Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector"

Transcriptie

1 Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector

2

3 Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector pagina 1 Inleiding In Nederland wordt een toename waargenomen in het therapeutisch gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren. Deze toename houdt onder meer verband met het verbod op het gebruik van antimicrobiële voerbespaarders. Verder wordt tegen steeds meer antibiotica een stijgende bacteriële resistentie ontwikkeling geconstateerd, met een potentieel risico voor de volksgezondheid. Tenslotte heeft de ontdekking van diergerelateerde MRSA in veehouderijsectoren geleid tot aanscherping van het beleid voor ziekenhuizen en verpleeghuizen rond de opname van varkens- en kalverhouders. Het opstellen van een Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica Kalversector moet worden gezien in het licht van deze ontwikkelingen. Doel van het Masterplan is het aantoonbaar maken van het rationeel gebruik van antibiotica in de kalversector, de controle op de naleving, het in beeld brengen van de resistentie ontwikkeling en onderzoek naar mogelijkheden om de resistentie ontwikkeling te verminderen, c.q. te beheersen. Organisatie Het Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica Kalversector (MRGA) is een initiatief van de hele Nederlandse kalversector. Het plan wordt uitgevoerd in opdracht van een Raad van Toezicht. Deze Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de sector, te weten H.W.A. Swinkels (voorzitter), VanDrie Group, H.R. Buys, Denkavit, H. Boeve, Alpuro, W.C.L. Jorissen, Pali Group, B. Loseman, LTO Nederland. Prof. dr. H. Vaarkamp, hoogleraar Veterinaire Apotheek, is adviseur van de Raad. Voor de operationele aansturing en uitvoering van het Masterplan is een Taskforce ingesteld, waarin kalverhouders, dierenartsen en integraties vertegenwoordigd zijn. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn onderzoekers ingeschakeld van de Faculteit Diergeneeskunde (FD) en het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit van Utrecht, het Centraal Instituut voor DierziekteControle Lelystad (CIDC) en het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

4 pagina 2 Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector Opzet van het Masterplan Het Masterplan bestaat uit vier hoofdonderdelen. Twee hebben betrekking op de dagelijkse werkzaamheden in de kalversector. De overige twee zijn onderzoeksprojecten om het gebruik van antibiotica te monitoren, maar nog belangrijker, om inzicht te verkrijgen in factoren die van belang zijn bij de resistentie ontwikkeling. Rationeel gebruik antibiotica Met het Masterplan verplicht de kalversector zich om antibiotica toe te passen volgens de richtlijnen van het Formularium Vleesvee. Het Formularium is opgezet door de Werkgroep Veterinair Antibioticum Beleid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). In een van dit Formularium afgeleid werkdocument voor de dierenarts en de kalverhouder is speciaal aandacht gegeven aan de handelwijze bij het toepassen van koppelkuren. Per indicatie is aangegeven welke antibiotica met bijbehorende dosering en tijdsduur onder welke voorwaarden kunnen worden toegepast. De praktiserende dierenarts heeft de eindverantwoordelijkheid voor de toepassing, waarbij de werkwijze is vastgelegd in een nadere uitwerking van de Gids voor de Goede Veterinaire Praktijk (GVP) van de KNMvD. De praktiserende dierenarts neemt zijn verantwoordelijkheid door voor ieder kalverbedrijf een bedrijfsbehandelplan op te stellen, dat is gebaseerd op het Formularium. De kalverhouders, integraties en dierenartsen leggen de afspraken vast in een door partijen getekende overeenkomst per kalverhouderij. Controle op rationeel gebruik De afspraken over het rationeel gebruik van antibiotica gemaakt tussen kalverhouder, kalvereigenaar en de dierenarts dienen te worden geverifieerd. Hiervoor worden controles op het correct gebruik van antibiotica tijdens de houderijfase uitgevoerd. Het betreft administratieve controles, maar tevens worden monsters genomen als ultieme verificatie van de administratie. De Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) voert het controle-programma uit. De SKV heeft voor een effectieve en efficiënte controle een snelle antibioticatest in vergevorderde staat van ontwikkeling. De controles maken deel uit van het nieuwe monitoringsprogramma van kritische stoffen en de vernieuwde regeling IKB Kalf.

