

28 Structuur van AMCRA: Stuurgroep Adviesraad Raad van Bestuur Staf Kenniscentrum Technische werkgroepen Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

29 1. Advies datacollectie antibioticumgebruik Wie? AMCRA s technische werkgroep datacollectie Voorzitter: Erik Mijten 5 vergaderingen in periode januari juli 2012 Rapport finaal september 2012 Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

30 1. Advies datacollectie antibioticumgebruik Gefaseerde registratie van het gebruik van diergeneesmiddelen naargelang diersoort en bedrijfskenmerken Pilootgroepen: Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

31 Data-analyse CERTUS data Door onafhankelijk wetenschappelijk comité binnen AMCRA In opdracht van kwaliteitslabels Taken: Bewaken kwaliteit van de datacollectie (input kwaliteitslabels) Datamanagement Analyseren data inclusief opstellen grenswaarden Rapporteren en onderbouwde feedback geven naar de sector toe Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

32 2. Advies autoregulatie sectoren Wie? AMCRA s technische werkgroepen per diersector Pluimvee, voorzitter: Wouter Wytynck Varkens, voorzitter: Prof. dr. Dominiek Maes Vleeskalveren, voorzitter: Monique Van Goubergen Vleesvee, voorzitter: Prof. dr. Geert Opsomer Melkvee, voorzitter: Prof. dr. Sarne De Vliegher 3 tot 4 vergaderingen per werkgroep april september /09: presentatie van adviezen aan stuurgroep Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

33 2. Advies autoregulatie sectoren Een greep uit de voorstellen van de werkgroepen: -datacollectie antibioticagebruik en benchmarking -onderbouwd en voorwaardelijk gebruik van ABM in het algemeen, en vermijden van quinolones en 3 de -4 de generatie cephalosporines bij groepsbehandelingen -opleiding/bijscholing van dierenartsen en veehouders -dierengezondheidsplan Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

34 2. Advies autoregulatie sectoren Een greep uit de voorstellen van de werkgroepen: -medische fiche bij verkoop/afzet van dieren (varkens, pluimvee) -aanbeveling om risicomelk (= melk van dier dat onder behandeling met ABM staat) niet te voederen aan kalveren (melkvee) -audit van het bedrijfsmanagement (vleeskalveren) -geen depot meer van ABM op het pluimveebedrijf (pluimvee) Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

35 3. Richtlijnen verantwoord gebruik van antibiotica Wie? AMCRA s technische werkgroepen per diersector Ontwerp van 3 gidsen: 1. Bedrijfsgezondheidsgids 2. Gids voor goed gebruik van antibiotica 3. Specifieke richtlijnen voor therapie per aandoening/pathogeen (= formularium) Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

36 Realisaties Sensibilisering verantwoord antibioticagebruik BEDRIJFSGEZONDHEIDSGIDS: Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

37 Realisaties Sensibilisering verantwoord antibioticagebruik GIDS VOOR GOED GEBRUIK: Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

38 Realisaties Richtlijnen verantwoord gebruik van antibiotica Specifieke richtlijnen voor therapie per aandoening/pathogeen: Gebruiksvoorwaarden 1ste-2de-3de keuze Gevoeligheid/resistentie t.o.v. antibiotica, effectiviteit, farmacokinetiek en -dynamiek, Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

39 Realisaties Sensibilisering verantwoord antibioticagebruik FORMULARIUM Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

40

41

42 4. Informeren en sensibiliseren Wie? AMCRA s werkgroep communicatie website AMCRA nieuwsbrieven adviesraad roadshow perscontacten seminarie twitter facebook Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

43

44 Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

45

46 5. Advies m.b.t. de mogelijkheid van ZnO toepassing bij gespeende biggen Wie? Technische werkgroep ZnO Voorzitter: Martin Fockedey Te beantwoorden vragen: Alternatief voor antibiotica? Dosering? Ecologisch aspect? Mogelijk effect van toepassing ZnO op resistentieselectie? 3 vergaderingen van juni september 2012 advies beschikbaar op website dd Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

47 5. Advies m.b.t. de mogelijkheid van ZnO toepassing bij gespeende biggen % totaal antibioticagebruik vleesvarkens in functie van indicatie 55% speendiarree 45% andere Callens et al., 2012 Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

