ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES. Rundveehouderij

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES. Rundveehouderij"

Transcriptie

1 ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES Rundveehouderij

2 Humaan gebruik antibiotica

3 MRSA in humane S. aureus isolaten in 2009 <1% 1% to <5% 5% to <10% 10% to <25% 25% to <50% 50% No data Not included Nederland

4 Kg actieve stof x 1000 MARAN rapportage 2008 Totale antibiotica verkoop veterinair in Nederland Groeibevorderaars Antibiotica

5 Antibioticum gebruik vol in de aandacht Laag humaan en hoog veterinair gebruik Antibiotica resistentie - MRSA, ESBL Politieke en sociale druk

6 Waarom ABRES? Antibiotica-resistentie, MRSA, ESBL De politieke en maatschappelijke druk rondom antibioticagebruik neemt toe De sector neemt haar verantwoording en komt met eigen oplossingen Verschillende organisaties hebben een verantwoord antibioticagebruik tot speerpunt binnen hun duurzaamheiddoelstelling gemaakt. Door een gezamenlijke aanpak laten we zien dat de sector haar zaken goed op orde heeft.

7 December 2008 Convenant Antibioticaresistentie Dierhouderij September 2011 NMV ondertekent mede het convenant

8 Zichtbaar maken antibioticum gebruik DD: Dier Dagdosering Berekend voor een standaard dier (gemiddeld gewicht op basis LEI gegevens) Doseringstabel: standaardmaat voor antibiotica: hoeveel van een bepaalde werkzame stof nodig om één kilogram dier één dag te behandelen Kg behandeld dier

9 Doseringstabel faculteit Diergeneeskunde

10 Voor onderlinge bedrijfsvergelijking: Berekening DD/DJ Totaal aantal dagdoseringen (= behandelde kg) / jaar totaal aanwezige kg dier op het bedrijf / jaar

11 December 2008 Convenant Antibioticaresistentie Dierhouderij DD/DJ vleeskuikens 37 zeugen 19 vleesvarkens 17 vleeskalveren 34 rundvee 6,6 Dier Dagdoseringen in 2008 (LEI)

12 % penicillin resistant S. aureus 60,00 60% Penicilline resistente S. aureus uit melk 50,00 50% 40,00 40% 30,00 30% 20,00 20% 10,00 10% 0,00 0% Data GD, dr Jan Sol, 2002

13 Resistentie in normale E. coli uit mest 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% = E. coli susceptible to all antibiotics = E. coli resistant against 1 type of antibiotic MARAN, 2009

14 Resistentie in normale E. coli uit mest 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% = E. coli resistent tegen 0 antibiotica = E. coli resistent tegen 1 antibioticum = E. coli resistent tegen 2 antibiotica etc. MARAN, 2009

15 Antibioticum gebruik melkvee volgens MARAN (LEI) Aantal bedrijven ADD (SD) (4.79) (3.38) (3.85) (3.53) (3.28) (3.40)

16 DD/DJ DD/DJ 68 melkveebedrijven Zicht op Gezonde Dieren 12 Spreiding in DD/DJ per melkveebedrijf DD/DJ gemiddeld 5, Bedrijfsnummer Bedrijfsnummer

17 DD/DJ Dagdosering/dierjaar 252 melkveebedrijven faculteit Diergeneeskunde 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Bedrijfsgrootte (aantal koeien)

18 1e, 2e en 3e keuze middelen Eerste keuze middelen Antibiotica met een smal werkingsspectrum. Geringe kans op het ontstaan en de verspreiding van resistentie. Tweede keuze middelen Antibiotica met een breed spectrum. Voldoen niet volledig aan de criteria gesteld bij de 1e-keuzemiddelen Derde-keuzemiddelen Antibiotica die terughoudend gebruikt dienen te worden. Dienen te worden gereserveerd voor gebruik bij mensen Toepassing bij dieren na isolatie van een verwekker die niet gevoelig is voor een eerste of tweede keuze middel.

19 DD/DJ DD/DJ 68 melkveebedrijven ZoGD 2, , , ,08 1e keus middel 2e keus middel 1,5 3e keus middel 1 0,5 0 1 e keus 2 e keus 3 e keus

20 DD/DJ DD/DJ 68 melkveebedrijven ZoGD 2, , ,88 2 1, ,02 B aarmoeder Droogzetter Injectie Mas titis preparaat O raal 0, , ,19 0 baarmoeder droogzet injectie mastitis oraal poeder 3% 40% 35% 19% 4%

21 Aandachtspunten antibioticumgebruik Rund: Uiergezondheid - ca 60 % van totaal gebruik - daarvan ca 67% droogzetters Gebruik derde keus middelen - 19% van totaal gebruik - verder verlagen Berekenwijze - sterke invloed noemer - vast te stellen door SDA

22 Aanpak ABRES Rund Transparant Antibioticum gebruik: TAG Bedrijfsgezondheidsplan, inclusief bedrijfsbehandelplan Verordening Productschap alle rundveehouders > 4 dieren centrale registratie medicijnleveranties (MediRund) bedrijfsgezondheidsplan/bedrijfsbehandelplan erkende kwaliteitssystemen Geborgde dierenarts, 1 : 1 relatie Onderzoek preventief gebruik antibiotica bij droogzetten

23 Transparant Antibioticum Gebruik Inzicht in totale antibioticagebruik per diersector Apart 10% hoogste en laagste gebruik bedrijven Opsplitsen per: - diercategorie - type diergeneesmiddel - toedieningswijze Benchmarking (vergelijking) van antibioticagebruik op niveau van veehouder en dierenarts

24 Invulling TAG voor rund Antibioticagebruik inzichtelijk maken tot op bedrijfsniveau Gegevens binnenhalen via VETCIS of vergelijkbaar systeem Een zo volledig mogelijke benchmarking mogelijk maken: o Bedrijfsvergelijking o Toedieningswijze o 1 e /2 e en 3 e keus middelen o Leeftijdsgroepen Nuttige informatie voor sector en individuele veehouder