5 Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector pagina 3 Monitoring antibiotica gebruik De monitoring van het antibiotica gebruik in de kalversector wordt uitgevoerd door het Landbouw Economisch Instituut (LEI). De gegevens over 2007 worden vastgelegd als uitgangspunt. De onderzoekers hebben berekend dat een betrouwbare schatting gemaakt kan worden als 170 bedrijven met blanke vleeskalveren en 50 bedrijven met rosé vleeskalveren bij de monitoring worden betrokken. De bedrijven zijn verdeeld naar omvang en aselectief gekozen uit het SKV-bestand van kalverhouders. De gegevens van de laatste twee afgeleverde koppels in 2007 worden verzameld. Nieuw in de opzet is, dat het werkelijk aantal dagdoseringen aan antibiotica die de kalveren ontvangen, wordt vastgelegd. De integraties leveren de gegevens digitaal aan. Van de andere bedrijven verricht het LEI de gegevensverzameling handmatig. De monitoring van het antibiotica gebruik voor het onderzoek strekt zich uit van 2007 t/m Zolang het onderzoek (zie ook monitoring resistentie ontwikkeling) loopt, behandelt het LEI de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk. De definitieve resultaten van de monitoring op sectorniveau worden in 2010 gepubliceerd. In het onderzoek wordt de resistentie ontwikkeling van een aantal relevante of voorspellende darmbacteriën onderzocht. Daartoe worden faecesmonsters van kalveren onderzocht van bedrijven die ook deelnemen aan de monitoring van het antibiotica gebruik door het LEI. Zo kan een link gelegd worden met het antibioticagebruik op het betreffende kalverbedrijf. In het onderzoek wordt verder een verband gelegd tussen bedrijfsfactoren (omvang, herkomst kalveren, productiedoel, etc.) en de dynamiek van het voorkomen van resistentie in de darmflora. Tevens wordt moleculair epidemiologisch onderzoek opgezet om het voorkomen en de verspreiding van resistente stammen en/of genen te kunnen verklaren. De resultaten van dit deel van het onderzoek zullen ook van waarde zijn in andere veehouderijsectoren. Monitoring resistentie ontwikkeling en MRSA Het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle Lelystad (CIDC) / Factulteit Diergeneeskunde (FD) hebben een onderzoekplan opgesteld voor de komende 4 jaar. Het onderzoek richt zich op 2 aspecten van het voorkomen van resistentie: Welke risicofactoren spelen een rol en wat is het effect van interventiemaatregelen? Wat is de moleculaire epidemiologie van (multi)resistente stammen?

6 pagina 4 Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector Tot slot Daarnaast is het de bedoeling om op een beperkt aantal bedrijven gericht te gaan zoeken naar mogelijkheden om resistentieontwikkeling tegen te gaan. Het is de bedoeling om vanaf medio 2008 het onderzoek van het CIDC/FD te combineren met een nader onderzoek naar het voorkomen van de diergerelateerde Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) en de bestrijdingsmogelijkheden daarvan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht. Momenteel voert het IRAS/FD, in het kader van een onderzoeksprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), een inventarisatie uit naar het voorkomen van diergerelateerde MRSA op vleeskalverbedrijven. Dit onderzoek wordt medio 2008 afgesloten. De onderzoeksprojecten kunnen door een verbeterd inzicht in de antimicrobiële resistentie een belangrijke bijdrage leveren aan een verdere rationalisering van het antibiotica gebruik in de kalverhouderij. De kalversector kan dit niet alleen, maar heeft de ondersteuning van overheid en wetenschap nadrukkelijk nodig.

7 Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector pagina 5 Colofon Dit is een uitgave van de Raad van Toezicht, Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica Kalversector Zoetermeer, oktober 2007 Redactionele samenstelling Secretariaat Raad van Toezicht MRGA p/a Productschappen Vee en Vlees, Zoetermeer Drukwerk Drukkerij Van Deventer, s Gravenzande

8 Raad van Toezicht Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica Kalversector Secretariaat, ir. H. Bekman p/a PVV, Postbus AL Zoetermeer T F Dutch Controlled Quality Veal

Dierenwelzijn omvat de fysieke en mentale staat van het dier. Een goede diergezondheid bevordert het welzijn van het dier.