48 5. Advies m.b.t. de mogelijkheid van ZnO toepassing bij gespeende biggen Groepsgebruik voeder of drinkwater speendiarree colistin lincomycin-spectinomycin trimethoprim-sulfadiazine 76% lincomycin amoxicillin tylosin Callens et al., 2012 Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals spectinomycin

49 5. Advies m.b.t. de mogelijkheid van ZnO toepassing bij gespeende biggen Milieubelasting: huidige situatie -Zn in voeder: 150 ppm 150 ppm 150 ppm -Voederopname: 3 kg 27 kg 270 kg Totale opname Zn (6-110 kg): mg/varken 2% accumulatie Totale excretie Zn (6-110 kg): mg/varken Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

50 5. Advies m.b.t. de mogelijkheid van ZnO toepassing bij gespeende biggen Milieubelasting: scenario 3 -Zn in voeder: 2500 ppm 150 ppm 120 ppm -Voederopname: 3 kg 27 kg 270 kg Totale opname Zn (6-110 kg): mg/varken 2% accumulatie Totale excretie Zn (6-110 kg): mg/varken Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals Status quo huidige situatie

51 5. Advies m.b.t. de mogelijkheid van ZnO toepassing bij gespeende biggen Selectie voor antibioticaresistentie Mogelijke selectie voor MRSA Opgepast! Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

52 Realisaties Alternatieven Seminarie oktober: Vaccinatie, bioveiligheid en management Strategie vaccinatie per diersoort specifieke werkgroep Opstart december Plv, va, vleesvee, melkvee, vleeskalveren Convenant n.a.v. ZnO advies Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

53 180,00 160,00 14, : - 6,9% : - 6,3% 18,18 25,20 29,14 28,16 27,22 25,29 140,00 mg Active Substance/ kg Biomass 120,00 100,00 80,00 60,00 154,10 129,45 124,03 116,85 118,54 109,39 102,74 40,00 20,00 0, Antimicrobial Pharmaceuticals medicated premixes : - 12,7%

54 VISIE % MINDER AB GEBRUIK TEGEN % MINDER VD MEEST KRITISCH BELANGRIJKE AB TEGEN % MINDER AB GEMEDICINEERDE VOEDERS TEGEN 2017

55 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 VISIE % MINDER AB GEBRUIK TEGEN 2020 Evolutie totale consumptie in referentie tot 2011 (AMCRA 2020 plan) 0, realisation goal retrospect extrapolation Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

56 VISIE % MINDER VAN DE MEEST KRITISCH BELANGRIJKE AB TEGEN 2020 Evolutie totale consumptie rode moleculen in referentie tot 2011 (AMCRA 2020 plan) 0,0030 0,0025 0,0020 0,0015 0,0010 0,0005 0, realisation goal retrospect extrapolation Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

57 3. 50% MINDER AB GEMEDICINEERDE VOEDERS TEGEN ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 VISIE 2020 Evolutie consumptie premixen in referentie tot 2011 (AMCRA 2020 plan) Voorschriften exclusief door bedrijfsbegeleidende dierenarts 0, realisation goal retrospect extrapolation Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

58 VISIE 2020 EEN OMVATTEND DATACOLLECTIE SYSTEEM TEGEN 2016 IEDER BEDRIJF EEN PLAN VEEHOUDERS EN DIERENARTSEN GEBENCHMARKT ANTIBIOTICA NIET VOOR PREVENTIE, ALTERNATIEVEN WORDEN GEPROMOOT

59 VISIE 2020 SENSIBILISATIE, TOT VERVELENS TOE TRANSPARANTIE EN CONTROLE BIJ VERSCHAFFERS EN VERBRUIKERS MONITORING VAN ANTIBIOTICUMRESISTENTIE

60 De Belgische aanpak Langzaam Rationeel Gedragen Duurzaam

61 Dank u voor uw aandacht! Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector

Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector pagina 1 Inleiding In Nederland wordt een toename waargenomen

Nadere informatie

Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2013. Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen

Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2013. Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2013 Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen juni 2014 Autoriteit Diergeneesmiddelenautoriteit Voorwoord Voor u ligt het SDa-rapport Het gebruik

Nadere informatie

Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts?

Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts? Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts? Frank Beemer Geke van Velzen Caspar van den Berg Maaike Zunderdorp Edwin Lambrechts

Nadere informatie

epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon

epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon : epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon : epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon

Nadere informatie

Workshop Global PPS on antimicrobial consumption and resistance

Workshop Global PPS on antimicrobial consumption and resistance INLEIDING CONFERENTIE Workshop Global PPS on antimicrobial consumption and resistance Nieuw strategisch plan BAPCOC 2015-2019 Christiaan Decoster Directeur-generaal Directoraat-generaal Gezondheidszorg

Nadere informatie

Dierenwelzijn omvat de fysieke en mentale staat van het dier. Een goede diergezondheid bevordert het welzijn van het dier.

Dierenwelzijn omvat de fysieke en mentale staat van het dier. Een goede diergezondheid bevordert het welzijn van het dier. Beantwoording begrotingsvragen Diergezondheidfonds: 1 Welk verband heeft diergezondheid met dierenwelzijn? Dierenwelzijn omvat de fysieke en mentale staat van het dier. Een goede diergezondheid bevordert

Nadere informatie

Landbouw-gerelateerde infectieziekten

Landbouw-gerelateerde infectieziekten Landbouw-gerelateerde infectieziekten Platform LIS CLMlinfectieziekten.indd 1 Landbouw-gerelateerde infectieziekten Verkenning van risico s in praktijk en lacunes in beleid Platform Landbouw, Innovatie

Nadere informatie

Principes van farmacokinetiek en dynamiek bij antibiotica en overzicht over "Therapeutic Drug Monitoring" (TDM)

Principes van farmacokinetiek en dynamiek bij antibiotica en overzicht over Therapeutic Drug Monitoring (TDM) Principes van farmacokinetiek en dynamiek bij antibiotica en overzicht over "Therapeutic Drug Monitoring" (TDM) Françoise Van Bambeke, Pharm, PhD Els Ampe, Pharm.* Paul M. Tulkens, MD, PhD Unité de pharmacologie

Nadere informatie

Voor vragen en suggesties, of indien u @ctua niet meer wenst te ontvangen, vragen wij u ons te contacteren via het mailadres comm@fagg-afmps.

Voor vragen en suggesties, of indien u @ctua niet meer wenst te ontvangen, vragen wij u ons te contacteren via het mailadres comm@fagg-afmps. 01.07.2011 Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, onze zorg Woord van de Administrateur-generaal DG PRE vergunning DG POST vergunning DG INSPECTIE ICT en personeelszaken binnen het FAGG Speerpunt ONCOLOGIE

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE FUNCTIONELE VEREISTEN VOOR ZIEKENHUISHYGIËNE SOFTWARE

OP ZOEK NAAR DE FUNCTIONELE VEREISTEN VOOR ZIEKENHUISHYGIËNE SOFTWARE OP ZOEK NAAR DE FUNCTIONELE VEREISTEN VOOR ZIEKENHUISHYGIËNE SOFTWARE RAPPORT VAN EEN DELPHI STUDIE Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel België www.iph.fgov.be Epidemiologie september 2008

Nadere informatie

Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven

Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven 1. Stand van zaken ISIS-AR & Plannen voor ISIS 2011 Maurine Leverstein - van Hall presenteerde de realisatie van de planning

Nadere informatie

Disclosure slide. (potentiële) belangenverstrengeling. Geen

Disclosure slide. (potentiële) belangenverstrengeling. Geen BRMO Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen Ebola? P. 12

Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen Ebola? P. 12 Jaarverslag 2 014 " Namaak- en illegale geneesmiddelen duiken nog niet op in het Belgische legale circuit. Het fagg spant zich in om dat zo te houden." P. 11 Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen

Nadere informatie

MRSA-beleid in Nederland

MRSA-beleid in Nederland MRSA-beleid in Nederland Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies MRSA-beleid in Nederland Uw kenmerk

Nadere informatie

Infectieziekten Bulletin

Infectieziekten Bulletin Jaargang 22 nummer 8 oktober 2011 Themanummer MRSA MRSA in Nederland: Het water stijgt, maar de dijken houden stand Colofon Hoofdredactie Mw. W.L.M. Ruijs, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding,

Nadere informatie

Gasvormige stikstofverliezen uit stal en opslag Verschillen in berekeningsmethoden

Gasvormige stikstofverliezen uit stal en opslag Verschillen in berekeningsmethoden Gasvormige stikstofverliezen uit stal en opslag Verschillen in berekeningsmethoden Marga Hoogeveen Harry Luesink Cor van Bruggen (CBS) Projectcode 30367 April 2006 Rapport 3.06.01 LEI, Den Haag I Het LEI

Nadere informatie

Rapport 619. Vleeskuikenproductiesystemen in Nederland. Vergelijkende studie

Rapport 619. Vleeskuikenproductiesystemen in Nederland. Vergelijkende studie Vleeskuikenproductiesystemen in Nederland Vergelijkende studie Augustus 2012 Dit onderzoek is uitgevoerd met subsidie van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE). Colofon Uitgever Wageningen UR Livestock

Nadere informatie

Samen verduurzamen loont

Samen verduurzamen loont Samen verduurzamen loont Verslag Duurzame Zuivelketen 2012 Samen verduurzamen loont De zuivelsector heeft in 2012 belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. De Nederlandse Zuivel Organisatie

Nadere informatie

MENS-DIER EN DIER-DIER OVERDRAAGBARE ZIEKTEN DOOR

MENS-DIER EN DIER-DIER OVERDRAAGBARE ZIEKTEN DOOR MEI 2008 ADVIES RDA 2008/05 MENS-DIER EN DIER-DIER OVERDRAAGBARE ZIEKTEN DOOR NAUWER CONTACT TUSSEN STAD EN PLATTELAND ADVIES AAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT INZAKE HET IN TE NEMEN

Nadere informatie

Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen

Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen Versie 17 Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Houten, juni 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Criteria

Nadere informatie

Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten

Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten 73 BIJLAGEN RAPPORT VERPLEEGHUISZORG: KWALITEITSSALG IS GAANDE BIJLAGE 2 Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten 1 Inleiding 74 1.1 Aanleiding 74 1.2 Belang 74 1.3 Doelstelling

Nadere informatie

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå iáòé=mfgmlmp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=düáëä~áå=elr_bk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010 Bilthoven, januari 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Lijst met afkortingen en acroniemen... 3 Hoofdstuk 2 Introductie... 4 2.1 Doelstellingen ISIS-AR... 4 2.2 Voorwaarden bij start ISIS-AR april 2007... 5

Nadere informatie

Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Varkens BIJLAGEN

Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Varkens BIJLAGEN Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Varkens BIJLAGEN Datum voorliggende versie versie 2 dd. 5/08/2009 Vervangt versie versie 1 dd. 18/04/2008 Beheer gids CODIPLAN vzw Controle gids Controleorganismen

Nadere informatie

Jaargang 2, nummer 2. Mens en Dier. Juni 2012. Organisatie HYGIEIA

Jaargang 2, nummer 2. Mens en Dier. Juni 2012. Organisatie HYGIEIA Jaargang 2, nummer 2 Juni 2012 Mens en Dier Organisatie HYGIEIA 2 Mens en Dier Inhoudsopgave Voorwoord 3 Column: Een nieuw seizoen, een nieuw geluid Thom van Strien 5 Colofon Redactie Marjolijn Schlepers

Nadere informatie

Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee

Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee J. Zijlstra, R. Vlemminx, M. Dellevoet Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee J. Zijlstra 1 R.

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid KNMvD CKRD. Linda van Gaalen / Joost van Herten

Kwaliteitsbeleid KNMvD CKRD. Linda van Gaalen / Joost van Herten Kwaliteitsbeleid KNMvD CKRD Linda van Gaalen / Joost van Herten Presentatie Aanleiding kwaliteitsbeleid CKRD Beroepscompetentieprofiel Nascholing Accreditatie Herregistratie Plaats van specifieke registers

Nadere informatie

Inhoud. TPAC College van Beroep buigt zich over Maleisisch systeem 5

Inhoud. TPAC College van Beroep buigt zich over Maleisisch systeem 5 Inhoud SMK en het gebruik van het woord duurzaam 2 Duurzaam investeren aantrekkelijk met MIA\ Vamil-regeling 3 Blijvend toenemende aandacht publiciteit SMK-keurmerken 4 Nieuwe uitdaging voor Rens Hartkamp

Nadere informatie

Operationele Doelstellingen 2012

Operationele Doelstellingen 2012 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Operationele Doelstellingen 2012 Jean-Marie Dochy Directeur-generaal DG Controle SD 1 Een veiligere voedselketen OD 1.1 : actieplan slachthuizen

Nadere informatie