25 DD/DJ Bedrijfsvergelijking 10,00 9,00 9 jouw bedrijf 8,00 8 7,00 7 6,00 6 5,00 5 4,00 4 3,00 3 2,00 2 1, , ,31 nationaal gemiddelde erg laag < P10 laag P10 P40 gemiddeld P40 P60 hoog P60 P90 erg hoog > P90 0,00 0

26 1e keuzemiddel 2e keuzemiddel 3e keuzemiddel Uitsplitsen in 1e, 2e en 3e keuze middelen 4,00 3, ,54 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0, , , , , ,99 jouw bedrijf nat. gemiddelde 0,00

27 Streef attentie actie waarde sda De sda heeft benchmarkindicatoren 2011 afgegeven voor vleeskuikens, zeugen/biggen, vleesvarkens, melkvee, vleeskalveren Melkvee DD/DJ ,6 DD/DJ Signalering (gemiddelde + SD) 8 Actie (gemiddelde + 2 x SD) 11,5

28 Bedrijfsgezondheidsplan: Een bedrijfsspecifiek managementadvies met als doel diergezondheid te verbeteren zodat minder antibioticum nodig is Antibioticum gebruik (TAG) Kengetallen Bedrijfsbehandelplan Infectiedruk Weerstand - dierziekte statussen - insleep van buiten - verspreiding binnen bedrijf - voeding - huisvesting en verzorging - vaccinaties en overige preventieve maatregelen

29 Bedrijfsbehandelplan: Een behandeladvies: bedrijfsniveau de belangrijkste aandoeningen zoals vastgelegd in minimumeisen jaarlijkse update geborgde dierenarts

30

31

32

33 LAAG infectiedruk HOOG

34 LAAG weerstand HOOG

35 Ziekte LAAG LAAG HOOG HOOG infectiedruk weerstand

36 LAAG LAAG HOOG HOOG infectiedruk weerstand

37

38 Bedrijfsgezondheidsplan: Antibioticum gebruik (TAG) Kengetallen Bedrijfsbehandelplan Infectiedruk Weerstand - dierziekte statussen - insleep van buiten - verspreiding binnen bedrijf - voeding - huisvesting en verzorging - vaccinaties en overige preventieve maatregelen ACTIEPUNTEN

39 Geborgde rundveedierenarts College van belanghebbenden KNMvD, LTO, NZO en COV Stelt inhoud reglement vast Stichting geborgde dierenarts Is reglement houder: selecteert onafhankelijke certificerende instelling(-en) voor borging Certificerende instelling(-en) Certificeert de geborgde rundveedierenarts

40 Geborgde Rundveedierenarts Certificerende instelling(-en) Certificeert de geborgde rundveedierenarts Register geborgde rundveedierenarts Stichting veterinair administratie kantoor (VAK) Geeft een actueel overzicht van alle geborgde dierenartsen Geborgde rundveedierenarts Melk- / rundveehouder Voldoet aan de eisen binnen reglement geborgde dierenarts. Heeft een overeenkomst met certificerende instelling Verplicht met geborgde dierenarts te werken

41 Van kwaliteitsadvies.. naar kwaliteitsafspraak Veel Succes!

Antibiotica en resistentie: wat hebben deze met elkaar te maken?

Antibiotica en resistentie: wat hebben deze met elkaar te maken? Antibiotica en resistentie: wat hebben deze met elkaar te maken? Annet Velthuis Lector Management van Rundergezondheid 18 oktober 2018 Inhoud Antibiotica & Resistentie Aanleiding/afspraken aanpak ABgebruik

Nadere informatie

Concept mei Toelichting en achtergronden van de kengetallen staan beschreven in de bijlage

Concept mei Toelichting en achtergronden van de kengetallen staan beschreven in de bijlage Concept mei 2011 Rapportage antibioticumgebruik vleesveebedrijven Betreft UBN 12345 FICTIEVE DATA Periode: 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010 Toelichting en achtergronden van de kengetallen staan beschreven

Nadere informatie

Concept mei Toelichting en achtergronden van de kengetallen staan beschreven in de bijlage

Concept mei Toelichting en achtergronden van de kengetallen staan beschreven in de bijlage Rapportage antibioticumgebruik melkveebedrijven Betreft UBN 12345 FICTIEVE DATA Periode: 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010 Toelichting en achtergronden van de kengetallen staan beschreven in de bijlage

Nadere informatie

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst z Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst Richard Soons Secretaris Werkgroep Varkens Taskforce Antibioticaresistentie Presentatie 1. Introductie POV 2. Aanleiding/afspraken antibiotica aanpak

Nadere informatie

CBD/IKBR/BIJL/12 Voorschriften IKB Rund

CBD/IKBR/BIJL/12 Voorschriften IKB Rund Algemeen RA.00 Zijn de aanwezige dieren gezien RA.01 Er is een wederzijds ondertekende overeenkomst met een door de regelinghouder erkende certificerende instantie op het bedrijf aanwezig. Administratief

Nadere informatie

Aanpak antibiotica veehouderij

Aanpak antibiotica veehouderij Aanpak antibiotica veehouderij Dierenartsen en sectoren Erik de Jonge Secretaris werkgroep pluimvee Taskforce antibioticaresistentie 5 maart 2015 Inhoud 1. Oprichting nieuwe organisaties 2. Aanleiding/afspraken

Nadere informatie

Masterplan varkenshouderij. Verantwoord gebruik van antibiotica

Masterplan varkenshouderij. Verantwoord gebruik van antibiotica Masterplan varkenshouderij 2 m a s t e r p l a n v a r k e n s h o u d e r i j De Nederlandse varkenshouderij stelt al jarenlang hoge eisen aan het gebruik van diergeneesmiddelen. Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

18-2-2013. Bacterie schematisch. Een bacterie is resistent. Oorzaak resistentie wereldwijd. Resistentie verkrijgen. Antibiogram. Matig & juist gebruik

18-2-2013. Bacterie schematisch. Een bacterie is resistent. Oorzaak resistentie wereldwijd. Resistentie verkrijgen. Antibiogram. Matig & juist gebruik % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Broilers Slaughter pigs Veal calves Dairy cattle -- Themabijeenkomst Antibioticumbeleid en de (on-)mogelijkheden

Nadere informatie

Antibioticumgebruik in de varkenshouderij

Antibioticumgebruik in de varkenshouderij Antibioticumgebruik in de varkenshouderij Achtergronden, uitdagingen en mogelijkheden Drs. Merel Postma Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent Inhoud presentatie Gebruik van antimicrobiële middelen

Nadere informatie

Beoordelings- en beslissingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts

Beoordelings- en beslissingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts Begrip Afkorting Beschrijving RGR Reglement Geborgde Rundveedierenarts BOV Bilaterale overeenkomst melk-/ rundveehouder met de geborgde rundveedierenarts Bijlage I reglement Geborgde Dierenarts GVP Gids

Nadere informatie

Onder de huid Subcutaan s.c. Gebruikt bij veel medicijnen, In de ader Intraveneus i.v. Melkziekteinfuus in melkader

Onder de huid Subcutaan s.c. Gebruikt bij veel medicijnen, In de ader Intraveneus i.v. Melkziekteinfuus in melkader Medicijngebruik In dit hoofdstuk zullen de medicijnen besproken worden die gebruikt worden bij het melkvee, jongvee en de droge koeien. Daarbij is er een belangrijke rol voor de antibiotica. Het antibioticagebruik

Nadere informatie

AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN. De Veterinaire Benchmark VBI februari/maart 2015 (kalf, varken, pluimvee)

AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN. De Veterinaire Benchmark VBI februari/maart 2015 (kalf, varken, pluimvee) AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN De Veterinaire Benchmark VBI februari/maart 2015 (kalf, varken, pluimvee) AANLEIDING 2004-2010 Hoog gebruik van AB bij dieren in NL (data 2005, EMA) Laag gebruik van AB bij

Nadere informatie

AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN. De Veterinaire Benchmark Indicator (VBI) Hetty van Beers, jan 15

AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN. De Veterinaire Benchmark Indicator (VBI) Hetty van Beers, jan 15 AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN De Veterinaire Benchmark Indicator (VBI) Hetty van Beers, jan 15 AANLEIDING 2004-2010 Hoog gebruik van AB bij dieren in NL (data 2005, EMA) Laag gebruik van AB bij mens in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 683 Dierziektebeleid Nr. 204 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts bijlage III van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts

Beoordelingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts bijlage III van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts Begrip Afkorting Beschrijving RGR Reglement Geborgde Rundveedierenarts BOV Bilaterale overeenkomst melk-/ rundveehouder met de geborgde rundveedierenarts Bijlage I reglement Geborgde Dierenarts GVP Gids

Nadere informatie

MediRund Technische aspecten data opvragen

MediRund Technische aspecten data opvragen MediRund Technische aspecten data opvragen Arnold Harbers 5 maart 2012 Programma achtergrond dia 3-11 toelichting webservice dia 12-28 foutafhandeling dia 29 technische vragen dia 30 testtraject dia 31-32

Nadere informatie

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij. Prof Dick Heederik, PhD Voorzitter van het Expertpanel van de Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa)

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij. Prof Dick Heederik, PhD Voorzitter van het Expertpanel van de Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) Het gebruik van antibiotica in de veehouderij Prof Dick Heederik, PhD Voorzitter van het Expertpanel van de Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) VMT Bunnik 18 02 2016 Outline Wat zijn trends in het gebruik

Nadere informatie

AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN. Presentatie SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen Antibiotic Awarenessday18 nov 2013

AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN. Presentatie SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen Antibiotic Awarenessday18 nov 2013 AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN Presentatie SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen Antibiotic Awarenessday18 nov 2013 WAAR GAAT DIT PRAATJE OVER? Gebruik van antibiotica in de dierhouderij: wat is er veranderd?

Nadere informatie

Meest gestelde vragen met antwoorden in het kader van antibiotica rundveehouderij

Meest gestelde vragen met antwoorden in het kader van antibiotica rundveehouderij Meest gestelde vragen met antwoorden in het kader van antibiotica rundveehouderij Algemene vragen en antwoorden 1. Wat is een geborgde dierenarts? Een geborgde dierenarts is een dierenarts die zich houdt

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Stichting Geborgde Dierenarts (SGD)

Informatiebijeenkomst Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) Informatiebijeenkomst Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) Voorjaar 2016 Opening Welkom Programma informatiebijeenkomst Opzet en werkwijze Stichting Geborgde Dierenarts Terugblik Colleges van Belanghebbenden

Nadere informatie

Ingekomen Reactieformulieren inzake de ACR-vergadering d.d. 31 januari 2012

Ingekomen Reactieformulieren inzake de ACR-vergadering d.d. 31 januari 2012 Ingekomen Reactieformulieren inzake de ACR-vergadering d.d. 31 januari 2012 Inleiding Op de website van de PVE worden de vergaderdata, agenda s, mededelingen uit de voorgaande vergadering en eventuele

Nadere informatie

Het Nederlandse Model model voor reductie van antibioticumgebruik in de veehouderij Waarom, Hoe and Wat. Dik Mevius

Het Nederlandse Model model voor reductie van antibioticumgebruik in de veehouderij Waarom, Hoe and Wat. Dik Mevius Het Nederlandse Model model voor reductie van antibioticumgebruik in de veehouderij Waarom, Hoe and Wat Dik Mevius Antibioticumgebruik in mensen en dieren in Europa Antibioticumgebruik in dieren in NL

Nadere informatie

Bilaterale overeenkomst melk-/rundveehouder met de `geborgde rundveedierenarts bijlage 1 van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts

Bilaterale overeenkomst melk-/rundveehouder met de `geborgde rundveedierenarts bijlage 1 van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts melk-/rundveehouder met de `geborgde rundveedierenarts bijlage 1 van het Reglement OVEREENKOMST MELK- / RUNDVEEHOUDER EN GEBORGDE RUNDVEEDIERENARTS Naam tekenbevoegde veehouder Straat + Huisnummer Postcode

Nadere informatie

A In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste lid.

A In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste lid. Grondslag Gelet op de artikelen 2.2, tiende lid, onderdelen d, e, f, g, i, j, l, onder 1 en 4º, m, n, p, 2.8, vierde lid, onderdelen a en b, 7.1, 7.2, tweede lid, 7.8, eerste lid, van de Wet dieren; Artikelen

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts bijlage III van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts

Beoordelingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts bijlage III van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts Begrip Afkorting Beschrijving RGR Reglement Geborgde Rundveedierenarts BOV Bilaterale overeenkomst melk-/ rundveehouder met de geborgde rundveedierenarts Bijlage I reglement Geborgde Dierenarts GVP Gids

Nadere informatie

1 9 FEB Ministerie van Economische Zaken. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage.

1 9 FEB Ministerie van Economische Zaken. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage. Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2313 AA 's-gravenhage Datum Betreft 1 9 FEB 2016 Aanpak tweedekeusmiddelen

Nadere informatie

Reglement geborgde rundveedierenarts 1

Reglement geborgde rundveedierenarts 1 Reglement geborgde rundveedierenarts 1 1. INTRODUCTIE De Stichting Geborgde Dierenarts is regelinghouder van het Reglement geborgde rundveedierenarts. De Stichting is op verzoek van belanghebbende partijen

Nadere informatie

ANTIBIOTICA IN DE MELKVEEHOUDERIJ UIERGEZONDHEID

ANTIBIOTICA IN DE MELKVEEHOUDERIJ UIERGEZONDHEID Melkveehouderij en antibiotica ANTIBIOTICA IN DE MELKVEEHOUDERIJ UIERGEZONDHEID Melkveesector geen grootverbruiker Diersoortspecifieke data ontbreken Redenen van toediening RESISTENTIE REDUCTIE RESIDUEN

Nadere informatie

24 jaar antibioticumonderzoek in Lelystad

24 jaar antibioticumonderzoek in Lelystad 24 jaar antibioticumonderzoek in Lelystad Zijn we voldoende voorbereid op een nieuwe episode? 7 februari 2017, Dik Mevius Inhoud Antibioticumgebruik Dier versus mens Belangrijkste episodes sinds 1990 Resistente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 683 Dierziektebeleid Nr. 167 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de

Nadere informatie

Beoordelings- en beslissingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts

Beoordelings- en beslissingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts Begrip Afkorting RGR BOV GVP Dierenarts Steekproef SGD-besluit Beschrijving Reglement Geborgde Rundveedierenarts Bilaterale overeenkomst melk-/ rundveehouder met de geborgde rundveedierenarts Bijlage I

Nadere informatie

Nulmeting antibioticagebruik bij kleine herkauwers

Nulmeting antibioticagebruik bij kleine herkauwers Nulmeting antibioticagebruik bij kleine herkauwers Projectleider: Piet Vellema : Auteurs: Inge Santman 1, Saskia Luttikholt 2, René van den Brom 2, Maaike Gonggrijp 1, Han Hage 3, Piet Vellema 2 1 GD Deventer,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 910 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)

Nadere informatie

Precisering reductiedoelstellingen

Precisering reductiedoelstellingen Precisering reductiedoelstellingen Het ministerie van EL&I heeft voor het antibioticumgebruik in de dierhouderij reductiedoelstellingen geformuleerd, t.w. 20% reductie in 2011 en 50% reductie in 2013.

Nadere informatie

Met Rijnconsult is afgesproken deze leidende principes in te brengen in de Werkgroep IIDW.

Met Rijnconsult is afgesproken deze leidende principes in te brengen in de Werkgroep IIDW. Collectief Praktiserende Dierenartsen Postbus 9528 1006 GA Amsterdam info@cpd-online.nl www.cpd-online.nl KvK 59759526 Nederlandse Zuivel Organisatie Project Integraal Instrument Diergezondheid en Welzijn

Nadere informatie

SIGNALERING SDa 2011

SIGNALERING SDa 2011 Home Vraag en antwoord Contact SIGNALERING SDa 2011 1 E VOORTGANGSRAPPORTAGE VAN DE SDa, AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN -NOVEMBER 2011- Heeft u vragen over deze signalering? Bel dan de SDa-woordvoerder:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Varkensdierenarts

OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Varkensdierenarts OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Naam tekenbevoegde varkenshouder hierna te noemen varkenshouder UBN nummer Adres Postcode + woonplaats IKB regeling

Nadere informatie

FIDIN ANTIBIOTICUMRAPPORTAGE opgesteld door. de FIDIN Werkgroep Antibioticumbeleid. 11 september Den Haag

FIDIN ANTIBIOTICUMRAPPORTAGE opgesteld door. de FIDIN Werkgroep Antibioticumbeleid. 11 september Den Haag FIDIN ANTIBIOTICUMRAPPORTAGE 2008 opgesteld door de FIDIN Werkgroep Antibioticumbeleid 11 september 2009 Den Haag HET BELANG VAN METEN VAN ANTIBIOTICUMGEBRUIK Op 3 december 2008 is door een tiental koepelorganisaties

Nadere informatie

Bijlage IV Auditprotocol Geborgde Varkensdierenarts. Versie 09-07-2012 vastgesteld CvB d.d. 09-07-2012 goedgekeurd SGD d.d. 16-07-2012 pagina 1 van 9

Bijlage IV Auditprotocol Geborgde Varkensdierenarts. Versie 09-07-2012 vastgesteld CvB d.d. 09-07-2012 goedgekeurd SGD d.d. 16-07-2012 pagina 1 van 9 Begrip Afkorting Beschrijving RGV Reglement Geborgde Varkensdierenarts BOV Bilaterale overeenkomst varkenshouder met de geborgde varkensdierenarts RGV Bijlage I Goede Veterinaire Praktijk Dierenarts is

Nadere informatie

Gebruik van antibiotica in de veehouderij en resistentie,

Gebruik van antibiotica in de veehouderij en resistentie, Gebruik van antibiotica in de veehouderij en resistentie, 1999-2011 Indicator 9 november 2012 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens

Nadere informatie

POORTWACHTER 2012 Onderzoek naar het voorschrijfgedrag van dierenartsen met betrekking tot antibiotica in de varkenshouderij

POORTWACHTER 2012 Onderzoek naar het voorschrijfgedrag van dierenartsen met betrekking tot antibiotica in de varkenshouderij POORTWACHTER 2012 Onderzoek naar het voorschrijfgedrag van dierenartsen met betrekking tot antibiotica in de varkenshouderij Datum 27 juni 2013 Pagina 1 van 14 Colofon Poortwachter varkens 2012 Onderzoek

Nadere informatie

Nederland. Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20101 2500 EC S-GRAVEN HAGE. Datum Onderwerp Informatie

Nederland. Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20101 2500 EC S-GRAVEN HAGE. Datum Onderwerp Informatie Nederland Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20101 2500 EC S-GRAVEN HAGE Land- en TuInbouwoganisatie Nedertand 52230F flenbc&t, Datum Onderwerp Informatie 17mei2015

Nadere informatie

In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste. Na artikel 5.7 worden de volgende artikelen ingevoegd, luidende:

In artikel 5.5 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste. Na artikel 5.7 worden de volgende artikelen ingevoegd, luidende: Grondslag Gelet op de artikelen 2.2, tiende lid, onderdelen d, e, f, g, i, j, l, onder 1 en 4º, m, n, p, 2.8, vierde lid, onderdelen a en b, 7.1, 7.2, tweede lid, 7.8, eerste lid, van de Wet dieren; Artikelen

Nadere informatie

Quickscan Antibioticagebruik Vleeskuikens

Quickscan Antibioticagebruik Vleeskuikens Quickscan Antibioticagebruik Vleeskuikens Versie 3 Datum 11 juni 2012 Status DEFINITIEF Colofon Quickscan Antibioticagebruik Vleeskuikens Versienummer 3 T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 Catharijnesingel

Nadere informatie

Gevolgen gewijzigde UDD-regeling. Zorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij

Gevolgen gewijzigde UDD-regeling. Zorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij Gevolgen gewijzigde UDD-regeling Zorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij Regels voor gebruik antibiotica Antibiotica worden gebruikt om bacteriële infecties bij mensen en dieren te genezen.

Nadere informatie

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS,

OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, OVEREENKOMST PLUIMVEEHOUDER EN GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS, bijlage VI van het Reglement Geborgde Naam tekenbevoegde :.. hierna te noemen pluimveehouder Eigenaar dieren (indien :.. niet de pluimveehouder)

Nadere informatie

Gevolgen UDD-regeling voor veehouder en dierenarts

Gevolgen UDD-regeling voor veehouder en dierenarts Gevolgen UDD-regeling voor veehouder en dierenarts Zorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij Vanaf 1 maart 2014 gelden nieuwe regels voor het gebruik van antibiotica bij melkvee, varkens, vleeskalveren

Nadere informatie

Doel en omvang. Belangrijke parameters

Doel en omvang. Belangrijke parameters Standard Operating Procedure (SOP) Berekening van de DDD/J voor antimicrobiële middelen door de SDa voor de rundvee-, vleeskalver-, varkens- en pluimveesector Lijst van afkortingen Versie 1.0 Laatste revisie:

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Dierenartsen IBR en BVD

Voorlichtingsbijeenkomst Dierenartsen IBR en BVD Voorlichtingsbijeenkomst Dierenartsen IBR en BVD 1 Agenda 19.30 Openingswoord Dirk Bruins / Jos Verstraten, namens LTO lid van de stuurgroep Voorbereiding collectieve bestrijding IBR en BVD in Nederland

Nadere informatie

Het gebruik van antibiotica bij pluimvee

Het gebruik van antibiotica bij pluimvee Het gebruik van antibiotica bij pluimvee de rol van de NVWA VGP bijeenkomst 8 maart 2016 Inhoud Structuur NVWA Diergeneesmiddelen/antibiotica Hoe controleert en handhaaft de NVWA Antibiotica - bepalingen

Nadere informatie

Nieuwe droogzetrichtlijnen voor 2014. Bart Geurts Dierenarts

Nieuwe droogzetrichtlijnen voor 2014. Bart Geurts Dierenarts Nieuwe droogzetrichtlijnen voor 2014 Bart Geurts Dierenarts Indeling presentatie Antibioticabeleid Waarom zijn de richtlijnen ontwikkeld? Waar zijn de richtlijnen op gebaseerd? Wat zijn de nieuwe richtlijnen?

Nadere informatie

*PDOC01/238250* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Datum 24 oktober 2011

*PDOC01/238250* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Datum 24 oktober 2011 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG

Nadere informatie

Beoordelings- en beslissingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts

Beoordelings- en beslissingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts Begrip Afkorting RGR BOV GVP Dierenarts Steekproef SGD-besluit Beschrijving Reglement Geborgde Rundveedierenarts Bilaterale overeenkomst melk-/ rundveehouder met de geborgde rundveedierenarts Bijlage I

Nadere informatie

en de trends van afgelopen jaren

en de trends van afgelopen jaren ANTIBIOTICUMGEBRUIK PLUIMVEESECTOR IN 2014 en de trends van afgelopen jaren 10 maart 2015 De gegevens zijn afkomstig van de databases IKB CRA en KIP 1. Het rapport is opgesteld door de Gezondheidsdienst

Nadere informatie

DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA IN NEDERLAND - DE FEITEN EN CIJFERS -

DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA IN NEDERLAND - DE FEITEN EN CIJFERS - DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA IN NEDERLAND - DE FEITEN EN CIJFERS - Tijdens een officiële bijeenkomst in Den Haag heeft de FIDIN op 12 april jl. haar afzetcijfers van anti-microbiële middelen

Nadere informatie

Per spreker wordt een tijdsspanne voorzien tussen 45 min. en 75 min, vraagstelling inclusief.

Per spreker wordt een tijdsspanne voorzien tussen 45 min. en 75 min, vraagstelling inclusief. SITUERING AMCRA, kenniscentrum voor antibioticumgebruik en resistentie bij dieren in België, wenst een programma aan te bieden dat als onderdeel kan fungeren voor opleidingsavonden voor dierenartsen andere

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

VERORDENING REGISTRATIE EN VERANTWOORDING ANTIBIOTICAGEBRUIK RUNDERSECTOR (PVV) 2011

VERORDENING REGISTRATIE EN VERANTWOORDING ANTIBIOTICAGEBRUIK RUNDERSECTOR (PVV) 2011 VERORDENING REGISTRATIE EN VERANTWOORDING ANTIBIOTICAGEBRUIK RUNDERSECTOR (PVV) 2011 Verordening van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 30 juni 2011 houdende verplichtingen tot registratie

Nadere informatie

*PDOC01/229801* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

*PDOC01/229801* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Leidt antibioticumgebruik in dieren tot risico's voor de volksgezondheid? Dik Mevius

Leidt antibioticumgebruik in dieren tot risico's voor de volksgezondheid? Dik Mevius Leidt antibioticumgebruik in dieren tot risico's voor de volksgezondheid? Dik Mevius Antibioticumgebruik in mensen en dieren in Europa kg active ingredient x 1.000 Antibioticumgebruik in dieren in NL (Bron

Nadere informatie

Duurzame zuivelketen. Programmateam Diergezondheid en Dierenwelzijn. 20 september 2016

Duurzame zuivelketen. Programmateam Diergezondheid en Dierenwelzijn. 20 september 2016 Duurzame zuivelketen Programmateam Diergezondheid en Dierenwelzijn 20 september 2016 1 Duurzame Zuivelketen Een gezamenlijk initiatief van NZO en LTO Nederland 2 Visie: toekomstbestendige en verantwoorde

Nadere informatie

FIDIN ANTIBIOTICUMRAPPORTAGE 2003. opgesteld door de FIDIN Werkgroep Antibioticumbeleid

FIDIN ANTIBIOTICUMRAPPORTAGE 2003. opgesteld door de FIDIN Werkgroep Antibioticumbeleid FIDIN ANTIBIOTICUMRAPPORTAGE 2003 opgesteld door de FIDIN Werkgroep Antibioticumbeleid mei 2004 Den Haag - 2 - INLEIDING Surveillance van antibioticumresistentie is een elementair onderdeel voor het bepalen

Nadere informatie

FIDIN ANTIBIOTICARAPPORTAGE opgesteld door de FIDIN Werkgroep Antibioticumbeleid

FIDIN ANTIBIOTICARAPPORTAGE opgesteld door de FIDIN Werkgroep Antibioticumbeleid FIDIN ANTIBIOTICARAPPORTAGE 2004 opgesteld door de FIDIN Werkgroep Antibioticumbeleid juni 2005 Den Haag - 2 - INLEIDING Op 1 juni 2004 is de nieuwe Zoönoserichtlijn (Richtlijn 2003/99/EG) in werking getreden.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

CPD inbreng concept regeling overname PBO-taken m.b.t. antibiotica. Document ministerie Economische Zaken d.d. 1 augustus 2014. Aanpak CPD- inbreng

CPD inbreng concept regeling overname PBO-taken m.b.t. antibiotica. Document ministerie Economische Zaken d.d. 1 augustus 2014. Aanpak CPD- inbreng CPD inbreng concept regeling overname PBO-taken m.b.t. antibiotica Document ministerie Economische Zaken d.d. 1 augustus 2014 Aanpak CPD- inbreng De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd op basis waarvan

Nadere informatie

Stap 1 van 3. Naam inzender. adres. Naam DAP. Postcode* Algemeen. 1. Bent u van mening dat de UDD-regeling goed uitvoerbaar is*

Stap 1 van 3. Naam inzender.  adres. Naam DAP. Postcode* Algemeen. 1. Bent u van mening dat de UDD-regeling goed uitvoerbaar is* Stap 1 van 3 Naam inzender E-mail adres Naam DAP Postcode* Algemeen 1. Bent u van mening dat de UDD-regeling goed uitvoerbaar is* 2. Bent u van mening dat u voldoende regie over het gebruik van antibiotica

Nadere informatie

BEOORDELINGSPROTOCOL GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage III van het Reglement Geborgde Varkensdierenarts

BEOORDELINGSPROTOCOL GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage III van het Reglement Geborgde Varkensdierenarts Begrip Afkorting Beschrijving RGV Reglement Geborgde Varkensdierenarts BOV Bilaterale overeenkomst varkenshouder met de geborgde varkensdierenarts RGV Bijlage I GVP Goede Veterinaire Praktijk Dierenarts

Nadere informatie

8e HERZIENE CONVOCATIE (agendapunten * toegevoegd) SPREEKTIJD PER FRACTIE: 7 minuten

8e HERZIENE CONVOCATIE (agendapunten * toegevoegd) SPREEKTIJD PER FRACTIE: 7 minuten Den Haag, 9 8e HERZIENE CONVOCATIE (agendapunten * toegevoegd) SPREEKTIJD PER FRACTIE: 7 minuten Voortouwcommissie: Volgcommissie(s): Bewindsperso(o)n(en): vaste commissie voor Economische Zaken vaste

Nadere informatie

Veterinaire benchmarkindicator (VBI)

Veterinaire benchmarkindicator (VBI) Vanaf 2011 benchmarken van het gebruik van antibiotica in de Nederlandse veehouderij Door SDa (Autoriteit Diergeneesmiddelen) ook geïntroduceerd voor dierenartsen om tot verdere reductie van antibioticumgebruik

Nadere informatie

Quickscan Antibioticagebruik bij Melkvee 2013

Quickscan Antibioticagebruik bij Melkvee 2013 Quickscan Antibioticagebruik bij Melkvee 2013 Versie 7.0 Datum 28-03-2014 Status Definitief Colofon Projectnaam Contactpersoon Quickscan Antibioticagebruik bij Melkvee 2013 Divisie Landbouw en Natuur Domein

Nadere informatie

Netwerk Melkveehouderij antibioticavrij

Netwerk Melkveehouderij antibioticavrij Netwerk Melkveehouderij antibioticavrij Hoe worden veehouders antibioticavrij ABvrij: chaos of andere ordening Hoe worden veehouders antibioticavrij Willen is kunnen 1. Ze moeten het echt willen: redenen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

KNMvD-agenda op verantwoord antibioticagebruik bij dieren 2016-2020

KNMvD-agenda op verantwoord antibioticagebruik bij dieren 2016-2020 KNMvD-agenda op verantwoord antibioticagebruik bij dieren 2016-2020 Inleiding Het doel van antibioticabeleid in de dierhouderij is de beperking van antibioticaresistentie (humaan als veterinair) door een

Nadere informatie

POORTWACHTER 2010 Onderzoek naar het voorschrijfgedrag van dierenartsen met betrekking tot antibiotica in de varkenshouderij

POORTWACHTER 2010 Onderzoek naar het voorschrijfgedrag van dierenartsen met betrekking tot antibiotica in de varkenshouderij POORTWACHTER 2010 Onderzoek naar het voorschrijfgedrag van dierenartsen met betrekking tot antibiotica in de varkenshouderij Versie 3.0 Datum 15 Status Definitief Colofon Projectnaam Poortwachter 2010

Nadere informatie

AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN. Presentatie SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen Een SDa, is dat nu nodig? CPD november 2014

AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN. Presentatie SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen Een SDa, is dat nu nodig? CPD november 2014 AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN Presentatie SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen Een SDa, is dat nu nodig? CPD november 2014 INLEIDING n SDa, is dat nodig? INHOUD Even voorstellen Ontstaan, rollen en taken

Nadere informatie

Veterinaire borging. Stichting Geborgde Dierenarts

Veterinaire borging. Stichting Geborgde Dierenarts Veterinaire borging Stichting Geborgde Dierenarts Agenda Vragen vanuit markt en omgeving Stand van zaken na 4 jaar borging Van administratieve naar inhoudelijke borging Wat gaat er goed Op drie pijlers

Nadere informatie

Verantwoord Diergeneesmiddelengebruik

Verantwoord Diergeneesmiddelengebruik Verantwoord Diergeneesmiddelengebruik Dit is een gezamenlijke uitgave ter bevordering van verantwoord diergeneesmiddelengebruik van de vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in

Nadere informatie

Convenant Antibioticaresistentie Dierhouderij

Convenant Antibioticaresistentie Dierhouderij Convenant Antibioticaresistentie Dierhouderij Het doel van dit convenant is te komen tot een reductie van antibioticaresistentie en een verantwoord gebruik van antibiotica in de dierhouderij. Dit wordt

Nadere informatie

Stap 1 van 3. Naam inzender. E-mail adres. Naam DAP. Postcode* Blankvlees Rosé start Rosé afmest Rosé combinatie

Stap 1 van 3. Naam inzender. E-mail adres. Naam DAP. Postcode* Blankvlees Rosé start Rosé afmest Rosé combinatie Stap 1 van 3 Naam inzender E-mail adres Naam DAP Postcode* Voor welke bedrijfstypen wilt u deze enquete invullen* Algemeen 1. Bent u van mening dat de UDD-regeling goed uitvoerbaar is* 2. Bent u van mening

Nadere informatie

Met minder antibiotica door de pluimveeschakels heen kan! EN MOET!

Met minder antibiotica door de pluimveeschakels heen kan! EN MOET! Met minder antibiotica door de pluimveeschakels heen kan! EN MOET! André Steentjes, pluimveedierenarts Vleeskuikensymposium Coppens diervoeding Vleeskuikens antibioticavrij kan!? dinsdag 21 september 2010

Nadere informatie

SIGNALERING 3 SDa DECEMBER Heeft u vragen over deze signalering? Bel dan de SDa:

SIGNALERING 3 SDa DECEMBER Heeft u vragen over deze signalering? Bel dan de SDa: Contact SIGNALERING 3 SDa DECEMBER 2012 Heeft u vragen over deze signalering? Bel dan de SDa: 0900-22 11 333 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding en achtergrond -2-2. Trends in antibioticumgebruik -3-3. Eerste beoordeling

Nadere informatie

Quickscan Antibioticumgebruik Vleeskalkoenen

Quickscan Antibioticumgebruik Vleeskalkoenen Versie 3.0 Datum 23 oktober 2012 Status Definitief Colofon Quickscan Antibioticumgebruik Vleeskalkoenen Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Divisie Landbouw en Natuur Domein Diergeneesmiddelen Catharijnesingel

Nadere informatie

Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement en haar Bijlagen I t/m VI wordt verstaan onder:

Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement en haar Bijlagen I t/m VI wordt verstaan onder: REGLEMENT GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS Het bestuur van de Stichting Geborgde Dierenarts heeft, overwegende een regeling in het leven te roepen op grond waarvan dierenartsen, werkzaam op pluimveebedrijven,

Nadere informatie

Bedrijfsgezondheidsplan Varken November 2015

Bedrijfsgezondheidsplan Varken November 2015 Bedrijfsgezondheidsplan Varken November 2015 Stap 1: Klantenlijst Klik in uw homescherm op zoek om uw klantenlijst op te vragen. Selecteer eventueel eerst een diersoort. Vanuit de klantenlijst kunt u onder

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 57305 28 oktober 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 26 oktober 2016, nr. WJZ/16016554, houdende

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

CCvD Naam kalverhouder : Postcode en woonplaats : : geen / IKB Vleeskalveren Blank / IKB Vleeskalveren Rosé. hierna te noemen kalverhouder

CCvD Naam kalverhouder : Postcode en woonplaats : : geen / IKB Vleeskalveren Blank / IKB Vleeskalveren Rosé. hierna te noemen kalverhouder OVEREENKOMST KALVERHOUDER, KALVEREIGENAAR EN GEBORGDE VLEESKALVERDIERENARTS, bijlage 1 van het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts bijlage 14 van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren Naam kalverhouder

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid KNMvD CKRD. Linda van Gaalen / Joost van Herten

Kwaliteitsbeleid KNMvD CKRD. Linda van Gaalen / Joost van Herten Kwaliteitsbeleid KNMvD CKRD Linda van Gaalen / Joost van Herten Presentatie Aanleiding kwaliteitsbeleid CKRD Beroepscompetentieprofiel Nascholing Accreditatie Herregistratie Plaats van specifieke registers

Nadere informatie

Diergeneesmiddelengebruik op de boerderij

Diergeneesmiddelengebruik op de boerderij Diergeneesmiddelengebruik op de boerderij Inhoud Diergeneesmiddelen Uitleg over diergeneesmiddelen algemeen Uitleg over antibiotica Bewust, onderbouwd en juist behandelen Uitleg bedrijfsbehandelplan Verschillende

Nadere informatie

Wie ben ik? Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding. Wat kunt u verwachten. 1 Economisch adviseur

Wie ben ik? Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding. Wat kunt u verwachten. 1 Economisch adviseur Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding Een paar startpunten voor discussie Wie ben ik? Boerenzoon, 45 melkkoeien Studie veeteelt, LandbouwUniversiteit Wageningen Epidemiologie Economie (lange termijn

Nadere informatie

Bedrijfsgezondheidsplan

Bedrijfsgezondheidsplan Bedrijfsgezondheidsplan Doel en scope 1. Het bedrijfsgezondheidsplan geeft inzicht in het plan van aanpak ter handhaving en verbetering van de gezondheidsstatus van de op het bedrijf aanwezige vleeskalveren.

Nadere informatie

Stichting Zuivelplatform

Stichting Zuivelplatform REGLEMENT IKM-DIERENARTS 1. INTRODUCTIE De Stichting Zuivelplatform is regelinghouder van het Reglement IKM- dierenarts. De Stichting is door de zuivelindustrie opgericht. De Stichting heeft ten doel het

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde De Molen AW Houten

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde De Molen AW Houten Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde De Molen 77 3995 AW Houten info@knmvd.nl www.knmvd.nl 030-6348900 STAND VAN ZAKEN VETERINAIRE BEROEPSGROEP Houten, 3 maart 2014 De diergeneeskundige

Nadere informatie

FIDIN ANTIBIOTICARAPPORTAGE opgesteld door de FIDIN Werkgroep Antibioticumbeleid

FIDIN ANTIBIOTICARAPPORTAGE opgesteld door de FIDIN Werkgroep Antibioticumbeleid FIDIN ANTIBIOTICARAPPORTAGE 2000 opgesteld door de FIDIN Werkgroep Antibioticumbeleid juli 2001 Den Haag - 2 - INLEIDING Antibiotica vormden begin vorige eeuw een revolutionaire uitvinding voor de humane

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. ESBL s. (extended spectrum β-lactamases) Raadgevend Comité 19/6/2013

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. ESBL s. (extended spectrum β-lactamases) Raadgevend Comité 19/6/2013 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ESBL s (extended spectrum β-lactamases) Raadgevend Comité 19/6/2013 Aanleiding Resultaten NL studie ESBL producerende E. Coli in rundvlees/kalfsvlees

Nadere informatie

De Veterinaire Benchmarkindicator naar een transparant en verantwoord voorschrijfpatroon van antibiotica in de veterinaire praktijk

De Veterinaire Benchmarkindicator naar een transparant en verantwoord voorschrijfpatroon van antibiotica in de veterinaire praktijk De Veterinaire Benchmarkindicator naar een transparant en verantwoord voorschrijfpatroon van antibiotica in de veterinaire praktijk Prof. dr. ir. Dick Heederik, Dr. ir. Marian Bos, Prof. dr. Dik Mevius,

Nadere informatie

Het gebruik van antibiotica in de vleeskonijnensector in 2017

Het gebruik van antibiotica in de vleeskonijnensector in 2017 Het gebruik van antibiotica in de vleeskonijnensector in 2017 Januari 2019 Voorwoord In de SDa rapportage Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2017 - Trends, benchmarken bedrijven en

Nadere informatie

editoriaal actueel Naar een verantwoord antibio ticumgebruik op Europees vlak

editoriaal actueel Naar een verantwoord antibio ticumgebruik op Europees vlak nieuwsbrief editoriaal editoriaal actueel actueel U heeft wellicht al gemerkt dat onze nieuwsbrief in een nieuw kleedje werd gestoken. Wij hopen dan ook dat u deze nieuwe versie met nog meer plezier en

Nadere informatie

BEOORDELINGSPROTOCOL GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage III van het Reglement Geborgde Varkensdierenarts. Versie Q

BEOORDELINGSPROTOCOL GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage III van het Reglement Geborgde Varkensdierenarts. Versie Q Begrip Afkorting RGV BOV GVP Dierenarts Steekproef Beschrijving Reglement Geborgde Varkensdierenarts Bilaterale overeenkomst varkenshouder met de geborgde varkensdierenarts RGV Bijlage I Goede Veterinaire

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23390 22 augustus 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 augustus 2013, nr. WJZ/13031524,

Nadere informatie