Dierenwelzijn omvat de fysieke en mentale staat van het dier. Een goede diergezondheid bevordert het welzijn van het dier. Beantwoording begrotingsvragen Diergezondheidfonds: 1 Welk verband heeft diergezondheid met dierenwelzijn? Dierenwelzijn omvat de fysieke en mentale staat van het dier. Een goede diergezondheid bevordert

Nadere informatie

Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts?

Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts? Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts? Frank Beemer Geke van Velzen Caspar van den Berg Maaike Zunderdorp Edwin Lambrechts

Nadere informatie

epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon

epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon : epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon : epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon

Nadere informatie

MRSA-beleid in Nederland

MRSA-beleid in Nederland MRSA-beleid in Nederland Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies MRSA-beleid in Nederland Uw kenmerk

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2013. Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen

Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2013. Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2013 Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen juni 2014 Autoriteit Diergeneesmiddelenautoriteit Voorwoord Voor u ligt het SDa-rapport Het gebruik

Nadere informatie

MENS-DIER EN DIER-DIER OVERDRAAGBARE ZIEKTEN DOOR

MENS-DIER EN DIER-DIER OVERDRAAGBARE ZIEKTEN DOOR MEI 2008 ADVIES RDA 2008/05 MENS-DIER EN DIER-DIER OVERDRAAGBARE ZIEKTEN DOOR NAUWER CONTACT TUSSEN STAD EN PLATTELAND ADVIES AAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT INZAKE HET IN TE NEMEN

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN GEBRUIK DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN BIJ ETNISCHE MINDERHEDEN NIP. Intersector. sectie Interculturalisatie

RICHTLIJNEN GEBRUIK DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN BIJ ETNISCHE MINDERHEDEN NIP. Intersector. sectie Interculturalisatie LANDELIJK BUREAU TER BESTRIJDING VAN RASSENDISCRIMINATIE (LBR) Nederlands Instituut van Psychologen Intersector sectie Interculturalisatie NIP RICHTLIJNEN GEBRUIK DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN BIJ ETNISCHE

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Bijlage 1.C Januari 2004 Deze gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en is bestemd voor verzekeraars, lid van het Verbond, onderzoeksbureaus die werken

Nadere informatie

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren te, vis, ie, muis, drag, elzijn, zo doende 2004, toetsing, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit cin, toezicht, erief, edrag, rzorging, over dierproeven en proefdieren Voorwoord Deze uitgave

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Onderzoek naar de PROPATRIA-studie

Onderzoek naar de PROPATRIA-studie Onderzoek naar de PROPATRIA-studie Lessen voor het medischwetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland Onderzoek naar de PROPATRIA-studie Lessen voor het medischwetenschappelijk onderzoek met mensen

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 12.6053 1/34 Voorwoord Voor de universitair medische centra (umc s) is onderzoek met proefpersonen een

Nadere informatie

Werken met scenario s, risicobeoordeling en capaciteiten. in de Strategie Nationale Veiligheid

Werken met scenario s, risicobeoordeling en capaciteiten. in de Strategie Nationale Veiligheid Werken met scenario s, risicobeoordeling en capaciteiten in de Strategie Nationale Veiligheid 2 Werken met scenario s, risicobeoordeling en capaciteiten in de Strategie Nationale Veiligheid 4: Formats

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Eindrapport. De crisis tussen mens en dier. Evaluatie bestrijding AI-crisis

Eindrapport. De crisis tussen mens en dier. Evaluatie bestrijding AI-crisis Eindrapport De crisis tussen mens en dier Evaluatie bestrijding AI-crisis EINDRAPPORT DE CRISIS TUSSEN MENS EN DIER EVALUATIE BESTRIJDING AI-CRISIS Utrecht, maart 2004 Marja den Boer Lars Canté Annelies

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Nulmeting in verschillende domeinen van de gezondheidszorg Dit onderzoek beschrijft het huidige farmacotherapeutische zorgproces voor

Nadere informatie

Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie

Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie 1 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 19 1.1 Aanleiding 19

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus?

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus? Bijlage bij brief over toename Hepatitis E virus bij mens en dier Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie: 1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie